close

Enter

Log in using OpenID

10.10.2014 - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU’NUN
10.10.2014 TARİHLİ TUTANAK ÖRNEĞİDİR
TOPLANTI SAYISI: 22
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Fevzi BABA
(Müdür)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye, Müdür Yrd.)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/22-01:
Enstitümüz Müdür’ü Prof. Dr. Uğur YAHŞİ’nin başkanlığında çoğunluğun sağlandığı görüldü. Yeni
gündem ve gelen yazılar okunarak bilgiye sunuldu.
KARAR NO: 2014/22-02:
Aşağıda adı, soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen öğrencinin mezuniyetinin onaylanmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Esra MUTLU
Anabilim Dalı
Biyomühendislik
Danışman
Prof. Dr. Mehmet S. EROĞLU
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Prof. Dr. A. Alp SAYAR
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Rümeysa BÜKÇÜ
Gülsay VARLIK ÇELEBİ
Pınar PARLATICI
Şenay TURAN
Biyomühendislik
Endüstri Müh.
Kimya/Analitik Kimya
Kimya/Analitik Kimya
Ahmet BURGAÇ
Alican ALTIPARMAK
Ertan SERİN
Faruk KOÇAK
İsmail Hakkı ÇOKU
Dilem AYŞIL
Veysel Serhat ÇALAPKULU
İdris VARDAR
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Su Ürünleri
Prof. Dr. Enis MORKOÇ
Metal Eğitimi
Prof. Dr. A. İrfan YÜKLER
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi
Mühendislik Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim)
Doç. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Doç. Dr. Bahattin YALÇIN
Mezuniyet Tarihi
10.10.2014
Mezuniyeti
Doktora
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
10.10.2014
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/22-03:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Şükran Sezin
KARAAĞAÇ’ın “CHURN ANALYSIS AND CHURN PRODUCTION” başlıklı tezinin Tez Savunma
Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Prof. Dr. S. Ümit OKTAY FIRAT
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN
Doç. Dr. Serol BULKAN
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/22-04:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Erol AYDIN’ın “DOĞAL
KAYNAK SU DOLUM TESİSLERİNDE MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYON SEBEPLERİNİN
ARAŞTIRILMASI” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Engin ÖZHATAY
Prof. Dr. Meral BİRBİR
Doç. Dr. Bülent MERTOĞLU
Prof. Dr. Orhan GÖKYAY
Doç. Dr. Figen Esin KAYHAN
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/22-05:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Esra OLGAÇ’ın “MATTHIOLA
SINUATA (L.) R. BR. ÜZERİNDE MORFOLOJİK, PALİNOLOJİK VE KARYOLOJİK
ARAŞTIRMALAR” başlıklı tezinin Tez Savunma Sınav Jürisi’nin aşağıda belirtildiği şekilde kabulüne
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Engin ÖZHATAY
Doç. Dr. Şener AKINCI
Yrd. Doç. Dr. Gizem BULUT
Prof. Dr. Emine AKALIN
Doç. Dr. Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
(Yedek Üye, İstanbul Ünv.)
(Yedek Üye)
KARAR NO: 2014/22-06:
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Türkiye Burslusu olarak Enstitümüz Anabilim Dallarına
yerleştirilen aşağıda ki öğrencilerin kesin kayıtlarının yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Ad Soyad
Uyruk
Anabilim Dalı
Program
Mathias Wesamba WAFULA
Abdoulie O. TOURAY
Kenya
Gambiya
Kimya/Biyokimya
Kimya/Biyokimya
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
KARAR NO: 2014/22-07:
Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yaşar KESKİN’in Enstitümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders vermek üzere
2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne ve gereği için Rektörlüğe
arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-08:
Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yaşar KESKİN’in Enstitümüz 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında İş Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında ders
vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne ve gereği için
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-09:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın ve tez
danışmanı Prof. Dr. Barış ÇALLI’nın 26-30 Ekim 2014 tarihleri arasında Viyana-AVUSTURYA’da
düzenlenecek olan “Biogas Science 2014:International Conference on Anaerobic Digestion” adlı
konferansa “Anaerobic Codigestion Of Chicken Manure and Spent Poppy Straw” başlıklı bildiri ile
katılmaları için katılım ücretli görevlendirilmelerine ve bu giderin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/02-10:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın 26-30
Ekim 2014
tarihleri arasında Viyana-AVUSTURYA’da düzenlenecek olan “Biogas Science
2014:International Conference on Anaerobic Digestion” adlı konferansa “Anaerobic Codigestion Of
Chicken Manure and Spent Poppy Straw” başlıklı bildiri ile katılması için 26-30 Ekim 2014 tarihleri
arasında izinli sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-11:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın 17-20
Kasım 2014 tarihleri arasında Venedik-İTALYA’da düzenlenecek olan “Venice 2014: 5th International
Symposium On Energy From Biomass and Waste” adlı sempozyuma “Hydrogen Sulfide Removal From
Biogas By Autotrophic Denitrification” başlıklı bildiri ile katılması için katılım ücretli
görevlendirilmesine ve bu giderin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-12:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Alper BAYRAKDAR’ın 17-20
Kasım 2014 tarihleri arasında Venedik-İTALYA’da düzenlenecek olan “Venice 2014: 5th International
Symposium On Energy From Biomass and Waste” adlı sempozyuma “Hydrogen Sulfide Removal From
Biogas By Autotrophic Denitrification” başlıklı bildiri ile katılması için 17-20 Kasım 2014 tarihleri
arasında izinli sayılmasına, hizmet pasaportu alabilmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-13:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Ersin ORAK’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Zehra Semra CAN’ın Danışman, Prof. Dr. Atilla KOYUNLU’nun
II. Danışman, “ERGENE WATERSHED RISK MANAGEMENT” isimli tez çalışmasına başlamasına ve
Tez İzleme Komitesi üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Zehra Semra CAN
(Danışman)
Prof. Dr. Barış ÇALLI
(Üye)
Doç. Dr. Mustafa Sait YAZGAN
(Üye)
KARAR NO: 2014/22-14:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Cemile Özge GÜNDOĞDU’nun
tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Meral BİRBİR’in Danışman olmasına ve “İSTANBUL
ANADOLU YAKASINDA BULUNAN MAHALLE ÇEŞMELERİNİN MİKROBİYOLOJİK
OLARAK İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-15:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Serdar GÖKÇE’nin tez çalışmasını
yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÖZTÜRK’ün Danışman, Prof. Dr. Bekir AKTAŞ’ın II.
Danışman olmasına ve “MAGNETO-POLYMERIC MICROWAVE COMPOSITES AND THEIR
APPLICATION IN ANECHOIC CHAMBER PAINT” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-16:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Khaza Newaz
MUHAMMAD’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Müjdat SOYTÜRK’ün Danışman
olmasına ve “JUNCTION-BASED CLUSTERING APPROACH FOR VEHICULAR AD HOC
NETWORKS (VANETS)” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-17:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ecem KAPLAN’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. A. Alp SAYAR’ın Danışman olmasına ve “ASSESMENT OF THE
EFFECTS OF GROWTH CONDITIONS ON STARCH AND LIPID ACCUMULATION IN
MICROALGAE” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013/22-18:
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.10.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine;
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nda kayıtlı 2014 öncesi girişli öğrenciler için uygulanan
müfredatın seçimlik ders havuzundaki tüm derslerin zorunlu ders havuzuna da eklenmesine ve durumun
Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013/22-19:
Aşağıda isimleri belirtilen Çevre Mühendisliği Lisans öğrencilerinin dilekçelerinin incelenmesi üzerine;
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı Güz Yarıyılında ENVE737 “Anaerobic Biotechnology for Bio-energy Production” dersini teknik
seçmeli ders olarak almalarına Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Numarası
150210052
150210013
150210051
Adı Soyadı
Duygu Hazal AKCALI
Özden CENGİZ
Safiye CAN
Bölüm
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
KARAR NO: 2013/22-20:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524113924 numaralı
öğrencisi Kenda ALAKRAA’nın ve Yrd. Doç. Dr. Peter SCHÜLLER’in dilekçelerinin incelenmesi
üzerine; öğrencinin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış olduğu CSE364 “Formal
Languages and Automata Theory” dersinin harfli başarı notunun BYS’ye AA olarak işlenmesine Yönetim
kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013/22-21:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524612030 numaralı öğrencisi
Atakan TANTEKİN’in 30.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin CSE123
“Introduction to Computing” dersini 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında alıp başarısız
olduğu ME705 “Advanced Fluid Mechanics” dersinin yerine almasının kabulüne Yönetim kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013/22-22:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 724609005 numaralı öğrencisi
Mustafa DOĞRU’nun dilekçesinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında almış olduğu EM822 “Strategic Management of Technology and Innovation” dersinin
kredisiz (NC) sayılmasına ve ME815 “Knowledge-Based Design of Systems” dersini ME805 “Design for
Manufacturing” dersinin yerine tekrar dersi olarak almasının kabulüne Yönetim kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-23:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İbrahim Nuri
KAYHAN’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Aykut KENTLİ’nin Danışman olmasına ve
“OPTIMUM DESIGN OF 30 TON ROTATABLE C HOOK” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-24:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet ER’in tez çalışmasını
yönetmek üzere Doç. Dr. Caner AKÜNER’in Danışman olmasına ve “MEKATRONİK SİSTEMLER
İÇİN MİKRO EYLEYİCİ ANALİZİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-25:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı (Türkçe) Yüksek Lisans Programı öğrencisi Murat
KARABULUT’un tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Cenk SAYIN’ın Danışman olmasına ve “ÜÇ
SİLİNDİRLİ MOTORA SAHİP TARIMSAL AMAÇLI BİR TRAKTÖRDE BİYODİZEL
KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-26:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tunahan Sezer TÜNCER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. İsmail TEMİZ’in Danışman olmasına ve “EKSENEL AKILI
SABİT
MIKNATISLI
ELEKTRİK
MAKİNALARININ
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
KAYNAKLARIYLA UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-27:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Muhammet BAYRAK’ın tez
çalışmasını yönetmek üzere Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ’ün Danışman, Yrd. Doç. Dr. Yeşim Müge
ŞAHİN’in II Danışman olmasına ve “ELEKTROHİDRODİNAMİK ATOMİZASYON SİSTEMİ İLE
MİKRO/NANO PARTİKÜL ÜRETİMİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-28:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Samir
NAGHİYEV’in tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Abdülkerim KAR’ın Danışman olmasına ve
“DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF A COMPACT SOLAR ENERGY PANEL” isimli
tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-29:
Enstitümüz Su Ürünleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Volkan İNCE’nin tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Erhan SOYLU’nun Danışman olmasına ve “BATI KARADENİZ 4.
BÖLGE BEYAZ KUM MİDYESİ CHAMELEA GALLİNA (LİNNAEUS,1758) (BİVALVİA:
VENERİDAE) ‘NİN AVCILIĞI VE İŞLENMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-30:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan
TOPÇU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Sevim KARATAŞ’ın Danışman olmasına ve “UV
IŞINLARI İLE SERTLEŞEBİLEN HİDROFOBİK POLİÜRETAN YÜZEY KAPLAMA
MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-31:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Kübra ÇAKIR’ın
tez çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Safiye ERDEM’in Danışman olmasına ve “MONOAMİN
OKSİDAZ (MAO) ENZİMLERİNİN HİDRÜR TRANSFERİ MEKANİZMASI TEK BASAMAKLI MI
ÇOK BASAMAKLI MIDIR?” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-32:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Dinçer EKER’in tez
çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN’ın Danışman olmasına ve “AHŞAP
KORUYUCU BOYA VE VERNİK UYGULAMALRI İÇİN YANGINA DAYANIKLI POLYESTER
BAĞLAYICI SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-33:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Teorik Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencisi Seda Nur
DÜNDAR’ın tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. Uğur ŞENGÜL’ün Danışman olmasına ve
“GENELLEŞTİRİLMİŞ TOPOLOJİK UZAYLAR ARACILIĞI İLE BAZI GENELLEŞTİRİLMİŞ
AÇIK KÜME TİPLERİ VE İLGİLİ KAVRAMLARIN UNİFİKASYONU” isimli tez çalışmasına
başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-34:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Kuaybe YÜCEBİLGİLİ
KURTOĞLU’nun tez çalışmasını yönetmek üzere Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT’in Danışman, Yrd.
Doç. Dr. Tuğba GÜRKÖK’ün II Danışman olmasına ve “HAŞHAŞ (PAPAVERSOMNİFERUM L.)’TA
GENOM DİZİ ARAŞTIRMA ANALİZİ VE TRANSKRİPTOM ANALİZİ İLE MORFİN SENTEZ
MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI” isimli tez çalışmasına başlamasına ve Tez İzleme Komitesi
üyelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZYİĞİT
Doç. Dr. Turgay ÜNVER
Doç. Dr. Filiz VARDAR
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/22-35:
Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Programı Yüksek Lisans öğrencilerinden
Cihan BACACI Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen
süre sonunda tezini teslim edemediğinden yeni bir tez konusu ve aynı danışman ile yeni tez çalışmasına
başlama isteğine ait Tez Öneri Formunun incelenmesi üzerine; yapılan görüşmeler sonunda Cihan
BACACI’nın Doç. Dr. A. Neşe DERNEK danışmanlığında “KESİRLİ HESAP VE KATSAYI
SINIRLAMALARI” isimli yeni tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-36:
Enstitümüz Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Tayyar GEÇER’in tez
danışmanı Doç. Dr. Mustafa AY’ın tez danışmanlığını bırakması, aynı tez konusu ile çalışmalarına
bundan sonra Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYNAK ile devam etmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
17.09.2014 tarihli yazının incelenmesi üzerine; Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYNAK’ın danışman olmasına ve
aynı tez konusu ile devamına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-37:
Doç. Dr. Hakan KAPTAN’ın 09.10.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz Elektronik
Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Elektronik Haberleşme Eğitimi Programı 522210006 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Mustafa Kemal YUMRUKTAY 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda almış olduğu
ELT700 “Seminer” dersinden başarılı olmuştur. Dersin ait olduğu döneme S olarak işlenmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-38:
Enstitümüz Elektronik Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Bilgisayar Kontrol Eğitimi Programı Yüksek
Lisans 522111981 numaralı öğrencisi Köksal AVCI’nın 10.10.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi
üzerine; öğrencinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ELT700 “Seminer” dersini almasının
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-39:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Hatice CEYLAN’ın
Doç. Dr. Memet Vezir KAHRAMAN’ın danışmanlığını yaptığı “YENİ POLİİMİD ESASLI
NANOFİBER YAPILARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU, TERMAL VE FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için
M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-40:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Anorganik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Nurcan
GÖGSU’nun Yrd. Doç. Dr. Esra KAKI’nın danışmanlığını yaptığı “DİETİLSTİLBESTROL TÜREVİ
FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca
kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-41:
Enstitümüz Mekatronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi İsmail GÜNEY’in
Doç. Dr. Mustafa DEMETGÜL’ün danışmanlığını yaptığı “TİTREŞİMLERDEN ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETEN HİBRİT SÜSPANSİYON SİSTEMİ TASARIMI” başlıklı tezi ile ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin Yönetim Kurulumuzca kabul
edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunulmasına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-42:
Ozan NELİ’nin 19.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz Bilgisayar
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı’nda özel öğrenci statüsünde CSE7045 “Intro. To Data
Mining” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-43:
Barış KOCABIYIK’ın 26.09.2014 tarihli dilekçesinin ve eklerinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya ve Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora
Programlarından özel öğrenci statüsünde KMYR8017 “Doğal ve Yenilenebilir Kaynaklı Polimerler”
ve TEM8001 “Biyomühendislik ve Tekstil Uygulamaları” adlı dersleri alabilmesine ve 900 TL. ücret
ödemesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-44:
Esma ULUSOY’un 23.09.2014 tarihli dilekçesinin ve eklerinin incelenmesi üzerine; Enstitümüz
Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı’nda özel öğrenci statüsünde BYL8051 “Aquatik
Toksikoloji” ve BYL8001 “Kök Hücre Biyolojisi” adlı dersleri alabilmesine ve 900 TL. ücret
ödemesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-45:
Okan Üniversitesi’nin 30.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Emel KOÇ adlı öğrencinin
Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda özel öğrenci statüsünde BIO702
“Advenced Bioinformatics ” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-46:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 25.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Müge GÜLELİ
ATBAKAR adlı öğrencinin Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Doktora Programı’nda özel öğrenci
statüsünde KMYR804 “Fiziksel Organik Kimya” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-47:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 22.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Yasemin KOCAOĞLU
adlı öğrencinin Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda özel öğrenci
statüsünde IE717 “Logistics and Supply Chain Management” ve IE 715 “Design and Analysis of
Manufacturing Systems“ adlı dersleri alabilmesine ve 900 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-48:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 16.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Mahmut Enver AY adlı
öğrencinin Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda özel öğrenci statüsünde
CHE720 “Fire and Fire Protection in Industry” adlı dersi alabilmesine ve 450 TL. ücret ödemesinin
kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-49:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 24.09.2014 tarihli yazısının incelenmesi üzerine; Murat TOPAL adlı
öğrencinin Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ve Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe)
Anabilim Dalları’nda özel öğrenci statüsünde EEE7027 “Int. To Machine Learning”, EEM8013
“Kablosuz Algılayıcı Ağlar“ ve EEM7032 “Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar“ adlı dersleri alabilmesine
ve 1350 TL. ücret ödemesinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-50:
Enstitümüz Fizik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Mustafa COŞKUN’un 19.09.2014 tarihli
dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar
Yarıyılları süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-51:
Enstitümüz Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ela YILMAZ
AKDENİZ’in 24.09.2014 tarihli dilekçesinin ve ekinin incelenmesi üzerine; öğrencinin 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları süresince kayıt dondurma isteğinin kabulüne Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-52:
Enstitümüz Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı 141203320060166 numaralı öğrencisi
Müge SENNAROĞLU BOSTAN’ın 11.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş
kaydının 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-53:
Enstitümüz Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programı 141202820070551 numaralı öğrencisi Onur
ATAK’ın 23.09.2014 tarihli dilekçesinin incelenmesi üzerine dondurulmuş kaydının 2014-2015 Eğitim
Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren açılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-54:
Aşağıda ismi belirtilen Enstitümüz öğrencilerinin öğrenim ücreti yatırmalarına ve harç sisteminin açılması
için Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad – Soyad
Şermin GENCER
Nuran BİNİCİ
Burcu TOPÇU
Özlem AYTÜRK
Mustafa Nuri UYGUN
Neşe KARAGÖZ
Meral YALAZAN
Hasan ARISAN
Onur ATAK
Öğrenci Numarası
141201820070332
520512002
520512001
720110004
522499981
526112003
924813024
522198981
141203320060166
Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği
Kimya/Anorganik Kimya
Kimya/Anorganik Kimya
Biyoloji
Makine Eğitimi
Çevre Bilimleri
Mühendislik Yönetimi
Elektronik Bilgisayar Eğt.
Tekstil Eğitimi
Miktar
129 TL.
129 TL.
129 TL.
129 TL.
129 TL.
129 TL.
350 TL.
129 TL.
129 TL.
KARAR NO: 2014/22-55:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Sinan DÖNMEZ’in
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun
kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı
Başkanlığından görüş alınmasına ve 01.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak
kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze
teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-56:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Çinar LALOĞLU’nun
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun
kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı
Başkanlığından görüş alınmasına ve 01.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak
kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze
teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-57:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Tuğba KAMAN’ın 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun kabulüne, Tez
Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığından
görüş alınmasına ve 01.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş
imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim
edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-58:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Emre BAŞTÜRK’ün
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun
kabulüne, Tez Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı
Başkanlığından görüş alınmasına ve 09.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak
kabul edilmiş imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze
teslim edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-59:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Ferhat ŞEN’in 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olduğunun kabulüne, Tez
Danışmanı, Tez konusu ile Tez İzleme Komitesinin belirlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığından
görüş alınmasına ve 09.03.2015 tarihine kadar Tez İzleme Komitesi önünde savunularak kabul edilmiş
imzalı “Tez İzleme Komitesi Doktora Tezi Tez Önerisi Savunma Raporu” nu Enstitümüze teslim
edilmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-60:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Serap ÖZHAN DOĞAN’ın
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 01.10.2014
tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-61:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Mehdi Lajavardi
ESFAHANİ’nin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav
Komitesi’nin 01.10.2014 tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız
olduğunun kabulüne, öğrencinin bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-62:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Gökhan DENİZ’in 2013
2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 01.10.2014 tarihli
sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-63:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Serkan YILDIRIM’ın
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 29.09.2014
tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-64:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Sinan Emre TAŞÇI’nın
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 29.09.2014
tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-65:
Enstitümüz Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Bahadır POLAT’ın
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav Komitesi’nin 29.09.2014
tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız olduğunun kabulüne, öğrencinin
bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-66:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Doktora öğrencisi Elif Merve
EMİNOĞLU’nun 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına ait Doktora Yeterlik Sınav
Komitesi’nin 09.10.2014 tarihli sınav tutanağı doğrultusunda Doktora Yeterlik Sınavında başarısız
olduğunun kabulüne, öğrencinin bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmasına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-67:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Esin TARCAN’ın tez
çalışmalarını tamamlayabilmesi için Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca 6 ay ek süre verilmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-68:
Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Şermin GENCER’in tez
çalışmalarını tamamlayabilmesi için Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 28. Maddesinin 1.Fıkrası uyarınca 6 ay ek süre verilmesine Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-69:
Enstitümüz Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 524709008
numaralı öğrencisi Çiler KUVAT’ın 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış olduğu
MSE703 “Advanced Crystallography and Diffraction St.” Adlı ders sehven BYS’ye işlenmemiştir. Dersin
BYS’ye işlenmesine ve harfli başarı notunun BA olarak girilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-70:
Enstitümüz Biyomühendislik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Sinem ŞİMŞEK’in 26.09.2014
tarihli dilekçesi üzerine kendi isteği ile kaydının silinmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-71:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 16-17
Ekim 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul’da düzenlenecek olan “Yönetim Bilişim
Sistemleri” adlı kongreye “Bilgisayar Kontrollü Akıllı Ev Modelli Tasarımı: İnsan-Bilgisayar Etkileşimi”
başlıklı bildiri ile katılması için katılım ücretli görevlendirilmesine, bu giderin ÖYP ödeneğinden
karşılanmasına, 16-17 Ekim tarihleri arasında izinli sayılmasına ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-72:
Enstitümüz Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Araştırma Görevlisi Ayşenur ERDİL’in 30-31
Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul’da düzenlenecek olan “12th
International Logistics and Supply Chain Congress” adlı kongreye kabul edilen bildirisi ile katılması için
katılım ücretli görevlendirilmesine, bu giderin ÖYP ödeneğinden karşılanmasına, 30-31 Ekim tarihleri
arasında izinli sayılmasına ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-73:
Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Yüksek Lisans Programı öğrencisi Sabih
OVALI’nın daha önceden Uşak Üniversitesinden almış olduğu derslerin bu programda sayılması ile ilgili
29.09.2013 tarihli Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda öğrencinin aşağıdaki tabloda ifade
edildiğine göre dersinin sayılmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Uşak Ünv. Aldığı derslerin adı
Enstitümüzde sayılacak derslerin
Kodu
Adı
Örnek Kumaş Geometrisi ve Mekaniği I
Tekstil Takviyeli Kompozit Malzemeler
Biomateryallere Giriş
Mühendislikte Nümerik Analiz
Ekoloji ve Çevre
Seminer
TEM7067
TEM7015
TEM7013
TEM7001
TEM7006
TEM7000
Örme Kumaş Geometrisi
Tekstil Kompozitleri
Biyolifler
Tekstil Mühendisliğinde İleri İstatistik
Tekstil Sanayinde Atık Su Yönetimi
Seminer
Kredi/ECTS
Havuzu
Harfli Başarı Notu
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
0/4
S,1,4 YL
S,1,4 YL
S,1,4 YL
S,1,4 YL
S,5,6,7 YL
S
S
S
S
S
S
KARAR NO: 2014/22-74:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencisi Salim SÜNER’in danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARGA’nın tez danışmanlığını bırakma ve Prof. Dr. Ebru TOKSOY
ÖNER’in aynı konu ile yeni danışmanlığı kabul etme isteği ile ilgili 25.08.2014 tarihli dilekçelerinin
incelenmesi üzerine; Salim SÜNER’in tez çalışmalarını yönetmek üzere Prof. Dr. Ebru TOKSOY
ÖNER’in danışman olmasına, öğrencinin aynı tez konusu ve aşağıda belirtildiği şekilde tez izleme
komitesi ile devamına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Yrd. Doç. Dr. Kazım Yalçın ARGA
Doç. Dr. Duran ÜSTEK
(Danışman)
(Üye)
(Üye)
KARAR NO: 2014/22-75:
Enstitümüz Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Kübra YILDIZ’ın
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığına ait Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.08.2014 tarih ve 87285454-101/3515 sayılı
yazılarının incelenmesi üzerine öğrencinin Enstitümüzdeki kaydının silinerek dosyasının ilgili
Üniversiteye gönderilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2013/22-76:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Mühendislik Yönetimi Anabilim
Dalı öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen
süre sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Elif ÇOLAKOĞLU
BÜYÜKSELÇUK
Program
Dr.
Uğur TERZİOĞLU
Dr.
Danışman
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Doç. Dr. Kemal GÜVEN
BİLEN
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Ali BAŞÇİFTÇİ
Selim HOŞTUT
Dr.
Dr.
Doç. Dr. Serol BULKAN
Doç. Dr. Serol BULKAN
Dursun AKBULUT
Dr.
Ali ÖZSOY
Dr.
Prof. Dr. Nurhan
DAVUTYAN
Prof. Dr. Sami ERCAN
Doç. Dr. Serdar YÖRÜK
Tez Konusu
REVERSE LOGISTICS AND A PROPOSED MODEL FOR RECYCLING
PROCESS
DECISION MAKING MODEL FOR R&D PROJECT APPRAISAL AND
APPLICATION TO TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
SUPPLY CHAIN RISKS : AN ASSESSMENT MODEL
RESOURCE CONSTRAINED MULTI PROJECT SCHEDULING MODELS
TO INCREASE PRODUCTION PERFORMANCE
PROBLEMS OF SMS’S TO OBTAIN LOANS FOR WORKING CAPITAL
AND INVESTMENT RECOMMENDATIONS FOR ALTERNATIVE
FINANCING METHODS
LARGE SCALE SPORTS EVENT MANAGEMENT AND A CASE STUDY IN
TURKEY
KARAR NO: 2013/22-77:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
(İngilizce) öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilen süre sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının
düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Halil BİLGİN
Program
Dr.
Danışman
Doç. Dr. Bülent EKİCİ
Doç. Dr. Fazıl Önder SÖNMEZ
Tez Konusu
MULTI OBJECTIVE SHAPE OPTIMIZATION OF HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE
BLADE
KARAR NO: 2013/22-78:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı (İngilizce) öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez
konularının düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Metin ÖRNEK
Program
Y.L
Danışman
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Mehmet Emin DEMİR
Y.L
Çiler KUVAT
Y.L
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Yrd. Doç. Dr. Lütfi ARDA
Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Tez Konusu
EFFECT OF VARİOUS INOCULANTS ON SURFACE MODİFİCATION OF
INVESTMENT CASTED INCONEL 738 LOW CARBON TURBİN BLADES
LUMINESCENCE PROPERTIES OF Dy, Y AND Gd DOPED (Bi1,5Zn0,46)
(Zn0,46Nb1,5) O6,92 PYROCHLORES
GAS SENSING PROPERTIES OF Eu, Er, Nd, Dy DOPED Y2O3
KARAR NO: 2013/22-79:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Sinem SOYER
Serdar ŞAM
Program
Y.L
Dr.
Danışman
Doç. Dr. Zehra Semra CAN
Prof. Dr. Mete SAATÇİ
Tez Konusu
COMPARISON OF DIFFERENT GREY WATER TREATMENT SYSTEMS IN TERMS OF
ENDOCRINE DISTRUPTING COMPOUND REMOVAL EFFICIENCY
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRE-OZONATION ON THE FLOCCULATION OF HUMIC
MATTER
KARAR NO: 2013/22-80:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Endüstri Mühendisliği Anabilim
Dalı öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen
süre sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Nur NARLIOĞLU
Yeşim YEĞİNOĞLU
Program
Y.L
Y.L
Danışman
Doç. Dr. Özalp VAYVAY
Yrd. Doç. Dr. Hakan TOZAN
Doç. Dr. Serol BULKAN
Tez Konusu
A PROPOSED DECISION MAKING MODEL FOR BRAND
BENCMARKING IN TEXTILE INDUSTRY AND AN APPLICATION IN
TURKEY
MODELLING OF THE PRICE OF ELECTRICAL ENERGY IN TURKEY
KARAR NO: 2013/22-81:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı
öğrencisinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
sonunda tezini teslim edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Yusuf Can KAR
Program
Y.L
Danışman
Yrd. Doç. Dr. Mehmet K.
BARAN
Tez Konusu
ENHANCEMENT OF INFRARED THERMAL IMAGES USING
STOCHASTIC RESONANCE
KARAR NO: 2013/22-82:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Metal Eğitimi Anabilim Dalı
öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Çağla OKUDUCU
Erdem GÖK
Program
Y.L
Y.L
Danışman
Doç. Dr. H. Özkan GÜLSOY
Doç. Dr. Yahya BOZKURT
Tez Konusu
SiC PARTİKÜLLERLE TAKVİYELENDİRİLMİŞ PASLANMAZ ÇELİKLERİN
TOZ METALURJİSİ METODU İLE ÜRETİLMESİ, MİKROYAPISALMEKANİK ÖZELLİK-LERİN KARAKTERİZASYONU”
SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK TEKNİĞİ İLE BİRLEŞTİRİLEN
ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MUKAVEMETİNE TAKIM
GEOMETRESİNİN ETKİSİ
KARAR NO: 2013/22-83:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı
öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Hanife Burcu YILDIRIM
Program
Dr.
Elif ÇELEBİ
Y.L
Yasemin ŞİRİN
Y.L
Danışman
Doç. Dr. Fatma ÇİTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Erkan
İŞGÖREN
Yrd. Doç. Dr. Erkan
İŞGÖREN
Tez Konusu
TÜRK İNSANININ BEDEN ÖLÇÜ STANDARTLARININ COĞRAFİ
BÖLGELERE GÖRE BELİRLENMESİ (MARMARA BÖLGESİ)
DÜZ ÖRGÜDE ÜÇ BOYUTLU ÖRGÜ TASARIMININ MALZEME ESASLI
İNCELENMESİ
DİKİŞSİZ ÖRME SİSTEMİ İLE ÜRETİLEN BEL AÇIMLI KORSELERİN
KONFOR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
KARAR NO: 2013/22-84:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Makine Eğitimi Anabilim Dalı
öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının düşürülmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Abdullah SALİHOĞLU
Program
Dr.
Danışman
Prof. Dr. Osman ISIKAN
Serdar HAZNEDAR
Y.L
Prof. Dr. Osman ISIKAN
Esra İNÇLİK
Y.L
Prof. Dr. Mustafa KURT
Dr. Bilçem MUTLU
Emin ASLAN
Y.L
Prof. Dr. Mustafa KURT
Yrd. Doç. Dr. Eyüp BAĞCI
Erkan GÜNEŞ
Y.L
Mustafa KÖK
Y.L
Mustafa Nuri UYGUN
Y.L
Yrd. Doç. Dr. Gürcan
ATAKÖK
Dr. Barkın BAKIR
Yrd Doç. Dr Talat İNAN
Yrd. Doç. Dr. Yeşim YAYLA
Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT
Tez Konusu
JEOTERMAL ENERJİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN
MODELLENMESİ
PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİNİN İNCELENMESİ VE KOROZYON
DAYANIMI
CUBE2 ALAŞIMININ CNC TEL EROZYONDA KESME
PARAMETRELERİNİN FORM DOĞRULUĞU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
INVAR 36 DEMİR-NİKEL ALAŞIMININ FREZELENMESİNDE KESME
PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
HASTELLOY C-22 MALZEMESİNİN TEL EREZYONLA KESME
PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ VE ŞEKİL TOLERANSLARINA
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ’NİN ÜRETİM ALANINA
UYGULANMASI
SU VE HAVA SOĞUTMALI DEĞİŞKEN DEBİLİ (VRF/VRV)
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
KARAR NO: 2013/22-85:
Aşağıda isimleri, programları, danışmanları ve tez konuları belirtilen Elektronik Bilgisayar Eğitimi
Anabilim Dalı öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilen süre sonunda tezlerini teslim edemediklerinden tez danışmanlıkları ve tez konularının
düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Ad Soyad
Armağan BOZKURT
Program
Bilgisayar Kontrol
Eğt.
Bilgisayar Kontrol
Eğt.
Bilgisayar Kontrol
Eğt.
Bilgisayar Kontrol
Eğt.
Elektronik
Haberleşme Eğt.
Alt Program
Dr.
Dr.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
MERAL
Ramazan UYANDIK
Elektronik
Haberleşme Eğt.
Y.L
Aytaç YILMAZ
Elektronik
Haberleşme Eğt.
Y.L
Yrd. Doç. Dr Ali BULDU
Doç. Dr. Mustafa
DEMETGÜL
Yrd. Doç. Dr.Uğur
KESEN
Fatih ÇALIK
Elektronik
Haberleşme Eğt.
Y.L
Cengiz ŞAFAK
İsa TAŞDELEN
Mehmet UĞUR
Mehmet GÖLBOL
Dr.
Dr.
Dr.
Danışman
Prof. Dr. A. Yılmaz
ÇAMURCU
Yrd. Doç. Dr. Vedat
TOPUZ
Yrd. Doç. A. Emin
KUZUCUOĞLU
Doç. Dr. Hasan ERDAL
Yrd. Doç. Dr. Buket
DOĞAN
Tez Konusu
KALP RİTİM BOZUKLUKLARININ BİLGİSAYAR
DESTEKLİ TESPİTİ
BİR ASFALT YÜZEYİN MAKRO DOKU YAPISININ
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE TESPİTİ
ZEKİ ROBOT TASARIMI VE İŞBİRLİKTELİ
ÇALIŞMALARI
5+1 EKSENLİ ROBOT KOLUNUN MYOELEKTRİK
TABANLI KONTROLÜ
MESLEKİ EĞİTİMDE WEB TABANLI ETKİLEŞİMLİ
MODÜLER PROGRAM UYGULAMASINDAKİ
YETERLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
PERÇİNLİ BİRLEŞTİRMELERDE YAPISAL DURUM
İZLEME
TELEKOMİNİKASYON SEKTÖRÜ MESLEK
HARİTASININ OLUŞTURULMASI VE ULUSAL
MESLEK STANDARDININ HAZIRLANMASI
KOLONİK POLİPLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ
TESPİTİ
KARAR NO: 2013/22-86:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Mekatronik Anabilim Dalı öğrencisinin
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini
teslim edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
Ad Soyad
Salih KAM
Program
Y.L
Danışman
Prof. Dr. Koraç TUNÇALP
Tez Konusu
ASKERİ AMAÇLI İNSANSIZ KARA ARACI UYGULAMASI
KARAR NO: 2013/22-87:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Fizik Anabilim Dalı öğrencisinin Marmara
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini teslim
edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Ad Soyad
Gülseren ÇİMEN
Program
Y.L
Danışman
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
Dr. İsa ARAZ
Tez Konusu
MİKRODALGA MAGNETRON MODELLEMESİ VE PARAMETRİK
ANALİZİ
KARAR NO: 2013/22-88:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Kimya Anabilim Dalı öğrencisinin Marmara
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini teslim
edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Ad Soyad
Yunus YILDIRIM
Program
Organik
Kimya
Alt Program
Y.L
Danışman
Doç. Dr. Ümit SALAN
Tez Konusu
YENİ SEPET VE ASİMETRİK KUMARİN TÜREVİ FTALOSİYANİN
BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
KARAR NO: 2013/22-89:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Matematik Anabilim Dalı öğrencisinin
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini
teslim edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği
ile karar verildi.
Ad Soyad
Gözde AYDIN
Program
Uygulamalı
Matematik
Alt Program
Y.L
Danışman
Prof. Dr. Müjgan TEZ
Tez Konusu
DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ’NDE ÇEKİRDEK FONKSİYONLARININ
ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
KARAR NO: 2013/22-90:
Aşağıda ismi, programı, danışmanı ve tez konusu belirtilen Biyoloji Anabilim Dalı öğrencisinin Marmara
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre sonunda tezini teslim
edemeğinden tez danışmanının ve tez konusunun düşürülmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
Ad Soyad
Ayten KİRAZ
Program
Y.L
Danışman
Doç. Dr. Ahmet ARMAN
Tez Konusu
MULTİPLE SKLEROZ HASTALIĞI İLE TNF ALFA GEN
POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE
İNCELENMESİ
KARAR NO: 2013/22-91:
Aşağıda ismi ve anabilim dalı belirtilen öğrencinin Bilgi Yönetim Sistemi’ne (BYS) kayıtlanmasına
Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci No.
926514085
Adı
Cihan
Soyadı
SAKARYA
Anabilim Dalı
İş Güvenliği
Programı
Uzaktan Eğitim
KARAR NO: 2014/22-92:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Hanife Handan PAÇA’nın tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Günay Tülay ÇOLAKOĞLU’nun Danışman olmasına ve
“İSTANBUL İLİNDE BULUNAN “EYÜP SULTAN, FATİH, YENİ CAMİİ, NURUOSMANİYE VE
MERKEZ EFENDİ” CAMİLERİ OLMAK ÜZERE 5 CAMİ’DEN İZOLE EDİLEN FUNGUSLAR
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR” isimli tez çalışmasına başlamasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-93:
Enstitümüz Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Özlem CESUROĞLU’nun tez
çalışmasını yönetmek üzere Prof. Dr. Günay Tülay ÇOLAKOĞLU’nun Danışman olmasına ve
“İSTANBUL İLİNDE BULUNAN “SULTANAHMET, SÜLEYMANİYE, MİHRİMAH SULTAN,
KÜÇÜK AYASOFYA, TAKKECİ İBRAHİM AĞA” CAMİLERİ OLMAK ÜZERE 5 CAMİ’DEN
İZOLE EDİLEN FUNGUSLAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR” isimli tez çalışmasına başlamasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-94:
Enstitümüz İş Güvenliği Uzaktan Eğitim ve Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Programlarında Ekte
belirtilen derslerin tamamının Uzaktan Eğitim Yoluyla verilmesinin Enstitü Yönetim Kurulumuzca
kabulüne ve Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 2014/22-95:
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.09.2014 tarihli ve 1400205759 sayılı yazısının
incelenmesi üzerine; “Environmental Nanotechnology” dersinin 3 kredi 8 AKTS olacak şekilde uygun bir
kodla müfredata eklenmesine ve durumun Rektörlüğe arzına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 2014/22-96:
Enstitümüz Kimya Anabilim Dalı Organik Kimya Programı Yüksek Lisans öğrencisi Enis Erçin
GÜNDÜZ’ün Profg. Dr. Ümit SALAN’ın danışmanlığını yaptığı “İZOPROPİLFENOKSİ TÜREVİ
ALFA-SUBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU” başlıklı tezi ile
ilgili olarak, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na (BAPKO) sunduğu proje önerisinin
Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek gereği için M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na
(BAPKO) sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Başkan (Müdür)
Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
(Üye, Müdür Yrd.)
Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
(Üye, Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Meral ÜNAL
(Üye)
Prof. Dr. A. Fevzi BABA
(Üye)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
375 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content