close

Enter

Log in using OpenID

2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Bir rüyadır, bir tutkudur, bir sevdadır
Keçiören’e ve Keçiörenlilere
hizmet etmek...
“Ankara’nın Yükselen Değeri”
Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Mart 2014
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Strateji Geliştirme Müdürlüğü / Mart 2014
İçindekiler
Üst Yönetici Sunuşu......................................................................................7
I- Genel Bilgiler
A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz.................................................................... 10
B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar........................................................... 11
C- İdareye İlişkin Bilgiler................................................................................ 13
1- Belediye Yönetim Yapısı ve Organizasyon Şeması................................................ 13
2- Fiziksel Yapı........................................................................................... 16
3- Araç ve İş makineleri................................................................................. 23
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar....................................................................... 24
5- Belediyeye ait Gayrimenkuller..................................................................... 30
6- İnsan Kaynakları...................................................................................... 30
7- Sunulan Hizmetler.................................................................................... 34
8- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...................................................................... 36
.
II- Amaç ve Hedefler
A- İdarenin Stratejik Amaç ve Hedefleri.............................................................. 39
B- Temel Politikalar ve Öncelikler .................................................................... 39
III- Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler
A- MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları .......................................................................... 48
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.......................................................... 54
3- Mali Denetim ve Sonuçları .......................................................................... 56
.
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Özel Kalem Müdürlüğü.................................................................................. 59
Fen İşleri Müdürlüğü..................................................................................... 63
Park ve Bahçeler Müdürlüğü............................................................................ 83
Etüd ve Proje Müdürlüğü............................................................................... 111
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.......................................................................... 117
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü......................................................................... 125
Temizlik İşleri Müdürlüğü.............................................................................. 129
Destek Hizmetleri Müdürlüğü......................................................................... 135
Zabıta Müdürlüğü....................................................................................... 139
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü.......................................................................... 145
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü................................................................. 149
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü........................................................................ 155
Bilgi İşlem Müdürlüğü................................................................................... 169
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü...................................................................... 177
Dış İlişkiler Müdürlüğü.................................................................................. 193
Mali Hizmetler Müdürlüğü............................................................................. 207
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü............................................................ 209
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü............................................................... 213
Yazı İşleri Müdürlüğü................................................................................... 217
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü....................................................................... 221
Teftiş Kurulu Müdürlüğü................................................................................ 227
Hukuk İşleri Müdürlüğü................................................................................. 229
Strateji Geliştirme Müdürlüğü........................................................................ 231
2- Performans Sonuçları Tablosu ..................................................................... 232
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..................................................... 258
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler, Zayıflıklar, Fırsatlar, Tehditler......................................................... 263
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.............................................................................. 263
VI- EKLER............................................................................................... 264
İsmail Özdemir
Selahattin Akgül
Hüseyin Dinç
Uğur Akdeniz
Nihat Özçelik
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
Hatice Çakmak
Hikmet Alpdündar
Muhittin Güngör
Levent Kızılalp
Ali Toköz
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
Ahmet Er
Ahmet Baba
Canan Baran İzgi
İsmail Ekinci
Mehmet Karip
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
Yaşar Akşan
Aslan Alptekin
Aysun Liman
Recep Harput
Zeki Albayrak
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
4
Mücahit Yıldırım
Hülya Demir
Naime Ovayurt
Mehmet Sevinç
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
AK PARTİ
Akif Sarı
Ahmet Kıymaz
Durmuş Akbaş
Mesut Gürener
İsmail Erçelebi
MHP
MHP
MHP
MHP
MHP
Güla Bektaş
Tuncay Tekay
Yakup Erdoğan
Cemanur Kılıç
Hüseyin Özcan
MHP
MHP
MHP
MHP
MHP
Zuhal Altun
Hakan Gönen
MHP
MHP
Mehmet Yurtsever
Neriman Genç
İsmail Polat
Cennet Güney
Ayhan Öndemir
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
Celalettin Özdemir
İlhami Canbaz
CHP
CHP
Yavuz Taşpınar
Fidayet Özkan
BAĞIMSIZ
BAĞIMSIZ
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
5
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
6
Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili Keçiörenliler;
Kurumsal geleneğimiz ve sorumluluğumuz olan 2010-2014
dönemi Stratejik Planımızın son yılı olan 2013 yılı Faaliyet
Raporumuz ile bir kez daha huzurunuzdayız. Yıllık Faaliyet Raporumuz ile Önceki yıllarda olduğu gibi, Keçiören
Belediyesi olarak son bir yılda gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri yine açık, anlaşılır ve bütünlük içerisinde sizlerin
değerlendirmenize sunuyoruz.
Keçiören’imizde yaptıklarımızı anlatma fırsatı bulduğumuz
Faaliyet raporlarımızın raflarda saklanacak ciltli bir kitap
olmasını istemiyoruz; çağdaş şehir yaşamının koşturmacalı
ve yoğun temposunda, yaşadığı ilçedeki dönüşümü, gelişim ve yenilikleri yeterince kapsamlı olarak değerlendirme
fırsatı bulamayan vatandaşlarımızın bu raporu adeta bir
kılavuz gibi kullanmalarını arzu ediyoruz.
Sevgili Keçiörenliler, fırsat ve vakit buldukça raporumuzda
yaptığımızı söylediğimiz faaliyetlerimizi gidip yerlerinde
görünüz. Çoğu zaman üretmekten anlatmaya vakit bulamadığımız yatırımlarımızı kendi gözlerinizle görüp değerlendiriniz. Bu değerlendirmelerin ışığında, şimdiye kadar
olduğu gibi, hiçbir aracıyı gereksinmeden görüş, öneri,
uyarı ve katkılarınızı bizlere doğrudan sununuz. Çünkü bizler yalnızca belediyeyi yönetmek için değil, sizlerle birlikte bir yönetim geleneğini yerleştirmek için de buradayız.
2013 yılı Performans Programını hazırlarken hedef olarak
koyduğumuz ve bunlara paralel son bir yılda gerçekleşen
ve ayrıntıları Faaliyet Raporumuzda gösterilen; “temizlikten çevre sağlığına, çarpık yapılaşmadan e belediyeciliğe,
halkla bütünleşmeye dönük kültürel faaliyetlerden dezavantajlı gruplara imkânlar sağlamaya, alt ve üst yapı faaliyetlerinden keçiörenin uluslararası düzeyde tanınmasına
kadar” pek çok hedeflerimizle ilgili yapılan faaliyetlerimiz
bulunmaktadır.
Bu hedeflerle ilgili çalışmalarımız yaparken, sosyal hizmet
projelerimizde bir gün bile hız kesmedik. Keçiören’imizin,
her gelir grubundan vatandaşımız için eşit oranda “yaşanılabilir” ve “yaşanılası” bir ilçe olması için hizmetlerimizi
daha da artırdık.
Kültürel etkinliklerde marka değerini giderek yükseltmeye
kararlı olduğumuz Keçiören’i sadece Ankara ve Türkiye’de
değil dünya genelinde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan belediyelerden birine dönüştürmeye çalışıyoruz.
Sevgili Keçiören’liler, bir sevdadır sizlere hizmet etmek,
sizlerle çıktığımız bu yolda yine sizlerin desteğiyle hizmetlerimizi sürdüreceğiz, Keçiören’imiz herşeyin en güzeline
layıktır...
Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa AK
Keçiören Belediye Başkanı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
7
I.Genel Bilgiler
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
8
A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Belediye Yönetim Yapısı ve Organizasyon Şeması
2- Fiziksel Yapı
3- Araç ve İş makineleri
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
5- Belediyeye ait Gayrimenkuller
6- İnsan Kaynakları
7- Sunulan Hizmetler
8- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
9
A. Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
MİSYONUMUZ
Keçiören’de rahat, huzurlu ve sağlıklı ortam hazırlamak amacıyla; tecrübeli, istekli ve donanımlı personelle en son teknoloji, araç ve gereçleri kullanarak çağdaş ve öncü belediye hizmetlerini ilçe halkına
sunmak.
VİZYONUMUZ
Katılımcı anlayışla; yaşam kalitesi yüksek, dünya standartlarında ve normlarında hizmet veren ilklerin
yapıldığı öncü ve lider belediye olmak.
DEĞERLERİMİZ
Belediye iş ve işlemleri ile kararlarında ŞEFFAF olacağız.
Hemşerilerimize sunduğumuz ürün hizmetler ile kararlarımızda İLKELİ davranacağız.
Hemşerilerimizin ve çalışanlarımızı gerekli bilgi ve belgelerle üst yönetime ULAŞILABİLİR’liğini sağlamak
için gerekli tedbirleri alacağız.
Belediyenin sunduğu ürün ve hizmetlerin üretimi ve sunumunda VERİMLİ’liği ön planda tutacağız.
Karar süreçlerimizde hemşerilerimizin KATILIMCI’lığı sağlayacak mekanizmalar oluşturacağız.
Hemşerilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin üretiminde EKOLOJİ’yi ön planda tutacağız.
Belediyemizden hizmet alan hemşerilerimize, ürün ve hizmetlerin sunumu ve dağıtımı konusunda SAMİMİ
davranacağız.
Hemşerilerimize ürün ve hizmet sunumunda her zaman ÖNCÜ olacağız.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
10
B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Keçiören, 1953 yılında Altındağ ilçesine bağlanmış, 1966 yılında Ankara Belediyesi sınırları içinde bir semt
haline gelmiş, 30 Kasım 1983 tarih ve 2983 sayılı Kanun’la Büyükşehir İlçe Belediyesi olmuş ve sınırları İçişleri Bakanlığı’nın 13/81 sayılı kararıyla tespit edilmiştir.
Keçiören Belediyesi’nin hizmet alanı büyüklük olarak 58,66 km² dir. Bağlum’un da Belediyemize bağlanması
ile bu alan 156 km² ye ulaşmıştır.
Anayasanın 127’nci maddesine göre mahalli idarelerin görev ve yetki alanı mahalli müşterek ihtiyaçlardır.
Anayasanın ilgili maddesi ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının “Özerk Yerel Yönetimin Kapsamı”
başlıklı 4’üncü maddesinde öngörülen ilkelere de uygun olarak belediyelerin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir.
Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel kanun, 13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunudur. Bu Kanunla beraber belediye yönetimleri
idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.
Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle
donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan düzenlemeleri bir kenarda tutarak, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde belediyelerin temel görevlerini
ifade etmek gerekir. Çünkü, Büyükşehir Belediye Kanununda özellikle düzenlenmeyen bütün alanlarda 5393
sayılı Belediye Kanununda yer alan düzenlemeler büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir dahilinde yer alan
ilçe ve ilk kademe belediyeleri için de geçerlidir.
5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine hizmet
alanları sayılmıştır. Maddenin birinci fıkrasında vurgulanan mahalli ve müşterek nitelik Belediye Kanununun ve belediye idaresinin ayırt edici önemli bir özelliği olup, görevlerin yerine getirilmesinde gözetilecek
önemli bir kriterdir. Kanunlarda açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen “mahalli müşterek”
nitelikteki her türlü görev ve hizmetin belediyelerce yapılması esası öngörülmüştür.
Belediyenin yetki ve imtiyazlarını ikiye ayırmak mümkündür. Kanunun 14 üncü maddesinde bu ayırım, (a)
ve (b) bendi şeklinde yapılmıştır. Maddenin (a) bendinde, daha çok mahalli müşterek nitelikte olan ve belediyelerin varlık nedenini oluşturan bir takım görevler düzenlenmiştir. Maddenin (b) bendinde ise merkezi
yönetimin görev alanına giren bir takım görevler sıralanmıştır.
5393 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu görevler belediyelerin başlangıçtan
beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluşturur.
Mahalli müşterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu görevler şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetleri vermek,
Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak,
Çevrenin korunması ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak,
Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek,
Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak,
Şehir içi trafik hizmetleri,
Defin ve mezarlık hizmetleri,
Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlara ilişkin hizmetler,
Konut hizmetleri,
Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetleri,
Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme meslek ve beceri kazandırma geliştirilmesi hizmetleri,
Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri,
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
11
Yukarıda sayılan hizmetler, bireysel bir ihtiyacın karşılanmasına dönük olmayıp, mahalli müşterek şekilde,
ilgili bölgede yaşayan ve hemşerilik hukuku ile bağlı tüm insanların ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hizmetlerdir. Belediyeler bu tür hizmetleri bizzat yapabileceği gibi hizmet alımı yolu ile yaptırabilir.
Ayrıca, (Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete) “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.” hüküm altına alınmıştır.
5393 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (b) bendinde; merkezi hükümetin veya merkezi hükümetin uzantısı
konumundaki özel idarelerin görev alanına da giren bazı hizmet alanlarında, belediyeleri, görevli ve yetkili
kılmıştır. Belediyelerin bu kapsamdaki görevleri;
•
•
•
•
•
•
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir.
Bu okulların her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
(Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete) Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir
Bu varlıkların bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden
inşa edebilir.
Gerektiğinde; öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verebilir. (Değişik 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete) “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım
bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini
geçemez.”
•
Gıda bankacılığı yapabilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinde belirtilen görevler çerçevesinde, belediyelerce verilmesi gereken hizmetlerin sunumunda iki ölçüte göre hareket edilmelidir. Bunlardan ilki, belediyenin mali
durumudur. İkincisi ise görülecek hizmetin ivedilik derecesidir. Bu iki etkene bağlı olarak hizmetlerin görülmesinde veya gördürülmesindeki öncelik sıralaması belirlenecektir.
Diğer taraftan, belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır.
Ayrıca hizmet sunumunda özürlü, yaşlı düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanması
gerekmektedir.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece belediye
sınırları içindeki müşterek ihtiyaçların karşılanmasına dönük harcama yapılabilir. Bununla beraber belediye
meclisinin kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetleri götürülmesi mümkündür.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
12
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1. Belediye Yönetim Yapısı ve Organizasyon Şeması
Belediye teşkilatı, Belediye Meclisi, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
Belediye meclisi, belediye yönetiminin karar organıdır. Meclis üyeleri, nispi temsil yöntemiyle beş yılda
bir seçilmektedir. Meclis üyelerinin sayısı, belde, kasaba ya da kentin nüfus durumuna göre 9 – 55 arasında
değişiklik göstermektedir. Belediye meclisinin başlıca görevleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını ve programlarını görüşmek ve onaylamak, borçlanmaya karar vermek.
Belediye vergi ve resimlerine ait tarifeleri; bunların dışında belediye tarafından yerine getirilecek hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifelerini düzenlemek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya kaldırılmasına
karar vermek.
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri inceleyip onaylamak. Meydan, cadde, sokak, park ve
benzeri yerlere ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti
ve değiştirilmesine karar vermek.
Belediye başkanı ile encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Keçiören Belediye Meclisi 45 üyeden oluşmaktadır. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda
meclis üyelerinin 24’i Adalet ve Kalkınma Partisi, 12’ü Milliyetçi Hareket Partisi ve 7’si Cumhuriyet Halk
Partisi, 2’si de bağımsız Meclis üyesidir. Meclisi üyelerinin listesi Ek’te yer almaktadır.
Belediye Meclisinde 17 komisyon bulunmaktadır. Bunlar Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Kanun Tarifeler,
Hesap Tetkik, Çevre Sağlık, İsimlendirme, Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor, Araştırma ve İnceleme, Halkla
İlişkiler, İnsan Hakları, AB ve Dış İlişkiler, Sosyal İşler, Fırsat Eşitliği, Engelliler, Esnaf ve Sanatkârlar ile Tarih
ve Turizm Komisyonlarıdır.
Bağımsız
5%
CHP
15%
AK Parti
MHP
26%
54%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
13
2009 – 2014 Yılları Arasında Alınan Meclis Kararları
YIL
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLAM
SAYI
563
752
663
620
629
3.227
2011 - 2012 – 2013 Yıllarında Meclis Üyeleri Tarafından Bilgi Edinme Yasası
Çerçevesin de verilen Önergeler
Yazılı – Sözlü Önerge
Cevap
Toplam
2011
3
3
6
2012
19
19
38
2013
16
14
30
Belediye karar organlarından bir diğeri olan Belediye Encümeni, danışma organı niteliği de taşımaktadır.
Encümeni oluşturan üyelerin bir kısmı Belediye Meclisi tarafında seçilmekte, diğer kısmı ise daimi üye
niteliğinde olup, Belediye Müdürlerinden oluşmaktadır. Belediye encümeninin başlıca görevleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek.
Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak ve uygulamak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
2011 – 2012 - 2013 Yıllarında Keçiören Belediye Encümenince Alınan Kararlar
İhale Kararları (2886 Sayılı Kanun’a göre)
Encümen Kararları
Toplam
2011
178
3.126
3.304
2012
68
2.932
3.000
2013
194
2.473
2.667
Belediye Başkanı ise belediye yönetiminin başı ve yürütme organıdır. Başkan, belediye sınırları içinde yaşayan
seçmenler tarafından tek dereceli ve çoğunluk sistemi ile beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Belediye başkanının, meclis üyeleri tarafından değil de doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi, ona belediye yönetiminde güçlü bir liderlik konumu kazandırmaktadır. Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
14
Belediye teşkilatının en üst amiri olarak onu sevk ve idare etmek, belediye personelini atamak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak, belediye Meclis ve encümenine başkanlık etmek
ve bu organların kararlarını uygulamak.
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Belediye mallarını yönetmek, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
Bütçeyi uygulamak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetler yürütmek ve
özürlüler merkezini oluşturmak.
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında, norm kadro ilke ve standartlarının
İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirleneceği, Belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadrolarını, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirleneceği
düzenlenmiştir.
22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/9809 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması
Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun’unun 21 ve 28’inci maddeleri ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanun’unun 17 ve 22’inci maddelerine dayanılarak hazırlanan
ve 22 Şubat 2007 tarih ve 56442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı
Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe” göre Keçiören
Belediyesi C 16 Grubunda yer almakta olup, bu gruptaki norm kadro standartları cetveline göre teşkilat
yapısı ve görevlerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. (12. 09. 2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Belediyemiz C 19 Grubuna yükseltilmiştir.)
Keçiören Belediyesinin organizasyon yapısında “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” a uygun olarak Başkana bağlı 5 Başkan Yardımcısı, bunlara
bağlı olarak ta 25 Müdürlük bulunmaktadır.
Bunlardan Huzurevi ve Mezbaha Müdürlükleri Belediye Meclis Kararı ile kurulmuş gerekli personel atamaları
yapıldıktan sonra faaliyetlerine başlayacaktır. Özel Kalem Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Teftiş Kurulu
Müdürlüğü ve İç Denetçiler doğrudan başkana bağlı birimlerdir.
Organizasyon Şeması
Belediye Meclisi
Mustafa AK
Belediye Başkanı
Doğrudan
Bağlı
Birimler
Nihat Yıldız
Başkan
Yardımcısı
Belediye
Encümeni
Semih Kanıbir
Zeki Albayrak
Başkan
Yardımcısı
Başkan
Yardımcısı
Başkan
Yardımcısı
Ali Toköz
Özel Kalem
Müdürlüğü
İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü
Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Zabıta
Müdürlüğü
Basın Yayın
ve Halkla
İlişkiler
Müdürlüğü
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
Emlak ve
İstimlak
Müdürlüğü
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
Park ve
Bahçeler
Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü
Etüd ve Proje
Müdürlüğü
Strateji
Geliştirme
Müdürlüğü
İnsan
Kaynakları
ve Eğitim
Müdürlüğü
Ulaşım
Hizmetleri
Müdürlüğü
Sosyal
Yardım İşleri
Müdürlüğü
İç Denetçiler
Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
İşletme ve
İştirakler
Müdürlüğü
Çevre Koruma
ve Kontrol
Müdürlüğü
Kültür ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
Huzurevi
Müdürlüğü
Mezbaha
Müdürlüğü
Reşat Özcan
Başkan
Yardımcısı
Dış İlişkiler
Müdürlüğü
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
15
2. Fiziki Yapı
a) Hizmet Binaları
Belediyemiz, halen ilçe halkına aşağıda belirtilen yerlerdeki hizmet birimlerimiz ile hizmetlerine devam
etmektedir.
Güçlükaya Mahallesi Kalaba Kent meydanındaki Ana Hizmet binamızda; Başkanlık Makamı, Özel Kalem ve
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimleri hizmetlerini Başkanlık Bölümünde yürütmektedir. Zabıta ve Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetleri zemin katta, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ak Masa, ikram servisi
hizmetleri giriş katında, Emlak ve İstimlak, Strateji Geliştirme, Yazı İşleri, Evlendirme Memurluğu, Yönetimi
Geliştirme Birimi, İhale Birimi ve Nikah hizmetleri birinci katta, İşletme ve İştirakler, Etüd ve Proje, İmar ve
Şehircilik birimleri hizmetleri ikinci katta, Ulaşım Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik, Kültür ve Sosyal
İşler ve Fen İşleri hizmetleri üçüncü katta, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Dış İlişkiler, Hukuk işleri, Bilgi işlem,
Destek Hizmetleri ve Sivil Savunma hizmetleri ve iç denetçiler dördüncü katta, Teftiş Kurulu Müdürlüğü,
yemekhane, santral ve berberhane hizmetleri beşinci katta verilmektedir.
Kullanıma Amacına Göre
Kullanıcı Birim
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Keçiören
Ana Hizmet Binası
(Güçlükaya Mahallesi Kalaba Kent
Meydanı)
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
16
Adres
Başkanlık
Başkanlık
Zabıta Müdürlüğü
1. Bodrum Kat
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
1. Bodrum Kat
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Zemin Kat
Ak Masa
Zemin Kat
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
1. Kat
Yazı İşleri Müdürlüğü
1. Kat
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1. Kat
Evlendirme ve Nikâh Hizmetleri
1. Kat
Yönetimi Geliştirme Kurulu
1. Kat
İhale Takip Birimi
1. Kat
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2. Kat
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2. Kat
Etüd ve Proje Müdürlüğü
2. Kat
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
3. Kat
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3. Kat
Temizlik İşleri Müdürlüğü
3. Kat
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3. Kat
Fen İşleri Müdürlüğü
3. Kat
Bilgi İşlem Müdürlüğü
4. Kat
Hukuk İşleri Müdürlüğü
4. Kat
İnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğü
4. Kat
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. Kat
Sivil Savunma Uzmanlığı
4. Kat
Dış İlişkiler Müdürlüğü
4. Kat
İç Denetçiler
4.Kat
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
5. Kat
Yemekhane, Santral, Berber hane Hizmetleri
5. Kat
b) Sosyal Tesislerimiz
Kullanma Amacına Göre
Kullanıcı Birim
Adres
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara
Tlf:0312 314 35 08
Huzurevi Müdürlüğü
Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara
Tlf:0312 314 35 08
Osman Gazi Sosyal Yaşam Tesisleri (5Katlı Sosyal Yardım İşleri
100 Yatak Kapasiteli)
Müdürlüğü
Osman Gazi Mah. Çin Gülü Sk. No:8
Keçiören/Ankara
Tlf:0312 580 27 47
Güçsüzler Yurdu Kampüsü (7 katlı 176
yatak Kapasiteli)
Çocuk Danışma Merkezi(ÇODAM)
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
İncirli Mah. Basın Cad. Şener Sk. No:2
Yunus Emre Kültür Merkezi Keçiören/Ankara
Tlf: 0312 361 01 00
1-Aşık Veysel Mahalle Konağı
Atapark Mah. Aşık Veysel Cad. Aşık Veysel parkı içi
Keçiören/Ankara Tlf:0312 314 35 08
Mahalle Konakları
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
2-Osman Gazi Mahalle konağı
Osman Gazi Mah. 1208. sk Muhtarlık Binası
Tlf:0312 314 35 08
3-Yayla Mahalle Konağı
Yayla Mah.1493.Sk. Cuma Pazarı Karşısı
Tlf:0312 314 35 08
4-Esertepe Mahalle Konağı
Esertepe Mah.310.Sk. Tuba Camii Karşısı
Tlf:0312 314 35 08
Emekliler Platformu
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
İncirli Mah. Basın Cad.Şener Sk.No:2
Yunus Emre Kültür Merkezi Keçiören/Ankara
Tlf: 0312 323 89 99
Sosyal Yardım Birimi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Güçlükaya Mah.Fatih Cad.Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara Tlf:0312 314 35 08
Engelli Birimi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Güçlükaya Mah.Fatih Cad. Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara Tlf: 0312 314 35 08
Gönüllü Akademisi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara Tlf: 0312 314 35 08
Kadın Danışma Merkezi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Güçlükaya Mah. Fatih Cad. Çağla Sk
No:2 Keçiören/Ankara Tlf:0312 359 33 22
Sosyal Paylaşım Mağazası
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Kuşcağız Mah Günsazak cad. No:141
Keçiören/Ankara Tlf:0312 380 00 43
Togem
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Şefkat Mah. Dr Ömer Besim Cad.54. Sk.No:
Keçiören /Ankara Tlf:0312 338 87 06
Güngörmüşler Konağı 1
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Aşağı Eğlence Mah. Giresun Cad. No:16
Keçiören/Ankara
Güngörmüşler Konağı 2
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Kuşcağız Mah. Tahranlar Cad. 403.Sk.
Şehit Himmet Özdemir Parkı İçi Keçiören/Ankara
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
17
Halkımızın şikâyet, beklenti ve önerilerinin takibinin yapıldığı Etlik, Ayvalı, Esertepe, Kalaba, Aktepe, Keçiören, Ufuktepe ve Ovacık semtlerinde 8 adet zabıta karakolumuz mevcut bulunmaktadır.
Kullanıma Amacına Göre
Kullanıcı Birim
Adres
Etlik Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Etlik Mahallesi Yeni Etlik Caddesi NO : 103 (Osmanlı İş Merkezi altı)
Ayvalı Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Ayvalı Mahallesi Sezen Sokak Kardeşler Pazaryeri içi
Esertepe Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Esertepe Mahallesi A. Şefik Kolaylı Caddesi (Esertepe Semt Pazar Yeri içerisi)
Kalaba Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Çiçekli Mahallesi Conker Sokak Çiçekli Park İçi
Aktepe Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Adnan Menderes Mahallesi Özyurt Caddesi Mehmet Çakıroğlu Park içerisi
Keçiören Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Güçlükaya Mahallesi Çağla Sokak 2/A Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu Yanı
Ufuktepe Zabıta Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Kahveciler Sokak İbrahim Atmaca Park İçi
Ovacık Seyyar Merkezi
Zabıta Müdürlüğü
Ovacık Mahallesi Belediye Tesisleri yanı
Ovacık tesisleri içerisinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri
Müdürlüğü baş şoförlüğü birimleri hizmet vermektedir. Belediyemize ait bütün araçların bakım ve onarım
işlerinin yapıldığı balatahane, radyatörhane, tornahane, benzinli araç tamir atölyesi, oto elektrik atölyesi,
döşemehane, oto boyahane, pankarthane, inşaat elektrik ve telsiz tamir atölyesi, kaynak, kaporta, makas
atölyeleri, dizel araç tamir atölyesi, pompahane, lastikhane, iş makinesi tamir atölyesi, bakımhane, akaryakıt ikmal istasyonu ile bunların dışında sahada küçük büyük depolar bulunmaktadır.
Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinde 26.000 m2 alan üzerine kurulu Park Bahçeler Müdürlüğüne ait
hizmet birimlerimiz bulunmaktadır. Burada parklarımızda kullanmak üzere satın aldığımız ve üretimini yaptığımız bitkilerin bulunduğu fidanlığımızda, mevsimlik çiçeklerin, güllerin ve çalı gruplarının üretimi yapılmaktadır. Ayrıca tüm parklarımızda bulunan kent mobilyalarının ve diğer donatı ekipmanlarının üretiminin,
bakımının ve onarımının yapıldığı 9 adet atölyemiz (elektrik atölyesi, marangoz atölyesi, fiber atölyesi, cam
atölyesi, su tesisat atölyesi, boya atölyesi, kaynak atölyesi, motor atölyesi ile inşaat atölyesi olmak üzere)
ve baş şoförlüğümüz bulunmaktadır.
c) Parklar
Keçiören İlçesinde, Belediyemiz tarafından bakım ve onarım hizmetleri verilen 429 adet parkı bulunmaktadır. Ortalama park büyüklüğü 4.000 m2 civarında olup, en küçük park 200 m2 ve en büyük park olan Çubuk
çayı kenarında bulunan Aqua Park 48.100 m2 büyüklüğündedir.
Parkların mahallere göre dağılımı ise şu şekildedir. Adnan Menderes Mahallesi’nde 7, Aktepe Mahallesi’nde 6,
Aşağı Eğlence Mahallesi’nde 7, Atapark Mahallesi’nde 20, Ayvalı Mahallesi’nde 25, Bademlik Mahallesi’nde 10,
Bağlarbaşı Mahallesi’nde 14, Bağlum Mahallesi’nde 25, Basınevleri Mahallesi’nde 13, Çaldıran Mahallesi’nde
10, Çiçekli Mahallesi’nde 4, Emrah Mahallesi’nde 3, Esertepe Mahallesi’nde 13, Etlik Mahallesi’nde 17, Güçlükaya Mahallesi’nde 17, Gümüşdere Mahallesi’nde 2, Hasköy Mahallesi’nde 7 İncirli Mahallesi’nde 17, Kalaba Mahallesi’nde 12, Kamilocak Mahallesi’nde 10, Kanuni Mahallesi’nde 7, Karargahtepe Mahallesi’nde 4,
Köşk Mahallesi’nde 4, Kuşcağız Mahallesi’nde 22, 19 Mayıs Mahallesi’nde 13, Osmangazi Mahallesi’nde 14,
Ovacık Mahallesi’nde 6, Pınarbaşı Mahallesi’nde 8, Sancaktepe Mahallesi’nde 11, Subayevleri Mahallesinde
17, Şehit Kubilay Mahallesinde 13, Şenlik Mahallesinde 3, Şevkat Mahallesi’nde 10, Tepebaşı Mahallesi’nde
10, Ufuktepe Mahallesi’nde 4, Uyanış Mahallesi’nde 10, Yakacık Mahallesi’nde 2, Yayla Mahallesi’nde 17,
Yeşilöz Mahallesi’nde 3, Yeşiltepe Mahallesi’nde 3, 23 Nisan Mahallesi’nde 1, Yükseltepe Mahallesi’nde 8
adet park bulunmaktadır. Parklarımızın mahallelere göre dağılımı aşağıda grafik olarak gösterilmiş isim
listesi ise ekte sunulmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
18
Mahallelere Göre Park Sayıları
Adnan Menderes Mahallesinde
7
Aktepe Mahallesinde
6
Aşağı Eğlence Mahallesinde
7
Atapark Mahallesinde
20
Ayvalı Mahallesinde
25
Bademlik Mahallesinde
10
Bağlarbaşı Mahallesinde
14
Bağlum Mahallesi
25
13
Basınevleri Mahallesinde
Çaldıran Mahallesinde
10
Çiçekli Mahallesinde
4
Emrah Mahallesinde
3
Esertepe Mahallesinde
13
Etlik Mahallesinde
17
Güçlükaya Mahallesinde
17
Gümüşdere Mahallesinde
2
Hasköy Mahallesinde
7
İncirli Mahallesinde
17
Kalaba Mahallesinde
12
Kamil Ocak Mahallesinde
10
Kanuni Mahallesinde
7
Karargahtepe Mahallesinde
4
Köşk Mahallesinde
4
Kuşcağız Mahallesinde
22
Ondokuz Mayıs Mahallesinde
13
Osman Gazi Mahallesinde
14
Ovacık Mahallesinde
6
Pınarbaşı Mahallesinde
8
Sancaktepe Mahallesinde
11
Subayevleri Mahallesinde
17
Şehit Kubilay Mahallesinde
13
Şenlik Mahallesinde
3
Şevkat Mahallesinde
10
Tepebaşı Mahallesinde
10
Ufuktepe Mahallesinde
4
Uyanış Mahallesinde
10
Yakacık Mahallesinde
2
Yayla Mahallesinde
17
Yeşilöz Mahallesinde
3
Yeşiltepe Mahallesinde
Yirmiüç Nisan Mahallesinde
Yükseltepe Mahallesinde
3
1
8
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
19
d) Kültür Merkezi ve Spor Tesisleri
Kalaba Vadisindeki spor kompleksimiz içerisinde 2 Adet 12,5 x 25 m boyutlarında açık ve 1 adet 10 x 15 m
boyutlarında ısıtmalı kapalı olmak üzere 3 tane yüzme havuzu, fitness salonları, masa tenisi salonu, 2 adet
sauna, 2 adet masaj odası, kreş, soyunma ve dinlenme odaları ile kafeteryadan oluşmaktadır. Yine aynı
yerde 2 basketbol, 1 voleybol, 3 futbol, 2 tenis kortu, idari bina, soyunma odaları ve kafeteryadan oluşan
spor etkinlik bölümleri bulunmaktadır.
Kalaba vadisinde Türkiye’nin 2. Büyük tesisi özelliğine sahip 2.700 m2 kapalı alana sahip, kapalı devre
filtre sistemi ile içerisinde toplam 1.000.000 lt. su bulunan tesiste, 6 adet deniz balıkları akvaryumu, 16
m. Uzunluğunda ve 450.000 lt. su kapasiteli tünel akvaryum, 6 adet tatlı su balıkları ve dalgıç başlığı akvaryumu, timsah, kaplumbağa havuzları, laboratuvar, üretimhane, seminer salonu, kafeterya ve idari kısım
bulunmaktadır.
Aktepe semtimizde 12,5 x 25 m boyutlarında ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, dışarıda aqua park, fitness
salonu, sauna ile soyunma ve dinlenme odalarından oluşan Aktepe Yüzme Havuzu Tesisimiz bulunmaktadır.
Etlik semtinde 1 eğitim, 1 olimpik, 1 atlama olmak üzere 3 yüzme havuzu, 3 adet sauna, 2 adet fitness salonu, soyunma ve dinlenme odaları ile kafeteryadan oluşan 3.000 kişilik tribüne sahip olimpik yüzme havuzu
tesisimiz bulunmaktadır.
Basınevleri semtimizde Basınevleri Hanımlar Spor Merkezi 1 adet fitness salonu, 1 adet step aerobik ve
pilates salonu, 1 soyunma odası, danışma ve idare odasından oluşan tesisimizde sadece bayanlara üyelik
sistemi ile hizmet verilmektedir.
Ovacık bölgesinde bulunan 2013 yılında açılışı yapılan Mevlana Spor merkezinde 12,5x25 m ebatında 1,5 m
derinliğinde ısıtmalı kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, masaj odası ve fitness salonu bulunmaktadır.
Fitness salonunda bulunan spor aletleri tekerlekli sandalye kullanan yürüme engelli vatandaşlarımıza uygun
olarak dizayn edilmiş Türkiye’nin ender spor merkezlerindendir.
Ayrıca Mevlana Kültür ve Spor merkezimiz içerisinde yer alan 500 kişilik düğün salonu, düğün, nişan, kına
v.b aktiviteler için vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca burada KEDEM ve KEÇMEK şubeleri bulunmaktadır.
Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde toplantı odaları, atölyeler, etnografya müzesi, çok amaçlı toplantı
salonları ve KEÇMEK şubesi bulunmaktadır. Kültür Merkezi müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bazı rutin
programlara ve sergilere ev sahipliği yapmaktadır.
Eğitim seminerleri ve bireysel danışmanlık hizmetleri veren Aile Eğitim merkezimiz Esertepe Mahallesi’nde
bulunan yerinden Tepebaşı’nda bulunan yeni yerine taşınmıştır. Aile Eğitim Merkezi eğitim seminerleri, (
anne- baba olmak, Beslenme okulu, Etkili iletişim, Aile içi iletişim v.b ) ve psikolojik danışmanlık, ergen
psikolojik danışmanlığı ve aile danışmanlığı olmak üzere bireysel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Şehit Kubilay Mahallesi’nde bulunan Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik olarak bilardo,
masa tenisi, satranç ve kütüphane hizmetleri sunulmaktadır. Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nde ayrıca
Kuran-ı Kerim, Arapça, gitar bağlama ve İngilizce kursları verilmektedir.
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı içerisinde yer alan düğün salonu, düğün, kına, nişan v.b aktiviteler için vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca burada KEDEM ve KEÇMEK şubelerimiz bulunmaktadır.
Yonca Yaşam Merkezi Keçiören’in en büyük mahallelerinden Kavacık Subayevleri, Şevkat, Kamilocak, Kalaba
ve Hasköy mahallelerinin kesişim noktasında kurulmuş olup ilçemizin tamamına hizmet vermektedir. 1.608
m2 ve tek kat olarak inşa edilen merkezimiz hanımeli, beylerbeyi ve şehzade olmak üzere üç bölümden
oluşmakta ve ücretsiz üyelik sistemiyle hizmet vermektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
20
Yunus Emre Kültür Merkezi, İncirli semtinde 480 kişilik düğün salonu, 310 kişilik konferans salonu, 155 kişilik
tiyatro salonu, 40 bilgisayar donanımı olan kütüphaneye sahip tesisimizde engelliler merkezi, spor kompleksi ve kreş, KEÇMEK, konservatuvar ve gençlik merkezimiz bulunmaktadır.
Tepebaşı Güçsüzler Yurdu içerisinde 350 koltuk kapasiteli Necip Fazıl Sahnesi tiyatro salonumuz halkımıza
hizmet vermektedir.
Şenlik mahallesinde 250 koltuk kapasiteli, 300 kişilik kokteyl salonu ve 3 gelin odası bulunan Fatih Nikah
Salonu ve Belediye Hizmet Binası içerisinde 20 kişi kapasiteli oda nikahlarının kıyıldığı salonu ile belediyemiz gelen talepleri karşılamaktadır.
Emrah Mahallesi’nde Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde 450 m2 alanda, 5 derslik, 1 sorumlu odası, 1
personel odası, 2 soyunma odası, 2 duş-wc ve 2 adet depo ile hizmet vermektedir. Konservatuvarımızda 6
enstrüman kursu ve 4 adet koro bulunmaktadır.
Piyangotepe semtimizde bulunan Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi içerisinde 1 adet step-aerobik ve pilates
salonu, 11 bilgisayar kapasiteli internet bölümü, kütüphane bulunmaktadır. Tesisimiz sadece bayanlara
hizmet vermektedir.
Bağlum’da bulunan Bağlum Ek Hizmet Binası tesisimizde 1 adet taekwondo, 1 adet step-aerobik salonu
bulunmaktadır. Step aerobik salonu sadece bayanlara ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Kuyubaşı Mahallesi’de bulunan Fatih Stadı tesisimizde 1 adet taekwondo salonu, ve 1 adet step-aerobik
salonu bulunmaktadır. Tesisimiz halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Kanuni Mahallesi’nde bulunan Ali Özdemir Sporcu Eğitim Merkezi tesisimizde 1 adet halı saha, dinlenme
salonu, yemekhane, 30 kişilik yatakhane ve 1 adet sauna bulunmaktadır. Spor tesislerine ilişkin liste ekte
yer almaktadır.
Kalaba Meydanında aynı anda 1.200 kişiye yemek verilebilen içinde gelin odası, sahne ve eklerinden oluşan
Halil İbrahim 2 Sosyal Tesisimiz bulunmaktadır. Gazino mevkiinde halkımıza toplu veya bireysel olarak hizmet sunulan Halil İbrahim 1 (Sultan Sofrası) Tesisimizde bulunmaktadır.
İlçemizde 19.775 kitap kapasiteli Fatih Kütüphanesi ile 746 kitap ve 11 bilgisayar kapasiteli Osmanlı Kütüphanesi olmak üzere 2 adet halk kütüphanesi vardır.
Kültür-Sosyal-Kurs Merkezleri
Yönetim Merkezi KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Ayvalı KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yayla KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Şefkat KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Uyanış KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Aktepe KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Atapark KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Pınarbaşı KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yükseltepe KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
21
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
22
Yeşiltepe KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Antares KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Bağlum KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yonca Yaşam Merkezi KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yunus Emre Kültür Merkezi KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Tepebaşı KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Atölye KEÇMEK (Pınarbaşı Mahallesi)
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Mevlana Kültür ve Spor Merkezi KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı KEÇMEK
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Tepebaşı Yönetim Merkezi
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Aktepe KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yükseltepe KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Kuşcağız KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Bağlum KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Atapark KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Esertepe KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Uyanış KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Ayvalı KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Mevlana Kültür ve Spor Merkezi KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yönetim Merkezi Aşıkpaşa KEDEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Aktepe KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Yükseltepe KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Bağlum KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Atapark KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Esertepe KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Uyanış KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Ayvalı KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Kuşcağız KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Mevlana Kültür ve Spor Merkezi KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı KADEM
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Fatih Kütüphanesi (19.775 kitap 4.571 üye)
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
Osmanlı Kütüphanesi (746 kitap 237 üye)
Kültür ver Sosyal İşler Müdürlüğü
3) Araç ve İş Makineleri
Belediyemiz, hizmetlerinde kullanılmak üzere 313 adet araç ve iş makinesine sahip olup, bunların müdürlüklere dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.
MÜDÜRLÜĞÜN ADI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜD.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.
BASIN YAYIN VE HALKLA İLŞKLR. MÜD.
BİLGİ İŞLEM MÜD.
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLR. MÜD.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜD.
ETÜT PROJE MÜD.
FEN İŞLERİ MÜD.
HUKUK İŞLERİ MÜD.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜD.
PARK VE BAHÇELER MÜD.
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD.
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
ZABITA MÜD.
TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğünde 4, Mali Hizmetler Müdürlüğünde 3, Yazı İşleri Müdürlüğü 3, İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğünde 0, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde 2, Bilgi İşlem Müdürlüğünde 3, Destek
Hizmetleri Müdürlüğünde 1, Dış İlişkiler Müdürlüğünde 0, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde 5, Emlak ve
İstimlak Müdürlüğünde 2, Etüd ve Proje Müdürlüğünde 0, Fen İşleri Müdürlüğünde 104, Hukuk İşleri Müdürlüğünde 1, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 4, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde 2, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 51, Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğünde 13, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünde 12, Temizlik
İşleri Müdürlüğünde 27, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde 49, Strateji Geliştirme Müdürlüğünde 1 ve Zabıta
Müdürlüğünde 26 araç ve iş makinesi bulunmaktadır.
BİNEK ARAÇ
4
3
3
0
2
3
1
0
4
2
0
13
1
4
2
22
10
10
13
24
1
19
141
DAMPERLİ KAMYON
37
6
43
TIR ÇEKİCİ
4
4
ASFALT YAMA ARACI
3
3
SU TANKERİ
2
20
2
24
VİDANJÖR
1
1
KURTARICI
1
1
1
3
ASFALT DİSTİRİBÜTÖRÜ
1
1
FORD MİNİBÜS
1
1
1
6
9
OTOBÜS
1
7
8
AĞAÇ SÖKME ARACI
1
1
CENAZE ARAÇLARI
9
9
AMBULANSLAR
3
3
SÜPÜRGE ARACI
12
12
MAZOT TANKERİ
3
3
MOTOSİKLET
6
6
İŞ MAKİNALARI
42
42
4
3
3
0
2
3
1
0
5
2
0
104
1
4
2
51
13
12
27
49
1
26
313
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
23
Araçlardan 5 adedi 1 yaşında, 32 adedi 2 yaşında, 32 adedi 3 yaşında, 45 adedi 4 yaşında, 2 adedi 5 yaşında,
10 adedi 6 yaşında, 23 adedi 7 yaşında, 27 adedi 8 yaşında, 23 adedi 9 yaşında, 7 adedi 10 yaşında, 3 adedi
11 yaşında, 3 adedi 12 yaşında, 7 adedi 13 yaşında, 8 adedi 14 yaşında, 1 adedi 15 yaşında, 7 adedi 16 yaşında, 10 adedi 17 yaşında, 3 adedi 18 yaşında, 4 adedi 19 yaşında, 3 adedi 20 yaşında, 8 adedi 21 yaşında,
17 adedi 22 yaşında, 13 adedi 23 yaşında, 1 adedi 24 yaşında, 1 adedi 25 yaşında, 4 adedi 27 yaşında, 5
adedi 28 yaşında, 4 adedi 29 yaşında, 1 adedi 30 yaşında, 1 adedi 32 yaşında, 1 adedi 36 yaşında, 1 adedi 40
yaşında, 1 adedi 44 yaşındadır. 10 yaş üzeri araç ve iş makinelerinin payı ise % 66 düzeyindedir.
Araç ve Makine Parkımızın Yaşlarına Göre Dağılım Çizelgesi
0-5 yaş arası
116
6-10 yaş arası
90
11-15 yaş arası
22
16-20 yaş arası
27
58
20 + yaş arası
Araç ve iş makinelerinin % 26.52’si binek taşıt, % 3,83’ü ambulans ve cenaze aracı, % 3.83’ü süpürme aracı,
% 34.19’u kamyon ve kamyonet, % 5.43’ü otobüs, midibüs ve minibüs, % 1.92’si motosiklet, % 8.63’ü tanker,
% 0.96’sı traktör, % 1.28’i tır çekici ve % 13.42’si iş makinesinden oluşmaktadır.
Araç ve İş Makenelerinin Kullanıma göre Dağılımı
83
Binek Taşıt
Ambulans ve Cenaze Taşıtı
12
Süpürge Aracı
12
107
Kamyon ve Kamyonet
17
Otobüs, Midibüs ve Minibüs
Motorsiklet
6
27
Tanker
Traktör
3
Tır Çekici
4
İş Makinesi
42
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarımız
Belediyemiz bilgi çağında olmanın gereği olan bilgi teknolojilerindeki tüm yenilikleri kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmet vermek üzere yapılanmıştır. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde tüm birimlerde
kullanılmakta olan otomasyon yazılımız, e-belediye servisleri ve Kent Bilgi Sistemi, dijital evrak sistemi ile
katılımcı şeffaf, hızlı ve verimli çalışan, daha çok bilgiye dayalı, karar verme süreci hızlanmış, e-devlet ve
Kent Bilgi Sistemlerine giden yolda önemli bir adım atmış bulunmaktadır.
Belediyemizde bulunan tüm teknoloji altyapısının standartlara uygun yapılandırıldığını, bütün kontrollerin
merkezimizden güvenli bir şekilde yapılabildiğini, iç ve dış saldırılara karşı sistemimizin tüm açıklarının kapatıldığını, yasal olarak tutmamız gereken LOG (Günlük)’ ların tutulduğunu resmi olarak belgeleyecek Bilgi
Güvenliği Sertifikasına tüm projelerimiz tamamlandığında sahip olacağız. Türkiye’de bu sertifikaya sahip
olan ilk belediye olarak “İlklerin Belediyesi” olduğumuzu bir kez daha ispatlamış olacağız.
Belli bir standardı olmayan ve yıllar içerisinde yıpranmış Belediyemiz kablolama alt yapısı; günümüz ve
gelecek standartlarına uygun olarak tekrar revize edilip sıfırdan yapılmıştır Yapımı biten yapısal kablolama
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
24
ile mevcut network arızaları en aza indirilmiş ve hizmet kalitesi artırılmıştır. Yapısal Kablolama Projesinde,
Data Hatları haricinde UPS Hatlarımızda yenilenmiştir.
Herhangi bir güvenlik, yalıtım, aktif soğutma, yangın önleme gibi özelliklere sahip sistem odası faaliyettedir. Yükseltilmiş zemin ile kablo kirliliğine son verildi. Yüz tanımalı kapı geçiş sistemi ile güvenlik arttırıldı.
Hali hazırda Sistem odasında konumlandırılmış UPS sistemimizin Aktif Cihazlar ile iç içe çalışmalarından
kaynaklanan aşırı sıcaklık ve arıza durumunda müdahalenin zorluğu gibi sıkıntılar sonrası Standartlara uygun ayrı bir UPS oda planlaması yapılmış olup yapısal kablolama çalışmalarımızla birlikte bitirildi. Bir adet
120 + 30 KWA’lık mevcut güç kaynakları 120 + 120 + 120 KWA’lık 3 adet güç kaynağı ile uzun yıllar Hizmet
Binamızın ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir
Belediyemizde kullanılan bilgi sistemleri altyapısında çalışan 30 adet sunucu, 25 adet kenar ve omurga
switch bulunmaktadır. Ayrıca 15 adet Access point ve kontroller ünitesi ile belediye ana binamızın wireless
ağ bağlantısı sağlanmaktadır.
Fiber Altyapı projesi ile Dış lokasyon Hatlarımız Merkez binamıza bağlanmaya başlamıştır. Tek merkezden
internet erişimi verme ile ilgili düşüncemiz sonrasında yaptığımız AR-GE ile dış birimlerimizi (KEÇMEK,
KEDEM, KADEM, Spor Merkezleri, Ovacık Ulaşım Hizmetleri, Park bahçeler, Fen işleri, Zabıta Karakolları
vb.) fiber kablo ile merkeze bağlanması altyapı işlemleri bitirilmiş ve 17 Lokasyonun internet ve kamera
görüntüleri merkeze alınmıştır.
Bunlar içerisinde
Esertepe Pazarı, Süleymaniye Parkı, Vali Erdoğan Şahinoğlu Parkı, Fatih Terim Parkı, Aqua Park Spor Salonu, Gazino Merkez Parkı, Osmanlı Pazar Yeri Spor Tesisi, Teleferik Alt ve Üst İstasyonları, Estergon Kalesi,
Bağlum FKM, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ovacık Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçeler, Fen İşleri,
Seyyar Ekipler Amirliği,Uyanış Kedem, Keçmek Genel Merkez, Uyanış Keçmek, Etlik Olimpik Havuz, Kalaba
Spor Merkezi, Yayla Keçmek, Aktepe Keçmek, Ayvalı Keçmek, Hasköy Keçmek, Pınarbaşı Keçmek, Atapark
Keçmek, Yeşiltepe Keçmek, Antares Keçmek, Fatih Nikah Sarayı Noktaları bulunmaktadır.
Eski Sunucu Altyapısı:
-12,4TB Storage
-Yedekleme Ünitesi Var
-Type Kütüphanesi Var
-Max. 10 Gb Veri Akışı
-Fiber Bağlantı Var
Yeni Sunucu Altyapısı:
-50 TB Storage
-Yedekleme Ünitesi Var
-Type Kütüphanesi Var
-Cihaz Başı 10 Gb Veri Akışı
-Fiber Bağlantı Var
İnternetten yapılan E-belediye hizmetlerimizin tamamını, Kent Bilgi Sistemini, Belediyemiz ve İlçemizle
ilgili güncel bilgileri bulabilecekleri yeni nesil Kiokslardan ilk etapta, 4 tanesini ilgili yerlere (Belediye Hizmet Binası, Forum Ankara ve Keçiören Tapu) konumlandırdık. Çağrı merkezimize ulaşım, fatura tahsilat gibi
işlemle yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın teknolojik yenilikleri kullanarak Belediye Hizmetlerine rahat
ve kolay bir şekilde uzaktan erişebilmelerini sağlamanın, çağın bir gerekliliği olduğunu; bu noktada yeni
nesil Kiokslar Belediyemizin birer sanal şubesi görevini görebileceklerdir.
Belediyemiz metro Ethernet bağlantısı 30 mbps Telekom hattına yedek olarak Superonline 50 Mbps Superonline hattı ile hem yedeklenmiş olup İlave Superonline Metro hattı ile dış lokasyonların internet hatları
desteklenmiştir. Firewall ve log analyzer cihazı ile de internetten doğabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik
önlemi alınmıştır.
Mail trafiğin spamlardan arındırmak için Fortimail cihazı ile tarama yaptırılmaktadır.
Yine belediyemiz ana binasında bilgi işlem biriminde bulunan tüm mükellef bilgilerine ait bilgilerin tutulduğu sunucudaki bilgiler teknolojik cihazlar kullanılarak sistem durdurulmadan her gün ve her hafta yedeklen-
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
25
mekte ve yedekleri arşivlenmektedir. Ayrıca her gün içerisinde de bu bilgiler belli aralıklarla Dış Tesisimizde
bulunan FKM sunucumuza da gönderilmektedir.
Altyapı çalışmaları ile network altyapısının standarda göre dizayn edilmesi sonrasında Tek noktadan iletişim
konusunda, IP telefon çalışmaları başlamıştır. 2013 yılı itibariyle çalışmaların bitirilmesi amaçlanmaktadır.
Dijital evrak çalışmaları sonrasında bütün müdürlükler arası yazışmalar dijital ortama aktarılıp, bilgisayar
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. 2013 yılında bu çalışma dijital imza ile nihayete erdirilecektir.
Belediyemiz bünyesinde bulunan 900 PC, 36 Diz üstü, 30 Merkezi yazıcı, 58 adet tarayıcı, 7 Adet Sunucu, 33
Projeksiyon ve 4 adet çizicilerin (plotter) bakım ve onarımları bilgi işlem tarafından giderilmektedir.
2013 yılı itibariyle merkezi yazıcı sistemine geçilip olup tüm personelimizin merkezi yazıcılar kullanması
sağlanmıştır.
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binası ve Başkanlık Binası toplamda 84 adet Kamera ile
izlenmekte ve 6 adet Kayıt Cihazı (DVR) ile bu kameralar yönetilip en az geriye dönük 2 haftalık kayıtlar
elde tutulmaktadır.
Kapalı Pazar alanları, Parklar ve sosyal tesislerimizde Kayıt cihazları ile izlenmekte ve network üzerinden
Bilgi İşlem CCTV merkezine görüntüler aktarılmaktadır. Tüm Sistemin Birbiriyle entegre çalışması için eski
olan sistemler yeni sistem ile değiştirilmiştir. Böylelikle Adı geçen tüm belediye Birimleri Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğümüzden İzlenip yönetilmektedir.
Bilgi İşlem Müdürlüğü CCTV Kapalı Devre Kamera Projesi Kapsamında toplamda 12 adet Kapalı Pazar, 13
adet Park, Ovacık Park ve Bahçeler, Ovacık Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik işleri, Kedem merkezleri
devreye almış ve daha önceden yapılan ama bakımsız ve faal olarak çalışmayan çeşitli yerleri tekrardan revize etmiştir. Fiber alt yapı projesi tamamlandığı zaman bu kamera görüntüleri merkezden izlenip yönetilebilecek duruma gelecektir. Fiber alt yapı çalışmalarıyla birlikte görüntülerin yüksek çözünürlükte merkeze
aktarılma işlemleri başlatılmıştır. Böylelikle Pazar, Park, Tesis ve Dış Birimlerimizin güvenliği sağlanmış ve
gerektiğinde Emniyet Birimlerine Başkanlık izni dâhilinde istenilen görüntüler verilmektedir.
Personelin giriş ve çıkışları network bağlantısı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından takip
edilmektedir. Belediyemiz personelinin mesai giriş ve çıkışları proximity kart sistemleri kullanılarak takip
edilmekte ve istenildiği anda personel devam izleme raporları alınabilmektedir. 4 adet Belediye ana bina
girişinde, 1 adet yemekhanede, 1 adet Fen İşleri Tesisleri binası girişinde ve 1 adet Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde olmak üzere 7 adet kart okuma sistem cihazı kullanılmaktadır.
Belediyemiz PC ve Sunucularında kullanılan İşletim sistemi ve Office Yazılımlarının lisans planlamasını yapmış olup konuyla ilgili lisanslama bitirilmiştir.
Belediyemize ait web sayfası ile faaliyetlerimiz, birimlerimiz ve ilçemiz hakkında detaylı bilgilere erişebilmektedir. Ayrıca web sayfamızdan evlilik, işyeri açma müracaatları, vergi borcu sorgulama, ödeme, evrak
takibi, SMS ve E-posta bilgilendirme, Bilgi Edinme Formu gibi hizmetler sunulmaktadır, kültürel ve sosyal
faaliyetler hakkında bilgi alınabilmektedir. İmar durumu ile ilgili ada parsel sorgusu detaylı bir şekilde
yapılabilmektedir. Birimlerimizin verdiği hizmetler için yapılacak müracaatların mümkün olduğu ölçüde
internetten online olarak yapılması için çalışmalarımız devam etmektedir.
Belediyemizin teknolojik altyapı bilişim alanında sunulan hizmetler şu başlıklar altında toplanabilir.
1. Kent Bilgi Sistemi: KBS ile Adres sorgusu yapabilir, imar durum belgesi çıkartabilir, önemli yer sorgusu
yaparak harita üzerinde görebilir, en kısa yol sorgusu alabilir, nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz.
2. Muhasebe Programı: Kurumumuz muhasebe işlemlerini, gelir gider bütçesini, ödeme emirlerini vb.
Uygulamaları otomasyon sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
3. Akmasa Programı: Vatandaşlardan gelen şikâyet ve istekleri değerlendirme formu.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
26
4. Dijital Evrak Programı: Dijital evrak işlemlerinin ve takibinin yapılabilmesi için kullanılan yazılımdır.
5. Araç Takip Programı: Belediye bünyesinde bulunan araçların bilgi, bakım ve yakıt bilgilerinin takibi için
kullanılan modüldür.
6. Mernis Programı: Evlendirme ve ölüm tutanaklarının bilgi girişleri yapılmaktadır.
7. Demirbaş Takip Programı: Kuruma ait demirbaşları, personel ve birim bazında takip için kullanılır.
8. TMY Taşınır Mal Yönetmeliği: Kurum içerisinde bulunan müdürlüklerin kendilerine ait olan zimmetli
araç ve gereçlerin malzeme bilgilerini takip etmek için kullanılmaktadır.
9. Sosyal Yardım Programı: Desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bilgilerini arşivlemek üzere kullanılır.
10.Bilgi Edindirme Programı: Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amaçlı istek formu.
11.Görev Takip Programı: Kurum içinde personele verilen görevlerin durumu takip etmek.
12.İmar Dosyaları Takip Programı: İmar arşivindeki tüm dosyaların dijital kaydı tutulabilme.
13.Kent Bilgi Sistemi Haritası: UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı), Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde adres
bileşenleri ile tanımlanmış, tüm adreslerin tutulduğu merkezi veri tabanıdır.
14.Kurumsal Mail: Kurumsal mail altyapımız kurulmuş olup personellerimiz tarafından kullanılmaktadır.
15.Çağrı Merkezi: vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek için Çağrı Merkezi uygulaması geliştirilmiştir.
16.Kurban Satış Takip Sistemi: Kurban satış yeri başvuruları online sistem üzerinden alınarak, hayvan
bilgilerinin ve başvuru durum bilgilerinin takip edilebileceği sistem geliştirilmiştir.
17.Gezi Takip Sistemi: Belediyemizin düzenlemiş olduğu gezilerin kayıtlarının online ortamda tutulmasını sağlayan sistem geliştirilmiştir. Gezi başvuruları, başvuru durumları sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
18.Personel Takip Sistemi: Belediyemiz bünyesinde görev yapan personel bilgileri sistem üzerinden kaydının yapılması ve takip edilmesinin sağlayan sistemdir.
19.Yonca Yaşam Merkezi Üye Takip Sistemi: Yonca Yaşam Merkezi üyelerinin kayıtlarının tutulduğu sistemdir. Düzenlenen kurs ve etkinliklerin takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.
20.İhale Takip Sistemi: Belediyemiz bünyesinde yapılan ihale bilgilerinin online sistem üzerinde takibini
sağlayan sistemdir.
21.Hayvan Sahiplendirme Sistemi: Belediye barınağında bulunan hayvanların bilgilerinin tutulduğu sistemdir. Barınakta bulunan hayvanların sahiplendirilmesi sağlamak amacıyla web sitesi üzerinden hayvan bilgileri yayınlanmakta ve sahiplenmek isteyenler form doldurarak başvuruda bulunabilmektedir.
Ayrıca vatandaşların kendi hayvanlarını sahiplendirmek için form doldurarak web sitemiz üzerinden ilan
verebilmektedirler.
22.Gezi Takip Sistemi: Belediyemizin düzenlemiş olduğu gezilerin kayıtlarının online ortamda tutulmasını
sağlayan sistem geliştirilmiştir. Gezi başvuruları, başvuru durumları sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
23.Personel Takip sistemi: Belediyemiz bünyesinde görev yapan personel bilgileri sistem üzerinden kaydının yapılması ve takip edilmesinin sağlayan sistemdir.
24.İhale Takip Sistemi: Belediyemiz bünyesinde yapılan ihale bilgilerinin online sistem üzerinde takibini
sağlayan sistemdir.
25.Hayvan Sahiplendirme Sistemi: Belediye barınağında bulunan hayvanların bilgilerinin tutulduğu sistemdir. Barınakta bulunan hayvanların sahiplendirilmesi sağlamak amacıyla web sitesi üzerinden hayvan bilgileri yayınlanmakta ve sahiplenmek isteyenler form doldurarak başvuruda bulunabilmektedir.
Ayrıca vatandaşların kendi hayvanlarını sahiplendirmek için form doldurarak web sitemiz üzerinden ilan
verebilmektedirler.
26.Metin Alagöz Gençlik Merkezi Sistemi: Metin Alagöz Gençlik Merkezi üye takibini sağlayan sistemdir.
Düzenlenen kurs ve etkinliklerin takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.
27.Emekliler Platformu Sistemi: Emekliler Platformu üye takibini sağlayan sistemdir. Düzenlenen kurs ve
etkinliklerin takibi ve anket kaydı sistem üzerinden yapılabilmektedir.
28.Gönüllü Akademisi Sistemi: Belediyemiz desteği ile kurulan Gönüllü Akademisine vatandaşların kurumsal web sitemiz üzerinden başvuru yapmalarını sağlanmaktadır. Gönüllü Akademisi Sistemi üzerinden
üye takibi yapılmaktadır. Düzenlenen kurs, etkinlik, faaliyet ve eğitimlerin takibi sistem üzerinden
yapılabilmektedir.
29.Kent Bilgi Sistemi İşyeri Envanter Sistemi: Kent Bilgi Sistemi ile entegre çalışan sistem üzerinden açılan ve kapanan iş yerleri bilgilerinin girişi ve takibi sağlanmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
27
30.Toplu SMS Yazılımı : Toplu SMS Yazılımı, sms gönderimini tek bir çatı altında toplayan sistemdir. Gezi
Takip Sistemi, Metin Alagöz Gençlik Merkezi Sistemi, Emekliler Platformu Sistemi, Gönüllü Akademisi
Sistemi ve Saysis’e entegre çalışmaktadır. Ayrıca müdürlüklerin ellerinde bulunan telefon listeleri sisteme entegre edilebilmektedir. Yazılım sayesinde aynı zamanda kanuni yükümlülüğümüz olan, vatandaşların sistemden istedikleri zaman çıkarak sms almamaları sağlanacaktır. Böylece her birimin kendi
listesi üzerinden sms attığı şu anki durumda sms almak istemeyen vatandaşların yaşadığı mağduriyet
giderilmiş olacaktır.
31. Bahçe, Balkon ve Pencere Yarışması Başvuru Sistemi: Kurumsal web sitemiz üzerinden bahçe, balkon
ve pencere yarışmasına başvurmak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan
sistemdir.
32.1071 Kadın İş Hayatına Katılıyor Başvuru Sistemi: Kurumsal web sitemiz üzerinden 1071 Kadın İş
Hayatına Katılıyor KOSGEB programına başvurmak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve
takibini sağlayan sistemdir.
33.Yaşlılar İçin Evde Diş Sağlığı Hizmeti: Kurumsal web sitemiz üzerinden evde diş sağlığı almak isteyen
vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan sistemdir.
34.Arama Kurtarma Ekibi Sistemi: Kurumsal web sitemiz üzerinden gönüllü olarak arama kurtarma ekibine katılmak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan sistemdir.
35.Sosyal Yardım Kent Bilgi Sistemi Entegrasyonu ve Mobil Uygulaması: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım verileri ile Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. Geliştirilen sistem aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım verilerini aylık olarak sisteme yüklemektedir. Yardım verileri akıllandırılarak harita ortamında görüntülenebilmektedir. Sosyal Yardım Mobil Uygulaması
ile Keçiören Belediyesinin yardım verileri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım verilerinin
online olarak sorgulanmasını olanak sağlamaktadır. Mobil uygulama aracılığıyla yardım ve nüfus verilerinin istatistiki analizleri sorgulanabilmektedir.
36.Keçiören Gazetesi Web Sitesi Entegrasyonu: Keçiören Gazetesi kurumsal web sitemiz üzerinden yayınlanmasını sağlayan sistemdir. Sistem üzerinden Keçiören Gazetesini sisteme girişi yapılmaktadır.
37.Kent Bilgi Sistemi: Kent Bilgi Sistemi ve sosyal yardım verileri entegrasyonu tamamlanmıştır. Sosyal
Doku ve Sosyo-Demografik analizler grafiksel olarak sisteme entegre edilmiştir.
Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülerek park envanterleri sisteme entegre edilmiştir.
Zabıta Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile “Kent Bilgi Sistemi İşyeri Envanter Sistemi” aracılığı ile açılan
ve kapanan iş yeri bilgileri sisteme girilmeye başlanmıştır.
38.Memnuniyet Anketi Takip Sistemi: Vatandaşlara yönelik yapılan anketlerin online olarak takibini sağlayan sistemdir. Kent Bilgi Sistemi ile entegre edilen sistem ile Keçiören memnuniyet haritası oluşturulmasını sağlayacaktır.
39.Geçici İkamet Bildirim Sistemi: Keçiören Belediyesine ait Osmangazi Sosyal Yaşam Tesisi konuk evinde konaklayan vatandaşların bilgilerini takip eden sistemdir.
Sistem Emniyet Genel Müdürlüğü Geçici İkamet Bildirim Sistemine veri göndermeye uygun xml raporları üreterek, online olarak konaklayan bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimini sağlamaktadır.
40.Taşınmaz Kayıt Kütüğü Takip Sistemi: Belediyemize ait taşınmazların bilgilerini tutan ve satış işlemlerinin takibini sağlayan sistemdir.
41.E-Kimlik Entegrasyonu: Elektronik Kimlik Doğrulama projesi kapsamında geliştirilen T.C Kimlik Kartı,
yakın gelecekte kanuni olarak Nüfus cüzdanın yerine geçerek vatandaşlık kartı olarak kullanılacaktır.
Vatandaşların işlemlerini hızlı, etkin ve doğru bir şekilde tamamlamasını amaçlayan Keçiören Belediyesi, T.C Kimlik Kartı ile belediye süreçlerinin entegrasyonuna başlamıştır.
Pilot uygulama olarak Ak Masa Başvuru, Ak Masa Başvuru Takip, Sicil Sorgulama ve Borç Sorgulama
hizmetleri devreye alınmıştır.
İlklerin belediyesi olan Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonu yapan ilk belediyedir.
42.Stratejik Veri Koordinasyon Merkezi: Stratejik Veri Koordinasyon Merkezi yazılımı belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin kaydını tutan sistemdir. Kent Bilgi Sistemi ile entegre çalışan sistem ile yapılan
hizmetler harita üzerinde görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır. Raporlama araçları sayesinde
hizmet bazında ve mahalle bazında istatistiklere ulaşılabilmektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
28
Mobil Uygulamalar
Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından geliştirilen Mobil Uygulamalar ile belediye hizmetlerini vatandaşlara sunmaktadır. Windows 8 uygulamasını geliştiren ilk yerel yönetim olan Keçiören Belediyesi uygulaması vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Andoid Mobil, iphone, ipad ve Windows 8 uygulamaları ile
vatandaşlar aşağıdaki hizmetlere ulaşabilmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Haberler
Duyurular
Mustafa Ak hakkında bilgiler ve iletişim,
Keçiören Belediyesi etkinlikleri
Projeler
Sosyal Tesisler
360 Keçiören
Keçiören’de ki nöbetçi eczaneler
Keçiören Rehberi
Sanal Tur
E-Belediye
Galeri
Keçiören belediyesi 2012 yılı içerisinde E-devlet kapısından hizmet vermeye başlamıştır. 2013 yılında eklenen modüllerle beraber Aşağıda bulunan belediye hizmetleri e-devlet üzerinden vatandaşların erişimine
açılmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Borç Bilgileri Sorgulama
Tahsilat Bilgileri Sorgulama
Beyan Bilgileri
Sicil Bilgileri
Bilgi Edinme Başvuru
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Ak Masa Başvuru
Ak Masa Başvuru Sorgulama
Arsa Rayiç Değerleri
Çevre Vergisi Oranları
Bina Aşınma Oranları
Evrak Sorgulama
İnşaat Maliyet Hesaplama
Nikâh Salonu Sorgulama
Adrese Bağlı İmar Durumu Sorgulama
İmar Durumu Sorgulama
Evcil Hayvan Sahiplenme
Evde Diş Sağlığı Hizmeti
Hangi Hizmeti Nasıl Alabilirim?
İhale Sorgulama
Nöbetçi Eczane Sorgulama
Sms belediyeciliği hizmetine devreye alan Bilgi İşlem Müdürlüğü, vatandaşların sms atarak belediyemiz ile
iletişime geçebilmesini sağlayan sistemdir. Vatandaşlar bütün operatörlerden 5223’e sms atarak belediyecilik işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
Türk Telekom ile ortak yapılan İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz projesi ile işitme ve konuşma engelli vatandaşların sms iletişim sistemi ile belediyemiz ile iletişime geçmesi sağlanmıştır. Sistem kapsamında işitme
ve konuşma engelli vatandaşlar, isteklerini 0-312 361 10 49 numaraya kısa mesaj olarak gönderebiliyor.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
29
Keçiören Belediyesi’nin sabit numarasına gelen kısa mesaj, sistem aracılığıyla çağrı merkezi sisteminde görüntüleniyor. Mesaj içeriğine göre, kurumdaki fiziki uygulama başlatılarak, gerekiyor ise engellinin ev veya
cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek cevaplandırılıyor.
5. Belediyeye Ait Gayrimenkuller
Lojman Durumu
Kalaba Mahallesi Çaycuma Sokakta 20 Lojman, Hünkar Sokakta 40 Lojman, olmak üzere toplam 60 adet
lojmanımız bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi Gayrimenkulleri (Dükkanlar)
Tepebaşı Dükkanları ( Alt Kat )
Tepebaşı Dükkanları ( Üst Kat )
Yunus Emre Ticaret ve Kültür Merkezi
Şenlikköy Konut ve Ticaret Merkezi
Aşağı Eğlence Ticaret Merkezi ( Fatih Çarşısı )
Estergon Kalesi Dükkanları
Bağlum Mahallesi
=
=
=
=
=
=
=
TOPLAM
= 138 Adet
39 Adet
22 Adet
1 Adet
38 Adet
22 Adet
13 Adet
3 Adet
Dükkanımız bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi Gayrimenkulleri (Daireler)
Keçiören ilçemizin muhtelif mahallelerinde 5 Adet dairelerimiz aşağıya çıkartılmıştır.
KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT DAİRELERİN LİSTESİ
SIRA NO
MAHALLESİ
ADA/PARSEL
ADRESİ
BULUNDUĞU KAT VE NUMARASI
1
KUŞCAĞIZ
30908 / 4
SOLMAZ SOK. 26 / 19
3. KAT 19 NUMARA (DUBLEKS)
2
UFUKTEPE
31233 / 11
BİLİRLER SOK. 1 / 2
ZEMİN KAT 2 NUMARA
3
UFUKTEPE
31233 / 11
BİLİRLER SOK. 1 / 14
3. KAT 14 NUMARA (DUBLEKS)
4
BADEMLİK
31317 / 6
1144 SOK. 5 / 2
ZEMİN KAT 2 NUMARA
5
ONDOKUZ MAYIS
30995 / 5
19 MAYIS CAD.
3. KAT 14 NUMARA
Diğer taraftan, Belediyenin kira geliri getiren 51 gayrimenkulün listesi ekte yer almaktadır.
6. İnsan Kaynakları
Keçiören Belediyesinde toplam 998 personelle, hemşerilerimize hizmet verilmektedir. Harcama birimleri
itibariyle personel dağılımına bakacak olursak en çok personeli bulunan 5 birim;
Zabıta Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 156 121 102 90 84
(%
(%
(%
(%
(%
15,63)
12,12)
10,22)
9,02)
8,42)’dir.
Toplam Personelin; % 51,50’si memur ( 514 kişi ), % 48,50’si işçi (484) kişi olarak görev yapmaktadır. Belediyenin personel dağılımına ilişkin listesi ekte yer almaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
30
ÇALIŞANLARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI
Memur
İşçi
Toplam
Özel Kalem Müdürlüğü
Müdürlüğü Adı
14
2
16
Mali Hizmetler Müdürlüğü
45
39
84
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
10
7
17
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
7
0
7
Bilgi İşlem Müdürlüğü
11
3
14
Hukuk İşleri Müdürlüğü
12
5
17
Zabıta Müdürlüğü
139
17
156
Fen İşleri Müdürlüğü
38
64
102
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
71
19
90
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
23
11
34
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
8
1
9
Yazı İşleri Müdürlüğü
13
10
23
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
16
30
46
Ulaşım Müdürlüğü
14
52
66
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
23
14
37
İşletme İştirakler Müdürlüğü
7
15
22
Temizlik İşleri Müdürlüğü
3
50
53
Emlak İstimlak Müdürlüğü
11
15
26
Park Bahçeler Müdürlüğü
14
107
121
Sosyal Yardım Müdürlüğü
23
18
41
Dış İlişkiler Müdürlüğü
4
3
7
Etüd ve Proje Müdürlüğü
5
1
6
Mezbaha Müdürlüğü
1
0
1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Toplam
2
1
3
514
484
998
Hizmet sınıfları itibariyle memur personelin;
%
%
%
%
%
60,12’si (309 kişi) Genel İdari Hizmetleri,
30,74’ü (158 kişi) Teknik Hizmetler sınıfı,
4,86’sı (25 kişi) Sağlık Hizmetleri sınıfı,
2,33’ü (12 kişi) Avukatlık Hizmetleri sınıfı
1,95’i (10 kişi) Yardımcı Hizmetler sınıfında yer almaktadır.
4,86%
30,74%
Hizmet Sınıflarına Göre Memurlar
1,95%
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
2,33%
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Avukat Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı
60,12%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
31
MEMURLARIN SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
Müdürlüğü Adı
GİH
THS
Özel Kalem Müdürlüğü
13
1
SHS
AHS
YHS
Mali Hizmetler Müdürlüğü
40
4
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
9
1
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
7
Bilgi İşlem Müdürlüğü
1
9
137
2
139
Fen İşleri Müdürlüğü
7
31
38
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
7
64
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
9
7
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
6
2
Yazı İşleri Müdürlüğü
11
1
1
13
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7
2
7
16
Ulaşım Müdürlüğü
11
3
14
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
17
6
23
İşletme İştirakler Müdürlüğü
3
4
7
Temizlik İşleri Müdürlüğü
2
1
3
Emlak İstimlâk Müdürlüğü
5
6
11
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6
8
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
5
1
16
Dış İlişkiler Müdürlüğü
2
1
1
Etüd ve Proje Müdürlüğü
1
4
Mezbaha Müdürlüğü
1
14
1
7
1
11
12
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
12
71
7
23
8
14
1
309
23
4
5
1
2
Toplam
45
10
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Toplam
2
158
25
12
10
514
CİNSİYET DURUMU
Memur
İşçi
Sözleşmeli
Geçici
Erkek
373
393
0
6
772
Kadın
133
91
0
2
226
Toplam
506
484
0
8
998
22,65%
77,35%
Cinsiyet Dağılımı
Kadın
Erkek
Toplam personelin % 77,35’ i (772 kişi) erkek ve % 22,65’i (226 kişi) kadın olup;
Memur statüsündeki personelin; % 77,72’i (373 kişi) erkek ve % 26,28’i (133 kişi) kadın,
İşçi personelin; % 81,20’si (393 kişi) erkek ve % 18,80’i (91 kişi) kadın personelden oluşmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
32
Toplam
EĞİTİM DURUMU
Memur
İşçi
Sözleşmeli
Geçici
Toplam
İlkokul
4
183
0
0
187
Ortaokul
20
100
0
0
120
Lise
202
134
0
0
336
Önlisans
91
27
0
0
118
Lisans
182
40
0
8
230
Yüksek Lisans
7
0
0
0
7
Doktora
0
0
0
0
0
Toplam
506
484
0
8
998
0,70%
23,05%
18,74%
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans
Lisans
11,82%
Ön Lisans
12,02%
Lise
Ortaokul
İlkokul
32,67%
Belediye personelinin;
% 18,74’ü (187 kişi) ilkokul, % 12,02’si (120 kişi) ortaokul, % 32,67’si (336 kişi) lise, % 11,82’si (118 kişi) ön
lisans, % 23,05’i (230 kişi) lisans, % 0,70’i (7 kişi) yüksek lisans mezunudur.
Memur personelin;
% 0,79’u (4 kişi) ilkokul, % 3,95’i (20 kişi) ortaokul % 39,92’si (202 kişi) lise, % 17,98’i (91 kişi) önlisans, %
35,97si (182 kişi) lisans, 1,38’i (7 kişi) yüksek lisans mezunudur.
İşçi personelin;
% 37,81’i (183 kişi) ilkokul, % 20,66’sı (100 kişi) ortaokul, %27,69’u (134 kişi) lise, % 5,58’i (27 kişi) ön lisans,
% 8,26’sı (40 kişi) yüksek lisans mezunudur.
YAŞ DURUMU
Memur
İşçi
Sözleşmeli
Geçici
Toplam
18-25 yaş
7
0
0
0
7
26-30 yaş
86
5
0
0
91
31-35 yaş
67
67
0
0
134
35-40 yaş
50
115
0
2
167
41 yaş ve üzeri
296
297
0
6
599
Toplam
506
484
0
8
998
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
33
0,70%
13,43%
Yaş Durumu
9,12%
60,02%
18-25 yaş
31-35 yaş
26-30 yaş
16,73%
35-40 yaş
41 yaş ve üzeri
Personelin yaş gruplar itibariyle dağılımında yarısından fazlasının % 60,02’sinin (599 kişi) 40 yaş ve üzeri
grupta yer aldığı görülmektedir. % 0,70’inin (7 kişi) 18 – 25 yaş arası, % 9,12’sinin (91 kişi) 26 – 30 yaş arası,
% 13,43’ünün (134 kişi) 31 – 35 yaş arası, % 16,73’ünün de (167 kişi) 35 – 40 yaş arasında oldukları görülmektedir.
Memur personelin;
% 1,38’i (7 kişi) 18-25 yaş arası, % 17,00’si (91 kişi) 26-30 yaş arası, % 13,24’ü (67 kişi) 31-35 yaş arası, %
9,88’i (50 kişi) 35-40 yaş arası, % 58,50’si (296 kişi) 41 yaş üzerindedir.
İşçi personelin;
% 1,03’ü (5 kişi) 26-30 yaş arası, % 13,84’ü (67 kişi) 31-35 yaş arası, % 23,76’sı (115 kişi) 35-40 yaş arası, %
58,50’si (297 kişi) 41 yaş üzerindedir.
7. Sunulan Hizmetler
1.1
1.1.1
İmar, Emlak İstimlak ve Etüd ve Proje Hizmetleri
Mahalli, milli ve uluslararası gelişme eğilimlerini göz önüne alarak şehrin gelişmesine yönelik planlamalar yapmak ve uygulamak,
1.1.2 Şehir yerleşiminin hâlihazır haritalarını hazırlamak,
1.1.3 Gayrimenkullerin tescil işlemlerine ait kayıtları oluşturmak,
1.1.4 Belediye hizmet sınırları içinde bulunan tüm arazilerin imar ıslah planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
1.1.5 Ayrıntılı uygulama imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak,
1.1.6 Yapılaşmanın imar planlarına ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak
1.1.7 Yapı ve iskân ruhsatı vermek,
1.1.8 Şehrin topografyasının bozulmasını önlemek,
1.1.9 İdarece gerekli ve uygun görülen yerlerin kamulaştırmasını yapmak,
1.1.10 Tehlikeli yapılar için gerekli yasal işlemleri yapmak,
1.2.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.3
1.3.1
1.3.2
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
34
Altyapı Hizmetleri
İmar planında belirtilen ortak kullanım alanlarını ve altyapılarını (şehir içi yol, meydan, oto park
vb) yapmak,
Kent ormanı, yeşil alan, bölge parkları ve bahçeler yapmak ve bunları korumak,
Sosyal donatılar ve çocukların oynayabileceği çocuk oyun alanları yapmak,
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak,
Çevre Sağlığı ve Temizlik Hizmetleri
Katı atıkları toplamak ve çöp toplama merkezlerine taşımak,
Ambalaj atıkları ile ilgili çalışmalar yapmak,
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
Yolları ve ortak kullanım alanlarını temizlemek,
Orman, fidanlık, mera, vb araziyi hasardan korumak, bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini
kurutmak,
Uygun olan her yerde ağaçlandırma yapmak,
Çevre sağlığı ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
Toplum Sağlığı ve Esenlik Hizmetleri
Toplum sağlığı ve esenliğin sağlanması için zabıta ile denetimler yapmak,
İlçe sınırları içinde toplum sağlığını koruyucu tedbirleri almak,
Gıda üreten ve satan işyerlerinde halk sağlığı denetimleri yapmak,
Sağlıklı nesiller yetişmesi için çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve engellilere yönelik eğitimler
organize etmek,
İnsan ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak, veterinerlik hizmetlerini yapmak ve denetlemek,
Toplum sağlığı ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak,
1.5.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
İktisadi ve Ekonomik Hizmetleri
Pazaryerleri kurmak ve denetlemek, işportacılığı önlemek,
İlan ve reklâm faaliyetlerini düzenlemek,
Belde de sanayi, ticaret ve turizmin gelişmesini sağlayacak faaliyetler yapmak,
Ticari işyerlerinin açılmasına izin vermek ve bunların faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütmelerini denetlemek,
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
Eğitim ile İlgili Hizmetleri
Okul öncesi eğitim hizmetleri vermek ve okullara gerekli desteği sağlamak,
Mesleki eğitim kursları düzenlemek,
Halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak,
1.7.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Sosyal Nitelikli Hizmetleri
Muhtaçlara gıda, yakacak ve diğer yardımları dağıtmak,
Muhtaçların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler almak,
Muhtaç asker ailelerine yardım etmek,
Engelli vatandaşlarımızın üretken olabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin temin edebileceği
sosyal projelere destek vermek,
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak,
1.1.5
1.8.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Spor ve Kültür Hizmetleri
Toplumda herkesin spor yapabileceği tesis veya alanlar yapmak,
Sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için amatör sporculara destek vermek,
Eski eserleri korumak, restore ettirmek,
Sosyal ve kültürel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere tanıtılması için eserlerin üretilmesine ve yayınlanmasına destek vermek,
1.9.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Diğer Toplum Hizmetleri
Evlenmek isteyenlerin nikâh ve evlilik işlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak,
Afetlerle ilgili plânlamaları yapmak ve uygulamak,
Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek,
Acil yardım hizmetlerini yürütmek,
1.10. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmetleri
1.1.1 İlçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için etkinlikler düzenlemek,
1.1.2 Ak Masa uygulaması ile kurumda halka dönük hizmetlerde bürokrasiyi ortadan kaldırmak,
1.1.3 Kurum- Halk ilişkilerini düzenleyici ve geliştirici etkinlik ve programlar uygulamak,
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
35
8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun “İç Kontrol Sistemi” başlıklı beşinci kısmının 55-67’inci
maddelerin arasında başlıklar itibariyle İç Kontrolün Tanımı ve Amacı, Kontrolün Yapısı ve İsleyişi, Ön Mali
Kontrol, Mali Hizmetler Birimi (Strateji Geliştirme Birimi), Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisi’nin
Yetki ve Sorumlu­lukları, Muhasebe Yetkilisi’nin Nitelikleri ve Atanması, İç Denetim, İç Denetçinin Görevleri, İç Denetçilerin Nitelikleri ve Atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve İç Denetim Koordinasyon
Kurulu’nun görevleri hususlarına yer verilmiştir. Kanun’un 55’inci maddesinde İç Kontrol; “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü” olarak
tanımlanarak, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin Maliye Bakanlığı’nca,
iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemlerin ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenip,
geliştirileceği ve uyumlaştırılacağını, ayrıca Maliye Bakanlığı ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun da
sistemlerin koordinasyonunu sağlayarak kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceğini düzenlemiştir.
Kanunun 56’ıncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun
olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usul­süzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların
kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir.
Kanunun 57’inci maddesinde ise, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç dene­timden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili
bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
Mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, Belirlenmiş standartlara
uyulmasının sağlanması, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun
bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin
alınması öngörülmüştür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55’inci maddesine istinaden kamu kurum ve kuruluşlarında iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak amacıyla 26.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de “Kamu
İç Kontrol Standartları Tebliği” yayınlanmıştır. Bu kapsamda, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün
04.02.2009 tarihli ve 4005-1205 sayılı yazısı ekinde, Kamu iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi gönderilerek kamu kurumlarının bu rehber doğrultusunda öncelikle 30.06.2009 tarihine kadar Uyum
Eylem Planlarını oluşturmaları ve plan perspektifini oluşturan iki yıllık dönemin sonunda, kendi iç kontrol
sistemlerini kurmaları istenmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı doğrultusunda, Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grup üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca her harcama birimi bünyesinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Taslağı Hazırlama Grupları oluşturulmuş; iç kontrol eylem planı hazırlama çalışmaları süresi içerisinde tamamlanmıştır. İç kontrol sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalarımız, Keçiören Belediyesi Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler doğrultusunda devam edecektir.
Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğde (5) başlık altında toplam (18) standart ve her bir standart için gerekli genel şartlar belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
36
Kontrol Ortamı Standartları
İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir
yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve
sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve persone­lin performansının
değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık
bir şekilde belirlenir.
Risk Değerlendirmesi Standartları
Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve
süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve
hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
Bilgi ve İletişim Standartları
İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile
diğer sorumluluklarını ye­rine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
İç Kontrol Standartları Şeması
Kontrol Ortamı
Standartları
Risk Değerlendirme
Standartları
Kontrol Faaliyetleri
Standartları
Bilgi ve İletişem
Standartları
İzleme
Standartları
Etik Değerler
ve Dürüstlük
Risklerin Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi
Kontrol Stratejileri
ve Yöntemleri
Bilgi ve İletişim
İç Kontrolün
Değerlendirilmesi
Misyon,
Organizasyon Yapısı
ve Görevler
Planlama ve
Programlama
Prosedürlerin
Belirlenmesi ve
Belgelendirmesi
Raporlama
İç Denetim
Personelin Yeterliliği
ve Performansı
Görevler Ayrılğı
Kayıt ve
Dosyalama
Sistemi
Yetki Devri
Hiyerarşik
Kontroller
Hata, Usulsüzlük
ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Faaliyetlerin
Sürekliliği
Bilgi Sistemleri
Kontrolleri
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
37
II. Amaç ve Hedefler
A- İdarenin Stratejik Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
38
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Keçiören Belediyesinin Misyonunu sürdürmek ve Vizyonunu gerçekleştirmek üzere Keçiören’li Hemşerilerimize yapmayı düşündüğümüz hizmetleri 2010-2014 stratejik planında beş amaç altında toplanmış bulunmaktaydı. Bu beş amaç altında yer alan hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
STRATEJİK AMAÇ 1: Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
HEDEF 1.1: Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30’unun modern bir yapıya kavuşması sağlanacak
HEDEF 1.2: Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam alanın % 60’ının imara açılması sağlanacak
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılması
sağlanacak
HEDEF 1.4: Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına düşen aktif yeşil
alan miktarı en az % 50 artırılacak
STRATEJİK AMAÇ 2: Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek
kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
HEDEF 2.1: Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70’ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği
oluşturulacak
HEDEF 2.2: Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere meslek edinme kursları düzenleyerek % 40’ının iş
hayatına katılabilir duruma getirilmesi sağlanacak
HEDEF 2.3 : Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7 uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapılacak
STRATEJİK AMAÇ 3: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent
yaşamına katılımı sağlanacak
HEDEF 3.1 : İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların % 20’sine yardım ve bakım hizmetleri
sunulacak
STRATEJİK AMAÇ 4: Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı hazırlanacak
HEDEF 4.1 : Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven duygusunun % 90’a
çıkarılması sağlanacak
HEDEF 4.2 : Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören hedefine ulaşılacak
HEDEF 4.3 : Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30’unun geri dönüşümü sağlanacak
HEDEF 4.4 : Başıboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir köpek yönetim sistemine geçilmesi sağlanacak ve
vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80 azaltılacak
STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim kılmak
HEDEF 5.1 : Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme oranı % 90’a, gelir
gerçekleme oranı % 80’e çıkarılacak
HEDEF 5.2 : Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70’inin elektronik ortamda
izlenmesi ve % 40’ının elektronik ortamda sonuçlandırılması sağlanacak
B- Temel Politika ve Öncelikler
06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10’uncu Kalkınma Planına göre, hizmetlerde
etkinlik, koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
Planın “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve
ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir
bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir.
Bu çerçevede, “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında;
“İnsanların iş ve yaşam ortamlarının kalitesi temel kalkınma ve refah göstergelerinden biridir. Bölgesel
gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi, mekânsal gelişme ve şehirleşmenin dengeli
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
39
oluşmasının sağlanması, her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi
gibi alanlarda insanı ve yaşam kalitesini daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım,
yaşam mekânlarının, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği desteklemek yanında afetlere dayanıklı, çevreye
duyarlı, kültürel değerleri esas alacak, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı teşvik edecek şekilde tasarlanması ve inşa edilmesini gerektirmektedir.
Batıdan doğuya ve gelişmekte olan ülkelere kayan üretim yoğunluğu ile uluslar üstü boyut kazanan yer
seçimi tercihleri şehirleri ve şehirlerin rekabetçiliğini öne çıkaran yeni bir bölgesel gelişme ve şehirleşme
olgusunu da beraberinde getirmektedir. Ekonomik coğrafya iyi planlanıp, şehirlerin mekân ve yaşam kalitesi
daha üst düzeylere yükseltilebildiği takdirde, bu eğilim ülkemizin jeopolitik avantajlarını güçlendirecek,
yatırımlar ve nitelikli insan kaynakları için çekim merkezi haline getirecektir. Bu amaca ulaşılabilmesi büyüme, kalkınma, bölgesel gelişme ve mekânsal gelişme politikalarının uyumlu yürütülmesini eskisinden daha
önemli hale getirmektedir.
Son yıllarda Türkiye’de, ekonomik ve sosyal kalkınma hızlanmış, kişi başına gelir ve refah düzeyinde önemli
artışlar kaydedilmiştir. Ancak, bu iyileşme kent-kır ayrımında, bölgeler arasında farklı düzeylerde gerçekleşmiş, yaşam alanlarına, mekân kalitesine ve çevresel standartlara farklı seviyelerde yansımıştır. Ülkemizde yerleşmelerin dağılımı ve düzeni; çalışma ve yaşam alanlarının kalitesi, işlevselliği, arazi kullanımlarının
uyumu ve çevresel etkileri bakımından mevcut gelir ve kalkınma düzeyimize daha uygun bir hale getirilmesi
gerekmektedir.
Son dönemde önemli ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına olan ihtiyaç
devam etmektedir. Bu dengesizlikler işsizlik, gelir dağılımı, toplumsal barış, güven, sosyal uyum, kaynakların atıl kalması ve potansiyelin kullanılamaması, aşırı göç gibi sorunların yanında şehirleşme ve yerleşme sorunlarımızın da ana kaynaklarından biri olarak önemini korumaktadır. Bu bakımdan bölgesel gelişme
politikaları kapsamında kentsel ve kırsal alanda bütün yerleşimlerde temel yaşam kalitesi standartlarının
sağlanması, kapsayıcı kalkınma ve fırsat eşitliği için mekânsal dezavantajların doğurduğu kısıtların asgari
düzeye indirilmesi gerekmektedir.
Son yıllardaki nispi dengelenmeye rağmen, üretimin belirli bölgelerde yoğunlaşması, ülke genelinde gelişmişlik farklarının artmasına neden olmaktadır. Üretimin yurt sathına daha dengeli yayılabilmesi için bölgelerin rekabet güçlerini gözeten ve birbirleriyle etkileşimini artıran, mekânsal boyutu da içeren bir üretim
organizasyonuna olan ihtiyaç devam etmektedir.
Şehirlerimizde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre sorunları
önemini korumaktadır. Şehirlerimizin önemli bir kısmının, bir taraftan bu tür riskleri yöneterek, uygun müdahalelerle yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, diğer taraftan da kentsel imaj yönetimi ve markalaşma
çabalarıyla çekim merkezi olması gözetilmesi gereken hususlardır.
Kentsel dönüşümün canlandırma, rehabilitasyon, restorasyon gibi farklı ihtiyaçlara yönelik uygulamaları da
barındıran bir sistem bütünlüğüyle ele alınması uygulamanın etkinliğini artıracaktır. Uygun büyüklükteki alan
tanımlaması ve iyi planlamayla, kentsel dönüşüm, hem kendi finansmanını üreten, hem de daha kaliteli,
güvenli ve sağlıklı yaşam ortamları sunan etkili bir araç olma potansiyeli taşımaktadır. Diğer yandan, ülkemizdeki kentsel dönüşüm ihtiyacının büyüklüğüyle ortaya çıkardığı iş hacmi, başta malzeme sanayi olmak üzere
birçok sektör için de geniş iş ve yatırım imkânları sunmaktadır. Gerekli şartlar hazırlandığında ülkemiz bu
konuda uluslararası bir bilgi ve tecrübe birikimi elde ederek önemli bir rekabet gücü kazanabilecektir.
Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan mahalli idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden
yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindenlik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16’ dan 30’ a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il
sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme
ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma
ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK’lar ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi
ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
40
Ülkemizde kırsal yerleşimlerde, nüfus azalmasının ve yaşlanmanın getirdiği riskler artmakta, şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlar arasında belirgin bir farklılık görülmektedir. Bu nedenle kırsal alan politika ve
uygulamalarının da zenginleştirilmesine, politika tasarımı ve uygulamada sadece köy ve bağlı birimleriyle
sınırlı olmayan bir yaklaşımın geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir.
Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal
yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye
taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar
arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil
toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla
geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının
da gözetilmesi gereklidir.
İklim değişikliğinin de bir sonucu olarak afetlerin sıklığı artmış ve etkileri ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizde afet yönetimi ve afet öncesi risk azaltımına yönelik tedbirlerde ilerlemeler sağlanmakla birlikte,
bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanarak, yerleşme düzeni ve imar planlaması süreçlerine
dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.”
değerlendirmelerine yer verilmektedir.
1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik başlığı altına; bölgesel gelişme politikalarıyla, bir
taraftan bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması sağlanması,
diğer taraftan tüm bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve
kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.
Bu hedef çerçevesinde;
•
•
•
•
•
•
•
Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt
ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)
yürürlüğe konulacaktır. Bölge düzeyinde katılımcı süreçlerle üretilen bölgesel gelişme planı ve stratejileri, bölgesel programlar ve eylem planları aracılığıyla uygulamaya geçirilecektir
Düşük gelirli bölgelerde ekonomik faaliyet kolları çeşitlendirilecek, KOBİ ve mikro işletmeler geliştirilecek, tarımsal verimlilik artırılacak, kentsel ve kırsal alanda yaşam kalitesi iyileştirilecek, beşeri ve
sosyal sermaye güçlendirilecektir. Bu bölgelerin ulusal pazarla ve diğer bölgelerle bütünleşme düzeyi
yükseltilecek; eğitim, sağlık, iletişim ve yerel yönetim hizmetlerinin sunum kalitesi ve erişilebilirliği
artırılacaktır.
Başta düşük gelirli bölgelerde olmak üzere sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı imkânları bakımından
çevrelerine hizmet verme potansiyeli bulunan merkezleri destekleyen programlar güçlendirilerek sürdürülecek, göçün bölgesel büyüme odağı işlevi görecek bu merkezlere yönelmesini kolaylaştıran şartların oluşumu desteklenecektir.
Orta gelirli bölgelerde üretim yapısının dönüşümü, sektörel çeşitliliğin artırılması, girişimcilik ortam ve
kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Şehirlerin alt ve üst
yapısının iyileştirilmesiyle bu bölgelerin yaşam ve yatırım koşulları bakımından cazibesi artırılacaktır.
Sınırda yer alan bölgelerin sınır ötesiyle ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilecektir. Sınır kapılarına
ulaşan ulaştırma altyapıları iyileştirilecek, kapıların hizmet standartları ve kapasiteleri yükseltilecektir.
Öncelikle kuzey-güney ulaşım koridorları boyunca, metropoller, üretim merkezleri ve turizm şehirlerini birbirine bağlayacak ulaştırma ağları güçlendirilecektir. Şehirlerin erişilebilirliğinin artırılması ile
İstanbul ve Ankara aktarmalı uçuşlarda katlanılan maliyetlerin azaltılmasını teminen, altyapısı uygun
iller arasında bölgesel havayolu işletmeciliği özendirilecektir. Limanların Orta ve Doğu Anadolu ve GAP
bölgesiyle bağlantıları güçlendirilecektir.
Yoğun göç alan şehirlerde sosyal uyum güçlendirilecek bu amaçla eğitim düzeyi ve mesleki beceriler
geliştirilerek toplumsal faaliyetlere ve işgücü piyasalarına katılım kolaylaştırılacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
41
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle düşük gelirli ve coğrafi açıdan dezavantajlı bölgelerin kalkınmasında etkili şekilde kullanılmasını sağlamak üzere altyapı geliştirilecektir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla uzaktan eğitim programları ve e-öğrenme desteklenecektir.
Bölgesel düzeyde değer zinciri ilişkileri dikkate alınarak, yenilikçi ve yüksek katma değerli küme oluşumları teşvik edilecek, mevcut kümelerdeki işletmeler arası işbirlikleri artırılacak, kümelerin uluslararası piyasalarla bütünleşmeleri güçlendirilecek ve desteklerde merkezi ve bölgesel düzey uyumu
gözetilecektir.
Metropollerin küresel ölçekte rekabet edebilmelerini teminen, Ar-Ge kapasiteleri ile yeniliğe dayalı
yüksek teknolojili ürün ve nitelikli hizmet üretme, kaliteli yaşam ve çalışma imkânları sunma kabiliyetleri artırılacaktır. Metropoller ve etki alanları arasında uyum ve bütünleşme güçlendirilecektir.
Endüstriyel merkezlerin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanlarda uzmanlaşması desteklenecektir.
Bu merkezlerde Ar-Ge ve yenilik altyapısı geliştirilecek, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi
teşvik edilecek, küresel üretim sistemleriyle bütünleşmeleri kolaylaştırılacaktır.
Şehirlerin; taşıdıkları potansiyeller, sundukları imkânlar, ürettikleri mal ve hizmetler etrafında markalaşmasını sağlayacak şartlar oluşturulacaktır. Bu kapsamda coğrafi işaretler desteklenecektir.
Bölgelerin rekabet edebilirlikleri ile iş ve yatırım ortamının mukayeseli olarak analiz edilmesine yönelik
kurumsal ve beşeri altyapı geliştirilecektir.
Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere üretimin mekânsal organizasyonu
üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına dönük olarak etkinleştirilecektir.
Bölgesel düzeyde yenilikçi finansal destek mekanizmaları oluşturulacak, bu kapsamda bölgesel girişim
sermayesi ve kredi garanti fonu uygulamaları başlatılacaktır.
Uluslararası doğrudan yatırıma yönelik ulusal stratejileri destekleyecek şekilde bölgesel yatırım destek
ve tanıtım stratejileri hazırlanacak, bu alanda etkinlik ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır.
Bölgesel gelişmeye yönelik destekler arasında tamamlayıcılık ve koordinasyon sağlanacaktır.
Kalkınma ajanslarının aralarındaki ağ bağlantıları güçlendirilecek, merkezi ve yerel düzeydeki kurum
ve kuruluşlarla daha yakın ve koordinasyon içinde çalışmaları ve uzmanlık kuruluşlarıyla işbirliği mekanizmaları oluşturmaları sağlanacaktır. Kalkınma ajanslarının, AB fonları başta olmak üzere, kaynak
yönetimindeki rolü ve etkinliği artırılacaktır.
STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artırmak üzere karar alma süreçlerine katılımları artırılacak, mali yönetim ve teknik kapasiteleri güçlendirilecek, proje geliştirme ve uygulama becerileri geliştirilecektir. Kamu kurumlarının özellikle kalkınma konularında çalışan STK’larla işbirliği geliştirilecektir.
IPA kapsamındaki ekonomik ve sosyal uyuma yönelik fonlar, oluşturulan koordinasyon ve izleme mekanizmalarıyla etkili bir şekilde yönetilecektir. Bu fonların kullanımında, bölgesel ihtiyaç ve öncelikler ile
ulusal kaynaklarla tamamlayıcılık esas alınacaktır.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
2.Mekânsal Gelişme ve Planlama başlığı altına; ülkemizin coğrafi koşullarına, kent-kır ayrımına, tarihi,
kültürel ve çevresel değerlerine uygun; insan ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, daha geniş ortak kullanım
alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir mekânlara kavuşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu hedef çerçevesinde;
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
42
Mekânsal planlama sistemi merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecektir.
Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamaları hayata geçirilecektir.
Şehirlerin gelişiminin altyapı ve ulaşım maliyetlerini azaltacak şekilde gerçekleşmesi sağlanacak ve
yapılaşmanın kademeli gerçekleştirilmesi için gerekli sistem oluşturulacaktır.
Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararların alt ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise stratejik nitelikte olması
sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki belirleyicilik düzeyleri
netleştirilecektir.
•
•
•
•
•
Ortak kullanım alanlarının genişletilmesi ve imar uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, özellikle yapılaşmamış alanlarda imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler
tarafından kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan öncelikle temel sosyal altyapı ve ortak kullanım alanları oluşturması
amacıyla daha çok yararlanması sağlanacaktır.
Gayrimenkul piyasasındaki eğilimler izlenerek piyasanın sağlıklı işleyebilmesini temin etmek amacıyla
kurumsal ve yasal altyapı geliştirilecektir.
Mekânsal ve sektörel etki analizlerine dayalı olarak alışveriş merkezlerinin (AVM) ölçeği ve şehir genelinde dağılımına ilişkin ilke ve standartlar geliştirilecektir.
Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve kullanan kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik esasları hayata geçirilecek; mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik altlık oluşturacak
bilgilerin öngörülen standartlarda üretilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
3.Kentsel Dönüşüm ve Konut başlığı altına; şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski
değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar
dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu hedef çerçevesinde;
•
•
•
•
•
•
•
Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer
üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir.
Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.
Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, uygulama,
izleme, değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecektir.
Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır.
Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir.
Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için
gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir.
Kamunun, konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek,
altyapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacaktır.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
4.Kentsel Altyapı başlığı altına; ülkemizin coğrafi koşullarına, nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin
yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik
sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin
ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu hedef çerçevesinde;
•
•
Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye
verilmesi sağlanacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.
Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden
kullanımı özendirilecektir.
Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve
bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal
kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması
özendirilecektir.
Kentiçi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kentiçi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.
Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.
Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle
otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı
sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk
saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için
asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği
öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.
Büyükşehir belediyelerinin mevcut ve planlanan kentiçi raylı sistem projeleri; şehir merkezlerinden
geçen demiryolu ana hattına, kentiçi lojistik merkezlerine, şehirlerarası otobüs terminallerine, havalimanlarına ve diğer ulaşım türlerine entegre olabilecek şekilde planlanacaktır.
Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.
Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite
ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
5.Mahalli İdareler başlığı altına; mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış
bir yapıya kavuşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.
Mahalli idarelerin temel hedefinin vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye
çıkarmak olduğu ifade edilmiştir.
Bu amaç ve hedef çerçevesinde;
•
•
•
•
•
•
•
Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali
yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.
Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır.
Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki
ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir.
Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik
önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da
gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.
Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır.
Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
44
6.Çevrenin Korunması başlığı altına; Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı
ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence
altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir.
Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların
barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmiştir.
Bu amaç ve hedef çerçevesinde;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim
mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ların rolü artırılacaktır.
Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı
gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.
Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu
uygulamalar desteklenecek, çevre dostu yeni ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşması teşvik edilecektir.
Sürdürülebilir üretim ve tüketimi desteklemek üzere kamu alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih
edilmesi özendirilecektir.
Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır.
Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre
bilincinin artırılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması,
sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.
İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke gerçekleri gözetilerek “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ile “göreceli kabiliyetler” ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir.
Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatları
değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik
desteklenecektir.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
7. Afet Yönetimi başlığı altına; makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve
zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir.
Bu amaç çerçevesinde;
•
•
•
•
•
•
Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında yapılan
müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecektir.
Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme
çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır.
Bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özelliklerine ve farklı afet türlerine göre değişen risk ve zarar azaltma çalışmaları hızlandırılacak ve afet riski yüksek yerlerin afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacaktır.
Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet
sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji,
ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecektir.
Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve
etkin bir veri paylaşımını sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da güçlendirilecektir.
Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların denetimi bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecektir.
şeklinde politikalar belirlenmiş bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
45
III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
46
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetimler ve Sonuçları
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Özel Kalem Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Etüd ve Proje Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
47
A- Mali Bilgiler
1. 2013 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
GELİR BÜTÇESİ
Yıllara Göre Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranları
300,000,000,00
250,000,000,00
200,000,000,00
150,000,000,00
100,000,000,00
50,000,000,00
0
2010
2011
2012
2013
BÜTÇE TOPLAMI
190,000,000.00
225,000,000.00
227,000,000.00
291,000,000.00
GERÇEKLEŞEN GELİR
151,612,778.37
190,498,060.76
194,630,346.44
229,161,125.00
GERÇEKLEŞME ORANI
79.80%
84.67%
85.74%
78.75%
Bütçe Gelirlerinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
9,99%
19,97%
2,54%
0,53%
45,84%
19,97%
Vergi Gelirleri
2,54%
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0,53%
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
45,84%
Diğer Gelirler
9,99%
Sermaye Gelirleri
BÜTÇE GELİRLERİNİN 1. DÜZEY EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
Gelirin
Kodu
I
1
3
4
II
Açıklaması
III IV V
Vergi
Gelirleri
Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel
Gelirler
2012 yılından
Devreden Gelir
Tahakkuku
2013 Yılı
Tahakkuku
Toplam
Tahakkuk
Tahsilattan
Red ve
İadeler
2013 yılı
Tahsilatı
Gelecek Yıla
Devreden
Tahakkuk
2013 Yılı
Tahsilatı
69,050,400.00
21,011,242.68
61,255,421.38
82,266,664.06
58,112,910.90
118,944.10
8,799,600.00
1,880,091.52
7,011,126.89
8,891,218.41
7,390,934.70
113,304.85
7,277,629.85
6,240,000.00
0
1,532,599.77
1,532,599.77
1,532,599.77
0
582,715.20 133,293,320.37 133,876,035.57 133,389,692.90
5
Diğer
Gelirler
140,670,000.00
6
Sermaye
Gelirleri
66,940,000.00
9
RED VE
İADELER (-)
Toplam
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
48
Bütçe İle
Tahmin Edilen
700,000.00
291,000,000.00
Toplam
Bütçe
içindeki
payları %
70.5%
84.16%
19.97%
1,500,283.71
81.85%
83.99%
2.54%
1,532,599.77
0
100%
24.56%
0.53%
83,651.09
133,306,041.81
486,342.67
99.57%
94.82%
45.84%
8,150.00
29,050,886.77
0
99.97%
43.41%
9.99%
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
229,161,125.00 26,140,379.54
89.65
78.86%
78.86%
0
29,059,036.77
29,059,036.77
29,059,036.77
0
0
0
0
0
23,474,049.40 232,151,505.18 255,625,554.58 229,485,175.04
324,050.04
57,993,966.80 24,153,753.16
Tahakkuka Bütçeye
göre Tahsil göre Tahsil
Oranı %
Oranı %
GİDER BÜTÇESİ
Yapılan Bütçeler- Gerçekleşen Giderler ve Gerçekleşme Oranları
300,000,000,00
250,000,000,00
200,000,000,00
150,000,000,00
100,000,000,00
50,000,000,00
0
2010
2011
BÜTÇE TOPLAMI
220,000,000.00
225,000,000.00
2012
234,500,000.00
291,000,000.00
GERÇEKLEŞEN GELİR
168,893,025.76
204,437,968.70
217,627,216.55
286,673,568.91
GERÇEKLEŞME ORANI
76.77%
90.86%
92.80%
98.51%
(DEVREDEN ÖDENEK İLE)
2013
(EK ÖDENEK İLE)
Harcama Kalemlerinin 2013 yılı 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı
16.04%
24.86%
16.04%
Personel Giderleri
2.85%
SGK Devlet Pirimi Giderleri
49.99%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.52%
Faiz Giderleri
2.74%
Cari Transferler
24.86%
Sermaye Giderleri
2.85%
2.74%
3.52%
49.99%
Giderin
Çesidi
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
8,083,276.00
7,857,073.54
97.20%
2.74%
06
SERMAYE GİDERLERİ
71,384,950.00
71,272,543.31
99.84%
24.86%
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
0.00
0.00
0.00%
0.00%
09
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM
2013 Yılı İçinde
Alınan Ödemeler TL
Net Ödenek
net bütçeye göre
gerçekleşme oranı %
toplam harcama
içindeki gerçekleşme
oranı %
Ekonomik
KOD
46,722,619.00
45,991,016.45
98.43%
16.04%
8,194,755.00
8,157,633.91
99.55%
2.85%
146,366,233.00
143,309,013.03
97.91%
49.99%
10,140,000.00
10,086,288.67
99.47%
3.52%
108,167.00
0.00
0.00%
0.00%
291,000,000.00
286,673,568.91
98.51%
100.00%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
49
Yıllara Göre Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranları
300,000,000,00
250,000,000,00
200,000,000,00
150,000,000,00
100,000,000,00
50,000,000,00
0
GERÇEKLEŞEN GELİR
GERÇEKLEŞEN GİDER
GELİRİN GİDERİ
KARŞILAMA ORANI
2010
151,612,778.37
168,893,025.76
2011
190,498,060.76
204,437,968.70
2012
194,630,346.44
217,627,216.55
2013
229,161,125.00
286,673,568.91
89.77%
93.18%
89.43%
79.94%
Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması (2013)
2.01%
1.25%
6,40%
Genel Kamu Hizmetleri
78,197,816.59
Savunma Hizmetleri
27,28%
12,18%
3.58%
3,29%
17,58%
1,550.00
0.00%
9,417,398.38
3.29%
Ekonomik İşler Ve Hizmetler
84,257,091.15
29.39%
Çevre Koruma Hizmetleri
50,398,675.61
17.58%
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri
36,721,889.56
12.81%
Sağlık Hizmetleri
3,575,217.29
1.25%
Eğitim Hizmetleri
18,335,778.80
6.40%
5,768,151.53
2.01%
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri
29,39%
TOPLAM: 286,673,568.91
Yıllara Göre Gelirlerimizin Borçlarımızı Karşılama Çizelgesi
250,000,000,00
200,000,000,00
150,000,000,00
100,000,000,00
50,000,000,00
0
BORÇ TOPLAMI
GERÇEKLEŞEN GELİR
GERÇEKLEŞME ORANI
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
50
2010
138,097,199.45
151,612,778.37
91.09%
27.28%
2011
153,226,850.85
190,498,060.76
80.43%
2012
172,985,948.16
194,630,346.44
88.88%
2013
229,178,847.21
229,161,125.00
100.01%
Birimlerin Yıl Sonu İtibariyle Ödenek Kullanımı
KURUMSAL KOD
BÜTÇE TUTARI
HARCAMA
TOPLAM
HARCAMA
İÇİNDEKİ
PAYI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3,785,250.00
3,784,583.54
1.32%
99.98%
4
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
24,070,724.00
24,067,399.78
8.40%
99.99%
21
5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
1,320,429.00
1,198,845.67
0.42%
90.79%
6
21
6
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
18,634,815.00
18,335,778.80
6.40%
98.40%
46
6
21
9
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
4,213,334.00
3,575,217.29
1.25%
84.85%
46
6
21
10
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
1,768,948.00
1,752,709.23
0.61%
99.08%
46
6
21
11
ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
17,670,420.00
17,620,036.30
6.15%
99.71%
46
6
21
12
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
638,571.00
626,299.01
0.22%
98.08%
46
6
21
18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
757,053.00
751,524.57
0.26%
99.27%
46
6
21
20
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
373,700.00
372,752.63
0.13%
99.75%
46
6
21
23
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
20,986,872.00
20,758,683.67
7.24%
98.91%
46
6
21
24
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6,800,273.00
6,001,351.19
2.09%
88.25%
46
6
21
25
BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2,566,187.00
2,299,024.57
0.80%
89.59%
46
6
21
31
ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
904,244.00
897,005.19
0.31%
99.20%
46
6
21
32
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
3,486,941.00
3,396,151.23
1.18%
97.40%
46
6
21
33
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
73,751,866.00
73,655,035.11
25.69%
99.87%
46
6
21
34
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
6,710,331.00
6,376,270.34
2.22%
95.02%
46
6
21
35
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
11,196,463.00
10,602,056.04
3.70%
94.69%
46
6
21
37
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
26,066,500.00
26,052,462.80
9.09%
99.95%
46
6
21
39
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
6,313,071.00
5,768,151.53
2.01%
91.37%
46
6
21
40
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
50,592,333.00
50,398,675.61
17.58%
99.62%
46
6
21
41
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
8,239,344.00
8,232,055.50
2.87%
99.91%
46
6
21
45
STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
152,331.00
151,499.31
0.05%
99.45%
291,000,000.00
286,673,568.91
100.00%
98.51%
I
II
III
IV
46
6
21
2
46
6
21
46
6
46
IV
MÜDÜRLÜĞÜN ADI
TOPLAM
GERÇEKLEŞME
ORANI
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
51
Bütçe Giderlerinin 2. Düzey Ekonomik Sınıflandırılması
Ekonomik
Sınıflandırma
I
Bütçe İle
Verilen
Ödenek
PERSONEL GİDERLERİ
0
42,309,115.00
Açıklama
II
1
1
1
MEMURLAR
0
15,788,067.00
1
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0
2,873,090.00
1
3
İŞÇİLER
0
21,973,831.00
1
4
GEÇİCİ PERSONEL
0
277,955.00
1
5
DİĞER PERSONEL
0
1,396,172.00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
0
7,189,130.00
2
2
1
MEMURLAR
0
2,266,658.00
2
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0
462,699.00
2
3
İŞÇİLER
0
4,447,578.00
2
5
DİĞER PERSONEL
0
12,195.00
22,500,000.00
113,139,402.00
3
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
3
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0
336,000.00
3
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
0
32,902,800.00
3
3
YOLLUKLAR
0
400,532.00
3
4
GÖREV GİDERLERİ
3,500,000.00
3,258,000.00
3
5
HİZMET ALIMLARI
18,000,000.00
68,087,070.00
3
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1,000,000.00
3,920,000.00
3
7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0
4,127,000.00
3
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0
78,000.00
3
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
30,000.00
FAİZ GİDERLERİ
0
6,240,000.00
2
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
6,240,000.00
CARİ TRANSFERLER
0
9,509,486.00
5
1
GÖREV ZARARLARI
0
2,075,771.00
5
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
0
1,279,192.00
5
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
0
3,604,523.00
5
8
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
4
4
5
6
0
2,550,000.00
SERMAYE GİDERLERİ
7,450,000.00
67,925,000.00
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
0
6,205,000.00
6
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
2,460,000.00
6
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
0
2,290,000.00
6
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
0
1,600,000.00
6
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
6
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
7
7
SERMAYE TRANSFERLERİ
1
8
8
1
9
0
49,990,000.00
7,450,000.00
5,380,000.00
0
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
0
BORÇ VERME
0
0
YURTİÇİ BORÇ VERME
0
0
YEDEK ÖDENEKLER
0
14,737,867.00
9
1
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
0
5,737,867.00
9
6
YEDEK ÖDENEK
0
9,000,000.00
29,950,000.00
261,050,000.00
TOPLAM
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
52
Geçen
Yıldan
Devreden
Ödenek
Aktarmayla
Net Bütçe
Ödeneği
Toplamı
Bütçe
Gideri
Toplamı
İptal
Edilen
Ödenek
Açıklama
98.43
Eklenen
(+)
Aktarma
(-)
5,919,464.00
1,505,960.00
46,722,619.00
45,991,016.45
731,602.55
2,190,014.00
302,890.00
17,675,191.00
17,225,012.19
450,178.81
97.45
97.45%
697,120.00
197,150.00
3,373,060.00
3,325,129.10
47,930.90
98.58
98.58%
2,954,200.00
938,390.00
23,989,641.00
23,877,991.73
111,649.27
99.53
99.53%
0
0
277,955.00
156,121.49
121,833.51
56.17
56.17%
98.43%
78,130.00
67,530.00
1,406,772.00
1,406,761.94
10.06
100
100.00%
1,071,175.00
65,550.00
8,194,755.00
8,157,633.91
37,121.09
99.55
99.55%
391,785.00
35,240.00
2,623,203.00
2,609,125.58
14,077.42
99.46
99.46%
112,550.00
17,500.00
557,749.00
538,981.85
18,767.15
96.64
96.64%
566,840.00
7,000.00
5,007,418.00
5,003,154.68
4,263.32
99.91
99.91%
0
5,810.00
6,385.00
6,371.80
13.2
99.79
99.79%
22,591,457.40
11,864,626.40
3,057,219.97
97.91
97.91%
146,366,233.00 143,309,013.03
0
283,000.00
53,000.00
52,676.49
323.51
99.39
99.39%
10,675,512.00
2,773,714.40
40,804,597.60
40,237,237.91
567,359.69
98.61
98.61%
64,201.00
170,532.00
294,201.00
267,582.25
26,618.75
90.95
90.95%
771,000.00
1,310,000.00
6,219,000.00
5,421,148.69
797,851.31
87.17
87.17%
5,751,583.00
4,036,850.00
87,801,803.00
86,265,451.29
1,536,351.71
98.25
98.25%
3,088,658.40
1,789,000.00
6,219,658.40
6,188,367.22
31,291.18
99.5
99.50%
1,980,503.00
1,438,530.00
4,668,973.00
4,573,609.20
95,363.80
97.96
97.96%
260,000.00
33,000.00
305,000.00
302,939.98
2,060.02
99.32
99.32%
0
30,000.00
0
0
0
0
#DIV/0!
3,900,000.00
0
10,140,000.00
10,086,288.67
53,711.33
99.47
99.47%
3,900,000.00
0
10,140,000.00
10,086,288.67
53,711.33
99.47
99.47%
1,811,420.00
3,237,630.00
8,083,276.00
7,857,073.54
226,202.46
97.2
97.20%
0
1,381,870.00
693,901.00
650,086.61
43,814.39
93.69
93.69%
1,576,420.00
57,000.00
2,798,612.00
2,797,894.87
717.13
99.97
99.97%
235,000.00
1,600,760.00
2,238,763.00
2,057,958.65
180,804.35
91.92
91.92%
0
198,000.00
2,352,000.00
2,351,133.41
866.59
99.96
99.96%
19,698,900.00
23,688,950.00
71,384,950.00
71,272,543.31
112,406.69
99.84
99.84%
770,800.00
2,140,000.00
4,835,800.00
4,819,179.28
16,620.72
99.66
99.66%
1,486,000.00
780,000.00
3,166,000.00
3,164,164.59
1,835.41
99.94
99.94%
5,500.00
1,326,950.00
968,550.00
967,400.14
1,149.86
99.88
99.88%
232,000.00
443,000.00
1,389,000.00
1,388,774.74
225.26
99.98
99.98%
13,224,500.00
17,600,000.00
45,614,500.00
45,554,664.83
59,835.17
99.87
99.87%
3,980,100.00
1,399,000.00
15,411,100.00
15,378,359.73
32,740.27
99.79
99.79%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,629,700.00
108,167.00
0
108,167.00
0
0.00%
0
5,629,700.00
108,167.00
0
108,167.00
0
0.00%
0
9,000,000.00
0
0
0
0
54,992,416.40
54,992,416.40
291,000,000.00
286,673,568.91
4,326,431.09
0
98.51%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
53
2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Belediyemiz Giderleri ile ilgili tablolar incelendiğinde;
Özel Kalem Müdürlüğümüz için 2013 yılında 3.034.250,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 3.785.250,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 3.784.583,54 TL. harcama
yapılmış ve artan 666,46 TL. ödenekte imha edilmiştir.
Özel Kalem Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99,98’dir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 22.929.724,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan
eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 24.070.724,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 24.067.399,78
TL. harcama yapılmış ve artan 3.324,22 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99,99’dır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz için 2013 yılında 1.478.429,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 1.320.429,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.198.845,67
TL. harcama yapılmış ve artan 121.583,33 TL. ödenek de imha edilmiştir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 90.79’dur.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 14.328.815,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan
eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 18.634.815,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 18.335.778,80
TL. harcama yapılmış ve artan 299.036,20 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 98.40’dır.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 11.196.463,00 TL. olup, 2013 yılında 8.685.404,00
ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 11.196.463,00 TL. olmuştur. Söz
konusu ödenekten 10.602.056,04 TL. harcama yapılmış ve artan 594.406,96 TL. ödenek de imha edilmiştir.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 94.69’dur.
Bilgi İşlem Müdürlüğümüz için 2013 yılında 1.988.948,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 1.768.948,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.752.709,23 TL. harcama
yapılmış ve artan 16.238,77 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.08’dir.
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 17.670.420,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan
eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 17.670.420,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 17.620.036,30
TL. harcama yapılmış ve artan 50.383,70 TL. ödenekte imha edilmiştir.
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99,71’dir.
Yazı İşleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 418.053,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 757.053,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 751.524,57 TL. harcama yapılmış ve artan 5.528,43 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99,27’dir.
Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz için 2013 yılında 277.700,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme
ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 373.700,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 372.752,63 TL. harcama
yapılmış ve artan 947.37 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.75’dir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
54
Hukuk İşleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 3.916.273,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 6.800.273,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 6.001.351,19 TL. harcama
yapılmış ve artan 798.921,81 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 88.25’dir.
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 29.916.572,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 20.986.872,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 20.758.683,67 TL.
harcama yapılmış ve artan 228.188,33 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 98,91’dir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz için 2013 yılında 3.957.734,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan
eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 4.213.334,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 3.575.217,29
TL. harcama yapılmış ve artan 638.116,71 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 84.85’dir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz için 2013 yılında 6.710.331,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 6.710.331,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 6.376.270,34 TL.
harcama yapılmış ve artan 334.060,66 TL. ödenek de imha edilmiştir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 95.02’dir.
Fen İşleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 64.805.866,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 73.751.866,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 73.655.035,11 TL. harcama yapılmış ve artan 96.830,89 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.87’dir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz için 2013 yılında 4.216.941,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 3.486.941,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 3.396.151,23 TL.
harcama yapılmış ve artan 90.789,77 TL. ödenekte imha edilmiştir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 97.40’dır.
Dış İlişkiler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 605.571,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 638.571,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 626.299,01 TL. harcama yapılmış ve artan 12.271,99 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 98.08’dir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 21.510.400,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 26.066.500,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 26.052.462,80
TL. harcama yapılmış ve artan 14.037,20 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.95’dir.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 33.592.333,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme
ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 50.592.33,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 50.398.675,61 TL. harcama yapılmış ve artan 193.657,39 TL. ödenekte imha edilmiştir.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99,62’dir.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz için 2013 yılında 6.313.071,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 6.313.071,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 5.768.151,53 TL.
harcama yapılmış ve artan 544.919,47 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
55
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 91.37’dir.
Zabıta Müdürlüğümüz için 2013 yılında 7.624.344,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve
aktarımlarla yıl sonu ödeneği 8.239.344,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 8.232.055,50 TL. harcama
yapılmış ve artan 7.288,50 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Zabıta Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.91’dir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz için 2013 yılında 2.815.187,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 2.566.187,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten
2.299.024,57 TL. harcama yapılmış ve artan 267.162,43 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 89.59’dur.
Etüd ve Proje Müdürlüğümüz için 2013 yılında 1.845.244,00 TL. ödenek verilmiş yıl içinde yapılan eksiltme
ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 904.244,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten 897.005,19 TL. harcama
yapılmış ve artan 7.238,81 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Etüt Proje Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.20’dir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz 2013 yılında kurulmuş olup, bütçeye verilen ödenek 297.331,00 TL. Yıl
içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 152.331,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten
151.499,31 TL. harcama yapılmış ve artan 831,69 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzün 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 99.45’dir.
Sonuç olarak 2013 yılında bütçe ile 261.050.000,00 TL. ödenek verilmiş geçen yıldan devredenler ile yıl içinde yapılan eksiltme ve aktarımlarla yıl sonu ödeneği 291.000.000,00 TL. olmuştur. Söz konusu ödenekten
286.673.568.91 TL. harcama yapılmış ve artan 4.326.431,09 TL. ödenek de imha edilmiştir.
Belediyemizin 2013 Yılı Bütçesinin gerçekleşme oranı % 98,51 olduğu görülmektedir.
Yine gelirlerimiz ile tablolarda görüldüğü gibi, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı)
111.436.268,98 TL olup bütçe gelirleri içindeki oranı ise % 48,63’dür. Belediyemizin performansı arttıkça kendi
faaliyet gelirleri de artacak ve bu oran daha da azalacaktır. Bunun sonucu da halkımızın belediyemize ödediği
vergi ve hizmet gelirleri ile merkezi hükümetten kaynak beklemeden yatırım ve hizmetler artırılabilecektir.
Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay en büyük mali kaynağımızdır. İller Bankası tarafından belediyemize ulaştırılan bu kalemden sonra yine Tablo- 1’ den de görüleceği gibi mülkiyet üzerinden alınan vergiler
bütçemizde önemli bir paya sahiptir.
Grafik 4’den de anlaşılacağı gibi 2013 Yılı Bütçe Gideri Toplamı 286.673.568,91 TL. Bütçe Geliri Toplamı
229.161.125,00 TL’dir. Bütçe açığımız 57.512.443,91 TL.dir.
Yine 2009 yılına göre gelirlerin giderlerimizi karşılama oranlarına baktığımızda 2009 yılında % 73.40 iken
2013 yılı sonu itibari ile % 79,94’e ulaştığı görülmektedir.
Mevcut açığında kapatılarak denk bütçe yapmak belediyemizin 2010 - 2014 dönemi stratejik hedefleri arasında bulunmaktadır.
3. Mali Denetim Sonuçları
Denetim;
5393 sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesinde denetimin kapsamı ve türleri şu şekilde tarif edilmektedir.
Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
56
İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü
açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki
esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.
İç Denetim: İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin
yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş
standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.
maddesine göre oluşturulan Meclis Denetim Komisyonu tarafından yapılır.
İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetiminden oluşmaktadır.
2013 yılında belediyemiz İç Denetçileri tarafından Üst Yönetimce talep edilen; Evlendirme işlemlerine
yönelik denetimler sonucunda düzenlenen 2013/1 sayılı rapor üst yöneticiye sunulmuştur. Ayrıca İç Denetçilere yönelik düzenlenmiş bulunan seminerlere idare adına katılım sağlanmıştır.
2005 yılından itibaren 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl Ocak ayında Belediye Meclisi
tarafından seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından denetimi yapılmaktadır. Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekte ve denetim
raporunu meclis başkanına sunmaktadır.
Bu kapsamda Denetim Komisyonu tarafından 2013 yılında yapılan 2012 mali yılı denetimi sonucunda Denetim Komisyonu Raporundaki eleştiriler ve öneriler titiz bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılmıştır.
Ön Mali Kontrol : İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin
bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, finansman programı, belediye bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.
01.01.2006 tarihinden itibaren harcamalarda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen
bütün unsurları ile birlikte tamamlandıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen harcama belgeleri ön mali kontrol işlemi için söz konusu ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden en geç 5 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin aynı süre
içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak ön mali kontrol faaliyeti sürdürülmektedir.
Dış Denetim: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 68. Maddesinde dış denetim tarif edilmekte ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir.
2009 yılına ait dış mali denetimimiz 2010 yılı içinde Sayıştay uzman denetçileri tarafından Giderlere esas
belgeler istenilmek suretiyle Sayıştay Başkanlığında denetlemesi yapılmış. Sorgu aşamasında tespit edilen
eksiklerin bir kısmı giderilmiş diğer eksiklerde ilam ile bildirilmiş ve idaremizce ilamın gereği yerine getirilmektedir.
2012-2013 yılında belediyemiz hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin 2010, 2011, 2012 ve 2013
yılları mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden
Sayıştay tarafından denetim işine başlanmış ve rapor hazırlıkları devam etmektedir.
2013 yılında İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından idarenin iş ve işlemleri denetlenmiş ve düzenlenen
rapor Şubat 2013 meclis toplantısında meclis üyelerine bildirilmiştir.
2013 yılı içinde kurumumuzda başka bir dış mali denetim yapılmamıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
57
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
58
ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
Müdüriyetimize yıl içerisinde 1.122 randevu talebi gelmiştir.
Sayın başkanımızla randevulu 1.845 kişi bizzat görüşme
yapmışlardır.
Yıl içerisinde müdürlüğümüz toplam 1.369 vatandaşımızla
Müdürlüğümüze yıl içerisinde 1.580 dilekçe ile başvuru
telefonda görüşmüştür.
olmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
59
Sayın başkanımız yıl içerisinde 181 açılışa iştirak
Sancaktepe semt polikliniği açılışı
etmişlerdir.
Sayın başkanımız yıl içerisinde halk günü kapsamında 432
Başkanımız yıl içerisinde 106 çiftin nikâh ve düğün
kişi ile görüşme yapmışlardır.
merasimlerine iştirak etmişlerdir.
Sayın Başkanımız yıl içerisinde çeşitli cenaze törenleriyle
Sayın Başkanımız yıl içerisinde çeşitli cenaze törenleriyle
beraber 81 taziye ve ev ziyaretinde bulunmuştur.
beraber 81 taziye ve ev ziyaretinde bulunmuştur.
Sayın başkanımıza çalışmaları neticesinde kendisine 186
2013 yılı protokol ziyaretleri kapsamında sayın başkanımız;
adet plaket takdim edilmiştir.
1.071 Kadın Girişimci Projesi kapsamında Emine ERDOĞAN
Hanımefendi ile görüşmüşlerdir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
60
Keçiören Belediye Başkanımız Mustafa Ak, İskoçya’dan
Afganistan Büyükelçisinin Belediye Başkanımızı ziyareti.
gelen kardeş şehir Stirling Belediyesi bir araya gelmişlerdir.
Azarbeycan Büyükelçisinin Belediye Başkanımızı ziyareti.
Sayın Bakanımız Fatma Şahin’in Sosyal paylaşım mağazamızı
Buhara 4’üncü Medya Ödülleri kapsamında “Yılın İlçe
ziyareti.
Belediye Başkanı Ödülüne Sayın Başkanımız layık görülmüştür.
Twitter’da “En Çok Olumlu Tepki Alan” ve “Olumlu Tepkileri
KEÇİÖREN’E E-DEVLET ÖDÜLÜ Sayın Başkanımız E-DEVLET te
En Çok Artan” Belediye Başkanları kategorilerinde birinci
en çok hizmet sunan Belediye Başkanı olarak ödülünü aldı.
olan Mustafa Ak, ödülünü CEBIT Fuarı’nda aldı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
61
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
62
FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
TRETUVAR VE BORDÜR ÇALIŞMALARI
İlçemizde, müdürlüğümüz tarafından tretuvar çalışmaları 2 farklı şekilde yürütülmektedir;
Yapım işi ihale edilerek, Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen çalışmalar.
Yapım İşi İhale Edilerek: 2013 yılı sonu itibariyle 1 yapım işi ihalesi düzenlenmiştir. Bu ihale kapsamında yıl
sonu itibariyle toplam 145.636 m² tretuvar ve 21.764 m² yol kaplaması yapılmış olup toplamda 167.400
m² tretuvar ve yol kaplaması yapılmıştır. Bu kapsamda;
•
•
•
•
•
•
•
Bağlum Kafkas, Kamil Ocak, Şefkat, Pınarbaşı, Bağlarbaşı, İncirli (Kısmi) ve Tepebaşı (Kısmi), Kuşcağız
(Kısmi), Çaldıran (Kısmi), Esertepe (Kısmi), Köşk (Kısmi), Uyanış (Kısmi), Osmangazi (Kısmi), Bademlik
(Kısmi), Kalaba (Kısmi), Güçlükaya (Kısmi), mahallelerinde olmak üzere 16 mahallemizde çalışmalar
yapılmıştır.
Bordür ve tretuvar çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilecekleri kaldırımlar yapılmaktadır. Bordür yüksekliklerimiz normal hatta 10-12 cm otopark girişlerinde 2-4 cm arasında
değişmektedir.
Engelli vatandaşlarımız için engelli girişlerimiz % 5 eğim standardı sağlanmış, tretuvar genişliklerinde
engelli vatandaşlarımıza uygun hatlar oluşturulmuştur.
Asfalt ve tretuvar çalışmaları birlikte yürütülerek mahallelerimiz modern çehrelerine kavuşturulmaktadır.
Ayrıca engelli girişlerimizde 10*10*6 cm kumlamalı beton parke taşı kullanılarak algılama kolaylığı
sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde tretuvarda yürümesini sağlamak ve gece yol hattını belirginleştirmek için 30 cm yüksekliğinde, esnek, reflektörlü delinatörler (duba) bordür üzerinde belli aralıklarla
monte edilmiştir.
Mahallelerimizde yürütülen bordür-tretuvar çalışmalarına paralel olarak asfalt çalışmaları, o bölgede
mevcut park-yeşil alan, okul ve diğer resmi kurumların tadilatları da yapılarak, mahalle ihtiyaçlarının
tamamının karşılanması amaçlanmış, bu doğrultuda çalışmalar yürütülmüştür.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
63
Alan ve Sokak Düzenleme Çalışmaları
Tretuvar ve bordür çalışmaları kapsamında, kışın olumsuz hava koşullarında vatandaşların yollarımızı daha
güvenli kullanmaları amacıyla;
•
•
•
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
64
Kuşcağız Mahallesi Manavgat Sokak’da 1.276 m² yol kaplaması yapılarak vatandaşlarımızın ulaşımındaki
en büyük sorun ortadan kaldırılmıştır.
Pınarbaşı Mahallesi Atlas Sokak’da kumlamalı parke taşıyla 13.040 m², Alev ve Ardahan Sokak’ta beton
parke taşı ile 2.303 m²’lik alan kaplanarak daha modern bir hale getirilmiştir
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı otopark alanı 729 m² alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Köşk Mahallesi Kalecik Sokak 1.078 m² alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Uyanış Mahallesi 1082. Sokak 360 m² alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Osmangazi Mahallesi Başbar Sokak 1.978 m² alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Güçlükaya Mahallesi Acı Payam Sokak 700 m² alan beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Bir adet park tadilatı 300 m² yol kaplaması yapılmıştır.
Müdürlüğümüz Ekiplerince Yürütülen Bordür ve Tretuvar Çalışmaları:
Ekiplerimizce muhtelif sokaklarda 10.828,20 m² tretuvar ve bordür onarım ve yapım işi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu metraj içerisinde Ufuktepe, Yeşiltepe, Aktepe ve Uyanış mahallelerinde tretuvar yapımı da
sürmektedir.
2013 yılı sonu itibariyle tretuvar imalatı 178.228 m² olmuştur.
2013 Yılı Arası Tretuvar Çalışması Devam Eden Mahalleler
BİN m2
300,00
TRETUVAR
250,00
201.672 m2
200,00
166.750 m2
167.400 m2
150,00
91.275 m2
100,00
50,00
7.200 m2
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
2013 Yılı İçinde Hedeflenen Tretuvar Çalışması Yapılan Mahalleler
Pınarbaşı Mahallesi, Şefkat Mahallesi, Kamil Ocak Mahallesi, Kafkas Mahallesi, İncirli Mahallesi (Kısmi), Bağlarbaşı Mahallesi (Kısmi), Uyanış Mahallesi (Kısmi), Çaldıran Mahallesi (Kısmi), Tepebaşı Mahallesi (Kısmi),
Kuşcağız Mahallesi (Kısmi), Esertepe Mahallesi (Kısmi), Köşk Mahallesi (Kısmi), Osmangazi Mahallesi (Kısmi),
Bademlik Mahallesi (Kısmi), Kalaba Mahallesi (Kısmi), Güçlükaya Mahallesi (Kısmi)
ASFALT ÇALIŞMALARI
•
2013 yılı sonu itibariyle toplam yamalar dahil 99.637 ton asfalt müdürlüğümüz ekiplerince serilmiştir.
Asfalt çalışmaları 3 kısımda yürütülmektedir;
1. Bordür-Tretuvar çalışmaları yürütülen mahallelerde trimer (asfalt kazıyıcı) ile yıpranmış asfaltlar kazılıp yeni asfalt serim çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede mahallelerdeki sokak tretuar, bordür ve
asfaltıyla yeni, modern bir görünüm kazanmaktadır.
2. Mahallelerimizde yıpranmış ve altyapı sorunu olmayan sokaklarda da Trimer (freze) ile bozulmuş yüzeyler kazınıp, asfalt serim çalışmaları yürütülmüştür.
3. Altyapı kuruluşları (ASKİ, ENERJİSA, TELEKOM) yapmış olduğu çalışmalar ve ruhsatlı kazılar sonucu bozulan yüzeylerde yama çalışmaları yapılmıştır.
•
•
Müdürlüğümüzce 2013 yılında finişerli 2 büyük asfalt serim ekibi, 2 adet yama ekibi oluşturularak çalışmalar yürütülmüştür. Serim ekiplerinde 12’şer kişi, yama ekiplerinde ise 4’er kişi ile bu çalışmalar
yürütülmüştür.
2013 yılı sonu itibariyle 51 mahallemizin cadde ve sokaklarında asfalt serimi ve asfalt yaması gerçekleştirilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
65
BİN TON
200,00
ASFALT
147
150,00
129
100,00
97
99
66
50,00
0,00
2009
2010
2011
2012
YOL ŞUBE FAALİYETLERİ; YOL AÇMA ÇALIŞMALARI
2013 yılı sonu itibariyle açılan yol 11.092 m’dir.
OCAK AYI
•
•
•
•
•
•
•
Sancaktepe Mahallesi imarın 31520-31521 adalar arası 1664. Sok. 80 m (Kırıcılı)
Atapark Mahallesi 1246. Sokak yol genişletilmesi 135 m (Kırıcılı)
Yeşiltepe Mahallesi 1964. Sokak yol açımı 155 m
Yayla Mahallesi 1507. Sokak yol açımı 174 m
Osmangazi Mahallesi imarın 31599-31603 adalar arası 1195. Sokak 99 m (Kırıcılı)
Kanuni Mahallesi 848. Sokak 85 m
Hisar Mahallesi Yaman Sokak yol genişletme 70 m (Kırıcılı)
Ocak Ayı içerisinde açılan yol: 798 mt.
ŞUBAT AYI
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
66
Şehitkubilay Mahallesi 1724. Sokak yol genişletme 55 m (Kırıcılı)
Yayla Mahallesi 1399. Sokak yol açımı 65 m (Kırıcılı)
Kuşcağız Mahallesi Neşet Ertaş Kültür Merkezine yol açımı 191 m (Kırıcılı)
2013
•
•
•
Kanuni Mahallesi 922. Sokak yol açımı 140 m
Kanuni Mahallesi 778. Sokak yol genişletme 60 m
Atapark Mahallesi 1388. Sokak yol genişletilmesi 215 m (Kırıcılı)
HAZİRAN AYI
•
•
•
Şubat Ayı içerisinde açılan yol: 726 mt.
•
MART AYI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sancaktepe Mahallesi 1586/1. Sokak yol açımı 160 m
Esertepe Mahallesi 257. Sokak yol genişletme 40 m
23 Nisan Mahallesi 1028. Sokak 85 m
Atapark Mahallesi 1293. Sokak yol açımı 85 m
Kanuni Mahallesi 781. Sokak yol açımı 110 m
Atapark Mahallesi 1295. Sokak yol genişletilmesi 65 m (Kırıcılı)
Kanuni Mahallesi 778/1. Sokak yol açımı 225 m
Şehitkubilay Mahallesi 1791. Sokak yol açımı 107 m
Yükseltepe mahallesi 1853. Sokak Yol genişletme 50 m (Kırıcılı)
Yükseltepe mahallesi 1570. Sokak Yol açımı 85 m
•
Haziran Ayı içerisinde açılan yol: 1.383 m
TEMMUZ AYI
•
•
•
•
Mart Ayı içerisinde açılan yol: 1.012 m
NİSAN AYI
•
•
•
•
•
•
Yayla Mahallesi 1507. Sokak yol açımı 40 m
Yükseltepe Mahallesi 1834. Sokak yol açımı 125 m
Yayla Mahallesi 1550. Sokak yol açımı 290 m
Atapark Mahallesi 1389. Sokak yol açımı 90 m
Esertepe Mahallesi 414. Sokak yol açımı: 40 m
Sancaktepe Mahallesi 1606. Sokak yol açımı 255 m
Bağlum Bağlar mevkiinde yol çalışması:820 m
Atapark Mahallesi 1337. Sokak yol açımı: 64 m
Bağlum Karakaya Mahallesi kafkas sitesi güneyi
yol çalışması: 250 m
Atapark Mahallesi 1308. Sokak yol açımı: 102 m
(Kırıcılı)
Sancaktepe Mahallesi 1653. Sokak yol açımı: 72 m
(Kırıcılı)
Sancaktepe Mahallesi 1581. Sokak yol açımı: 75 m
•
•
•
•
•
•
•
Atapark Mahallesi 1364. Sokak yol açımı: 75 mt.
Esertepe Mahallesi 247. Sokak Merdivenli yol
açımı: 25 m
Sancaktepe Mahallesi 1653. Sokak yol açımı:
72 m (Kırıcılı)
Yeşiltepe Mahallesi 1995. Sokak Merdivenli yol
açımı. 42.50 m
Şehitkubilay Mahallesi 1674. Sokak yol açımı 46 m
Kanuni Mahallesi 788. Sokak yol açımı 105 mt.
Bağlarbaşı Mahallesi 449. Sokak Merdivenli yol
açımı: 35 m
Şehitkubilay Mahallesi 1778. Sokak yol açımı. 260 m
Sancaktepe Mahallesi 1591. Sokak yol açımı:
40 m (Kırıcılı)
Atapark Mahallesi 1374. Sokak yol açımı: 85 mt.
Kuşcağız Mahallesi Esenler Caddesinin devamı
yol açımı 140 m
Nisan Ayı içerisinde açılan yol: 840 m
Temmuz Ayı içerisinde açılan yol: 925 m
MAYIS AYI
AĞUSTOS AYI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ş.Kubilay Mahallesi 1792. Sokak yol açımı: 100 m
Esertepe Mahallesi 262. Sokak yol açımı: 82 m
Sancaktepe Mahallesi 1583/1. Sokak yol açımı:
80 m (Kırıcılı)
Atapark Mahallesi 1311. Sokak yol açımı: 90 m
Atapark Mahallesi 1312. Sokak yol açımı: 45 m
Atapark Mahallesi 1316. Sokak yol açımı: 40 m
Atapark Mahallesi 1318. Sokak yol açımı: 78 m
Kanuni Mahallesi 878. Sokak yol açımı:205 m
Atapark Mahallesi 1335. Sokak yol açımı: 40 m
•
•
•
•
•
•
•
Yükseltepe Mahallesi 1935. Sokak yol açımı 45 m
(Kırıcılı)
Yayla Mahallesi 1407. Sokak merdivenli yol açımı 20 m (Kırıcılı)
Yayla Mahallesi 1450. Sk. merdivenli yol açımı 28 m
Hisar Mahallesi (Bağlum) Trafo merkezi arkası
yol açımı 1.230 m
Atapark Mahallesi 1291. Sokak yol açımı: 150 m
Ovacık Mahallesi Kent Orman içi yol açımı 350 m
Yükseltepe Mahallesi 1842. Sokak yol açımı 104 m
Mayıs Ayı içerisinde açılan yol: 760 m
Ağustos Ayı içerisinde açılan yol: 1.927 m
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
67
EYLÜL AYI
•
Kanuni Mahallesi Makam İbrahim cami yol açımı 28 m
•
•
•
•
Bademlik Mahallesi 1139. Sokak yol açımı 40 m
Atapark Mahallesi 1299. Sokak yol açımı 25 m
Atapark Mahallesi 1301. Sokak yol açımı 60 m
Atapark Mahallesi 1291. Sokak yol açımı 260 m
•
Kanuni Mahallesi 944. Sokak yol açımı 42 m
(Kırıcılı)
•
Şehit Kubilay Mahallesi 1693. Sokak yol açımı 50 m
•
Atapark Mahallesi Etgani Sokak yol genişletmesi
•
Atapark Mahallesi 1291. Sokak yol açımı (Kırıcılı) 40 m
•
Osmangazi Mahallesi 1196. Sokak yol açımı 63 m
•
Yükseltepe Mahallesi 1833. Sokak yol açımı 112 m
•
•
Yükseltepe Mahallesi 1852. Sokak yol açımı 50 m
Kuşcağız Mahallesi Esenler Caddesi yol genişletmesi
•
•
Ovacık Murat Çobanoğlu Caddesi yanı yol açımı 701 m
Sancaktepe Mahallesi 1654. Sokak yol açımı 230 m
•
Osmangazi Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi üzeri
merdivenli yol açımı
•
Atapark Mahallesi 1325. Sokak Yol açımı 101 m
•
Atapark Mahallesi 1319. Sokak Yol açımı 58 m
•
Atapark Mahallesi 1291. Sokak yol genişletmesi
•
Atapark Mahallesi 1290. Sokak Yol açımı 60 m
•
Şehit Kubilay Mahallesi 1696. Sokak yol açımı 48m
Eylül Ayı içerisinde açılan yol: 1.056 m
EKİM AYI
Kasım Ayı içersinde açılan yol: 730 m
ARALIK AYI
Aralık Ayı içersinde açılan yol: 499 m
TEHLİKE ARZEDEN ALANLARIN DÜZENLEMESİ
•
Osmangazi Mahallesi Aşık Paşa Caddesi 189-191
numaralı binaların arka cephesinin düzenlenmesi: 150 m²*3.60=540 m³
•
Ovacık Kurban Alanı yol genişletilmesi
•
Hasköy 46. sokak yol genişletilmesi
•
Atapark Mahallesi 1291. sokak yol genişletilmesi
•
Kanuni Mahallesi 944. sokak yol açımı (Kırıcılı)
•
Ovacık Murat Çobanoğlu Caddesi yanı yol açımı
•
Atapark Mahallesi 1294. Sokak 15*50= 750 m²
•
Atapark Mahallesi 1246. Sokak yol genişletilmesi
•
•
Osmangazi Paşakılıcı Sokak yol açımı 100 m
Atapark Mahallesi 1300,1381,1382. Sokaklar
10*210=2100 m²
•
Kanuni Mahallesi 781. Sokak yol açımı 98 m
•
•
Kanuni Mahallesi 779. Sokak yol açımı 32 m
Karşıyaka Mahallesi Mini Sokak, Doğu Caddesi
10*205= 2050 m²
•
Kanuni Mahallesi Demirciler, 778. Sokak yol açımı 70 m
•
•
Atapark Mahallesi 1300. Sokak yol açımı 38 m
Şehitkubilay Mahallesi 1792,1794. Sokaklar
10*224=2240 m²
•
Bağlarbaşı Mahallesi 477. sokak yol genişletilmesi 98 m
•
Şehitkubilay Mahallesi 1778. Sokak 10*51=510 m²
•
Şehitkubilay Mahallesi 1680. Sokak 7*93=651 m²
•
23 Nisan Mahallesi 1028. Sokak 10*70=700 m²
•
Ufuktepe Mahallesi 1248,1249,1250. Sokaklar
10*375=3750 m²
•
Yayla Mahallesi Arkadaş Sokak 10*97=970 m²
•
Atapark Mahallesi 1326. Sokak 10*69= 690 m²
•
Atapark Mahallesi 1246. Sokak 10*135= 1.350 m²
•
Kuşcağız Mahallesi 410,412. Sokaklar 7*152=
1064 m²
•
Şehitkubilay Mahallesi 1765. Sokak 10*67=670 m²
•
Kuşcağız Mahallesi 342. Sokak 10*74=740 m²
•
Sancaktepe
Mahallesi
10*130=1300 m²
•
Yayla
Mahallesi
7*245=1.715 m²
Ekim Ayı içerisinde açılan yol: 436 m
KASIM AYI
•
Ovacık Murat Çobanoğlu Caddesi yanı yol açımı
•
Şehit Kubilay Mahallesi 1715. sokak yol açımı 65 m
•
Esertepe Mahallesi 257. Sokak yol açımı 182 m
•
Bağlarbaşı Mahallesi 456. Sokak merdivenli yol açımı
•
Sancaktepe Mahallesi 1583. Sokak yol çalışması 70 m
•
Osmangazi Mahallesi 1190. Sokak yol çalışması
•
Osmangazi Mahallesi Paşakılıcı Sokak yol genişletilmesi
•
Bağlarbaşı Mahallesi 477. Sokak yol genişletilmesi
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
68
YOL BAKIM ÇALIŞMALARI
1589/1.
1505,1506.
Sokak
Sokaklar
•
Osmangazi
Mahallesi
Karaburun
Sokak
7*132=924 m²Karakaya Mahallesi Beyaz Sokak
7*131= 917 m²
•
Kanuni Mahallesi 779/1 Sokak 7*183=1281 m²
•
Sancaktepe
Mahallesi
10*152=1520 m²
•
Yükseltepe Mahallesi 1843. Sokak 7*47=329 m²
•
Kuşcağız Mahallesi 342. Sokak 10*72=720 m²
•
Sancaktepe Mahallesi 1609. Sokak 7*65=455 m²
•
Kanuni Mahallesi 853. Sokak 7*80=560 m²
•
Yayla Mahallesi 1412. Sokak 7*300=2100 m²
•
Sancaktepe Mahallesi 1642. Sokak 1650 m²
•
Yükseltepe Mahallesi 1823. Sokak 7*39=273 m²
•
Sancaktepe Mahallesi 1596. Sokak 10*165=1650 m²
•
Yayla Mahallesi 1449. Sokak 7*47=329 m²
•
Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak 12*150=1800 m²
Ocak Ayı içerisinde bakımı yapılan alanlar: 31.677 m²
•
Atapark Mahallesi 1372. Sokak 10*126=1260 m²
•
Güzelyurt Mahallesi 1017. Sokak 7*190=1330 m²
•
Kanuni Mahallesi 778. Sokak 7*145=1015 m²
•
Esertepe Mahallesi 416. Sokak 7*75=525 m²
•
Ovacık 10. Yıl Hatıra Ormanı yol bakımı10*70=700
•
Yeşiltepe Mahallesi 1964. Sokak 7*97=679 m²
•
Atapark Mahallesi 1307. Sokak 10*178=1780 m²
•
Atapark Mahallesi 11291. Sokak 10*126=1260 m²
•
Kanuni Mahallesi 788. Sokak 10*65=650 m²
•
Kanuni Mahallesi 782. Sokak 7*135=945 m²
•
Kanuni Mahallesi 924. Sokak 7*51=357 m²
•
Karşıyaka Mahallesi Başak Eğitim yol bakımı
10*300=3000m²
Şubat Ayı içerisinde bakımı yapılan alanlar:
13.501 m²
•
Yayla Mahallesi 1418. Sokak 7*90=630 m²
•
Kanuni Mahallesi 922. Sokak 7*135=945 m²
•
Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak 12*150=1800 m²
•
Atapark Mahallesi 1246. Sokak 10*135= 1350 m²
•
Sancaktepe
Mahallesi
10*160=1600 m²
1586/1.
1589/1.
Sokak
Nisan Ayı içerisinde bakımı yapılan alanlar: 4.081 m²
•
Bağlum Karşıyaka
7*200=1400 m²
•
Esertepe Mahallesi 260. Sokak 10*110=1100 m²
•
Bağlum Kızıkdağı ile Kösrelik yol ayrımı yol yapımı= 7*200=1400 m²
•
Sarıbeyler Mahallesi (Köyü) dolgu ve asfalt kırığı ile bakım yapımı.
•
Karşıyaka Mahallesi (Bağlum) Çizgi Sokak yol
bakımı 7*108=756 m²
•
Sancaktepe Mahallesi 1596. Sokak 10*160=1600 m²
•
Atapark Mahallesi 1374. Sokak 7*86.5=605.5 m²
•
Yükseltepe Mahallesi 1935. Sokak 7*80=560 m²
•
Sancaktepe Mahallesi 1586/1. Sokak
12*142=1704 m²
•
Atapark Mahallesi 1293. Sokak 7*78=546 m²
•
Atapark Mahallesi 1294. Sokak 12*140=1680 m²
Mahallesi
Köprü
Mevki
Diğer aylarda;
•
Sarıbeyler Mahallesi 1200 m²
•
Güzelyurt Mahallesi 3450 m²
•
Çalışeki Mahallesi 650 m²
•
Kösrelik Mahallesi 800 m²
•
Hisar Mahallesi 2200 m²
•
Karşıyaka Mahallesi 250 m² Yol bakım çalışması
yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle bakımı yapılan alanlar;
82.898,5 m²*0,10 m³ = 8.289,50 & 8.290 m³
Sokak
•
Yayla Mahallesi 1488. Sokak 7*228=1596 m²
•
Yeşiltepe Mahallesi 1964. Sokak 10*155=1550 m²
•
Kanuni Mahallesi 855-856. Sokaklar 7*121=847 m²
•
Esertepe Mahallesi 312. Sokak 10*57=570m²
•
Atapark Mahallesi 1265. Sokak 10*65= 650 m²
•
Hisar Mahallesi Akyüz – Aktaş Sokaklar
Mart Ayı içerisinde bakımı yapılan alanlar: 11.538 m²
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan yukarıda belirtilen sokakların asfalt altı temel ve alt temel mekanik bakımları komple yenilenmiştir.
2013 yılı sonu itibariyle İlçemiz sınırlarında Kanuni,
Atapark, Yükseltepe, Ş. Kubilay, Sancaktepe, Ufuktepe, Karakaya, Hisar, Karşıyaka, Güzelyurt, Çalseki, Kösrelik, Sarıbeyler mahallelerimizde asfalt
kırığı ve baypas malzeme ile yol bakım çalışması
yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
69
ALAN DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
2013 yılı sonu itibariyle düzenleme ve bakım çalışmaları aşağıdadır.
1 JCB küreme
3 Loder
4 Binek araç ile;
7 greyder operatörü
Osmangazi Mahallesi Havran Sokak Park alanı:
940 m²*3,55 = 3400 m³
16 kamyon şoförü
•
Şehit Kubilay Mahallesi İlk.Okul Bahçesinde TOGEM Okul Çevresi Kazıları: 650 m³
2 JCB operatörü
•
Kuşcağız Mahallesi Taşdemir Sokak yeşil alan
düzenlemesi: 650 m²
55 düz işçi ile yapılmaktadır.
•
Kösrelik Göleti Çevre Düzenlemesi
•
İncirli Mahallesi 103. Sokak park alanı düzenlemesi: 1600 m²*4,5=7.200 m³
•
Sancaktepe Mahallesi pazar Yeri düzenlemesi :
3.400 m²
Keçiören Belediyesi olarak 51 mahallede karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Keçiören
Bölgesinin topoğrafik bakımdan arazi yapısı eğimli
olup toplam yüzölçümü;
•
GECEKONDU YIKIM ÇALIŞMALARI
•
Kamulaştırma neticesinde: 63 Adet Gecekondu
•
Sahiplerinin talebi neticesinde: 19 Adet Gecekondu
•
Metruk yapıların yıkımı: 116 Adet Gecekondu
•
Yükseltepe Kentsel Dönüşüm: 24 Adet Gecekondu
Toplamda yıl sonu itibariyle 227 Adet gecekondu
müdürlüğümüz ekiplerince yıkılmıştır.
MALZEME TEMİNİ
16 Binek araç şoförü
3 Loder operatörü
Bağlum: 9.900 ha (2.950 ha imarlı)
Keçiören: 5.866 ha (5.036 ha imarlı)
Toplam alan 15.766 ha’dır. Bu alanın 7.986 ha planlı
alan, 7.780 ha plansızdır. Teorik olarak planlı alanımızın % 15’i ; 7.986 x 0,15 = 1.198 ha yol ağımız
bulunmaktadır.
Ayrıca bu yıl bölgemizde yağan kar yağışına hızlı
müdahale edilerek, vatandaşlarımızın evlerine ve
işlerine güvenli bir şekilde ulaşması sağlanmıştır. Bu
kış şartlarında 680 ton tuzlama yapılmıştır.
HAFRİYAT ALIMI VE TAŞINMASI
1- Tretuvar İşi Kapsamında: 26.000 m3
2- Alo Moloz Hattından: 4.596,48 m3
•
Kutludüğün Beldesi Özel Taş Ocaklarından:
40.000 m3 bay-pas malzeme:
•
Asfalt Kesimi yapılan alanlardan: 50.000 m3 Asfalt kırığı:
A- KAMU KURUM ve KURULUŞLARINA
YAPILAN İŞLEMLER
•
Kendi park ve ağaçlandırma alanlarımızdan
kullanabileceğimiz: 24.000 m3 Alt temel dolgu
malzemesi
•
Güzelyurt (Geldi buldu Köyü) Mahallesi içme
suyu kazısı: 4.200 m³
•
Şehit Kubilay Mahallesi İlkOkul Bahçesinde TOGEM Okul Çevresi Kazıları: 650 m³
•
Karagahtepe Mahallesi Kocatepe İlk Okul Bahçesinde TOGEM Okul Kazısı: 150 m³
•
Kuşcağız Mahallesi Kandilli Camii Kanal kazısı:
300 m³
•
Yayla Mahallesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
önü saha dolgusu 60*25=1.500 m²,1.650 m³
•
Yayla Mahallesi Çiğdem Camii Hafritı Alımı:
1.600 m²*4.9 = 7.880 m³
•
Pınarbaşı Mahallesi Okurlar Camii Hafritı Alımı:
1.054 m²*4.60 = 4.850 m³
Toplam 114.000 m3 malzeme ücretsiz olarak temin
edilmiştir.
KARLA MÜCADELE
Karla mücadele çalışmalarımız; 7 Greyder
8 Kamyon
12 Çift kabin Pick-Up
4 tuzlamalı küreme kamyonu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
70
•
Kanuni Mahallesi 858. Sokak Gönül Vakfı Yeri
Hafriyatı: 2.000 m³
•
ESERTEPE MAH. 30687 ADA
•
ESERTEPE MAH. 31830 ADA
•
Atapark Emre Camii Şadırvan Hafriyatı: 60 m³
•
KANUNİMAH. 31167 ADA
•
Kafkaslar mahallesi Şeyh Şamil Cami yanı hafriyatı: 387 m²*1.6=620 m³
•
ATAPARK MAH. 31039 ADA
•
Atapark Mahallesi Merkez Camii Hafriyatı:
1.286 m²*2,60 = 3.120+380 = 3.500 m³
•
KANUNİ MAH. 30381 ADA
Devam Eden;
•
Sancaktepe Mahallesi 1595. Sokak Merkez Camii Hafriyatı: 1250m²*1,60=2000+250=2250 m3
•
ALİMİNYUMCULAR SİTESİ ŞEBEKE VE İSALE HAT
•
Mamak 28. Tümen Komutanlığında Yol Çalışmaları
•
ATAPARK MAH.31077 ADA
•
Sancaktepe Mahallesi Mürşide Özenek Anadolu
Lisesi istinat Duvarı Hafriyatı.
•
ATAPARK MAH.31675 ADA
•
Şevkat Mahallesi Mecidiye İlk.Okul Bahçesinde
Kazı: 150 m3
•
ATAPARK MAH. GÖRKEMLİ SOK.31654 ADA
•
KANUNİ MAH. 31210 ADA
•
Adnan Menderes Mahallesi Merkez Camii Şadırvan Yıkımı.
•
KANUNİ MAH.31202 ADA 1 PARSEL
•
ATAPARK 31771 ADA
•
OVACIK MAH. N6 ONU DEPLASE
Toplam:25.860 m
3
2013 Yılı sonu itibariyle toplamda 56.456 m3 moloz
alımı gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşık 4.705 kamyon
seferi anlamına gelmektedir.
ALTYAPI KORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)
ENERJİSA
Tamamlanan;
Kanal-Yağmur Suyu Çalışmaları
Tamamlanan;
•
YAYLA MAHALLESİ-1412 SOKAK
•
YAKACIK MAHALLESİ-SEDEFÇİLER SOKAK
•
İNCİRLİ MAHALLESİ-SEZGİN CADDESİ, YUMAK
SOKAK, BEŞKONAK SOKAK, SÜMBÜLLÜ SOKAK
•
PINARBAŞI MAHALLESİ-Ş.HAKAN TURAN SOKAK,
AYVA SOKAK
•
KANUNİ MH. 783 SK VE CİVARI AG
•
MEHTAP CAD. AG ŞEBEKE PROJESİ
•
EĞLENCE-3 TR AG ŞEBEKE KAPASİTİF (GENERAL
TEFİK SAĞLAM CADDESİ - GATA ARKASI)
•
•
ÇİÇEKLİ MAHALLESİ-GÜLGÜN SOKAK, GÖKSEL
SOKAK, CAMİÖNÜ SOKAK
YAHYA KEMAL CAD. AG PROJESİ
•
GÜÇLÜKAYA MAHALLESİ-DİZİ SOKAK, KALAN
SOKAK, KEREM SOKAK, KAYA SOKAK, Ş.MURAT
AZİZOĞLU SOKAK, EĞRİ SOKAK, AKYAKA SOKAK,
EZİNE SOKAK, ELEŞKİRT SOKAK, DERYA SOKAK
Devam Eden;
•
BAĞLUM GİRİŞ YOLU YG-AG KAPASİTE ARTIŞ
•
ETLİK-I İM İLE YENİMAHALLE İM ARASI İLET
•
GÜNSAZAK CAD AYD.
•
OVACIK-İM BAĞLUM-1 ARASI YG KABLO
ASKİ
İçme suyu çalışmaları;
Tamamlanan;
•
•
UFUKTEPE-ATAPARK MAH.31148-31211 ADA
YAYLA MAH.30809 ADA 15 PARSEL
Devam Eden;
Çubuk çayı üzerinde gerçekleştirilecek, ıhlamur vadisi projesi için suyun temiz hale gelmesi husun da,
ön çalışmalar yapılmıştır.
Mahallelerde yapılan; Asfalt ve tretuar çalışmalarının
sağlık bir şekilde yapılması hususunda alt yapı kuruluşları ile hem yazılı hem de birebir istişare ile eksiklerin tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Kazıların AYKOME yönetmeliğine uygun şekilde yapılması hususunda gerekli denetimler aralıksız sürmektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
71
MERDİVENLİ YOLLAR
•
•
İlçemiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen
mahallelerde ihtiyaç duyulan yerlere taraklı
mozaik kaplamalı ve paslanmaz çelik korkuluklu ortalama genişliği 3 metre olan merdivenli
yollar yapılmıştır.
Ayrıca mevcut merdivenli yollarda 720 m uzunluğunda paslanmaz çelik korkuluk imalatı gerçekleştirilmiştir.
2013 Yılı Yapımı Biten Merdivenli Yolar:
•
•
•
•
•
Yayla Mahallesi 1454. Sokak
Yayla Mahallesi 1503. Sokak
Bademlik Mahallesi Ballıkaya Sokak
Osmangazi Mahallesi Bağlar Sokak
Ayvalı Mahallesi Gelbez Sokak
•
•
•
•
•
•
•
Esertepe Mahallesi 247. Sokak
Bademlik Mahallesi 1175. Sokak
Bağlarbaşı Mahallesi 449. Sokak
Yeşiltepe Mahallesi 1995. Sokak
Bademlik Mahallesi 1189. Sokak
Yayla Mahallesi 1407. Sokak
Atapark Mahallesi 1273. Sokak
Kendi ekiplerimzce yapılan merdivenli yollar
•
•
•
•
Osmangazi mahallesi Sizin Sokak
İncirli Mahallesi 102. Sokak
Emrah Mahallesi Yunus Emre Cami Yanı
Sancaktepe 1586. Sokak
İhale yoluyla toplam 12 yolda 344 m, kendi ekiplerimiz tarafından 120 m merdivenli yol imalatı gerçekleştirilmiştir.
PARK ÇALIŞMALARI
Park Çalışmalarımız 3 şekilde yürütülmektedir.
1- Birim Fiyatlı Yapım İşi
2- Kendi Ekiplerimizce
3- Anahtar Teslim Yapım İşi
1- Birim Fiyatlı Yapım İşi ile Yapılan Parklar
Bu çalışmalarımız iki birim fiyatlı yapım işi ihalesiyle; bordür-tretuvar ihalesi kapsamında, muhtelif yerlerde yapım işi ihalesi kapsamında yürütülmüştür.
A -Tretuvar yapım işi kapsamında;
1.
2.
3.
4.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
72
Bağlum Kafkas Mahallesi Karakaya Caddesi Yürüyüş Yolu
Şefkat Mahallesi Metin Tokdemir Parkı
Bağlum Kafkas Mahallesi Karakaya Caddesi Muhtarlık Yanı Park
Zafer Aydın Parkı
B – Muhtelif Yerlerde Birim Fiyatlı Yapım İşi
3- Anahtar Teslim Yapım İşi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
19 Mayıs Mahallesi Alparslan Gazi Parkı
Atapark Mahallesi Ali Ekşioğlu Parkı
Yeşiltepe Mahallesi Cemal Güler Parkı
Çaldıran Mahallesi Cumhur Baran Parkı
Yayla Mahallesi Emin Karatekin Bey Parkı
Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi İmmet Özdemir Parkı
7. Kuşcağız Mahallesi Ercan Şahin Parkı
8. Subayevleri Mahallesi Hulusi Sayın Parkı
9. Emrah Mahallesi Yunus Emre Parkı
10. Subayevleri Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Parkı
Şenlik Mahallesi Fatih Sultan Parkı
Kuşcağız Mahallesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri
Merkezi Önü Park
Fatih Sultan Parkı
Keçiören’in en gözde lokasyonlarından biri olan
Gazino’da bulunan Fatih Sultan Parkı, kullanıcılarının istek ve ihtiyaçlarını %100 sağlayan bir kent
dokusu haline getirildi.
Bu çalışmalarımızda vatandaşlarımızın taleplerini
karşılamayacak hale gelen, yıpranmış, engellilerin
kullanımına uygun olmayan parklar tespit edilerek,
sadece yeşil dokusu korunarak tümüyle yeniden engelli dostu olarak yapılmıştır.
Parkın tadil edilmesinden önce en önemli sorunu olan
oturma yerlerinin azlığı, kameriyeler, ağaç altı oturmalar pergoleler ile giderildi ve eskiden 165 kişi oturum kapasiteli park şimdi 465 kişi oturum kapasitesine
sahip oldu.
Var olan yeşil doku aynen korunup, yeni ağaçlar, süs
bitkileri ve mevsimlik çiçekler ekildi.
Revize edilen bu parklarda yeni oyun alanları, yürüyüş yolları, fitness alanları, havuzlar, açık-kapalı
oturma ve dinlenme alanları tümüyle yeniden oluşturulmuştur.
Ledli, CNC kesimli dubalarla parkın etrafı hem
fonksiyonel hem de estetik olarak çevrelendi.
Bu çalışmalarımızda engelli vatandaşlarımız önceliğimiz olmuş, düzenlemelerimiz bu doğrultuda gerçekleştirilmiştir.
Bay-bayan lavabo, abdesthane, mescit ve engelli
wc’ den oluşan son derece lüks bir yapı da parkın
içinde bulunan öğelerden. Tüm bu güzelliklerin ortasında havuz ve kuğularda parkın davetkârlığını
artırıp, Kuğulu Parka muadil olma özelliği sağlıyor.
Revize edilen bu parklarımız da LED teknolojili aydınlatma sistemleri kullanılarak gece kullanımı da
sağlanmıştır.
Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Önü Park
Bu park çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile
koordineli bir şekilde yürütülerek vatandaşlarımızın
hizmetine sunulmuştur.
2- Kendi Ekiplerimizce Yürütülen Park Çalışmaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İncirli Mahallesi 103. Sokak Park
Kavacık Subayevleri Mahallesi Çamlık Parkı
Bağlum Kafkas Mahallesi Kafkas Sitesi Park
Ovacık Mahallesi 605. Sokak üzeri Park
Osmangazi Mahallesi Havran Sokak Şefkat evi
karşısı Park
Aktepe Mahallesi 986 sokak üzeri Park
Kafkas Mahallesi Çiller Sokak üzeri park (güneş
enerjili)
Atapark Mahallesi Yanıklar Sokak üzeri park
(güneş enerjili)
Etlik Mahallesi Işılay Sokak üzeri park (güneş
enerjili)
10.815 m²’lik oturum alanına sahip park alanında, 200 m² ve 250 m² olmak üzere toplam 450
m² membran altı oturma, 65 m pergole altı duvar
bank oturma grupları ve 650 m² çocuk oyun alanı
bulunmaktadır. Çocuk oyun alanı içerisinde 2 adet
büyük 2 adet küçük oyun grupları yer almaktadır.
Park içerisinde 1.630 m² baskı beton yürüyüş yolları ve 7.100 m² çimlendirilmesi yapılmış yeşil alan
bulunmaktadır. Parkın caddeye bakan cephesinde
yaklaşık 38 m uzunluğunda ve 10 m yüksekliğinde
özel ışıklandırma sistemleriyle donatılmış şelale yer
almaktadır. Park içerisinde halkımızın kullanımına
sunulan bir de abdesthane ve wc binası bulunmaktadır. Park projesi, tamamlandığında Neşet Ertaş
Sanat ve Gösteri Merkezi ile bütünlük sağlayacak ve
ilçemize yakışır sayılı projeler arasında yer alacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
73
Deprem Park Yapım İşi
İlçemiz Karargahtepe mahallesi Anafartalar parkı içerisinde deprem koordinasyon merkezi adı altında yapılan bu proje kapsamında; Güneşten aldığı enerjiyi depoluyor. Depoladığı enerjiyi önceden tanımlanmış
ölçülerde kullanıma sunuyor. Bunlar;
•
•
•
•
Güneş enerjili aydınlatma
Deprem anı enerji ihtiyacı
Kurulacak olan sistem normal zamanda güneş enerjili aydınlatma olarak çalışmasını sürdürüyor.
Sistem; atıl vaziyette deprem zamanı kullanılmayı beklemediği için amorti süresi hesabı yapmakta
mümkün oluyor. Klasik tip lambalar ile karşılaştırıldığında ledli lambalar kendilerini ortalama 1,5 yıl
içerisinde amorti etmektedir. (Sadece ledli armatürler ele alındığında, güneş enerjisi sistemi hariçtir).
PAZAR YERLERİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
•
•
Pınarbaşı Mahallesi Atlas sokak açık pazaryeri çalışmaları bitirilmiştir.
Sancaktepe Mahallesi Sancaktepe Pazaryeri yapılmıştır.
KENT ESTETİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Paslanmaz Çelik Korkuluklar
Korkuluksuz veya yıpranmış korkuluklu ve betonu deforme olmuş mevcut merdivenlerimiz mozaik kaplanıp,
mevsim şartlarına uygun paslanmaz korkuluk yapılarak vatandaşlarımız için modern ve daha kullanışlı hale
getirilmiştir. Bu yıl 720 m tül korkuluk imalatı yapılmıştır.
LED Teknolojili Aydınlatma
Düzenleme yapılan parklarımızda enerji tasarruflu LED Aydınlatma sistemleri de kullanılarak parklar yeni
bir çehreye kavuşmuş, parkların gece de kullanımı sağlanmıştır. LED’li direklerimiz 50 W’lık olup, bu direğin
aydınlatabildiği alanı 2 tasarruflu ampullü iki direk (72 W) ancak aydınlatabilmektedir. Bu şekilde LED’li
aydınlatma ile yapılan tasarruf 1 direk için 22 W olup, bu da % 44 enerji tasarrufu sağlamaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
74
19 Mayıs Mahallesi Alparslan Gazi Parkı
Atapark Mahallesi Ali Ekşioğlu Parkı
Yeşiltepe Mahallesi Cemal Güler Parkı
Çaldıran Mahallesi Cumhur Baran Parkı
Yayla Mahallesi Emin Karatekin Bey Parkı
Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi İmmet Özdemir Parkı
Şenlik Mahallesi Fatih Sultan Parkı
Kuşcağız Mahallesi Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Önü Park
İncirli Mahallesi 103. Sokak Park
Kavacık Subayevleri Mahallesi Çamlık Parkı
Kavacık Subayevleri Mahallesi Hulusi Sayın Parkı
Kafkas Mahallesi Çiller Sokak üzeri park (güneş enerjili)
Atapark Mahallesi Yanıklar Sokak üzeri park
Etlik Mahallesi Işılay Sokak üzeri park (güneş enerjili)
Kalaba Mahallesi Hünkar Sokak
Kalaba Mahallesi Bülent Karadöl Parkı
Osmangazi Mahallesi Çingülü Sokak Üzeri Park
Karargahtepe Mahallesi Deprem Park
MEVLANA KÜLTÜR, KONGRE VE SPOR MERKEZİ
•
•
•
•
•
•
•
•
Esertepe Mahallesi ve Atapark Mahallesi sınırları arasında kalan bölgede, Çambaşı Caddesi üzerinde
inşasına başlanan bu merkez, yıllarca hizmet alamamış, yeni yapılaşmakta olan ve kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezlerine gitmek zorunda olan vatandaşlarımızın hizmet almalarını
içeren proje kapsamında yapılmaktadır.
Toplam inşaat alanı 5.650 m² olan bu tesisin inşaat oturum alanı 1.800 m²’dir.
Bir bodrum, zemin kat ve normal kat olmak üzere 3 kattan oluşan bu tesiste;
1. Bordum Kat; Spor & Fitness merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, masaj odaları
bu mekanlara bağlı soyunma odaları yer almaktadır.
Zemin Kat; Belediyemiz hizmetlerine daha rahat ulaşılabilmesi amacıyla kurulacak olan danışma merkezleri, 475 kişilik çok amaçlı katlanabilir bölmeli ve bölgede tek olacak olan akustik salon ve buna
bağlı fuaye alanı bulunmaktadır.
1. Normal Kat; Bu katta belediyemiz kontrolünde bölge halkının sosyal ve kültürel olarak desteklenmesi amacıyla kullanılacak olan derslerin verileceği ve uygulamaların yapılacağı sınıf ve atölyeler ile
kafeterya bulunmaktadır.
Bu merkez aynı zamanda engelli dostu olarak planlanmış olup, engelli vatandaşlarımızın rahatça her
türlü imkândan yararlanabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Bu şekilde bu tesis spor, kültürel ve kongre amaçlı üç hizmete aynı anda imkân sağlayabilen, engelli
dostu Ankara’nın ender tesisi olma özelliğini taşımaktadır.
NEŞET ERTAŞ SANAT VE GÖSTERİ MERKEZİ
•
•
Belediyemizin 2013 yılına ait en önemli prestij projesi olan Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi; 7.600
m² kapalı alana sahiptir. Kuşcağız Mahallemizde inşasına başlanan bu tesisimizde 811 kişilik kongre
salonu, fuaye alanları ve kafeterya bölümleri bulunmaktadır.
Zemin katta yapı yerden kaldırılarak bina altında peyzaj düzenlemesi yapılarak, bina çevresi ile bir bütün düşünülmüştür. Park ve yapı oluşturulan bu boşluk hakim manzara yönüne açılarak kent manzarasını
izlemeye olanak vermektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
75
ÇALDIRAN PAZAR YERİ
Mevcut çelik konstrüksiyon haliyle hizmete devam eden çaldıran Pazar yeri zaman içinde hem işlevsel,
hem de yapısal olarak ekonomik ve güvenli hizmet ömrünü tamamlamış olup kent estetiğine ve Keçiören e
uymayan ve yakışmayan bir yapı haline gelmiş ve yenilenmeye ihtiyaç duymuştur.
Yapılacak olan Pazar yerinin zemin kat taşıyıcı sistemi betonarme çerçeve olup, Pazar yeri alanı ise çelik
konstrüksiyon asma, germe membran sistemi ile inşa edilmiştir.
Yeni yapılmış olan projeyle mahalle sakinleri ve Keçiörenliler sadece toplamda 3.850 m² oturum alanlı, toplam 7.700 m² kullanım alanlı estetik, işlevsel ve kapalı bir Pazar alanına değil, bununla beraber 51 i açık, 31 i
kapalı olmak üzere 82 araçlık bir otoparka sahip 2 adet birbirinden bağımsız aynı anda hizmet verebilen 494
kişilik modern düğün salonuna, toplam 13 adet dersliğiyle, kantini ve sosyal alanıyla hizmet verecek olan kurs
ve eğitim merkezine, 2 adet çok amaçlı toplantı salonuna, zabıta merkezine ve kreşe sahip olmuşlardır.
BADEMLİK PAZAR YERİ
Bademlik Pazar yeri Belediyemiz bünyesinde geliştirilen Zümrüt Yaşam Alanları konseptimizin 3. Projesidir.
Yeni yapılmış olan projeyle mahalle sakinleri ve Keçiörenliler sadece estetik, işlevsel ve kapalı bir Pazar
alanına değil, bununla beraber 38 araçlık otoparka sahip 7 adet birbirinden bağımsız ve aynı anda hizmet
verebilen sosyal donatı alanına kavuşmuştur.
Bunlar ;
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplamda aynı kotta 2.208 m² lik üzeri son teknoloji ürünü çelik konstrüksiyon asma, germe membran
sitemi ile kapalı, zemini yüzeyi sertleştirilmiş betonla kaplı temiz ve nezih bir Pazar alanı,
350 m² ile hizmet verecek olan bay-bayan kapalı spor salonu,
175 m² Güngörmüşler Konağı,
420 m² ve toplamda 320 kişilik iç dizaynı ve seslendirilmesi özel olarak yapılmış düğün salonu (Mutfak,
bay/bayan/engelli wc, Gelin/damat odası, fuaye,vestiyer, düğün alanı ve Sahne ),
750 m² lik 9 adet çok amaçlı dersliği bulunan kurs, eğitim merkezi ve belediyemiz hizmet birimleri,
Zabıta hizmet noktası,
Kreş,
Çocuk oyun alanı,
Yer almaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
76
TOGEM HİZMET BİNASI
Bütün bu fonksiyonlar bir çatı altında, Şefkat Mahallemizin sosyal odak noktası olarak belirlenen, yanında
akvaryum, spor tesisleri ve açık aktivite alanıyla birlikte değerli halkımızın hizmetine açılmıştır.
•
•
•
•
•
Var olan iskelet yapı üzerinden fonksiyonel bir şekilde projelendirilerek tasarlanan bina; Togem Hizmet
alanı, Keçmek Derslikleri, misafir odaları, makam bölümlerini ihtiva eden 4 kattan oluşmaktadır.
Togem kurumunun misyonu toplumsal gelişimi düzenli olarak sağlamak, vizyonu ise toplumun bütün
fertlerini ‘toplumsal gelişim kavramı’ basamaklarına dahil ederek ortak bir platform oluşturmaktır.
Kapasitesini genişleteceği ferah, fonksiyona özel tasarlanmış bu yeni binasıyla misyonu ve vizyonuna
daha fazla bireyi bu oluşuma katmak suretiyle hizmet vermektedir.
Toplumsal gelişimin birincil şartı olan eğitim ve öğretim 1. katta yer alan 7 adet derslikten oluşan KEÇMEK ile toplumun en önemli aktörleri olan kadınlarımıza öncelikli olarak sunulmaktadır. Toplum fertlerine meslek edindirmek suretiyle sosyal hayata katılıp, üretime katkı sağlama imkânı sunulmaktadır.
Toplumsal dayanışma, yardımlaşma gibi edimlere de profesyonel bir kimlik kazandıran Togem bölümü
2. katta yer almaktadır. 3. katta ise bir misafirhane konseptinde misafir odaları bütünü hizmet vermektedir.
4. katta bulunan makam bölümünde ise resmi görüşmeler ve toplantılar yapılabilecek ve başkanımız
misafirleri ve halkımızla doğrudan iletişim içinde olabileceklerdir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
77
ALİ ÖZDEMİR SPOR KOMPLEKSİ
680 basketbol sahası 420 soyunma odaları wc+duş+hakem odası+depolardan mevcut olup toplamda 4.100
alan üzerine kurulmuştur.
240 kişilik seyirci kapasiteli tribün mevcuttur.
Saha zemini 1.sınıf meşe parkeden yapılmıştır.
Basketbol sahası amaçlı yapılmış olup, ayrıca uygun çizgiler çizilerek voleybol sahası olarakta değerlendirilecektir.
680 sahanın üstü mebran ile kapatılmıştır.
420 alanın üstü ise çelik konstrüksiyon ile üzeri sıngle çatı kaplaması ile kapatılmıştır.
Isınma sistemi saha kısmında Radyant Isıtma olup soyunma ve diğer odalarda Kombili Isıtma Sistemi mevcuttur.
DENİZ DÜNYASI RENOVASYON YAPIM İŞİ
Şefkat Mahallesi sınırlarında bulunan Deniz Dünyası Tesisimizin bu yıl bay-bayan WC’leri, kafetarya ve su
canlılarının bir kısmının bulunduğu alan tadilata alınmış ve hem vatandaşlarımız hem de buradaki su ürünleri daha rahat bir alana kavuşmuştur. Ayrıca giriş ve çıkış kapılarının zemini andezit kaplama yapılmış ve
yine girişte bulunan deniz hayvanları süsleri yenilenmiştir.
OSMANGAZİ MAHALLESİ ŞEVKAT EVİ YAPIM İŞİ
Ankara ili ve Ankara merkezi dışından gelip, il sınırlarında yer alan hastanelerde tedavi gören, maddi
yoksunluk içinde bulunan, kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarının kalabilmesi için düzenlenmiş
bodrum+zemin+3 kattan oluşmaktadır.
Bodrum Katta ; İki adet kurs merkezi, spor alanı, mescit ve kazan dairesi bulunmaktadır.
Zemin Katta ; Yemekhane, yönetim odası dinlenme salonu ve iki adet engelli yatakhanesi bulunmaktadır.
1. Katta ; Bayanlara ait 6 oda WC ve banyo bulunmaktadır.
2. Katta ; Erkeklere ait 6 oda WC ve banyo bulunmaktadır.
3. Katta ; Gruplara yönelik ranzalı 5 oda, yemekhane, dinlenme odası, WC ve banyo bulunmaktadır.
Ayrıca aynı bina içerisinde giriş ayrı 3 kattan oluşan kimsesiz çocukların kalabileceği, 6’şar kişilik 3 adet
daire bulunmaktadır.
ÇUBUK ÇAYI HİSAR-HASKÖY 154 KV KABLO DEPLASE YAPIM İŞİ
Ihlamur vadisi projesi kapsamında 3. Etap içerisinde, Kamil Ocak Mahallesi Sait Gürün Parkı içerisinde bulunan TEİAŞ’a ait yüksek gerilim kablolarının proje içerisinden çıkarılarak, proje dışına deplase edilmesi işidir.
BÜYÜK ŞELALE TADİLAT VE AYDINLATMA İŞİ
Fatih Caddesi üzerinde bulunan büyük şelalenin zaman içerisinde su kaçırması, yukarıdan düşen suların
etrafa sıçraması, genel motor bakımı ve kullanılan aydınlatma sisteminin yetersiz ve ekonomik olmaması
nedenlerinden dolayı tadilatı yapılmıştır. Tadilat sırasında düşeyde kayaların bir kısmı kırılmış, zemine su
yalıtımı yapılmış üzerine şap ve mozaik atılmış, duvarlar su kaçırmayacak şekilde betonarme ve kaplamalı
yapılmış, çevresine kent estetik ürünlerimizden CNC duba yerleştirilerek aralarına reflekte cam takılmıştır.
Ayrıca aydınlatma sistemi hem ekonomik hem de görsel bir ışık şovu yapabilecek RGB sistem kullanılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
78
GİRESUN CADDESİ WC TADİLATI YAPIM İŞİ
Aşağıeğlence Mahallesi Giresun Caddesi üzerinde atıl ve kullanılmayan WC tadilata alınmış ve buradaki
yürüyüş parkına gelen vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda tadilata alınmıştır.
Bayanlar bölümünde; 4 adet abdestlik, 1’i engelli olmak üzere 4 adet WC 4 adet lavabo ve 1 adet bebek
bakım odası bulunmaktadır. Erkekler bölümünde ise; 4 abdestlik, 5 adet lavabo, 3 adet kabin ve 3 adet
pisuar bulunmaktadır.
İçerisinde ayrıca bir görevli odası ve su deposu bulunmaktadır.
Mimari açıdan ise duvarları kızıl traverten, döşeme bej traverten ile kaplanmıştır. Abdesthanede ve lavabolarda otantik motiflerle bezeli aynalar ve otantik dokulu aydınlatmalar kullanılmıştır. Bay ve bayan
girişlerinde boy aynası ve cam baskılar bulunmaktadır. Cephe kaplaması tamamen doğal taş ve ahşap olarak
tasarlanmıştır. Kapılar lamine ahşap olup otantik motiflerle süslenmiştir. Şu an hizmete açılmıştır ve kullanılmaktadır.
VAN ERCİŞ SOSYAL TESİSİ
23 Ekim 2011 tarihinde Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, il merkezi ve çevre ilçeler etkilenmiş
birçok kamu kurum ve kuruluş binası kullanılamaz hale gelmiştir. En çok zarar gören ilçelerin başında gelen
Erciş İlçesinde ise belediye binası aynı depremde yüksek hasar görmüş ve sonrasında yıkılmıştır. Erciş belediyesi ve depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla belediyemiz harekete geçmiş ve kendi öz kaynaklarıyla
Erciş ilçesinde sosyal tesisi yapım işini başlatmıştır. İhale sürecinin ardından 2012 yılı Ekim ayı başında inşasına
başlanan tesisin 2013 yılı Ağustos ayı sonunda tamamlanmıştır. Böylece 160.000 kişilik nüfusun yaşadığı Erciş
ilçesi, depreme dayanıklı ve modern bir hizmet binasına kavuşmuş olacaktır.
Hizmet binası 400 m² oturum alanına sahiptir. İçerisinde 220 m²’lik çok amaçlı salon, 220 m²’lik restaurant,
toplantı salonu, başkanlık makamı ve diğer kullanım mekanları (personel odaları, mutfak, çay ocağı, wc’ler
vs.) yer almaktadır. Ankara konağı görüntüsünde olacak sosyal tesis, Van gölünün hemen sahilinde yapılmakta olup tamamlandığında sahil yolunun çehresini değiştirmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
79
MAHALLE KONAKLARI
Belediyemize ait hizmet binaları ve vatandaşlarımızın çeşitli aktivitelerinde kullanılmak üzere tasarlanan
mahalle konaklarımız, mahallelerin de ihtiyaçları gözönünde bulundurularak farklı kullanım ve alanlar da
yapılmaktadır.
Konaklar, genelde iki katlı olarak projelendirilmiştir. İçlerinde çok sayıda aktivite odası, kafeteryalar ve
en önemlisi toplantı salonları bulunmaktadır. Proje dahilinde engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla aktivitelere katılabilmeleri için engelli WC girişi, engelli asansörü ve engelli WC’leri projeye dahil edilmiştir.
2012 yılında konaklarımızdan 4 adedi vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olup, bu yıl içerisinde yeni bir
mahalle konağımız olan Etlik Mahalle Konağımız hizmete açılmıştır.
2 ADET BASKET SAHASI, MERDİVEN VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
Yayla Mahallesinde yer alan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi girişinin Yozgat Bulvarı’na bağlantısı bulunmadığından merdiven yaparak bağlantı sağlanmıştır. Ayrıca 2 adet basketbol sahası ve buna paralel basketbol
sahasının çevresi yeşillendirilip sportif anlamda hizmet sağlanmıştır.
BELEDİYE HİZMET BİRİMLERİ TADİLAT VE YENİLEME ÇALIŞMALARI
Yapılan İşler
Fuar Alanı Düzenlemesi
Başbakanlık koruma noktası binası yapımı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
80
Ovacık Yapı-Şube Faaliyetleri
18 adet Camii, Dernek, Kur-an Kurslarına boya, sac kaplama, mozaik atımı, kabin, wc, çatı, fayans, su tesisatı, elektrik tesisatı, duvar, kanal bağlantısı, bordür, tretuvar imalatları yapılmıştır.
2 adet karakol ve 2 adet zabıta binasına duvar, demir kapı, boya, elektrik tesisatı, mutfak dolabı, panel çit
imalatı yapılmıştır
12 adet muhtarlığımızın bordür, tretuvar, bayrak direği, mantolama, boya, ahşap söve, kilit taşı imalatları
yapılmıştır.
31 adet ilk, orta ve lise eğitim kurumlarımızda engelli girişi, bordür, engelli korkuluk, kaynak işleri, panel
çit, karo, boya, demir kapı, kaldırım tamiratı, merdiven, kilit taşı, kupa taşı, sürgülü kapı, baskılı sac, ferforje, tel örgü imalatları gerçekleştirilmiştir.
13 adet sağlık ocağında boya, paslanmaz korkuluk, çatı aktarımı, su arızası, panel çit, kaldırım tamiratı,
bordür, karo imalatları gerçekleştirilmiştir.
Adli tıp kurumunda kaldırım tamiratı, bordür, izalasyon şap atımı, merdiven imalatları gerçekleştirilmiştir.
Etlik Ankara Konağı çevresi kaldırım tamiratı, bordür, panel çit imalatları yapılmıştır.
Mahallelerimizde ve sokaklarımızda boya, kaldırım tamiratı, engelli rampası, mozaik atımı, merdiven tamiratlarımız, panel çit, merdiven korkuluğu, perde duvar, delinatör duba, bordür tamiratı, kupa taşı, kilit
taşı, karo, başbakanlık kamera direkleri ve ankrajı, hatıra ormanı elektirik, bordür, taş döşeme, beton
atma, kilit taşı işlerinin yapımı gerçekleştirilmiştir.
Osmangazi Mahallesi Şevkat Evi mutfak dolabı, mozaik atımı, beton atma, direkler için ankraj yapma, istinat duvarı yapma, boya, kapı ve elektrik işleri yapılmıştır.
Estergon kalesi alçıpan tamiratları yapılmıştır.
Yunus Emre Kültür Merkezi elektrik tesisat işleri ve wc taşı montajı yapılmıştır.
Pazar yerlerimizin ızgara ve logar kapkaları tamir edilmiş, aydınlatma, elektrik, panel çit işleri yapılmıştır.
Necip Fazıl Kısakürek tiyatro salonu fanyas tamiratları yapılmıştır.
Tepebaşı müftülük yan merdiven taş duvar yapılmıştır.
Parklarımızdaki yürüyüş yollarındaki mozaik tamiratları, bordür tamiratları yapılmıştır.
Ekiplerimizce yapılan parkların koşu yollarının mıcır serimi ve tesviyesi yapılıp halı serilecek vaziyete getirilmiştir.
Uyanış Mahallesi Şefkat Evi kaldırım tamiratı, kupa taşı ve bordür tamiratları yapılmıştır.
Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Çocuk Yuvası kaldırım tamiratı, bordür ve karo taşı tamiratları yapılmıştır.
Şenlik Blokları Fatih Nikah Salonu kapı yapımı, jeneratör etrafı panel çit yapımı, çatı sac oluk değişimi işleri
yapılmıştır.
Başbakanlık koruma binasının noktası temel ve subasman betonlarının atılması yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
81
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
82
PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILANLAR
1. YIKILIP YENİDEN, SERT ZEMİNİ, BİTKİSEL PEYZAJI VE SOSYAL DONATI ELEMANLARI YAPILAN PARKLAR
Hasköy Mahallesi 39. Cadde 48. Sokak 18843 ada üzerinde 1.200 m²’lik alanda bulunan Hulusi Ay Parkı Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness
alanı, merdivenleri ve bahçe duvarları yapılmıştır. Ayrıca parktan engelli çocuklarında rahat bir şekilde
yararlanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Atölyelerimiz tarafından parkın duvarları, çocuk oyun seti ve elektrik direkleri konsepte uygun olarak boyanmıştır. Parka, 3 adet kamelya, 4 adet
masa, 4 adet çöp kovası, konulmuştur. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve
sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Osmangazi Mahallesi Ümitova Caddesi 780. Sokak 31211 ada üzerinde 9.500 m²’lik alanda atıl durumda
bulunan Deniz Bayındır Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra,
sert zemini, çocuk oyun alanı, koşuyolu ve su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi
tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. Parka 4 adet kamelya, 6 adet masa, 8 adet çöp kovası konulmuştur.
Koşuyolunun zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından
bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
83
Bağlum Mahallesi Doğu Caddesi Aydın Sokak 1926 ada üzerinde 18.350 m²’lik alanda atıl durumda bulunan
Botanik Parkı altı oyun ve spor alanının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi tesviyesi
yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun alanı, merdivenleri ve bahçe duvarları yapılmıştır. Parka 2 adet
kamelya, 4 adet masa, 3 adet çöp kovası konulmuştur. Parkın üst kısmında tahrip olan istinat duvarı yeniden
yapılmıştır. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından
bitkisel peyzajı yapılmıştır.
İncirli Mahallesi Barışyolu Caddesi 9672 ada üzerinde 7.050 m²’lik alanda bulunan Hüdai Arslan Parkının,
bordürleri inşaat ekibimiz tarafından tamamen yenilenmiştir. Çocuk oyun alanı ile fitness zeminine beton
atılarak kauçuk döşenmiştir. Parka 1 takım fitness aleti kurulmuştur. Parka 1 adet bay-bayan wc yapılmıştır.
Ayrıca parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel
peyzajı yapılmıştır.
Bağlum Mahallesi Selçuklu Caddesi Sümbül Sokak 1883 ada üzerinde 1.150 m²’lik alanda atıl durumda bulunan İsimsiz Parkın Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini ,
çocuk oyun alanı tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine parka
1 adet spor sahası yapılmıştır. Parka 2 adet kamelya, 3 adet masa, 4 adet çöp kovası, 1 takım çocuk oyun
seti, 1 adet tahterevalli, 1 adet dönmedolap konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir.
Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
84
Kuşcağız Mahallesi Gazeller Caddesi Nurcan Sokak 30895 ada üzerinde 1.682 m²’lik alanda atıl durumda
bulunan Fethullah Köroğlu Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra,
sert zemini , çocuk oyun alanı ve su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen
yıkılarak yeniden yapılmıştır. Ayrıca parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir
giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Parka 3 adet kamelya, 9 adet masa, 8 adet çöp kovası, 5 adet bank
konulmuştur. Mevcut çocuk oyun seti boyanarak zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Ondokuz Mayıs Mahallesi Yunus Emre Caddesi Turabi Sokak 4057 ada üzerinde 3.879 m²’lik alanda bulunan
19 Mayıs 2 Parkının bordürleri ve merdivenleri inşaat ekibimiz tarafından tamamen yenilenmiştir. Ayrıca
parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Su
kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. Çocuk
oyun setinin zeminine beton atılarak kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Parka 7 adet
masa, 2 adet bank konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı
yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
85
Bağlum Mahallesi Bağlum Caddesi (Kafkaskent Sitesi Yanı) 1871 ada üzerinde 3.500 m²’lik alanda atıl durumda bulunan İsimsiz Parkın Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert
zemini, çocuk oyun alanı ve koşuyolu yeniden yapılmıştır. Koşuyoluna sentetik çim halı döşenmiştir. Çocuk
oyun setinin zeminine beton atılarak kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir.Parka 3 adet
kamelya, 3 adet masa, 2 adet çöp kovası, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 1 adet dönmedolap
konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Şevkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi 54. Sokak 31950 ada üzerinde 2.790 m²’lik alanda bulunan Levent
Karaca Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini , çocuk
oyun alanı ve su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen yıkılarak yeniden
yapılmıştır. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Parka
şelalesi, çocuk oyun seti, kamelyaları boyanmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından
bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
86
Atapark Mahallesi Gaziler Caddesi 1328. Sokak 31145 ada üzerinde 3.004 m²’lik alanda bulunan Adıgüzel Kılıç
Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun
alanı ve su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır.
Çocuk oyun setinin zeminine beton atılarak kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Parka 6
adet bank, 3 adet masa, 2 adet kamelya konulmuştur. Parkın şelalesi ve elektrik trafosu konsepte uygun olarak boyanmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Kuçcağız Mahallesi Çambaşı Caddesi 414. Sokak 31783 ada üzerinde 1.904 m²’lik alan üzerinde bulunan Ali
Suavi Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini , çocuk
oyun alanı ve koşuyolu yeniden yapılmıştır. Koşuyoluna sentetik çim halı döşenmiştir. Çocuk oyun setinin
zeminine beton atılarak kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Parka 2 adet kamelya, 5
adet bank, 3 adet masa, 9 adet çöp kovası, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 1 takım fitness aleti
konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Bademlik Mahallesi Bademlik Yolu Caddesi 1138. Sokak 31324 ada üzerinde 3.117 m²’lik alanda atıl durumda bulunan Kezban Genel Parkının tüm bordürleri sökülerek yeniden yapılmıştır. Sert zeminin değiştirilmesine gerek görülmeyip tamiratları yapılmıştır. Parkın çocuk oyun seti boyanmıştır. Parka 3 adet çöp kovası
konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
87
Çaldıran Mahallesi 494. Cadde 511. Sokak 32025 ada üzerinde 3.540 m²’lik alan üzerinde bulunan Cihan
Yıldız Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk
oyun alanı yeniden yapılmıştır. Çocuk oyun setinin zeminine beton atılarak kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve
su tesisatı yenilenmiştir. Parka 1 adet kamelya, 4 adet masa, 4 adet çöp kovası konulmuştur. Daha sonra
çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Ayvalı Mahallesi 142. Cadde Soylu Sokak 17968 ada 3.068 m²’lik alanda bulunan Hane Yapı Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun alanı yeniden
yapılmıştır. Çocuk oyun setinin zeminine beton atılarak kauçuk döşenmek üzere hazırlanmıştır. Parka 1 adet
bank konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Atapark Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 340. Sokak 31088 ada 1.816 m²’lik alanda bulunan Osmangazi Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun alanı
yeniden yapılmıştır. Parka 7 adet masa, 2 adet kamelya, 5 adet çöp kovası konulmuştur. Parka 2 adet yeni
oturma alanı ve rampa kısmından parka giriş için merdiven yapılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera
ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
88
Bağlum Mahallesi Mevlüt Caddesi Lojman Sokak (Bağlum Lisesi Yanı) 1974 ada üzerinde 300 m²’lik alanda
atıl durumda bulunan İsimsiz Parkın Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini, çocuk oyun alanı Parka 1 adet kamelya, 4 adet masa, 2 adet çöp kovası konulmuştur. Daha
sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Esertepe Mahallesi Ahmet Şefik Kolaylı Caddesi 238. Sokak 32237 ada üzerinde 1.714 m²’lik alanda bulunan
Erkan Apalak Parkının Müdürlüğümüze bağlı inşaat ekibi tarafından tesviyesi yapıldıktan sonra, sert zemini,
çocuk oyun alanı ve su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Parka 4 adet masa, 2 adet kamelya konulmuştur. Daha
sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
2. FİDAN DİKİMİ YAPILAN YENİ AĞAÇLANDIRMA ALANLARI İLE İMAR ATIĞI ALANLAR
Atapark Mah. Aşık Veysel Cad. 341. Sokak 31656 ada üzerindeki 9.887 m²’lik alan çevredeki okullarında
katılımı ile yapılan törenle ağaçlandırılmış ve güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Ayrıca bölgemizde
imar artığı olarak görünen ve kötü bir görünüme sahip olan alanlar temizlenerek ağaç dikimi yapılmıştır.
Atapark Mahallesi Aşık Veysel Cad. 341. Sokak 788 m²
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
89
Kamilocak Mahallesi Felek Cad. Emel Sokak 190 m²
Kuşcağız Mahallesi Amaç Cad. 398. Sokak 600 m²
Ondokuz Mayıs Mahallesi Yunus Emre Caddesi Taşdemir Sokak 375 m²
Osmangazi Mahallesi Bağlum Caddesi Başbar Sokak 150 m²
Sancaktepe Mahallesi Yozgat Bulvarı 1576.Soka 295 m²
3. ŞELALE VE HAVUZ REVİZELERİ
Esertepe Mah. Şht. Jan. Kom. Er Hasan Açıksöz Parkı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
90
Osman Gazi Mah. Deniz Bayındır Parkı
Kalaba Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı
Kuşcağız Mah. Şht. Piy. Jan. Onb. Fethullah Köroğlu Parkı
Ondokuz Mayıs Mah. Ondokuz Mayıs 2 Parkı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
91
Şevkat Mah. Şht. Jan. Kom. Er Levent Karaca Parkı
Atapark Mah. Şht. Jan. Kom. Çvş. Adıgüzel Kılıç Parkı
Esertepe Mah. Şht. Jan. Kom. Astğm. Erkan Apalak Parkı
Osman Gazi Mah. Ecz. Mustafa Çetin Parkı
Söz konusu parkların estetik görünümünü kaybeden, su kaçıran, ve tesisatları eskiyen şelale ve havuzlar
komple sökülerek inşaat ekibimiz tarafından yeni bir görünüme kavuşturularak hizmete sunulmuştur.
4.BİTKİSEL PEYZAJI VE SOSYAL DONATI ELEMANLARI YAPILAN PARKLAR
Atapark Mahallesi Aşık Veysel Caddesi 31655 ada üzerinde 14.517 m²’lik alanda bulunan Aşık Veysel Parkının
sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, merdivenleri, koşuyolu ve bahçe duvarları yapılmıştır. Parktan
engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Fitness
aleti ile çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Modern görünümlü bir bekçi kulübesi ile wc yapıl-
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
92
mıştır. Parkta 1 adet mahalle konağı ve açık hava düğün alanı bulunmaktadır.Parka 1 takım fitness aleti, 1
takım çocuk oyun seti, 10 adet kamelya, 5 adet masa, 4 adet bank, 2 adet yarım ay şeklinde bank, 11 adet
çöp kovası konulmuştur. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma
direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Subayevleri Mahallesi İrfan Baştuğ Caddesi Güzin Sokak 6768 ada üzerinde 10.403 m²’lik alanda bulunan
Çamlık Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, merdivenleri, koşuyolu yapılmıştır. Parktan
engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Şelale
yapılmıştır. Parkın koşuyolunun zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk oyun alanının
zeminine karo kauçuk döşenmiştir. Parka 1 takım fitness aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet dönmedolap,
1 adet tahterevalli, 10 adet kamelya, 4 adet masa, 5 adet bank, 7 adet yarım ay şeklinde bank, 20 adet çöp
kovası konulmuştur. Yarım ay şeklinde yapılan oturma yerlerinin üzerine ahşap kaplama yapılmıştır. Elektrik
ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra
çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır. Farklı türlerde mevsimlik çiçeklerle ve dekoratif bitkilerle desenler oluşturulmuştur.
Şenlik Mahallesi Nuri Pamir Caddesi Akça Sokak 4134 ada üzerinde 5.756 m²’lik alanda bulunan Fatih Parkının
sert zemini, çocuk oyun alanı, süs havuzu wc’leri ve bekçi kulübesi tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır.
Mescit yapılmıştır. Parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır.
Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Parka 2 takım çocuk oyun seti, 1 adet dönmedolap, 8 adet
zıp zıp, 2 adet tahterevalli, 19 adet kamelya, 2 adet pergole, 2 adet ahaşap tak, 8 adet bank, 11 adet masa,
2 adet ağaç altı oturma yeri, 22 adet çöp kovası, 3 adet 3’lü atık ünitesi konulmuştur. Havuz içerisine kuğu ve
ördek bırakılmıştır. Ayrıca onlar için barınak yapılmıştır.Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu
sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Parkın çevresi led ışıklı kent estetik dubası ile çevrelenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
93
Osmangazi Mahallesi Itri Caddesi Bizim Sokak 31255 ada üzerinde 26.800 m²’lik alanda bulunan Osmangazi
Parkına okulların katılımı ile bitki dikimi yapılmıştır. Şelalenin etrafında ve yamaçlarda dekoratif bitkilerle
desenler oluşturulmuştur. Parka 16.000 m² hazır rulo çim serilmiştir. 15 adet çöp kovası, 5 adet kamelya, 6
adet masa konulmuştur. Su tasarrufu yapmak ve yamaçlardaki bitkilerin daha düzenli sulanmasını sağlamak
için fiskiyeli sulama sistemi düz alanların sulanması için ise otomatik sulama sistemi kurulmuştur.2 adet su
deposu konulmuştur. 5’li fitness aleti ile 1 takım çocuk oyun seti kurulmuş, zeminine kauçuk döşenmiştir.
Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Parkın etrafına tel örgü çekilmiştir.
Yeşiltepe Mahallesi 969 Cad. 32066 ada üzerinde 4.500 m²’lik alanda bulunan Şht. Er. Cemal Güler Parkının
sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yapılmıştır. Parkın şelalesi yaıkılarak yeniden yapılmıştır. Parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır.
Parka 1 takım fitness aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet ipli döner tırmanma, 1 adet tahterevalli, 1 adet
dönmedolap, 6 adet kamelya, 4 adet masa, 6 adet bank, 12 adet çöp kovası, 2 adet köprü konulmuştur.
Fitness aleti ile çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji
tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri
tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
94
Atapark Mahallesi Baltacılar Caddesi Karayazı Sokak 31152 ada üzerinde 2.801 m²’lik alanda bulunan Şht.
Er. Ali Ekşioğlu Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yapılmıştır. Parka yeni şelale yapılmıştır. Parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır. Parka 1 takım
çocuk oyun seti, 1 adet dönmedolap, 3 adet kamelya, 2 adet masa, 5 adet bank, 8 adet çöp kovası, Çocuk
oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan
LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel
peyzajı yapılmıştır.
Çaldıran Mahallesi 490 Cad. 517. Sokak 32062 ada üzerinde 2.719 m²’lik alanda bulunan Şht. Jan. Kom.
Onb. Cumhur Baran Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yapılmıştır. Parktan engellilerinde
rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır. Parka 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet
dönmedolap, 1 adet dönence, 1 adet tahterevalli, 4 adet kamelya, 8 adet masa, 3 adet bank, 7 adet çöp
kovası konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir.
Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera
ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Ondokuz Mayıs Mahallesi Günsazak Caddesi Cennet Sokak 4054 ada üzerinde 675 m²’lik alanda bulunan
Alparslan Gazi Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve koşuyolu yapılmıştır. Ayrıca parktan
engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Su kaçağının çok fazla olması sebebi ile çalıştırılmayan şelalesi tamamen yıkılarak yerine süs havuzu yapılmıştır.
Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir.Koşuyolunun zemine sentetik çim halı serilmiştir. Çocuk oyun seti ile
fitness aletlerinin zemine kauçuk serilmiştir. Parka 2 adet kamelya, 3 adet bank, 6 adet masa, 7 adet çöp
kovası konulmuştur. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre
düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
95
Bağlum Mahallesi Karakaya Caddesi Özde Sokak 10 ada üzerinde 600 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Koşu
Yolu sert zemini, fitness alanı ve koşuyolu yapılmıştır. Koşuyolunun zemine sentetik çim halı serilmiştir.
Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Yayla Mahallesi Şht. Mustafa Ercigez Caddesi Porsuk Sokak 30744 ada üzerinde 8.000 m²’lik alanda bulunan Emir Karatekinbey Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, koşuyolu yapılmıştır. Parktan
engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için ayrı bir giriş ve engelli rampası yapılmıştır. Şelalesi
yıkılarak yeniden yapılmıştır. Park görevlileri için kulübe ve vatandaşların yararlanabilmesi için wc yapılmıştır. Fitness aleti ile çocuk oyun alanlarının zeminine karo kauçuk döşenmiştir. Parka 1 takım fitness aleti, 2
takım çocuk oyun seti, 4 adet kamelya, 2 adet pergole, 1 adet ağaç altı ahşap oturma, 4 adet ahşap köprü,
12 adet masa, 15 adet çöp kovası, 4 adet köprü ve şelalenin alt havuzunun çevresine ahçap çit konulmuştur. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır.
Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır. Farklı türlerde mevsimlik çiçeklerle ve dekoratif bitkilerle desenler oluşturulmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
96
Subayevleri Mahallesi Atatürk Caddesi 33851 ada üzerinde 3.108 m²’lik alanda bulunan Alija İzzet Begoviç
Parkının su kaçağının çok fazla olması sebebi ile şelalesi tamamen yıkılarak yeniden yapılmıştır. Bosna Hersek katliamının anısına anıt yapılmıştır. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir.Parka 9 adet çöp kovası konulmuştur. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Subayevleri Mahallesi Cihangir Caddesi 5477 ada üzerinde 3.563 m²’lik alan üzerinde bulunan Şht. Korg.
Hulusi Sayın 1 Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı, fitness alanı, yapılmıştır. Parka yeni şelale ve bekçi
kulübesi-wc yapılmıştır. Parktan engellilerinde rahat bir şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır. Parka 1 takım ahşap çocuk oyun seti, 1 adet dönmedolap, 2 adet zıp zıp, 1 adet ahşap salıncak,
10 adet kamelya, 1 adet yarım ay ahşap pergole, 2 adet ahşap giriş takı, 2 adet yarım ay oturma yeri, 13
adet masa, 4 adet bank, 23 adet çöp kovası, 1 adet köprü, 1 adet 3’lü atık ünitesi konulmuştur. Çocuk oyun
setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li
aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Parkın çevresi led ışıklı kent estetik dubası ile çevrelenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
97
Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı Porsuk Sokak 30803 ada üzerinde 3.146 m²’lik alanda bulunan Şht. Onb. Ali
Kandemir Parkının sert zemini, çocuk oyun alanı ve şelalesi yapılmıştır. Parktan engellilerinde rahat bir
şekilde yaralanabilmeleri için engelli rampası yapılmıştır. Parka 1 adet zıpzıp, 1 adet tahterevalli, 1 adet
dnmedolap, 1 adet kamelya, 2 adet masa, 4 adet bank konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk
döşenmiştir. Elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Etlik Mahallesi Bağcı Caddesi Işılay Sokak 9240 ada üzerinde 3.800 m²’lik alanda bulunan Rıza Çöllüoğlu
Parkı yeni yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşuyolu bulunmaktadır. Parka 1
takım fitness aleti, 1 takım coçuk oyun seti, 4 adet yarım ay şeklinde oturma yeri, 3 adet kamelya, 7 adet
masa, 10 adet çöp kovası konulmuştur. Parkın koşuyolunun zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Fitness
aleti ile çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Yarım ay şeklinde yapılan oturma yerlerinin üzerine ahşap kaplama yapılmıştır. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha
sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Osmangazi Mahallesi Bağlum Caddesi Kahveciler Sokak 31276 ada üzerine yapılan Mahalle Konağının 350 m²’lik
bahçesindeki dinlenme alanı yapılmıştır. İçerisinde 1 adet fiskiyeli havuz, 1 adet kamelya, 2 adet masa, 3 adet
pergole, 3 adet çöp kovası konulmuştur. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha
sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
98
Yayla Mahallesi Şht. Mustafa Erciges Caddesi 1487. Sokak 30723 ada üzerinde 4.714 m²’lik alanda bulunan
Hüseyin Gül Parkı yeni yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşuyolu, bisiklet ve kaykay
alanı ile mahalle konağı bulunmaktadır. Parka 1 takım fitness aleti, 1 takım coçuk oyun seti, 8 adet masa, 5
adet kamelya, 1 adet pergole, 12 adet çöp kovası, 9 adet yarım ay şeklinde oturma yeri konulmuştur. Şelalenin etrafı ahşap çit ile çevrilmiştir.Dere yatağının üzerine köprü yapılmıştır. Parkın koşuyolunun zeminine
sentetik çim halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Yarım ay şeklinde yapılan oturma yerlerinin üzerine ahşap kaplama yapılmıştır. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma
direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Aktepe Mahallesi 969. Cadde 986. Sokak 33144 ada üzerinde 306 m²’lik alana yeni yapılmıştır. Park içerisinde çocuk oyun alanı ve oturma yerleri bulunmaktadır. Parka 1 takım coçuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 2
adet kamelya, 2 adet bank, Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme
ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Osmangazi Mahallesi Kaş Sokak 31270 ada üzerinde 2.220 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Park yeni yapılmıştır.
Parka 1 takım coçuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 2 adet masa, 1 adet kamelya, 4 adet çöp kovası, 3 adet
yarım ay şeklinde oturma yeri konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Yarım ay şeklinde yapılan oturma yerlerinin üzerine ahşap kaplama yapılmıştır. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma
direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
99
Osmangazi Mahallesi Aşıkpaşa Caddesi Çingülü Sokak 31602 ada üzerinde 823 m²’lik alanda bulunan İsimsiz
Park yeni yapılmıştır. Parka 1 takım coçuk oyun seti, 1 adet masa, 1 adet kamelya, 2 adet çöp kovası, konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri
tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Ovacık Mahallesi 580. Cadde 602. Sokak 31928 ada üzerinde 2.000 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Park yeni
yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşuyolu ve bulunmaktadır. Parka 1 takım fitness
aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet tahterevalli, 1 adet dönence, 3 adet kamelya, 2 adet masa, 4 adet
çöp kovası konulmuştur. Parkın koşuyolunun zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk
oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi 103. Sokak 30980 ada üzerinde 750 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Park
yeni yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşuyolu bulunmaktadır. Parka 1 takım
fitness aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 1 adet salıncak, 2 adet kamelya, 2 adet masa, 3 adet bank, 4 adet çöp
kovası konulmuştur. Parkın koşuyolunun zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk oyun
setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır.
Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
100
Bağlum Mahallesi Kurban Caddesi Çiller Sokak 1835 ada üzerinde 1.400 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Park
yeni yapılmıştır. Park içerisinde spor sahası, çocuk oyun alanı ve bulunmaktadır. Parka 1 takım çocuk oyun
seti, 1 adet tahterevalli, 1 adet dönmedolap, 1 adet zıp zıp, 3 adet kamelya, 2 adet masa, 4 adet bank, 3
adet çöp kovası konulmuştur. Parkın spor sahasının zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha
sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1487. Sokak (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Karşısı) 90175 ada üzerinde 850
m²’lik alanda bulunan İsimsiz Spor Sahası yeni yapılmıştır. Saha içerisinde 4 adet basketbol potası bulunmaktadır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Kuşcağız Mahallesi Ulaşan Caddesi 31649 ada üzerinde 4.427 m²’lik alanda bulunan İsimsiz Park yeni yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı, koşuyolu, spor sahası bulunmaktadır. Parka 1 takım
fitness aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 6 adet kamelya, 3 adet masa, 10 adet bank, 7 adet çöp kovası konulmuştur. Parkın koşuyolu ile fubol sahasının zeminine sentetik çim halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk
oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel peyzajı yapılmıştır.
Atapark Mahallesi Atapark Caddesi Yanıklar Sokak 31062 ada üzerinde 2.955 m²’lik alanda bulunan İsimsiz
Park yeni yapılmıştır. Park içerisinde fitness alanı, çocuk oyun alanı ve koşuyolu bulunmaktadır. Parka 1
takım fitness aleti, 1 takım çocuk oyun seti, 3 adet kamelya, 8 adet masa, 6 adet yarım ay şeklinde oturma yeri konulmuştur. Çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Yarım ay şeklinde yapılan oturma
yerlerinin üzerine ahşap kaplama yapılmıştır. Parkın koşuyolu ile futbol sahasının zeminine sentetik çim
halı serilmiştir. Fitness aleti ile çocuk oyun setinin zeminine kauçuk döşenmiştir. Enerji tasarrufu sağlayan
LED’li aydınlatma direkleri kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından bitkisel
peyzajı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
101
Kuşcağız Mahallesi Günsazak Caddesi 31637 ada üzerinde 19.993 m²’lik alanda bulunan Neşet Ertaş Kültür
Merkezi çevresi park yeni yapılmıştır. Park içerisinde çocuk oyun alanı ve şelale bulunmaktadır. Parkta 4
takım çocuk oyun seti, 2 adet tahterevalli, 8 adet pergole, 20 adet bank, 1 adet tak, 1 adet seyir terası,
bay-bayan mescit ve bay-bayan wc bulunmaktadır. Enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma direkleri
kullanılmıştır. Daha sonra çevre düzenleme ve sera ekipleri tarafından farklı türlerde mevsimlik çiçeklerle
ve dekoratif bitkilerle desenler oluşturularak bitkisel peyzajı yapılmıştır.
5. MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ:
Parklarımıza TOPLAM DİKİLEN MEVSİMLİK ÇİÇEK SAYISI 1.400,000 adettir. 429 adet parkımızda mevsimlik
çiçek dikimi hızla devam etmektedir. Keçiören’i lale, sümbül ve nergis ile bezemek için parklarımıza soğanların dikimi yapılmıştır. Lale, sümbül ve nergis soğanlarının bir kısmı ise Ovacıkta bulunan seralarımızda
saksılara alınarak baharda dikilmek üzere hazırlanmıştır. Ayrıca saksıya alınan soğanlar soğuk havalardan
etkilenmemeleri için sera ortamına taşınmıştır. Bakımları seralarda yapılmaya devam etmektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
102
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
103
1) Parklarımızda bulunan futbol sahaları ile koşu yollarının zeminine 3.000 m² sentetik çim halı serilmiştir.
2) 2013 yılında parklarımızda bulunan futbol ve basketbol sahalarının tel örgüsü değişti.Toplam 8.000 m²
tel örgü kullanıldı.
3) 41 adet parkın çocuk oyun alanı ve fitness aletlerinin zemini ile 6 adet anaokulunun çocuk oyun alanının zeminine 11.000 m² karo kauçuk döşendi.
4)
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
104
15 adet parka 15 takım fitness aleti kuruldu.
5) 24 adet parkımız ile 6 adet anaokulunun bahçesine toplam 30 adet çocuk oyun seti kurulmuştur. Ayrıca parklarımızı çocuklar için daha eğlenceli hale getirebilmek amacı ile farklı tasarımlara sahip oyun
elemanları konulmuştur.
6) Parklarımıza toplam 81 adet kamelya kurulmuştur.
7) Resmi Kurumlara (okul, ibadethane, hastane ve sağlık ocağı, karakol vb) toplam 26 adet kamelya kurulmuştur.
8) Parklarımıza toplam 230 adet piknik masası konulmuştur.
9) Resmi Kurumlara (okul, ibadethane, hastane ve sağlık ocağı, karakol vb) toplam 73 adet piknik masası
konulmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
105
10) Parklarımıza toplam 135 adet bank konulmuştur.
11) Resmi Kurumlara (okul, ibadethane, hastane ve sağlık ocağı, karakol vb) toplam 405 adet bank konulmuştur.
12) Parklarımıza toplam 378 adet çöp kovası konulmuştur.
13) Resmi Kurumlara (okul, ibadethane, hastane ve sağlık ocağı, karakol vb) toplam 108 adet çöp kovası
konulmuştur.
14) Parklarımıza toplam 18 adet basketbol potası konulmuştur.
15) Resmi Kurumlara (okullar, vb) toplam 30 adet basketbol potası kurulmuştur.
16) Resmi Kurumlara (okullar, vb) toplam 6 adet çocuk oyun seti kurulmuştur.
17) Resmi Kurumlara (okullar, vb) toplam 883 m² kauçuk döşenmiştir.
18) 2013 yılında 2 adet parkımızda bulunan eski ve artık kullanılamayacak durumda olan kulübelerin yerine
yeni bekçi kulübeleri konuldu.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
106
19) OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ: Osmangazi Parkı’nda modern basınçlı sulama sistemleri kurularak, su ve
işçilikten tasarruf edilmesi amacı ile otomatik sulamaya geçilmiştir.
20) LED DÖŞENEN PARKLARIN REVİZESİ:2013 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 28 adet parkımızda aydınlatma için kullandığımız eski elektrik direkleri kaldırılarak enerji tasarrufu sağlayan LED’li
aydınlatma direkleri ile değiştirilmiştir. Bu parkların tamamının bitkisel revizesi ile sosyal donatı elemanlarının yenilenmesi işleri müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır.
21) YAPILAN ETKİNLİKLER: 2013 yılında 8 adet ağaçlandırma alanında Keçiören’deki bazı okulların katılımıyla gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde öğrenciler Belediye Başkanımız Sn. Mustafa AK ile birlikte
ağaç dikti. Okulların katılımı ile ‘’Bilinçli Üretiyoruz Bilinçli Tüketiyoruz’’ başlıklı fide dağıtım töreni
düzenlendi. Nevruz Bayramı nedeni ile Atatürk Botanik Parkı, İsa Yusuf Alptekin Parkı ve Fatih sultan
Mehmet Parkı’nda Belediye Başkanımız Sn. Mustafa AK ile birlikte lale dağıtımı yapıldı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
107
22) BAHÇE-BALKON-PENCERE YARIŞMASI: Daha yeşil bir şehir oluşturmak, yeşil ve çevre sevgisini topluma
yaymak ve Keçiören’in güzelliğini artırmak amacıyla ilçe halkı arasında bahçe, balkon ve pencere
düzenleme yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya bahçe kategorisinde 44 adet, balkon kategorisinde 19
adet, pencere kategorisinde 75 adet başvuru olmuştur. Başvuranlar arasından yapılan eleme sonucunda
dereceye girenler belirlenmiştir. Dereceye girenlere ödülleri İsa Yusuf Alptekin Parkı’nda düzenlenen
törenle verilmiştir.
23) BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ: 6. Büyük Ankara Festivali’nde belediyemize ayrılan alanı,bitki ve mevsimlik
çiçeklerle süsledik. Ayrıca alandaki orman masaları, oturma bankları, otobüs durakları, piknik masaları,
banklar, hayvan figürleri, çöp kovaları, şelale takımları, elektrik tesisatları, direkler, bahçe çiti, minyatür evler, kabinler, teleferik takımı ve sentetik çim halı tarafımızca yapılmıştır.
24) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ: Etkinlik alanında bulunan konuk evlerinin İçlerine ahşap sedir yapılmıştır.
Alanın tüm elektrik tesisatı, kaynak işleri, suntalam boya işleri atölyelerimiz tarafından yapılmıştır.Gelen vatandaşların yararlanabilmesi için bank, piknik masası ve çöp kovaları konulmuştur. Ayrıca alanın
çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
108
25) KURBAN ALANINA YAPILAN İŞLER : Kurban Bayramı öncesinde Ovacık’ta bulunan kurban alanının etrafı
tel örgü ile çevrilmiş, kapıları takılmış, su, elektrik, inşaat, kaynak, boya ve motor işleri yapılmış olup,
bayram sonuna kadar da bu işlerin rutin bakım ve arızaları giderilmiştir.Kurbanlıkların gelmesinden
bayram sonuna kadar Keçiören’de bulunan tüm kurban alanlarına tankerlerle su verilmiştir.
26) ÇALIŞMA YAPILAN RESMİ KURUMLAR: 61 adet ibadethane, 71 adet Okul, 18 adet Karakol, 23 adet Sağlık
Kurumu ve 52 adet Derneğin çevre düzenlemesi Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. Ayrıca ihtiyacı
olanların bank, kameriye, çöp kovası vb. sosyal donatı elemanları da karşılanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
109
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
110
ETÜD PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ
•
IHLAMUR VADİSİ REKREASYON
ALANI TÜRK BAHÇESİ PROJESİ
Türk Bahçesi’nde mekan kullanımı içinde evrensel
bazı felsefi düşüncelerle bütünleşmenin vurgulanmasına özen gösterilmiştir.
Proje kapsamında; İşlevsel Elemanlar:
Gölge Elemanları, Oturma Elemanları, Dolaşım
Elemanları (Yaya yolları, basamaklar), Su Elemanları (Hareketli, Durgun, Dekoratif), Aydınlatma
Elemanları, Tanıtım ve Satış Birimleri, Estetik Elemanlar, Plastik Elemanlar (Heykel, Seramik, Ahşap
vb.), Fonetik Elemanlar (Müzik, Su ve Kuş Sesleri),
Geleneksel Elemanlar, Dövme Demir Parmaklık,
Türk Çeşmesi, Taş Duvar ve Döşeme, Duvarda Çini
Panolar, Kuşluk kullanılmaktadır.
Uygulama projeleri hazırlanmış olup, Gümüşdere
Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında DSİ tarafından
ihalesi yapılmıştır. İlave edilen Türk Bahçesi projesi tamamlanmıştır.
•
ESERTEPE 31777 ADADA
DÜĞÜN SALONU PROJESİ
Proje toplam 3 kattan oluşmaktadır. Proje kapsamında; nikah salonu, düğün salonu, fuayeler, servis mekanları, ıslak hacimler ve kapalı otopark yer
almaktadır. Modern mimarisi, fonksiyonel çözümleri ile Keçiören’e yakısacak bu projenin uygulama
projeleri, detayları ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmış olup ilgili müdürlüğe teslım edilmştir.
İNCİRLİ 30980 ADA YANI PARK PROJESİ
Proje tamamlanmış olup, ilgili müdürlüğe teslim
edilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
111
•
SUBAYEVLERİ KAFETERYA PROJESİ
Proje oturum alanı 445 m² olup içerisinde kapalı
ve yarı açık kafeterya alanları vardır. Ayrıca yapı
postmodern bir mimari anlayışla çizilmiştir. Cephedeki süslemelerle yapıya estetik kazandırılmaya
çalışılmıştır. Mimari uygulama projeleri tamamlanmış olup makam onayı beklenmektedir.
•
Avan projesi hazırlandı.
•
•
NEŞET ERTAŞ SANAT MERKEZİ YANI
ŞELALE VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ
BASINEVLERİ 31945 ADA
YANI PAZAR YERİ PROJESİ
HOBİ PARK PROJESİ
Stadyum içerisinde, model atölyesi, model uçak ve
helikopter için simülatör odası, kütüphane, kafe
ve WC bulunmaktadır. Hafta içinde model uçak ve
tekne, hafta sonları ise model otomobil yapım ve
kullanım kursları verilmesi planlanmaktadır. Uygulama projeleri hazırlanmış olup ilgili müdürlüğe
teslim edilmiştir.
Proje tamamlanmış olup, ilgili müdürlüğe teslim
edilmiştir.
•
•
MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
İç mekan görselleştirilmesi tamamlandı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
112
BOSNA İSLAM VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
Yapı 3 kattan oluşmaktadır ve toplamda 1.477
m2’den oluşmaktadır. Zemin katta derslikler mevcuttur. 1. katta ise idari kısım, yemekhane ve amfi
vardır. 3. kat ise toplantı salonu ve misafirhaneden
oluşmaktadır. Ayrıca her katta ıslak hacimler, depolar ve teknik hacimler mevcuttur. Uygulama ve
revize projesi tamamlanmıştır.
•
BOSNA ANITI PROJESİ
Proje tamamlanmış olup vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır.
Proje, 1 bodrum, zemin ve 2 normal kattan olmak
üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. 60 öğrenciye
barınma imkanı sağlayacak olan proje kapsamında ögrencilerin temel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap
verecek mekanlar düzenlenmiştir. Proje kapsamında; yatakhane, kantin, yemekhane, etüt salonu,
çamaşırhane ve teknik hacimler yer almaktadır.
Avan projesi ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır.
• BAŞKENT KENT ORMANI PROJESİ
Sondajlı jeolojik-jeofizik etüt işi ihalesi yapıldı.
Avan proje ve uygulama projelerinden kır bahçesi
ve gölet uygulama projeleri orman bakanlığı tarafından onaylandı.
•
PINARBAŞI MAH. 34708/4 (DİVAN KONUTLARI
KARŞISI) YURT BİNASI PROJESİ
Proje, 4 bodrum, 1 zemin ve 1 normal olup, toplam
6 kattan oluşmaktadır. Proje kapsamında 106 kişilik
yatakhane, giriş holü, danışma, kantin, etüt salonları, fitness salonu, cep sineması, yemekhane, çamaşırhane, mutfak ve gerekli teknik hacimler yer
almaktadır.
•
Avan projesi ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır.
12- ESERTEPE 9384/20 YURT BİNASI PROJESİ
MUHTELİF KEÇMEK – KEDEM BİNALARINA AİT
RÖLEVE PROJESİ
Röleve projeleri tamamlandı.
•
PROTOKOL YOLU ÖZEL PROJE ALANI
Otel konsepti hazırlandı.
•
MUHTELİF İSTİNAT DUVARLARI PROJESİ
Statik projeler ve metrajlar hazırlanarak ilgili müdürlüğüne teslim edilmiştir.
•
HALI SAHALARIN SOYUNMA BİNALARI
Mimari ve statik projeler ve metrajlar hazırlandı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
113
•
DİNAZOR TEMALI PARK PROJESİ
Avan projeleri hazırlandı.
•
•
Keçiören Kültür ve Kongre Merkezi modern mimari kuralları esas alınarak yapılacaktır. Proje 2 katlı
olup oturum alanı 2.200 m2’dir. Toplam alanı ise
5.000 m2 ’dir. Zemin katta fuaye, kongre salonları, servis mekanları ve ıslak hacimler vardır. Birinci
katta ise kongre salonunun balkonu, teraslar, kafeler mevcuttur. Avan projeleri ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır.
KUŞ CENNETİ TEMALI PARK PROJESİ
•
Hacıkadın vadisinde yer alan kuş cenneti; çeşitli türlerde kuşların bulunduğu bir alan olarak tasarlanmıştır. Suyun ve kuşların sesiyle bütünleşen
alanda yılın her mevsiminde rengarenk bir peyzaj
oluşturulmuştur. Avan projeleri hazırlanmıştır.
•
KEÇİÖREN KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ
UFUKTEPE YAŞAM MERKEZİ PROJESİ
Ufuktepe yaşam merkezi yaklaşık olarak 1.500
m2’lik bir alana sahiptir. Modern mimari kuralları esas alınarak yapılmıştır. Proje 2 ayrı parçadan
oluşmaktadır. 1. parçada hanımlar lokali altında
gençlik lokali ve ikinci parçada beylerbeyi lokali
mevcuttur. Vatandaşlarımızın gelip hoşça ve keyifli
vakit geçirecekleri bir mekan amaçlanmıştır. Avan
projeleri ve 3 boyutlu görselleri hazırlandı.
MÜZİK TEMALI PARK
Görsel ve işitsel elemanlarla, Müzik enstrümanları kullanılarak yapılması planlanan projenin avan
projeleri ve 3 boyutlu görselleri hazırlanmıştır.
•
KEÇİÖREN YAŞAM MERKEZİ PROJESİ
Yaşam merkezi projesi toplam alanı 2.700 m2’dir ve
3 ayrı kademeden oluşmaktadır. Birinci kademede
hanımlar lokali, ikinci katında beylerbeyi lokali ve
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
114
üçüncü katında gençlik lokali bulunmaktadır. Bu
katlar birinci kattan üçüncü kata doğru kademeli
olarak azalıyor. Ayrıca her katta derslikler mevcuttur. Avan projeleri ve 3 boyutlu görselleri hazırlandı.
•
KEÇİÖREN SANAT MERKEZİ PROJESİ
Proje 5.000 m2’lik kullanım alanına sahiptir ve
amacımız modern mimari ve yeşili bir arada kullanmaktır. Projede resim galerileri, fuar alanları,
ekspertiz hizmetleri, koleksiyon danışmanlığı, modern mimari tasarım alanları mevcuttur. Gerek üst
yapı gerekse peyzaj mimarisi olarak yapı bir bütünlük içermektedir. Avan projeleri ve 3 boyutlu
görselleri hazırlandı.
•
•
MASAL TEMALI PARK PROJESİ
Avan projeleri ve 3 boyutlu görselleri hazırlandı.
ISLAHEVİ SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ
•
Ön taslak projesi hazırlandı. 126 dönüm alana sahip projede: futbol sahası, basketbol sahası, gençlik merkezi, sosyal tesis, koşu yolu, oturma birimleri, çocuk oyun alanı bulunmaktadır.
HÜNKAR SOKAKTA ÇEVRECİ SOKAK ANLAYIŞIYLA OLUŞTURULAN SANAT SOKAĞI DÜZENLEMESİ PROJESİ
Proje raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup
onay alındığında proje çizilecektir.
•
TARİH TEMALI PARK PROJESİ
Ön taslak oluşturuldu. başkanlık makamı onayından sonra avan projeleri çizilecektir.
•
KARAKAYA ORMAN ALANI MESİRE VE PİKNİK
ALANI PROJESİ
Avan projeleri çizildi. Orman İşletme Müdürlüğünce onaylandı. Kafeterya uygulama projeleri onay
için gönderildi.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
115
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
116
İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
Ovacık Uygulama İmar Planı Revizyonu
Ovacık II. Etap İmar Planı’na ait onama işlemleri tamamlanmış olup, İmar Uygulaması (parselasyon planı)
Keçiören Belediye Encümeni’nin 14.03.2013 tarih ve 606 sayılı kararıyla uygun görülmüş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2013 tarih ve 1212 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz konusu İmar Uygulaması 16.05.2013 tarihinde 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmış, askı sürecinde (94 adet) itiraz olmuş
ve itirazlar Keçiören Belediye Encümeni’nin 27.06.2013 tarih ve 1537 sayılı kararıyla değerlendirilmiştir.
Keçiören Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontroller sonrası Keçiören Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri
tamamlanmıştır.
Ovacık Uygulama İmar Planı Revizyonu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
117
Bağlum Uygulama İmar Planı Revizyonu
* 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 12.02.2011
tarihinde onaylanmıştır.
* 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları
ve 1/1000 revizyon planı çalışmaları Keçiören Belediye Başkanlığınca yapılmaktadır.
* Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan
1/5000 ölçekli plan değişikliğine istinaden yaklaşık
2900 hektarlık planlama alanı (Kışlabaşı hariç) kesinleşmeyen orman sınırları nedeni ile 3 ayrı etaba
ayrılmıştır.
* Bağlum “Merkez Etap” olarak belirlenen Karakaya, Kafkaslar, Hisar ve Karşıyaka mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve ağırlıklı olarak 4 katlı
yapılaşmaların yer aldığı plan Keçiören Belediye
Meclisi’nin 08.02.2013 tarih 112 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2013 tarih
657 sayılı kararıyla onaylanmış olup şuan ruhsata
açıktır. İmar planına istinaden yapılan değişiklikler
bölge bölge yapılan imar uygulamaları ile düzeltilip tescil edilmektedir.
Bağlum Merkez Etap Uygulama İmar Planı
* Merkez Etabın güneyindeki bölgenin kısmen orman alanı içerisinde kalmasından dolayı, revizyon
imar planı yapılarak “Merkez Etap İlave Uygulama İmar Planı” hazırlanmış ve Keçiören Belediye
Meclisi’nin 03/06/1013 tarih ve 314 sayılı, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/08/2013 tarih
ve 1463 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar
planına istinaden Müdürlüğümüzce Parselasyon
Planı hazırlanmış, Keçiören Belediye Encümeninin
14.11.2013 tarih ve 2307 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin
26.12.2013 tarih ve 3297 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı parselasyon planı 07.01.2014 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan panosunda
askıya çıkarılmıştır. Askı süresi sonrasında kontrol
ve tescil işlemleri yapılacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
118
Merkez Etap İlave Uygulama İmar Planı
* Merkez Etabın doğusunda kalan Dedeardı, Helehen, Ulu Harman, Ova, Kurdu Çayır, Üst Tepecik,
Çayırözü, Kent Koop, Kavacık ve Çayırözü Mevkilerini kapsayan “Bağlum I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Keçiören Belediye Meclisi’nin
01.07.2013 tarih 359 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/09/2013 tarih ve 1742
sayılı kararı ile onaylanarak 30/09/2013 tarihinde
Keçiören İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmış, askı
süresinde plana yapılan itirazlardan dolayı tekrar değerlendirmeye alınarak Keçiören Belediye
Meclisi’nin 06/12/2013 tarih ve 627 sayılı kararı
ile onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne gönderilmiştir. Uygulama İmar Planının
onaylanması müteakibinde imar uygulaması çalışmaları devam edecektir.
Bağlum 1. Etap Uygulama İmar Planı
* Merkez Etabın batısında kalan ve Haçil, Akyatak
ve Kızılöz Mevkilerini kapsayan “Bağlum II. Etap
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Keçiören
Belediye Meclisi’nin 02/05/2013 tarih ve 255 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
13/09/2013 tarih ve 1742 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkartılmış, askı süresinde yapılan
itirazlar değerlendirilip, itiraza konu olan alan müdürlüğümüz ilan panosunda 11/12/2013 tarihinden
itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Uygulama İmar Planı onaylanmış olup, söz konusu imar
planına ait imar uygulaması işlemi başlamıştır.
* 3. etap olarak belirlenen Hisar ve Karşıyaka Mahallelerini içeren yaklaşık 1187 hektarlık “Bağlum
3. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu”,
Keçiören Belediye Meclisi’nin 08/02/2013 tarih
ve 111 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 15/03/2013 tarih ve 494 sayılı kararıyla
onaylanmıştır. Onaylı imar planına istinaden Müdürlüğümüzce 3. Etapta imar uygulaması dosyası
hazırlanmış olup, Keçiören Belediye Encümeninin
26.09.2013 tarih ve 2038 sayılı kararı ile uygun
görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31.10.2013 tarih ve 2810 sayılı kararı ile
onaylanmıştır. Onaylı Parselasyon Planı 13.11.2013
tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda 1 ay süre
ile askıya çıkarılmış, askı süresi içerisinde 36 adet
itiraz dilekçesi verilmiştir. İtirazlar Keçiören Belediye Encümeninin 26.12.2013 tarih ve 2656 sayılı kararı değerlendirilmiş, 06.01.2014 tarihinde
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına gerekli
kontroller ve onay için havale edilmiştir ve işlemler neticelendirilerek dosya kontrol ve tapu tescili
için Keçiören Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlügüne
gönderilmiştir.
Bağlum 3. Etap Uygulama İmar Planı
Bağlum 2. Etap Uygulama İmar Planı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
119
Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanı Projesi
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık
143 hektarlık bir bölgeyi kapsayan Hacıkadın Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları belirlenmiştir. Büyükşehir Belediye meclisinin
14/05/2012 tarih ve 805 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur. Güzelyurt, 23Nisan, Bademlik, Şenyuva ve Kanuni Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık
143 ha’lık alan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.
Maddesi kapsamında 11.03.2013 tarih ve 2013/4452
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Hacıkadın Vadisi
Kentsel dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilerek 27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete
’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kentsel Dönüşüm alanının planlama işlemleri ABŞB’nce yürütülmektedir.
Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.05.2013 tarih ve 1211 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Keçiören
Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontroller sonrası
Keçiören Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Gülhane Caddesi Konya Yolu Arası
Alternatif Yol Bağlantısı
Ayvalı V. Etap Plan Tadilatı
Hacıkadın Vadisi KDGP Alanı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Alanı
Gümüşdere Mahallesi’nde bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi alanın bir kısmının Eğitim Tesis Alanı olarak belirlenmesi ve Turgut Özal
Bulvarı’nın Samsun-Konya Yolu’na bağlanmasını
sağlayan viyadüğün imar planına işlenmesi çalışması ilgili kurumlardan görüş alınmış olup imar planı
çalışması yapılmıştır. Keçiören Belediye Meclisi’nin
02/01/2013 tarih ve 35 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2013 tarih ve
329 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı imar planına istinaden uygulama dosyası hazırlanmış olup,
Keçiören Belediye Encümeninin 04.04.2013 tarih
ve 804 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
120
Ayvalı Mahallesi 34422, 34423, 34424, 34425,
34432, 34433, 34434, 34435, 34436 ve 34456 sayılı adalara ilişkin İmar Plan tadilatı Keçiören Belediye Meclisi’nin 01/08/2012 tarih ve 399 sayılı
kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
11/10/2012 tarih ve 1699 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Onaylı imar planına istinaden uygulama dosyası hazırlanmış olup, Keçiören Belediye Encümeninin 11.04.2013 tarih ve 872 sayılı kararı ile uygun
görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.05.2013 tarih ve 1287 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Keçiören Kadastro Müdürlüğünce yapılan
kontroller sonrası Keçiören Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2013 tarih ve
1245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar Uygulaması
(parselasyon planı)çalışmaları devam etmektedir.
Ayvalı V. Etap Plan Tadilatı
Güzelyurt Mahallesi 1227 ve 988’den 1094’e
kadar olan Parsellerde Uluslar Arası Polis Eğitim
Merkezi (UPEM) Yapılmasına Yönelik Uygulama
İmar Planı
Karakaya Eğitim Tesisi Uygulama İmar Planı
Kışlabaşı İmar Planı Revizyonu
Güzelyurt Mahallesi 1227 ve 988’den 1094’e kadar
olan Parsellerde Uluslar Arası Polis Eğitim Merkezi (UPEM) Yapılmasına Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Keçiören Belediye Meclisi’nin
03/06/2013 tarih ve 316, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/06/2013 tarih ve 1151 sayılı
kararı ile onaylanmıştır. İmar Uygulaması (parselasyon planı)çalışmaları devam etmektedir.
Kışlabaşı Mevkiinde yaklaşık 1050 hektarlık bir
alanda İmar Planı Revizyonu yapılmıştır. Keçiören
Belediye Meclisinin 03/04/2012 tarih ve 202 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin
13/06/2012 tarih ve 905 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Orman sınırı ile ilgili bir problem tespit edildiğinden dolayı imar planlarıyla ilgili olarak yeniden çalışma yapılacaktır.
Ovacık-Haçil İmar Uygulaması
Ankara orman işletme şefliğinden orman sınırına
ilişkin koordinatlı evraklar talep edilmiştir. Milli
Emlak Dairesi Başkanlığınca belediyemize orman sınırlarına ilişkin olarak tahsisinden vazgeçilen orman
alanlarına dair Orman İşletme Şefliğince hazırlanan
2011/1 sayılı komisyon raporu gönderilmiş olup gerekli incelemeler Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
İnceleme sonucu belirlenecek orman sınırına göre
imar planındaki revizyonlar yapılacaktır.
Ovacık-Karakaya İmar Uygulaması
UPEM Uygulama İmar Planı
Karakaya KD969 Parselde Eğitim Tesisleri Alanı
Uygulama İmar Planı
Karakaya KD969 Parselde Eğitim Tesisleri Alanı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Keçiören Belediye Meclisi’nin 01/04/2013 tarih ve 209 sayılı, Ankara
Keçiören Belediye Meclisi’nin 06.07.2012 tarih
ve 367 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin 15.10.2012 tarih ve 1824 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra 12.11.2012 tarihinden
itibaren müdürlüğümüz ilan panosunda askıya çıkartılmış askı süresinde plana itirazlar yapılmıştır.
Yapılan itirazlar neticesinde Karakaya İmar Planı
yeniden yapılacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
121
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yapı Denetim Şubesi 2013 Faaliyet Raporu
HAKEDİŞ
285
218
444
431
446
440
534
389
389
388
544
488
4.996
ŞİKAYET
48
25
40
73
60
65
77
28
37
29
44
11
537
MÜDÜRLÜK YAZIŞMA
38
36
56
34
27
74
39
27
43
26
34
37
471
KURUM YAZIŞMA
13
13
17
30
25
19
34
13
28
14
33
24
263
MÜHÜRLEME
8
3
5
4
3
12
4
2
1
4
2
48
MÜHÜR KALDIRMA
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
İŞİ BİTİRME
6
7
2
5
10
7
11
5
5
5
10
79
TAHAKKUK
6
4.348 3.144 1.931 7.509 5.419 3.749 3.579 2.344 2.328
FESH ELM. DEĞİŞİKLİĞİ
E-POSTA
598
1.342 3.321 39.609
145
291
35
24
29
5
2
9
6
1
11
8
566
6
8
12
9
4
11
1
2
4
1
5
9
72
KASIM
37
35
51
60
83
747
109
94
52
99
113
1097
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
122
TOPLAM
EKİM
87
95
ARALIK
EYLÜL
88
96
TEMMUZ
76
131
HAZİRAN
62
94
MAYIS
70
104
NİSAN
49
52
MART
49
58
ŞUBAT
MİMARİ PROJE
RUHSAT
OCAK
AĞUSTOS
Proje ve Ruhsat Şubesi 2013 Faaliyet Raporu
TESİSAT PROJESİ
29
46
82
58
69
65
93
74
31
41
52
82
722
BETONARME
20
30
49
47
55
48
72
44
33
33
42
56
529
ASANSÖR
78
81
72
63
52
62
68
37
69
54
91
71
798
MİMARİ TASDİK
24
19
28
14
33
26
19
24
24
16
27
37
291
MİMARİ TADİLAT
4
6
10
4
3
8
3
7
8
5
7
29
94
ZEMİN ETÜDÜ
47
43
58
73
80
83
92
38
53
45
73
52
737
PEYZAJ
36
33
72
68
36
80
94
43
47
37
65
46
657
YAZIŞMA
100
98
176
143
162
157
157
105
105
101
149
206
1659
YENİ RUHSAT
31
32
75
63
85
63
69
86
69
39
75
77
764
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Harita ve Planlama Şubesi 2013 Faaliyet Raporu
İMAR UYGULAMA
7
2
2
5
4
3
2
1
6
9
5
2
48
PLAN TADİLAT
2
10
5
3
16
7
6
10
6
4
7
10
86
İFRAZ
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3
TEVHİD
13
8
8
11
10
3
2
3
3
5
13
6
85
YOLA TERK
2
5
5
4
4
5
4
1
4
4
2
4
44
YOLA TERK TEVHİD
1
3
4
5
4
4
2
4
2
2
2
2
35
İRTİFAK
0
1
2
4
0
2
1
0
0
0
0
2
12
YOL KOTU
77
50
76
85
122
39
89
46
54
86
82
75
881
EXPRESS KOT
14
19
120
24
53
5
15
10
8
26
26
14
334
CİNS TAHSİSİ
78
62
58
76
94
70
91
80
109
60
87
55
920
TEMEL VİZE
55
58
63
45
42
38
30
48
53
40
40
60
572
ÇAP
60
57
86
68
128
34
105
40
56
83
73
127
917
ÇAP YENİLEME
17
21
32
29
28
26
17
5
6
2
1
4
188
EXPRESS ÇAP
14
22
123
28
51
7
14
8
11
30
23
15
346
İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI
60
31
77
65
102
70
81
79
80
38
82
30
795
İHDAS İRTİFAK TUTANAĞI
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3
YAZIŞMALAR
590
451
530
480
679
345
661
471
435
469
629
654
6.394
GENEL TOPLAM
992
800
1.191
932
1.337
660
1.120
806
835
858
1.072 1.060 11.663
2013 Proje Ruhsat Şube Müdürlüğü Tahakkuk İcmali
KODU
TAHAKKUK TÜRÜ
TAHAKKUK TARİHLERİ
510
YOL TEKNİK ALTYAPI BEDELİ
01/01/2013-31/12/2013
5.968.775,01 TL
212
DAMGA VERGİSİ
01/01/2013-31/12/2013
0,00 TL
37
RUHSAT HARC ÜCRETLERİ
01/01/2013-31/12/2013
6.944.513,24 TL
34
TADİLAT/YENİLEME/RUHSATTA DEĞİŞİKLİK
01/01/2013-31/12/2013
206.032,96 TL
52
PROJE TASHİHAT ÜCRETLERİ
01/01/2013-31/12/2013
138.238,13 TL
45
ZEMİN ETÜD RAPORU ONAY ÜCRETİ
01/01/2013-31/12/2013
182.975,00 TL
46
ASANSÖR KULLANIM İZİN ONAY ÜCRETİ
01/01/2013-31/12/2013
1.031.225,00 TL
TOPLAM
TUTARI
14.471.759,34 TL
2013 Yılı Genel Evrak Çizelgesi
Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı
Ekspertiz (Adet)
Tahakkuk Harcı (TL)
Surat (Adet)
Suret Tahakkuk Toplamı (TL)
Tahakkuk Toplamı
:
:
:
:
:
:
:
31.779
23.914
16.117
402.925,00
100
1.000
403.925,00
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
123
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
124
ULAŞIM HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemize ait tüm araçlarının ve iş makinelerinin tamir ve bakımlarını yapmak, bunları her an çalışır
durumda olmalarını sağlamak için 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında yapılan çalışmalar maddeler
halinde aşağıda gösterilmiştir.
1- 285 aracın Mali Zorunluluk sigortaları yapıldı.
2- 170 Adet Aracın Fenni Muayeneleri yapıldı.
3- 52 Adet araç Maddi hasarlı Trafik kazasına karışmış olup; Hasar Bedellerinin ilgili sigorta şirketlerinden
tahsil edilerek irat kaydedilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bildirilmiştir.
4- Belediyemizin İlçe sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; 1 Adet Yakıt Tankeri, 1 Adet Akut aracı, 4 Adet 41X400 Damperli Kamyon, 1 Adet 12X180 Damperli Kamyon
Satın alınarak Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
1 Adet Gezi Aracı dizayn edildi.
2 Adet kullanılmayan cenaze aracı Kamyonete dönüştürülerek sinekle mücadele aracı haline getirildi.
2 Adet Kullanılmayan cenaze aracı Kamyonete dönüştürülerek Hayvan ambulansı haline getirildi.
1 Adet Asfalt Dispratörü kamyona çevrilerek Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır
1 Adet Cenaze Aracı açık kasa kamyonete çevrilerek Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
5- 01.01.2013 ile 31.12.2013 Tarihleri arasında 8.508 adet iş kartı açılarak Belediyemiz araç ve iş makinelerinin tamirleri yapılarak hizmetin devamı sağlanmıştır.
6- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta iken 2010 yılından kalan 4 aracın ise hurda işlemleri devam
etmekle birlikte 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında 17 araç hurdaya ayrılmıştır. 22 adet araç
ise hurdaya ayrılması için makine parkında bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
125
9- Belediyemiz araç ve iş makineleri ile sosyal
tesisler için 1.714.974 LT Euro dizel ve 66 921
Litre benzin alınarak yakıt ikmalleri yapılmıştır.
10- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta iken
hurdaya ayrılmak üzere makine parkına çekilen araçlar üzerinden sökülen yedek parçaları
hizmet veren araçlara takılarak azami tasarruf
sağlandı.
11-Müdürlüğümüz tarafından yapılan hizmetler 1
adet Müdürlük hizmet binası ile 18 atölyede 24
saat hizmet vermekte olup diğer Müdürlükler
ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam
edilmektedir.
12- Belediyemiz araç ve iş makinelerinin her türlü
yağ bakımları yapılarak hizmetin devam etmesi sağlanmaktadır.
13- Belediyemiz araç ve iş makinelerinin her türlü
lastik tamirleri ile kullanılamaz durumda olan
lastiklerin yerine, yenilerinin takılarak hizmetin devamı sağlanmaktadır.
7- Belediyemiz araç ve iş makinelerinin tamir ve
bakımlarının yapılması için yedek parça, lastik
ve madeni yağ alımları için 4734 sayılı kanunu
19.maddesine göre 18 adet açık ihale (toplam
48 kısım) ; yine 4734 sayılı kanunun 22/d Maddesine göre 68 adet, 4734 sayılı kanunun 21/f
maddesine göre 8 adet ihale yapılarak hizmetin aksamadan yürütülmesi sağlanmıştır.
8- Belediyemiz araç ve iş makineleri ile sosyal tesislerin 2013 yılı akaryakıt ihtiyaçlarının karşılamak üzere 03.12.2012 tarihinde ihalesi yapılmış
olup akaryakıt alımına devam edilmektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
126
14- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta iken
3 adet aracın ücret Karşılığında satışı yapılmıştır. Çeşitli tarihlerde kiraya verilen 8 adet
aracın takibi Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Belediyemize ait 1 adet Araç kaymakamlık makamına tahsis edilmiştir. 10 adet
araç kiralanmıştır.
15-İlçemiz sakinleri ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet vermek amacıyla Belediyemize ait
Otobüs ve Minibüsler ile 2.129 sefer cenaze ve
geziler için araç tahsis edilmiş olup 207.584
km yol kat edilmiştir.
16-İlçemiz sakinlerinin cenaze nakilleri için
Ankara’dan diğer illere 1.629 sefer cenaze
nakli, Ankara‘da ki çeşitli hastaneler ile Keçiören sınırları içerisindeki evlerden Karşıyaka,
Sincan, Solfasol, Cebeci ve bağlum mezarlıklarına 2.150 sefer araç tahsis edilerek hizmetin devamı sağlanmıştır
17- Satın alınan 7 adet aracın plaka tescil işlemleri
yapılmıştır.
Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ile birlikte; Cenaze İşleri Servisimizce
İlçemiz sınırlarında içinde evde vefat eden
vatandaşlarımız adına evde rapor düzenlene
bilmesi için cenaze evine 7 gün 24 saat hekim
gönderilmektedir
Cenaze defin ruhsatı ve gerekli belgeler düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir.
- il içi Defin Ruhsatı
: 1.583
- il dışı Defin Ruhsatı
: 3.268
- 684 adet cenaze sahibine kefen verilmiştir.
Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza din
görevlimizle birlikte taziye ziyaretleri yapılmıştır. Bu ziyaretlerde acılı ailelerimize
manevi destek verilmiş, ayrıca acılı ailelere
ve yakınlarına ikram olarak pide ve ayran
gönderilerek zor günlerinde belediyemizin
vatandaşlarımızın yanında olduğu gösterilmiştir.
2013 Yılında Mevcut Araç ve İş Makinaları Listesi
BİNEK ARACI
83 ADET
AMBULANS VE CENAZE ARACI
12 ADET
SÜPÜRME ARACI
12 ADET
KAMYON VE KAMYONET
107 ADET
OTOBÜS, MİDİBÜS VE MİNİBÜS
17 ADET
MOTORSİKLET
6 ADET
- 474 kişinin evine taziyeye gidilmiştir.
TANKER
27 ADET
TRAKTÖR
3 ADET
- Taziye evlerine 28.000 adet pide ayran,
gönderilmiştir.
TREYLER TIR CEKİCİ
4 ADET
İŞ MAKİNESİ
42 ADET
TOPLAM
313 Adet
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
127
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
128
TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE ATIK SAHASINA NAKLİ
Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 51 mahallenin çöplerinin alınması konusunda çöp poşeti
sistemine geçilmesi ve çöplerin akşam saat 20.00 den sonra günlük olarak alınarak 2013 yılında tahmini
toplam 292.040 ton çöp toplanarak Katı Atık Sahasına naklini sağladık.
CADDE - SOKAK - MESİRE ALANLARI - GÖLET ÇEVRESİ VE BOŞ ARAZİLERİN TEMİZLENMESİ
Keçiören Belediyesi İlçe sınırları içerisinde bulunan 530 adet cadde ve 3325 adet sokağın bir plan dâhilinde
günlük süpürtülerek 24 saat devamlı temiz bulundurmak. Ayrıca yol süpürge aracımız ile ana cadde ve ara
sokaklarında imkânlar dâhilinde azami özen gösterilerek temizliklerinin yapılmasını sağlanmıştır.
Cadde ve sokaklarda bulunan çöp bırakma noktalarını yıkayarak dezenfekte ettik.
Mesire alanları, Gölet çevresi ve Boş arazilerin temizliğini periyodik olarak yaptık. Ayrıca Köylerin ve piknik
alanların genel temizliğini Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün düzenli şekilde yaptık.
ANONS YAPILMASI
Her türlü temizlik kampanyaları düzenleyerek çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile ilçe halkının temizliğe katılımını sağlamak, kamuoyunda temizlik ve temiz çevre bilincini güçlendirmek.
Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden mahalle sakinlerinin gündüzleri dışarıya çöp çıkartılmaması konusunda anonslar yapılarak uyarılarda bulunmak. Ayrıca uymayanlar için bölge kontrollerimiz ve
zabıta memuru ile birlikte zamansız çöp çıkaranlara gerekli ikazlarda bulunulmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
129
Camii (684), Mescit (179) ve Diğer İbadethanelerin Cem evi (13), Kuran kursu (135), Külliye (13),
Talebe yurdu (22), Müftülük (4) toplam 1.050 adet
temizliğinin yapılmasını sağladık.
PAZAR YERLERİNİN TEMİZLENMESİ
Belediye hudutları dâhilinde kurulan tüm pazar
yerlerinin (39 Adet) temizliğini yaparak, biriken
atıkları aldık ve yıkama işlemini yaptık.
Pazar yerlerinin deterjanlı su ile yıkanması, süpürülmesi ve temizlenmesi işlemleri periyodik olarak
yapmaktayız.
SÜPÜRGE ARAÇLARIMIZLA OKUL BAHÇELERİ ve
PAZAR YERLERİNİN TEMİZLİĞİ
İlçemizde bulunan tüm okul bahçeleri ve Pazar
yerlerinin yol süpürme araçları ile temizliğinin yapılmasını sağladık.
ÇÖP EVLERİN TEMİZLENMESİ
CAMİLERİN VE İBADETHANELERİN TEMİZLİĞİ
Keçiören Belediyesi İlçe sınırları içerisinde bulunan
Camii, Mescit, Kuran Kursları ve Diğer İbadethanelerin genel temizliğini yaptık.
Ayrıca 2013 yılında Camii, Mescit ve Diğer İbadethanelerin (Cem evi, Kuran kursu, Külliye, Talebe
yurdu, Müftülük) toplam 1.050 adet temizliğinin
(halılarının yıkanması, minber, pencere, ayakkabılık
ve giriş merdivenlerinin temizliği vb.) yapılmasını
sağladık.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
130
İlçemizde zaman zaman karşımıza çıkan çöp ev ve
hurdacılar (kâğıt, karton, kompozit, cam, pet, şişe
vb. toplayanlar) konusunda Kaymakamlık Makamı,
Keçiören ilçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak 2013
yılında toplam 12 adet çöp ev ve hurdacıların temizliği ve ilaçlanması işlemlerini yaptık.
DOĞAL AFETLER SONRASI TEMİZLİK (Su Baskını,
Deprem, Yangın vb.)
Yangın, Deprem ve Su baskınlarına maruz kalan
vatandaşlarımızın evlerinin, kömürlüklerinin ve
iş yerlerinin temizlenmesinde mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı olduk.
KAR İLE MÜCADELE
Halkın gündelik hayatını olumsuz etkileyecek düzeyde, İlçemizin tüm cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımların üzerinde biriken kar ve buzları
temizledik. Okula başlayan çocukların kardan ve
buzdan etkilenmemesi için ilçe sınırlarındaki tüm
okulların giriş-çıkışlarındaki buzları kırarak okul
yolundaki engelleri kaldırdık. Tüm Pazar yerlerinin pazar kurulmadan bir gün önce kar ve buzlarını
temizledik.
KURBAN SATIŞ YERİNİN GENEL TEMİZLİĞİ
Kurban satış yerinin bayram süresi boyunca; Çöp
Aracı, Su Tankeri, Süpürge Aracı ve İşçi personelimizle, genel temizliğinin yapılması ve bu alanların
dezenfekte edilmesi sağladık.
KURBAN KESİM YERLERİNİN GENEL TEMİZLİĞİ
Kurban kesim yerlerinin bayram süresi boyunca;
Çöp Aracı, Su Tankeri, Süpürge Aracı ve İşçi personelimizle, genel temizliğinin yapılması ve bu alanların dezenfekte edilmesi sağladık.
Türk Hava Kurumun (T.H.K) Kurban Bayramında
Keçiören ilçe sınırları içerisinde Deri Toplama Merkezi olarak belirlediği alanların yıkanarak temizliğini yapmak. Ayrıca yıkama işlemi bittikten sonra
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlama işleminin yapılmasını sağladık.
KALDIRIM ÜSTÜ VAKUMLU MİNİ YOL SÜPÜRGE ARACI
Kaldırım üstü vakumlu mini yol süpürme makinesi ile
İlçe sınırlarımızdaki kaldırım ve yol kenarlarına atılan çöplerin temizliğini yapmak. Aynı zamanda festivaller, sokak şenlikleri, etkinlikler vb. Programlarda vatandaşlara rahatsızlık vermeden güvenli ve sakin
bir ortamda çalışarak temizlik hizmeti verdik.
ONLINE TEMİZLİK
AK-MASA
Birimimiz tarafından gelen toplam 642 adet istek ve
e-mail anında yetkililerimize iletilerek kontrolleri
yapılıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra vatandaşa
bilgi verdik.
0 312 361 10 06 no’lu telefon hattımıza gelen isteklerin süratle değerlendirilerek vatandaşın şikayeti
anında giderilip konuyla ilgili vatandaşa bilgi verdik.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
131
Geri dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları için
2 Aralık -6 Ocak tarihleri arasında Çevre Çiçekleri
projesi kapsamında 11.000 öğrenci Çevre ve geri
dönüşüm konusunda eğitim alarak tiyatro seyretmiştir.
Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında 2013
yılı içerisinde hanelerden, marketlerden, sokak
toplayıcılarından ve tedarikçilerden temin edilen
atık miktarı 70.004 ton olarak tarafımıza bildirilmiştir.
ATIK PİL ÇALIŞMALARI
GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ
AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Keçiören Belediyesi 13 Mart 2010 tarihinde onaylanan Ambalaj atık Yönetim Planı kapsamında ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama işini Ankasan
firması aracılığı ile sürdürmektedir. Plan kapsamında bütün aşamalar tamamlanmış bulunmaktadır.
Keçiören ilçe sınırları içerisinde 10 adet ambalaj atık
toplama aracı kaynağında oluşan atıkları toplamaktadır. Ayrıca büyük Alış veriş merkezlerinde büyük
konteynırlarla toplama işi yapılmaktadır. Araçlardan
bir tanesi vatandaşın evinde biriktirdiği ancak dışarı
çıkarmak istemediği atığı, atık danışma masasına bildirmesi halinde evden alımı yapılmaktadır.
Keçiören ilçe sınırlarındaki caddelerin uygun noktalarına yerleştirilen 300 dış mekanla vatandaşa
hizmet verilmektedir. Okulların tamamına dış mekan yerleştirilmiştir ve var olanlar da yenilenmiştir.
Ayrıca öğrencilerin kolayca ulaşabilmeleri için okul
içlerine 1.200 adet iç mekan dağıtılmıştır.
Marketlerin sisteme katılımını sağlamak ve artırmak
için 193 markete tebliğ yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
132
Keçiören Belediyesi olarak TAP firması ile yaptığımız sözleşme gereği oluşan atık piller toplanmaktadır. Okullarımızın tamamına ve muhtarlıklara
atık pil kutuları konulmuştur. Kutusu dolan okullarımızdan veya kurumlarımızdan piller atık toplama
araçları ile alınmaktadır. 2013 yılı içerisinde 2.143
kg toplanmıştır.
ATIK ELEKTİRKLİ ELEKTRONİK EŞYALAR
2013 yılında başlayan Atık Elektrikli ve Elektronik
Eşyalar Yönetmeliği kapsamında Evciler Geri Dönüşüm firması ile sözleşme imzalanmıştır. Küçük
ev aletlerinin atılması için Keçiören ilçe sınırları
içerisinde belirlenen 6 noktaya dış mekan kutuları
bırakılmıştır. Vatandaş bu kutulara evlerinde olan
her tür elektrikli araç, kumanda, lamba gibi malzemeleri atabilmektedir. Ancak evde oluşan ve taşınamayacak büyük beyaz eşyalar firma tarafından
hanelerden alınmaktadır. Sözleşme başladığından
beri 50 haneden yaklaşık 170 parça atık alımı yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
133
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
134
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye Başkanlığımız adına kayıtlı olan ve Müdürlüğümüzce tesis edilen, 502 adet Elektrik, 478 adet Su,
106 adet Doğalgaz ve 251 adet Telefon ve İnternet aboneliği olmak üzere toplamda aylık yaklaşık 1.336 adet
aboneliğe ait faturaların kayıt altına alınması, tahakkukları açma ve kapama işlemleri ile bu aboneliklerden
ön ödemeli olan aboneliklere doğalgaz ve su alımlarına ait iş ve işlemler yapılmıştır.
Belediye Başkanlık Binası ve bağlı Tesislerin (Belediye Hizmet Binası, Estergon Türk Kültür Merkezi, Kadın
Sığınma Evi, Deniz Dünyası, Yonca Yaşam Merkezi, Atatürk Botanik Bahçesi, Bağlum Hizmet Binası, Mevlana
Kültür Merkezi, Zümrüt Yaşam Merkezi, Yunus Emre Kültür Merkezi, Etlik Yüzme Havuzu) güvenliğinin sağlanması amacıyla “12 Ay Süreli 60 Kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı” yapılmıştır.
Belediye Başkanlık Binamızın Kapalı Alan Genel Temizlik, teknik, bulaşık, büro ve çay işlerinin yürütülmesi
amacıyla “12 Ay Süreli 50 kişilik çeşitli branşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” yapılmıştır.
Belediye başkanlığımıza bağlı faliyet gösteren Sosyal tesislerde kullanılmak üzere “54 kalem Spor Malzemesi” alımı yapılmıştır.
Belediye Hizmet Binasında bulunan Yemekhanemizde Temizlik ve sağlığa uygunluk kurallarına riayet edilerek Belediye Personeline her öğlen yıl boyunca kesintisiz hizmet verilmiştir.
Belediye Hizmet Binamıza İş ve İşlemler ile ziyarete gelen vatandaşlarımıza fuaye salonunda sürekli çay
servisi ile öğlen aralarında poğaça servisi yıl boyunca yapılmıştır.
Belediye Hizmet Binası, Estergon Türk Kültür Merkezi ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bulunduğu binalarda kullanılan “4 Adet Asansörün Tamir, Bakım ve Onarımı için Hizmet Alımı” ihalesi yapılmıştır.
Belediye Başkanlık Binası, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlügü birimlerinde
bulunar asansörler için “9 Adet Asansörün Tamir, Bakım ve Onarımı için Hizmet Alımı” ihalesi yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
135
Belediye Başkanlığımıza bağlı Birimlerin ihtiyaçları
doğrultusunda, talep edilen “ 11 kalem Kırtasiye
Malzemesinin Alımı” yapılmıştır.
Belediye Başkanlığımıza bağlı Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, talep edilen “84 kalem Temizlik
Malzemesi Alımı” yapılmıştır.
Belediye Başkanlığımıza bağlı Faliyet gösteren Sosyal tesis ve hizmet noktalarında kullanılmak üzere
3 kısım mobilya ve muhtelif malzeme alım işi yapılmıştır.
Belediye Başkanlığımıza bağlı Faliyet gösteren Sosyal tesis ve hizmet noktalarında kullanılmak üzere
11 kalem Elektrik, Elektronik malzemesi alım işi
yapılmıştır.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi olan 6 kalem Plastik Sandalye, Çadır ve Ses Yayın sistemleri
mal alım işi yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
136
Mahalle konaklarında kullanılmak üzere 43 kalem
muhtelif Mobilya ve Mefruşat malzemesi mal alım
işi yapılmıştır.
Ulaşım Hizmetleri müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet UPS kesintisiz güç kaynağı alımı
işi yapılmıştır.
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü talebi olan 39 kalem
ısıtma sistemleri için montajlı mal alımı işi yapılmıştır.
Belediye Başkanlığımız Yemekhanesi soğutma gurubu yenileme işi yapılmıştır.
Belediyemiz Birimlerinde tamir tadilat işlerinde
kullanılmak üzere 142 kalem elektrik, sıhhi tesisat, telefon ve marangoz malzemesi alım işi yapılmıştır.
Belediye Hizmet Binamızdaki santral ve telefon
hizmetlerinin bakım ve onarımında kullalılmak
üzere 9 kalem santral ve telefon malzemesi alımı
işi yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
137
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
138
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün başkanlık ve sekreter
ya olarak görev aldığı ve her ay düzenli olarak organize edilen Ankara merkez ilçe belediyeleri Zabıta
Müdürlükleri İstişare Toplantılarında genel mevzuat ve güncel konuların uygulanmasına dair görüş ve fikir
alış-verişi yapılmaktadır.
Belediye başkanları ve zabıta müdürlerinin de destekleri ile teşkilatın günün koşullarına göre görev sorumluluğunu kazanmaları sağlanmakta olup, 2013 yılının son toplantısı 16 Ocak 2014 tarihinde yapılacaktır.
Söz konusu Ankara Merkez İlçe Belediye Başkanlıkları İstişare Toplantılarına 2014 yılı içerisinde de aralıksız
devam etmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
139
Yayaların geliş geçişlerini engelleyecek şekilde
park edilen araçlar ve ilçemizin değişik cadde
ve sokaklarına terk edilen plakasız hurda araçlar çekici ile kaldırılması sağlanmaktadır.
Belediyemiz Semt Pazar yerlerindeki tüm tezgah alanları asfalt çizim makinesi ile çizilmeye
devam edilmektedir.
İlçemiz sınırları içerisinde yasal olmayan yollarla ticari faaliyet gösteren işyerlerine Belediyemiz Encümeni’nin “faaliyetten men kararı”
ilgililerine tebliğ edildikten sonra müdürlüğümüzce mühürlenerek kayıt altına alınmaktadır.
İlçe esnaflarımızın zor durumda kalmaması için
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Hafta Tatili Ruhsatı için istenilen belge ve yasal uyarılar ile İlan
ve Reklam Vergisi taksit dönemlerini belirten
10.000 adet broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Zabıta Müdürlüğünün yapmış olduğu faaliyetler
ile diğer sosyal aktiviteler hakkında daha zengin haber servisi yapılarak Belediyemizin yazılı ve görsel basında daha çok yer bulması için
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
140
Basın Yayın Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde
çalışarak daha geniş halk kitlelerine ulaşmak
üzere Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal
paylaşım sitelerinde Belediyemiz ve Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyet ve etkinlikler
yayımlanmaktadır.
Teşkilatımıza yeni katılan personellere hizmet
içi eğitim verilmiş,
İlçemizde bulunan Apt. Yöneticililerine gün içerisinde randevu verilerek 634 Sayılı Kat Mülkiyet
Kanunu’na göre Apt. yöneticisinin yetki ve görevleri hakkında bilgilendirme ve örnek olarak Apt.
Yönetim planı hazırlanmaktadır.
Belediyemiz ve müdürlüğümüz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerde görev almak
Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak
öncelikle, İlçemizin tertip ve düzenini, mevcut
durumundan daha iyiye ve ileriye taşımak için
denetimlerimizi sıklaştırıp belediye suçlarının
azalması yönünde bilinçli ve sistemli çalışarak
zabıtanın etkinliğini arttırmaktır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
141
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Ø Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce 1 Ocak 2013 – 31
Aralık 2013
tarihleri arasında; Toplam: 73.397 adet işlem
gerçekleştirilmiştir.
Ø Bunlardan, rutin olarak yapılan işyeri denetimlerinde 8.387
adet işyeri “UYGUN” görülmüş,
Ø 790 adet Mesken, 7.546 adet İşyeri ve 27.992 adet Pazarcı
esnafı ve 748 adet diğer belediye suçu işleyenler İHTAR edilmiş, Belediye suçu işleyen mesken, pazarcı ve sabit esnaflara 2.553 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek
290.206,00 TL. para cezası uygulanmıştır.
Ø Para cezası uygulananlardan peşin ödemeyi kabul eden 2.415
adedine 5326 sayılı kanun gereği indirim uygulandıktan sonra
208.185,50 TL. tahsil edilerek belediyemiz veznesine yatırılmıştır.
Ø Peşin ödemeyi kabul etmeyerek yasal süresi olan 15 gün içerisinde ödeme yapmayan 97 adet İdari Yaptırım Tutanağında belirtilen 10.408.00 TL.’nin tahsil edilmesi için Mali Hizmetler
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Ø Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyeri ile Yetkili makamlar tarafından kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla,
hukuka uygun olarak verilen emirlere aykırı hareket edenlere
Toplam: 890 adet Durum Tespit İdari Yaptırım Karar Tutanağı
düzenlenerek Belediye Encümeni’ ne sevk edilmiş,
Ø Belediye Encümeni tarafından verilen Toplam: 123.973,00
TL. ceza miktarı, İlgililerine tebliğ edilerek tahsil edilmesi için
Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Ø 1 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 995 adet seyyar satıcıya 103.006.00 TL. para cezası uygulanmış, 77.474.00 TL.
peşin tahsil edilerek belediyemiz veznesine yatırılmıştır.
Ø Seyyar satıcılık yaparak gürültü kirliliği yaratan ve kaçak döküm yapan 1698 adet araç çeşitli sürelerle parka çekilmiştir.
Ø Madde bağımlı insanların mesken tuttuğu, görüntü kirliliği yaratan, cadde, sokak, tretuvar ve boş arsalar üzerine terk edilmiş vaziyette olan, plakasız 26 adet hurda araç bulundukları
yerden kaldırılmış,
Ø Halkın dini duygularını istismar ederek dilenmeyi meslek haline getiren 639 adet dilenci, dilendikleri yerlerden alınarak
faaliyetten men edilmişlerdir.
Ø 2013 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü Küşat Birimi’ nce Toplam:
1.288 adet işyerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
Ø 2009 yılında 1.144, 2010 yılında 1.790, 2011 yılında 1.846,
2012 yılında ise bu sayı 1.513 olarak gerçekleşmiştir.
Ø 2013 yılı içerisinde 1.897 adet işyerine Hafta Tatili İzin Formu
düzenlenmiş,
Ø 2009 yılında 1.060, 2010 yılında 1.971 ve 2011 yılında 1.774
ve 2012 yılında ise bu sayı 1.756 olarak gerçekleşmiştir.
Ø Çeşitli nedenlerden dolayı Belediye Encümen Kararı ile 424
adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptal edilmiştir.
Ø 2009 yılında 212, 2010 yılında 387, 2011 yılında 377 ve 2012
yılında ise bu sayı 377 olarak gerçekleşmiştir.
Ø İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilirken yasa gereği alınan
Toplam: 1.128.917,39 TL. harç bedeli belediyemiz veznesine
yatırtılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
142
Ø 2009 yılında bu rakam yedi yüz kırk dokuz bin iki yüz seksen üç lira seksen altı kuruş, 2010 yılında Bir milyon yirmi
beşbin beşyüz dört lira elli kuruş, 2011 yılında Bir milyon
dört bin iki yüz elli yedi lira on kuruş ve 2012 yılında ise bu
rakam Dokuz yüz altmış altı bin dokuz yüz elli sekiz lira on
iki kuruş olarak gerçekleşmiştir.
Ø 2013 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğüne, Belediye Encümenince verilmiş 222 adet, Kaymakamlık Makamı’nca verilmiş
5 adet, 2012 yılından devreden 20 adet olmak üzere Toplam:
247 adet kapama kararı gelmiştir.
Ø Bunlardan, 217 adedi gereği yapıldıktan sonra işlemden kaldırılmış, 15 adet işyeri halen mühürlü olup, 15 adet kapama
kararı işlem görmektedir.
Ø 2013 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü Ölçü Ayar Birimi’nce
Toplam: 971 adet denetim gerçekleştirilmiş, değişik cinslerde
1197 adet ölçü ve tartı aleti kontrol edilmiş, arızalı ve hileli
olduğu tespit edilen 2 adet ağırlık toplanarak emanete alınmış,
28 adet ağırlık birimi de tamire sevk edilmiştir.
Ø Muayene ve damga harcı olarak alınan Toplam: 17.262,00 TL.
Belediyemiz veznesine yatırılmış, ayrıca, terazi kullanan esnafa 5.000 adet bilgilendirme broşürü dağıtılmıştır.
Ø 4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi
ile ilgili kanun gereği, Keçiören Kaymakamlığı emrinde oluşturulan sigara denetim ekibinde 2 adet Zabıta personeli görevlendirilmiş,
Ø 2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüze dilekçe, telefon, faks ve
e-mail yoluyla değişik konularda Toplam: 9.883 adet şikayet
gelmiş, bu şikayetler en kısa zamanda çözümlenerek sonuçtan
ilgililerine bilgi verilmiş olup, ayrıca müdürlüğümüze gün içerisinde telefon ile bildirilen en az 20 adet şikayet ilgili kurum ve
kuruluşlara yönlendirilmiştir.
Ø Semt Pazar Yerlerinde aralıksız sürdürülen denetimler neticesinde kurallara uymayan 208 adet pazarcı esnafına ait tezgahlar kapatılarak geçici sürelerle iptal edilmiştir.
Ø 2009 yılında 220, 2010 yılında 373, 2011 yılında 358 ve 2012
yılında is bu sayı 381 olarak gerçekleşmiştir.
Ø Ayrıca, Belediye Encümen kararı ile, Semt Pazar yerlerinde
genel huzuru bozan 39 adet Pazar tezgahı iptal edilmiş, 116
adet Pazar yeri devir işlemi gerçekleştirilmiş olup, semt Pazar
yerlerinde 170 adet Pazar tezgah yeri boş bulunmaktadır.
Ø 2013 yılı Ovacık ve Bağlum bölgelerindeki kurban satış alanında
Toplam: 773 adet çadır yerinin dağıtımı, oluşturulan komisyonca yapılmış, çadır yeri tahsis ücreti olarak 1.410.400.00
TL. belediyemiz veznesine yatırılmıştır.
Ø Ovacık kesim yerinde gerekli her türlü önlemler alınarak 780
adet büyükbaş, 300 adet küçükbaş,
Ø Geçici kurban kesim yerlerinde ise, 947 adet büyükbaş, 245
adet küçükbaş hayvanın kesimleri sağlanmıştır.
Ø Keçiören Belediyesine ait Kurban kesim yerlerinde Toplam:
1727 adet büyükbaş, 545 adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleşmiştir.
Ø 2013 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü’nce Toplam:
2.981.166.39 TL.’lik işlem gerçekleştirilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
143
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
144
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI:
Arsa kamulaştırmaları;
MAHALLESİ
ADA PARSEL
ALANI KAMULAŞTIRMA BEDELİ
KAMİLOCAK
34375/10
KAMİLOCAK
34379/5
KAMİLOCAK
34379/6
KAMİLOCAK
34712/29
BAĞLARBAŞI
30404/1
YEŞİLTEPE
31999/2
YEŞİLTEPE
30402/19
K.SUBAYEVLERİ
31947/8
32,83 m²
32,36 m²
84,45 m²
10,36 m²
276,84 m²
11,00 m²
134,00 m²
169,07 m²
---------
750.91 m2
13.132,00¨
12.244,00¨
33.780,00¨
4.144,00¨
110.736,00¨
3.300.00¨
40.200.00¨
67.628.00 ¨
------------285.164.00¨
Gecekondu kamulaştırmaları;
MAHALLESİ
ADEDİ
Ş.KUBİLAY
1 Adet
YÜKSELTEPE
13 Adet
KANUNİ
2 Adet
OSMANGAZİ
2 Adet
ATAPARK
1 Adet
SANCAKTEPE
2 Adet
ÇALDIRAN
1 Adet
KARARGAHTEPE
1 Adet
YAYLA
3 Adet
26 Adet
KAMULAŞTIRMA BEDELİ
1.137.00. ¨
49.774.25. ¨
4.648.00. ¨
4.217.00. ¨
3.300.00. ¨
13.000.00. ¨
2.973.00. ¨
6.000,00. ¨
6.626,00. ¨
91.675.25. ¨
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
145
Ağaç Kamulaştırmaları; İlçemiz muhtelif mahallelerinde yol açımı sırasında kesilen ağaçlar için 20.348,00¨
ödenmiştir.
Sonuç olarak; arsa, gecekondu ve ilçemizin muhtelif mahallelerinde yol açım çalışmaları sırasında Fen İşleri
Müdürlüğü tarafından kesilen ağaçların ve kamulaştırma işlemleri karşılığında da toplam 397.187,25. ¨
ödenmiştir.
2886 sayılı yasaya göre satışı yapılan arsalar;
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MAHALLESİ
ŞEHİTKUBİLAY
ŞEHİTKUBİLAY
ESERTEPE
ATAPARK
YÜKSELTEPE
UFUKTEPE
19 MAYIS
ESERTEPE
ŞEHİTKUBİLAY
AYVALI
AYVALI
BAĞLUM
BAĞLUM
ADA PARSEL
30458/7
34608/17
31777/3
31109/12
30174/6
31129/3
30942/23
31775/8
34356/1
30191/7
30193/10
1980/6
1980/7
SATILAN M2
360m2
639m2
630m2
605m2
404m2
712m2
567m2
771m2
660m2
432m2
375m2
796m2
615m2
SATIŞ BEDELLERİ
175.000,00.
440.000,00.
375.000,00.
375.000,00.
260.000,00.
655.000,00.
500.000,00.
550.000,00.
465.000,00.
230.000,00.
180.000,00.
200.000,00.
145.000,00.
BELEDİYE HİSSE SATIŞLARI
MAHALLESİ
ATAPARK KANUNİ BAĞLUM
BADEMLİK YAYLA SANCAKTEPE BAĞLARBAŞI UYANIŞ ESERTEPE 19 MAYIS ŞENYUVA
YEŞİLTEPE ŞEHİTKUBİLAY
KUŞCAĞIZ Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
146
M²
7136,92 m² 2286 m² 22 m² 1771,12 m²
2288,10 m² 5232 m²
454 m² 795 m² 2943 m² 867 m² 363,13 m² 55 m² 3055 m² 725 m² ALINAN HİSSE BEDELİ
3.662.881 ¨.
745.765 ¨.
1.650 ¨.
871.381 ¨.
1.168.200 ¨.
2.989.433 ¨.
280.050 ¨.
580.950 ¨.
1.974.025 ¨.
430.200 ¨.
223.250 ¨.
34.375 ¨.
1.647.425 ¨.
437.850 ¨.
ÇALDIRAN
OSMANGAZİ AYVALI UFUKTEPE OVACIK KARARGAHTEPE
ŞENYUVA
YÜKSELTEPE ETLİK TOPLAM 2 m² 1763 m²
5420,78 m²
4307 m² 340 m² 291 m² 51 m² 979 m² 3 m²
41.150,05 m²
1.100 ¨.
927.775 ¨.
3.503.269 ¨.
2.408.665 ¨.
162.100 ¨.
167.325 ¨.
61.200 ¨.
514.200 ¨.
2.100 ¨.
22.795.169 ¨.
2013 YILI 2981 / 3290 / 3366 SAYILI YASAYA GÖRE TAPU DEVİRLERİ
MAHALLESİ ADET
YÜKSELTEPE KANUNİ SANCAKTEPE
ATAPARK BADEMLİK ŞEHİTKUBİLAY AYVALI
TOPLAM 4 KİŞİ 1 KİŞİ 6 KİŞİ 1 KİŞİ 2 KİŞİ 6 KİŞİ 6 KİŞİ 26 KİŞİ M2
810 m² 220 m² 1063 m² 225 m² 321 m² 961 m² 1241 m²
4.841 m² ALINAN ARSA BEDELİ
86.250 ¨.
6.600 ¨.
210.670 ¨.
45.000 ¨.
9.630 ¨.
149.600 ¨.
137.125 ¨.
644.875 ¨.
Sonuç olarak hisse satışları ve 2981 sayılı yasaya göre tapu devir işlemlerinden 23.440.044,00 ¨. Gelir
elde edilmiştir.
Kiralanan Gayrimenkuller:
•
•
İlçemiz çeşitli mahallelerinde 30 adet Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(KEÇMEK-KEDEMKADEM ) açılmış olup, aylık 87.896,00¨x 12 = 1.054.752,00 ¨. yıllık kira bedeli ödenmiştir.
Halk Eğitim Müdürlüğü adına kiralanan yer 7 adet olup, aylık 4.543. ¨ x 12 = 54.516,00 ¨ yıllık kira
bedeli ödenmektedir.
Kiraya verilen ATM’ler; İlçemizin muhtelif mahallelerinde 15 adet Banka ATM’lerinden aylık 92.947,25¨ x
12 = 1.115.367,00¨ kiralama bedeli alınmıştır.
Harita ve Tespit Servisi: Kamulaştırma ve şahıs taleplerine istinaden 110 adet tespit yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
147
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
148
ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
Sunulan Hizmetler
Hayvan sağlığı hizmetleri,
Cenaze hizmetleri
Ambulans hizmetleri
İnsan sağlığı hizmetleri,
Projeler
Çevre sağlığı hizmetleri,
Veterinerlik Hizmetleri Birimi
İlçemiz sınırları içinde yaşayan sahipli hayvanların ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda sokakta
dolaşan sahipsiz hayvanlar toplanarak tedavi, kısırlaştırma ve diğer işlemleri müdürlüğümüze bağlı ‘’Evcil
Hayvan Kliniğinde’’ Veteriner Hekimlerce yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda toplam 1.472 adet hayvanın muayene tedavi, kısırlaştırma ve aşılama işlemi yapılmıştır.
Belediyemiz bünyesinde bulunan Veteriner Kliniğimizde ücretsiz kuduz aşısı yapılmaktadır. Bu kapsamda
sokak hayvanlarına ve sahipli hayvanlara 627 adet Kuduz Aşısı yapılmıştır.
Bölgemizdeki yaşayan sokak hayvanları yakalanarak geçici Rehabilitasyon Merkezimizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği kayıt altına alınarak, yaralı ve hasta olanların tedavisi yapılmış, 446 adet sokak
hayvanı Veteriner Hekimlerimizce kısırlaştırılmış, kuduz aşıları yapılmış ve kulak küpesi takılarak işaretlendikten sonra kanun hükümleri gereği alındıkları ortama bırakılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
149
Veteriner hekimlerimiz tarafından 3 okulda ortalama 800 öğrenciye 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu, hayvan sevgisi ve Zoonoz hastalıklarından
korunma yolları semineri verilmiştir.
Balık avlama ve satış mevsiminin açılmasıyla Belediyemiz sınırları içerisinde kurulan semt pazaryerlerinde balık tezgâhları denetlenmiştir
Aqua Park içerisinde bulunan evcil hayvanlar parkındaki hayvanlarımız her gün düzenli olarak Veteriner Hekimlerimiz tarafından kontrol edilmekte
ve hasta olanların tedavileri yapılmaktadır.
Belediyemiz resmi web sitesinde “Sahiplendirmek
İstiyorum” linki açılmış olup bu linke başvurular
sonucu 47 adet sahipsiz sokak hayvanı sahiplendirilmiştir.
Belediyemize ait hizmet birimlerimiz ve sosyal tesislerimizde haşere ve kemirgen ilaçlaması yapılmıştır. Bu amaçla yapılan ilaçlamalar;
Belediyemiz sosyal alanlarında
İlaçlama yapılan alan
Haşere 112.170 m2
Kemirgen 39.785 m2
Sokakta yaşayan başıboş hayvanlarla ilgili Müdürlüğümüze gelen şikayetler (telefon, e-mail ve dilekçe)
ekiplerimizce 24 saat kesintisiz olarak yerinde değerlendirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gerekli tutanaklar
düzenlenerek arşivlenmiştir. Gelen şikayetler;
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Okullar ve
ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi
yapılmıştır. Cami, mescit ve Cemevlerinde 67.600
m2 ve okullarda 44.300 m2 alan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmıştır.
Telefon : 2.293
e-mail : 1.500
Dilekçe : 28
Kurban çadırlarının kurulacağı alanda salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri
yapılarak gerekli çevre ve sağlık önlemleri alınmıştır. Kurban faaliyetinin sonrasında ilaçlama ve
dezenfeksiyon işlemleri tedbiren 15 gün boyunca
sürdürülmüştür. Kurban satış alanlarında;
*Toplam 3.821 adet sahipsiz sokak hayvanı şikâyeti
gelmiş ve şikâyetlerin tamamı değerlendirilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
150
Kurban satış yerleri çevre İlaçlaması 378.000 m2
Kurban pazarında bulunan kapalı çadırlar ilaçlama
595.210 m2
Kurban satış yerleri çevre dezenfeksiyonu
378.000 m2
Kurban pazarında bulunan kapalı çadırlar dezenfeksiyon 541.100 m2
alan ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır.
Kurban satış yerinde halkımızın sağlıklı ve gebe
olmayan kurban temin edebilmelerini sağlamak
Veteriner Hekimlerimiz, kurbanlıkların Veteriner
Sağlık Raporlarını, Dezenfeksiyon Belgelerini ve
Aşı Belgelerini inceleyerek dişi hayvanlarda ise gebelik muayeneleri yapılmıştır.
Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar devam eden
uçkun mücadelesi kapsamında ilçemiz sınırları
içerisinde ki mahallelerimiz haftada en az iki kez
gece ve gündüz olmak üzere 72 saat aralıklarla
ilaçlanmıştır.
Muhsin Yazıcıoğlu Parkında revizyon çalışmaları
yapılarak Aqua Park, diğer gölet ve parklarda yeni
hayvanlar alınarak, hayvan sayı ve çeşitliliği zenginleştirilmiştir.
Belediyemize bağlı parklarda ve gezi yerlerinde
mevcut evcil hayvanların bakımı, beslenmesi ve Veteriner Hekimlik Hizmetleri tarafımızdan yapılmıştır.
Veteriner Kliniğinde Yapılan İşlemler;
Muayene
Sahiplendirilme
Sokakta bulunan başıboş hayvanlarla ilgili
alınan şikayet sayısı
1.472
47
3.821
Kuduz Aşısı
627
Kısırlaştırılma
446
Cenaze İşleri Birimi:
İlçemiz sınırları içerinde evde vefat eden vatandaşlarımızın ölüm raporları Cenaze Hekimliği hizmeti alımı yolu ile evde rapor düzenlenebilmesi için 7 gün 24
saat Hekim gönderilmiştir. Evinde veat eden vatandaşlarımıza 1.139 Adet ölüm raporu düzenlenmiştir.
Cenaze Defin Ruhsatı ve gerekli belgeler düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir.
* 1.583 adet il İçi Defin Ruhsatı
* 3.268 adet il dışı Defin Ruhsatı düzenlenmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
151
Ağız ve Diş Sağlığı Haftasında İlçemiz sınırlarında
bulunan 12. sınıf öğrencimize ağız-diş taraması bu
yılda yapılmıştır.Öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edilmiştir.
Yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımızın Belediyemiz web sayfasında bulunan “Yaşlılar için Evde
Diş Sağlığı” linki ve telefon ile müracaatları ile 172
hastaya evde diş sağlığı hizmeti sunulmuştur.
Belediye Hekimimiz tarafından 49 kişiye KBB muayenesi yapılmış ve reçetelendirilmiştir.
Vefat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 684 Adet
ücretsiz kefen verilmiştir.
Yakınlarını kaybeden 474 cenaze evine, Belediye
Başkanımız adına, din görevlisi (eski müftü), vatandaşlarımıza taziyelerini sunarak kur’an tilavet edip
başsağlığı dilemiştir. Bu ziyaretlerde acılı ailelerimize manevi destek verilmiş, acılı ailelere ve yakınlarına ikram olarak 28.000 pide ve ayran gönderilerek
zor günlerinde Belediyemizin vatandaşlarımızın yanında olduğu gösterilmiştir
Cenaze İşlerinde yapılan işlemler;
İl içi defin ruhsatı
1.583
İl dışı defin ruhsatı
3.268
Ücretsiz verilen kefen miktarı
Ücretsiz dağıtılan pide ve ayran sayısı
684
28.000’er adet
Sağlık İşleri Birimi
Belediyemizde çalışan personellerin ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilere ağız ve diş sağlığı hizmeti
sunulmuştur. 2.448 kişi diş tedavisi ve önleyici diş
sağlığı (ağız muayenesi, diş eti tedavisi, diş taşı tedavisi, çekim dolgu, danışman hekimliği, röntgen)
hizmetlerinden faydalanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
152
Belediyemiz çalışan personellerine ihtiyaçları halinde tansiyon, enjeksiyon, pansuman hizmetleri
sunulmaktadır. Ayrıca Belediyemizin düzenlemiş
olduğu sportif ve kültürel organizasyonlarda, Ramazan etkinliklerinde ve Kurban satış ve kesim
yerinde sağlık personeli ve ilk yardım desteği verilmiştir. Bu kapsamda;
Belediye Personeli ve bakmakla yükümlü olduğu
1.095 kişiye,
Kurban satış alanında 207 kişiye
Ramazan etkinliklerinde 168 kişiye
Atatürk Kültür Merkezinde 78 kişiye
Vatandaşlarımıza toplamda 1.548 kişiye tansiyon,
enjeksiyon, pansuman hizmeti verilmiştir.
Geleneksel olarak her yıl düzenlenen modern teknikle ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarına yapılan
sünnet şöleni bu yılda çeşitli etkinliklerle yapılmıştır. İhtiyaç sahibi 1068 çocuğumuz modern teknik ve uzman hekimlerce sünnet ettirilmiştir.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yatalak,
engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hasta
nakil hizmeti verilmektedir. Belediyemize ait ambulanslarla 1.507 kişiye hasta nakil hizmeti verilmiştir.
Doktor Muaysenesi
Enjeksiyon+Pansuman+Tansiyon
Faliyetlerde sunulan hemşirelik hiz.
49
1.095
453
Diş Polikiliniği
2.448
Evde diş hiz.
172
Okullarda diş taraması
6.852
Hasta Nakil Hiz.
1507
Sıhhi Şikayetler
213
Sünnet Şöleni
1068
Müdürlüğümüz Sağlık Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler;
4 Mart 2013 (Yeşilay Haftası) tarihinde Yunus Emre
Kültür MerkezindeYeşilay cemiyetiyle ortaklaşa
“Bağımlı olma özgür ol’’projesi yapılmıştır.
11 Nisan 2013 tarihinde Yunus Emre Kültür Merkezinde “Kanser Taraması” semineri yapılmış olup,
taramaya katılan 36 kişiye KETEM’lerde kanser taraması yapılmıştır.
26.12.2013 tarihinde FTZ, 27.12.2013 tarihinde
FORUM AVM’de Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile koordineli olarak 178 kişide KOAH ve Solunum Fonksiyon Testi yapılmıştır.
09 Şubat 2013 “Dünya Sigarayı Bırakma Günü”nde
Antares ve Forum AVM’de vatandaşlara yönelik ücretsiz tarama yapılmış olup, bu taramalarda 7000
kişiyle birebir karbonmonoksit ve Nikotin ölçümü
yapılmıştır.
Çevre Denetim Birimi
22 Ocak 2013 tarihinde okullar arası “Çevre ve
Geri Dönüşüm” konulu bilgi yarışması, düzenlenmiş, yarışmaya 19 adet ilkokul katılmıştır.
Şubat - Mart aylarında ilçemiz sınırlarında bulunan
88 okulda yaklaşık 12.000 çocuğumuza Necip Fazıl
Kısakürek sahnesinde Çevre Çiçekleri Tiyatro gösterisi sunulmuştur.
17 Mayıs 2013 tarihinde Antares AVM’de Çevre Çiçekleri Yarışıyor sergisi açılmış, “Clean Up The
World” etkinliği kapsamında mıntıka temizliği yapılarak, çocuklara gösteri ve eğlence düzenlenmiştir.
10 Mayıs 2013 Antares tiyatro salonunda Avusturalya Büyükelçiliği ile birlikte “Clean Up The World”
etkinliği kapsamında 200 öğrenciye çevre eğitimi
verilmiştir.
11 Haziran 2013 tarihinde Kalaba Spor tesisleri yanında 1.000 kişilik ilköğretim öğrenci grubumuzla
birlikte 4.Temiz Keçiören Çevre Eylem günü şenlikleri yapılmıştır. Şenlikte çoçuklarımız çeşitli hediyeler verilmiştir.
Çevre Sağlığı birimimizce kapalı alanlarda ve yerleşim yerlerinde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek 213 adet sıhhi şikâyet dilekçesi, yerinde
incelenmiş ve gereği yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
153
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
154
SOSYAL YARDIM
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HUZUREVİ BİRİMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yaşlılar haftası nedeniyle yaşlılarımıza eğlence programları ve geziler düzenlendi.
Protokol ziyaretleri yapıldı. Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen ziyaretler kabul edildi.
Yaşlılarımız yönelik olarak çeşitli lise ve üniversitelerin topluma hizmet uygulaması dersi ile İşkur kapsamında açılan meslek edindirme kurslarının uygulamalı çalışması sağlanmıştır.
Her yıl olduğu gibi Halk eğitim merkezinden el beceri kursu öğretmenleri getirilerek yaşlılarımıza eğitim verilmiştir.
Keçiören bölgesindeki kuaförler tarafından düzenli olarak yaşlıların saç ve tırnak bakımlarının yapılması
sağlanmıştır.
Yaşlılarımızın düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırılmıştır.
Keçiören müftülüğünden din hocaları getirilerek yaşlılarımızla dini sohbetler yaptırılmıştır.
Huzurevinde vefat eden yaşlılarımıza mevlit okutulmuştur.
Anneler ve Babalar günü nedeniyle çeşitli okullarla işbirliği yapılarak eğlence ve kutlamalar yapıldı.
Yaşlılarımız için çeşitli konser programları düzenlenmiştir.
Çeşitli STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile çeşitli projelerde yaşlılarla ilgili çalışmalar yapılmıştır. (Yaşlılarda görme ve tat alma duyularını azalma nedenleri, Yaşlılarda hareket kayıplarının nedenleri, Depresyon eğilimleri v.b)
2013 yılında huzurevinde kalmak için 50 kişi müracaat etmiş, 24 kişi yerleştirilmiş 12 kişi görüşmeye
gelmeden müracaatından vazgeçmiş, 4 kişi huzurevine uygun görülmediğinden bakım evine yönlendirilmiş 10 kişinin de yatış için gerekli işlemleri devam etmektedir.
ENGELLİ BİRİMİ
•
•
•
•
18-19 Şubat 2013 tarihlerinde dört seans olmak üzere Eti Çocuk Kulübü Keçiören’li çocuklarımıza tiyatro gösterisi sergilemişlerdir. Toplamda gösteri ile 1.400 çocuğumuz ulaşılmıştır.
28 Şubat Dünya Ender Hastalıklar Günü farkındalık çalışması yapılmıştır. 5.000 adet kurdele hazırlatılarak Keçiören ilçesinde bulunan alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.
15-16 Mart 2013 tarihleri arasında Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenlenmiştir.
90 engelli sporcumuz Güçsüzler Yurdunda iki gün misafir edilmiştir.
23 Mart 2013 tarihinde Dünya Engelliler Spor Kulübü Derneği iş birliği ile Engellilerin İstihdamında Korumalı İş Yerleri Statüleri ve Mesleki Eğitim Süreçlerinin AB boyutunda incelenmesi isimli proje tanıtım
galası yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
155
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
156
13 Mart 2013 tarihinde Keçiören ilçesinde görevli rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri ve
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden yetkili kişilere engellilerin yasal hakları, bu konuda mevzuat değişiklikleri, yapılan çalışmalar ve engelli ailesi ile iletişim konularında bilgilendirme toplantısı
Düzenlenmiştir. Toplantıya 250 kişi katılmıştır.
21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık gününde ilçemizde ikamet eden 50 Down sendromlu
çocuğumuzla ebru sanatı yaparak, palyaçolarla beraber eğlenceli vakitler geçirmeleri sağlanmıştır.
11 Nisan 2013 tarihinde Altı Nokta Körler Vakfı- Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı- Gazi Üniversitesi iş
birliği ile Bağımsız Hareket Beyaz Baston Çalıştayı düzenlenmiştir.
25-26 Nisan Hiperaktif Oyuncaklar Otizm Vakfı ve Keçiören Belediyesi işbirliği ile Kardeşler Pazar Yerinde düzenlenmiştir. Yaklaşık 500 çocuğumuz katılmıştır.
10 Mayıs Antares Eğlence Programı Sesli Betimleme Derneği iş birliği ile 500 Görme ve İşitme Engelli
çocuğumuz sinemada film izlemişlerdir. Ardından Özel Çocuklar Sanat Evi’nin hazırlamış olduğu gösterileri izleyerek eğlenceli vakitler geçirmişlerdir.
12 Mayıs Anne Sana Pasta Yaptım programı çerçevesinde Estergon Kalesinde çocuklarımız pasta yapmış
annelerine ikram etmişlerdir.
14 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi işbirliğinde Ahmet Taşgetiren’in katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi’nde aile birliğinin önemini ve korunmasını
vurgulayan salon programı gerçekleştirilmiştir.
18 Mayıs Annelik Engel Tanımaz Çalıştayı Altı Nokta Körler Vakfı iş birliği ile Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenmiştir.
2 Haziran Pazar Günü Ankara Off-Road Kulübü iş birliği ile babalar günü pikniğimiz düzenlenmiştir.
Gençlik Ve Spor Bakanlığı iş birliği ile 450 engelli ve refakatçisi Aydın Kuşadası Gençlik Kampına gönderilmiştir.
Çankırı Gezisi 07.09.2013 tarihinde 50 engelli ailemizle beraber Çankırı Belediyesinin misafiri olarak
Çankırı’ya gidilmiştir.
Ramazan etkinlikleri kapsamında 25 ailemiz evlerinde ziyaret edilerek, kıyafet- gıda yardımı yapılmıştır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim dönemi başlangıcı dolayısıyla Engelli çocuklara kırtasiye yardımı ayrıca Otistik Çocuklar Merkezine kayıtlı 46 öğrencimize kıyafet yardımı yapılmıştır.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 1.500 engelli vatandaşımız ve ailesine Halil İbrahim Sofrasında eğlence ve yemek programı yapılmıştır.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında En Yakın Arkadaşım Engelli kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Engelsiz Yaşam Derneği
Başkanı Ali ULUSOY ve down sendromlu oğlu Ozan ULUSOY’un katılımlarıyla 300 ortaokul öğrencisine
söyleşi programı düzenlenmiş ve kompozisyon yarışması ödül töreni gerçekleştirilmiştir.
İşaret Dili kursu düzenlenmiş 20 vatandaşımız faydalanmıştır.
Braille Alfabesiyle Kuran-ı Kerim kursu düzenlenmiş 6 engeli vatandaşımız faydalanmıştır.
İşaret Dili ile Kuran-ı Kerim kursu düzenlenmiş 15 vatandaşımız faydalanmıştır.
Halk Oyunları ve Modern Dans kurslarımız düzenlenmiştir.
2013 YILI İSTATİSTİKSEL VERİLER
VERİLEN HİZMET
OCK ŞUB MAR
NİS
ENGELLİ SAYISI
MAY HAZ. TEM AĞU EYL EKM KAS
12
5
9
8
ARA
TOPLAM
1.886
-
9
20
10
10
20
1.998
PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETİ
3
1
-
-
1 2
-
1
3
2
9
4
2
19
ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA
BİLGİLENDİRME
25
21
15
20
23
9
32
29
41
33
47
43
338
ENGELLİ NAKİL ARACI HİZMET
70
20
50
57
44
37
67
57
51
60
66
63
642
AVUKATLIK HİZMETİ
-
-
-
-
2
-
-
- 1
4
2
1
10
SOSYAL YARDIM BİRİMİNE
YÖNLENDİRME
4
2
3
5
4
2
18
15
23
21
34
4
136
TEKERLEKLİ SANDALYE
3
-
2
2
-
-
2
1
1
-
2
13
KOLTUK DEĞNEĞİ
-
2
-
-
- - - -
2
HAVALI YATAK
-
1
-
-
-
1
- -
-
-
2
KADIN DANIŞMA MERKEZİ
Ankara Barosu – Gelincik Merkezi işbirliğiyle “Kadın Hakları Seminerleri” Düzenlendi.
“Kadın Hakları” Seminerleri, Keçiören’de yaşayan kadınların sahip oldukları yasal haklar ve düzenlemeler
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Seminerde, Ankara Barosu Gelincik Projesinin çalışma
konusu ve esasları, 6.284 Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Medeni Hukuk ve Ceza Hukukunda Kadınların Hakları ile ilgili düzenlemeler anlatılmaktadır.
Seminerler belediyemizin kadınlara yönelik hizmet veren birimlerinde düzenlenmiştir. Kadın Danışma Merkezi, Osmanlı Spor Merkezi ve Yonca Yaşam Merkezinde; Ocak ayında 3, Şubat ayında 2, Mart ayında 2, Nisan
ayında 2 ve Mayıs ayında 2 olmak üzere toplam 11 seminer tamamlanmıştır.
•
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği “Bir Yastıkta Yarım Asır” Etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Bir Yastıkta Yarım Asır” Etkinliği düzenlenmiştir. “Bir Yastıkta Yarım
Asır” etkinliği; evlilik sürelerinin çok kısaldığı günümüzde, evlilikleri bir ömür boyu süren çiftlerin, uzun
evlilik sırlarını paylaşması, evlilikte sevgi, saygı, sabır ve hoşgörünün öneminin fark edilmesi ve uzun evliliklere sahip çiftlerin deneyimlerinin kamu oyuna aktarılması amacıyla, ülkemizde en az 50 yıldır evliliğini
birlikte sürdüren çiftlerin bir araya getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Etkinliğe 81 ilden birer çift katılmıştır. Katılımcılar il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarından faydalanan aileler içinden seçilerek, Ankara’da Sürmeli Otel’de misafir edilmiştir.
Etkinlikler 6-7-8 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
157
7 Mart / Perşembe günü Sürmeli Otel’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in katılımıyla
programın açılışı yapılmıştır. Aynı gün bir grup çift Sayın Başbakanı ziyaret etmiştir.
8 Mart / Cuma günü Cumhurbaşkanlığı, TBMM ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, pek çok televizyonda,
haber kanalında ve gazetelerde yer almıştır.
“Sevgi Butonu Hareketi”
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Antares Alışveriş Merkezinde gönüllü bir tiyatro ekibi işbirliği ile canlı tiyatro oyunu sergilenerek sevgi ile sorunların üstesinden gelinebileceği vurgulanmıştır. “Sevgi Butonu Hareketi”
sosyal medyada yer almıştır.
“Kadın Gözüyle 8 Mart” Röportaj
Keçiörenli kadınlara 8 Mart ile ilgili duygu ve düşünceleri sorulmuştur. Röportaj 8 Mart’ta sosyal medyada
yer almıştır.
Afiş Çalışması
Dünya Kadınlar Gününde kadınlarla ilgili konulara duyarlılık oluşturmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek
amacıyla Keçiören ilçesinde afişleme çalışması yapılmıştır. Afişler “Gücünüzü Fark Edin” sloganı ile kadınların güçlü yanlarına dikkat çekmektedir.
Avrupa Birliği “Kesinlik Anne” Projesi
2011 yılında başlayan proje 2013 yılının Temmuz ayında tamamlanmıştır. Keçiören Belediyesi Kadın Danışma
Merkezi ile İtalya, Belçika, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve Polonya’dan sivil toplum kuruluşlarının ortak
olduğu projenin konusu “Şiddete maruz kalan kadınların ebeveynliklerinin desteklenmesi”dir. Proje ürünlerinden olan ortak rapor Türkçe’ye çevrilerek dağıtılmıştır. Ayrıca projeyi tanıtıcı broşür, afiş, raporlar vb.
çoğaltılarak Edirne’de Ulusal Ajans tarafından düzenlenen proje tanıtım fuarında ziyaretçilere dağıtılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
158
KEÇİÖREN BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ
OCAK – ARALIK 2013
Telefonla
başvuru
Müracaatçı Sayısı
911
Yüz yüze
başvuru
144
Toplam
1.055
Notlar
Müracaatçının ihtiyacına göre birkaç hizmet aynı anda sunulabilmektedir. Örneğin; hem hukuksal hem psikolojik desteğe ihtiyacı
varsa bir kişi aynı zamanda birkaç hizmeti de alabilmektedir.
Ücretsiz kreş, mesleki kurslar, yasal konular, kurumsal hizmetler
vb. konularda başvurular yapılmaktadır. Kadının ihtiyacı doğrultusunda hangi kurumlardan ne şekilde destek alabileceği hakkında
başvurucu bilgilendirilmektedir.
Yönlendirme ve
bilgilendirme
437
144
581
Bu kurumların adres ve telefon numaraları verilmektedir. Kurumlarda karşılaştığı sorunların çözümüne destek olunmaktadır.
Başvurucular ihtiyacına göre; Polis merkezleri, Sağlık kuruluşları,
Danışma Merkezleri, Barolar, Savcılıklar, Aile Mahkemeleri, Valilik
ve Kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Koza
Şönim, Halk Eğitim Merkezleri, İş-Kur gibi yerlere yönlendirilmektedir.
Sığınmaevine yerleşme, bilgi alma,
kalanlarla ilgili
işlemler
540
126
666
Sığınmaevine başvuru, Sığınmaevleri hakkında bilgi edinme ( kabul
şartları, müracaat yerleri, kalma süresi vb.), kuruluştan hizmet
alan kadınlarla ilgili yapılan tüm başvuruları kapsamaktadır.
Psikolojik destek
25
18
43
Merkezimize başvuran şiddet mağduru tüm kadınlarla yapılan ön
görüşme sonucunda uygun görülenlere psikolojik destek hizmeti
verilmektedir. KKE’ye yerleştirilen kadınlara sunulan psikolojik
destek hizmeti burada gösterilmemiştir. Randevular danışanın başvurduğu günden itibaren bir hafta içinde verilmektedir.
Hukuksal destek
26
14
40
Müracaatçılar, 6284 Sayılı Yasa ve temel yasal haklar konusunda
bilgilendirilerek, Gelincik Ofisi ve Adli Yardım Bürolarına yönlendirilmiştir. KKE’ye yerleştirilen kadınlara sunulan hukuksal destek
hizmeti burada gösterilmemiştir.
İş Bulma ve Mesleki
Kurslar
38
19
57
İş-kur Altındağ şubesine veya Akmasa ya yönlendirme yapılmaktadır
Geçici barınma
1
2
3
Geçici barınma sağlanması amacıyla müracaatçılar, Güçsüzler Yurdunda bir gece misafir edilmiştir.
Proje Çalışmaları
42
-
42
“Kesinlik Anne” Projesi ve “Bir Yastıkta Yarım Asır” Projesi ile ilgili
görüşmeler yapılmıştır.
Ekonomik
(ayni-nakdi)
6
7
13
Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, Togem’e ve
Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım Birimine yönlendirme yapılmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
159
KEÇİÖREN BELEDİYESİ KADIN KONUKEVİ
OCAK – ARALIK 2013
KADIN
Kadın Konukevinde Kalan Kişi
Sayısı
96
TOPLAM
NOTLAR
222
Müracaatçının ihtiyacına göre birkaç hizmet aynı anda sunulabilmektedir. Örneğin; bir kadın birkaç kez sağlık hizmeti aldığı gibi,
aynı anda psikolojik ve hukuksal destekte alabilmektedir.
Sağlık Hizmeti
225
123
348
Kuruluşumuzda kalan kadın ve çocukların hastaneden randevu
alma ve hastanedeki işlem takipleri yapılmaktadır. Sağlık güvencesi olmayanları tedavi ve ilaç masrafları belediyemizce karşılanmıştır.
Psikolojik Destek
204
29
233
Kuruluştan hizmet alan her kadın için Psikolojik destek hizmeti
sunulmaktadır. İhtiyaç halinde hastanelerin psikiyatri servislerinden randevu alınarak desteklenmektedir.
Hukuksal Destek
102
-
102
Kadınlar Gelincik Ofisi ve Adli Yardım Bürolarına yönlendirilmiş,
ücretsiz avukat hizmeti verilmiş, dava süreçlerinin takibi yapılmıştır.
-
96
96
İşe giren, kursa devam eden ya da işlerini yürütmek için dışarı
çıkması gereken kadınların çocukları için kreşte bakım hizmeti
sunulmuştur. Okula giden çocuklar için okul dışında etüt hizmeti
verilmiştir.
İş bulma
62
-
62
İŞ-KUR ve Ak-masadan takip edilen iş ilanları ile uygun görülen
işlere yerleştirilmiştir.
Meslek Edindirme
Kursu
Çeşitli Kurslar
38
-
38
İŞKUR – KEÇMEK – Halk Eğitim gibi kuruluşlar tarafından verilen
Meslek edindirme kurslarına yönlendirme yapılmıştır.
-
42
42
Çocukların okul nakil ve kayıt işlemleri takip edilmiştir.
Ekonomik Destek
(Nakdi Destek)
126
96
222
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı‘na müracaat edilerek
nakdi yardım alınmaktadır. Kadınlar için kişi başına 100 TL, çocuklar için 25 TL aylık olarak nakit yardım yapılmaktadır.
Sosyal Yardım
Hizmeti
(Gıda, Kömür,
Kira, Eşya Yardımı)
32
41
73
Kuruluşumuzda kalmakta iken evini tutup ayrılan kadınlar, Keçiören SYDV yönlendirilerek, nakdi yardım almışlardır.
Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler
76
48
124
Belediyemizin aylık sosyal, kültürel faaliyetleri takip edilerek,
kadın ve çocukların faydalanması sağlanmıştır.
Kreş - Etüt
Eğitim Desteği
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
160
126
ÇOCUK
SOSYAL YARDIM BİRİMİ
2013 yılında (Ocak-Aralık 2013) sosyal yardım birimimizde kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşağıdaki
yardımlar yapılmıştır.
YARDIMIN ÇEŞİDİ
MİKTARI
GIDA YARDIM PAKETİ
12.500 ADET
ET YARDIMI
6.907 KG
SEBZE -MEYVE 1850 AİLE
275 TON
ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTA BEZİ
500 PAKET
GİYİM YARDIMLARI (2000 AİLE)
5.000 KİŞİ
EŞYA (MUHTELİF EV EŞYASI)
150 AİLE
SICAK YEMEK (Sürekli öğlen ve akşam yemeği)
34 AİLE
ENGELLİ ARAÇ-GEREÇLERİ (TEKERLEKLİ SANDALYE)
14 ADET
EV TEMİZLİGİ
112 AİLE
KIRTASİYE YARDIMI
4.000 ADET KIRTASİYE / 3.000 ADET ÇANTA
KONUT İYİLEŞTİRME (BOYA BADANA VE TADİLAT TAMİRAT HİZMETLERİ)
10 AİLE
OSMANGAZİ HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ
23 Kasım 2013 tarihi itibari ile resmi olarak açılışı yapılmış olan konuk evimizde 277 kişi hasta ve hasta
yakınları konukevi hizmetlerinden faydalanmıştır. Kalan misafirlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeği
ikram edilmektedir. Hafta sonları ise öğle yemeği ikramımız vardır. Misafirlerimizin rahat bir şekilde hastaneye gidebilmeleri için servis hizmeti verilmektedir.
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinden Faydalanan Misafirlerimize İlişkin Veriler.
Tablo 1: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Yararlanan Misafirlerin Cinsiyet Durumu
Cinsiyeti
Frekans
Yüzde
Kadın
101
36,5
Erkek
176
63,5
Toplam
277
100
23 Kasım 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında ağırlamış olduğumuz misafirlerimizden 101 (% 36,5’i ) kadın
ve 176’sı (% 63,5’i) erkek olmak üzere 277 kişidir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
161
Tablo 2: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde Kalanların Uyruğu
Uyruğu
Frekans
Yüzde
T.C
271
97,8
Afganistan
6
2,2
Toplam
277
100
Misafirlerimizin 271 Kişisi (% 97,8’i) Türk vatandaşı ve 6 kişisi (2,2’si) si Afganistan vatandaşıdır. Afgan uyruklu misafirlerimizin 4’ü Yozgat’ dan, 2 si ise Gaziantep’ten gelmişlerdir. Barakalarda yaşamakta olduklarını belirtmiş olan misafirlerimize gerekli olan yardımlar yapılarak hastane işlemleri bittiğinde ise ikamet
ettikleri illere geri dönmüşlerdir.
Tablo 3: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde Kalanların Geliş Nedeni
Geliş Nedeni
Frekans
Yüzde
Hasta
113
40,8
Refakatçi
164
59,2
Toplam
277
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevine giriş yapanların geliş nedenini incelediğimizde ise 113 Kişi (% 40,8)
hastalığı nedeni ile ayakta tedavi gören ve kalacak yeri olmadığı için kurumumuzda misafir edilmiş olan
kişilerdir. 164 (% 59,2) kişi ise hastasının yanında veya hastanede yatan hastasının refakatçisi olarak gelmiş
olan kişilerden oluşmaktadır.
Tablo 4: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetlerinde Yararlanmış Olan Hasta ve Hasta Yakınlarının
Tedavi Oldukları Hastane
Tedavi Olunan Hastane
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
162
Kişi Sayısı
Yüzde
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
27
9,7
Hacettepe Üniversite Hastanesi
57
20,6
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
29
10,5
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
27
9,7
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
52
18,8
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
19
6,9
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23
8,3
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
10
3,6
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10
3,6
Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
10
3,6
Başkent Hastanesi
1
0,4
Onkoloji Hastanesi
1
0,4
Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi
1
0,4
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2
0,7
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
1,1
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
1,1
Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Toplam
2
0,7
277
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmetlerinden yararlanmış olan hastaların ve refakatçilerinin ilişkili
oldukları hastaneleri incelediğimizde 57 (% 20,6) kişinin Hacettepe Üniversite hastanesi, 52 kişinin (% 18,8)
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 kişinin (% 10,5)
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 kişinin (% 9,7) Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 27 kişinin (% 9,7) Gülhane Askeri Tıp Akademisi, 23 kişinin ( %
8,3 ) Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 19 kişinin (% 6,9) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 10 kişinin (% 3,6) Ankara Üniversitesi Tıp Fakülptesi, 10 kişinin (%
3,6) Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 kişinin (% 3,6 ) Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3
kişinin (% 1,1) Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 kişinin (% 1,1 ) Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 kişinin (% 0,7) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 2 kişinin (% 0,7) Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 kişinin (%
0,4) Ulucanlar Göz Eğitim Araştırma Hastanesi, 1 kişinin (% 0,4) Onkoloji Hastanesi, 1 kişinin (% 0,4) Başkent
Hastanesi’ ile işlerinin olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Faydalanmış Olan Kişilerin Sosyal Güvencesi
Sosyal Güvencesi
Kişi Sayısı
Yüzde
S.S.K
146
52,7
E.S
25
9,0
Bağ-kur
17
6,1
Yeşil Kart
75
27,1
Birleşmiş Milletler Baş Komiserliği
6
2,2
Askerlikte uygulanan sigorta
Toplam
8
2,9
277
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Faydalanmış olan kişilerin sosyal güvenlik kurumlarına bakıldığında ise 146 kişinin ( % 52,7) S.S.K’ ya, 25 kişinin (% 9,0) Emekli Sandığına, 17 kişinin (% 6,1) Bağ-kur’a,
75 kişinin (% 27,1) Yeşil Kart’a, 6 kişinin (% 2,2) Birleşmiş Milletler Baş komiserliği’ ne, 8 kişinin (% 2,9)
Askerlikte Uygulanan Sigorta hizmetlerine bağlı olduğu görülmektedir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
163
Tablo 6: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Faydalananların Çocukları
Çocuk Durumu
Frekans
Yüzde
Yanında kalan çocuğu yok
236
85,2
Yanında kalan 1 çocuğu var ve tedavi görüyor
27
9,7
Yanında kalan 2 çocuğu var ve 1’i tedavi görüyor
2
0,7
Yanında 1 çocuğu var
6
2,2
Yanında kalan çocuğu yok hastanede tedavi görüyor
5
1,8
277
100
Toplam
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmetinde faydalananların 236 kişisinin (% 85,2) yanında çocuğu bulunmamaktadır. 27 kişisinin (% 9,7) Yanında 1 çocuğu var ve tedavi görmektedir. 2 kişinin (% 0,7) Yanında 2
çocuğu var ve 1’i hasta ve tedavi görmüştür. 6 kişinin (% 2,2) yanında 1 çocuğu vardır. 5 kişinin ise (% 1,8)
yanında kalan çocuğu yok ve hastanede yatmaktadır.
Tablo 7: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetlerinden Faydalananların Geldikleri İl
Geldikleri İl
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
164
Frekans
Yüzde
Adana
5
1,8
Afyon
9
3,2
Ağrı
4
1,4
Amasya
1
0,4
Ankara
8
2,9
Antalya
1
0,4
Artvin
2
0,7
Bitlis
1
0,4
Bolu
4
1,4
Bursa
5
1,8
Çankırı
4
1,4
Çorum
5
1,8
Diyarbakır
1
0,4
Elazığ
1
0,4
Erzincan
1
0,4
Erzurum
7
2,5
Eskişehir
1
0,4
Gaziantep
7
2,5
Hakkâri
19
6,9
Hatay
2
0,7
İçel
3
1,1
İzmir
1
0,4
Kars
3
1,1
Kastamonu
18
6,5
Kayseri
3
1,1
Kırşehir
2
0,7
Konya
8
2,9
Kütahya
4
1,4
Malatya
3
1,1
Kahramanmaraş
9
3,2
Mardin
3
1,1
Muğla
1
0,4
Muş
9
3,2
Ordu
2
0,7
Siirt
2
0,7
Sivas
2
0,7
Tokat
11
4,0
Trabzon
1
0,4
Şanlıurfa
7
2,5
Uşak
1
0,4
Van
30
10,8
Yozgat
17
6,1
Zonguldak
12
4,3
Şırnak
2
0,7
Bartın
20
7,2
Iğdır
8
2,9
Karabük
7
2,5
Toplam
277
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden faydalananların 30 kişisi (% 10,8) Van’ dan gelmiştir.
Türkiye’nin her yerinden gelen hasta ve hasta yakınları kurumumuzda en iyi şekilde ağırlanarak gerekli olan
hizmetler sağlanmaya çalışılmıştır. Ankara’nın ilçelerinden gelen 8 kişide kurumumuzda misafir edilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
165
Tablo 8: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Faydalananların Mesleği
Mesleği
Serbest Meslek
Güvenlik Görevlisi
İşçi
Ev hanımı
Çiftçi
Şoför
Öğrenci
İnşaat İşçisi
Öğretmen
Memur
Garson
Ayakkabıcı
Mobilya ustası
İmam
Asker
Toplam
Kişi Sayısı
Yüzde
51
2
56
85
31
4
15
3
7
9
2
1
1
2
8
277
18,4
0,7
20,2
30,7
11,2
1,4
5,4
1,1
2,5
3,2
0,7
0,4
0,4
0,7
2,9
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmetinden faydalananların % 18,4 (51 Kişi ) serbest meslekle uğraşmaktadır. % 0,7’si (2 Kişi) Güvenlik Görevlisidir. % 20,2’si (56 Kişi) İşçidir. % 30,7’si ( 85 Kişi ) Evhanımıdır.
% 11,2’si (31 Kişi ) Çiftçidir. % 1,4’ü (4 Kişi ) Şofördür. % 5,4’ü (15 Kişi ) Öğrencidir. % 1,1’i ( 3 Kişi ) inşaat
işçisidir. % 2,5 (7 Kişi ) Öğretmendir. % 3,2’si ( 9 Kişi ) Memurdur. % 0,7’ si (2 Kişi ) Garsondur. % 0,4 (1 Kişi )
Ayakkabıcıdır. % 0,4’ü ( 1 Kişi ) Mobilya Ustasıdır. % 0,7 ‘si (2 Kişi ) İmamdır. % 2,9’u ( 8 Kişi ) Askerdir.
Tablo 9: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevinde Kalanların Kalış Süresi
Kalış Süresi
1 gün
2 gün
3 gün
4 gün
5 gün
6 gün
7 gün
8 gün
9 gün
10 gün
11 gün
15 gün
16 gün
19 gün
20 gün
Kalmaya Devam Eden
Toplam
Kişi sayısı
Yüzde
82
58
28
15
15
8
8
1
4
15
4
3
1
2
2
30
277
29,6
20,9
10,1
5,4
5,4
2,9
2,9
0,4
1,4
5,4
1,4
1,1
0,4
0,7
0,7
10,8
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmetinden faydalananların % 29,6’sı (82 Kişi) 1 gün süre ile konaklama
hizmetinden faydalanmıştır. % 20,9’u ( 58 Kişi ) 2 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. %
10,1’i ( 28 Kişi ) 3 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 10’i ( 28 Kişi ) 3 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 5,4’ü ( 15 Kişi ) 4 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır.
% 5,4’ü ( 15 Kişi ) 5 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 2,9’u ( 8 Kişi ) 6 gün süre ile
konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 2,9’u ( 8 Kişi ) 7 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 0,4 ‘ü ( 1 Kişi ) 8 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 1,4’ü ( 4 Kişi ) 9 gün süre ile
konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 5,4’ü ( 15 Kişi ) 10 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 1,4’ü ( 4 Kişi ) 11 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 1,1’i (3 Kişi ) 15 gün süre
ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 0,4’ü (1 Kişi ) 16 gün konaklama hizmetinden faydalanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
166
% 0,7’si (2 Kişi) 19 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 0,7’si (2 Kişi ) 20 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır. % 0,4’ü (1Kişi ) 24 gün süre ile konaklama hizmetinden faydalanmıştır.
En uzun süreli olan misafirimizin kemoterapi ve radyoterapi hizmeti almıştır. % 10,8’i ( 30 Kişi ) konaklama
hizmetimizden faydalanmaya devam etmektedir.
Tablo 10: Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden Faydalananların Çalışma Durumu
Çalışma Durumu
Emekli
Çalışmıyor
Çalışıyor
Toplam
Frekans
Yüzde
31
133
111
277
11,2
48,0
40,1
100
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi Hizmetinden faydalananların % 11,2’si Emekli, % 48,0’ ı bir işte çalışmıyor, % 40,1’i çalışmaktadır.
Kurumumuzda kalmakta olan misafirlerimizden 50 kişiye kıyafet yardımı yapılmıştır. 35 kişiye servis aracı
sağlanmıştır.
Osmangazi Spor ve Eğitim Merkezi
Osmangazi Sosyal Yaşam Tesislerine bağlı olarak hizmet vermekte olan Osmangazi Spor ve Eğitim Merkezinden mahalle sakinlerimiz faydalanmaktadır. Bu bölüm sadece kadınlara hizmet vermektedir. Halk eğitim
merkezi ve müftülüğe bağlı olan hocalarımız ile çalışmalara devam edilmektedir.
Spor Merkezi
09:30 – 11:00 Grubu
15 Kadın
11:30 – 13:00 Grubu
15 Kadın
13:30 – 15:00 Grubu
15 Kadın
3’er aylık dönemler halinde halk eğitim merkezine bağlı olarak açılmış olan kursumuzdan toplamda 45 kadınımız hizmet almaktadır.
Kuran’ı Kerim Kursu
Keçiören Müftülüğüne bağlı olarak açılmış olan Kuran’ı Kerim Kursundan sabah ve öğle gruplarından toplam
80 kadına kuran kursu verilmiştir.
09:00 – 10:00 Grubu
20 Kadın
10:00 – 12:00 Grubu
20 Kadın
14:00 – 15:00 Grubu
20 Kadın
15:00 – 16:00 Grubu
20 Kadın
Tel Kırma ve İğne Oyası Kursu
09:00 – 12:00 Grubu (Tel Kırma)
15 Kadın
13:00 – 15:00 Grubu (İğne Oyası)
15 Kadın
Halk eğitim merkezine bağlı olarak açılmış olan Tel kırma ve İğne oyası kursundan toplam 30 kadına kurs
verilmiştir.
Kurdele Nakışı
09:00 – 12:00 Grubu ( Kurdele Nakışı )
15 Kadın
Halk eğitim merkezine bağlı olarak açılmış olan kurdele nakışı kursundan toplam 15 kadına kurs verilmiştir.
Tüm kurslarımız 3’er aylık periyotlar şeklinde açılmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
167
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
168
BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
1. İÇERİK FİLTRELEME ve LOGLAMA UYGULAMASI
Yasal Zorunluluk gereği güvenli internet yükümlülüğü kapmasında filtreleme sistemi ile Pornografi, Oyun ve
Sosyal Paylaşım siteleri engellenmiştir ve Bilgisayar Logları tutulmaya başlanılmıştır.
2. MERKEZİ YAZICI PROJESİ
Belediyemiz Müdürlükleri çıktı ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi ve artan sarf malzemesi giderlerini azaltmak amacıyla yapılan merkezi yazıcı projesi bitirilmiştir. Müdürlüklere tahsis edilen Fotokopi, fax ve yazıcı
özellikli, yüksek kapasiteli yazıcılar ile masabaşı yazıcılarına olan ihtiyaç ortadan kaldırılmış ve işlemlerin
tektip makinelerden toplu olarak yapılması sağlanmıştır.
3. IP TELEFON ÇALIŞMALARI
Tek noktadan iletişim amacıyla network hatlarıyla çalışabilen IP telefon sistemi çalışmaları başlatılmıştır.
Böylece ayrı ayrı telefon hatlarına gerek olmaksızın internetin geçtiği her yerden kurum içi görüşmesi yapar
gibi telefon görüşmesi yapabilmek amacıyla altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 2014 yılı itibariyle çalışmaların bitirilmesi beklenmektedir.
4. MİCROSOFT SYSTEM CENTER KURULUMU İLE ENVANTER KAYDI
Microsoft’la birlikte yapılan ortak çalışmada, bilgisayarlarımızın envanterlerinin tutulması ve uzaktan yama
(update) basılması gibi özellikleri olan System Center yazılımının kurulması sağlanmıştır.
5. STORAGE (VERİ AMBARI) ARTTIRIMI
Artan Veri Ambarı ihtiyacı ile birlikte 12.4 TB’lık alana sahip veri ambarları 50 TB’lık bir alana yükseltilerek,
kurumumuz veri ihtiyacı önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek ihtiyaca göre arttırılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
169
6. SMS BELEDİYECİLİĞİ
8. MOBİL UYGULAMALAR
Sms belediyeciliği hizmetine devreye alan Bilgi İşlem Müdürlüğü, vatandaşların sms atarak belediyemiz ile iletişime geçebilmesini sağlayan sistemdir.
Vatandaşlar bütün operatörlerden 5223’e sms atarak belediyecilik işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.
Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli tarafından geliştirilen Mobil Uygulamalar ile belediye hizmetlerini
vatandaşlara sunmaktadır. Windows 8 uygulamasını
geliştiren ilk yerel yönetim olan Keçiören Belediyesi uygulaması vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Andoid Mobil, iphone, ipad ve Windows 8
uygulamaları ile vatandaşlar aşağıdaki hizmetlere
ulaşabilmektedir.
7. ENGELLERİ KALDIRIYORUZ
Türk Telekom ile ortak yapılan İletişimde Engelleri
Kaldırıyoruz projesi ile işitme ve konuşma engelli
vatandaşların sms iletişim sistemi ile belediyemiz
ile iletişime geçmesi sağlanmıştır. Sistem kapsamında işitme ve konuşma engelli vatandaşlar,
isteklerini 0-312 361 10 49 numaraya kısa mesaj
olarak gönderebiliyor. Keçiören Belediyesi’nin sabit numarasına gelen kısa mesaj, sistem aracılığıyla çağrı merkezi sisteminde görüntüleniyor. Mesaj
içeriğine göre, kurumdaki fiziki uygulama başlatılarak, gerekiyor ise engellinin ev veya cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek cevaplandırılıyor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Haberler
Duyurular
Mustafa Ak hakkında bilgiler ve iletişim,
Keçiören Belediyesi etkinlikleri
Projeler
Sosyal Tesisler
360 Keçiören
Keçiören’de ki nöbetçi eczaneler
Keçiören Rehberi
Sanal Tur
E-Belediye
Galeri
9. WEB UYGULAMALARI
Gezi Takip Sistemi
Belediyemizin düzenlemiş olduğu gezilerin kayıtlarının online ortamda tutulmasını sağlayan sistem
geliştirilmiştir. Gezi başvuruları, başvuru durumları
sistem üzerinden takip edilebilmektedir.
Personel Takip Sistemi
Belediyemiz bünyesinde görev yapan personel bilgileri sistem üzerinden kaydının yapılması ve takip
edilmesinin sağlayan sistemdir.
İhale Takip Sistemi
Belediyemiz bünyesinde yapılan ihale bilgilerinin
online sistem üzerinde takibini sağlayan sistemdir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
170
Hayvan Sahiplendirme Sistemi
Belediye barınağında bulunan hayvanların bilgilerinin tutulduğu sistemdir. Barınakta bulunan hayvanların sahiplendirilmesi sağlamak amacıyla web
sitesi üzerinden hayvan bilgileri yayınlanmakta ve
sahiplenmek isteyenler form doldurarak başvuruda
bulunabilmektedir. Ayrıca vatandaşların kendi hayvanlarını sahiplendirmek için form doldurarak web
sitemiz üzerinden ilan verebilmektedirler.
Metin Alagöz Gençlik Merkezi Sistemi
Metin Alagöz Gençlik Merkezi üye takibini sağlayan
sistemdir. Düzenlenen kurs ve etkinliklerin takibi
sistem üzerinden yapılabilmektedir.
Emekliler Platformu Sistemi
Emekliler Platformu üye takibini sağlayan sistemdir. Düzenlenen kurs ve etkinliklerin takibi ve anket kaydı sistem üzerinden yapılabilmektedir.
Gönüllü Akademisi Sistemi
Belediyemiziz desteği ile kurulan Gönüllü Akademisine vatandaşların kurumsal web sitemiz üzerinden
başvuru yapmalarını sağlanmaktadır. Gönüllü Akademisi Sistemi üzerinden üye takibi yapılmaktadır.
Düzenlenen kurs, etkinlik, faaliyet ve eğitimlerin
takibi sistem üzerinden yapılabilmektedir.
Kent Bilgi Sistemi İşyeri Envanter Sistemi
Kent Bilgi Sistemi ile entegre çalışan sistem üzerinden açılan ve kapanan iş yerleri bilgilerinin girişi ve
takibi sağlanmaktadır.
Toplu SMS Yazılımı
Toplu SMS Yazılımı, sms gönderimini tek bir çatı altında toplayan sistemdir. Gezi Takip Sistemi, Metin
Alagöz Gençlik Merkezi Sistemi, Emekliler Platformu Sistemi, Gönüllü Akademisi Sistemi ve Saysis’e
entegre çalışmaktadır. Ayrıca müdürlüklerin ellerinde bulunan telefon listeleri sisteme entegre
edilebilmektedir. Yazılım sayesinde aynı zamanda
kanuni yükümlülüğümüz olan, vatandaşların sistemden istedikleri zaman çıkarak sms almamaları sağlanacaktır. Böylece her birimin kendi listesi
üzerinden sms attığı şu anki durumda sms almak
istemeyen vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderilmiş olacaktır.
Bahçe, Balkon ve Pencere Yarışması Başvuru Sistemi
Kurumsal web sitemiz üzerinden bahçe, balkon ve
pencere yarışmasına başvurmak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan
sistemdir.
1071 Kadın İş Hayatına Katılıyor Başvuru Sistemi
Kurumsal web sitemiz üzerinden 1071 Kadın İş Hayatına Katılıyor KOSGEB programına başvurmak
isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve
takibini sağlayan sistemdir.
Yaşlılar İçin Evde Diş Sağlığı Hizmeti
Kurumsal web sitemiz üzerinden evde diş sağlığı almak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan sistemdir.
Arama Kurtarma Ekibi Sistemi
Kurumsal web sitemiz üzerinden gönüllü olarak
arama kurtarma ekibine katılmak isteyen vatandaşların online başvuru yapmasını ve takibini sağlayan sistemdir.
Sosyal Yardım Kent Bilgi Sistemi Entegrasyonu
ve Mobil Uygulaması
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım verileri ile Kent Bilgi Sistemi entegrasyonu tamamlanmıştır. Geliştirilen sistem aracılığıyla Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım verilerini
aylık olarak sisteme yüklemektedir. Yardım verileri akıllandırılarak harita ortamında görüntülenebilmektedir.
Sosyal Yardım Mobil Uygulaması ile Keçiören Belediyesinin yardım verileri ve Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı yardım verilerinin online olarak
sorgulanmasını olanak sağlamaktadır. Mobil uygulama aracılığıyla yardım ve nüfus verilerinin istatistiki analizleri sorgulanabilmektedir.
Keçiören Gazetesi Web Sitesi Entegrasyonu
Keçiören Gazetesi kurumsal web sitemiz üzerinden
yayınlanmasını sağlayan sistemdir. Sistem üzerinden
Keçiören Gazetesinin sisteme girişi yapılmaktadır.
Kent Bilgi Sistemi
Kent Bilgi Sistemi ve sosyal yardım verileri entegrasyonu tamamlanmıştır. Sosyal Doku ve Sosyo-Demografik analizler grafiksel olarak sisteme entegre
edilmiştir.
Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülerek park envanterleri sisteme entegre edilmiştir.
Zabıta Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile “Kent Bilgi
Sistemi İşyeri Envanter Sistemi” aracılığı ile açılan
ve kapanan iş yeri bilgileri sisteme girilmeye başlanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
171
Keçiören Kaymakamlığı Web Sitesi
Keçiören Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.
Memnuniyet Anketi Takip Sistemi
Vatandaşlara yönelik yapılan anketlerin online olarak takibini sağlayan sistemdir. Kent Bilgi Sistemi
ile entegre edilen sistem ile Keçiören memnuniyet
haritası oluşturulmasını sağlayacaktır.
Geçici İkamet Bildirim Sistemi
Keçiören Belediyesine ait Osmangazi Sosyal Yaşam
Tesisi konuk evinde konaklayan vatandaşların bilgilerini takip eden sistemdir.
Sistem Emniyet Genel Müdürlüğü Geçici İkamet Bildirim Sistemine veri göndermeye uygun xml raporları
üreterek, online olarak konaklayan bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimini sağlamaktadır.
Taşınmaz Kayıt Kütüğü Takip Sistemi
Belediyemize ait taşınmazların bilgilerini tutan ve
satış işlemlerinin takibini sağlayan sistemdir.
E-Kimlik Entegrasyonu
Elektronik Kimlik Doğrulama projesi kapsamında
geliştirilen T.C Kimlik Kartı, yakın gelecekte kanuni
olarak Nüfus cüzdanın yerine geçerek vatandaşlık
kartı olarak kullanılacaktır. Vatandaşların işlemlerini hızlı, etkin ve doğru bir şekilde tamamlamasını
amaçlayan Keçiören Belediyesi, T.C Kimlik Kartı ile
belediye süreçlerinin entegrasyonuna başlamıştır.
Pilot uygulama olarak Ak Masa Başvuru, Ak Masa
Başvuru Takip, Sicil Sorgulama ve Borç Sorgulama
hizmetleri devreye alınmıştır. İlklerin belediyesi
olan Keçiören Belediyesi, e-kimlik entegrasyonu
yapan ilk belediyedir.
Stratejik Veri Koordinasyon Merkezi
Stratejik Veri Koordinasyon Merkezi yazılımı belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin kaydını tutan
sistemdir. Kent Bilgi Sistemi ile entegre çalışan sistem ile yapılan hizmetler harita üzerinde görüntülenebilmesine imkan sağlamaktadır. Raporlama
araçları sayesinde hizmet bazında ve mahalle bazında istatistiklere ulaşılabilmektedir.
Stratejik Veri Koordinasyon Merkezi yazılımı ile kayıt altına alınan hizmetler;
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
172
Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt
Asfalt Toplam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üst Yapı Tesisleri
Kurum Içi Verilen Hizmet
Karla Mücadele
Revize Edilen Park
Yol Açma
Merdiven
Tretuar
Tretuar Toplam
Harfiyat
Afet Hizmetleri
Istinat Duvari
Gecekondu
Okullara Yapılan İş ve İşlemler
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan İş ve İşlemler
İbadethanelere Yapılan İş ve İşlemler
Resmi Kurumlara Yapılan İş ve İşlemler
Ağaçlandırma Alanı
Sokak Düzenleme Çalışmaları
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KEDEM
Kütüphane
Konservatuar
Düğün Salonu
Tiyatro Salonu Kiraya Verilmesi
Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi
Aile Eğitim Merkezi
Temin ve Dağıtım İşleri
KEÇMEK
KADEM
Sünnet İşlemleri
Park Bahçeler Müdürlüğü
Revize Edilen Park
Ağaçlandırma Alanı
Etkinlik - Festival
Okullara Yapılan İş ve İşlemler
Sivil Toplum Kuruluşlarına Yapılan İş ve İşlemler
İbadethanelere Yapılan İş ve İşlemler
Resmi Kurumlara Yapılan İş ve İşlemler
İnşaat İşi
Kurum Içi Verilen Hizmetler
Afet Hizmetleri
Ağaç Kesim (Budama)
Merdiven Düzenlemesi
Park Bakımı
İlçe Dışı Yapılan İşlemler
Sağlık Ocaklarına Yap. İş ve İşlemler
Karakollara Yap. İş ve İşlemler
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İbadethanelerin Temizliği
Çöp Ev Tahliyesi
Çevre Müfettişi
Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü
İlaçlama
Okul Diş Taraması
Okul İlaçlama
10. E-DEVLET ÇALIŞMASI
11. KİOSK TEKNOLOJİSİNİN KURULUMU
Keçiören belediyesi 2012 yılı içerisinde E-devlet
kapısından hizmet vermeye başlamıştır. Aşağıda
bulunan belediye hizmetleri e-devlet üzerinden
vatandaşların erişimine açılmıştır.
Belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi vermek, online ödeme imkanı getirmek ve halkımızın bilgi edinme
haklarını en üst seviyede kullanabilmelerini sağlamak
amacı ile 4 adet Yeni teknoloji ürünü KİOSK Belediye hizmet Binası, Antares, Forum Ankara ve Keçiören
Tapu Müdürlüğüne kurularak devreye alınmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Borç Bilgileri Sorgulama
Tahsilat Bilgileri Sorgulama
Beyan Bilgileri
Sicil Bilgileri
Bilgi Edinme Başvuru
Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama
Ak Masa Başvuru
Ak Masa Başvuru Sorgulama
Arsa Rayiç Değerleri
Çevre Vergisi Oranları
Bina Aşınma Oranları
Evrak Sorgulama
İnşaat Maliyet Hesaplama
Nikâh Salonu Sorgulama
Adrese Bağlı İmar Durumu Sorgulama
İmar Durumu Sorgulama
Evcil Hayvan Sahiplenme
Evde Diş Sağlığı Hizmeti
Hangi Hizmeti Nasıl Alabilirim?
İhale Sorgulama
Nöbetçi Eczane Sorgulama
Belediyemize yapılan tüm ödemelerin kurulan kiosk makineleri ile sıra beklemeden kredi kartı ile
tahsilatlarının yapılması sağlanmıştır.
Sicil servisi kiosku ile de mükellefler TC kimlik numaralarını girerek sicillerini bastırabilir, hiç sicil
almamış kişiler ise yeni sicil numarasını bastırarak
işlerini takip edebilmektedirler.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
173
12. KENT BİLGİ SİSTEMİ (KBS)
Kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı
bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel
vergi kayıtları vb. tüm bilgiler Kent Bilgi Sistemi
içerisinde tutulmaktadır. Tek bir noktadan kontrol
ve tek bir noktadan bilgi akışı sağlanarak evrak takibi dahil sayısız işlem, WEB üzerinden yapılabilir
hale gelmiştir.
Kiosk uygulamaları:
Ak Masa / Online Ödeme
Sms Bilgi Sistemi
Evrak Sorgulama
Meclis Gündemi
Arsa m2 Fiyatları
SMS Borç Bilgilendirme
İnşaat Maliyetleri / Bugün Evlenenler
Çevre Temizlik Bedelleri
Sicil Arama / Projelerimiz
Bugün Vefat Edenler
Günlük Basında Keçiören
Aşınma Oranları / Bilgi Edinme
Encümen Gündemi
E-posta Bilgi Sistemi
Nikah Rezervasyonu
Belediyemizin gelirleri artacaktır. Sistem; harita
üzerinden karşılaştırma yapılarak vergi kaçağını
ortadan kaldırırken, hızlı ve verimli imar planları
yapılmaya başlanmıştır; böylece faydalı arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşmüştür.
İmar, Parsel ve Çap bilgilerini kolayca internet üzerinden sorgulanıp, takip edilmektedir.
Kent Bilgi Sisteminin en önemli özelliklerinden biri
de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlarımız belediye ile ilgili tüm işlemlerini, belediyemize gelmeden, internet üzerinden ve/veya
telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilmektedir.
Vatandaş belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak doğrudan
ilgili makamlara iletebilirler. Kısaca, vatandaşların
etkin biçimde yönetime katılabilmesi sağlanmıştır.
Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselirken,
belediye gelirlerinin ve hizmet kalitesinin artması
sağlanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
174
13. KEÇİÖREN BÖLGESİ FİBER ALTYAPI ÇALIŞMALARI
Fiber Altyapı projesi ile Dış lokasyon Hatlarımız
Merkez binamıza bağlanmaya başlamıştır. Tek merkezden internet erişimi verme ile ilgili düşüncemiz
sonrasında yaptığımız AR-GE ile dış birimlerimizi
(KEÇMEK, KEDEM, KADEM, Spor Merkezleri, Ovacık
Ulaşım Hizmetleri, Park bahçeler, Fen işleri, Zabıta
Karakolları vb.) fiber kablo ile merkeze bağlanması
altyapı işlemleri bitirilmiş ve 60 Lokasyonun internet veya kamera görüntüleri merkeze alınmıştır.
durum teşkil eden ve kağıt israfını engelleyecek bir
Dijital Evrak projesi, başarılı bir şekilde kurumumuza entegre edilmiştir.
Arşiv Sayısallaştırılması
Belediyemiz arşivlerinin; yeni nesil yüksek çözünürlüklü pafta tarayıcısı ve A4 tarayıcılar ile sayısallaştırma işlemleri başlatılmıştır. Sayısallaştırılan bu
belgeler doğrudan otomasyon yazılımımızın veri tabanına kaydedilerek takip edilebilir hale gelmiştir.
15. ÇAĞRI MERKEZİ
Vatandaşlarımızın; Belediyemiz ile daha sağlıklı
bir görüşme altyapısına ulaşması için kurulumunu
planladığımız Çağrı Merkezimizi faaliyete almış bulunmaktayız.
PRI (ISDI) hatlarımızda 444 KCRN (5276) özel servis
numarasının altında tanımlandı.
Tüm bu altyapı sayesinden internet üzerinden
“Tıkla Konuş” gibi imkanlara olanak sağladık.
14. BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMLERİ
(SAYSİS) GÜNCELLENMESİ
Belediyemiz Çağrı Merkezini arayan numaralar kayıt altında tutulabileceği için, eğer vatandaşımız
daha önce arayıp herhangi bir bilgi, şikayet, istek
vb. başvuruda bulunmuş ise sistem otomatik olarak
görüşmeyi yapan personelimizin önüne ilgili başvuruyu çıkaracaktır. Böylece vatandaşımız konuyla ilgili bilgi alırken telefonda bekletilmeden veya
başvurunun muhatabı olan müdürlüğe yönlendirilmeden, konu doğrudan çözüme ulaştırılmaktadır.
Çağrı Merkezi santralimizin imkanları kullanılarak;
Voip (IP Telefon) projemiz ile entegre çalışarak;
her bir telefona çağrı merkezi üzerinden ulaşıla
bilinecektir.
Dijital Evrak Sistemi
Sesli yönlendirme ve sesli mesaj gibi çalışmalar kolayca Çağrı Merkezi üzerinden yürütebilmektedir.
Evrak Takip Sistemi uygulamalarımızı kullanarak,
hem cep telefonlarınızdan, dış noktalardaki kiosklarımızdan ve internet üzerinden sorgulama yaparak işleminizin ne durumda olduğunun bilgisine
ulaşabilirsiniz. Dijital Evrak Sistemi: Belediyemiz
birimlerinin kendi aralarındaki yazışmalarının daha
hızlı ve etkin olabilmesi amacı ile otomasyon yazılımında yaptığımız iyileştirme ve güncelleştirme
çalışmaları sonucunda dijital evrak sistemimizi;
eskiye oranla çok daha esnek ve stabil bir konuma
getirdik. Artık, Türkiye’de kurumlar arası örnek bir
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
175
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
176
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİME YATIRIM YAPIYORUZ..
KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi)
2013 yılı içerisinde ilçemizde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin sınavlara hazırlık ve ders takviyeleri tamamlanmış, kurs merkezlerine devam eden 9.443 öğrenci başarı ile kurslarını tamamlamışlardır. 11 kurs
merkezinde (Aktepe, Yükseltepe, Kuşcağız, Bağlum, Atapark, Esertepe, Uyanış, Ayvalı, Mevlana Kültür ve
Kongre Merkezi, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı ve Yönetim Merkezi Aşıkpaşa) hizmete devam edilmektedir.
2013 eğitim öğretim yılında tüm KEDEM şubelerinde öğrencilere yönelik olarak; Zeka Türleri ve Öğrenme
Metotları, Allah Sevgisi ve Hoşgörü, 1 Ocak Mekke’nin Fethi, Şans Oyunları, Ergenlik Dönemi, Temizlik ve
Önemi, Mahremiyet ve Edep, Medyanın Zararları ve Popüler Kültür, Kötü Söz Kullanımı, Ergenlik Döneminde
İkili İlişkiler, Motivasyon, Bilinçli Toplum Güvenli Yaşam, Zararlı Alışkanlıklar ve Korunma Yolları, Dengeli
Beslenme ve Obeziteyle Mücadele, Verimli Ders Çalışma Metotları, Peygamber Efendimiz (S.a.v) ‘in Hayatı,
Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Eğitimi, Ortaöğretime Açılan Kapılar, Benim Annem Canım Annem, Hedef Belirleme, Kadın Hakları, Allah Sevgisi ve Hoşgörü, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuğum Haklarımı Öğreniyorum, Verimli
Ders Çalışma Teknikleri ve Sağlıklı Beslenme seminerleri verilmiştir.
Yine velilere yönelik olarak Çocukların Ruhsal Gelişiminde Anne-Baba Tutumunun Etkisi, Allah Sevgisi ve
Hoşgörü, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma ve Koruma Yolları, Dengeli Beslenme ve Obezite ile Mücadele,
Peygamber Efendimizin Hayatı, Sınav Kaygısı, Etkili Anne Baba Olmanın 40 Kuralı ve Kitap Okuyan Anne
Baba adlı seminerler verilmiştir.
Ayrıca aşağıdaki hizmet içi seminerleri düzenlenmiştir;
Davranış Bozuklukları ve Dikkat Eksikliği,
Peygamber Efendimizin Öğretmenliği,
Kohs Küpleri Uygulama ve Değerlendirme,
Peabody Testi Uygulama ve Değerlendirme,
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Eğitimi,
Yöneticilik ve Liderlik Semineri,
Hedef Belirleme,
Üstün Zekalı Öğrencilerin Tespiti ve Yapılması Gereken Yönlendirmelerin Eğitimi,
Resimlerin Dili Eğitimi,
8 Mart Kadın Hakları Semineri.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
177
KEDEM’lerde yeni kurulan rehberlik servisi KEDEM
öğrencilerine ve velilerine birebir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 2013 yılında toplamda 585 öğrenciye ve velisine rutin bir şekilde birebir danışmanlık
hizmeti sunulmuştur. Ayrıca idareci ve rehber öğretmenlerimiz durum tespiti için gerekli gördükleri öğrencileri ve ailelerini evlerinde ziyaret etmişlerdir.
2013 eğitim öğretim yılı içerisinde KEDEM kurs merkezlerinde Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve
İngilizce branş dersleri olarak verilmiştir. Kuran-ı
Kerim, Değerler Eğitimi, Bilgisayar, Satranç, Model
Uçak, Resim, Halk Oyunları, Tiyatro- Drama, Müzik
ise seçmeli ders olarak okutulmuştur. KEDEM’de Bilişim ve İnternet Kulübü, Çocuk Hakları Kulübü, Havacılık Kulübü, Eğlenceli Matematik Kulübü, Kızılay Kulübü, Yayın ve İletişim Kulübü, Tiyatro Kulübü, Gezi
ve Turizm Kulübü, Enerji Verimliliği Kulübü, AR- GE
Kulübü, Sivil Savunma Kulübü, Müzik Kulübü, Yeşilay
Kulübü, Öncü Şahsiyetler Kulübü, Kütüphane Kulübü,
Spor Kulübü, Satranç Kulübü, Halk Oyunları Kulübü,
Bilim ve Teknoloji Kulübü olmak üzere sosyal aktivite
kulüpleri bulunmaktadır. KEDEM Yaz okulu kapsamında 8 branşta (Kuran-ı Kerim, halk oyunları, satranç,
gitar, bağlama, resim, tiyatro ve model uçak) 5.194
kursiyer yaz okullarından yararlanmıştır.
DİPLOMALI KADINLARIN SAYISI ARTIYOR..
KADEM (Kadınların Eğitimine Destek Merkezi)
KEDEM’lerde 2013 eğitim öğretim yılı içerisinde Türk
Halk Müziği Yarışması, İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma
Yarışması, Çanakkale Hikayeleri Güzel Okuma Yarışması, Dinimi Öğrendim Yarışması, Peygamber Efendimize Mektup Yarışması, Satranç Turnuvası, Eğitim
Materyali Geliştirme Yarışması düzenlenmiş dereceye
girenlere ödüller verilmiştir. Yine 2013 yılı içerisinde;
Aşkı Mevlana, Asımın Neslidir Çanakkale, Kutlu Doğum Sempozyumu, KEDEM Yıl Sonu Şenliği, KEDEM
Yıl Sonu Pikniği ve 740. Yılında Hz. Mevlana’yı Anma
Programı olan Bir Damla Mevlana programları düzenlenmiştir. 2013 eğitim öğretim yılı içerisinde Polatlı
Duatepe Şehitlik Anıtı, ASKİ Arıtma Tesisleri, Tacettin
Dergahı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Deniz Dünyası, Türk Kuşu Tesisleri, Üstü
Açık Otobüsle Keçiören Turu, MTA Müzesi, Hayvanat
Bahçesi, THK Müzesi ve THK Üniversitesi, TBMM,
Türkmenistan Devlet Sirki Gösterisi, Tiyatro Oyunu,
Gordion Polatlı ve Eskişehir İnönü Havacılık ve Eğitim
Tesisi’ne geziler düzenlenmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
178
KADEM 2013 yılı içerisinde 10 kurs merkezinde (Aktepe, Yükseltepe, Bağlum, Atapark, Esertepe, Uyanış,
Ayvalı, Kuşcağız, Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi
ve Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı) hizmet vermeye devam etmiştir. Kurs merkezlerimize devam eden 628
kadın kursiyer sınavlarda başarı göstererek kurslarımızdan mezun olmuştur. 2013 yılı içerisinde Ergenlerle Geçinme Sanatı adlı seminer düzenlenmiştir.
KADEM’de okuma-yazma, ilköğretim ve lise derslerini takviye amaçlı eğitim verilmektedir.
HOBİ VE MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
SOSYAL YAŞAMI AKTİFLEŞTİRDİ..
KEÇMEK (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme
Kursları)
20 kurs merkezinde (Ayvalı, Yayla, Şefkat, Uyanış,
Aktepe, Atapark, Pınarbaşı, Yükseltepe, Yeşilte-
pe, Bağlum, Antares, Yonca Yaşam Merkezi, Yunus
Emre Kültür Merkezi, Tepebaşı, Atölye KEÇMEK
(Pınarbaşı), Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi,
Güçlükaya, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı, Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı ve Tepebaşı Yönetim Merkezi), 102 branşta hizmet veren KEÇMEK’in amacı
ilçemiz içerisinde yaşayanlara sanat ve meslek
edindirmektir. 2013 yılı içerisinde 16.375 kursiyer
eğitimini başarı ile tamamlamış, 735 katılım belgesi ve 13.990 sertifika dağıtılmıştır.
Ayrıca;
Keçe Sergisi
Ebru Sergisi
Taş Bebek Sergisi
Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi
24 Saat Keçiören Fotosafari
Resim Sergisi
Türk İslam Sanatları Ustalar Talebeleriyle Buluşuyor Sergisi
Vitray Sergisi
Filografi Sergisi
All Arts Fuarı (Türk İslam Sanatları)
Çini Sergisi
Aktepe Keçmek Sergisi
Yeşiltepe Keçmek Sergisi
Şefkat Keçmek Sergisi
Uyanış Keçmek Sergisi
Pınarbaşı Keçmek Sergisi
Atapark Keçmek Sergisi
Takı Sergisi
Bağlum Keçmek Sergisi
Yükseletepe Keçmek Sergisi
Ayvalı Keçmek Sergisi
Yunus Emre Kültür Merkezi Keçmek Sergisi
Piyangotepe Keçmek Sergisi
Yayla Keçmek Sergisi
Sanatoryum Keçmek Sergisi
Antares Keçmek Sergisi
Rölyef Sergisi
KEÇMEK Yıl Sonu Genel Sergileri düzenlenmiş ve;
Sevgiliye Şarkılar Konseri
Dünya Kadınları Günü Konseri
Çanakkale Zaferi Konseri,
Folk Müzik Dinletisi,
Kutlu Doğum İlahi Dinletisi
Anneler Günü Konseri düzenlenmiştir.
2013 yılı içerisinde KEÇMEK 3. Okuma-Yazma Bayramı, Türk İslam Sanatları Söyleşisi, KEÇMEK Saç Şov,
KEÇMEK Halk Dansları Gösterisi ve 6. Uluslararası
Öğrenci Buluşması organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı içerisinde yabancı öğrenci gruplarına ebru dersleri verilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
179
BİREYSEL DANIŞMANLIK VE EĞİTİM
SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR..
AİLE EĞİTİM MERKEZİ
Aile Eğitim Merkezi 2013 yılı içerisinde 200 adet
seminer ile yaklaşık 11.440 kişiye hizmet vermiştir.
Ayrıca 1597 adet kişisel danışmanlık hizmeti (pedagojik danışmanlık; 547 kişi, psikolojik danışmanlık;
536 kişi ergen psikolojik danışmanlığı; 251 ve aile
danışmanlığı; 263 kişi) verilmiştir. Aile Eğitim Merkezi çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. 2013 yılı içerisinde kuran kursları ve ilköğretim
okullarının yanı sıra KEDEM, KADEM ve KEÇMEK’te
seminerlerine devam etmiştir.
SADECE HANIMLARA YÖNELİK SPOR
MERKEZİNE İLGİ OLDUKÇA YOĞUN
OSMANLI SPOR ve KÜLTÜR MERKEZİ
Spor tesisimiz 2013 yılında çalışmalarına devam etmiş ve üye kayıtlarını sürdürmüştür. Üyelik sistemi
ile çalışan tesisimizin aktif üye ve kullanıcı sayıları
aşağıdaki gibidir;
Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi 1.392 üye, 28.490
kullanıcı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
180
Ayrıca Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi’nde; Kadın
Hakları (4 kez), Sertifikalı Diksiyon Eğitimi, Anlayarak Hızlı Okuma, Dikkat Toparlama, Konsantrasyon (2
kez), Kadın Dayanışma Merkezinden Baro avukatlarının Gelincik Projesinin tanıtımı, Halk Dansı Grubu
eğitimi, Cilt bakımı ve Lazer hakkında seminer, 9-17
yaş çocuk gruplarına Çanakkale Zaferi’nin kutlamaları dolayısıyla şiir ve makale yarışması, 8 Mart Dünya
Kadınlar günü kutlaması, Kadın Hastalıklarına Genel
Bakış, toplum destek projesinin vatandaşa tanıtımı,
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
çocuklarımıza Kurtuluş Savaşı müzesi ( eski TBMM
binası) kültürel gezi programı, Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle Diyanetin Aile İrşat Birimiyle görüşülüp program organizasyonu, Gençlik Haftası sebebiyle Ergenler ile Geçinme Sanatı (2 kez), Aile İçi
İletişim (2 kez), Egzersiz = Motivasyon’ eğitimi, SBS
guruplarına sınav öncesi gençlere yönelik ‘Sınav dönemi motivasyon güçlendirme’ eğitim semineri, ÖSS
guruplarına sınav öncesi gençlere yönelik ‘Sınav dönemi motivasyon güçlendirme’ eğitim semineri, Babalar günü münasebetiyle ’Dedeler Torunlar Bir Arada Kuşak Buluşması semineri, Evlilik Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Zor İnsanlarla Baş
Etme Yolları, Çatışma ve Çözme Becerileri, Otizmde
Erken Teşhis ve Mevlana ve Hoşgörü programları düzenlenmiştir. Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi’nde
her ay çocuklar için film gösterimi de yapılmaktadır. Tesisimizden yararlananlar 2013 yılı içerisinde
Beypazarı’na günübirlik olarak gönderilmiştir.
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YAZ OKULLARI
KEÇİÖREN’DE
Yaz Okulları
2013 yaz okulları spor tesislerimiz bünyesinde açılmıştır. 11 branşta (yüzme, tenis, futbol, basketbol, voleybol, çim hokeyi, atletizm, taekwondo,
kickboks, kriket, badminton) 6.000 katılımcı yaz
okullarından yararlanmıştır.
KEDEM Yaz okulu kapsamında 8 branşta (Kur’an-ı
Kerim, halk oyunları, satranç, gitar, bağlama,
resim, tiyatro ve model uçak) 5.194 kursiyer yaz
okullarından yararlanmıştır.
2013 yılı yaz okullarından toplam 11.194 kursiyer
yararlanmıştır.
KEÇİÖRENLİ HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKTIR..
AÇILIŞ ve KONSERLER
2013 yılı içerisinde aşağıdaki konser ve açılış törenleri düzenlenmiştir;
Kıraç Konseri
Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu Konseri (Gönülden Nağmeler)(2 kez),
Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Konseri (Kahramanlık Türküleri ve İç
Anadolu’dan Ezgiler)(2 kez),
Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği
Korosu Konseri (Türkülerle Anadolu),
Keçiören Belediye Konservatuvarı Tasavvuf Müziği
Korosu Konseri (2 kez),
Keçiören Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu
Konseri,
Keçiören Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu 23
Nisan Konseri,
Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bahar Şarkıları Konseri (3 kez),
Keçiören Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları
Ekibi Yıl Sonu Gösterisi,
KEÇMEK Sevgiliye Şarkılar Konseri,
KEÇMEK Dünya Kadınları Günü Konseri,
KEÇMEK Çanakkale Zaferi Konseri,
KEÇMEK Folk Müzik Dinletisi,
KEÇMEK Kutlu Doğum İlahi Dinletisi,
KEÇMEK Anneler Günü Konseri,
KEÇMEK Türk Sanat Müziği Konseri,
KEÇMEK Saç Show,
KEÇMEK Halk Dansları Gösterisi,
Devlet Halk Dansları Topluluğu Gösterisi,
Osmangazi Parkı Açılış Töreni,
Çamlık Parkı Açılış Töreni,
Cemal Güler Parkı Açılış Töreni,
Jan. Onb. İmmet Özdemir Parkı Açılış Töreni,
Şht. Er Ali Ekşioğlu Parkı Açılış Töreni,
Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı Açılış Töreni,
Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi Açılış Töreni,
Metin Alagöz Gençlik Merkezi ve Sancaktepe Pazar
Yeri Açılış Töreni,
Osmangazi Camii ve Erkek Hafızlık Binası Temel
Atma Töreni,
Aşık Veysel Parkı ve Atapark Mahalle Konağı Açılış
Töreni,
Yayla Mahallesi Muhtarlık Binası ve Emin Alptekin
Parkı Açılış Töreni,
Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı Açılış Töreni,
Rıza Çöllüoğlu Parkı Açılış Töreni,
TOGEM Binası Açılış Töreni,
Esertepe Mahalle Konağı Açılış Töreni,
Korgeneral Hulusi Sayın Parkı Açılış Töreni,
Osmangazi Sosyal Yaşam Merkezi Hasta ve Yakınları
Konuk Evi Açılış Töreni,
Yonca Yaşam Merkezi Açılış Töreni,
Bağlum Hizmet Binası Açılış Töreni,
Engelsiz Park Açılış Töreni,
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
181
Kubilay İlköğretim Okulu, Yunus Emre İlköğretim
Okulu, Orhan Gazi İlköğretim Okulu ve Şinasi İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. Şenliğimize katılan tüm çocuklar çeşitli animasyon ve mini
konserlerle eğlenmişlerdir.
Ihlamur Vadisi Temel Atma Töreni,
Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Konutları Temel Atma
Töreni,
Emir Karatekin Parkı Açılış Töreni.
ŞENLİK ve FESTİVALLER
BÜYÜK ANKARA FESTİVALİ’NDE KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI STANDI İLGİ ODAĞI OLDU
Büyük Ankara Festivali
6. Büyük Ankara Festivali’nde yer alan Keçiören Belediyesi standı tüm Ankaralıların ilgi odağı olmuştur.
21 gün süren festival boyunca Ankaralılara çeşitli
ikramlarda bulunulmuş ve belediyemiz en güzel şekilde temsil edilmiştir.
ÇOCUKLAR GİBİ ŞENDİK,
ONLARLA BİRLİKTE EĞLENDİK.
Keçiören Çocuk Şenliği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Keçiören Çocuk Şenliği, Bağlum
İlköğretim Okulu, Vildan Nurettin Demirören İlköğretim Okulu, Sancaktepe İlköğretim Okulu, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Necip Fazıl İlköğretim Okulu,
İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu, Fatih Stadı, Şehit
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
182
KİRVELERİ KEÇİÖREN BELEDİYESİ..
Sünnet Şöleni
2013 yılında 1.070 çocuğun sünneti gerçekleştirilmiş ve sünnet işlemlerinden sonra Fatih Stadı’nda
bir şölen düzenlenmiştir. 20. Geleneksel Sünnet
Şöleni’nde sanatçı Kıraç konser vermiştir. Sünnet
olan çocuklarımız ve aileleri çeşitli animasyonlar,
ateşbaz, jonglör v.b gösterilerle eğlenmişlerdir.
ÖNEMLİ GÜN ve HAFTALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Kutlu Doğum Haftası, Çanakkale Zaferi Haftası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü, İlköğretim Haftası, KEÇMEK-KADEM Okuma Bayramı, Sertifika Dağıtım Törenleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Atatürk’ün
Ankara’ya Gelişi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
ve Nevruz çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
Ayrıca Öğretmenler Günü, Filistin Günü, Aşure Günü, Nevruz, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve
Mevlana’yı Anma Etkinlikleri düzenlenmiştir. 14
Şubat günü 14 çiftin nikah törenleri toplu olarak
gerçekleştirilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bağlum İlköğretim Okulu, Vildan Nurettin
Demirören İlköğretim Okulu, Sancaktepe İlköğretim Okulu, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Necip Fazıl
İlköğretim Okulu, İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu, Fatih Stadı, Şehit Kubilay İlköğretim Okulu, Yu-
nus Emre İlköğretim Okulu, Orhan Gazi İlköğretim
Okulu, Şinasi İlköğretim Okulu’nda, okul bahçelerine şişme oyun alanları kurulmuş, jonglör, sihirbaz, palyaço, yüz boyama etkinlikleri yapılmıştır.
Etkinlikler boyunca mısır ve pamuk şekeri dağıtılmıştır. Ayrıca oyun alanı kurulan 10 okul ve Fatih
Stadı’nda 11 bisiklet, 165 bebek, 330 top, 330
uçurtma, 22 kay kay ve 22 scooter dağıtılmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle KEDEM öğrencilerine Keçiören gezisi yaptırılmış, düzenlenen şenlik ile çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmeleri ve bu bayramın anlam ve
önemini kavramaları sağlanmıştır. Yine Fatih Anaokulu öğrencileri hazırladıkları gösteri ile hem velilerinin hem de bizlerin gurur kaynağı olmuşlardır.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen çeşitli organizasyonlar ile gençlerimizin
bayramlarını kutladık.
O’NU ANDIK..
Kutlu Doğum Haftası
Kutlu Doğum Haftası ile ilgili programlar düzenlemişlerdir. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Kahramanlık Türküleri Konseri verilmiştir. Çanakkale
Zaferi haftası nedeniyle Aşıklar Şöleni, Şehrengiz
Sohbetleri Çanakkale Özel Programı, Bezm-i Safa
Fasılları Özel programı, Yunus Emre Okumaları Çanakkale Özel Programı, Çanakkale Şiirleri Okuma
Yarışması, Gençlerarası Çanakkale Şiirleri Okuma
Yarışması, Ankara Divan Geceleri Çanakkale Özel
Programı, Safahat Çanakkale Özel Programı ve Tarih
Sohbetleri Çanakkale Özel Programı yapılmıştır.
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerle (Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu konseri, KEÇMEK Tasavvuf
Müziği Korosu dinletisi ve çeşitli salon programları
ile) kutlanmıştır. Ayrıca KEDEM tarafından Kutlu
Doğum Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
KEÇİÖREN’DE ÇANAKKALE’Yİ YAŞADIK
Çanakkale Zaferi Haftası
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Çanakkale Zaferi haftası nedeniyle Türkiye’de
ilk kez Anzaklar ve Türkler cephesinden fotoğraflar derlenmiş ve fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
Çanakkale Şehitleri/Şad Olan Ruhlar adlı tiyatro
oyunları sahnelenmiştir. KEÇMEK ve KEDEM’ler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tesislerimizde kutlama programları düzenlenmiştir. Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde Kadınlar Günü konseri ve fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.
FTZ Alışveriş Merkezi Önü, Antares Alışveriş Merkezi
Önü, Botanik Parkı, Mestan Sokağı, Forum Ankara
Outlet Önü, Aktepe Mahallesi Pazar Yeri, Bağlum
Hizmet Binası Yanı ve Fatih Terim Parkı’nda sokak
gösterileri düzenlenmiş, halk oyunları gösterileri
sunulmuştur.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
183
KEÇİÖREN’DE KAPSAMLI VE GENİŞ KATILIMLI
GEZİLER DÜZENLEDİK
Şehir Gezileri
98 otobüs seferi ile 4.410 kişi Çanakkale’ye götürülmüş, 86 sefer (hızlı tren) ile 3.870 kişi Konya’ya
gönderilmiştir.
Ayrıca tüm KEDEM öğrencilerine Keçiören gezisi düzenlenmiştir.
EMEKLER SERGİLENDİ, KEÇİÖRENLİ BİLGİLENDİ..
FOTOĞRAF ve EL SANATLARI SERGİLERİ
2013 yılı ilk altı ayında aşağıdaki sergiler düzenlenmiştir;
Bir Yıl Böyle Geçti Afiş Sergisi,
Fotoğraflarla Osman Yüksel Serdengeçti Sergisi,
Farklı Objektiflerden Çanakkale/İki Kıta Keçiören’de
Buluşuyor Fotoğraf Sergisi,
BM Atlantikaşırı Köle Ticareti Kurbanlarını Anma
Sergisi,
Necip Fazıl Kısakürek Yankısından Kaçan Çocuğun
Hayatından Kesitler ve Kareler Fotoğraf Sergisi,
Keçiören Belediyesi Sokak Sergileri Ben Başkan Olsaydım Sergisi,
KEÇMEK Keçe Sergisi (5 kez),
Ebru Sergisi (4 kez),
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
184
Taş Bebek Sergisi (5 kez),
Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi,
24 Saat Keçiören Foto Safari,
Resim Sergisi (6 kez),
Türk İslam Sanatları Ustalar Talebeleriyle Buluşuyor Sergisi,
Türk İslam Sanatları Sergisi (4 kez),
Vitray Sergisi (5 kez),
Filografi Sergisi (4 kez),
All Arts Fuarı (Türk İslam Sanatları),
Çini Sergisi (4 kez),
Aktepe Keçmek Sergisi,
Yeşiltepe Keçmek Sergisi,
Şefkat Keçmek Sergisi,
Uyanış Keçmek Sergisi,
Pınarbaşı Keçmek Sergisi,
Atapark Keçmek Sergisi,
Takı Sergisi (4 kez),
Bağlum Keçmek Sergisi,
Yükseletepe Keçmek Sergisi,
Ayvalı Keçmek Sergisi,
Yunus Emre Kültür Merkezi Keçmek Sergisi,
Piyangotepe Keçmek Sergisi,
Yayla Keçmek Sergisi,
Sanatoryum Keçmek Sergisi,
Antares Keçmek Sergisi,
Rölyef Sergisi (4 kez),
KEÇMEK Yıl Sonu Genel Sergileri düzenlenmiştir.
TİYATRO
2013 yılı ilk altı ayı içerisinde 20 kez Pusuda&Öç
adlı oyun, 25 kez Cimcime Tavşan adlı çocuk oyunu, 210 kez Ben Temiz adlı çocuk oyunu, 10 kez
Şad Olan Ruhlar adlı oyun, 7 kez Hacivat Karagöz
gösterimi ve 26 kez Zaman Tüneli 3D Baybora ve
Komşusu Profesör, 7 kez Karanlıkta Komedi adlı
oyun ve 53 kez Bizim Hallerimiz adlı oyun sahnelenmiştir. Bu gösterilerle yaklaşık 125.300 kişiye
ulaşılmıştır.
KONSERVATUVAR
Keçiören Belediye Konservatuvarı 2012 Haziran
ayından beri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir. Konservatuvar bünyesinde 4 koro (Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat
Müziği Korosu, Tasavvuf Müziği Korosu ve Çocuk
Korosu) bulunmaktadır. 6 farklı enstrüman kursu
(Gitar, bağlama, ney, ud, keman ve ritim) verilmektedir. Konservatuvarın 600 kursiyeri bulunmaktadır. Ayrıca Konservatuvar bünyesinde Halk
Oyunları Ekibi de yer almaktadır. Konservatuvarın
2013 yılı içerisindeki etkinlikleri aşağıdaki gibidir;
Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
ANKARA’NIN KÜLTÜR BAŞKENTİ KEÇİÖREN’DE
ETKİNLİKLER YIL BOYU SÜRDÜ
Paneller, Konferanslar, Sohbet ve Dinletiler
(Gönülden Nağmeler)
Türk Halk Müziği Korosu Konseri
(Kahramanlık Türküleri)
Türk Halk Müziği Korosu Konseri
(Türkülerle Anadolu)
Tasavvuf Müziği Korosu Konseri,
Çocuk Korosu Konseri
Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri,
Türk Sanat Müziği Bahar Şarkıları Konseri,
Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisi,
Türk Halk Müziği Korosu Konseri
Keçiören’de Şiir Akşamları/Islak Kaldırımlar
Keçiören’de Şiir Akşamları Islak Kaldırımlar programı Kahraman Tazeoğlu, Bedirhan Gökçe gibi sanatçılar Keçiörenlilerle buluşmuştur. 2013 yılı içerisinde
8 kez düzenlenen program Bilal Tekcan yönetiminde
gerçekleşmiştir.
Beyaz Perde Akşamları
Beyaz Perde Akşamları’nda Kars Öyküleri, Gölgeler
ve Suretler, Kar Beyaz ve Anka Kuşu adlı 4 farklı film
izleyici ile buluşmuştur.
(İç Anadolu’dan Ezgiler),
Tasavvuf Müziği Korosu Konseri,
Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
(3 kez) düzenlenmiştir.
Konservatuar öğrencileri ayrıca il dışında da çeşitli
festivallere katılmış ve belediyemizi temsil etmiştir. Büyük Ankara Festivali’nde ise her gün sahne
alan öğrencilerimiz halkın yoğun ilgisine mazhar
Konferans
Osmanlı Sultanlarında Peygamber Sevgisi adlı konferans düzenlenmiştir. Ziya Demirel tarafından gerçekleştirilen konferanstan sonra yazarın imza günü
Keçiörenlilerin ilgisi yoğun olmuştur.
Edebiyat Sohbetleri
Edebiyat Sohbetleri’nin konuğu Ethem Baran olmuştur. Yazar söyleşi sonrasında kitaplarını imzalamıştır.
olmuşlardır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
185
felsefi ve edebi konulardır. Divan edebiyatından
şiirler ve beyitler, tarihi anekdotlarla icra edilen
eserler birleştirilerek çağrışım ve anlam zenginliği
elde edilir. Kısaca Bezm-i Safa programı geçmişten günümüze gelen müzik türlerinin icra edildiği,
eğitici, sevdirici modern bir versiyon denemesidir.
Aşıklar Şöleni
2013 yılı içerisinde 11 kez düzenlenen programı
Aşık Şeref Taşlıova, Aşık Kul Nuri, Aşık İsmail Aladağlı, Aşık Muhlis Denizer, Aşık Zeki Erdali ve Aşık
Mustafa Aydın icra etmektedir.
Tarih Sohbetleri
Yavuz Bahadıroğlu Tarih Sohbetleri 2013 yılı içerisinde 5 kez yapılmıştır. Osmanlıda Kadın ve Çocuk Hakları, Osmanlıdan Günümüze Mahalle Kültürümüz,
Çanakkale Muharebeleri, Osmanlıda Şehzade Katli
ve 1453 İstanbul’un Fethi konularını işleyen program vatandaşlarımızın ilgisi ile karşılamıştır.
Safahat Okumaları
2013 yılı içerisinde 7 kez Safahat Okumaları programı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çanakkale Zaferi Haftasında özel program gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum
KEDEM Kutlu Doğum Sempozyumu Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Bezm-i Safa Fasılları
2013 yılı içerisinde 23 kez düzenlenen Bezm-i Safa
Fasılları programına; Aykut Kuşkaya gibi tanınmış simalar katılmışlardır. Programda ney, ud, tanbur eşliğinde tasavvuf müziği icra edilmektedir. Bezm-i safa
müzikli bir sohbet / sohbetli bir müzik programıdır.
Sohbet konuları icra ettiği müzik eserlerinin anlamlarıyla paralel olacak şekilde eskilerin rindane dedikleri tasavvufi içerikli ama doğrudan dini olmayan
fakat romantizmle dolu deruni ve bir parça mistik,
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
186
Ankara Divan Geceleri
Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği ile ortaklaşa
düzenlenen program 2013 yılı içerisinde 5 kez gerçekleştirilmiştir. Programa Necmettin Palacı, Halil Şıvgın, Abdullah Gündüz, Hüseyin Yalçın, Yıldız
Çam, Emine Koç, Seyfettin Aslan ve İsmail Coşkun
katılmışlardır. Programda Ankara İlinin kültürü ve
seğmenlik ruhu tanıtılmıştır.
Su İle Ritim
Su sesi ve Türk sanat Müziği ile ahenkli yaşam ve
terapi programı günlük streslerden arınmak ve şifa
bulmak için düzenlenmektedir. 2013 yılı içerisinde
17 kez gerçekleştirilen program sadece kadınlara
özel olarak yapılmaktadır.
Şehrengiz Sohbetleri
Ankara tarihçisi Abdülkerim Erdoğan tarafından
sunulan programda Ankara’nın ve Keçiören’in gizli
kalmış yönleri açığa çıkarılmaktadır. 2013 yılı içerisinde 5 kez gerçekleştirilmiştir.
Hemşehri Buluşmaları
2013 yılı içerisinde 4 kez Hemşehri Buluşmaları
programı organize edilmiştir. Elazığlılar (2 kez),
Çankırılılar ve KARDER program konukları olmuştur.
Yunus Emre Okumaları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı tarafından sunulan
programda Yunus Emre Divanı okumaları gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı içerisinde 5 kez gerçekleşen program Keçiörenli Yunus sevenlerin ilgi odağı olmuştur.
Seminer ve İmza Günleri
2013 yılı ilk altı ayı içerisinde Adem Özköse
“Suriye’de Neler Oluyor” adlı semineri, Kemal
Özer ise “Müslümanın Diyeti” adlı semineri ve Ekrem Erdem ise Türkçe Sevdamız adlı semineri sunmuş ve kitaplarını imzalamışlardır.
HANIMLARA, BEYLERE VE GENÇLERE HERKESE,
HER KESİME KUCAK AÇTIK..
Yonca Yaşam Merkezi
Hanımeli, Beylerbeyi ve Şehzade Lokallerinden oluşan Yonca Yaşam Merkezi’nin 2013 yılında 3.100 üye kaydı bulunmaktadır. Ayrıca 2013
yılı içerisinde içerisinde 12.994 kişi Yonca Yaşam
Merkezi’nden yararlanmıştır. 2013 yılında Yonca
Yaşam Merkezi’nde İslam Ve Ahlak, Depresyon ve
Panik Atak, Hanımlara Güzellik Tüyoları, Kur’an
ve Hayat (6 Kez), Anlayarak Çok Hızlı Okuma Teknikleri (24 Kez), Hz.Muhammed’in Sünneti, Ana
Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri, NLPTanıtımı,
Komşuluk İlişkilerimiz, Ergenlerle Geçinme Sanatı,
Alzhemir ve İnme, Kadın Hakları (4 Kez), İslam Dininde Hayvanlara Verilen Değer ve Osmanlıdan Günümüze Hayvan Hakları, Diksiyon Eğitimi (10 Kez),
Sanal Umre, İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Sohbeti ve Şehitlere Saygı, Alerjik
Astım, Koah Hastalığında Doğrudan İlaç Kullanımı
ve Sigaranın Etkileri, Dinimizde ve Kültürümüzde Yaşlılık, Aile İçi İletişim (3 Kez), İnsan ve Amel
İlişkileri, Takıntı Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri,
Diyabetle Yaşam, Diyabetle Doğru İlaç Kullanımı,
Gelin Kaynana İlişkilerinin Psikiyatri Boyutu-Ölüm
Korkusu, Bilinçli Toplum Güvenli Yaşam, Zerafet
Eğitimi, Güneşin Cildimizi Etkileri ve Güneş Ko-
ruyucu Kullanmanın Önemi, İslam Dinini Beşeriyete
Hizmeti, Çocuklara Mahremiyet Eğitimi, Anne Babanın Çocuklara Karşı Görevleri, Tansiyon ve Kolestrol
Sorunları ve Doğru İlaç Kullanımı, Kişisel Gelişim,
Kamil İnsan, Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yöntemleri, İletişim Becerileri ve Diksiyon (10
kez), Annelere İlk Yardım Kursu, Beslenme Okulu (8
kez), Etkili İletişim ve Beden Dili, Ramazanda İlaç
Kullanımı ve Sağlık Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler, Çatışma ve Çözme Becerileri, Zor İnsanlarla
Baş Etme Yolları, Kaygı İle Başa Çıkma, Sağlıklı ve
Etkin İletişim, Panik Atak ve Depresyondan Korunma
Yolları, Kim Kimdir? İletişim ve İnsan Tanıma Sanatı,
Saff Suresinin Anlamı ve İman konulu seminerler düzenlenmiştir.
Seminerlerin yanı sıra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kutlama Programı, Ömer Toker ve İlahi Grubu Dinletisi, Anneler Günü Kahvaltısı, Regaip Kandili Programı, Miraç Kandili Özel Programı, Sazlı Sözlü Şiir Dinletisi, Berat Kandili Programı, Kutlu Doğum Haftası
Programı, Ramazan’a Hazırlık (2 kez) programları
organize edilmiştir.
Tesisimiz üyeleri Çanakkale ve Konya gezilerine katılmışlardır. Ayrıca Ankara’daki tarihi camilere, belediyemizin sosyal tesislerine geziler düzenlenmiş
ve televizyon programlarına katılmışlardır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
187
Kuran-ı Kerim (Kız-Erkek) Kursu: 120 Kursiyer
Arapça Kursu: 24 Kursiyer
Gitar Kursu: 34 Kursiyer
Bağlama Kursu: 30 Kursiyer
İngilizce Kursu: 45 Kursiyer
Kursları verilmiş olup 2013 yılı içinde kurslarımıza
devam eden kursiyer sayıları belirtilmiştir.
Yonca Yaşam Merkezi’nde 2013 yılında açılan kurslar
ve üye sayıları ise şöyledir;
Bilgisayar kursu (203 kişi), İngilizce (160 kişi), Kuaförlük Kursu (46 kişi), Cilt Bakımı Kursu (79 kişi),
Kuran Kursu (210 kişi), Gitar Kursu (30 kişi), Bağlama Kursu (25 kişi), Keman Kursu (23 kişi), Ney Kursu
(45 kişi), Aerobik Kursu (354 kişi), Pilates Kursu (355
kişi), Arapça Kursu (115 kişi), Takı Kursu (52 kişi),
Örgü Kursu (41 kişi), Fotoğrafçılık Kursu( 15 kişi),
Osmanlıca Kursu (15 kişi), Diksiyon Kursu (17 kişi),
Taş Bebek Kursu (15 kişi) ve Ebru Kursu (20 kişi).
Metin Alagöz Gençlik Merkezi
Metin Alagöz Gençlik Merkezi 2013 Şubat ayından
bu yana hizmet vermektedir. Gençlik Merkezi’mizde
gençlere yönelik bilardo, masa tenisi, satranç aktiviteleri ile beraber 10 adet bilgisayar ve 800 kitap
kapasiteli kitaplığımız bulunmaktadır.
Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nin 911 adet üyesi bulunmaktadır. 2013 yılında tesisimizden 27.600 kullanıcı yararlanmıştır.
Gençlik Merkezi’nde ayrıca;
Kuran-ı Kerim Kursu (Hanımlara Yönelik): 70 Kursiyer
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
188
Metin Alagöz Gençlik Merkezi’nde; Algı Yönetimi
ve Becerileri (10 kez), Aile İçi İletişim Semineri,
Anne Baba Olmak konulu seminer (4 kez), Kaygı
İle Başa Çıkma, Zor İnsanlarla Baş Etme Yolları ve
Çatışma ve Çözme Becerileri adlı seminerler düzenlenmiştir.
Kursiyerlerimiz Çanakkale ve Konya gezilerine
gönderilmiştir.
Yunus Emre Kültür Merkezi
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 2013 yılı içerisinde
Pinokyo adlı çocuk oyunu 91 kez, Nasreddin Hoca
ve Hayvan Dostları adlı çocuk oyunu 26 kez sahnelenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen 290 farklı program ile 142.450 kişiye ulaşılmıştır. Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde bulunan düğün salonumuzda
ise 428 adet program gerçekleşmiş ve yaklaşık
214.000 kişiye ulaşılmıştır.
KİTAP VE KİTAP KURTLARI EN ÇOK
BU MEKANLARI SEVDİ..
Fatih Kütüphanesi
19.775 kitabı bulunan Fatih Kütüphanesi’nin 4.571
üyesi bulunmaktadır. Fatih Kütüphanesi görevlileri her hafta düzenli olarak Huzurevi’nde yaşayan
yaşlılarımıza kitap okuma seansları düzenlemektedir. Ayrıca Gazi Üniversitesi Okul Öncesi ve Sınıf
Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile Sosyal Sorumluluk Projesi Dersleri kapsamında 2 adet örnek çalışma yapılmıştır. Öğrenciler 3 ay boyunca çeşitli
saat aralıklarında kütüphanemize gelip personele
yardımcı olmuştur. Kütüphanemizin depo kısmında
bulunan 1.000 adet kayıtlı 500 adet bağış yoluyla
edinilen kitap başka birimlerin kütüphanelerine
aktarılmak üzere müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Kütüphanemizde bulunan kitapların dijital
kütüphane programına aktarımı işlemi devam etmektedir.
Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi Kütüphanesi
746 kitap kapasiteli kütüphanenin 237 üyesi bulunmaktadır. 2013 yılında kütüphaneyi 4.423 kişi
kullanmıştır. Ayrıca kütüphane içerisinde internet
hizmeti veren bir bölümümüz mevcuttur. 2013 yılı
içerisinde 4.516 kişi internetten yararlanmıştır.
Keçiören Belediyesi Süreli Yayınlar
Aylık Haber Keçiören Gazetesi
Keçiören Belediyesi Kültür ve Sanat Bülteni
Keçiören Belediyesi Kitap Yayını
Dr. Mehmet Doğan İle Edebiyat Sohbetleri (Cilt 1)
Keçiören Tarih ve Kültür Atlası
Türkiye Cumhuriyeti Düşünce Tarihinde İz Bırakanlar (Cilt 1)
Ahmet Hamdi Tanpınar Günleri Sempozyum 2012
Teknik Destekler
Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan birimlerimiz
aracılığı ile 2013 yılı içerisinde cenaze, taziye, düğünlere ve dernekler ile sivil toplum kuruluşlarına
(39.474 sandalye, 4.500 masa ve 700 çadır) teknik
destek hizmeti verilmiştir.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde Mahalle Konakları açılışları, sağlık ocağı açılışı, muhtarlık binaları açılışı,
muhtelif yerlerde ağaç dikme çalışmaları, pence-
re-balkon-bahçe yarışması, park açılışları, Zümrüt
Yaşam Alanı temel atma törenleri (2 adet), Neşet
Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi temel atma töreni,
Hocalı Katliamını Anma ve Telin töreni, Osmangazi
Parkı açılış Töreni, Çamlık Parkı Açılış Töreni, Cemal
Güler Parkı Açılış Töreni, Jan. Onb. İmmet Özdemir
Parkı Açılış Töreni, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı Açılış Töreni, Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi Açılış
Töreni, Metin Alagöz Gençlik Merkezi Açılış Töreni,
Sancaktepe Pazar Yeri Açılış Töreni, Osmangazi Camii ve Erkek Hafızlık Binası Temel Atma Töreni, Aşık
Veysel Parkı Açılış Töreni, Atapark Mahalle Konağı
Açılış Töreni, Yayla Mahallesi Muhtarlık Binası Açılış
Töreni, Emin Alptekin Parkı Açılış Töreni, Bademlik
Zümrüt Yaşam Alanı Açılış Töreni, Rıza Çöllüoğlu
Parkı Açılış Töreni, TOGEM Binası Açılış Töreni, Korgeneral Hulusi Sayın Parkı, Osmangazi Sosyal Yaşam
Merkezi Hasta ve Yakınları Konukevi Açılış töreni,
Yonca Yaşam Merkezi Açılış Töreni, Bağlum Hizmet
Binası Açılış Töreni, Engelsiz Park Açılış Töreni, Ihlamur Vadisi Temel Atma Töreni, Yükseltepe Kentsel
Dönüşüm Konutları Temel Atma Töreni, Emir Alptekin Parkı Açılış Töreni gibi etkinliklerde ekibimiz ses
düzeni, süsleme, pankart asma, sahne kurma v.b.
teknik desteklerini sunmuşlardır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
189
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
190
V.
Keçiören Belediyesi
ULUSLARARASI
RAMAZAN
ETKİNLİKLERİ
V. International Ramadan Activities
SINIRLARI AŞAN KARDEŞLİK
2013 yılında 5. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde
Kosova, Özbekistan, Mısır, Azerbaycan, Kerkük, Batı
Trakya, Fas, Afganistan, Sudan, Tunus, Bosna-Hersek, Filistin, Senegal, Kıbrıs, Kırgızistan, İran’dan
gelen yabancı heyetler konuk edilmişlerdir. Bu ülkelerden gelen heyetler 27 gün boyunca kendi ülkelerinin kültürlerini tanıtmış, ülkelerine özgü gösterilerle Ramazan Gecelerini şenlendirmişlerdir. 27 Gün
süren etkinliklere yaklaşık 189.000 kişi katılmıştır.
Açılış gecesinde Saraybosna Fatih Sultan Mehmet
Korosu Konseri’ne ilgi yoğun olmuştur. Her gün iftar
öncesinde canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Çocuklarımız için ramazan ayı boyunca masal evinden masallar, Aşık ile Maşuk, Kavuklu İle Pişekar gibi eğlenceler düzenlenmiştir. 12 farklı mahallede mahalle
iftarları düzenlenmiş ve 48.000 kişiye iftar verilmiştir. 12 adet Hemşehri Buluşmaları düzenlenmiş ve
84.000 kişiye ev sahipliği yapılmıştır. Bosna Hersek
Gorajde’de Kardeş Şehir İftarı düzenlenmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
191
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
192
DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
5. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri
Her yıl düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinliklerimiz bu yılda katılımcı sayısını artırmak üzere gerekli
hazırlıklar yapıldı.
Etkinlikte Yerel Katılımcı olarak;
Ankara Dernekler Federasyonu, Elazığ Dernekler Federasyonu, Batı Trakya Dernekler Federasyonu, Çorum
Dernekler Federasyonu, Bolu Dernekler Federasyonu,Çankırı Dernekler Federasyonu, Karadeniz Dernekler
Federasyonu, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu, Konya Dernekler Federasyonu, Kırşehir Dernekler Federasyonu, Erzurum Dernekler Federasyonu,Yozgat Dernekler Federasyonu, Kırıkkale Dernekler Federasyonu.
Uluslararası Katılımcı olarak;
Irak Türkmenleri, Ukrayna Kırım Türkleri, Türksoy, Kırgızistan, Irak, Özbekistan, Senegal, Azerbaycan,
İran, Kosova, Afganistan, Tunus, Fas, Kıbrıs, Bosna Hersek, Sudan, Filistin.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
193
Srebrenitsa Şehitleri Anıtı Açılış Töreni
(07.07.2013)
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
194
Keçiören Belediyesi’nin, 1995 yılında Srebrenitsa Soykırımı’nda katledilen şehitlerin adını yaşatmak için Aliya İzzetbegoviç Parkı içerisinde
yaptığı anıt açılışına Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Damir Dzanko ve elçilik çalışanları, Keçiöre
nMüftüsü Dr. İhsan İlhan ve AK Parti Keçiören
İlçe Başkanı Bülent Yağmur, Genç Boşnaklar derneği ve Keçiören Belediyesi çalışanları katıldı.
Erdal İlhan tarafından verilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Yusuf Emini adlı
Boşnak da “Srebrenitsa Şehit Çocuğu” adlı şiiri
okudu.Törenin ardından Bosnalı misafirlerimiz
Sultan Sofrasındaki yemekte bir araya geldiler.
Bosna Hersek’ten ve Bosna Hersek Büyükelçilikten gelen misafirlerlere rafekat edilerek, tören
esnasında tercümanlık yapıldı. Keçiören Belediye Başkanına, Bosna Hersek Büyükelçisine, ve
Srebrenica katliamından sağ kurtulan Boşnak
misafirimizin konuşmalarını tercümesi yapıldı.
Açılış Töreni için gerekli afiş pankart ve davetiye tasarımı çalışmaları Müdürlüğümüzce yapılarak Birim müdürümüz tarafından onaylandıktan
sonra basımı yapıldı.
Srebrenitsa davetiyelerinin dağılımı için gerekli
etiketleme yapıldı ve ilgili yerlere, büyükelçiliklere, Ak parti il ve ilçe yönetimine gönderilerek toplam 500 davetiye dağıtımı yapıldı.
Srebrenitsa Şehitleri Anıtının açılışında kullanılmak üzere 500 adet tişört basımı yapılmış olup,
tören esnasında Belediyemiz yetkililerine, Belediyemiz çalışanlarına, Bosna-Hersek Ankara
Büyükelçiği çalışanlarına, Genç Boşnaklar derneği katılımcılarına ve tören alanındaki Keçiören Halkına dağıtımı yapıldı.
Kıbrıs Güzelyurt Portakal Festivali Etkinlikleri
25-28 Haziran 2013 Tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, Güzelyurt şehrinde düzenlenen Portakal Festivaline Belediyemizden Keçiören
Belediye Başkanı Sayın Mustafa AK, meclis üyelerimizden Canan Baran İZGİ, İbrahim UYAR, Aysun
LİMAN, Mehmet YURTSEVER, Belediyemiz Kültür
ve Sosyal İşler Müdürü İsmail KÖSE ve Dış İlişkiler
Müdürü Mustafa ARAÇ katılım sağlamışlardır.
Avrasya 2023 Sempozyumu
15-16 Ocak 2013 tarihinde Avrasya Kalkınma
Platformu işbirliği ile Belediyemiz Yunus Emre
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Avrasya 2023
Sempozyumu’na AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı Adana Milletvekili Necati Çetinkaya,
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan,
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kırgızistan
Milletvekili ve Avrasya Kalkınma Belediyeler Birliği
Genel Sekreteri Anarbek Kalmatov, Avrasya Kalkınma Platformu Başkanı Hasan Cengiz ve Avrasya
Kalkınma Düşünce Enstitüsü Prof.Dr. Celal Erbay
konuşmacı olarak katıldı. Sempozyum’da Avrasya
atayurt ile anayurdun birleşmesi olarak tanımlanırken, 2023 Türkiye’si vizyonuna tüm Avrasya
coğrafyasının sahip çıkmasının önemi belirtildi.
Bahman Hüseyinpur veda Merasimi
20 Şubat 2013 Çarşamba günü, Büyükelçilik görevi
süresince dost ve kardeş İran ve Türkiye arasındaki
ilişkilerin gelişmesine yaptığı hizmetlerden dolayı,
İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın
Bahman Hüseyinpur adına düzenlenmiş olan veda
merasimine katılındı. Merasime katılan konuklarla
diyalog kuruldu, belediyemiz tanıtılıp ilişkiler pekiştirildi.
Pine Leaf Boys Konseri
ABD Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen, Cajun
müzikle ilgilenen Amerikalı Pine Leaf Boys isimli
müzik grubunun 11 Aralık 2013 tarihinde, ABD Büyükelçiliği çalışanları, ABD Kültür Ateşesi, Belediyemiz çalışanları ve Keçiören halkının katılımıyla,
Belediyemiz Yunus Emere Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
YEREL VE ULUSLARARASI TOPLANTILAR
EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)
24.01.2013 - 27.01.2013 tarihleri arası bu yıl on
yedincisi düzenlenen ve dünyanının en büyük beşinci turizm fuarı olan EMITT’e Keçiören Belediyesi
olarak bu yıl da katılımda bulunuldu. Doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıtarak bölgelerinin
turizm potansiyelini açığa çıkarmak isteyen altmışı
aşkın ülke, on yedi kalkınma ajansı ve 150’nin üzerinde belde ve ilin yanı sıra uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentaları da yer aldı.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği İşbirliği Toplantısı
28 Şubat 2 Mart tarihlerini kapsayan TDBB İşbirliği
Toplantısı’na Türkiye’den ve üye ülkelerden gelen
belediye başkanları katıldı. Toplantıda“Üye ülkelerde kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu” ile “Ülkelerarası ilişkilerde yerel yönetimlerin rolü ve önemi” konuları ele alındı. Toplantıda
2013 yılı faaliyet planı değerlendirildi. TDBB, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının açılışını
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru yaptı. Koru,
birliğin yerele yönelik faaliyetlerinin gurur verici
olduğunu söyledi. Programda ülkeler arası ilişkilerde yerel yönetimlerin rolü ve önemi, kardeş şehir
ilişkileri değerlendirildi. Programa katılan İstanbul
Milletvekili İsmail Safi de TDBB ile birlikte çalışmak
istediklerini söyledi. Ak Parti Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Menderes Türel de TDBB’nin faaliyetlerinin ülkeler arası
lobi faaliyetlerine bir ivme kazandırdığını söyledi.
Afrika Hatıra Ormanı
22 Mayıs 2013 Tarihinde Keçiören Subayevleri Çamlık Parkında Afrikalı Büyükelçiler için Ağaç Dikim töreni düzenlendi. Bu merasim için Dış İlişkiler Birimi
olarak diğer birimleri koordine edilmesiyle gerekli
çalışmaların yapılması sağlandı. Afrikalı Büyükelçiler ilk olarak Başkanımızı makamında ziyaret ederek hatıra defterini imzaladılar. Daha sonra Heyetle
beraber Başkanımız, Başkan yardımcılarımız ve ilgili
müdürlerle beraber ağaç dikme merasimi için alan
geçildi. Burada her elçiliği temsilen birer ağaç dikilmesinin yanı sıra toplamda 43 ağaç dikildi. Ağaç
dikme seramonisi’nin ardından Elçilerimize Ören
Köşk’te öğle yemeği verildi. Yemeğin ardından programın bitmesiyle elçilerimiz Keçiören’den ayrıldılar.
İran İslam Devrimi 34. Yıldönümü Resepsiyonu
7 Şubat 2013 Perşembe Günü, İran İslam Devrimi’nin
34. yıldönümü nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin düzenlemiş olduğu resepsiyona katılımda bulunuldu. Resepsiyona katılan konuklarla diyaloglar kuruldu, belediyemiz tanıtılıp,
ilişkiler pekiştirildi.
Kuveyt Devleti Resepsiyonu
22 Şubat 2013 Cuma Günü, Kuveyt Devleti’nin 52.
Ulusal günü yıldönümü ve Bağımsızlığının 22. yıldönümü nedeniyle Kuveyt Devleti Ankara Büyükelçiliğinin düzenlemiş olduğu resepsiyona katılımda
bulunuldu.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
195
8 Mart Ören Köşk Programı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, belediyemizin Estergon Kalesi, Örenköşk’te ev sahipliği yaptığı öğlen yemeğine Azerbaycan, Senegal,
Malezya gibi çeşitli büyükelçi eşlerinin ve çeşitli
sivil toplum kuruluşlarından çeşitli bayanların katılımıyla gerçekleşti. Yapılan açılış konuşmalar esnasında başkanımız Mustafa Ak, kadınların toplum
içerisindeki yeri ve önemini vurguladı ve ardından
yenen öğle yemeğiyle program sona erdi.
AB Ofisi Bilgilendirme Toplantısı
Japonya Büyükelçiliği Yerel Hibe Fonu kapsamında
ilgili müdürlüklerle (İnsan Kaynakları,Çevre Koruma Müdürlüğü,Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve
KEÇMEK) bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Proje
kapsamında ilgili müdürlüklere bilgilendirme toplantısı yapılarak 4 ön proje hakkında bilgi verilmiştir.
Umman Heyeti Ziyareti
06 Mart 2013 tarihinde Körfez ülkesi Umman’dan
gelen heyet, Keçiören Belediyesi’nin proje ve faaliyetlerini yerinde inceledi. Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret eden Umman heyeti, belediyecilik hizmetleri alanında görüş alışverişinde bulundu. Umman heyetinin temsilcisi ise, Türkiye’nin Umman’dan daha ileri olan
hizmetlerini inceleyeceklerini belirterek “Kendi
kültürümüze uygun olan hizmetleri örnek almak
istiyoruz. Buradan istediğimizi alacağımıza eminiz.
Türkiye’yi, kalkınma ve belediyecilik anlamında iyi
bir gelişim gösterdiği ve bize yakın olduğu için seçtik” dedi. Heyet, Başkan Ak ile görüşmenin ardından Keçiören Belediyesi’nin bazı birimlerini ziyaret
ederek, belediyecilik hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Keçiören Belediyesi’nin yapmış olduğu
tesisleri, projeleri, sosyal ve kültürel faaliyetleri
yerinde inceledi.
Kosovalı Türk gençlerin üniversitelerde eğitim gördüğünü ve bu gençlerin Kosova’ya ışık tutacağını
başkanımıza ilettiler.
TDBB Ankara Temsilciliği Toplantısı
Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Ankara temsilciliği görevini Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler
Müdürlüğü üstlenmiştir. Genel Sekreter Mustafa
Başkurt ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Alaaddin Çankaya’nın katıldığı toplantıda faaliyetlere ilişkin konular görüşülmüş ve planlamalar
yapılmıştır.
500.000’ler Toplantısı
Nüfusu 500 binden fazla ilçelerin AK Partili Belediye Başkanları, Belediyemizin ev sahipliğinde Keçiören Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen
istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda
konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel, Türk siyasetine “AK Parti belediyeciliği”
tanımını yerleştirdiklerini belirterek “Bu tanımın
karşılığında hizmet siyaseti yatıyor. Hizmet gerekliliktir, gönül almak yeterliliktir. Biz AK Parti belediyeciliğinde hizmetle gönül almayı buluşturuyoruz” dedi.
Balkan Öğrenci Topluluğu
6 Mart Çarşamba günü Türkiye’de okuyan Balkan
öğrencilerinden oluşan 80 kişilik bir grup karşılandı. Grubumuza Botanik Park, Deniz Dünyası, Estergon Türk Kültür Merkezi ve Teleferik gezdirildi
ayrıca grubumuza Keçiören hakkında bilgi aktarımı
gerçekleştirilirken, Belediyemizin sosyal tesisleri
tanıtıldı. Gruba belediyecilik hizmetlerinde örnek
olan çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında da
bilgi aktarımları gerçekleştirildi.
Turgut Özal Üniversitesi, Fairfax County Toplantısı
Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Ziyareti
Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüş ve beraberindeki heyet Başkanımızı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkanımızla Kosova ve
Kosova’da yaşayan Türklerin sıkıntılarıyla ilgili görüşme yapan heyet, Keçiören Belediyesinin desteğiyle Mamuşa’da yapılan ilkokulun hakkında görüşmede bulundular. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren
Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüş, Türkiye’de
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
196
Kardeş belediyemiz olan Fairfax County ile ortak
projemiz ve başarılı öğrencileri ödüllendirmeye
yönelik olan öğrenci değişim programı kapsamında
Turgut Özal Üniversitesi ile görüşmelerde bulunuldu. Toplantının gündemini kardeş belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve değişim programının
Amerika’daki ayağı olacak George Mason Üniversitesi oluşturmuştur.
Eyüp Kırımlılar Derneği Heyeti
Eyüp Kırımlılılar Derneğinden gelen 45 kişilik heyete Keçiören ve Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra
Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında
bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde
bulunulmuştur.
Sincan Belediyesi Spor Kompleksi Eğitmenleri
Heyeti
Sincan Belediyesine bağlı spor komplekslerinde görevli eğitmenlerden oluşan heyete belediyemize
ait tesisler gezdirilmiş olup, Keçmek ve Kedemler
hakkında bilgi aktarımı sağlanmıştır.
İlişkiler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Hesap İşleri Müdürlüğü
ve Ak Masa’nın hizmetleri tanıtıldı.
Kardeş Belediye, İskoçya Stirling Belediyesi Heyeti
24 Kasım Pazar günü kardeş belediyemizden gelen,
İskoçya Stirling Belediye Başkanı Mike Robbins ve
beraberindeki heyet 25 Kasım 2013 tarihinde Keçiören’deki ilk durağı Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın
makamı oldu, Makam da bir takım görüşmelerde
bulunulduktan sonra heyete Keçiören’în yaptığı hizmetler, tesisler ve çalışmalar hakkında bilgi
verildi. Bu anlamda Kentsel Dönüşüm Projemiz,
Gümüşdere Ihlamur Vadis, Teleferik, Yonca Yaşam
Merkezi, Deniz Dünyası gezdirilerek tesisler hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.
Mimar Sinan Üniversitesi Heyeti
Afgnistan Büyükelçisi Ziyareti
Mimar Sinan Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr.
Suphi Saatçi ve beraberindeki heyeti, Keçiören’deki Kerkük Parkında yapılacak olan Kerkük Evi yapımı ile ilgili bilgi aktarımı yerinde yapılmıştır.
Ankara Kalkınma Ajansı Eğitim Toplantısı
Ankara Kalkınma Ajansında düzenlenen AB Proje
hazırlama eğitimine birimimizden personeller katılarak, proje ile ilgili eksiklerini tedarik etmişlerdir.
Kıbrıs Belediyeler Birliği Heyeti
Kıbrıs Belediyeler Birliğine bağlı belediye başkanlarından oluşan heyete Keçiören ve Ankara gezisi
yaptırıldıktan sonra Belediyemizin yapmış olduğu
çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret
edilip incelemelerde bulunulmuştur.
Müftüler Toplantısı
Kutlu Doğum Haftası kapsamında her yıl geleneksel
olarak yapılan Ankara’daki müftüler toplantısına
katılım sağlanmıştır.
Tunus Heyeti
Tunus Teftiş Genel Müdürlüğü’nden gelen Genel
Müdür ve müfettişlerden oluşan bir heyet, Türkiye-Tunus hükümetlerinin işbirliği kapsamında Keçiören Belediyesi’nin proje ve faaliyetlerini yerinde
inceleyerek bilgi aldı. Konuk heyete ilk olarak Keçiören Belediyesi hizmet binası gezdirilirken; Dış
Keçiören Belediye Başkan Mustafa Ak’ın makamında gerçekleşen görüşmede sıcak ve samimi diyaloglar yaşandı. Büyükelçi Jayhoon, Afgan halkına verdiği her türlü destekten ötürü Başkan Ak’a teşekkür
etti. Afganistan’ın Türkiye’nin gönül coğrafyasında
önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Ak ise,
“Türkiye’deki Müslümanlar, Afganistanlı kardeşlerimize her zaman bir şeyler yapma çabasında oldular. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Afganistanlı kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimiz sürecektir” dedi. Karşılıklı iyi dileklerin de getirildiği
sohbette taraflar, gelecekteki işbirliği olanakları
konusunda da görüş alışverişinde bulundu.
Tunus ve Yemen Heyeti
Keçiören Belediyesi’nin tecrübelerinden faydalanmak ve projelerini yerinde görmek için Tunus ve Yemen’den gelen yaklaşık 30 kişilik heyet
Keçiören’de gezi ve incelemelerde bulundu. Heyet
temsilcileri, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak’ın çalışmalarının örnek teşkil edecek nitelikte
olduğunu dile getirdi. Heyete mihmandarlık yapan
Müdürlüğümüz personelleri ise, 850 bin nüfusu ile
Keçiören’in Türkiye’nin en büyük ilçesi olduğuna
dikkat çektiler. Keçiören Belediyesi’nin yurtdışından birçok belediye ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan yetkililer, belediyeler arasındaki bilgi ve
tecrübe paylaşımının önemine işaret ettiler. Karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinin belediyeler açısından kazanım olduğunu kaydeden yetkililer, bu tür
heyet gezilerinin de paylaşımı güçlendirdiğini ifade
ettiler.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
197
Türkiye – Balkan Gençlik Kampı Öğrencileri Ziyareti
Güney Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek’ten toplam 120 öğrencinin katıldığı Türkiye-Balkan Gençlik
Kampı, Türk ve Balkan halkları arasındaki dostluğun
pekiştirilmesine katkıda bulundu. Balkan ülkeleri
öğrencileri, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı
da ziyaret ettiler. Gençlik Kampı, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Keçiören Belediyesi ve Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı’nın
işbirliğiyle düzenlendi. Güney Sırbistan, Karadağ ve
Bosna Hersekli öğrencilere Türkiye’de geçirdikleri
iki hafta süresince, Türk dili ve ortak tarih derslerinin yanısıra, KEÇMEK(Keçiören Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitim Kursları) tarafından Türk El Sanatları
kursu da verildi. Gençlik Kampı ile, Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin Türk kültürünü tanımaları
sağlanırken, Türk ve Balkan halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları da pekiştirilmiş oldu.
belediyeniz ile ilgili birtakım projelerimizi görüşmek için ziyaretinize geldik” dedi. Mustafa Ak ise,
heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade
ederken, “Kenya Büyükelçisi’nin bir an önce göreve
başlamasını diliyorum” diye konuştu. Kenyalı diplomatın Keçiören hakkında bilgi istemesi üzerine Başkan Ak ilçeyi ve belediye faaliyetlerini tanıtıcı nitelikte şu bilgileri verdi: “Keçiören Ankara Büyükşehir
Belediyesi içinde 850 bin nüfusuyla en kalabalık
ilçe. Ağırlıklı olarak yerleşim alanlarından oluşuyor,
Belediye hizmetlerimizi daha çok sosyal belediyecilik alanında gerçekleştiriyoruz. Her yıl düzenli olarak Uluslararası Ramazan Etkinlikleri düzenliyoruz.
Geçen yıl dünya kupasına katılan ülkelerin büyükelçilikleri de burada bir turnuva yaptılar.” Görüşmede
Afrika Heyeti, Keçiören Belediyesi ile işbirliği halinde yapmak istedikleri projeleri de anlattı. Başkan
Ak ise, işbirliğine açık bir belediye olduklarını dile
getirirken, zaman zaman büyükelçiliklerle ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Filistin Kültür Haftası Etkinlikleri
Farklı Objektiflerden Çanakkale
Filistin Kültür Haftası’nın açılışı için Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Filistin Kültür
Bakanı Dr.Anvar Abuaishah, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Çorum Milletvekili
Murat Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak ve Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf katıldı. Filistin Büyükelçisi Maarouf da, Kültür Haftası’na ev
sahipliği yapan Başkan Ak’a teşekkür ederek “Keçiören Belediyesi her zaman Filistin’in ve Filistin
meselesinin yanında duran, bize destek veren bir
belediyedir. O yüzden kültür haftası açılışımızın
Keçiören’de yapılmış olması bizi ayriyeten mutlu
ediyor” dedi. Türkiye’de kendilerini yabancı olarak
görmediklerine dikkat çeken Büyükelçi, Filistin’e
ekonomik ve siyasi desteğini esirgemeyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunmayı
da ihmal etmedi. Konuşmaların ardından Filistin
Büyükelçisi Bakan Çelik’e ve Başkan Ak’a işlemeli
porselen tabak hediye etti.
Afrika Birliği Heyeti Ziyareti
Kenya, Senegal ve Güney Afrika Büyükelçilikleri diplomatlarından oluşan Afrika Birliği heyeti, Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı ziyaret etti. Başkan
Ak’ın makamında gerçekleşen ziyarette heyet adına konuşan Kenyalı diplomat, Afrika Birliği’nin kuruluşunun 50. yıldönümü kutlamalarına ilişkin bilgi
verdi. Ankara’daki Kenya Büyükelçiliği’nin 6 ay önce
açıldığını hatırlatan diplomat, “Sizinle tanışmak ve
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
198
Tarihe altın harflerle “Çanakkale Geçilmez” sözünü yazdıran büyük zaferin iki karşı cephesi
Keçiören’de biraraya geldi. Estergon Kalesi’nde
açılan “Farklı Objektiflerden Çanakkale” fotoğraf
sergisinde, Avustralya’dan özel olarak getirtilen 25
savaş fotoğrafı “Türkiye’de ilk defa” sergileniyor.
Fotoğraf sergisinin açılışını Avustralya Büyükelçisi
Ian Biggs, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve
AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Bülent Yağmur yaptı. Açılışta konuşan Mustafa Ak, bu sergiyi 18 Mart
Çanakkale Savaşı’nın yıldönümü anısına gerçekleştirdiklerini belirterek “Bir dönem karşı cephelerde
savaşmış olan iki milletin ortaklaşa gerçekleştirdiği
bir sergi. Her ülke için iki farklı yönüyle fotoğraflar
sergileniyor. Belirli bir dönemde karşılıklı şehitler
verdik. Ama bugün dost iki ülkeyiz” dedi.
Kardeş Jupa Belediyesi Ziyareti
Makedonya Jupa Belediyesi Başkanı Mazlum Hasan,
Keçiören Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile görüşen Mazlum Hasan, Jupa Belediyesi hizmet binasının yapımına katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.
Hasan ayrıca, Balkanlarda yaşayan Türkler için hayata geçirilen projelere verdiği destekten ötürü de
Başkan Ak’a takdirlerini sundu. Başkan Ak’ın makamında gerçekleşen görüşmede, Makedonya’daki
Türk toplumu için neler yapılabileceği konusunda
görüş alışverişinde de bulunuldu.
Hüseyin Cavid’in 150. Ölüm Yıldönümü
Azeri Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Keçiören Belediyesi, Azerbaycan’ın ünlü şairi ve
oyun yazarı Hüseyin Cavid’i doğumunun 130. yıldönümünde unutmadı. Keçiören Necip Fazıl Tiyatro
salonunda Hüseyin Cavid’i Anma töreni gerçekleştirilirken yazarın “İblis” adlı tiyatro oyunu sergilendi.
Anma gecesine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak’ın yanısıra TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Azerbaycan Büyükelçisi Faik Bagırov, Azerbaycan Nahcıvan Muhtar Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanı Müsteşarı Muhammed Hasanov ve Azerbaycan Devlet Tiyatroları Müdürü Kamran Memmedoğlu
katıldı. Törende konuşan Başkan AK, böyle uluslararası organizasyonların Keçiören’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan AK,
düzenlediği uluslararası programlarla Keçiören’in
tanıtımına yaptığı katkılarından dolayı TÜRKSOY’a
teşekkür etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov
ise, Başkan AK’ın TÜRKSOY’a ve Türk dünyasına verdiği desteğin takdire şayan oduğunu, bunu uluslar
arası her platformda takdirle karşıladıklarını ifade
etti. Konuşmaların ardından Başkan AK ve Kaseinov birbirlerine plaket takdim ederek, aralarındaki
dostluk ve kardeşlik bağlarınının böyle törenlerle
daha da güçleneceğini söylediler.
Etlik Azerbaycan Meydanında Ankara’da okuyan
Azeri öğrencilerin mezuniyet programları Azerbaycan kültür ateşesininde katılımıyla yapılmıştır.
Orta Asya’daki Gazeteciler Heyeti
Bursa Yıldırım Belediyesinden içerisinde Başkan Özgen Keskin’inde bulunduğu bir heyete Keçiören ve
Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra Belediyemizin
yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarımı
yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde bulunulmuştur.
Orta Asya’dan gelen gazeticiler heyetine Keçiören
ve Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra Belediyemizin
yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde bulunulmuştur.
Sırbistan Novipazar Heyeti
Sırbistan’ın Sancak bölgesinden Novipazar ilinden
gelen heyete Keçiören ve Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar
hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin
çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde bulunulmuştur.
Konya Selçuklu Belediyesi Heyeti
Konya Selçuklu Belediyesinden gelen 60 kişilik heyete Keçiören ve Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra
Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında
bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde
bulunulmuştur.
Moritanya Tavassul Partisi Heyeti
Moritanya’nın Tavassul Partisi’ne bağlı çeşitli siyasilerden oluşan heyetimize Keçiören ve Ankara
gezisi yaptırıldıktan sonra Belediyemizin yapmış
olduğu çalışmalar hakkında bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde bulunulmuştur.
NALAS Sempozyumu
29 Mart 2013 tarihinde NALAS ve TBB, Keçiören
Belediyesi ve Bursa Yıldırım Belediyesi ortaklaşa
bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AB Bakanı Başmüzakereci Egemen Bağış, Ak Parti Yerel Yönetimlerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel,
TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Yıldırım
Belediye Başkanı Özgen Keskin, Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak da birer konuşma yaptılar.
Bursa Yıldırım Belediyesi Heyeti
Batı Trakya Türkleri Heyeti
Batı Trakya’da ikamet eden Türklerden oluşan heyete Keçiören ve Ankara gezisi yaptırıldıktan sonra
Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında
bilgi aktarımı yapılmıştır. Belediyemizin çeşitli sosyal tesisleri yerinde ziyaret edilip incelemelerde
bulunulmuştur.
Nevruz şenliği
Keçiören Belediyesi’nin Nevruz Bayramı coşkusu,
Gençlik Parkı’ndaki kutlamalarla devam etti. Türksoy Nevruz Şenlikleri’ne 18 ülkeden 250’nin üzerinde sanatçı katıldı.
Gençlik Parkı’nda düzenlenen Türksoy Nevruz Şenlikleri geleneksel Nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
199
timde Avrupa Birliği formatında mikro ve makro düzeyde proje yazımı ve kentler ve belediyeler hibe
programı, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sivil
toplum diyaloğunun geliştirilmesi, AB projelerinde
istihdam olanakları hususlarında bilgi aktarımında
ve incelemelerde bulunuldu.
“Çözüm” Projesi Heyeti
Ardından Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
Ankara Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ve Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak birlikte demir dövdü.
Şenliklere büyükelçiler, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
Konuşmaların ardından Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Tıva Cumhuriyeti,
Tacikistan, Kırım ve Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen sanatçıların bulunduğu ekipler geleneksel halk
dansları gösterileri sundu.
Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından AB Gençlik
Programı kapsamında desteklenen ve Eğitim Kursu
projesi olan “Çözüm” isimli proje dahilinde Slovak,
Macar, Litvanyalı, Letonyalı, Roman ve Türklerden
oluşan 30 kişilik heyet, Avrupa çapındaki gençlik
problemlerinin irdelenmesi ve problemlerin çözümünde kullanılabilecek tekniklerin incelenmesi
amacıyla Keçiören Belediyesini ziyarette bulundular. Başkanımız ile projeleri kapsamında görüşen
heyetimize Botanik Park, Deniz Dünyası, Estergon
Türk Kültür Merkezi, Teleferik ve KEÇMEK sanatlarının sergilendiği alanlarımız gezdirilip, kendilerine Keçiören ve Ankara ile ilgili bilgi aktarımında
bulunuldu.
Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından “Uluslararası Nevruz
Şöleni” düzenlendi.
Bilgilendirme Toplantısı
Etkinlikte; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Tataristan, Tıva Cumhuriyeti, Tacikistan, Kırım ve Uygur Özerk Bölgesi’nden
gelen sanatçıların bulunduğu ekipler geleneksel
halk dansları gösterileri sundu.
25 Haziran 2013 tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca düzenlenen Ankara
ilmimizde proje hazırlama kapasitesini arttırmak,
yatırım alanları, proje başvuru paketi hazırlama ve
başvuru süreçleri bilgilendirme toplantısına müdürlüğümüz personellerinden Büşra Mürüvvet Çalışkan
ve Halime Banu NİYAZOĞLU katılım sağlamışlardır.
AB PROJELERİ VE AB KOORDİNASYON
OFİSİ ÇALIŞMALARI
Mali Destek Programları Eğitim Toplantısı
27-28 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Kalkınma
Ajansı binasında verilen ve Ankara Kalkınma Ajansı
Hibe Programlarına ilişkin proje hazırlama eğitimine Dış İlişkiler personelin katılımı gerçekleşti. Toplantı kapsamında hibe programları hakkında genel
bilgiler ve proje yazma, hazırlama hakkında bilgiler
aktarıldı.
Eurodesk Sertifikası temas noktası
“Eurodesk Türkiye Temas Noktası” olmak için Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na başvuru yapılarak, Eurodesk Temas
Noktası Akreditasyonunu alınmıştır.
Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak gençlere
ve gençlerle çalışan herkese Avrupa fırsatları ve
gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında
güncel ve sağlıklı bilgiler sunan etkin bir ağa dahil
olunmuştur.
AB Projelerinde Kariyer Fırsatları Eğitimi
22 Şubat 2013 Tarihinde Keçiören Belediyesini temsilen Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak KALDER kurumunun düzenlemiş olduğu AB Projelerinde Kariyer
Fırsatları başlıklı eğitime katılımda bulunuldu. Eği-
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
200
Kurumumuz, Eurodesk temas noktası kapsamında
gençlerimize,
•
Avrupa Birliği Gençlik Programları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gençlik projelerinin hazırlanması
Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında bilgilendirmeler
Gençlerde “Avrupalılık” bilincinin uyandırılması
Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri
Proje eğitimlerinin düzenlenmesi ve destek
hizmetleri
Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin
düzenlenmesi
Burs ve staj hakkındaki tüm gerekli kaynak bilgilendirmelerin yapılması
Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması
Avrupa Birliği Gençlik programlarına dair soru
yanıtlama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve
yüz yüze),
Gençlerin yurtdışı ziyaretleri ile ilgili güncel
bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
Gençlerin aktif olarak katılabilecekleri hibe
programları hakkında bilgilendirmeler sunacaktır.
Belediyemizin gençlik merkezlerinde kayıtlı olan
gençlerimizin yanı sıra yeni katılmak isteyen tüm
gençlerimize ve gençlik çalışanlarına ulaşarak, Avrupa fırsatları hakkında en temel ve doğru bilgiyi aktararak gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.
Eurodesk Temas noktamız, hafta içi her gün 08.00 17.00 saatleri arasında Belediye binası Dış İlişkiler
Müdürlüğü AB Proje Koordinasyon Merkezi’nde hizmet verecektir. Kurumumuz personeli 08-12 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen
“Eurodesk Temas Noktaları Akreditasyon Eğitimi”ne
katılarak akreditasyon sertifikasını AB Bakanlığı AB
eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans)
Sayın Başkanı Bülent Özcan tarafından almıştır.
Eurodesk Türkiye Temas Noktası
Akreditasyonu
AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı tarafından 17-20 Aralık 2013İstanbul’da düzenlenen “2007-2013 Gençlik Programları Değerlendirme Toplantısı ve Erasmus+ Tanıtım” Toplantısına katılım da bulunulmuştur.
AB Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 25 Aralık 2013 tarihinde
Ankara’da düzenlenen “Erasmus + Program Tanıtım
Toplantısı” na katılarak yeni dönem değişiklikleri
hakkında bilgi edinilmiştir.
“No Woman No Cry”- AB Komşu Ülkelerle Gençlik
Değişimleri Eylem 3.1 Projesi
Kadına yönelik şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, İtalya, Karadağ, Romanya ve
Türkiye’den 35 genç ve grup liderlerinin katılımıyla
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.Projenin hazırlanması
ve koordinasyon görevi yürütülmüştür.
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Youth in Action 3-1 Gençlik Değişimleri “No Woman
No Cry!” projesi final raporu Ulusal Ajans’a gönderilmiştir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Proje Tanıtım Toplantısı
25.06.2013-Ankara 2013 hibe duyurusu ve destek
verdiği alanların tanıtımı yapılmıştır. Et üretimi, süt
üretimi, arıcılık, çiftçilik faaliyetleri, kırsal turizm
gibi konularda mali destek sunulmasına ilişkin toplantıya katılım sağlandı
YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLER VE
KARDEŞ ŞEHİR ÇALIŞMALARI
Kardeş Belediye çalışmaları
İskoçya Stirling Belediyesi: Belediye Meclisimizin
04/03/2013 tarih ve 117 sayılı kararı ile İskoçya
Stirling Belediyesiyle kardeş şehir olunması yönünde karar alınmış olup, alınan karar 12/03/2013 tarihinde İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Keçiören
Kaymakamlığına gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 10/04/2013
tarih ve 11204 sayılı yazısında, Keçiören Belediyesi
ile İskoçya Stirling Belediyesi arasında kardeş kent
ilişkisi kurulması Bakanlık Makamının 08/04/2013
tarihli onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
201
rak, Turgut Özal Üniversitesi gezdirildi. Estergon
Türk Kültür Müzesi gezdirildi.
Çeşitli zamanlarda Turgut Özal Üniversitesinde
eğitimlere katılmışlardır. TBMM’ye giden heyetimiz burada AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Safi
ile öğle yemeği yiyerek, Türkiye ve dış politikalarımız hakkında sorular da bulundular. Daha sonra
Meclisi gezen heyetimiz Genel Kurula katılmışlardır. Genel Kuruldan sonra heyetimiz Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağışla görüştü.
CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalı ile görüşen
heyetimiz daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Amerika Birleşik Devletleri Virginia Eyaleti Fairfax
Belediyesi: Belediye Meclisimizin 02/01/2012 tarih
ve 8 sayılı kararı ile Virginia Eyaleti Fairfax Belediyesiyle kardeş şehir olunması yönünde karar alınmış
olup, alınan karar 17/01/2013 tarihinde İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Keçiören Kaymakamlığına
gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 28/02/2013 tarih ve 6508 sayılı
yazısında, Keçiören Belediyesi ile Virginia Eyaleti
Fairfax Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması Bakanlık Makamının 14/02/2013 tarihli onayı
ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Amerika Fairfax Programı (02-23 Haziran 2013)
Belediyemiz ile kardeş kent olan ile Amerika Birleşik Devletleri Virginia Fairfax County Eyaleti bünyesinde bulunan George Mason ve Nothern Virginia
Community Collage Üniversiteleri ve Turgut Özal
Üniversitesi işbirliği ile öğrenci değişim programı
düzenlenmiş olup, 02-23 Haziran 2013 tarihleri
arasında 16 üniversite öğrencisi program çerçevesinde Türk Kültürü, Türk Tarihini tanımak için Ülkemizde ve İlçemizde bulunmuşlardır.
Keçiören Belediyesinde Heyetle beraber Fairfax
Programı hakkında bilgilendirme toplantısı yapıla-
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
202
8-9 Haziran 2013 tarihleri arasında Türk Kültürü ve
Türk Tarihinde önemli bir yeri olan Konya ilimizi
ziyaret ederek, Konya Selçuklu Belediyesinin faaliyetlerini de yerinde görme imkanı bulmuşlardır.
15-17 Haziran 2013 tarihleri arasında Türk Kültürü
ve Türk Tarihinde önemli bir yeri olan İstanbul ilimizi
ziyaret ederek Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı bulmuşlardır.
Ayrıca öğrenciler program dahilinde Turgut Özal
Üniversitesinde derslere katılım sağlamışlardır. Keçiören ilçemizin ve Ankara ilimizin tanıtılması amacı
ile öğrenciler bir takım gezilerde bulunmuşlardır.
Filistin Gazze Belediyesi: Belediye Meclisimizin
01/04/2013 tarih ve 167 sayılı kararı ile Gazze Belediyesiyle kardeş şehir olunması yönünde karar
alınmış olup, alınan karar 17/05/2013 tarihinde
İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Keçiören Kaymakamlığına gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 01/07/2013 tarih ve 18787 sayılı yazısında, Keçiören Belediyesi
ile Gazze Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi
kurulması Bakanlık Makamının 27/06/2013 tarihli
onayı ile uygun görüldüğü belirtilmiştir.
Tunus Jendouba: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğünün 15/03/2013 tarih ve 14437
sayılı yazısı ve eki listede Tunus Cumhuriyeti ve
ülkemiz arasında gerçekleştirilen görüşmelerde
mahalli idarelerin desteklenmesi yoluyla Tunus da
belediyecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde
çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı ve Tunus
Belediyeleri arasında imzalanacak kardeş kent protokollerinin Sayın Başbakanımızın Haziran 2013 başında yapılması planlanan Tunus ziyareti sırasında
gerçekleştirlmesinin planlandığı belirtilmektedir.
Sayın Başbakanımızın da katılımıyla 04-07 Haziran
2013 tarihinde Tunus da gerçekleşen kardeş kent
imza törenine Belediyemizi temsilen Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa AK, Keçiören Belediye
Başkan Yardımcısı Ali TOKÖZ, Keçiören Belediyesi
Meclis Üyesi Mehmet SEVİNÇ ve Dış İlişkiler Müdürü
Mustafa ARAÇ katılım sağlamışlardır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı eki
listede Belediyemizle eşleştirilen Tunus’un Jendouba Belediyesi ile kardeş kent parotokolü imzalanmıştır.
Bosna-Hersek Gorazde: Bosna-Hersek’in Gorazde
Belediyesi ile kardeş belediye olunması yönünde
Belediye Meclismizce 01/10/2010 tarih ve 528 sayılı kardeş şehir kararı alınmış olup, bu güne kadar
görüşmeler devam etmiştir. 03/04/2013 tarihinde
Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Keçiören Belediyesi
ve kardeş belediyemiz Şahinbey Belediyesi işbirliğinde Gorazde Kanton Merkez Belediyesinde Kültür ve Eğitim Kompleksi İnşası ve Çevre ve Peyzaj
Düzenlemesi işine ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. 2013 yılında başlanan Kültür ve Eğitim
Kompleksi inşası halen devam etmektedir.
Kültür ve Eğitim Kompleksi İnşası ve Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi işine ilişkin işbirliği protokolü
aşağıda isim ve ünvanları belirtilenler tarafından
03/04/2013 tarihinde imzalanmıştır.
İstanbul Bağcılar Belediyesi: İstanbul Bağcılar Belediyesinin 20/05/2013 tarih ve 222734 sayılı yazısı
eki 01/04/2013 tarih ve 71 sayılı meclis kararıyla,
Belediyemiz ile kardeş şehir olunması yönünde karar almış olup, alınan karar neticesinde Belediyemiz
Meclisince de İstanbul Bağcılar Belediyesiyle kardeş
belediye olunması yönünde, 02/05/2013 tarih ve
231 sayılı meclis kararı alınmıştır. Keçiören Belediyesi ile İstanbul Bağcılar Belediyesi arasında kardeş
şehir ilişkisi kurulmuştur.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 10. kuruluş yıldönümü resepsiyonu
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 10’uncu
kuruluş yıldönümü, Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon ile kutlandı.
Rixos Oteli’ndeki TDBB resepsiyona Dışişleri Bakan
Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru, AK Parti İstanbul
Milletvekilli Erol Kaya, Manisa Milletvekili Hüseyin
Tanrıverdi ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Kemal Yurtnaç,
TDBB’ye üye belediye başkanları ile bazı ülkelerin
büyükelçileri katıldı. Organizasyona ev sahipliği
yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,
resepsiyona gelen konuklarını kapıda karşılayarak
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
203
tokalaştı.
Birliğin faaliyetlerini aktaran bir fotoğraf sergisi ve
film gösterisiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan TDBB Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “On bin yıllık Türk
tarihinin bizlere kazandırdığı devlet tecrübesi ve yönetim anlayışının izleri bugün kentlerimizde ışıldıyor.
12 Kasım 2003 tarihinde resmen kuruluşu tamamlanan birliğimiz bugün 26 ülkeden bin 73 üyeye sahip.
Bu dev organizasyon aynı zamanda dünyada en fazla
üyeye sahip en önemli uluslararası organizasyonlardan birisi olarak da dikkat çekiyor” ifadesini kullandı.
Türk Milletinin dost ve kardeş ülkelerinin bağımsızlığı ve huzuru için emek harcayan herkese teşekkür
eden Karaosmanoğlu, “Nice 10, 100, 1000’nci yıllara
ulaşacak bu birliğin daha da güçlenmesini diliyorum”
diyerek sözlerini tamamladı.
Keçiören ismi göklerde
Belediyemizin 21/05/2013 tarih ve 180 sayılı yazısı ile Türk Hava Yolların’dan filoya yeni katılan
uçaklardan birtanesine keçiören isminin verilmesi
talep edilmiş olup, daha sonrasında ikili görüşmeler sonucunda THY, filosuna yeni katılan uçaklardan
Boeing 738-800 tipi 189 yolcu kapasiteli uçağa “Keçiören” isminin verilmesini kararlaştırdı. Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret
eden THY Ankara Bölge Müdürü Emrullah Kirişçi,
Keçiören adı verilen uçağın bir maketini Başkan
Ak’a hediye etti ve THY Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Topçu’nun mesajını iletti. Topçu mesajında,
“THY Yönetim Kurulu olarak yeni aldığımız uçaklardan bir tanesine Keçiören adının verilmesi kararlaştırılmıştır. Ankara’nın yükselen değeri haline
getirdiğiniz Keçiören’e yapmış olduğunuz katkıların yanısıra, biz de THY olarak Keçiören adının tüm
dünyaya duyurulması yönünde bir girişimde bulunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni uçağımızın tüm milletimiz nezdinde başta siz değerli
Belediye Başkanı olmak üzere hayırlı olmasını gönülden temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
204
YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
07-12/4/2013 Tarihleri arasında Birleşik Krallık İskoçya Stirling şehri ile Belediyemiz arasında kardeş
şehir protokollerinin imzalanması için ziyarette
bulunulmuştur.
23-25/6/2013 Tarihleri arasında Başbakanlık TİKA
ve Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanlığı,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Şahinbey Belediyesi ve
Belediyemizin de işbirliği içerisinde olduğu BosnaHersek’in Gorajde Şehrinde Kültür ve Eğitim Merkezi inşası için Belediyemiz Etüt Proje Müdürünün
Belediyemizi temsilen gözlemci olarak programa
katılım sağlaması.
28-30/06/2013 Tarihleri arasında Kardeş Belediyemiz Olan Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi Tarafından
Düzenlenen Portakal Festivaline katılım
02-05/08/2013 Tarihleri arasında Bosna-Hersek’in
Gorajde şehrinde düzenlenen kardeş şehir iftar yemeğine katılım.
04-07/06/2013 Tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Türk Dünyası
Belediyeler Birliğince, Tunus’da düzenlenen Tunus
Kardeş Kent İmza törenine katılım.
Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Fas’ın Rabat Şehrinde düzenlemiş olduğu
eğitim seminerine Belediyemiz ilgili Müdürlerinin
programa katılımının sağlanması.
Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin tarafından Tunus ve Almanya da düzenlenen
programlara Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz Belediye Başkan Yardımcılarımız ve ilgili Birim
Müdürlerimizin programa katılımı için gerekli teknik çalışmaların yapılması.
Üyesi olduğumuz Türkiye Belediyeler Birliğinin
tarafından İspanya da düzenlenen eğitim semineri
programına Belediye Başkan Yardımcılarımız ve ilgili Birim Müdürlerinin katılımın sağlanması.
Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin tarafından Makedonya da düzenlenen eğitim
seminerine Belediye Başkan Yardımcılarımız ve ilgili Birim Müdürlerinin katılımın sağlanması
DİPLOMATİK TEMSİLCİLERLE İLİŞKİLER
MİHMANDARLIK HİZMETLERİ
Yurt Dışı Kardeş Belediyelerimiz,
ÜLKE
YURT DIŞI KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ VE
GÖRÜŞMELERDE BULUNDUĞUMUZ YÖNETİMLER
ABD FAİRFAX
KKTC MEHMETCİK
AFGANİSTAN AKÇA
KKTC PAŞAKÖY
AZERBAYCAN BİNEGEDİ
KOSOVA FUSHE
AZERBAYCAN NARİMANOV
KOSOVA MAMUŞA
AZERBAYCAN SUMGATİ
KOSOVA OPSTİNA PODUJEVO
AZERBAYCAN ŞAMAXI
LÜBNAN TRABLUS
AZERBAYCAN TOVUZ
MAKEDONYA ÇAİR
AZERBAYCAN YEVLAX
MAKEDONYA JUPA
BOSNA HERSEK GORAJDE
MAKEDONYA KONDOVA
BOSNA HERSEK MOSTAR
MAKEDONYA PLASNİTSA
ÇEK CUMHURİYETİ MERTO VSETİN
MOĞOLİSTAN BAYAN OLGAY
FİLİSTİN GAZZE
MOĞOLİSTAN BAYANGOL
FİLİSTİN JABALİA NAZLAH
MOĞOLİSTAN ULUGİ
IRAK TELAFER
MOLDOVA GAGAVUZ KAZAYAK
IRAK YENİ TSİN
ÖZBEKİSTAN BUHARA
İSKOÇYA STİRLİNG
ÖZBEKİSTAN SEMERKANT
İSPANYA ALMERİA
POLANYA TAMOWSKİE
KAZAKİSTAN -ALMA-JETİSU
RUSYA ZELENOGRAD
KAZAKİSTAN TÜRKİSTAN
SENEGAL BAMBEY
KIRGIZİSTAN ISSIK GÖL KARAKOL
SIRBİSTAN KARADAĞ YENİPAZAR
KKTC GÜZELYURT
SOVYETSKİ UFA
KKTC LAPTA
TUNUS JENDOUBA
KATILIMCI SAYISI
Türkiye
Irak Türkmenleri
Ukrayna Kırım Türkleri
Türksoy
Kırgızistan
Irak
Özbekistan
Senegal
Azerbaycan
İran
Kosova
Afganistan
Tunus
Fas
Kıbrıs
Bosna Hersek
Sudan
Filistin
Kırım
Macaristan
Litvanya
Estonya
Romanya
Letonya
205
18
13
60
45
20
25
34
46
48
75
20
54
37
20
160
25
35
50
30
33
35
45
37
Yurt İçi Kardeş Belediyelerimiz,
YURT İÇİ KARDEŞ BELEDİYELERİMİZ VE GÖRÜŞMELERDE
BULUNDUĞUMUZ YÖNETİMLER
Eskipazar / KARABÜK
İncesu / KAYSERİ
Üsküdar / İSTANBUL
BAĞCILAR / İSTANBUL
Güçlükonak / ŞIRNAK
Kayakent / ESKİŞEHİR
Gölova / SİVAS
Dadaşkent / ERZURUM
Çamlıdere / ANKARA
Eleşkirt / AĞRI
Çamlıbel / TOKAT
Gümüşkonak/Günyüzü/ESKİŞEHİR
Alanya /ANTALYA
Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Dursunbey / BALIKESİR
Nasrettin hoca/Sivrihizar/ESKİŞEHİR
Göbel/Susurluk/BALIKESİR
Iramk/Yahşihan/KIRIKKALE
Kumluca / BARTIN
Kadınhanı / KONYA
Sivrihizar / ESKİŞEHİR
Çukurca / HAKKARİ
Eğil / DİYARBAKIR
Islahıye / GAZİANTEP
Dodurpa / ÇORUM
İliç / ERZİNCAN
Bala / ANKARA
Keskin/KIRIKKALE
Şabanözü / ÇANKIRI
Erçiş/Van
Posof / ARDAHAN
Şahinbey/Gaziantep
Keçiören’i Dünya’ya tanıtıyoruz 24 ülke toplam
1.170 kişiye Mihmandarlık hizmeti sağlanmıştır.
EVRAK VERİLERİ
2013 Yılının ilk 6 aylık döneminde müdürlüğümüze
137 evrak gelmiş olup, müdürlüğümüzce gönderilen yazışmaların toplamı ise 241’dir. 2013 yıl sonu
itibariyle müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 268
olup, müdürlüğümüzce gönderilen evrak sayısı ise
414 yükselmiştir. Bu yazışmaların çoğu kurum içi
yazışmadan ziyade, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslar arası ve elçilikler ile yapılan yazışmalardır.
Hamzalı/Sulakyurt/KIRIKKALE Harran/ŞANLIURFA
Gömeç / BALIKESİR
SELCUKLU/KONYA
Dümrek/Sivrihizar/ESKİŞEHİR
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
205
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
206
MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz 2013 yılı Gider ve Gelir Bütçesi; 261.050.000,00-TL olarak denk bütçe
şeklinde hazırlanmıştır. 2013 yılında ek bütçe 29.950.000,00-TL ile 2013 yılı toplam bütçesi 291.000.000,00-TL olmuştur.
Yıl sonu itibari ile
Gider gerçekleşme 286.673.568,90- % 98,51
Gelir gerçekleşme 229.161.125,00- % 89,65
Olarak gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında yürürlüğe konulan 6111 sayılı (Torba Yasa) ve 2012 yılında çıkartılan
6322 sayılı yasa kapsamında 25.110 mükellef faydalanmış, bunlardan 2.005 tanesi
yasadan faydalanma hakkını yitirmiş, kalan 23.442 kişi toplam 12.249.246,77-TL’lık
yapılandırma yapılmış. Bunun 2013 yılı sonu itibari ile 10.561.103,92-TL’sı tahsil
edilmiş, kalan 1.690.320,46-TL’sı da yasa kapsamında taksitli olarak tahsil edilecektir.
2013 mali yılı içerisinde toplam 10.748 adet evrak muhasebe kayıtlarına alınmıştır.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde 4109 sayılı Yasa kapsamında 51 adet asker ailesine
152.256,00-TL yardım yapılmıştır.
Belediyemiz bütçe ve kesin hesap bilgilerine faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde
ayrıntılı bir şekilde değinildiği için bu bölümde bir açıklama yapılmamıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
207
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
208
BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
Keçiören Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2013 yılı faaliyetlerini, Keçiören Belediye
Başkanlığı’ nın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve başkanlık makamının belirlediği esaslar
çerçevesinde, ilçe halkının yaşam kalitesini artırma hedefine odaklı olarak müdürlük makamı ve ak masa
birimi aracılığıyla gerçekleştirmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vatandaşlara dağıtılmak üzere 3.000 (üç bin) adet ajanda basımı,
Vatandaşlara dağıtılmak üzere 5.000 (beş bin) adet ajandalı masa sumeni alımı,
Vatandaşlara dağıtılmak üzere 10.000 (on bin) adet kraft defter alımı,
Vatandaşlara dağıtılmak üzere 12.000 (on iki bin) adet bez poşet çanta alımı,
Beş (5) adet mevzuat ve haber dergisi aboneliği,
Mevzuat takibi için 60 adet kitap alımı,
3 farklı firmaya yaptırılan memnuniyet ve imaj araştırması anket çalışmaları yapılmıştır,
5 ayrı radyoda faaliyetlerimizin reklamlarının yayınlanması,
Teknoloji çalışmalarımızın duyurulduğu Cebit 2013 Bilişim Fuarı Organizasyonu,
19 farklı konuda 80.000 (seksen bin) adet kitapçık basımı,
32 farklı konuda 1.700 (bin yediyüz) adet raket baskı,
24 farklı konuda 1.800 ( bin sekiz yüz) adet billboard basımı,
4 farklı konuda 18 adet totem baskı,
2 farklı konuda 30 adet billboard üzerine bez branda baskısı yapıldı,
3 ay boyunca 2 adet kule board kiralama,
7 adet tanıtım filmi,
Led ekranda yayınlanmak üzere 20 adet TV spot içeriği,
Ulusal gazetelerde 25 adet gazete reklamı,
20 adet dergi reklamı,
Belediyemizin birimlerine ve sosyal tesislerine dağıtılmak üzere 1 adet ulusal, 1 adet yerel gazeteye
üye olundu,
Vatandaşlara 6.485.817 adet kısa mesaj yollandı,
Sosyal medyada takipçi sayılarımız facebookda 24.549 kişiye, twitterda 11.080 kişiye ulaştı,
İnterpress medya takip sistemi verilerine göre 2013 yılında basında çıkan haberlerimiz şu şekildedir:
Yazılı basın: 11.611 adet
TV Programı: 935 adet
İnternette çıkan haberler: 8.235 adet
Belediyemizin tüm açılış, faaliyet ve organizasyonlarında 51.535 adet fotoğraf çekimi, 216 saat video
kamera çekimi yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
209
Akmasa Faaliyetleri
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
210
•
Yılbaşı vesilesiyle 51 mahalle muhtarı ziyaret
edildi.
•
Yılbaşı vesilesiyle 59 aile sağlığı merkezi ziyaret edildi.
•
46 mahallemizin mahalle taramasını gerçekleştirildi. Mahalle taramaları kapsamında 1290
esnaf, 9 sağlık ocağı, 37 muhtarlık, 27 okul
ziyareti, 48 dernek, 11 taksi durağı ve 22 ev
ziyareti gerçekleştirildi. Mahalle taramaları
kapsamında vatandaşlarımızın talep ve şikayetleri yerinde dinlendi.
•
Ak Masaya başvuru yapan 70 vatandaşımız
başvurularıyla ilgili olarak evlerinde ziyaret
edilmiştir. Talep şikayetleri yerinde tespit
edilmiştir.
•
Ak masa alan ekibi 594 berberimizi dükkanında ziyaret etmiştir. Talep ve şikayetleri yerinde dinlendi.
•
İlçemizde vefat eden kişilerin yakınları aranarak başsağlığı dilekleri iletilmiştir. Bu doğrultuda 1.348 kişiye ulaşılmıştır.
•
Kurum içi iletişim faaliyetleri doğrultusunda
609 personelimize doğum günü kutlama mesajı gönderilmiştir.
•
Birimimiz İş ve işçi Bulma Kurumu’nun Belediyeler ile imzaladığı protokol gereği 2013 yılı
içerisinde 840 vatandaşın iş-kur kaydını yapmış olup, önceki kayıtlar dahil 2.269 kişi özel
firmalara yönlendirilmiştir.
•
Belediyemizin 1071 kadın iş hayatına atılıyor
projesi kapsamında 2.300 bayanımızın başvuru kaydı alınmıştır.
•
Yaz spor okulları programı için ilçemizde ikamet eden 5.249 çocuğumuzun başvuru kaydı
alınmıştır.
•
2013 yılında düzenlenen 19 açılış ve organizasyonda karşılama uğurlama görevi yapılmıştır.
•
Sn. Başkanımızın esnaf çayı programı ve 5 çayı
programlarına katılım sağlanmıştır.
•
Vatandaşlarımızın moloz alım isteği ile ilgili
olarak 390 kişinin tahakkuk işlemi yapılarak
ilgili müdürlüğe yönlendirilmiştir.
•
Sn. Başkanımızın göreve geldiği 2009 yılından
bugüne ilçemizde yapılan sosyal tesisler ve
projelerin tanıtıldığı gezi programımız çerçevesinde 2013 yılında 28 kez tur düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 1200 Keçiören vatandaşı
gezimize katılmıştır.
•
Aylık basılan gazetemiz, belediye binası, dış
birimlerimiz ve sosyal tesislerimiz, diğer kurumlar (Büyükşehir belediyesi, Kaymakamlık,
PTT, Banka Şubeleri,) ilçemizdeki berberler,
taksi durakları, dernekler, Sivil toplum kuruluşları açılış ve organizasyonlar olmak üzere
toplamda 310 bin gazete birimimiz tarafından dağıtılmıştır. Belediyemiz projelerinin
anlatıldığı 4x4 kitapçık, sosyal tesis ve yaşam
alanları ile ilgili broşür ve tanıtım kitapçıklarımız vatandaşlarımıza, emlak bürolarına, 51
mahalle muhtarına, 524 berber esnafına, 100
kahvehaneye, taksi duraklarına, hemşeri derneklerine 10 bin adet 4x4, 5bin adet broşür ve
kitapçıkların dağıtımı yapılmıştır.
•
Belirli gün ve haftalar organizasyonları kapsamında dünya kadınlar gününde ilçemizdeki hanımlara özel programlar, öğretmenler günüde
öğretmenleri ziyaret, tıp bayramında ilçemizde bulunan hastanelerin ve sağlık ocaklarının
ziyaretlerde bulunuldu.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
211
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
212
İNSAN KAYNAKLARI VE
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzce 2013 yılı içerisinde aşağıda belirtilen faaliyetler yapılmıştır.
657 SAYILI
YASAYA TABİ
4857 SAYILI
YASAYA TABİ
5393 SAYILI KANUNUN
49. MAD. GÖRE SÖZLEŞMELİ
NAKİL GİDEN PERSONEL
4
0
0
EMEKLİ OLAN PERSONEL
4
9
0
İSTİFA EDEN PERSONEL
4
2
2
GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL
8
1
0
VEFAT EDEN PERSONEL
1
0
0
GÖREVE BAŞLATILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
0
0
0
PERSONEL HAREKETLERİ
Memur – İşçi Tahakkuk Şube
2013 yılı içerisinde Belediyemizin bütün çalışanlarına ait özlük ve diğer bütün hak ve alacakları yasalara
uygun düzenli bir şekilde tahakkukları yapılmıştır.
6495 sayılı kanunun 9. Maddesi ile 657 sayılı kanuna eklenen Geçici 41. Maddenin (b) bendine göre;
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla
çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuran 110 sözleşmeli personelin memur kadrolarına atamaları 15.09.2013 tarihinde yapılmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
213
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN 2013 YILI İTİBARİ İLE EĞİTİM SEMİNERLERİ LİSTESİ
S.NO.
BİTİŞ
TARİHİ
1
04/01/13
04/01/13
6360 Sayılı Kanunla ilgili
Bilgilendirme toplantısı
ANKARA
4
2
23/01/13
23/01/13
Trafik Konularında Eğitim
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
41
3
13/02/13
17/02/13
Zabıta Personeline Hizmet
içi Eğitim
Haymana
4
25/03/13
28/03/13
Mahalli İdareler Strateji
Geliştirme Birim
Yöneticileri Toplantısı
5
24/04/13
28/04/13
6
05/05/13
7
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM YERİ
PERSONEL
MİKTARI
X
EĞİTİM
SAATİ
EĞİTİMİ VEREN
0
İçişleri Bakanlığı, TBB
2
82
Emniyet Müdürlüğü
120
8
960
Keçiören Belediyesi
ANTALYA
1
8
8
Maliye Bakanlığı
Kamu Yönetimi Ve Mahalli
idareler Konuları
ANTALYA
6
8
48
İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü
08/06/13
Kamu İç Denetçileri Eğitim
Programı
ANTALYA
3
8
24
Maliye Bakanlığı
15/05/13
20/05/13
Yerel Yönetim İhtiyaçları
Fuarı
KONYA
6
8
48
Konya Belediyeler Birliği
8
22/05/13
25/05/13
Kent Bilgisi Sistemi
Uygulanması Eğitimi
ALANYA
1
8
8
Alanya Belediyesi
9
17/06/13
19/06/13
Hizmet Takip Programı Ve
İntibak Eğitimi
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Başkanlığı
2
8
16
Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı
10
24/06/13
29/06/13
Resmi Yazışmalarda
Uyulacak Esas ve Usuller
ANKARA
2
8
16
TBB
11
24/06/13
29/06/13
Kişisel Ve Kurumsal Gelişim
Eğitimi
ANKARA
2
8
16
TBB
14
08/10/13
08/10/13
Türk-İsveç Yerel Yönetimler
Ortaklığı Programı
ANKARA
1
8
8
TBB
12
08/10/13
08/10/13
Halkla İlişkilerde İletişim
Psikoloji / Etkili İletişim ve
Beden Dili
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
30
5
150
Aile Eğitim Merkezi
15
06/11/13
06/11/13
İş Hayatında İletişim / Algı
Yönetimi ve Dil Zekası
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
22
8
176
Aile Eğitim Merkezi
13
10/11/13
16/11/13
Yapı Yönetimi Eğitim
ANKARA
6
8
48
TBB
16
19/11/13
21/11/13
Kamu İhale Mevzuatı
Yunus Emre
Kültür Merkezi
50
8
400
Kamu İhale Kurumı
17
21/11/13
22/11/13
6306 Sayılı Afet Riski
Eğitimi
ANKARA
2
8
16
TBB
18
18/11/13
22/11/13
Planlı Alanların Tip İmar
Yönt.
ANKARA
4
8
32
TBB
19
27/11/13
27/11/13
Dili Doğru ve Güzel
Konuşma
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
15
3
45
Aile Eğitim Merkezi
20
08/12/13
14/12/13
Şehir Planlama ve Arazi Kul.
ANKARA
3
8
24
TBB
21
11/12/13
12/12/13
VI. Yerel Yönetimlerin Mali
Yönt.
ANKARA
3
8
24
TBB
324
146
47.304
TOPLAM
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
214
KATILAN TOPLAM
PERSONEL EĞİTİM
SAYISI
SAATI
BAŞLANGIÇ
TARIHİ
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
215
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
216
YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Meclis Toplantıları
Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının
resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile
rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.
Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının
sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.
Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu,
bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir
ay tatil kararı alabilir.
Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz. Bu süreler
uzatılamayacağı gibi olağanüstü toplantı da yapılamaz.
Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim açıldıktan
sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bu gün için de meclis
üyelerine huzur hakkı ödenir.
Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bu Kanunun uygulama yönetmeliğine göre 2013 yılı içerisinde toplam 65 defa toplanan meclisimizde 629 adet karar alınmıştır. Belediye Meclisimiz tarafından
alınan Meclis Kararları 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 14. maddesi gereğince Büyükşehir
Belediyesine onaya gönderilmiştir. Ayrıca Keçiören Kaymakamlığı’na ve ilgili birimlere de gereği yapılmak
üzere gönderilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
217
Encümen Toplantıları
Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye
başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm
geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları
ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Belediye Encümeni 03.01.2013 tarihinden 26.12.2013 tarihine kadar 50 adet toplantı yapmış ve 2.667 adet
konu karara bağlanarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.
Evlendirme Memurluğu
02.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 6.151 Nikah kıyılmış, 14 Şubat 2013 de toplu nikah yapılmış,
29.06.2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesince toplu nikah töreni yapılmış olup Belediyemiz destek
vermiştir. 2013 yılında kokteyl nikahlara başlanıldı. 2013 yılında Evlilik öncesi Eğitim Semineri başlatılmış
olup isteyen çiftlere eğitim semineri verildi.
Genel Evrak ve Posta
Belediyemize Belediye dışından intikal eden 02.01.2013 tarih ve 31.12.2013 tarihleri arasında 49.151 adet
Resmi evrak işlem görmüş olup ilgili birimlere havalesi yapılmıştır.
Görevleri arasında Belediyemizin posta hizmetlerini yapan Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından 37.744 adet
resmi mektup gönderilmiştir.
İlanlar
Belediyemiz birimlerinden ihale işlemleri ile ilgili ilan metinleri müdürlüğümüze gönderilmekte olup yıl
içerisinde Basın İlan Kurumuna yayınlanmak üzere 204 adet ilan metni gönderilmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
218
MECLİS TOPLANTILARI
Sıra No
Oturum Başlangıç
Oturum Bitiş
Birleşim Sayısı
Alınan Karar Sayısı
1
2/1/2013
8/1/2013
5
55
2
4/2/2013
8/2/2013
5
58
3
4/3/2013
8/3/2013
5
50
4
1/4/2013
5/4/2013
5
63
5
2/5/2013
7/5/2013
5
61
6
3/6/2013
7/6/2013
5
48
7
1/7/2013
5/7/2013
5
44
8
1/8/2013
2/8/2013
2
45
9
2/9/2013
6/9/2013
5
49
10
1/10/2013
10/13/2013
13
53
11
4/11/2013
8/11/2013
5
49
12
2/12/2013
6/12/2013
5
54
65
629
TOPLAM
Sıra No
2009
2010
2011
2012
2013
RAPOR SAYISI
RAPOR SAYISI
RAPOR SAYISI
RAPOR SAYISI
RAPOR SAYISI
KOMİSYONUN ADI
1
İMAR VE BAYINDIRLIK
58
74
86
59
83
2
KANUN TARİFELER
43
25
25
26
16
3
GENÇLİK VE SPOR
10
14
12
12
12
4
ÇEVRE VE SAĞLIK
14
15
12
12
13
5
EĞİTİM VE KÜLTÜR
10
14
14
12
12
6
ARAŞTIRMA İNCELEME
14
48
16
17
12
7
İSİMLENDİRME
15
17
14
14
12
8
HESAP TETKİK
10
13
13
12
12
9
PLAN VE BÜTÇE
10
14
13
15
16
10
ENGELLİLER
8
12
13
12
12
11
TARİH VE TURİZM
9
14
12
12
12
12
HALKLA İLİŞKİLER
8
12
12
12
12
13
SOSYAL İŞLER
8
12
13
13
12
14
ESNAF SANATKARLAR
8
12
12
12
12
15
AB VE DIŞ İLİŞKİLER
10
13
12
12
12
16
FIRSAT EŞİTLİĞİ
-
-
-
8
12
17
İNSAN HAKLARI
8
13
12
12
12
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
219
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
220
İŞLETME VE
İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne Bağlı Birimler
Kalaba Spor Tesisi
Aktepe Spor Tesisi
Etlik Olimpik Yüzme Havuzu
Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezi (2014 Yılında Faaliyete Geçmiştir)
Basınevleri Hanımlar Spor Merkezi
Deniz Dünyası
Tepebaşı Anaokulu
Tesislerin Üye ve Personel Durumu
TESİS
ÜYE SAYISI
PERSONEL
AKTEPE
1.398
21
KALABA
3.264
35
ETLİK
8.585
39
BASIN EVLERİ
1.825
5
DENİZ DÜNYAS
(106.271 ziyaretçi)
8
55
6
ANAOKULU
MÜDÜRLÜK
8
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
221
•
2013 Yılı Haziran Eylül Ayları Arasında Günlük
250 Kişinin Kullanımı Sağlanmıştır
Bayan Açık Havuz
•
•
•
KALABA SPOR TESİSİ
2 Adet Açık Havuz
1 Adet Kapalı Havuz
2 Adet Fıtness Salonu
2 Adet Step Salonu
2 Adet Sauna
1 Adet Kreş
2 Adet Masaj Salonu
2 Adet Tv Odası
2 Adet Oyun Salonu
5 Kaydıraklı Aqua Parkdan Oluşmaktadır
Erkek Açık Havuz
•
•
•
•
Kapalı Yüzme Havuzu
•
•
•
•
16 X 11 m uzunluğunda + 2 m derinliğindedir.
Bay-bayan seans sistemiyle hizmet verilmektedir.
Kapalı havuzumuzdan üyelerimiz, üye misafirlerimiz ve 7 yaş üstü çocukları yararlanmaktadır.
Ayrıca Pazar günleri, 14:00-16:00 saatleri arasında engellilerimiz yararlanabilmektedir
Aquapark
•
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
222
5 Adet Kaydırak Mevcuttur
2013 Yılı İçerisinde 7.000 Adet Yazokulu Öğrencisi Yararlanmıştır
12 X 25 m uzunluğunda, + 2 m derinliğinde,
yarı olimpiktir.Havuzda üyelere hizmet vermenin yanı sıra, Belediyemizin yaz okulu yüzme etkinlikleri de düzenlenmektedir.
Yaz okulu kursumuz 09:00-12:00 saatleri arasında ve uzman antrenörler gözetiminde verilmektedir.
Ayrıca havuzumuz, yaz döneminde 13:3020:00 saatleri arasında bayan üyelerimize hizmet vermiştir. 12 X 25 m uzunluğunda, + 2 m derinliğinde yarı
olimpiktir.
Havuzumuzda Belediyemizin “Yaz Okulu Yüzme Etkinlikleri” düzenlenmiştir.
Yaz okulu kursumuz 09:00-12:00 saatleri arasında ve uzman antrenörler gözetiminde verilmektedir.
Ayrıca havuzumuz, yaz döneminde 13:0020:00 saatleri arasında erkek üyelerimize hizmet vermiştir.
Kreş
•
•
•
*3-6 YAŞ arası üye çocuklarına hizmet vermektedir.
*Üyelerimiz spor yaparken çocukları da kreşte
uzman eğitimcilerin gözetiminde eğlenceli vakit geçirmektedir.
*2013 yılı içerisinde günlük 8 çocuğa hizmet
verilmiştir
AKTEPE SPOR TESİSİ
1 Adet Açık Havuz
*1 Adet Kapalı Havuz
*1 Adet Fıtness Salonu
*1 Adet Step Salonu
*1 Adet Sauna
*3 Kaydıraklı Aqua Park
2013 Yılı İçerisinde 1.398 Adet Kayıtlı Üyemiz Bulunmaktadır.
21 Adet Personelle Hizmet Verilmiştir.
2013 Yılı İçerisinde 166.004,00 TL. Gelir Sağlanmıştır.
Fitness ve Kondisyon Salonu
2013 Yılı içerisinde Kondisyon ve bölgesel zayıflama aletlerinin bulunduğu fitness salonumuzda
üyelerimize özel çalışma programı hazırlanıp deneyimli antrenörler tarafından program takibi yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde Step – aerobik – pilates salonumuzda haftanın belirlenen gün ve saatlerinde
uzman antrenörler tarafından grup seansları yapılmıştır.
Kapalı Yüzme Havuzu
25 x 12 m Uzunluğunda 1.60 m derinliğinde yarı
olimpiktir. 2013 yılı içerisinde Havuzumuzda bay
ve bayanlara ayrı seanslarda hizmet verilmiştir.
Kapalı havuzumuzda üyelerimiz, üye misafirlerimiz ve 7 yaş üzeri çocukları yararlanmaktadır.
Havuzumuzda deneyimli antrenörler tarafından
üyelerimize yüzme kursları verilmiştir.
Soyunma Odaları ve Sauna
Bay ve bayan olmak üzere 1 adet soyunma odası
ve sauna bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde Sau-
nadan fitness, havuz, silver üyeleri ücretsiz üye misafirleri ücret karşılığında yararlanmıştır.
Etlik Olimpik Havuzu ve Spor Merkezi
1 Adet Tam Olimpik Havuz
1 Adet Yarı Olimpik Havuz
1 Adet Atlama Havuzu
1 Adet Kardiyo Salonu
1 Adet Body Salonu
2 Adet Sauna
1 Adet Kreş
2013 Yılı İçerisinde 8.585 Adet Kayıtlı Üyemiz Bulunmaktadır.
39 Adet Personelle Hizmet Verilmiştir.
2013 Yılı İçerisinde 1.076.615 TL Gelir Sağlanmıştır
1 Adet Masaj Salonu
1 Adet Step Salonundan Oluşmaktadır
Fıtness Ve Kondisyon Salonu:
2013 yılı içerisinde kondisyon, egzersiz aletleri ve
ağırlıklarımızın mevcut olduğu salonumuzda fıtness
programı yazılıp uzman antrenörler gözetiminde
programlar uygulanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
223
2013 yılı içerisinde Step – aerobik – pilates salonumuzda haftanın belirlenen gün ve saatlerinde
uzman antrenörler tarafından grup seansları yapılmıştır.
FITNESS VE KONDİSYON SALONU
2013 yılı içerisinde kondisyon, egzersiz aletleri ve
ağırlıklarımızın mevcut olduğu salonumuzda fıtness programı yazılıp uzman antrenörler gözetiminde programlar uygulanmıştır.
DENİZ DÜNYASI
YÜZME HAVUZLARI
1 Adet Tam Olimpik Yüzme havuzu
1 Adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
1 Adet Atlama Havuzuyla 2013 yılı içerisinde tüm
üyelerimize hizmet verilmiştir.
SAUNA
•
•
•
•
2013 yılı içerisinde Saunadan fitness,havuz,silver
üyeleri ücretsiz üye misafirleri ücret karşılığında
yararlanmıştır.
BASINEVLERİ HANIMLAR SPOR MERKEZİ
Basınevleri Hanımlar Spor Merkezi haftanın her günü
bayanlara hizmet vermektedir.
2013 yılı içerisinde Tesisimizi ücretsiz ziyaret
eden öğrenci ve indirimli sayısı 49.450 kişi ile
birlikte toplam 106.271 kişi ziyaret etmiştir.
8 Adet Personelle Hizmet Verilmiştir.
2013 YILI İÇERİSİNDE 224.157.00 TL GELİR
SAĞLANMIŞTIR
2013 yılı içerisinde Gelen öğrencilerimiz rehberler eşliğinde gezdikten sonra Tesisimizde
yaş gruplarına göre değişik etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinlikler Sinema ve Seminer Salonunda çizgi film ve belgesel izletilerek toplam 30.612 öğrenci sayısına ulaşılmıştır. 714
Öğrenciye soru –cevap faaliyeti yapılmış olup,
engelli gruplarımızla Dokunma Havuzunda
Yemleme yaptırılarak çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. (Balon, Peluş Oyuncaklar, Şapka, Deniz
Yıldızı, Anahtarlık, Dondurma v.b.)
Tesisimizin çalışma saatleri;
Hafta içi
09:00 / 17:00
Hafta sonu 09:00 / 13:00
TEPEBAŞI ANAOKULU
2013 Yılı İçerisinde 1.825 Adet Kayıtlı Üyemiz Bulunmaktadır.
5 Adet Personelle Hizmet Verilmiştir.
2013 Yılı İçerisinde 33.325 TL Gelir Sağlanmıştır.
•
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
224
•
2013 Yılı İçerisinde Anaokulumuz 6 Personel ve
55 Çocuk İle Eğitimine Devam Etmiştir.
2013 Yılı İçerisinde 23 Nisan Kutlamaları Yapılmış Olup Çocuklara Yönelik Çeşitli Geziler
Düzenlenmiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
225
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
226
TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasındaki dönemde Müdürlüğümüze 136 adet evrak girişi ve 104 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.
Müdürlüğümüze intikal edilen iş emirleri sonucunda 2013 yılı itibariyle 1 adet inceleme raporu düzenlenmiştir.
Kaymakamlık Makamınca yapılan görevlendirme üzerine ise 9
adet ön inceleme dosyası yapılmıştır.
Halen Müfettişlerimizin elinde 2 adet inceleme dosyası bulunmaktadır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
227
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
228
HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk işleri Müdürlüğümüzce 2013 yılında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
ADLİ YARGI
Adli Yargı Toplam Dosya Sayısı: 928 adet
Adli Yargı Karara Çıkan Dosya Sayısı: 330 adet
A) Lehe Karara Çıkan Dosya Sayısı: 266 adet
B) Aleyhe Karara Çıkan Dosya Sayısı: 64 adet
Derdest Dosya Sayısı Toplam: 598 adet
İDARİ YARGI
İdari Yargı Toplam Dosya Sayısı: 215 Adet
İdari Yargı Karara Çıkan Dosya Sayısı: 60 Adet
A) Lehe Karara Çıkan Dosya Sayısı: 38 Adet
B) Aleyhe Karara Çıkan Dosya Sayısı: 22 Adet
Derdest Dosya Sayısı Toplam: 155 Adet
ADLİ YARGI VE İDARİ YARGI
Toplam Dosya Sayısı: 1.143 adet
Karara Çıkan Dosya Sayısı: 390 adet
Derdest Dosya Sayısı: 753 adet
İCRA
İcra Dosya Sayısı Toplam: 422 Adet
ADLİ YARGI DOSYA DAĞILIMI
A) 387 Adet İş Mahkemeleri İle İlgili
•
•
•
•
6111 Sayılı Yasa Gereği Nakli Yapılan İşçilerle
İlgili
Emekli Olan İşçilerle İlgili
Bağlum Belediye Başkanlığından Nakille Gelen
ve Başka Kurumlara Giden
İşçilerle İlgili
B) 145 adet aski genel müdürlüğü ile ilgili
C) 6 adet belediye personelinin nema alacakları
ile ilgili
D) 59 adet kamulaştırmasız el atma ile ilgili
E) 56 adet Yükseltepe ile ilgili
F) 37 adet izale-i şuyü ile ilgili
G) 122 adet alacak, tazminat, müdahalenin meni ile
ilgili
H) 16 adet Ovacık ile ilgili
I) 91 adet tapu iptal, tescil, ceza ve icra mahkemeleri ile ilgili
İ) 5 adet kiracılarla ilgili
J) 2 adet Belediyemize iş yapan yüklenici firmaların açtığı SGK kesintisi ile ilgili
K) 2 adet Erzurum Karayazı derneğinini açmış olduğu Bağlum’daki mezarlıkla ilgili
İDARİ YARGI DOSYA DAĞILIMI
A) 60 adet imar işlemleri ile ilgili
B) 17 adet vergi ile ilgili
C) 16 adet tapu tahsis uygulamaları
D) 82 adet işyeri açma ruhsatı, para cezası ve diğer cezalarla ilgili
E) 40 adet diğer davalar
GÖRÜŞ YAZILARI
Mali Hizmetler Müdürlüğü: 1 Adet
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 2 Adet
Zabıta Müdürlüğü: 7 Adet
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: 3 Adet
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: 1 Adet
Destek Hizmetleri Müdürlüğü: 1 Adet
Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü: 1 Adet
Yazı İşleri Müdürlüğü: 2 Adet
Etüt Proje Müdürlüğü: 1 Adet
Dış İlişkiler Müdürlüğü: 1 Adet
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI
GELEN VE GİDEN EVRAK VERİLERİ
Gelen evrak sayısı: 4.964
Giden evrak sayısı: 3.387
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
229
Keçiören Belediyesi
2013 Mali Yılı
Faaliyet Raporu
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
230
STRATEJİ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
2013 yılında yürütülün iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.
2012 yılı İdare Faaliyet Raporu – 2013 yılının Ocak - mart döneminde hazırlıkları tamamlanarak Nisan 2013
döneminde Belediye meclisinde görüşülmesi sağlanmış ve karara bağlandıktan sonra Belediyemiz internet
sitesinde yayımlanarak İçişleri Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
2014-2016 yılları Belediye Bütçesi – Haziran 2013 döneminde çalışmalarına başlanarak Eylül ayında Encümende, Ekim ayında Belediye meclisinde ve Kasım ayında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi
sağlanmış ve karara bağlandıktan sonra İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
2014 yılı Performans Programı - Haziran 2013 döneminde çalışmalarına başlanarak Eylül ayında Encümende, Ekim ayında Belediye meclisinde görüşülmesi sağlanmış ve karara bağlandıktan sonra İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
2012 yılı 2. ve 2013 yılı 1. Dönem Kuruluş Brifingi - Belediyemiz faaliyetlerinin anlatıldığı 2012 yılı Kuruluş
Brifingi 2013 yılı Ocak ayında ve 2013 yılı 1’nci 6 aylık idare Kuruluş Brifingi hazırlanarak 2013 yılı Temmuz
ayında Valilik Makamına gönderilmiştir.
2013 yılı Çalışma ve Yatırım Programı – İdaremizce belirlenmiş Stratejik Plana, Performans hedeflerine
ve bütçe planlamasına uygun olarak hazırlanan 2013 yılı Çalışma ve Yatırım Programı hazırlanmış 2013 yılı
Şubat ayında Belediye meclisinde görüşülmesi sağlanmıştır.
Kamu Hizmet Standartları – Belediyemiz müdürlüklerince belirlenmiş olan Kamu Hizmet Standartları tablosunda meydana gelen değişmeler 2’şer aylık dönemler halinde Valilik Makamına gönderilmesi ve ilgili
yerlerde duyurulması sağlanmıştır.
Belediye Teşkilat Yönetmeliği - Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı gereği Yönetimi Geliştirme Kurulu
ile birlikte Belediyemiz birimlerine ait Yönetmelik çalışmaları yapılmış ve Belediyemiz Meclisince görüşülerek karara bağlanmıştır. Zabıta ve Teftiş Kurulu Müdürlüklerine ait yönetmelikler ise onaylanmak üzere
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlıkça bildirilen düzeltme ve eksiklikler giderildikten sonra yürürlüğe konulacaktır.
Ayrıca yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarından gelen anket formlarının belediyemiz birimlerince yapılan değerlendirmeleri birleştirilerek süresinde cevaplanması sağlanmıştır.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
231
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.1
Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık yapılaşmanın % 30’nun modern bir
yapıya kavuşması sağlanacak
Performans Hedefi 1.1.1
2013 yılında gecekondu sayısını % 10 azaltarak kentsel dönüşüm
hızlandırılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Gecekondu Bölgesinin Belediye Islah Planı ile
oluşmuş İmar Bölgeleri İçindeki Payı (%)
24,21
21,66
23,99
2
Gecekondu Sayısı (Adet)
12.041
10.774
10.940
3
Gecekondu Alanı (ha)
481,64
430,96
477,24
4
Yıkımı Yapılan Gecekondu Sayısı (Adet)
1.180
1.197
1.000
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Planlama faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
Bütçe Dışı
Toplam
1.466.542,00
0,00
1.466.542,00
1.466.542,00
0,00
1.466.542,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Personel Giderleri
688.044,00
917.325,00
989.930,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
119.532,00
148.767,00
167.068,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
213.786,00
330.085,00
274.632,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
55.200,00
7.004,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
92.000,00
27.908,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.021.362,00
1.543.377,00
1.466.542,00
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 117-123 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
232
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.2
Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi destekleyecek şekilde toplam
alanın % 60’ının imara açılması sağlanacak
Performans Hedefi 1.2.1
2013 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin gelişimi sağlanacak
ve imara açık alan oranı % 50’nin üzerine çıkarılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
İmara açık alan (ha)
3.853
8.174
4.271
2
İmara açık alan oranı (%)
24,44
51,84
27,30
3
1/5.000 imar planı oranı (%)
38,87
63,52
52,10
4
1/25.000 imar planı oranı (%)
100,00
100,00
100,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Planlama faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
Bütçe Dışı
Toplam
4.909.728,00
0,00
4.909.728,00
4.909.728,00
0,00
4.909.728,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
2.933.242,00
2.911.509,00
3.314.115,00
SGK Devlet Primi Giderleri
509.585,00
472.173,00
559.312,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
911.405,00
1.047.660,00
919.420,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
179,00
175.200,00
23.449,00
6
Sermaye Giderleri
42.003,00
292.000,00
93.432,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
4.396.414,00
4.898.542,00
4.909.728,00
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 117-123 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
233
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.3
Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve
isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.1
2013 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekleri ile belediyenin vizyonu
doğrultusunda 15 adet proje üretilecektir.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Yıl içinde üretilen proje sayısı (adet)
20
15
29
2
Üretilen toplam proje sayısı (adet)
53
68
97
19
28
30
35,84
41,17
30,92
4
5
3
3
Üretilen projelerden gerçekleştirilenlerin sayısı
(adet)
4
Üretilen projelerin gerçekleşme oranı (%)
5
Diğer belediyelere örnek olan proje sayısı (adet)
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Projelendirme faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
897.005,00
0,00
897.005,00
897.005,00
0,00
897.005,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
103.659,00
115.773,00
154.144,00
12.998,00
15.710,00
18.594,00
342.436,00
167.655,00
133.677,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
710.006,00
1.509.200,00
590.590,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.169.099,00
1.808.338,00
897.005,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 111-115 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
234
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
Amaç 1
bir kent oluşturmak
Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve
Hedef 1.3
isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.2
2013 yılında ihtiyaç ve beklenti analizleri yapılarak toplam yol ağının %
5’inin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Bakım ve onarımı yapılan yolların toplam
yol ağı içindeki payı (%)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
4,40
5,00
4,44
2
Kullanılan asfalt miktarı (ton)
98.000
130.000
99.637
3
Yapılan yol miktarı (m)
66.000
85.700
66.500
4
Bakım ve onarımın birim maliyeti (TL/m2)
34,00
33,00
35,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
18.584.875,00
0,00
18.584.875,00
18.584.875,00
0,00
18.584.875,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1.475.178,00
875.520,00
2.784.302,00
298.710,00
164.581,00
531.722,00
4.328.882,00
887.725,00
5.417.373,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
51.168,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
9.160.407,00
10.774.800,00
9.851.478,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
15.263.177,00
12.753.794,00
18.584.875,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 63-81 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
235
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.3
Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve
isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.3
2013 yılında kültürel sosyal kampüs, çok amaçlı salon, Planatoryum,
Sosyal Tesis ve Düğün Salonu, 2 Kapalı Pazar Yeri, 4 adet Mahalle Konakları
inşaatı çalışmaları tamamlanacak ve Ihlamur Vadisi Projesinin çalışması
başlatılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Mevcut tesis sayısı (adet)
259
320
273
2
Yapılan yeni tesis sayısı (adet)
20
20
14
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Bina yapım ve onarım faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
Bütçe Dışı
Toplam
32.482.313,00
0,00
32.482.313,00
32.482.313,00
0,00
32.482.313,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Personel Giderleri
842.958,00
2.752.015,00
303.742,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
170.692,00
517.327,00
58.006,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.731.552,00
2.790.381,00
0,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
4.409,00
160.836,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
15.629.829,00
33.868.350,00
32.120.565,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
18.379.440,00
40.088.909,00
32.482.313,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 63-81 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
236
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.3
Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve
isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.4
2013 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin tespiti yapılarak
buralarda 500 mt. merdivenli yol yapılarak halkın kullanımına açılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
5.856,50
6.335,50
6.679,50
1
Toplam merdivenli yol uzunluğu (mt)
2
Yapılan merdivenli yol miktarı (mt)
479,00
500,00
344,00
3
Yapım birim maliyeti 3 mt genişlik için (TL/mt)
514,00
550,00
514,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
1.947.055,00
0,00
1.947.055,00
1.947.055,00
0,00
1.947.055,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
42.148,00
48.047,00
151.871,00
8.534,00
9.032,00
29.003,00
432.888,00
48.717,00
338.585,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
2.808,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
290.914,00
591.300,00
1.427.596,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
774.484,00
699.904,00
1.947.055,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 63-81 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
237
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.3
Alt ve üst yapının % 70’inin dünya standartlarında halkın beklenti ve
isteklerini karşılayacak düzeye çıkarılacak
Performans Hedefi 1.3.5
2013 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler ön planda tutularak
160.000 m2 kaldırım - tretuvar çalışması yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Mevcut kaldırımlı yol uzunluğı (km)
1.108
1.750
1.168
2
Mevcut tretuvar uzunluğu (km)
2.216
1.500
2.336
3
Yeni yapılan kaldırım - tretuvar miktarı (m2)
173.375
160.000
178.228
4
Engellilere uygun toplam kaldırım miktarı (m2)
378.300
514.925
556.528
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
12.369.398,00
0,00
12.369.398,00
12.369.398,00
0,00
12.369.398,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
10.536,00
393.272,00
1.670.581,00
2.134,00
73.928,00
319.033,00
1.731.552,00
398.755,00
1.015.758,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
22.984,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
7.124.763,00
4.839.900,00
9.364.026,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
8.868.985,00
5.728.839,00
12.369.398,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 63-81 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
238
FEN İŞLERİ & PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.4
Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar
yaparak kişibaşına düşen yeşil alan miktarı % 50 artırılacak
Performans Hedefi 1.4.1
2013 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam ortamı sağlamak üzere 3 adet
orta büyüklükte park yapılarak halkın kullanımına sunulacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Mevcut park sayısı (adet)
2
Yapılan yeni park sayısı (adet)
3
Kişibaşına yeşil alan miktarı (m2)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
421
419
429
9
3
15
3,69
2,27
5,5
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti Genel Toplam
Not :
Bütçe Dışı
Toplam
8.271.394,00
0,00
8.271.394,00
8.271.394,00
0,00
8.271.394,00
2012 yılında Gün Sazak Parkı (Metro inşaatı nedeni ile) ve Ramazan Şahin Parkı (Kentsel Dönüşüm nedeni ile)
iptal edilmiştir. Bu nedenle park sayısındaki artış 7 olmuştur.
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1.843.970,00
379.926,00
151.871,00
SGK Devlet Primi Giderleri
373.387,00
71.419,00
29.003,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
432.888,00
385.222,00
0,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
22.204,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
4.860.676,00
4.675.650,00
8.090.520,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
7.510.921,00
5.534.421,00
8.271.394,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 63-81 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
239
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına kaliteli yaşam sunan
bir kent oluşturmak
Hedef 1.4
Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni ve modern park ve yeşil alanlar
yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarı % 50 artırılacak
Performans Hedefi 1.4.2
2013 yılında mevcut 416 parkın bakımı ile parklarda bulunan havuzların %
15’i ve kent mobilyalarının % 25’inin bakım ve onarımı yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Mevcut park sayısı (adet)
421
419
429
2
Havuz ve şelale sayısı (adet)
175
174
186
3
Revize edilen havuz ve şelale sayısı (adet)
8
15
9
4
Yeni yapılan havuz ve şelale sayısı (adet)
1
6
11
5
Revize edilen park sayısı (adet)
13
8
34
6
Dikilen Çiçek sayısı (adet)
1.286.000
1.200.000
1.400.000
7
Dikilen Ağaç sayısı (adet)
27.300
30.000
40.000
8
Kişi başına yeşil alan miktarı (m2)
3,69
2,27
5,5
9
Çocuk oyun alanı sayısı (adet)
386
307
396
10
Spor alanı sayısı (adet)
272
270
305
11.830
10.000
11.000
10.000
10.000
3000
11
12
Kauçuk kaplaması yapılan çocuk oyun alanı ve spor
alanı miktarı (m2)
Serilen sentetik çim halı miktarı (m2)
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
Bütçe Dışı
Toplam
26.052.462,00
0,00
26.052.462,00
26.052.462,00
0,00
26.052.462,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Personel Giderleri
5.516.631,00
5.823.963,00
6.204.631,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
1.086.038,00
1.097.731,00
1.207.421,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11.301.937,00
10.963.706,00
15.140.751,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
80.000,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
3.897.826,00
3.545.000,00
3.499.659,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
21.802.432,00
0,00
21.510.400,00
26.052.462,00
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 83-109 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
240
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 2
Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini
pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
Hedef 2.1
Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70’ine ulaşılması
sağlanacak, gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
Performans Hedefi 2.1.1
2013 yılında Keçiörenlilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda
bulunmak amacıyla 70 etkinlik gerçekleştirilerek, hizmetlerimizin ulaştığı
kişi sayısının 81.500’e çıkarılması ve sunulan hizmetlerin memnuniyet
ölçümlerinin yapılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
KEDEM Kurs Merkezi Sayısı / Branş / Kursiyer
Sayısı (adet)
10 / 32 / 8.053
10 / 9 / 7.000
11 / 13 / 9.443
2
KADEM Kurs Merkezi Sayısı / Branş / Kursiyer
Sayısı (adet)
9 / 5 / 624
9 / 5 / 1.000
10 / 5/628
3
KEÇMEK Kurs Merkezi Sayısı / Branş / Kursiyer
Sayısı (adet)
13 / 90 / 19.458
15 / 89 / 22.000
20 / 102 / 16.375
4
Aile Eğitim Merkezi / Seminer Sayısı /
Katılımcı Sayısı (adet)
1/ 193 /12.900
1 / 100 / 15.000
1 / 200 / 13.037
5
Yaz Okulları Branş Sayısı / Katılımcı Sayısı
(adet)
11/ 5.000
20/ 11.000
19 / 11.194
6
Eğitim Projeleri ve Kampanyalar / Katılımcı
Sayısı (adet)
1 / 3.000
2 / 25.000
V.Y.
7
Yonca Yaşam Merkezi /Üye Sayısı/Kullanıcı
Sayısı (adet)
1 / 2067 / 3.426
1 / 2550 / 10.485
1 / 3.100 / 12.994
8
Metin Alagöz Gençlik Merkezi/Üye Sayısı/
Kullanıcı Sayısı (adet)
1 / V.Y
1 / V.Y
1 / 911 / 27.600
9
Osmanlı Spor ve Kültür Merkezi/Üye Sayısı/
Kullanıcı Sayısı (adet)
1 / 1365 / 34.079
1 / 1529 / 34.827
1 / 1.392 / 28.490
10
"Memnuniyet oranı (%) AİLE EĞİTİM, YAZ
OKULLARI, KEDEM”
83,7
85,7 / 90,3 / 91,3
64,87 / 89,00 / 92,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Sosyal ve kültürel faaliyet Genel Toplam
Ekonomik Kod
Bütçe Dışı
Toplam
14.668.623,00
0,00
14.668.623,00
14.668.623,00
0,00
14.668.623,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Personel Giderleri
765.380,00
679.730,00
444.688,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
114.491,00
97.636,00
94.490,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
18.902.330,00
10.272.886,00
13.843.708,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
183.172,00
284.800,00
285.737,00
6
Sermaye Giderleri
101.136,00
128.000,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
20.066.509,00
11.463.052,00
14.668.623,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 177-191 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
241
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 2
Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini pekiştirecek
şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve sosyal etkinlikler
düzenlenecek
Hedef 2.1
Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70’ine ulaşılması sağlanacak,
gönül ve gelecek birlikteliği oluşturulacak
Performans Hedefi 2.1.2
2013 yılında Keçiörenlilerin kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla
200’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilerek hizmetlerimizin ulaştığı kişi sayısının
980.000’e yükseltilmesi ve sunulan hizmetlerin geri dönüş ölçümlerinin yapılması
hedeflenmektedir.
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
Fotoğraf ve el sanatları sergileri / Ziyaretçi sayısı (adet)
11 / 15.000
13 / 10.000
70 / 35.000
Tiyatro sergilenen oyun / Seyirci sayısı (adet)
208 / 35.000
70 / 24.500
358 / 125.300
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konservetuar branş / Kursiyer sayısı (adet)
Kütüphane / Üye sayısı / Kullanıcı sayısı (adet)
Diğer kültürel ve sanatsal etkinlikler ve katılımcı sayısı (adet)
Spor tesisleri sayısı / Kullanıcı sayısı (adet)
Deniz dünyası ücretli ziyaretçi / Ücretsiz ziyaretçi sayısı (adet)
2013
Gerçekleşme
15 / 690
11 / 1.500
11 / 600
2 / 4.008 / 25.000
2 / 4.250 / 22.000
2 / 4.808 / 28.939
138 / 45.000
100 / 40.000
99 / 34.650
5 /181.242
6 / 200.000
4 / 232.981
155.000 / 72.000
145.000 / 65.000
106.271 / 103.029
Uluslararası ramazan etkinlikleri gün / Katılımcı sayısı (adet)
29 / 153.000
26 / 200.000
27 / 237.000
Açılış, konser ve organizasyonlar / Katılımcı sayısı (adet)
13 / 200.000
20 / 155.000
47 / 162.000
Şenlik ve festivaller / Katılımcı sayısı (adet)
8 / 100.000
5 / 80.000
5 / 114.000
Önemli gün ve hafta kutlamaları / Katılımcı sayısı (adet)
7 / 95.000
12 / 100.000
20 / 98.000
Şehir gezileri / Katılımcı sayısı(adet)
Yunus Emre Kültür Merkezi/Program Sayısı/Kullanıcı Sayısı (adet)
Keçiören Belediyesi Yayınları Adet/Baskı Sayısı
118 / 5.810
100 / 4.500
184 / 8.280
1 / 27 / 13.000
1 / 648 / 250.950
1 / 835 / 356.450
V.Y
3 / 5.000
4 / 5.000
Memnuniyet oranı (%)
98,2*
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Sosyal ve kültürel faaliyet 2
Sosyal ve kültürel faaliyet Genel Toplam
Bütçe Dışı
Toplam
0,00
3.667.155,00
10.602.056,00
0,00
10.602.056,00
14.269.211,00
0,00
14.269.211,00
3.667.155,00
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BÜTÇE GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Sermaye Giderleri
7
Sermaye Transferleri
8
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
15.620,00
169.932,00
2.336,00
24.409,00
111.172,00
23.622,00
355.763,00
2.568.222,00
3.460.927,00
0,00
0,00
0,00
3.738,00
71.200,00
71.434,00
52.064,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409.521,00
2.865.763,00
3.667.155,00
0,00
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS BÜTÇE GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU
Ekonomik Kod
2012
2013
2013
1
Personel Giderleri
0,00
0,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
0,00
0,00
191.570,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
9.062.652,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
0,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
353.684,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.602.056,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
994.150,00
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 177-191 ve 221-225 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
242
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 2
Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını halkımızın birlikteliğini
pekiştirecek şekilde gelecek kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için
kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenecek
Hedef 2.3
Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek
amacıyla 7 uluslararası kurum ve kuruluşla işbirliği yapılacak
Performans Hedefi 2.3.1
2013 yılında kültürel ve sosyal entegrasyon çerçevesinde 8 uluslar arası
işbirliği kurularak özelde Keçiören Belediyesinin genel de ise Türkiye’nin
uluslar arası arenada tanıtımı sağlanacaktır. Tüm bunların yanı sıra AB
hibe fonlarından en az 1 projenin kabul edilebilirliğini sağlamak.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve
kuruluş sayısı (adet)
8
8
8
2
Kardeş şehir sayısı (adet)
42
42
44
3
AB fon miktarı (Avro)
112.500
300.000
392.504
4
Uluslararası etkinlik sayısı (adet)
8
8
8
Uluslararası etkinlik sayısı (adet)
Faaliyetler
Bütçe
1
Dış ilişkiler faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
626.298,00
0,00
626.298,00
626.298,00
0,00
626.298,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
57.102,00
39.137,00
100.715,00
5.461,00
6.792,00
11.571,00
236.469,00
499.085,00
264.012,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
0,00
250.000,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
299.032,00
545.014,00
626.298,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 193-205 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
243
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 3
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler
düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların %
20’sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.1
2013 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam müracaatın % 75’ini
karşılayacak kuru gıda malzemesi sıcak yemek, kıyafet yardımı, yetişkin
ve çocuk bezi yardımı, ev eşyası yardımı ve konut iyileştirme (boya,
tamirat, tadilat) yardımı yapılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
95
75
90
1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajı
kesimlere ulaşma oranı (Müracaat sayına göre) (% )
2
Müracaat sayısı (adet)
8.153
10.000
11.200
3
Dağıtılan yardım paketi sayısı (adet)
7.757
10.000
7.560
4
Diğer Yardımlar, sıcak yemek, ev eşyası yardımı ve
konut iyileştirme sayısı (adet)
527
300
272
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Sosyal Yardım Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Bütçe Dışı
Toplam
1.710.445,00
0,00
1.710.445,00
1.710.445,00
0,00
1.710.445,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
330.992,00
502.191,00
592.703,00
64.703,00
96.021,00
105.282,00
443.320,00
876.609,00
633.713,00
0,00
0,00
350.245,00
419.100,00
378.747,00
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.189.260,00
1.893.921,00
1.710.445,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 155-167 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
244
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 3
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler
düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların %
20’sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.2
2013 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 110 kişiye
bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere
ulaşma oranı (toplam kapasiteye göre ) (% )
51
63
94
2
Bakım ve rehabilitasyon hizmeti
verilen kişi sayısı (adet)
91
110
103
3
İhtiyaç sahipleri için düzenlenen etkinlik sayısı (adet)
6
12
9
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Sosyal Yardım Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
Bütçe Dışı
Toplam
2.884.076,00
0,00
2.884.076,00
2.884.076,00
0,00
2.884.076,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Personel Giderleri
677.028,00
836.986,00
987.838,00
2
SGK Devlet Primi Giderleri
132.350,00
160.035,00
175.470,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
906.791,00
1.461.016,00
1.089.523,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
658.000,00
698.500,00
631.245,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
2.374.169,00
3.156.537,00
2.884.076,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 155-167 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
245
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 3
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler
düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların %
20’sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.3
2013 yılında Keçiören’de yaşayan engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza
sunulan hizmetlerde kişi sayısını % 20 artırılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere
ulaşma oranı (Toplam Engelli Sayısına göre) (% )
33
35
102
2
Merkez Sayısı (adet)
1
1
1
3
Hizmet verilen engelli sayısı (adet)
1.855
1.960
1.998
4
Toplam Engelli Sayısı (Ortalama verilere göre)
5.600
5.600
5.600
5
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajı kesimlere
ulaşma oranı (Müracaat sayına göre) (Adet)
(Konukevi)
Hizmete Açılış
40
46,95
6
Müracaat Sayısı (adet)
Hizmete Açılış
350
590
7
Sığınmaevi Hizmet verilen kadın ve çocuk sayısı
(adet)
129
140
222
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Sosyal Yardım Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
1.153.630,00
0,00
1.153.630,00
1.153.630,00
0,00
1.153.630,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
496.487,00
334.794,00
395.135,00
97.056,00
64.014,00
70.188,00
664.980,00
584.406,00
435.809,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
279.400,00
252.498,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.258.523,00
1.262.614,00
1.153.630,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 155-167 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
246
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 3
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler
düzenleyerek onların kent yaşamına katılımı sağlanacak
Hedef 3.1
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere ulaşarak bunların %
20’sine yardım ve bakım hizmetleri sunulacak
Performans Hedefi 3.1.4
2013 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti verilecektir.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Cenaze Nakli Sayısı (adet)
3.600
3.400
2.170
2
Hasta Nakli Sayısı (adet)
2.561
700
1.507
3
Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
100
180
172
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Sağlık hizmeti faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Bütçe Dışı
Toplam
1.089.894,00
0,00
1.089.894,00
1.089.894,00
0,00
1.089.894,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
215.356,00
435.657,00
394.600,00
37.209,00
68.253,00
67.955,00
662.367,00
327.501,00
373.694,00
0,00
0,00
0,00
446.053,00
197.600,00
253.645,00
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.360.985,00
1.029.011,00
1.089.894,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 149-153 ve 125-127 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
247
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 4
Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı
hazırlanacak
Hedef 4.1
Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini etkin hale getirerek halkın
duymuş olduğu güven duygusunun % 90’a çıkarılması sağlanacak
Performans Hedefi 4.1.1
2013 yılında Keçiören’de faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti yapılarak
% 40’ının sağlık, ruhsat, izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılarak
ayrıca ruhsatsız işyeri sayısının % 20 azaltılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
İşyeri sayısı (adet)
27.387
30.000
28.360
2
Ruhsatsız işyeri denetim sayısı (adet)
1.586
1.400
1.543
3
Ruhsatsızlık sebebiyle kapatılan işyeri sayısı (adet)
442
250
247
4
Toplam denetim sayısı (adet)
69.700
50.000
60.404
5
Kapatmayla ilgili encümen karar sayısı (adet)
500
156
247
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Denetim Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
Bütçe Dışı
Toplam
8.232.055,00
0,00
8.232.055,00
8.232.055,00
0,00
8.232.055,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
4.893.885,00
4.337.321,00
6.019.009,00
SGK Devlet Primi Giderleri
738.298,00
644.199,00
881.145,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
982.382,00
1.696.070,00
1.295.353,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
176.585,00
184.320,00
36.548,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
6.791.150,00
6.861.910,00
8.232.055,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 139-143 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
248
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 4
Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı
hazırlanacak
Hedef 4.2
Temizlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak 24 saat kesintisiz temiz
Keçiören hedefine ulaşılacak
Performans Hedefi 4.2.1
2013 yılında 296.000 ton çöpün etkin ve etkili toplanması sağlanarak 24
saat temiz Keçiören imajı sürdürülecektir.
Performans Göstergeleri
1
Toplanan çöp miktarı (ton)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
295.650
307.000
292.040
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Temizlik faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
50.398.675,00
0,00
50.398.675,00
50.398.675,00
0,00
50.398.675,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
2.302.739,00
2.452.178,00
2.775.234,00
473.581,00
465.916,00
565.939,00
30.295.562,00
30.634.239,00
47.057.502,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
40.000,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
33.071.882,00
33.592.333,00
50.398.675,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 129-133 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
249
TEMİZLİK İŞLERİ ve ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 4
Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent
ortamı hazırlanacak
Hedef 4.3
Ekonomik olarak değerlendirilebilir atıkların ayırımına giderek % 30’unun
geri dönüşümü sağlanacak
Performans Hedefi 4.3.1
2013 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve kızartma yağı atıklarının
etkin bir şekilde toplanması sağlanarak toplanan atık miktarı 10.000 tona
çıkarılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)
48.745
70.000
70.004
2
Toplanan bitkisel yağ miktarı (kg)
18.310
30.000
33.682
3
Toplanan pil miktarı (kg)
800
1.000
850
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Çevre Koruma Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
106.605,00
0,00
106.605,00
106.605,00
0,00
106.605,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
208.687,00
100.536,00
90.923,00
32.336,00
15.751,00
15.682,00
110.272,00
75.577,00
0,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
45.600,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
351.295,00
237.464,00
106.605,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 129-133 ve 149-153 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
250
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 4
Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı
hazırlanacak
Hedef 4.4
Başıboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi
geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80
azaltılacak
Performans Hedefi 4.4.1
2013 yılında 3.000 Adet başıboş hayvanla etkin mücadele yapılarak
rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1.827
3.000
1.472
1
Tedavi ve rehabilite edilen başıboş hayvan sayısı (adet)
2
Köpek popülasyonunda azalma oranı (%)
5
5
5
3
Sahiplendirme sayısı (adet)
56
250
47
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Veterinerlik faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
1.488.670,00
0,00
1.488.670,00
1.488.670,00
0,00
1.488.670,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
258.657,00
536.194,00
484.924,00
43.598,00
84.004,00
83.636,00
383.640,00
403.078,00
920.110,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
243.200,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
685.895,00
1.266.476,00
1.488.670,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 149-153 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
251
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 4
Kent halkına rahat, huzurluk, sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent ortamı
hazırlanacak
Hedef 4.4
Başıboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemi
geçilmesi sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı % 80
azaltılacak
Performans Hedefi 4.4.2
2013 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak şikayetlerde % 25
azalma sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Kullanılan ilaç miktarı (lt)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
600
500
1.519
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Çevre Koruma Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
890.648,00
0,00
890.648,00
890.648,00
0,00
890.648,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
121.502,00
485.925,00
545.539,00
22.192,00
76.128,00
94.091,00
164.985,00
365.289,00
251.018,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
220.400,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
308.679,00
1.147.742,00
890.648,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 149-153 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
252
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim
kılmak
Hedef 5.1
Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin
gerçekleşme oranı % 90’a, gelir gerçekleme oranı % 80’e çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.1
2013 yılında bütçe giderlerinde etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme
oranı % 92’ye çıkarılacaktır.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Gider bütçesi gerçekleşme oranları (% )
92,80
92,00
98,51
2
Muhasebe işlem sayısı (adet)
10.408
12.000
10.748
3
Müdürlüklerden gelen hatalı işlemlerin oranı (%)
9,00
8,00
6,00
4
Vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı (%)
23,90
34,00
20,23
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Mali yönetim faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
799.445,00
0,00
799.445,00
799.445,00
0,00
799.445,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
441.434,00
616.185,00
580.862,00
71.587,00
93.412,00
108.373,00
713.110,00
102.087,00
107.297,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
56.000,00
2.913,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.226.131,00
867.684,00
799.445,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 48-57 ve 207 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
253
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim
kılmak
Hedef 5.1
Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin
gerçekleşme oranı % 90’a, gelir gerçekleme oranı % 80’e çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.2
2013 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında etkinlik sağlanarak bütçe
gerçekleşme oranı % 85’e çıkarılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Gelir bütçesi gerçekleşme oranları
(Toplam bütçeye göre borçlanma dahil) (% )
2
Gelir miktarı (TL)
3
Vergi gelirlerinin bütçedeki payı (%)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
85,74
85,00
89,65
194.630.346,44
261.050.000,00
229.161.125,00
23,90
26,50
25,30
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Mali yönetim faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Bütçe Dışı
Toplam
1.251.693,00
0,00
1.251.693,00
1.251.693,00
0,00
1.251.693,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1.030.011,00
968.291,00
912.782,00
167.038,00
146.790,00
170.301,00
1.663.923,00
160.423,00
168.610,00
0,00
0,00
0,00
54.547,00
88.000,00
0,00
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
2.915.519,00
1.363.504,00
1.251.693,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 48-57 ve 207 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
254
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim
kılmak
Hedef 5.1
Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön planda tutularak, bütçe giderlerinin
gerçekleşme oranı % 90’a, gelir gerçekleme oranı % 80’e çıkarılacak
Performans Hedefi 5.1.3
2013 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde ödeme yapmalarını
sağlamak üzere elektronik ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak
elektronik ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının % 50’ye (Kredi
kartı, bankalar, internet, posta çeki ) çıkarılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Gelir bütçesi gerçekleşme oranları
(Toplam bütçeye göre borçlanma dahil) (% )
2
Bütçe miktarı (TL)
3
Elektronik ortamda tahsilatın vergi
tahsilatı içindeki payı (%)
4
Elektronik ortamda tahsilat miktarı (TL)
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
85,74
85,00
89,65
194.630.346,44
261.050.000,00
229.161.125,00
33,64
55,00
35,45
17.500.000,00
80.000.000,00
89.179.707,10
Elektronik ortamda tahsilat miktarı (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Mali yönetim faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Bütçe Dışı
Toplam
227.580,00
0,00
227.580,00
227.580,00
0,00
227.580,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
44.143,00
176.053,00
165.960,00
7.158,00
26.689,00
30.964,00
71.311,00
29.168,00
30.656,00
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
0,00
16.000,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
122.612,00
247.910,00
227.580,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 48-57 ve 207 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
255
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim
kılmak
Hedef 5.2
Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve
işlemlerin % 70’inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40’ının elektronik
ortamda sonuçlandırılması sağlanacak
Performans Hedefi 5.2.1
2013 yılında Kent Bilgi Sistemini zenginleştirerek mobil uygulamaya geçilecek, e- belediye uygulamasının e- devlet uygulamasına bağlantısı yapılacak, e-imza uygulamasına başlanacak ve eski dönemlere ilişkin digital
arşivleme çalışmalarında % 50’ye ulaşılacak, bilgi güvenliği sertifikası alınacak, akıllı kalem projesi çalışmalarına başlanacak ve barkotlama çalışması yapılacaktır.
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
Bilgisayar sayısı (adet)
717
800
900
2
Yazılım sayısı (adet)
28
28
30
3
Felaket Anında veri güvenliğinin temini (%)
0
100,00
100,00
Performans Göstergeleri
1
4
Arşivi dijitalleşen müdürlük sayısı (adet)
5
5
5
5
E-İmzanın tüm yönetimde uygulanması (%)
0
60,00
0,00
6
Kağıt Masrafının Tüm Kırtasiye Giderlerine Oranı (%)
50
30,00
30,00
7
Bilgi Güvenliği Sertifikası (%)
0
100,00
100,00
8
İletişim Maliyetlerindeki Tasarruf Oranı (%)
9
Mobeseye dahil olan Pazar ve Parkların Sayısı (adet)
10
Kent Bilgi Sistemine Veri Yükleme Oranı (%)
11
Mevcut Kioks Sayımız (adet)
12
80,00
30,00
49
80
60
100,00
100,00
100,00
2
6
7
El Terminali Sayımız (adet)
2
2
2
13
Denetimde Dizüstü Bilgisayar Kullanımı sayısı (adet)
4
12
4
14
Baskı ve Fotokopi Çözümlerinin Toplam ofis
giderlerine oranı (%)
25
10,00
25,00
15
Tamir ve Toner Dolumunda Tasarruf Oranı (%)
10
10,00
30,00
16
E-Belediyeciliğin Kullanım Oranı (%)
40
80,00
50,00
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
1
Bütçe
Bilgi yönetim faaliyeti Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Sermaye Giderleri
7
8
Bütçe Dışı
Toplam
613.446,00
0,00
613.446,00
613.446,00
0,00
613.446,00
2012
Gerçekleşme
118.195,00
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
47.260,00
78.723,00
18.624,00
5.895,00
10.065,00
219.972,00
177.476,00
143.284,00
0,00
0,00
138,00
14.000,00
1.293.338,00
451.500,00
381.374,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
Borç verme
0,00
0,00
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.650.267,00
696.131,00
613.446,00
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 169-175 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
256
İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Amaç 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hakim
kılmak.
Hedef 5.2
Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve
işlemlerin % 70’inin elektronik ortamda izlenmesi ve % 40’ının elektronik
ortamda sonuçlandırılması sağlanacak.
Performans Hedefi 5.2.2
2013 yılında toplam personelimizin kişi başına 20 saat eğitim almasını
sağlamak. Eğitim, Öneri Sistemi, Performans Değerlendirmesi ve
Motivasyonu Arttırmaya Yönelik Etkinlikler Düzenlemek.
Performans Göstergeleri
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
1
Verilen Eğitim Sayısı
30
20
21
2
Katılımcı Sayısı
973
1.000
481
3
Eğitim Saati
716
500
146
Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)
Faaliyetler
Bütçe
1
Eğitim Faaliyeti
Genel Toplam
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
Bütçe Dışı
Toplam
94.364,00
0,00
94.364,00
94.364,00
0,00
94.364,00
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
592.354,00
92.380,00
76.492,00
SGK Devlet Primi Giderleri
66.491,00
8.379,00
8.986,00
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
82.531,00
24.387,00
8.886,00
4
Faiz Giderleri
0,00
0,00
0,00
5
Cari Transferler
422.980,00
5.200,00
0,00
6
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
7
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
1.164.356,00
130.346,00
94.364,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Not: Performans hedefleriyle ilgili faaliyet 213-215 sayfaları arasında verildiğinden tekrar aynı faaliyetler bu tabloda belirtilmemiştir.
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
257
2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN PERFORMANS HARCAMA KALEMLERİNE GÖRE DAĞILIM CETVELİ
Ekonomik Kod
1
Personel Giderleri
2
SGK Devlet Primi Giderleri
3
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Faiz Giderleri
5
Cari Transferler
6
Sermaye Giderleri
7
2012
Gerçekleşme
2013
Hedef
2013
Gerçekleşme
26.025.938,00
27.028.100,00
31.476.636,00
4.676.119,00
4.654.991,00
5.628.492,00
78.287.034,00
67.277.425,00
102.386.950,00
0,00
0,00
0,00
2.300.046,00
3.433.720,00
2.193.220,00
43.162.962,00
60.799.700,00
65.800.832,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
8
Borç verme
0,00
0,00
0,00
9
Yedek Ödenekler
0,00
0,00
0,00
154.452.099,00
163.193.936,00
207.486.130,00
Döner Sermaye
0,00
0,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
0,00
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.452.099,00
163.193.936,00
207.486.130,00
Bütçe Dışı
Kaynak
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN PERFORMANS HEDEF / GENEL YÖNETİM GİDERLERİ OLARAK DAĞILIM CETVELİ
İdare Adı
Keçiören Belediyesi
Ekonomik Kod
Bütçe Kaynak İhtiyacı
1 Personel Giderleri
Bütçe Dışı Kaynak
Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı
Diğer İdarelere
Transfer Edilecek
Kaynaklar Toplamı
Genel Toplam
31.476.636,00
10.832.479,00
0,00
42.309.115,00
5.628.492,00
1.560.638,00
0,00
7.189.130,00
102.386.950,00
33.252.452,00
0,00
135.639.402,00
0,00
6.240.000,00
0,00
6.240.000,00
2.193.220,00
7.316.266,00
0,00
9.509.486,00
65.800.832,00
9.574.168,00
0,00
75.375.000,00
7 Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
0,00
8 Borç verme
0,00
0,00
0,00
0,00
9 Yedek Ödenek
0,00
0,00
15.740.354,00
14.737.867,00
207.486.130,00
68.776.003,00
15.740.354,00
291.000.000,00
Döner Sermaye
0,00
0,00
0,00
0,00
Diğer Yurt İçi
0,00
0,00
0,00
0,00
Yurt Dışı
0,00
0,00
0,00
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
207.486.130,00
68.776.003,00
15.740.354,00
291.000.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4 Faiz Giderleri
5 Cari Transferler
6 Sermaye Giderleri
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
258
Faaliyet Toplamı
(TL)
BÜTÇE GELİRLERİ
GELİRİN ADI
2012
2013
2013
Gerçekleşme
Tahmin
Gerçekleşme
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
52.024.112,00
68.749.200,00
57.993.967,00
8.945.223,00
8.733.600,00
7.277.630,00
656.751,00
6.240.000,00
1.532.600,00
111.930.476,00
140.622.000,00
133.306.042,00
21.073.783,00
66.655.200,00
29.050.886,00
194.630.345,00
291.000.000,00
229.161.125,00
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
STRATEJİK AMAÇ 1
Dünya standartlarında alt ve üst yapıya sahip, halkına 106,980,772.00
kaliteli yaşam sunan bir kent oluşturmak
1
1
1.1.
1.1.1
F
1
F
1.2
1.2.1
F
1
F
1.3
F
R
1.3.2
F
P
1.3.3
F
F
P
1.3.5
F
P
1.4
1.4.1
F
E
PAY
(%)
TOPLAM
TL
PAY
(%)
51.56%
0.00 0.00%
106,980,772.00
51.56%
1,466,542.00
0.71%
0.00 0.00%
1,466,542.00
0.71%
2013 yılında gecekondu sayısını % 10 azaltılarak
kentsel dönüşüm hızlandırılacaktır.
1,466,542.00
0.71%
0.00 0.00%
1,466,542.00
0.71%
Planlama faaliyeti 1,466,542.00
0.71%
0.00 0.00%
1,466,542.00
0.71%
HEDEF 1.2: Kentin gelişimini ve çağdaş kentleşmeyi
destekleyecek şekilde toplam alanın % 60’ının imara
açılması sağlanacak
4,909,728.00
2.37%
0.00 0.00%
4,909,728.00
2.37%
2013 yılında 1/1000 imar çalışmaları yapılarak kentin
gelişimi sağlanacak ve imara açık alan oranı % 50’ye
çıkarılacaktır.
4,909,728.00
2.37%
0.00 0.00%
4,909,728.00
2.37%
Planlama faaliyeti 4,909,728.00
2.37%
0.00 0.00%
4,909,728.00
2.37%
66,280,646.00
31.94%
0.00 0.00%
66,280,646.00
31.94%
2013 yılında Keçiören halkının beklenti ve istekleri
ile belediyenin vizyonu doğrultusunda 15 adet proje
üretilecektir.
897,005.00
0.43%
0.00 0.00%
897,005.00
0.43%
Projelendirme faaliyeti 897,005.00
0.43%
0.00 0.00%
897,005.00
0.43%
2013 yılında ihtiyaç ve beklenti analizleri yapılarak
toplam yol ağının % 5’inin yapım, bakım ve onarımı
yapılacaktır.
18,584,875.00
8.96%
0.00 0.00%
18,584,875.00
8.96%
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
18,584,875.00
8.96%
0.00 0.00%
18,584,875.00
8.96%
2013 yılında kültürel Sosyal Kampus, Çok Amaçlı
Salon, Planetoryum, Sosyal Tesis ve Düğün Salonu,
2 Kapalı Pazar Yeri, 4 Adet Mahalle Konakları inşaatı
çalışmaları tamamlanacak ve Ihlamur Vadisi Projesinin çalışması başlatılacaktır.
32,482,313.00
15.66%
0.00 0.00%
32,482,313.00
15.66%
O Bina yapım ve onarım faaliyeti 1.3.4
PAY
(%)
HEDEF 1.1: Gecekondu bölgesinde yer alan çarpık
yapılaşmanın % 30’unun modern bir yapıya kavuşması
sağlanacak
HEDEF 1.3: Alt ve üst yapının % 70’inin dünya
standartlarında halkın beklenti ve isteklerini
karşılayacak düzeye çıkarılması sağlanacak
1.3.1
1
BÜTÇE İÇİ
TL
BÜTÇE
DIŞI TL
Faaliyet
Performans
Hedefi
2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN PERFORMANS HEDEFLERİNE GÖRE DAĞILIM CETVELİ
32,482,313.00
15.66%
0.00 0.00%
32,482,313.00
15.66%
2013 yılında araç ulaşımına imkan vermeyen yerlerin
tespiti çerçevesinde 500 mt. merdivenli yol yapılarak
halkın kullanımına açılacaktır.
1,947,055.00
0.94%
0.00 0.00%
1,947,055.00
0.94%
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
1,947,055.00
0.94%
0.00 0.00%
1,947,055.00
0.94%
2013 yılında yaya kullanımında yaşlı ve engelliler
ön planda tutularak 200.000 m2 kaldırım-tretuvar
çalışması yapılacaktır.
12,369,398.00
5.96%
0.00 0.00%
12,369,398.00
5.96%
Yol yapım, bakım ve onarım faaliyeti
12,369,398.00
5.96%
0.00 0.00%
12,369,398.00
5.96%
HEDEF 1.4: Halkına ilkleri sunan belediye olarak yeni
ve modern park ve yeşil alanlar yaparak kişi başına
düşen aktif yeşil alan miktarı en az % 50 artırılacak
34,323,856.00
16.54%
0.00 0.00%
34,323,856.00
16.54%
2013 yılında daha yeşil bir çevrede yaşam sağlamak
üzere 3 adet orta büyüklükte park yapılarak halkın
kullanımına sunulacaktır.
8,271,394.00
3.99%
0.00 0.00%
8,271,394.00
3.99%
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti 8,271,394.00
3.99%
0.00 0.00%
8,271,394.00
3.99%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
259
1.4.2
F
E
2
2
2.1
2.1.1
F
K
2.1.2
2
F
K
F
K
2.3
2.3.1
F
T
3
3
3.1
3.1.1
F
L
Park yapım, bakım ve onarım faaliyeti 26,052,462.00
12.56%
0.00 0.00%
26,052,462.00
12.56%
STRATEJİK AMAÇ 2
Ülkemizin tarih sürecinde milli kültür mirasını
halkımızın birlikteliğini pekiştirecek şekilde gelecek
kuşaklara öğretilmesi ve yaşatılması için kültürel ve
sosyal etkinlikler düzenlenecek
29,564,132.00
14.25%
0.00 0.00%
29,564,132.00
14.25%
HEDEF 2.1: Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek halkın % 70’ine ulaşılması sağlanacak, gönül ve
gelecek birlikteliği oluşturulacak
28,937,834.00
13.95%
0.00 0.00%
28,937,834.00
13.95%
2013 yılında Keçiörenlilerin sosyal ve kültürel
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 70 etkinlik ile
eğitimler gerçekleştirilerek, hizmetlerimizin ulaştığı
kişi sayısının 81.500’e çıkarılması ve sunulan hizmetlerin geri dönüş ölçümlerinin yapılması hedeflenmektedir.
14,668,623.00
7.07%
0.00 0.00%
14,668,623.00
7.07%
Sosyal ve kültürel faaliyet 14,668,623.00
7.07%
0.00 0.00%
14,668,623.00
7.07%
2013 yılında Keçiörenlilerin kültürel gelişimlerine
katkıda bulunmak amacıyla 200’ün üzerinde etkinlik
gerçekleştirilerek hizmetlerimizin ulaştığı kişi sayısının
980.000’e yükseltilmesi ve sunulan hizmetlerin geri
dönüş ölçümlerinin yapılması hedeflenmektedir.
14,269,211.00
6.88%
0.00 0.00%
10,602,056.00
5.11%
Sosyal ve kültürel faaliyet 3,667,155.00
1.77%
0.00 0.00%
3,667,155.00
1.77%
Sosyal ve kültürel faaliyet 10,602,056.00
5.11%
0.00 0.00%
10,602,056.00
5.11%
HEDEF 2.3: Türk kültürünü tanıtmak, ekonomik,
sosyal ve kültürel ilişkiler geliştirmek amacıyla 7
uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak
626,298.00
0.30%
0.00 0.00%
626,298.00
0.30%
2013 yılında kültürel ve sosyal entegrasyon çerçevesinde 8 uluslararası işbirliği kurularak özelde
Keçiören Belediyesinin genel de ise Türkiye’nin
uluslararası arenada tanıtımı sağlanacaktır. Tüm
bunların yanı sıra AB hibe fonlarından en az 1 projenin kabul edilebilirliğini sağlamak.
626,298.00
0.30%
0.00 0.00%
626,298.00
0.30%
Dış ilişkiler faaliyeti 626,298.00
0.30%
0.00 0.00%
626,298.00
0.30%
STRATEJİK AMAÇ 3
İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler düzenleyerek onların kent
yaşamına katılımı sağlanacak
6,838,045.00
3.30%
0.00 0.00%
6,838,045.00
3.30%
HEDEF 3.1: İhtiyaç sahibi, korumasız ve dezavantajlı
kesimlere ulaşarak bunların % 20’sine yardım ve
bakım hizmetleri sunulacak
6,838,045.00
3.30%
0.00 0.00%
6,838,045.00
3.30%
2013 yılında ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak toplam
müracaatın % 75’ini karşılayacak kuru gıda malzemesi,
sıcak yemek, kıyafet yardımı yetişkin ve çocuk bezi
yardımı, ev eşyası yardımı ve konut iyileştirme (boya,
tamirat, tadilat) yardımı yapılması hedeflenmektedir.
1,710,445.00
0.82%
0.00 0.00%
1,710,445.00
0.82%
1,710,445.00
0.82%
2,884,076.00
1.39%
0.00 0.00%
2,884,076.00
1.39%
Sosyal Yardım Faaliyeti
2,884,076.00
1.39%
0.00 0.00%
2,884,076.00
1.39%
2013 yılında Keçiören’de yaşayan engelli ve
dezavantajlı vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde
kişi sayısı % 20 artırılacaktır.
1,153,630.00
0.56%
0.00 0.00%
1,153,630.00
0.56%
I
Sosyal Yardım Faaliyeti
1,153,630.00
0.56%
0.00 0.00%
1,153,630.00
0.56%
1,089,894.00
0.53%
0.00 0.00%
1,089,894.00
0.53%
H
2013 yılında 5.000 adet hasta ve cenaze nakil hizmeti
verilecektir.
Sağlık hizmeti faaliyeti I
4.1.1
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
260
12.56%
0.00 0.00%
4.1
F
26,052,462.00
0.82%
4
4
0.00 0.00%
1,710,445.00
3.1.4
F
12.56%
Sosyal Yardım Faaliyeti
3.1.3
F
26,052,462.00
2013 yılında huzur evinde bakıma muhtaç durumunda bulunan 110 kişiye bakım ve rehabilitasyon imkanı sağlanacaktır.
3.1.2
F
2013 yılında mevcut 416 parkın bakımı ile parklarda
bulunan havuzların % 15’i ve kent mobilyalarının %
25’inin bakım ve onarımı yapılacaktır.
B
1,089,894.00
0.53%
0.00 0.00%
1,089,894.00
0.53%
STRATEJİK AMAÇ 4
Kent halkına rahat, huzurlu, sağlıklı ve yaşam kalitesi
yüksek kent ortamı hazırlanacak
61,116,653.00
22.48%
0.00 0.00%
61,116,653.00
29.46%
HEDEF 4.1: Gerekli denetim ve güvenlik hizmetlerini
etkin hale getirerek halkın duymuş olduğu güven
duygusunun % 90’a çıkarılması sağlanacak
8,232,055.00
3.97%
0.00 0.00%
8,232,055.00
3.97%
2013 yılında Keçiören’de faaliyet gösteren
işyerlerinin tespiti yapılarak % 40’ının sağlık, ruhsat,
izin belgesi vb yönlerinden denetimi yapılacak
ve ruhsatsız işyeri sayısının % 20 azaltılması
sağlanacaktır.
8,232,055.00
3.97%
0.00 0.00%
8,232,055.00
3.97%
Denetim Faaliyeti
8,232,055.00
3.97%
0.00 0.00%
8,232,055.00
3.97%
4
4.2
4.2.1
F
4
50,398,675.00
17.32%
0.00 0.00%
50,398,675.00
24.29%
2013 yılında 296.000 ton çöpün etkin ve etkili
toplanması sağlanarak 24 saat temiz Keçiören imajı
sürdürülecektir.
50,398,675.00
17.32%
0.00 0.00%
50,398,675.00
24.29%
50,398,675.00
17.32%
0.00 0.00%
50,398,675.00
24.29%
HEDEF 4.3: Ekonomik olarak değerlendirilebilir
atıkların ayırımına giderek % 30’unun geri dönüşümü
sağlanacak
106,605.00
0.05%
0.00 0.00%
106,605.00
0.05%
2013 yılında plastik, teneke, kağıt, pil, akü ve
kızartma yağı atıklarının etkin bir şekilde toplanması
sağlanarak toplanan atık miktarı 10.000 tona
çıkarılacaktır.
106,605.00
0.05%
0.00 0.00%
106,605.00
0.05%
M Temizlik faaliyeti 4.3
4.3.1
F
HEDEF 4.2: Temizlik hizmetlerinin etkinliğini
artırarak 24 saat kesintisiz temiz Keçiören hedefine
ulaşılacak
M Çevre Koruma Faaliyeti
106,605.00
0.05%
0.00 0.00%
106,605.00
0.05%
HEDEF 4.4: Başıboş hayvanlarla mücadele çerçevesinde çağdaş bir yönetim sistemine geçilmesi
sağlanacak ve vektörlerle mücadeleden şikayet sayısı
% 80 azaltılacak
2,379,318.00
1.15%
0.00 0.00%
2,379,318.00
1.15%
2013 yılında 3.000 Adet başıboş hayvanla etkin mücadele yapılarak rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır.
1,488,670.00
0.72%
0.00 0.00%
1,488,670.00
0.72%
N
Veterinerlik faaliyeti 1,488,670.00
0.72%
0.00 0.00%
1,488,670.00
0.72%
890,648.00
0.43%
0.00 0.00%
890,648.00
0.43%
N
2013 yılında vektörlerle etkin mücadele yapılarak
şikayetlerde % 25 azalma sağlanacaktır.
Çevre Koruma Faaliyeti
890,648.00
0.43%
0.00 0.00%
890,648.00
0.43%
5
STRATEJİK AMAÇ 5
Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve
yönetimine hakim kılmak
2,986,528.00
1.44%
0.00 0.00%
2,986,528.00
1.44%
5
HEDEF 5.1: Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön
planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme
oranı % 90’a, gelir gerçekleme oranı % 80’e
çıkarılacak
2,278,718.00
1.10%
0.00 0.00%
2,278,718.00
1.10%
2013 yılında etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ön
planda tutularak, bütçe giderlerinin gerçekleşme
oranı % 92’ye çıkarılacaktır.
799,445.00
0.39%
0.00 0.00%
799,445.00
0.39%
Mali yönetim faaliyeti 4
4.4
4.4.1
F
4.4.2
F
5.1
5.1.1
F
C
5.1.2
F
C
5.1.3
F
5
C
5.2
5.2.1
F
D
0.39%
0.00 0.00%
799,445.00
0.39%
1,251,693.00
0.60%
0.00 0.00%
1,251,693.00
0.60%
Mali yönetim faaliyeti 1,251,693.00
0.60%
0.00 0.00%
1,251,693.00
0.60%
2013 yılında Keçiörenlilerin daha rahat bir şekilde
ödeme yapmalarını sağlamak üzere elektronik
ortamda tahsilat olanağı yaygınlaştırılarak elektronik
ödemelerin toplam ödemeler içindeki payının %
50’ye (Kredi kartı, bankalar, internet, posta çeki )
çıkarılması sağlanacaktır.
227,580.00
0.11%
0.00 0.00%
227,580.00
0.11%
Mali yönetim faaliyeti 227,580.00
0.11%
0.00 0.00%
227,580.00
0.11%
HEDEF 5.2: Belediyenin iş ve işlemleri ile çalışma kültürünün çerçevesi çizilerek iş ve işlemlerin % 70’inin
elektronik ortamda izlenmesi ve % 40’ının elektronik
ortamda sonuçlandırılması sağlanacak
707,810.00
0.34%
0.00 0.00%
707,810.00
0.34%
2013 yılında kent bilgi sistemini zenginleştirilerek
mobil uygulamaya geçilecek, e-belediye
uygulamasının e-devlet uygulamasına bağlantısı
yapılacak, e-imza uygulamasına başlanacak ve eski
dönemlere ilişkin digital arşivleme çalışmalarında
%50’ye ulaşılacak , bilgi güvenliği sertifikası alınacak,
akıllı kalem projesi çalışmalarına başlanacak ve
barkodlama çalışması yapılacaktır.
613,446.00
0.30%
0.00 0.00%
613,446.00
0.30%
Bilgi yönetim faaliyeti 613,446.00
0.30%
0.00 0.00%
613,446.00
0.30%
94,364.00
0.05%
0.00 0.00%
94,364.00
0.05%
2013 yılında toplam personelimizin kişi başına 20 saat
eğitim alması sağlanacak, eğitim, öneri sistemi, performans değerlendirmesi ve motivasyonu arttırmaya
yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
5.2.2
F
799,445.00
2013 yılında bütçe gelirlerinin toplanmasında
etkinlik sağlanarak bütçe gerçekleşme oranı % 85’e
çıkarılacaktır.
D
Eğitim Faaliyeti
94,364.00
0.05%
0.00 0.00%
94,364.00
0.05%
207,486,130.00
71.30%
0.00 0.00%
207,486,130.00
71.30%
Genel Yönetim Giderleri
68,776,003.00
23.63%
0.00 0.00%
68,776,003.00
23.63%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
14,737,867.00
5.06%
0.00 0.00%
14,737,867.00
5.06%
291,000,000.00
100.00%
0.00 0.00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
Genel Toplam
291,000,000.00 100.00%
Keçiören Belediyesi
2013 Faaliyet Raporu
261
IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
V. Öneri ve Tedbirler
VI. Ekler
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
262
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2009 yılında 2010-2014 dönemi Stratejik planı hazırlanırken belirlenen güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat
ve tehditler aşağıda belirtilmiştir. Görevde bulunduğumuz süreç içerisinde güçlü yönlerden yeterince istifade edilmiş zayıf yönlerimiz ise güçlendirilmiştir. Fırsatlardan istifade edilerek faaliyetlerde bulunulmuş,
tehditler ise sürekli göz önünde tutularak planlamalarda dikkate alınmıştır.
A. GÜÇLÜ YÖNLER
Yetişmiş kalifiye personel
Şehirleşmede ekol olma ve örnek gösterilme
Tecrübeli ve yenilikçi (gelişime açık) üst yönetim
Güçlü bir organizasyona yapına sahip olmak
Yeniliklere açık, yaratıcı ve işini seven personele sahip olmak
Personel ilişkilerinin iyi olması
Nüfus açısından büyük bir belediye olma
Şikâyetlerin tek merkezde toplanması
Koordineli çalışma
Genç ve dinamik personele sahip olmak
Parkların diğer yerel yönetimlerce örnek alınması
B. ZAYIF YÖNLER
Araç - gereç eksikliği (ekonomik ömrünü dolmuş araçların fazlalığı)
Memur personel sayısının az olması
Hizmet içi eğitim eksikliği
Teknolojiden yeterince yararlanılamaması
Çalışma ortamının konforlu ve sağlıklı olmaması
C. FIRSATLAR
AB fonları
Gelişme alanlarının olması
Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışma ortamı
İç ve dış turistleri bölgeye çeken unsurların olması
Uygulamalarının vatandaş tarafından beğeni toplaması
D. TEHDİTLER
Ekonomik kriz
Seçim sistemi
Ücret rejimi
Halkın bilinç düzeyinin yeterli olmaması
Gelirlerin merkezi yönetimi
Norm kadro uygulaması
Borç yükü
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Belediyemiz faaliyet sonuçlarına bakıldığında 2009 yılından bugüne kadar gelir-gider açığındaki makasın
daraldığı ancak hala hedeflenen noktaya gelmediği görülmüştür. Hedefe ulaşmak için cari giderlerin azaltılmasına, yapılacak yatırımlarda kendi giderlerini karşılayacak ve idareye ek külfet getirmeyecek projelerin
hayata geçirilmesine önem verilecektir. Ayrıca takipli gelirlerin tahsiline önem verilecek ve yasalardan
kaynaklanan alacakların kayıpsız tahsili için teknolojik gelişmelerden en üst seviyede faydalanılacaktır.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
263
VI. EKLER
Ek-1: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Keçiören Belediyesi Şubat 2014)
Osman TÜRKAN
Mali Hizmetler Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Keçiören Belediyesi Mart 2014)
Mustafa AK
Belediye Başkanı
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
264
BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Temsil Ettiği Parti
İsmail ÖZDEMİR
AK PARTİ
Selahaddin AKGÜL
AK PARTİ
Hüseyin DİNÇ
AK PARTİ
Uğur AKDENİZ
AK PARTİ
Nihat ÖZÇELİK
AK PARTİ
Hatice ÇA KMAK
AK PARTİ
Hikmet ALPDÜNDAR
AK PARTİ
Muhittin GÜNGÖR
AK PARTİ
Levent KIZILALP
AK PARTİ
Ali TOKÖZ
AK PARTİ
Ahmet ER
AK PARTİ
Ahmet BABA
AK PARTİ
Canan BARAN İZGİ
AK PARTİ
İsmail EKİNCİ
AK PARTİ
Mehmet KARİP
AK PARTİ
Yaşar AKŞAN
AK PARTİ
Aslan ALPTEKİN
AK PARTİ
Aysun LİMAN
AK PARTİ
Recep HARPUT
AK PARTİ
Zeki ALBAYRAK
AK PARTİ
Mücahit YILDIRIM
AK PARTİ
Hülya DEMİR
AK PARTİ
Naime OVAYURT
AK PARTİ
Mehmet SEVİNÇ
AK PARTİ
Akif SARI
MHP
Ahmet KIYMAZ
MHP
Durmuş AKBAŞ
MHP
Mesut ERGÜRER
MHP
İsmail ERÇELEBİ
MHP
Gülağa BEKTAŞ
MHP
Tuncay TEKAY
MHP
Yakup ERDOĞAN
MHP
Cemanur KILIÇ
MHP
Hüseyin ÖZCAN
MHP
Zuhal ALTUN
MHP
Hakan GÖNEN
MHP
Mehmet YURTSEVER
CHP
Neriman GENÇ
CHP
İlhami CANBAZ
CHP
İsmail POLAT
CHP
Cennet GÜNEY
CHP
Ayhan ÖNDEMİR
CHP
Celalettin ÖZDEMİR
CHP
Yavuz TAŞPINAR
BAĞIMSIZ
Fidayet ÖZKAN
BAĞIMSIZ
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
265
PARKLAR
Park Adı
Metrekaresi
Adnan Menderes Mahallesi
1
ADNAN MENDERES PARKI
4.111 m²
2
MEHMET ÇAKIROĞLU PARKI
5.469 m²
3
ŞHT.JAN.ASTSB.ÇVŞ. HALİL ÜNAL PARKI
827 m²
4
ŞHT. ÜTĞM. TAYFUN SÜMER PARKI
5
MEMİŞ GÜMÜŞ PARKI
1.227 m²
946 m²
6
ŞHT.KOM.ÇVŞ.ENGİN SARAÇ PARKI
2.022 m²
7
AKTEPE SPOR KOMPLEKSİ VE PARKI
9.485 m²
8
ŞHT. POLİS ALİ KURTOĞLU PARKI
3.813 m²
9
ŞHT. POLİS ÖMER AKPINAR PARKI
1.907 m²
10
OSMAN İNAL PARKI
3.609 m²
11
BARBAROS PARKI
3.419 m²
Aktepe Mahallesi
12
İSİMSİZ PARK
880 m²
13
İSİMSİZ PARK
306 m²
14
SELÇUKLU PARKI
Aşağı Eğlence Mahallesi
3.344 m²
15
ŞHT. TĞM. BÜLENT AY ŞELALESİ
16
KANUNİ PARKI
12.284 m²
519 m²
17
FATİH SULTAN MEHMET PARKI
6.800 m²
18
YAVUZ SULTAN SELİM PARKI
1.850 m²
19
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.000 m²
20
ŞHT. ASTSB. YAVUZ GÜNAYDIN PARKI
1.919 m²
Atapark Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
266
21
ŞHT.KOM.ER ŞİMŞEK ÇINAR PARKI
3.197 m²
22
AŞIK VEYSEL PARKI
12.300 m²
23
OSMANGAZİ PARKI
1.816 m²
24
ŞHT. ER. ALİ EKŞİOĞLU PARKI
2.801 m²
25
MURAT ÇOBANOĞLU PARKI
7.682 m²
26
SÜMER YILDIRIM PARKI
15.820 m²
27
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
4.550 m²
28
YAŞAR GÜLER PARKI
3.500 m²
29
ŞHT. JAN. KOM. ÇVŞ. ADIGÜZEL KILIÇ PARKI
3.004 m²
30
ZİYA GÖKALP PARKI
2.766 m²
31
ATAPARK 1 PARKI
2.287 m²
32
KARDEŞ ERCİŞ PARKI
2.589 m²
33
ŞHT. JAN. KOM. ONB. MUSTAFA YUSUF AĞAÇ. ALANI
8.203 m²
34
FİLİSTİN PARKI
3.909 m²
35
ŞHT. PİY. KOM. YZB. NAZIM DİNÇER PARKI
2.616 m²
36
GAZİLER VE ŞEHİTLER PARKI
3.255 m²
37
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI(samanyolu kol. Arkası)
15.684 m²
38
İSİMSİZ PARK
2.217 m²
39
İSİMSİZ PARK
2.955 m²
40
ŞHT.KOM.YRD. MUSTAFA TERCAN AĞAÇLANDIRMA ALANI
9.887 m²
PARKLAR
Ayvalı Mahallesi
41
AZERBAYCAN PARKI
2.710 m²
42
ŞHT.KOM.ER KENAN DEMİR PARKI
2.780 m²
43
ŞHT. KOM. ÇVŞ. K.ATANUR AYTAÇ1 PARKI
2.224 m²
44
ŞHT. KOM. ÇVŞ. K.ATANUR AYTAÇ2 PARKI
4.479 m²
45
ŞHT. JAN. ASTSB. ERSİN BAHÇE PARKI
3.456 m²
46
ŞHT. DNZ. ASTSB. ÇVŞ. BİLGE İLHAN PARKI
3.145 m²
47
SÜLEYMANİYE PARKI
9.416 m²
48
SÜLEYMANİYE PARKI SPOR KOMPLEKSİ
2.525 m²
49
ŞHT. JAN. ER LOKMAN HASÇELİK PARKI
2.339 m²
50
ZEKİ POLAT PARKI
4.448 m²
51
GÖKTÜRK PARKI
4.450 m²
52
ŞHT. JAN. ÜST. ÇAV. SERKAN ÜNSAL PARKI
1.915 m²
53
CACABEY PARKI
54
ŞHT. GAZETECİLER PARKI
2.047 m²
503 m²
55
GAZETECİ MEVLÜT IŞIK PARKI
16.490 m²
56
KARDEŞ ŞAHİNBEY PARKI
13.200 m²
57
OLİMPİK YÜZME HAVUZU
1.000 m²
58
HANEYAPI PARKI
3.068 m²
59
ŞHT. JAN. ÜSTÇVŞ. MUSTAFA HALDAN PARKI
4.280 m²
60
ŞHT. GAZETECİLER PARKI SPOR TESİSİ
2.047 m²
61
SEVGİ BAHÇESİ PARKI
750 m²
62
MEVLANA PARKI
63
İSİMSİZ PARK
1.850 m²
800 m²
64
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
4.500 m²
65
İSİMSİZ PARK
66
NEVZAT ŞENER PARKI
2.925 m²
67
ŞHT. PİY. KOM. ONB. ERKAN ALABAŞ PARKI
1.349 m²
68
BADEMLİK ABDULLAH ERKÖSE PARKI
1.431 m²
69
ŞHT. JAN. KOM. ER. KADİR ÇOLAK PARKI
2.108 m²
70
AKŞEMSETTİN PARKI
2.587 m²
71
ŞHT.PİY. ER MURAT İSPİRLİ PARKI
2.665 m²
72
ABDULLAH ERKÖSE SPOR TESİSİ
10.500 m²
73
KEZBAN GENEL PARKI
3.117 m²
74
REFET ANGIN PARKI
1.000 m²
75
ZÜMRÜT YAŞAM ALANI
76
OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ PARKI
2.982 m²
77
KARACAOĞLAN PARKI
8.532 m²
78
ŞAİR MEHMET EMİN YURDAKUL PARKI
2.800 m²
79
GÜNDÖNÜMÜ PARKI
2.800 m²
80
ŞHT.PİLOT YZB. FATİH DEVRAVUT PARKI
22.000 m²
81
ÇAKA BEY PARKI
82
ŞHT. JAN. ER LOKMAN ÇELİKKOL PARKI
1.050 m²
83
ORHAN GAZİ PARKI
1.076 m²
84
ŞİRİNLER PARKI
500 m²
Bademlik Mahallesi
300 m²
Bağlarbaşı Mahallesi
800 m²
360 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
267
PARKLAR
85
YAZAR YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU PARKI
86
BAĞLARBAŞI PARKI
1.572 m²
630 m²
87
BOSNA HERSEK SREBRENİTSKA PARKI
1.980 m²
88
İSİMSİZ PARK
1.190 m²
89
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
200 m²
Bağlum Mahallesi
90
KAFKASKENT PARKI
1.100 m²
91
BÜLENT ARAS PARKI
750 m²
92
İSİMSİZ PARK
2.280 m²
93
İSİMSİZ PARK
1.150 m²
94
İSİMSİZ PARK
3.500 m²
95
İSİMSİZ PARK
300 m²
96
İSİMSİZ (KOŞUYOLU)
600 m²
97
BOTANİK PARKI
98
İSİMSİZ PARK
99
İSİMSİZ (KOŞUYOLU)
18.350 m²
300 m²
2.850 m²
100 NECİP FAZIL KISAKÜREK PARKI
2.000 m²
101 PALANDÖKEN PARKI
6.400 m²
102 BAĞKENT PARKI
4.430 m²
103 FETHİ EREN PARKI
1.800 m²
104 SÖĞÜTDİBİ PARKI
10.497 m²
105 ULUHARMAN PARKI
6.950 m²
106 LEVENT ARAS PARKI
590 m²
107 ŞEHİT YASİN SÜER PARKI
1.630 m²
108 ABDÜLHAKİM HZ. PARKI
200 m²
109 İSİMSİZ PARK
1.400 m²
110 BAĞLUM BELEDİYE BİNASI ÇEVRESİ
300 m²
111 İSİMSİZ PARK
1.200 m²
112 İSİMSİZ PARK
800 m²
113 İSİMSİZ PARK
1.300 m²
114 İSİMSİZ PARK
1.500 m²
Basınevleri Mahallesi
115 ŞHT.ORG. EŞREF BİTLİS PARK
116 ŞHT.DNZ.PİY.ASTSB.ÇVŞ. DENİZ MUYAN PARK
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
268
2.493 m²
743 m²
117 MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK PARKI
1.751 m²
118 ŞHT.POLİS MUSTAFA ALTIPARMAK PARK
1.779 m²
119 TUANA PARKI
1.100 m²
120 ENSAR KILIÇ PARKI
6.854 m²
121 ŞHT.KORG. HULUSİ SAYIN 2 PARK
4.772 m²
122 BARIŞ MANÇO PARKI
3.367 m²
123 BİLAL PİŞKENLİ AĞAÇLANDIRMA ALANI
760 m²
124 TÜRKMENİSTAN SULTAN SENCER PARK
3.144 m²
125 PROF. DR. M. ALİ ALTUN PARKI
21.784 m²
126 ŞHT.JAN. AST. SUBAY SAVAŞ BIYIKLI PARKI
2.950 m²
127 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.433 m²
PARKLAR
Çaldıran Mahallesi
128 ŞHT.JAN.KOM.ONB. CUMHUR BARAN PARKI
2.719 m²
129 ŞHT.PİY.AST.KID.ÇVŞ. HAYATİ BİLGİN PARKI
585 m²
130 ŞHT. PİY. UZM. ÇVŞ. CİHAN YILDIZ PARKI
3.540 m²
131 ŞHT. KOM. ER YAŞAR YASİN KAVAKLI PARKI
2.560 m²
132 ŞHT. JAN. ER ÖNDER YILDIRIM PARKI
1.177 m²
133 ŞHT. JAN. ER DURSUN METİN PARKI
743 m²
134 AHMET YESEVİ PARKI
7.177 m²
135 ŞHT.ASTSB. KID.BŞÇVŞ. OKTAY AYDOĞAN PARKI
2.200 m²
136 İSİMSİZ PARK (ağaçlandırma alanı)
2.580 m²
137 ZÜMRÜT YAŞAM ALANI
300 m²
Çiçekli Mahallesi
138 İSA YUSUF ALPTEKİN PARKI
10.645 m²
139 ŞHT. ER MEHMET ÖZ PARKI
2.330 m²
140 ÇİÇEKLİ PARKI
980 m²
141 ŞHT. ER TUNCAY ALTINTAŞ PARKI
2.970 m²
Emrah Mahallesi
142 EMRAH PARKI
2.453 m²
143 ŞHT.PİY.KOM.ER MUSTAFA DOĞAN PARKI
1.476 m²
144 ABAY İBRAHİM KUNANBAY PARKI
4.014 m²
Esertepe Mahallesi
145 ŞHT.JAN.KOM.ER HASAN AÇIKSÖZ PARKI
2.552 m²
146 ŞHT.PİY.ÇVŞ. İBRAHİM BEKTAŞ PARKI
7.781 m²
147 ŞHT.PİY.ÇVŞ. KADİR AKGÜN PARKI
3.716 m²
148 ŞHT. ASTSB. BŞÇV. ERDİNÇ AYDIN PARKI
5.262 m²
149 ŞHT.JAN.KOM.ASTĞM. ERKAN APALAK PARKI
1.714 m²
150 ŞHT. BAŞKOMİSER ERKAN ATAMAN PARKI
11.707 m²
151 ŞHT.JAN.ÇVŞ. RECEP BOSTANCI PARKI
2.062 m²
152 ŞHT.JAN. KOM. AHMET KUŞ PARKI
7.800 m²
153 İSİMSİZ PARK (PAZAR YERİ ÜSTÜ)
3.100 m²
154 ŞHT. JAN. ULŞ. ER METİN ÖZDEMİR PARKI
2.190 m²
155 GENÇ OSMAN PARKI
1.057 m²
156 İSİMSİZ PARK
3.272 m²
157 MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ
300 m²
Etlik Mahallesi
158 ŞHT.TĞM. BÜLENT AY PARKI
637 m²
159 BAĞCI CAD. AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.528 m²
160 KIRGIZİSTAN MANAS PARKI
3.436 m²
161 VALİ ERDOĞAN GÜRBÜZ PARKI
4.838 m²
162 ŞHT.TANK.ER NURİ GÖKÇE PARKI
2.174 m²
163 ŞHT.JAN.KOM.ER ZAFER SERDAROĞLU PARKI
1.800 m²
164 ŞHT.ÜSTEĞ.İBRAHİM ABANUZ PARKI
2.300 m²
165 ŞHT.HAVA TOP.ONB. AHMET TAMER PARKI
5.600 m²
166 ŞHT. POLİS HÜSEYİN KARAKUŞ PARKI
2.560 m²
167 KUYUYAZI PARKI
2.232 m²
168 ALİ BÜLENT ORKUN PARKI
794 m²
169 İSİMSİZ PARK
862 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
269
PARKLAR
170 ŞHT. POLİS İBRAHİM KAPLAN PARKI
3.500 m²
171 ŞHT.KOM.ER SEÇKİN ALTUN PARKI
341 m²
172 GAZETECİ YAZAR GALİP ERDEM PARKI
1.559 m²
173 ŞHT. ER HAKAN EŞİNGEN PARKI
1.640 m²
174 ŞHT.PİY.ER MİKAYİL ÇETİN PARKI
1.056 m²
Güçlükaya Mahallesi
175 TÜRKİSTAN PARKI
3.388 m²
176 İSİMSİZ PARK
500 m²
177 BAŞKANLIK ÖNÜ
1.821 m²
178 ESTERGON KALESİ
15.161 m²
179 ENGELSİZ PARK
6.834 m²
180 YAZAR HÜSEYİN NİHAL ATSIZ PARKI
2.232 m²
181 GÜÇSÜZLER YURDU BAHÇESİ
1.309 m²
182 GÜÇSÜZLER ÇOCUK YUVASI BAHÇESİ
4.687 m²
183 FATİH CADDESİ GÜL BAHÇELERİ
2.515 m²
184 HALİL İBRAHİM 2 ÖNÜ GÜL BAHÇESİ
1.267 m²
185 HALİL İBRAHİM 2 YANI ŞELALE VE HAVUZ
10.942 m²
186 MİGROS YANI FISKİYELER VE OTURMA TERASI
9.904 m²
187 MEHMET AKİF ERSOY PARKI
3.016 m²
188 ŞEHİTLER ANITI VE ORHUN ABİDELERİ
3.121 m²
189 FATİH CADDESİ AĞAÇLANDIRMA ALANI
974 m²
190 YAZAR PEYAMİ SAFA PARKI
529 m²
191 ŞEH EDEBALİ PARKI
1.750 m²
Gümüşdere Mahallesi
192 SITKI AYDIN PARKI
850 m²
193 ŞHT.JAN.ER ALİ KAYHAN PARKI
4.286 m²
Hasköy Mahallesi
194 ANKARA EVİ
12.950 m²
195 ALİ ÖZAYDIN PARKI
850 m²
196 ALPARSLAN TÜRKEŞ PARKI
1.298 m²
197 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
3.900 m²
198 ŞHT.JAN.KOM.ONB. AYKUT DELİMEHMETOĞLU AĞAÇ. ALANI
4.000 m²
199 HULUSİ AY PARKI
1.200 m²
200 YONCA YAŞAM MERKEZİ
5.500 m²
İncirli Mahallesi
201 YUNUS EMRE PARKI
1.337 m²
202 ŞHT.PİY. ER TAMER KILIÇ PARKI
3.910 m²
203 ŞHT.ATĞM. ALİ RIZA BULUT PARKI
1.926 m²
204 ŞHT. ER SERKAN SEZGİN PARKI
2.731 m²
205 OSMANLI PARKI
2.882 m²
206 İSİMSİZ ÜÇGEN ALAN
207 ŞHT. HVC. PLT. YZB. ALİ RIZA SADAK PARKI
5.122 m²
208 ŞHT. ER HÜDAİ ARSLAN
7.050 m²
209 MİLLİ BOKSÖR KEMAL SONUNUR PARKI
5.534 m²
210 YALI SK. YÜRÜYÜŞ YOLU
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
270
300 m²
983 m²
211 ŞHT.ONB. ABİDİN ATLI PARKI
3.398 m²
212 KOCA YUSUF PARKI
1.661 m²
PARKLAR
213 ÇEÇENİSTAN PARKI
746 m²
214 CENGİZ AYTMATOV PARKI
8.000 m²
215 İSİMSİZ PARK
200 m²
216 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
2.500 m²
217 İSİMSİZ PARK
1.400 m²
Kalaba Mahallesi
218 ÖMÜR ÖZLE PARKI
16.507 m²
219 HÜNKAR ŞELALE
6.046 m²
220 ŞELALE GÜL BAHÇESİ
2.815 m²
221 NENE HATUN PARKI
927 m²
222 SÖĞÜTLÜ PARKI
398 m²
223 GİZEM GİRİŞMEN PARKI
793 m²
224 ŞHT. KOM. ONB. HALİM NANECİ PARKI
1.085 m²
225 ŞHT.JAN.ER BÜLENT KARADÖL PARKI
1.173 m²
226 NASRETTİN HOCA PARKI
794 m²
227 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
13.019 m²
228 BAHTİYAR VAHAPZADE PARKI
2.560 m²
229 SAİT SARIARSLAN AĞAÇLANDIRMA ALANI
4.600 m²
Kamil Ocak Mahallesi
230 ALİ ALPER DEMİR PARKI
871 m²
231 ŞHT. PİY. ER ZAFER AYDIN PARKI
1.496 m²
232 ŞHT.JAN.KOM.ER UĞUR KAHRİMAN VE MUHTAR SAİT GÜRÜN PARKI
5.183 m²
233 ATSUSHİ MİYAZAKİ PARKI
4.790 m²
234 EMİR TİMUR PARKI
5.185 m²
235 EBÜLFEYZ ELÇİBEY PARKI
3.829 m²
236 ŞHT.JAN.UZM.ÇAV. ERDAL TUNCER PARKI
950 m²
237 EMİR TİMUR PARKI SPOR TESİSİ
580 m²
238 GÖKKUŞAĞI SEVGİ PARKI
2.900 m²
239 ZEKİ VELİDİ TOGAN PARKI
4.000 m²
Kanuni Mahallesi
240 ŞHT.ER TURAN DEMİRCİ PARKI
1.292 m²
241 MEHMET AKİF ERSOY PARKI
942 m²
242 SÜLEYMAN ÇELEBİ PARKI
899 m²
243 ŞHT. PİY. ATĞM. ÖMER ZEKİ VARAN PARKI
1.459 m²
244 ŞHT.PİY.ATĞM. HAMZA HALİT SÜLÜN PARKI
3.771 m²
245 ŞHT.PİY.ÇAV. İBRAHİM ÇOBAN PARKI
6.595 m²
246 METİN OKTAY SPOR KOMP.
2.904 m²
Karargahtepe Mahallesi
247 MALAZGİRT PARKI
1.990 m²
248 ŞHT.JAN.TĞM. HACI BAYRAM ELMAS PARKI
2.496 m²
249 ANAFARTALAR PARKI
6.218 m²
250 DR.SADIK AHMET PARKI
3.144 m²
Köşk Mahallesi
251 SAİM AYAZ PARKI
1.029 m²
252 SEYFİ ŞENEL PARKI
1.153 m²
253 YUSUF NABİ PARKI
950 m²
254 ŞHT.PİY. ER MURAT İSPİRLİ PARKI
1.098 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
271
PARKLAR
Kuşcağız Mahallesi
255 EKREM BAŞTUĞ PARKI
12.000 m²
256 ŞHT.PİY.JAN.ONB. FETHULLAH KÖROĞLU PARKI
1.682 m²
257 MUSTAFA ABDÜL CEMİL KIRIMLIOĞLU PARKI
4.873 m²
258 DADALOĞLU PARKI
2.064 m²
259 FATİH TERİM PARKI
13.315 m²
260 ŞHT.KOM.ER ERCAN ŞAHİN PARKI
6.473 m²
261 CONKER AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.600 m²
262 CONKER AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.200 m²
263 HÜRRİYET PARKI
600 m²
264 CONKER ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
600 m²
265 MEHMET BÜLENT KAYA PARKI
3.588 m²
266 ŞHT.TĞM. HAKAN TAHTALIOĞLU PARKI
3.648 m²
267 ALİ SUAVİ PARKI
1.904 m²
268 ŞHT.PİY.ONB. YASİN DAĞ PARKI
3.075 m²
269 ŞHT.JAN.KOM.ONB. TUNCAY ÖZDERE PARKI
2.579 m²
270 ŞHT.PİY.KOM.ER AHMET KUBİLAY PARKI
5.738 m²
271 ŞHT.PİY.ER VOLKAN YAVUZ PARKI
4.200 m²
272 İSİMSİZ PARK
750 m²
273 İSİMSİZ PARK
2.150 m²
274 MELİKŞAH PARKI
2.100 m²
275 İSİMSİZ PARK
4.427 m²
276 NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ
19.993 m²
Ondokuz Mayıs Mahallesi
277 ŞHT.JAN.KOM.ONB. AYDIN OZAN KIRCAN PARKI
278 ŞHT.JAN.KOM.ONB. AYDIN OZAN KIRCAN SPOR TESİSİ
279 KERKÜK PARKI
3.138 m²
500 m²
1.158 m²
280 CONKER CAD. SPOR KOMPLEKSİ
965 m²
281 SÜTÇÜ İMAM PARKI
2.804 m²
282 ALPARSLAN GAZİ PARKI
675 m²
283 YAZAR NURULLAH ATAÇ PARKI
454 m²
284 METİN OKTAY PARKI
489 m²
285 ONDOKUZ MAYIS 2
3.879 m²
286 İSMAİL BAKLAN PARKI
3.700 m²
287 ŞAİR-YAZAR MEHMET AKİF İNAN PARKI
3.500 m²
288 YAZAR NECATİ CUMALI PARKI
3.500 m²
289 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
375 m²
Osmangazi Mahallesi
290 ŞHT.PİY.ASTSB.ÇVŞ. İBRAHİM ATLIHAN PARKI
3.413 m²
291 JAN.UZM.ÇVŞ. FARUK ÇAM PARKI
4.068 m²
292 SABİHA GÖKÇEN PARKI
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
272
630 m²
293 ECZ. MUSTAFA ÇETİN PARKI
2.280 m²
294 CAHAR DUDAYEV PARKI
2.985 m²
295 OSMANGAZİ PARKI
26.800 m²
296 OSMANGAZİ PARKI SPOR TESİSİ
1.460 m²
297 İBRAHİM ATMACA PARKI
8.000 m²
298 DENİZ BAYINDIR PARKI
9.500 m²
PARKLAR
299 İSİMSİZ ÜÇGEN ALAN
600 m²
300 CELİL DAĞ PARKI
6.900 m²
301 İSİMSİZ PARK
2.220 m²
302 İSİMSİZ PARK
350 m²
303 İSİMSİZ PARK
823 m²
Ovacık Mahallesi
304 ŞHT.PİY.ER TALİP YILMAZ PARKI
1.000 m²
305 LEYLA UMAR PARKI
4.543 m²
306 İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
370 m²
307 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.450 m²
308 İSİMSİZ PARK
1.253 m²
309 İSİMSİZ PARK
2.000 m²
Pınarbaşı Mahallesi
310 FATİH SPOR KOMPLEKSİ
6.357 m²
311 YAZAR REŞAT NURİ GÜNTEKİN PARKI
2.164 m²
312 ŞHT.JAN.KOM.ER HAKAN TURAN PARKI
2.045 m²
313 ŞHT.POLİS BEHRAM AKTAŞLI PARKI
1.139 m²
314 ŞHT. JAN. ÜTĞM. TEVFİK PEHLİVAN PARKI
1.100 m²
315 DİVAN PARKI
1.000 m²
316 ŞHT.UZM.ÇVŞ. OSMAN UYARBOLULU PARKI
1.200 m²
317 ALİ SAYGILI PARKI
620 m²
Sancaktepe Mahallesi
318 ŞHT.POLİS FUAT BAL PARKI
3.723 m²
319 ŞHT.JAN.ASTSB.KID.ÇVŞ. MEHMET GÖKBULUT PARKI
750 m²
320 ŞHT.POLİS ALİ ALKAN PARKI
1.715 m²
321 ŞHT.KOM.ER NURİ BAYAV PARKI
1.892 m²
322 OSMAN GEÇİT PARKI
2.336 m²
323 SANCAKTEPE PARKI
2.100 m²
324 ZARİFE ALİJEVA PARKI
2.1000 m²
325 ELİF EKŞİ PARKI
3.470 m²
326 ÜZER TEOMAN PARKI
6.800 m²
327 SİBEL ÖZKAN PARKI
3200 m²
328 İSİMSİZ PARK
742 m²
Subayevleri Mahallesi
329 YAKUP KILIÇ PARKI
1.897 m²
330 ÖĞRETMEN AHMET ÖNDER PARKI
11.372 m²
331 ŞHT.KORG. HULUSİ SAYIN1 PARKI
3.563 m²
332 KATİP ÇELEBİ PARKI
8.164 m²
333 ATATÜRK BOTANİK BAHÇESİ
25.083 m²
334 AQUA PARK
48.100 m²
335 JAN. ÇAV. ŞAHİN YİĞİT PARKI
2.782 m²
336 ŞHT.ORG. EŞREF BİTLİS2 PARKI
2.189 m²
337 HACI BEKTAŞ-İ VELİ PARKI
3.595 m²
338 ÇAMLIK PARKI
10.403 m²
339 ALİJA İZZET BEGOVİÇ PARKI
3.108 m²
340 YARENLER PARKI
4.160 m²
341 RAUF DENKTAŞ AĞAÇLANDIRMA ALANI
2.500 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
273
PARKLAR
342 TACİKİSTAN PARKI
500 m²
343 BOTANİK KAYALIKLAR ÜSTÜ SURLAR
2.250 m²
344 ADNAN KAHVECİ PARKI
4.400 m²
345 SAPAR MURAT TÜRKMENBAŞI PARKI
3.400 m²
Şehit Kubilay Mahallesi
346 ŞEYH ŞAMİL PARKI
1.925 m²
347 YAZAR HALİDE NUSRET ZORTUNA PARKI
395 m²
348 ŞHT.PİY.TĞM. MEHMET KOLCU PARKI
1.679 m²
349 ŞHT.JAN.KID.ÜSTÇVŞ. HAKAN BACAK PARKI
3.304 m²
350 ŞHT. POLİS VEYSEL ÇİRİŞLİOĞLU PARKI
1.277 m²
351 İSİMSİZ SPOR SAHASI
800 m²
352 YAZAR HALİDE SULTAN PARKI
567 m²
353 ŞHT.JAN.KID.YZB. ERSİN BACAKSIZ PARKI
2.261 m²
354 ŞHT.JAN.KOM.ER AHMET EDEM PARKI
2.700 m²
355 ŞHT.JAN.ER AHMET ÇELİK PARKI
1.891 m²
356 ŞHT.JAN.KOM.ONB.MEHMET ÇOŞKUN KILIÇ PARKI
3.500 m²
357 ERTUĞRUL GAZİ PARKI
4.250 m²
358 İSİMSİZ PARK
1.010 m²
Şenlik Mahallesi
359 FATİH PARKI
5.756 m²
360 HÜRCEM GÜRSOY TIRAK PARKI
3.538 m²
361 SIRRI GÜRSOY PARKI
1.341 m²
Şevkat Mahallesi
362 A.METİN TOKDEMİR PARKI
1.480 m²
363 ÖZBEKİSTAN PARKI
3.055 m²
364 ŞHT.PİY.KOM.ÇVŞ. SERDAR MURATOĞLU PARKI
810 m²
365 ŞHT.JAN. KOM.ER LEVENT KARACA PARKI
2.790 m²
366 ZİYA-ÜL HAK PARKI
3.380 m²
367 VALİ ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU PARKI
6.220 m²
368 ORUÇ REİS PARKI
5.150 m²
369 AQUA PARK KARŞISI FUTBOL BASKETBOL SAHALARI
6.900 m²
370 AQUA PARK KARŞISI KAPALI HAVUZ TENİS KORTLARI
8.675 m²
371 DENİZ DÜNYASI
2.000 m²
Tepebaşı Mahallesi
372 VALİ KERAMETTİN KÖKSAL PARKI
2.850 m²
373 ŞHT.PİY.KOM.ÇVŞ. MURAT ALPTEKİN PARKI
4.150 m²
374 FARGANİ PARKI
4.440 m²
375 ALP SK. YÜRÜYÜŞ YOLU
1.000 m²
376 YILDIRIM BEYAZIT PARKI
1.100 m²
377 ŞHT.POLİS SAİT ÜNLÜ PARKI PARKI
7.500 m²
378 ŞHT. ÜTĞM. MUSTAFA ÜNAL PARKI
1.950 m²
379 ULUBATLI HASAN PARKI
600 m²
380 ŞHT. KOMSER TAHSİN DEMİRAYAK PARKI
428 m²
381 ŞHT.JAN.ASTSB.KID.ÜSTÇVŞ. FATİH DURU PARKI
2.050 m²
Ufuktepe Mahallesi
382 ŞHT.JAN.ONB. RAMAZAN ÇAKIR PARKI
2.620 m²
383 ORHAN KILIÇ PARKI
9.000 m²
384 ŞHT. BAŞ. KOM.HAYATİ TOKGÖZ PARKI
2.680 m²
385 ZİYA GÖKALP PARKI
5.200 m²
Uyanış Mahallesi
386 ŞHT.YZB. HAYATİ GÜLTEKİN PARKI
387 TURGUT ÖZAL PARKI
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
274
728 m²
1.602 m²
PARKLAR
388 ŞHT. POLİS AZİZ ÖZKAN PARKI
2.120 m²
389 ALPER TUNGA PARKI
1.034 m²
390 GÜLBABA PARKI
4.250 m²
391 AKÇA KIŞLA PARKI
4.750 m²
392 TURGUT ALTINOK CAMİ ARKASI AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.000 m²
393 YAHYA KEMAL BEYATLI PARKI
600 m²
394 İSİMSİZ ( SPOR KOMPLEKSİ )
1.270 m²
395 NASRETTİN HOCA PARKI
1.600 m²
Yakacık Mahallesi
396 NECİP FAZIL KISAKÜREK PARKI
1.750 m²
397 KAMİL GÜNGÖR PARKI
1.000 m²
Yayla Mahallesi
398 ŞHT. POLİS CELAL SÖNMEZ PARKI
3.400 m²
399 ŞHT.PİY.ONB. SERDAR TAYYAR DURUDUYGU PARKI
3.065 m²
400 HALİDE EDİP ADIVAR PARKI
10.300 m²
401 YAZAR NURETTİN TOPÇU PARKI
1.600 m²
402 ŞHT. POLİS ERTUĞRUL DÖNMEZ PARKI
4.560 m²
403 ŞHT. POLİS HARUN REŞİT ÖTEYÜZ PARKI
1.800 m²
404 ŞHT.ONB. ALİ KANTEMİR PARKI
3.146 m²
405 EMİR KARATEKİNBEY PARKI
8.000 m²
406 EMİR KARATEKİNBEY PARKI SPOR KOMP.
1.200 m²
407 ŞHT. ER MURAT KARA PARKI
1.750 m²
408 ŞHT.JAN.ER SİNAN ÖZKAN PARKI
12.200 m²
409 HÜSNÜ AKGÜN PARKI
8.200 m²
410 YAZAR CAHİT ZAFİROĞLU AĞAÇLANDIRMA ALANI
600 m²
411 İSİMSİZ PARK KOŞU YOLU
2.000 m²
412 İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
4.845 m²
413 ŞHT. POLİS HÜSEYİN GÜL PARKI
4.717 m²
414 İSİMSİZ PARK
850 m²
Yeşilöz Mahallesi
415 ŞHT.ASTSB. CEM BUL PARKI
12.620 m²
416 KAYSIN KULİYEV MALKAR TÜRK ŞAİRİ PARKI
3.000 m²
417 ŞHT.JAN.AST. ERTAN PALAZ PARKI
2.100 m²
Yeşiltepe Mahallesi
418 ŞHT.JAN.ER ALİ KOÇ PARKI
10.200 m²
419 ŞHT.ER CEMAL GÜLER PARKI
4.500 m²
420 DEDE KORKUT PARKI
3.800 m²
Yirmiüç Nisan Mahallesi
421 MUHTAR AWEZOV PARKI
4.850 m²
Yükseltepe Mahallesi
422 ŞHT. CENGİZHAN ÇEPELİ PARKI
2.950 m²
423 ŞHT. POLİS KAMİL ARSLAN PARKI
2.400 m²
424 ŞHT.MUH.ÜSTĞM. OĞUZ TÜRÜDÜ PARKI
1.950 m²
425 ÖĞRETMENLER PARKI
2.200 m²
426 ATİLLA HAN PARKI
1.000 m²
427 JAN.KOM.ER MURAT KARA PARKI
2.100 m²
428 ŞHT.PİY.ÇVŞ. YUSUF İNCEKOCA PARKI
1.000 m²
429 ŞHT.ER ÖMER AKBULUT PARKI
1.000 m²
TOPLAM
1.560,471 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
275
İMAR ARTIĞI ALANLAR
Park Adı
Metrekaresi
Atapark Mahallesi
1
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
2
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
3
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
788 m²
Ayvalı Mahallesi
160 m²
Bağlarbaşı Mahallesi
310 m²
İncirli Mahallesi
4
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
1.150 m²
Kamilocak Mahallesi
5
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
190 m²
Karargahtepe Mahallesi
6
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
2.327 m²
Köşk Mahallesi
7
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
156 m²
Kuşcağız Mahallesi
8
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
500 m²
9
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
285 m²
10
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
600 m²
11
İSİMSİZ ÜÇGEN AĞAÇLANDIRMA ALANI
12
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
Ondokuz Mayıs Mahallesi
190 m²
375 m²
Osmangazi Mahallesi
13
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
150 m²
Sancaktepe Mahallesi
14
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
295 m²
Şehit Kubilay Mahallesi
15
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
285 m²
Yayla Mahallesi
16
İSİMSİZ AĞAÇLANDIRMA ALANI
305 m²
TOPLAM
GENEL TOPLAM
•
•
•
•
•
•
•
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
276
8.066 m²
1.568,537 m²
Esertepe Mahallesinde bulunan Osman Ercüment Köse Parkı ile Esertepe Koşuyolu Büyükşehir Belediyesinin
1762 ada üzerinde yapacağı kent parkı kapsamına girdiği için listeden çıkarılmıştır.
Esertepe Mahallesinde bulunan Esertepe 2 Parkı park alanı, imar planında konut alanı olarak değiştiği için
listeden çıkarılmıştır.
Kuşcağız Mahallesi Meteoroloji TOKİ’nin
Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir.
alt kısmında bulunan ağaçlandırma alanı büyüklüğü nedeni ile
Subayevleri Mahallesinde bulunan Sapar Murat Türkmenbaşı Parkı’nın (Keçiören girişi) toplam alanı 7,500 m²
idi. Parkın 4,100 m²’lik bölümüne metro istasyonu yapılması nedeniyle park alanı 3,400 m² kalmıştır.
Ufuktepe Mahallesinde bulunan Ufuktepe Parkı park alanı, imar planında konut alanı olarak değiştiği için
listeden çıkarılmıştır.
Yayla Mahallesinde bulunan Şht. Polis Nevzat Ceyhan Parkı park alanı, imar planında kreş alanı olduğu için
listeden çıkarılmıştır.
Yayla Mahallesinde bulunan Celal Atik Parkı park alanı, imar planında cami alanı olduğu için listeden
çıkarılmıştır.
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
NO PARKIN ADI
adet/takım
m²/m
5.677 m²
Adnan Menderes Mahallesi
1
MEHMET ÇAKIROĞLU PARKI
Koşu Yolu
1 adet
200 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
ŞHT.JAN.ASTSB.ÇVŞ. HALİL ÜNAL
Futbol Sahası
3
MEMİŞ GÜMÜŞ PARKI
Futbol Sahası
4
AKTEPE SPOR KOMPLEKSİ VE PARKI
827 m²
1 adet
395 m²
1.227 m²
1 adet
365 m²
9.850 m²
Futbol Sahası
1 adet
800 m²
Futbol Sahası
1 adet
720 m²
Basketbol Sahası
1 adet
800 m²
Açık yüzme havuzu,aqua park
1 adet
325 m²
Kapalı yüzme havuzu
1 adet
325 m²
Koşu Yolu
1 adet
326 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3.419 m²
Aktepe Mahallesi
1
BARBAROS PARKI
Fitness (Büyükler için)
2
OSMAN İNAL PARKI
Fitness (Büyükler için)
3
ŞHT. POLİS ALİ KURTOĞLU
1
SELÇUKLU PARKI
1 takım
3.609 m²
1 takım
3.810 m²
Basketbol Sahası
1 adet
434 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3.344 m²
Aşağı Eğlence Mahallesi
Basketbol Sahası
2 adet
1.110 m²
Futbol Sahası
1 adet
731 m²
2
KANUNİ PARKI
12.284 m²
Basketbol Sahası
1 adet
750 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ŞHT. ASTSB. YAVUZ GÜNAYDIN
Fitness (Büyükler için)
1.919 m²
1 takım
1
YAŞAR GÜLER PARKI
2.172 m²
Basketbol Sahası
1 adet
193 m²
Voleybol Sahası
1 adet
191 m²
Futbol Sahası
1 adet
670 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
ATAPARK 1 PARKI
2.589 m²
Atapark Mahallesi
Futbol Sahası
1 adet
1.259 m²
Basketbol Sahası
1 adet
379 m²
3
GAZİLER VE ŞEHİTLER PARKI
Futbol Sahası
4
KARDEŞ ERCİŞ PARKI
Basketbol Sahası
3.255 m²
1 adet
788 m²
2.589 m²
1 adet
411 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
277
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
5
ŞHT. KOM. ER ŞİMŞEK ÇINAR PARKI
Fitness (Büyükler için)
6
FİLİSTİN PARKI
Fitness (Büyükler için)
7
AŞIK VEYSEL PARKI
Fitness (Büyükler için)
8
İSİMSİZ PARK
Fitness (Büyükler için)
Koşu Yolu
9
ŞHT. JAN. KOM. ÇVŞ. ADIGÜZEL KILIÇ
Fitness (Büyükler için)
3.197 m²
1 takım
3.909 m²
1 takım
12.300 m²
1 takım
2.955 m²
1 takım
1 adet
163 m
3.004 m²
1 takım
Ayvalı Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
278
1
SÜLEYMANİYE PARKI
9.416 m²
Koşu Yolu
1 adet
550 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
ZEKİ POLAT PARKI
4.448 m²
Futbol Sahası
1 adet
824 m²
3
GÖKTÜRK PARKI
4.449 m²
Basketbol Sahası
1 adet
246 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
ŞHT. GAZETECİLER PARKI
2.047 m²
Futbol Sahası
5
GAZETECİ MEVLÜT IŞIK PARKI
1 adet
680 m²
16.484 m²
Koşu Yolu
1 adet
225 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
6
KARDEŞ ŞAHİNBEY PARKI
Futbol Sahası
13.200 m²
1 adet
1.305 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.310 m²
Basket Sahası
1 adet
555 m²
Basket Sahası
1 adet
546 m²
Voleybol Sahası
1 adet
317 m²
Tenis Kortu
1 adet
600 m²
Tenis Kortu
1 adet
432 m²
7
HANEYAPI PARKI ALTI SPOR SAHASI
3.068 m²
Basketbol Sahası
8
İSİMSİZ PARK
Basketbol Sahası
9
OLİMPİK YÜZME HAVUZU
1 adet
425 m²
1.850 m²
1 adet
285 m²
11.000 m²
Olimpik Yüzme Havuzu
1 adet
Eğitim Havuzu
1 adet
Atlama Havuzu
1 adet
Fitness Salonu
2 adet
Sauna
2 adet
1 adet
4.280 m²
SPA Merkezi
10
ŞHT. JAN. ÜSTÇVŞ. MUSTAFA HALDAN
Fitness (Büyükler için)
11
ŞHT. JAN. ASTSB. ERSİN BAHÇE PARKI
1 takım
3.456 m²
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Fitness (Büyükler için)
12
ŞHT. KOM. ÇVŞ. K.ATANUR AYTAÇ PARKI
Fitness (Büyükler için)
13
İSİMSİZ PARK
Futbol Sahası
1
ABDULLAH ERKÖSE SPOR TESİSİ
Basketbol Sahası
1 takım
4.479 m²
1 takım
1.850 m²
1 adet
285 m²
10.500 m²
1 adet
430 m²
Bademlik Mahallesi
Futbol Sahası
1 adet
1.280 m²
Koşu Yolu
1 adet
520 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Bağlarbaşı Mahallesi
1
OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ PARKI
Futbol Sahası
2.982 m²
1 adet
418 m²
2
FATİH DEVRAVUT PARKI
22.000 m²
Futbol Sahası
1 adet
816 m²
Basketbol Sahası
1 adet
216 m²
Koşu Yolu
1 adet
1.100 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1
İSİMSİZ (Koşuyolu)
1 adet
238 m
1 adet
187 m²
Bağlum Mahallesi
Koşu Yolu
2
İSİMSİZ PARK
Basketbol + Futbol Sahası
3
BOTANİK PARKI
Futbol Sahası
1 adet
1.218 m²
Koşu Yolu
1 adet
1.390 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
PALANDÖKEN PARKI
Koşu Yolu
1 adet
393 m
Futbol Sahası
1 adet
5
BAĞKENT PARKI
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
326 m²
6
ULUHARMAN PARKI
Basketbol + Futbol Sahası
7
FETHİ EREN PARKI
Fitness (Büyükler için)
8
KAFKASKENT PARKI
Fitness (Büyükler için)
9
ŞEHİT YASİN SÜER PARKI
Fitness (Büyükler için)
10
İSİMSİZ PARK
Fitness (Büyükler için)
11
SÖĞÜTDİBİ PARKI
Fitness (Büyükler için)
12
İSİMSİZ (KOŞUYOLU)
Koşu Yolu
1 adet
320 m²
1.800 m²
1 takım
1.100 m²
1 takım
1.630 m²
1 takım
2.280 m²
1 takım
10.497 m²
1 takım
1 adet
620 m
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
279
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Fitness (Büyükler için)
1 takım
13
İSİMSİZ
3.500 m²
Koşu Yolu
1 adet
50 m
1 takım
1.400 m²
1 adet
350 m²
1.751 m²
Fitness (Büyükler için)
14
İSİMSİZ
Futbol Sahası
Basınevleri Mahallesi
1
MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK PARKI
Futbol Sahası
2
SAVAŞ BIYIKLI PARKI
1 adet
460 m²
6.854 m²
Futbol Sahası
1 adet
784 m²
Koşu Yolu
1 adet
150 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
TÜRKMENİSTAN SULTAN SENCER PARKI
3.144 m²
Futbol Sahası
4
ENSAR KILIÇ PARKI
1 adet
478 m²
2.950 m²
Basketbol Sahası
1 adet
460 m²
Futbol Sahası
1 adet
672 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
ŞHT. KORG. HULUSİ SAYIN 2 PARKI
Fitness (Büyükler için)
6
BARIŞ MANÇO PARKI
Fitness (Büyükler için)
7
ŞHT. POLİS MUSTAFA ALTIPARMAK PARKI
Fitness (Büyükler için)
8
PROF. DR. M. ALİ ALTUN
Koşu Yolu
1
AHMET YESEVİ PARKI
4.772 m²
1 takım
3.367 m²
1 takım
1.779 m²
1 takım
21.784 m²
1 adet
238 m
2.584 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
426 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
ŞHT.ASTSB. KID.BŞÇVŞ. OKTAY AYDOĞAN PARKI
2.200 m²
Basket Sahası
1 adet
219 m²
Futbol Sahası
1 adet
849 m²
Çaldıran Mahallesi
3
ŞHT.JAN.KOM.ONB. CUMHUR BARAN PARKI
Fitness (Büyükler için)
1
İSA YUSUF ALPTEKİN PARKI
2.719 m²
1 takım
10.645 m²
Çiçekli Mahallesi
Koşu Yolu
1 adet
300 m
Fitness (Büyükler için)
2 takım
2
ŞHT. ER MEHMET ÖZ PARKI
2.330 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
441 m²
Emrah Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
280
1
EMRAH PARKI
Fitness (Büyükler için)
2
ABAY İBRAHİM KUNANBAY PARKI
Fitness (Büyükler için)
2.453 m²
1 takım
4.014 m²
1 takım
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Esertepe Mahallesi
1
ŞHT. PİY. ÇVŞ. İBRAHİM BEKTAŞ PARKI
7.781 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
478 m²
2
ERKAN ATAMAN PARKI
11.707 m²
Basketbol Sahası
1 adet
464 m²
Futbol Sahası
1 adet
792 m²
Koşu Yolu
1 adet
150 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ŞHT. JAN. ÇVŞ. RECEP BOSTANCI PARKI
2.062 m²
Basketbol Sahası
1 adet
458 m²
4
AHMET KUŞ PARKI
7.800 m²
Basketbol Sahası
1 adet
452 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.210 m²
5
ŞHT. JAN. ULŞ. ER METİN ÖZDEMİR PARKI
2.190 m²
Futbol Sahası
1 adet
450 m²
6
İSİMSİZ PARK
1.253 m²
Koşu Yolu
1 adet
60 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
7
MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ
Kapalı yüzme havuzu.
1
ŞHT. TANK. ER NURİ GÖKÇE PARKI
Futbol Sahası
2
ŞHT.ÜSTEĞ.İBRAHİM ABANUZ PARKI
300 m²
1 adet
2.174 m²
1 adet
502 m²
2.300 m²
Basketbol Sahası
1 adet
200 m²
Futbol Sahası
1 adet
800 m²
3
ŞHT. ER HAKAN EŞİNGEN PARKI
1.640 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
KUYUYAZI PARKI
2.232 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
RIZA ÇÖLLÜOĞLU PARKI
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Koşu Yolu
1 adet
110 m
3.388 m²
1 takım
Etlik Mahallesi
3.800 m²
Güçlükaya Mahallesi
1
TÜRKİSTAN PARKI
Fitness (Büyükler için)
2
ENGELSİZ PARK
Basketbol Sahası
1
ŞHT. JAN. ER ALİ KAYHAN PARKI
Basketbol Sahası
6.834 m²
1 adet
262 m²
4.286 m²
1 adet
317 m²
Gümüşdere Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
281
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Futbol Sahası
Fitness (Büyükler için)
1 adet
597 m²
1 takım
Hasköy Mahallesi
1
HULUSİ AY PARKI
Fitness (Büyükler için)
1.200 m²
1 takım
1
OSMANLI PARKI
2.882 m²
Hanımlar Lokali ve Spor Salonu
170 m²
İncirli Mahallesi
2
CENGİZ AYTMATOV PARKI
8.000 m²
Basketbol Sahası
1 adet
200 m²
Basketbol Sahası
1 adet
200 m²
Tenis Kortu
1 adet
316 m²
Futbol Sahası
1 adet
830 m²
Koşu Yolu
1 adet
325 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
240 m²
Fitness (Çocuklar için)
1 takım
234 m²
3
YALI SK. YÜRÜYÜŞ YOLU
Fitness (Büyükler için)
4
ŞHT. PİY. ER TAMER KILIÇ PARKI
983 m²
1 takım
3.910 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
ŞHT. ER HÜDAİ ARSLAN
7050 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
6
İSİMSİZ PARK
1.400 m²
Koşu Yolu
1 adet
80 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1
SÖĞÜTLÜ PARKI
398 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4.800 m²
Kalaba Mahallesi
Kamil Ocak Mahallesi
1
ATSUSHİ MİYAZAKİ PARKI
Koşu Yolu
1 adet
260 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
60 m²
2
EMİR TİMUR PARKI SPOR TESİSİ
4.687 m²
Futbol Sahası
1 adet
444 m²
Basketbol Sahası
1 adet
354 m²
Koşu Yolu
1 adet
200 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ALİ ALPER DEMİR SPOR TESİSİ
871 m²
Basketbol Sahası
4
GÖKKUŞAĞI SEVGİ PARKI
Futbol Sahası
5
ZEKİ VELİDİ TOGAN PARKI
Basketbol Sahası
Futbol Sahası
1 adet
277 m²
2.900 m²
1 adet
944 m²
4.000 m²
1 adet
307 m²
1 adet
307 m²
Kanuni Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
282
1
DENİZ BAYINDIR PARKI
Futbol Sahası
9.500 m²
1 adet
2.000 m²
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Futbol Sahası
1 adet
1.988 m²
Basketbol Sahası
2 adet
825 m²
Koşu Yolu
1 adet
150 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
MEHMET AKİF ERSOY PARKI
942 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1.990 m²
1 takım
Karargahtepe Mahallesi
1
MALAZGİRT PARKI
Fitness (Büyükler için)
Köşk Mahallesi
1
SEYFİ ŞENEL PARKI
Fitness (Büyükler için)
1.153 m²
1 takım
1
EKREM BAŞTUĞ PARKI
12.000 m²
Futbol Sahası
1 adet
788 m²
Basketbol Sahası
1 adet
203 m²
Kuşcağız Mahallesi
Koşu Yolu
1 adet
225 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
ŞHT. PİY. JAN. ONB. FETHULLAH KÖROĞLU PARKI
1.682 m²
Futbol Sahası
3
DADALOĞLU PARKI
Basketbol Sahası
4
FATİH TERİM PARKI
1 adet
818 m²
2.064 m²
1 adet
303 m²
13.315 m²
Basketbol Sahası
1 adet
577 m²
Basketbol Sahası
1 adet
577 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.123 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.123 m²
Koşu Yolu
1 adet
122 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
MEHMET BÜLENT KAYA PARKI
3.588 m²
Futbol Sahası
1 adet
470 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
6
TUNCAY ÖZDERE PARKI
Basketbol + Futbol Sahası
2.579 m²
1 adet
242 m²
7
ŞHT. PİY. KOM. ER AHMET KUBİLAY PARKI
5.600 m²
Futbol Sahası
1 adet
372 m²
Basketbol Sahası
1 adet
225 m²
Koşu Yolu
1 adet
130 m
8
ŞHT. TĞM. HAKAN TAHTALIOĞLU PARKI
Basketbol Sahası
9
MUSTAFA ABDÜL CEMİL KIRIMLIOĞLU PARKI
3.648 m²
1 adet
498 m²
4.873 m²
Koşu Yolu
1 adet
150 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
10
ŞHT.JAN.ER İMMET ÖZDEMİR PARKI
Koşu Yolu
1 adet
4.427 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Futbol Sahası
1 adet
170 m
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
283
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Basketbol Sahası
11
ALİ SUAVİ PARKI
Fitness (Büyükler için)
Koşu Yolu
1 adet
1.904 m²
1 takım
1 adet
120 m
Ondokuz Mayıs Mahallesi
1
CONKER CAD. SPOR KOMPLEKSİ
Futbol Sahası
965 m²
1 adet
725 m²
2
ŞHT.JAN.KOM.ONB. AYDIN OZAN KIRCAN PARKI
3.138 m²
Futbol Sahası
1 adet
737 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
İSMAİL BAKLAN PARKI
3.700 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
788 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
MEHMET AKİF İNAN PARKI
3.500 m²
Futbol Sahası
1 adet
444 m²
Basketbol Sahası
1 adet
165 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
SÜTÇÜ İMAM PARKI
2.804 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
6
ALPARSLAN GAZİ PARKI
Koşu Yolu
Fitness (Büyükler için)
675 m²
1 adet
68 m
1 takım
2.985 m²
1 adet
498 m²
Osmangazi Mahallesi
1
CAHAR DUDAYEV PARKI
Futbol Sahası
2
İBRAHİM ATMACA PARKI
Futbol Sahası
8.000 m²
1 adet
1.952 m²
Basketbol Sahası
1 adet
437 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
OSMANGAZİ PARKI SPOR SAHASI
27.000 m²
Futbol Sahası
1 adet
680 m²
Basketbol Sahası
1 adet
317 m²
4
CELİL DAĞ PARKI
6.900 m²
Koşu Yolu
1 adet
103 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
5
ŞHT. PİY. ASTSB. ÇVŞ. İBRAHİM ATLIHAN PARKI
3.413 m²
Fitness (Büyükler için)
6
ŞHT. PİY. ÇAV. İBRAHİM ÇOBAN PARKI
1 takım
8.000 m²
Futbol Sahası
1 adet
525 m²
Basketbol Sahası
1 adet
256 m²
Basketbol Sahası
1 adet
256 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
7
JAN. UZM. ÇVŞ. FARUK ÇAM PARKI
4.068 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4.543 m²
1 takım
Ovacık Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
284
1
LEYLA UMAR PARKI
Fitness (Büyükler için)
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
2
İSİMSİZ PARK
1.253 m²
Koşu Yolu
1 adet
95 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
İSİMSİZ PARK
Koşu Yolu
Fitness (Büyükler için)
1 adet
100 m
1 takım
6.500 m²
Pınarbaşı Mahallesi
1
FATİH SPOR KOMPLEKSİ
Futbol Sahası
1 adet
958 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.190 m²
Basketbol Sahası
2 adet
1.320 m²
Koşu Yolu
1 adet
44 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
2
DİVAN PARKI
1.000 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Sancaktepe Mahallesi
1
SİBEL ÖZKAN PARKI
3.250 m²
Futbol Sahası
1 adet
525 m²
Basketbol Sahası
1 adet
299 m²
2
ELİF EKŞİ PARKI
Basketbol Sahası
3.470 m²
1 adet
288 m²
3
SANCAKTEPE PARKI
2.100 m²
Futbol Sahası
1 adet
612 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
ÜZER TEOMAN PARKI
6.800 m²
Futbol Sahası
1 adet
737 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1
ÖĞRETMEN AHMET ÖNDER PARKI
11.372 m²
Futbol Sahası
1 adet
448 m²
Basketbol Sahası
1 adet
339 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Subayevleri Mahallesi
2
KALABA YÜRÜYÜŞ YOLU
8.164 m²
Koşu Yolu
1 adet
1.000 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ATATÜRK BOTANİK BAHÇESİ
15.000 m²
Koşu Yolu
1 adet
800 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
230 m²
4
AQUA PARK
48.100 m²
Koşu Yolu
1 adet
460 m
Koşu Yolu
1 adet
500 m
Fitness (Çocuklar için)
1 takım
5
ŞHT. ORG. EŞREF BİTLİS 2 PARKI
2.189 m²
Fitness (Büyükler için)
6
ŞAHİN YİĞİT PARKI
Fitness (Büyükler için)
7
ÇAMLIK PARKI
1 takım
2.782 m²
1 takım
10.403 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
285
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
Koşu Yolu
Fitness (Büyükler için)
1 adet
160 m
1 takım
Şehit Kubilay Mahallesi
1
İSİMSİZ SPOR SAHASI
Futbol Sahası
800 m²
1 adet
273 m²
2
ŞHT. JAN. KOM. ONB. MEHMET ÇOŞKUN KILIÇ PARKI
3.100 m²
Futbol Sahası
1 adet
210 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ERTUĞRULGAZİ PARKI
4.250 m²
Basketbol Sahası
1 adet
288 m²
Futbol Sahası
1 adet
648 m²
4
ŞEYH ŞAMİL PARKI
1.925 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Şenlik Mahallesi
1
SIRRI GÜRSOY PARKI
Futbol Sahası
1
AQUA PARK KARŞISI FUTBOL BASKETBOL SAHALARI
Futbol Sahası
1.341 m²
1 adet
420 m²
6.911 m²
1 adet
1.827 m²
Şevkat Mahallesi
Futbol Sahası
1 adet
1.257 m²
Futbol Sahası
1 adet
1.252 m²
Basketbol Sahası
1 adet
597 m²
Basketbol Sahası
1 adet
614 m²
Voleybol Sahası
1 adet
304 m²
Tenis Kortu
1 adet
697 m²
Tenis Kortu
1 adet
697 m²
Tenis Kortu
1 adet
685 m²
Koşu Yolu
1 adet
520 m
2
AQUA PARK KARŞISI KAPALI HAVUZ TENİS KORTLARI
8.675 m²
Bilardo - Masa Tenisi
2 adet
120 m²
Erkek Fitnes Salonu
1 adet
410 m²
Bayan Step-Aerobik Salonu
1 adet
190 m²
Bayan Fitnes Salonu
1 adet
280 m²
Açık Yüzme Salonu
1 adet
150 m²
Kapalı Yüzme Havuzu
1 adet
325 m²
Koşu Yolu
1 adet
300 m
3
ZİYA-ÜL HAK PARKI
Fitness (Büyükler için)
3.380 m²
1 takım
1
ŞHT. JAN. ASTSB. KID. ÜSTÇVŞ. FATİH DURU PARKI
2.053 m²
Basketbol Sahası
1 adet
494 m²
Futbol Sahası
1 adet
416 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Tepebaşı Mahallesi
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
286
2
ŞHT.POLİS SAİT ÜNLÜ PARKI
7.500 m²
Basket Sahası
1 adet
67 m²
Futbol Sahası
1 adet
341 m²
3
ŞHT. PİY. KOM. ÇVŞ. MURAT ALPTEKİN PARKI
4.150 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
SPOR TESİSLERİ LİSTESİ
4
ŞHT. KOMSER TAHSİN DEMİRAYAK PARKI
Fitness (Büyükler için)
428 m²
1 takım
Uyanış Mahallesi
1
İSİMSİZ ( SPOR KOMPLEKSİ )
1.270 m²
Futbol Sahası
1 adet
714 m²
Basketbol Sahası
1 adet
159 m²
2
GÜLBABA PARKI
4.250 m²
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1.034 m²
3
ALPER TUNGA PARKI
Fitness (Büyükler için)
1 takım
4
NASRETTİN HOCA PARKI
1.600 m²
Basketbol Sahası
1 adet
397 m²
3.146 m²
Yayla Mahallesi
1
ŞHT. ONB. ALİ KANDEMİR PARKI
Futbol Sahası
2
EMİR KARATEKİNBEY PARKI SPOR KOMPEKSİ
1 adet
648 m²
1.207 m²
Futbol Sahası
1 adet
499 m²
Basketbol Sahası
1 adet
270 m²
Koşu Yolu
1 adet
375 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
3
ŞHT. JAN. ER SİNAN ÖZKAN
12.170 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
648 m²
4
HÜSNÜ AKGÜN PARKI
8.195 m²
Basketbol + Futbol Sahası
1 adet
1.980 m²
2.000 m²
5
İSİMSİZ PARK KOŞU YOLU
Koşu Yolu
6
ŞHT. POLİS HÜSEYİN GÜL PARKI
1 adet
140 m
4.717 m²
128 m
Koşu Yolu
1 adet
Fitness (Büyükler için)
1 takım
7
İSİMSİZ PARK
850 m²
Basketbol Sahası
2 adet
810 m²
Yeşilöz Mahallesi
1
KAYSIN KULİYEV MALKAR TÜRK ŞAİRİ PARKI
Fitness (Çocuklar için)
3.000 m²
1 takım
Yeşiltepe Mahallesi
1
ŞHT. JAN. ER ALİ KOÇ PARKI
10.203 m²
Basketbol Sahası
1 adet
456 m²
Futbol Sahası
1 adet
935 m²
2
DEDE KORKUT PARKI
3.800 m²
Koşu Yolu
1 adet
148 m
Fitness (Büyükler için)
1 takım
1.950 m²
Yükseltepe Mahallesi
1
ŞHT. MUH. ÜTĞM. OĞUZ TÜRÜDÜ PARKI
Basketbol + Futbol Sahası
2
JAN. KOM. ER MURAT KARA PARKI
Futbol Sahası
1 adet
261 m²
2.010 m²
1 adet
1.005 m²
22.428 m²
3
ŞHT. PİY. ÇVŞ. YUSUF İNCEKOCA PARKI
Futbol Sahası
4
ÖĞRETMENLER PARKI
Fitness (Büyükler için)
1 takım
Koşu Yolu
1 adet
148 m
2.400 m²
1 takım
5
ŞHT. POLİS KAMİL ARSLAN PARKI
Fitness (Büyükler için)
1 adet
1.146 m²
2.200 m²
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
287
FUTBOL SAHASI
71
adet
BASKETBOL SAHASI
58
adet
BASKETBOL SAHASI+FUTBOL SAHASI
11
adet
VOLEYBOL SAHASI
3
adet
KOŞUYOLU
46
adet
FİTNESS (Büyükler İçin)
101
adet
FİTNESS (Küçükler İçin)
4
adet
TENİS KORTU
6
adet
AÇIK-KAPALI YÜZME HAVUZU
5
adet
305
Bilgisayar
TOPLAM
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM MÜDÜRLÜĞÜ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
68 95 22
7
52 18 45 46 66 33 27 13 26 20 243 1
11 15 30 33 10 17
2
900
36
36
Yazıcı
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
30
Tarayıcı
5
1
3
3
5
1
2
4
5
2
2
4
2
3
4
1
1
2
1
4
1
1
1
58
Projeksiyon
1
2
1
1
23
1
1
2
1
33
Server
7
7
Fotokopi Mak.
5
3
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1
2
2
16
1
1
1
1
2
1
1
1
51
Faks
3
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
18
Telefon
60 33 16
9
10 12 65 25 37 31 45
6
38 35 90
8
10 12 25 56 13
5
11 652
Klima
18
9
5
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
48
Telsiz
9
46
7
11
20
28
121
13
13
Post Makinesi
7
7
Plotter
1
2
1
4
Ölçme Seti
2
2
Ozalit Mak.
0
(Masaüstü)
Bilgisayar
(Dizüstü)
Para Sayma
Mak.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
288
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜ ADI
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve DİĞER KAYNAKLAR
KİRA GELİRİ GETİREN GAYRİMENKULLER
Sıra
No
1
ADRESİ
MAHALLE
GÜÇLÜKAYA
2
“
3
4
_
A.EĞLENCE
CADDE
SOKAK
KİRALAYAN
KİRALAMA TÜRÜ
FATİH CAD.
_
ESTERGON KALESİ MUTFAK ÜSTÜ TERAS
AB-UB TİC. LTD.ŞTİ.
CUMHURİYET
_
BELEDİYE HİZMET BİNASI KANTİN
İBRAHİM ULVİ ŞAHİN
_
_
MERSİN ERDEMLİ DİNLENME TESİSİ
MERSİN KOCAHASANLI BELEDİYESİ
GN. TEVFİK SAĞLAM
_
MEŞRUBAT BÜFESİ
KERİM TAŞÇI
5
PINARBAŞI
NURİ PAMİR
_
OSMANLI PAZARI MEŞRUBAT BÜFESİ
ABDURRAHMAN GÜVEN
6
A.EĞLENCE
GN. TEVFİK SAĞLAM
_
YAVUZ SULTAN SELİM ÇAY BAHÇESİ
Cahit KARABULUT
7
K.S.EVLERİ
_
_
8
GÜÇLÜKAYA
_
ÇAĞLA
9
K.S.EVLERİ
FATİH
_
10
GÜÇLÜKAYA
_
ÇAĞLA
11
KALABA
CUMHURİYET
_
12
ETLİK
13
GÜÇLÜKAYA
14
_
_
KALABA
_
HÜNKÂR
15
PINARBAŞI
_
ATLAS
16
ETLİK
YENİ ETLİK
17
İNCİRLİ
FATİH
_
İSMAİL
CANBAZ
_
GN. TEVFİK SAĞLAM
_
18
GÜÇLÜKAYA
19
ETLİK
20
AYVALI
21
TEPEBAŞI
22
ETLİK
_
_
FATİH
_
23
K.S.EVLERİ
HALİL SEZAİ ERKUT
CAD.
_
24
A.EĞLENCE
GN. TEVFİK SAĞLAM
TÜRK DEVLET TOP. VAKFI
TEPEBAŞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ATATÜRK BOTANİK ÇAYBAHÇESİ
YAVUZ TANYOLU
2 VE 3 KATLI 2 ADET BİNA
ÖZEV
MİGROS YANI KAMELYA
RADYE İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
DOĞANÇAY ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
FATİH
YUNUS EMRE
5473/5 - 1 NOLU DAİRE
ESKİ GÜÇSÜZLER YURDU BİNASI
_
_
_
ADESE
TELEFERİK KAFETERYA
EMİN DÜLGER
HÜNAR KAFETERYA
FATİH GÜNERİ
OSMANLI PAZARI GÜNEYİ BÜFE
KİBAR DÜLGER
OSMANLI ÇARŞISI HAMAMLAR
FEVZİ DOĞAN
SÜRÜCÜ KURSU
ÖZEL ŞELALE EĞT. LTD. ŞTİ.
TELEFERİK İŞLETMESİ.
BAĞ EVİ
SÜLEYMANİYE PARKI MEŞRUBAT BÜFESİ
ESTERGON TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÇADIR LOK.
ÇAY BAHÇESİ-KAFETERYA
32118 ADA 1 PARSEL ANKARA EVİ
SAAT KULESİ KAFETERYA
KEÇ. BEL. GIDA TÜK. MAL. LTD. Ş Tİ.
GÜLER ETÜD EĞT. LTD. ŞTİ.
SAİM TUNA
YUSUF KUBULAY
GİY-AN LTD.ŞTİ.
ÇEŞMİ LOKANTACILIK
HİKMET ECİK-FERHAT BOZDOĞAN
25
ETLİK
_
_
KANUNİ PARKI ÇAY BAHÇESİ
TURGUT MERAKİ
26
ETLİK
KUYUYAZISI
_
KUYUYAZISI PARKI ÇAY BAHÇESİ
HALİME TÜRKOĞLU
27
K.S.EVLERİ
_
_
ALİJA İZET BEGOVİÇ PARKI ÇAY BAHÇESİ.
NESLİ PİZZA GIDA LTD.ŞTİ.
28
ŞEFKAT
_
_
SPOR TESİSLERİ İÇİNDE VADİ KAFETREYA
TAHSİN PEHLİVANOĞLU
29
K.S.EVLERİ
_
_
ALİJA İZET BEGOVİÇ PARKI ÇAY BAHÇESİ.
HÜSEYİN BOZAĞAÇ
30
BAĞLUM
_
_
BAĞLUM BÜFE
MEHMET EREN
31
YAKACIK
NURİ PAMİR
_
HALİL İBRAHİM SOFRASI - 1
KEÇ. BEL. GIDA TÜK. MAL. LTD. Ş Tİ.
32
KALABA
CUMHURİYET
_
HALİL İBRAHİM SOFRASI - 2
KEÇ. BEL. GIDA. TÜK. MAL. LTD. ŞTİ.
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
33
KUŞCAĞIZ
SANATORYUM
_
30859/1 HALI SAHA
34
PINARBAŞI
NURİ PAMİR
_
4062/13 HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
35
OSMANGAZİ
_
_
31279/1 HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
36
İNCİRLİ
_
_
32120/7 PARSE’DE HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
37
AKTEPE
949. CAD.
_
33087/1-2-3 HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
38
ŞEFKAT
_
31954/5 HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
39
AYVALI
_
HALİL SEZAİ ERKUT
CAD.
ANAVATAN
_
32226/4 HALI SAHA
BAĞLUM SPOR KULÜBÜ
_
KEÇİÖREN HASTANESİ ÖNÜ BÜFE
FERHAT ÇETİN
_
BAĞLUM BÜFE
SADIK ERCAN
40
KÖŞK
41
BAĞLUM
_
42
ŞEFKAT
_
_
43
GÜÇLÜKAYA
_
DUMRU
DENİZ DÜNYASI KAFETERYA
BÜLENT ÖZKUL
DUMRU SOKAK BÜFE
VOLKAN KARTAL
SAVAŞ UÇAK
44
BAĞLARBAŞI
_
_
BAĞLARBAŞI PARKI ÖNÜ BÜFE
45
ETLİK
_
_
OLİMPİK YÜZME HAVUZU İÇİ KAFETERYA
GASPRALI YAPI
46
GÜÇLÜKAYA
_
DİZİ
DİZİ SOKAK BÜFE
BAYRAM KARA
ŞİNASİ DELİ
47
KÖŞK
ÖZYURT
_
MEHMET ÇAKIROĞLU PARKI BÜFE
48
YAKACIK
NURİ PAMİR
_
GAZİNO FATİH PARKI İÇİ BÜFE
MEHMET AYBEK
49
BAĞLUM
_
_
POLAT HAZIR BETON
MEHMET POLAT
50
UYANIŞ
ANAVATAN
_
51
PINARBAŞI
_
ATLAS
ANAVATAN CADDESİ BÜFE
ŞAHİN ÖZMEN
ATLAS SOKAK BÜFE
HÜSEYİN KORKMAZ
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
289
STRATEJİK PLAN, BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE
FAALİYET RAPORU HAZIRLANMASININ YASAL DAYANAKLARI
“5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”
Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2003 ve No: 25326
MADDE 9– (STRATEJİK PLANLAMA, PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME) – Kamu idareleri; misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile faaliyet ve
proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin
tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu
ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen
performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı
bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek
olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin
tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
MADDE 13– (BÜTÇE İLKELERİ) –
c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin
stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol
edilir.
d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.
MADDE 41– (FAALİYET RAPORLARI) – Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince,
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet
raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar.
İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve
gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik,
kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans
programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
290
MADDE 64– (İÇ DENETÇİNİN GÖREVLERİ) –
d)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
“5393 Sayılı Belediye Kanunu”
Resmi Gazete Tarihi: 13.07.2005 ve No: 25874
MADDE 38– (BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ) – Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye
idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin
ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak.
MADDE 41– (STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI) – Belediye başkanı, kalkınma plânı ve programı ile varsa
bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp
belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
MADDE 54– (DENETİM) – Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve
hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.
MADDE 56– (FAALİYET RAPORU) – Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41
inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda,
bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.
MADDE 61– (BELEDİYE BÜTÇESİ) – Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin
toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.
“Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
-Resmi Gazete Tarihi: 18.02.2006 ve No: 26084
MADDE 5– (STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ) –
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek
diğer görevleri yerine getirmek.
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek
ve yorumlamak.
g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesi çalışmalarını yürütmek.
h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına
uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu
hazırlamak.
t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak;
üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
291
MADDE 10– (STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) — Stratejik planın hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür.
Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer birimlerinin
temsilcilerinin katılımı sağlanır. Stratejik planlama çalışmalarında Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yapılan
düzenlemelere de uyulur.
MADDE 11– (PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARININ KOORDİNASYONU) – Performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür. Bu çalışmalarda kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman strateji geliştirme birimleri tarafından idarenin
ilgili diğer birimlerine gönderilir.
Birim performans programları birimler tarafından hazırlanarak belirlenen süre içinde strateji geliştirme birimlerine gönderilir. Strateji geliştirme birimleri, birim performans programlarından hareketle idare performans
programını hazırlar.
Strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülen performans programının hazırlık çalışmalarına idarenin ilgili
birimlerinin temsilcilerinin katılımı sağlanır. Performans programı hazırlıklarında, Kanunun(5018) 9 uncu maddesi uyarınca yapılan düzenlemelere de uyulur.
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2006 ve No: 26179
MADDE 5– (GENEL İLKELER) –
b) Çalışmalar, strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülür.
c) Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır.
MADDE 11– (ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU) – Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
MADDE 15– (STRATEJİK PLANLARIN SUNULMASI) - Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip
stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir.
MADDE 16– (PERFORMANS PROGRAMI) –
(1) Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.
(2) Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.
(3) Performans programları Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir.
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik”
Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2008 ve No: 26927 -(15.07.2009’da değişiklik yapıldı)
MADDE 4– (PERFORMANS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI) –
(1) Performans Programı; idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans
hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali
olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde Strateji Geliştirme Biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin
katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.
(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı
ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.
(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
292
MADDE 7– (PERFORMANS PROGRAMININ KAMUOYUNA AÇIKLANMASI) –
(5) Mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, mahalli idarelerde üst yöneticiler tarafından Ocak ayı
içinde kamuoyuna açıklanır.
(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi
bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.
MADDE 8– (PERFORMANS PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ) –
(1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.
(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir.
(3) Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.
“Performans Programı Hazırlama Rehberi”
Yayınlanma Tarihi: 21.05.2009
Bu rehberin konusunu oluşturan performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir
bağ kurulmasını sağlayan araçlardır.
………….
Stratejik Plan ve Performans Programında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
……………..
Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır.
…………….
Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.
……………
Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu
ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.
……………
Bakanlığımıza 5018 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi ile performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olacak bir belgenin
oluşturulması amaçlanmaktadır.
……………
“Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği”
Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2007 ve Sayısı: 26738
Kamu İç Kontrol Standartları ise COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa
Birliği İç Kontrol Standartları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı,
kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
İç Kontrolün bileşenleri : (1) Kontrol ortamı, (2) Risk değerlendirmesi, (3) Kontrol faaliyetleri, (4) Bilgi ve iletişim, (5) İzleme.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
293
“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”
Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 ve Sayısı: 26040
MADDE 7– (İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLAR) –
a) Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek
bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir.
b) İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış
nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik”
Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 ve No: 26111
MADDE 10 – BİRİM FAALİYET RAPORU
(1) Birim faaliyet raporu; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali
yıla ilişkin birim faaliyet raporları harcama yetkilileri tarafından izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar
üst yöneticiye sunulur.
(3) Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ise izleyen mali yılın en
geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.
(4) Üst yönetici, harcama birimlerinin faaliyetlerini ve performansını izleyebilmek amacıyla, harcama yetkililerinden üç veya altı aylık birim faaliyet raporları isteyebilir.
(5) Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.
MADDE 11 – İDARE FAALİYET RAPORU
(1) İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde
üst yönetici tarafından hazırlanır.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının ilgili mali
yıla ilişkin idare faaliyet raporları üst yöneticileri tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar
kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.
(3) Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından; il özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı
toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine, belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı
toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine, mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise
Nisan ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur.
(4) İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare
birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticileri tarafından kamuoyuna açıklanır. Bu
raporların birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya ve İçişleri Bakanlığına gönderilir.
(5) Diğer mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması ve sunulmasında belediyeler için belirlenen sürelere uyulur.
(6) Sayıştay, Bakanlık veya İçişleri Bakanlığınca istenilmesi halinde faaliyet raporları ayrıca elektronik ortamda
da gönderilir.
(7) Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili
Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
294
MADDE 12 – MAHALLİ İDARELER GENEL FAALİYET RAPORU
(1) Mahalli idareler genel faaliyet raporu, mahalli idarelerin idare faaliyet raporları esas alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır.
(2) Mahalli idareler genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayının onbeşine
kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporun birer örneği aynı süre içerisinde Sayıştaya ve Bakanlığa gönderilir.
MADDE 13 – MAHALLİ İDARELER GENEL FAALİYET RAPORUNUN KAPSAMI
(1) Mahalli idarelerin genel durumunu ortaya koymak üzere hazırlanacak mahalli idareler genel faaliyet raporunda;
a) Mahalli idare bütçeleri gelir ve gider hedefleri ile gerçekleşmelerine ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
b) Mahalli idareler, mahalli idarelere bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarının iç ve dış borçlarına
ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
c) Mahalli idarelerin insan kaynakları ile fiziki kaynaklarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
ç) Mahalli idare bütçelerinden yapılan yardımlar ile sosyal hizmet harcamalarına ilişkin bilgi ve değerlendirmeler,
d) Mahalli idarelerin stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları hakkında genel değerlendirmeler,
e) Mahalli idarelere ilişkin iç denetim sonuçları hakkında bilgi ve değerlendirmeler,
f) Mahalli idarelere ilişkin olarak İçişleri Bakanlığınca yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri hakkında özet
bilgiler,
g) Mahalli idarelerin yıl içinde yapmış olduğu yatırımlar ile gelecek yıllara yaygın yüklenmelerine ilişkin bilgiler,
ğ) Bakanlık ve İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen diğer bilgiler, yer alır.
MADDE 18 – BİRİM VE İDARE FAALİYET RAPORLARININ KAPSAMI
(1) Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.
a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere,
sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer
alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.
b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen
temel ilke ve politikalarına yer verilir.
c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı
olarak yer verilir.
1) Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin
bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim
sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
2) Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet
ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum
değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.
d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz
önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde
meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu
bölümde yer verilir.
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
295
Keçiören Belediyesi
2012 Faaliyet Raporu
296
“Ankara’nın Yükselen Değeri”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
118
File Size
11 030 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content