close

Enter

Log in using OpenID

sınıf öğretmenliği

embedDownload
ÖSYM
öabt
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
ÖABT
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
10
DENEME
Tamamı Çözümlü
Komisyon
ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME
ISBN 978-605-364-764-5
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Haziran 2014, Ankara
Proje-Yayın Yönetmeni: Demet TAMER
Dizgi-Grafik Tasarım: Duygu Güzelküçük
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd.Şti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770 Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
İÇİNDEKİLER
DENEME - 1 .................................................................... ................................................1
ÇÖZÜM - 1 ................................................................................................................. 10
DENEME - 2 ................................................................... ................................................17
ÇÖZÜM - 2 ................................................................................................................. 26
DENEME - 3 ................................................................... ................................................33
ÇÖZÜM - 3 ................................................................................................................. 42
DENEME - 4 ................................................................... ................................................49
ÇÖZÜM - 4 .................................................................................................................. 57
DENEME - 5 .................................................................... ................................................63
ÇÖZÜM - 5 .................................................................................................................. 72
DENEME - 6 .................................................................. ................................................79
ÇÖZÜM - 6 ................................................................................................................. 88
DENEME - 7 ................................................................... ................................................95
ÇÖZÜM - 7 ................................................................................................................ 104
DENEME - 8 ................................................................. ................................................111
ÇÖZÜM - 8 ............................................................................................................... 120
DENEME - 9 ................................................................. ................................................127
ÇÖZÜM - 9 ................................................................................................................ 136
DENEME - 10 ................................................................ ................................................143
ÇÖZÜM - 10 .............................................................................................................. 152
ÖABT
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
0000000001
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
KPSS / ÖABT
000000001
1. Bu testte 50 soru vardır.
1.
f ^x − 2 h =
A)
4.
x + x olduğuna göre f (14) − f (7) kaçtır?
B) 8
7 −7
D) 26
C)
14 − 7 + 7
E) 30
Koordinat düzleminde
B = $^x, y h: x − 1 G 3, y + 2 G 5 . bölgesinin alanı
kaç birim karedir?
A) 12
5.
B) 24
C) 30
D) 48
E) 60
D
x
E
2.
C
f: R " R, f (x) = x 2 − 3x − 4 olduğuna göre f (x) < 0
eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
A
H
B
Şekilde ABCDE düzgün beşgen ve [email protected] = [email protected]
%
olduğuna göre, m(HDC) kaç derecedir?
A) 32
3.
x 2 + 3 ^m + 1 hx + 4m + 1 = 0 denkleminin kökler
toplamı 6 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır?
A) −11
B) −5
C) 2
D) 6
6.
E) 10
C) 42
D) 48
E) 54
x ! ^0, 2π h olmak üzere 1 + sec x = tan x + sin x
denkleminin kaç farklı kökü vardır?
A) 5
2
B) 36
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
7.
000000001
Hücre zarı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A)
10. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda m,
2m ve 3m kütleli cisimler eşit büyüklükteki hızlarla
şekildeki gibi atılıyorlar.
Yapısında karbohidratlar, yağlar ve proteinler
bulunur.
V
m
3m
2m
B)
Protein yapıdaki hormonlar zardan geçerken
steroid yapıdakiler geçemez.
C)
Zarda bulunan karbonhidratlar hücreye özgüllük
kazandırır.
D)
Zarda bulunan kolesterol zarın akışkanlığında
rol oynar.
Buna göre,
I.
Havada kalma süreleri eşittir.
E)
Hücre zarı yapısı ile zarlı organellerin yapıları
birbirine benzer özelliktedir.
II.
Yere çarptıkları andaki hız büyüklükleri eşittir.
III.
Yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri eşittir.
V
V
Yargılarından hangileri doğrudur?
8.
A) Yalnız I
Mitoz ve Mayoz bölünme ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
Her iki bölünmede başlarken kromozom kendini
ikiye eşler, sonuçtaki yavru hücrelerde sayı
yarıya iner.
B)
Mayoz ve mitoz bölünme ikisi birlikte bitkilerde
polen ve yumurta oluşumunda gerçekleşir.
C)
Mayoz I ve Mitoz birbirinin aynıdır.
D)
Her iki bölünmede metafazda homolog
kromozomlar karşılıklı dizilir.
E)
B) Yalnız II
D) I ve II
11.
C) Yalnız III
E) II ve III
6Ω
4Ω
Mitoz vücut hücrelerinde gerçekleşirken Mayoz
bölünme zigotun bölünmesinde gerçekleşir.
3Ω
K
L
6Ω
Şekildeki devre parçasında KL noktaları
arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 8
E) 12
9.
I.
Apodemus sylvaticus (Orman faresi)
II.
Apodemus mystacinus (Kaya faresi)
III.
Mus musculus (Ev faresi)
IV.
Rattus rattus (Lagım faresi)
12.
" "
→
K
Kemiriciler Familyasına (ailesine) mensup bu
memeli hayvanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
Hepsi farklı takımlara mensup hayvanlardır.
B)
I ve II aynı tür iken III ve IV farklı türlerdir.
C)
Hepsi aynı türün farklı alt türleridir.
D)
I ve II aynı cinse mensup, III ve IV farklı cinslere
mensup farklı türlerdir.
E)
"
K, L ve M kuvvetleri aynı düzlemlidir.
→
L
→
M
1N
1N
Hepsi birlikte kemirgen bir kuş türüyle aynı takım
içinde sınıflandırılır.
Buna göre, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur?
A) 2
3
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Diğer sayfaya geçiniz.
KPSS / ÖABT
000000001
13. NaCl bileşiği için,
17. Aşağıdakilerin hangisi, Türkçenin hece yapısına
uymayan bir sözcüktür?
I.
İyonik bağlıdır.
II.
Oda sıcaklığında katı hâldedir.
III.
Kristal yapıdadır.
A) tren
yargılarından hangileri doğrudur? ( Na,
11
A) I ve II
B) II ve III
D) Yalnız I
17
B) film
C) top
D) öd
E) iyi
Cl)
18. Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu farklı bir
görevde kullanılmıştır?
C) I ve III
E) I, II ve III
A)
Buna yıllardır onun güzel hatırı için katlanıyorduk aslında.
B)
Etraf çok karanlıktı, bundan dolayı tüm çocuklar
korkuyordu.
C)
14. Elektron sayıları ve dağılımları aynı olan tanecikler
birbirinin izoelektroniğidir.
Siyah saçları, ela gözleriyle gelmiş; hayatımın
ortasına yerleşmişti.
D)
Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisi
diğerleriyle izoelektronik değildir?
Onlar gibi bir insan değildi üstelik; sevecendi,
sokulgandı.
E)
Birden durmuş, ona doğru koşmuştum; her
şeyin sonuydu bu.
A) 9 F −1
B) 12 Mg 2+
C) 7 N 3−
E) 6 C 4+
D) 10 Ne
19. (I) Efsaneye göre, el işlerinde usta Daedalos ve oğlu
Ikaros, Grit Kralı tarafından bir kaleye hapsedilir.
(II) Baba-oğul, Daedolos’un becerikliliği sayesinde
yaptığı kanatlarla aşar duvarları. (III) Babası, Ikaros’a
güneşe yakın uçmamasını, yoksa kanatlarının
eriyeceğini öğütlese de bir kez yükseklerin tadını
alan oğul, bu sözlere kulaklarını tıkar. (IV) Sonunda
babasının korkuları gerçekleşir ve Ikaros düşer. (V)
Acı içinde kıvranırken, “Aklım başıma geldi şimdi” der.
15. Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) metallerinin
karıştırılmasıyla oluşan;
I.
Alaşımdır.
II.
Elektrik akımını iletmez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
özne-yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden
farklıdır?
III.
Homojendir.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yan
cümlenin nesnesi olarak kullanılmıştır?
16.
I.
“j, f, h” sesleri, birkaç istisna hariç, Türkçe kelimelerde bulunmayan seslerdir.
A)
Şimdilerde boş duran evin bir zamanlar onlara
ait olduğunu söyledi.
II.
Türkçe kelimeler, genel olarak, “b, c, d, g” sesleriyle bitmez.
B)
İnsanlar gibi, sözcükler de doğup işlevini tamamlayınca ölür gider.
III.
Türçede uzun ünlü bulunmaz.
C)
IV.
Türkçede sonda çift ünsüz yoktur.
Antika parayı eline alınca yüzyıllar öncesine
gitmişti âdeta.
V.
Kelime kökünde yan yana üç ünsüz bulunmaz.
D)
Türkçenin ses özellikleriyle ilgili olarak yukarıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
Her şey değişince, anlam yitirilince susmak en
makul çözümdür.
E)
Az önce, bunları görmüş herkes polis tarafından
sorgulandı.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content