close

Enter

Log in using OpenID

Türkler icin Münih Hakkinda Bilgiler

embedDownload
Türkler icin Münih
Hakkinda Bilgiler
Austos 2014
Münih’te Türk Toplumu
- Saysal Veriler
- Münih’teki Türk vatandalar
- Uçak Balantlar
- Fuar ve Kongreler
- Turizm
- Sanayi Kenti Münih
- Münih’teki Türk letmeleri
- Türkiye’deki Münih iletmelerinin faaliyetleri
- Kurumlar ve Hizmet salayan Kurulular
- Üniversite ve Yüksekokullar
- Münih’teki Türklerin Yaam
- Uluslararas Çocuk Kreleri
- Okullar
- Kültür ve Elence
1
1
2
2
3
3
3
4
5
14
16
16
17
19
Saysal Veriler
Münih’teki Türk vatandalar
•
Münih’te 180’den fazla ülkeden insan yaamaktadr. Eyalet bakentindeki
yabanclarn pay, toplam nüfusun yaklak yüzde 25’üdür.
•
2013 yl sonu itibariyle yaklak 40 bin Türk vatanda Münih’te
yaamaktadr. Hür Bavyera Devleti (Freistaat Bayern)’ni yaklak 204 bin
Türk vatanda yurt edinmitir.
•
Hür Bavyera Devleti 2010 y lndan itibaren Türk metropolü stanbul’da kendi
temsilciliiyle temsil edilmektedir.
•
Uluslararas firmalarn birçou bir sanayi ehri olan Münih’te iletme
topluluu oluturmutur. Münih, tecrübe ve bilgi birikimiyle uluslararas bir
yaam ve i atmosferine sahip bir sanayi kentidir.
Yayinlayan: Bavyera Eyalet Baskenti Münih Belediyesi, Calisma ve Ekonomi Dairesi
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München, www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft
Redaksiyon: Robert Sommer, Telefon: +49 (0)89 233 21150
Telefax: +49 (0)89 233 989 21150, [email protected]
Austos 2014
Uçak Balantlar
Oniki hava yolu firmas Münih'ten haftada 100'ün üzerindeki direkt uçu ile
Türkiye'nin 11 ehrine hizmet vermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adana, Adana akirpaa Airport – haftada 2 sefer
Ankara, Ankara-Esenboa – hergün
Antalya – hergün
Bodrum, Milas-Bodrum Airport – aftada 2 sefer
Dalaman, Dalaman Airport – aftada 3 sefer
Gazipasa, Antalya Gazipaa Airport – haftada 1 sefer
Istanbul, Istanbul-Atatürk – hergün
Istanbul, Sabiha Gökçen – hergün
Izmir, Adnan Menderes Airport – hergün
Kayseri, Kayseri Erkilet Airport – günde 3 sefer
Samsun, Samsun-Çaramba Airport – haftada 1 sefer
Münih havaalan yolcu trafii açsndan Almanya’daki ikinci en büyük ve
Avrupa’n n altnc büyük havaalan olup, buradan 2013 ylnda 70 ülkedeki 238
noktaya uçu gerçekletirilmitir.
Fuar ve Kongreler
Münih Uluslararas Fuarclk daresi'nce yatrm ve tüketim mallar ile yeni teknolojiler konusunda ki, yaklak 40 fuardan 14'ü uluslararas fuarlar kapsamnda gerçekletirilmekte olup, dünya genelinde 67 adet yurtd temsilcisiyle dünyann önde
gelen fuarclk kurulularndan biridir.
•
2013 ylnda toplam 16 kendi organizasyonu ve 200 misafir organizatör
tarafndan düzenlenen fuarlara 36.400’in üzerinde firmann itirak etmi ve
yaklak 2,3 milyon ziyaretçiye, Uluslararas Münih Fuarnn 16 hallesi ile,
Münih Uluslararas Kongre Merkezi ve Münih Organizasyon ve Sipari
Merkezinde hizmet verilmitir.
•
Sanayi kenti Münih’te düzenlenen uluslararas fuarlar olarak analytica
(Laboratuvar teknolojisi ve ürünleri), BAUMA (Insaat makinalari), BAU
(Insaat), elektronica (Elektronik ürünler), Expo Real (Gayri menkul
pazarlama), Intersolar (Günes Enerjisi) ve productronica (Innovativ Elektronik)
fuarlari önde gelenler arasndadr.
Seite 2
Austos 2014
Turizm
Münih ehri, Türk turistler tarafndan Almanya'da tercih edilen ehirlerden birisidir.
•
Türkiye'den gelen turist says 2013 ylnda bir önceki yla kyasla yüzde
2,7'lik artla toplam 25.201 kii olarak kayt edilmitir.
•
Türk turistler eyalet bakenti Münih'te bulunmaktan keyif almlar ve Türk misafirlerin konaklama says da bir önceki yla kyasla 11,6 orannda artarak
57.189'a çkmtr.
•
2013 ylnda toplam olarak Münih'e gelen turist says 6,3 Milyon kii olup,
2013 ylnda toplam 12,89 Milyon adet konaklama gerçekletirilmitir.
Sanayi Kenti Münih
Almanya’nn hiçbir kentinde, bu kadar çok sayda büyük iletme merkezi
bulunmamaktadr. Bunlar içerisinde küresel oyuncu konumundaki irketler ve DAX
30’da yer alan 6 irket, Allianz, BMW, Infineon, Linde, Munich Re ve Siemens ’in
yan sra sektörlerinin „Gizli ampiyonlar“ olarak adlandrlan çok sayda orta
ölçekli iletmeler de faaliyet göstermektedirler. Bavyera eyaleti bakenti Münih’te
toplam 94.800 iletme faaliyet göstermektedir.
Yaklak 5,2 Milyar Euro’yu bulan d ticaret hacmi ile Türkiye Bavyera’nn d ticaretinde önemli 20 ülke arasnda yer almaktadr.2012 ylnda Bavyera’nn Türkiye’ye ihracat yüzde 2,1’lik azalla 2,8 Milyar Euro’yu bulmutur. Bavyera’nn
Türkiye’den ithalat ise 2012 ylnda yüzde 13,5’lik artla 2,4 Milyar Euro olarak
gerçeklemitir.
Münih’teki Türk letmeleri
Çok sayda Türk holdingi ube ya da büro eklinde temsilciklerini Münih“te
açmtr. Bu iletmeler Münih’i, Orta ve Dou Avrupa’ya açlan bir geçi kaps
olarak görmülerdir. Eyalet bakenti Münih, güçlü altyapsyla, yüksek nitelikli
igücü ve müteriye yaknl, bilim ve ekonomi çevreleriyle ibirlii imkanlarna
sahip olmasyla kendini kantlam bir sehirdir. Firmalarn uluslararas çalanlar
için, uluslararas nitelikli okullar, çocuk kreleri, kültürel etkinlikler ve bunlarn
alarna hzl bir ekilde eriim ve kullanma imkanlar bulunmaktadr.
Seite 3
Austos 2014
Münih’teki Türk letmelerinden bazlar:
Sanayi ve High-Tech
•
Vestel Germany GmbH (Almanya Temsilcilii)
•
Pulcra Chemicals GmbH
•
SENUR-EUROPE Haushaltsgeräte Vertriebs GmbH/Arnica (Almanya Merkezi)
•
Solimpeks Solar GmbH (Almanya Temsilcilii)
•
Kreuss GmbH
•
Grundig Intermedia GmbH
•
burgbad GmbH
•
DESS Separation GmbH
Gda
•
CENA GmbH (Avrupa Lojistik Merkezi)
•
IFP International Food Products GmbH
•
SISTA Gastronomie GmbH
•
Diana Fruchthandels GmbH
Ticaret
•
Alpar Europe GmbH
•
Robimex Automation GmbH
•
Befa GmbH
•
Lowa TM GmbH
Moda ve Yaam Stili
•
Alternative Naturprodukte GmbH (Avrupa Temsilcilii)
Hizmet Sektörü
•
Halat GmbH (Almanya Merkezi)
•
Gür Facility GmbH
•
BiBa Friseur & Kosmetik GmbH
Türkiye’deki Münih iletmelerinin faaliyetleri
Türkiye’de faaliyet gösteren yaklak 3.600 Alman firmasndan 570’i Bavyera’ya
aittir. Siemens, MAN, TÜV Süd gibi iletmelerden bazlar Türkiye’de ksmen
üretim tesisleriyle kurulmulardr. Bu da gösteriyor ki, Türkiye ve bilhassa stanbul
bölgesi, Bavyera’n n sürekli önem verdii bir ekonomik ve ticari partneri
konumundadr.
Seite 4
Austos 2014
Kurumlar ve Hizmet salayan Kurulular
a) Eyalet bakenti Münih Belediyesi tarafndan iletmelere hizmet sunan birimler
Tek Bavuru Merkezi
letmeler için Münih hakknda danmanlk ve hizmetlere ilikin bilgiler
balamnda; yeri açma izni ve mesleklerin icraatna ilikin danmanlk verilmesi
ile Münih’te bir projenin gerçekletirilmesinde, iyeri kuruluu ve tanmasna
ilikin formalitelerin koordinasyonuna ilikin hizmet, aada yer alan Çalma ve
Ekonomi dairesince sunulmaktadr.
Landeshauptstadt München
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung
Herzog-Wilhelm-Straße 15
D-80331 München
Tel.: +49 (0)89 233 22 07 0
Fax: +49 (0)89 233 989 22 07 0
E-Mail: [email protected]
Pazarlama Dairesi
Münih ekonomisi için iletiim ve kamusal çalmalar, diger pazarlama kurulular
ve konsolosluklarn ekonomi bölümleriyle ibirliklerinin yaplmas, uluslararas
ekonomi delegasyonlarna yardm ve destekler, Münih’in, uluslararas fuar ve
kongrelerde tantmnn gerçekletirilmesi gibi hizmetler, aada yer alan Ekonomi
ve Çalma Dairesince sunulmaktadr.
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung Standortmarketing
Rita Müller-Roider
Herzog-Wilhelm-Straße 15
D-80331 München
Tel.: +49 (0)89 233 22 22 9
E-Mail: [email protected]
Seite 5
Austos 2014
Firmalara Yardm ve Destek
Münih ekonomisinin tevik edilmesinde Münih’e yerleme ilgisi olan iletmelere
geni çapl bir hizmet sunulmaktadir.Danmanlk ve hizmetler ücretsiz
verilmektedir. Bu konuda yetkili daire aada yer alan Ekonomi ve Çalma
Dairesidir:
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Wirtschaftsförderung Firmenbetreuung
Stefan Murner
Herzog-Wilhelm-Straße 15
D-80331 München
Tel.: +49 (0)89 233 27 67 7
E-Mail: [email protected]
b) Kurumlar ve Dernekler
Generalkonsulat der Republik Türkei
(Türkiye Cumhuriyeti Münih Bakonsolosluu)
Generalkonsul (Ba Konsolos) Kadir Hidayet Eri
Menzinger Str. 3
D-80638 München
Tel.: +49 (0)89 17 80 31 -0 veya -32
Fax: +49 (0)89 17 85 66 0
E-Mail: [email protected]
http://munich.cg.mfa.gov.tr
Generalkonsulat der Republik Türkei - Handelsabteilung
(Türkiye Cumhuriyeti Münih Bakonsolosluu Ticaret Ataelii)
Handelsattache (Ticaret Ataesi)
Dr. Mehmet Cevdet Baykal
Goethestr. 10
D-80336 München
Tel.: +49(0) 89 54 34 43 16
Fax.: +49(0) 89 54 34 43 17
E-Mail: [email protected]
http://munich.cg.mfa.gov.tr
Seite 6
Austos 2014
Invest in Bavaria - München
(Münih Bayvera Yatrm Ajans)
Hanna Blank
Prinzregentenstr. 28
D-80538 München
Tel.: +49 (0)89 24210 75 25
Fax: +49 (0)89 24210 75 57
E-Mail: [email protected]
http://www.invest-in-bavaria.de
Invest in Bavaria – Istanbul
(Istanbul Bavyera Yatrm Ajans)
Marc Landau
Leiter Repräsentanz
c/o German-Turkish Chamber of Industry and Commerce
Yeniköy Cad. No.88
TR-34457 34457 Tarabya – Istanbul
Türkei/ Türkiye
Tel.: + 90 (0)212 363 0500
E-Mail: [email protected]
http://www.invest-in-bavaria.de
Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
Gabriele Vetter
Referatsleiterin Südosteuropa, Lateinamerika, Nahost, Afrika
Balanstraße 55-59
D-81541 München
Tel.: +49 (0)89 51 16 13 72
Mobil: +49 (0)170 223 33 04
[email protected]
http://www.muenchen.ihk.de/international
Seite 7
Austos 2014
Deutsch-Türkische Gesellschaft Bayern e.V. München
(Bavyera Türk-Alman Dernei)
Klothildenstr. 20
D-81827 München
E-Mail: [email protected]
http://www.dtg-bayern.de
Türkische Gemeinde in Bayern e.V.
(Bavyera Türk Toplumu Dernei)
Dr. Vural Ünlü
Goethestr. 28
D-80336 München
E-Mail: [email protected]
http://www.tgbayern.de
Verein Türkischer Akademiker (VTA) e.V. München
(Münih Türk Akademisyenler Dernei)
c/o AEV
Hr. Hasan Tan
Goethestr. 28
D-80336 München
Tel.: +49 (0)172 38 28 93 7
Fax: +49 (0)89 53 89 13 6
E-Mail: [email protected]
http://www.vta-m.de
Seite 8
Austos 2014
c) Rechtsberatung (Hukuk Danmanl) Avukatlar:
Anwaltskanzlei Kurt
(Kurt Avukatlk Bürosu)
Fr. Gönül Kurt
Landwehrstr. 35
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 86 46 69 43 und 86 46 69 44
Fax: +49 (0)89 86 46 69 45
In Notfällen: +49 (0)173 54 57 907
E-Mail: [email protected]
http://www.anwaltskanzlei-kurt.de
Fachanwaltskanzlei Wittig Ünalp Rechtsanwälte PartGmbB
(Witting Ünalp Uzman Avukatlk Bürosu)
Arbeitsrecht und Versicherungsrecht
Widenmayerstr. 18
D-80538 München
Tel.: +49 (0)89 23 888 48 0
Fax: +49 (0)89 23 888 48 29
E-Mail: [email protected]
http://www.uenalp.de
Rechtsanwältin Sevinc Taner-Özbelli
(Avukat)
Plinganserstr. 15
D-81369 München
Tel.: +49 (0)89 41 61 92 35
Fax: +49 (0)89 41 61 92 74
Seite 9
Austos 2014
Rechtsanwaltskanzlei Dindar
(Dindar Avukatlk Bürosu)
Fr. Fatma Dindar
Goethestr. 8
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 44 23 98 88
Fax: +49 (0)89 44 23 98 89
E-Mail: [email protected]
http://www.rain-dindar.de
Rechtsanwältin Dr.iur. Z. Arzu Goltermann
(Avukat)
Landwehrstr. 61
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 4111 23 303
Fax: +49 (0)89 4111 23 11
E-Mail: [email protected]
http://www.avukatgoltermann.de/index.html
Rechtsanwalt Erdogan Demirci
(Avukat-Türk Hukuku Uzman)
Spezialist für türkisches Recht
Schwanthalerstr. 41
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 54 50 85 87
Fax: +49 (0)89 54 50 85 91
E-Mail: demirci-nal.de
Seite 10
Austos 2014
Rechtsanwälte Genc & Feil
(Avukatlar)
Rosenheimer Straße 78
D-81669 München
Tel.: +49 (0)89 74 74 77 98
Fax: +49 (0)89 74 74 77 21
http://genc-feil.com/
Rechtsanwälte Brandes & Partner
(Avukatlar)
Fr. Pinar Akyürek
Sonnenstr. 27
D-80331 München
Tel.: +49 (0)89 700 76 26 0
Fax: +49 (0)89 700 76 26 66
E-Mail: [email protected]
http://rae-brandes.de
Rechtsanwältin Yavuz
(Avukat-Ceza Hukuku)
Strafrecht
Fr. Füsun Yavuz
Plinganserstr. 51
D-81369 München
Tel.: +49 (0)89 72 98 98 40
Fax: +49 (0)89 72 98 98 44
E-Mail: [email protected]
http://www.ra-yavuz.de
Seite 11
Austos 2014
Sanas Rechtsanwälte
(Ortak Avukatlk Bürosu)
Goethestr. 17
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 18 93 13 40
Fax: +49 (0)89 18 93 13 49
E-Mail: [email protected]
http://www.sanas-legal.de
Rechtsanwälte Wallner & Ördek-Wallner GbR
(Avukatlar)
Waltherstr. 34
D-80337 München
Tel.: +49 (0)89 5 99 88 73 0
Fax: +49 (0)89 5 99 88 73 20
E-Mail: [email protected]
http://www.wallner-oerdek.de
d) Weitere Dienstleister (Dier hizmet firmalar)
Altbayerischer Lohnsteuerhilfeverein e.V.
Lohnsteuer Beratungsstelle - Ahmet Ekmekyemez
(Gelir vergisi danma bürosu)
Goethestr. 3/ 4. Stock
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 55 99 96 55
Fax: +49 (0)89 59 94 36 40
Mobil: +49 (0)171 33 10 300
http://ekmekyemez.altbayerischer.de/
Seite 12
Austos 2014
Euro Consulting & Commerce GmbH
(Danmanlk ve Ticaret)
Elsenheimerstr. 15
D-80687 München
Tel.: +49 (0)89 57 87 98 51
Fax: +49 (0)89 57 87 98 52
E-Mail: [email protected]
Goethe Apotheke
(Eczane)
Goethestr. 20
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 54 32 93 00
Ideal Lohnsteuerhilfe e.V.
(Gelir Vergisi Yardm Dernei)
Dipl. Ing. Ismet Sen
Schwanthalerstr. 41/ 3. Stock
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 532 88 43
Fax: +49 (0)89 532 86 09
http://www.ideal-lohnsteuer.de/
Kinder- und Jugendarzt Dr. med. Arcan Demircioglu
(Çocuk Doktoru)
Charles-de-Gaulle-Str. 2A
D-81737 München
Tel.: +49 (0)89 670 880 0
Fax: +49 (0)89 670 999 68
Seite 13
Austos 2014
Üniversite ve Yüksekokullar
Münih, 15 üniversite, akademi ve yüksek okuluyla Almanya’nn ikinci büyük yüksek
örenim kentidir. 2012/2013 k döneminde Münih yüksek okullarnda 106 bin
örenci kaytl bulunmaktadr. Yabanc örencilerin pay yüzde 15 oranndadr.
Bunun içerisinde 900 örenci Türkiye’den gelmitir.
Münih yüksek okullarnn uluslararas ilikilerinde Türk üniversite ve aratrma
kurulularyla çok sayda ibirlikleri görülmektedir. Aratrma ibirliklerinden
örenci eitimlerinin desteklenmesi ile uluslararas örenci deiimlerine kadar
faaliyetler söz konusu olmaktadr.
Münih Ludwig-Maximilians-Universitesi (LMU) Almanya’nn en büyük
üniversitesidir. Ulusal ve uluslararas sralamada Almanya’nn en iyi yüksek
okullar arasnda saylmaktadr. Türkiye’de 12 üniversite ile ibirlikleri
bulunmaktadr.
Ludwig-Maximilians-Universitesinin Partner yüksek okullar:
•
Adana: Çukurova Üniversitesi
•
Ankara: Bilkent Üniversitesi
•
Ankara: Ankara University
•
Ankara: Hacettepe Üniversitesi
•
Erzurum: Atatürk Üniversitesi
•
Istanbul: Bahcesehir Universitesi
•
Istanbul: Bogaziçi Üniversitesi
•
Istanbul: Istanbul Bilgi University
•
Istanbul: Istanbul Teknik Üniversitesi
•
Istanbul: Istanbul Universitesi
•
Istanbul: Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi
•
Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ludwig-Maximilians-Universität München
International Office
Ludwigstr. 27
D-80539 München
Tel.: +49 (0)89 21 80 28 23
Fax: +49 (0)89 21 80 31 36
Email: [email protected]
http://www.en.uni-muenchen.de/about_lmu/contact/int_office/index.html
Seite 14
Austos 2014
Münih Teknik Üniversitesi (TUM), Almanya’daki teknik üniversitelerinin önde
gelenlerinden olup, iki Türk üniversitesi ile düzenli olarak aratrmac ve örenci
deiimlerinde bulunmaktadr.
Münih Teknik Üniversitesinin Partner Yüksek okullar:
•
Istanbul: Istanbul Technical University
•
Istanbul: Koç University
Technische Universität München
International Office
D-Arcisstr. 21
80333 München
Tel.: +49 (0)89 289 28 38 2
Fax: +49 (0)89 289 25 47 4
E-Mail: [email protected]
http://www.international.tum.de
Münih Yüksek Okulu Bayvera’nn en büyük uygulamal bilimler yüksek okulu
olup, Türkiye’de dört yüksek okulla birlikte çalmaktadr.
Hochschule für angewandte Wissenschaften München (Hochschule
München)
(Münih Uygulamal Bilimler Yüksek Okulu)
International Affairs Office
Lothstr. 34
D-80335 München
Tel.: +49 (0)89 12 65 11 21
E-Mail: [email protected]
http://www.hm.edu/allgemein/hm_international/weltkarte/index.de.html
Münih yüksek okulunun Partner yüksek okulu:
•
Istanbul: Istanbul Technical University
•
Istanbul: Marmara University
•
Izmir: Ege University
•
Izmir: Yasar University
Seite 15
Austos 2014
Münih Askeri Üniversitesi, uluslararas deiim programlarn güçlendirmek
kapsamnda bir Türk üniversitesi ile örenci, doktora ve bilim adamlar seviyesinde
deiim programlarn gerçekletirmektedir.
Münih Askeri Üniversitesinin Türkiye’deki partner yüksek okullar:
•
Istanbul: Koç University
Universität der Bundeswehr München
(Münih Askeri Üniversitesi)
Auslandsbüro
Dr. Alexandra Bettag (Leitung)
Werner-Heisenberg-Weg 39
D-85577 Neubiberg
Tel.: +49 (0)89 60 04 46 83
E-Mail: [email protected]
http://www.unibw.de/praes/internationales-en/auslandsbuero?set_language=en
Münih’teki Türklerin Yaam
Uluslararas Çocuk Kreleri
Ayrca Münih’te 50’in üzerinde deiik dillerde hizmet veren çocuk krei
bulunmaktadr.
Ingilizce eitim veren çocuk krelerinin bir listesi „Internationale Schulen und
Kindergärten im Raum München“ bal altnda http://www.wirtschaftmuenchen.de/publikationen/publikationen.php?op=show&id=57
linkinde yer almaktadr.
Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport
Internationales Beratungszentrum (IBIZ)
Goethestr. 53
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 233 2 68 75
Fax: +49 (0)89 233 2 51 25
Seite 16
Austos 2014
E-Mail: [email protected]
http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-undSport/Bildungsberatung/international.html
http://www.photos.state.gov/libraries/frankfurt/9318/english%20speaking%20services/English-speaking%20preschools%20kindergartens%20and%20playgroups
%20in%20Munich.pdf
Okullar
Bavarian International School
(Bavyera Uluslararas okulu)
Schloss Heimhausen
Hauptstr. 1
D-85778 Haimhausen
Tel.: +49 (0)81 33 91 70
Fax: +49 (0)81 33 91 71 35
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.bis-school.com
Bilinguale Grundschule und
bilinguales Gymnasium PHORMS München
(ki dilli eitim veren ilk okul ve iki dilli eitim veren Münih PHORMS lisesi)
Ersatzschule in freier Trägerschaft der PHORMS Bavaria GmbH
Maria-Theresia-Str. 35
D-81675 München
Tel.: +49 (0)89 324 933 700
Fax: +49 (0)89 324 933 774
[email protected]
www.muenchen.phorms.de
Seite 17
Austos 2014
International Bilingual School Munich gGmbH
(Uluslararas iki dilli eitim veren Münih okulu)
Lerchenauerstr. 197
D-80935 München
Tel.: +49 (0)89 54 04 26 62 7
Fax: +49 (0)89 54 04 26 62 6
[email protected]
www.school.theikc.com/cms/
Internationale Montessori Schule München
(Uluslararas Münih Montessori Okulu)
Bilinguale private Grundschule
(iki dille eitim veren özel ilk okul)
Bilinguale private Grundschule
Lerchenstr. 14
D-80995 München
Tel.: +49 (0)89 3 54 74 99 0
Fax: +49 (0)89 3 57 47 01 3
[email protected]
www.montessori089.de/school/
Grundschule 1.-4. Klasse, gemischte Altersstufen
Jan-Amos-Comenius-Grundschule
der Münchner Schulstiftung - Ernst v. Borries (Jan-Amos-Comenius Ilk okulu
Ernst v. Borries Eitim Vakf)
Kaflerstr. 14
D-81241 München
Tel.: +49 (0)89 20 32 79 9 0
Fax: +49 (0)89 20 32 79 9 20
[email protected]
www.comenius-muenchen.de/grundschule.html
Seite 18
Austos 2014
München International School e.V
(Uluslararasi Münih Okulu)
Schloss Buchhof
D-82319 Starnberg
Tel.: +49 (0)81 51 36 60
Fax: +49 (0)81 51 36 61 19
[email protected]
www.mis-munich.de
St. George´s School Munich
(Kre, lk okul, Lise ve yatl okul)
Schleißheimer Straße 278
D-80809 München
Tel. +49 (0)89 72 46 93 30
[email protected]
www.stgeorgesschool.de
Kültür ve Elence
Deutsch Türkische Freundschaftsföderation e.V. (DTF)
(Türk-Alman Dostluk Federasyonu)
Würmtalstraße 119
D-81375 München
Tel.: +49 (0) 89 75 999 444
Fax: +49 (0) 89 75 999 445
E-Mail: [email protected]
http://www.d-t-f.com
Türkische Gemeinde in Bayern e. V.
(Bavyera Türk Toplumu Dernei)
Goethestr. 28
D-80336 München
E-Mail: [email protected]
http://www.tgbayern.de/
Seite 19
Austos 2014
Ausländischer Elternverein (AEV) München e.V.
(Münih Yabanc örenci Velileri Dernei)
Goethestr. 28
D-80336 München
Tel.: +49 (0)89 5 38 91 64
Fax: +49 (0)89 5 38 91 36
E-Mail: [email protected]
http://www.aev-muenchen.de
Sinema Türk Filmzentrum e.V.
c/o Margit Lindner
Wendl-Dietrich-Str. 40
D-80634 München
Tel.: +49 (0)89 16 79 624
Mobil: +49 (0)174 9 27 19 39
E-Mail: [email protected]
http://sinematurk-munchen.de
Türkisch-Deutscher-Studentenbund (TDS) München e.V.
(Türk-Alman Örenci Birlii)
c/o Özgen Karadag
Moosacherstr 23
D-80809 München
Tel.: +49 (0)89 78 07 09 07
Mobil: +49 (0)178 23 91 387 (Ali Özkü)
E-Mail: [email protected]
http://www.tds-muenchen.de
Türkischer Volksverein e.V.
(Türk Halk Dernei)
Hr. Necip Sahin
Postfach 15 15 28
D-80049 München
Tel.: +49 (0)179 4 93 48 50
Seite 20
Austos 2014
Alevitische Gemeinde München e.V. (MAT)
(Münih Alevi Toplumu)
Musa Celik
Neuherbergstr. 2
D-80937 München
Tel.: +49 (0)89 3 56 17 45
Fax: +49 (0)89 35 66 37 82
E-Mail: [email protected]
http://www.alevi-muenchen.de
Dükkan Kulturplanungsbüro e.V.
(Dükkan Kültürel Planlama Bürosu Dernei)
Postfach 19 03 16
D-80603 München
Tel.: +49 (0)89 20 23 90 32
Fax: +49 (0)89 20 23 90 34
E-Mail: [email protected]
http://www.duekkan-muenchen.de
Anatolische Folkloregruppe „Elvan“
(Elvan-Anadolu Folklor Grubu)
c/o AKA Haidhausen - Herr Yolcu
Rosenheimer Str. 123
D-81667 München
Tel.: +49 (0)179 3 97 87 90
http://www.elvan.info
Münih hakkindaki bu bilgi sayfasi, büyük bir itina ile hazirlanmis olup, eksik ya da yanlis bilgilerden dolayi Eyalet
Baskenti Münih Belediyesi sorumluluk almamaktadir.Her türlü sorular ve öneriler icin Robert Sommer:
[email protected], +49 (0)89 233 21150 “na basvurulmasi rica olunur.
Seite 21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content