close

Enter

Log in using OpenID

bakırköy 4.sulh hukuk mahkemesi tc izmir 4. asliye ticaret

embedDownload
İLAN
T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ
Esas No : 2014/61
Davacı, Pınar İkiz ( Cumhuriyet Mah. Sevgi Caddesi A Blok Koyundere
Menemen/İZMİR ) tarafından Davalı, Engiz İkiz ( Samsun İli, Yakakent İlçesi,
Asmapınar Mah/Köy, Cilt No: 11, Hane No: 60, Bsn: 23'te nüfusa kayıtlı, Dursun
oğlu, Fadime'den olma, 28/04/1979 İstanbul doğumlu, 121*****896 T.C. Kimlik
Numaralı ) aleyhine 27/01/2014 tarihinde Mahkememizde açılan boşanma
davasında dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 1,5 senelik evli olduğu, davalı ile
müşterek çocuklarının bulunmadığı, davalı ile ruhen ve fikren anlaşamadığından
davalı ile boşanmalarına karar verilmesinin talep ve dava edildiği, Mahkememizce
davalı Engin İkiz'in tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği
anlaşıldığından Mahkememizce davalı Engin İkiz'e tebligatın ilan yolu ile tebliğine
karar verilmiş olmakla;
Mahkememizce düzenlenen 15/10/2014 tarihli, 2014/61 Esas sayılı ve
davacı'nın dava dilekçesinin özeti ile davalı'nın nasıl, ne şekilde ve ne kadar süre
içerisinde cevap dilekçesi verebileceğine, cevap dilekçesi vermediği takdirde
davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş
sayılacağının ihtarına ilişkin İlan'ın 14/11/2014 tarihli Zaman Gazetesinde
yayınlandığı, yayın tarihi itibari ile davalı Engin ikiz'in yasal süre içerisinde davaya
cevap vermediği anlaşılmakla;
Mahkememizin 01/12/2014 tarihli ve 2014/61 Esas sayılı Ön İnceleme Davet
Tutanağı ile ; Taraflar arasında ki anlaşmazlık konususun tespiti, Aralarında sulh
olma imkanlarının bulunup bulunmadığının tespiti bakımından ön inceleme
duruşması yapılmasına, Ön inceleme duruşma günü verilmesine, Ön inceleme
duruşmasında yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde Ön
İncelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine,
Taraflara ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye tebliğine, masrafın gider
avansından karşılanmasına, H.M.K 139. maddesi gereği taraflara sulh için gerekli
hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya
devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere
itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve
savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin ihtar edilmesine, Ön
inceleme'nin İzmir Adliyesi D-3 Blok Kat : 2 , 202 Numaralı İzmir 17. Aile
Mahkemesi Duruşma Salonunda; 07/04/2015 günü saat:09.15 'e bırakılmasına
tensiben karar verilmiştir.
H.M.K 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön
inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere
itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve
savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, davalı, Engin İkiz'e tebligatı
yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince
ilanen tebliğ olunur.
B.: 82565 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
BAKIRKÖY 4.SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2014/327
Davacılar Sebtiye Kişin tarafından mahkememize açılan Yasin Kişin'in Gaipliğine
karar verilmesi davasının verilen tensip ara kararı gereğince;
Davacı tarafından mahkememize verilen dava dilekçesinde belirtilen 16657656798
T.C kimlik no'lu, İskender ve Necmiye'den olma, Gözeler 19.11.1968 d.lu Bingöl ili,
Bingöl Merkez ilçesi, Gözeler mah., köyü, C:49 Hane:25, BSN:19'da nüfusa kayıtlı
YASİN KİŞİNİN 1993 senesinin sonbahar döneminde kaybolduğunu, bunca zamandır
kendinden bir bilgi alınmadığını, yaşayıp yaşamadığını bilmediğinden bahisle gaiplik
davası açmış olmakla;
TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen YASİN KİŞİN'in hakkında
bilgisi bulunan kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 4.Sulh
Hukuk Mahkemesi 2014/327 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.
İLGİLİ KİŞİ : YASİN KİŞİN - 16657656798, İskender ve Necmiye'den olma, Gözeler
19.11.1968 d.lu, Bingöl ili, Bingöl Merkez ilçesi, Gözeler mah., köyü, C:49 Hane:25,
BSN:19,
B.: 82719 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN
ESAS NO
: 2014/645 Esas
DAVALI
: VELİ AKKURT İNŞ EML TEKS GIDA TURZ TAŞ SAN TİC
LTD ŞTİ Mithatpaşa Caddesi No:60 Narlıdere / İZMİR
Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden
Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce İzmir ticaret sicil bilgilerinde belirtilen adresinize dava
dilekçesi, deliller ve tensip zaptının gönderilmiş olduğu, adresinizin yıkılıyor
olması gerekçesiyle tebligatın bila iade edildiği görülmüştür. Adres
araştırmasından da bir netice alınamadığından Ön İnceleme Tensip Zaptının
ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Ön inceleme Tensip Tutanağı tebliğ olunur. Duruşma günü olan 12/03/2015
günü saat 10:00'da duruşmaya gelmeniz, gelmediğniz, sulh için gerekli hazırlığı
yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam
etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz
edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını
genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
B.: 82575 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN
İLAN
ESAS NO: 2014 / 342 Esas
Davacı USTAOĞLU OTOMOTİV LASTİK SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR YAZILIM DONANIM VE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 05/02/2015 günü saat 10:00'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve
davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize
müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.
B.: 82479 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C.
İSTANBUL ANADOLU ASLİYE 20. HUKUK
MAHKEMESİ
2014/508
İLAN
Davacı Eşref ÖZYEMİŞCİOĞLU tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine
açılan İSİM TASHİHİ davası sebebiyle :
Mahkememizce 12.12.2014 tarihli duruşma sonunda ; davanın kabulüne,
Aydın, Söke, Çeltikçi Köyü, C.N. 3, H.N. 709, BSN. 17 'de kayıtlı 01.01.1986
doğumlu, Özcan - Nermin oğlu, 26764224834 T.C. Kimlik numaralı Eşref
Özyemişcioğlu'nun isim ve soyadının değiştirilerek nüfusa Kaan Furkan Aksın
olarak düzeltilmesine karar verilmiş olmakla, ilan olunur.
B.: 82508
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
İLAN METNİ
T.C.
ANADOLU 5.SULH HUKUK MAHKEMESİ'DEN
ESAS
: 2014/777
DAVACI : NURTEN ŞAR - Türkali Mah. Mısırhbahçe Sok. No:25/4
Beşiktaş/İstanbul
DAVALI : Hasımsız
DAVA
: GAİPLİK
Davacı, babası Şevket Şar'ın 1994 yılında evden ayrıldığını bildirerek
gaipliğine karar verilmesi istemiş olmakla;
Son olarak Yavuztürk Mah. Tarih Cad. No:56 D:5 Kapı no:31 Üsküdar/
İSTANBUL adresinde ikamet eden, Haymatlos uyruklu, Cafer ile Emine'den olma
03.05.1952 doğumlu ŞEVKET ŞAR'ın 1994 yılından itibaren kayıp olduğu
belirtilmek suretiyle gaipligine karar verilmesi istemi ile dava açılmış
bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nm 33.maddesinin 2.bendi
uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi
vermeleri rica olunur.
B.: 82615 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
AMASYA-MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
1- İHALE USULÜ:lhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile İŞYERİ
SATIŞI yapılacaktır.
2- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:
SIRA
NO
MAHALLE
1-
SOFULAR
2-
SOFULAR
3-
SOFULAR
4-
SOFULAR
5-
SOFULAR
MEVKİİ
ATATÜRK
CADDESİ
PAFTA NO
ADA
NO
M2’Sİ
G34b15a04c
1476
282 M2
ATATÜRK
CADDESİ
G34b15a04c
1476
241 M2
ATATÜRK
CADDESİ
G34b15a04c
1476
188 M2
G34b15a04c
1476
195 M2
G34b15a04c
1476
330 M2
ATATÜRK
CADDESİ
ATATÜRK
CADDESİ
TAHMİN
BEDELİ
540.000,00-TL
KDV HARİÇ
GEÇİCİ
TEMİNAT
ŞARTNAME
BEDELİ
15.225,00-TL
250,00-TL
21.240,00-TL
250,00-TL
17.700,00-TL
250,00-TL
24.780,00-TL
250,00-TL
19.120,00-TL
430.000,00-TL
KDV HARİÇ
600.000,00-TL
KDV HARİÇ
500.000,00-TL
KDV HARİÇ
700.000,00-TL
KDV HARİÇ
BİNA BİLGİLERİ
Zemin Kat Bağ. Böl.
1 Nolu 282 m2 lik
İşyeri (Dükkan)
250,00-TL
Zemin+ Birinci Kat Bağ. Böl.3
Nolu 241 m2 lik İşyeri (Dükkan)
Zemin+ Birinci Kat Bağ. Böl.4
Nolu 188 m2 lik İşyeri (Dükkan)
Zemin+ Birinci Kat Bağ. Böl.5
Nolu 195 m2 lik İşyeri (Dükkan)
Zemin+ Birinci Kat Bağ. Böl.7
Nolu 330 m2 lik İşyeri (Dükkan)
İHALE
SAATİ
09.35
09.45
09.55
10.05
10.15
3- İHALENİN YAPILACAĞI YERVE TARİH:
Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 06.01.2015 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI
Fax: 0358-513 83 29
Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 Merzifon-AMASYA
Tel: 0358-514 69 91
5- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır
A) Kanuni ikametgâh olması;
B) Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi.
C) İmza sirküleri vermesi;
D) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
c) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekmektedir.)
F) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi
(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri
vasıtası ile imzalayacaklardır.)
H) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
B.: 82627 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
(İLAN METNİDİR )
T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
KOCAELİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürluğü'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli
olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartlan
belirtilen toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
POZİSYON ADEDİ NİTELİKLERİ
ADI
KAPTAN
1
1. En az ilkokul mezunu olmak.
2. En az iki yıl süreli deneyimli olmak ve bunu belgelemek,
SGK' dan alınacak sigorta prim yatırıldığını gösterir belge
sahibi olmak.
3. En az usta gemici belgesine sahip olmak ve bel
gesinin gerektirdiği süresi geçmemiş sertifikalara sahip
olmak.
4.Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik belgesine sahip
olmak.
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
3. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmalarına engel bir
durumu bulunmamak.
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5. Adaylar, müracaatlarını, Kocaeli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Personel Birimine istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete
ilanının yayınlanmasını müteakip 25.12.2014 tarihinden 08.01.2015 tarihi mesai saati
bitimine kadar İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ovacık Mahallesi Burçak Sok.
No: 15 Tel: 0 312 13 00 dahili 124 adresine şahsen veya son başvuru tarihinde
belirtilen adreste olacak şekilde posta ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra müracaat edenler ile eksik belge ibraz
edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat
eden ve şartları taşıyanlar arasından en uygun Usta Gemici, değerlendirme
komisyonunca belirlenecek olup sözleşme imzalamaya hak kazanan aday internetten
duyurularak çağrılacaktır.
6. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve
başlamayanların ya da hakkından feragat edenlerin yerine, ilan edilen pozisyon
sayısına göre ilan edilen pozisyon sayısı içerisinde yer almamaları nedeniyle
yerleştirilemeyenlerden yerleştirme yapılacaktır.
7. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu,
gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve
başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
8. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1
inci maddesinin 3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.' Hükmü gereğince başvuruda bulunmak
suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün
bulunmamaktadır.
9. Başvuru sırasında istenecek belgeler:
a) Diploma fotokopisi.
b) Tecrübesini belirtir belgeler.
c) 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş).
10.Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı
ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan
ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar
arasından, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar
için belirtilen genel şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak
iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
B.: 82652 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
BİRİMİ
T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
2014/26 SATIŞ
DÜZELTME İLANI
Mahkemece satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilen İzmir İli, Çeşme
İlçesi, Dalyan Mahallesi, 7944 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 13.12.2014
tarihli Posta Gazetesinde yayımlanan satış ilanı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
1. "Arsa payı: Söz konusu parsel 09.08.2011 gün ve 6216 sayılı kurul kararı
gereği İl Doğal sit alanında kalmaktadır. 01.04.20105 gün ve 479 sayılı kural
kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında günü birlik tesis alanında
kalmaktadır, kıyı kenar çizgisine yaklaşma mesafesi, min. 50 m. Ayrık E. 0.05
nispetinde bir kat 6,50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir. "
Şeklinde yazılmış; ancak DOĞRUSU
"Arsa payı: Tamamı" şeklinde olmalıdır.
2. "İmar durumu: Köyde tarım arazisidir."
şeklinde yazılmış, ancak DOĞRUSU
" İmar Durumu: Söz konusu parsel 09.08.2011 gün ve 6216 sayılı kurul
kararı gereği İl Doğal sit alanında kalmaktadır. 01.04.20105 gün ve 479 sayılı
kurul kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında günü birlik tesis
alanında kalmaktadır, kıyı kenar çizgisine yaklaşma mesafesi, min. 50 m.
Ayrık E. 0.05 nispetinde bir kat 6,50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir
niteliktedir. " şeklinde olmalıdır.
3. "Kaydındaki şerhler : Tapu kaydındaki gibidir."
Şeklinde yazılmış; ancak DOĞRUSU
" Kaydındaki şerhler: Tapu kaydındadır. " şeklinde olmalıdır.
4. "6 - Satışa İştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/26 satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile İİK.m.127 mucibince ilanen tebliğ
olunur."
Şeklinde yazılmış; ancak DOĞRUSU
"6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/26 satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur." şeklinde olmalıdır.
B.: 80021- BASIN TASHİH www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C.
İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİ
Sayı : 2014/426 Esas
İLAN
Davacı,REMZİYE MÜJGAN BOZSEKİ ile Davalı, CANAN BOZSEKİ arasında
mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında Davalının tespit edilen
adreslerine tebligat yapılamadığından;
Davacı vekili mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi ile; tarafların 1995
yılında evlendiklerini, bu evlilikten müşterek iki çocuklarının bulunduğunu,
davalının müvekkiline karşı hakaretleri, kötü muameleleri ve şiddeti neticesinde
müvekkili açısından evlilik birliğinin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini,
davalının bir baba olarak sorumluluklarını yerine getirmediğini , sürekli
borçlanarak müvekkilini ve müşterek çocuklarını zor koşullarda yaşamaya
mahkum ettiğini, müvekkilini 70.000,00 TL kredi çekmeye zorladığını ve bu kredi
borcunun ödemediği içinde müvekkilinin yegane malvarlığı olan aracına haciz
konduğu ve akabinde davalının bir sabah evden çıktığını ve müşterek konuta
dönmeyerek davacı ve çocuklarını terk ettiğini belirterek evlilik birliğinin
temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak yadı ile 10.000,00 TL maddi, 10.000,00 TL
manevi tazminata, müvekkili için aylık 250,00 TL , müşterek çocuklar için aylık
250,00'şer TL olmak üzere toplam 750,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine
karar verilmesini talep etmiş olmakla;
Davalının ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra
tebligatdan haberdar olmuş kabul edileceğine, HMK 127. ve 128. m. gereğince
tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde davaya karşı cevap ve
delillerini bildirmesi gerektiğine, aksi halde davacının idialarını inkar etmiş
sayılacağına varsa iddialarına ve cevaplarına ilişkin delillerini bildirmek 80,00 TL
genel gider avansı ile göstereceği tanık sayısına göre kişi başına 29,00 TL delil
avansını aynı süre içinde mahkeme veznesine yatırması gerektiğine, ön inceleme
ve tahkikat duruşmasının 10/02/2015 günü saat 09.15'de yapılmasına, karar
verildiği davalının ilanı yayınlanmasını müteakip 7 gün sonra tebligatın yapılmış
kabul edileceğine HMK 127. mad uyarınca cevap ve delillerini 2 haftalık kesin
süre içinde bildirilerek duruşma gün ve saatinde hazır olması ya da kendini bir
vekil ile temsil ettirmesi ilanen tebliğ olunur.
B.: 82566 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜNDEN
DÜZELTME İLANI
15.12.2014 tarihinde Posta Gazetesinde yayınlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
BÖLÜM
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
ANABİLİM DALI
UNVANI
DERECE
ADET
Eski Türk Dili
Yrd.Doç.
1
1
Yeni Türk Dili
Yrd.Doç.
1
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
1
AÇIKLAMALAR
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı alanında bilimsel
deneyimi olmak.
Karahanlı dönemi kuran tercümeleri üzerine
bilimsel deneyimi olmak.
B.: 80416-BASIN TASHİH www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
65 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content