close

Enter

Log in using OpenID

ANKARA - Posta

embedDownload
9X19
ANKARA
9X6
ANKARA
T.C. KEPSÜT (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
2015/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
özellikleri
: Balıkesir ili, Kepsut İlçesi Mahkeme mah. Bölmeler
mevkii, 172 Ada , 44 Parsel de kayıtlı 196.58 m2 bahçenin kısıtlıya ait 1/8
hissesi.
Kıymeti
: 1,720.07 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidat listesindeki gibi
1. Satış Günü
: 08/05/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Sarış Günü
: 02/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
: KEPSUT ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
Satış Yeri
ÖNÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Balıkesir İli, Kepsut İlçesi Mah. Bölmeler mevkii 173
Ada, 1 Parsel de kayıtlı 5743.00 m2 bahçenin kısıtlıya ait 1/8 hissesi.
Kıymeti
: 25,824,12 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidat listesindeki gibi
1. Satış Günü
: 08/05/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü
: 02/06/2015 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri
: KEPSUT ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
ÖNÜ
Satış şartları :
1- İhale pazarlık suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Kepsut ilçesi Mahkeme Mah. 173 ada, 1 parselde kayıtlı Kısıtlı Günseli
Gürsoy'a ait 1/8 hissesinin 25,824.12 TL den Kepsut ilçesi Mahkeme mah.
172 ada , 44 parselde kayıtlı kısıtlı Günseli Gürsoy' a ait 1/9 hissesinin
1,720.07 TL den aşağı olmamak üzere ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Satış bedeli net
olarak 173 ada ,1 parsel için 25,824.12 TL den Mahkeme Mah. 172 ada,
44 parselde kayıtlı taşınmaz için 1,720.07 TL den ve rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. İhale hakim onayı ile tamamlanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 Satış sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 54006 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/5216 ESAS
T.C. ADANA 11. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZ
: Adana ili, Sarıçam ilçesi, İncirlik Mah. 232 ada, 3
TAPU KAYDI
parselde kayıtlı 381 m2 yüz ölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tamamı.
TAPU İMAR DURUMU
: Sarıçam Belediyesinde yapılan incelemede; imar
çapı olmayıp B-3 bitişik 3 katlı ticaret alanı olduğu belediye yetkililerince ifade
edilmiştir.
TAPUNUN FİİLİ ADRESİ
: Adana ili Sarıçam ilçesi, Yeni Mahalle Atatürk
Caddesi No: 76, Atatürk Caddesi üzerinde A-101 marketin 20 m güneyince,
İncirlik Üssünün 50 m doğusunda İncirlik Sarıçam/Adana adresinde
bulunmaktadır.
TAŞINMAZIN VASIF ve UNSURLARI: Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm
hizmetlerinden yararlanıyor.
KIYMETİ
: m2 değeri 250,00TL/m2'den taşınmazın
tümünün değeri 381,00 m2 * 250,00- TL/m2 = 95.250,00 -TL olarak
hesaplanmıştır.
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki gibidir.
1, Satış Günü
: 11/05/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü
: 05/06/2015 günü 10:30 -10:40 arası
Satış Yeri
: Sakarya Mahallesi T.Cemal Beriker Bulvarı
No:16/A Adana EK-2 Hizmet binası kat: 1 No:107/B Seyhan/ADANA
2 NO'LU TAŞINMAZ
TAPU KAYDI
: Adana ili, Sarıçam ilçesi, Bayramhacılı Mah. 493
parselde kayıtlı 6507 m2 yüz ölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tamamı.
TAPU İMAR DURUMU
: Sarıçam Belediyesinde yapılan incelemede; imar
çapı olmayıp kadastro parseli olduğu belediye yetkililerince ifade edilmiştir.
TAPUNUN FİİLİ ADRESİ
: Adana ili Sarıçam ilçesi, Bayramhacılı
Mahallesinde Seyhan Nehri kenarında olup Seyhan nehri kıyı çizgisi parselin
içerisinden geçmektedir.
TAŞINMAZIN VASIF ve UNSURLARI: Belediyenin ve diğer kuruluşların tüm
hizmetlerinden yararlanıyor. Seyhan kıyı kenar çizgisinde olup imar planında
olmaması değerini olumsuz etki etmektedir.
KIYMETİ
: m2 değeri 20TL/m2'den taşınmazın tümünün
değeri 6507m2*20 TL/M2=130.140,00 TL olarak hesaplanmıştır.
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler
: Tapu kaydındaki gibidir.
T.C. ANKARA 3.ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2015/126 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Altındağ İlçesi,
Sakarya (Turan) Mahallesi 421 ada 14 parsel sayılı ve
davalılar Kezban H.(Kasapgil) - Kasım Ef (Kasapgil) Afife H. Kasapgil mirasçılarının adına kayıtlı tesis
ADA NO
: 421
PARSEL NO
: 14
VASFI
: TESİS
YÜZÖLÇÜMÜ
: 382
MALİKLERİN ADI SOYADI : ABDULLAH KASAPGİL,
MEHMET EMİN KASAPGİL, REZZAN DEMİRİZ,
KAZİM GÖKHAN DEMİRİZ, ZEHRA SONER, ŞULE
YAVRUCUK, MAHMUT SELİM KASAPGİL, BAHAR
İNCE, GÖZDE ÖNOCAK
KAMULAŞTIRMA YAPAN
İDARENİN ADI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 2942 sayılı Kamulaştırma
Yasası
Kamulaştırmayı yapan davacı idare,
malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için davacı idarece
mahkememizin 2015/126 esas sayısında dava
açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma yasasının 10.
maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
B.: 53516 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
1. Satış Günü
: 11/05/2015 günü 10:45 - 10:55 arası
1. Satış Günü
: 05/06/2015 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri
: Sakarya Mahallesi T.Cemal Beriker Bulvarı
No:16/A Adana EK-2 Hizmet binası kat:1 No: 107/B Seyhan/Adana
Satış şartlan:
I- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihiden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15)
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, yapılacak gazete
ilanının tebliğ yerine geçeceği ve satışın bu doğrultuda icra edileceği,
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5216 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
B.: 54321 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
4X10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
47 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content