close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
VEGA İLKOKULU
VEGA ORTAOKULU
ÖĞRENCİ – VELİ EL KİTABI
Eylül 2014
İstanbul
VİZYON-MİSYON
VİZYON
Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının yüksek olduğu, uluslararası bakış açısı olan, çocuklara güç ve ilham veren bir eğitim
ağı oluşturmaktır.
MİSYON
Sıcak, destekçi ve yaratıcı bir çevrede iyi öğrenimin yer alacağı bir okul olmaktır. Deneyimli, gelecekten beklentisi olan öğretmenler sayesinde, öğrencilerin kişisel gelişimine önem
veren, onların düşüncelerini zorlayan ve ufuk açan, tatlı rekabet ortamı yaratarak
( challenge ) ileri bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmaktır.
Bizler bunu taahhüt ederek ailelerle çocukların öğrenim sürecinde bir ortaklık kurarız. Çocukların uluslararası düşünce yetisi, farklı kültürlere saygı, deneyimlerden öğrenmeleri ile
güçlü bir yönlendirmeyi güvence altına alırız.
EĞİTİM PROGRAMI
Okulumuzun eğitim programı evrensel, uluslararası ve yerel düzeyde birçok programın
dikkatle sentezlenmiş bir biçimidir. Bu sentez Milli Eğitim Bakanlığının, dünyanın ve birçok
Avrupa ülkesinin eğitim programlarının ülkemize göre harmanlanmış bir formatını içerir.
Müfredat oluşturulurken tüm dünyadan birçok program geliştirme uzmanı, okulların eğitim liderleri ve uzman öğretmenler bir araya gelerek çalışmışlardır. Sonrasında oluşturulan
bu program okullarda uygulanarak güvenilirliği ölçülmüştür.
Program devamlı olarak geliştirilmeye devam edilmekte ihtiyaçlara göre yön verilmektedir.
Çünkü günümüz dünyası devamlı değişmekte, bilişim, teknoloji ve bilimin hızlı gelişimine
paralellik göstermektedir. Bu günden on beş yıl sonrası düşünülmekte on beş yıl sonrasının
yöneticileri olacak bireylere göre düzenlenmektedir. Yani IPC ilkesi nerede yaşarsa yaşasınlar yarının dünyası için, çocuklar hazırlayacak, kişisel, akademik ve uluslararası öğrenme
odaklı olacak bir sistem oluşturmaktır.
Programımız hem ileriye bakmakta hem de geride bıraktıklarımızı öğretmektedir. Öğrenme kültürümüzün miras alarak bize bıraktıklarını da içine almaktadır. Yarın dünya bizim
bıraktığımızdan daha farklı olacaktır. Bu yüzden geleceğin dünyasının yöneticileri için şimdiden iyi kararlar vermeliyiz. Mümkün olan en iyi tahminleri yapmalıyız. Bunu görevimiz
olarak görürüz. Öğrencilerimize düşünsel kılavuzluk yaparız. Öğrenmemiz sadece dört duvarla çevrilmiş sınıflarda değil. Her alan öğrenmemizi destekler.
‘Dünya Vatandaşıyız Ama Kültürümüz Işığımız Olur’ ana sosyal temasını bağlı olarak hazırlanmıştır. Sadece uluslararası iseniz Türkiye’de yaşamınızı devam ettiremezsiniz. Öğrencilerimizi kültürel değerlerini ve ana dillerini korumak için teşvik eder ve onları destekleriz.
Biliriz ki öğrenciler kendi kültürel ve tarihsel arka planını anlamak ve temsil etmek için hazırlanmalıdırlar. Çocuklarımız Türk ve uluslararası eğitim programları kombinasyonuyla
hem kültürel değerlerine ve mirasına sahip çıkacak hem de dünyanın bir parçası olacaktır.
Öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış eğitim programlarıyla öğrencilerimizin yetenek2
lerini keşfeder, destekler onlara danışmanlık yaparız. Öğretmenlerimiz yetenekleri keşfetme ve ortaya çıkarma konusunda uzmanlaşmışlardır.
Bilgi gerçek hakkındadır. Gerçekler doğru yada yanlıştır. Çocukların bu gerçeklikleri öğrenip
öğrenmediği sınavlarla düzenli olarak takip edilir. Beceriler doğru ya da yanlış değildir. Onlar gelişimsel düzeye göre farklılık gösterir. Bu değerlendirmeler Rubrikler ile yapılır. Alternatif teknikler kullanılır.
HAYAT BAŞARISI………………….. MUTLU YAŞAM
Vega okulları-İstanbul hayat başarısında odaklanmıştır. Çocuklar akademik güçlü bir eğitimle bir sonraki eğitim hayatlarına hazırlanırlar. Alacakları uluslararası diplomalarla birlikte Türkiye’deki sınavlarda da başarılı olacak şekilde yetiştirilirler.
Yaratıcı sınıf etkinlikleri ve düşünme becerileri ile çok yönlü bakış açısı kazanırlar.
Yaz stajları, işletme çalışmaları gibi etkinliklere girişimcilik ruhu desteklenir ve çocuklar bir
şeyler üretmesi, kurması ve işletmesi konusunda desteklenirler.
KENDİMİZE GÜVENERİZ. BİZ DÜNYADA FARK YARATMAK İÇİN ÇALIŞIRIZ.
Vega Okulları- İstanbul öğrencilerinin gerçekleştirilen değişim programları, sosyal ve sportif aktiviteler, proje çalışmaları ve yarışmalarla özgüvenleri artar ve sorumluluk duyguları
gelişir.
BİZİ FARKLI KILACAK ÖĞRENCİLERİMİZ
Okulumuz ev gibi sıcak, oyun alanı gibi eğlenceli, kampüs gibi esnektir. Okulumuz, soğuk,
resmi ve yasakçı değildir, eşitlikçi ve ev gibi/aile gibi sımsıcak bir ortamdır.
Okulumuzda Başarısız öğrenci yoktur. Her öğrenci başarılı olur!
Okulumuzda, en başarılı öğrenci ile en başarısız öğrenci arasında fazla fark yoktur. Yani
başarısız öğrenci diye bir şey yoktur. Okulumuzda öğrenciler birbirinin rakibi olarak değerlendirilmezler. Öğrenciler birer istatistik olarak görülmezler. Rekabetçi başarı cetvelleri ve
tablolar asla kullanılmaz ve öğrenciler birbirleriyle kıyaslanmazlar. Zorluk çeken öğrenciler
için büyün eğitimciler seferber olurlar. Sistemde her öğrencinin özel olduğu, özel ihtiyaçlarının ve yeteneklerinin olduğu vurgulanır. Öğretmenler öğrencilerle birebir ilişki kurarlar ve
usta çırak ilişkisi içinde beraberce öğrenirler. Okulumuzda ezber yoktur. Öğrenciler bol bol
yazı yazar, okur, düşünür, üretir ve sunum yaparlar. Her öğrenci öğrendiklerini kendi hayatına yansıtır ve uygular. Onur sistemi uygulanır, öğrenciye sonuna kadar güvenilir. Öğrenciye yetişkin ve profesyonel bir birey gibi davranılır.
3
VEGA OKULLARI YÖNETİCİ VE AKADEMİK KADROSU
Ebru Ayar ARPACI
Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür
Faruk TATAR
Genel Müdür Yardımcısı
Canan BULĞAY
Kampüs Müdürü
Mehmet TURGUTOĞLU
Eğitim Danışmanı
Abidin GÜLER
Rehber Öğretmen
Övgü TERLEÇ
Sınıf Öğretmeni
Gaye DURMUŞ
Sınıf Öğretmeni
Berna KARAA
Türkçe Öğretmeni
Serkan TERLEÇ
Matematik Öğretmeni
Zeynep Müge YALÇINSOY
Fen Bilgisi Öğretmeni
Derya ERBAŞ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Susann TEOMAN
İngilizce Öğretmeni
Aileen SOFU
İngilizce Öğretmeni
Sue COGUR
İngilizce Öğretmeni
Gülen ÜÇKARDEŞLER
Almanca Öğretmeni
Ayşe AKÖZDEN
Müzik Öğretmeni
Meltem TULAN
Resim Öğretmeni
Serap ASLAN
Beden Öğretmeni
Aydın GEDİKLİ
Din.Kül.ve Ah.Bil. Öğretmeni
4
AKADEMİK DESTEK BİRİMLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ
Okulumuzda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; öğrencinin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra; sosyal, duygusal, bedensel, zihinsel potansiyelini fark edip en yüksek düzeyde geliştirmesine destek olmayı hedeflemektedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık; öğrencilerimizin
çevresiyle uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir.
Öğrencilerimize yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız:
Öğrencilerimizin;
a) Yaşadığı okul ortamına uyum sağlayabilmelerine destek olmak,
Yeteneklerini keşfedip kendini tanıyabileceği ortamların oluşturulmasını sağlamak,
b) Sosyal ilişkilerinde karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi için destek olmak,
c) Ders çalışma alışkanlıkları ile ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilendirme ve kişiye özel yönlendirmeleri yapmak,
d) Sosyal ve kültürel deneyimlerini zenginleştirici aktivitelerin ve ortamların oluşturulmasını
sağlamak,
e) İhtiyaç duyulan konularda grup çalışmaları yapmak,
f) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan profesyonel yardımın alınabilmesi için ebeveynleri uygun profesyonellere yönlendirmek.
Velilerimize yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız;
a) Anne baba olarak yaşananlara ve ilerde yaşanabileceklerle ilgili olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemek,
b) Bireysel görüşmeler aracılığıyla öğrenciyi tanımak ve desteklemek,
c) Ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu konularda bireysel görüşmeler yapmak,
d) İhtiyaçlara yönelik olarak grup çalışmaları yapmak.
Öğretmenlerimize ve okul personelimize yönelik olarak aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız:
a) Öğretmenlerimize okulumuz ve eğitim felsefesine uygun seminerler düzenlemek,
b) Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini destekleyici materyal ve dokümanları sağlamak,
c) Öğretmenlerimize sınıfta karşılaşılan zorluklarla ilgili yardımcı olmak,
d) Öğrencilerimizin gelişimini sağlamak amacıyla öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler
yapmak,
e) Öğretmenlerimizle ihtiyaçları doğrultusunda grup çalışmaları yapmak,
ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ
Amacımız, öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz davranışlar için uygun yöntem ve teknikleri belirlemektir. Birimimiz, eğitim bilimleri alanındaki öğretim yöntemleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek derslerimizde uygulanması yönünde çalışmalar yapar. Sınıflarda ya5
pılan çalışmaları destekleyici araç–gereç ve materyal hazırlar. Birimimiz tarafından eğitim
öğretimi desteklemek ve takip etmek amacıyla ortak yazılı sınav uygulamaları yapılmaktadır. Bunlara ek olarak okulumuzun PYP çalışmalarını yürütmekte ve düzenlemektedir.
·
·
·
Öğrencilerimizin genel başarı seviyesini ölçmek ve öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespit etmek amacıyla yıl içerisinde farklı soru tiplerinden oluşan sınavlar uygularız.
Sınav sonuçlarını değerlendirirken her bir öğrencimizin öğrenemediği konuları ayrı
ayrı tespit ederiz. Her bir öğrenci ile ilgili oluşturduğumuz öğrenme düzeyi bilgilerini ilgili ders öğretmenlerine ve öğrencilerimizin velilerine bildiririz.
Sınıflarımızda uygulanan yöntem ve tekniklerin öğrenme amaçlı olması ve bu yöntemlerin sınav yöntemleri ile uyum içerisinde olması için gerekli koordinasyonu
sağlarız. Gerçekleşen öğretim yaşantıları ile öğrencilerin eğitim hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiğini değerlendiririz.
KÜTÜPHANE
Okul kütüphanemiz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Kütüphanemizde
Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça ansiklopedi, sözlük, atlas, sanat ve bilim kitapları,
romanlar, şiir kitaplarına yer verilecektir. Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca gazete ve dergilerin
bulunduğu kütüphanemiz bilgisayar donanımlıdır. Kütüphanemizde CD arşivimiz de bulunmaktadır.
·
·
·
·
·
Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin tüm teneffüslerinde kullanımlarına açıktır.
Kütüphaneden süreli olarak kitap alınabilmektedir.
Kütüphane sorumlusuna kaydettirilmeyen hiçbir kitap kütüphanemizden dışarı çıkartılamaz.
Kütüphanemizden alarak sorumluluğunu üstlendiği kitabı kaybeden okuyucularımız, aynı
kitabı satın alarak yerine koymak zorundadır.
Hiçbir okuyucumuz, kütüphanemizden başkası adına kitap alamaz, aldığı kitabı bir başkasına ödünç veremez.
MATEMATİK LABORATUVARI
Matematik derslerinde kavramsal bir yaklaşım izlenmektedir. Bu yaklaşımla, matematiksel
kavramlar geliştirilirken işlem becerisi, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları, matematiğe karşı özgüvenli ve olumlu tutum geliştirmeleri
bizler için büyük önem taşımaktadır. Bunları sağlamak için öğrencilerimize araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve çözüm yollarını tartışabilecekleri ortamlar sağlamaktayız.
Matematik laboratuvarı içerisinde yer alan ve öğrencilerimizin görerek, yaşayarak öğrenmesini sağlayacak Planetaryum Sistemi ve üç boyutlu görüntü verebilen projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Bu görsel uygulamalarla soyut bir disiplin olan matematiği, öğrencilere
mümkün olduğu kadar somut hale getirmekteyiz. Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmeleri6
ni sağlamak amacıyla kurduğumuz matematik laboratuvarını zengin materyallerle desteklemekteyiz.
FEN LABORATUVARI
Okulumuzda Fen Laboratuvarı, öğrencilerimizin kişisel çalışmalarını yürütebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Fen derslerimiz daima laboratuvar destekli yürütülmektedir. Isı, ışık, elektrik, mekanik ve canlılar konuları ile ilgili her türlü araç ve malzemenin bulunduğu laboratuvarımız, proje
çalışmalarının yapılmasını sağlayacak donanıma sahiptir. Konuların ve deneylerin ihtiyaçlarına göre
öğrencilerimiz, bütün laboratuvarlardan yararlanabilmektedirler.
SPOR SALONUMUZ
Okulumuzun açık ve kapalı spor salonlarından bütün öğrenci gruplarımız yararlanabilmektedir.
Okul takımlarımız çalışmalarını bu sahalarda yapmaktadırlar. İsteyen öğrencilerimiz okul idaresine
haber vererek hafta sonları ve okul saatleri sonrası spor salonundan yararlanabilmektedirler.
MÜZİK ATÖLYELERİMİZ
Müzik atölyelerimizde piyano, org, gitar, Orff aletleri, keman vb müzik aletleri bulunmaktadır.
Derslerimiz sırasında öğretim programın yürütülmesi dışında da müzik dinletileri yapmaktayız.
İsteyen öğrencilerimizle ders dışı zamanlarda bire bir müzik çalışmaları da yapılmaktadır. Koro ve
orkestra çalışmalarımız da yıl içinde devam etmektedir. Çalışmalarımız müzik çalışmaları için özel
olarak hazırlanmış atölyelerde sürdürülmektedir.
RESİM ATÖLYESİ
Resim atölyesi, yapılacak çalışmalara ve kullanılacak malzemelere göre düzenlenmiştir.
Öğrencilerimiz iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalarını atölyemizde yapmaktadır.
AKADEMİK İŞLEYİŞ
SINAVLAR
a) Okulumuzdaki tüm öğrenmelerimizin;
· Amaç ve kazanımlara yönelik olması,
· Planlı olması,
· Tam öğrenmeyi gerçekleştirici düzeyde olması,
· Yaratıcılık ve sorun çözme becerilerini geliştirici nitelikte olması,
· Eğitim teknolojisi ve öğretim stratejilerinden yüksek düzeyde yararlanılması,
· Uygulamalarını çoklu zekâ kuramını temel alarak gerçekleştirmesi,
· Yeniliklere açık, olumlu ve kendini gerçekleştirmesi amaçlanır.
b) Öğrencilerimizin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece
bilginin ölçülmesine değil, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri kazanımların da ölçülmesine ağırlık verilir.
c) Ölçme ve değerlendirmede sözlü yoklamalar, test uygulamaları (çoktan seçmeli, eşleştirmeli, tamamlamalı vb), az sorulu-uzun cevaplı veya çok sorulu-kısa cevaplı yazılı yok7
lamalar, gözlemler, hazırlık ve alıştırma çalışmaları, ödevler, projeler, performans görevleri, dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri vb. yöntemlere başvurulur.
d) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile proje
ödevlerinden, portfolyo dosyalarından alınan notlar ve ders içi performansların gözlemlenmesi esas alınarak tespit edilir.
e) Öğrencilerimizin ders, proje ödevleri, performans görevleri, uygulama, laboratuvar
çalışmaları ve sınavlara katılmaları zorunludur.
f) Sınav, proje ve öğrencilerimizin performansına yönelik çalışmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
GENEL DEĞERLENDİRME SINAVLARI
Yazılı sınavlar dışında olmak üzere, öğretim başında hazırbulunuşluk sınavı ve yıl boyunca
genel değerlendirme sınavları uygulanır.
Puan, Notla Değerlendirme
İlkokul 4. üncü sınıf ile ortaokulda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100
tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve
üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.
4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten
fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden
en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.
SINAVLARA KATILMAYANLAR
Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencimizin durumu velisine bildirilir. Velimiz, öğrencimizin özrünü en geç beş gün
içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu öğrencilerimiz, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta
diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
Sağlık Durumu Engeline Göre Dersler: Sağlık durumları veya beden bozuklukları nedeniyle
Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerine giremeyecek durumda olan öğrencilerimiz, sağlık
kurulundan rapor almak zorundadırlar. Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinin tümüne ya
da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanmış olmalıdır. Bu gibi öğrencilerimiz, rapor süresince Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinde sadece raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmayacak, dersin diğer faaliyetlerine katılarak kendilerine not verilecek
ve gerekli yerlerde raporlu olduğu belirtilecektir.
ÖDEV YAKLAŞIMI
Ödev öğrenmenin bir parçasıdır. Ödevler bir konunun, bir dersin daha iyi öğrenilmesini,
pekiştirilmesini ve öğrencinin gelişmesini amaçlar. Ödevlerin öğrencilerin sorumluluk duygularını, öğrenme merak ve isteklerini geliştirerek çalışma, araştırma, inceleme ve düzenli
iş yapma alışkanlığı kazanmalarına ve yeniliklere hazır olmalarına önemli katkıları vardır.
İlköğretim l-5.sınıflarda her derste verilen ödevler öğrencilerin ödev defterine öğretmeni
tarafından mutlaka yazdırılır. Verilen ödevler öğrencinin bilgi yaş düzeyine uygun, yaratıcı
8
ve özgün olmalıdır. Ödevlerin öğrencinin evdeki zamanından çok fazla almamasına özellikle dikkat edilmelidir. Ödevin amacı net ve açık olmalı, öğrencide heves uyandırmalıdır.
Ödevlerin ayrıntıları öğrencilere sözel olarak iyi açıklanmalı ve anlaşılır bir yönerge yazılı
olarak mutlaka verilmelidir.
PROJE ÖDEVLERİ
Uzun sürede gerçekleştirilen ve istekli öğrencilerle yapılan değerlendirme etkinlikleridir.
Bu tür ödevler eski “Dönem ödevlerine” de benzetilebilir ancak öğrencilerimizden beklenenler önceden kendilerine açıklanır. Öğrencimiz, her yıl için en az bir tane ödev konusu
seçer. Bunu da en az bir ders için yapar. Öğrencimiz, seçtiği proje konusuyla ilgili olarak
ders öğretmeni ile görüşür. Nasıl bir çalışma yapmak istediğini tartışır. Öğretmenlerimizin
bu süreçte yapacağı şey, öğrencilerimize rehberlik etmek ve çalışmalarını zamanında ve
proje planına göre yapıp yapmadığını kontrol etmektir. Proje sonunda her öğrencimiz, seçtiği konu ile ilgili farklı konuları araştırmış ve farklı sonuçlara ulaşmış olabilir. Önemli olan,
öğrencimizin seçtiği konu başlığı altında bir sorunu tanımlaması ve bu sorunu çözmek için
çözümler üretmesi ve bunu yaparken ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaşmasıdır.
Proje sürecinin başında öğretmenlerimiz, proje ödev konularını öğrencilerimize duyururlar.
Branşlarıyla ilgili proje konusu seçmiş olan öğrencilerimizle, proje çalışmalarını nasıl yapacakları konusunda belirli aralıklarla görüşmeler yapar ve süreci takip ederler. Proje sonunda hangi ölçütlere göre değerlendirileceklerini onlara süreç başında belirtirler.
PORTFOLYO DOSYALARI
Öğrencilerimizin yıl içerisindeki gelişimini somut kanıtlarla ortaya koyması bakımından
önemlidir. Öğretmenlerimiz ve velilerimiz, bu dosyalar vasıtasıyla öğrencilerimizin aylar ve
hatta yıllar içerisindeki gelişimlerini-değişimlerini kolaylıkla takip edebilirler. Öğrencilerimiz, gerek duydukça portfolyo dosyasını açar ve kendi gelişimini-değişimini izleme şansı
bulur. Portfolyolarda yer alan çalışmalara, öğretmenlerinin yazdığı geri bildirimler, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat verir. Bu gelişimler, yıl sonunda bir paylaşım
günü ile velilerimizle de paylaşılır. Bu yaşantı velilerimize çocuğundaki gelişimi önünde
duran somut kanıtlarla görme fırsatı verir.
OKUL YAŞAMI
OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK





Velinin öğrencinin okula devamını sağlaması esastır.
Herhangi bir nedenle öğrencinin okula gelmemesi durumunda öğrenci velisi, ilgili
müdür yardımcısına telefon ederek mazeretini bildirmelidir.
Okulumuzda, öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla derse giriş ve
çıkışlarda zil kullanılmamaktadır.
Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir tam gün kabul edilir.
9

Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından
bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir.
ÖĞRENCİ İZİNLERİ
·
·
·
·
Tüm öğrencilerimizin, milli bayram kutlamalarına ve törenlere katılımına özen göstermeleri ve velilerimizin de bu sorumluluğu desteklemeleri beklenir.
Hiçbir öğrencimiz okuldan izinsiz ayrılamaz. Öğrencilerimizin özrü nedeniyle okuldan erken ayrılması gereken durumlarda, öğrenci velimiz okul yönetiminden alacağı izin belgesiyle öğrencimizi okul dışına çıkarabilir.
Öğrencilerimiz, velisi dışında hiç kimseye teslim edilemez. Acil durumlarda velinin
imzalı dilekçesi ile öğrencimiz velisi dışında biri tarafından alınabilir. Telefonla alınacak izinler kabul edilmez.
Okul yönetimince hazırlanan öğrencimizin ulaşımının sağlandığı servis numarasının
belirtildiği izin belgesi, okul güvenlik sorumlusuna velimiz tarafından teslim edilir.
OKULA GEÇ GELEN ÖĞRENCİLER
·
·
Okula geç gelen öğrencilerimiz, ancak okul yönetiminden aldığı bir belge ile derse
girebilir. Geç gelme nedeni okul servisinden kaynaklanıyorsa öğrenci derse kabul
edilir, servis yetkilisi uyarılır.
Üst üste üç kez geç gelen öğrenci, ilgili müdür yardımcısı tarafından uyarılır. Bu
uyarıya rağmen geç gelmeler devam ediyorsa, velimize uyarı mektubu gönderilir.
DERSE GEÇ GELME
·
·
·
·
Derslerin düzeninin aksamaması, tüm öğrencilerimizin eğitim öğretim programlarından en verimli şekilde yararlanmaları, öğrencilerimizin ders saatlerine uyması ile
mümkündür.
Okulda olduğu halde derse geç gelen öğrencilerimiz, geç kalma nedenini müdür
yardımcımıza açıklamak zorundadır. Derse kabul belgesi almadan, derse giremez.
Hiçbir öğrencimiz, okulda olduğu halde derse girmemezlik edemez. Özel görevi ya
da çalışması olan öğrencilerimiz, okul yönetiminin düzenlediği yazılı izin belgesini
alıp, ilgili öğretmenlerimize ulaştırmakla yükümlüdürler.
Öğrencilerimiz, çalışması ya da görüşmesi süresince ilgili öğretmenimizin sorumluluğu altındadır. Çok acil durumlar dışında öğrenciye okul saatinde izin verilmez. Bu
konuda velilerimizin istekte bulunmamalarını ve gereken titizlik ve anlayışı göstermelerini rica ederiz.
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Öğrencilerimizin okul yönetiminde katılımcı olmaları ve söz hakkı almaları için kurulmuştur. Buna göre demokratik olarak seçilen bir grup öğrencimiz tüm sınıflardan gelecek beklenti ve istekleri gerçekleştirmek için yıl boyunca çalışmalarını yürütürler.
Okul Öğrenci Meclisi’nin Amaçları
·
·
·
Öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak
Etkili bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak
Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak
10
·
Öğrencilerimizin sorunlarını saptamak ve bu sorunların çözümüne katkıda bulmak,
Okul Öğrenci Meclisi iki ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde ek toplantılara çağrılır.
Okul Öğrenci Meclisi’ne Katılım Neler Kazandırır?
·
·
·
·
·
Sorumluluk duygusunun gelişimine yardımcı olur.
Ekip içinde çalışma, belli bir grubu temsil edebilme yeteneğini geliştirir ve biz bilincini geliştirir.
Sorun çözme becerisini artırır.
Okul kültürünün gelişimine yardımcı olur.
Öğrencinin okul işleyişine aktif katılımına katkı sağlar.
OKUL KIYAFETLERİ
Sıfır yaka ve polo yaka tişört
Pantolon, pantolon-etek
Eşofman Takımı
KAYIP EŞYA
Öğrencilerimizin, özel eşyalarını ve ders araçlarını korumaları, sorumluluk bilincinin gelişmesi için önemlidir.
· İlköğretim I. kademesindeki öğrencilerimizin kullandıkları araç ve gereçlerde isim
etiketi kullanılmalı, giysilerine de adı soyadı işlenmelidir.
· Bulunan eşyalar, müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eşyalar okulda saklanır.
· Kayıp eşyası olan öğrencilerimiz, müdür yardımcısına başvururlar.
· Kayıp eşyalar, öğretim yılı sonuna kadar saklanır. Sahibi bulunmayan eşyalar öğretim yılı sonunda ihtiyacı olan okullara gönderilir.
OKULA GETİRİLMESİ SAKINCALI EŞYALAR
·
·
·
·
·
·
Okula getirilmesi istenilmeyen madde ve eşyalar her öğretim yılı başında sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerimize duyurulur. Gerçekleştirilen veli toplantısında
velilerimize bu konuda bilgi verilir.
Öğrencilerimiz kullanırken, istenmeden hem kendilerine hem başkalarına zarar verecek; maket bıçağı, çakı, sivri uçlu makas gibi aletleri, hangi nedenle olursa olsun
okula getiremezler.
Ders ve etkinlikler sırasında ihtiyaç duyulan bu tür aletler, öğretmenlerimiz gözetiminde ilgili atölye ve dersliklerde kullanılır.
Müzik çalarlar, TV, cep telefonu, elektronik lazerli oyuncak gibi eşyaların, öğrencilerimiz tarafından okula getirilmesi eğitimi aksatacağı için sakıncalıdır.
Ders, ödev ya da seminer materyali olarak getirilen kaset, CD, USB Bellek gibi araçlar ilgili öğretmenlerimize teslim edilir. Kullanıldıktan sonra öğrencilerimiz evlerine
geri götürür. Bu tür materyaller hiçbir gerekçeyle okulda ya da öğrencilerimizin kişisel dolaplarında bulundurulmaz.
Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde, cinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek yayınları okumaları, resim, CD, USB Bellek vb. materyalleri kullanmaları ve okula getirmeleri sakıncalıdır.
11
·
Tüm bu konularda velilerimizin duyarlı denetimleri yanı sıra, okul yönetimi tarafından, zaman zaman çanta ve özel eşya denetimleri yapılır.
GEZİ ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizde, etrafında olup bitenleri, eşya ve olayları; gözleme, inceleme ve anlama
merakı çok fazladır. Bu merakı desteklemek, öğrencilerimizi yaşadığı çevreye karşı duyarlı
hale getirmek ve sınıf içinde verilen eğitimi zenginleştirmek amacıyla;
·
·
·
·
Üretim merkezlerine, sanatsal ve tarihi mekânlara, sosyal gruplara, sağlık birimlerine ve birçok kuruma ders programları çerçevesinde planlı ve düzenli bir şekilde geziler düzenlenir.
Öğretim yılı başında planlanan geziler için velilerimizden toplu izin belgesi alınır. Bu
belge tüm öğretim yılı içinde gerçekleştirilecek geziler için geçerlidir.
Gezinin gerçekleştirileceği günden iki gün önce velilerimize haber verilir. Herhangi
bir problemden dolayı öğrencisinin geziye katılmasını istemeyen velilerimiz, bunu
bir dilekçeyle müdür yardımcımıza bildirir.
Okul yönetimi il içi ve il dışı geziler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onay alır.
Tüm gezilerde öğrencilerimiz;
· Düzenlenen gezi programına uyar; gruptan ayrılmaz ve grup bütünlüğünü bozucu
davranışlardan kaçınır.
· Konaklama yerlerinin kurallarına uyar.
· Gereksinmeleri ve sorunları için öğretmeninden yardım ister.
· Düzenlenen gezilerde bu davranış ilkelerine uyum sağlayamayan, uyarıları dikkate
almayan öğrencilerimizin, daha sonra yapılacak gezilere katılımları okul yönetimince değerlendirilir.
· Gezi şehir dışına konaklamalı olarak yapılıyorsa; gezi öncesi genel bütçe, otel rezervasyonu, oda yerleşim planları ve öğrenci gruplanmaları okul yönetimi tarafından
yapılır.
· Özel durumu olan öğrencilerimiz için (İlaç alması gereken, bazı ilaçlara alerjisi olan
vb.) öğrenci velileri, sorumlu öğretmenimize ya da yöneticiye yazılı bildirim yapmak
zorundadır.
· Öğretmenlerimiz, araçların ya da kalınacak yerlerin telefon numaralarını gezi öncesinde okul idaresine ve velilerimize verir.
· Gezide sorun çıkaran, kuralları bozan öğrencilerimiz eğitsel kol çalışmasından bir
hafta süreyle mahrum bırakılırlar. Gerekirse daha büyük yaptırımlara maruz kalabilirler.
· Eğer öğrencilerimiz okulun kurallarını bozar, gezinin amacına uygun hareket etmezse daha sonra düzenlenecek gezilere katılamazlar.
ORTAK KULLANIM ALANLARI
Vega Okullarında;
· Kütüphane, laboratuvarlar, spor salonu, müzik ve resim derslikleri, yemekhane,
konferans salonu ve tuvaletler ortak kullanım alanlarıdır. Bunlar öğrencilerimizin
toplu yaşam becerilerini geliştirecek alanlardır.
12
·
·
·
Öğrencilerimizin bu ortamlarda, birbirlerine saygılı, hoşgörülü, uygar bireylere yaraşır davranışlar göstermeleri beklenir.
Okulumuz, öğrencilerimizi öz disiplini gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde bireyler
olarak yaşama hazırlamayı hedeflemiştir. Ancak gelişim sürecinde, öğrencilerimizin
çevreye zarar verebilecekleri durumlar da ortaya çıkmaktadır.
Bu süreçte, sorumluluğu öğrencilerimizin alması beklenir. Böyle bir durum ortaya
çıktığında, öğrencilerimiz müdür yardımcımız tarafından uyarılır. Gerekli durumlarda velilerimiz haberdar edilir.
OKUL YAŞAMINDAKİ KURALLAR
Hayatın her aşamasında olduğu gibi okulda da bazı kurallar vardır ve öğrencilerimizin bu
kurallara uymaları beklenir.
·
·
·
·
·
·
Öğrencilerimiz, okul idaresine, öğretmenlerine, diğer öğrencilerimize ve tüm okul
personeline karşı saygılı davranmalıdır.
Okulunun ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermemelidir.
Dersliklerin temizlik ve düzeninden o sınıfı kullanan öğrencilerimiz sorumludur.
Okula yüklü para ve değerli eşyalar getirilmemelidir.
Öğrencilerimiz bakımlı ve temiz görünmelidirler.
Öğrencilerimiz eğitimle ilgisi olmayan kitap, dergi vb. yayınları okula getirmemelidirler.
KULÜP ÇALIŞMALARI
Kulüp çalışmalarında amacımız; eğitim ve öğretimde uygulamanın önemini kavratmak,
öğrencilerimizin sosyal alanlarının gelişimi sağlamak, sorumluluk duygusunu ve çevrelerine
duyarlılıklarını arttırmaktır. Öğrencilerimiz ilgi ve istekleri doğrultusunda rehberlik ve psikolojik danışma servisi yönlendirmeleriyle aktivitelere yerleştirilirler.
VELİLERİMİZLE İLETİŞİM
Okul yönetimi, duyuruları e-mail, SMS ya da öğrencilerimiz aracılığı ile velilerimize iletir.
Velilerimiz ile olan ilişkilerde öğrencilerimizin etkin rol alması, sorumluluk bilincinin gelişmesinde önemli yer tutmaktadır.
· Velilerimizden, kendilerine gelen her yazıyı dikkatle okumaları, gerekli durumlarda öğrencilerimiz ile paylaşmaları beklenir. Okuldan gelen yazıların belirtilen tarihte velilerimiz tarafından okula geri gönderilmesi gerekmektedir. Aksi durumda değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Duyuruları öğrencilerimizden düzenli alamayan velilerimizden, okul yönetimi ve rehberlik
e psikolojik danışmanlık servisiyle konuşarak, öğrencilerimizin bu disiplini kazanmalarında
etkili olacak yönlendirme ve uyarılarda işbirliği yapmaları beklenir.
. Velilerimiz acil durumlarda SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilir. Bu iletişim kanalının sağlıklı ve zamanında işleyebilmesi için velilerimizin kendilerine doğrudan ulaşılmasını sağlayacak GSM numaralarını ve e-posta adreslerini okul yönetimine iletmiş olmaları önemlidir.
VELİ - ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ
Her öğretim yılı başında öğretmen veli görüşme saatleri okul yönetimince planlanarak velilerimize bildirilir. Velilerimizin bu görüşme saatlerine uymaları, öğretmenlerimizin eğitim
13
öğretim görevlerini aksatmadan, görüşmelerin uygun şekilde gerçekleşmesini sağlar. Velilerimizin bireysel görüşmelere önem vermesi, ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesini
sağlar.
VELİ TOPLANTILARI
Veli toplantıları, okul aile işbirliğini gerçekleştirecek en etkili yollardan birisidir. Her velimizin bu toplantılara katılması beklenmektedir.
ADRES TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ
Velilerimizin iş, ev ve e-posta adresleri ile telefon numaralarındaki değişiklikleri en kısa
zamanda okul yönetimine bildirmeleri çok önemlidir. Bu konuda tüm velilerimizin duyarlı
olmaları beklenir.
ÖĞRENCİ ZİYARETİ
Okul içinde güvenliğin sağlanması, öğrencilerimizin rahatsız edilmemeleri için ziyaretçilerin
ziyaret nedenlerini ve kimliklerini okul yönetimine açıklayarak izin almaları gerekmektedir.
HİZMET BİRİMLERİ
BÜRO HİZMETLERİ
Okulumuzun diğer kurumlarla yazışmaları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, MEB Bakanlığı gibi) müdür yardımcımız koordinatörlüğünde büro elemanları tarafından düzenlenmektedir. Okul içi yazışmaları ayrı bir birim yapmaktadır. Diğer birimler tarafından hazırlanan
yazılar okul müdürümüzün onayı ile ilgili kurumlara gönderilmektedir.
SAĞLIK HİZMETLERİ
·
·
·
·
·
·
Öğrencilerimizin sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin
alınması amacıyla okulumuzda sağlık servisimiz bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz rahatsızlandığında sağlık servisinde görev yapan hemşiremize başvurur. Hemşiremiz, öğrencimizin durumunu müdür yardımcımıza bildirir. Müdür
yardımcımız da ders veya sınıf öğretmenine öğrencimizin sağlık durumunu iletir.
Anında müdahale edilmesi gereken acil durumlarda öğrencimiz, hemşiremiz müdür
yardımcımız gözetiminde, hastaneye ulaştırılır. Velimiz mutlaka öğrencimizin sağlık
durumu ile ilgili olarak bilgilendirilir. Velimize ulaşılamayan durumlarda, okulumuz
tıbbi gerekleri yerine getirmeye çalışır.
Öğrencilerimizin okulda bulundukları süre içerisinde ilaç kullanmaları gerektiğinde,
velilerimizin ilacın ambalajına okunaklı bir şekilde öğrencimizin adını, soyadını, sınıfını, öğrencimizin ilacı alması gereken saati ve ilacın dozunu yazarak hazırladıkları
ilaç kürünü öğrencimiz aracılığı ile sağlık servisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Her öğretim yılı başında öğrencilerimizin genel sağlık bilgilerini öğrenmek amacıyla
velilerimize gönderilen Sağlık Servisi Öğrenci Bilgi Formu, okul hemşiresinde dosyalanmaktadır.
Öğrencilerimiz herhangi bir bulaşıcı hastalığa yakalandığında velilerimiz okul idaresini bu durumdan haberdar etmek durumundadır. Öğrencilerimizin sağlık raporla14
·
rının bitim tarihine kadar okula gelmemeleri hem öğrencimizin hem de diğer öğrencilerimizin sağlığı açısından önemlidir.
Acil müdahale gerektiren durumlar dışında, öğrencilerimizin doktor randevuları için
dersten alınmasına izin vermemekteyiz. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin
okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını okul
saati dışında almalarına özen göstermeleri beklenir.
YEMEK HİZMETLERİ
Vega Okullarında yemek hizmetlerinin, sağlık ve beslenme koşullarına, öğrencilerimizin yaş
ve gelişim düzeylerine uygun bir şekilde yürütülmesi, temel ilkemizdir. Yemek hizmetleri
Sardunya tarafından yapılacaktır.
Aylık yemek listeleri, diyetisyenler tarafından hazırlanıp okul yönetimi tarafından incelenmektedir. Öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra listeler kesinleşmekte, velilerimize e-posta ile gönderilmekte ve web sayfamızda yayımlanmaktadır. Sağlık
sorunları nedeniyle özel menü hazırlanması gereken öğrencilerimizin durumunun, müdür
yardımcımıza velilerimiz tarafından bildirilmelidir. Müdür yardımcımız gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür.
SERVİS HİZMETLERİ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Vega Okullarında servis hizmetleri Gürsel Tur tarafından yapılacaktır.
Vega Okullarında öğrenci servis hizmetleri ilgili birim tarafından yapılan yıllık sözleşmeler çerçevesinde yürütülmektedir.
Eğitim öğretim yılı başında servis yetkilileri öğrencilerimizi adreslerine göre, hangi
servislerle hangi öğrencilerin bırakılacağını liste halinde belirler. Bu listeler okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinde bulunur. Araç sürücüleri okuldan ayrılmadan önce
listeye göre öğrenci yoklamalarını yaparlar. Okuldan izin alarak ayrılan öğrencilerin
servis şoförleri, okul güvenlik görevlimizce bilgilendirilir.
Okul yöneticilerimiz ve görevliler, bu listelere göre servise binen öğrencileri kontrol
ederler.
Öğrencilerin kendi servisleri dışında değişik servislere binme talepleri kabul edilmez. Bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermemek, araç sürücülerini ve
okul yönetimini güç durumda bırakmamak için, velilerimizin öğrencilerimizi uyarmaları gerekmektedir. Ancak çok önemli ve gerekli durumlarda öğrencilerimiz, okul
yönetiminin bilgisi ile kendi servisi dışında bir servise binebilir. Fakat bu durumu velilerimiz, okul yönetimine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Adres değişikliği söz konusu olduğunda en kısa zamanda servis sorumlusuna haber
verilmelidir.
Öğrenci servisinden yararlanmak istemeyen öğrencilerimizin velilerinin öğretim yılı
başlamadan önce bu durumu müdür yardımcımıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.
Öğrenci servislerinde servis düzenini sağlamak, iniş ve binişlerde tam güvenliği gerçekleştirmek amacıyla, servis hostesleri bulunmaktadır.
Servisle ilgili bir problem yaşandığında velilerimiz servis sürücüsüyle değil, servis
yetkilisiyle görüşmelidir.
15
·
·
·
Öğrencilerimizin okula saatinde ulaşabilmeleri için öğrencilerimizin servis araçlarını
saatinde kapıda beklemesi gerekmektedir.
Her serviste emniyet kemeri bulunmaktadır. Velilerimizin de öğrencilerimizi kemerlerini bağlamaları doğrultusunda uyarmaları beklenmektedir.
Okul servislerinde öğrencilerimizden uygar bireyler olarak; ortak alanlarda olumlu
tavır ve davranışlar göstermeleri, trafik kurallarına uymaları, çevresindeki arkadaşlarını ve sürücülerini rahatsız etmemeleri, kendilerine yakışır örnek davranışlar göstermeleri beklenir.
TEMİZLİK HİZMETLERİ
Temizlik hizmeti Vega Okullarında Eubsa tarafından sağlanmaktadır. Genel sağlık açısından
hijyen, çok önemli bir faktördür. Vega Okulları’nda hijyenin sağlanması için kullanılan temizlik maddelerine ve yapılan temizlik çalışmalarının kalitesine çok önem verilmektedir.
GÜVENLİK HİZMETLERİ
·
·
·
·
·
Güvenlik hizmeti Eubsa tarafından sağlanmaktadır.
Güvenlik elemanları, okulda bulunan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin, gelen
misafirlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamakla görevlidir.
Okula yapılabilecek sabotaj, bombalama eylemi ya da oluşabilecek bir yangında binayı ve öğrencileri emniyet altına almakla yükümlüdür.
Okul personeli dışında okula gelen herkes okul kapısında bir kimlik belgesi bırakmak ve görüşmek istediği kişiyi bildirmek zorundadır.
Okulla bağlantısı olmayan kişiler okul içerisine alınmazlar.
ACİL DURUMLAR
Okulumuzun tüm binaları deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişilerce incelenmiş; sağlam ve uygunluk raporu alınmıştır. Okulumuzda, deprem, yangın ve benzeri afetler konusunda hizmet içi eğitim almış sivil savunma birimleri bulunmaktadır.





Her veli kayıt formunda acil durumlarda aranması gereken kişilerin isimlerini yazılı
olarak okul idaresine bildirmelidir. Eğer ebeveynlerle irtibat kurulamıyorsa acil durumlarda aranabilecek kişilerle iletişime geçilecektir. Meydana gelen her türlü değişiklikte de okul idaresi yazılı olarak bilgilendirilmelidir.
Öğrencisini okuldan almaya gelen veliler kriz masasının önüne gelir ve öğrenciyi
buradan teslim alır.
Okuldan velileri veya belirli kişiler tarafından alınan öğrenciler okula aksi yönde bir
bilgi verilmediği sürece güvenlik bakımından aynı kişilerle eve gönderilir.
Eğer servisler hareket edebilecek durumda ise servis kullanan öğrenciler evlerine
gönderilir. Aksi takdirde öğrenci, velisi okuldan alana kadar okulda tutulur.
Öğrenciler servis içindeyken meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda servis
okula yakınsa öğrenciler okula dönülür ve veliler okula ulaşana kadar okulda tutlur.
Servisler okuldan uzaksa öğrenciler evlerine ulaştırılmaya çalışılır. Servislerde öğrencinin yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayabilecek malzeme ve ilkyardım çantaları
hazır bulundurulmaktadır.
16



Acil durumlarda okulun boşaltma planı okul müdürünün denetiminde yapılır. Öğretim yılı süresince çeşitli zamanlarda acil durum uygulamaları ve tatbikatları yapılmaktadır.
Çıkış planı katların yerleşimine göre hazırlanmıştır. Öğrenciler acil durum anında
okulun hangi bölümünde bulunuyorsa, bulunulan katın acil çıkışı kullanılır.
Okul binasının tahliyesini gerektiren acil durumlardan sonra okulun ön bahçesinde
toplanılır. Her sınıf sene başında rakamla belirtilen yerde toplanır. Aileler çocuklarını belirlenen bu alandan alabilirler.
OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul-Aile birliği, okul ile aile arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmek, velilerimiz ve öğretmenlerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek, okul aktivitelerinde aktif olarak yer almak,
dilek ve önerilerini okul yönetimine rahatça iletebilmek üzere çalışmalar yapar. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz birliğin doğal üyesidir. Okul-Aile birliğinin yapacağı her çalışma okul müdürlüğümüzün onayıyla gerçekleştirilir.
Okul-Aile birliği seçimleri okul açıldıktan sonraki bir ay içerisinde okul müdürlüğümüzün
belirleyeceği yer ve zamanda gerçekleştirilir.
Okul-Aile birliği veliler arasından seçilen bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye
ve bir sekreter üyeden oluşur. Okul müdürümüz, müdür yardımcımız ve bir öğretmenimiz
de okul aile birliğinin üyeleri olarak görev alırlar.
Okul-Aile birliği çalışmalarında okul müdürüne karşı sorumludur.
Okul-Aile birliği belirli bir gündem çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirir. Toplantı da
konuşulanlar bir tutanak haline getirilir. Bir örneği okul müdürüne verilir. Hazırlanan bir
diğer örneği ise okul aile birliği başkanında kalır.
17
VEGA OKULLARI
2014-2014 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
TARİH
AÇIKLAMA
15 Eylül 2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı
03 Ekim-07 Ekim 2014
Kurban Bayramı
06 Ekim 2014
İstanbul’un Kurtuluşu
01 Ocak 2015
Yılbaşı Tatili
26 Ocak-06 Şubat 2015
Yarıyıl Tatili
09 Şubat 2014
2.Yarıyılın Başlaması
06 Nisan-10 Nisan 2015
Ara Tatil
23 Nisan 2015
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2015
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2015
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Haziran 2015
Ders Yılının Sona Ermesi
18
19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
498 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content