close

Enter

Log in using OpenID

Da Vinci Sifresi. Der Da Vinci Code pdf free

embedDownload
2013
Yıllık Faaliyet Raporu
V2.02.00
İçindekiler
İçindekiler ............................................................................................................................................2
Vizyon – Misyon ...............................................................................................................................11
Politikalar...........................................................................................................................................12
Organizasyon Yapısı...........................................................................................................................14
İZAYDAŞ – 2013 Özet Raporu. ...........................................................................................................15
İZAYDAŞ Kronolojisi ...........................................................................................................................23
GENEL MÜDÜRLÜK ...................................................................................................................... 24
Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilciliği ..................................................................................24
Çevre Yönetim Sistem Sorumluluğu ..................................................................................................26
Laboratuvar Şefliği.............................................................................................................................32
Proje Şefliği........................................................................................................................................33
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ .............................................................................................. 36
Muhasebe Şefliği ...............................................................................................................................36
İnsan Kaynakları Şefliği ......................................................................................................................39
Destek Hizmetleri Şefliği ...................................................................................................................40
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ........................................................................................................... 41
Satınalma Şefliği ................................................................................................................................41
İhale ve Sözleşmeler Şefliği ...............................................................................................................41
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ.......................................................................................................... 42
Pazarlama Şefliği ...............................................................................................................................42
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................................ 45
Yakma Şefliği .....................................................................................................................................45
Geri Kazanım Şefliği ...........................................................................................................................47
Atık Kabul Şefliği ................................................................................................................................49
DEPONİ ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................. 50
Deponi Şefliği.....................................................................................................................................50
Hafriyat Şefliği ...................................................................................................................................55
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................................................ 56
Bakım Şefliği ......................................................................................................................................56
İSG Şefliği ...........................................................................................................................................56
Bilgi Teknolojileri ...............................................................................................................................60
HALKLA İLİŞKİLER ...................................................................................................................................62
2
Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938)
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı
“Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!”
Atatürk
(16. 01. 1923, İstanbul Gazetecilerine İzmit’te yaptığı konuşmadan)
3
4
5
Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.
(T.C. ANAYASASI- MADDE 56)
6
7
Sevgili Hemşehrilerim,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 2004 yılından günümüze hızla gelişiyor, kalkınıyor. Yaptığımız
çalışmalar, faaliyetler gıpta ile karşılanıyor, Türkiye’ye örnek olarak gösteriliyor. Sosyal faaliyetlerden
alt yapı yatırımlarına, spor çalışmalarından eğitime yaptığımız katkıya kadar her çalışmamız göz
dolduruyor, beğeni ile karşılanıyor, örnek alınıyor. İZAYDAŞ da bu hızlı ve özverili çalışan ekibin önemli
bir parçası olarak faaliyetleriyle gücümüze güç katıyor. Hizmet yarışımızda Kocaeli’ne yakışır bir
güzellikte başarılarıyla gururumuz oluyor. Her yıl kendi rekorlarını kırarak sektöründe Türkiye’deki
liderliğini koruyor. Diğer kentlerimize örnek gösteriliyor.
Kendi enerji ihtiyacını karşılayan İZAYDAŞ, şimdiye kadar ürettiği 180 milyon kWh elektrik enerjisinin,
73 milyon kWh’lik kısmını ulusal şebekeye vererek yurt ekonomisine de önemli bir katkı sağlamış
oldu.
Eskiden, vahşi çöp depolama denilen teknikle bir kıyıya yığılan çöpler, tutuşarak büyük yangınlar
oluşturur, tam anlamıyla bir çevre felâketi yaşanırdı. Şimdi ise Kocaeli’de bir yılda 1 milyon ton atık,
İZAYDAŞ’ımızın çalışmalarıyla İzmit Solaklar ile Gebze ve Dilovası'ndaki düzenli depolama alanlarında
depolanarak bertaraf ediliyor. Kocaeli genelindeki 8 milyon 600 bin ton hafriyat atığını kontrol altına
aldık.
İZAYDAŞ’ımızın 2013 yılında da atılımları sürmüştür. Kalite sistemleri, yönetim anlayışımızın olmazsa
olmazlarından birisidir. İZAYDAŞ, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerinin yanına son olarak
ISO 10002 Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi belgesini aldı. İZAYDAŞ’ın çevre laboratuvarı da yaptığımız
yatırımlarla oldukça iyi bir yere geldi. Laboratuvarımız yapılan denetimlerden başarıyla çıktı ve ISO
17025 kalite belgesini aldı. Sıradaki yeni belgeleri de almak için çalışıyoruz, çalışacağız.
Dediğim gibi, özverili çalışan ekibin önemli bir parçası olan İZAYDAŞ’ın, bir yıllık çalışmalarının
sergilendiği bu kitaptan, çok daha fazlasının kalpten sevgiyle yapıldığı bu kurumumuzda çalışan
herkese teşekkür ediyorum.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
8
9
Merhaba,
İZAYDAŞ olarak, birçok kalemde yine kendi rekorlarımızı aştığımız başarılı bir yılı daha geride
bıraktık. Her geçen gün büyüyen atık yönetimi sektörünün daha zorlu hale gelen rekabet
ortamında, şirketimizi hep birlikte bir adım daha ileri taşıdık.
Şirketimizde, 2013 yılında genel olarak iyi bir performans sergiledik. Ancak geçmiş
başarılarımızın bizi sadece bugüne taşıdığının bilincindeyiz. Başarıların devamı için sürekli
gayret etmek ve gelişmek gerektiği inancıyla yolumuza devam ediyoruz.
İZAYDAŞ, kurulduğu günden bugüne ilk kez 112,8 milyon TL ciroya ulaşan bir şirket haline
gelirken vergi öncesi kârımız 30,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelen atık, yakılan atık ve
enerji üretim verilerimiz başarılı seviyemizi gösterir durumda. Yaptığımız ve yapacağımız
iyileştirmeler ile disiplinden vazgeçmeden, değer katarak işimizi sürdürülebilir şekilde
büyüteceğiz.
Yönetim sistemleri, kalite anlayışımızın olmazsa olmazlarından biri… ISO 10002 Müşteri
Şikâyet Yönetim Sistemi belgesini aldık. İZAYDAŞ Çevre laboratuvarı, yaptığımız yatırımlarla
oldukça iyi bir yere geldi. Akredite olan laboratuvarımız TÜRKAK tarafından yapılan
denetimlerden başarıyla çıktı ve ISO 17025 kalite belgesini aldı. Sırada ISO 17043 kalite
belgesi var. Bu arada ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi belgeleri için de çalışmalarımızı başlattık. Gelecekte de SA 8000 gibi belgeler için
çalışacağız.
2013 yılı içinde önemli projelerimizi hayata geçirdik. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi bu
projelerin başında yer alıyor. Yapımı son aşamaya gelen ikinci önemli ve en büyük proje
Hidroelektrik santrali. HES projesi ile yılda 14 milyon kWh elektrik üreteceğiz. Yakma
tesisimizde Türbin Jeneratör Kontrol Sistemimizi yeniledik, Ara Depolama Tesisi inşaatımız
başladı, hızlı bir şekilde ilerliyor. Günlük işlerimiz yanında 2023 hatta 2026 yılına uzanan
stratejik plan çalışmalarına da başladık. Güzel bir plan ile şirketimizin gittiği yön daha da
belirgin olacak.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde, yönetici ve işçi
arkadaşlarımın yoğun gayretleriyle, 2014 yılı bizim için geleceğe güvenle bakmak anlamında
bir dönüşüm, sağlamlaşma yılı olacaktır.
Sanayici ve çevre dostu İZAYDAŞ olarak, aynı heyecan ve kararlılıkla ülkemize ve kentimize
hizmet etmeye devam edeceğiz.
Desteğini ve katkısını esirgemeyen başta müşterilerimiz olmak üzere, Yönetim Kurulu
Başkanımız Sn. İbrahim KARAOSMANOĞLU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi yetkililerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla,
Muhammet SARAÇ
İZAYDAŞ Genel Müdürü
10
VİZYONUMUZ
“Tecrübemizle teknolojiyi birleştirerek, kendini sürekli
yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı, sektöre
öncülük eden lider atık değerlendirme kuruluşu olmaktır.”
MİSYONUMUZ
“Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık
değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve
çözümler üretmek, toplumsal çevre bilincini artırmaktır.”
11
KALİTE POLİTİKAMIZ







Atık bertarafı konusunda ülkemizde liderlik konumunu sürdürmek.
Atık ve artıkların çevreye zararını önlemek için, en uygun şekilde değerlendirmek, bertarafını sağlamak ve
bu faaliyetlerle birlikte enerji üretmek.
Gelişen çevre teknolojilerini takip ederek en düşük maliyetle, en uygun atık bertarafını sağlamak.
Katılımcı bir yönetim anlayışı ve ilgili taraflarla olan iletişimi güçlendirerek müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını
en iyi şekilde karşılamak.
Tüm çalışmalarımızda, ilgili mevzuat ve standartların gereklilikleri ile bağlı olduğumuz kuruluşlara karşı
sorumluluklarımızı yerine getirmek.
Kalite Yönetim Sistemimizde ve hizmetlerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak.
Çevre bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Kuruluş amacı, atık ve artıkların çevreye zararını önleyerek, hizmet verdiği bölgede üretimin devamlılığını
ve yaşanabilir ortamları sağlamak olan İZAYDAŞ, aşağıdaki Çevre Politika ilkelerini benimsemiştir:
 Faaliyetlerimiz esnasında oluşan emisyon, gürültü vb. çevresel etkileri olan değerlerin ölçüm ve takibini
yaparak, bağlı olduğumuz uluslar arası kriterler ile yasalarda belirtilmiş minimum değerlerin altında tutmak.
 Yeni çevre teknolojilerini ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel riskleri en aza
indirmek.
 Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık minimizasyonunu
sağlamak.
 Başta eğitimler olmak üzere, sosyal sorumluluk projeleri yaparak, çevre projelerini destekleyerek çevre
bilincini geliştirmek.
 Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.
 Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatları ve standardın gerekliliklerini yerine getirmek.
 Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin sürekliliğini
sağlamak.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ






Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların İSG
bilincini arttırmak.
Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek,
çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları
önlemek.
İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için
çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak.
Tüm faaliyetlerimizi İSG mevzuatına ve standardına uygun olarak yapmak.
Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak.
Katılımcı bir anlayışla İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.
12
LABORATUVAR KALİTE POLİTİKAMIZ
İZAYDAŞ olarak, kendini sürekli yenileyen, çevre ve sanayi dostu, müşteri odaklı hizmet anlayışımız
çerçevesinde, İZAYDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvarımızın, sektöründe örnek alınan ve tercih
edilen bir laboratuvar olarak faaliyet göstermesini hedeflemekteyiz. Bu amaçla;

Verdiğimiz hizmeti çevre mevzuatı ile uyumlu, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metot ve cihazlar
kullanarak; sürekli eğitimi sağlanan uzman personelimiz ile iyi mesleki ve teknik uygulama şartları
sağlanarak gerçekleştirmeyi,
 Verdiğimiz hizmetin kalitesini, her zaman belirttiğimiz metotlarla, müşteri şartlarına uygun,
müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren, müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,
 Tedarikçilerimiz ile çalışmalarımızda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerimizde sürekliliği
sağlamayı,
 Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, yasalar ve etik değerlere saygılı; güvenilirlik, dürüstlük,
tarafsızlık, gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim anlayışı ile prensiplerinden ödün vermeden rekabet
edebilen bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,
 TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemimizi, tüm
personelimizin katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek uygulayacağımızı ve bu kapsamda tüm
kaynakları temin edeceğimizi
taahhüt ederiz.
MÜŞTERİ ŞİKÂYETİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ
İZAYDAŞ olarak bağlı bulunduğumuz birincil ve ikincil mevzuata tam uyumla çalışırken, müşterilerimizden gelen
şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden
bir yönetim sistemine bağlı çalışmaktayız.

Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini, düzenli aralıklarla, müşteri, çalışan, kamunun bildirim ve
beklentilerini dikkate alarak gözden geçirmekte ve iyileştirmekteyiz.

Müşterilerimizden gelen şikayet ve önerileri bir fırsat olarak değerlendirip, bu doğrultuda iş süreçlerimizi
geliştirmekteyiz.

Gerek spesifik bir müşteri şikayeti, gerekse şikayet yönetim yapımız için ihtiyaç duyacağımız kaynaklar,
ivedi olarak, üst yönetimce imkanlar dahilinde sağlanmaktadır.

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı
yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme tüm personelimizce benimsenmiş prensiplerimizdir.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak
kabul etmekteyiz.

İZAYDAŞ olarak müşterilerimiz ve kamuya karşı beklentileri aşan bir şikâyet yönetimi sunmak amacındayız.
13
Organizasyon Yapısı
(31.12.2013 tarihi itibariyle)
Müdürlerimiz
Soldan sağa doğru olmak üzere ön sırada:
İsmail ULUDAĞ (Gn. Md. Yrd. [Teknik]), Muhammet SARAÇ (Gn. Md.), Bayram KARAKUŞ (Gn. Md. Yrd. [İdari]);
arka sırada Sinan AKAY (Satınalma Md.), Şahan DEDE (İşletme Md.), Salih DEVECİ (Teknik Hiz. Md.),
Ayfer NEFESOĞLU (Pazarlama Md.), Mahmut KILDİZE (Deponi Al. Md.), Savaş AKPOLAT (Mali ve İdr. İşl. Md.)
14
İZAYDAŞ – İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.
İZAYDAŞ, İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamında projeleri işletmek üzere Büyükşehir Belediyesi
tarafından Mayıs 1996 yılında kurulmuştur.
İZAYDAŞ aşağıdaki belirtilmiş olan alanlarda hizmet vermektedir:
 Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretimi,
 Hafriyat Atıkları Depolama,
 Tehlikeli Atık Düzenli Depolama,
 Biyogaz ve Entegre Enerji Üretimi,
 Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık
 Laboratuvar Hizmetleri,
Düzenli Depolama,
 Atık Taşıma Hizmetleri,
 Tıbbi Atık Sterilizasyonu,
 Rüzgârdan Elektrik Üretimi.
 Deniz Atıkları Yönetimi,
İZAYDAŞ, Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan atıkların bertarafını sağlarken diğer
taraftan elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır.
2013 yılında yakma tesisinde 32.533 ton atık yakılarak bertaraf edilmiş ve bunun karşılığında
14.988.900 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir.
2013 yılında Solaklar düzenli depolama alanlarında 304.875 ton tehlikeli atık, 536.479 ton evsel atık,
70.439 ton endüstriyel atık depolanarak bertaraf edilmiştir.
Dilovası düzenli depolama sahasında ise 41.139 ton evsel atık, 12.246 ton da endüstriyel atık
depolanarak bertaraf edilmiştir.
İZAYDAŞ, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001:2007 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi ve
ISO/IEC 17025 Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
İZAYDAŞ olarak üyesi bulunduğumuz kuruluşlar aşağıda verilmiştir:
Kuruluş
Kısa Adı
Avrupa Yakma Tesisleri Birliği
EURITS
Türkiye Kalite Deneği
KALDER
Kocaeli Sanayi Odası
KSO
Kocaeli Ticaret Odası
KOTO
Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (Kurucu)
YERELSEN
Deniz Ticaret Odası
DTO
Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (Kurucu)
TAYÇED
Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği
TÜRKOTED
Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği
TURKLAB
Gebze Ticaret Odası
GTO
15
Logosu
İzaydaş Yakma Tesisi
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Yakma Tesisine Gelen Atık
ton
20.677
24.450
22.670
35.113
37.209
30.815
Yakma Tesisinde Yakılan Atık
ton
21.038
22.707
21.334
29.900
33.374
32.533
Üretilen Elektrik Miktarı
kWh 12.486.000 12.592.900 13.384.100 20.733.800 16.890.700 14.988.900
Alınan Elektrik Miktarı
kWh
1.290.490
1.270.420
1.332.270
976.000
1.162.300
1.052.250
Tüketilen Elektrik Miktarı
kWh
9.097.990
9.388.500
9.227.580 10.316.600
9.541.970
9.020.200
Satılan Elektrik Miktarı
kWh
4.678.500
4.474.820
5.951.790 11.695.600
8.600.430
7.020.950
Çıkan Cüruf Miktarı
ton
5.084
5.219
6.217
10.092
11.712
8.569
Çıkan Filtre Pres Kek Miktarı
ton
1.318
1.723
1.582
1.797
2.115
1.990
Çıkan Kül Miktarı
ton
247
314
350
317
480
416
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tehlikeli Atık Miktarı
ton
16.304
22.670
22.286
20.174
27.318
304.875
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık
ton
14.399
31.263
54.259
48.704
34.269
70.439
Evsel Atık Miktarı
ton
271.516
300.035
442.633
441.004
494.071
536.479
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık
ton
226.305
21.823
21.041
22.070
20.867
12.246
Evsel Atık Miktarı
ton
33.828
77.259
42.970
88.488
60.620
41.139
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tehlikeli Atık
ton
790
795
1.620
2.981
6.878
5.822
Atık Yağ
ton
550
879
812
934
983
1.748
KBB Deniz Ulaşım Sintine/Slaç
ton
26
109
108
112
137
75
Derince Limanı Sintine/Slaç
ton
230
1046
577
579
948
314
Solaklar Depolama Sahası
Dilovası Depolama Sahası
Nakliyesi Yapılan Atıklar
1997-2013 yılları arasında yakma tesisine toplam 320.969 ton tehlikeli atık kabul edilmiş, bunun
312.090 tonu yakılarak bertaraf edilmiştir. Bu atıkların yakılarak bertaraf edilmesi sırasında
179.222.400 kWh elektrik üretilmiş ve 72.945.380 kWh’ı TEİAŞ’a satılmıştır.
Yine 1997-2013 yılları arasında Solaklar Evsel Atık Depolama sahalarına 4.136.578 ton evsel nitelikli
atık, 402.193 ton evsel nitelikli endüstriyel atık ve Tehlikeli atık depolama sahasına 535.257 ton
tehlikeli atık kabul edilmiştir.
16
İZAYDAŞ Belgeleri
ISO Kalite Belgeleri
17
Çevre İzin ve Lisans Belgesi
Yakma ve depolama alanlarımızın izin ve lisans belgesi:
Derince tesisimizin izin ve lisans belgesi:
18
Laboratuvar Belgeleri
19
Sanayi Sicil Belgesi
Enerji Üretim Lisansı
20
Atık Alma Gemileri Lisansları
21
Marka Tescil Belgeleri
22
Yurtiçi Eşya Taşımacılığı Yetki Belgesi
İZAYDAŞ Kronolojisi
1996
1997
1997
1997
1997
2001
2004
2005
2006
2007
2007
başlanmıştır.
2007
2007
2008
2009
2011
2010
2011
2012
2013
İZAYDAŞ kurulmuştur.
Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretimine başlanmıştır.
Tehlikeli Atık Düzenli Depolama faaliyetine başlanmıştır.
Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Düzenli Depolama faaliyetine başlanmıştır.
Laboratuvar Hizmetleri verilmeye başlanmıştır.
İşletme Lisansı alınmıştır.
Gebze Evsel Katı Atık Depolama Alanları Rehabilitasyonu başlatılmıştır.
Atık Taşıma Hizmetleri verilmeye başlanmıştır.
Kandıra Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu devreye alınmıştır.
Rüzgârdan Elektrik Üretimine başlanmıştır.
Dilovası Evsel ve Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık Düzenli Depolama faaliyetine
Hafriyat Atıkları Depolama sahaları kurularak işletimlerine başlanmıştır.
Karamürsel Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu devreye girmiştir.
Gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimine başlanmıştır.
Tıbbi Atık Sterilizasyonu faaliyete geçmiştir.
Biyogaz ve Entegre Enerji Üretim tesisi devreye almıştır.
Gebze Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu devreye alınmıştır.
Körfez/Derince Evsel Katı Atık Aktarma İstasyonu devreye alınmıştır.
Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (LFG) devreye alınmıştır.
Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi tamamlanarak faaliyete başlamıştır.
23
GENEL MÜDÜRLÜK
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Entegre Yönetim Sistemi Dokümantasyon ve Takip Faaliyetleri
Laboratuvarda Yeterlilik Deneyleri yapılabilmesi için TS EN ISO/IEC 17043 Yeterlilik Deneyleri
Standardı kapsamında Yönetim Sistemi kurulması kararlaştırılmıştır. Buna bağlı olarak ilgili standardın
gerekliliklerini karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonunda gerekli
güncellemeler yapılmış ve yayınlanmıştır. Ayrıca uygulama değişiklikleri ve iyileştirmeler
doğrultusunda yönetim sistemleri dokümantasyonunda gerekli güncellemeler yapılmış olup
sahalarda kullanılan kontrollü kopya dokümanların da bu doğrultuda güncelliği sağlanmıştır.
Organizasyon kapsamında tanımlanmış tüm pozisyonlara ait görev tanımı güncelleme çalışmaları
tamamlanarak yayınlanması ve dağıtımı sağlanmıştır.
Risk Değerlendirme Tablolarının Güncellenmesi
Faaliyetlerle ilgili çevre ve İSG risk değerlendirme tablolarının güncelleme çalışmaları İSG Şefi
koordinasyonunda yürütülmektedir. 2013 yılında Yakma Şefliği, Atık Besleme Gaz Temizleme
Sorumluluğu, Enerji Üretim Sorumluluğu, Geri Kazanım Sorumluluğu, Atık Kabul Planlama Şefliği,
Laboratuvar Şefliği ve dış birimler Dilovası Deponi Sorumluluğu, Hafriyat Şefliği faaliyetleri İSG ve
çevre riskleri Risk Değerlendirme Ekibi tarafından yeniden değerlendirilerek tablolar güncellenmiştir.
Entegre Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi
Entegre Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğu ve
sürekliliği belgelendirme kurumu KALİTEST tarafından 27.08.2013 tarihinde denetlenmiştir. Gözetim
denetiminde sistem açısından bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Denetim sonucunda uygulanmakta
olan Entegre Yönetim Sisteminin ilgili standartlara uygunluğunu gösteren belgelerin güncellenmesi
sağlanmıştır.
ISO 10002 Müşteri Şikâyet Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Gözetim Denetimi
2012 yılı hedefleri doğrultusunda uygulamaya alınan Müşteri Şikâyet Yönetim Sisteminin ISO
10002:2006 standardına uygunluğu 17.01.2013 tarihinde belgelendirme kurumu KALİTEST tarafından
belgelendirilmiştir. Belgelendirme kapsamında yapılan ilk gözetim denetimi de yine KALİTEST
tarafından 26.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Denetim başarıyla sonuçlanmıştır.
24
Müşteri (İkinci Taraf) Denetimleri
İZAYDAŞ’tan hizmet alan ülkemizin seçkin kuruluşlarından dört müşterimiz tarafından, verilen
hizmetler ve buna bağlı faaliyetler kalite, çevre ve İSG açısından tedarikçi denetimleri kapsamında
denetlenmiştir. Denetlemelerde yönetim sistemleri dokümantasyonu, saha uygulamaları
incelenmiştir. Hizmetlerde yasal gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığı sorgulanmıştır. Hizmet
alımının sürekliliği açısından müşterilerimizin önemsediği bu denetimlerde majör bir uygunsuzluk
tespit edilmemiştir.
Neutec İlaç - Sakarya ....................................................... 10.01.2013
Neutec İlaç - Sakarya ....................................................... 08.11.2013
Zentiva İlaç Tekirdağ ....................................................... 12.11.2013
SHELL Upstream - Diyarbakır ........................................... 18.11.2013
DLA İncirlik - Adana.......................................................... 23.12.2013
İç Denetimler
Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve OHSAS 18001:2007 Standartları ve PR-03
İç Denetleme Prosedürü gereği iç denetimler planlanmış olup Haziran 2013 ve Aralık 2013
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Denetim ekipleri tarafından sistemde ve uygulamada görülen
uygunsuzluklar ile ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyetler başlatılmış ve bu doğrultuda iyileştirme
aksiyonları planlanarak gerçekleştirilmiştir.
25
Çalışan ve Müşteri Bildirimlerinin Takibi
2013 yılında çalışanlardan 61 adet Öneri/İstek/Şikayet ve Riske Ramak Kala bildirimi alınmış ve QDMS
Programı üzerinden takibi yapılmıştır. İSG ile ilgili bildirimler İSG Kurulunda görüşe sunulmuş, gerekli
aksiyonların planlanması ve gerçekleşmesi sağlanmıştır.
Müşteri odaklı yönetim yaklaşımıyla 2013 yılında müşterilerden gelen 18 adet öneri, istek ve şikayet
kayıt altına alındı ve ilgililere iletilerek gerekli iyileştirme aksiyonlarının yapılması sağlanmıştır. Alınan
11 müşteri şikayeti ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi kapsamında yönetilmiştir.
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı - Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı
Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekli gelişiminin sağlanması ve sistem performansının izlenmesi
amacıyla PR-05 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü gereğince 2013 Yılı Yönetimin Gözden
Geçirmesi (YGG) Toplantısı 22.01.2013 tarihinde ve YGG İzleme Toplantısı 30.07.2013 tarihinde tam
günlük programlarla Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları,
Müdürler ve EYS Yönetim Temsilciliği katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Gündem dahilinde politikalar, hedefler ve gerçekleşme durumu, performans göstergeleri
değerlendirmeleri, DÖF’ler, bir önceki YGG kararları, gerçekleşen faaliyetler, kaynak ihtiyacı, eğitimler
ve iyileştirme alanları değerlendirilmiş, sistemin sürekliliği ve iyileştirmeye yönelik kararlar alınmıştır.
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU
İZAYDAŞ Derince Şubesi – Çevre İzin ve Lisans Belgesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz yetki alanında yer alan gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan
MARPOL 73/78 EK-I, EK-II, EK-IV ve EK-V kapsamındaki atıkların yönetimine ilişkin işlemler yetki devri
ile İZAYDAŞ tarafından yürütülmektedir. Derince Atık Kabul Tesisi’nin, Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında lisanslı bir işletme olması gerekliliği
nedeniyle yönetmelik kapsamında çalışmalar başlatılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan inceleme sonrası tesise 20.11.2012 tarihinden itibaren bir yıl geçerli Geçici Faaliyet Belgesi
verilmesi uygun görülmüştü.
Geçici Faaliyet Belgesi’nin süresi içerisinde 20.05.2013 tarihine kadar lisans başvurusunun yapılması
gerekliliği çerçevesinde gerekli belgeler sisteme yüklenerek başvuru yapılmış ve Çevre ve Şehircilika
Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 25.11.2013 tarihinden itibaren 5 yıl geçerli
gürültü kontrolü ve atık kabul tesisi konularında çevre izin ve lisans belgesi alınmıştır.
Atık Yağ Beyanı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği her yıl Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na bildirimde bulunulması gereken, Atık Yağ Beyan Formu doldurularak 25.02.2013
tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
26
Atık Beyanı Sistemi
Solaklar ve Derince Tesisleri ile ilgili Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık üreticisi
yükümlülükleri arasında yer alan; her yıl mart ayı sonuna kadar beyan edilmesi gereken bir önceki yıla
ait atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web tabanlı sistemine işlenmiştir.
Sanayi Sicil Beyanı –SANSİC (B)
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereğince her takvim yılı başından itibaren 4 ay içinde
bir önceki yıla ait faaliyetleri içeren “Yıllık İşletim Cetveli” www.sanayi.gov.tr adresinden sisteme kayıt
yapılarak elektronik ortamda doldurulup, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışmaları
Tesis içerisinde çıkan ambalaj atıkları, iç ve dış mekanlarda yer alan ayrı toplama kutuları ile diğer
atıklardan ayrı toplama çalışmaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde
sürdürülmüştür. Toplanan ambalaj atıkları İzmit Belediyesi ile anlaşması bulunan ve lisanslı firma olan
Tanrıkulu Geri Dönüşüm ve Atık Değerlendirme San. Tic. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Geri dönüşüme
gönderilen ambalaj atığı miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Geri Dönüşüme Gönderilen Ambalaj Atığı Miktarları
Yıl
Miktar (kg)
2012
2013
26.060
33.070
27
Çevresel Risk Değerlendirmesi
Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2013
doğrultusunda; Atık Besleme, Laboratuvar, Gaz Temizleme, Enerji Üretim, Yakma, Geri Kazanım
Sorumluluğu, Atık Kabul, Dilovası Deponi Sorumluluğu ve Hafriyat Şefliği faaliyetlerinin çevresel risk
değerlendirmeleri EYS ve İSG Birimleri ile birlikte gözden geçirilerek güncellenmiştir.
Ayrıca her ay tesis içerisinde saha, düzen ve temizlik turu kapsamında İSG, EYS ve ilgili saha amirleri
ile saha denetimleri gerçekleştirilmiş olup, gerekli düzenlemeler için aksiyonlar başlatılmıştır.
Hava Kalitesi Ölçümleri
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde tesis etki alanında emisyon ve
hava kalitesi ölçümleri yapılmasına ilişkin TÜBİTAK MAM ile çalışma başlatılmıştır.
OTİM Bertarafı Pilot Projesi
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) Bertarafı Pilot Projesi kapsamında, kullanımı
sonlandırılan OTİM’ lerin geri kazanımı ve bertarafı için sürdürülebilir bir sistemin kurulması amacıyla
18/19.03.2013 tarihlerinde İstanbul’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitime
katılım sağlanmıştır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü çerçevesinde program faaliyetleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM)
geri kazanımı ve bertarafı için sürdürülebilir bir sistemin kurulması amacıyla, Nisan 2012 tarihinde
başlayan «OTİM Bertarafı Pilot Projesi» kapsamında CFC’lerin toplanması üzerine yapılan Bakanlık
çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığın bu çalışmaları çerçevesinde, yapılan davet ile 02.05.2013
tarihinde düzenlemiş olduğu görüş alışveriş toplantısına katılım sağlanarak sürece ilişkin bilgiler
paylaşılmıştır.
KOK Kalıntılarının Ortadan Kaldırılması ve KOK Salınımlarının Azaltılması Projesi
Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin Stockholm Sözleşmesi kapsamında KOK Kalıntılarının Ortadan
Kaldırılması ve KOK Salınımlarının Azaltılması Projesi çerçevesinde ülkemizde gerçekleştirilecek
faaliyetlerin detaylandırılması ve kapsamının belirlenmesi için Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından
verilen Proje Hazırlama Hibesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 03.06. 2013 tarihinde
düzenlenen açılış toplantısına katılım sağlanmıştır.
28
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı–UNDP ve Birleşmiş Milletler
Sanayi ve Kalkınma Örgütü-UNIDO işbirliğiyle Küresel Çevre Fonu-GEF’den sağlanan projenin ilk
aşaması olan proje hazırlık hibesi çalışmaları çerçevesinde UNDP ve UNIDO uluslararası uzmanları ve
proje paydaşlarının ilk toplantısı 04.06.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi AB
Eşleştirme Projesi
Sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve kontrolünü amacıyla 2011 tarihinde başlatılan Entegre Kirlilik
Önleme ve Kontrol Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin kapanış toplantısı
24.06.2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’ de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi
GEF destekli UNEP/MEP tarafından yürütücülüğü yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı
Yönetimi Dairesi’nin başkanlığını yaptığı bir proje gerçekleştirilmektedir. Bu proje alt bileşeni olan
«Akdeniz ülkelerindeki ulusal elektrik şirketlerinin PCB içeren veya PCB ile kontamine olmuş ekipman,
stok ve atıkların çevreye duyarlı yönetimi» çerçevesinde 15/17.07.2013 tarihlerinde düzenlenen PCB
Eğitimi Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.
29
Tesis İçi Çevre Eğitimleri
-
25.04.2013 tarihinde planlı eğitimler kapsamında tesis içerisinde faaliyetlerimizden
kaynakların atıkların yönetimine ilişkin eğitim düzenlenmiş ve çalışanlara Çevre ve Atık
Yönetimi Prosedürü (PR-09) hakkında bilgi verilmiştir.
-
Çalışanların oryantasyon eğitimleri kapsamında görev değişikliği ve yeni göreve başlayan
çalışanlara ÇYS hakkında eğitim verilmiştir.
Çevresel Risklerin ve Önemli Boyutlarının Belirlenmesi Eğitimi
08.05.2013 tarihinde Çevresel Kaza Müdahale Ekibi’nde yer alan çalışanların katılım sağladığı ve
çevresel risklerin neler olduğu, nasıl belirlenmesi gerektiği ve uygulama örneklerinin yer aldığı bir
günlük eğitim organize edilmiştir.
30
Tesis Dışı Çevre Eğitimleri
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Bölge Temsilciliği tarafından 25-26.01.2013 tarihlerinde
düzenlenen eğitim programında ‘‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ ve ‘‘Tıbbi Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği’’ hakkında eğitim verilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Teknik Gezisi
13.03.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve diğer birim
çalışanlarından oluşan bir heyeti tesislerimizde ağırladık. Yapılan toplantı da faaliyetlerimiz anlatılmış
ve uygulamada yaşan sıkıntılar ile çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.
İşletme Planları
Çevre İzin ve Lisans Belgesi Tesis İzin ve Lisans Koşulları kapsamında her yıl Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ na sunulması istenen Yakma işlemine ait İşletme Planı hazırlanarak 21.06.2013 tarihinde, I.
Sınıf Düzenli Depolama Sahası İşletme Planını 26.06.2013 tarihinde Bakanlığa gönderilmiştir.
Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı
2013 yılı ilk yarıyıl faaliyetlerine yönelik birim faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla 17.08.2013
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Çevre Yönetim Sistemi Sorumluluğu faaliyetleri anlatılarak
sunum gerçekleştirilmiştir.
31
LABORATUVAR ŞEFLİĞİ
1996 yılında kurularak faaliyetlerine başlamış olan İZAYDAŞ Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025
standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite yönetim sistemimizin tüm personelimizin
katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek, günün değişen koşullarına ayak uydurabilen yasal
etik değerlere saygılı güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı yönetim
anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından
verdiğimiz hizmetin kalitesini; belirttiğimiz metotlarla, müşteri şartlarına uygun müşterilerimizin
taleplerini memnuniyete dönüştüren ve müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamaktadır.
Sürdürmekte olduğu kalite sistemleri ve yasal gereklilikler bünyesinde 2013 yılı içerisinde
gerçekleştirdiği iç ve dış denetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve
Analizleri Yeterlilik Yönetmeliği” kapsamında yapılan denetimler ile katılım sağladığı ulusal ve
uluslararası yeterlilik testi programlarından başarılı sonuçlar elde edilmiş ve Çevre Ölçüm ve Analizleri
Yeterlik Yönetmeliği kapsamında 27.07.2017 yılına kadar yetkilendirilmiştir.
ISO 17043 Standardı kapsamında Laboratuvarlar Arası Yeterlilik Testi Programları düzenlenebilmesi
amacı ile 2013 yılında başlatılan çalışmalar tamamlanmış olup, TÜRKAK’a başvuru yapılmıştır. Bu
amaçla deneme açmalı düzenlenen “Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi Programı” (LAK) başarılı
bir şekilde tamamlanmıştır. 2014 yılının ilk 4 aylık dilimde gerçekleşmesini hedeflediğimiz TÜRKAK
Denetiminin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda ulusal ve uluslararası ölçekte Yeterlik
Testleri düzenlenebileceğimiz gibi bu amaçla TÜRKAK’a (Türk Akreditasyon Kurumu) başvuru yapan
ilk Türk Firması olmanın da gurunu yaşamaktayız.
TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası ve Ön Yeterlilik Belgesi kapsamdaki analiz parametrelerimiz
www.turkak.org.tr TÜRKAK sitesinde, www.lab-cevreorman.gov.tr T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
sitesinde ve www.izaydas.com.tr İZAYDAŞ web sitesinde yayınlanmaktadır.
Yıl
Deklarasyon Analizi
Atık Kabul Analizi
İşletme Analizi
Toplam
*
-
-
-
7927
2009
*
-
-
-
8409
2010
527
3311
3142
6980
2011
420
3815
3949
8184
2012
291
3775
3275
7341
2013
280
3047
2346
5673
2008
*
Veriler toplam olarak tutulmuştur.
32
PROJE ŞEFLİĞİ
Özbekistan Atık Yönetimi İnceleme ve Bilgi Paylaşım Ziyareti
Türk Dünyası Belediyeler Birliği organizasyonu ile Haziran ayı içerisinde Özbekistan’a atık yönetimi
inceleme ve Bilgi Paylaşım ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde Özbekistan’ın atık yönetimi
konusundaki bulunduğu durum incelenerek Belediye başkanlıkları ve Valiliklerle bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.
Ülke genelinde başlıca geri dönüştürülebilir malzemelerin yüksek toplu olarak çıktığı yerlerde ayrı
toplandığı görülmüştür.
Atıkların toplandıktan sonra şehir merkezine uzak bir noktada 20 hektar büyüklüğündeki bir vahşi bir
alana dökülerek açık havada yakıldığı görülmüştür.
Çalışmalar
–
–
Düzce Üniversite ile birlikte TÜBİTAK’a «Kentsel Katı Atıkların Termal İşleme Yöntemi ile Bertarafı
ve Enerji Üretimi için Bir Tesis Geliştirilmesi» projesi başvurusu yapılmış projesi ve TÜBİTAK
tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur. Aralık ayı içerisinde Düzce Üniversitesi rektörlüğü
ile imza töreni yapılarak proje çalışmasına başlanmıştır.
Evsel Atık Fizibilite çalışması kapsamında Kyushu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Takayuki SHIMAOKA,
Oriental Consulting yetkilileri, Kobelco Almanya Düsseldorf bölge yetkilisi Kazuaki SAKATA, P.E.,
Kobelco Genel Müdür Yardımcısı Junichi MINO’nun da katıldığı çalışma toplantısı düzenlenmiştir.
33
Harici Toplantılar
–
–
–
–
–
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen İSTKA destekleri bilgilendirme toplantısına
katılım gösterilmiştir.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çevre ve Enerji
Politikaları Paneline katılım gösterilmiştir.
Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen Nükleer Santral Projelerine Yerli Sanayinin Katılımı Paneli
7 ve 8 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da TÜİK tarafından düzenlenen «Atık Bertaraf ve Geri
Kazanım Tesisleri İstatistikleri Çalıştayı»’na katılım gösterilmiştir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile Projelerin desteklenmesi konusunda toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Üniversite – Sanayi - Eğitim İşbirliği Projesi
Çevre ve Temizlik hizmetleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi – Hereke Ömer İsmet UZUNYOL Meslek Yüksek Okulu ve
İZAYDAŞ arasında 2007 yılında “Üniversite – Sanayi Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.
İmzalanan protokol kapsamında İZAYDAŞ tarafından Atık Yönetimi, Çevre Denetimi, Atık Toplama ve
Taşıma Yöntemleri ve Atık Değerlendirme ve Geri Kazanım dersleri verilmektedir.
2012-2013 öğretim yılında Çevre Temizliği ve Denetimi bölümünden 40 öğrenci mezun olmuştur.
2013-2014 öğretim yılında da eğitim 44 öğrenci ile devam etmektedir.
Eğitim verilenler
–
–
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü tarafından ikincisi düzenlenen Yeşil Sektör Seminer
Günleri etkinliği kapsamında yaklaşık 350 öğrenciye Atık Yönetimi ve İZAYDAŞ hakkında teknik bir
seminer verilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi personeli için Tıbbi Atık Yönetimi eğitimi
verilmiştir.
34
–
Kocaeli Darıca Küçük Sanayi Sitesi Atık Yönetimi
eğitimi
–
–
Antalya Bölgesi Otelcilerine yönelik Antalya Hotel Equipment fuarında bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
–
Derince ve Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline Tıbbi Atık Yönetimi eğitimi verilmiştir.
Dünya Göz Hastanesinde «Tıbbi Atıkların
Yönetimi» eğitimi verilmiştir.
Kent Konseyi Çevre - Çalışma Grubu Çalışmaları
2010 yılında kurulan Kocaeli Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu çalışmalarına devam etmektedir.
Kocaeli Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu Başkanlığı’nı Mustafa GÖRGÜN (TÜPRAŞ), Başkan
Yardımcılığı’nı Onur ULUDAĞ (İZAYDAŞ) ve yazmanlığı Ömer Talha ZENGİN (Karamürsel Belediyesi)
sürdürmektedir.
Çevre Çalışma Grubu olarak yapılan faaliyetler aşağıda verilmiştir:
– Maşukiye bölgesinde açılmak istenen taşocağı ve bölge incelenerek rapor hazırlanmıştır.
– Derince Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
– Körfez Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
– TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.
– Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu toplantıları yapılmıştır.
Ziyarete Gelenler
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Irak Çevre Bakanlığı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği – Afganistan Belediyeleri
AB Projesi kapsamında İzmit Yenimahalle İlköğretim Okulu ile birlikte Polonyalı ve Bulgar okul
öncesi öğretmenleri
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın Zeki AYGÜN,
CHP Kocaeli Milletvekili Sayın Haydar AKAR
Kocaeli Vali Yardımcısı Sayın Osman Sarı
Hatay Belediyesi,
Kırşehir Belediyesi
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Numune Alma Eğitimi Kapsamında Türkiye genelindeki
laboratuvarlar,
İstanbul Gençlik Meclisi Arge Komisyonu,
ATİK İş Adamları Derneği,
35
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği,
TÜMSİAD
KATSİAD
Kayseri Sanayi Odası ve Ticaret odası üyeleri
Trakya Kalkınma Ajansı
DLA İncilik Üssünden denetime gelen yabancı misafirler ağırlamıştır.
Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Görevlileri,
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrencileri
Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencileri
Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği öğrencileri,
Alikahya İlköğretim Okulu yönetimi
MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İZAYDAŞ, 2013 yılsonu itibariyle 30.776.128,05 TL vergi öncesi kara ulaşmıştır. Cirosu 112.641.650,62
TL, yılsonu net karı ise 24.522.908,07 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılına istinaden 6.253.219,98 TL
vergi ödenmiştir.
MUHASEBE ŞEFLİĞİ
2012 Yılı Olağan Genel Kurul’u 27.03.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İZAYDAŞ’ın gelir kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır:












Yakma Gelirleri
Endüstriyel Atık Depolama Gelirleri
Tehlikeli Atık Depolama Gelirleri
İnert Atık Depolama Geliri
Özel İşlem Geliri
Belediye Evsel Atık Gelirleri
Sanayi Evsel Atık Gelirleri
Hafriyat Gelirleri
Enerji Gelirleri
Gemi Gelirleri
Laboratuvar Gelirleri
Diğer Gelirler
31.12.2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Yapımız aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim KARAOSMANOĞLU
Yön. Kur. Bşk. Vekili: Mehmet Zekeriya ÖZAK
Yön. Kur. Üyesi: Ömer POLAT
Yön. Kur. Üyesi: Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Yön. Kur. Üyesi: Hikmet KARAASLAN
Yön. Kur. Üyesi: Mevlüt DEMİR
Yön. Kur. Üyesi: Doğan EROL
Yön. Kur. Üyesi: Yusuf ÇALKAVUR
Yön. Kur. Üyesi: Hasan GÜZEL
Denetim Kur. Üyesi: Salih TOKATLIOĞLU
Denetim Kur. Üyesi: Mustafa YILMAZ
Denetim Kur. Üyesi: Kadir EROL
Denetim Kur. Üyesi: Recep AKÇAKAYA
Denetim Kur. Üyesi: Murat BALABAN
36
AKTİF (VARLIKLAR)
İZAYDAŞ 2008- 2013 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI
2008
2009
2010
2011
Cari Dönem
Cari Dönem
Cari Dönem
Cari Dönem
2012
Cari Dönem
2013
Cari Dönem
14.877.405,21
4.794.363,75
0
0,00
6.701.764,81 10.964.059,06
68.655,67
0,00
1.779.017,53
2.095.403,64
0
0
458.548,28
12.058,36
23.885.391,50 17.865.884,81
2.322.217,20
0
11.751.030,40
0,00
3.947.209,24
0
158.595,60
18.179.052,44
14.358.036,46
0
12.550.849,50
0,00
2.679.175,03
0
1.322.001,84
30.910.062,83
I- DÖNEN VARLIKLAR
A-HAZIR DEĞERLER
B-MENKUL KIYMETLER
C- TICARI ALACAKLAR
D-DİĞER ALACAKLAR
E-STOKLAR
F-GELECEK AYLR. AİT GDR.VE GELİR TAHAKKUK
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
1.270.579,56 117.228.681,77
0
0
3.811.577,90
7.877.891,79
1.574.562,71
0,00
1.146.924,78
1.983.549,72
0
0
37.533,73
9.762,12
7.841.178,68 127.099.885,40
AKTİF (VARLIKLAR)
II - DURAN VARLIKLAR
2008
Cari Dönem
19.243.496,52
2009
Cari Dönem
19.063.731,36
2010
Cari Dönem
21.982.910,84
2011
Cari Dönem
29.476.741,17
2012
Cari Dönem
28.635.270,85
2013
Cari Dönem
38.540.555,78
0
12.161.532,64
5.096.872,97
1.450.965,77
0
12.156.313,55
5.063.513,96
1.824.566,83
0
0
12.156.313,55 12.156.313,55
7.578.626,27
7.990.590,19
2.206.985,83
2.727.663,72
12.156.313,55
7.440.056,73
2.638.601,51
12.157.943,55
23.491.086,53
2.382.227,70
534.125,14
19.337,02
6.602.173,71
6.400.299,06
509.298
0
0
21.982.910,84 29.476.741,17
45.868.302,34 47.342.625,98
4.509.238,49
5.550.377,69
50.377.540,83 52.893.003,67
28.635.270,85
46.814.323,29
6.870.784,87
53.685.108,16
38.540.555,78
69.450.618,61
7.607.110,35
77.057.728,96
2012
Cari Dönem
2013
Cari Dönem
A- TİCARİ ALACAKLAR
B- DİĞER ALACAKLAR
C- MALİ DURAN VARLIKLAR
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
F-GELECEK
YIL.AİT
GDR.VE
GELİR
TAHAKKUK
G-DİĞER DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF TOPLAM
IV-NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
0
0
19.243.496,52
19.063.731,36
27.084.675,20 146.163.616,76
3.467.151,33
3.343.504,33
30.551.826,53 149.507.121,09
PASİF
2008
Cari Dönem
2009
Cari Dönem
40.985,19
2010
Cari Dönem
2011
Cari Dönem
I -KISA VADELİ BORÇLAR
A-MALİ BORÇLAR
229.393,68
0
0
0
0
0
B-TİCARİ BORÇLAR
2.118.964,15
1.757.187,57
4.223.292,74
9.793.229,50
5.087.059,36
6.238.127,53
C-DİĞER BORÇLAR
1.086.188,45
115.917.182,41
13.984.391,73
22.095,53
3.855.962,07
19.784,35
D-ALINAN AVANSLAR
E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
G-GELECEK AYLR.AİT GELİR.VE GİDER.TAH.
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI
PASİF
7.332,43
9.456,37
527.526,54
2.909.160,27
917.973,15
564.161,99
977.260,36
1.701.717,89
1.623.682,77
1.394.555,69
1.004.836,72
1.310.183,20
-83.737,21
117.442,82
0
289.158,71
833.765,64
1.680.727,12
4.335.401,86
119.502.987,06
20.358.893,78
14.408.199,70
11.699.596,94
9.812.984,19
2008
Cari Dönem
2009
Cari Dönem
2010
Cari Dönem
2011
Cari Dönem
2012
Cari Dönem
2013
Cari Dönem
11.000.000,00
II -UZUN VADELİ BORÇLAR
A-MALİ BORÇLAR
B-TİCARİ BORÇLAR
C-DİĞER BORÇLAR
0
0
0
0
D-ALINAN AVANSLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
146.972,00
146.972,00
146.972,00
146.972,00
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
F-GELECEK YIL.AİT GELİR.VE GDR.TAHAKKUK
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
UZUN VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
A-ÖDENMİŞ SERMAYE
B-SERMAYE YEDEKLERİ
C-KAR YEDEKLERİ
D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
F-DÖNEM NET KARI
317.000,00
537.000,00
732.600,00
732.600,00
1.103.850,00
1.312.865,00
6.220.779,44
11.212.273,34
14.781.057,70
14.781.057,70
18.683.604,28
22.654.889,35
()
-1.151.221,14
5.211.493,90
3.911.356,36
-1.151.221,14
7.425.017,72
4.180.300,07
24.522.908,07
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
22.749.273,34
26.660.629,70
25.509.408,56
32.934.426,28
35.114.726,35
59.637.634,42
PASİF TOPLAM
27.084.675,20
146.163.616,76
45.868.302,34
47.342.625,98
46.670.143,28
69.450.618,61
3.467.151,33
3.343.504,33
4.509.238,49
5.550.377,69
6.870.784,87
7.607.110,35
30.551.826,53
149.507.121,09
50.377.540,83
52.893.003,67
53.685.108,16
77.057.728,96
IV- NAZIM HESAPLAR
GENEL TOPLAM
37
İZAYDAŞ 2008-2012 Karşılaştırmalı Gelir
Tablosu
A- BRÜT SATIŞLAR
2008 Cari
Dönem
(TL)
2009 Cari
Dönem
(TL)
2010 Cari
Dönem
(TL)
2011 Cari
Dönem
(TL)
2012 Cari
Dönem
(TL)
2013 Cari
Dönem
(TL)
44.511.204,13
47.422.413,22
44.169.214,89
60.321.863,72
76.326.303,05
111.498.056,19
53.094,81
31.974,98
105.237,02
76.796,50
470.126,68
409.927,11
C- NET SATIŞLAR
44.458.109,32
47.390.438,24
44.063.977,87
60.245.067,22
75.856.176,37
111.088.129,08
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
31.133.262,96
35.972.493,85
40.000.459,87
45.732.536,01
63.314.114,10
72.851.185,06
13.324.846,36
11.417.944,39
4.063.518,00
14.512.531,21
12.542.062,27
38.236.944,02
5.566.822,82
6.849.343,24
4.930.613,51
5.208.171,55
6.270.790,55
6.600.479,63
7.758.023,54
4.568.601,15
-867.095,51
9.304.359,66
6.271.271,12
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR
VE KARLAR
190.944,61
6.761.631,36
3.210.705,82
762.544,57
646.499,42
1.553.521,54
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER
VE ZA.
913.726,16
860.395,49
435.127,77
176.615,43
1.253.032,77
1.898.721,05
22.617,17
2.832.496,21
2.253.560,47
235.833,82
22.872,04
25.165,00
7.012.624,82
7.637.340,81
-345.077,93
9.654.454,98
5.641.866,33
31.266.099,88
0
57.980,20
5.950,00
0
422.772,43
2.274.294,85
812.093,21
366.368,25
333.192,99
489.971,83
6.589.852,39
5.421.026,16
-1.151.221,14
9.288.086,73
5.308.673,34
30.776.128,05
1.378.358,49
1.509.669,80
1.863.069,01
1.128.373,27
6.253.219,98
5.211.493,90
3.911.356,36
7.425.017,72
4.180.300,07
24.522.908,07
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
DÖNEM KARI VE ZARARI
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜRÜMLÜLÜK KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-1.151.221,14
38
31.636.464,39
İNSAN KAYNAKLARI ŞEFLİĞİ
Personel İstatistiklerimiz
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kurumumuzda çalışan sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Dönem Başı
İşten Ayrılan
İşe Giren
Dönem Sonu
2008
274
6
2009
280
26
2010
273
21
2011
254
4
2012
265
12
2013
257
9
12
19
2
15
4
3
280
273
254
265
257
251
Müteahhit Firmalar ve Diğer Personel Sayıları
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle kurumumuza sürekli hizmet veren müteahhit firmalarında çalışan kişi
sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Destek Konusu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Güvenlik
-
12
12
30
29
30
Temizlik ve Yardımcı
Hizmetler
57
61
67
72
75
71
Toplam
57
73
79
102
104
101
Revir Faaliyetleri
İZAYDAŞ Sağlık Birimi verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Periyodik Muayene
Ayaktan Tedavi
Hastaneye Sevk
Pansuman
Enjeksiyon
Aşı
Kan ve idrar tahlili
2010
2011
2012
2013
248
1104
308
183
133
111
111
238
1103
347
159
112
98
138
300
953
368
216
195
68
504
274
689
312
174
171
32
333
39
DESTEK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
Tehlikeli Atık Taşımacılığı
Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği gereği; atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından
taşınması gerekmektedir.
İZAYDAŞ sahip olduğu 8 lisanslı araç ve 12 sertifikalı sürücü ile tehlikeli atık taşıma hizmeti
vermektedir. 2013 Aralık ayı sonu itibariyle İZAYDAŞ lisanslı araçlarıyla müşterilerine 1.748 ton atık
yağ, 5.821 ton tehlikeli atık olmak üzere toplam 7.569 ton tehlikeli atık için taşıma hizmeti vermiştir.
Ayrıca Derince Limanı’ndan tesisimize toplam 26 sefer ile taşınan sintine ve slaç miktarı 314 ton,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi – Ulaşım biriminden taşınan ise toplam 7 sefer ile 75 ton’dur.
Firmalardan Taşınan:
Atık Yağ
Tehlikeli Atık
Firmalardan Sefer
Sayısı
Derince Limanı
Sintine/Slaç (Sefer
Sayısı)
KBB Deniz Ulaşım
Sintine (Sefer Sayısı)
Birim
ton
ton
sefer
sefer
ton
sefer
ton
2008
550
790
2009
2010
2011
2012
2013
878,58
811,69
933,62
982,90 1.748,44
795,26 1.619,70 2.981,10 6.878,05 5.821,91
263
348
535
904
1.336
23
81
229,88 1.046,44
7
25,51
18
108,83
42
577,50
46
578,60
75
948,02
26
313,72
11
107,74
10
112,00
12
137,28
7
74,56

2013 yılında iki adet ADR’li tehlikeli atık taşıma kamyonu ve bir adet motorin ikmal aracı
alınmıştır.

9 Adet şoföre tehlikeli atık taşıması için SRC 5 eğitimi aldı ve belgeyi almaya hak kazanmıştır.
Evsel Atık Taşımacılığı
2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Karamürsel aktarma istasyonundan toplam 38 sefer ile 557 ton
evsel atık taşınmıştır.
40
Hizmet alımı yoluyla aktarma istasyonlarımızın bulunduğu Kandıra’dan 9.462 ton, Körfez/Derince’den
76.490 ton ve Gebze’den 27.385 ton evsel atık taşınmıştır.
İhbarlı Atık Uygulaması
Sahibi ve niteliği bilinmeyen atıklara uygulanan işlemleri kapsamaktadır. Yazılı ya da sözlü ihbarla
ilgili, atığın bulunduğu ilin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu Belediye,
bilgilendirilerek konuyla ilgili yazılı talep istenir.
2013 yılı içerisinde 5 adet ihbarlı atık bildirimi yapılmıştır.
İZAYDAŞ bildirilen bu ihbarlı atıkların taşımacılık ve ön işlemlerini de yaparak bertarafını sağlamıştır.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
SATINALMA ŞEFLİĞİ
2013 yılı içerisinde doğrudan temin yöntemiyle;




5.805.161,19 TL Mal Alımı,
2.999.626,86 TL Hizmet Alımı,
100.708,98 TL Yapım İşi,
3.200,00 TL Danışmanlık Hizmeti satın alınmıştır.
İHALE VE SÖZLEŞMELER ŞEFLİĞİ
2013 yılında toplam sözleşme bedeli 35.621.060,13 TL + KDV olan toplam 63 adet ihale
gerçekleştirilmiştir.
41
PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA ŞEFLİĞİ
Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Belgesi Alınması
İZAYDAŞ olarak bağlı bulunduğu mevzuata tam uyumla çalışırken, müşterilerinden gelen şikâyetleri,
şeffaflık, erişebilirlik, adillik ve tarafsızlık içerisinde izlenebilir bir yapıyla inceleyip, şikâyeti çözüm
sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden bir yönetim sistemi kurmuştur.
Fuarlara Katılım

13-16 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen REW İstanbul 2013 9. Geri Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarına katılım sağlanmıştır.
Firmalara E-Bülten Gönderilmesi
Atık Üreticilerini, İZAYDAŞ’ın yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmek üzere üç aylık
periyotlarda e-bültenler hazırlanmış ve email ile yolu ile binlerce firmaya gönderilmiştir.
42
İZAYDAŞ Akademi
Sektöre öncülük eden bir kamu kuruluşu olarak, çalışanlarımızın bilgi ve birikimlerini sahip olduğumuz
tesisleri de kullanarak, atık üreticilerine ve diğer ilgili paydaşlara aktarmak amacıyla kurulan
“İZAYDAŞ AKADEMİ” eğitim programı ile;
- 24-25 Ocak 2013 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrencilerine,
- 21-22 Mart 2013 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrencilerine,
- 02-03 Mayıs 2013 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrencilerine,
- 24-25 Temmuz 2013 tarihlerinde 1.Grup Stajyer Öğrencilere,
- 29 Ağustos 2013 tarihinde 2.Grup Stajyer Öğrencilere,
eğitimler verilmiştir.
Gelen Atık Miktarları
1.Yakma Tesisine Gelen Atık Miktarları
Aylar
Gelen (kg)
2008
20.676.991
2009
24.449.808
2010
22.670.379
2011
35.112.650
2012
37.208.511
2013
30.814.914
2.Düzenli Depolama Alanlarına Gelen Atık Miktarları
Yıl
2008
1. Sınıf Depolama
(kg)
8.895.831
2. Sınıf Depolama
(kg)
12.134.081
Toplam
(kg)
780.682
2009
12.061.116
27.648.800
3.400.452
2010
10.778.896
56.928.197
67.707.093
2011
5.610.252
52.010.204
57.620.456
2012
11.708.712
33.444.594
45.153.306
2013
293.682.606
70.719.201
364.401.807
43
Nakliye Hizmeti
Yıl
Hizmet Verilen Firma Sayısı
(adet)
57
33
142
566
999
1.178
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gerçekleştirilen Sefer Sayısı
(adet)
129
66
924
970
2.497
2.540
Deniz Hizmetleri
Hizmet Verilen Gemiler ve Elde Edilen Gelirler
Yıl
Atık Alınan Gemi Sayısı
(adet)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
69
187
264
2196
3176
3471
Gemilerden Alınan Atık Cins ve Miktarları
Yıl
2008
Sintine
(m3)
283
Slaç
(m3)
235
2009
810
809
2010
799
2011
Atık Yağ
(m3)
25
Çöp
(m3)
95
Pis Su
(m3)
8
Toplam
(m3)
646
82
157
0
1858
852
86
247
0
1984
1706
2883
195
1885
424
7093
2012
2344
3869
226
2518
796
9753
2013
2677
4219
316
2880
923
11.015
44
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
YAKMA ŞEFLİĞİ
Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi
5.400 kg/saat yakma kapasiteli tesisin çalışma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki
plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC, solvent, boya
atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları v.b. tehlikeli atıklar ile klinik atıkların yakılarak
bertaraf edilmesine dayanır.
Tesise kabul edilen Tehlikeli Atıklar’ın beyanı, etiketlenmesi, taşınması ve bertarafı T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Yakılan Atıklar
Atık kabul kriterleri doğrultusunda yakma tesisinde yakılarak bertaraf edilen atıklara ait veriler
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2013 yılında yakma tesisinde ek yakıt olarak 185 ton fuel-oil
kullanılmıştır.
Yıl
Birim
Katı Atık
Sulu Sıvı
ton
Klinik
Atık
448
291
Özel Sıvı
13.520
14.682
Fıçı
Besleme
1.402
1.127
2008
ton
2009
Toplam
1.284
1.194
Yanabilir
Sıvı
3.994
5.077
390
291
2010
ton
13.441
1.023
13
291
1.369
5.196
21.333
2011
ton
20.188
1.203
14
453
2.009
6.034
29.901
2012
ton
22.204
1.471
14
1.576
2.493
5.616
33.374
2013
ton
22.842
1.660
22
1.835
1.542
4.632
32.533
45
21.038
22.707
Çıkan Atıklar
Yakma işlemi sonucunda tesisimizden çıkan atık miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Çıkan Cüruf Miktarı
ton
5.084
5.219
6.217
10.092
11.712
8.569
Çıkan Filtre Pres Kek Miktarı
ton
1.318
1.723
1.582
1.797
2.115
1.990
Çıkan Kül Miktarı
ton
247
314
350
317
480
416
Atıkların analizleri yapıldıktan sonra tehlikeli atık depolama sahasında depolanarak bertaraf
edilmiştir.
Performans
Tesisin 2013 yılı sonu itibariyle toplam çalışma saati 7.022 saat, duruş saati 380 saat ve planlı bakım
duruş saati 1.338 saat olmuştur.
Enerji Üretimi
2013 yılı içerisinde 32.533 ton yakılan bu atıklardan sahip olunan 49 yıllık üretim lisansı çerçevesinde,
14.988.900 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Bunun 9.020.200 kWh’ı tesiste kullanılmış, 7.020.950
kWh’ı TEİAŞ’a satılmış ve 1.052.250 kWh elektrik satın alınmıştır.
kWh
2008
2009
2010
Üretilen Elektrik
kWh
12.486.000
12.592.900
13.384.100
Alınan Elektrik
kWh
1.290.490
1.270.420
Tüketilen Elektrik
kWh
9.097.990
Satılan Elektrik
kWh
4.678.500
2011
2012
2013
20.733.800
16.890.700
14.988.900
1.332.270
976.000
1.162.300
1.052.250
9.388.500
9.227.580
10.316.600
9.541.970
9.020.200
4.474.820
5.951.790
11.695.600
8.600.430
7.020.950
Planlı Bakım, Revizyon ve Yeni Projeler
2013 yılında planlı bakım duruş döneminde ikinci yanma odası ve döner fırın refrakter tuğlaları
yenilenmiştir. Bu tuğlaların bir kısmı 16 yıl çalışmadan sonra ilk defa değişimi yapılmıştır. Tesiste ilk
defa yapılan diğer bir revizyon işi de türbin otomasyon sisteminin yenilenmesidir. Ayrıca 2013 yılında
tesis çelik konstrüksiyon boya işi yapılmıştır.
2013 yılında baca gazındaki Dioksin-Furanların arıtılması amacı ile mevcut çalışan Aktif Karbon
kolonuna ek olarak tesis ESP ünitesi öncesinde baca gazı içine aktif toz karbon püskürtme sisteminin
kurulması projesi hayata geçirilmiştir. Çalışma sonuçları olumlu olup Bakanlık izni beklenmektedir.
Proje fikri, tesisin kurulması ve devreye alınması İZAYDAŞ bünyesinde gerçekleştirilmiştir.
1. Toz Aktif Karbon Püskürtme Sistemi 2. Türbin Otomasyon Sisteminin Değişimi; 3. Döner Fırın - Tuğla Değişimi
46
Geri Kazanım
Sterilizasyon Tesisi
Kocaeli ili sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından
bertaraf edilmektedir. 2009 yılına kadar tıbbı atıklar ve patolojik atıklar tehlikeli atık yakma tesisinde
yakılarak bertaraf edilmekteydi. 2009 yılında sterilizasyon tesisinin devreye alınması ile birlikte tıbbi
atıklar sterilizayon tesisinde bertaraf edilmeye başlanmıştır. Patolojik atıklar ise yakma tesisinde
yakılarak bertaraf edilmeye devam etmiştir. Yaklaşık 650 sağlık kuruluşundan toplanan atıkların
sterilize edildikten sonra nihai depolaması yapılarak patolojik atıkların ise yakılarak bertarafı
sağlanmaktadır.
Kocaeli ilinde toplanan tıbbi atık miktarı tabloda görülmektedir.
Yıl
Toplam Tıbbi Atık Miktarı (kg)
Patolojik Atık Miktarı (kg)
2008
1.232.190 (*)
<-
2009
1.361.545 (*)
<-
2010
1.350.090
10.599
2011
1.575.530
13.136
2012
1.788.826
13.284
2013
1.780.308
25.507
(*) Patolojik atıklar dahil
Sağlık kuruluşları çalışanlarına yönelik tıbbi atık yönetimi konusunda eğitim faaliyetleri yapılmaktadır.
Biyogaz’dan Enerji
Biyogaz Tesisi’nde çim, hal atığı, işkembe içi atığı, tavuk ve büyükbaş gübresi kullanılarak anaerobik
çürütme sonucu biyogaz elde edilmektedir. Üretilen gaz, gaz motoruna verilerek elektrik enerjisine
dönüştürülmektedir. Gaz motorunun soğutulması ile ortaya çıkan ısı enerjisi ise reaktörlerin
ısıtılmasında kullanılmaktadır.
2012 yılında EPDK’ndan alınan tesisin yenilenebilir enerji kapsamında 10 yıl geçerli olacak lisans
belgesi ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan kısmi geçici kabulü kapsamda
01.11.2012 tarihinden itibaren tesiste üretilen elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kapsamında
SEDAŞ’a satılmaktadır. 2013 yılında üretilen elektrik 202.000 kWh’dir.
Tesise alınan atık ve tesisten çıkan gübre miktarı tabloda görülmektedir.
47
2010
2011
2012
2013
Birim
801.085
488.520
648.720
760.330
kg
Tavuk Gübresi
0
380.020
260.200
162.820
kg
Büyükbaş Gübre
0
3.820.470
2.972.560
1.783.190
kg
Hal Atığı
0
332.040
1.406.670
370.390
kg
İşkembe İçi Atık
0
150.620
315.510
242.690
kg
Diğer
0
0
132.440
62.910
kg
801.085
5.171.670
5.736.100
3.382.330
kg
0
2.831.460
4.473.670
4.565.920
kg
Çim
Toplam
Gübre Çıkışı
Tesisten çıkan sıvı gübre civardaki çiftçiye ve büyükbaş gübre alınan çiftliklere verilmektedir.
MBR Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Yapımı ve Devreye Alınması
İZAYDAŞ atıksularının İSU deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılması için yapılması planlanan arıtma
tesisisin 2013 yılında inşası tamamlanmış ve devreye alma çalışmalarına başlanmıştır. Arıtma
sonrasında çıkan atık su kollektör hattı ile İSU’ya ait 42 Evler Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma
Tesisi’ne gönderilmektedir.
Dilovası ve Gebze Katı Atık Depolama sahaları çöp sızıntı suları İZAYDAŞ Solaklar Tesisine taşınmıştır.
PCB’li Ekipman Arındırma Deneme Çalışması
Türkiye, imzaladığı Stockholm Sözleşmesi ile 2025 yılına kadar PCB’lerin de yer aldığı 12 kalıcı organik
kirleticinin imhasına yönelik işlemleri tamamlamak durumundadır. Bu konuda PCB içeren
Ekipmanların fotokatalitik yöntem ile arındırılmasına yönelik olarak İZAYDAŞ, TÜBİTAK MAM ve GEP
GRUP işbirliğiyle bir deneme çalışması gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.
48
Atık Kabul
Atıkların kabulü, tesis içi yönlendirme, stoklama, boşaltma ve ön işlemleri yapılmıştır. Günlük yakma
menüleri hazırlanarak atıkların yakmaya hazırlanması sağlanmıştır.
2013 yılı ön işlem miktarları
Yıllar bazında atıklara yapılan ön işlem miktarı (sıvı bölme, toz bölme, parçalama vb.) tabloda
görülmektedir.
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Brm
Ön İşlem İşçilik
0
0
0
0
0
100 saat
Muhtelif sıvı ya da tozların
istenilen ağırlığa
ayarlanması
Geri Dön. Giden Plas. Amb.
Değişik ebatlardaki çelik
fıçı, tel kafes ve gaz
tüplerinin parçalanması,
preslenmesi
156.755
162.129
177.711
162.252
289.363
361.632 kg
39.340
21.420
39.800
44.900
126.860
142.600 kg
293.010
203.720
274.940
295.160
316.680
528.640 kg
Ön İşl. Sah. Alınan Plas Fıçı
Bozuk Gıda Presleme
Bozuk Gıda Parçalama
Floresan Parçalama
3.782
4.376
4.241
4.525
5.642
9.661
259.185 862.228 174.075
83.645 391.250
52.940
0
0
0
0 871.700 2.154.425
54.309
95.627
105.440 132.221 124.418 118.619
Ön İşlem Miktarları
2008
157
2009
162
2010
178
2011
162
2012
289
adet
kg
kg
kg
2013 Birim
362 Ton
Ara depolama inşaatı
2013 yılında yeni başlayan projelerden birisi de Ara depolama tesis kurulması işi olmuştur. Ara
depolama inşaatı başlamış olup, mevcut yapının söküm işi temel kazı çalışmaları tamamlanmıştır.
İnşaat devam etmektedir.
49
DEPONİ ALANLARI MÜDÜRLÜĞÜ
DEPONİ ŞEFLİĞİ
Solaklar Düzenli Depolama Alanları
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 800.000 m2’lik alanın 363.007 m2’lik
bölümünde, Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Alanları 1997 yılında inşa
edilmiştir. Düzenli depolama sahasına kabul edilen evsel ve tehlikeli atıklar, atığın cinsine göre uygun
olan lottaki çalışma alanına aktarılır. Evsel atıklar için 3.163.000 m3 kapasiteli altı lot (Aradaki yollarla
beraber kapasite 4.250.000m3), tehlikeli atıklar için 969.919 m3 kapasiteli bir lot bulunmaktadır. İş
makineleri yardımı ile serme/sıkıştırma işlemleri uygulanarak üstüne koku ve olumsuz çevre şartlarını
önlemek için ara örtü toprağı ile kapatılır.
25-32 yıl arasında tahmin edilen depolama işlemi tamamlanınca yeşillendirilecek olan bu alan T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iade edilecektir.
Solaklar Depolama Sahası
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tehlikeli Atık Miktarı
ton
16.304
22.670
22.286
20.174
27.318
304.875
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık
Mik.
Evsel Atık Miktarı
ton
14.399
31.263
54.259
48.704
34.269
70.439
ton
271.516
300.035
442.633
441.004
494.071
536.479
50
Evsel Atık Lotu
Tehlikeli Atık Lotu
05.04.2011 tarihinde Tehlikeli Atık Lotu İşletme Planı ve gerekli belgeler revize edilerek yeniden
hazırlanmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilmiştir. 18.07.2011 tarihinde bakanlık
tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar kapsamında kullanılmak üzere
“Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi” verilmiştir.
51
İZAYDAŞ Solaklar depolama alanlarında 2013 yılında 70.439 ton endüstriyel atık, 304.875 ton tehlikeli
atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilmiştir.
Solaklar Depolama Sahası Genel Konular
10.12.2013 tarihinde Solaklar Depolama Sahasında çöpün sıkıştırma işleminde kullanılmak üzere
BOMAG -672 markalı kompaktör alınmıştır.
52
Depo Gazı (LFG)/ Enerji Üretimi Projesi
İZAYDAŞ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik
Üretim Santrali Yapımı ve İşletilmesi ile ilgili 23.06.2010 tarihinde ihalesi yapılan tesis 02.03.2012
tarihinde elektrik üretimine başlamıştır. 2013 yılı sonu itibari ile toplam brüt üretim miktarı:
19.118.281 kWh olarak gerçekleşmiştir.
Yıl
2012
2013
Brüt Üretilen Enerji
(kWh/yıl)
6.283.670
19.118.281
Kullanılan Enerji
(kWh/yıl)
265.986
710.478
Satılan Enerji
(kWh/yıl) (*)
6.021.170
18.352.270
(*) Trafo ve bara kayıpları sonrası şebekeye verilen net elektrik enerjisini ifade etmektedir.
Körfez Enerji tarafından getirilen gaz balonunun yeri için Lot 6’nın belli bir kısmında revizyon yapılmış
olup, balonun konulacağı yer düzenlendikten sonra zemin yönetmeliklerine uygun olarak yeniden
düzenlenmiştir.
07.07.2013 tarihinde gaz balonu çalışmaları tamamlanmış olup, Tehlikeli atık lotunda zemin
düzenlemeleri yapılmış alana monte edilmiştir.
Atık Karakterizasyon Çalışması
Solaklar ve Dilovası sahalarında 12 ilçe belediyesine ait 2013 yılı yaz ve kış dönemi atık
karakterizasyon çalışmaları 18.02.2013 ve 17.06.2013 tarihlerinde yapılmıştır.
53
Yeraltı Suyu /Sızıntı Suyu Analizi
2013 yılında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik gereği kuyulardan numuneler alınarak
analizleri yaptırılmıştır. Yapılan analizler “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 1’de belirtilen kıta içi su kaynaklı kalite kriterleri – kirlilik parametresi doğrultusunda belirtilen analizler olup, analiz
sonuçları uygun çıkmıştır. Ayrıca Evsel ve Tehlikeli Atık Lotu sızıntı suyu numuneleri belli periyodlarda
alınıp, analizleri yaptırılmaktadır.
Deponi Sahasında Koku Giderimi Çalışmaları
09.08.2011 tarihinde sistem devreye alınan koku bariyer sistemi, 2013 yılında da sistem verimli olarak
kullanılmaya devam edilmiştir.
Ayrıca;” Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” gereği İZAYDAŞ-Depolama
Sahalarından mesken bölgelere koku yayılımının tespit edilebilmesi için TÜBİTAK –MAM ile çalışma
yapılarak koku yayılım haritaları çıkarılmıştır.
TÜBİTAK –MAM ile yapılan çalışma
Dilovası Evsel Atık Düzenli Depolama Alanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 32.000 m2’lik 1. lot 2007 yılı itibari ile İZAYDAŞ
tarafından işletilmeye başlanmıştır. Tesise evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atık alımı yapılmaktadır.
KKB Çevre Koruma ve kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Dilovası’nda ilave lot yapımı ile ilgili ihale
ve yasal izinler aşaması tamamlanmış olup; fiili olarak 06.09.2012 tarihinde lot yapımına başlanmıştır.
Dilovasında yeni lot çalışmaları Ekim 2013 ayı sonunda tamamlanmıştır. Saha platform çalışmalarının
tamamlanmasına istinaden 27.11.2013 tarihinden itibaren sahanın fiili olarak işletilmesine
başlanmıştır.
Dilovası Atık Miktarları
Dilovası Depolama Sahası
Evsel Nitelikli Endüstriyel Atık
Mik.
Evsel Atık Miktarı
Birim
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ton
226.305
21.823
21.041
22.070
20.867
12.246
ton
33.828
77.259
42.970
88.488
60.620
41.139
54
Dilovası Çöp Suyu Miktarları
2008-2013 yılları arasındaki çöp suyu miktarları aşağıdaki gibidir.
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Dilovası Çöp Suyu Miktarı
(kg)
39.416.050
52.886.850
57.269.700
26.585.050
27.170.450
22.843.850
Gebze Çöp Suyu
Miktarı(kg)
4.134.000
13.132.510
23.874.160
12.773.540
14.599.640
11.667.420
HAFRİYAT ŞEFLİĞİ
İZAYDAŞ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirmesiyle hafriyat sahalarının işletimini de
bünyesine katmıştır. 2012 yılında aşağıda tablo verilen hafriyat sahalarına ve rekreasyon alanlarına
hafriyat alımı yapılmıştır.
2012 ve 2013 yılında hafriyat sahalarımıza alınan hafriyat miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Hafriyat Sahası
Muallimköy
Sarp Deresi
Tavşanlı (Suat Yılmaz)
Üçtepeler
Çayırova
Tavşanlı Köyü
Doğantepe
İlimtepe
Köseköy (Knauf)
Maşukiye
Yeniköy
Ketenciler (Akmeşe)
Gebze Aktarma
Kırmataş
Pelitli
Sepetçi
Derince
Tuane Erenler
2012 Miktar(ton)
3.195.278
340.580
1.101.219
270.444
44.371
157.800
688.452
340.095
81.875
83.400
111.905
41.818
2013’te açıldı
2013’te açıldı
2013’te açıldı
2013’te açıldı
2013’te açıldı
2013’te açıldı
2013 Miktar(ton)
898.246
Kapandı
1.348.381
Kapandı
683.976
23.675
171.087
Kapandı
Kapandı
18.648
1.141.449
432.980
68.440
1.965.337
1.088.388
27.915
85.836
625.141
6.457.237
8.579.499
GENEL TOPLAM (TON)
55
TEKNİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM ŞEFLİĞİ
Teknik Hizmetler Bakım Birimi tarafından 2013 yılı içerisinde;
 835 adet Mekanik Arıza Bakım İşi,
 167 adet Elektrik Arıza Bakım İşi,
 183 adet Enstrüman Arıza Bakım İşi,
 813 adet Araç Bakım Arıza İşi
olmak üzere 1998 adet genel iş, arızi bakım, imalat ve revizyon işi yapılmıştır.
 596 adet Mekanik Bakım İşi,
 2509 adet Elektrik Bakım İşi,
 714 adet Enstrüman Bakım İşi,
 658 adet Araç Bakım İşi
olmak üzere toplam 5.125 adet periyodik ve planlı bakım işi yapılmıştır.
İSG ŞEFLİĞİ
İş Kazaları
2013 Aralık ayı sonu itibariyle minör İş kazası sayısı 47, ölümlü iş kazası 1 adet olarak kayıtlarımıza
geçmiştir. 48 iş kazasında 65 kazazedeye ilkyardım, tıbbi müdahale, hastaneye sevk işlemleri
uygulanmıştır. 2013 yılı içerisinde 48 iş kazasından 86 iş günü kaybı oluşmuştur.
Tesisimizde kazasız iş günü sayımızı vardiya amirliği üzerinde bulunan panomuzda tutmaktayız.
Panomuzda İZAYDAŞ personelinin geçirdiği kazalar sonucu iki gün ve daha fazla kayıplı iş günü olması
durumunda panomuzu sıfırlamaktayız. 31.12.2013 tarihi itibariyle kazasız geçen iş günümüz 135
olarak kayıtlara geçmiştir. Kazasız iş günü rekorumuz ise 568 olarak kayıtlarımızda yer almaktadır.
2008-2013 yılları kaza sıklık indisi ve kaza şiddet oranı aşağıda verilmiştir.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5
14
27
28
54
48
13
111
96
2
91
86
Kaza Sıklık Oranı
35,21
98,63
45,59
41,19
67,85
59,74
Kaza Şiddet İndisi
0,091
0,803
0,162
0,003
0,011
0,94
Kaza Sayısı (İZAYDAŞ +Müteahhit Firma)
İş günü Kaybı (İZAYDAŞ + Müteahhit Firma)
56
İSG Faaliyetleri
2013 yılında Müteahhit firma işbaşı çalışma izinleri sayısı 384‘dür.
2013 yılı içerisinde toplamda çalışma izin sayısı dağılımı;
 37 adet kazı çalışması,
 292 adet tank ve kapalı alanlarda çalışma,
 261 Sıcak iş çalışması,
 433 adet yüksekte çalışma
yapılmıştır.
İSG birimi 2013 yılı içerisinde toplamda 10 kişi ile çalışmalarını sürdürmüştür.
Diğer İSG Faaliyetleri
Birimlerin yürüttüğü faaliyetlerin Risk güncelleme ve değerlendirme çalışmalarına başlanmış olup,
2013 yılı içerisinde hazırlanan plan doğrultusunda birimlerinin yürüttüğü faaliyetlerin riskleri gözden
geçirilerek güncellenmiştir. 2014 yılında Risk güncelleme çalışmalarına devam edilecektir.
Her ay İSG Kurul toplantısından önce ilgili birimlerin katılımı ile tesis düzen, temizlik, emniyet ve çevre
denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetim bulguları İSG Kurul toplantısında değerlendirilmiş olup,
görüşülen hususlarla ilgili olarak düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılmıştır.
Çalışanların, olası acil durumlara hazırlıklı olmasının sağlanması, yapılması gerekenleri ortaya koymak
ve acil müdahale ekiplerinde yer alan çalışanların etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan
çalışmalar akabinde 04.04.2013 tarihinde Acil durum müdahale ekipleri güncellenmiştir
27.08.2013 tarihinde Kalitest firması tarafından Entegre Yönetim Sistemi kapsamında belgelendirme
dış denetim gerçekleştirilmiş ve denetimde tespit edilen gözlemlerin akabinde denetim başarıyla
tamamlanmıştır.
08.11.2013 tarihinde Neutec İlaç ve 12.11.2013 tarihinde Zentiva İlaç tarafından yapılan Tedarikçi
denetimlerine katılım sağlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarımız hakkında bilgi aktarılmıştır.
18.11.2013 tarihinde İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan gelen ekiple birlikte LFG tesisi yangın emniyet
tedbirleri yerinde incelenmiştir.
23.12.2013 tarihinde DLA (Defence Logistics Agency) firmasının müşteri denetim değerlendirme
toplantısına katılarak İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda yapılan uygulamalar aktarılmıştır.
Tesisimizde bulunan İtfaiye aracının mevcut durumunun raporlandırılması akabinde yeni İtfaiye aracı
teknik özellikleri İtfaiye Daire Başkanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda Destek Hizmetleri Şefliği
ve Araç Bakım Sorumluluğu ile yapılan çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Akabinde İtfaiye aracı
alımı ile ilgili olarak ihale yapılmış ve süreç devam ettirilmektedir.
İSG Kurul Toplantıları
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 22. ve 30. maddeleri ve buna bağlı olarak çıkarılan “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” gereği her ayın III. Çarşamba günleri saat 09:30’da
İZAYDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kurul toplantıları 48 saat önce
kurul üyelerine toplantı tarih, saati ve yeri belirtilen davet ile duyuru yapılmıştır. Toplantı gündemi
kurul üyelerinin önerileri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
57
25.12.2013 tarihinde gerçekleştirilen Aralık Ayı İSG Kurul Toplantısı
İZAYDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu her ayın üçüncü haftası Çarşamba günü olağan toplantılarını
gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda ilk gündem maddesi bir önceki ay alınan kurul kararlarının
uygulamaları gözden geçirilmektedir. Toplantıya ait gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.
İSG Kurulu Standart Toplantı Gündemi;
1. Bir önceki ayın İSG Kurul Toplantı Tutanağının değerlendirilmesi
2. Varsa iş kazaları
3. Gerçekleştirilen çalışmalar
4. İşyeri hekimi tarafından sunum
5. Alt yüklenicilerin çalışmalarının değerlendirilmesi
6. Risk ve ramak kala kartlarının değerlendirilmesi
7. Sendika temsilcisi, Görevli Formen ve Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi görüş ve önerileri
8. Öneriler
Adı Soyadı
İsmail ULUDAĞ
Bircan SOYSAL
Şengül GÜLAÇTI
Recep KARTAL
Zafer KAYI
Bülent ÖZDEMİR
Hakan BUĞAN
Önder KORKMAZ
Fahrettin ALP
Şahan DEDE
Salih DEVECİ
Mahmut KILDİZE
---------Konuk Katılımcı
Görevi
İSG Kurul Görevi
Teknik Genel Müdür Yrd.
Kurul Başkanı
İSG Şefi
Kurul Sekreteri
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi
İdari İşler Şefi
Kurul Üyesi
İnsan Kaynakları Şefi
Kurul Üyesi
Görevli Formen
Kurul Üyesi
Atık Kabul/Planlama Çal.
Çalışan Temsilcisi
Mekanik Bakım Çalışanı
Çalışan Temsilcisi
EYS Yönetim Temsilcisi
Kurul Üyesi
Yakma Tesisi Müdürü
Kurul Üyesi
Teknik Hizmetler Md.
Kurul Üyesi
Düz. Depolama Alan. Md.
Kurul Üyesi
Sivil Savunma Amiri
---------İstenilmesi durumunda, İZAYDAŞ içi farklı bir birimden çalışanın konuk olarak
katılımı
58
İSG Alanında Gerçekleşen Eğitimler
No
Eğitim Adı
Tarih
Kişi
Gün
Saat
Küm.
1
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
31.01.2013
9
1
3
27
2
Bayan Çalışanlara Yönelik Kanser Eğitimi
07.03.2013
19
1
1,5
28,5
3
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu
15.03.2012
1
1
7
7
4
Tansiyon Ölçümü Eğitimi
19.03.2013
29
1
1
29
5
Çalışanlar İçin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
20.03.2013
3
1
7
21
6
İşitme Sağlığı Eğitimi
21.03.2013
12
1
1,5
18
7
Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
10-11-04.2013
3
2
16
32
8
Ergonomi
30.04.2013
13
1
1
13
9
Log Yönetimi ve Analizi
02-03.05.2013
2
2
16
32
10
Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
03-04.05.2013
3
2
16
32
11
Çevresel Risklerin ve Önemli Boyutlarının
Belirlenmesi
08.05.2012
15
1
7
105
12
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
10.05.2012
14
1
2
28
13
İş Hukuku ve 6331 Sayılı Yasa Eğitimi
14.05.2013
10
1
2,5
25
14
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
21.05.2013
15
1
2,5
37,5
15
Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi
25.06.2013
25
1
7
175
16
Deprem ve Korunma Yolları
26.06.2013
19
1
1
19
17
Kimyasal Maddelerle Çalışma ve Ortaya Çıkan Riskler
28.06.2013
10
1
1
10
18
Deprem ve Korunma Yolları
03.07.2013
23
1
1
23
19
SGK İSG TİS Sendikalar ve Sorunları
16.09.2013
5
1
7
35
20
SGK İSG TİS Sendikalar ve Sorunları
17.09.2013
8
1
7
56
21
Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi
17.09.2013
19
1
7
133
22
Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi
25.09.2013
22
1
7
154
23
SGK İSG TİS Sendikalar ve Sorunları
07.10.2013
37
1
7
259
24
SGK İSG TİS Sendikalar ve Sorunları
08.10.2013
31
1
7
217
25
Dış Birimlerde Çalışma İzin Sistemi İşleyişi Eğitimi
30.10.2013
4
1
6
24
26
Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
18-19.11.2013
2
2
16
32
27
6331 İSG Kanunu Getirdiği Yenilikler Zorunluluklar
21.11.2013
22
1
1,5
33
28
Ağır Yük Kaldırma-Ergonomi Eğitimi
28.11.2013
13
1
3
39
29
Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi
10.12.2013
12
1
7
84
30
Acil Müdahale Ekipleri Eğitimi
26.12.2013
11
1
7
77
31
Hijyen Eğitimi
30.12.2013
10
1
1
10
421
35
178
1.815
TOPLAM
olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir. 2013 yılında kişi başı İş Sağlığı ve Güvenliği
eğitim saati 4,31 saat/adam olarak kayıtlara geçmiştir.
59
Bilgi Teknolojileri Sorumluluğu
Sistem ve Yazılım Teknik Hizmetleri (Arıza / Bakım / İstek )
Sistem / Yazılım Teknik Hizmetleri (Arıza/Bakım/İstek)
Ay
Sistem
Yazılım
2010
585
187
2011
977
202
2012
830
159
2013
750
93
2013 yılında Bilgi Teknolojileri Sorumluluğu olarak Sistem ve Yazılım alanında toplam 843 adet iş emri
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen Faaliyetler









Kullanıcıların eBA ile ilgili istekleri yerine getirilmiştir.
Kullanılamaz durumda olan elektronik cihazlar hurdaya ayrılarak Malzeme Ambarı
Sorumluluğu’na teslim edilmiştir.
Sunucu ve kullanıcı PC‘lerinin RAM ve HDD iyileştirmeleri yapılarak donanım standartı
yükseltilmiştir.
5651 sayılı kanunun gereği olan İnternet Erişim Kayıt Cihazı satın alması yapılarak devreye
alınmıştır.
Yeni alınan Firewall Cihazı devreye alınarak, internet erişim politikaları yeniden düzenlenmiştir.
Ortak Yazıcı Projesi sonuçlandırılarak yeni ortak yazıcılar devreye alınmıştır.
Sunucu Odası eski network kabinleri ve ağ yapısı, yeni tek parça kabine aktarılmıştır.
Telefon Santralı ile ilgili olarak ;
- Kablajında iyileştirmeler yapıldı,
- Aylık yedekleme yapılarak ihtiyaç halinde geri yüklemeler yapılmıştır.
- İhtiyaçlar karşılanarak hat/cihaz tahsisi yapılmıştır.
- Çağrı Kayıt Programı yeni versiyon kurulumu yapılarak raporlar oluşturuldu. Aylık otomatik
halde raporlama yapması sağlanmıştır.
Telsizler ile ilgili olarak ;
- Telsiz röle istasyonu akü grubu değiştirilerek enerji kesintilerinde 8 saat kesintisiz hizmet
verecek hale getirilmiştir.
60

Tesis içi fiberoptik ağın yedeklenmesi ile ilgili olarak ;
- Fiberoptik ağ yapısı yeniden projelendirilmiştir.
- Bilgi Teknolojileri sunucu odasından tesiste bulunan tüm binalara fiberoptik kablo çekilmiştir.
- Bağlantılar yeni switch panolarında sonlandırılarak ağ yapısı 1 GBit hıza hazır hale
getirilmiştir.
- Güvenlik Ofisi kamera görüntülerinin; PC monitörleri yerine daha büyük LED monitörler ile
izlenmesi sağlanmıştır.

Hafriyat Sahaları için yedekli internetin sağlanması amacıyla ADSL + GSM modem cihazları
deneme çalışmaları yapılmıştır.
Yakıt Otomasyon Sistemi iletişim altyapısı devreye alınmıştır. PC entegrasyonu sağlandı ve
devreye alınmıştır.
Kırmataş Hafriyat Sahası için gerekli PC, yazıcı, telefon, kamera/güvenlik altyapısı sağlanarak
kantar ve donanımları devreye alınmıştır.
PDKS Cihazları ile ilgili firmalarla görüşüldü, demo cihazları denenmiştir. PDKS donanım ve
yazılım altyapısı kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Bilgi Teknolojileri İyileştirme Projesi sunumu yapılmıştır. Kısa vade çözümleri ile ilgili satınalmalar
yapılmıştır. Kalıcı çözüm için teknik şartname oluşturuldu.
İyileştirme Projesi ilgili sunucu yer açma / taşıma uygulamaları yapılmıştır.
Fiziksel sunuculardaki uygulamalar ve süreçleri yeni sanal sunuculara aktarılmıştır.
Outlook Exchange ile ilgili yapılan hizmet satınalması sonucu isteklerin yerine getirilmesi
sağlanmıştır. Kullanıcılara, Outlook’taki ANYWHERE özelliği sayesinde VPN bağlantısı olmadan Epostalarına erişimleri kazandırılmıştır.
MS Yazılım Lisans ihalesi yapılarak sunucu ve kullanıcı lisansları yenilenmiştir.
ERP teknik şartnamesi hazırlanarak ihalesi sonuçlandırılmıştır.
Nöbetçi Amirliği vardiya defterinin elektronik ortama alınması sağlanmıştır.
Görevli / Mazeret İzin Formu elektronik ortama geçirilerek eBA’ya taşınmıştır.
Envanter Formu’ndaki Envanter çalışmaları ve On-Line Randevu Sistemi çalışmaları yapılarak
devreye alınmıştır.
Web sitesi hizmeti yenilenmiştir.
IT kullanıcı standartları ve güvenlik politikaları ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
SSL sertifikası ve E-imza ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.















61
Halkla İlişkiler Sorumluluğu
Katıldığımız Organizasyonlar
Çevre ve atık yönetiminde öncü kuruluş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ olarak,
artan kapasitemiz ve atık üreticilerinin lehine uygulamaya konulan yeniliklerimizle her fırsatta atık
üreticileriyle buluşmaya gayret ediyoruz.















4.Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi
İSO 13. Çevre Ödül Töreni
Mersin Üniversitesi “Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Sempozyumu
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali
ICCI 2013
V. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi
Kocaeli Kültür Sanat Eğlence Fuarı
5 Haziran Seka Park Çevre Etkinliği
KSO Şahabettin BİLGİSU Çevre Ödülleri
Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre ve Atık Yönetimi Fuarı
Yeşil Şehirler Zirvesi
Kocaeli Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (Santek 2013)
Atex Sempozyumu
Türkiye’de Tüm Yönleri ile Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY)
11 Ocak
İstanbul
31 Ocak
İstanbul
07 Şubat
Mersin
16-21 Nisan
Antalya
20 Nisan
Kocaeli
26 Nisan
İstanbul
29 Mayıs
Kocaeli
29 Mayıs
Kocaeli
05 Haziran
Kocaeli
08 Haziran
Kocaeli
13-16 Haziran İstanbul
20 Eylül
Ankara
24-27Eylül
Kocaeli
26 Eylül
Kocaeli
22-23 Ekim
Ankara
Uluslararası Geri Dönüşüm Çevre ve Atık
Yönetimi Fuarı
ICCI 2013 Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı
KSO Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri
62
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali
Ziyaretçilerimiz
2013 yılında İZAYDAŞ’a belediyelerden, okullardan, yerli yabancı firmalardan, dernekler ve
vakıflardan, odalardan kabul edilen ziyaretçi sayısı 2.495 olmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetim
Daire Başkanı ve çalışanları İZAYDAŞ’ta
13.03.2013
Kocaeli Büyükşehir yatırımlarını incelemek için
şehrimize gelen Filistinli teknik heyet
tesislerimizi yerinde incelemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi’nden
uzman bir heyet, çeşitli inceleme ve
temaslarda bulunmak üzere İZAYDAŞ’ı ziyaret
etmiştir.

Filistin’li Teknik
08.04.2013
Heyet
KOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü
Öğrencileri İZAYDAŞ’ta 29.04.2013
Tecrübe ve birikimlerini üniversitelilerle
paylaşmaya önem veren İZAYDAŞ, öğrencilerin
sektörü daha yakından tanımalarına da imkân
sağlıyor.
İZAYDAŞ’ta
63
 Çin Heyeti İZAYDAŞ’ı ziyaret etti.
16.05.2013
Mısır hükümeti heyeti, İZAYDAŞ’ın örnek
çalışmalarını yerinde inceleyerek atık yönetimi
eğitimi almıştır. Üç günlük eğitim sonunda
sertifikalarını
alan
Mısırlı
bürokratlar,
İZAYDAŞ’ın atık yönetimindeki uygulamalarının
kendilerine örnek olacağını belirtmiştir.
Çinli teknik heyet İZAYDAŞ’ın prosesi ve
çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir.

Mısır Çevre Bakanlığı yetkilileri İZAYDAŞ’ta
eğitim gördü. 28-30.05. 2013

Roman Kültür Sanat Araştırma Derneği
AB'den GELEN misafirleri İZAYDAŞ’ta
20.08.2013
Serdar Roman Kültür ve Dayanışma Derneği,
uluslararası
sosyal
proje
çalışmaları
kapsamında, yedi ülkeden gelen genç
konukları ile birlikte İZAYDAŞ’ı ziyaret etmiştir.
AB’li gençler, kurumun faaliyetlerini ve yapılan
çalışmaları merakla izlemiştir.
64

Gölcük Devlet Hastanesi
İZAYDAŞ’TA 26.09.2013
çalışanları
Atılımcı İş Adamları Derneği
Kamu Hastaneleri Birliği ve Gölcük Necati Çelik
Devlet Hastanesi yetkililerini ağırlamıştır.
Yetkililer, çevre sağlığı açısından birçok
hizmetin yanında Kocaeli’nde ki tıbbi atıkların
bertarafını da sağlayan İZAYDAŞ'ın tıbbi atık
sterilizasyon tesisini yerinde incelemiştir.

Afganistan heyeti 22.11.2013
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) işbirliği
ile eğitim için ilimize gelen Kabil 16. Bölge
Belediye
Başkanı
Gulam
Sahkhi
ve
beraberindeki Afgan heyet, sürdürülebilir atık
yönetimi konusunda İZAYDAŞ’ta bilgi almıştır.
Yuvam Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri
Sivil Toplum Kuruluşları ve Komşularımızı
ağırladık
İZAYDAŞ,
Kocaeli’ndeki
sivil
toplum
kuruluşlarını ve Solaklar Köyü tesisleri yanında
bulunan
mahallelerden
ve
köylerdeki
komşularını ağırlayarak, hizmet yelpazesini ve
çalışmalarını yerinde anlatarak paylaşıyor.
İZOF – İzmit Offroad Kulübü
65
İZAYDAŞ Akademi 2013 yılında da eğitimlerine devam etti.
Atık yönetimi sektörünün lideri olan İZAYDAŞ, bilgi ve tecrübesini paylaşma yolundaki önemli
çalışması olan “İZAYDAŞ Akademi” bünyesinde mezunlar vermeye devam ediyor.2013 yılının sonunda
14. dönem mezunlarını vermiştir.
Sosyal Etkinliklerimiz, Düzenlediğimiz ve Katıldığımız Organizasyonlar
İZAYDAŞ’TA
KUTLADIK
DÜNYA
KADINLAR
GÜNÜNÜ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile kadın
çalışanlara
Genel
Müdürlük
Toplantı
Salonu’nda
kahvaltılı
bir
etkinlik
düzenlenmiştir.
BAYANLAR ARASI 2. BOWLİNG TURNUVASI
17.05.2013
Motivasyonu artırmak amacıyla bayan
çalışanlar arasında düzenlenen turnuva renkli
görüntülere sahne oldu.
TIP BAYRAMINI KUTLADIK
Genel Müdürümüz Muhammet Saraç, 14 Mart
Tıp Bayramında iş yeri hekimimiz Şengül
GÜLAÇTI’yı unutmamıştır.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
ŞENLİĞİ” 15.05.2013
66
BELEDİYESİ
“SPOR
İZAYDAŞ TURKUAZ FUTBOL TURNUVASINA
KATILDI. 13.06.2013
3.AİLE GÜNÜ VAPUR GEZİSİ 29.06.2013
İZAYDAŞ, her yaz düzenlediği geleneksel aile günlerinin üçüncüsünü gerçekleştirmiştir. Adalar vapur
gezisi ile bir araya gelen İZAYDAŞ ailesi keyifli bir hafta sonu geçirmiştir.
67
Diğer Çalışmalar
www.izaydas.com.tr
Web sitemizin geliştirilmesi, güncellenmesi ve işleyişi sağlanmaktadır.
2013 yılında 80 haber sitemizde yayımlanmıştır. www.izaydas.com.tr
Ay
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Ülkeler Bazında Ziyaretçiler
Ülke
Ziyaretçi
Sayısı
Türkiye
37.447
Ziyaretçi
Sayısı
3.726
3.727
3.872
3.479
3.977
3.104
3.202
2.881
3.292
2.645
3.472
3.720
41.097
Amerika
Diğer
551
2.283
Almanya
308
İngiltere
170
Hollanda
102
Fransa
88
İtalya
52
Japonya
49
İsviçre
47
2013 yılında sitemizi toplam 41.097 kişi ziyaret
etmiştir.
Sosyal Medya
Hepimizin dijital platformlarda bir alanı olduğu düşüncesiyle; iletişimi daha güçlü kılmak, gücümüze
güç katmak ve kurumsal marka değerimizi zirvede tutmak için
SOSYAL MEDYADAYIZ:
68
İZAYDAŞ İç Bülten
Yıllık 12 sayı olmak üzere, kurum içi iletişimi arttırmak ve faaliyetlerimizi çalışanlarımızla paylaşmak
için aylık olarak İç Bültenimizin yayınlanmasına devam etmekteyiz.
01 Ocak 2010 tarihinde ilk sayısını çıkarttığımız iç bültenimiz 2013’de 47. sayısına ulaştı.
69
Basında İZAYDAŞ
2013 yılında medyada İZAYDAŞ ile ilgili 1.737 adet haber yayınlanmıştır.
Genel Müdürümüz ve diğer yöneticilerimiz tarafından haber ajanslarına, yerel ve ulusal basına, sektör
dergilerine kurumumuzun tanıtımı, çalışmaları ve yeni yatırımları ile ilgili haber ve röportaj verilmiştir.
70
1.560 müsterimize kargo ile promosyon malzemeleri, tanıtım materyallerimizin kargo ile gönderimi
yapılmıştır.
71
2014 yılı için tanıtım materyali çalışmalarımız tamamlanmıştır.
72
Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz bir arada
73
Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum
0800 291 00 02
Alikahya Atatürk Mh. Çarşıbaşı Cd. No: 350
41310 İzmit / Kocaeli
Tel: 0262 316 60 00 Faks: 0262 316 60 50
www.izaydas.com.tr
[email protected]
74
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
3 597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content