close

Enter

Log in using OpenID

BEYSAD Ar-Ge ve İnovasyon komitesi ile B

embedDownload
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
Bu haftanın konu başlıkları;












BEYSAD Ar-Ge ve İnovasyon komitesi ile BSH Ar-Ge Merkezi’ne ziyaret
Arçelik, “Dünyaya Saygılı” ürünler diyor
Haier, Amerika’daki merkez ofisini New Jersey’e kadar genişletiyor
Whirlpool, tekrar Dünya’nın en çok hayranlık duyulan şirketlerinden biri olarak seçildi
Yeni üretim modeli, yılsonunda GE beyaz eşyalarını pazara sokmayı amaçlıyor
Electrolux’te pazarlama başkanı terfi etti
Türkiye’nin en itibarlı şirketi Koç, en itibarlı sektörü ise beyaz eşya
Talat Zurnacı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi açıldı
Yorim Cam, ‘beyaz eşya için yatırıma devam’ dedi
Arma Kalıp, 2014 sonunda Hadımköy’deki yeni fabrika binasına taşınacak
Duyuru: İstanbul Sanayi Odası temsilcilikleri açıldı
Duyuru: Sürdürülebilir Perakende Konferansı 2014
BEYSAD AR-GE VE İNOVASYON KOMİTESİ İLE BSH AR-GE MERKEZİ’NE ZİYARET
Strateji Belgesi çalışmalarımız kapsamında hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak
üzere oluşturulmuş olan beş komiteden, Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi’nin bir başka etkinliği
olarak BSH Tekirdağ - Çerkezköy Kampüsü Ar-Ge Merkezi’ne 11 Mart 2014 Salı günü
yaklaşık 85 üyenin ve BSH yetkililerinin katılımı ile bir ziyaret gerçekleştirildi. Genel bir
toplantı salonunda yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından, BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bahadır Balkır tarafından bir kapanış ve teşekkür konuşması yapıldı. Bahadır Balkır konuşması
sonrasında plaket vermek üzere BEYSAD Başkan Yardımcısı Hasan Danişment’i kürsüye davet etti
ve BSH Satınalma Direktörü Martin Seidel’e “Teşekkür Plaketi” takdim edildi. İkinci olarak yine
Bahadır Balkır bu kez BEYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi Başkanı
Burak Özaydemir’i kürsüye davet etti ve BSH Ar-Ge Direktörü Horst-Anton Werkman’a da
“Teşekkür Plaketi” takdim edildi.
Sabah saatlerinde başlayan toplantıda ilk olarak BSH Satınalma Direktörü Martin Seidel BSH
Türkiye ve genel yapıya ilişkin bir sunum yaptı ve BEYSAD üyelerinin bu ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.
Sonrasında Teknoloji ve İnovasyon yöneticisi Murat Yücel tarafından üniversite-sanayi işbirliği
kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirici bir sunum yapıldı. Sunum çok etkili ve başarılı
bir içeriğe sahipti. “Corporate Technology” başlıklı bu sunumda BSH’ın oluşturmuş olduğu
uluslararası bir yapı çatı altında, her ülkedeki teşvik imkanlarının takip edildiğini gördük. Bu yapı
aynı zamanda araştırma kuruluşları ve üniversitelerle olan işbirliğini arttırma faaliyetlerini de
yürütüyor. Örneğin bu yapının İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliği fakültesi
içerisinde iki katlı olarak hazırlamış olduğu, hocalar ve öğrenciler için de cazibe merkezi olabilecek
(sosyal anlamda da zaman geçirmeleri için dekore edilmiş), üst katında da BSH bünyesinde
yapılan sanayi-üniversite projeleri kapsamında çalışan öğrencilerin, okuldayken de çalışmalarına
imkan sağlayacak ofislerin bulunduğu bir yapısı var.
Bu yapıyı daha da kuvvetlendirmek amacıyla BSH firması stajları kaldırmış ve yaz döneminde
Çerkezköy’de otellerde misafir ettiği öğrencilere, firmaya giren tüm yeni çalışanlar için belirlenmiş
olan eğitimleri verip iş başı yaptırıyor ve her öğrenci firma bünyesinde belirlenmiş olan proje
kapsamında ve bir senyör mühendis gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeler yıl
içerisinde de yarı zamanlı olarak devam ettiriliyor. Çalışmaların içerisine okullardaki Hocalar ve
Laboratuvar olanakları da kullanılacak şekilde yayılım sağlanarak sinerji etkisi yaratılıyor. Şu anda
BSH bu kapsamda yalnızca İTÜ ile değil, aralarında Sabancı, ODTÜ, BAU, YTÜ, TOBB, Özyeğin ve
Bilkent’in de olduğu üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettiriyor. Aynı
çalışmalar yurtdışındaki diğer BSH kampüslerinde de yapılıyor ve yazın öğrenciler gruplar halinde
BEYSAD
1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
diğer ülkelerdeki kampüslere ziyaret maksatlı götürülerek, uluslararası network ve benchmarking
çalışmalarıyla faydalar kazanılması amaçlanıyor.
Bay Werkman’ın yapmış olduğu Soğutucu işletmelerine ilişkin sunum ve Emrah Torun’un yapmış
olduğu fırın işletmelerine ilişkin yapılan sunumlarda ilgili kısımların dünyada organizasyon yapısı,
çalışan rolleri ve iletişimleri ile ilgili genel bilgiler ile, son 4 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri proje
sayılarına ilişkin bilgiler yer aldı.
Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi ve merak edilenler yetkililere yöneltildi. Bu
konuda üyelerimizin oldukça ilgili oldukları gözlendi.
Bu bölümün ardından gruplar halinde buzdolabı geliştirme merkezinde kurulu olan ve
buzdolaplarının lokal ve uluslararası normlara göre yeterliliğinin test edildiği laboratuvarlar gezildi.
Sonrasında öğle yemeğine geçildi. Yemeğin ardından program sona erdi.
Program sonrasında tüm üyelerimizin ve BSH yetkililerinin son derece memnun oldukları gözlendi.
Bu tür geziler gerek merak edilenlerin sorulup cevap bulması ile, gerekse yazılan başarı
hikayelerinin hangi aşamalar sonrasında yazılabildiğine ilişkin öngörüler oluşturulabiliyor olması ile
her birimizin farklı vizyonlar edinmesine fayda sağladı. Bu tür gezilerin mümkün olduğunca fazla
ve farklı firmalara yapılması tedarikçilerimizin önünü açacaktır diye düşünüyoruz.
Başta BSH Satınalma birimi yöneticilerinden Martin Seidel ve Ulaş Özen’in desteği olmak üzere, bu
organizasyonu gerçekleştirmemizdeki tüm destek ve çabaları için Ar-Ge Direktörü Bay Werkman’a
çok teşekkür ederiz.
Ayrıca üyelerimizin göstermiş olduğu yoğun ilgiye ve Ar-Ge Kapasitesini Geliştirme ve İnovasyon
Komitesi üyelerine de Komite Başkanı Burak Özaydemir nezdinde teşekkürlerimizi sunarız.
ARÇELİK, “DÜNYAYA SAYGILI” ÜRÜNLER DİYOR
‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuna paralel olarak çalışmalarını sürdüren Arçelik, 22
Mart Dünya Su Günü nedeniyle çevre dostu ürünleri ve verimli üretim süreçleriyle su tasarrufuna
dikkat çekiyor. Arçelik, 2012’de Kaktüs Bulaşık Makinesi ile ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ ve ‘Yeşil
Ekonomi’ kavramlarını destekleyen uygulamalar arasında yer alarak, Brezilya’daki Rio+20
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etmişti. Üretimde ise,
2013 yılında 134 enerji verimliliği projesi ile su geri kazanımı ve tüketim azaltımı projeleri
gerçekleştirildi. Arçelik’in yurtiçi ve yurtdışındaki toplam 9 üretim tesisi ‘Enerji Verimli Yeşil
Tesisler’ derecelendirmesinde en üst seviye olan ‘Platin’ sertifikaya layık görüldü. Arçelik, 2012
yılında da ‘Karbon Saydamlık Lideri’ ödülünü, 2013 yılında da ‘CDP Performans Lideri’ ödülünü
almaya hak kazandı.
HAİER, AMERİKA’DAKİ MERKEZ OFİSİNİ NEW JERSEY’E KADAR GENİŞLETİYOR
Çinli beyaz eşya devi Haier, Wayne NJ’de yeni bir merkez ofis açarak Amerika’daki faaliyetlerini
büyütecek. Yeni merkez ofisin 2014 yılının üçüncü çeyreğinde açılması bekleniyor.
Haier Amerika CEO’su Adrian Micu şu şekilde konuştu: “Haier, Amerika üzerindeki faaliyet alanını
geliştirmeye devam ettiği için, bu büyümeyi karşılayacak bir tesis oluşturmanın önemli olduğunu
düşünüyorum. Daha geniş kapsama sahip tüketici odaklı bir yaklaşım aracılığıyla müşterilerimizi
ve tüketicilerimizi desteklemek amacıyla, daha iyi donatılmış bir organizasyon kuruyoruz ve bu
yeni tesis işbirliğimizi güçlendirecek.”
BEYSAD
2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
Yenileme çalışmaları 1800 Valley Road üzerindeki 5200 metrekarelik tesiste gerçekleştirilecek. Bu
tesis, Haier Amerika’nın mevcut çalışanları için merkez olarak faaliyet gösterecek ve gelecekteki
büyümeye yönelik alan sağlayacak. Tesis ayrıca yeni bir galeriye, eğitim merkezlerine ve müşteri
hizmet faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.
WHİRLPOOL, TEKRAR DÜNYA’NIN EN ÇOK HAYRANLIK DUYULAN ŞİRKETLERİNDEN
BİRİ OLARAK SEÇİLDİ
Whirlpool Corp, Fortune Dergisi tarafından hazırlanan Dünya’nın En Çok Hayranlık Duyulan
Şirketleri arasında yer aldı. Şirket, Ev Aletleri sektörü kategorisinde dört yıl üst üste birinci sıranın
sahibi oldu.
Şirket,





anket kapsamında aşağıdaki alanlarda en yüksek puanları aldı:
İnovasyon
Sosyal sorumluluk
İnsan yönetimi
Ürün kalitesi
Küresel rekabet gücü
Whirlpool Başkanı ve CEO’su Jeff M. Fettig görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Özellikle sosyal
sorumluluk ve inovasyon alanları olmak üzere bu yılki listede güçlü ve olumlu sonuçlar elde
ettiğimiz için gururluyuz ve 2014’te de bu başarıyı sürdürme konusunda azimliyiz.”
Yıllık olarak hazırlanan Fortune Dergisi listesi, elektronikler, mühendislik, tüketici gıda ürünleri ve
içecekler olmak üzere sanayi sektörlerinden şirketleri sıralamaktadır. Listede diğer sektörlerden
birinci gelen şirketleri, Google, Apple, Coca Cola, FedEx ve Starbucks oluşturuyor.
YENİ ÜRETİM MODELİ, YILSONUNDA GE BEYAZ EŞYALARINI PAZARA SOKMAYI
AMAÇLIYOR
GE ile açık kaynak donanım yenilikçisi olan Local Motors arasındaki yeni ortaklık,
gelecek nesil GE mutfak beyaz eşyalarını üretmek ve pazarlamak amacıyla ortak
kreasyon ve mikro üretim faaliyetleri gerçekleştirecek. Yeni ürünlerin 2014 yılının
sonunda müşterilere sunulması öngörülüyor.
Bu ortaklık, üretim sanayine yeni bir model getirme hedefiyle gerçekleştirildi. Yeni model,
“fikirden pazara” olan süreci hızlandırmaya odaklanıyor. Model, gelişmiş üretim süreçlerinden ve
mühendislikte uygulanan açık inovasyon yaklaşımından yararlanacak.
İşbirliğine dayalı fikirler, mühendisler, bilim adamları, fabrikatörler, tasarımcılar ve meraklı kişiler
gibi üyelerin oluşturduğu bir topluluk tarafından internet üzerinden sağlanacak. Bu online
topluluğunun üyeleri, ürün inovasyonu alanında ilerlemelerin önünü açmak amacıyla pazar
ihtiyaçlarının belirlenmesine ve mühendislik sorunlarının çözümlenmesine odaklanacak.
Bu fikirlerin oluşturulması, test edilmesi ve satılması amacıyla, prototip üretmeye ve hızla daha az
sayıda ürünlerin imal edilmesine odaklanan uzman bir tesis niteliği taşıyan yeni bir mikro fabrika
kurulacak.
Küresel İnovasyon GE İcra Direktörü Steve Liguori şu şekilde konuştu: “ARGE’yi, ortak kreasyonu,
açık işbirliğini, yeni kişilerle çalışma ve çeşitli sanayi sektörlerinde gelişme fırsatı sunan ortaklığı
odak noktamız haline getirerek, yıllar içinde, GE’deki inovasyon yaklaşımımızı yeniden tanımladık.”
Liguori, ortaklığı üretim alanında yeni bir çağın başlangıcı olarak nitelendirdi.
BEYSAD
3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
Liguori şu sözlerle devam etti: “Local Motors ile geleceğin iş faaliyetlerine öncülük ediyoruz,
üretim sanayine yönelik yeni model sürecimizi hızlandırıyoruz, gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını
daha iyi karşılamak amacıyla GE’nin ürün tekliflerini geliştiriyor ve genişletiyoruz.”
Açık bir platform olan FirstBuild, resmi olarak 2014 yılının yaz döneminde başlatılacak ve GE’nin
mevcut ürünlerini prototipleştirmek, sürdürmek ve iyileştirmek ve yeni tasarımlar geliştirmek
üzere küresel yenilikçi grubun merkezi olacak. Bunu takiben, en popüler inovasyonlar, mikro
fabrikada test, hızlı prototip üretme ve küçük hacimli üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için
seçilebilecek. Bu fabrika kamuya açık olacak.
Local Motors CEO’su şu şekilde konuştu: “Local Motors ve GE, yenilikçileri keşfetmek üzere güçlü
bir platform sağlayacak ve bunun karşılığında, müşterilere devrim niteliğinde yeni ürünler
sunacak. Hızlı iyileştirme, hızlı geliştirme ve hızlı üretim, dünya üretim tarihi üzerinde uzun
sürecek bir etki bırakacak.”
İlk proje dizisi, GE markalı Beyaz Eşyalara ve mutfak eşyalarının geleceğine odaklanacak. Topluluk
üyeleri, mutfak alanında belirli ana beyaz eşyaların performansı hakkında fikirler oluşturmak ve bu
fikirleri tartışmak amacıyla davet edilecek. İlk ürünün, ABD’deki müşterilere 2014 yılının sonunda
sunulması bekleniyor.
GE, bu iş modelinin şirketin diğer iş birimleri üzerinde uygulanmasını değerlendirecek.
ELECTROLUX’TE PAZARLAMA BAŞKANI TERFİ ETTİ
Electrolux, John Weinstock’a Güney Amerika Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini teslim
etti. Weinstock, şirkete Güney Amerika Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak 2011 yılında katıldı.
Weinstock, marka yönetimi, tüketici görüşüne dayalı inovasyon, entegre ticaret ve tüketici
pazarlama çalışmalarını yönetiyor.
En son LG Electronics’te Pazarlama, Elektrikli Ev Aletleri & Ev Eğlence Sistemleri Yardımcı Başkanı
olarak görev alan Weinstock dayanıklı tüketim ürünleri ve tüketim malları sektörlerinde 20 yılı
aşkın süredir çalışıyor. LG’den önce, Johnson&Johnson altında çalışan Weinstock, Johnson’s Baby
ve Band-Aid gibi markaları yönetti. 2008 yılında, Brandweek, Weinstock’u “Yılın Pazarlamacısı”
olarak seçti.
Weinstock, Ada Jenkins Center Yönetim Kurulu’nda Yardımcı Başkan olarak görev alıyor ve
Winconsin Üniversitesi Marka Yönetimi Merkezinde danışman komitesinde hizmet sunuyor.
DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ İLK SIRAYA YÜKSELDİ
TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI ŞİRKETİ KOÇ EN İTİBARLI SEKTÖRÜ İSE BEYAZ EŞYA
Türkiye İtibar Endeksi 2013’ün zirvesinde bu yıl Koç Holding yerleşti. Türkiye’nin en itibarlı şirketi
seçilen Koç Holding’i Sabancı Holding ve Arçelik takip etti. Çalışmanın geçmiş yıllarında ‘bir
şirketin dürüst ve şeffaf olması gerekliliği’ ilkesi ikinci sırada yer alırken 2013’te ilk sıraya yükseldi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi, XSIGHTS ve İtibar Atölyesi tarafından 2011’den bu yana
gerçekleştirilen araştırma, 2 bin 65 kişi arasında ve 26 ilde yapıldı. Toplamda 482 şirket radara
girerken, bunların 162’si üç yıldır listede yer alan şirketler oldu. Geçtiğimiz yıllara göre beyaz eşya,
enerji, elektronik eşya ve inşaat düşüşü gösteren sektörler arasında yer aldı. Bankacılık, gıda,
giyim ve Telekom ise yükselişe geçti. Markalar arasında en fazla yükselişi Samsung gösterdi. Onu
BİM, Eczacıbaşı Holding, Doğan Holding ve Beko izledi. Düşüşteki şirketler Doğuş Holding, Ülker,
Arçelik, Pınar ve Ağaoğlu olarak sıralandı.
BEYSAD
4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
Araştırmaya bu yıl ilk kez üniversiteler de dahil edilirken, ODTÜ en itibarlı okul seçildi. Geçtiğimiz
yıllarda ‘bir şirketin dürüst ve şeffaf olması gerekliliği’ ikinci sırada yer alırken, 2013’te, bu kriter
ilk sıraya yükseldi. ‘Ticari bilinirliğin yüksek olması’ ile ‘teknoloji’ bu ilkeyi takip etti. Araştırma
kapsamının geliştirileceğini belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, 3
yeni endeks hazırlığında olduklarını söyledi. XSIGNTS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem
Penn de “Bu günlerde itibardan bahsederken trendleri daha dikkatli okumamız gerekiyor” dedi.
İtibar Derecelendirme Uygulama ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ferhan Benli ise
sonuçları, “Türkiye’de bankalardan beklenen son derece doğru istekler. Endekse göre artık yerel
değil daha global markalar görmek istiyoruz. Türkiye’nin gözünde, en itibarlı bankaların da kamu
bankaları olduğu görüldü. Her şeye rağmen bankalara güveniliyor olması çok güzel bir durum”
sözleriyle değerlendirdi.
Türkiye’nin en itibarlı 10 şirketinden 3’ü Koç’un
Sıra Kurum
Puna
1
Koç Holding
5.378
2
Sabancı Holding
5.211
3
Arçelik
4.116
4
Ülker
3.923
5
Turkcell
3.856
6
Samsung
3.793
7
THY
3.417
8
Coca Cola
3.324
9
Eti
3.286
10
Beko
3.135
Sektörlerinin en itibarlı şirketlerinden 3’ü yabancı
Sektör
Kurum
Beyaz eşya
Arçelik
Elektronik
Samsung
Enerji
TEDAŞ
Gıda
Ülker
Giyim
LC Waikiki
GSM
Turkcell
İnşaat
Ağaoğlu
Otomotiv
Mercedes
Sigorta
AXA Sigorta
Ulaşım
THY
Üniversite
ODTÜ
TALAT ZURNACI ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ AÇILDI
Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Merhum Başkanı Talat Zurnacı’nın adı, yapımı tamamlanan
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde yaşatılacak. Salihli TSO’nun her zaman eğitime destek olduğunu
vurgulayan Başkan İbrahim Yüksel de “Rahmetli Talat Zurnacı, Salihli’ye çok katkılar sundu.
Ortaklık kültürünü geliştirdi, fabrikalar kurdu, otel kurdu. Adını yaşatmak için 2012 yılı STSO
Meclisi’nde alınan kararla bu okulumuza merhum başkanımızın ismi verildi” dedi. Toplam 300
öğrencinin öğrenim göreceği Talat Zurnacı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde, 18 derslik, 2
laboratuvar ve bir “çok amaçlı salon” bulunuyor.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
5
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
YORİM CAM, ‘BEYAZ EŞYA İÇİN YATIRIMA DEVAM’ DEDİ
Yorim Cam – Cam Merkezi bir BEYSAD üyesidir.
Beyaz eşya sektörünün cam ihtiyacını karşılamak amacıyla 2012 yılında Bolu OSB içinde kurulan
Yorim Cam, beyaz eşya için yatırım yapmaya devam edecek. Firma 2015’te yeni bir yatırımı daha
devreye alacak. Yorim, ısıya, darbeye dayanıklı, güvenlikli cam üretimiyle pazar lideri olmayı ve
müşterileri için çözüm ortağı olmayı hedefliyor. 20 bin metrekare kapalı alanda 160 çalışanları ve
15 milyon adet üretimleri ile cam sektörünün parlayan yıldızlarından biri olduklarını kaydeden
Yorim Cam İşletme Müdürü Serkan Süzgen, “Arçelik’in burada olması, Bolu’ya yatırım yapmamıza
neden oldu. Rodajlama delme işlemi yaparak ürüne son halini veriyoruz. Hava şoklamasıyla
birlikte darbe ve ısıya dayanıklı tamperli özelliğini camlara kazandırıyoruz. Şu anda yurtiçi
piyasaya hitap ediyoruz. Bu yıl ihracata başlayacağız” şeklinde konuştu. Süzgen, 2015’te ikinci
etap yatırımlarını yapacaklarını kaydetti.
ARMA KALIP, 2014 SONUNDA HADIMKÖY’DEKİ YENİ FABRİKA BİNASINA TAŞINACAK
Arma Kalıp bir BEYSAD üyesidir.
Arma Kalıp, İkitelli’de 1500 metrekare kapalı alanda beyaz eşya, otomotiv ve diğer sektörler için
bağlantı elemanları üretmekte olan bir firma. Büyüyen bir firma olması sebebiyle üretim
alanlarının daha düzenli ve üretime elverişli olması için yaklaşık 1 yıl önce kendi fabrikasını yapma
kararı aldı.
Firma, Hadımköy’de devam eden ve 6.600m2’lik kapalı alana sahip olacak yeni fabrika inşaatını
yılsonunda tamamlayarak, 2015 yılında üretimlerine burada devam etmeyi ve süreçlerini daha iyi
yöneterek daha verimli bir üretim yapmayı hedeflemekte.
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplamda 15 ülkeye ihracat yapan Arma Kalıp, 63 personeliyle
yılda 62 milyon adet ürün üretmekte ve bu ürünlerinin %40’ını yurtdışına ihraç etmektedir.
Firmanın Satış yöneticisi ve aynı zamanda Genç Beysadlı üyemiz Dinçer Adıgüzel, 2014 yılı
içerisinde 1’i yurtdışı olmak üzere toplamda 3 fuara katılım sağlanacağını ve elde edilecek
potansiyel müşterilere yeni fabrika binasında hizmet vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.
DUYURU: İSTANBUL SANAYİ ODASI TEMSİLCİLİKLERİ AÇILDI
İstanbul Sanayi Odasının üyelerinin hizmetlerine daha rahat ve hızlı ulaşabilmeleri için Avrupa
Yakası’nda Yenibosna’da ve Anadolu Yakası’nda Ümraniye’de iki temsilciliği, 3 Mart 2014 itibariyle
hizmete girmiştir.
Ümraniye temsilciliği
İmes Sanayi Sit. A. Blok 107. Sok. No:1/B
Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL
Tel : (0216) 4205174
Faks : (0216) 4205175
Yenibosna temsilciliği
Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 B Blk. No:3
Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL
Tel : (0212) 6036558
Faks : (0212) 6036559
Merkez Santral : (0212) 2522900
www.iso.org.tr
BEYSAD
6
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/193
24 MART 2014
DUYURU: SÜRDÜRÜLEBİLİR PERAKENDE KONFERANSI 2014
İş dünyasının sürdürülebilir iş modellerine geçişini hızlandırmak amacı ile çalışmalar yapan ve kar
amacı gütmeyen bir sosyal girişim olan Sürdürülebilirlik Akademisi Amerika merkezli global
Sustainable Brands (SB) işbirliği ile her yıl İstanbul’da global ağın bir parçası olarak
gerçekleştirdiği küresel markalar buluşması Sustainable Brands İstanbul’14
(www.sustainablebrands.com; www.sustainablebrandsistanbul.com) bu yıl 28-29 Mayıs 2014
tarihlerinde Swissotel the Bosphorus’ta gerçekleştirilecek.
Ayrıca Akademi, Sustainable Brands İstanbul’14 konferansı çatısı altında perakende sektörünün
global marka hedefi ile sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirme ve geleceğin ekonomisine
hazırlanması amacı ile sektörde var olan veya olabilecek fırsatları ve riskleri belirlemek,
sürdürülebilir tüketim ve üretimin başarısını geliştirmek, en iyi sürdürülebilirlik uygulamaların
paylaşımı amacı ile 28-29 Mayıs’ta Sürdürülebilir Perakende Konferansı (SPK) düzenlemektedir.
Bunlara ek olarak, Akademi’nin yaptığı çalışmaları www.surdurulebilirlikakademisi.com,
www.yesiliskonferansi.com, www.sustaianablebrandsistanbul.com,
www.surdurulebilirmarkalar.com sitelerinde görebilirsiniz.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
517 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content