close

Enter

Log in using OpenID

08.05.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

embedDownload
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
EXP02016
A
NTALYA
5
1
1
14.00
Bykş. Bld.Bşk.V.Mec.Başkam: Can KASAPOĞLU
Divan Kâtibi
: Halil ÖZTÜRK
: Muhammet UR AL
Divan Kâtibi
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı Toplantısı 1. Birleşimin 1.
Oturumu çoğunluğun sağlanmasıyla 08.05.2014 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğü Toplantı
Salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Can KASAPOĞLU tarafından açıldı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Toplantımıza başlıyoruz. Toplantıda
alacağımız kararların şehrimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bayram
Bey buyurun.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyeleri
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısına ait katılımın
belirlenmesi için, sizlere vermiş olduğumuz butonlardaki önce 1 sonra da okey tuşlarına
basmanızı rica ediyoruz. Çünkü yoklamayı bu şekilde teknik olarak yapmamız gerekiyor.
Önce 1 sonra okey tuşuna lütfen.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO: 210
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli meclis toplantısı yeterli
çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Adil ÇELİK,
Halil ŞAHİN, Ümit ÖZTEKİN, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Mehmet BAŞARAN,
Esat GÖYÜK, Cenk Halil BAYAZ, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, İsmail
TOSUN, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mehmet UYAR, Halil KOCAER, Süleyman TOPÇU,
Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Bahattin BAYRAKTAR, Emin HATİPOĞLU,
Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN,
Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU,
Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR,
Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Mehmet
SALUR, Hal it _ÇİLENGİR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ,
CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Recep
TOKGÖZ, Ercan MERTHATUN, Erkan DEMİRCİ, Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, Serkan
KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Songül BAŞKAYA, Erol ÖZKARABEKİR, Süleyman
ACAR, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı
SOYDAL, Önder ÖNEN, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEKTAŞ, Seyfı ARIKAN, Halil
ARIKAN, Sami ALTIJN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU, MHP
Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Kaan Osman SARIOĞLU, Mustafa
GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTURK, Fahrettin Kerim AYDOĞAN,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02Q16
A
NTALYA
Selçuk SENİRLÎ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Halil KARATAŞ, Ahmet
YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, îrfan YILMAZ, Ertürk
YAZAR, Hüseyin ÖZBEK, Ahmet ÇAM, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in hazır
oldukları anlaşıldı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar toplantı yeter çoğunluğumuz
mevcuttur. Gündemimizin 2. maddesiyle devam ediyoruz.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Saym Başkamm mazeret dilekçelerini bir
söyleyebilirsek, oya sunabilirsek, lütfen.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tamam. Arkadaşlar 3 arkadaşımızın
mazeret dilekçesi var. Sayın Avukat Faik ÇITAK, Sayın Mustafa TUNA, Sayın Profesör Dr.
Ramazan ÇALIK arkadaşlarımızın mazeret dilekçelerinin kabulünü hususunu oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Sayın Başkamm Abdullah SÖNMEZ
Beyin de bir mazereti vardı, bize sözlü olarak bildirdi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Abdullah SÖNMEZ arkadaşımız için de
aym şekilde oylarınıza arz ediyorum mazeretinin kabul edilmesi hususunu.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Kabul edenler 1’e basıyorlar.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet Arkadaşlarımızın mazeretleri kabul
edilmiştir. 87 oyla kabul edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
AK Parti Meclis Üyeleri; Ramazan- ÇALIK, CHP Meclis Üyeleri; Faik
ÇITAK, MHP Meclis Üyeleri; Abdullah SÖNMEZ, Mustafa TUNA'nın yoklama esnasında
salonda bulunmadıkları anlaşılarak, mazeretli sayılmalarına oybirliği ile karar verilerek ve
yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihli meclis toplantısının 1. Birleşim 1. Oturumu açıldı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Gündemimizin 2. Maddesi...
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Önergeler
var.
Önce
sunacağım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tamam Bayram Bey.
önergeleri
ÖNERGE 1
KARAR NO:211
ÖZÜ:
Antalya
Büyükşehir
Belediyesi
21.04.2014 tarihli Plan Bütçe Komisyonunca
görüşülüp karara bağlanan ilçe ve belde Toptancı
Hal çıkış ve kantar tartım ücretlerine ilişkin
komisyon raporu ile ilgili
gündemin 5.
maddesinin, meclis gündeminden çıkartılmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
■
f
11
s
%
V 'jfv
EXP02016
A
NTALYA
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHÎR MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Antalya Büyükşehir
Belediyesi 21.04.2014 tarihli Plan Bütçe Komisyonunca görüşülüp karara bağlanan ilçe ve
belde Toptancı Hal çıkış ve kantar tartım ücretlerine ilişkin komisyon raporuna ilaveten ilgili
hallerde devir ücreti, kira gelirleri, ruhsat harçları gibi tahakkuk ve tahsilatlar bulunmaktadır.
Gelirlere eklenmesi ve ilgili gelirlerin de belirlenmesi açısından teklifin yeniden düzenlenerek
komisyonca tekrar değerlendirilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.”deyimli Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve
Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu hususu oylarınıza arz ediyorum
arkadaşlar. Önerge oybirliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama
sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyesi Kaan Osman SARIOĞLU'nun çekimser, diğer MHP Meclis
Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya Büyükşehir Belediyesi 21.04.2014 tarihli Plan Bütçe Komisyonunca
görüşülüp karara bağlanan ilçe ve belde Toptancı Hal çıkış ve kantar tartım ücretlerine ilişkin
komisyon raporu ile ilgili gündemin 5. maddesinin, meclis gündeminden çıkartılmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
ÖNERGE 2
KARAR NO:212
ÖZÜ: Manavgat Belediyesi sınırlar içerisinde
027A-2İD nolu imar paftasında yer alan 7 nolu
parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve
paketleme tesisi alamna dönüştürülmesine
ilişkim 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili
önergenin gündemin 50. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA ANTALYA; “Manavgat
Belediyesi sınırlar içerisinde 027A-21D nolu imar paftasında yer alan 7 nolu parselin tarımsal
amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli
nazım imar planının meclis gündemine alınmasını arz ederim.” deyimli 08.05.2014 tarihli
Büyükşehir Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Erşan ÖZDEN ve Mustafa Erkan ERSOY imzalı
önerge.
T /"'*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
l»6*UîrUr00
|
\ * r /
expo2üiö
ANTALYA
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu önergenin de gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Oybirliği ile gündeme alınması kabul edilmiştir. Bayram
Bey bir dakika oyçokluğuyla o zaman düzeltiyorum oyçokluğuyla kabul edilmiştir dedi ve
işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Mehmet ÖZEREN'in çekimser, diğer AK Parti Üyeleri
kabul,
CHP Meclis Üyeleri Canser TUNCER, Edip Kemal BAHADIR ret, Seyfı
ARIKAN'm çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Manavgat Belediyesi sınırlar içerisinde 027A-21D nolu imar paftasında yer alan 7
nolu parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanına dönüştürülmesine
ilişkim 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili önergenin gündemin 50. maddesine
alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
Üye Songül BAŞKAYA
: Sayın Başkanım ret ve çekimserler isim
olarak açıklanabilir mi?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey açıklayalım onları.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet. Bir öncekinde mi Sayın Başkanım?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bir öncekinde evet.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :2. önergede... Mehmet ÖZEREN.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Mehmet ÖZEREN arkadaşımız çekimser
oy kullanmış.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet. Bakıyoruz efendim başka var mı?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey başka bir şey gözükmüyor.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bir arkadaşımızın çekimser oyuyla,
oyçokluğuyla gündeme alınması kabul edilmiştir. Buyurun Bayram Bey.
(CHP Meclis Üyesi Seyfı ARIKAN'ın çekimser oyu ile )
ÖNERGE 3
KARAR NO: 213
ÖZÜ: Muratpaşa, 2528 ada 16 parsele ilişkin
1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili
önergenin gündemin 51. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
4
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
f
*
C °^v
EXP02016
A
NTALYA
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Muratpaşa
2528 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmek üzere meclise
havalesini arz ederiz. ” deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve
Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu önergenin de gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Kabul edenler lütfen 1 numaralı butona
basabilirler mi. l ’e bassınlar kabul edenler. Siyah olanlar oylarım kullanmamış olanlar.
Kabulse 1. Retse 2 ve çekimserse diğerine basacağız.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar
5
çekimser
1
ret.
Oyçokluğuyla gündeme alınmıştır dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR'in ret, Serdal ÇAVUŞOGLU'nun
çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri; Selçuk SENİRLÎ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz
BÜYÜKGEBİZ ve Hüseyin ÖZBEK'in çekimser, diğer MHP Meclis Üyeleri kabul oyu
kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 2528 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili
önergenin gündemin 51. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Görmek ister misiniz?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Ekranda gözüküyor zaten Başkamm
burada, büyük ekranda gözüküyor.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Yok yok, ret verenleri, çekimser verenleri
sordum. Songül Hanım istiyor musunuz kim olduğunu ?
Üye Songül BAŞKAYA
: Başkamm bütün maddelerde çekimser ve
ret verenler isim isim olursa daha iyi olur, göremediğimiz için.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Başkanım şimdi onlarla ilgili olarak tespit
yapmak kolay da, daha sonra geriye dönerken vakit kaybediyoruz, sıkıntı yaşıyoruz ama eğer
üyelerimizden isteyen olursa Meclis Üyelerimizden her oylamadaki çekimserleri isim olarak
kendilerine verebiliriz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Bence sistemde de karışıklığa neden
oluyor dolayısıyla yani merak eden olursa...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Yani arzu eden olursa verebiliriz onları
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Verebiliriz onları, evet şuan açtık
söyleyebiliriz, görünüyor efendim şuanda ekranda.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkamm, Sayın Başkamm...
5
T
/~ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^IoO rj •
• ■'n7o
« »©*®Ş
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
* T #
EXP02016
A
NTALYA
O
' O©
®
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
Reşat OKTAY.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Muhittin Başkanım bir şey söyleyecekti
Reşat Bey bir dakika. Buyurun Başkanım
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm gündemle ilgili bir
gündem oylandığında bütün siyasi parti Meclis Üyesi arkadaşlarımız, ona kimin çekimser
kimin evet, kimin ret oyu verdiğini bilmek durumundadır. Bayram Bey de bunu dikkate alırsa,
yani öyle isterlerse görürüz biz kimin ret, kimin evet kimin çekimser verdiğini gündem
maddesinde bilmek durumundayız.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Tamam Sayın Başkanım şuanda ekrana
verdik. Ekrana verdik efendim şuanda.
Üye Muhittin BÖCEK
‘.Mahsuru yok yani her gündemde olabilir.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Tabi, birkaç dakika sürer.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
-.Sayın Başkan,
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Buyurun Reşat Bey.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Şimdi yoklamamıza katılan 87 Meclis
Üyemiz var ama bir önceki maddede 76 üye evet, hayır veya çekimser, bunun dışında 11 üye
de oy kullanma tercihinde bulunmamış. Biz bunları da bilmek istiyoruz. Neden oy
kullanmamış, kimler butona basmamış veya niye basma gereği duymamış. Şimdi 11 üyenin
iradesi de yok şuanda Mecliste, kendileri var ama iradeleri yok.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Sayın Başkanım oy kullanmayanların
ekranda siyahla göründüğünü demin arz etmiştim ama eğer arzu ediliyorsa tabi ki istenir.
Bununla ilgili olarak siyahla gösterilmek suretiyle oy kullanmayanların durumunu görebiliriz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Gösterelim onları.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Gösteriyoruz,
arkadaşım
gösteriyor.
Numaraya göre belirleniyor.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım herkesin numarası
butonunun arkasında var zaten. Ekranda da görebilirler aym numara.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Şuanda oy kullanmayanlar siyahla
görülenler, yeşille görülenler oy kullananlar. Kabul % 70
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar ekranda görüldüğü gibi bu
madde de oyçokluğuyla gündeme alınmıştır. Bayram bey diğer maddeye geçelim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkanım ben 55 numarayım oy
kullanmamış gözüküyor orada hâlbuki ben düğmeye bastım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :0 zaman sistem, ökeye bastımz mı her
şeyden...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Bastım, l ’e basıyoruz, 2’ye basıyoruz,
3’e basıyoruz sonra ökeye basıyoruz. Hayır l ’e basıyorum, oy tercihimi ben biliyorum, l ’e
basıp ökeye basıyorum.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Reşat Bey her oy kullanmadan önce
siliyorsunuz tekrar ökeye basıyorsunuz tekrar silip 2. oylamaya devam ediyorsunuz. Netice
itibariyle gündem kabul ediliyor, gündeme alınması önergenin. Diğer önergeye geçelim bence
orada biraz daha dikkatli kullanalım aletleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkanım 1 Evet, 2 Ret, 3
Çekimser şey 2 çekimser, 3 Ret oluyor. 1 Evet, 2 Ret, 3 Çekimser.
tn
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
A .
i .*No - V 1
v V V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :1 Kabul, 2 Ret, 3 Çekimser,
l ’e
bastığımız zaman oylamada evet kullanmış oluyoruz. 2’ye bastığımız zaman ret demiş
oluyoruz. 3’e bastığımız zaman da çekimser olarak oy kullanmış oluyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Cenk Bey buyurun.
Üye Cenk Halil BAYAZ
:Başkanım kolaylaştırmak açısından bu
numaraları bize eğer listeler verilirse o numaralarda kimlerin olduğunu bilirsek bundan
sonraki şeylerde çok daha seri halde hareket edebiliriz. Zaten ilerdeki toplantılarda hangi
numaranın kimin olduğunu ezberleyebiliriz yakında.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar isterseniz eski düzen de
yapabiliriz, bildiğimiz kara düzen. Eski düzene de geçebiliriz yani oylama düzeni. Çabuk
olsun diyorsanız.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım oylatın eski düzen ile.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Eski
düzene
geçmeyi
oylayalım
istiyorsanız, elle. Bayram Bey diğer önergeyi okuyalım o zaman. Buyurun Bayram Bey.
ÖNERGE 4
KARAR NO: 214
ÖZÜ: Muratpaşa, 2529 ada 07 parsele ilişkin
1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili
önergenin gündemin 52. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLÎS BAŞKANLIĞINA; “Muratpaşa
2529 ada 07 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmek üzere meclise
havalesini arz ederiz.”deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve
Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet arkadaşlar bu önergeyi de oylarınıza
arz ediyorum gündeme alınması hususunda
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım bir önerim olacak. Bu
ekranda gözüken numaraların hemen yanma isimler yazılabiliyorsa teknik olarak, bir daha ki
Mecliste isimlerde yazılırsa kimin ret yada kimin şey kullandığı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Yazıyor zaten görüldüğü gibi Bahattin
Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Şuanda oy kullanmayanların ismi çıktı
Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU rArkadaşlar, evet, benim aletim yok zaten
arkadaşlar. Aleti getirirlerse ben de kullanayım arkadaşlar. Bu önergenin de gündeme
alınması, oyçokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
0
^ -
7
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi Ercan MERTHATUN'un ret, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyesi Zihni ASİLTÜRK'ün çekimser, diğer MHP Meclis Üyeleri
kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 2529 ada 07 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ile ilgili
önergenin gündemin 52. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
ÖNERGE5
KARAR NO: 215
ÖZÜ: Kepez Belediyesi sınırlan içerisinde
025A-08B-3B nolu imar paftasında yer alan,
27712 - 27713 ve 27714 adalara ilişkin
hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği ile ilgili önergenin gündemin
53. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Kepez
Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 94 sayılı kararıyla uygun bulunan Kepez Mahallesi
sınırlan içerisinde 025A-08B-3B nolu imar paftasında yer alan, 27712-27713 ve 27714
adalara ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin meclis
gündemine alınarak görüşülmesi hususunu arz ederiz, "deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis
Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR, Ali Baki SARICA ve Mehmet
BALIK imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU rArkadaşlar bu önergenin de gündeme
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Önergemizin bu maddesi de oyçokluğuyla gündeme
alınmıştır dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri Ümit UYSAL, Şükrü SÖZEN'in ret, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
KARAR:
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 025A-08B-3B nolu imar paftasında yer alan,
27712 - 27713 ve 27714 adalara ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği ile ilgili önergenin gündemin 53. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
ÖNERGE 6
KARAR NO: 216
ÖZÜ: Muratpaşa, 8463 Ada 13 ve 14 nolu
parsellerde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği ile ilgili önergenin
gündemin 54. maddesine alınmasına oybirliği ile
karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “ 8463 Ada
13 ve 14 nolu parsellerde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin
Muratpaşa Belediyesi Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 185 sayılı kararının görüşülmesini arz
ederim.”deyimli Meclis Üyesi H.Fevzi YILMAZ ve Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu önergenin de gündeme alınmasını
oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Bu önergemiz de oyçokluğuyla gündeme alınması kabul
edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi Ercan MERTHATUN'un ret, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 8463 Ada 13 ve 14 nolu parsellerde önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar
plan değişikliği ile ilgili önergenin gündemin 54. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
Bayram Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
MERTHATUN üyemiz.
:Bir ret oyu var kim olduğu gözüküyor mu
:Hemen
söylüyorum
efendim.
Ercan
9
^C.RtlNU/-fj
T-c ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
f?o* »İ.
\°W '
"
EXP02016
A,TALYA
:Evet diğer önergeye geçelim Bayram
Bey.
ÖNERGE 7
KARAR NO: 217
ÖZÜ: Aksu İlçesi Macun Mahallesi 230-3A
numaralı imar paftasına giren 135 ada 3 ve 4
parsellerin konut alanlarında “Yurt Alanına”
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plam ile ilgili önergenin
gündemin 55. maddesine alınmasına oyçokluğu
ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Antalya
İli Aksu İlçesi Macun Mahallesi 230-3A numaralı imar paftasına giren 135 ada 3 ve 4
parsellerin konut alanlarında “Yurt Alanına” dönüştürülmesine ilişkin olarak 10.12.2013 tarih
ve 714 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına uygun olarak (A) gurubu Şehir Plancısı Osman Sadıkoğlu ve şehir Plancısı Okan
Atak tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Aksu Belediye Meclisince
03.03.2014 tarih ve 38 sayılı kararla uygun bulunmuş olup, konunun Meclis gündemine
alınarak görüşülmesi hususunu arz ederiz. ”deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis Üyesi Yaşar
SÖZEN ve Ercan AK imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu önergenin de kabul edilmesini
oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Bu önergemiz de oyçokluğuyla gündeme alınmıştır
arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi Ümit UYSAL'ın çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Aksu İlçesi Macun Mahallesi 230-3A numaralı imar paftasına giren 135 ada 3 ve 4
parsellerin konut alanlarında “Yurt Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili önergenin gündemin 55. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
• t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
yV.O.’cA
f f c. § • ]
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
A,TALVA
EXP02016
ÖNERGE 8
KARAR NO: 218
ÖZÜ: Antalya Defterdarlığından ve Çevre ve
Şehircilik Î1 Müdürlüğünden talep edilen Alanya,
Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı,
Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş,
ilçelerinde bulunan su üstü parkur alanlarının ve
halk plajlarının Belediyemize kiralanması
hususunda Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
arasında Protokol imzalanması için Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in yetkili
kılınması hususu ile ilgili önergenin gündemin
56. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
BAŞKANLIK MAKAMINA; “Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı,
Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, ilçelerine ait Valilik Olur’larmda koordinatları ve
yerleri belirtilen su üstü parkur alanları ile halk plajlarının 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216
sayılı Büyükşehir.Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda,
protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyemizce kiralanması hususunda Antalya
Defterdarlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talepte bulunulmuştur.
Antalya Defterdarlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talep edilen
Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş,
ilçelerinde bulunan su üstü parkur alanlarının ve halk plajlarının Belediyemize kiralanması
hususunda Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
arasında Protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkam Menderes TÜREL’in yetkili
kılınması hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim. ”deyimli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 06.05.2014 gün ve 378 sayılı
yazısı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Saym Arkadaşlar bu önergemizin de
gündemimize alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Bu önergemiz de oyçokluğuyla 58 kabul,
35 ret, 3 çekimser oyla oyçokluğu ile gündeme alınmıştır dedi ve işaretle yapılan oylama
sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi İsmail TOSUN'un çekimser, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri Ümit UYSAL, M uhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Serkan
KÜÇÜKKURU, Songül BAŞKAYA, Erşan ÖZDEN, Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Önder
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•
"ö
°i\
-D 3
1 ° 'w
- -V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
ÖNEN, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEKTAŞ, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Zafer YÖRÜK,
Erdal Ramazan ALTACA'nm ret, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP M eclis Üyeleri Ali Baki SARICA ve Hüseyin ÖZBEK'in çekimser, diğer M HP Meclis
Üyeleri red oy kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya Defterdarlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talep edilen
Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş,
ilçelerinde bulunan su üstü parkur alanlarının ve halk plajlarının Belediyemize kiralanması
hususunda Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
arasında Protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkam Menderes TÜREL’in yetkili
kılınması hususu ile ilgili önergenin gündemin 56. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
çekimserler efendim ekranda.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
:Bayram Bey gösterelim arkadaşlara.
:Veriyorum efendim. Şuanda görünenler
:Başka önerge var mı?
:Bunlar da ret efendim. Diğerleri de kabul.
:Başka var mı Bayram Bey?
:Var efendim önerge, 1 tane daha kaldı.
:Tamam Buyurun.
ÖNERGE 9
KARAR NO: 219
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Bütçe
kararnamesinin 13. maddesine ek bend olarak
"Konu bölümünde" ayrıntısı verilen banka
hesaplarının isimleri, nitelikleri ve haczedilemez
hesaplar oldukları ibaresinin eklenmesi ile ilgili
önergenin gündemin 57. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
BAŞKANLIK MAKAMINA “Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Bütçe Kararnamesinin
13.maddesine ek bend olarak ;
•
T. Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Hazine
Müsteşarlığı Garantili ve Denetimli Proje Kredisi Geri Ödeme
Hesabı Dış Borç Ödeme Hesabı (DBÖH) Hs No:7287885455.-
/~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
T
(08.05.2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kc.M
tNU'tf0
0'■
°*0.
f »*
.
\ 3f v
exp 02016
ANTALYA
Halkbank Lara Şubesinde bulunan İller Bankası Pay Hesabı Hesap No:07000003
Türk Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesinde bulunan
Maliye Bakanlığı Pay Hesabı - Hesap No:8797257
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Personel
Maaş Hesabı - Hesap No:6297985T.Vakıflar Bankası Dokuma Şubesinde bulunalı Personel Maaş
Hesabı-Hesap No:7302110523
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Aceze
Maaşı Hesabı
T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde bulunan Otopark HesabıHesap No:7299794840
T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç
hesabı-Hesap No:7292338506
T.C.Ziraat Bankası Antalya Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç
hesabı-Hesap No:36715904-5001
T.C.Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç
hesabı-Hesap No:36715904-5094/5106
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç
hesabı-Hesap No:36715904-5103
Tüm bankalarda açılan ve açılacak olan proje hesapları
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası lOO.Yıl
Şubesinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesinin
g bendine (Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan,
bulvar, cadde ve ana yollan yapmak, yaptırmak, bakım ve onanmmı
sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadım belirlemek;
meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar
üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.) ve
6360 sayılı yasanın ilgili madde hükümleri gereği yatırım bütçesinin
%10’u ilgili hesaplara aktarılacağından;
-Kırsal alan ilçe bağlantı yolları hesabı
-Kırsal alan ilçe bağlantı yollan proje hesabı
-Kentsel Tasanm proje hesabı
-Kentsel Dönüşüm hesabı
-Altyapı yatırım hesabı
-Altyapı denetim hesabı
•
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası 100.Yıl
Şubesinde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici 6.maddesinin
8.fıkrasına istinaden açılan:
- % 2 Kamulaştırma ödeneği ödeme hesabı
13
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
Yukarıda ayrıntısı verilen banka hesaplanmızm isimleri, nitelikleri ve haczedilemez
hesaplar oldukları ibarelerinin eklenmesi hususunun mecliste görüşülmesini arz ederim.”
deyimli Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 gün ve 1686 sayılı yazısı,
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar
bu
önergemizin
de
gündemimize alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bu önerge de 94 kabul, 2 çekimser
oyla oyçokluğu ile gündeme alınmıştır dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri Ümit UYSAL ve Şükrü SÖZEN'in çekimser, diğer CHP
Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Bütçe kararnamesinin 13. maddesine ek bend
olarak "Konu bölümünde" ayrıntısı verilen banka hesaplarının isimleri, nitelikleri ve
haczedilemez hesaplar oldukları ibaresinin eklenmesi ile ilgili önergenin gündemin 57.
maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Var mı Bayram Bey başka?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Saym Başkamm 1. maddede okumuş
olduğumuz önergede gündemin 5. Maddesinin gündemden çıkartılmasına ilişkin bir talep
vardı ve Abdurrahman YILMAZ ile Bahattin BAYRAKTAR tarafından verilmiş bir
önergeydi. Bu 5. Maddenin gündemden çıkarılmasına ilişkin işlemin oylara sunulması
gerekiyor. Lütfen oylara sunabilir miyiz Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar hallerle ilgili gündemimizde
5. Madde var. O maddeyle ilgili gündemden çekilmesi hususunu...
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :5. Madde. Gündemin 5. Maddesi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Gündemimizin
5.
Maddesinin
gündemden çekilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN rGerekçesi
de
teklifin
yeniden
düzenlenerek komisyonca tekrar değerlendirilmesi hususunun dikkate alınması gerekçe olarak
gösterilmiş. Bu nedenle 5. Maddenin gündemden çekilmesi talebi var. Onu çekilme şeklinde
oylamadık.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Oylanıyor şuanda. Gündemimizin 5.
Maddesi de oyçokluğuyla gündemden geri çekilmiştir.
(Meclis Gündeminin 5. maddesi oyçokluğu ile gündemden çıkarılmıştır.)
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey var mı?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Yok efendim, önerge yok. 2. Maddeden
devam edebiliriz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bir dakika, bir dakika Arkadaşlar Mustafa
GÜL Başkammızın 2 tane Mustafa GÜL, Ahmet CAN, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI
arkadaşlarımızın 2 tane önergeleri var. Ali Baki SARICA, Ahmet YAŞAR, Adem Murat
T /'■'I
.c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
>
-t‘*U’îUre*0
f .*
EXP02016
ANTALYA
YÜCEL, Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ergüven YILMAZ arkadaşlarımızın da 3’er tane önergeleri
var Meclisimize. Bu önergelerle ilgili çalışmalar devam ettiğinden dolayı, devir işlemleriyle
ilgili çalışmalar devam ettiğinden dolayı bana arkadaşlarımız çalışmalardan sonra,
tamamlanmasından sonra bunları tekrar gündeme alınması hususunu rica ediyorum. Buyurun.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkan önergeleri okutalım
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Oylatmak mı istiyorsunuz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Okutalım önergeleri, oylatmak istiyoruz.
Okutup oylatmak istiyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Tamam arkadaşlar peki.
ÖNERGE 10
KARAR NO: 220
ÖZÜ: 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası
gereği yerine getirilmesi gereken hizmetler
içerisinde yer alan mezarlık hizmetlerinin daha
verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bağlı
bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri
hususu ile ilgili önergenin gündemin 58.
maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA ANTALYA;
“6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği yerine getirilmesi gereken hizmetler
içerisinde yer alan mezarlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için
bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususunda gerekli işlemin yapılmasını arz
ederiz ”deyimli Meclis Üyesi Ahmet YAŞAR, Ali Baki SARICA, Adem Murat YÜCEL, M.
Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Ergüven YILMAZ imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor
ama isterseniz, devir çalışmaları devam ediyor, oylatalım diyorsanız da... Peki bu önergenin
de gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Bu önergemiz de oyçokluğu ile
gündeme alınmıştır arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri Hakan TÜTÜNCÜ, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit
ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can
KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet
BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Cenk Halil BAYAZ,
Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Musa YÜCEL,
Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN,
Muhammet URAL, Mehmet SALUR, Halil ÖZTÜRK, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI,
Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ'nin ret, İbrahim KÖSEOGLU, Yaşar
SÖZEN ve Sadullah BAYAR'm çekimser, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
r .
T .L
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
^
\
| /'®.«• **%
EXP02016
AN TAL YA
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği yerine getirilmesi gereken hizmetler
içerisinde yer alan mezarlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için
bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususu ile ilgili önergenin gündemin 58.
maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
ÖNERGE 11
KARAR NO: 221
ÖZÜ: 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası
gereği yerine getirilmesi gereken hizmetler
içerisinde
yer
alan
Toptancı
Hallerin
işletmelerinin hizmetlerinin daha verimli bir
şekilde yerine
getirebilmesi için bağlı
bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri
hususu ile ilgili önergenin gündemin 59.
maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA
ANTALYA; “6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği yerine getirilmesi gereken
hizmetler içerisinde yer alan Toptancı Hallerin işletmelerinin hizmetlerinin daha verimli bir
şekilde yerine getirebilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususunda
gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz” deyimli Meclis Üyesi Ahmet YAŞAR, Ali Baki
SARICA, Adem Murat YÜCEL, M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Ergüven YILMAZ imzalı
önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar bu önergenin de gündeme
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bu önerge de gündeme alınmıştır arkadaşlar.
Bayram Bey diğerine geçelim. Oyçokluğu ile gündeme alınmıştır dedi ve işaretle yapılan
oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri Hakan TÜTÜNCÜ, Halil ŞAHİN, Adil ÇELİK, Can
KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet
BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver APUTKAN,
Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU,
Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN,
Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Ahmet
BÜYÜKAKÇA, Mehmet SALUR, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Mehmet UYAR,
Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ'nin ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
-"o°
f.° o '
v
r
1
EXP02016
ANTALYA
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği yerine getirilmesi gereken hizmetler
içerisinde yer alan Toptancı Hallerin işletmelerinin hizmetlerinin daha verimli bir şekilde
yerine getirebilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususu ile ilgili
önergenin gündemin 59. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
ÖNERGE 12
KARAR NO: 222
ÖZÜ: 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde bulunan kamuya ait sahil
bantlarının hangi şekilde düzenleneceği, halka ne
şekilde hizmet verileceği hususları ile sahilde
kıyısı bulunan ilçe belediyelerinin yetki
alanlarının belirlenmesi ve bağlı bulundukları
ilçe belediyelerine yetki devri hususuna ilişkin
önergenin gündemin 60. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA
ANTALYA; “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince Antalya Büyükşehir
Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait sahil bantlarının hangi şekilde
düzenleneceği, halka ne şekilde hizmet verileceği hususlarının belirlenerek karara bağlanması,
sahilde kıyısı bulunan ilçe belediyelerinin yetki alanlarının belirlenmesi ve hizmetlerinin daha
verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri
hususunda gerekli görüşmelerin yapılmasını arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Ahmet
YAŞAR, Ali Baki SARICA, Adem Murat YÜCEL, M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Ergüven
YILMAZ imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu önergenin de gündeme alınması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bu önerge de oyçokluğu ile gündeme alınmıştır dedi ve
işaretle yapılan oylama sonunda;
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri Hakan TÜTÜNCÜ, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil ŞAHİN,
Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ,
Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Emin
HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ,
Abdurrahman YILMAZ, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz
YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ,
Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Ahmet BÜYÜKAKÇA,
Mehmet SALUR, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mehmet
UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ'nin ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde bulunan kamuya ait sahil bantlarının hangi şekilde düzenleneceği, halka ne şekilde
hizmet verileceği hususları ile sahilde kıyısı bulunan ilçe belediyelerinin yetki alanlarının
belirlenmesi ve bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususuna ilişkin önergenin
gündemin 60. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkanım 104 çıkıyor orada 5 numara eksik olduğu
için, Bayram Bey, 5 numara eksik olduğu için 104 kişi görünüyor şuanda ekranda. 4-6 diye
geçiyor orada.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :5 numaralı ilçe başkanımız butonu
unuttuğu için oy kullanamadığını söylüyor teknik arkadaşım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Ama o zaman 104 çıkıyor yalnız.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :104’ü tanımladık ona 104.
Üye Muhittin BÖCEK
:Nasıl 104? Ha şifresi peki.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet diğerini okuyalım.
ÖNERGE 13
KARAR NO: 223
ÖZÜ: 6360 sayılı Kanun 7. Maddesi ile 5216
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı
"Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve
sorumlulukları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı
fıkraya eklenen (g) fıkrası ile görev ve yetkisi
Büyükşehir Belediyesine verilen: “Kemer İlçe
Sınırlarımız içerisinde bulunan 30 metre ve
altındaki genişlikte bulunan tüm yollar, meydan,
bulvar, cadde ve ana yollan yapmak, yaptırmak,
bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla
mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi
bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak ve
gerçekleştirmek” görevlerini yerine
a n t a l y a b ü y ü k ş e h ir b e l e d i y e s i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
s.
Exro
6
ANT20
ALiY
A
getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki
devrinin yapılması ile ilgili önergenin gündemin
61. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “İlgi:
06/12/2012 Tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
İlgi yazıda belirtilen 6360 sayılı Yasada;
MADDE 7 - 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı "Büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin görev ve sorumlulukları" şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan
yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu
yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarım yürütmek; kentsel tasarım projelerine
uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve
reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve
sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.” görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
Yukarıda izah edilen mevzuat gereğince görev ve yetkisi Antalya Büyükşehir
Belediyesine verilen “Kemer İlçe Sınırlarımız içerisinde bulunan 30 metre ve altındaki
genişlikte bulunan tüm yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak,
bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel
tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler kovmak;..................... ...........................gerçekleştirmek.”
Görevlerini yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki devrinin
yapılması konunun Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınması hususunda;
Bilginizi ve gereğini arz ederiz.”deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Ahmet CAN,
Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar bu önergenin de gündeme
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Bu önergeyi de...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm biz bu tabloyu bir
görmek istiyoruz. Evet ya da ret verenleri.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey bir gösterelim retleri,
çekimserleri, şeyleri isimleri.
: Kabulleri görelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Kabulleri gösterir misiniz Bayram Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Hemen veriyoruz efendim.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tamam mı Bahattin Bey?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Muhtemelen arkadaşlar karıştırıyor, ama
tamam yani yapacak bir şey yok.
19
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
/.v v A
1 !„ ? •••••!
\ ° ^ \ /
EXP02016
A
NTALYA
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Hakan TÜTÜNCÜ, Hüsamettin ÇETİNKAYA, Halil
ŞAHİN, Adil ÇELİK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mehmet ÖZEREN, Bahadır
YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Emin
HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Enver
APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi YILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU,
Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN,
Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN, İsmail TOSUN, Muhammet URAL, Kemal
SARIYILDIRIM, Mehmet SALUR, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Orhan AVCI, Rasim
ELÇİ, Halil KOCAER'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi İsmet TOK'un çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
6360 sayılı Kanun 7. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı
"Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları" şeklinde değiştirilmiş ve aynı
fıkraya eklenen (g) fıkrası ile görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen: “Kemer İlçe
Sınırlarımız içerisinde bulunan 30 metre ve altındaki genişlikte bulunan tüm yollar, meydan,
bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve
karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak ve ................ gerçekleştirmek”
görevlerini yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki devrinin yapılması ile
ilgili önergenin gündemin 61. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey diğerini okuyalım.
ÖNERGE 14
KARAR NO: 224
ÖZÜ: Kemer sınırları içinde şehir içi toplu
taşıma işi hakkında düzenleme yapılıp
yapılmayacağı, 5393 sayılı Yasanın 15/f-p
maddeleri gereği şehir içi toplu taşıma işini
yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine
gerekli yetki devrinin yapılması ile ilgili
önergenin gündemin 62. maddesine alınmasına
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “İlgi:
06/12/2012 Tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
I ? C^ İ • ı
V 'W V
EXP02016
A,TALYA
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/f-p maddesi gereği Kemer İlçesi (MERKEZYENİ-KİRİŞ-KUZDERE-ARSLANBUCAK MAHALLELERİ) şehir içi toplu taşıma işi,
Kemer Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 43 sayılı kararı ile güzergahtan, çalışma şekli,
araç sayılan, zaman ve ücret tarifesi belirlenerek Belediye Encümeninin 28.04.2010 gün ve
168 sayılı kararı ile 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilerek 5 yıl süre ile yüklenici firma olan
SS 69 Nolu Kuzdere Tur Min.ve Oto. Mot.Taş.Kooperatifıne kiraya verilmiş olup toplam 21
otobüs ile eski Belediye sınırları dahilinde hizmet verilmekte ve kira süresi 30.04.2015
tarihine kadar devam etmektedir. İlgi yazıda belirtilen 6360 sayılı Yasa gereği Belediyemiz
sınırları İlçe sımn olarak genişlemiş fakat 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f
maddesi ile şehir içi toplu taşıma işi görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
Belediyemizce 2010 yılında yapılan şehir içi toplu taşıma işi 30 Mart 2014 tarihi
öncesindeki Belediye sınırlarına göre düzenlenmiş olup 31 Mart 2014 tarihinden itibaren 3
belde ile 3 köy(TEKİROVA-ÇAMYUVA-GÖYNÜK BELDELERİ İLE OVACIK-BEYCİKULUPINAR KÖYLERİ) Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılmış olup bu bölgelerde
şehir içi toplu taşıma ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır.
Yukarıda izah edilen ve yürürlükte bulunan mevzuat gereği şehir içi toplu taşıma
işinin, şehir içi ulaşımında gerek vatandaşlarımızın gerek ise bölgemize tatile gelen yerli ve
yabancı turistlerin rahat seyahat edebilmelerini sağlamaya yönelik olarak tüm İlçe
sınırlarımızı kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
İdareniz tarafından İlçe ve Belediyemiz sınırları içinde şehir içi toplu taşıma işi
hakkında düzenleme yapılıp yapılmayacağının değerlendirilerek, vatandaşlarımızın toplu
taşıma ulaşımında sıkıntı yaşamadan hizmet vermeye yönelik olarak, 5393 sayılı Yasanın
15/f-p maddeleri gereği şehir içi toplu taşıma işini yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine
gerekli yetki devrinin yapılmak üzere konunun Belediye Meclisi gündemine alınması
hususunda; Bilginizi ve gereğini arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Ahmet CAN,
Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar bu önergenin de gündeme
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bu önerge de oyçokluğu ile gündeme
alınmıştır dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL ve Enver
APUTKAN'ın kabul, diğer AK Parti Meclis Üyeleri ret,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Kemer şuurları içinde şehir içi toplu taşıma işi hakkında düzenleme yapılıp
yapılmayacağı, 5393 sayılı Yasanın 15/f-p maddeleri gereği şehir içi toplu taşıma işini yerine
getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki devrinin yapılması ile ilgili önergenin
gündemin 62. maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
:Bayram Bey 2. Maddeye geçiyoruz herhalde.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN
:Evet Başkanım.
rjı £
• *£
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
U3<
: «*°<“O • î
3 •„
\ ° r /
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO: 225
ÖZÜ:
Belediye Meclisinin Nisan
ayı
toplantılarında alman 21 adet karar özetinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan;
Belediyemiz Meclisinin Nisan ayında yaptığı Meclis Toplantılarında alman;
Tarih
Saat
11 04 2014
....
___ İ çt™a
Karar No
Oturum
189
11 f)4 ?f)l4
09:00
190
11 04 9n i 4
09:00
19i
^
1
1
4
î
1
4
1
1
.
11-04-2014
09:00
j
11 04 7014
09:00
193
^
j
1
^
11-04-2014
09:00
^
j
1
BirleşimÖzet
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2014 tarihli
meclis toplantısı, üyelerin tamamının katıldığı
anlaşılarak açıldı.
5393 sayılı Belediye Kanununun ve Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Belediye
Meclisinde iki yıl görev yapmak üzere Meclis Divan
Katipliklerine asil üye olarak Halil ÖZTÜRK ve
Muhammet URAL, yedek üye olarak Mustafa EROĞLU
ile Mustafa Erkan ERSOY seçildiler.
5393 sayılı Belediye Kanununun ve Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince Belediye
Meclisinde iki yıl görev yapmak üzere Meclis 1. Başkan
Vekilliğine Ahmet BÜYÜKAKÇA, 2. Meclis Başkan
Vekilliğine Can KASAPOĞLU seçildiler.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16.
maddesi gereği 1 yıl süre ile görev yapmak üzere
Büyükşehir Belediye Encümenine Mesut KOCAGÖZ,
Bahadır YANTAÇ, Esat GÖYÜK, Mehmet BAŞARAN
ve Abdurrahman YILMAZ seçildiler.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince, 9 kişiden oluşması kabul edilen Plan
ve
Bütçe
Komisyonu
Üyeliğine:
Bahattin
BAYRAKTAR Mustafa Erkan ERSOY, Halit
çiLENGİR, Ali KURŞUNLU, Emin HATİPOĞLU,
Süleyman ACAR, Sami ALTON, Ahmet YAŞAR ve
Ergüven YILMAZ’ m seçilmelerine oybirliği ile karar
verildi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince 9 kişiden oluşması kabul edilen İmar
ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyeleri
Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Kerim
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Tarih
Saat
Karar No
İçtima
Birleşim
Oturum
h<,r.ıınurtt
I. * ■ .
\ ° \v °;
EXP02016
ANTALYA
Özet
BAŞKAPTAN, Cenk Halil BAY AZ, HasanAli İRBAN,
Mustafa Reşat OKTAY, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Ali
Baki SARICA ve Selçuk SENİRLİ’nin seçilmelerine
oybirliği ile karar verildi.
11-04-2014
09:00
195
o
4
1
1
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince 9 kişiden oluşması kabul edilen
Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyeleri
Ahmet BÜYÜKAKÇA,
Musa
YÜCEL,
Erol
DEMİRHAN, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK,
Serdal ÇAVUŞOĞLU, Arzu YILDIRIM, Hüseyin
ÖZBEK ve Mehmet KILINÇ’ın seçilmelerine oybirliği
ile karar verildi.
11-04-2014
09:00
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince 9 kişiden oluşması kabul edilen
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine
Meclis Üyeleri Ahmet BÜYÜKAKÇA, Musa YÜCEL,
Erol DEMİRHAN, Sadullah BAYAR, Halil ÖZTÜRK,
Faik ÇITAK, Ercan MERTHATUN, Mehmet Cengiz
BÜYÜKGEBİZ ve Haşan Nusret BAYSAL’ m
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
11-04-2014
09:00
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince 9 kişiden oluşması kabul edilen
Ulaşım Komisyonu Üyeliğine Meclis Üyeleri Ramazan
ETLİ, Yaşar SÖZEN, Rasim ELÇİ, Ercan AK, İsmail
TOSUN, Ercan MERTHATUN, Zafer YÖRÜK, Zihni
ASİLTURK ve Ahmet CAN’m seçilmelerine oybirliği
ile karar verildi.
11-04-2014
09:00
11-04-2014
09:00
11-04-2014
09:00
197
4
1
1
198
4
1
1
199
4
1
1
200
4
1
1
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15.
maddesi gereğince kurulması ve 5 kişiden oluşması
kabul edilen İsim Verme Komisyonu Üyeliğine Erdeniz
YAVUZ, Hüseyin TORUN, İbrahim KÖSEOĞLU, Faik
ÇITAK ve Mehmet BALIK’m seçilmelerine oybirliği ile
karar verildi.
Kadm Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliğine
Meclis Üyeleri Ali Rıza ZORLU, Fırat DEMİRCİ,
Mehmet UYAR, Arzu YILDIRIM ve Nurdan Aslı Bayar
ULUKAPPmn seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisine: doğal üye olan
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL ile
birlikte asil üye olarak Meclis Üyeleri Ahmet CAN (57
oy), Enver APUTKAN (55 oy), Mehmet SALUR (54
oy), Erol DEMİRHAN (54 oy), Emin HATİPOĞLU (54
oy), Erdeniz YAVUZ (53 oy), Mustafa Erkan ERSOY
(50 oy), Halit AKAR (50 oy), Mustafa EROĞLU (48 oy)
23
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Tarih
Saat
Karar No
İçtima
Birleşim
Oturum
3
°C
EXP02016
A . "İTALYA
Özet
ve Orhan AVCI (47 oy), Yedek üye olarak: Ali
KURŞUNLU (39 oy), Fırat DEMİRCİ (37 oy), İsmail
TOSUN (35 oy), Songül BAŞKAYA (34 oy) ve Ercan
AK (33 oy) seçildiler.
11-04-2014
14:30
11-04-2014
14:30
11-04-2014
14:30
11-04-2014
14:30
201
4
202
11-04-2014
14:30
11-04-2014
14:30
1
2
203
4
1
2
4
204
1
2
o
11-04-2014
14:30
4
1
2
4
205
1
2
4
206
1
2
4
207
1
2
4
11-04-2014
14:30
208
11-04-2014
14:30
209
1
2
4
1
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2014 tarihli
meclis toplantısının 2. oturumu yeterli çoğunluğun
katıldığı anlaşılarak açıldı.
Lara Birlik Meclis Üyeliğine asil üye olarak Meclis
Üyeleri Abdurrahman YILMAZ, Esat GÖYÜK, Bahattin
BAYRAKTAR ve Önder ÖNEN, yedek üye olarak Can
KASAPOĞLU ve Bahadır YANTAÇ seçildiler.
Antalya Konyaaltı Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
Altyapı Hizmet Birliğine asil üye olarak Meclis Üyeleri
Abdurrahman YILMAZ, Halit AKAR, Orhan AVCI,
Mehmet SALUR, Mustafa EROĞLU,Yusuf GÖVEN,
İrfan YILMAZ, yedek üye olarak Haşan Fevzi
YILMAZ, Ali KURŞUNLU, Bahattin BAYRAKTAR ve
Hasanali İRBAN seçildiler.
Tarihi Kentler Birliği Meclisine Meclis Üyelerimiz
arasından asil üye olarak Halil ÖZTURK, Haşan Fevzi
YILMAZ, Bahadır YANTAÇ ile Belediye Meclis
Üyemiz olmayan ve dışarıdan Mimar Feridun UYAR,
yedek üye olarak Esat GÖYÜK, Mehmet SALUR ve
Enver APUTKAN seçildiler.
Sağlıklı Kentler Birliğine asil üye olarak: Erkan
DEMİRCİ ve Kemal SARIYILDIRIM, yedek üye olarak
Mesut KOCAGÖZ ve Mehmet BAŞARAN seçildiler.
Antalya
Büyükşehir
Belediyesinin
01.01.201331.12.2013 Dönemine ait Denetim Komisyonu Raporu
okunarak meclis üyeleri bilgilendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı İdari Faaliyet
Raporunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Belediyemizde görev yapacak olan Danışmanlara görev
yaptıkları sürece ödenecek ücretin tespit edilmesi ile
ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
İçişleri Bakanlığı Nüfiıs ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 31.03.2014 gün ve 29002 sayılı yazısına
24
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
$ 9r\ V—®„
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Tarih
„
Saat
Karar No
tçtİma
Birleşim
*
Oturum
2
EXP02016
A
NTALYA
Özet
istinaden, 6360 Sayılı Kanun ve 5216 Sayılı Kanunun
ilgili maddeleri
uyarınca,
ADRES
KAYIT
SİSTEMİNDE 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere “Adres ve Numaratajlandırmaya İlişkin
Görevlerin İlçe Belediyelerine yetki devri ile ilgili
konunun "Numarataj verilerinin Büyükşehir Belediyesi
ile paylaşılması şartıyla yetki verilmesi" şeklinde
düzeltilerek İmar ve Bayındırdık Komisyonuna
havalesine oybirliği ile karar verildi.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Karar özetlerinin okunup oylanması
gerekiyor. Onunla ilgili olarak...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Okunmuş kabul ederek oylayalım.
Arkadaşlar okunmuş kabul edilerek oylanması hususunu arz ediyorum. Oybirliğiyle birkaç
kişi eksik olmasına rağmen oybirliği ile okunmuş kabul ediyoruz.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Bir de kabulünü oya sunacağız Sayın
Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bir de kabulü hususunu oylarınıza arz
ediyorum arkadaşlar. Oybirliği ile kabul edilmiştir arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama
sonunda;
KARAR:
Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantılarında alman 21 adet karar özetinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Başkamm 3. Maddeyle ilgili olarak
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin.
Üye Songül BAŞKAYA
:Başkanım gündeme geçmeden önce bir
söz alabilir miyiz gruplar adına?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım gündemin sonunda söz
vereyim size.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm sizin takdiriniz ama
geçen ay da ilk Meclis Toplantımızda da gündemin yoğunluğu nedeniyle gruplar adına söz
alamadık. Zaten toplantı da uzun sürdüğü için akşam saatlerinde sona ermişti. En azından
oradaki hakkımızı burada kullanırsak sevinirim.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Uzun sürmeyecek Songül Hanım.
Gündemin sonunda vereyim ben size. Bayram Bey buyurun.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet Efendim Belediye Meclis Çalışma
Yönetmeliğinin 49. Maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşüldüğü toplantıya Başkan
Vekilinin Başkanlık etmesi gerekiyor.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Buyurun Ahmet Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Başkan Vekilimizi...
25
T
/'■'I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Ufe,a
I .* W ai \
\ ° r /
EXP02016
ANTALYA
Büyükşehir Belediye Başkan V M eclis Başkam Can KASAPOĞLU, gündemin 3.
maddesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerine
başlamadan önce Divan Başkanlığındaki yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ahm et BU YU KAK ÇA’y a
bıraktı.
Can KASAPOĞLU
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
G ündem in 3. m addesinde yer alan “A ntalya B üyükşehir B elediyesi 2013 y ılı Faaliyet
R aporu” görüşm eleri için Divan Başkanlığına M eclis 1. Başkan Vekili A h m et BÜ YÜKAKÇA
geçmiştir.
/ /
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA :Evet Arkadaşlar bir de benim
tarafımdan sizlere hoş geldin demek istiyorum, hoş geldiniz. Yeni görevleriniz hepinize
hayırlı uğurlu olsun istiyorum. Şurada tanıdığım eski dönemden kalma birçok arkadaşımı
görüyorum. Değişik partilere mensup olmakla beraber hala dostluklarımız devam ediyor.
Şimdi tabi yasa gereği faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Belediye Başkammız
olmadığı için Meclis 1. Başkanvekilinin Vekalet etmesi gerekiyormuş. Biz de şimdi bu
faaliyet raporuyla ilgili görüşmelerimizi yapacağız, sizlerin de görüşlerinizi alacağız. Neticede
bu faaliyetler hepimiz için önemli. Evet, arkadaşlar ben şimdi faaliyet raporunu, Plan ve
Bütçe Komisyonu Raporunu okutuyorum.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 226
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı
Faaliyet Raporunun kabulüne oyçokluğu ile
karar verildi.
KONU:
Gündemin 3. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2014
günü yapmış olduğu toplantıda Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 18.
maddesinde yer alan, “2013 Yılı Faaliyet Raporu Taslağı” komisyon tarafından görüşülmüş
olup, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazımız ekinde sunulmuştur.
Meclise havalesini arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1595 sayılı yazısı.
26
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GORUŞU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Komisyon gündemin 18. maddesiyle
ilgili, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme
Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu Taslağı; Plan ve Bütçe
Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.28.04.2014
Bahattin B A Y R A K T A R
Plan ve Bütçe K om .B şk.
im za
M ustafa E rkan E R S O Y
Kom isyon B şk.V.
im za
Em in H A T İP O Ğ L U
S özcü
İm za
Ali K U R Ş U N L U
H alit Ç İL E N G İR
S ü ley m an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
im za
im za
A h m et Y A Ş A R
S am i A L T U N
E rgüven Y IL M A Z
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
İm za
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA
:Evet Arkadaşlar, Raporumuzu
okuduk bu konuda grupların söylemek istedikleri varsa -abi ki onlara gruplar adına söz
vermek istiyorum. Tabi Ak Parti Grubu adına başta oradan başlamak üzere, arkasından CHP
ve MHP Gruplarına söz vereceğim. Buyurun Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet Sayın Başkanım, çok değerli
meclis üyesi arkadaşlarım, öncelikle toplantımız hayırlara vesile olsun. Tabi Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporumuz kabulle beraber dikkat çekmek istediğimiz bazı hususlar var, aslında
çok hususlar var ama biz Meclisin zamanını almamak adma böyle özetleyerek çok da fazla
vaktinizi almak istemiyorum.
Çok Değerli Başkanım, Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarımız, faaliyet raporuna
baktığımız zaman 573 adet resim, 13 adet grafik, 348 adet tablo, 366 sayfadan oluşan bol
resimli, görsel Belediye magazin dergisi gibi hazırlanmıştır. Bunu özellikle ifade etmek
istiyorum. Hocanın aylık çıkarmış olduğu magazin bülteninin aslında tasnif edilerek faaliyet
raporu magazin dergisi haline getirilmiştir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabi
Değerli Arkadaşlar Hoca bu kısa tabloda görüleceği üzere bir Meclis Üyesi ve bir kent de
yaşayan olarak şunlara dikkat çekmek istiyorum. Yine bu faaliyet raporunda magazinsel
resimlerden görüleceği üzere millete yatırım diye yutturulan birçok faydasız faaliyet, yatırım
faaliyetinden fazla şaşalı törenlerle açılış yapılmak suretiyle Belediyeyi zarara uğratılmıştır.
Mesela bunlara örnek verecek olursak örneğin Şemsiyeli Sokak, caddedeki refüjler ve
özellikle Kepezde Dokuma Bölgesinde, eski kapalı Cumartesi Pazarı dediğimiz girişte yapılan
anlamsız o fıskiyeli yol ve biz seçim çalışmalarının da halkımızın yüzde 99’unun burayı ne
olur bir an önce kaldırın noktasındaki şikâyetlerine de burada özellikle dikkat çekmek
istiyorum. Bu ve buna benzer birçok husus.
Değerli Arkadaşlar yine Büyükşehir Belediyesi olarak tabi hizmetler kapsamında olan
bu imalatların yatırım diye açılışları yapılmıştır. Hâlbuki Sayın Başkammız Menderes
27
f i
^
•L~
u'o (]
f T%•.£•]
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ ®W ° j
* A *
Exp02ûib
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(08.05.2014)
ATALVA
TÜREL’in 1. Döneminde Antalya’nın hizmetine sunulan birçok eser, sessiz bir şekilde kurban
ve dualarla temel atmış ve yine aynı anda açılışları yapılmıştır. Bu bir Büyükşehir
Belediyesinin doğal olarak yapması gereken hususlardı. Doğal olarak yapması gereken
hususlara da sanki büyük yatırım gibi, hem temel atma töreni hem de açılışlar yapmak
suretiyle kamuoyunu hem meşgul etmiştir hem de fuzuli israflara neden olmuşlardır.
Yine Menderes TÜREL Başkanımız zamanında belli noktaya gelen hizmet binası, evet
hizmet binasının belli noktaya gelmek yani açılışına ramak kalmak noktasına, yani ince
işlerine kadar gelmemize rağmen Sayın Hoca’nm kazanmasıyla maalesef oradaki faaliyet
durdurulmuştur. Oysa baktığımız zaman Antalya Belediye Hizmet Binasına ne kadar acil
ihtiyacı olduğunu hep beraber görüyoruz. İvedilikle yapılması gereken bir hizmet binasına
maalesef 5 yıl boyunca bir çivi bile çakılmamıştır. İnşallah bu dönemde biz 5 ay, yani 5 ay
içerisinde çok ciddi bir şekilde bitmesi noktasında biz gayret göstereceğiz. İnşallah 1 sene
içerisinde açılışını yapacağız. Bir diğer husus Değerli Arkadaşlar 5 yıl önce bedava elektrik
dağıtımı için slogan yapılan ve projeler...
Üye Muhittin BÖCEK
:5 yıllık faaliyeti değil yalnız.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm müdahale etmek
istiyorum, Sayın Başkamm,
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Faaliyet raporunu görüşüyoruz.
Muhatabı yok burada, muhatabı yok. Etik değil etik.
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA :Arkadaş konuşmasını bitirsin siz
sonra konuşursunuz. Lütfen hatibe müdahale etmeyelim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Faaliyet
raporunda
bunlar
yazılmıştı. Yine arkadaşlar, bedava elektrik deyip de malum Antalya’nın gözünün önünde
yapmış oldukları tesis, bir dinlenme tesisi gibi maalesef Antalya’nın kaynaklarının ne kadar
boşa harcandığını hep beraber görmüşüz.
Yine Arkadaşlar gelir getirici ve Belediyeye kaynak yaratacak olan eski otogar
alanındaki inşaat alanı vadeli satılarak araştırılırsa piyasa rayiç bedellerinin de altında
Kamunun zarar etmesine neden olmuştur. Yani burada da Belediyeye çok ciddi bir gelir
sağlanması yerine maalesef Belediyenin zararına olan bir tercih yapılmıştır yani burada da
böyle bir maalesef eksiklik söz konusu.
Yine Belediyenin faaliyetine baktığımızda Belediyeye iş yapan en küçük esnafımızdan
yatırımcısına ya da müteahhidine kadar herkesin Belediyeden alacağı olduğunu ve icralık
olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple icralık olması sebebiyle de Belediyenin daha fazla para
ödemesine ve tekliflerinin daha yüksek şekilde alınmasına ve ödeme planının da aksamasına
neden olmuştur. Bu şekilde de Belediyenin maalesef Mali Bütçesinin dengesini bozmuşlardır.
Yine ulaşımda kart sistemi 2008 itibariyle aylık 500.000 TL’yi bulan Belediyemiz
geliri var iken bu sistemle çalışmayacağını mahkeme kararından önce deklare ederek ve
mahkeme kararını temyiz etmeden, şuanda hala tartışmalı olan kart sistemini getirmiş, bu
sistemin de nasıl devam ettiği hususunda kendisinin de çelişkili ifadeleriyle sözleşme var,
sözleşme yok, sözleşme devam ediyor gibi yapmış olduğu zaman zaman şirketin avukatlığını
üstlenerek magazinsel açıklamalar yapmış ve bu şuanda açıklama yapmış olduğu sistemin
Belediyemize nasıl bir gelir getirdiğinin belirsiz olduğu gibi bugüne kadar Belediye tarafından
hesaplanan hesaplarında incelenen denetleyen bir birim bulamadık, göremedik. Kimlere nasıl
bağlı çalıştığı araştırılması ve incelenmesi gereken bir durum olduğunu Meclis Üyelerimize
arz etmek istiyorum.
c
/ '
'
28
•V .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
jf'V.Öt#\
f ? 0.»££'
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
T
EXP02016
ANTALVA
Değerli Arkadaşlar aslında daha birçok husus var ama biz hem Meclisimizin vaktini
almamak hem de bunları da arkadaşlar Antalya kamuoyunda Halkımızın gündeminde
olduğundan dolayı birkaç hususu özellikle belirtmek istedik dolayısıyla hepinize saygılar
sunuyorum.
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA :Teşekkür
ederim.
Değerli
Arkadaşlarım, bu geçmiş bir hizmetin hülasasım hepimiz duyduk. Bu arada da tabi ki bu
yayının dışarıya da verildiğini düşünürsek artık herkesin aleniyeti içerisinde bildiği noktaya
geldi iş. Şimdi de zaten bir seçim dönemi geçirildi. Yani belli faaliyetlerden memnun olan ve
olmayan zaten kararım ortaya koydu. Bunların üzerinde çok fazla durmak istemiyorum
açıkçası gereği de yok geçmişi suçlayarak, birbirimizi suçlayarak bir yere varamayacağımızı
zaten yıllar öncesinden hepimiz biliyoruz. Bu itibarla usul gereği tabi ki grupların görüşünü
alacağız. Bu arada şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisinin grup adına görüşlerini almak
istiyorum. Buyurun.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm, Sevgili Divan,
öncelikle az evvel grup adına söz istemiştim, geçtiğimiz Mecliste de kullanamadığımız söz
hakkımızı kullanmak istemiştim ama Başkanımız maalesef izin vermedi, bunun doğru
olmadığını usule de uygun olmadığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2. bir husus
geçtiğimiz ayki Meclis Toplantısında faaliyet raporu gündemdeydi ve komisyona havalesi
teklif edildiğinde usuller gereği şuana kadar genel itibariyle işleyişte faaliyet raporunun
Mecliste görüşüldüğü komisyona havalesinin gereği olmadığım söylemiştik. Ama bugün
burada Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Grup Sözcümüzün konuşmasından sonra da
anlıyoruz ki amaç zaten faaliyet raporu üzerinden siyaset yapmakmış. Siyaset yapmanın yeri
burası değil. Meclisi bu konularla geçmişteki ta Menderes TÜREL dönemine giderek 2013
yılı faaliyet raporunu tartışmamız gerekirken 2008’de durum böyleydi 2013’te böyle oldu
yönündeki tartışmaları doğru bulmuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak burada
Antalya adına doğru olan her icraata destek vereceğimizi yanlış bilime, hukuka, mevzuatlara
aykırı olan tüm düzenlemelerin karşısında olacağımızı belirtiyoruz.
Az evvel Grup Sözcüsünün belirttiği hususlar Adlıhan DERE tarafından şerh konulan
denetim komisyonunda zaten madde madde pek çoğu anlatılmıştı. Burada okunmuş, bütün
kamuoyunun internet üzerinden yayınlanan Meclisimiz kamuoyunun takdirine sunulmuştu.
Eğer varsa geçmiş dönemdeki Belediyemizin yaptığı işlerdeki sakıncalı kusurlu iddia edildiği
gibi bu konularla ilgili zaten Başkanlık Makamının gereken süreci işletme yetkisi yasalar
tarafından kendisine sunulmuştur. Kaldı ki bu hususta geçen Mecliste Sayın Menderes
TÜREL gereğini yapacağım ilgili kurumlara başvuracağını söyledi. Şimdi dönüp dönüp aynı
noktalara dönmek ve burada olmayan bir Başkam üsluba de yakışmayan bir şekilde
eleştirmenin şık ve doğru olmadığını belirtmek istiyorum teşekkürler.
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA :Ben de teşekkür ediyorum. Evet,
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu arkadaşımıza söz vermek istiyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım bu bütçeyle ilgili
kavgaların içine biz girmeyeceğiz. Biz başka bir konuyla ilgili görüşlerimi düşüncelerimi
Milliyetçi Hareket Partisinin düşüncelerini arz etmek istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye
Başkamm, Sayın İlçe Belediye Başkanları, Sayın Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerim,
Sayın Birim Amirlerim, Değerli Antalyalı Hemşerilerim, Çok Kıymetli basın mensupları,
sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığım kazanan Sayın Menderes TÜREL’i ve
Belediye Başkanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Şehirlerimize güzel hizmetler vermelerini
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
f*
V V p
expo 2û16
A,TALYA
diliyorum. Antalya’mızın hayrına olacağına inandığımız konularda grubumuzun Antalya’dan
yana tavır alacağının bilinmesini istiyoruz. Bizler MHP Grubu olarak siyaseti zarafet ve
nezaketle kutuplaştırıcı değil bütünleştirici bir anlayışla, sevgide serbestiyet, saygıda
mecburiyet ilkesiyle yürütmeye gayret edeceğiz.
Büyükşehir Belediye Başkammızın da AKP ve CHP Gruplarının da aynı anlayışı
göstereceğini umut ediyoruz. Bu vesile ile Vatanımıza ve Türk Milletine hizmet etmeyi gaye
edinmiş, Millete ve tarihe mal olmuş ebediyete intikal etmiş başta Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere bütün şahsiyetleri rahmetle, şükranla anıyorum. Cenabı Allah ruhlarım
şad, mekânlarım Cennet eylesin.
Değerli Arkadaşlarım, Sayın Basın Mensupları, Anadolu Erenlerinden Abdal Musa,
Mukaddes Kitabımızı güzel Türkçemize tefsir eden Elmalılı Hamdi Yazır, fikir ve mücadele
adamı Aksekili Osman Yüksel Serdengeçti gibi birçok mütefekkiri bu topraklar Türk
Milletine armağan etmiştir. Milli ve Manevi şahsiyetlerimizin, kültürel değerlerimizin
isimlerinin Antalya’mızın caddelerine ve meydanlarına verilmesi Milliyetçi Hareket Partimizi
sadece gururlandırır.
Milliyetçi Hareket Partimizin kurucusu Rahmetli Alparslan TÜRKEŞ kendisini Türk
Milletine adamış önemli bir Devlet Adamıdır. İktidardaki ve muhalefetteki siyasi
partilerimizde görev üstlenen Antalya Büyükşehir Meclisimizde de farklı partilerden seçilmiş
birçok siyasetçinin üzerinde hakkı ve emeği vardır. Ayrıca bilindiği gibi Başbuğumuzun
büyük oğlu Tuğrul TÜRKEŞ Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve
Milletvekilimizdir. Küçük oğlu Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ Bey de halen Adalet ve Kalkınma
Partisinden Milletvekilidir. Ahde vefa olarak Türk Milletine hizmet etmiş birçok şahsiyet gibi
Alparslan TÜRKEŞ’in adı da Yurdumuzun birçok yöresinde parklara, caddelere ve önemli
eserlere verilerek kadirşinaslık yapılmıştır.
Kepez’de Alparslan Türkeş Parkı vardır. Elmalı’da Alparslan Tiirkeş Caddesi vardır.
Manavgat’ta Alparslan Türkeş Caddesi vardır. Bu bağlamda Kepez’de Alparslan Türkeş
Parkım yapan dönemin Doğru Yol Partili Belediye Başkam Sayın îsa Akdemir’e, Alparslan
TÜRKEŞ ismini yaşatan ve polemik konusu haline getirmeyen MHPTi Belediye Başkanımız
Sayın Mehmet ATAY’a, AKP’li Belediye Başkammız Sayın Erdal ÖNER’e, iki dönemdir
Belediye Başkanlığım yürüten Sayın Hakan TÜTÜNCÜ’ye teşekkür ediyorum.
Manavgat’ta Alparslan TÜRKEŞ ismini güzel bir caddemize veren dönemin MHP’li
Belediye Başkam Sayın Zeynel ŞENOL’a ve Alparslan TÜRKEŞ ismini koruyan ve polemik
konusu haline getirmeyen Cumhuriyet Halk Partili 2 dönemdir Manavgat Belediye
Başkanlığını yürüten Sayın Şükrü SÖZEN’e teşekkür ediyorum.
Bu meselelerden de anlaşılacağı üzere farklı Siyasi Partilerin kazandığı ve
Başkanlıklarını yürüttükleri birçok yöremiz aklıselim hareket edilmiş nezaket ve zarafete
dikkat edilmiştir. Hassaten teşekkür ediyoruz.
Sayın Antalyalılar, Antalya kamuoyunun malumu olduğu üzere 30 Mart seçimlerinde
Adalet ve Kalkınma Partisinin kazandığı Elmalı Belediyesi ilk icraatı olarak Alparslan Türkeş
Caddesinin ismini Hamdi Yazır Caddesi olarak değiştirmiştir. Kaş yaparken göz çıkaran,
gündelikçi siyasi nezaketten ve aklıselim nezaketten yoksun Türk Milletine karşı yapılmış bu
saygısızlığı esefle, şiddetle kınıyoruz.
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA rTeşekkür ediyorum.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Üye Selçuk SENÎRLÎ
:Bu tür fevri ve yaralayıcı ve
kışkırtıcı uygulamalar etki tepki siyasetim körükleyecek ve en başta bu gerilimi oluşturanların
hayrına olmayacak sonuçlar doğuracaktır. Bizlerden saygı bekleyenlerin saygıya değer
davranışlar sergileyerek saygıyı hak etmelerini ve yaptıkları yanlıştan biran önce dönmelerim
sağduyulu davranmalarını istiyorum. Nezaketine ve zarafetine kuşku duymadığım Sayın
Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes TÜREL ve Adalet ve Kalkınma Partisinin Î1
Başkanı Sayın Mustafa KÖSE’den bu talihsiz olaya son vermeleri için gereğini ivedilikle
yapmalarını bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Grubumuz adına hepimize saygılar arz ederim.
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA:Teşekkür ederim Sayın Sözcü.
Değerli Arkadaşlar burada biz siyaset falan yapmıyoruz dediğiniz gibi icraat adına
memleketimizin eksiklerini gediklerini ikmal etme adına birçok konulara girme
mecburiyetindeyiz. Tabi ki Siyasi kanallardan geliyoruz. Sosyal barış hepimiz için olmazsa
olmazdır. Özellikle ben Gazipaşa’da 10 sene Belediye Başkanlığı yaptım. Ben Gazipaşa’da
sosyal barış için tam 10 yıl nasıl emek çektiğimi bütün arkadaşlarımızın çoğu, buradaki
arkadaşlarımın büyük bir kısmı bilir. O nedenle barışın ne anlama geldiğini herkesten daha iyi
özümseyen bir noktadan gelmiş bir arkadaşınız olarak, tabi ki bütün fikirlere saygılıyım ancak
bunun çerçevesini iyi tayin etmemiz lazım.
Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde birbirimize kesinlikle şahsiyetlerimize
yüklenmeyecek biçimde konuşmalarımızı yaparsak bundan böyle daha güzel sonuçlar
alacağımıza inanıyorum. Çünkü yarın bu görevler bittiği zaman gene yüz yüze bakacağız biz,
gene birbirimizin hatırım soracağız. Buralardaki tartışmalar çok uzun, birbirimize takışmadan
bu işlerden sıyrılmanın yolunu bulursak elbette ki huzur içerisinde hepimiz hizmetleri en
güzel şekilde yürütülecektir.
Bu bağlamda şimdi faaliyet raporuyla ilgili görüşmelerimiz, fikirlerimiz,
konuşmalarımız her iki grup tarafından direk konuyla ilgili olmasa da kendi görüşlerini
burada ifade ettiler. Bunun sonucunda biz birbirimizin ne dediğini ve düşündüğünü anlamış
durumdayız.
Bu itibarla ben sonucu şöyle bağlamak istiyorum faaliyet raporu üzerindeki oylamaya
geçeceğim. Faaliyet raporunu kabul edenler ve etmeyenler olarak oylayacağız. Biliyorsunuz
oylamaya geçiyoruz. Kabul edenler l ’e, kabul etmeyenler 2’ye çekimser olanlar 3’e
basacaklardır.
Evet, oylamayı başlatıyorum. Buyurun arkadaşlar. Evet arkadaşlar oylama
sonuçlanmıştır. 90 evet, 1 ret, 1 de çekimser oy kullanılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun dedi ve
işaretle yapılan oylama sonunda;
(Oylama raporunda 3 kişinin çekimser oy kullandığı tespit edilmiştir.)
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri Hüsamettin ÇETİNKAYA, Erdeniz YAVUZ ve Halil
KOCAER çekimser, Yusuf GÖVEN ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne oyçokluğu ile
karar verildi. (EKİ: 2013 Yılı Faaliyet Raporu)
T •S^İ
t.
Ur*r0
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
! Çi*!®a ,
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet BÜYÜKAKÇA :Her ne kadar birbirimizi tenkit
etsek de geçmişte yapılanlara bir saygının ifadesidir. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun.
Efendim teşekkür ediyorum buyurun Can Bey.
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Meclis 1. Başkan Vekili
Halil OZTURK
Divan Kâtibi
Muhammet URAL
A ntalya Büyükşehir Belediyesi 2013 yılı Faaliyet R aporunun görüşülm esinden sonra
M eclis 1. Başkan Vekili A h m et BÜ YÜ KAKÇA D ivan B aşkanlığındaki yerini, B üyükşehir
Belediye Başkan Vekili Can K A SA P O Ğ L U ’na bıraktı.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
önerisi var onları bir okuyuverin de.
Üye Songül BAŞKAYA
önerge kabul edemeyiz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
edilmiyormuş.
Üye Songül BAŞKAYA
önergede sakınca yok.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
:Bayram Bey 2 tane MHP Grubunun
:Saym Başkanım gündem kesinleştiği için
:Peki
Selçuk
Bey,
önerge
kabul
:Usul yönünden uygun değil Başkamm,
:Evet Bayram Bey 4. Maddeye geçelim.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 227
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesinde 2014 yılında,
10.02.2014 tarih 2014/5896 karar ve sayı ile
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
kararma istinaden yeni bir gelir tarifesi
oluşturulana kadar
Büyükşehir
Belediye
Meclisince karara bağlanmış olan Gelir
Tarifesinin uygulanmasına oybirliği ile karar
verildi.
32
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
KONU:
Gündemin 4. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli
Mart ayı toplantısında gündemin 6. maddesi görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir. Gündemin 6. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının
2014 yılı Gelir Tarifesi değişikliği konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun
incelenerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
deyimli Mali Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 gün ve 1530 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
\
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; gündemin 6. maddelerinde yer alan
“Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğü’nün 03.03.2013 tarih 355-802
sayılı yazısı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İlan Reklam Şube Müdürlüğü’nün
26.02.2014 tarih 940-80 sayılı yazısı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Denetim ve
Ruhsat Şube Müdürlüğü’nün 26.02.2014 tarih 139-283 sayılı yazıda belirtildiği üzere;
10.02.2014 tarih 2014/5896 karar ve sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
kararına istinaden, 2014 yılı gelir tarifesinin uygulanması istenmektedir. Ancak ilgili Bakanlar
Kurulu kararı gereği Resmi Gazetede yayınlanan karar kapsamında 2014 yılı gelir tarifesine
esas olmak üzere Resmi Gazetede yayımladığı şekli ile;
Madde 5- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96 inci
maddesinin (A) fıkrasının aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ancak, bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendinde, 56 inci maddesinde, 60 mcı maddesinde ve 84. üncü maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en
alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasında sosyal ve ekonomik
farklılıklar, göz önünde tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Tespit edilen
bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu şekilde
hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır. Şu
kadar ki, bu miktar ve tutarlar ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutan aşamaz. Bu
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Madde 6-2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici-madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7- 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince
belirlenmiş olan bu kanunun 15. maddesinde 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendinde 56 ncı maddesinde, 60 ncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3)
numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A)
fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe
girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.” hükümleri gereği; 2013 yılı Büyükşehir Belediye
Meclisince karara bağlanmış olan Gelir Tarifesinin uygulanması;
33
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f;
\ 9r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
'
i
EXP020i6
ANTALYA
Ayrıca 11.04.2014 tarih ve 7996 sayılı İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğünün yazı ekinde Maliye Bakanlığınca hazırlanan “Belediye Gelirleri Kanunu Genel
Tebliği Taslağı” ve ekinde yer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo”nun
01.09.2014 tarihine kadar Belediyemizce belirlenerek İçişleri Bakanlığına gönderilmesi ve
Bakanlar Kurulu kararınca yeni bir Gelir Tarifesi oluşturulana kadar Büyükşehir Belediye
Meclisimizce belirlenen Vergi ve Harçlara ilişkin 2013 Yılı Gelir Tarifesinin uygulanmasına
devam edilmesi,
Hususunun uygun olduğu görüşü ile;
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.21.04.2014
Bahattin B A Y R A K T A R
Plan ve Bütçe K om .Bşk.
im za
M ustafa .Erkan E R S O Y
Kom isyon B şk.V.
im za
Em in H A T lP O Ğ L U
Sözcü
İm za
Ali K U R Ş U N L U
H alit Ç İL E N G İR
S üleym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
im za
A hm et YA ŞAR
S am i A L T U N
E rgüven Y IL M A Z
Üye
Ü ye
Ü ye
İm za
im za
im za
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Değerli Arkadaşlar Plan ve Bütçe
Komisyonu raporunun uygunluğu hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
Uygundur Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Teşekkür ederim. Oybirliği ile kabul
edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
KARAR:
Büyükşehir Belediyesinde 2014 yılında, 10.02.2014 tarih 2014/5896 karar ve sayı ile
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararma istinaden yeni bir gelir tarifesi
oluşturulana kadar Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanmış olan Gelir Tarifesinin
uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :5. Maddeyi geri çekmiştik. Bu arada
Milliyetçi Hareket Partisinin önergelerini oylamakta bir sakınca olmadığı kanaatine vardık.
Onları okuyalım Bayram Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :0 önergeler bende yok Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Buyurun burada.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm usul olarak yani mesela
bundan sonra böyle hem, yani aslında başta alınması daha uygun yani arada alınması.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Neyse şimdi bunları oylayalım da.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
W»ure,
?»«
\ °\a
e xp 02016
AİTAYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani bundan sonra böyle bir şey daha
gelirse ne olacak.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bundan sonra böyle gelmez herhalde
canım o kadar da...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkanım çok özür dilerim
atlamışız arada kalmış, bütçeyle ilgili bir mevzu olduğu için aciliyetine binaen böyle bir şey,
yoksa bizim için de çok şık olmadı.
Üye Muhittin BÖCEK
:Yönetmelikte var yalnız.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Okuyalım Bayram Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Başkanım önergeyi
okuyayım mı
efendim?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Okuyun.
ÖNERGE 15
KARAR NO: 228
ÖZÜ: Kemer Belediyesine ait bütçe aktarması
ile ilgili Kemer Belediye Meclisinin 11.04.2014
tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen konuya
ilişkin önergenin gündemin 63. maddesine
alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Konu:
Kemer Belediyesi Bütçe Aktarması konusunun görüşülmesi talebi
6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesine devredilen İtfaiye
Müdürlüğüne ait bütçenin, yeni kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğüne aktarılması konusu
Kemer Belediyesi Meclisinin 11.04.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile görüşülerek oyçokluğu
ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan bütçe aktarması Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanununu 23.
Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği Kemer
Belediyesinin 18.04.2014 tarih ve 2128 sayılı yazısı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve 22.04.2014 günü 579 evrak numarası ile teslim edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. Maddesi 3. bendine göre Kemer
Belediye Meclisi tarafından onaylanan bütçe aktarması Büyükşehir Belediye Meclisiniz
tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz. 08.05.2014
Eki: Kemer İlçe Belediye Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 40 sayılı Meclis kararı ve
ekleri.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI ve Ahmet CAN
imzalı önerge.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Önergenin gündeme alınıp alınmaması
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Bu önerge de gündeme oyçokluğu ile alındı arkadaşlar
dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
•x~'‘
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
o00 - " ‘c’-%
I .*
,
v r /
A
EXP02016
A
NTALYA
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Hüsamettin ÇETİNKAYA, Mehmet ÖZEREN, Cenk Halil
BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Halit ÇİLENGİR, Rasim ELÇİ, Halil
KOCAER'in kabul, diğer AK Parti Meclis Üyeleri ret,
CHP Meclis Üyesi Erol ÖZKARABEKİR'in ret, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Kemer Belediyesine ait bütçe aktarması ile ilgili Kemer Belediye Meclisinin
11.04.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen konuya ilişkin önergenin gündemin 63.
maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bir önceki 4. Maddemizde grupların
uygundur demesine rağmen oybirliğini söylemedik gündeme geçmesi bakımından oybirliği ile
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 4. Maddede uygundur. Diğerini okuyalım Bayram Bey.
ÖNERGE 16
KARAR NO: 229
ÖZÜ: Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014
tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Ek Bütçe
ile ilgili önergenin gündemin 64 maddesine
alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLÎS BAŞKANLIĞINA; “ Konu:
Kemer Belediyesi Ek Bütçe konusunun görüşülmesi talebi
6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren Belde Belediyelerinin
Belediyemize devredilmesi ve yeni müdürlükler kurulması nedeni ile 2014 yılı bütçesine ek
bütçe yapılması konusu Kemer Belediyesi Meclisince 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile
görüşülerek Ek bütçe oybirliği ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan 2014 yılı Ek Bütçe Meclis Karan, 5393 sayılı Belediye
Kanununu 23. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği
Kemer Belediyesinin 07.05.2014 tarih ve 2502 sayılı kararı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve aym gün yazı 4065 evrak numarası ile kayıt altına alınmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Maddesi 2. bendine göre Kemer
Belediye Meclisi tarafından onaylanan Ek Bütçenin Büyükşehir Belediye Meclisiniz
tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz. 08.05.2014
Eki: Kemer İlçe Belediye Başkanlığının 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı Meclis kararı ile
eki Bütçe rapor dosyası.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Nurdan Aslı BAYAR
ULUKAPI ve Ahmet CAN imzalı önerge.
/ - 'I
T•v-»•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
.►6*U 7 U,**o
1o
lY **4 • t
\ 0W ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Okunan önergenin gündeme alınıp
alınmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Oyçokluğu ile gündeme alınmıştır
arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Mustafa ismet UYSAL ve Mehmet ÖZEREN'in ret, diğer
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan Ek
Bütçe ile ilgili önergenin gündemin 64 maddesine alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :6. Maddeye geçelim Bayram Bey.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Eski 6, yeni 5.
(Gündemin 5. Maddesi önerge ile gündemden çıkartıldığı için meclis gündeminin 6. Maddesi,
5. Madde olarak görüşülmektedir.)
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 230
ÖZÜ: Belediyemizde görev yapması uygun
görülen Danışmanlara görev süresince ücret
olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine
ödenen brüt ücretin üst sımrı olan %75'in
ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 5. maddesinde yer alan; “11 Nisan 2014 tarihinde yapılan Büyükşehir
Meclis gündeminin 19. maddesi komisyonumuzca görüşülerek, Belediyemizde uygun görülen
danışmanlara görev süresince Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt ücretin
üst sının olan %75’ i ödenmesi uygun bulunmuş olup, Komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Mecliste görüşülerek karar verilmesi hususunu arz ederim.” deyimli İnsan Kaynakları ve
Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.04.2014 gün ve 1316 sayılı yazısı.
PLAN YE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
23 Temmuz 2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Büyükşehir Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Danışmanlara "her türlü ödemeler
dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75'ini
aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir." denmektedir.
37
>&rHnu^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|?
\ % \ {
EXP02016
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
ANTALYA
Belediyemizde görev yapması uygun görülen Danışmanlara görev süresince
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt ücretin üst sınırı olan %75'i ödenmesi
Komisyonumuzca görüşülerek uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.22.04.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
İmza
İmza
İmza
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Başkamm
Gündemin
5.
maddesi
gündemden çıkmıştı. Bu 6. maddesi. Bu gündemden çıkanları yukarıya doğru kaydırdığımız
zaman dosyalarla, şimdi dosya da dağıtılmıyor. Ciddi bir karmaşa olacak. Şöyle yapsak daha
mantıklı. Sırasıyla yapalım bu gündemin 6. maddesi olsun.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet ben de katılıyorum. Bayram Bey biz
gündemden 5’i çektik ama, biz sırayı bozmayalım çünkü herkesin önündeki şeyde ona göre
var. Şuanda 6. Maddeyi Arkadaşlar Plan ve Bütçe Komisyonunda oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur Sayın Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Uygundur Sayın Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :6. Konu da Plan ve Bütçe Komisyonu
evet bütün grupların ortak oybirliği ile kabul edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama
sonunda;
KARAR:
Belediyemizde görev yapması uygun görülen Danışmanlara görev süresince ücret
olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt ücretin üst sınırı olan %75'in
ödenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar 7-8-9-10-11-12 bunlar yeni
maddeler 7-8-9-10-11 Plan ve Bütçe Komisyonuna, 12 Ulaşım Komisyonuna gönderilecek.
Bu maddelerin bu şekilde Komisyonlara gönderilmesini topluca ilgili Komisyonlara
gönderilmesini oylarınıza arz ediyorum
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkamm 12. Madde de aynı zaman Plan
ve Bütçe Komisyonu ile beraber.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU : 12. Madde hem Plan ve Bütçe
Komisyonu hem de Ulaşım Komisyonuna gönderilmesi 7-8-9-10-11. Maddelerin Plan ve
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I
*
\ 9r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Bütçe Komisyonuna gönderilmesi 12. Maddenin Ulaşım Komisyonuna ve Plan ve Bütçe
Komisyonuna gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım bu bahsettiğimiz bu sıralama
değişmedi onun değişmesini... Şuanda mesela 7.’yi görüşüyoruz 6 yazıyor.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey anlamadım.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şimdi 7-12 arası yani...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :7-8-9-l0-11 Plan ve Bütçe Komisyonuna
12 Ulaşım Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Doğrudur Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :85 oldu arkadaşlar kullanmayanlar var.
Bu 7-8-9-10-11-12. Maddeler oybirliği ile ilgili Komisyonlara sevk edilmiştir arkadaşlar. 6.
Madde de Danışmanlarla ilgili maddede kabul edenler etmeyenler rakamları söylememiz
lazımmış. Bayram Bey oraya bir dönebilir miyiz, 6. Maddeye.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Sayın Başkamm şimdi biz Gündem
sıralamasını elimizdeki dağıtmış olduğumuz gündemlere göre yapıyoruz. İçerisinden gündem
maddesi çıkması halinde ise okurken üyelerimizin aydınlanması için eski 6 yeni 5 diyoruz
mesela.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Eski 5’i falan boş ver, biz elimizdekine
göre yapalım hepsi karışacak yoksa şimdi. Bir önce 6. Maddedeki Danışmanlıkla ilgili Plan ve
Bütçe Komisyonuna bütün gruplar uygundur dedi rakamlarını da lütfen zikredelim ona göre
şey yapalım, belli mi rakamlar geriye dönebiliyor musunuz? Oybirliği ile kabul edilmiştir 6.
Madde de arkadaşlar.
(Gündemin eski 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. maddeleri, yeni 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddeleri toplu
olarak görüşülmesi oybirliği ile kabul edilerek 6, 7, 8, 9 ve 10. Maddeleri Plan ve Bütçe
Komisyonuna, 11. Madde de Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.)
GÜNDEMİN 6.MADDESİ
KARAR NO: 231
ÖZÜ:
Antalya
Büyükşehir
Belediye
Başkanlığının 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabımn
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği
ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 6. maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2013
yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve 41.
maddeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42.maddesi,5393 Sayılı
Belediye Kanununun 64.maddesi ile Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.04.2014 tarih ve
217 sayılı Karanna istinaden görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30.04.2014 gün ve 1593 sayılı yazısı.
T n
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
U'tro
f
\ aV / ° 1
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
KARAR:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabının Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 232
ÖZÜ: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 3 adet
yolcu gemisinin toplu taşım hizmetlerinde
kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununun 26. Maddesine gereğince
Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel
üzerinden işletilmek üzere, Belediyemiz şirketi
olan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve
Tic.A.Ş.’ne kiraya verilmesi ile ilgili konunun
Plan ve Bütçe Komisyonuna
havalesine
oybirliği ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 7. maddesinde yer alan; “Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 3 adet yolcu
gemisinin toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. Maddesine gereğince Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel
üzerinden işletilmek üzere, Belediyemiz şirketi olan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.ve
Tic.A.Ş.’ne kiraya verilebilmesi hususunun;
Karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
deyimli Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 30.04.2014 gün ve 290 sayılı
yazısı.
KARAR:
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 3 adet yolcu gemisinin toplu taşım hizmetlerinde
kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesine gereğince
Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedel üzerinden işletilmek üzere, Belediyemiz
şirketi olan Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic.A.Ş.’ne kiraya verilmesi ile ilgili
konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 233
ÖZÜ: Tasarruf hakkı Maliye Hâzinesine ait
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı Sahilinin
1. Arapsuyu ile Antalya Limanı arasında kalan
sahil bandında Çevre ve Şehircilik II
40
T r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
I .* .•£'\
v r /
EXP02016
A,TALYA
Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada
yer alan 18 adet büfe ve 15 Adet WC duş
yerlerinin Belediyemize 10 yıl süre ile
kiralanması için protokol imzalanmak üzere
Büyükşehir
Belediye
Başkam
Menderes
TÜREL’in yetkili kılınması ve 18 adet büfe
yerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. maddesine göre ANET Antalya
Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş:’ye kiraya
verilmesi, bedel ve sürenin belirlenmesi ile ilgili
konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 8. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı Sahilinin
1. Arapsuyu ile Antalya Limanı arasında kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada yerleri işaretli 18 adet büfe ve 15 Adet WC duş yerlerinin 10 yıl süre ile Belediyemize kiraya verilmesi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
24.04.2014 gün, 12545 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.
Tasarruf hakkı Maliye Hâzinesine ait Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı sahilinin
1. Arapsuyu ile Antalya Limam arasında kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan halitada yerleri işaretli 18 adet büfe ve 15 Adet WC
duş yerlerinin Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkanı
Menderes TÜREL’in yetkili kılınması;
Belediyemiz ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandıktan soma,
turizm mevsiminin de başlaması nedeniyle hazırlıkların zaman alacağı dikkate alınarak
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı Sahilinin 1. Arapsuyu ile Antalya Limanı arasında
kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada
yerleri işaretli 18 adet büfe yerlerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26.
maddesine göre Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş:’ye kiraya verilmesi, bedel ve
sürenin belirlenmesi hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” deyimli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30.04.2014 gün ve
1347 sayılı yazısı.
KARAR:
Tasarruf hakkı Maliye Hâzinesine ait Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı Sahilinin
1. Arapsuyu ile Antalya Limam arasında kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada yer alan 18 adet büfe ve 15 Adet WC duş
yerlerinin Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanması için protokol imzalanmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in yetkili kılınması ve 18 adet büfe yerinin
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre ANET Antalya Entegre Et
Sanayi ve Ticaret A.Ş:’ye kiraya verilmesi, bedel ve sürenin belirlenmesi ile ilgili konunun
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
oO °
f3S°j*
% — 9A
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 234
ÖZÜ: Çevre ve Orman Bakanlığınca Antalya
Özel İdaresine 49 yıllığına devredilen, 6360
sayılı yasa gereğince de Belediyemiz tasarrufuna
geçen, Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde
bulunan tesis, yapı ve tüm müştemilatın (21.490
m2 lik alan) Sosyal Tesis olarak, 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine
göre ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi, bedel ve
sürenin belirlenmesi ile ilgili konunun Plan ve
Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile
karar verildi.
KONU:
Gündemin 9. maddesinde yer alan; “İlimiz, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi,
Tünektepe Mevkiinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 21.490,00 m2’lik alan
Çevre ve Orman Bakanlığının 21.04.1986 sayılı Oluru ile 49 yıllığına Antalya İl Özel
İdaresine devir edilmiştir.
6360 Sayılı yasa gereği, Çevre ve Orman Bakanlığından 49 yıl süre ile Antalya İl
Özel İdaresine devir edilen Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında, Hurma Mahallesi,
Tünektepe Mevkiinde 21.490,00 m2’lik alanda bulunan tesisler Belediyemiz tasarrufuna
geçmiştir.
Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan tesis,yapı ve tüm müştemilatm
Sosyal Tesis olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine göre Anet
Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi, bedel ve sürenin belirlenmesi
hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
deyimli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 30.04.2014 gün ve 1348 sayılı yazısı.
KARAR:
Çevre ve Orman Bakanlığınca Antalya Özel İdaresine 49 yıllığına devredilen, 6360
sayılı yasa gereğince de Belediyemiz tasarrufuna geçen, Hurma Mahallesi, Tünektepe
Mevkiinde bulunan tesis, yapı ve tüm müştemilatm (21.490 m2 lik alan) Sosyal Tesis olarak,
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine göre ANET Antalya Entegre Et
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi, bedel ve sürenin belirlenmesi ile ilgili konunun
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
42
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(08.05.2014)
r*e«° *O
- ts
Vo#°-° '
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 235
ÖZÜ: Belediyemizde memur ve sözleşmeli
personel statüsünde görev yapmakta ve Yetkili
Memur Sendikasına üye olan personeller ile
Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında ( ASAT
Genel Müdürlüğü dahil) yapılması tasarlanan
Toplu Sözleşme için ilgili kanun maddeleri
uyarınca Büyükşehir Belediye Başkam Mehmet
Menderes Tevfik TÜREL’e veya yetki vereceği
kişinin yetkili kılınması ile ilgili konunun Plan
ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile
karar verildi.
KONU:
Gündemin 10. maddesinde yer alan; “Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel
statüsünde görev yapmakta olan ve Yetkili Memur Sendikası üyeleri ile Antalya Büyükşehir
Belediyesi arasında (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) dahil
T.C.Anayasasmm 07.05.2010 tarih ve 5892 Sayılı Kanunun ö.maddesi ile eklenen 3.fıkrası
“Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler” hükmü
doğrultusunda Toplu Sözleşme (Sosyal Denge Sözleşmesi) yapılması tasarlanmaktadır.
Söz konusu Toplu İş Sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili Sendika ile
karşılıklı akit (sözleşme) yapılıp imzalanması için 5216 Sayılı Kanunun 18.Maddesinin “g”
bendi 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin “g” bendi ve yine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikalar
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6289 Sayılı Kanunun 22.Maddesi ile değiştirilen
4688 Sayılı Kanunun 32.Maddesi uyarınca; Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tevfik
Türel’e veya yetki vereceği kişinin yetkili kılınması hususunda karar alınmak üzere yazımızın
Mecliste incelenerek gerekli kararın alınmasını müsaadelerinize arz ederim.” deyimli İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 gün ve 1275 sayılı yazısı.
KARAR:
Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta ve Yetkili
Memur Sendikasına üye olan personeller ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında (ASAT
Genel Müdürlüğü dahil) yapılması tasarlanan Toplu Sözleşme için ilgili kanun maddeleri
uyarınca Büyükşehir Belediye Başkam Mehmet Menderes Tevfik TUREL’e veya yetki
vereceği kişinin yetkili kılınması ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Urtf
s • . °o ° s
%
*
A
° #
'
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 236
ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 40
otobüsün
UKOME
Genel
Kurulunca
belirlenecek hatlarda çalışmak üzere 5216 Sayılı
Yasanın 26. maddesi gereğince Antalya Ulaşım
Hiz.Pet.San.ve
Tic.A.Ş.
ne
kiralanarak
işletilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesine
oybirliği ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 11. maddesinde yer alan; “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 40
otobüsün, UKOME Genel Kurulunca belirlenecek hatlarda çalışmak üzere, 5216 sayılı
yasanın 26. Maddesi gereğince Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne
kiralanarak işletilmesi hususunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının
30.04.2014 gün ve 602 sayılı yazısı.
KARAR:
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 40 otobüsün UKOME Genel Kurulunca
belirlenecek hatlarda çalışmak üzere 5216 Sayılı Yasanın 26. maddesi gereğince Antalya
Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş. ne kiralanarak işletilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
:13. Madde.
(Gündemin Eski 13, Yeni 12. Maddesi)
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 237
ÖZÜ: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2014 gün ve
29002 sayılı yazısına istinaden, 6360 Sayılı
Kanun ve 5216 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri
uyannca, adres kayıt sisteminde 31 Mart 2014
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Adres ve
Numaratajlandırmaya ilişkin görevlerin, bedelsiz
paylaşımı şartıyla İlçe Belediyelerine yetki
devrinin yapılmasına oyçokluğu ile karar verildi.
/ ■ 'I
^ORUN U r ,,
T
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f!
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
•
EXP02016
ATALYA
KONU:
Gündemin 12. maddesinde yer alan; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2014 gün ve 29002 sayılı yazısına istinaden 6360 Sayılı Kanun
ve 5216 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri uyarınca hizmet sunumunda herhangi bir aksaklığa
meydan vermemek amacıyla adres kayıt sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere “Adres ve Numaratajlandırmaya İlişkin Görevlerin İlçe Belediyelerine yetki
devri yapılıp yapılamayacağı” hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
30.04.2014 gün ve 1439 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIR ILIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 31.03.2014 gün
ve 29002 sayılı yazısına istinaden 6360 Sayılı Kanun ve 5216 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri
uyarınca Adres Kayıt Sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "Adres
ve Numaratajlandırmaya ilişkin görevlerin İlçe Belediyelerine yetki devri yapılıp
yapılmayacağı" konusu komisyonumuzca incelenmiş; Hukuk Müşavirliğinin 21.04.2014 gün
ve 1119 sayılı yazısında "söz konusu işe ilişkin personel ve ekipman hususları ile bu işin
belediyemize yüklediği külfetler dikkate alınarak değerlendirilmesi1gerektiği belirtildiğinden,
Adres ve Numaratajlandırmaya ilişkin görevlerin, bedelsiz paylaşımı şartıyla İlçe
Belediyelerine yetki devrinin yapılmasının uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.28.04.2014
C an K A S A P O Ğ L U
İm ar K om .B şk.
İm za
B ahadır Y A N T A Ç
İm ar Kom. Ü yesi
im za
Kerim B A Ş K A P T A N
im ar Kom . Üyesi
im za
C e n k Halil B A Y A Z
H aşan Ali İR B A N
M ustafa R eş at O K T A Y
İm ar Kom. Ü yesi
im ar Kom . Ü yesi
İm ar Kom . Üyesi
İm za
im za
O ytun Eylem D O Ğ M U Ş
Ali Baki S A R IC A
S elçuk S E N lR L İ
im ar Kom. Ü yesi
im ar Kom . Ü yesi
İm ar Kom . Üyesi
im za
İm za
im za
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon Raporu uygundur Başkamm.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm burada
gündemden
havale edildiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Çünkü gündemde alınırken burada
bedelsiz diye bir ibare konulmuş yetki devrinde. Böyle bir ibare ile yetki devri istenmemişti.
Gündeme geldiği şekliyle kabulü uygundur Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Gündeme geldiği şekliyle olsun Sayın
Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu hususu oylarınıza arz ediyorum
arkadaşlar.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ ° f i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm biraz açayım isterseniz.
Şimdi konuyla ilgili gündem maddesine alınırken adres ve numaratajlandırmaya ilişkin
görevlerin İlçe Belediyelerini yetki devrinin yapılıp yapılmayacağı hususu gündeme alınmıştı.
Ancak Komisyon Raporuna baktığımız zaman adres ve numaratajlandırmaya ilişkin
görevlerin bedelsiz paylaşımı şartıyla İlçe Belediyelerine yetki devrinin yapılmasının uygun
olduğu görüşüne varılmıştır diyor. Bu husus nedeniyle aldığımız karar ya da alacağımız karar
ileride iptal ya da sakıncalı bir durum yaratabilir. Bu husus açısından bedelsiz paylaşım
kısmının çıkarılmasını, gündeme geldiği şekliyle yetki devrinin uygun olduğunu öneriyoruz
Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Yani herhangi bir yasal şey yaratacağına
biz kanaat göstermiyoruz. Yani bu şekilde oylanmasını öneriyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar İmar Komisyon Raporunun
bu şekilde yazıldığı şekliyle oylanması hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkanım zaten biz İmar Komisyonunda
onunla ilgili Hukuk’tan bir görüş almıştık. Hukuk görüşü vardır ona göre oylanmasını
istiyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Hukuk görüşü var zaten ekinde.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Hukuk görüşü var zaten.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :İmar Komisyonu Raporunun geldiği
şekliyle oylarınıza arz ediyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym
Başkamm
şimdi
Hukuk
Müşavirliğinden gelen Avukat Betül UÇAR Hukuk Müşavir Yardımcısı imzasıyla verilen
21.04 tarihli bir görüş var. Ama bu görüşte bedelsiz diye bir ibare yok. Tekrar incelenmesini,
gözden kaçırılmış.
Üye Ümit UYSAL
:Şimdi Değerli Arkadaşlar, Komisyonlar
Meclisin yerine geçmez biliyorsunuz. Meclisin yetkisi münhasır yetkidir. Meclis geçtiğimiz
toplantısında bir gündem maddesini komisyona havale etmiştir. Geçtiğimiz Meclisteki metin
bağlayıcıdır. Komisyonun ek siyasi tasarrufta bulunarak yeni şartlar yeni siyasi ekler yapması
söz konusu olmaz. Doğru, hukuki olan da budur, etik olan da budur kanaatindeyim. Zaten biz
bunu yapıcı bir şekilde geçen dönem polemik konusu yapmamıştık. Zaten gündeme dahi
başlangıçta alınmamıştı. En sonda Sayın Menderes Başkanımız bu bilgi paylaşımı şartıyla
diye bir şey söyledi biz de itiraz etmedik, yani paylaşılsın dedik. Ancak bedelsiz olması
şartıyla diye bir ibareyi komisyonunun eklemesi söz konusu olamaz. Ancak ve ancak geçen
gündemde havale edildiği şekliyle oylanabilir.
Yani burada Komisyon Raporu ihtiyaridir bizim Meclisimizden daha önemli karar
organı olamaz. Bizim verdiğimiz yetkiyi kullanıyor. Dolayısıyla da bizim verdiğimiz yetkiyle
bağlıdır komisyon. İlave bir şart ilave bir siyasi ölçü ortaya koyamaz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Teşekkür ederim.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Şimdi burada Komisyonlar ihtisas
komisyonları olarak Meclise sadece bir tabloyu ortaya koyarlar. Komisyonun aldığı karar
zaten burada Meclis tarafından onaylanıyor, oya sunuluyor ve onaylanıyor. Ümit Başkamnın
söylediği mantıkla meseleye yaklaştığımız zaman Komisyondan geldiği şekliyle oylamamız
eğer Meclis daha üst bir organsa ki öyledir bunu oylamamız yani az evvel söylediğiniz
şekliyle oylamamız hukuka aykırı değildir ve bundan dolayı yeni bir çerçeveyi komisyon
çiziyor değildir. Meclisin oyuna sunulduğu andan itibaren irade meclisindir. Siz böylesi bir
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
|f
\* w'*/
EXP02016
AN TALYA
ortamda çift turlu bir oylama yaptırabilirsiniz. Önce komisyondan geldiği şekliyle oylanır
olmaz ise diğer şekliyle de oylama yapılabilir. Hangisi çok oy alırsa da o karar geçerli karar
olur.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Teşekkür ederim sağ olun.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Yani burada herhangi bir
şekilde
Komisyonun Meclisin yetkisini gasp etmesi durumu söz konusu değildir. Yaptığımız oylama
hukuka uygundur.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Teşekkür ederim.
Üye Muhittin BÖCEK
:Saym Başkanım yalnız Hakan Başkanın
herhalde orada unuttu diye söylüyorum. Aykırı görüşten oylama başlar yalmz. Varsa aykırı
görüş.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Burada bedelsiz ibaresi sizin için değil
Büyükşehirle aranızdaki ilişki bakımından...
Üye Ümit UYSAL
:îşte onu metinde netleştirelim o zaman
Başkamm, yani Büyükşehir’in İlçelere devrinde bedelsizlik söz konusu ise onu terminolojiye
yansıtalım o tam anlaşılmıyor.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tamam Ümit Bey. Evet,
Değerli
arkadaşlar Büyükşehirle paylaşımı bedelsiz ibaresiyle İmar Komisyonunun raporunu bu
ifadeyi ekleyerek oylarınıza arz ediyorum Gündemimizin 13. Maddesi 2 ret, 84 evet
kullanmayanlarda var, oyçokluğuyla kabul edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri Mustafa İsmet UYSAL ve Mehmet ÖZEREN' in ret, diğer
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2014 gün
ve 29002 sayılı yazısına istinaden, 6360 Sayılı Kanun ve 5216 Sayılı Kanunun ilgili
maddeleri uyarınca, adres kayıt sisteminde 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere Adres ve Numaratajlandırmaya ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediyesi ile bedelsiz
paylaşılması şartıyla İlçe Belediyelerine yetki devrinin yapılmasına oyçokluğu ile karar
verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar 14 ila 27. Maddeleri İmar
Komisyonuna gönderilmek üzere İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına iadesi hususunda
toplu oylamayı... 14 ile 27. Maddeler.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım bu İmar ve Şehircilik
Komisyonunda görüşülmek üzere İmar Daire Başkanlığı... Evet, Yok komisyon değil, İmar
ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere göndereceğiz.
Üye Songül BAŞKAYA
:İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına
gönderilebilir mi?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU:Tamam ben Dairesine iadesini toplu
olarak 14 ve 27’yi oylarınıza...
.
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
f
\ 9 « °
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
exp02016
A
NTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyon değil, komisyon değil.
Üye Muhittin BÖCEK
:îmar Daire Başkanlığına gönderin,
somasını toplu olarak onu gönderin.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :14 ile 27. Maddelerin îmar Daire
Başkanlığına...
Üye Songül BAŞKAYA
:Tek tek Başkanım sırası geldiğinde
görüşelim şimdi 14’teyiz...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Toplu gönderelim diyorum ben de.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Şimdi
değerli
Arkadaşlar,
Sayın
Başkanım, eski Komisyon Raporlarım İmar ve Şehircilik Komisyonunda görüşülmek üzere
tekrar İmar Daire Başkanlığına gönderiyoruz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Hayır bir yanlışlık var Sayın Başkan,
şuanda daha önce İmar Komisyonundan gelmiş olan konuyu tekrar İmar Komisyonuna değil.
Bahattin Bey yanlış söyledi onu herhalde sanırım düzeltecektir. İmar Komisyonundan
gelenleri îmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar 14 ve 27. Maddeler 14 ve 27
dahil olmak üzere gündemimizin maddeleri İmarla ilgili maddeleri İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığına gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum iade edilmesini.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım gündemi tek tek ekinde
raporu da var, raporu okursun daha soma grubumuz teklifleri sunacak, siz zaten alacaksınız
görüşleri ondan soma oylamaya geçelim.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Oylandı.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm bu gibi oylamalarda bir
tek kişi ret vermesi durumunda toplu oylama yapamazsınız.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Öyle mi? Bayram Bey, İbrahim Bey,
burada mı İbrahim KURT.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm siz de Büyükşehir
Meclis Üyeliği yaptımz bilirsiniz daha önce de, bugüne kadar karar özetleri dahil olmak üzere
hep oybirliği ile geçen konularda ortak noktada buluşulur ancak onlar oybirliği ile yani
geçmesi lazım havale edilir ama gündeme alman maddeleri oyçokluğuyla toplamım havale
edemezsiniz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tamam Başkan. Bayram Bey tamam mı?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Yani yasal bir sıkıntı yoksa toplu
yapmak...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Toplu olmasında Başkanınım dediği
gibi...
Üye Ümit UYSAL
:Sayın Başkamm, Sayın Başkamm her
maddenin bir tartışması var, her maddede tutanağa geçecek hususlar var ve o maddeden soma
komisyona havale ettiğimizde o komisyon Meclis tutanaklarında iletilen görüşleri de dikkate
almak durumunda. Bu kâğıt üzerinde en azından kural olarak böyle. Şimdi böyle maddelerde
bir Meclis grubu ortak gönderilebilir bir durum görebilir ama herhangi bir Meclis Üyesi
arkadaşımız tatmin olmadıysa ben bunu tek tek görüşmek istiyorum bir görüş beyan etmek
istiyorum ve Meclisin tutanağına geçirtmek istiyorum. Benim Meclis Üyeliğinden doğan
hakkımdır diyorsa biz bunun söz hakkım yok sayıp topluca oylama şansımız olmaz. Yani
itiraz eden bir arkadaş var, ya da bazı arkadaşlarımız itiraz etmekteler, dolayısıyla tek tek...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bayram Bey okuyalım o zaman.
rp
Ç
t'-'Tğ'o'0*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
\ ° r /
expŞ oi6
ANTALYA
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:0 halde tek tek görüşelim o zaman.
Tamam, Başkamm tek tek görüşelim.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :14. Maddeyi okuyalım Bayram Bey.
(Gündemin 5. Maddesi gündemden çıkartıldığı için Gündemde yer alan 14. Madde, 13. madde
olarak görüşülmektedir.)
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 238
ÖZÜ: Aksu, Macun Mahallesi 438 ada 1
parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
“Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı
olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri,
parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu
eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliğinin yeniden
değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 13. maddesinde yer alan; “Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve
19 sayılı kararı ile görüşülen; Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planına “Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme
mesafeleri, parsel sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014
tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup,
18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1452 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Aksu Belediye Meclisi’nin 03.02.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile görüşülen; Macun
Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına “Bodrum katta otopark
veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri, parsel sınırına kadar
yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Aksu Belediyesine sunulan plan değişikliği
teklifinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Tuıîğal^fŞİMJS.
İmar Kom.Bşk.
İmar ]$8<ffiÜyesi
MâşjmzMBLZR
İmar Kom.Üyesi
İmar IfeffilıÜyesi
İmza
MurtK^ıF^mKIŞElEK
İmar Kom.Üyesi
İmza
(Ret)
(İllegal olarak yapılm ış bir tesisi imar
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
T /-I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
“'»o
f*
jî ?
\ 3\ V 7
EXP02016
ANTALYA
kom isyonu legal hale getiremez. İmar
yönetm eliğine aykırı)
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey.
gitmesini
:îmar Daire Başkanlığına
Üye Bahattin BAYRAKTAR
öneriyoruz Başkanım.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım.
:Komisyon Raporunun görüşülmesini talep
Üye Songül BAŞKAYA
ediyoruz ve çekimser oy kullanıyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Selçuk Bey.
:Biz Komisyona geri iade edilmesini
Üye Selçuk SENİRLÎ
istiyoruz. İmar Dairesin pardon İmar Dairesine iade edilmesini istiyoruz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet İmar Dairesine İadesi hususunu
oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Komisyonda tekrar değerlendirmek üzere İmar Dairesine,
İmar ve Şehircilik Dairesine gönderilmesi şeklinde değiştiriyorum arkadaşlar. 20 çekimser. 3 ret,
66 kabul oyu ile kabul edilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri Ümit ÖZTEKİN, Muhittin BÖCEK ve Erol ÖZKARABEKİR’in
ret, CHP Meclis Üyeleri Şükrü SÖZEN, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Ercan
MERTHATUN, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ,
Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Önder ÖNEN, Edip Kemal BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ,
Arzu YILDIRIM, Zafer YÖRÜK, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, ve Serdal
ÇAVUŞOGLU'nun çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri Zihni ASİLTURK ve Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI'nın çekimser,
diğer MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Aksu, Macun Mahallesi 438 ada 1 parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına
“Bodrum katta otopark veya tesisat mekânı olarak kullanılmak kaydıyla çekme mesafeleri, parsel
sınırına kadar yaklaşabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi için İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU
:15’i okuyalım.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
f
f.
\°V vV
exp02016
ANTALYA
(Gündemin 5. Maddesi gündemden çıkartıldığı için Gündemde yer alan 15. Madde, 14. madde
olarak görüşülmektedir.)
GÜNDEMİN 14. MADDESİ
KARAR NO: 239
ÖZÜ: Aksu, 025B-07B-2A nolu imar paftasında
yer alan Pınarlı Devlet Ormanı alanından tahsisli
Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının
ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin
"Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için
Resmi Kurum Alanı"na olarak planlanmasına
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının
yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile
karar verildi.
KONU:
Gündemin 14. maddesinde yer alan; “Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 21
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pmarlı Devlet
Ormanı alanından tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında
bulunan ve 2B kapsamında kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet
Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 18.03.2014
tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1454 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Aksu Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlı Devlet Ormanı alanından tahsisli Aksu
Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan
13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için
Resmi Kurum Alanı"na olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
Komisyonumuzca 12.11.2013 gün ve 658 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı
ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
/~ 1
T
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
“
*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
“
|.G*UNU,,
&
O •
*
•S
f .•°.«o
.*
* K
'
EXP02016
AfTALYA
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey Buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İmar Daire Başkanlığı komisyonuna
gönderilmesi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Tekrar İmar ve Şehircilik Komisyonunda
değerlendirmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi mi diyorsunuz?
Tamam. Songül Hanım Buyurun.
Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına havalesi uygundur.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Teşekkür ederim. Selçuk Bey?
Uygundur Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU Arkadaşlar 15. Maddeyi tekrar İmar ve
Şehircilik Komisyonunda değerlendirmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkamm Arkadaşlara bir daha sorun
danışman arkadaşlara da şimdi komisyondan gönderilen, gelen bir konu ikisine birden havale
edilemez. Ancak İmar ve Şehircilik ve Daire Başkanlığı gönderecekse görüşülebilir bir yanlış
oylama yaptırıyorsunuz.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :İbrahim Bey, burada mı İbrahim KURT?
Üye Muhittin BÖCEK
:Yani Komisyona bir daha havale
edemezsiniz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına gönderin, Komisyona gönderecekse
oradan...
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
iadesini oylarınıza arz ediyorum arkadaşlar. Oyçokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. 1 ret,
89 kabul oyçokluğu ile iadesine karar verilmiştir dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Aksu, 025B-07B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlı Devlet Ormanı alanından
tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B
kapsamında kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin "Emniyet Genel Müdürlüğü
Savunma Tesisi için Resmi Kurum Alam"na olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planının yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 240
ÖZÜ:
Döşemealtı, Yeniköy tapulamasında
AtatürkCaddesine cepheli ada ve parsellerdeki
konut
alanlarında
ticaret kullanımının
devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan
1/1000
ölçekli
Uygulama İmar
Planı
T */-I
Ko*u>ıu^__
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
^
#8
•o \
\ ° \ o / O^
AEXPS
NTALoYi6
A
değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için
îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 15. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün
ve 247 sayılı kararı ile uygun bulunan, Yeniköy tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada
ve parsellerdeki konut alanlarında ticaret kullanımının devamlılığının sağlanmasına yönelik
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama îmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.12.2013 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş
olup, 25.02.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1455 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GORUŞU:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 247 sayılı kararı ile uygun
bulunan, Yeniköy tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada ve parsellerdeki konut
alanlarında ticaret kullanımının devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararlarına aykırı olduğundan ve üst ölçekli plan çalışması yapılması gerektiğinden
uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.02.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bahattin Bey?
:Tekrar İmar ve Şehircilik Komisyonuna.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına.
:Daire Başkanlığına.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Songül Hanım.
:İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
Üye Songül BAŞKAYA
havalesi uygundur Başkamm.
:İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
Üye Selçuk SENİRLİ
iadesi uygundur Sayın Başkamm.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Arkadaşlar bu maddenin de îmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına iadesini oylarınıza arz ediyorum. Oyçokluğu ile kabul
edilmiştir arkadaşlar dedi ve işaretle yapılan oylama sonunda;
T
_
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
ouuıu,,
|'.°
\°W ^
exp02016
A,TALYA
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN’in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Döşemealtı, Yeniköy tapulamasında Atatürk Caddesine cepheli ada ve parsellerdeki
konut alanlarında ticaret kullanımının devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Evet Bayram Bey.
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 241
ÖZÜ: Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424
ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
imar
planı
değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 16. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 gün
ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy
Tapulaması 1424 ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 25.02.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1456 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 02.01.2014 gün ve 10 sayılı kararı ile uygun bulunan,
N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424 ada 1 ve 2 parsellerin
tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar plam değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, imar adasındaki yapılaşma düzenini
bozduğundan uygun olmadığı görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.02.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
f ff.ijj
\ °\0/ o i
W EXP02016
ANTALYA
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Değerli Arkadaşlar, bu konunun da İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iadesini oylarınıza arz ediyorum dedi ve işaretle yapılan
oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyelerinin kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Döşemealtı, N25D-23D-1A nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 1424
ada 1 ve 2 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkamm bu ret, görmek istiyoruz,
bir tane ret var kim o?
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Reddi gösterir misiniz arkadaşlar.
Arkadaşlar 27. Madde dahil, 22’ye kadar İmar ve Şehircilik Dairesine iadesini, 22-27 dahil,
27 dahil Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına iade edilmesi, 28
Diğer önergeler dahil 65. Maddeler yeni olduğu için ilgili komisyonlara gönderilmesini
oylarınıza arz ediyorum. Toplu oylama konusunda toplu oylama hususunu oylarınıza arz
ediyorum.
(Gündemin eski 18 ila 28. maddeleri arası, yeni 17 ila 27. maddeleri toplu olarak görüşülmesi
kabul edilerek, 17 ila 27. maddeler yeniden değerlendirmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına havale edilmiştir.)
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO: 242
ÖZÜ: Döşemealtı, N25D-22B-2C nolu imar
paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada
12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla
TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama
imar
planı
değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
O v jo
S* O
oOV ° !
\°V (V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
KONU:
Gündemin 17. maddesinde yer alan; “Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün
ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy
Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1457 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Döşemealtı Belediye Meclisinin 04.02.2014 gün ve 32 sayılı kararı ile uygun bulunan,
N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada 12 ve 13 parsellerin
tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunuldu ve
işaretle yapılan oylama sonunda;
c
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Döşemealtı, N25D-22B-2C nolu imar paftasında yer alan Yeniköy Tapulaması 44 ada
12 ve 13 parsellerin tevhid edilmesi amacıyla TİA ve çekme mesafesi verilmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO: 243
ÖZÜ:
Kepez, 025A-04A-1A,1B nolu imar
paftalarında yer alan Duacı Mahallesi. sınırları
56
T
iT"1
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
O\
f ;a?.%.*£**
\ * r /
EXP02016
A,TAlVA
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve
ağaçlandırılacak alandan konut ve park alanına
dönüştürülmesine
ilişkin
1/1000
ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin yeniden
değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 18. maddesinde yer alan; “Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33
sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı
Mahallesi sınırları içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut
ve park alamna dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte
sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1458 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Kepez Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 33 sayılı kararı ile uygun bulunan,
025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları içerisinde 27843
ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park alamna dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca 13.08.2013 gün ve
464 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planına göre incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
İmza
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVÎK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
Konu görüşmeye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda oylamaya sunuldu ve işaretle
yapılan oylama sonunda;
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
57
T
/-1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f' •f ° -*a • *'
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
A,TALYA
EXP02016
Kepez, 025A-04A-1A,1B nolu imar paftalarında yer alan Duacı Mahallesi sınırları
içerisinde 27843 ada 36 parselin orman ve ağaçlandırılacak alandan konut ve park alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin yeniden
değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile
karar verildi.
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 244
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-IIC nolu imar paftasında
yer alan Etiler Mahallesi 12666 ada 19 parsele
Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365,
K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E:
1999/2325, K2000/4157, Antalya 2. idare
Mahkemesinin E:2009/901, K:2010/324 sayılı
kararları doğrultusunda yeni yapılanma durumu
verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde
yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi için
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 19. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün
ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, 20K-IIc nolu imar paftasında yer alan Yüksekalan Mahallesi
12666 ada 19 parsele Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365, K: 1998/970, Danıştay 6.
Dairesinin E: 1999/2325, K2000/4157, Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2009/901,
K:2010/324 sayılı kararları doğrultusunda yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup, 18.03.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1460 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün ve 59 sayılı kararı ile reddedilen, 20KIIC nolu imar paftasında yer alan Etiler Mahallesi 12666 ada 19 parsele Antalya 1. İdare
Mahkemesinin E:1997/365, K:1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E: 1999/2325, K:2000/4157,
Antalya 2. idare Mahkemesinin E:2009/901, K:2010/324 sayılı kararları doğrultusunda yeni
yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar Plam değişikliğine askı
süresi içerisinde yapılan itirazlar Komisyonumuzca incelenmiş, itirazların uygun olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 18.03.2014
t .c .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
\ °0 ° 3
\t v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FÎLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
EXP02016
ANTALYA
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 20K-IIC nolu imar paftasında yer alan Etiler Mahallesi 12666 ada 19
parsele Antalya 1. İdare Mahkemesinin E: 1997/365, K: 1998/970, Danıştay 6. Dairesinin E:
1999/2325, K:2000/4157, Antalya 2. idare Mahkemesinin E:2009/901, K:2010/324 sayılı
kararları doğrultusunda yeni yapılanma durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların yeniden değerlendirilmesi
için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARARNO: 245
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-IC nolu imar paftasında
yer alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi
alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar
Planı
değişikliğinin
yeniden
değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 20. maddesinde yer alan; “Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün
ve 375 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-Ic nolu imar paftasında yer alan Üçgen Mahallesi
1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri
ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 28.01.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim.” deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1461 sayılı yazısı.
59
Urt,
T.C.
\° V 7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 375 sayılı kararı ile uygun
bulunan, 20K-İC nolu imar paftasında yer alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk bahçesi alanı
içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama îmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 28.01.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYUREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKÎN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 20K-IC nolu imar paftasında yer alan 1003 ada 16 parseldeki çocuk
bahçesi alanı içerisinde maxh=4.50 m. ile Giritli Evi yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama îmar Plam değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO: 246
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-la nolu imar paftasında
yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26
parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak
pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda
sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar
Plam
değişikliğinin
yeniden
değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 21. maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün
ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-Ia nolu imar paftasında yer alan Sedir Mahallesi
1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve
otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun
g~i
T •t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
ORUNU,.
/V.o*»'
f / -!
*
%®\<»>
EXP02016
ATALYA
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plam değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.01.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup, 19.02.2014 tarihli komisyon raporu ekte sunulmuştur. Konunun karara
bağlanmak üzere Meclise havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1462 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2013 gün ve 377 sayılı kararı ile uygun bulunan,
20K-lanolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26 parsellerdeki enerji nakil
hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda sosyal tesis ve otopark
yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 19.02.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Muratpaşa, 20K-la nolu imar paftasında yer alan 1388 ada 12, 13, 14, 15, 16, 26
parsellerdeki enerji nakil hattının kaldırılarak pazaryeri ve otopark alanına “yeraltı bodrumda
sosyal tesis ve otopark yapılabilir” plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plam değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO: 247
ÖZÜ: Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi Bütünü
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen
itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plamna askı süresi
içerisinde gelen 9 adet itirazın yeniden
T
/~<
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
>**u7u*'o
/Vf?
%• v*.
EXP02016
ATALYA
değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel iyileştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 22. maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000
ölçekli Nazım îmar Planına gelen itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde gelen 9 adet itiraz Büyükşehir
BelediyeMeclisinin 11.03.2014tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiş olup25.03.2014 tarihli komisyon kararı ekte sunulmuştur.
Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün
ve 707 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen itirazlar
doğrultusunda kısmi olarak revize edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi
içerisinde gelen 9 adet itiraz Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne
varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.03.2014
C
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya ili, Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen
itirazlar doğrultusunda kısmi olarak revize edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına askı
süresi içerisinde gelen 9 adet itirazın yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi
ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
62
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
I s^ S a '*
%Q\ y ° /
EXP02016
ATALYA
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO: 248
ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka,
Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova,
Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerinin
tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir
kısmını kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli
Nazım îmar Planına askı süresi içerisinde gelen
37 adet itirazın yeniden değerlendirilmesi için
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu
ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 23. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka,
Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova,Kırcami, ve Alan mahallerinin
tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallerinin bir kısmını içeren alanda hazırlanmış olan 1/5000
ölçekli Nazım îmar Planına askı süresi içinde gelen 37 adet itiraz Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup 25.03.2014 tarihli komisyon kararı ekte sunulmuştur. Konunun karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 710 sayılı
yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova,
Kırcami ve Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını
kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 37 adet
itiraz Komisyonumuzca incelenmiş olup,
-4 adedinin plan onama sınırı dışında olması,
-33 adedinin ise plan ana kararlarını bozucu nitelikte olması ve/veya 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı ile Parselasyon Planı konusu olması nedenleri ile Komisyonumuzca uygun
bulunmamış olup;
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.03.2013
Turgay GENÇ
îmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
63
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
«/'o9P.) .Q\
I
*0
% t
EXP02016
J
A fi T A L Y A
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN’in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Ziimrütova,
Yeşilova, Kırcami ve Alan Mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir
kısmını kapsayan bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen
37 adet itirazın yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO: 249
ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Güzeloba
Mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı Düden
Çayı doğusunda 1/5000 N.İ.P.’de Tercihli Konut
Alanı olarak planlı olan bölgenin Karma Kullanım
Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan
1/25000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliğinin
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 24. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba mahallesi
8490 ada 9 parselin de yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup 25.03.2014 tarihli komisyon kararı ekte
sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 706 sayılı yazısı.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek imar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı
Düden Çayı doğusunda 1/5000 N.İ.P.’de Tercihli Konut Alanı olarak planlı olan bölgenin
Karma Kullanım Alam olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar
Planı Değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.03.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLÎZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
İmza
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
İmza
I
EXP02016
ANTALYA
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKÎN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 8490 ada 9 parselin de yer aldığı
Düden Çayı doğusunda 1/5000 N.İ.P.’de Tercihli Konut Alanı olarak planlı olan bölgenin
Karma Kullanım Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım imar
Planı Değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO: 250
ÖZÜ: Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Gençlik
Mahallesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planında sehven yeşil alan olarak gösterilmiş
olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerin de
içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000
ölçekli N.İ.P.’na uygun olarak “Merkez
Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm Alanları” ,
“Turistik Tesis Alanı” ve “Kamu Kurum
Alanları'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk
Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 25. maddesinde yer alan; “1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plamnda sehven
yeşil alan olarak gösterilmiş olan Muratpaşa İlçesi, 1260 ada 20, 28 ve 29 nolu parsellerin de
n
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
>°*a7u,f*o
y o ^ «
*q-o
5
\ ° r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP020iö
ANTALYA
yer aldığı bölgeye ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiş olup 25.03.2014 tarihli komisyon kararı ekte sunulmuştur. Konunun karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 709 sayılı
yazısı.
İMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek imar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plamnda
sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerin de içerisinde
bulunduğu alamn onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na uygun olarak “Merkez Potansiyel Gelişme
ve Dönüşüm Alanları” , “Turistik Tesis Alanı” ve “Kamu Kurum Alanları’na
dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAMYÜREK
İmar Kom.Üyesi
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN’in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya İli, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Plamnda sehven yeşil alan olarak gösterilmiş olan ve 1260 ada 20,28,29 nolu parsellerin de
içerisinde bulunduğu alanın onaylı 1/5000 ölçekli N.İ.P.’na uygun olarak “Merkez Potansiyel
Gelişme ve Dönüşüm Alanları” , “Turistik Tesis Alanı” ve “Kamu Kurum Alanları’na
dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin
yeniden değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO: 251
ÖZÜ: Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Kömürcüler
Köyü 8196 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
66
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
fJ
•ı
%° W ° /
hxpo) o«ö
ANTALYA
17,18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı
bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına askı süresi içerisinde gelen 16 adet
itirazın yeniden değerlendirilmesi için Deprem
Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 26. maddesinde yer alan; “Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Kömürcüler
Köyü 8196 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu parsellerinde yer
aldığı bölgeye ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına gelen 16 adet itiraz
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olup 25.03.2014 tarihli komisyon karan ekte
sunulmuştur. Konunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 708 sayılı yazısı.
İMAR YE BAYINDIRLIK KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen;
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi Kömürcüler Köyü 8196 ada 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17,18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
askı süresi içerisinde gelen 16 adet itiraz Komisyonumuzca uygun bulunmamış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 25.03.2014
Turgay GENÇ
İmar Kom.Bşk.
Deniz FİLİZ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Kadir ALKIŞ
İmar Kom.Üyesi
İmza
Zeki ÇİVİK
İmar Kom.Üyesi
Yaşar TABUR
İmar Kom.Üyesi
İmza
Murtaza TAM YÜREK
İmar Kom.Üyesi
Erdem ARMEN
İmar Kom.Üyesi
İmza
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyesi Ümit ÖZTEKİN'in ret, diğer AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya
İli,
Döşemealtı
İlçesi
Kömürcüler
Köyü
8196
ada
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18 ve 19 nolu parsellerin de yer aldığı bölgede yapılan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde gelen 16 adet itirazın yeniden
değerlendirilmesi için Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
T.C.
v W
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A"TALVA
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Bu konuları 28 ve 65. Maddeleri ilgili
Komisyonlara gönderilmesini de ayriyeten oylarınıza arz ediyorum değerli arkadaşlar. 28’den
65’e kadar. Arkadaşlar 28 dahil 65 dahil yeni konuların ilgili Komisyonlara havalesi oybirliği
ile kabul edilmiştir.
(Gündemin 5. Maddesi çıkartıldığı için yeni gündem no 27 ila 64. Maddelerinin ilgili
komisyonlara havalesi toplu olarak görüşüldü.)
GÜNDEMİN 27 ila 64. MADDELERİ
KARAR NO: 252
ÖZÜ: Gündemin 27 ila 55. maddeleri îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna, 56, 57, 59, 63 ve 64.
maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 58.
maddesinin Çevre ve Sağlık Komisyonuna, 60.
maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile
Plan ve Bütçe Komisyonuna, 61. maddesinin
Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna, 62. maddesinin ise Ulaşım
Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 27 ila 64. maddelerinin toplu olarak görüşülmesine oybirliği ile karar
verilerek;
Gündemin 27. maddesinde yer alan; "Aksu Belediyesi sınırlan içerisinde, 05B-07A
nolu imar paftasında yer alan 565 ada 7 ve 9 parsellerin konut alanından özel yurt alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1473 sayılı yazısı,
Gündemin 28. maddesinde yer alan; " Döşemealtı Belediyesi sınırlan içerisinde,
N25D-21B nolu imar paftasında yer alan 267 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesinin
2013/569 E. 2013/945 K. sayılı iptal karan doğrultusunda tarım alanı olarak planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazları incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1474 sayılı yazısı,
Gündemin 29. maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
57 sayılı kararı ile tavsiye kararı alman, 21J nolu imar paftasında yer alan Fabrikalar
Mahallesinin kuzey bölümünde yeni düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve
1475 sayılı yazısı,
nr r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f ?
l ’f /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
Expü2016
ANTALYA
Gündemin 30. maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
58 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-05C-3B,3C, 025B-01D-4A,4D, 025B-06A-1A,1B
nolu imar paftalarında yer alan Altmova Düden ve Zeytinlik Mahallerine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1476 sayılı yazısı,
Gündemin 31. maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
60 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2C nolu imar paftasında yer alan 5419 ada 18,
30, 31, 32 parsellerin konut alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine
ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1477 sayılı yazısı,
Gündemin 32. maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
56 sayılı kararı ile reddedilen, 21J-IVa nolu imar paftasında yer alan Ahatlı Mahallesi 27737
ada 1, 2 ve 27738 ada 1 parsellerde akaryakıt ve bakım servisi, otopark, park alanı ve ticaret
alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1478 sayılı yazısı,
Gündemin 33. maddesinde yer alan; " Kepez Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün ve
55 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025A-09C-2B nolu imar paftasında yer alan Yeni Emek
Mahallesi 27676 ada 1 parseldeki İlköğretim okulu alanının park alanına, 27662 adada yer
alan park alanının bir kısmının da İlköğretim okulu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1479 sayılı yazısı,
Gündemin 34. maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A12B,12C, 025A-13A, 025A-17B nolu imar paftalarında yer alan Bahtılı, Zümrüt, Hurma
Mahallelerinde geçen 380+154 kv Serbest Bölge-Kepez Eneıji İletim Hattı güzergahının
planlara işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1480 sayılı yazısı,
Gündemin 35. maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediyesi Sınırları içerisinde 025A12C,17B nolu imar paftasında yer alan Trafo Merkezi ve çevresindeki yola ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1481 sayılı yazısı,
Gündemin 36. maddesinde yer alan; " Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün
ve 28 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19İ-2C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu
Mahallesi 4290 ada 3 parsele kütle nizamı yapılaşma durumu verilmesine ilişkin 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1482 sayılı yazısı,
T
•
/~1
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
</
Q
U
'e'o
.’o
fV&tİV.’
EXP02016
ANTALYA
Gündemin 37. maddesinde yer alan; "Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.03.2014 gün
ve 24 sayılı kararı ile görüşülen, 8441 ada 2 parsel, 4252 ada 1 parsel, 8859 ada 2 parsel, 9178
ada 2 parsel 8894 ada 1 parsel, 4029 ada 1 parsel, 9948 ada 10 parselin plan tadilatı ile
kamusal alan dışına çıkarılmasına ilişkin talebin incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1483 sayılı yazısı,
Gündemin 38. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 93 sayılı kararı ile uygun bulunan, Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1463 sayılı yazısı,
Gündemin 39. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L
nolu imar paftasında yer alan 2788 ada 11, 12 ve 13 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Plam değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek, karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1464 sayılı yazısı,
Gündemin 40. maddesinde yer alan; "Muratpaşa Belediyesi sınırlan içerisinde, 20J
nolu imar paftasında yer alan konut alanının pazar alanına dönüştürülmesine ilişkin
13.08.2013 tarih ve 451 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptaline ilişkin Antalya
1. İdare Mahkemesinin 2013/1209 E. 2014/223 K. sayılı iptal kararı gereği hazırlanan 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1465 sayılı yazısı,
Gündemin 41. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2014 gün
ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, 19L-IVc,d nolu imar paftalarında yer alan Demircikara
Mahallesi 5558 ada 5, 6 parsellerin birleştirilerek turizm tesis alanında yeni yapılanma
durumu verilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1466 sayılı yazısı,
Gündemin 42. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 87 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20J-IIId nolu imar paftasında yer alan Bahçelievler
Mahallesi 12882 ada 1parselde E:0.80 yapılanma emsalli Adliye alanının inşaat alanının
50.000 m2 olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim."
deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1467 sayılı yazısı,
Gündemin 43. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 88 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-IC nolu imar paftasında yer alan Gebizli
Mahallesinde yeşil alanda yer alan trafonun güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1468 sayılı yazısı,
Gündemin 44. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 89 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-IVB nolu imar paftasında yer alan Demircikara
Mahallesi 1827 ada 18 parselin ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLIS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
f*
\°\oEXP02016
ANTALYA
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1469 sayılı yazısı,
Gündemin 45. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 90 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIB nolu imar paftasında yer alan Yüksekalan
Mahallesi 6842 ada 12, 13, 14 parsellerin birleştirilerek blok yapı nizamından ayrık yapı
nizamına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin
incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim."
deyimli îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 1470 sayılı yazısı,
Gündemin 46. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 91 sayılı kararı ile uygun bulunan, 025B-12D-2C nolu imar paftasında Güzeloba
Mahallesi, Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında yer
alan 6140 ada 1 parselde ada sınırının mülkiyet sınırına çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plam değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1471 sayılı yazısı,
Gündemin 47. maddesinde yer alan; " Muratpaşa Belediye Meclisinin 03.03.2014 gün
ve 92 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3C, 19K-2B nolu imar paftalarında yer alan Sinan
Mahallesi 46 ada 1 ve 8223 ada 8 parsellerdeki yapıların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı olarak belirlenmesi ve koruma alanı sınırlarının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
02.05.2014 gün ve 1472 sayılı yazısı,
Gündemin 48. maddesinde yer alan; " Aksu İlçesi 149 nolu bölme olarak adlandırılan
orman arazisinde İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi yapılan bölgede hazırlanan 1/25.000 ölçekli
Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye
Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 705 sayılı yazısı,
Gündemin 49. maddesinde yer alan; " Döşemealtı İlçesi 490-491 ve 115-126 nolu bölme
olarak adlandırılan orman arazisinde İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi yapılan bölgede hazırlanan
1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülerek karara bağlanmak üzere Büyükşehir
Belediye Meclisine havalesini arz ederim." deyimli Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme
Dairesi Başkanlığının 02.05.2014 gün ve 704 sayılı yazısı,
Gündemin 50. maddesinde yer alan; " BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS
BAŞKANLIĞINA ANTALYA; “Manavgat Belediyesi sınırlar içerisinde 027A-21D nolu imar
paftasında yer alan 7 nolu parselin tarımsal amaçlı zeytin depolama ve paketleme tesisi alanına
dönüştürülmesine ilişkim 1/5000 ölçekli nazım imar planının meclis gündemine alınmasını arz
ederim.” deyimli 08.05.2014 tarihli Büyükşehir Meclis Üyesi Selçuk SENİRLÎ, Erşan ÖZDEN ve
Mustafa Erkan ERSOY imzalı önerge,
Gündemin 51. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Muratpaşa 2528 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan
değişikliğinin görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederiz. ” deyimli 08.05.2014 tarihli
Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge,
Gündemin 52. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLÎS BAŞKANLIĞINA; “Muratpaşa 2529 ada 07 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan
değişikliğinin görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederiz.”deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis
Üyesi Abdurrahman YILMAZ ve Bahattin BAYRAKTAR imzalı önerge,
/'"I
■'jı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(08.05.2014)
f .*%%,
EXP02016
ATALYA
Gündemin 53. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Kepez Belediye Meclisinin 05.05.2014 gün ve 94 sayılı kararıyla
uygun bulunan Kepez Mahallesi sınırları içerisinde 025A-08B-3B nolu imar paftasında yer alan,
27712-27713 ve 27714 adalara ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunu arz ederiz. ”deyimli 08.05.2014
tarihli Meclis Üyesi Abdurrahman YILMAZ, Bahattin BAYRAKTAR, Ali Baki SARICA ve
Mehmet BALIK imzalı önerge,
Gündemin 54.maddesinde yer alan; " ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “ 8463 Ada 13 ve 14 nolu parsellerde önerilen 1/1000 ölçekli
uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Muratpaşa Belediyesi Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 185
sayılı kararının görüşülmesini arz ederim.”deyimli Meclis Üyesi H.Fevzi YILMAZ ve Bahattin
BAYRAKTAR imzalı önerge,
Gündemin 55.maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA;. “Antalya İli Aksu İlçesi Macun Mahallesi 230-3A numaralı imar
paftasına giren 135 ada 3 ve 4 parsellerin konut alanlarında “Yurt Alanına” dönüştürülmesine
ilişkin olarak 10.12.2013 tarih ve 714 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile
onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak (A) gurubu Şehir Plancısı Osman
Sadıkoğlu ve şehir Plancısı Okan Atak tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
Aksu Belediye Meclisince 03.03.2014 tarih ve 38 sayılı kararla uygun bulunmuş olup, konunun
Meclis gündemine alınarak görüşülmesi hususunu arz ederiz, "deyimli 08.05.2014 tarihli Meclis
Üyesi Yaşar SÖZEN ve Ercan AK imzalı önerge,
Gündemin 56. maddesinde yer alan; " BAŞKANLIK MAKAMINA; “Alanya, Manavgat,
Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, ilçelerine ait Valilik
Olur’larında koordinatları ve yerleri belirtilen su üstü parkur alanları ile halk plajlarının 5393
Sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir.Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı kanunun ilgili
hükümleri doğrultusunda, protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyemizce kiralanması
hususunda Antalya Defterdarlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talepte
bulunulmuştur.
Antalya Defterdarlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden talep edilen
Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş,
ilçelerinde bulunan su üstü parkur alanlarının ve halk plajlarının Belediyemize kiralanması
hususunda Belediyemiz ile Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
arasında Protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in yetkili
kılınması hususunun karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim. ”deyimli Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 06.05.2014 gün ve 378 sayılı
yazısı,
Gündemin 57. maddesinde yer alan; " BAŞKANLIK MAKAMINA “Büyükşehir
Belediyesi 2014 yılı Bütçe Kararnamesinin 13.maddesine ek bend olarak ;
• T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde bulunan Hazine Müsteşarlığı Garantili ve
Denetimli Proje Kredisi Geri Ödeme Hesabı Dış Borç Ödeme Hesabı (DBÖH) Hs
No:7287885455.• Halkbank Lara Şubesinde bulunan İller Bankası Pay Hesabı - Hesap No:07000003
• Türk Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesinde bulunan Maliye Bakanlığı
Pay Hesabı - Hesap No:8797257
• T. Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Personel Maaş Hesabı Hesap No:6297985-
T • V/-1> .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
!£
\ 9\° / 0
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
,
EXP02016
ANTALYA
T.Vakıflar Bankası Dokuma Şubesinde bulunalı Personel Maaş Hesabı-Hesap
No:7302110523
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Aceze Maaşı Hesabı
T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Otopark Hesabı-Hesap
No:7299794840
T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı-Hesap
No:7292338506
T.C.Ziraat Bankası Antalya Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı-Hesap
No:36715904-5001
T.C.Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı-Hesap
No:36715904-5094/5106
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı-Hesap
No:36715904-5103
Tüm bankalarda açılan ve açılacak olan proje hesapları
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesinin g bendine (Büyükşehir
belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak,
yaptırmak, bakım ve onanmım sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak
bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol
ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.) ve 6360 sayılı yasanın ilgili madde hükümleri gereği yatırım
bütçesinin %10’u ilgili hesaplara aktarılacağından;
-Kırsal alan ilçe bağlantı yolları hesabı
-Kırsal alan ilçe bağlantı yolları proje hesabı
-Kentsel Tasarım proje hesabı
-Kentsel Dönüşüm hesabı
-Altyapı yatırım hesabı
-Altyapı denetim hesabı
•
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası lOO.Yıl Şubesinde
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici ö.maddesinin 8.fıkrasına istinaden
açılan:
- % 2 Kamulaştırma ödeneği ödeme hesabı
Yukarıda ayrıntısı verilen banka hesaplarımızın isimleri, nitelikleri ve haczedilemez
hesaplar oldukları ibarelerinin eklenmesi hususunun mecliste görüşülmesini arz ederim.”
deyimli Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 gün ve 1686 sayılı yazısı,
Gündemin 58. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA ANTALYA; “6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği
yerine getirilmesi gereken hizmetler içerisinde yer alan mezarlık hizmetlerinin daha verimli
bir şekilde yerine getirebilmesi için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri
hususunda gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz "deyimli Meclis Üyesi Ahmet YAŞAR, Ali
Baki SARICA, Adem Murat YÜCEL, M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Ergüven YILMAZ
imzalı önerge,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
Gündemin 59. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA ANTALYA; “6360 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği
yerine getirilmesi gereken hizmetler içerisinde yer alan Toptancı Hallerin işletmelerinin
hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bağlı bulundukları ilçe
belediyelerine yetki devri hususunda gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz” deyimli Meclis
Üyesi Ahmet YAŞAR, Ali Baki SARICA, Adem Murat YÜCEL, M. Cengiz BÜYÜKGEBİZ
ve Ergüven YILMAZ imzalı önerge,
Gündemin 60. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA ANTALYA; “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası
gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait sahil
bantlarının hangi şekilde düzenleneceği, halka ne şekilde hizmet verileceği hususlarının
belirlenerek karara bağlanması, sahilde kıyısı bulunan ilçe belediyelerinin yetki alanlarının
belirlenmesi ve hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için bağlı
bulundukları ilçe belediyelerine yetki devri hususunda gerekli görüşmelerin yapılmasını arz
ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Ahmet YAŞAR, Ali Baki SARICA, Adem Murat YÜCEL, M.
Cengiz BÜYÜKGEBİZ ve Ergüven YILMAZ imzalı önerge,
Gündemin 61. maddesinde yer alan; " ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA “İlgi: 06/12/2012 Tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ye Yirmi Altı
İlçe Kurulması île Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun.
İlgi yazıda belirtilen 6360 sayılı Yasada;
MADDE 7 - 5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı "Büyükşehir ve ilçe
belediyelerinin görev ve sorumlulukları" şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar,
meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların
temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu
yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve
bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.” görev ve yetkisi
Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
Yukarıda izah edilen mevzuat gereğince görev ve yetkisi Antalya Büyükşehir
Belediyesine verilen “Kemer İlçe Sınırlarımız içerisinde bulunan 30 metre ve altındaki genişlikte
bulunan tüm yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı
ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine
uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak;.............................................. gerçekleştirmek.”
Görevlerini yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki devrinin yapılması
konunun Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alınması hususunda;
Bilginizi ve gereğini arz ederiz.”deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Ahmet CAN, Nurdan
Aslı BAYAR ULUKAPI imzalı önerge,
Gündemin 62. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “İlgi: 06/12/2012 Tarih ve 28489 Sayılı Resmi Gazetede
T
g~i
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
><’n7u**
((*& £&
V '*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
EXP02016
ANTALVA
yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe
Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/f-p maddesi gereği Kemer İlçesi (MERKEZ-YENİKİRİŞ-KUZDERE-ARSLANBUCAK MAHALLELERİ) şehir içi toplu taşıma işi, Kemer
Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 43 sayılı kararı ile güzergahları, çalışma şekli, araç
sayıları, zaman ve ücret tarifesi belirlenerek Belediye Encümeninin 28.04.2010 gün ve 168 sayılı
kararı ile 2886 sayılı Yasa gereği ihale edilerek 5 yıl süre ile yüklenici firma olan SS 69 Nolu
Kuzdere Tur Min.ve Oto. Mot.Taş.Kooperatifıne kiraya verilmiş olup toplam 21 otobüs ile eski
Belediye sınırları dahilinde hizmet verilmekte ve kira süresi 30.04.2015 tarihine kadar devam
etmektedir. İlgi yazıda belirtilen 6360 sayılı Yasa gereği Belediyemiz sınırları İlçe sınırı olarak
genişlemiş fakat 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/f maddesi ile şehir içi toplu
taşıma işi görev ve yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.
Belediyemizce 2010 yılında yapılan şehir içi toplu taşıma işi 30 Mart 2014 tarihi
öncesindeki Belediye sınırlarına göre düzenlenmiş olup 31 Mart 2014 tarihinden itibaren 3 belde
ile 3 köy(TEKİROVA-ÇAMYUVA-GÖYNÜK BELDELERİ İLE OVACIK-BEYCİKULUPINAR KÖYLERİ) Belediyemiz sınırlarına mahalle olarak katılmış olup bu bölgelerde şehir
içi toplu taşıma ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır.
Yukarıda izah edilen ve yürürlükte bulunan mevzuat gereği şehir içi toplu taşıma işinin,
şehir içi ulaşımında gerek vatandaşlarımızın gerek ise bölgemize tatile gelen yerli ve yabancı
turistlerin rahat seyahat edebilmelerini sağlamaya yönelik olarak tüm İlçe sınırlarımızı kapsayacak
şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
İdareniz tarafından İlçe ve Belediyemiz sınırları içinde şehir içi toplu taşıma işi hakkında
düzenleme yapılıp yapılmayacağının değerlendirilerek, vatandaşlarımızın toplu taşıma ulaşımında
sıkıntı yaşamadan hizmet vermeye yönelik olarak, 5393 sayılı Yasanın 15/f-p maddeleri gereği
şehir içi toplu taşıma işini yerine getirmek üzere Kemer Belediyesine gerekli yetki devrinin
yapılmak üzere konunun Belediye Meclisi gündemine alınması hususunda; Bilginizi ve gereğini
arz ederiz.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Ahmet CAN, Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI
imzalı önerge,
Gündemin 63. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “Konu : Kemer Belediyesi Bütçe Aktarması konusunun
görüşülmesi talebi
6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesine devredilen İtfaiye
Müdürlüğüne ait bütçenin, yeni kurulan Temizlik İşleri Müdürlüğüne aktarılması konusu
Kemer Belediyesi Meclisinin 11.04.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile görüşülerek oyçokluğu
ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan bütçe aktarması Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanununu 23.
Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği Kemer
Belediyesinin 18.04.2014 tarih ve 2128 sayılı yazısı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve 22.04.2014 günü 579 evrak numarası ile teslim edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. Maddesi 3. bendine göre Kemer
Belediye Meclisi tarafından onaylanan bütçe aktarması Büyükşehir Belediye Meclisiniz
tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz. 08.05.2014
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2014)
ai
W °/
EXPo2016
ANTALVA
Eki: Kemer İlçe Belediye Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 40 sayılı Meclis kararı ve
ekleri.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Nurdan Aslı BAYAR ULUKAPI ve Ahmet CAN
imzalı önerge,
Gündemin 64. maddesinde yer alan; "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞINA; “ Konu: Kemer Belediyesi Ek Bütçe konusunun görüşülmesi
talebi
6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren Belde Belediyelerinin
Belediyemize devredilmesi ve yeni müdürlükler kurulması nedeni ile 2014 yılı bütçesine ek
bütçe yapılması konusu Kemer Belediyesi Meclisince 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile
görüşülerek Ek bütçe oybirliği ile kabul edilmiştir.
Belediyemizce onaylanan 2014 yılı Ek Bütçe Meclis Kararı, 5393 sayılı Belediye
Kanununu 23. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereği
Kemer Belediyesinin 07.05.2014 tarih ve 2502 sayılı kararı ile 2’şer adet olarak Kemer
Kaymakamlığına gönderilmiş ve aynı gün yazı 4065 evrak numarası ile kayıt altına alınmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 37. Maddesi 2. bendine göre Kemer
Belediye Meclisi tarafından onaylanan Ek Bütçenin Büyükşehir Belediye Meclisiniz
tarafından görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz. 08.05.2014
Eki: Kemer İlçe Belediye Başkanlığının 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı Meclis kararı ile
eki Bütçe rapor dosyası.” deyimli Meclis Üyesi Mustafa Gül, Nurdan Aslı BAYAR
ULUKAPI ve Ahmet CAN imzalı önerge.
Konular görüşmeye açıldı, toplu oylamaya sunuldu ve işaretle yapılan oylama
sonunda;
KARAR:
Gündemin 27 ila 55. maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, 56, 57, 59, 63
ve 64. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna, 58. maddesinin Çevre ve Sağlık
Komisyonuna, 60. maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna, 61. maddesinin Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna, 62.
maddesinin ise Ulaşım Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.
B.Bld.Bşk.V.Mec.Bşk. Can KASAPOĞLU :Teşekkür ederim hepinize Pazartesi günü
saat 15.30.’da Meclis Toplantısı, devam Meclisi vardır bilgilerinize arz ederim dedi ve
Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Meclis Başkanı Can KASAPOĞLU tarafından
saat 17:40’da kapatıldı.
Can KASAPOĞLU
Halil ÖZTÜRK
Divan
Muhammet URAL
Divan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content