close

Enter

Log in using OpenID

12.05.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

embedDownload
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
3O•o '
{'.f ;«î?A
EXP02016
A
NTALYA
5
2
1
15:30
Meclis Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
:Menderes TÜREL
:Halil ÖZTÜRK
:Muhammet URAL
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Toplantısı 2. Birleşimin 1.
Oturumu yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla 12.05.2014 tarihinde ASAT Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediye Başkam Meclis Başkam Menderes TÜREL
tarafından açıldı.
BAŞKAN
:Çok Kıymetli Belediye Başkanlarımız, Değerli
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz, Mayıs Ayı Meclis Toplantımızın devamı
niteliğindeki toplantımız için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle yoklama ve açılış için
sözü arkadaşlara bırakıyorum. Mazeret dilekçeleri var. Evet Değerli Arkadaşlar, yoklama ve
açılış.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Sayın Başkamm, Sayın Meclis Üyeleri,
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli Mayıs Ayı devam toplantısına ait
katılımın tespiti için lütfen önce bütanlarımızın önce 1, sonra okey tuşuna basmanızı arz
ediyoruz.
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
KARAR NO: 253
ÖZÜ: Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
12.05.2014 tarihli meclis toplantısı Meclis
Üyeleri; Yusuf GÖVEN, İsmail TOSUN, Haşan
GÖKÇE ve irfan YILMAZ'ın maazeretli
sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli
çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin ÇETİNKAYA,
Halil ŞAHİN, Halil KOCAER, Adil ÇELÎK, Ümit ÖZTEKİN, Süleyman TOPÇU, Mustafa Ümit
UYSAL, Mehmet ÖZEREN, Can KASAPOĞLU, Bahadır YANTAÇ, Mesut KOCAGÖZ, Bahattin
BAYRAKTAR, Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN,
Mustafa Erkan ERSOY, Cenk Halil BAYAZ, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan
ETLÎ, Haşan FevziYILMAZ, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Ercan AK, İbrahim KÖSEOĞLU,
Yaşar SÖZEN, Musa YÜCEL, Erol DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah
BAYAR, Hüseyin TORUN, Muhammet URAL, Kemal SARIYILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA,
Mehmet SALUR, Halit ÇİLENGİR, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI,
Mehmet UYAR, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ,
/-1
•c * .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
■/O
f s*®•TIH"v V v
T
MECLİS TOPLANTI
TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL, Şükrü, SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ,
Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY, Recep TOKGÖZ, Songül BAŞKAYA, Erol
ÖZKARABEKİR, Ercan MERTHATUN, Süleyman ACAR, Erkan DEMİRCİ, Ali COŞKUN, Erşan
ÖZDEN, Oytun Eylem DOĞMUŞ, Cansel TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Önder ÖNEN, Edip Kemal
BAHADIR, Ruhi BEŞİKTAŞ, Faik ÇITAK, Seyfı ARIKAN, Halil ARIKAN, Arzu YILDIRIM, Zafer
YÖRÜK, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal ÇAVUŞOGLU, MHP Meclis
Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Kaan Osman SARIOĞLU, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet
BALIK, Zihni ASİLTÜRK, Abdullah SÖNMEZ, Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Mustafa TUNA,
Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Mehmet Cengiz BUYÜKGEBİZ, Halil KARATAŞ, Ahmet
YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan. Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, Ertürk YAZAR, Hüseyin
ÖZBEK, Ahmet CAN, Nurdan Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in hazır bulundukları,
AK Parti Meclis Üyeleri; Yusuf GÖVEN, İsmail TOSUN, MHP Meclis Üyeleri;
Haşan GÖKÇE ve İrfan YILMAZ'm maazeretinin bulunduğu anlaşıldı.
BAŞKAN
:Evet toplantı yeter sayımız vardır, toplantımızı
açıyorum. Toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasım öncelikle temenni ediyorum Değerli
Arkadaşlar. Değerli Arkadaşlar Toplantımızın 1. Maddesinde yoklama ve açılış
tamamlanmıştır. 95 katılımcımız, 8 mazeretli veya mazeretsiz olarak katılamayan
arkadaşlarımız söz konusudur. Öncelikle katılamayan arkadaşlarımızın mazeretli kabul
edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, etmeyenler, oybirliği ile
arkadaşlarımız mazeretli kabul edilmişlerdir.
(Yoklamaya ilişkin oylamanın yapıldığı sırada salonda bulunmayan 4 Meclis Üyesi
oylamadan sonra katılım sağladığından, katılımcı Meclis Üyesi sayısı toplam 99 olmuştur.)
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli meclis toplantısı Meclis Üyeleri; Yusuf
GÖYEN, İsmail TOSUN, Haşan GÖKÇE ve İrfan YILMAZ'm maazeretli sayılmasına oybirliği ile
karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak açıldı.
BAŞKAN
:Gün demimizin 2. Maddesi Belediyemizin 2013
yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi ile ilgili.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkamm gündeme geçmeden önce söz
istiyorum, Reşat OKTAY.
BAŞKAN
:Reşat Bey neredesiniz? Buyurun efendim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkamm, Değerli Meclis Üyesi
Arkadaşlarım, şahsım adına Meclisimizi zat-ı alinizin Başkanlığında saygıyla selamlıyorum.
Biraz evvel Meclisimize gelirken ASAT Genel Müdürlüğümüzün kapısında karşılaştığım bir
olayı sizlerle de paylaşmak istiyorum.
BAŞKAN
:Buyurun Efendim.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Güvenlik görevlileri şahsıma Meclis Üyesi
misiniz, ziyaretçi misiniz, diye sordular. Ben de ziyaretçiyim dedim. Ziyaretçi kabul
edemiyoruz dediler, talimat aldık. Biliyorsunuz Sayın Başkamm Meclis toplantıları alenidir.
Halka açıktır, Halkın Meclis Toplantılarına katılımı engellenemez, zannederim bu talimatı
veren arkadaşların bu tür bir olaydan haberi olmadığını düşünüyorum. Kötü niyetli yapıldığım
düşünüyorum, öyle bir şey yok. Ama Meclisle, zat-ı alinizle bunu paylaşmak istedim. Çünkü
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi çok önemli bir Belediye Meclisidir, Antalya Halkına
mal olmuş bir Belediye Meclisidir. Doğal olarak kapımızın Antalya Halkına kapalı değil açık
olması gerektiğine inanıyorum bu bakımdan söz aldım teşekkür ederim..
■< g£ L.
Sayf,:2
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
,
|
\°W V
exp02Q1B
ANTALYA
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, çok sağ olun tabi alenidir
Belediye Meclis Toplantılarımız, şuanda misafir koltuklarında oturan arkadaşlarımız da
vardır. Bazı arkadaşlarımız misafir olarak tabi ya da izleyici olarak Meclisimize intikal
etmişlerdir. Ancak takdir edersiniz ki Belediye Meclis Salonumuzun yeterli olmaması,
özellikle izleyiciler açısından yeterli olmaması noktasında tabi burada bu kapasitede olduktan
sonra Meclis Üyelerim izleyici olarak Meclis Salonuna izleyicilerin alınması takdir edersiniz
ki çalışma ortamının da ciddi bir şekilde sıkıntılı olmasına vesile olabilir. O yüzden
arkadaşlarımızı uyaracağım, eğer buradaki misafir koltuklan dolmadığı takdirde burada
izleyici olarak gelen herkesin tabi ki buraya alınması yasa gereğidir. O konuda
arkadaşlarımızın da bir hatası varsa arkadaşlarımız not alsınlar, arkadaşlarımızı uyarsınlar.
İnşallah yeni Belediye Hizmet Binamızı tamamladığımızda bu sıkıntıdan da kurtulacağız.
Dolayısıyla da bunun maalesef yerimizin yeteri kadar misafirlere ya da katılımcılara yeterli
olmaması nedeniyle olabilmesi ihtimali söz konusu olabilir ama ben tabi katılmak isteyen,
izleyici olarak da katılmak isteyen, yerimiz elverdiği kadar herkese Meclisimizin zaten boş
koltuklar da var misafir koltuklarında dolayısıyla onlar dolmadan bunun sorulması aslında çok
da doğru olmamış. Arkadaşlarımızı uyaracağız, sizin uyarımz için de teşekkür ediyorum, çok
sağ olun. Evet Değerli Arkadaşlar Gündemimizin 2. Maddesiyle ilgili Bayram Bey buyurun.
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO: 254
ÖZÜ: Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı
Bütçe Kesin Hesabımn kabulüne oyçokluğu ile
karar verildi.
KONU:
Gündemin 2. maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli Mayıs ayı toplantısının 6. gündem maddesinde yer alan Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı” incelenmek üzere
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Gündemin ö.maddesinde yer alan konuya ait
Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.05.2014 gün ve
1709 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda:
BÜTÇE GİDERLERİ OLARAK:
1-2013 Mali Yılı Bütçesi olarak 650.000.000,00 TL ödenek verildiği,
2-423.776.645,78 TL Bütçe Gideri ödeneğin Ekonomik ve Fonksiyonel düzeylerde
aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekli ile dağılımın yapıldığı ve gerçekleştiği,
Sayfa: 3
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ff
X\
\ ° \ r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
KOD
01
EXP02016
ANTALYA
2013
TUTAR
KESİNLEŞEN
BÜTÇE
GİDERLERİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMA
PERSONEL GİDERLERİ
BÜTÇE İLE
VERİLEN
NET BÜTÇE
ÖDENEĞİ
99.837.000,00
103.330.011,45
84.245.327,17
14.782.918,19
13.118.506,52
333.417.600,00
214.793.529,67
32.000.000,00
28.120.400,00
122.609.000,00
4.410.000,00
11.330.070,36
650.000.000,00
30.284.544,25
24.137.811,40
55.705.026,77
1.491.900,00
SOSYAL GÜVENLİK
KURU MLARI NA
13.536.000,00
02
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
290.237.000,00
03
GİDERLERİ
31.000.000,00
FAİZ GİDERLERİ
04
18.599.000,00
05
jCARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ 142.291.000,00
06
4.500.000,00
08
BORÇ VERME
50.000.000,00
YEDEK ÖDENEK
09
650.000.000,00
TOPLAM
-
423.776.645,78
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2013 YILI
TAHMİN EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER
KOD [FONKSİYONEL
■GENEL KAMU
01
HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE
03 GÜVENLİK
HİZMETLERİ
EKONOMİK iş l e r VE
04
HİZMETLERİ
ÇEVRE KORUMA
05
HİZMETLERİ
İSKÂN VE TOPLUM
06
REFAHI HİZMETLERİ
07 SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, k u l t u r
08
VE DİN HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE
10 SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
TOPLAM
BÜTÇE
NET BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
190.838.000,00
150.230.319,55
101.187.043,58
36.041.000,00
53.456.085,18
35.260.354,08
77.283.000,00
89.283.000,00
30.101.007,69
104.359.000,00
104.543.642,59
88.431.884,01
141.524.000,00
145.124.000,00
84.615.016,23
24.133.000,00
24.133.000,00
17.540.819,35
52.334.000,00
52.434.000,00
41.091.561,21
23.488.000,00
30.795.952,68
25.548.959,63
650 000 000,00
650.000.000,00
423.776.645,78
3-Yılı içinde ödeneği yeterli olmayan bölümlere Encümen ve Meclis Kararları ile
161.083.447,51 TL ödenek aktarması yapıldığı,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
h0^O /- e,o
/.'o ' O'
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
A
EXP02016
A
NTALYA
4-2013 yılı içinde 423.776.645,78 TL gider tahakkukunun gerçekleştiği.
5-2013 yılı sonunda 226.223.354,22 TL ödenek iptal edilmiştir.
6-Bütçe Geliri olarak 2013 Yılında 545.000.000,00 TL olarak tahmin edildiği,
BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMININ VE GERÇEKLEŞMESİNİN:
KOD
GELİR TÜRÜ
1
YERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIM
DIGER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
RED VE İADELER (-)
TOPLAM
3
4
:5
6
8
9
BÜTÇE İLE
GERÇEKLEŞEN
TAHMİN
(TL)
EDİLEN (TL)
24.500.000,00
13.248.019,89
89.165.000,00
81.529.690,25
4.232.000,00
347.448.000,00
80.000.000,00
155.000,00
— 500.000,00
545.000.000,00
295.065.108,68
1.281.230,11
—530.389,69
390.593.659,24
Olduğu,
7-2013 Yılı gelir ve gider bütçeleri arasındaki 105.000.000,00 TL farkın, açık/fazlanın
finansmanı cetvelinde belirtildiği gibi borçlanma yoluyla bütçe denkliğinin sağlandığı, Açık/
Fazlanın Finansmanın tabloda belirtildiği şekli ile gerçekleştiği:
TL
AÇIK/FAZLANIN
FİNANSMANI
BORÇLANMA
2013 TAHMİNİ
2013 GERÇEKLEŞEN
105.000.000,00
93.250.000,00
01VERGİ GELİRLERİ
Bütçe ile tahmin edilen gelir 24.500.000,00 TL’dır. 2012 yılından 2013 yılına
devreden tahakkuk artığı ise 10.677.800,23 TL’dir. Yıl içinde yapılan tahakkuk toplamı
13.986.070,25 TL dir. Toplam tahakkukun 24.663.870,48 TL olduğu, yılı içinde
13.248.019,89 TL tahsilâtın gerçekleştiği.2013 yılı sonu itibarı ile 2014 yılma 11.415.850,59
TL si tahakkuk artığı devir etmiştir.
03-TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 89.165.000,00TL’dir. 2012 yılından 2013 yılına devreden
tahakkuk artığı ise 19.334.047,28 dir. Yıl içinde yapılan tahakkuk toplamı 86.044.174,58 TL
dir. Toplam tahakkukun 105.378.221,86 TL olduğu, yılı içinde 81.529.690,25 TL tahsilâtın
gerçekleştiği.2013 yılı sonu itibarı ile 2014 yılma 23.848.531,61 TL si tahakkuk artığı devir
etmiştir.
Sayfa: 5
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
AN T A L Y A
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 4.232.000,00 TL olduğu, yılı içinde tahsilâtın
gerçekleşmediği.
05-DİĞER GELİRLER:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 347.448.000,00. TL ‘dir.2012 yılından 2013 yılına
devreden tahakkuk artığı ise 4.909.268,84 TL dir. Yıl içinde yapılan tahakkuk toplamı
296.950.764,91 TL dir. Toplam tahakkukun 301.860.033,75 TL olduğu, yılı içinde
295.065.108,68 TL tahsilâtın gerçekleştiği.2013 yılı sonu itibarı ile 2014 yılma 6.794.925,07
TL si tahakkuk artığı devir etmiştir.
06-SERMAYE GELİRLERİ:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 80.000.000,00‘dir.2012 yılından 2013 yılına devreden
tahakkuk artığı 1.137.921,19.TL dir. Yıl içinde yapılan tahakkuk toplamı 592.804,00 TL dir.
Toplam tahakkukun 1.730.725,19 TL olduğu, yılı içinde 1.281.230,11 TL tahsilâtın
gerçekleştiği. 2013 yılı sonu itibarı ile 2014 yılma 449.495,08 TL si tahakkuk artığı devir
etmişti
08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂTLAR:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 155.000,00 TL olduğu, yılı içinde tahsilâtın
gerçekleşmediği.
09-RED
VE İADELERM:
Bütçe ile tahmin edilen gelir 500.000,00.TL’dır. Yılsonu itibarı ile 530.389,69 TL Red
ve İade îşlemi gerçekleşmiştir.
TOPLAM OLARAK;
•
•
•
•
•
•
•
2013 yılından 2014 yılına devreden tahakkuk 36.059.037,54. TL’dir.
2013 yılı içinde yapılan tahakkuk 397.573.813,74. TL’dir.
Toplam tahakkuk 433.632.851,28 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı içinde yapılan tahsilât 391.124.048,93 TL’dir.
2013 yılı içinde yapılan ret ve iadeler 530.389,69. TL’dir.
2013 yılı içinde yapılan net tahsilât 390.593.659,24 TL’dir.
2013 yılından 2014 yılma devreden tahakkuk 42.508.802,35 TL’dir.
SONUÇ OLARAK;
•
•
•
2013 Mali yılı ile verilen ödeneğin 650.000.000,00 TL olduğu,
2013 Mali yılı ile tahmin edilen gelirin 545.000.000,00 TL olduğu,
2013 Mali yılında açık fazlanın finansmanı 105.000.000,00 TL olduğu,
Sayfa: 6
T C'
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
f /
e x p o 2ö î 6
ANTALYA
Bütçeye göre gider tahmininin % 65,20 oranında gerçekleştiği,
Bütçeye göre gelir tahmininin % 71,66 oranında gerçekleştiği,
Bütçe giderlerinin 423.776.645,78 TL olarak gerçekleştiği,
Bütçe gelirlerinin 390.593.659,24 TL olarak gerçekleştiği,
Açık fazlanın finansmanının 93.250.000,00 TL olarak gerçekleştiği.
FAKAT:
1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinde; “Belediyenin yıllık Personel
giderleri en son yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yeniden değerleme oranı ile çarpımının
%30’nu aşamaz.” denmektedir. Buna istinaden kurumun hizmet müteahhitlerine yıllık ihale
bedelleri ile kendi çalışanına ödediği maaşlar toplamı gelir bütçesinin %50 sine tekabül etmiş
olup personel giderinin yasal orana çekilmesi için gerekli çalışmalara başlanacaktır.
2-Kurumun kullanmış olduğu kredilerin, faizlerin haricinde esnafa olan ödeme
dengesizliğinden dolayı icra dairelerinden gelen faizlerin, faiz giderlerinin içinde olmadığı ve
borçların borçla ödendiği gözlenmiştir.
3-Yatırım harcamalarında gösterilen toplam gider içerisinde ASAT tarafından yapılan
yağmur suyu drenaj işine ait ilama bağlı ödemenin yatırım şekli ile gösterilmesi usul
yönünden hatalıdır.
4-Araç kiralama ve diğer sosyal projeler kapsamında kiralanan mülklerin gayri ihtiyari
yapıldığı gözlemlenmektedir.
5-423.776.645 TL Gider bütçesi, 390.593.659.-TL Gelir Bütçesi gerçekleşmiştir.
Gelir-gider arasında açık fazlanın finansmanı için 5 yıl vadeli toplam 93.250.000.-TL kredi
kullanılmış olup 26.939.284,00 faizi bulunmaktadır.
Komisyonumuzca incelenmiş olup, İşbu Komisyon Raporu imza altına alınarak
Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
W
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa .Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
İmza
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
İmza
BAŞKAN
: Evet Bütçe Komisyonu Raporu hakkında görüş
ve önerisi olan arkadaşlarımız AK Parti Grubu adına?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
: Evet Komisyonumuzda da rapor altına aldığımız
gibi işaret ettiğimiz konularla beraber bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Özellikle ilgili
kanuna istinaden gelir bütçesinin % 30’unu geçmemesi gerekirken personele ödenen maaş, bu
% 50’ye tekabül etmiş durumdadır.
Sayfa: 7
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
f
EXP02016
ANTALYA
Dolayısıyla bir hafita önceki işte ASAT Binamızın önündeki protestoya ilişkin gelen
arkadaşlar aslında burada değil de farklı bir yerde bu şeyi yapması gerekiyor çünkü yasal
olarak bu % 50 oranı % 30’a çekmek durumundayız, dolayısıyla bütçeyi rahatlatmak
açısından buna dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla komisyon raporumuz her şeyi izah
etmiştir. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Uygundur diyorsunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Uygundur.
BAŞKAN
:Evet buyurunuz Songül Hanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm, Değerli Divan, Değerli
Haziran, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubum adına saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz
toplantıda da faaliyet rapora hakkında görüşmeler yapılırken Adalet ve Kalkınma Partisi Grup
Sözcümüz konuları farklı noktalara çekmeye çalışmıştı. Şimdi de hiç gereksiz bir şekilde işten
çıkarılan taşeron işçilerle ilgili durumu sadece komisyon raporunda da belirtilen konu
hususuna bağlamaktadır. Hepimiz biliyoruz bunu sadece geçmiş döneme mal etmek yanlıştır.
Uygun değildir. Eğer öyle bir şey varsa bununla ilgili sözleşme sürelerinin bitmesi
beklenebilirdi ya da farklı yollar izlenebilirdi. Öte yandan gündeme ilişkin de Grubumuz
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2013 mali yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili görüşü uygundur
Başkamm.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Evet buyurunuz MHP Grubu
adına Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Sayın Başkan, Değerli Haziran, MHP Grubu
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bu tür siyasi tartışmaların içine girmeyeceğiz, Plan
ve Bütçe Komisyonunun verdiği karara katılıyoruz, uygundur.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Tabi Değerli Arkadaşlar,
bildiğiniz gibi 5216 sayılı Yasa gereği personel giderlerinin Belediye Bütçesinin % 30’unu
aşamayacağına dair bir kanun hükmü var. Yani bu % 30’u aşarsa kanuna aykırı bir işlem
yapmış oluruz. Bu bütün Belediyelerimiz için geçerli. Bunun için ne iktidar, ne muhalefet
belediyesi olmaya gerek yok. O yüzden burada arkadaşlarımızın % 50 Tik bir personel
giderine dikkat çekmesi kanuna aykırı bir durumun tespiti açısındandır siyasi değildir. İki
Antalya Büyükşehir Belediyesini daha önce de açıkladım 4175 personelle 2009 senesinde
devrettim, devralıyorken 8642 personele bu sayı çıkmış. Bunda hizmet alımıyla yaptığımız
taşeron işçiler de dahil. Değerli arkadaşlar bu yükü Belediye taşıyamaz. Dolayısıyla bugün bu
personel Antalya Büyükşehir Belediyesine yeterlidir veya çok değildir diyen bir kişi varsa
çıksın. Bunu zannetmiyorum ki ne iktidarda ne muhalefette bir arkadaşımız kabul etsin.
Dolayısıyla bu tespitleri biz teknik olarak siyasetin dışında yapmak zorundayız. Ve
bunun belediyeye yükü 5 senede 1 Katrilyon liradır. Büyükşehir Belediyesinin 5 senede
yapacağı toplam yatırım bütçesi ya bu kadardır, ya bundan fazladır. Belediyenin kendi öz
kaynaklarıyla yapacağı yatırım olarak söylüyorum. Dolayısıyla ya biz burada personele maaş
ödeyeceğiz, hiçbir iş yapmayacağız ya da burada personel giderlerini kanuni sınırlarına
çekmek suretiyle Antalya’mıza hizmet yapacağız.
Daha önce de söyledim Belediye iş kapısı değildir, Belediye hizmet kapısıdır. O
yüzden biz gerekli personelimizin, ihtiyaç olan personelimizin hakkını sonuna kadar tabi ki
savunacağız. Ama fuzuli bir şefe bile 3 sekreter, bir şefe bile 3 şoför tahsis eden bir
Belediyeyi herhalde muhalefetteki arkadaşlarımız da kabul etmeyecektir. O yüzden bu
hususlarda arkadaşlarımız siyaset dışı teknik bir tespit yapmışlardır. Zaten CHP temsilcisi,
MHP temsilcisi de Bütçe Komisyonunda bunları uygun olduğuna dair bunları imzalamıştır.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02Q16
A
NTALYA
Bu konuyu dikkatlerinize sunuyorum. Ben gündemimizin 2. Maddesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler 1 numaralı tuşa basıyoruz. Değerli Arkadaşlar gündemimizin 2.
Maddesi oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyesi Ümit UYSAL çekimser, diğer CHP Meclis Üyeleri kabul,
MHP Meclis Üyeleri kabul oyu kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne oyçokluğu
ile karar verildi. ( EKİ: 2013 Yılı Kesin Hesabı)
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 3. Maddesi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 255
ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesi 2014
Kararnamesinin 13. maddesine
eklenmesine ilişkin konunun Plan
komisyonundan geldiği şekliyle
oybirliği ile karar verildi.
yılı Bütçe
Ek Bent
ve Bütçe
kabulüne
KONU:
Gündemin 3. maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli Mayıs ayı toplantısının 57.gündem maddesinde yer alan “Büyükşehir
Belediye Başkanlığımızın 2014 yılı Bütçe Kararnamesinin 13 Maddesine Ek Bent eklenmesi”
konusu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Gündemin
57.maddesinde yer alan konuya ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmek üzere
Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığının 09.05.2014 gün ve 1710 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda:
Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Bütçe kararnamesinin 13. maddesine ek olarak;
•
•
T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Hazine Müsteşarlığı Garantili ve
Denetimli Proje Kredisi Geri Ödeme Hesabı Dış Borç Ödeme Hesabı (DBÖH)
Halkbank Lara Şubesinde bulunan İller Bankası Pay Hesabı,
Sayfa: 9
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EXP02016
ANTALYA
Türk Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesinde bulunan Maliye Bakanlığı
Pay Hesabı,
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Personel Maaş Hesabı,
T. Vakıflar Bankası Dokuma Şubesinde bulunan Personel Maaş Hesabı,
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Aceze Maaşı Hesabı,
T. Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Otopark Hesabı,
T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Antalya Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
Tüm bankalarda açılan ve açılacak olan proje hesapları,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası lOO.Yıl Şubesinde
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesinin g bendine ( Büyükşehir
belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollan yapmak,
yaptırmak, bakım ve onarımım sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak
bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol
ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.) ve 6360 sayılı yasanın ilgili madde hükümleri gereği yatırım
bütçesinin %10’u ilgili hesaplara aktarılacağından;
Kırsal alan ilçe bağlantı yollan hesabı,
Kırsal alan ilçe bağlantı yolları proje hesabı,
Kentsel Tasarım proje hesabı,
Kentsel Dönüşüm hesabı,
Altyapı yatırım hesabı,
Altyapı denetim hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici ö.maddesinin 8.fıkrasına istinaden
açılan:
- % 2 Kamulaştırma ödeneği ödeme hesabı,
Yukarıda ayrıntısı verilen banka hesaplarımızın isimleri, nitelikleri ve haczedilemez hesaplar
oldukları ibarelerinin eklenmesi hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyon
raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 09.05.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOĞLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
Katılmadı
Halit ÇILENGIR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
İmza
Ahmet YAŞAR
Üye
İmza
Ergüven YILMAZ
Üye
Katılmadı
/"”*
---- î— —
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
BAŞKAN
arkadaşlanmız buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
BAŞKAN
Üye Songül BAŞKAYA
Raporuna katılıyoruz Başkamın.
BAŞKAN
Üye Selçuk SENİRLÎ
Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
Maddesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
:Bu
konuyla
ilgili
v>C,'U?U,f'0
*V-,.^®
*o.-a
f ? < ©o.
v \v ^
EXP02016
ANTALYA
görüşü,
önerisi
olan
Komisyon Raporu geldiği gibi uygundur.
:Songül Hanım.
:Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Komisyon
:Selçuk Bey.
:Milliyetçi Hareket Partisi olarak Komisyon
:Değerli Arkadaşlar Gündemimizin 3. Maddesini
arz ediyorum, kabul edenler? Gündemimizin 3.
KARAR:
Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Bütçe Kararnamesinin 13. maddesine ek olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Hazine Müsteşarlığı Garantili ve
Denetimli Proje Kredisi Geri Ödeme Hesabı Dış Borç Ödeme Hesabı (DBÖH)
Halkbank Lara Şubesinde bulunan İller Bankası Pay Hesabı,
Türk Ekonomi Bankası Aspendos Kurumsal Şubesinde bulunan Maliye Bakanlığı
Pay Hesabı,
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Personel Maaş Hesabı,
T. Vakıflar Bankası Dokuma Şubesinde bulunan Personel Maaş Hesabı,
T.Garanti Bankası Mevlana Kavşağı şubesinde bulunan Aceze Maaşı Hesabı,
T. Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde bulunan Otopark Hesabı,
T.Vakıflar Bankası 100 .Yıl Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Antalya Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Yeni Hal Şubesinde bulunanVergi-resim-harç hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesinde bulunan Vergi-resim-harç hesabı,
Tüm bankalarda açılan ve açılacak olan proje hesapları,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası 100.Yıl Şubesinde
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7.maddesinin g bendine ( Büyükşehir
belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollan yapmak,
yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak
bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam
asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol
ve sokak ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini
gerçekleştirmek.) ve 6360 sayılı yasanın ilgili madde hükümleri gereği yatırım
bütçesinin %10’u ilgili hesaplara aktarılacağından;
Kırsal alan ilçe bağlantı yolları hesabı,
Kırsal alan ilçe bağlantı yolları proje hesabı,
Kentsel Tasarım proje hesabı,
Kentsel Dönüşüm hesabı,
Altyapı yatırım hesabı,
Sayfa: 11
•t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
f
v*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
•
•
EXP02016
AN T A L Y A
Altyapı denetim hesabı,
T.C.Ziraat Bankası Üçkapılar Şubesi ve T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesinde
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun geçici ö.maddesinin 8.fıkrasına istinaden
açılan:
% 2 Kamulaştırma ödeneği ödeme hesabı,
yukarıda ayrıntısı verilen banka hesaplarının isimleri, nitelikleri ve haczedilemez hesaplar
oldukları ibarelerinin eklenmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 4. Maddesi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 256
ÖZÜ: Kemer Belediye Başkanlığının 2014 Yılı
Ek Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundan
geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
BAŞKAN
:Bayram Bey şimdi bunları kalem kalem okumak
yerine bunların altındaki fasıllardaki yekun rakamları okumak zannediyorum yeterli olacaktır.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Okunmuş da sayabiliriz Sayın Başkamm.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Grupların görüşlerini alalım okunmuş, çünkü,
ama bundan sonra da gene benzeri tablolar gelecek Edip Bey, o yüzden bunları okunmuş da
kabul ederiz başında oylarınıza arz ederiz okunmuş kabul edilmesi hususunu, Meclisin vaktini
daha iyi kullanmasına vesile olabiliriz eğer itirazımz yoksa. Evet o zaman Değerli Arkadaşlar
bir okuma mecburiyetimiz var mıdır hukuken bir kez daha soruyorum.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Okunmuş kabul edilmesini Meclisimiz
oylarsa...
BAŞKAN
:Oyladığımızda oybirliğiyle olması lazım
okunmuş kabul edilmesi hususu arkadaşlar. Bir arkadaşımızın çekimser veya okunmuş kabul
edilmemesi yönündeki oyu hepsini okutmamıza vesile olur onu özellikle hatırlatmak
istiyorum. Oylayacağız...
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Yok yok oylayalım, biz yavaş yavaş yeni
sisteme, bana da parmak kaldırmak daha kolay geliyor Selçuk Bey ama yeni sisteme alışalım.
Değerli Arkadaşlar gündemin 4. Maddesinde Bütçe Komisyonunun Raporunu okunmuş
olarak kabul edilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler 1 nolu tuşa basıyor.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
k gM
» ı«*,o
4 X *
EXP02016
A
NTALYA
Evet bugünkü hazırunumuz 97 miydi? Hazırun bugün 97 miydi?
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Evet katılanlar olmuş, evet tamam. Katılan
arkadaşlarımız, yoklamada olmayanlar lütfen işaret buyursunlar, onları yoklamada katılmış
kabul edelim başlangıçta yoklarsa onlar lütfen ilgili arkadaşlara katıldıklarını bildirsinler.
Değerli Arkadaşlar okunmuş olarak kabul ediyoruz oybirliğiyle.
KONU:
Gündemin 4.maddesinde yer alan; “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
08.05.2014 tarihli Mayıs ayı toplantısının 64.gündem maddesinde yer alan’ Kemer Belediye
Başkanlığının 2014 yılı Ek Bütçesine” ait konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiştir. Gündemin 64 .maddesinde yer alan konuya ait Plan ve Bütçe
Komisyon Raporunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.05.2014 gün ve 1711 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda:
Kemer Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 45 sayılı Kararında yer alan:
2014 YILI EK BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU
Ol-PERSONEL GİDERLERİ
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GİDERLERİ
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
05-CARI TRANSFERLER
06-SERMAYE GİDERLERİ
2014 YILI
|7.517.300,00
1.644.000,00
|18.470.900,00
|748.800,00
|20.619.000,00
O lm ak üzere B ü tçe G iderinin T oplam 4 9 .0 0 0 .0 0 , 00 TL olduğu,
2014 YILI EK BÜTÇE GELİRİ TABLOSU
01-VERGİ GELİRLERİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
05-DIGER GELİRLER
06-SERMAYE GELİRLERİ
23.020.000,00
3.980.000,00
500.000,00
11.000.000,00
500.000,00
Olmak üzere Bütçe Gelirlerinin Toplamının 39.000.000,00 TL olduğu,
Bütçe Gider ve Bütçe Gelirleri arasındaki 10.000.000,00 TL farkın Açık/Fazlanın
Finansmanı Cetvelinde belirtildiği şekli ile İç Borçlanma yoluyla denkliğinin sağlandığı
hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup Komisyon Raporu imza altına alınarak
Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
EK: Bütçe Gider Cetveli ( A Cetveli)
Bütçe Gelir Cetveli ( B Cetveli )
Açık/ Fazlanın Finansmanı Tablosu
f '
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
.o u m u "
y
f .*
O
o o° Is
% 0
K
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
Bahattin B A Y R A K T A R
M ustafa Erkan E R S O Y
E m in H A T IP O G L U
Plan ve B ü tçe K om .B şk.
K om isyon B şk .V .
S özcü
İm za
İm za
İm za
A li K U R Ş U N L U
H alit Ç İLEN G İR
Süleym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
K atılm adı
îm za
İm za
Sam i A L T U N
A h m et Y A Ş A R
Ergüven Y IL M A Z
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
K atılm adı
Gündemimizin 4. Maddesini Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza arz
ediyorum, kabul edenler?
:AK Parti olarak kabul.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak uygundur
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
:Milliyetçi Halk Partisi Grubu olarak kabul
Üye Selçuk SENİRLİ
ediyoruz.
:Evet Gündemimizin 4. Maddesi oybirliği ile
BAŞKAN
kabul edilmiştir.
KARAR:
Kemer Belediye Başkanlığının 2014 Yılı Ek Bütçesinin Plan ve Bütçe
Komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi. ( EKÎ: 1- Bütçe Gider
Cetveli ( A Cetveli) 2- Bütçe Gelir Cetveli ( B Cetveli ) 3- Açık/ Fazlanın Finansmanı
Tablosu)
:Hayırlı olsun. Gündemimizin 5. Maddesi.
1
BAŞKAN
Saniye Bayram Bey.
Üye Songül BAŞKAYA
:Gündeme geçmeden daha sonradan oylamaya
katılan arkadaşlarımız isimleriyle katılımlarını sağlarlarsa.
BAŞKAN
:Hemen işaret buyursunlar, zaten o oylamada
çıktığı için ismen de çıkıyor. Başlangıçta yoksa isimleri.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN : Başkamm isim listesini aldık, arkadaş
tespitleri yapıyor hemen geçeceğiz buraya.
BAŞKAN
:Onu ben sizlerle paylaşayım. Devam edelim
Bayram Bey.
Sayfa: 14
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
A N TA L Y A
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 257
ÖZÜ:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
mülkiyetinde bulunan 3 adet Deniz Otobüsünün
Kamu ve Belediye hizmetlerinin aksamaması,
deniz taşımacılığının tüm Antalya sathına
yayılarak halkın hizmetine sunulması için 5216
sayılı yasamn 26.maddesi çerçevesinde; bakımonarım dahil her türlü giderler kiracıya ait olmak
kaydıyla, 3 yıl süre ile yıllık cironun % 7 si
oranında bedel üzerinden, ödemelerin 3’er aylık
dönemler halinde yapılmak üzere Belediye
Şirketimiz Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol
San.Tic.A.Ş.'ye kiraya verilmesinin kabulüne
oyçokluğu ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 5. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014
tarihinde yapılan toplantısında gündemin 7. maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet
yolcu gemisinin toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununu 26. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel üzerinden
işletilmek üzere Belediyemiz şirketi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.‘ne kiraya
verilmesine ilişkin konu hakkında; Komisyonun, 09.05.2014 tarihli raporu ekte sunulmuştur.
Konunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz
ederim.” deyimli Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 gün ve
316 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarihli toplantısında gündemin 7.
Maddesinde yer alan; Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet yolcu
gemisinin toplu taşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununu 26. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizce belirlenecek süre ve bedel üzerinden
işletilmek üzere Belediyemiz şirketi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.‘ne kiraya
verilmesine ilişkin konu Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuzca
yapılan inceleme sonucunda;
Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet Deniz Otobüsünün Kamu
ve Belediye hizmetlerinin aksamaması, deniz taşımacılığının tüm Antalya sathına yayılarak
halkın hizmetine sunulması için 5216 sayılı yasanın 26.maddesi çerçevesinde; bakım- onarım
dahil her türlü giderler kiracıya ait olmak kaydıyla, 3 yıl süre ile yıllık cironun % 7 si
oramnda bedel üzerinden, ödemelerin 3’er aylık dönemler halinde yapılmak üzere Belediye
Şirketimiz Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'ye kiraya verilmesi uygun
bulunmuştur.
T
f \
Ure'o
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
>V.©V
f• Îm \ ^oİ )
'
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
t
EXP02016
A,TALYA
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.
Bahattin B A Y R A K T A R
M ustafa .Erkan E R S O Y
E m in H A T İP O Ğ L U
Plan ve B ü tçe K om .B şk .
K o m isy o n B şk .V .
S ö zcü
İm za
İm za
İm za
A li K U R Ş U N L U
H alit Ç İL EN G İR
Süleym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
(K atılm adı)
İm za
İm za
(Ç ekim ser)
Sam i A L T U N
A h m et Y A Ş A R
E rgüven Y IL M A Z
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
(K atılm adı)
(Ç ekim ser)
BAŞKAN
:Evet konuylaı ilgili görüş ve önerisi olan
arkadaşlarımız?
Uye Bahattin BAYRAKTAR
:AK PARTİ olarak Komisyon Raporu geldiği
şekliyle uygundur.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
olarak Antalya gibi 640 km. sahil bandı olan bir ilde deniz ulaşımına sıcak bakmakla birlikte
bazı endişelerimiz ve kaygılarımız bulunmaktadır. Biliyorsunuz geçmiş dönemde de deniz
ulaşımıyla ilgili bu 3 otobüsün işletilmesi konusu gündeme gelmiş ancak gerek can güvenliği
açısından gerekse bu deniz otobüslerinin göl tipi ulaşımda kullanılabilir bir pozisyonda olması
nedeniyle sürdürülebilir olmamıştır. Diğer taraftan da kamu zararı doğuracağı endişesi vardır.
Ama bizim için en önemli husus insanların can güvenliğinin sağlanması yönünde nasıl bir
çalışma olacağı, bu konuda endişeli olduğumuz için grubumuz bu konuda çekimser
kalmaktadır. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Selçuk Bey buyurun.
Üye Selçuk SENÎRLÎ
:Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak
Komisyon Raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin
çekinceleriyle ilgili müsaade ederseniz sizleri bilgilendirmek adına birkaç şey söylemek
isterim. Reşat Bey Buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın Başkamm öğrenmek istediğim bir konu
var. Bu araçlarla ilgili bu araçların güzergahıyla ilgili yani bizim bildiğimiz bize intikal eden
bilgiler noktasında Antalya Yat Limamndan hareketle Kemer Bölgesine sefer yapacağı
şeklinde eskiden gelen sizin projelendirdiğiniz şekliyle de konuşuyorum, şimdi bunlarla ilgili
iskele yani yanaşma iskeleleri yapılmış mıdır? İkincisi konunun önemli boyutlarından bir
tanesi Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünden Deniz Ulaştırması Yetki Belgesi alınmış
mıdır? Üçüncüsü ise bu araçlar zannediyorum 102 yolcu kapasiteli zannediyorum bir tanesi.
f
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
•V / •
O
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
AN TALYA
BAŞKAN
:46 diye hatırlıyorum ben çok geçtiği için
üzerinden. Neyse onu arkadaşlarımız düzeltebilir.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Evet bunlarla ilgili yolculuk sigortası konusunda
bir çalışma yapılmış mıdır? Yani kişi başına burada seyahat eden yolcuların koltuk
sigortalarının konusunun yasal dayanağı ve mevzuattaki yeri nedir? İD O biliyorsunuz bu
konuda en deneyimli kuruluş İstanbul’da. Mutlaka onlar bu konuda ciddi bir çalışma
yapmıştır. Bizim bir çalışmamız var mıdır efendim?
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Başka konuyla ilgili sorusu
olan arkadaşımız varsa hepsine birlikte konuyla ilgili cevap vereceğim. Değerli Arkadaşlar
öncelikle tabi can güvenliği meselesinde Songül Hanım’m söylediği bir hususu aydınlatmak
isterim, bildiğiniz gibi bu deniz otobüsleri 2004-2009 arasında Büyükşehir Belediye
Başkanlığım döneminde projelendirildi, ihalesi yapıldı, denize indirildi, ancak tabi ki Mart
sonunda seçimler olduğu için faaliyete geçeceği bir süreçte bizim hizmet yapabilme
imkanımız olmadığı için bunlarla ilgili bu hizmet maalesef askıda kaldı. Biz tabi bu tekneleri
projelendiriyor iken, planlıyor iken bu konuyla ilgili uzman kuruluş kim ise onlardan bu
konuda bize teknik destek vermelerini istirham ettik.
Antalya Denizine en uygun, Songül Hamm’m ifade ettiği gibi can güvenliği
hususunda riskin minimize edildiği en aza indirildiği bir tekne projesi bu konuyla ilgili uzman
kuruluşlardan yardım istenmek suretiyle incelendi. Ve Antalya’da o dönemde Deniz Ticaret
Odası Başkanı olarak görev yapan, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliğine
seçilen başta Sayın Hüsnü ÇÖLLÜ Dostumuzla da bu çalışmalar Deniz Ticaret Odasının bize
verdiği teknik destekle birlikte yürütüldü. Tabi bu süreç esnasında Sayın ÇÖLLÜ de bu
çalışmalar daha tamamlanmadan Milletvekilliğine seçildi. Ve yerine gelen Sayın Ahmet
EROL ile aynı çalışmalar Deniz Ticaret Odası ile yapılan teknik çalışmalar kapsamında
devam ettirildi. Ve Deniz Ticaret Odasımn bize sunduğu tekne aynen bire bir tarafımızca
kabul edildi.
Yani bu tekneleri Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz seçmedik, biz dizayn
etmedik, biz projelendirmedik. Bu konuyla ilgili Antalya’daki en uzman kuruluş Deniz
Ticaret Odasından teknik destek istemek suretiyle, onların bize önermiş olduğu teklifi kabul
etmek suretiyle bu teknelere karar verdik. Ve o dönemde kendisi de şahittir, sizler de
görüşebilirsiniz, Hüsnü Bey Milletvekili seçilmişti dedik ki şimdi Deniz Ticaret Odası
Başkanlığı bitti ama Milletvekili seçildiniz, bu teknelerle ilgili bize sağladığınız desteğe çok
teşekkür ediyorum. Ama aym desteği bu sefer artık Deniz Ticaret Odası Başkanımızm da
sizin de Milletvekili olarak vermenizi istirham ediyorum dedim. Sağ olsun kendileri gerçekten
bize bu konuda büyük yakınlık gösterdiler bu teknelerin dizaynı hususundaki çalışmaları
tamamladılar. Zaman zaman Kamuoyunda hem de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu
tekneler eleştirildi.
Halbuki bu teknelerin dizaym bizzat Sayın Milletvekili tarafından Antalya adına çok
önemli bir hizmeti yürütmek adına yürütüldü ve sonuçlandırıldı. Kendilerine gönülden
teşekkür ediyorum. Ve biz öylelikle teknelerin bu şekilde olmasına karar verdik ve ihalesini
yaptık, hizmeti tamamladık. Ama malumunuz seyri sefer biz göreve devam edebilme
olanağımız olmadığı için, bizden somaki yönetim de bunu tercih etmediği için takdir bizlerin
değil onlarmdır, onu eleştirmek adına söylemiyorum, bu tekneler çalıştırılmadı. Biz göreve
geldiğimizden itibaren bu teknelerin çürümeye terk edilmesine razı olamazdık. Ve derhal
bununla ilgili çalışmalara başladık.
•—>
Sayfa: 17
r
.L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
T
>‘uı* x
^r"•*(j)
®0\
(f$<i°Û
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
expö2016
A,TALYA
Antalya Denizinin tabi bunlar teknik terimler, bana o tarihte hafızamdaki şekliyle ifade
ediyorum yaz aylarında 3 natı geçmediği, dolayısıyla bu teknelerin 6 nat’ta bile seyri sefer
yapabileceği bize ifade edildi. Kim tarafından Deniz Ticaret Odası tarafından. Tabi bu
tekneleri kışın zaten çalıştırmak gibi bir programımız yok. O yüzden yaz aylarında Antalya
Denizinde bu teknelerin emniyetli bir şekilde, can güvenliği tehlikesi arz etmeden seyri sefer
yapabileceği bize bu işin uzman kuruluşları tarafından ifade edildi ve biz bu teknelere karar
verdik. Dolayısıyla bu noktada uzman kuramların ve kuruluşların başta Deniz Ticaret Odası
olmak üzere bize vermiş olduğu teknik bilgiler neticesinde bu tekneler dizayn edildi,
projelendirildi ve böyle bir tehlikenin olmadığı ifade edildi. Ben de onlar adına bu bilgileri
silerle can güvenliği olmadığı hususunda paylaşıyorum.
Sizlerle ikinci olarak Reşat Bey’in söylediği yanaşma iskeleleri meselesi, bununla
ilgili bir sorun yok zaten 5 senedir tekneler Antalya Yat Limanında yanaşık vaziyette
duruyorlar, yan yana duruyorlar yani dolayısıyla Antalya Yat Limanında bunların yanaşma
problemi yok. Zaten duruyorlar yanaşık vaziyette. Kemer Yat Limanında da Kemer Yat
Limanını kullanmak suretiyle orada da bir yanaşma problemi söz konusu değil. Antalya
Kemer arasında başlangıç itibariyle bu tekneleri çalıştıracağız. Tabi ki talebe göre bunların
sayısının arttırılması mümkün.
Ancak şunu söyleyeyim Değerli Arkadaşlar toplu ulaşım hizmetleri ama denizde ama
karada vatandaşa hizmet, toplu ulaşım hizmetlerinde karlılık aramak bir belediyenin
yapabileceği, şahsım adına söylüyorum, en önemli yanlışlardan bir tanesidir. Çünkü biz
burada vatandaşa hizmeti önemsemeliyiz. Vatandaşımızı önemsemeliyiz. Vatandaşa
verdiğimiz hizmet yönünden bir karlılık düşünmeye kalkarsak o ticari şirketlerin yapacağı bir
husus olabilir ama belediyelerin gündeme dahi almaması gereken bir husustur.
O yüzden biz burada teknelerin öncelikle Antalya Kemer arasında Antalya ve Kemer
Yat Limanları arasında çalıştırılmasını önemsiyoruz. Buradaki fiyatların da Antalya’daki
ortalama toplu ulaşım fiyatları civarında olması hususunda bir çalışmamız devam ediyor.
Bunlarla ilgili tabi ki sigorta meselesi ve diğer izinlerin yani liman izinlerinin alınması
meselesi tabi arkadaşlarımızın şuanda üzerinde çalıştığı hususlar. Bunları zaten
tamamlayacağız. Bunları tamamladıktan sonra da zaten bu yaz aylarında muhtemelen Haziran
Ayı içerisinde bu denizden toplu ulaşım hizmetini AntalyalIlara İnşallah sunmuş olacağız. Ve
böylelikle de gerçekten Antalya’da sadece karayı kullanmak değil, denizi de toplu ulaşım
adına kullanmak adına güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Reşat Bey
buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkamm ANET Antalya Entegre Et
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin toplu ulaşım denizde dahi olsa, toplu ulaşım yaptırmak
adına Ulaştırma Bakanlığından almış olduğu bir yetki var mıdır?
BAŞKAN
:Ulaşım Hizmetlerine devrediyoruz ANET’e
değil. Yanlış okudunuz herhalde. Ulaşıma, zaten yanlış hatırlamıyorsam o dönem görevde
olmadığım için bilmiyorum. Belki benden önceki dönemde de bu Ulaşım Hizmetlerine böyle
bir yetki verilmiş miydi, Sayın Başkanlarım belki sizler biliyorsunuzdur o dönemde
Meclisteydiniz ama, biz bunu verilmişse bile yeniliyoruz. Dolayısıyla...
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Özür diliyorum Başkamm ben ANET olarak...
BAŞKAN
Yok ANET değil Ulaşım Hizmetleri. Evet
Değerli Arkadaşlar başka bir sora olmadığına göre gündemimizin 5. Maddesini Komisyondan
geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:AK PARTİ olarak uygundur Başkamm.
s,yfa:18
T
/~ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
»oo
:° v fv
EXP02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Çekimser Başkamm.
Üye Selçuk SENÎRLÎ
:Komisyon Raporu uygundur başkamm.
BAŞKAN
:Evet oylarmıza arz ediyorum. Değerli Arkadaşlar
Gündemimizin 5. Maddesi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
OYLAMA:
AK Parti Meclis Üyeleri kabul,
CHP Meclis Üyeleri çekimser,
MHP Meclis Üyesi Mustafa GÜL çekimser, diğer MHP Meclis Üyeleri kabul oyu
kullanmışlardır.
KARAR:
Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3 adet Deniz Otobüsünün Kamu
ve Belediye hizmetlerinin aksamaması, deniz taşımacılığının tüm Antalya sathına yayılarak
halkın hizmetine sunulması için 5216 sayılı yasanın 26.maddesi çerçevesinde; bakım- onarım
dahil her türlü giderler kiracıya ait olmak kaydıyla, 3 yıl süre ile yıllık cironun % 7 si
oranında bedel üzerinden, ödemelerin 3’er aylık dönemler halinde yapılmak üzere Belediye
Şirketimiz Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San.Tic.A.Ş.'ye kiraya verilmesinin kabulüne
oyçokluğu ile karar verildi.
BAŞKAN
:6. Madde.
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 258
ÖZÜ: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaîtı
sahilinin 1. Arapsuyu ile Antalya Limanı
arasında kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada
yerleri işaretli 18 adet büfe ve 15 Adet WC duş,
yerlerinin
Antalya
Defterdarlığından
Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanması için
Büyükşehir
Belediye
Başkanı
Menderes
TÜREL’in yetkili kılınması ve 18 adet büfe
yerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. maddesine göre 10 yıl süre ile
bir yıllığı 1.100.000,00.TL+KDV bedelle, 2. ve
diğer yıllar ÜFE oranında artırılması kaydıyla
ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
A.Ş:’ye kiraya verilmesine ilişkin konunun
REDDİNE OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
ho*aHUre
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V.ÖV
f f C**4 •
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
A N TA L Y A
n
HXP02016
KONU:
Gündemin 6. maddesinde yer alan; “Tasarruf hakkı Maliye Hâzinesine ait, Antalya İli,
Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı sahilinin 1. Arapsuyu ile Antalya Limanı arasında kalan sahil
bandında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada yerleri işaretli
18 adet büfe ve 15 Adet WC duş, yerlerinin Antalya Defterdarlığından Belediyemize 10 yıl
süre ile kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkam Menderes TÜREL’in yetkili kılınması
ve 18 adet büfe yerlerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre
Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi, bedel ve sürenin
belirlenmesi hususu Meclise iletilmiş olup, konu Plan ve Bütçe komisyonuna havale
edilmiştir.
Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan rapor yazımız ekinde sunulmuştur.
Bu nedenle; ilişikte sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 gün ve 1484 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuz Büyükşehir Belediyesinde toplanarak; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi,
Konyaaîtı sahilinin 1. Arapsuyu ile Antalya Limanı arasında kalan sahil bandında Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan haritada yerleri işaretli 18 adet büfe ve 15
Adet WC duş, yerlerinin Antalya Defterdarlığından Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanması
için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in yetkili kılınması ve 18 adet büfe
yerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre 10 yıl süre ile bir
yıllığı 1.100.000,00.TL+KDV bedelle, 2. ve diğer yıllar ÜFE oranında artırılması kaydıyla
Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş:’ye kiraya verilmesi hususu komisyonumuzca
uygun görülmüş olup, konu Meclisin takdirine sunulmuştur.
Bahattin B A Y R A K T A R
M ustafa .Erkan E R S O Y
E m in H A T İP O G L U
Plan ve B ü tçe K om .B şk .
K o m isy o n B şk .V .
S ö zc ü
İm za
İm za
İm za
A li K U R Ş U N L U
H alit Ç İL EN G İR
S ü leym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
(R et)
Sam i A L T U N
A h m et Y A Ş A R
E rgüven Y IL M A Z
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
(R et)
(R et)
BAŞKAN
:Teşekkür
ederim
Grupların
görüşlerine
geçmeden önce haziranla ilgili bilgi geldi Değerli Arkadaşlar, başlangıçta olmayan
arkadaşlarımızdan Sayın Ramazan ÇALIK, Ümit ÖZTEKİN, Mehmet ÖZEREN, İsmail
TOSUN ve Haşan GÖKÇE toplantımıza iştirak etmişlerdir. Hazırun sayımız 99’dur.
Katılmayan arkadaşlarımız Yusuf GÖVEN, İrfan YILMAZ. Bir kişi daha olması lazım.
Sayfa: 20
T lT
. t1.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
■\
\ ° r /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
e x p o 2Q16
ANTALYA
Üye SENİRLİ
:Hasan GÖKÇE yok, yanlış bilgi.
BAŞKAN
:Efendim?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Hasan GÖKÇE burada yok Başkanım.
BAŞKAN
:0 zaman Üçüncü o. Burada katıldı gözüküyor.
Tamam yani mazeretli olarak, zaten 4 kişinin mazeretleri vardı Değerli Arkadaşlar, o 4 kişi
mazeretli olarak...
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet mazeret dilekçelerini sundum Sayın
Başkamm size.
BAŞKAN
:Ben de size geri gönderdim. Oradan bir mazeretli
arkadaşları okursanız... onlar yok zaten.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Okuyayım Efendim. İsmail TOSUN,
Yusuf GÖVEN ve Haşan GÖKÇE
BAŞKAN
:3 Kişi mazeretli, efendim, bir de İrfan YILMAZ
yok bunların dışında. 4 arkadaşımız yok, 99 hazırunla toplanmış oluyoruz. Gündemin 6.
Maddesiyle ilgili AK PARTİ Grubunun görüşleri buyurunuz Bahattin Bey.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:AK PARTİ olarak Komisyondan geldiği gibi
uygundur.
BAŞKAN
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm, bilindiği üzere Konyaaltı Sahili
geçmiş dönemde 1999 yılında 10 yıllığına Konyaaltı Belediyesine verilmiş, daha sonra doğal
afetler ve çeşitli nedenlerle süre telafisi açısmdan 3 yıl uzatma yapılmıştı ve geçtiğimiz
dönemde de Defterdarlık tarafından boşaltılması istenmiş, Baki Grup tarafından işletilen
Konyaaltı Sahili boşaltılarak Özel İdareye verilmiştir himayesi açısmdan. Geldiğimiz
dönemde bakıyoruz, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki talebi 5393 sayılı Kanunun 79.
Maddesindeki 2. Fıkrasındaki hüküm gereğince kabul edilmemişti. Biz Konyaaltı Sahilinin
daha verimli işletilmesi adını da alan Konyaaltı Belediyesine kendi sınırları içerisindeki,
verilmesinden ve o şekilde halka hizmet sunulmasından yanayız. Yerelleşme açısmdan da tüm
yetkilerin bütün şehirde Büyükşehirde toplanmasının yaratacağı külfette yetki paylaşımının
daha uygun olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum Başkamm.
BAŞKAN
:Buyurunuz Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkamm Komisyon Üyesi arkadaşımız
zaten uygun bulmamış, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak da biz komisyon raporunu
uygun bulmuyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim, tabi Değerli Arkadaşlar
Konyaaltı Sahilinde yapmak istediklerimizi basın toplantımızda paylaştık, bu vesileyle
Mecliste de paylaşmak isterim.
Biz Konyaaltı Sahilinde Halkımıza Halkımızın istediği kalitede hizmeti halka açık bir
şekilde bir adeta Halka açmak, Halkın kullanımına açmak noktasında bir hizmeti sunmak için
gereken adımları attık, atıyoruz. Ve burada Konyaaltı Sahilinde Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin Şirketi marifetiyle yani özünde Büyükşehir Belediyesi olarak kendi
personellerimizle burada 24 olan büfe sayısını 10’a düşürerek bu hizmeti sürdürmek istiyoruz.
Bunun yanı sıra 6000 pardon 7000 şezlong 3500 şemsiye ve 3500 sehpayı Konyaaltı sahilinde
halkın kullanımına ücretsiz sunmak ve duş tuvalet hizmetlerinden de hem de en kaliteli
hizmeti vermek suretiyle, ücretsiz olarak yine halkın kullanımına sunmak yönünde bir çalışma
için adım attık. 5393 sayılı Yasanın az önce de ifade edildiği üzere 79. maddesi bu gibi
tasarrufların Büyükşehir Belediyesine ait olduğu yönündedir.
Sayfa: 21
T
/~1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
•.c*"»***
I
«1
r ® \» / o i
exp02016
ANTALYA
Biz de tabi bu yetkimizi kullanmak üzere Emlak Genel Müdürlüğümüz nezdinde
gerekli girişimleri yaptık ve bu girişimler çerçevesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz 1
Trilyon 61 Milyon 60.000 Lira olarak bize böyle bir kiralama protokolünü gönderdi. Aslında
bu Konyaaltı’nda verecek olduğumuz hizmet karşılığında bir bedel talep etmeyeceğimiz
açısından bizim Büyükşehir Belediyesi olarak belki de bunun karşılığını maddi olarak
alabilme noktasında ciddi bir sıkıntımız olacağım göstermektedir. Ancak az öncede toplu
ulaşımda vermiş olduğum örnekte olduğu gibi burada derdimiz Milletimize en iyi hizmeti
vermektir. Biz Milletimize en iyi hizmeti verebilme noktasında açık konuşmam gerekirse ne
gerekiyorsa ne fedakârlık yapılması gerekiyorsa bunu yapmak zorundayız.
O yüzden özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde Konyaaltı’nda bir topluluğun kendi
isimlerini o şekilde koymuşlar, Konyaaltı Çapulcular Demeğinin şahsıma teşekkür
etmesinden dolayı da ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Konyaaltı Sahili Halka
açılmıştır, Halka açılacaktır, Halka açık bir Konyaaltı Sahili de tarafımızca Büyükşehir
Belediyesince bu hizmet sunulacaktır. Dolayısıyla burada maddi de fedakarlık yapmak
suretiyle biz halkımız adına bu hizmeti vermek için böyle bir girişimde bulunduk. Tabi ki
takdir Yüce Meclisimizindir. Eğer böyle bir hizmeti benimsemeyen arkadaşlarımız varsa ret
oyu kullanabilirler bu da onların elbette ki kendi saygıyla karşılayacağımız takdirleridir.
Buyurunuz efendim.
Üye. Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm, söz verir misiniz efendim?
BAŞKAN
:Tabi ki buyurunuz Muhittin Bey.
Üye. Muhittin BÖCEK
:Saym
Başkan,
Değerli
Meclis
Üyesi
Arkadaşlarım, tabi ki Konyaaltı Sahili ile ilgili sadece Konyaaltı’m da ilgilendirmeyecek bu
karar Gazipaşa’dan Kaş’a kadar bütün ilçe belediyelerimizle de ilgili Cumhuriyet Halk
Partisinin görüşü İlçe Belediyelerinin sahillerini yapması konusudur. Bugün gündeme alınan
konu sadece Konyaaltı gibi görünse de önümüzdeki süreçte de diğer ilçe belediyelerimizin
sınırlarıyla ilgili de siz bütünsel anlamda dediniz, sahillerle ilgili bir açıklamanızda gördük.
Konyaaltı Sahili 1999 yılında göreve geldiğimde salaş yapılarla kuşatılmış, tuvaletlerinin
denize aktığı, yürüyüş yollarının olmadığı, güvenli olmayan, böylesi bir salaş yapıdan
oluşmuş Konyaaltı Sahili.
O gün itibariyle göreve geldik ve 29 Eylül 1999 itibariyle 10 yıllık Konyaaltı
Belediyemizi hâzineden devraldık.Gerekli çalışmalar tamamlandı, Türkiye birinciliği aldık,
üniversiteden birincilik ödülleri ile mavi bayraklı Konyaaltı Sahilimizi Halkın hizmetine
açtık. Bütün vatandaşlarımız 24 saat boyunca, güvenli bir şekilde, huzur içerisinde, mavi
bayrak kriterlerini esas alan çalışmalarla Konyaaltı Sahilinde hizmetler almaya devam etti.
Ancak afetler yaşandı, Sayın Başbakanımız Türkiye’deki iş adamlarından 40’mı
Amerika’ya götürdüğünde Baki Grubunu da götürmüştü, İrfan CENGİZ’i ve o dönemde 3 yıl
Sayın Başbakanımızın talimatları çerçevesinde 2012 yılı, 29 Eylüle kadar uzatılmıştı ancak
sizin ilk döneminizde göreve geldiğiniz süreçte işte kıyı kenar yasasına uygun olmadığı
gerekçeleriyle, bahanesiyle büfelerin büyük olduğu bahanesiyle Büyükşehir Belediyesi’ne
almaya çalıştınız ve Mecliste oylama yapılmıştı.
Halbuki 1. Etaptaki Büyükşehir’e ait Konyaaltı sahili, yine aynı sahil, bizim büfeler
belki 6 m2’nin biraz üzerinde olabilir ancak 150 m2’ye ulaşan o da Kıyı Kenar Yasası
içerisindeydi. Onları geçtik Sayın Başkamm şimdi süreç 29 Eylül 2012 günü son bulmuştu.
Ancak Türkiye’de hiç olmayan, Halkın kullanımına halkın yararına olan bu sahiller 30 Mart’a
endekslenmişti. Ben bunu siyaseten de öngörümüz iyidir, Antalya’mızı da 20 yıldır Başkanlık
yapmaktayım, bunları da görebiliyorum.
Sayfa: 22
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
# .* i.;o i%
V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
f /
Ex p ü 2016
ANTALYA
30 Mart sürecinde Sayın Akaydın Hoca seçimi almış olsaydı bu Konyaaltı Sahilinin
nereye verileceğini bilemiyorum. Çünkü az önce sizin söylediğiniz gibi 5393 sayılı Yasanın
79. Maddesinin 2. Fıkrasında söylediğiniz gerekçeleri Sayın Bakanımız, Bakanlığımız ve
Genel Müdürümüz uygun bulmamıştı Büyükşehir Belediyesine. Hiçbir şey değişmedi, sadece
Başkanlar değişti şimdi.
Bu süreçte iyi niyetle şu samimiyetinize güvenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı ve Meclis Üyesi Arkadaşlarımızdan, bütün Belediye Başkanı Arkadaşlarımız da
aramızda, bu sahillerin ilçe belediyesi tarafından yapılması hem o İlçe Belediye Başkanınm,
Meclis Üyelerinin hem de sivil toplum kuruluşlarının da daha iyi hizmet vereceği
tartışılmazdır. Biz de bu düşünceyle bütün sahillerin olduğu bu Konyaaltı Sahilinde adını
biliyorsunuz 1993 yılında Kanun Hükmünde Kararnameyle bir tanesi Antalya, Muratpaşa,
Kepez, Konyaaltı’na geldiğinde 4 köydü burası ancak sahilin adı Konyaaltı Sahilinden ötürü
Konyaaltı İlçe ismini almıştı. Sizin de takdirinizdir, sizin de Grubunuzun takdiridir, eğer
uygun görürseniz Konyaaltı Belediyesi eliyle bu sahillerin yapılması daha uygun olacağını
düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tabi ki
geçmişteki tartışmalara açıkçası dönmek istemiyorum, o sayfayı kapattık. Orada da bizim
söyleyeceğimiz hususlar var ama oraya dönmeyelim isterseniz önümüze bakalım. Dolayısıyla
bir düzeltme yapmak istiyorum 30 Mart 2014 seçimlerinden önce Büyükşehir Belediyesinin
talebinin uygun bulunmadığıyla ilgili beyamnız doğru değildir. Çünkü o taleple ilgili Milli
Emlak Genel Müdürlüğü bir karar vermedi. Lehte, aleyhte bir karar vermedi. Daha farklı bir
şey söyleyeyim bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanlığının yapmış olduğu müracaat
değerlendirilerek kuramlarda süreklilik itibariyle, kuramlarda süreklilik itibariyle bizden
önceki Büyükşehir Belediye Başkanlığının yapmış olduğu müracaat değerlendirilmek
suretiyle uygun bulundu. Bizim yeni bir müracaatımızı arkadaşlar yeniledi mi, yenilemedi mi
açıkçası ben de şuanda tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen biz yeni bir müracaat da
yapmadık. Dolayısıyla o noktada geçmişteki yönetime bununla ilgili bir tahsis yapılmadığı
hususu benim bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltirim, doğru değildir bunu özellikle
belirtmek isterim. Tabi ki biz burada Büyükşehir olarak en iyi hizmeti vermek istediğimizi
ifade ettik. Siz de bölge belediyesi olarak bu talebi yapmakta haklısınız. Onu da saygıyla
karşılıyoruz. Ne yapmak istediğimizi de paylaştık Meclisimizde takdir tabi ki Yüce
Meclisindir.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm bir düzeltme yapmak istiyorum.
Biraz önce Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi’nin
talebiyle ilgili bir görüşü kararı bulunmadığım söylemiştiniz.
BAŞKAN
:Bildiğim kadarıyla dedim.
Üye Songül BAŞKAYA
:Evet biz de onu düzeltelim; 14.09.2012 tarihli
Konyaaltı Belediye Başkanlığına yazılan Milli Emlak yazılan yazımn son paragrafım
okuyorum sadece; "Dolgu İmar Planı kapsamında yer alan sahanın 5393 sayılı Belediye
Kanununun 79. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca Belediyelerin tasarrufuna bırakılmasına ilişkin
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebinin Bakanlığımızca değerlendirilmesi
mümkün bulunmamaktadır." Abdullah KAYA Bakan adına Genel Müdür.
BAŞKAN
:Dolgu İmar Planıyla ilgili, sahilin kullanımıyla
ilgili değildir söylediğiniz, teşekkür ederim. Bakın Dolgu İmar Planıyla ilgili izin
verilmemiştir.
T
r*
*
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
\
f ? ®.
\° \S /\4
Exp 02016
ANTALYA
Sahilin kullanımıyla ilgili değil öyle okudunuz. Onun için ben bir şeyi söylüyorken %
99 emin olurum konuşurum, % l ’i de bildiğim kadarıyla derim eksik bırakırım, dolayısıyla
okuduğunuz yazı dolgu imar planıyla ilgilidir teşekkür ederim. Evet Değerli Arkadaşlar,
konuyla ilgili...
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Saym Başkan söz almak istiyorum.
BAŞKAN
:Buyurunuz Başkamm.
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Şimdi birçok AK PARTÎ Belediyelerimize
sahillerle ilgili bir ayrım yapıldı, daha önce basında da yansıdı, bu ayrımın her halükarda
kadın erkek eşitliği ya da tesettür ayrımı yapılmadan sahillerin kullanılacağı konusunda sizden
bu konuda söz almak istiyoruz.
BAŞKAN
:Siz böyle bir şeyi rüyanızda mı gördünüz? Böyle
bir şeyi rüyanızda gördüyseniz...
Üye Serkan KÜÇÜKKURU
:Tesettürlü, tesettürsüz ayrım yapıldı sahillerde
her halükarda bunun yapılmaması gerektiğini ve bu konuda da söz almak istedim.
BAŞKAN
:Sayın Başkan Meclisimize hoş geldin. Herhalde
rüyanda gördüklerini bu Mecliste dile getiriyorsun başka bir cevap vermeye gerek
görmüyorum, teşekkür ederim. Evet Değerli Arkadaşlar, buyurun.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:AK Parti olarak Konyaaltı Sahilinin Halkımıza
en güzel hizmeti vereceğine biz yürekten inanıyoruz, hayırlı olsun şimdiden diyoruz. AK
PARTİ Grubu olarak Komisyondan geldiği şekliyle uygundur.
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkamm izin verirseniz birkaç kelime de
ben söyleyebilir miyim?
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Şükrü SÖZEN
:Teşekkür ediyorum. Şahsınıza, Divanımıza ve
Meclis Üyesi Arkadaşlarıma ben de iyi çalışmalar diliyorum. Sahiller konusunda bizler de
hassasız. Daha önce zatı alinizle de bir sohbet etme fırsatı buldum. Manavgat sahilimiz 64
km. sahile sahip Manavgat Belediyesi şuanda sahillerin komple tasarrufunu düzgün bir
şekilde götürebilmek için 100 kişilik güvenlik ihalesi bir o kadar da 100 kişilik de yardımcı
zabıta ihalesi yapmış bulunmaktayız.
Amacımız Manavgat’ta yaşayan tüm insanlara ve turizme huzur getirebilecek bir
şekilde sahilde bir düzenleme olması veya Halkın da bunu aym koşulda kullanması adına
dersimize çalışarak önceden hazırlığımızı bu doğrultuda yaptık ve Bakanlığı da sahillerin,
kendi bölgemizdeki sahilin Manavgat Belediyesine tasarrufunun verilmesi üzerine talebimizi
resmi olarak da dile getirdik.
Tabi az önce sabah bir gündem maddesi bizlere gönderildi, ne derece sıhhatli
olduğunu bilemiyorum tabi, asıl gündem maddesi şimdi orada ve komple sahillerin merkez
Belediyeye verilmesi yönünde bir gündem maddesiydi ama bunun doğru olmadığı bu
gündemle ortaya çıktı. Şimdi de Konyaaltı Sahiliyle yeniden gündeme geldi. Bu demektir ki
önümüzdeki Mecliste diğer sahillerin de Büyükşehir Belediyesi’ne talep edileceğinin de bir
göstergesi olarak ben yorumumu yapmak istiyorum.
65 tane 64 km.’lik sahil bandımızda sporumuz var spor noktamız var. Bunların bir
geliri var. Belediyeler hizmet verirken vereceği hizmetin de bir karşılığı maddi zemini de
oluşturma pozisyonundalar. Bizler bu kadar sahile yatırım yaparken, sahili korumaya
çalışırken oradaki 65 tane spor noktasının elinden gitmesini takdir edersiniz Manavgat
Belediyesi istemez.
Sayfa: 24
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
\° v /
EXP02016
AMTALYA
Dolayısıyla oradaki imar konusunda denetimi sağlayabilmek, temizliğini yapabilmek,
güvenliğini sağlamak, peyzaj düzenlemesinde ekipleri tutabilmek için belli ölçüde kaynaklara
da ihtiyaç vardır. Bundan dolayı bir de kendi teknik arkadaşlarımın bana verdiği bilgi
doğrultusunda 5393’ün 79. Maddesinin 2. Paragrafında dolgu yapılan sonradan dolgu
yapılarak elde edilen ve kurutularak elde edilen sahil bantlarının yasa gereği Büyükşehir’e
verilebileceğini söylediler bana, arkadaşlarımın verdiği bilgi dolayısıyla bu sahillerde bu
şekilde dolguyla elde edilen yerler yok diye biliyorum.
Takdir ederseniz benim de düşüncem şahsım olarak sahillerdeki bu tasarrufların bölge
belediyelerinde kalması müşterek çalışmamızın da önünü açacaktır. Bizlerin de güçlü olması
Büyükşehir’in de güçlü olması demektir efendim. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum.
Üye İsmet TOK
:Başkamm müsaade ederseniz iki kelime de ben
söylemek istiyorum.
BAŞKAN
:Buyurunuz, tabi ki.
Üye İsmet TOK
:Bu gündem maddesinin kabul edilmesi halinde
diğer sahiller için de bir emsal teşkil edeceği kuşkusunu taşımaktayım. Gazipaşa Antalya
malumunuz 200 km. Buradan 200 km. bir mesafede burayı Büyükşehir Belediyesi’nin idare
etmeye kalkması merkezi sistem gibi bir durum olacaktır. Kendi çapında Merkezi sistem gibi
bir durum arz etmektedir. Bu nedenle arkadaşlarımın düşüncelerine aynen katılıyorum. Bu
sahillerin ilçe belediyelerine yetki verilerek onlar tarafından işletilmesinin uygun olacağı
düşüncesindeyim. Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabi bu tartışmalar
Değerli Arkadaşlar gündemimizle ilgili değil ama tabi sayın Başkan da söz istedi söz
vereceğim. Bugünkü gündem maddemiz Konyaaltı Sahili. Diğer çekincelerinizle ilgili de
cevap vereceğim zaten. Buyurun Sayın Başkan.
Üye Mustafa GÜL
:Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, biz her
şeyden önce maddiyattan önce de bu bölgelerin kontrolünün ilçe belediyelerinde kalmasından
yanayız. Çünkü sahillerimiz illegal suçlar konusunda en çabuk ulaşılabilen bir nokta. Çünkü
bölge sahil bölgesi olduğu için herkes buraya eğlenmeye ve tatillerini geçirmeye geldiği için
burada illegal işlere en çabuk ulaşılabilen bir nokta. Hatta hatta burada düzenlenen bot turları,
safariler ve sonuçlan katlanılamaz derecede son derecede endişeli durumlar çıkıyor, sonuçlar
doğuruyor. Biz bu bölgelerde gerek su sporlan gerekse de büfelerin yerel belediyelerin ilçe
belediyelerinin yapması taraftarıyız. Çünkü en iyi bölgeye hakim olan buradaki yerel
belediyeler olduğunu düşünüyoruz. Saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli Arkadaşlar tabi ki
bu konuda bugünkü gündemimiz Konyaaltı Sahiliyle ilgili Maliye Bakanlığı’mn bize
göndermiş olduğu protokol çerçevesinde şahsıma o protokolün imzalanmasıyla ilgili yetki
verilmesi ve bu alanın Büyükşehir Belediyesi şirketince işletilmesi yönünde 26. Maddeye
göre tahsis yapılması diğer alanlarla ilgili Şükrü Bey Sayın Başkan bugün gündemde böyle bir
madde varken çıkarıldığım ifade etti. Aslında ilk Meclis Toplantısında da şöyle bir yanılgı
içerisine düşmüşüz, Değerli Arkadaşlar henüz bu sahiller Maliye Bakanlığı’mn
tasarrufiındadır, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün tasarrufiındadır. Büyükşehir
Belediyesi’ne daha tasarruf yetkisi geçmemiştir.
(Toplarıtı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
fi
....
EXP02016
AN T A L Y A
BAŞKAN
:îşte olmayan bir şeyi etmişsiniz onu demeye
çalışıyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi’nde bulunmayan bir yetkiyi önergeyle gündeme
sokarak Bütçe Komisyonuna göndermişsiniz. Biz hadi şimdi oylayalım, ilçe belediyelerine
bunu devrettik, yetki bizde değil ki neyini devredeceğiz Allah aşkına. Dolayısıyla henüz bize
tasarruf geçmemişken zaten bunun önergeyle Meclise sunulması biraz yanlış olmuş ama
sunulmuş, Komisyona gitmiş.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım,
yalnız
Özel
İdareler
Büyükşehir’e bağlandı, şuanda söz konusu Büyükşehir’de.
BAŞKAN
:Hayır, hayır öyle değil, bir saniye
Üye Muhittin BÖCEK
:Yasa gereği, ben uyarayım Sayın Başkanım
buyurun.
BAŞKAN
:Şimdi bu vazife daha önce Köye Hizmet
Götürme Birliğince ilçelerimizde yürütülmekteydi öyle mi arkadaşlar? Köye Hizmet Götürme
Birlikleri yeni yasa ile feshedildi. Dolayısıyla bu tasarrufu kullanacak tüzel kişilik ortada
kalmadı ve bu alanları yani sahillerin sahibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine. Köye
Hizmet Götürme Birlikleri de değil. Milli Emlak onlara bu tasarrufu vermişti ve şuanda bu
tasarrufu Büyükşehir Belediyesi kullanma yetkisi almadı. Konyaaltı’nda aldık, protokol geldi.
Şimdi biz almadığımız bir tasarrufun neyini devredilmesini tartışacağız.
Biz bu sahillerle ilgili bu tasarrufu kullanma yetkisini alma noktasında bir düşüncemiz
söz konusu değildi. Bakın bunu bir kere daha ifade ediyorum. Ne zaman ki bize Akdeniz
Otelciler Birliği kısa adı AKTOB, Deniz Ticaret Odası yazı ile müracaat etti, Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na, yazıları takdim edebilirim, o kuramlardaki arkadaşlarımızdan bu
yazıları temin edebilirsiniz, bu tasarrufların Köye Hizmet Götürme Birliği kapandığı için
sahillerin sahipsiz kalabilmesi tehlikesi ile Büyükşehir Belediyesince kullanılması hususunda
bize bu ilgili kuramların, meslek örgütlerinin bir talebi oldu, yani buraları siz alın dediler.
Yani bizim böyle bir niyetimiz de yoktu, düşüncemiz de yoktu ve biz o talepler üzerine
harekete geçtik ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne talebimizi yaptık. Bugün burada
gündeme gelebilir düşüncesiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz nezdinde bu talebin
akıbetinin ne olduğunu sordum. Defterdarlık Makamı daha Cuma Günü bu talebimizi
Ankara’ya intikal ettirmiş, yani birkaç gün önce. Ve bununla ilgili bir değerlendirme şuanda
daha Antalya’dan talep bile Ankara’ya yeni intikal ettiği için hatta belki de etmediği için bir
karar verilmemiş, o yüzden hani bazen bir kaşık suda fırtına koparıyoruz diyoruz ya biz daha
almadığımız bir yetkiyi nasıl devredelim. Böyle bir şey daha henüz söz konusu değil. İnşallah
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne devretme kararı verirse o
zaman bu yeniden Meclis’e gelecek. Bununla ilgili biz bu tasarrufu kullanmaya yönelik o
zaman Meclis’ten yetki isteyeceğiz dolayısıyla şuanda hukuk tabiriyle sizin geçtiğimiz
Mecliste önergeyle gündeme alıp Komisyona gönderdiğiniz konu konusuz kalmıştır. Yani
karşılığı yoktur o yüzden bunu İnşallah bu yetki bize geldiğinde yeniden Meclisimizin
takdirine arz edeceğiz, bunu da özellikle belirtmek isterim. Evet AK PARTİ Grubu Bütçe
Komisyonu Rapora doğrultusunda uygundur demişti, CHP Grubu ret demişti, MHP Grubu ret
demişti, yeniden Gündemimizin 6. Maddesini oylarınıza arz ediyorum.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:98, 99 olması lazım arkadaşlar.
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/ 0*
|
î
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
Üye Bahattin BAYRAKTAR
V. .
° \o
/
EXP02016
ANTALVA
:Başkanım oyları görebilir miyiz, kimler hangi
oy/?
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkanım siz kullanmadınız mı?
BAŞKAN
:Ben kullanmadım hayır, yo 99 kullandım.
Üye Muhittin BÖCEK
:99 kullandınız efendim. 4 gelmeyen var doğru.
BAŞKAN
:Evet bu durumda Konyaaltı sahipsiz kalır. Bu
Meclis bunun yükünü taşır. Bir kez daha hatırlatıyorum. Konyaaltı’nda yarın Sayın Başkamm
karşımda kameralar çekiyor, Büyükşehir Belediyesi olarak bu tasarrufu kullanmadığınız
takdirde Konyaaltı’mn halinin içler acısı tablosunun sorumlusu bu Meclis olur.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Başkanım oyları görebilir miyiz, kimler hangi oy
kullandı?
BAŞKAN
:Bir kez daha kameraların önünde Meclis’e
hatırlatıyorum, buyurun Ümit Bey.
Üye Ümit UYSAL
:Saym Başkamm Bütün Şehir Yasasının
uygulanması sürecindeki ilk Meclis budur. Burada hiçbir arkadaşımızın başta sizin de olmak
üzere Antalya sevgisinden ve Antalya’ya hizmet etme arzusundan hiçbir Meclis Üyesi
Arkadaşımızın şüphemiz yok. Bu uygulamanın doğuracağı bir takım güçlükler olduğunu
acağını hepimiz öngörüyoruz. İlçelerimiz için kendi ilçelerindeki sahillerin başka bir irade
tarafından yönetilmesi hususu ilk kez karşılaştıkları bir durumdur. Bu durumu bir inatlaşma
meselesine dönüştürmeden ilçelerimizin bu hassasiyetleri de gözetilerek Büyükşehir
Belediyemiz uhdesine alınacak yetkilerin ilçelerimize devri yoluyla hem ilçelerdeki
vatandaşlarımızın hem ilçe belediyelerinin bu yeni uygulamadan doğacak rahatsızlıklarının,
doğabilecek rahatsızlıklarının önlenmesi zannederim bu Meclise prestij katacaktır, başta
şahsınız ve AK Parti Grubu olmak üzere bu hususu değerlendirmenizi bir Meclis Üyesi olarak
ve bir Antalyalı olarak dikkatinize sunuyorum ve sonuç hayırlı olsun diyorum.
BAŞKAN
: Teşekkür ediyorum tabi ben bu konuyla
ilgili bilgi verecektim aslında orası eksik kaldı. Ben hem Alanya Belediyemizi, hem
Manavgat Belediyemizi, hem de Kemer Belediyemizi bununla ilgili gittiğimde, ziyaret
ettiğimde aynen şu sözleri arkadaşlarıma söyledim, dedim ki biz buralarda bu yetkiyi aldık
diye buralara gireceğiz, kendimiz onu attık, bunu sattık, ona vermedik, buna vermedik diye
bir tasarruf falan kullanmaya niyetli değiliz. Bu bizim üstümüze kalmış bir ihale. Bunu bizden
talep ettiler. Dolayısıyla hatta Şükrü Bey Sayın Başkan dedi ki ben böyle bir ihale yapıyorum,
buraların güvenliğiyle ilgili turizme de hizmet veriyor diye bu çalışmaları yürütüyorum,
aynen kendisine dedim ki Sayın Başkan siz bu çalışmaları yürütün, bir problem yok, bizim
buralarda bir tasarruf filan kullanmaya da çok meraklı değiliz. Aym şeyi Alanya’da da
söyledim, ben bunları arkadaşlarımla paylaştım. Başkanlarımız aramızda ve dedim ki
Alanya’dan Kaymakam da geldiğinde dedim ki biz bu tasarruf yetkisini Kanunen biz almak
zorundayız. Değerli Arkadaşlar biz bunu almazsak devredemeyiz zaten. Bu tasarruf yetkisini
ilçe belediyelerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü veremez yasal değil. Ha ben aldıktan soma
devredebilirim.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
Üye Sıtkı SOYDAL
:Gündem maddesini ona göre ayarlayalım ona
göre geçsin Başkamm. Yani mecliste şimdi...
T
g-^
.t.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|
\
V V ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
BAŞKAN
:Şimdi bir dakika ya almadığımız bir yetkinin
devri olmaz dedim azönce diğer sahillerle ilgili Konyaaltı’mn dışında bir yetki Büyükşehir
Belediyesine henüz geçmedi.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Saym Başkamm daha henüz geçmeden ANET’e
istiyorsunuz yetkiyi o şekilde Konyaaltı Belediyesi’ne yazalım o zaman
BAŞKAN
:Konyaaltı Belediyesine yetki verilmesi hususunu
oylayabiliriz.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Hay hay tabiki.
BAŞKAN
:Zaten kabul edilmeyince şuanda bu konusuz
kalır, sahipsiz kalır. Onu ayrıca bir gündem maddesi, gündemde değişiklik yapamayız.
Gündemde değişiklik yapamayız.
Üye Sıtkı SOYDAL
:0 zamana Sayın Başkamm...
BAŞKAN
:Arkadaşlar dolayısıyla Arkadaşlar bakın bir kere
daha altını çiziyorum bunu ben Alanya’da da konuştuğumda, bu Meclise önerge alınmaz
arkadaşlar, bu devamı niteliğinde bir Meclistir, bu Mecliste önerge yok. Dolayısıyla ben
Alanya’da da söylediğimde, Sayın Başkamm karşımda, Başkamm karşımda dedim ki
Başkamm biz buralarda mevcut da bir işleyen sistem var, biz kırıp dökmek niyetlisi değiliz, o
sistemi de bozmaya falan da niyetli değiliz, bu yetkiyi aldığımızda aynı şeyi Manavgat’ta da
söyledim, gelin birlikte istişare ederiz, geliriz, ne yapacaksak beraber yaparız dedim mi
arkadaşlar? İki kıymetli Başkanıma söyledim mi, Kemer de burada. Söyledim, itirazımz
olmadı, biz zaten burada farklı bir yaklaşım göstermiyoruz ki. O yüzden bugün burada...
Üye Mustafa GÜL
:Pardon Başkamm bütün ilçedeki şeylere sizden
Büyükşehir’in özellikle su sporu vesaire almak için müracaat ettiğiniz biz ilçedeki Mal
Müdürlüklerinde bunlar yapıldı. Yani şimdi bunlar devralındıktan soma Konyaaltı gibi
olacaklar. Yani siz o zaman niye...
BAŞKAN
:Şimdi bakın Konyaaltı gibi olacak diyemeyiz,
bunu nasıl söyleriz, Konyaaltı Merkez İlçemiz Arkadaşlar. Konyaaltı söylendiği gibi
Antalya’nın plajı, Dünya’mn plajı.
Üye Mustafa GÜL
:Kemer Belediyesi daha önce yetkiyi aldı
kullanıyordu plajlarım. E şimdi bütün Belediyeler sahildeki Belediyeler kendileri müracaat
etsinler. Herkes kendi bölgesini...
BAŞKAN
:Edin müracaat veremez ki Milli Emlak onu ifade
etmeye çalışıyorum. Sizin müracaat etmenize mani bir hal yok edin.
Üye Mustafa GÜL
Yok verebiliyor kiralamak...
BAŞKAN
:Buyurun edin. Ben size etmeyin mi dedim.
Üye Adem Murat YÜCEL
:Sayın Başkamm söz alabilir miyim efendim.
Sayın Başkamm bizim bölge belediyelerin bir haylisinde zaten % 70, % 80’inde mevcut
sözleşmeler devam ediyor zaten. Bunun yanında da turizm birlikleri var, onlar da devam
ediyor biz son bir aydır bizi ziyaretinizden somaki tüm toplantılarımızda onlara da rahat
olmalarım, endişe etmemelerini zaten söyledik ama her gün her gün aynı şeyler, gerek yazılı
basında gerekse de görsel basında. Biz sadece ve sadece o bölgeye sizlere güvenimiz tamdır,
Büyükşehir’imize güvenimiz tamdır onu da söyleyeyim, ama biz turizm bizim için
vazgeçilmez bir tutkudur. O bölgenin yöre inşam ve sahilleri daha iyi, bu bölgedeki yerel
belediyelerin daha iyi yapabileceği inancındayız. Biz Büyükşehir Bütün Şehir Yasasının
Belediyesinin temel yapı bütünlüğünü korumasının hizmetlerinde daha iyi faydalı olacağına
daha inanıyoruz. Bunları sizlere belirtmekte...
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Oy o
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
BAŞKAN
:Benim Sayın Başkanım bunlara itirazım oldu
mu? benim bunlara itirazım oldu mu? olmadı ki zaten. Yo biz bu işleri birlikte istişare ederek
karar veririz demedik mi? Tabi ki yani benim bu söylediklerinize karşılıklı görüşmelerimizde
de itirazım oldu mu? Olmadı.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkamm söz alabilir miyim?
BAŞKAN
:Buyurunuz.
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Sayın Başkanım öncelikle şunu ifadeetmek
istiyorum az evvelden beri vermiş olduğunuz hukuki bilgiler çerçevesinde ben de bu
müzakereye bir katkı sağlamak hem de oylama neticesinde bu Meclisin üzerinde kalır haklı
tespitin olduğu bir ortamda bir Meclis Üyesi olarak bu konuya katkılarımı vermek istiyorum
ve tutanaklara da geçmesini istiyorum.
Sayın Başkanım bütün Meclis Üyesi Arkadaşlarımızın da bildiği gibi Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına göre sahiller Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır dolayısıyla da
Devlet Tüzel Kişiliği adına da bu sahilleri işletme, bu sahillerle ilgili tasarrufta bulunma
yetkisi Maliye Bakanlığı’na aittir. Ve tabi Büyükşehir Belediyesiyle ilgili yasa ve ilgili
yasalar çerçevesinde bu sahilleri işletme yetkisiyle ilgili özel düzenleme özel nitelikteki yasal
düzenleme çerçevesinde bu yetki Büyükşehir Belediyelerine verilmektedir. Siz de doğal
olarak bugün burada bir ilçemizin önemli sahili olan Konyaaltı Sahilinin ve Antalya
gündeminde uzun yıllardan beri tartışılan, işte içindeki problemleriyle tartışılan, önündeki
problemleriyle tartışılan bir yerle alakalı bir yetki talebinde bulundunuz Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak dolayısıyla Meclis olarak biz size bu yetkiyi vermedik. Az evvelki oylama onu
gösteriyor, tabi burada bir çıkış yolu da kalmıyor.
Konyaaltı Sahili kelimenin tam anlamıyla sahipsiz kalmış durumdadır. Bunu tespit
etmekte bir defa yarar vardır. İlgili kanunlar gereğince bunun ilçe belediyesine tahsis edilmesi
de mümkün değildir ilgili yasal düzenlemelerle birlikte.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
Üye Hakan TÜTÜNCÜ
:Evet yetki alındıktan sonra. Zaten siz de, siz de
burada son derece yapıcı cümlelerle bunu anlattınız ama ben de bir Belediye Başkanı olarak
bu Meclisin bir Üyesi olarak bunun altım çizmek ve bu tespiti yapmak ve tutanaklara bu
noktada düşüncelerimi düşürmek istedim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Üye Şükrü SÖZEN
:Sayın Başkamm ben çok kısa bir söz alabilir
miyim efendim?
BAŞKAN
:Size daha sonra versem Başkan istiyor.
Üye Şükrü SÖZEN
:Çok özür diliyorum. Biz Manavgat Belediyesi
olarak daha önce de duygularımızı ifade ettik Büyükşehir Belediyesiyle müşterek çalışmak
istiyoruz. Bu mevcut yasayla beraber çalışmamız Antalya’ya güç getireceğini biliyoruz.
Anlayışımız da bu doğrultuda. Ve sizin bu yapıcı tavrınızın da Antalya’ya artı getireceğini de
ifade ettik basının önünde. Az önce Sayın Başkan’m yorumuna ben de katılıyorum buradaki
tutum bu karşılıklı samimiyetin de en büyük göstergesi olacaktır. Ben 10 gündür kendi
bölgemdeki yatırımcılar birlikleriyle toplantı yapıyorum efendim. 9 beldem var, 6 tanesi deniz
kenarında turizm beldesi. Koca koca otelleri tatil köylerini içinde barındıran beldelerim.
Bunların her birinin yatırımcılar birlikleri var.
Sayfa: 29
T
/'■'I
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
J.6RUNIV,.
I ?İU.® •;
Exp02016
A,TALVA
Bütün otelciler toplanarak bu muammanın çözülmesi gerektiğini, Manavgat
Belediyesinde sahillerin tasarrufunun Manavgat Belediyesinde olmasının gerektiğini, bu
görüşte gerektiği takdirde şahsınıza, zatı alinize de uğrayabileceklerini ifade ettiler. Ben şunu
kabul etmek istemiyorum şahsım adına, affınıza sığınıyorum bir AKTOB’un bir Deniz Ticaret
Odasımn bütün 640 km. sahil bandıyla ilgili tek başına tasarrufunu ifade etmesini ve onların
yorumları doğrultusunda bütün bu sahilin dizayn edilmeye çalışılmasını da ben kabullenmek
istemem. Sizin adımınız iyi niyetli. Onlardan gelen iki tane turizmle ilintili yapının size gelen
talebi üzerine adım attığınızı söylüyorsunuz, son derece olumlu bir yaklaşım. Ama ne
AKTOB’un ne Deniz Ticaret Odasının yetkisi, etkisi, bilgisi bu sahiller konusunda işaret
göstermeye yetmez efendim.
Benim bölgemde yıllardır o bölgenin kahrım çeken 7 tane, 8 tane yatmmcılar birliği
var. 3 tane turizm birliği var bunların her biri bu bölgeden böylesine bir tasarrufla doğabilecek
sıkıntıları en iyi gözlemleyebilen yapılardır. Konyaaltı Belediyesi vesile oldu bu konunun
tartışılmasında yalnız şunda da bir yanlışlık var, biz eğer hatalı bilgi aldıysak o konuyla ilgili
özür de dileriz efendim, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Bakanlıktan tasarruf talep etme
hakkı olduğu kadar bir ilçe belediyesinin de bu konuda talepte bulunma hakkı vardır ve
yasada bir yanlış yorumlama var benim hukukçularımın da bana verdiği bilgi kesinlikle ve
kesinlikle Büyükşehir’e yasa gereği verilmek zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil,
dolgusu yapılan Büyükşehir eliyle özellikle Büyükşehir eliyle doldurularak elde edilen bir
İzmir Kordon Boyu gibi dolgusu yapılan, kurutulma yoluyla elde edilen sahil bantlarının
tamamen yasa gereği Büyükşehir’e vermek mecburiyetinde olduğunu söylüyor 5393. Orada
yorumda bir sıkmtı var, eğer hata bizdeyse de özür diliyoruz. Ve şahsınızın yaklaşıma
olması, yapıcı olması sahillerde ilk adımdır bu ikinci Meclisimiz, bu kıyı düzenlemelerinin
gerçek sahibi olan hele hele bu Büyükşehir’e Antalya Büyükşehir’de sıkıntılarla giriyor
efendim 640 km. bir bant. Hizmet verebilmek, bu sistemi oturtabilmek zaman gerektirecek.
Dolayısıyla en sorunlu bölge Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi sahillerimiz ve en
büyük olumsuzluğumuz da bu sahillerin tasarrufunda bir belirsizlik yaşanan süreçte turizm
sezonuna girmiş olmamız. Şuanda tamamen bir muamma otelciler, yatırımcılar, herkes
huzursuz. Sizin eğer ki özellikle Büyükşehir olarak bir müracaatımz olmasaydı bütün ilçeler
ortak bir fikir birliğiyle bu bölgelerin kendi önlerindeki bölgelerin tasarrufunu Bakanlıktan
yapabilirlerdi.
BAŞKAN
:Yani sizin belki...
Üye Şükrü SÖZEN
:Tabi ki olmaz, tabiki olmaz ama hayır hayır
Büyükşehir, Büyükşehir tasarruf talebinde bulunduğu zaman belli ölçüde ilçelerin eli sistem
itibariyle kilitleniyor efendim. Eğer uygun görürseniz, takdir ederseniz, ekibinizde uygun
görürse ilçe belediyeleri bu konuda bir müracaat etsin, başlamadan bu sıkıntı çözülmüş olur.
O da Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin müşterek hareket etmemiz yönündeki olumlu çok
çok olumlu bir adımı olacaktır efendim. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Bir bilgi vereyim Sayın
Başkamm az önce de ifade ettim, arkadaşlar not gönderdi. Konyaaltı sahiliyle ilgili Milli
Emlak Genel Müdürlüğü’nün bize göndermiş olduğu protokol yani yetki istediğimiz protokol
talebi en son CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin 21 Şubat 2014’te yapmış olduğu müracaata
cevaben yapılmıştır. Yani CHP Grubu CHP’li Belediye’nin yapmış olduğu müracaatı bugün
reddediyor. Takdir tabi Meclis Grubunundur, onu tabi saygıyla karşılarız.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
. „
V»'
EXP02016
A
NTALYA
Dolayısıyla biz burada yeni bir müracaat az önce Sayın Muhittin Başkanımız da ifade
ediyorken yapmadığımızı ifade etmiştim onu arkadaşlar teyiden bilgi olarak göndermişler, biz
Konyaaltı ile ilgili yeni bir müracaat yapmadık. Yani onu özellikle bilgilendirmek istiyorum.
Bunun dışında sizin söylediğiniz ilçe belediyelerinin Milli Emlak’a, işte Konyaaltı Belediyesi
yaptı geçmişte, e tabi yani mani bir hal yok benim haddim olamaz ki ilçe belediyelerine siz
buraya tahsis talebinde bulunmayın demek. O benim haddim de değil hakkım da değil,
hukuken de bu mümkün değil. Onun için buyurun yapın. Yani bunun tasarrufu Milli Emlak
Genel Müdürlüğü’nde şuanda az önce söylediğim gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde
tasarrufu olan bir yetkiyi aramızda tartışıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesine geçerse o zaman
Meclisimiz karar verir, bu yetkiyle ilgili tartışmaları sağlıklı bir sonuca dönüştürebiliriz.
Teşekkür ederim. Buyurun Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkamm, şimdiki buradaki kaygının
amacı ilçe belediye başkanlarımızın sahillerdeki kontrollerinin elinden çıkacağı kaygıları,
kaygılarında da haklılar. Ama bu kaygıları gidermek sizin Büyükşehirde Bütün Şehir Başkam
olarak göreviniz, yani biri biriyle aym değil. Bütün sahili olan Belediye Başkanlarımızı bir
toplantı düzenleyerek bu konuyu beraber aranızda çözerseniz bizi de bu sıkıntılardan
kurtarırsınız Sayın Başkamm.
BAŞKAN
:Sayın Başkamm ben bu konuyu biz kendi
aramızda konuştuk, çözdüğümüzü düşünüyorduk, anlaşılıyor ki çözülmemiş.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Bir daha bir daha...
BAŞKAN
:Ben Sayın Belediye Başkanlarıyla birlikte
Belediyelerini ziyaretimde bu işe birlikte karar vereceğiz birlikte planlayacağız dedim. Onlar
da tamam dediler bana ama bir daha bunu konuşalım teyide muhtaçsa, dolayısıyla yani
Başkanlar aramızda benim böyle bir yaklaşım göstermediğimi ifade ediyorlarsa o başka bir
şey. Dolayısıyla...
Üye Mustafa GÜL
:Pardon Başkamm ATKOB’a şimdi sorduk mesaj
attık, mesaj geldi bana biz sadece su sporlarının Büyükşehir...
BAŞKAN
:Yo yo ATKOB’un yazışım ben size göstereyim.
Üye Mustafa GÜL
:Yok biz öyle bir şey vermedik diyorlar.
BAŞKAN
:ATKOB’un
yazısını
ben
arkadaşlardan
isteyeyim. Arkadaşlar zaten ATKOB’un yazısı bu meseleyle ilgili sahipsiz kalmaması adına
dolayısıyla ben o yazıyı size takdim edeyim, siz o bilgiyi ATKOB’la paylaşın.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkamm bir söz alabilir miyim? Sayın
Başkamm geçen Meclis Toplantısında sizin de olmadığınız toplantıda sizin siyasi
nezaketinize ve zarafetinize güvendiğimizi söylemiştik zaten.
BAŞKAN
:Estağfurullah.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sizden bir kez daha bekliyoruz ki bu sahili olan
Belediye Başkanlarımızı bir kez daha toplarsanız...
BAŞKAN
:Sayın Başkamm, burada bakın Başkanlarla
ziyaretteki konuşmalarımız sadece hafızalarımızda kalan konuşma, buradaki konuşmalarımız
kayıta geçen konuşma. Söylüyorum biz bu konuyu sadece Başkanlarımız değil,
Kaymakamımız da Alanya’dan o geldiği için, Kaymakamımızla da görüşerek, anlatabildim
mi, birlikte değerlendireceğiz ve birlikte karar vereceğiz. Biz buraları aldık, buralar bizimdir,
herkes çıksın dışarı, biz giriyoruz içeri filan demeyeceğiz dedik.
Sayfa: 31
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
| “%.• £ \
\ ’r
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
/
exp02016
ANTALYA
Dolayısıyla bunun başka nasıl söylenebilir bir hali varsa elime kağıt kalem yazın verin
onu da okuyayım buradan yani ben gösterilebilecek en iyi yaklaşımı gösteriyorum, gene de
göstereceğimi ifade ediyorum burada da kayıtlara geçiyorum.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Evet tamam, Sayın Başkamm size bir kez daha
bu toplantıda hassaten toplantı rica ediyoruz, hepsini beraber.
BAŞKAN
:Estağfurullah görüşürüz. Onu gene görüşürüz hiç
problem değil.
Üye Muhittin BÖCEK
:Saym Başkamm bundan yaklaşık 20 gün önce
olabilir, tam gününü hatırlayamıyorum, Antalya Basımna bir açıklamanızda belki Antalya
Havaalanı olabilir, Konyaaltı Sahiliyle ilgili müracaatımızı yapıyoruz dediniz, basında çıktı
bu.
BAŞKAN
:Evet, evet.
Üye Muhittin BÖCEK
:Şimdi diyorsunuz ki biz müracaat etmedik
Büyükşehir etmiş Ocak ayında diyorsunuz. Yanlışlık mı var acaba?
BAŞKAN
:Gerek kalmadı. Tabi tabi gerek kalmadı çünkü
bizden önceki müracaatın geçerli olduğunu söyledi Milli Emlak.
Üye Muhittin BÖCEK
:Anladım.
BAŞKAN
:Evet, buyurun Sıtkı Bey.
Üye Sıtkı SOYDAL
:Saym Başkamm buradaki Meclis Gündemindeki
konuyu konuştuk, oyladık, sonuç ortada. Benim sizden ricam Konyaaltı bir ilk olmamalı,
Konyaaltı ile ilgili bu Meclis Gündemiyle ilgili tekrar gözden geçirerek tüm ilçe Belediyeler
gibi Konyaaltı’nın da ilçe belediyesi olarak Konyaaltı’na verilmesi konusunda karar alınmalı
diye düşünüyorum. Kaldı ki 21 Şubat’ta yapmış olduğu Büyükşehir söylüyorsunuz, siz
söylüyorsunuz 21 Şubat’tan bugüne kadar beklemesi de biraz manidar değil mi?
BAŞKAN
:Onu Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne sorun
bence. Değerli Arkadaşlar,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Saym Başkamm bu oylan görebilir miyiz kim
ret.
BAŞKAN
:Oyları görmek yerine yeniden oy, ben çünkü
sonucu ret edilmiştir diye ilan etmedim. Muhittin Bey’i bir dinleyelim reddedilmiştir derim
Konyaaltı’m sahipsiz Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni oylarıyla
bırakırız. Yani bunu bir kere daha söylüyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm,
BAŞKAN
:Konyaaltı CHP ve MHP yüzünden sahipsiz kalır
ret demedim o yüzden ret demedim. Buyurun Sayın Başkan.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm bunlar şimdi hem oylama
yapıyorsunuz oylamanın sonucu evet çıksaydı bu konuyla ilgili yorum yapmazdınız. Şimdi
burada Meclis’te oyladınız Meclis Başkammızsınız, Büyükşehir Belediye Başkammızsmız,
biz 12 ilçe adına da konuştuk bunu 12 ilçemiz var sahille ilgili. Konyaaltı Belediyemizi
gündeme aldığınız şekliyle reddedildi, oylama ortada. Şimdi buradaki MHP’nin CHP’nin
oylarıyla sahipsiz kalmaz Konyaaltı. Konyaaltı Sahili nasıl 1999 yılında sahipsizse, o gün
itibariye nasıl birincilik ödülü aldıysak, Konyaaltı sahili günlük 40.000-50.000 kişinin denize
girebildiği bir yer hiç sahipsiz kalmaz. Siz de buna destek verirseniz hiç o konuda bir tereddüt
yoktur. Burası tüm Halkımızın kullanımına adım Konyaaltı Sahilinden alan bu ilçemizin
sahilidir, başı boş hayatta hiç kalmaz sabah itibariye Konyaaltı Belediyesinin bütün ekibi
sahilde olur hiç merak etmeyin, tereddüdünüz olmasın.
<7
/
^
Sayfa:32
T
/'-ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
f
exp02016
AİTALYA
BAŞKAN
:Yetki ve tasarruf BüyükşehirBelediyesinde veya
Konyaaltı’nda olmadıkça sahipsizdir, bu kadar net. Şuanda bu yetki Konyaaltı Belediyesi’ne
geçmesi hususunda, Konyaaltı Sahilinin Büyükşehir Belediyesine geçmesi hususunda bu
yetkiyle ilgili protokolü Milli Emlak Genel Müdürlüğü Belediyemize göndermiştir bu
imzalanmadığı takdirde Meclis reddettiği takdirde bugün buradan söylediğim gibi her yerden
söylerim MHP ve CHP yüzünden Konyaaltı sahipsiz kalmıştır derim bunun sonucu da budur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkamm.
BAŞKAN
:Eğer yeniden oylanma talebi varsa yeniden
oylarım yoksa ilan ederim bunun faturasına CHP ve MHP Antalya’da katlanır.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm, Sevgili Divan, Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak sahillerin sahipsiz bırakılması gibi bir derdimiz asla olamaz.
BAŞKAN
:Sonuç böyle gözüküyor. Yerdiğiniz kararla
sonuç buna gidiyor.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bakm Sevgili Başkamm, sahiller Defterdarlık
tarafından boşaldığı günden itibaren hem Büyükşehir Belediye Başkam hem Konyaaltı
Belediye Başkam hem de tasarrufu geçici süreliğine 30 Mart’a kadar Özel îdare’ye geçen İl
Genel Meclisi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sahiller sahipsiz kalmasın, biran önce
sonuç açıklansın denilmiştir. Ama tüm bunlara rağmen ne Büyükşehir Belediyesi’nin
başvurusuna ne de Konyaaltı Belediyesi’ni başvurusuna bir cevap çıkmamıştır. Sizin de
söylediğiniz üzere en son 21 Şubat tarihli başvuru seçimlerden somaya kalmıştır, o da
kamuoyunun takdiridir. Büyükşehir Belediyesini Adalet ve Kalkınma Parti si ’nin
kazanmasının ardından Büyükşehir’e devriyle ilgili protokol tarafınıza gönderildiğini
söylemişsinizdir. Biz burada Meclis’te ne halka ücretsiz sahilhizmetlerinin sunulmasına
karşıyız ne de buranın sahipsiz kalmasını istiyoruz.
BAŞKAN
:Konuşuyorsunuz, gereğini yapmıyorsunuz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Biz gereğini yaparız Sevgili Başkamm bakın biz
burada
BAŞKAN
:Buyurun yapın, bunu reddetmek demek gereğini
yapmamak demek.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bakm sizin öneriniz bir maddede iki şeyi
oyluyoruz, Sayın Başkamm, hem size yetki veriyoruz hem de yetki vererek daha yetkisini
almadığınız yerin ANET’e devrim istiyorsunuz 10 yıllığına bir konu içerisinde 2 oylama
yapılıyor. Ben oylama yapılmadan önce raporlar okunduktan soma Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu adına söz aldığımda Konyaaltı’na verilmesi bizce uygundur dedim. Bizim burada
ANET’e verilmesi de yani başka bir kaybımız da burada 3. şahıslara devredilmesi.
BAŞKAN
:ANET Belediye şirketi.
Üye Songül BAŞKAYA
:Belediye şirketi ama Kamu ihale Kanununda
Kanuna tabi değil.
BAŞKAN
:Tabi, yeni yasalarda tabi hukukçular var. Artık
Belediye şirketleri Sayıştay Denetleme Yetkisi kapsamında. Songül Hanım bunları iyi bilelim
de öyle konuşalım yani.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkamm, Sevgili Başkamm tamam iyi
inceleyelim Sayın Başkamm siz de, Sayın Başkamm söz hakkımı devam ettirebilir miyim?
BAŞKAN
:Hukukçu Başkanlanmız var aramızda onlar iyi
bilir bu işleri. Hukukçular var. Artık Belediye Şirketleri Sayıştay Denetimindedir, Kamu İhale
Kurumuna da tabidir.
T r«
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
iî& £Û
\ ° V 'J
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
ANTEXP02016
ALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım söz hakkımı devam ettirebilir
miyim lütfen? Grup adına konuşuyorum çünkü.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Başkanım başka maddeye geçelim artık yani.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sevgili Başkanım Perşembe günü bakın Üye
Üye Sıtkı SOYDAL
:Oylama bitti neyi tartışıyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Ama burada grubumuz... grubumuz itham
altında bırakılıyor.
BAŞKAN
:Sözcünüzün sözünü mü keseyim Sayın
Başkanım. Sözcünüz konuşuyor, sözcünüzün sesini mi keseyim... sizin arkadaşlarınız
müdahale ediyor, Songül Hanım sizin arkadaşlar müdahale ediyor.
Üye Songül BAŞKAYA
:Perşembe Günü yaptığımız Meclis’te devam
Meclisi’nin gündemi bile ilan edilmedi. Biz gündemi Pazartesi Günü sabah öğreniyoruz.
Gündemde su sporlarıyla ilgili kiralama konusu da vardı. Biz burada bunları gelip siyaset
yapmak adına konuşmadık. Çünkü amacımız Meclis’i germek değil. Ama biz gündemi bile
burada alıp Komisyon Raporlarını daha Meclis’ten 15 dakika önce dağıtılan raporlardan
okuyarak geliyoruz. Amacımız burada hizmet etmek. Evet ilgili mevzuatları incelemesini,
derinlemesine inceleyemedik. Çünkü Perşembe Günü yapıldı, Cuma günü belki Komisyon
toplandı Komisyon kararlan ve gündem bile elimize yeni ulaştı. Ve gündem de ilan edilen
gündem de Cuma Günü farklı, Pazartesi Günü farklı. Bunu da Kamuoyunun takdirine
bırakıyorum, teşekkürler.
BAŞKAN
:Şunu söyleyeyim birincisi; devamı niteliğindeki
gündemler Meclis Toplantısı günü sabahı belli olur geçmişte de zannediyorum böyleydi.
Üye Muhittin BÖCEK
:Keşke önceden bildirmeselerdi o zaman
Başkamm.
BAŞKAN
:Kim bildirdi, kim bildirdi? 2004...
Üye Muhittin BÖCEK
:Cuma günü gündemle ilgili arkadaşlarımıza
Grup Sözcüsü...
BAŞKAN
:Kim bildirdi? Benim bugün öğlen saatlerinde
gündemden haberim oldu. Benim bilmediğim bir gündemi size kim bildiriyor. O da çok
ilginç. İşte burada, ilgili Genel Sekreter Yardımcımız burada arkadaşlarımıza bu gündemi
bildiren arkadaşları bir tespit edelim, yanlış bildiriyorlar çünkü. Bu yanlış bilgiyi kim
vermişse bir kere bununla ilgili bir tahkikat yapacağız. Çünkü bugün öğlen saatlerinde siz
bana gündemi getirdiniz, öyle mi?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Evet size, aynen öyle getirdim efendim.
BAŞKAN
:Benim bile bugün öğlen bildiğim bir gündemi siz
Cuma’dan nasıl öğreniyorsunuz gerçekten takdire şayan. Olmayan bir gündemi
öğrenmişsiniz. Benim bugün öğlen saatlerinde gündemden haberim oldu. Ayrıca devamı
niteliğindeki, devamı niteliğindeki gündem Bütçe ve İmar Komisyonlarının çalışmaları son
ana kadar devam edebileceği için devamı olan günün sabahında veya işte bugün öğlen olduğu
gibi öğlen saatlerinde belli olur. Benim Belediye Başkanlığımda 5 sene böyleydi. Benden
sonra farklı mıydı bilmiyorum. Herhalde geçen 5 senede aym şekilde devam etmiştir CHP’li
Büyükşehir Belediyesi döneminde. Öyle mi?
Üye Muhittin BÖCEK
:Sizin bıraktığınız gibi devam etti Başkanım.
BAŞKAN
:Dolayısıyla yani şimdi
Songül Hanım
söyledikleriniz İl Genel Meclisinde geçmişte nasıl oluyordu ben onu bilmem.
Sayfa: 34
T /-I
•L/t
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
qt *%.
f * ?*S ”
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP020i6
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:İ1 Genel Meclisinden bahsetmedim Sayın
Başkamm.
BAŞKAN
:Ama Büyükşehir Meclisinde CHP’li Büyükşehir
Belediye Başkam varken de devamı niteliğindeki gündem o gün sabah veya öğlen çıktı.
Komisyonların çalışma... dolayısıyla oylamanın yeniden yapılması yönünde bir talep var ise
onu oylarınıza arz edeceğim.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sahilin sahipsiz kalmaması adına oylamanın
yeniden yapılmasını AK PARTÎ Grubu olarak öneriyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkamm böyle bir şey yapamazsımz.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur)
Üye Muhittin BÖCEK
:Onun üzerine de... arkadaşlar bir saniye, Sayın
Başkamm müsaade eder misiniz?
BAŞKAN
:Buyurun.
Üye Muhittin BÖCEK
:Şimdi bir oylama yapıldı, oylamanın sonucuna
göre yorumlarınızı, açıklamalarınızı yaptınız sahil bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi
ve MHP kalmıştır dediniz. Tekrar şimdi soruyorsunuz Mecliste bir de oylama yenilenebilir,
öyle bir şey yok Başkamm.
BAŞKAN
:Peki Teşekkür ederim. Ben bu konuda
arkadaşlarımızın önerisini dile getirdiler. Siz oylama bitmiştir diyebilirsiniz kanaatiniz budur
biz bunu da saygıyla karşılarız dolayısıyla siz zaten kararınızı bu şekilde ilettiniz yeni oylama
ile ilgili. Ama ben burada her kimden gelirse gelsin her türlü öneriyi Meclise sunmak
zorundayım takdir edersiniz. Siz de Başkanlık yapıyorsunuz kendi Meclisinizde. Evet MHP
Grubunun kararı.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Oylama bitmiştir Başkamm.
BAŞKAN
:Peki evet Değerli Arkadaşlar, Milliyetçi Hareket
Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun oylarıyla Konyaaltı sahipsiz kalmıştır.
Büyükşehir’e yetki devri kabul edilmemiştir.
KARAR:
Antalya îli, Konyaaltı İlçesi, Konyaaltı sahilinin 1. Arapsuyu ile Antalya Limanı
arasında kalan sahil bandında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan
haritada yerleri işaretli 18 adet büfe ve 15 Adet WC duş, yerlerinin Antalya Defterdarlığından
Belediyemize 10 yıl süre ile kiralanması için Büyükşehir Belediye Başkam Menderes
TÜREL’in yetkili kılınması ve 18 adet büfe yerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanununun 26. maddesine göre 10 yıl süre ile bir yıllığı 1.100.000,00.TL+KDV bedelle, 2. ve
diğer yıllar ÜFE oranında artırılması kaydıyla ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
A.Ş:’ye kiraya verilmesine ilişkin konunun REDDÎNE OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
BAŞKAN
:Gündemin 7. Maddesi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
urfj
i• \o°o
/ O3= s
O
*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
i
,
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 259
ÖZÜ: Çevre ve Orman Bakanlığından 49 yıl
süre ile Antalya İl Özel İdaresin devir edilen
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında iken 6360
Sayılı Yasa kapsamında tasarruf hakkı
Belediyemize
geçen
Hurma
Mahallesi,
Tünektepe Mevkiinde bulunan tesis yapı ve tüm
müştemilatın (21.490,00 m2Tik alan) Sosyal
Tesis olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunun 26. maddesine göre bir yıllığı
60.000,00TL + KDV bedelle 2. ve diğer yıllar
ÜFE oranında artırılması kaydıyla 10 yıl süre ile
Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye kiraya verilmesi ilişkin konunun “ANET
Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
başkasına kiralamaması “ kaydıyla kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
KONU:
Gündemin 7. maddesinde yer alan; “Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan
tesis yapı ve tüm müştemilatın Sosyal Tesis olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun
26. maddesine göre Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi,
bedel ve sürenin belirlenmesi hususu Meclise iletilmiş olup, konu Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmiştir.
Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanan rapor yazımız ekinde sunulmuştur.
Bu nedenle ilişikte sunulan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun karara bağlanmak
üzere Büyükşehir Belediye meclisine havalesini arz ederim.” deyimli Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 gün ve 1483 sayılı yazısı.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Komisyonumuz Büyükşehir Belediyesinde toplanarak; Çevre ve Orman
Bakanlığından 49 yıl süre ile Antalya İl Özel İdaresin devir edilen Devletin Hüküm ve
Tasarrufu altında iken 6360 Sayılı Yasa kapsamında tasarruf hakkı Belediyemize geçen
Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan tesis yapı ve tüm müştemilatın (21.490,00
m2Tik alan) Sosyal Tesis olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. maddesine
göre bir yıllığı 60.000,00TL + KDV bedelle 2. ve diğer yıllar ÜFE oranında artırılması
kaydıyla 10 yıl süre ile Anet Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiraya verilmesi
hususu komisyonumuzca uygun görülmüş, Meclisin takdirine sunulmuştur.
T r
•.►‘■“t!1'"'».
----------_î---------------------s------ • =•
■EXP02016
t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
ANTALYA
Bahattin B A Y R A K T A R
M ustafa .Erkan E R S O Y
E m in H A T IP O G L U
Plan ve B ü tçe K om .B şk .
İm za
K o m isy o n B şk .V .
İm za
S özcü
İm za
A li K U R Ş U N L U
H alit Ç İL EN G İR
S üleym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
(R et)
Sam i A L T U N
Ü ye
c
A h m et Y A Ş A R
Ü ye :
İm za
İm za
(R et)
(A N E T başkasına kiralam am ası
k aydıyla on ay v e r iy o r u z .)
Ergüven Y IL M A Z
Ü ye
:Evet Grupların görüşleri.
BAŞKAN
:AK PARTİ Grubu olarak Komisyondan geldiği
Üye Bahattin BAYRAKTAR
şekliyle uygundur Sayın Başkamm.
BAŞKAN
:CHP Grubunun önerisi?
:Komisyon Raporuna katılmıyoruz
Sayın
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
BAŞKAN
:MHP Grubunun önerisi?
:Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup görüşü bu 3.
Üye Selçuk SENİRLİ
şahıslara kiraya verilmemek kaydıyla ANET A.Ş. tarafından işletilmek kaydıyla evet.
:Onu istiyoruz, o yetkiyi istiyoruz.
BAŞKAN
:Onu istiyoruz, o yetkiyi de maddenin işlenmesini
Üye Selçuk SENİRLİ
istiyoruz.
:Anlaşıldı kayıtlara geçmiştir.
BAŞKAN
:Kayıtlara geçmesini istiyoruz, tamam.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Evet Eieğerli Arkadaşlar, Bütçe Komisyonundan
BAŞKAN
geldiği şekliyle oylarınıza arz ediyorum.
:Aykırı oylamadan başlanır Başkamm oylamaya
Üye Songül BAŞKAYA
hatırlanıyorsa.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:İki tane oylama var. Biri, Bütçe Plan
komisyonundan geldiği şekliyle, birde öneri şekliyle
BAŞKAN
:Önerge yani 3. şahıslara verilmemesi peki. MHP
Grubunun önerisi doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Yani ANET
A.Ş.’nin 3. şahıslara kiralamaması kaydıyla bu yetkinin ANET A.Ş. tarafından kullanılması
hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler, kabul edilmiştir.
Sayfa: 37
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
A
NTALYA
KARAR:
Çevre ve Orman Bakanlığından 49 yıl süre ile Antalya İl Özel İdaresin devir edilen
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında iken 6360 Sayılı Yasa kapsamında tasarruf hakkı
Belediyemize geçen Hurma Mahallesi, Tünektepe Mevkiinde bulunan tesis yapı ve tüm
müştemilatın (21.490,00 m2’lik alan) Sosyal Tesis olarak 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye
Kanunun 26. maddesine göre bir yıllığı 60.000,00TL + KDV bedelle 2. ve diğer yıllar ÜFE
oranında artırılması kaydıyla 10 yıl süre ile ANETAntalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye kiraya verilmesi ilişkin konunun “ANET Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’nin başkasına kiralamaması “ kaydıyla kabulüne oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
:Hayırlı olsun. Gündemin 8. Maddesi.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 260
ÖZÜ: Belediyemizde memur ve sözleşmeli
personel statüsünde görev yapmakta ve Yetkili
Memur Sendikasına üye olan personeller ile
Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında (ASAT
Gen. Müd.dahil) yapılması tasarlanan Toplu İş
Sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin)
yetkili Sendika ile karşılıklı akit (sözleşme)
yapılıp imzalanması için 5216 Say. Kanununun
18/g bendi ,5393 Sayılı Kanunun 38/g bendi ve
yine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Görevlileri Sendikalar Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair 6289 Sayılı Kanunun 22.Mad.
ile değiştirilen 4688 Sayılı Kanunun 32.Mad.
uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes
Tevfık TÜREL'e veya yetki vereceği kişinin
yetkili kılınmasının kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 8.maddesinde yer alan; “Belediyemizde 08/05/2014 tarihli meclis
toplantısında lO.madde olarak görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan,
Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve yetkili
memur sendikası üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında (Asat Genel Müdürlüğü dahil)
Sosyal Denge Sözleşmesinin yetkili sendika ile karşılıklı akit sözleşme yapılıp imzalanması
ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu yazımız ekinde sunulmuş olup, komisyon raporunun
incelenerek mecliste görüşülerek karar verilmesi hususunu arz ederim.” deyimli İnsan
kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 gün ve 1634 sayılı yazısı.
T.C.
TİR BELEDİYESİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR
.• i3
fI î_cj*4
• . °0°»
•
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
T
EXP02016
A
NTALYA
'
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GORUŞU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan ve
Yetkili Memur Sendikası üyeleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında (Antalya Su ve
Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) dahil T.C.Anayasasının 07.05.2010 tarih ve 5892
Sayılı Kanunun ö.maddesi ile eklenen 3.fıkrası “Memurlar ve diğer Kamu görevlileri toplu
sözleşme yapma hakkına sahiptirler” hükmü doğrultusunda Toplu Sözleşme (Sosyal Denge
Sözleşmesi) yapılması tasarlanmaktadır.
Söz konusu Toplu îş Sözleşmesinin (Sosyal Denge Sözleşmesinin) yetkili Sendika ile
karşılıklı akit (sözleşme) yapılıp imzalanması için 5216 Sayılı Kanunun 18.Maddesinin “g”
bendi 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin “g” bendi ve yine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261
Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sendikalar
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6289 Sayılı Kanunun 22.Maddesi ile değiştirilen
4688 Sayılı Kanunun 32.Maddesi uyarınca; Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tevfik
TÜREL’e veya yetki vereceği kişinin yetkili kılınması hususu Komisyonumuzca görüşülerek
uygun bulunmuş olup,
Komisyon raporu imza altına alınarak, meclisin takdirine sunulmuştur.
Bahattin B A Y R A K T A R
M ustafa Erkan E R SO Y
E m in H A T IP O G L U
Plan v e B ü tçe K om .B şk .
K o m isy o n B şk .V .
S özcü
İm za
İm za
İm za
A li K U R Ş U N L U
H alit ÇİLEN G İR
S üleym an A C A R
Ü ye
Ü ye
Ü ye
(K atılm adı)
İm za
İm za
Sam i A L T U N
A h m et Y A Ş A R
E rgüven Y IL M A Z
Ü ye
Ü ye
Ü ye
İm za
İm za
(K atılm adı)
:AK PARTİ olarak Komisyondan geldiği gibi
Üye Bahattin BAYRAKTAR
uygundur Sayın Başkamm.
:CHP?
BAŞKAN
:Komisyon
Raporuna
katılıyoruz
Sayın
Üye Songül BAŞKAYA
Başkamm.
MHP?
BAŞKAN
Katılıyoruz Sayın Başkamm.
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza arz
ediyorum kabul edenler? 8. Madde kabul edilmiştir.
Sayfa: 39
/■ 'i
T •L.
. c.uiN un-
/V .öV ^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
* n
'
EXP02016
A
NTALYA
KARAR:
Belediyemizde memur ve sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta ve Yetkili
Memur Sendikasına üye olan personeller ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında (ASAT
Genel Müdürlüğü dahil) yapılması tasarlanan Toplu İş Sözleşmesinin (Sosyal Denge
Sözleşmesinin) yetkili Sendika ile karşılıklı akit (sözleşme) yapılıp imzalanması için 5216
Sayılı Kanunun 18.Maddesinin “g” bendi 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin “g” bendi ve
yine 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu Görevlileri Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6289 Sayılı Kanunun
22.Maddesi ile değiştirilen 4688 Sayılı Kanunun 32.Maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Tevfık TÜREL'e veya yetki vereceği kişinin yetkili kılınmasının kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
BAŞKAN
:Hayırlı olsun. 9. Madde.
GÜNDEMİN 9. MADDESİ
KARAR NO: 261
ÖZÜ: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 40
otobüsün 5216 Sayılı Yasanın 26. maddesi
gereğince Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve
Tic.A.Ş. ne kiralanması ile ilgili konunun Ulaşım
Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan
geldiği şekliye kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
KONU:
Gündemin 9. maddesinde yer alan; “Mülkiyeti Belediyemize ait 40 Adet otobüsün
UKOME Genel Kurulunca belirlenecek hatlarda çalışmak üzere 5216 sayılı Yasanın 26.
Maddesi gereğince Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. Ve Tic. A.Ş.’ne kiralanarak işletilmesi
konusu; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2014 tarihli toplantısında gündemin
12. maddesinde (yeni gündem no: 11) görüşülerek Belediye Meclisi tarafından Ulaşım
Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, ilgili komisyonlarca
09/05/2014 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.
Yazımız ekinde gönderilen Ulaşım Komisyon Raporunun ve Plan ve Bütçe
Komisyon Raporlarının karara bağlanmak üzere Büyükşehir Meclisine havalesini arz
ederim.” deyimli Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 12.05.2014 gün ve
3492 sayılı yazısı.
ULAŞIM KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2014 tarihli toplantısında,
görüşülerek Ulaşım Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait 40 Adet
otobüsün UKOME Genel Kurulunca belirlenecek hatlarda çalışmak üzere 5216 sayılı Yasamn
26. Maddesi gereğince Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. Ye Tic. A.Ş.’ne kiralanarak işletilmesi
konusunu görüşmek üzere Komisyonumuz, 09/05/2014 tarihinde toplanmıştır.
Sayfa: 40
T
r*
•t/.
^
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I
%
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
ANTALYA
Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede;
a) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2013 tarihli 309 sayılı kararı doğrultusunda
işletmesi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi A.Ş.’ne verilen, ancak söz konusu Kararın
Antalya 2. îdare mahkemesinin 2013/1017 E., 2014/176 K. sayılı Karan ile iptal edilmesi
nedeniyle vatandaşların mağduriyeti ve kamu zararı oluşmaması adına;
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
6360 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak toplu taşım planlarıyla, UKOME Genel Kurulunda
yeni hatlar belirleninceye kadar, UKOME Genel Kurulunun 01/11/2013 tarih ve 2013/11-478
sayılı kararı ile uygun görülen ve aşağıda belirtilen hatlarda;
600 = 5 adet
600A = 2 adet
KL08 = 24 adet
VF01 = 2 adet
DC15 = 2adet
AC03 = 1 adet
YEDEK = 4 adet
b) Resmi bayram tatillerinde Bakanlar kurulu ve UKOME kararlan doğrultusunda ücretsiz
yolcu taşımacılığı yapması,
c) Belediyemiz kültür ve sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak istendiğinde
araç kira bedelinin günlük ( şoför ve yakıt dahil)= 250 TL olması kaydı ile;
5216 sayılı yasanın 26. maddesi hükümleri çerçevesinde Antalya Ulaşım Hiz. Pet.
San. ve Tic. A.Ş.' ne işletilmek üzere kiralanması hususunun uygun olduğu görüşü ile
komisyon raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
Ramazan ETLİ
Komisyon Başkanı
İmza
Yaşar SÖZEN
Başkan V.
İmza
Ercan MERTHATUN
Sözcü
İmza
(Çekimser)
Rasim ELÇİ
Üye
İmza
Ercan AK
Üye
İmza
İsmail TOSUN
Üye
İmza
Zafer YÖRÜK
Üye
( Çekimser)
Zihni ASİLTÜRK
Üye
İmza
Ahmet CAN
Üye
İmza
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞÜ:
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/05/2014 tarihli toplantısında, görüşülerek Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait 40 Adet otobüsün UKOME Genel
Kurulunca belirlenecek hatlarda çalışmak üzere 5216 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereğince Antalya
Ulaşım Hiz. Pet. San. ve Tic. A.Ş.’ne kiralanarak işletilmesi konusunu görüşmek üzere
Komisyonumuz, 09/05/2014 tarihinde toplanmıştır.
Komisyonumuz yaptığı değerlendirmede;
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I "®i».®•.?
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
v
/
EXP02016
ANTALYA
a) Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2013 tarihli 309 sayılı kararı doğrultusunda
işletmesi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi A.Ş.’ne verilen, ancak söz konusu Kararın Antalya
2. İdare Mahkemesinin 2013/1017 E., 2014/176 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle
vatandaşların mağduriyeti ve kamu zararı oluşmaması adına;
06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun
çerçevesinde yapılacak toplu taşım planlarıyla, UKOME Genel Kurulunda yeni hatlar belirleninceye
kadar, UKOME Genel Kurulunun 01/11/2013 tarih ve 2013/11-478 sayılı kararı ile uygun görülen ve
aşağıda belirtilen hatlarda;
600 = 5 adet
600A = 2 adet
KL08 = 24 adet
VF01 = 2 adet
DCl5 = 2adet
AC03 = 1 adet
YEDEK=4 adet
b) Resmi bayram tatillerinde Bakanlar Kurulu ve UKOME kararları doğrultusunda ücretsiz yolcu
taşımacılığı yapması,
c) Belediyemiz kültür ve sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak istendiğinde araç kira
bedelinin günlük ( şoför ve yakıt dahil)= 250 TL olması,
d) Aylık net bilet gelirinin %7'sinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığına yatırılması kaydı ile;
5216 sayılı yasanın 26. maddesi hükümleri çerçevesinde 40 adet otobüsün 5 yıl süre ile
Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. ve Tic. A.Ş.’ ne işletilmek üzere kirilanması hususunun uygun olduğu
görüşü ile komisyon raporu imza alıtna alınarak Meclisimiz takdirine sunulmuştur.
B ahattin B A Y R A K T A R
K om isy o n B aşkanı
İm za
M ustafa Erkan E R S O Y
Ü ye
H alit Ç İL EN G İR
Ü ye
İm za
A li K U R Ş U N L U
Ü ye
(K atılm adı)
E m in H A T İP O Ğ L U
Ü ye
İm za
S ü leym an A C A R
Ü ye
İm za
(Ç ekim ser)
Sam i A L T U N
Ü ye
İm za
A h m et Y A Ş A R
Ü ye
İm za
(A n talya U laşım
H iz.P et.S a n .T ic.A .Ş .
başkasına kiraya verm em esi
k a y d ıy la )
E rgüven Y IL M A Z
Ü ye
(K atılm adı)
(Ç ekim ser)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
çekimseriz.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Evet Grupların önerileri.
:AK PARTİ olarak Komisyondan geldiği şekliyle
:Cumhuriyet
Halk
Partisi
:Komisyon Raporuna katılıyoruz.
Grubu
olarak
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I >*£• ° £ I
% ®V0/ ®/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(12.05.2014)
EXP02016
ANTAYA
BAŞKAN
:Değerli Arkadaşlar, Komisyondan geldiği
şekliyle 9. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? 9. Madde kabul edilmiştir,
KARAR:
6360 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak toplu taşım planlarıyla, UKOME Genel
Kurulunda yeni hatlar belirleninceye kadar, UKOME Genel Kurulunun 01/11/2013 tarih ve
2013/11-478 sayılı karan ile uygun görülen ve aşağıda belirtilen hatlarda;
600 = 5 adet
600A = 2 adet
KL08 = 24 adet
VF01 = 2 adet
DC15 = 2 adet
AC03 = 1 adet
YEDEK = 4 adet
b) Resmi bayram tatillerinde Bakanlar kurulu ve UKOME kararları doğrultusunda ücretsiz
yolcu taşımacılığı yapması,
c) Belediyemiz kültür ve sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralamak istendiğinde
araç kira bedelinin günlük ( şoför ve yakıt dahil)= 250 TL olması,
d) Aylık net bilet gelirinin %7 sinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığına yatırılması kaydı ile;
5216 sayılı yasanın 26. maddesi hükümleri çerçevesinde 40 adet otobüsün 5 yıl süre
ile Antalya Ulaşım Hiz. Pet. San. ve Tic. A.Ş.’ ne işletilmek üzere kiralanmasının kabulüne
oyçokluğu ile karar verildi.
BAŞKAN
:Hayırlı olsun. Değerli Arkadaşlar böylelikle
gündemimizi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki Büyükşehir Meclisinde toplanmak üzere
toplantıyı kapatıyorum. Hayırlı olsun dedi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014
tarihli Mayıs ayı devam toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Menderes TÜREL
tarafından saat 17.05’de kapatıldı.
Menderes TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkanı
Halil ÖZTÜRK
Divan
Muhammet
DJ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 871 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content