close

Enter

Log in using OpenID

8.Sınıf - Zeka Küpü Yayınevi

embedDownload
TÜRKÇE
KONU TESTİ
8.Sınıf
TEST: 3
SÖZCÜKTE
ANLAM
1.
3. Hüznü ve gözyaşlarını süpürüp attık.
Altı çizili sözcükte görülen anlam olayı, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Tablodaki altı çizili sözcüklerin anlam özelliğini
gösteren kısımlar karalanacaktır. Buna göre, seçeneklerden hangisini doğru olur?





Zeka Küpü Yayınları Ò
4. “Oynamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kavanozun kapağı yerinden oynamıyor.”
cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)Takımımız güzel futbol oynuyor.
B)Kedimiz yumakla oynuyor.
C)Fazla bastırınca tahtalar oynuyor.
D)Akşam en sevdiğim film oynuyor.
5.
2. Kitapları bir kafanın süsü olarak göreceğimize, her
uygar insanın günlük ekmeği kabul etmeliyiz.
Bu cümlede yer alan sözcüklerden hangisi, gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır?
A) kafanın
B) süsü
C) uygar
D) ekmeği
Bu bulmacada aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisinin anlamdaşı yoktur?
A)Tarihi, parantez içine almalıyız.
B)Bu konudaki tüm gayretleriniz için teşekkür ede
rim.
C)Canlı türlerine haftaya geçeceğiz.
D)Konuyu ayrıntılara inmeden anlatmış.
TÜRKÇE
KONU TESTİ
SÖZCÜKTE
ANLAM
1.
8.Sınıf
TEST: 4
4. Her yaz tatil için ülkemize gelir, ayağının tozu ile
Anıtkabir’i ziyaret ederdi.
Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birlikte geldiği insanlarla
C) Durmaksızın, vakit kaybetmeden
D) İşlerini yarım bırakarak
Yukarıdaki şekle ikilemeler yerleştirilmiştir. Aynı renkli parçalarda ikilemelerin oluşum biçimi aynıdır.
Şekilde (?) ile gösterilen yere aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
A) dost düşman
B) mal mülk
C) eciş bücüş
D) ufak tefek
2.“Ağır” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Hafif
kutuları kardeşim taşıdı.” cümlesindeki “hafif” sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?
A) Depremde bu ağır dolap da yıkılmış.
B) Toplantıda çok ağır konuşmuş.
C) Beste herkesin sevdiği, ağır bir kızdı.
D) Bu ağır koku mutfaktan geliyor.
5. Aşağıdaki levhaların hangisinde özelden genele
bir sıralama yoktur?
Zeka Küpü Yayınları Ò
B) Büyük bir özlemle








6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı
sözcük yoktur?
A) Paletine en canlı renkleri sıkmıştı.
B) Bahçemizdeki çiçekler açmaya başladı.
3.
C) Öğretmenimiz bu hafta fiilimsileri işleyecekmiş.
D) Ülkemizden kaç meridyen geçtiğini sordu.
  7. 1. Körle yatan şaşı kalkar.
2. Topalla gezen aksamak öğrenir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerden birinin eş seslisi yoktur?
3. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
4. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
A) Bu kadar çok söylenmen beni bezdirdi.
Yukarıdaki atasözleriyle anlamlarına göre bir
grup oluşturulmak istendiğinde hangisi dışta kalır?
B) Yolun sonuna vardık ama evi bulamadık.
C) Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur.
D) Evimiz büyük sazlığın arka tarafına düşüyor.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
TEST - 5
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “atmak” sözcüğü cümlede kazandığı anlamla eşleştirilmemiştir?
6.

­


 €­ ‚

 
Yukarıdaki deyimler resimlerde anlatılanlara uygun olarak tamamlandığında hangi ikisi anlam bakımından özdeş olur?
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yanmak”
sözcüğü bir başka sözcükle öbekleşerek mecaz
anlamında kullanılmıştır?
A) Uçağı kaçırınca biletlerimiz yandı.
B) Çocuğun hâlini düşününce içim yanıyor.
7.
Zeka Küpü Yayınları Ò
C) Bebeğin eli çaydanlıktan yanmış.
11. “Orta” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yer anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Düşman Avrupa’nın ortasına kadar çekildi.
1. El eliyle yılan tutulur.
2. El, el üstünde olur;
ev ev üstünde olmaz.
3. El, elin eşeğini türkü
çığırarak arar.
4. El, elden kalmaz; dil
dilden kalmaz.
Bilgenin Keloğlan’a söylediği atasözlerinin hangisinde “el” sözcükleri arasında sesteşlik ilişkisi
vardır?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
8.
Çocukken annem kahvaltı yapmadan evden çıkmama izin vermezdi. Sanki öyle olursa bütün işlerim ters
gidecek zannederdim. Zamanla bu alışkanlık bende
iyice yerleşti, elli yıldır bir gün bile kahvaltı yapmadan
çıkmadım evden.
D) Yanan odunların çıtırtısı odayı dolduruyordu.
B) Binanın ortasına büyük bir havuz yaptırılmıştı.
C) Bu yalanı ortaya atanın kim olduğunu bulmalıyız.
D) Yolun ortasında durma, araba çarpabilir.
12. 1. Keskin bir çığlıkla uyandık.
2. Keskin bir koku odaya yayılmış.
3. Atmaca keskin gözleriyle avını bekliyor.
4. Bıçağın keskin tarafını köreltmiş.
Numaralandırılmış cümlelerde “keskin” sözcüğü
hangi duyu organımızla ilgili kullanılmamıştır?
Parçadaki kişi için söylenebilecek en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Can boğazdan gelir.
B) Yoluyla giden yorulmaz.
C) Ağaç yaprağıyla gürler.
D) Huylu huyundan vazgeçmez.
TÜRKÇE
ÖDEV TEST
8.Sınıf
TEST: 7
SÖZCÜKTE
ANLAM
1.
3.
Arkadaşlar, doğa seslerinin
taklidiyle oluşan seslere
“yansıma” denir. Örneğin .....
Ali "yeni" kelimesinin zıt anlamlısını
bulmak için aşağıdaki yolların hangisini seçmelidir?
1.
Yol
2.
Yol
3.
Yol
4.
Yol
O, eski kafalı bir adamdı.
Üzerimdeki eski kıyafetleri çıkaracağım.
Seçil Öğretmen'in bu cümlesinde boş bırakılan
yere hangi öğrencinin verdiği yanıt getirilemez?
A)
Gürül gürül.
B)
Horul horul.
C)
Tıkır tıkır.
D)
Işıl ışıl.
Eskiden ben de sinemaya sık giderdim.
Annem: “Eskiler tutumlu ve
becerikli insanlardı.” dedi.
B) 2. Yol
C) 3. Yol
D) 4. Yol
Zeka Küpü Yayınları Ò
A) 1. Yol
4.
On bir yaşındayım. Gülten
Dayıoğlu okurum ve bisiklete
binmekten zevk alırım.
Bade, kendini tanıttığı konuşmasında altı çizili
bölümde "ad aktarması" yapmıştır. Bunun bir örneği hangi seçenekte vardır?
A) Kadıköy iskelesi bugün çok kalabalıktı.
2.
CÜMLELER
1
Çok renkli biriydi,
yerinde duramazdı.
2
Elindeki baltayla
odunları kesti.
3
Ağzındaki sakızı
çıkar, öyle konuş.
4
Yaşadığı ışıltılı
dünyaya çok alışmıştı.
Gerçek
B) Yaramaz kuşlar koşturuyor, eğleniyordu.
Mecaz
C) Obur biri olduğundan ikinci tabağı da yedi.
D) Kavgacı insanlarla dostluk kurmam.
12
5.
Tabloda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin
özellikleri işaretlenmiştir. Ancak yanlışlığın giderilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
A) 1 - 2
B) 2 - 3
C) 2 - 4
D) 3 - 4
9
Zavallı
çocuğun
elleri
üşümüştü.
3
Son derste
açılar
konusunu
işledik.
Sandalla
bir geziye
çıktık.
At ve yavrusu
kırlarda
oynuyordu.
6
Tabloda verilen cümleleri günün saatlerine göre
ayırırsak hangi zaman aralığı içinde "terim" anlamlı kelime kullanılmıştır?
A) 12 - 3
B) 3 - 6
C) 6 - 9
D) 9 - 12
TÜRKÇE
TEST - 7
6.
Çok maymun iştahlı
biridir, onu iyi tanırım.
9 ve 10. soruları aşağıdaki tablolara göre yanıtlayınız.
Oldu bittiye getirmek.
Olmayacak duaya amin demek.
♥ On parmağında on marifet.
Okkanın altına girmek.
Seda'nın cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı
hangi cümlede verilmiştir?
1. Cezalandırmak.
A) Toplumsal sorunlara karşı oldukça duyarsızsın.
2. Aceleyle davranmak.
B) Kendini etrafındakilerden büyük görmen için hiçbir neden yok.
3. Beğenmemek.
4. Çok becerikli olmak.
C) Sana aldığım her hediyede bir kusur buluyor, hiçbir şeyi beğenmiyorsun.
D) Her gördüğünde aklın kalıyor, çabucak fikrin değişiyor.
Kavgalardan
1.
sonra
2.
ortalık
3.
süt liman oldu
4
Bir trenin vagonlarında yazan kelimelerle kurulan
bu cümlenin son vagonu anlamdaşıyla değiştirilmel istense hangisi yanlış olur?
A)
C)
yatıştı
duruldu
B)
D)
iyice
bulandı
Seyahatin
Püf
Noktaları
B)  - 3
C) ♥ - 4
D)  - 1
A) Akıntıya kürek çekmek.
B) Hop oturup hop kalkmak.
C) Kalıbının adamı olmamak.
D) Maskesi düşmek.
11.
Ekonominin
Gidişatı
D)
C)
A)  - 2
10. "Olmayacak duaya amin demek" deyiminin anlamdaşı olan deyim nedir?
sakinleşti
8. Ezgi, bir yolculuğa çıkmak istemektedir. Buna
göre, aşağıdaki kitaplardan hangisini okumalıdır?
A)
B)
Okumanın
Faydaları
Zeka Küpü Yayınları Ò
7.
9. I. tablodaki deyimlerle II. tablodaki açıklamalar
eşleştirildiğinde hangisi yanlış olur?
Sağlıklı Beslenme
ve
Diyet
"Kavak Yelleri" dizisini çok seven Uğur, bunun
aynı zamanda bir deyim olduğunu öğrenince anlamını araştırmıştır. Buna göre, deyimle aşağıdaki
kavramların hangisi uyuşmaz?
A) neşe
B) enerji
C) hırs
D) gençlik
TÜRKÇE
BİTİRME TESTİ
SÖZCÜKTE
ANLAM
4.
1. 
Bir bardak su içer misin?

Şapkasını çıkarıp saçlarını düzeltti.
 Beş göz olmuş, beni izliyor.
 Avuçlarını açarak sakladığı cevizleri gösterdi.
Bu cümlelerin hangisinde altı çizili kelime somut
anlamlı değildir?
A)  2.
B) 
C) 
D) 
Soyut anlamlı kelimeler
zihnimizde hayal ettiğimiz
kelimelerdir.
Sedef'in verdiği örneklerden hangisi soyut anlamlı kelimeleri doğru örneklendirmemiştir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
3.
SINAV KAĞIDI
Zeka Küpü Yayınları Ò
Öyleyse “akıl, rüya,
1
2
ışık, vicdan”, soyut anlamlıdır.
3
4
8.Sınıf
TEST: 8
Çevrendekilere
karşı uyanık
olmalısın.
Bildiğin yoldan
şaşmamalısın.
Bu çirkin
sözleri
kaldıramıyorum.
Bir kıvılcım
koca bir ormanı
yakabilir.
Tabloda verilen altı çizili kelimelerden gerçek anlamda kullanılanı bularak onu karaladığınızda ortaya nasıl bir şekil çıkar?
A)
B)
C)
D)
5. 1. daire
2. sayı doğrusu
3. hücre
4. artı
Bu kelimelerden hangisi matematik terimi değildir?
A) 1. B) 2.
C) 3.
D) 4.
İçinde hem nitel hem de
nicel kelime olan cümleyi
işaretleyiniz.
1 Büyük lokma ye, büyük konuşma.
2 Öfkeyle kalkan zararla oturur.
3 Geniş bir kapıdan geç, alçak bir
yere otur.
4 Üzgün gözlerini, sinirli adama
dikmişti.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sert" kelimesiyle duyu aktarımı yapılmıştır?
A) Sert bakışlarından bir anlam çıkaramadım.
Sınavdan geçmek isteyen bir öğrenci bu sınav
kağıdında hangi cümleyi işaretlemelidir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
B) Bu elmalar çok sert, dişimi acıtıyor.
C) Başını sert bir kayaya çarptı.
D) Ayağı sert bir taşa takılınca canı yandı.
TÜRKÇE
TEST - 9
7.
11.
Kamyonun kasalarındaki sözcüklerle anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturabilmek için sıralama nasıl olmalıdır?
Televizyonda alt yazı olarak geçen bu cümlede
“dil”in hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?
A) Yaşayan bir varlık olduğu
A) 6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1
B) 4 - 1 - 2 - 5 - 6 - 3
B) Zamanla önemini yitirdiği
C) 4 - 2 - 1 - 6 - 5 - 3
D) 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
C) Edebiyatın temeli olduğu
D) Ulusu bir arada tuttuğu
8.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede bahsedilen
kişinin vurgulanan özelliğidir?
A) Zeki
B) Alıngan
C) Korkak
D) Heyecanlı
12.




­€
9. Aşağıdaki levhalar ifade ettikleri anlam bakımından incelendiğinde hangisinin olumsuz olduğu
görülür?

Zeka Küpü Yayınları Ò
Yukarıdaki konuşmada geçen cümleler anlam
özelliklerine göre incelendiğinde aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Neden - sonuç cümlesi
B) Eleştiri cümlesi
C) Ön yargı cümlesi
D) Koşul - sonuç cümlesi
10. 1. Kırk yıldır yaşadığım yeri terk ettim.
13.“İnsan, haklarıyla insandır.” cümlesini söyleyen birinden hangisini söylemesi beklenmez?
2. Zor günlerde sizi yalnız bırakır mıyım hiç?
3. Gel de çık işin içinden şimdi.
4. Güneşe aldanıp da ceketsiz çıkma.
A)İnsanların ten renginin benim için bir önemi yoktur.
Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi “biçimce olumlu, anlamca olumsuz” cümledir?
B)Dünyanın bütün çocuklarını kucaklamak istiyorum.
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C)En büyük millet benim milletimdir.
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
D)Belediyenin engelliler için yaptığı faaliyetler mutluluk verici.
TÜRKÇE
TEST - 12
5.





Tabloda verilen cümlelerden hangileri hem biçimce hem anlamca olumludur?
A) 1 - 2 - 3
B) 3 - 4 - 5
C) 4 - 5 - 6
D) 2 - 5 - 6
7.
Rıza Bey kredi kartlarını cüzdanına belli bir sıraya
göre koymaktadır. Bu sıraya uyarsa anlamlı ve kurallı
bir cümle ortaya çıkmaktadır.
Buna göre doğru sıralama nasıl olmalıdır?
A) 2 - 4 - 5 - 6 - 1 - 3 - 7
B) 7 - 1 - 3 - 6 - 5 - 4 - 2
C) 3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7
D) 1 - 5 - 7 - 6 - 3 - 4 - 2
Zeka Küpü Yayınları Ò
    
8.
6.
Trafik polisinin kurduğu cümlelerin hangisinde
yargının gerçekleşmesi koşula bağlıdır?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4





 
­
9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde neden-sonuç
ilişkisi vardır?
A) Mal bulunur, can bulunmaz.
Tablodaki cümleler ve anlam özellikleri sırayla incelenip doğru olanlar ”ü”, yanlış olanlar ise ”û” işaretiyle
gösterilecektir.
B) Çıkmadık candan ümit kesilmez.
C) Su uyur, düşman uyumaz.
D) Öküz öldü, ortaklık bozuldu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
10. 1. Bugünün işini yarına bırakma.
2. Şimşek çakmadan gök gürlemez.
3. Topalla gezen aksamak öğrenir.
4. Boş başak dik durur.
Numaralandırılmış atasözlerinin hangisinde “etkilenme” söz konusudur?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4
TÜRKÇE
KONU TESTİ
8.Sınıf
TEST: 14
CÜMLEDE
ANLAM
4.
1.
Bazı atasözleri gerçek anlamlıdır.
Mecaz anlama gelmez.
Üf, ne çok ses
çıkardı şu boş fıçı.
Tıpkı
Bu bilgi peteğine göre aşağıdakilerin hangisi gerçek anlamlı bir atasözüdür?
A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Dost ile ye, iç; alışveriş etme.
.
D)Damlaya damlaya göl olur.
5.
Evlatlarım, her ulusun
kendine has atasözleri
vardır. Bunlar o ulusun
yaşayışını, alışkanlıklarını, gelenek ve göreneklerini yansıtır.
Ahmet
Ahmet, "Boş fıçı çok tangırdar." atasözünden yola
çıkarak bir benzetme yapmıştır. Buna göre, cümlesini aşağıdakilerin hangisiyle sürdüremez?
B) Umudun insanı oyalamaktan başka bir işi yoktur.
C) En büyük buluşlar önceden bir hayaldir.
D) Hayaller gerçeğe ulaşmada kamçı vazifesi görürler.
2.
Umut her gün yeniden
yeşeren bir çiçeğe benzer.
Zeka Küpü Yayınları Ò
A) İstediklerimizin olması için ilk şart ümit etmektir.
Nasreddin Hoca'nın konuşmasına göre aşağıdakilerin hangisi Türklerin yaşam biçimini anlatmaz?
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Kız beşikte, çeyiz sandıkta.
C) Harman yel ile, düğün el ile.
Bu duvar yazısını okuyan biri aşağıdaki atasözlerinden hangisini düşünmelidir?
D)Dilin kemiği yok.
A) Rüzgâr eken fırtına biçer.
B) Kara gün kararıp kalmaz.
Arkadaşlar, deyimler öğüt
vermezken atasözleri öğüt
verir. Örneğin
.
6.
C) Söz gümüşse sükût altındır.
D)Akıl akıldan üstündür.
3.
Bu görselin verdiği mesaj, hangi atasözünde yoktur?
Hangi öğrenci Fatma Öğretmen'in bu konuşmasını doğru biçimde tamamlar?
A)
Atı alan Üsküdar’ı geçti.
B)
Ağaç yaşken
eğilir.
İsmi var,
cismi yok.
D)
Dediğim dedik,
çaldığım düdük.
A) Yalnız taş duvar olmaz.
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Birlikten kuvvet doğar.
D)Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
C)
TÜRKÇE
ÖDEV TESTİ
CÜMLEDE
ANLAM
1.
4."Bir sanat eseri okuyucusuna ya da izleyicisine her
şeyi söylememeli, bazılarını sadece hissettirmekle
yetinmelidir." cümlesinin anlamca özdeşi aşağıdaki şekillerin hangisinde yazmaktadır?
Yeni bir işe başlamadan
önce tek bir şey yaparım:
Aynaya bakarım.
A)
B)
Volkan bu cümlesiyle neyi anlatmak istemiştir?
A)Her işini yalnız başına yaptığını.
B)Etrafında hiç dostu olmadığını.
C)Cesaret kaynağının sadece kendisi olduğunu.
C)
D)Başarıların çalışmasına bağlı olduğunu.
1. Eğer sıkı giyinmezsen hasta olursun
2. Otobüsü kaçırmamak için koşturuyorum.
3. Ödevlerimi yetiştiremediğimden öğretmenimden
özür diledim.
Numaralandırılmış cümleleri anlam özelliklerine
göre doğru biçimde nasıl eşleştiririz?
1
2 3
A) Amaç
Koşul
Neden
B) Koşul
Amaç
Neden
C) Neden
Amaç
Koşul
D) Koşul
Neden
Amaç
3.

Gökyüzünde bulutlar var, yağmur yağabilir.
 Hasta günden güne iyileşiyor.
Kardeşim yemek pişirme konusunda benden
daha yeteneklidir.
Geçen yıl da bu yıl kadar soğuk olmuştu.
Zeka Küpü Yayınları Ò
D)
2.
8.Sınıf
TEST: 15
Sanat eserinin güzelliği
üslubunun açıklığına
bağlıdır.
Hayal
gücünü
harekete geçirmeyen
sanat eseri eksik kalır.
İyi bir sanat ürünü alıcısına
keşfedeceği alanlar bırakmalıdır.
Sanat
eserlerine
üreticilerinin hayat
görüşü mutlaka
yansır.
5.
1. Sanatçı toplumsal olayları kendi süzgecinden geçirerek aktarır.
2. Sanatta yenilik ancak üslupta mümkündür.
3. Bir sanat eserini cazip kılan nokta onu benzerlerinden ayıran konusudur.
4. İçinden çıktığı sosyal koşullar bir sanat eserine
mutlaka yansır.
Numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisi anlamca
birbirine en yakındır?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.
6."Şiir anadilin de öz evladıdır. Bu yüzden şiirin çevirisi
olmaz olsa olsa ............." cümlesini aşağıdakilerin
hangisiyle sürdürmek mümkündür?
Sembollerle gösterilmiş cümlelerin anlam özellikleri aşağıdakilern hangisiyle eşleştirilmez?
A)Yeniden yazımı mümkündür.
A) Olasılık
B) Tahmin
C)Okuyucunun ona yüklediği anlamdan bahsedilebilir.
C) Eşitlik
D) Aşamalı Durum
D)Sözcüklerin şiiri oluşturma biçimi söz konusudur.
B)Şairin onu ele alış biçimi vardır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
5 254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content