close

Enter

Log in using OpenID

17.04.2014 Tarih ve 2014-13 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 17.04.2014
:
11:30
: 2014/13
1.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
2.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Değişikliği Formu” konulu yazıların
görüşülmesi,
3.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Teklifi”
konulu yazıların görüşülmesi,
4.
2013 - 2014 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
5.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
6.
2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı vize mazeret sınav tarihlerinin görüşülmesi,
7.
Enformatik Bölüm Başkanlığı’nın 14.04.2014 tarih, 13830 sayı ve “Görevlendirme”
konulu yazısının görüşülmesi,
8.
Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih, 9030 sayı ve “Eğitim-Öğretim
İşleri(Genel)” konulu yazısının görüşülmesi,
9.
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.04.2014 tarih, 13184 sayı ve “Ders
Görevlendirmesi” konulu yazısının görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencilerinin tez
konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesi” gereğince
aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
040641015İsmail Gökhan
AKÇAY
120625201Ahmet SU
120655201Alper KARASOY
Anabilim Dalı Danışmanı
Coğrafya
Prof. Dr.
(Y.L.)
ÖZAV
Tez Konusu
Lütfi Bekilli İlçe Merkezinin Coğrafi Etütü
Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Sinan Başarı
Belgesi
Almış
Okul
Bilimleri (Y.L.) YÖRÜK
Yöneticilerinin
Etik
Liderlik
Düzeylerinin
İncelenmesi
(Afyonkarahisar İli Örneği)
İktisat (Y.L.)
Prof. Dr. Selçuk Karbondioksit Salınımı ve Doğrudan
AKÇAY
Yabancı Yatırımlarla İlişkisi (19742012 Türkiye Örneği)
Karar 2.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez konusu değişikliklerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
19. maddesinin 1. fıkrası” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
100654206Dilek
PEKMEZCİ
Anabilim
Dalı
Turizm
İşletmeciliği
ve Otelcilik
(Y.L.)
Danışmanı
Eski Tez Konusu
Yrd. Doç. Dr. Sosyal Sorumluluk
Hümeyra
Uygulamalarının
TÖRE BAŞAT Çalışma Yeri
Tercihine Etkisi:
Lisans Düzeyindeki
Turizm Öğrencileri
Üzerinde Bir
Araştırma
120635112Halil
İbrahim
SEFİL
Tarih (Y.L.)
Prof.
Dr. Birinci Dünya
Sadık
Savaşı’nda Osmanlı
sarısaman
Esirleri (Rusya,
Hindistan, Mısır)
060680006Özgür
AYDOĞUŞ
İktisat
(Doktora)
Prof.
Dr. Enflasyon
Erdal
Belirsizliği ve
DEMİRHAN
Ekonomik Büyüme
İlişkisi: Panel Veri
Analizi
Yeni Tez Konusu
Turizm İşletmelerindeki
Sosyal Sorumluluk
Uygulamalarının
Çalışanların Örgütsel
Bağlılık ve İş
Performansları Üzerine
Etkisi: Beş Yıldızlı Otel
İşletmelerinde Bir
Uygulama
643 Numaralı Karahisar-ı
Sahib Şer’iyye Sicilinin(1120 Numaralı Sayfaları)
Transkripsiyonu ve
Değerlendirilmesi
Türkiye’ye Yönelik Yabancı
Sermaye Hareketlerinin
Belirleyicileri: Ampirik Bir
Uygulama
Karar 3(a).
Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mustafa Abdullah KÜNDEYİ’nin yeterlik
sınav tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
48. maddesinin 4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
Üniversitemiz dışından yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin
Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
120694101-Mustafa Abdullah KÜNDEYİ
Prof. Dr. Sadık SARISAMAN (Danışman Üye)
Prof. Dr. Yusuf SARINAY (Üye) (T.O.B.B. Üni. F.E.F. Dekanı)
Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ (Üye)
Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Üye)
Doç. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ (Üye) (Karadeniz Teknik Üni. Edebiyat Fak.)
Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU (Yedek Üye) (Dumlupınar Üni. F.E.F.)
Doç. Dr. Şaban ORTAK (Yedek Üye)
Tarih: 26.05.2014
Saat: 10:00
Yer: S.B.E.
Karar 3(b). Coğrafya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mustafa KOÇAK’ın yeterlik sınav tarihi
ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin
4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120646102-Mustafa KOÇAK
Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Danışman Üye)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR (Üye)
Prof. Dr. Lütfi ÖZAV (Üye) (Uşak Üni. F.E.F.)
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM (Üye)
Doç. Dr. Fatma KAFALI YILMAZ (Üye)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Yedek Üye)
Doç. Dr. Hasan KARA (Yedek Üye) (Uşak Üni. F.E.F.)
Tarih: 10.05.2014
Saat: 10:00
Yer: F.E.F.
Karar 4.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 öğretim yılı
güz ve bahar yarıyılı vize, final sınavı düzeltme notlarının aşağıdaki şekilde kabulünün
uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
060645009 Serkan ÇELİK
Dersin Adı
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
Tez Çalışması
Yrd. Doç. Dr.
Nuray KURTDEDE
FİDAN
Yrd. Doç. Dr.
Nuray KURTDEDE
FİDAN
Yrd. Doç. Dr.
Nuray KURTDEDE
FİDAN
Doç. Dr. Ahmet
GAYRETLİ
060645009 Serkan ÇELİK
Uzmanlık Alan Dersi
110645106 Esra
KARAKOÇAN
130612111 Hüseyin
YEŞİLIRMAK
Tez Çalışması
Uzmanlık Alan Dersi
120661120 Murat
YILDIRIM
Dönem Projesi
120661120 Murat
YILDIRIM
Yönlendirilmiş
Prof. Dr. Şuayıp
Çalışma(Danışmanlık) ÖZDEMİR
110674105 Selçuk SERT
Tez Çalışması
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
110674106 İlknur MAZAN Tez Çalışması
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
100674002 Ali AVAN
Tez Çalışması
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
060676004 Semih
Tez Çalışması
AÇIKGÖZOĞLU
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
110654106 Osman
KARATEPE
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
Uzmanlık Alan Dersi
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
110654106 Osman
KARATEPE
Tez Çalışması
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
130613106 Nihal
GÖKDEMİR
Prof. Dr. Şuayıp
Tez Hazırlık Çalışması ÖZDEMİR
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun,
YZ(Yetersiz) olarak
düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun,
YZ(Yetersiz) olarak
düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
120613108 Ömer Osman
POYRAZ
Tez Çalışması
120661140 Mehmet
KARCI
Dönem Projesi
120661140 Mehmet
KARCI
Yönlendirilmiş
Çalışma(Danışmanlık)
100661012 Gökhan ŞAHİN Yönlendirilmiş
Çalışma(Danışmanlık)
110661121 Kürşad
YAMAN
Dönem Projesi
110661121 Kürşad
YAMAN
Yönlendirilmiş
Çalışma(Danışmanlık)
130661153 Mustafa
KARACA
Yönlendirilmiş
Çalışma(Danışmanlık)
130661145 Doğan KULE
Yönlendirilmiş
Çalışma(Danışmanlık)
130611102 Zafer KARDEŞ
Uzmanlık Alan Dersi
130611102 Zafer KARDEŞ
Tez Hazırlık Çalışması
130651105 Melike
BOZKUŞ
Tez Hazırlık Çalışması
130607113 Mehmet
ÇAKMAK
Kamu Mali Yönetimi
130607102 Mehmet
ULUFER
Kamu Mali Yönetimi
Prof. Dr. Şuayıp
ÖZDEMİR
DV(Devam ediyor) olan final
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DV(Devam ediyor) olan final
Serdal ÖGEL
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DV(Devam ediyor) olan final
Serdal ÖGEL
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DZ(Devamsız) olan final sınavı
Serdal ÖGEL
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DV(Devam ediyor) olan final
Serdal ÖGEL
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DZ(Devamsız) olan final sınavı
Serdal ÖGEL
harf notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
YZ(Yetersiz) olan final sınavı
Serdal ÖGEL
harf notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
YZ(Yetersiz) olan final sınavı
Serdal ÖGEL
harf notunun, YT(Yeterli) olarak
düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DV(Devam ediyor) olan final
Serdal ÖGEL
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
DV(Devam ediyor) olan final
Serdal ÖGEL
sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Doç. Dr. Emel
DV(Devam ediyor) olan final
Funda TÜRKMEN sınavı harf notunun, YT(Yeterli)
olarak düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
80(Seksen) olan vize sınavı
Ceyda KÜKRER
notunun, GR(Girmedi) olarak
düzeltilmesine
Yrd. Doç. Dr.
GR(Girmedi) olan vize sınavı
Ceyda KÜKRER
notunun, 80(Seksen)olarak
düzeltilmesine
Karar 5(a).
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fehmi AKIN’ın, görevli
olduğu 11 Nisan 2014 ve 25 Nisan 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini
aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
11.04.2014
25.04.2014
Telafi Tarihi
12.04.2014
26.04.2014
Karar 5(b). İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk AKÇAY’ın, görevli olduğu
10 Nisan-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapamadığı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Seminer
10.04.2014
13.04.2014
Uzmanlık Alan Dersi
11.04.2014
12.04.2014
Karar 5(c).
İktisat Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emre GÖRGÜLÜ’nün,
görevli olduğu 25 Nisan 2014 tarihinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda
belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Uzmanlık Alan Dersi
25.04.2013
27.04.2013
Tez Çalışması
25.04.2013
27.04.2013
Karar 5(d). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık SARISAMAN’ın, görevli olduğu
28 Nisan 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Yapılamayan Tarih
Telafi Tarihi
Uzmanlık Alan Dersi
28.04.2013
03.05.2013
Karar 6.
Enstitümüz 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılı vize mazeret sınavlarının
07 Mayıs 2014 –11 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılmasının uygunluğuna,
Karar 7.
Enformatik Bölüm Başkanlığı’nın 14.04.2014 tarih, 13830 sayı ve
“Görevlendirme” konulu yazısı incelendi; 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında
Enstitümüz Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programında
teknik altyapı ve program koordinasyonunu sağlamak amacıyla aşağıda isim listesi verilen
öğretim üyelerinin görevlendirilmesine, “Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitime
İlişkin Usul ve Esaslar”ın 16. maddesinin 6. fıkrasının b bendi ve Ek-1 Diğer Hizmetler Karşılığı
Yapılacak Ödemeler Cetveli’nde belirtilen oranlara uygun olarak ödeme yapılmasının
Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere teklifine,
Adı Soyadı
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
Hizmet Tanımı ve Açıklaması
Birim Koordinatörü
Doç. Dr. Gürbüz OCAK
Program Koordinatörü
Yrd. Doç.
YÖRÜK
Dr.
Sinan Ders Koordinasyonu/Denetimi
Hizmetin İş Yükü Karşılığı
Koordinatörlük yapılan birimde
ilgili dönemde yürütülen her
ders için en fazla ayda 3 saate
kadar
Koordinatörlük
yapılan
programda
ilgili
dönemde
yürütülen her ders için ayda 4
saat esas alınır
Her 7 kredi için 1 saat esas alınır
Öğr.
Gör.
KANTAR
Mahmut Ders Yönetimi
Her 7 kredi için 1 saat esas alınır
Karar 8.
Maliye Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih, 9030 sayı ve “EğitimÖğretim İşleri(Genel)” konulu yazısı incelendi; Enstitümüz Maliye Anabilim Dalı Doktora
programından ders almak isteyen Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Necan AYDIN’ın, Üniversitemiz 2013-2014 Eğitim
Öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıt tarihlerinin geçmiş olması nedeniyle ders alma talebinin
reddine,
Karar 9.
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın “Ders Görevlendirmesi” konulu yazısı
incelendi; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı Sosyoloji Anabilim Dalı’na ait ders
görevlendirmelerindeki değişikliklerin 01.04.2014 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde
yapılmasının uygunluğuna,
ÖĞRETİM ÜYESİ
SİCİL NO
2013-2014 BAHAR DÖNEMİ DERS GÖREVLENDİRME VE SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
SINAVLAR
VE
DERSİN
DANIŞMAN OLUNAN ÖĞRENCİLER
ORANLARI
ÜNVANI, ADI
SOYADI
ADI
Sosyolojide Temel
Kuramsal Yaklaşımlar
Türk Modernleşmesi
ve Kimlik Politikaları
Uzmanlık Alan Dersi
KA0164 Prof. Dr. Mehmet
KARAKAŞ
KA2483 Prof. Dr. Kasım
TURHAN
KA0594 Doç. Dr. Kenan
ÇAĞAN
HAFTALIK
KREDİ
PROGRAMDAKİ YERİ TOP. KATKI ORANI
T
u ECT
GÜN
SAAT
SAAT VI V2 FİN
S
3
0
5 Perşembe 14.00-16.50
3
40
60
3
0
5 Perşembe 08.30-11.20
-
8
0
9
Çarşamba 08.30-12.20
Çarşamba 13.00-16.50
8
Tez Hazırlık Çalışması
0
1
1
Salı
08.30-09.20
1
Tez Çalışması
0
8
1
11.30- 12.20
13.0- 13.50
11.30- 12.20
13.0- 13.50
8
,08.3009.20
11.30- 12.20
15.016.50
10.30-12.20
08.30-12.20
13.00-16.50
10.30-12.20
14.00-16.50
2
8
2
3
40
60
40
60
Seminer
UzmanlıkAlan Dersi
0
8
2
0
10
9
Tez Çalışması
Aydınlar ve Toplum
0
3
2
0
1
5
Pazartesi
Salı
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
Salı
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Salt
Türkiye'de Siyasal
Kültür
Uzmanlık Alan Dersi
3
0
5
Salı
09.30-12.20
3
8
0
9
0
0
1
7
Seminer
0
2
08.30-12.20,
13.00-16.50
16.00-16.50
13.0- 16.50
08.30-09.20
13.0- 13.50
15.0- 15.50
11.30-12.20
8
Tez Hazırlık Çalışması
Tez Çalışması
Çarşamba
Perşembe
1 Pazartesi
1 Çarşamba
Salı
Sah
Pazartesi
10 Perşembe
40
DERS
AŞAMASI
60
Murat ÖZTÜRK
Ünzile KUTSAL AYAZ
Buket ALAGÖZ
Gizem
KARAKOÇ
Özge Seda
TÜYLÜ
-
Mustafa DAĞIDIR
Songül ALKAN
Şeyma DUTAR
Ahmet Ayhan
KOYUNCU
Eyup ÇALIŞIR
100
Neriman KAYA
Ömer Faruk TUNCER
1
7
2
TEZ AŞAMASI
Figen GÖKSEL
Nihal GÜNGÖR
Hikmet Ulaş ŞİMŞEK
Arzu GARİPÇİN
Mehmet UĞRAŞ
Zekai İNAN
Mustafa ŞAHİN
Çelil ZENGİN
Öner BUÇUKÇU
-
100
KA1535 Yrd. Doç. Dr. Huriye
TEKİN ÖNÜR
KA1826 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz
YILDIRIM
KA2256 Yrd. Doç. Dr. Fatma
DORE
Prof. Dr. Himmet
HÜLÜR
KA1571 Doç. Dr. Osman
KONUK
K2A577 Yrd. Doç. Dr. Gülçİn
TUNALI
Perşemb 17.00-17.50
eSalı
08.30Perşemb
12.20,
e
13.0- 14.50,
1 Çarşamb 14.008.30-09.20
16.50
aa
1 Pazartesi 08.30-11.20
10 Salı
13.00-14.50
5 Çarşamb 09.30-12.20
a
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
Tez Hazırlık Çalışması
0
2
Tez Çalışması
Seminer
0
0
3
3
2
0
3
0
5
Pazartesi
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
9
Tez Çalışması
0
4
1
Modernlik ve
Postmodernlik
Uzmanlık Alan Dersi
3
0
S
8
0
9
Tez Çalışması
Tez Çalışması
0
0
4
4
1
1
Salı
08.301 8
2.20
Perşemb
ePerşemb 13.00-16.50,
08.301 4
2.20,
e
Perşemb 09.30-12.20
3
e
Salı
13.00-16.50;
8
Çarşamb 08.30-12.20
aPerşemb 13.00-16.50
4
ePerşemb 08.30-09.20
4
e
Tez Hazırlık Çalışması
0
2
1
Salı
Tez Çalışması
0
7
1
7
Uzmanlık Alan Dersi
8
0
9
Tez Çalışması
0
7
1
Salı
09.30-12.20
Salı
13.0016.50
Çarşamb
08.30a
12.20,
13.00-16.50,
Salı
13.00-13.50
Tez Hazırlık Çalışması
0
7
1
Salı
14.00-14.50
7
Seminer
0
2
10 Perşemb
e
10.30-12.20
2
Türkiye'de Sivil
Toplum ve Devlet
Kültüre! Çalışmalar
9
09.30-12.20
08.30-09.20
8
Ezgi KARA
1
2
3
3
40
100
60
3
40
60
40
60
Nermin ÖZDEMİR
Kemal DALDAL
Kenan ÖZTÜRK
Halil BOZALP
Özge MUTLU
Zafer
KUTLU
Mahbube Ç. ÇELİK
Hatice Nur UYSAL
Filiz FINDIK
Nur TOKYAY
Çiğdem BİRGE
Zeliha TÜRKER
1
Asuman YAYCI
Gülşah ÖZEN
Fatma YASSI
Rasime
DEMİR
Osman METİN
8
7
Hilal ÖCAL
-
100
Keziban ÖZTÜRK
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content