close

Enter

Log in using OpenID

29.04.2014 Tarih ve 2014-14 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
:29.04.2014
:
11:00
: 2014/14
1.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih, 14449 sayı ve “Doktora Ek Süre
İstem Dilekçesi” konulu yazısının görüşülmesi,
2.
Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.04.2014 tarih, 14516 sayı ve “Uzmanlık Alan
Dersi” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
4.
2013 - 2014 öğretim yılı güz yarıyılı not bildirim formlarının görüşülmesi,
5.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.04.2014 tarih, 14980 sayı ve “Tez/Proje
Danışmanı Öneri Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Konusu Önerisi Bildirim Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
7.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
8.
İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.04.2014 tarih ve 15753 sayılı “Doktora Tez
Başlığı Değişikliği Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
9.
2013 - 2014 Öğretim yılı bahar yarıyılı maddî hata dilekçelerinin görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1.
Öğrenci numarası, adı-soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisine,
Üniversitemiz ‘’Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin
10. fıkrası” gereğince aşağıda belirtilen süre kadar ek süre verilmesine,
Öğrenci No
050674015
Adı-Soyadı
Fuat ÖZ
Anabilim Dalı
İşletme(Doktora)
Danışmanı
Ek Süre
Yrd. Doç. Dr. Alparslan 6(altı) ay
ÖZMEN
(2. ek süre)
Karar 2.
Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
17. maddesinin 4. fıkrası gereğince; birinci danışmanı başka bir yükseköğretim kurumunda
olan öğrencinin Uzmanlık Alan Dersinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden
itibaren aşağıda belirtilen Üniversitemizdeki tam zamanlı öğretim üyesi tarafından
yürütülmesinin kabulüne,
Öğrencinin Adı
Soyadı
040641015İsmail Gökhan
AKÇAY
Danışmanı Olan Öğretim
Üyesi
Dersin Adı
Görevlendirilen Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Lütfi ÖZAV
Uzmanlık Alan
Dersi
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR
Karar 3(a).
Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN’in, görevli olduğu
30 Nisan 2014 ile 05 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki
tabloda belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Hazırlık Çalışması
Yapılamayan Tarih
30.04.2014
05.05.2014
Telafi Tarihi
11.05.2014
11.05.2014
Karar 3(b). Tarih Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ’ın, görevli olduğu
30 Nisan 2014 tarihinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Seminer
Atatürk’ün Büyük Nutku’nun Tahlili
Yapılamayan Tarih
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
Telafi Tarihi
11.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
Karar 3(c).
İşletme Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kemalettin ÇONKAR’ın,
22 Nisan 2014 tarihinde yapamadığı derslerin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yatırım Projesi Hazırlama ve Değerleme
Yapılamayan Tarih
22.04.2014
22.04.2014
Telafi Tarihi
25.04.2014
25.04.2014
Karar 3(d). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa ERGÜN’ün,
görevli olduğu 08-09 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini aşağıdaki
tabloda belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Eğitim
Araştırmalarında
Uygulamaları
Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar
İleri Araştırma Teknikleri
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
İstatistik 08.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
08.05.2014
09.05.2014
Telafi Tarihi
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
Karar 3(e).
İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakkı YAZICI’nın, görevli
olduğu 07 Mayıs 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen
tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
07.05.2014
Telafi Tarihi
11.05.2014
Karar 3(f).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet
KARAMAN’ın, görevli olduğu 08-09 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini
aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Türk Dili Araştırmaları
Seminer
Yapılamayan Tarih
08.05.2014
09.05.2014
Telafi Tarihi
10.05.2014
10.05.2014
Karar 3(g).
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İmdat
DEMİR’in, görevli olduğu 08-09 Mayıs 2014 tarihlerinde yapamayacağı derslerin telafisini
aşağıdaki tabloda belirtilen tarihlerde yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Sözcükbilim
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Yapılamayan Tarih
08.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
09.05.2014
Telafi Tarihi
11.05.2014
11.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
Karar 3(h). İşletme Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN’in,
24 Nisan 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Marka Yönetimi ve Araştırmaları
Yapılamayan Tarih
24.04.2014
Telafi Tarihi
27.04.2014
Karar 3(ı).
İlköğretim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin KIVRAK’ın, görevli olduğu
09 Mayıs 2014 tarihinde yapamayacağı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Tez Çalışması
Yapılamayan Tarih
09.05.2014
Telafi Tarihi
11.05.2014
Karar 4.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
öğretim üyelerinin sınav sonucunu düzeltme başvurusu incelenerek, 2013-2014 öğretim yılı
güz yarıyılı final sınavı düzeltme notlarının aşağıdaki şekilde kabulünün uygunluğuna,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
Dersin Adı
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
130651111 Ömür Savaş
UNÇ
Tez Hazırlık
Çalışması
Öğr. Gör. Dr.
Sezgi Sevi KIRAN
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
130651111 Ömür Savaş
UNÇ
Uzmanlık Alan
Dersi
Öğr. Gör. Dr.
Sezgi Sevi KIRAN
DZ(Devamsız) olan final sınavı
harf notunun, YZ(Yetersiz)
olarak düzeltilmesine
Karar 5.
Aşağıda adı soyadı Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
danışmanının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince
aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Numarası
060639002-Çiğdem AKAN
Anabilim Dalı
Tarih (Y.L.)
Öğrencinin Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Ümit Emrah KURT
Karar 6.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans/Doktora
öğrencilerinin tez konularının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
18. ve 50. maddeleri” gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120612201Handan Deniz
YUMUŞAKİPEK
Anabilim Dalı Danışmanı
Tez Konusu
İşletmeDoç. Dr. Veysel Aile İşletmelerinde İç Girişimciliğin
Yönetim ve AĞCA
Sosyal
Girişimciliğe
Etkisi:
Organizasyon
Afyonkarahisar’da Bir Araştırma
(Y.L.)
110674105Selçuk SERT
İşletme
(Doktora)
980680002Ardahan
YAMANDAĞ
İktisat
(Doktora)
Prof. Dr. Şuayıp Kültürel Farklılıkların Tüketicilerin
ÖZDEMİR
Etnosentrik Eğilimleri Aracılığıyla
Yabancı Ürün Satın Alma Niyetine
Etkisi
Yrd.
Doç.
Dr. Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Dış
Bülent ALTAY
Ticareti ve Tamamlayıcılık Analizi:
Rusya ve İran Örneği
Karar 7(a).
Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Ahmet Serdar KASTELLİ’nin
“Anadolu Geleneksel Nefesli Çalgıları ve Bu Çalgılar Üzerine Özgün Bağdalar’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 58.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının
uygunluğuna,
090656002-Ahmet Serdar KASTELLİ
Prof. Dr. Hakan CEVHER (Danışman Üye) (Ege Üni. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı)
Prof. Dr. Fırat KUTLUK (Üye) (Dokuz Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Üye) (Ege Üni. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı)
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. S. Bahadır TUTU (Üye)
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Çağhan ADAR (Yedek Üye)
Tarih: 07.05.2014
Saat: 10:00
Yer: Ege Üni. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Karar 7(b). İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora
öğrencisi Hüseyin EROL’un “Ortaokul Öğrencilerinin Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin
Belirlenmesi’’ konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin
yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
090649002-Hüseyin EROL
Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Danışman Üye)
Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL (Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Üye)
Doç. Dr. Salih ŞAHİN (Üye) (Gazi Üni. Eğitim Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ebru GENÇTÜRK (Üye) (KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Hilmi DEMİRKAYA (Yedek Üye) (Akdeniz Üni. Eğitim Fakültesi)
Doç. Dr. Nusret KOCA (Yedek Üye)
Tarih: 09.06.2014
Saat: 10:00
Yer: SBE
Karar 7(c).
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bedriye Nevrihan
GÜRLEYÜK’ün “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Yönetişim ve İnsan Hakları’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına,
Üniversitemiz dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve
yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110652101-Bedriye Nevrihan GÜRLEYÜK
Prof. Dr. Ali Şafak BALI (Üye)
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Üye)
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ (Yedek Üye)
Tarih: 07.05.2014
Saat: 14:00
Yer: SBE
Karar 7(d). Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Ramazan DURĞUT’un
“Spor Yönetiminde Özerklik: Türkiye Basketbol Federasyonu Örneği’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasının
uygunluğuna,
110652110-Ramazan DURĞUT
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zelkif POLAT (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yunus TORTOP (Üye)
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE (Yedek Üye)
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Yedek Üye)
Tarih: 02.06.2014
Saat: 15:00
Yer: SBE
Karar 8.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Doktora öğrencisinin tez
başlığının “Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince aşağıda açıklanan şekliyle kabul edilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim
Dalı
110674102- İşletme
Bilal
(Doktora)
ŞİŞMAN
Danışmanı
Eski Tez Başlığı
Yeni Tez Başlığı
Doç. Dr.
Veysel
AĞCA
Olabilirsel Doğrusal
Programlama ile
Tedarik Zinciri Ağı
Tasarımında Kurumsal
Sosyal Sorumluluğun
Etkisinin Belirlenmesi
Olabilirsel Doğrusal
Programlama ile Kapalı
Döngü Tedarik Zinciri Ağı
Tasarımında Kurumsal
Sosyal Sorumluluğun
Etkisinin Belirlenmesi
Karar 9.
2013-2014 Öğretim yılı bahar yarıyılında, aşağıda isim listesi verilen
Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisinin vize sınavı maddî hata düzeltme dilekçesine istinaden sınav kağıdını yeniden
inceleyen öğretim elemanı raporu doğrultusunda düzeltmenin aşağıdaki şekilde kabulüne,
Öğrenci
No
Adı Soyadı
130611107 Mahmut
UYANIK
Dersin Adı
Maliyet
Muhasebesi
Özel Konuları
Öğretim Elemanı Not Değişikliği
Yrd. Doç. Dr. Tülay 60(altmış) olan vize sınav
TELLİOĞLU
notunun 75(yetmişbeş) olarak
düzeltilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
584 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content