close

Enter

Log in using OpenID

29.05.2014 Tarih ve 2014-18 Sayılı Karar

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Toplantı No
: 29.05.2014
:
11:00
: 2014/18
1.
Mezun durumda olan öğrencilerin durumlarının görüşülmesi,
2.
Tarih Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.05.2014 tarih, 19623 sayı ve “Doktora Yeterlik
Sınavı Jüri Tutanağı Sonuç Formu” konulu yazısının görüşülmesi,
3.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2014 tarih, 19114 sayı ve
“Danışman Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesi,
4.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen ”Ders Telafi Tutanağı” konulu yazıların
görüşülmesi,
5.
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından gelen “Tez Jürisi Atama Formu” konulu
yazıların görüşülmesi,
6.
Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen “Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Atama Teklifi”
konulu yazıların görüşülmesi,
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Karar 1(a). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Türkiye’de Sağlık Hizmetlerine Yapılan Harcamalar ve Finansmanı” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
060655003-Alper KOCASOY
Anabilim Dalı
İktisat (Y.L.)
Savunma Tarihi
23.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(b). Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Bilimsel Roman Okumanın Öğrencilerin Bilimsel Tutumlarına Etkisi” başlıklı tezinin savunma
tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda
olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası”
gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
120625105-Gülçin KARAKUŞ Eğitim Bilimleri (Y.L.)
Savunma Tarihi
26.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 1(c).
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
“Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Rollerinin Karar
Verme Stratejilerine Etkisi” başlıklı tezinin savunma tutanakları incelenerek, tez savunma jürisi
tutanaklarının onaylanmasına, mezun durumda olan öğrenciye “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesinin 1. fıkrası” gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesinin uygunluğuna,
Adı Soyadı
120625106-Merve MAVİOĞLU
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri (Y.L.)
Savunma Tarihi
27.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 2.
Aşağıda öğrenci numarası, adı soyadı, Anabilim Dalı belirtilen Doktora
öğrencisinin Doktora Yeterlik Sınav Jüri Tutanaklarının incelenmesi sonucunda; adı geçen
öğrencinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 5. fıkrası”
gereğince Doktora Yeterlik sınavından başarılı sayılmasına,
Öğrenci No
12069401
Adı Soyadı
Mustafa
KÜNDEYİ
Anabilim Dalı
Abdullah Tarih (Doktora)
Sınav Tarihi
26.05.2014
Sonuç
Başarılı
Karar 3.
Aşağıda adı soyadı ve Anabilim Dalı belirtilen Yüksek Lisans öğrencisinin
danışmanının “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesi” gereğince
aşağıdaki şekilde belirlenmesinin uygunluğuna,
Öğrencinin Adı Anabilim Dalı
Soyadı
070623003-Ali Türk Dili ve
AHLATCI
Edebiyatı (Y.L.)
Eski Danışmanı
Yeni Danışmanı
Doç. Dr. Metin
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAMAN
Karar 4.
Maliye Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyda KÜKRER’in görevli
olduğu 20 Mayıs 2014 tarihinde yapamadığı dersin telafisini aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte
yapmasının uygunluğuna,
Dersin Adı
Kamu Mali Yönetimi
Yapılamayan Tarih
20.05.2014
Telafi Tarihi
24.05.2014
Karar 5(a).
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bahadır GÜLDEN’in
“Yavuz Bahadıroğlu’nun Çocuk Romanları ve Hikâyelerinde Yer Alan Değerler’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38.
maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
110648106-Bahadır GÜLDEN
Doç. Dr. Mehmet Hilmi UÇAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut BABACAN (Üye) (Marmara Üni. Eğitim Fak.)
Doç. Dr. Celal DEMİR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. İmdat DEMİR (Yedek Üye)
Tarih: 19.06.2014
Saat: 14:00
Yer: SBE
Karar 5(b). İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans
öğrencisi Murat DİNLER’in “Termal Turizmde Halkla İlişkilerin Tüketici Algılamalarına Etkisi’’
konulu tezinin savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin 38. maddesinin 2. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasın uygunluğuna uygunluğuna,
120613110-Murat DİNLER
Doç. Dr. Yusuf KARACA (Üye)
Doç. Dr. İhsan Cemil DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN (Danışman Üye)
Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK (Yedek Üye)
Tarih: 10.06.2014
Saat: 14:00
Karar 5(c).
Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik öğrencisi Yıldırım AKTAŞ’ın “Üslup ve
Repertuvar Dersi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Frustrasyonlar’’ konulu tezinin
savunma tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin
58. maddesi” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz
dışından tez savunma sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz
bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
100656002-Yıldırım AKTAŞ
Prof. Dr. Ahmet Bülent ALANER (Üye) (Anadolu Üni. Devlet Konservatuvarı)
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA (Üye) (Selçuk Üni. Devlet Konservatuvarı)
Yrd. Doç. Yavuz TUTUŞ (Üye)
Yrd. Doç. Çağhan ADAR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sevgi TAŞ (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU (Yedek Üye)
Tarih: 25.06.2014
Saat: 11:00
Yer: Devlet Konservatuvarı
Karar 5(d). Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman METİN’in “Sosyal Medyanın
Siyasal Toplumsallaşmaya Etkileri: Üniversite Öğrencileri Örneği’’ konulu tezinin savunma
tarihinin ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 51. maddesi”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından tez savunma
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
110657201-Osman METİN
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Üye)
Doç. Dr. Osman KONUK (Danışman Üye) (Katip Çelebi Üni. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.)
Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN(Üye) (Sakarya Üni. Fen Edebiyat Fak.)
Doç. Dr. İsmail HİRA (Üye) (Sakarya Üni. Fen Edebiyat Fak.)
Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK (Yedek Üye)
Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM (Yedek Üye)
Tarih: 13.06.2014
Saat: 14:00
Yer: FEF
Karar 6(a).
Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İrfan ALADAĞ’ın yeterlik sınav tarihi ve
jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası”
gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik
sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120694102-İrfan ALADAĞ
Doç. Dr. Osman Gazi ÖZGÜDENLİ (Üye) (Marmara Üni. Türkiyat Arşt. Ens.)
Doç. Dr. Selahattin DÖĞÜŞ (Üye) (KSÜ Fen Edebiyat Fak.)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BALIK (Danışman Üye)
Yrd. Doç. Dr. Cihad CİHAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA (Üye)
Prof. Dr. Mustafa GÜLER (Yedek Üye)
Doç. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN (Yedek Üye) (Selçuk Üni. Edebiyat Fak.)
Tarih: 16.06.2014
Saat: 14:30
Yer: FEF Bilim Cafe
Karar 6(b). Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Öner BUÇUKCU’nun yeterlik sınav
tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin
4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından
yeterlik sınavına gelecek öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden
ödenmesinin uygunluğuna,
120657101-Öner BUÇUKCU
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Üye)
Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Danışman Üye)
Doç. Dr. Osman KONUK (Üye) (Katip Çelebi Üni. Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.)
Doç. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM (Üye) (Marmara Üni. Siyasal Bilgiler Fak.)
Yrd. Doç. Dr. Gülçin TUNALI (Üye)
Doç. Dr. Hüseyin KOÇAK (Yedek Üye)
Doç. Dr. Mustafa ORÇAN (Yedek Üye) (Yıldırım Beyazıt Üni. İnsan ve Toplum Bil. Fak.)
Tarih: 09.06.2014
Saat: 09:00
Yer: FEF
Karar 6(c).
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Ortak Doktora
programı öğrencisi Eray EĞMİR’in yeterlik sınav tarihi ve jüri üyelerinin “Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 48. maddesinin 4. fıkrası” gereğince aşağıdaki öğretim
üyelerinden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından yeterlik sınavına gelecek öğretim
üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden ödenmesinin uygunluğuna,
130627108-Eray EĞMİR
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN (Üye)
Doç. Dr. Gürbüz OCAK (Danışman Üye)
Doç. Dr. Aytunga OĞUZ (Üye) (Dumlupınar Üni. Eğitim Fak.)
Doç. Dr. Asım ARI (Üye) (Osmangazi Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ (Üye)
Doç. Dr. Zuhal ÇUBUKÇU (Yedek Üye) (Osmangazi Üni.)
Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN (Yedek Üye)
Tarih: 09.06.2014
Saat: 10:00
Yer: Eğitim Fak. Toplantı Salonu
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY
BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Kerim ÇINAR
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARAZEYBEK
ÜYE
Prof. Dr. Mustafa GÜLER
ÜYE
Doç. Dr. Celal DEMİR
ÜYE
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR
ÜYE
Sultan KARADENİZ
RAPORTÖR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
359 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content