close

Enter

Log in using OpenID

Yrd.Doç.Dr. Müge DEMİR - Beykent Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Müge Demir
Öğrenim Durumu: Doktora
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Derece -Alan -Üniversite -Yıl
Lisans: Gazetecilik -Ege Üniversitesi -1998
Lisansüstü: Genel Gazetecilik -Ege Üniversitesi -2002
PhD - Doktora: Genel Gazetecilik -Ege Üniversitesi -2008
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Yazılı Basında Yayınlanan Deprem Haberlerinin Kamuoyuna Yansıması”,Danışman: Yrd.Doç.Dr.
A.Oğuzhan Kavaklı, 2002
Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı :
“Yazılı Basında Yayınlanan Sağlık Haberlerinin Kamuoyuna Yansıması”, Danışman: Yrd.Doç.Dr.
A.Oğuzhan Kavaklı, 2008
Görevler:
Görev Unvanı, Görev Yeri, Yıl
Yard.Doç.Dr.Öğretim Üyesi, İletişim Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2010
Yard.Doç.Dr.Öğretim Üyesi, İletişim Fakültesi, Beykent Üniversitesi, 2011-…
Ödüller
Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölüm Birincisi, 1998
Aydın Doğan Vakfı, “Genç İletişimciler Yarışması”, Sayfa Düzeni Dalı, Türkiye İkinciliği, 1998
İdari Görevler:
Web Tabanlı Dersler Koordinatörü, Beykent Üniversitesi, 2013-…
Dekan Yardımcısı, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2013- …
TV Haberciliği ve Programcılığı Bölüm Başkanı, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2011- …
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2011- …
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Basın Danışmanı, 2011
İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EPPAM), Basın Danışmanı, 2010-2011
İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Erasmus Koordinatörü, 2010-2011
Bölüm Başkan Vekili, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, 2010
Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik Yıl, Dönem, Dersin adı, Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı
2009-2010, Yaz, İmaj Yönetimi, 4 0, 10, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, Söyleşi ve Röportaj Teknikleri, 2 2, 19, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, Gazeteciliğe Giriş,2 0, 48, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, İletişim Bilimine Giriş, 2 0, 62, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, Haber Yazma Teknikleri, 2 2, 22, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 2 0, 39, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, İletişim ve İkna, 2 0, 48, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Güz, İnternet Gazeteciliği, 1 2, 18, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Bahar, Yerel Basın, 2 0, 18, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Bahar, Türk Basın Tarihi, 2 0, 20, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Bahar, Dergi Yayıncılığı, 2 0, 19, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Bahar, Basın ve Yayın Teknikleri, 1 2, 47, İstanbul Aydın Üniversitesi
2010-2011, Bahar, İletişim ve Halkla İlişkiler, 1 2, 80, Şükrü Balcı Polis MYO
2011-2012, Güz, Medya Tarihi, 3 0, 71, Beykent Üniversitesi
2011-2012, Güz, Siyaset Bilimine Giriş, 2 0, 113, Beykent Üniversitesi
2011-2012, Güz, İletişime Giriş, 2 0, 260, Beykent Üniversitesi
2011-2012, Güz, Ajanslarda Pazarlama, 3 0, 49, Beykent Üniversitesi
2011-2012, Bahar, İletişime Giriş 2, 2 0, 379, Beykent Üniversitesi
2011-2012, Bahar, Medya ve İletişim, 3 0, 102, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Güz, Medya Tarihi, 5 0, 89, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Güz, Genel İletişim, 4 0, 996, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Güz, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 25, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0,64
Beykent Üniversitesi
2012-2013, Güz, Medya ve Toplum, 6 0, 389, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Bahar, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 37, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Bahar, Televizyon Program Türleri, 5 0, 60, Beykent Üniversitesi
2012-2013, Bahar, Televizyon Haber ve Program Yazarlığı, 5 1, 60, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Medya ve Toplum, 6 0, 418, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Genel İletişim, 4 0, 1798, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Medya Tarihi, 5 0, 139, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0, 88
Beykent Üniversitesi
2013-2014, Bahar, Genel İletişim, 4 0, 750, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Bahar, Genel İletişim (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2013-2014, Bahar, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2014-2015, Güz, Mesleki Oryantasyon (Televizyon Haberciliği ve Programcılığına Giriş), 4 0, 96
Beykent Üniversitesi
2014-2015, Bahar, Genel İletişim, 4 0, 1500, Beykent Üniversitesi
2014-2015, Bahar, Televizyon Haber ve Program Yazarlığı, 5 1, 60, Beykent Üniversitesi
2014-2015, Bahar, Genel İletişim Önlisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2014-2015, Bahar, Genel İletişim Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
2014-2015, Bahar, Müzakere ve İletişim, Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim), 4 0, 35, Beykent Üniversitesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Demir, M. “Importance of Ethic, Credibility and Reliability in Online Journalism”, European Journal
of Social Sciences, 2011, Volume 24, Issue 4.
2.Demir, M. “Using Nonverbal Communication in Politics”, Canadian Social Science Vol.7 No.5,
October 31, 2011
3.Demir, M. “Gündelik Yaşamda Selamlaşma ve Yemek Görgü Kurallarının Toplumlardaki
Farklılaşması”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Folklor Edebiyat Dergisi, Sayfa: 165, Sayı:70, Nisan
2012.
4.Demir, M. “The Role Played by Italy in Media History: Its Historical Problems and Its Recent
Innovations in Journalism and Television World”, Cross-cultural Communication, Vol.8 No.3, June 30,
2012
5. Demir, M. “2012 Süper Kupa Finalinin Televizyonlardaki Yansıması, Söylemlerin Nefret Algısı
Oluşturma Bağlamında Değerlendirilmesi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Şubat – Nisan 2013, Sayı:
56.
6. Demir, M. ve Talimciler, A. “Sosyal Medyada Futbol ve Nefret Söylemi”, Uluslararası İletişim ve
Edebiyat Dergisi, Marmara Üniversitesi, Sayı: 5, Aralık 2014.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
1. Demir, M. “Teknolojik Gelişmeler Sürecinde Habercilikte Fotoğrafın Kullanımı”, İstanbul
Üniversitesi, Uluslararası Yeni Medya Konferansı, 17-19 Ekim 2012, İstanbul.
2. Demir, M. ve Kalsın, B. “From the photo novel in printed journalism to the video journalism in
digital age”, Yıldız Teknik Üniversitesi, International Conference on Contemporary
Photography, 12-15 Haziran 2013, İstanbul.
3. Demir, M. ve Kalsın, B. “Yabancı Dil Öğrenmede Bilgisayar Oyunları ile İletişimsel Akıcılığın
Gelişmesi”, İzmir Üniversitesi, 2.Dil ve İletişim Sempozyumu, 17-19 Haziran 2013, İzmir.
4. Demir, M. “Gazete Haberciliğinde Fotoğraf Manipülasyonu ve Etik”, Kocaeli Üniversitesi,
Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Çalışmaları Kongresi,12-14 Mayıs 2014, Kocaeli.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1.Demir, M. “İnternet Gazeteciliği’nde İnanılırlık, Etik ve Güvenilirlik”, Geleceğin Gazeteciliği, Editör &
Derleyen: Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.48, 2011.
2.Demir, M. “Modası Olan Bir Aksesuar Olarak Görülen Cep Telefonları Üzerine Bir İnceleme”, Yeni
Medya Üzerine…, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, 2013.
3.Demir, M. “Kullanım ve Doyumlar Kuramı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Beykent Üniversitesi
Örneği”, İletişimde Sosyal Medya, Sosyal Medyada Etkileşim, Kalkedon, İstanbul, 2015.
4.Talimciler, A. ve Demir, M. “Media Representation of Sports in Turkey: The example of Hürriyet and
Sabah Newspapers”, “Turkey and Communication” içinde, Derleyen: Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu,
Romanya, 2014.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Kurt, H, Özkan, Ö, Demir, M; “Yerel Basın ve Yerel Siyaset İlişkisi: Yerel Seçimlere Katılan Partilerle
İlgili Haberlerin Yerel Basında Yer Alma Oranına İlişkin Ampirik Bir Çalışma”, Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2004. 2 (1), 2004.
2.Demir, M, “Televizyon – İzleyici İlişkisinin, Özellikle Çocuklar Temelinde Kanada ve Türkiye
Örneklerinde Değerlendirilmesi ve Çocuk İzleyiciler İçin Gerçekleştirilen Medya Okuryazarlığı İle İlgili
Çalışmalar Üzerine…”, Ege Üniversitesi, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı: 6, Ekim 2011.
3.Demir, M. “Basında Yayınlanan Beslenme Haberlerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Aydın
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 19, 2010.
4.Demir, M. “News Values / Haber Değerleri”, çeviri makale, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulları Dergisi, Sayı 20, 2010.
5.Demir, M. “Kendini gerçekleştiren insanın özellikleri, Batı’dan Doğu’ya Görüşler”, çeviri makale,
İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 21, 2011.
E. Atıf yapılan Makale & Ders Notu
1.Asuman Kaya, Erkan Yüksel, Pelin Öğüt. “Sağlık Haberlerinde ‘Mucize Tedavi’ler”, Selçuk
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Temmuz 2011, s.49-64.
2.Demir, M. “Importance of Ethic, Credibility and Reliability in Online Journalism”, European Journal
of Social Sciences, 2011, Volume 24, Issue 4.
3. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk ve Etik, Online Eğitim Sistemi, 4.hafta der notu “Etik
Karar Verme” dersi, 2011, s.1-3.
4.Demir, M. “Basında Yayınlanan Beslenme Haberlerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Aydın
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Dergisi, Sayı: 19, (2010).
5.Yüksel, E., Öğüt, P., Kaya, A., “Radyo ve Televizyonlardaki Sağlık Konulu Yayınlara Yönelik RTÜK’e
Yöneltilen Bildirimler Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, Ocak 2012, s.32- 43.
6.Mutsvairo, B., Columbus, S., Leijendekker, I., “African Citizen Journalists' Ethics and the Emerging
Networked
Public
Sphere”,http://online.journalism.utexas.edu/2012/papers/Mutsvairo.pdf,
University of Texas at Austin, s.12, 2012.
7.Islam, R., “Internet Usage for Improvement of Learning”, Master’s Thesis in Informatics, Sonexay
Chanboualapha, University of Boras, s.32, 2012.
8.Erdoğan, İ., “Yeni Medya Gazeteciliğinde Etik Bir Paradigma Belirlemenin Kapsamı ve Sınırları”,
İletişim Kuram ve Araştırma Degisi, Gazi Üniversitesi, Sayı: 36, Bahar 2013, s:254-272.
9.Kuyucu, M., “Mobile Media and Radio Industry: A Research about the Use of Mobile Technology for
Radio Companies in Turkey”, International Conference on Communication, Media, Technology and
Design, 24 - 26 April 2014, Istanbul – Turkey.
10.Özsoy, S. ve Yıldız, K.(2013). “Türkiye’deki Spor Basınında Nefret Söylemi”, International Journal
Social Science Research 2013, Year: 2, Issue:2, ISSN: 2146-8257.
11.Vazquez, M.M.(2014). “Nonverbal Cues’ Impact on Leadership Across Cultures: A Review and
Propositions, University of Central Florida, Orlando, Florida.
12.Yüksel, E.,Kaya, A.Y., Koçak, A. vd. (2014). “Check-Up Sağlık İletişimi”, Konya: Literatürk Yayınları,
Ocak 2014.
F. Jüri Üyelikleri
1.Kent ve Yaşam Ödülleri Jüri Üyeliği, 2011
2.Yerel Medya Ödülleri Jüri Üyeliği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti & Konrad Adenauer Stiftung Vakfı,
2011, 2012, 2013.
3. AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması, Bilim Kurulu Jüri Üyesi, Beykent Üniversitesi, 2012
G.Ulusal Dergilerde Hakemlik
1.“Değişen iletişim ortamında kurumsal blogların çağdaş halkla ilişkiler alanındaki yeri: kavramsal bir
çerçeve”, İstanbul Aydın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Dergisi, Sayı 21, 2011.
2.,Yeni (duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında “Göstergeleri” Okumak: Göstergebilimsel Yöntemden
Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2012.
3. Web Tasarımının Önemi: Destinasyon Web Siteleri Görsel Tasarım Analizi, Yaşar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2012.
4.Gözetim Çalışmalarında Yaşanan Değişim Bağlamında “Akışkan Gözetim” Kitabının Eleştirel Bir
Okuması, Marmara Üniversitesi, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2014.
H. Üyelikler
1. The American Communication Association
2. Beykent Üniversitesi Mezunlar ve Mensupları Derneği
3. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)
I. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
1. Demir, M. “İnternet Gazeteciliğinde Etik, Güvenilirlik ve İnanılırlık Kavramları Üzerine Durum
Tespiti, T.C Başbakanlık Basın – Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, İletişim Fakültesi Dekanları
Yeni Medya Düzeni, Haklar ve Sorumluluklar Toplantısı, 4-5 Şubat 2012, Bursa
2. Demir, M. “Sağlık Haberciliği ve Medya Gerçeği”, Sağlık Psikolojisi Sempozyumu, Fatih Üniversitesi
Psikoloji Bölümü, 5-6 Aralık 2012, İstanbul.
J.Editörlük
1.Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya, Eylül
2013.
2.Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…VOL.2”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya,
Eylül 2014.
K.Diğer yayınlar:
Kitap
1. Demir, M.“Sağlık Haberleri ve Medya Gerçeği”, Nobel Yayınları, 2010, Ankara.
2. John Pavlik, Journalism and New Media, Çeviri Kitap, Demir, M. ve Kalsın, B. “Gazetecilik ve
Yeni Medya”, Siyasal Kitabevi, 2013, Ankara.
3. Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi, Konya,
Eylül 2013.
4. Demir, M. “Yeni Medya Üzerine…VOL.2”, Derleyen-Editör: Müge Demir, Literatürk Kitabevi,
Konya, Eylül 2014.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content