close

Enter

Log in using OpenID

3. Oruç Barbaros Sultan

embedDownload
ORUÇ BARBAROS SULTAN
DURSUN SARAL
www.dursunsaral.com.tr
yazardursunsaral.gmail.com
“Oruç Barbaros Sultan” kitabı Dursun SARAL’ın Oruç Reis’in “Barbaros” namını kazanmasının 500. yıl dönümü nedeniyle Oruç Reis’in Türk Denizcilik Tarihi’ndeki hakkını tam
manasıyla verebilmek için hazırlanmış bir eserdir.
Bu güne kadar Türk Denizcilik Tarihi’nde genellikle Osmanlı’nın ilk uluslararası ve en
bilinen denizcisi Hızır Reis olduğu için bütün araştırmalar ona odaklanmıştır ve araştırma
konusu olmuştur. Ancak bilinmesi gereken şey ise Oruç Reis’in, Hızır Reis’in abisi ve öğreticisi olduğudur. Hızır Reis, Oruç Reis’in bıraktığı mirası devralmıştır ve dünyaya nam salan
“Hızır Hayreddin Paşa” olmuştur.
Özellikle İngiliz tarihçilerin devreye girmesiyle 1890 yılına kadar Oruç Reis “Barbaros”,
Hızır Reis “Hayreddin Paşa” olarak bilinirken, ilk olarak “The Story of the Barbary Corsairs” kitabında “Barbaros Hayreddin” ibaresinin kullanması ve Osmanlı deniz subayı Ali
Rıza Seyfi’nin bu kitabı 1910 yılında Türkçeye tercümesi ile Hızır Reis “Barbaros Hayreddin” diye günümüze kadar yaygın bir şekilde bilinir olmuştur. “Oruç Barbaros Sultan” kitabı
ile birlikte Oruç Reis “Barbaros”, Hızır Reis “Hayreddin Paşa” namına tekrar kavuşuyor.
Barbaros konusunda bilinen 125 yıllık bu ve daha birçok yanlışların yerini kitapla birlikte
doğrular alıyor. Bununla birlikte kitabın diğer bir özelliği ise yine yazarın tespitleriyle, 2014
yılı itibarı ile Oruç Reis’in Barbaros namını kazanmasının 500.yıl dönümü olduğunun ortaya çıkarılmasıdır ki bu da kitaba ayrı bir önem kazandırıyor.
Bilindiği üzere Oruç Reis hakkında bilinenler pek azdır ve çoğu da doğru değildir. Yazar
Dursun SARAL, iki yıl boyunca Barbaros ve Akdeniz ile ilgili on iki yerli kaynakla birlikte
on iki yabancı kaynağı karşılaştırmalı olarak inceliyor ve Oruç Reis hakkında en doğru ve
dünya üzerindeki tek kaynağı yazıyor. Yazarın, denizcilik ilmine, gemi inşa mühendisliğine
ve bilgisayar programcılığına hâkim olması, farklı bir bakış açısıyla tarih ile gemi inşayı ve
teknolojisi buluşturuyor ve Barbaros konusundaki yanlış bilinenleri ayıklayıp, varlığı bilinen ama tespit edilemeyen tarihleri ve konumları yazdığı ve kullandığı programlar sayesinde
Piri Reis’in Kitabı Bahriye’sini de kullanarak tespit ediyor. Oruç ve Hızır reislerin yaşamlarına dair en doğru bilgileri gün gün, zaman ve konumlarını belirterek doğumlarından
ölümlerine kadar kesintisiz tarih akışıyla birlikte nedenleri ve sonuçları ile okura aktarıyor.
Anlatımı ise konuyla ilgili otuz gravür ve yirmi üç harita ile destekliyor.
ORUÇ BARBAROS SULTAN
DURSUN SARAL
www.dursunsaral.com.tr
yazardursunsaral.gmail.com
Kitabın içerdiği bilgiler, uydurmalar olmadan tamamen tarihi belgeler ve denizcilik tecrübeleri ışığında Oruç ve Hızır reislerin yaşantılarını ele almakla beraber, yazarın kullandığı
üslûp nedeniyle okuru, bilimsel veya akademik okuma hissinden çok, okuyanı günümüzden
alıyor ve 1500’lü yıllara götürüp sanki ona Oruç Reis ile anı yaşatıyor. Yazarın anlatımı o
kadar kuvvetli ki Barbaros ile büyüyor, eğleniyor, dertleniyor, düşünüp plân yapıyor ve hatta Oruç Reis’in benliğinde düşmanlara karşı savaşıyorsunuz.
Kitabın içeriğine değinirsek, içinde neler yok ki, Barbaros ile ilgili bilmediğimiz her şey
var, doğumundan ölümüne kadar. Nasıl ilk denize çıktığı, ticarete başladığı, Midilli Kalesi muhafızlığı, Rodos zindanlarındaki esareti, gemilerindeki forsalığı ve kurtuluşu, Memlûklara donanma seraskeri oluşu, kendi başına Rodos (Malta) Şövalyeleri ile deniz gazaları, Şehzade Korkut’un himayesindeki deniz gazaları, Cerbe günleri, Hakü’l-vat günleri ve
Avrupa kıyılarını kasıp kavurması, Becaye Kalesi önündeki savaşları ve sol kolunu kaybetmesi, Cicel Beyi olması, Cezayir’i ele geçirmesi ve sultanlığını ilân etmesi, Cezayir, Tenes,
Telemsen, Kalaa savaşları ve nasıl şehit olduğu, bu güne kadar bilinen yanlışlar düzeltilerek
ve yeni bilgiler ortaya konularak veriliyor. Kitapta sadece Oruç Reis’in hayatı anlatılmıyor,
aynı zamanda kardeşi Hızır Reis’in (Hayreddin Paşa), Aydın ve Salih reisler başta olmak
üzere Sultan Süleyman’ın huzuruna çıkan namlı on sekiz reisin hayatları da eş zamanlı olarak anlatılmakla beraber Kemal ve Piri reisler ile Kurtoğlu Muslihiddin Reis’in yaşamlarına
dair ayrıntılar da işleniyor. Bunun yanında Avrupa ile karşılaştırmalı ve eş zamanlı yazıldığı
için İtalyan, Fransız ve İspanyol kaptanlarının hayatları da olaylar içindeki işlevleri ile anlatılıyor. Kitap bir Barbaros kitabı olarak görünse de geniş kapsamlı oluşuyla bir Akdeniz
Denizcilik Tarihi olma özelliğini de gösteriyor.
Genelde Barbaros kitapları 1511 yılı itibarı ile başlar ve temelde Hızır Reis’i konu aldığı için 1546 yılı ile biter. Ancak “Oruç Barbaros Sultan” kitabı temel olarak Oruç Reis’in
hayatını ele alıyor ve 1478 ile 1518 yılları arasını kapsıyor. Yalnız bu eşsiz anlatım burada
bitmiyor, yazarın bu kitabın devamı olacak olan ve Hızır Reis’in 1518-1546 yılları arasındaki yaşantısını anlatan ikinci kitabı ile devam ediyor.
Son olarak “Oruç Barbaros Sultan” kitabı ile ilgili söylenecek üç cümle yazarın deyimiyle
şöyledir: Gerçek Barbaros’un gerçek kitabı. Dünya üzerinde Oruç Reis hakkında tek kitap.
Barbaros için bundan azı eksik, fazlası ise uydurma olurdu.
SATINALINABİLECEK SİTELER:
http://www.otuken.com.tr/KitapDetay/oruc-barbaros-sultan
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=690781
http://www.pandora.com.tr/urun/oruc-barbaros-sultan/346740
http://www.kitapambari.com/kitap/otuken-nesriyat/dursun-saral/oruc-barbaros-sultan
http://www.idefix.com/kitap/oruc-barbaros-sultan-dursun-saral/tanim.asp?sid=FN2PICLM4B1BQO2S8ETD
http://www.dr.com.tr/kitap/oruc-barbaros-sultan//edebiyat/roman/turkiye-roman/urunno=0000000591099
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
961 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content