close

Enter

Log in using OpenID

LPM516 - Bursa Teknik Üniversitesi

embedDownload
Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Lif ve Polimer Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
LPM516
İletken Polimerler
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
LPM516
İletken Polimerler
T+U
Kredi
AKTS
4
3,50
6,50
Dersin Dili:
Türkçe
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Lif ve Polimer Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Bu dersin amacı, iletken polimerlerin oluşumunun, çalışma mekanizmasının, özelliklerinin ve uygulama alanlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
anlatım, ödev, sınav
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bedeloğlu
Dersi Veren:
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bedeloğlu
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Gordon G. Wallace, Geoffrey M. Spinks, Leon A. P. Kane-Maguire, Peter R. Teasdale, CONDUCTIVE ELECTROACTIVE POLYMERS, Intelligent Polymer Systems, 2009
(third ed.)
György Inzelt, Editor F.Sholz, Conducting Polymers, A New Era in Electrochemistry, 2008.
:
:
:
:
25
50
25
Gordon G. Wallace, Geoffrey M. Spinks, Leon A. P. Kane-Maguire, Peter R. Teasdale, CONDUCTIVE ELECTROACTIVE POLYMERS, Intelligent Polymer Systems, 2009
(third ed.) György Inzelt, Editor F.Sholz, Conducting Polymers, A New Era in Electrochemistry, 2008.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Akıllı malzemeler olarak iletken polimerler
İletken polimerlerin yapısal ve fiziksel özellikleri.
Polipirolün oluşumu ve kullanılan yöntemler
Polipirolün özellikleri ve nano-yapılı polipirol
Polianilinin sentezi ve kullanılan yöntemler
Polianilinin çeşitleri ve özellikleri
Ara sınav
Politiyofenlerin sentezlenmesi
Politiyofenlerin çeşitleri ve özellikleri
İletken polimerlerin çözelti halinde işlem görmesi
İletken polimerlerin eriyik halinde işlem görmesi
İletken polimerlerin lif haline getirilmesi
İletken polimerlerin baskı teknolojileri
Öğrenci sunumları
Final Sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
İletken
İletken
İletken
İletken
İletken
polimerlerin yapıları hakkında bilgi edinilmesi
polimerlerin çalışma mekanizmaları hakkında bilgi edinilmesi
polimerlerin özelliklerini etkileyen parametrelerin ve nasıl etki ettiklerinin öğrenilmesi
polimerlerin uygulama alanlarının öğrenilmesi
polimerlerle uygulama yapılarak cihaz içerisinde gösterdiği etkinin anlaşılması
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P07
P06
Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı koyabilme becerisi.
Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Lif ve Polimer Mühendisliği alanı veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü
olarak aktarabilme becerisi.
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma becerisi.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme.
Kazanılan fen ve mühendislik bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine kullanarak Lif ve Polimer Mühendisliği alanındaki problemleri kurgulayabilme.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve yorumlama becerisi.
Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
Lif ve Polimer Mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
P08
P10
P09
P02
P01
P03
P05
P04
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
9
3
27
Sınıf Dışı Ç. Süresi
1
60
60
Ödevler
4
20
80
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
10
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
0
%0
Uygulama
4
3
12
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Ara Sınav
1
%25
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
1
%25
Devam
0
Uygulama
Toplam
%50
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Tüm
4
4
3
3
4
5
4
4
Ö01
4
4
3
4
4
4
5
4
Ö02
4
3
3
3
4
5
4
4
Ö03
3
3
3
3
4
4
4
4
Ö04
3
4
4
3
4
5
4
4
Ö05
4
4
3
4
4
5
3
4
0
195
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content