close

Enter

Log in using OpenID

ARALIK 2014 AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI NÖBET

embedDownload
ARALIK AYI YENİKENT DEVLET HASTANESİ NÖ BET LİSTESİ
A D I SO YAD I
SİCİLİ
UNVANI
DRU 1G 6S
Doktor
Arifiye 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
0112.2014
16:00-24:00
BehireGÖK
H52481
Yrd. Saß. Per.
Ardiye 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
16:00 - 24:00
Eralp YAVUZ
DR 100204
Doktor
Arifıye 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
16:00 - 24:00
H70628
Yrd. Saft. Per.
Arifıye 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
16.00 - 24:00
DR91504
Doktor
Arifiye 7 Nolıı Aile Hekimliği Birimi
TrlaJ
02.12.2014
16:00-24:00
H57989
Yrd. Saß. Per.
Arifıye 7 Nolu Aile Hekimliyi Birimi
TrlaJ
02.12.2014
16:00 • 24:00
16:00 - 24:00
16:00-24:00
Erol KARATAY
Nagıhan Hazar
M ehm et Levent Zeki UYAN
Havva ALTINSOY
G Ö R E V YERİ
G Ö R E V L E N D İR İL D İĞ İ B İR İM
G Ö R E V T A R İH İ VC S Ü R E S İ
Haşan AYGÖR
DR81642
Doktor
Kaynarca I Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
02.12.2014
Derya ÖZTÜRK
F.64691
Yrd. Saft. Per.
Erenler 20 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
02.12.2014
M ehm et KALAYCI
Bilgen ÖRS
DR93650
Doktor
Hendek 20 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
02.12.2014
16:00 - 24:00
H5S297
Yrd. Sağ Per.
Adap/an 1 Nolu Aile Hekimli# Birim»
Poliklinik
02.12.2014
16:00 • 7.4:00
Tuba SABAH KARA
D R 117828
Doktor
Erenler 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
03.1.2.2014
16:00 - 24:00
Döndü ALTINDAĞ
E48992
Yrd. Saft. Per.
Erenler 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
03 12.2014
16:00 - 24:00
Zafer Hüseyin YILDIZ
DR90980
Doktor
Erenler 12 Nolu Aile Hekimliği Rlrimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00-24:00
Ali SUVEREN
DR1617.S4
Doktor
Adapazarı 76 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00-24:00
E78949
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 76 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00 • 24:00
DR14394S
Doktor
Adapazarı 75 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trıaj
04.12.2014
16:00 - 24:00
2 85 S1 163594
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 75 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Tnaj
04.12-2014
16:00 - 7.4:00
DR126066
Doktor
Adapazarı 73 Nolu Aile Heklmlıfcl Birimi
Poliklinik
04 12-2014
16:00-24:00
E57732
Yrd. Saft. Per.
Adapazorı 30 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
04 12.2014
16:00-7.4:00
Adapazarı 72 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Tria)
05.12.2014
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
Seda KÜÇÜKDAÖ
Ali KAYA
Aynur ERARSLAN
Haşan A LAK
Zuhal ÇETİN GÜLSEVEN
Bahar ÛZBAY
DR60931
Doktor
Gülçin ÛNVER
Bölent KINALI
H82004
Yrd. Sog. Per
Adapazarı 72 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
05.12.2014
DR73507
Doktor
Adapazarı 55 Nolu Aile H e k im d i Birimi
Poliklinik
05.12.2014
Özlem SÖ N M EZ
DR797S2
Doktor
Serdlvan 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
0G.12.2014
08:00 • 16:00
E53228
Yrd. Saß Per
Serdıvan 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trıaj
06.12.2014
08:00 • 16:00
Nevin YENER YAMAÇ
DR82093
Doktor
Arıfiye 3 Nolu Aile Hekimli}*! Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 -16:00
Semlha ÇAKM AK
E66614
Yrd. Sağ. Per.
Ariflye 3 Nolu Aile Heklmllfil Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 • 16:00
Gürhan GÜRLER
DR86136
Doktor
Geyve 7 Nolu Aile Saftlıfjı Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 -16:00
Caner GÜREL
67885252306
Doktor
Adaparan 70 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
06.12.2014
Stdıka M A N A V
E45216
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 63 Noiu Aile Hekimliği Birimi
Trlaj
06.12.2014
16:00 - 24:00
DR61819
Doktor
Adapazarı 60 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
E42738
Yrd Sag. Per.
Adapazarı 60 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 - 24:00
DR78266
Doktoı
Poliklinik
06.12.2014
16:00 - 24:00
E4S812
Yrd Sag. Per.
Adapazarı 59 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Adapazarı 51 Nolu Aile Heklmlifti Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 - 24:00
DK109103
Doktor
Tıiaj
07.12.2014
0 8 :0 0 -1 6 :0 0 -
Yusuf AKYOL
ALİ EKŞİ
SÜMEYLA YURDAKUL
Sedat GÜNGÖR
Fatma ÇOBAN
Ilhan A IT IIN D A Ğ
Kaynarca 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
16:00 - 24:00
Türkan CAN
E42729
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 17 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
07.12.2014
DR6449S
Doktor
Adapazarı 57 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
08:00 -1 6:0 0
Melek SEVİNÇ
28667347924
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 57 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
08:00 -16:00
Sinan SEVİNÇLİ
DR54773
Doktor
Adapazarı 56 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Poliklinik
07.12.2014
08:00 • 16.00
Hülya DİNÇ EKİZ
H94962
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 56 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
08:00 -16:00
Fatih FİL
DR95460
Doktor
Adapazarı 69 Nolu Aile Hekimliği Birim»
TriaJ
07.12.2014
16:00 - 24:00
MURAT ÖZTATAH
DR54313
Doktor
Adapazarı 68 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00-24:00
Ayşegül BAYGIN
H60546
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 61 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 - 24:00
DURMAN DAHİN
DR60769
Doktor
Adapazarı 67 Nolu Allo Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 • 24:00
E59S84
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 67 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 - 24:00
D R 121237
Doktor
Adapazarı 63 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trloj
08.12.2014
16:00 - 24:00
Seyra Duru ÇAKAR Ö 2DEM İR
H95080
Yrd Saft. Per.
Adapazarı 70 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
08.12.2014
16:00 - 24:00
Selıih.ıttın ORAL
DR92038
Doktor
Adapazan 46 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
08.12.2014
16:00 24:00
Yeşim KILIÇ ÖZER
H 34244
Yrd Sag. Per.
Adapazarı 46 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
08.12.2014
1 6:0 0 -24 :0 0
Nesrin ÇAKICJ
DR78241
Doktor
Adapazarı 20 Noiu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
08.12.2014
16:00 • 24:00
M erve EYİCAN
.13664269582
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 20 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
08.12.2014
16:00 - 24:00
DR78442
Doktor
Adapzarı 24 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
09.12.2014
16:00-24:00
Okan ESENOĞLU
SEYHAN YILMAZ AKAR
Ahm et TIĞLI
İbrahim AK KAYA
08:00 -16:00
DR12820S
Doktor
Akyazı 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
09.12.2014
16:00 - 24:00
20243630482
Yrd. Saß. Per.
frenler 21 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
09.12.2014
16:0 0 *24 :0 0
Erdinç A l IS
DR72371
Doktor
Adapazarı 18 Nolu Aile HokJmnrıliğl Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Zehra ARA
E31550
Yrd Saft. Per.
Adapazarı 18 Nolu Aile Heklmmllğl Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:00 • 24:00
Çiğdem ÇELİK
DR83724
Doktor
Adapazarı 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:00 - 24:00
Dilek OKUR
H94869
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:00-24:00
Esra SAVAŞ
DR111690
Doktor
Triaj
10.12.2014
16:00-24:00
Çetin ÖZLN
DR83205
Doktor
Adapazarı 13 Nolu Aile Hekimliği Birlini
Triaj
10.12.2014
16:00 - 74:00
Esra KEFELİ
E77S70
Yrd Sag. Per.
Adapazan 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
10.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Gülden M ARANG O Z
DR120222
Doktor
Karasu <« Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
10.12.2014
16:00 - 24:00
HÜLYA KEMİK
LEYLA ÜLKER
DR61169
Adapazarı 45 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
10.12.2014
16:00-24:00
E36SS2
Doktor
Yrd Saß. Per.
Adapazarı 45 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
10.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Halil Ihsan URLU
DR89411
Doktor
Adapazarı 71 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
11.12.2014
16:00 - 24:00
37771560488
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 71 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
11.12.2014
16:00 - 24:00
DR65980
Doktor
Adapazarı 49 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:00 - 24 .-00
E45190
Yrd. Sa ğ. Per.
Adapazarı 49 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Kamil HAMSİCİ
DR84917
Doktor
Adapazarı 40 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:00 - 24:00
Güllüm ŞİMŞEK
2324S21S442
Yrd. Sag. Per.
Adapazan 39 Nolu Aile Hekimliği Bitimi
Poliklinik
11.12.2014
16:00 • 24:00
E53229
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 37 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
1 6 :0 0 -24 :0 0
Doktor
Adapazan 41 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Trio)
12.12.2014
16:00 - 24:00
M urat M ACUN
Şeym am ırÇ EU B i
Hicret ÜSTÜN
Ergûn TOKGÖZ
Şule KOZAN
Sevim TÜRK
Gökhan AYDIN
DR81576
|
Akyazı 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Semlha TUL1.UM
H9S058
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 41 Nolu Aile Hekimliği Oinml
TrlaJ
12. İ Z 2014
16:00-24:00
DR88198
Doktor
Adapazan 42 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:00-24:00
E67424
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 42 Nulu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
12 12.2014
16:00-24-00
Zeynep ÇALIŞKAN EKŞİ
DR92561
Doktor
Adapazarı 36 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Gürsev Uysal KÖLEMEN
E54668
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 36 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:00-24:00
DR89296
Doktor
Adapazan 48 Nolu Arle Heklmllftt Birimi
Triaj
13.12.2014
08:00 • 16:00
Bun* ATAMAN
Ser.jp AKÇAY
Esra GÜVEN ŞEYDA
Hanlfe EROĞLU
E45191
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 48 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
13.12.2014
08:00 - 16.00
Bahattln SAKALLI
DR72046
Doktor
Adapazarı 26 Nolu Aile Hekimli# Birimi
Poliklinik
23.12.2014
08:0 0 - 16:00
Gülbeyaz ÇÜÇEN
K41812
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 26 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
13.12.2014
08:00 • 16:00
DR62840
Doktor
Adapazarı 31 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
13.12.2014
08:00 - 16:00
Poliklinik
13.12.2014
0 8 :0 0 -16 :0 0
Triaj
13.12.2014
16:00-24:00
16:00 - 24:00
Sema ELM AS ULUSOY
Um mlye SAĞLAM
E40437
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 31 Notu Aile Heklmlißi Birimi
DR65608
Doktor
Adapazarı 44 Nolu Aile Hekimliği Birimi
H38851
Yrd. Soft. Per
Adapazarı 44 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
13.12.2014
DR59959
Doktor
Adapazarı 29 Nolu Aile Heklmllfil Birimi
Poliklinik
13.12.2014
16:00-24:00
DR953S3
}.7051488756
Doktor
Poliklinik
13.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sag. Per
Adapazarı 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Adapazarı 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
13.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Gaol AKYAR
DR45262
Doktor
Adapazarı 27 Nolu Aile Hekimliği Birimi
TrlaJ
14.12.2014
08:00 • 16:00
Nahıde KOROĞLU
DR7Z179
Doktor
Adapazarı 43 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
08:00 -1 6:0 0
HS3721
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 43 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
08:00 -16:00
Gülver DAYANIKLI
DR72255
Doktor
Adapazarı 22 Nolu Aile Hekimlifil Birimi
Poliklinik
14.12.2014
08:00 -16:00
Pazilot SİVRİ
D R 115968
Doktor
Adapazarı 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
14.12.2014
Zeynep KÖROĞLU
E57724
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 23 Nolu Aile Hekimliği Bırınıı
Trta|
14.12.2014
16:00 - 24:00
Nertflz rÜRKDCMjDU
E41659
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 27 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
14.12.2014
16:00 - 24:00
Mehm et İLBAŞ
Scvnur İLOAŞ
Ahm et EnRtn SARISARAÇ
Zafer Y IIM A 7
Dilek ÇFTİNOĞLU
Ra/İye SEKER YALCIN
Mehm et Gültekln ULUSOY
16:00 - 24:00
DR66398
Doktor
Adapazarı 32 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12J014
16:00 - 24:00
53734531180
E42/41
Doktor
Adapazarı 21 Nolu Alle Hekimlißl Birimi
Poliklinik
14.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 21 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
14.12.2014
16:00 - 24:00
DR66818
Doktor
Adopazarı 53 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
15.12.2014
16:00 - 24:00
E50387
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı S3 Nolu Alle Hekimllßl Birimi
Triaj
15.12.2014
16:00- 24 :00
DRS8424
Doktor
Adapazarı 52 Nolu Alle Hekimlißl Birimi
Poliklinik
15.12.2014
16:00 - 24:00
H52480
Yrd. Sag. Per
Adapazarı 52 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
15.12.2014
16:00 - 24:00
DR847S3
Doktor
Adapazarı 51 Nolu Aile Hekimliği Birimim
Poliklinik
15.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Arif'ıye 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
16.12.2014
16:00 - 24:00
IlKN U R ELM AS
DR74338
Doktor
Adapazarı 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
16.12.2014
16:00 - 24:00
Emel EROĞLU
H103477
Yıd. Sag. Per.
Adapazarı 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
16.12.2014
16:00-24:00
Fa mel la SARAÇ
DR70299
Doktor
Adapazarı 11 Nolu Alle Hekimllßl Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
M. Kadir AKKURT
Alev UYAN SUNGUR
D R 131144
Doktor
Adapazarı 10 Nolu Aile Hekimli/;! Birimi
Poliklinik
16.17..2014
16:00 - 24:00
503S0625118
Yrd Sag. Per
Adapazarı 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:00 - 24:00
Tuba ÖZEREN A LI İN
Hayriye ALTINTAŞ
APOULLAH UYÜAL
ESMA 1 OKKAN
Hüseyin ÇERAY
Bahriye BERBEROĞLU
Goncagül KARS
DERKAYÖZOENOfilU
0R75799
Doktor
Adapazarı 4 Nolu Alle Hekimliği Birimi
TrloJ
17.12.2014
16:00 - 24:00
Srdıka AYDIN MERAKLI
E38694
Yrd. Saß. Per,
Adapazarı 4 Nolu Alle Hekimliği Birimi
Trlaj
17.12.2014
16:00 - 24:00
M ac it GÜrkan BÜLBÜl
DRS3977
Doktor
Adapazarı 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12.2014
16:00 - 24:00
E67437
Yrd. Sag. Per.
Adapazarı 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12.2014
16:00-24:00
D R 107348
Doktor
AdaprtZiiıı 05 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12.2014
16:00 - 24:00
H94882
Yrd. Soft. Per.
Adapazarı 05 Nolu Aile Hekimliği Birim»
Poliklinik
17.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Trıoj
18.12.2014
16:00 - 24:00
Veysel Yaşar ÖRS
Sündüs DURSUN AYGIN
GCilcnıı ÇÖLBAY
Elife AKDAŞ
Ali Ulvi ULUSOY
Zeynep PEHLİVAN
DRS2433
Doktor
Adapazarı 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
43252341026
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Triaj
18.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
18.12.2014
16:00 - 24:00
İbrahim AFŞARİ
DR64494
Doktor
Adapazarı 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
Melike AKKAYA
45079285842
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 2 Nolu Aile Hekimliği ÖirımJ
Poliklinik
18.12.2014
16:00 - 24:00
16:00 - 24:00
Triaj
19.12.2014
Poliklinik
19.12.2014
16:00 - 24:00
Trlaj
19.12.2014
16:00 - 24:00
Trtaj
23.12.2014
16:00 - 24:00
Poliklinik
23.12.2014
16:00 - 24:00
Yasemin TEKİN
E67445
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 35 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Serpil OKTAY
E81570
Yrd. Saft. Per.
Erenler 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Necla TOPAL
H39237
Yrd. Soft Per.
Adapazarı 34 Noîu Aile Hekimliği Birimi
Tahlr M urat GUNAL
DR70182
Doktor
Erenler 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Havva Burcu GÜ LAl
D R 120702
Doktor
Adapazarı 74 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sultan ZERDALİ
Canan ĞÜZELKAYA
H95083
Yrd. Saft Per.
Yrd. Saß. Per.
Adapazarı 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
23.12.2014
16:00 - 24:00
Adapazarı 74 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
23.12.2014
16:00 - 24:00
furgay Turgut ERKAI.
D R78885
Doktor
Erenler 17 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
24.12.2014
16:00 - 24:00
H69731
33019435952
Yrd. Saft. Per.
Erenler 17 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
24.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Yrd. Saft. Per.
Karasu 15 Nolu Aile Hekimliği
Poliklinik
24.12.2.014
16:00-24:00
Hatice ONUR
Hacer SEVİNÇ
E67356
ARALIK AYI KADIN D O Ğ U M VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
G Ö R E V YERİ
G Ö R E V L E N D İR İL D İĞ İ B İR İM
G Ö R E V T A R İH İ V E S Ü R E S İ
SİCİLİ
ÜNVANI
D R 124387
Doktor
Kaynarca 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
Tülin KAPTI
D R 143758
Doktor
Erenler 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
16:00 - 24:00
Şerife TÜRK
H54195
Yrd. Saft. Per.
Erenler 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
01.12.2014
1 6:0 0 -24 :0 0
Filiz SAVK ÇELEBİ
DR84354
Doktor
Arıfiye 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
02.12.2014
16:00 - 24:00
A D I SO Y A D I
Abdullah ŞAHİN
16:00 - 24:00
647920151566
Yrd. Saft. Per.
Ariflye 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
02.12.2014
16:00 - 24:00
DR44308
Doktor
Erenler 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00 - 24:00
E53833
Yrd. Saft. Per.
Erenler 15 Nolu Aile Hekimli# Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:0 0 -74 :0 0
DR114410
Doktor
Serdivan 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00 - 24:00
H84689
Yrd. Saft. Per.
Serdivan 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
03.12.2014
16:00 - 24:00
Berna YALÇIN
D R 101801
Doktor
Erenler 14 Nolu Aile Hekimliftı Birimi
Poliklinik
04.12.2014
16:00 - 24:00
M ehm et TEVDİK
DR144642
Doktor
Knrapûrçek 2 Nolu Aile Heklmllfti Birimi
Poliklinik
04.12.2014
16:00
Nermln ÇEVİREN
E78569
Yrd. Saft. Per.
KarapOrçek 2 Nolu Aile Hekimllfti Birimi
Poliklinik
04.17.2014
16:00 - 24:00
Erenler 13 Nolu Aile Hcklmlifti Birimi
Poliklinik
05.12.2014
16:00 - 24:00
Erenîer 1.3 Nolu Aile Hekimliği B'rımı
Poliklinik
05.12.2014
16:00 - 24:00
Kampürçek 3 Nolu Aile Hekirrılll'i Birimi
Poliklinik
05.12.2014
Esra TOKER GÜNÇIKAN
Bahar ÖZÜN KALKAN
Arzu CAN
İsmet BİLDİK
Melike TUNCAY BALIK
Yunus ÇİFTÇİ
Nalon TEMEL
M . Süreyya KÜÇÜK
DR 12.2994
Doktor
£81513
Yrd. Saft. Per.
DR126122
Doktor
24:00
16:00 - 24:00
Dr. C : ^ ‘*. ’•
58213360626
Yrd. Sag. Per.
Karapörçek 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
05.12.2014
Şule BAĞCIOĞLU
Şule SEVER
OR119469
Doktor
Karosu 6 Nolu Aile Hekimllfti Birimi
Poliklinik
29.12.2014
16:00-24:00
Yasemin KALKAN
D R 130794
Doktor
Kaynarca 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 • 16:00
Ufuk BABA
16:00-24:00
DR112475
Doktor
Erenler 8 Nolu Aile Hekımllflı Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 - 16:00
Ffltma ÇALIŞKAN
E38674
Yrd. Sag. Per
trenler 8 Nolu Aile Hekimli# Birimi
Poliklinik
06.12.2014
08:00 -16:00
Betül NALBANT
DR97852
Doktor
Erenler 9 Nolu Aile Hekimli/,! Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 - 24:00
E42743
Yrd. Sağ. Per.
Erenler 9 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 - 24:00
M elahat 1 u r s u n
Meltem CER AY
Nuran AÎTJ
DR57199
Doktor
Erenler 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 * 24:00
E63019
Yrd. Sag. Per.
Erenler 4 Nolu Aile Hcklmliftl Birimi
Poliklinik
06.12.2014
16:00 ♦24:00
Ebru GENÇ DURU
DR124156
Doktor
Arifiye 9 Nolu Aile Heklmllfti Birimi
Poliklinik
07.12.2014
MUHAMMET METİN
DR66855
Doktor
Adapazarı 66 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
ŞtNCıÜL ULU
E42726
Yrd Saß. Per.
Adapazarı 66 Nolu Aile Hekimlini Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 •24:00
Cemil ÖZEL
DR62705
Doktor
Adapazan 65 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 - 24:00
41185408168
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 65 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
07.12.2014
16:00 - 24:00
Poliklinik
08..12.2014
16:00 - 24:00
Bahar TAŞAR
Sarflnaz Gonca SAVAŞ
Özcan ÖZOEMİR
Yasemin AKAR OCAK
DR160799
D R 108350
38182508410
Doktor
Karasu 11 Nolu AUt* Hçklmlifti Birimi
08:00 -16:00
16:00 - 24:00
Doktor
Karopürçek 1 Nolu Aiir Hekimliftl Birimi
Poliklinik
08.12.2014
16:00-24:00
Yrd Saft. Per.
Karupüryek 1 Nolıı Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
08.12.2014
16:00 - 24:00
D R 117581
Doktor
Akyazı 8 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
09.12 2014
16:00 - 24:00
Öznut SAVUR
E 78800
Hendek 20 Nolu Aile Hckımüfti Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:00-24:00
Şevki BOYRAZ
DR 105470
Yrd. Sag. Per.
Doktor
Akyazı 9 Nolu Aile Hekimllfii Birimi
Poliklinik
09.12.2014
16:00 • 24:00
Ayşe AKYÛZ ŞAŞM AZ
CJR84268
Doktor
Erenler 1 Nolu Aile Hekimliftl Birimi
Poliklinik
10.12.2014
16:00- 24.00
Nagihan KURT
Emine CANAVAR
E67403
D R 128945
Yrd. Sag. Per.
Doktor
Erenler 1 Nolu Aile Mukimlisi Birimi
Poliklinik
10.12.2014
16:00 - 24:00
Akyazı 15 Nolu Aile Hekimliği Bitimi
Poliklinik
10.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Fikriye TINIÇ
DR47958
Doktor
Serdlvan 5 Nolu Aile Hekimliği Birlini
Poliklinik
11.12.2014
16:00 - 24:00
H95139
Yrd. Saft. Per.
Serdlvan 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:0ü - 24:DÜ
D R 143757
Doktor
Akyazı 3 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:00 - 24:00
Döndü BOYRAZ
E56364
Yrd. Saß. Per.
Akyazı 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
11.12.2014
16:00 • 24:00
Mustafa SOYSAL
D R 143797
Doktor
Geyve 9 Nolu Aile Saglıftı Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:00 - 24:00
DR51497
Doktor
Erenler 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
12.17.2014
16:00-24:00
E78261
Yrd. Sag. Per.
Erenler 18 Nolu Aile Hekimlini Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:00-24:00
30088779406
Yrd. Sag. Per.
Erenler 23 Nolu Aile Heklmllfti Birimi
Poliklinik
12.12.2014
16:00 - 24:00
DR83382
Doktor
Arifiye 6 Nolu Aile Heklmlıftl Birimi
Poliklinik
13.12.2014
08:00 -16:00
Akyazı 19 Nolu Aile Hekimlipi Birimi
Poliklinik
13,12-2014
08:00 - 16:00
Geyve 2 Nolu Aile Saj’lıftı Birimi
Poliklinik
13.12.2014
08:00 -16:00
Adapazan 64 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Poliklinik
13.12.2014
08:00 • 16:00
Erdal ACAR
özlem SEZER SARI
0£uz SÜRMELİ
Zeynep Sevim BÜYÜKAVCl
Ke/ban YİĞİT
Pelin MEŞE
Sınan ŞEN
PINAR YILMAZ BEK İ AŞ
Gökhan ÖZARKUN
Büşta Zeynep ALDFM İR
Pınar YİĞİT ERASLAN
Yasin TATLI
E64126
Yrd. Saß. Per.
DR107927
Doktor
26545897400
Yrd. Saß. Per.
DR 118142
Ooktor
Kaynarca 6 Nolu Aile Hokimliftl Birimi
Poliklinik
13.12.2014
16:00-24:00
K71831
Vrd. Sog. Per.
Kaynarca 6 Nolu Alie Hekimli/»« Birimi
Poliklinik
13,12.2014
16:00-24:00
Oktay ERASl-AN
DR118204
Doklor
Kaynarca 7 Nolu Aile Hekimfiğı Birimi
Poliklinik
Ayşe Uğur DEMİRLİ
DR42929
Doktor
Arifiye 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
08:00- 16:00
H38069
Yrd. Saft, Per.
Arifiye 2 Nolu Aile Hekim li# Dirimi
Poliklinik
14.12.2014
0 8:0 0 -16 :0 0
0 8:0 0 -16 :0 0
Hanife AKSU
13.12.2014
16:00 • 24:00
Ercan GÖNENÇ
DR50913
Doktor
Erenler 2 Nolu AJle Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
Ekrem YILMAZ
DR59705
Doktor
Erenler 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
Erenler 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
14.12.2014
16:00 - 24:00
16:00 - 24:00
Sibel ÇAKIR KARASU
Ra}lt KARAAYTAÇ
E67438
Yrd. Saß. Per.
DRS6385
Doktor
Geyve 1 Nolu Aile Safclıftı Birimi
Poliklinik
14.12.2014
16:00 - 24:00
f-ıkret ÖZ1ÜRK
DR78192
Doktor
Serdivan 21 Nolu Aile Hekimliği Dirimi
Poliklinik
15.12.2014
16:00 - 24:00
E59508
Yrd. Sag. Per.
Serdlvan 21 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
15.12.2014
Derya BİÇER ERÖZER
DR75049
Doktor
Geyve 8 Nolu Aile Safilisi Birimi
Poliklinik
15.12.2014
16:00 - 24:00
16:00*24:00
İsmail ŞAKAR
DR40167
Doklor
Serdlvan 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:00 - 24:00
E62230
Yrd. Sağ. Per
Serdlvan 13 Nolu Aile Hekimimi Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:00 • 24:00
DR7612B
Doktor
Söğütlü 4 Nolu AJle Hekimliği Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:00 - 24:00
E5B223
Yrd. Sag. Per
Adapazarı 47 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
16.12.2014
16:00 - 24:00
DR9S899
Doktor
Serdlvan 15 Nolu Aile Hekimliği Birırnı
Poliklinik
17.17..2014
16:00 • 24:00
Emriye Ece ÖZEN
E47399
Yrd. Saft. Per.
Serdivan 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12-2014
16:00 - 2.4.•OO
Nilüfer TURHAN
DR106588
Doktor
Erenler 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12.2014
16:00 - 24:00
E49004
Yrd. Sağ. Per.
Erenler 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
17.12.2014
16:00 - 24:00
Semra G Ü M Ü Ş GÜZEL
A V K YILDIRIM
Cem Sungur TVJTUK
Gatme GÖK
Sibel GURSOY
Emine MERSİN
Yakup ÇETİNTAŞ
Serpil REÇBER
Tarık KARADAĞ
Ayla ÖZTEN
Aykut KURBAN
Pınar ÇOLAKOĞLU
Haccr ALKAN UĞUR
DR66326
Doktor
Serdlvan 17 Nolu Ailn Hekimliği Birimi
Poliklinik
18.12.2014
16:00 - 74:00
E67428
Yrd. Saft. Per.
Serdlvan 17 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
18.12.2014
16:00 - 24:00
DR81488
H60340
Doktor
Söğütlü 1 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Poliklinik
18.12.2014
Yrd. Saß. Per.
Söğütlü 1 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Poliklinik
18.12.2014
16:00-24:00
16:00 - 74:00
16 00 - 24:00
D R 128475
Doktor
Serdivan 7.4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
19.12.2014
70273041G66
Yrd. Sag. Per.
Yrd. So£ Per.
Serdivan 24 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Serdivan 6 Nolu Aile Hekimliği Dirimi
Poliklinik
19.12.2014
16:00 - 24:00
Poliklinik
19 12.2014
16:00 - 24:00
H51511
D R 111990
Doktor
Söğütlü 2 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
20.12.2014
E67384
Yrd. Sag. Per.
Söğütlü 2 Nolu Aile Hekimliftl Birimi
Poliklinik
20.12.2014
08:00 -1 6:0 0
DR90037
Doktor
Geyve 3 Nolu Aile Sağlığı Birimi
Poliklinik
20.12.2014
08:00 • 16:00
Türkan AYTAR
E451.98
Yrd. Sag Per.
Serdlvrirı 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
20.12.2014
08:00 • 16:00
Ayşe AKSOYLU
E35084
Yrd Saft Per.
Serdivan 7 Nolu Aile Hekimliftl Birimi
Poliklinik
20.12.2014
08:00 -1 6:0 0
0R73315
Doktor
Hendek 05 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Poliklinik
21.12.2014
08:00 -1 6 :0 0
E49246
Yrd. 5aß. Per.
Serdivan 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
08:00 - 16:00
DR95459
Doktor
Adapazarı 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
08:00 -1 6:0 0
55105334512
Yrd. Sağ. Per.
Adapazarı 8 Nolu Aile Hekimliftl Birimi
Poliklinik
21.12.2014
08:00 -1 6:0 0
E49252
Yrd. Safi Per.
Serdivan 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
0 8 :0 0 -1 6 :0 0
DR89902
Doktor
Adapazarı 33 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
16:00 • 24:00
M59433
Yrd Saj*. Per
Adapazarı 33 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
16:00 - 24:00
M o n su r KAVAK
Hafise TEKİN
Mustafa MASAN
Sevil GÜÇLÜ
Nilgün DERTÜ
FeyraYILMAZ YURTGAN
Belgin ATA
Oerya MUTLU
Gürkan M U RA İ DAĞI
Nevin KARAKULLUKÇU
0 8:0 0 -16 :0 0
Ebru ERDOĞAN CO$AN
DR81330
Doktur
Adapazarı 19 Nolu Allo Hekimliği Birimi
Poliklinik
21.12.2014
16:00-24:00
38899484632
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 19 Nolu AHe Hekimliği Dirimi
Poliklinik
21.12.2014
16:00 - 24:00
ÛR97806
Doktor
Seıdivan 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
22.12.2014
16:00 - 24:00
Abdullah KAYA
OR84875
Doktor
Serdivan 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
22.12.2014
16:00-24:00
Nürsel AKBABA
H5S0Z3
Yrd. Saft. Per.
Serdlvan 1 ? Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
22.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Aynur BAYRAK KUPEU
E53905
Yrd Sag. Per.
Erenler 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
22.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
DR83037
Doktor
Serdivan 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
23.12.2014
16:00-24:00
E79443
Yrd. Sag. Per.
Serdivan 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
23.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
M erve CİVELEK
Sa.de Eda CEÖEÜ
Leyla SERT ÖZEN
TUĞDA UYSAL
Ali SUBAŞI
Nurcan ERKAN
Hüseyin ÖZDEMİR
Havva TERZİ
fiilgehan Bozkurt GEZGİN
DR 101472
Doktor
Serdivan 18 Nolu Aile Hekimliği Bîrimi
Poliklinik
24.12.2014
16:00-24:00
39496467310
Yrd. Saf,- Per
Serdivan 18 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
24.12.2014
16:00-24:00
DR53237
Doktor
24.12.2014
Yrd. Sağ. Per.
Serdlvan 20 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Serdivan 20 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
H41625
Poliklinik
24.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
16:0 0 -24 :0 0
DR8542S
Doktor
Erenler 22 Nolu Alle Hekimliği Birimi
Poliklinik
25.12.2014
16:00 - 24:00
Melek M Ü SLlM
71896040334
Yrd Sag. Per.
Kaituu 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
25.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
M ustafa YILDIZ
D R 133847
Doktor
Akyazı 20 Nolu Aile Hakimimi Birimi
Poliklinik
26.12.2014
16:00-24:00
Zeynep SEZER
D R 1 19893
Doktor
Akyazı 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
26.12.2014
Kimya Seda ELAGÖZ
DR 14 2 368
Doktor
Seıdivan 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
27.12.2014
08:0 0 -16 :0 0
Pelin AKÇAYIH
26485702284
Yrd. Saft. Per.
Hendek 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
27.12.2014
08:00 • 16:00
Veli AYDOĞAN
DR31907
Doktor
Söğütlü 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
27.12.2014
16:00 - 24:00
E74484
Yrd. Saß. Per.
Akyazı 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
27.12.2014
16:00 - 24:00
Eser TURAN
D R 144304
Doktor
Akyazı 19 Nolu Aile Hekimliği Binml
Poliklinik
27.12.2014
16:00 - 24:00
Erdem
D R 367808
Doktor
Karasu 16 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
28.12.2014
08:00 - 16:00
Ahmet BAYRAKÇI
DR77261
Doktor
Adapazarı 47 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Poliklinik
28.12.2014
08:00 - 16:00
Alptekin CEYLAN
DR132997
Doktor
Serdivan 25 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
28.12.2014
16:00-24:00
E77756
Yrd. Saft. Per.
Serdivan 25 Nolu Alle Hekimlimi Birimi
Poliklinik
28.12.2014
16:00 - 24:00
DR74322
Doktor
28.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Yrd. Saft. Per.
Serdlvan 22 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Serdlvan 22 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
E67420
Poliklinik
28.12.2014
16:00-24:00
D R 107812
Doktor
Geyve 5 Nolu Aile Sağlığı Bu imi
Poliklinik
29.12.2014
16:00 - 24:00
Sultan SÜRMELİ
ç a l iş k a n
fili/. YUM AZ
Meryem KAYA
Selime KOÇ
Akın OKUMUSOĞLU
16:00 - 24:00
Yrd Saft. Per.
Akyazı 7.0 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
29.12.2014
16:00 - 24:00
Ayten YILMAZ
OR55Ö54
Doktor
Erenler 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
30.12.2014
1 6 :0 0 -24 :0 0
Banj Hakan AYTUR
DR78S82
Doktor
Serdlvan 14 No!u Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
30.12.2014
16:00 - 24:00
E51S00
Yrd. Sağ. Per.
Serdivan 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
30.12.2014
16:00 - 24:00
DR60166
Doktor
Adapazan 54 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
31.12.2014
16:00 - 24:00
3r»32660S998
Yrd. Saft. Per.
Adapazarı 54 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Poliklinik
31.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
DR95636
Doktor
Geyve 6 Nolu Aile Sağlığı Birimi
Poliklinik
31.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Seda Uzun EFE
Zehra YANIK YA<SCi OG l u
Merdiye ATİOĞLU KUŞDOĞAN
NurgOl UĞ URDAN
Berrin BAYIR
ARALIK AYI KARASU DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SO YADI
SİCİLİ
Sertıat K KOKULU
D R101464
Şura ERDEM
515715764S6
Ali ASKIN
Neriman ÖZEN ÜNAL
DR117113
E43345
M . Lütfl AL
D IU 43761
Elife ÇELEN
E67368
Sevcan KftNÜUR
DR108168
H81997
F-crihan ACAR
Dursun Cemal MUTLU
Süreyya ILK6UN
Eda A SIA N BA Y HEKİM
DR128845
E79287
Ü NVANI
GÖREV Yfcfll
GÖREVLENDİRİLDİĞİ BİRİM
Doktor
Karasu 1 Nolu Aile Hekimliği 8irimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 - 2.4:00
Yrd. Sag. Per.
Karasu 1 Nolu Aile Hekimliği Dirimi
Karasu ilçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00-24:00
Doktor
Karasu S Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
Karasu ilçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
Yrd. Sag. Per.
16:00 -2 4:0 0
16:00-24:00
GÖREV TARİHİ VE SÜRESİ
Doktor
Karasu 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
03.12.2014
Yrd. Sağ. Per.
Karjısu 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00-24:00
Doktor
Karasu 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
04 12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sağ. Per.
Karasu 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
Karasu 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
05 12.2014
16:00 - 24:00
Karasu 10 Nolu Aile Hekimliği Birimim
Karasu İlçe D»*vlet Hastanesi
0S.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Karasu 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
08.12.2.014
Yrd. Sağ. Per.
Karasu 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu ilçe Devlet Hastanesi
08.12.2014
1 6:00-24:00
16:00 - 24:00
Doktor
Karasu 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Oevlet Hastanesi
09.12.2014
16:00-24-00
Karasu 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
09 12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Karasu 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
10.12.2014
16:00 24:00
Doktor
Yrd. Sağ Per.
16:00-24:00
Semra TOPÇU
DR121459
43102868574
KERİM TERZİ
DR168039
Emine UYGUN
47284729340
Rukrye SAKA
DR140674
Salim ÇETİN
H95045
Yrd 5ağ Per.
Karasu 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
10.12.2014
16:00-24:00
Celalettin Eren OĞUZ
Aılfe KÖSE USLU
D R111499
E53859
Doktor
Yrd. Sağ Per.
Karasu 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
Karosu İlçe Devlet Hastanesi
11.12.2014
16:00-24:00
16:00-24:00
Yrd. Sağ. Per.
11.12.2014
Fatma KARAKAYA
DR826S8
Doktor
Karasu 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu İlçe Devlet Hastanesi
12,12.2014
16:00*24:00
Nadlye A. KAHRAM AN
H62396
Yrd. Sağ. Per.
Karasu 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Karasu ilçe Devlet Hastanesi
12.12.2014
16:00 * 24:00
Hoceı ÇETİN
E59969
Yrd. Sağ. Per.
Karasu 9 Nolu Aıie Hekimliği Birimi
Karasu İtçe Devlet Hastanesi
15.12.2014
16:0 0 *24 :0 0
ARALIK AYI P A M U K O V A DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SO Y A D I
SİCİLİ
UNVANI
GÖREV YEKİ
GÖRIİVI İN D İR İLD İĞ İ HIIİİM
GÖREV TARİHİ VE SÛRESİ
Haşan COŞAR
DR85693
Doktor
Pamukova 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova ilçe Devlet Hastanesi
01.12-2014
Ercan AKD EM İR
DR82713
Doktor
Pamukova 4 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Pamukova ilçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00-24:00
Sibel ŞENER DERELİ
E42739
Yrd. Sağ. Per.
Pamukova 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Nazarı TEZER
DR84785
Zeynep MERT KAYNAR
H 65194
Yusuf YILDIZ
Nalan s e v i k y il a n c i
DR82371
Şebnem AKSUCU
DR84S29
M u sa ERGEN
Şule ARAL
DR83074
4797.6708610
E67404
16:00-24:00
Doktor
Pamukova 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00-24:00
Yrd. Sağ. Per.
Pamukova 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00-24:00
Doktor
Pamukova 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Safc Per.
Pamukova 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00-24:00
Doktor
Pamukova 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00-24:00
Doktor
Yrd. Sağ Per.
Pamukova S Nolu Aile Hekimliği Birimi
Pamukova 6 Nolu Aile Hekimi.ği Birimi
Pamukova ilçe Devlet Hastanesi
Pamukova ilçe Devlet Hastanesi
19.12.2014
16:00 - 24:00
1 6:0 0 -2 4 0 0
1912.2014
ARALIK AYI AKYAZI DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SO YADI
SİCİLİ
Ümit KANAUCI
İm ren GÜNÜÇ
11840237792
13361725840
Serdar YARIMBAŞ
DR86465
Kübra KARSU
UN VA N I
Doktor
Yrd. Sag. Peı
GÖREV VERİ
görevi
Akyazı 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
Akyazj ilçe Devlet Hastanesi
01.12 2014
fNOlttiLtıiĞI u I k I m
GÖREV TARİHİ VE SÜRESİ
01-12.2014
.16:00 - 24:00
16:00 - 24.-00
Doktor
Akyazı 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
Akyazı 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı ilçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00 - 24:00
Akyazı 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00 - 24:00
Hatice OYÜK
HU4950
Yrd. Saß. Per.
İsmail Hakla EROGlU
DR50472
Doktor
16:00 -2 4:0 0
16:00 - 24:00
fo to * BÜYÜK
61033136890
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00 • 24:00
Yasemin YILMAZ BULUT
E51582
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı ilçe Devlet Hastanesi
03.122014
16:00 - 24:00
Fırat KARADENİZ
GÜLTEN KAYA
DR100332
Doktor
Akyazı 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı ilçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
E43212
Yrd Sag Per.
Akyazı 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00- 24:00
Ertekln AYTAÇ
DR62077
Doktor
Akyan 13 Nolu Alin Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
05.12-2014
16:0 0 -24 :0 0
Sema DEM İR
E45022
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 13 Nolu Aile Hekimliği Bırtmi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Ishak ÇİFTÇİ
Neslihan DİNÇF.R
DR139911
E67408
Doktor
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 18 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı 18 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
Akyazı ilçe Devlet Hastanesi
09.12.2014
16:00-24:00
16:00-24:00
Ençln DEM İR
DR61697
Akyazı /İçe Devlet Hastanesi
E67370
DR141631
Doktor
Yrd Sag. Per.
Doktor
Akyazı 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Emine KAR
Ahm et ŞAKAR
Akyazı 14 Nolu Aile Hekimli#) Birimi
Akyazı 21 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
Alo/azı İlçe Devlet Hastanesi
Sedat Kil IC
DR95111
Doktor
Akyazı 22 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
11.12.2014
16:00 • 24:00
Semra KOC
H95056
Yrd. Sog. Per.
Akyazı 27. Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
11.12.2014
16:00 - 24:00
Erhan ÇETİN
Belmo ATEŞ
DR94720
Dilek ÇETİN KAPUCI
Şenel YILDIRIM
DR100651
H63549
E47896
M etin SEZGİN
D R129890
M e rve YAZICI
37102934346
Esra GÜREL
Yusuf Ziya DEMİRALAY
09.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014
16:00 - 24:00
16-00 • 24:00
16:00 - 24:00
Doktor
Akyazı 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
12.12.2014
16:00 • 24:00
Yrd. Saft. Per.
Akyazı 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devler Hastanesi
12.12.2014
16:00 •24:00
Doktor
Akyazı 24 Nolu AlleHeklmlİgl Birimi
Akyazı 24 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
15.12.2014
15.12.2014
16:00-24:00
16:00 • 24:00
16:00 • 24:00
Yrd. Sag. Per.
Doktor
Akyazı 25 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
16.12.2014
Akyazı 25 Nolu Aile Hcldmligl Birimi
16:00 - 24:00
Akyazı 16 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
16.12.2014
H94896
Yrd. Sag. Per.
Yrd. Sag. Per.
16.12.2014
16:00 - 24:00
DR67832
K44049
Doktor
Akyazı 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
17.12.2014
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
17.12.2014
16:00 - 24:00
16:00 - 24:00
DR97798
E42724
Doktor
Akyazı 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
18.12.2014
16:00 - 24:00
Sevim DERTLİ
Yrd. Sag. Per.
Akyazı 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
18.12.2014
16:00 - 24:00
Birsen CEVAHİROĞUJ TEKE
DR91027
Doktor
Akyazı 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
19.12.2014
16:00-24:00
AYNUR ATEŞ PAKAR
E47R96
Yrd. Saft. Per.
Akyazı 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Akyazı İlçe Devlet Hastanesi
19.12.2014
16:00 - 24:00
Erdal CANSU
Sibel ALTUNANAHTAR
A RA LIK AYI SA PA N C A İLÇE DEVLET HASTANESİ NÖ BET LİSTESİ
A D I SOYADI
Ayhan DEM İR
Nurcell DAĞKÖYLÜOĞUJ
SİCİLİ
DS83443
5 M 0 30 0 93 9 4
Ayşe AYYILDI7.
E34414
Ekrem ŞİRİN
DR47926
Selime ÖZEN
E60109
Ü N VA N I
¡GÖRF.V YERİ
GÖktlVlCNDİRİLDİĞ İ KİRİM
G Ö RFV TARİHİ V£ SÜRESİ
Doktor
Sopnncn 10 Nolu Aile Hekimli^* Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 • 24:00
Yrd. Saf;. Per.
Yrd. Sag. Per.
Sapanca 10 Nolu Aile Hekimliği Dirimi
Adapazarı 55 Nolu Aile Hekimliği Birim
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 - 24:00
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Sapanca 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00-24:00
Yrd. Sag. Per.
Sapancu 6 Nolu Aile Hekimliği Bilimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16-00 - 24:00
Ayşe 6ÜLYAR GÖRÜCÜ
DR88119
Doktor
Sapanca 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca /İçe Devlet Hastanesi
03.12.2C14
16.00-24:00
Jale G Ü M Ü Ş KORKM AZ
E67393
Yrd. Sag. Per.
Sapanca 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Nesrin GÜNOOĞDU
E41723
Yrd. Sağ. Per
Sapanca 1 Nolu Aile Hekimliği Bırıtnt
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00-24:00
Tufan Savaş KARACA
DR91249
Doktor
Sapanca 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00-24:00
Vlldan SERT
E76698
Yrd. Sag. Per.
Sapanca 8 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
Hasarı ASAN
Atıf Tülay AYTEKİN GÖK
DR51461
Doktor
Sapanca 7 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sag. Per.
Sapanca 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00 - 24:00
Hüseyin GÜNAYDIN
DRS8875
Doktor
Sapanca 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca ilçe Devlet Hastanesi
08.12.2034
16:00 * 24:00
Filiz ATA
ES4S05
Yrd. Sog. Per.
Sapanca 3 Nolu Aile Hekirnfığl Birimi
Sapanca ilçe Devlet Hastanesi
08.12.2034
16:00 - 24:00
Ulvi Nadir TONGUÇ
DR80î)34
Doktor
Sapanca 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca ilçe Devlet Hastanesi
09.12.2014
16:00-24:00
Nursel ÖZKAN
SG023307848
Yrd. Saft. Per.
Sapanca 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi
09.32.2014
16:00 - 24:00
E37187
ARALIK AYI FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SOYADI
SİCİLİ
ÜN VA N I
GÖREVYE&İ
Doktor
Ferizli 11 Nolu Aile Hekimli# Birimi
Yrd. Sag. Per.
Ferizli 11 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Doktor
Ferizli 1 Nolu Ailı* Hekimlimi Birimi
Yrd. Sağ. Per.
SöflütlÜ 4 Nolu A.iii HeVlmlip>i Bir im*
1150635
Yrd. Sağ. Per.
Ayşe 8İGEN
DR103910
E38676
İlker BİRİNCİ
D R115802
Nevcan HATİPOĞLU
E67409
Vehbi AM BER
DR88435
Elvan YAŞAR
66193094592
Rıdvan KARAGÖZ
DR115871
Gazı GURSES
20885S71860
Yücel MIZIRAKCI
DR112545
Nurdan ER1EK KIZILCA
H52494
Sevinç ALEM DAR
M etin KURŞUNOĞLU
GÖR EVtF.N’ÖlpÎ I.D 161 B İR İM
GÖREV TARİHİ VE SÜRESİ
F-en/lı ilçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
36:00-24:00
Feıuli İlçe Devlet Hastonesi
01.12.2014
36:0 0 -24 :0 0
Ferirli Iiçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00-24:00
Ferizli İtçe Devlet Hastanesi
0 2 1 2 2014
16:00-24:00
Ferizli l Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Yrd. 5ağ. Per.
Ferizli 2 Nolu Aile Hekim li# Birimi
Ferizli 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Ferizli İlce Devlet Hastanesi
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
03.12-2014
03.12.2014
16:00 - 24:00
16:00 24:00
16:0 0 -24 :0 0
Doktor
Ferizli 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
FerlzlJ İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
Yrd. Saft. Per.
Ferizli 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Ferizli 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Frrizll İlçe Devlet Haıtanesi
05.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sağ. Per.
Ferizli 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00 - 24:00
ARALIK AYI GEYVE İLÇE DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SOYADI
SİCİLİ
Emrullah KİRAZ
DR95453
Songül KARAÇAYIR
E488/4
ÜN VA N I
GÖllEV YERİ
Doktor
Geyve 10 Nolu Allı» Snfclıfa Birimi
Yrd. Saft. Per
Geyve 10 Nolu Allı» SaglıŞı Birimi
GÖi<EVir.NDİrİİLD]<‘ıi UİRİM
Geyve İlçe Dev. Hast.
Geyve ilçe Dev. Haıt.
GÖREV TAKIHİ VF. SÛRESİ
01.12.2034
16:00-24:00
01.12.2014
16:00-24:00
N u ra nöZ
E47906
Yrd. Saß. Per.
Geyve 2 Nolu Aile Sağlığı flırımı
Geyve ilçe Dev. N «t.
01.17.2Ö14
Fikriye ARAL AVCI
E38647
Yrd. Saft. Per.
Geyve 4 Nolu Aile Saglıfi» Birimi
Geyve ilçe Dev. Rast,
01.12.2014
16:00-24:00
Mehm et TUNÇ
DR116838
Doktor
Geyve 11 Nolu Aile Sağlığı Birimi
Geyve ilçe Dev. Hast.
02.12.2014
16:00
Kadrlye GÜltM
E'12747
Yrd. Sag. Per.
Goyve 11 Nolu Aile Saftl'È' Birimi
Geyve İlçe Dev Hail-.
02.12.2014
16:00- 24:00
16:0 0 -24 :0 0
24:00
Fatma HALICI
E67373
Yrd. 5aß. Per.
Geyve 5 Nolu Aile Saglıftı Birlini
Geyve İlçe Dev. Hast.
02.12.2014
1 6:00-24:00
Nuran 5AHİN
E44681
Yrd. Sag- Per.
Geyve 6 Nolu Aile Safclıijı Birimi
Geyve İlçe Dev. Hast.
02.12.2014
36:00-24:00
Ruzıye DEMİRCİ
H62986
Yrd. Sag. Per.
Geyve 7 Nolu Aile Sağlığı Birimi
Geyve ilçe Dev. Hast.
02.12.7014
16:00 24:00
Şebnem GUIUCU
DR35571
Doktor
Geyve 13 Nolu Aile Sağlığı Birimi
Geyve İlçe Dev. Hoşt
03.12.2014
16:00 - 24:00
Ülkü M Ü LAYİM
E45686
Yrd. Saß. Per
Geyve 13 Nolu Aile Sofilisi Birimi
Geyve İlçe Dev. HasL
03.122014
M c rvc KABASAKAL
E7840B
Yrd. Sag. Per.
Geyve 8 Nolu Aile Şaftlımı Blrlrnl
Geyve İlçe Dev. HasL
03.12.2014
16:00-24:00
16:00 • 24:00
Selvihan ÇUBUKÇU
H95054
Yrd. Sag. Per.
Geyve 9 Nolu Aile Saj'jlı/’i Birimi
Geyve ilçe Dev. Hast.
Meryem ÇELİK
E6740?
Yrd. Sag. Per.
Geyve 12 Nolu Aile Şaftlımı Birimi
Geyve İlçe Dev. Hast.
03.12.2014
03-12.2014
16:00 - 24:00
16:00 - 24:00
ARALIK AYi KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ NÖ BET LİSTESİ
A D I SOYADI
SİCİLİ
UN VA N I
GÖRKV YfcRİ
'G ÖRF.VtENp^ÎLDlĞ İ llillİM
GÜREV TARİHİ V f SURF.5İ
Ooktor
Kaynarca 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi
0112.20.14
16:00 - 24:00
Zehranur AKI
Ayşegül KORKMAZ
DR112066
217.09597634
Yrd. Sag. Pcr.
Kaynarca 1 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 • 24:00
39472465314
Yrd. 5oğ. Per.
Kaynarca 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
16:00 - 24:00
Salih HIZLI
K54746
Yrd. Saft. Per.
Kaynarca 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Kaynarca ilçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
Hilal ALTINTAŞ
h69732
Kaynarca 7 Nolu Aile Heklmlıftı Birimi
18242696592
Kaynaıca İlçe Devlet Hastanesi
Kaynarca Üçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
Emine UZUN
Yrd. Sag. Per.
Yrd. Sag. Per.
1 6:0 0 -24 :0 0
16:0 0 -24 :0 0
02.12.2014
16.00 - 24:00
Metin ECE
Kaynarca 2 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
A RA LIK AYI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ NÖBET LİSTESİ
A D I SOYADI
SİCİLİ
Ü N VA N l
GÖ REV YEKİ
GÖREVLENDİRİLDİĞİ B İR İM
GÖREV TARlHİ VE SÜRESİ
Yalçm ÇAIJŞ
DR132670
Doktor
Kocaali 5 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Kocaall İlçe Devlet Hastanesi
01.12.2014
Erhan UZUN
DR3.65871
Doktor
Kocaali 6 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Kocaali İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
16:00 - 24:00
Saniye KÜÇÜK
56059434624
Yrd. Saß. Per.
Kocaall 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Kocaall İlçe Devlet Hastanesi
02.12.2014
1 6:0 0 -24 :0 0
EM RE MUSAOĞLU
DR169453
22100651524
Doktor
Kocaali 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Kocaall İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00 24:00
Meryem ÇOBANOĞLU
Yrd. Saß. Per.
Kocaali 7 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Kocaali ilçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00 - 24:00
Elli AKAR
DR104452
Doktor
Kocaall 4 Nolu Aile Heldmligl Birimi
Kocaali ilçe Devlet Hastanesi
04.12 2014
16:00 - 24:00
Sezen YAĞCJ
17203077388
Yrd. Sag. Per.
Kocaall 4 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Kocaall ilçe Devlet Hastanesi
04,12.203.4
16:0 0 -24 :0 0
Saban KIS
DR153810
Doktor
Kocaall 3 Nolu Aile Heklmlifii Birimi
Kocaall ilçe Devlet Hastanesi
05.122014
16:00 - 24:00
Nazik VURAL
E63379
Yrd. Saß. Per.
Kocaali 3 Nolu Aile Heklmlifii Birimi
Kocaall ilçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
M uştala Ali KAHREMAN
D R 144804
Doktor
Kocaall 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Koraall İlçe Devlet Hastanesi
08.12.2014
16:00 - 24:00
16:0 0 -24 :0 0
A RALIK AYI HENDEK İLÇE DEVLET HASTANESİ N Ö BET LİSTESİ
A D I SOYADI
SİCİLİ
Alper ARSLAN
DR131642
Ayşe ALT AY
18430966877.
ÜNVANl
GÖRI.V YP.f’ıi
G Ü RcV LtN U İH İLD İĞ İB İK İM
Doktor
Hendek 17 Nolu Aile Hekimlimi Birimi
Hendek ilce Devlet Hastanesi
01.122014
16:00 • 24:00
Yrd. Saß. Per.
Hendek 17 Nolu Aile Hekimli?,! Birlini
Hendek İlce Devlet Hastanesi
01.12.2014
îrcçır-
GÖREV TARİHİ V I SÜRESİ
:
Gamzenin UYSAL
E777802
Güniil KAYA
D P 128111
Bahar İNCİRBÖLCN KÜLCÜ
E4448S
Hacı Ahmet GÖKÇEN
DR107936
Tülay PARLAK ÇALIŞ
HG3648
Ufuk YAVUZYİĞIl
D P 105449
Merih MERİÇ
35596987046
Fatih OZAASLAN
DR139483
SABAHAT KAVUŞ BAKIRCI
Asslat TOK
D R 111198
Sem a YURDAKUL YANAK
E67421
Özkan DİKM EN
Nazlfe DİKM EN ÖZTÛRK
H64723
Ümit ÖZERİURAL
DR99418
Huri M elek ŞAHİN ItJRK
E67389
Tuncay DOĞAN
DR80936
Hayriye ÖN(İÇ
E54804
Fatih MCRTKANLI
Yrd. Saß. Per.
Hendek 5 Nolu Ai'e Hcklml'iil Birimi
Hendek ilçe Devlet Hastane»!
01.12.2014
16:00 • 24:00
Doktor
Hendek 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
03 12.2014
16:00 • 24:00
Yrd. Sag. Per.
Hendek H Nolu Aile Hekimliği Binmi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
03.12.2014
16:00 - 24:00
Doktor
Hendek 3 Nolu Aile Hekimliği Bl/imı
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sağ. Per.
Hendek 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek ilçe Devlet Hastanesi
04.12.2014
16:00-7.4:00
Doktor
Hendek 11 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sag. Per.
Hendek 11 Nolu Alie Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
05.12.2014
16:00 - 24.00
Doktor
Hendek 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
08.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
Yrd. Saft. Per.
Hendek 9 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
08.12.2014
1.6:00 • 24:00
Hendek 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek 12 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
09 12.2014
16:00 - 24:00
Hendek İlçe Deviet Hastanesi
09.12.2014
16:00 - 24:00
16:00-24:00
16:00 - 24:00
Doktor
Yrd. Sağ. Per.
Doktor
Hendek 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
10.12.2014
Yrd. Saft. Per.
Hendek 6 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
10.12.2014
Doktor
Hendek 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hosranesl
11.12.2014
16:00-24:00
Hendek 10 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
11.12.2014
16:00 - 24:00
Hendek 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
12.12.2014
16:00-24:00
Yrd. Sağ. Per.
Hendek İlçe Devlet Hostanesl
12.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
DR97704
Doktor
Hendek 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
15.12.2014
16:00-24:00
Rrde s İnci KESKİNLİ
HS1D93
Yrd. Sağ. Per.
Hendek 7 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
15.12.2014
16:00-24:00
Önıer ÇOPUR
DR67404
Doktor
Hendek 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
16.12.2014
16:00-24:00
Semlha KAHRAMAN
H 63168
Yrd. Saß. Pur.
Hendek 13 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
16.12.2014
16:00 24:00
Yasemin SANCAK
DR130799
Doktor
Hendek 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
18.12.2014
16:00 24:00
Gülkan YAVUZYİĞIT
D il107916
Doktor
Hendek 15 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
19.12.201-1
16:00 - 24:00
Deniz URAL
Doktor
Hendek 8 Nolu Alin Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
22.12.20.14
16:00 - 24:00
Esra KILlÇAL
Df! 143 760
H64964
Yrd Sağ. Per.
Hendek 8 Nolu Aile Hekimliği Bınmi
Hendek ilçe Devlet Hastanesi
22.12.2014
16:00 - 24:00
Asım ÇAt KAY
DR146136
Doktor
Hendek 21 Nolu Aile Hekimliği Birirnl
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
23.12.2014
16.00 - 24:00
Ay*e Nurdan KARAGÖZ
DR 118463
Doktor
Hendek 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
24.12.2014
16:00-24:00
Muham m et Nurullah SEZER
N uıjen PIRILTI ALABAŞ
D R !04087
Doktor
Hendek 14 Nulu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanesi
25.12.2014
16:00 - 24:00
Yrd. Sağ. Per.
Hendek 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Hendek İlçe Devlet Hastanen
25.12.2014
16:00-7.4:00
DR8972S
Yrd. Saft. Per.
Doktor
667411
ARALIK AYI TARAKLI TO PLU M SAĞLIĞI M ERKEZİ NÖBET LİSTESİ
AD I SOYADI
SİCİLİ
Semih SERT
DR168365
Eda KARAOĞLU
UN VA N I
GÖ REV VERİ
GÖUEVLfNDİRİLUÎfti D İRİM
G Ö REV TARİHİ VE-SÜRESİ
Doktor
Taraklı 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Taraklı Toplum Soğltğı Merkezi
01.12.2014
16:0 0 -24 :0 0
16859744576
Yrd. Sağ. Per.
Taraklı 2 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi
01.12.2014
16:00 - 24:00
Serap BAHADIRI!
28937342086
Yrd. Sağ. Per
Taıaklı 1 Nolu Aile Hekimliği Bilimi
16:00 - 24:00
DR66725
Doktor
larakJı 1 Nolu Aile Hekimliği Birimi
Toraklı Toplum Sağlığı Merkezi
Tarakiı Toplum Sağlığı Merkezi
02.12.2014
IsınalI KARADAYI
02.12.2014
L 6 :0 0 -24:00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
710 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content