close

Enter

Log in using OpenID

23.01.2015 ÖRNEK GENÇ HZ.ALİ Aziz Kardeşlerim!

embedDownload
İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 23.01.2015
ÖRNEK GENÇ HZ.ALİ
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır: “Erkek veya kadın, kim mü'min
olarak salih amel işlerse, elbette ona çok güzel bir
hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını
yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Hz. Peygamber
(s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Dikkat edin! Vücutta
öyle bir et parçası vardır ki, o salih yani iyi ve
düzgün olursa bütün vücut salih yani iyi ve düzgün
olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat
edin! O, kalptir.”2
Aziz Muminler!
Hz. Peygamberin getirdiği risalete çocuk yaşta
iken bila tereddüt iman eden Hz. Ali’nin hayatından
insanlığın ve gençliğin alacağı çok önemli dersler
vardır. Hz. Ali babası vefat ettikten sonra Peygamber
Efendimizle aynı evde yaşayan, çocukluğunu ve
gençliğini O’nunla beraber geçiren, hicret esnasında
O’nun yatağında yatarak canını feda edebilme
yürekliliğini gösteren şahsiyettir. Hz.Ali, imanı, güzel
ahlakı, cömertliği, cesareti ilim ve hikmet sahibi olma
vasıflarıyla hayata rehber ve önder bir şahsiyet
olmuştur.
İnsanı, Rabbi’nin katında değerli kılan ve kamil
insan olma şerefiyle onure eden imandır. Dört büyük
halifeden biri olup, cennetle müjdelenen on sahabe
arasında ismi geçen Hz.Ali, gençliğin iftihar
tablosudur.Zira Hz.Ali ve taşıdığı hayati değerler, Hz.
Peygamberin vahiy eğitimiyle oluşmuş, vahiy kâtipliği
ile yüksek ilmi kariyere erişmiştir. Hz. Ali’ nin
öncülüğü; kamil imanın, şerefli ve onurlu bir yaşamın,
saygın ve kıymetli bir kişiliğe sahip olmanın
öncülüğüdür. O ender şahsiyet, hakkın, kardeşliğin,
sevginin, dayanışmanın, barışın öncüsü olmuştur.
Muhterem Muminler!
Hz. Ali’ nin yolu; Kur’anla Allah’a, Sünnetle
Rasulullah’a götüren, Allah ve resulünün öğretilerine
dayanmaktadır. Hz. Ali’ yi sevmenin temel dayanağı
ise, Allah’ı ve resulullah’ ı sevme ve itaat etmeyle
pekişmiş bir sevgidir. Allah ve resulü’ nün sevgi ve
itaatinden uzak bir Hz.Ali’ye sevgi ve muhabbet
söylemi, gerçek sevgi ve muhabbetten uzak, kişinin
kendi kendini aldatma sözü ve samimiyetten mahrum
kaldığının ispatıdır.
Aziz Kardeşlerim!
Şu hayatı anlamlı kılmanın yolu; salih bir kalp,
samimi bir niyet ve salih amellere sahip olmak
suretiyle, Hz. Ali gibi iman abidelerinin önderliğinde
güzel amel sergilemek, fitne ve fesadın her türlüsüne
karşı kardeşlik ve birlik duyguları ile hareket etmekle
mümkün olacaktır. Hz, Ali’yi rehber ve öncü ittihaz
eden her bireyden beklenen ve yapması gereken,
gerçek
manada insani değerleri yaşamak ve
yaşatmakla mümkün olacaktır. Başka bir ifadeyle
insanlığı ve evreni saran ifsat ve bozgunculuğa karşı
yapıcı olmak, akli selimle hareket ederek, hak yolda
azami gayret ve çaba sarf etmektir.
Kardeşlerim!
Allahın huzuruna onurlu ve vakarlı varmanın
yolu; Allah’ın Kelamı Kur’an-ın çizdiği doğrultuda
ilerlemektir. Allah resulü Hz. Muhammed (as) ve
sancaktarı olan Hz. Ali nin iman ve İslam davasına
bağlı kalarak, yaratılışımızın hikmet ve gayesini iyi
kavrayarak hayatımıza bu doğrultuda yön vermektir.
Hayır-şer, sevap-günah açısından nefsimizi bir
değerlendirmeye tabi
tutmak suretiyle temiz
yaşamaktır. İnsanın en değerli sermayesi olan ömrünü
hayırla, güzellikle, sevapla ebedi bir kazanca
dönüştürmenin gayreti içinde olmaktır. Kendimizin,
değerlerimizin, inancımızın farkında olmak, onları
yozlaştıracak, anlamsız kılacak hiçbir tutum ve
davranışa müsaade etmemektir. Sermayemiz iman ve
ahlak, umudumuzu Allah’ın rahmetine dayandırmak
suretiyle güzel ve sâlih amellerde sebat kılmaktır.
Hutbemi,Yüce Kitabımızın bize öğrettiği şu
dualarıyla bitirelim:
“Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin
nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih
amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih
kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm.
Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."3
“Rabbim! Beni Müslüman olarak öldür ve
salih kulların arasına kat!”4
“Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihler
zümresine ilhak eyle!”5
1
Nahl, 16/97.
Buhari, İmân, 39.
3
Ahkâf, 46/15.
4
Yusuf, 12/101.
5
Şuarâ, 26/83.
2
Hazırlayan: M.Zeki ARPACIK Adaklı VHKİ
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content