close

Enter

Log in using OpenID

Lisans Bitirme Tez Çalışması

embedDownload
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
OSMAN GAZİ ve ORHAN GAZİ KATAMARAN HIZLI FERİBOTLARI
ANA MAKİNELERİNİN İNCELENMESİ
(MTU 20V 8000 M 70R)
Yağız Yetkin AZİZLER
05064009
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümü’nde Hazırlanan
LİSANS BİTİRME TEZİ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurten VARDAR
İSTANBUL, 2013
İÇİNDEKİLER
Sayfa
SİMGE LİSTESİ .................................................................................................................. iv
KISALTMA LİSTESİ ........................................................................................................... v
ŞEKİL LİSTESİ ................................................................................................................... vi
ÇİZELGE LİSTESİ ............................................................................................................. vii
ÖNSÖZ ............................................................................................................................... viii
ÖZET ..................................................................................................................................... 9
1.
GİRİŞ ................................................................................................................ 10
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
İstanbul’da Deniz Taşımacılığı ......................................................................... 10
İDO Filosunda Yer Alan Gemiler .................................................................... 11
Katamaran Hızlı Feribotlar ............................................................................... 11
Double Ended Hızlı Feribotlar.......................................................................... 12
Katamaran Deniz Otobüsleri ............................................................................ 13
Araba Vapurları ................................................................................................ 16
2.
GEMİ DİZEL MOTORLARI ........................................................................... 17
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
2.3.18
2.3.19
2.3.20
2.3.21
Dizel Motorların Sınıflandırılması ................................................................... 17
Dizel Motorların Çalışma Prensibi ................................................................... 19
İçten Yanmalı Motorların Parçaları .................................................................. 20
Silindir Kapağı .................................................................................................. 20
Silindir Kapak Contası...................................................................................... 20
Silindir Gömleği ............................................................................................... 20
Piston ................................................................................................................ 20
Piston Segmanı ................................................................................................. 20
Biyel Kolu ......................................................................................................... 21
Krank Mili ........................................................................................................ 21
Volan................................................................................................................. 21
Kam Mili (Eksantrik Mil) ................................................................................. 21
Triger Kayışı ..................................................................................................... 21
Supap ................................................................................................................ 21
Yakıt Tankı ....................................................................................................... 22
Enjeksiyon Pompası.......................................................................................... 22
Common Rail .................................................................................................... 22
Yanma Odası .................................................................................................... 23
Yağ Pompası ..................................................................................................... 23
Karter ................................................................................................................ 23
Yağ Soğutucusu ................................................................................................ 23
Motor yağı ........................................................................................................ 23
Egzoz Manifoldu .............................................................................................. 24
Katalitik Konvertör (Katalitik Dönüştürücü).................................................... 24
ii
2.3.22
2.3.23
2.4
2.4.1
Turboşarj ........................................................................................................... 24
Intercooler ......................................................................................................... 24
Gemi Dizel Motorlarına Bağlanan İtici Donanımlar ........................................ 24
Su Jeti ............................................................................................................... 25
3.
MTU 20V 8000 M70 DİZEL MOTOR İNCELEMESİ ................................... 27
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Genel Yapısı ve Ana Özellikleri ....................................................................... 27
Motor Tasarımı ................................................................................................. 28
Karter ................................................................................................................ 29
Motor Yağı........................................................................................................ 30
Temiz Hava ve Egzoz Gazı .............................................................................. 32
Güç Ünitesi (Motor Grubu) .............................................................................. 33
Piston ................................................................................................................ 36
Soğutma Sistemi ............................................................................................... 36
Yakıt Enjeksiyon Sistemi (Common-Rail) ....................................................... 38
Motor Yağı (Yağlama Yağı) Devresi ............................................................... 39
Turboşarj ........................................................................................................... 41
Performans ve Yakıt Tüketim Tablosu ............................................................. 41
Supap Sistemi ................................................................................................... 42
Kontrol Sistemi ................................................................................................. 43
4.
SONUÇ ............................................................................................................. 45
KAYNAKLAR .................................................................................................................... 46
EKLER ................................................................................................................................ 47
ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................................... 48
iii
SİMGE LİSTESİ
B
Genişlik
D
Derinlik
dk
Dakika
g
Gram
kW
KiloWatt
l
Litre
L
Boy
m
Metre
mm
Milimetre

Ton
iv
KISALTMA LİSTESİ
AÖN
Alt Ölü Nokta
BDC
Bottom Deat Center (Alt Ölü Nokta)
BG
Beygir Gücü
DC
Dead Center
ECM
Elektronik Kontrol Modülü
ECU
Elektronik Kontrol Ünitesi
İDO
İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KGS
Free End
KS
Driving End
LPG
Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)
TASS
Tepe-Akfen-Souter-Sera
TDC
Top Dead Center (Üst Ölü Nokta)
ÜÖN
Üst Ölü Nokta
YY
Yüzyıl
v
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 2.1 Sıra tipi motor....................................................................................................... 18
Şekil 2.2 V tipi motor .......................................................................................................... 18
Şekil 2.3 Su jetinin bölümleri .............................................................................................. 26
Şekil 3.1 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor ....................................................................... 27
Şekil 3.2 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor silindirleri ...................................................... 28
Şekil 3.3 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor karteri ............................................................ 29
Şekil 3.4 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor karter kesiti ................................................... 30
Şekil 3.5 MTU 20V 8000 M70 Motor yağı, soğutucu ve hava giriş çıkışları ..................... 30
Şekil 3.6 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor enine kesiti .................................................... 31
Şekil 3.7 Temiz hava ve egzoz gazının izlediği yol şeması ................................................ 32
Şekil 3.8 Temiz hava ve egzoz gazının dolaşımı................................................................. 33
Şekil 3.9 Güç ünitesi parçaları ............................................................................................. 34
Şekil 3.10 Güç ünitesi iç görünümü .................................................................................... 35
Şekil 3.11 Güç ünitesinin sökülmesi ................................................................................... 35
Şekil 3.12 Piston .................................................................................................................. 36
Şekil 3.13 Soğutucu kanallar ............................................................................................... 36
Şekil 3.14 MTU 20V 8000 M70 komple soğutma sistemi .................................................. 37
Şekil 3.15 Soğutma sistem şeması....................................................................................... 37
Şekil 3.16 Yakıt enjeksiyon sistemi (Common-Rail) .......................................................... 38
Şekil 3.17 Yakıt enjeksiyon sistem şeması .......................................................................... 39
Şekil 3.18 Motor yağı sistem şeması ................................................................................... 40
Şekil 3.19 Yağlama sisteminin motor içerisinde izlediği yok ............................................. 40
Şekil 3.20 Turboşarj sistemi ................................................................................................ 41
Şekil 3.21 8200 kW değere kadar "Güç - Devir Sayısı" tablosu ......................................... 42
Şekil 3.22 Temiz hava ve egzoz gazları için supap sistemi................................................. 42
Şekil 3.23 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 1 ............................... 43
Şekil 3.24 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 2 ............................... 43
Şekil 3.25 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 3 ............................... 44
Şekil 3.26 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 4 ............................... 44
vi
ÇİZELGE LİSTESİ
Çizelge 1.1 Osman Gazi ve Orhan Gazi Katamaran Hızlı Feribotları ................................ 11
Çizelge 1.2 Adnan Menderes ve Turgut Özal Katamaran Hızlı Feribotları ........................ 11
Çizelge 1.3 Cezayirli Hasan Paşa ve Turgut Reis Katamaran Hızlı Feribotları .................. 12
Çizelge 1.4 Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim Double Ended Hızlı Feribotları
...................................................................................................................... 12
Çizelge 1.5 Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoğan Double Ended Hızlı Feribotları
...................................................................................................................... 13
Çizelge 1.6 Burak Reis-3, Salih Reis-4, Kemal Reis-5, Mehmet Reis-11, Murat Reis–7
Katamaran Deniz Otobüsleri........................................................................ 13
Çizelge 1.7 Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis-1, Oruç Reis-5, Piri Reis-2, Temel Reis-2, Hızır
Reis-3, Sokullu Mehmet Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa Katamaran Deniz
Otobüsleri ..................................................................................................... 14
Çizelge 1.8 Umur Bey, Uluç Ali Reis, Nusret Bey, Hezerfan Çelebi, Sarıca Bey Katamaran
Deniz Otobüsleri .......................................................................................... 14
Çizelge 1.9 Çaka Bey-1, Yedi Tepe-1, Ulubatlı Hasan, Karamürsel Bey, Çavlı Bey
Katamaran Deniz Otobüsleri........................................................................ 15
Çizelge 1.10 Sinan Paşa ve Piyale Paşa Katamaran Deniz Otobüsleri ............................... 15
Çizelge 1.11 Galatasaray, Okmeydanı, Topkapı, Zeytinburnu, Gayrettepe, Topçular-1, Şefik
Göğen, Ata Nutku, Hereke-3, Değirmendere, Halıdere, Eskihisar-1,
Karamürsel,
Sahilbent,
Suhulet,
Sultan
Ahmet,
Sadabat
Araba Vapurları ........................................................................................... 16
Çizelge 3.1 MTU 20V 8000 M70 Genel özellikleri ............................................................ 27
Çizelge 3.2 Referans Koşulları ............................................................................................ 41
vii
ÖNSÖZ
Öğrencilik hayatım boyunca hiçbir konuda yardımını esirgemeyen ve benim için bir hocadan
çok daha fazlasını ifade eden değerli hocam Prof. Dr. Nurten Vardar’a tez çalışmama verdiği
destek için teşekkür ederim.
Aynı zamanda, tez konum için veri kaynaklarının benimle paylaşılmasını sağlayan ve
araştırma yapmama yardımcı olan İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Ticari
İşler Direktörü Sn. Timuçin Konuksever’e, Teknik Müdür Sn. Mehmet Akbaş’a ve tez
çalışmam sırasında fikirleri ile sürekli yardımcı olan değerli arkadaşım Arş. Gör. Levent
Bilgili’ye teşekkür ederim.
viii
9
ÖZET
Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, kökleri neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanan
bir uğraştır. Tek seferde büyük miktarda yolcu ve yük taşıyabilmelerinden ötürü gemiler,
eski çağlardan beri denize ya da herhangi bir su kaynağına yakın yerleşimlerde bulunan tüm
insanlar tarafından kullanılagelmiştir. Denize kıyısı olmayan ülkelerin bile içsu
taşımacılığını geliştirmek ve dünya ticaretinde pay sahibi olmak adına deniz taşımacılığı
konusunda çalışmalar yaptığı bilinmektedir.
Türkiye, sahip olduğu önemli limanlar vasıtasıyla yüzyıllardır dış dünyayla temas
halindedir. Bunun yanı sıra Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi iki çok özel ve
önemli su yoluna sahiptir. Özellikle İstanbul Boğazı, şehrin iki yakasında yaşayan
milyonlarca insan için uzun yıllar boyunca karşı tarafa geçmek için tek alternatif olarak
kalmıştır. Marmara Denizi de sadece tek bir ülke tarafından çevrelenen, küçük; ama
bağımsız olarak nitelendirilebilecek benzersiz bir iç deniz olarak İstanbul’u ülkenin diğer
şehirlerine bağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında gerek İstanbul Boğazı gerekse Marmara
Denizi yoğun bir şekilde yük ve yolcu amaçlı taşımacılık faaliyeti için kullanılagelmiştir.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Osmanlı döneminden beri Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı’ndaki taşımacılık faaliyetlerinin önemli bir kısmını gerçekleştirmektedir. Yıllar
içinde büyüyen şirket, bugün dünyanın en çok yolcu taşıyan denizcilik şirketi unvanını
almıştır.
Bu çalışmada İDO’nun sahip olduğu feribot ve deniz otobüslerinin makine özellikleri
incelenip tanıtılmıştır. Çalışma, bahsi geçen gemiler üzerinde gelecekte yapılacak daha
ayrıntılı çalışmalar için yararlı olabilecek niteliktedir.
10
1.
GİRİŞ
İstanbul’da Deniz Taşımacılığı
Coğrafi konumu itibari ile tarih boyunca bir deniz kenti olan İstanbul’da deniz yolu ulaşımı
yüzyıllar boyunca hep önem arz etti. 19. yy ortalarına kadar kayıklar ile yapılan yolcu ve
yük taşımacılığı 1827 Tersane-i Amire tarafından satın alınan ilk buharlı gemiyle değişim
ve gelişim sürecine girdi. Bu süreçte Boğaziçi’nde artan ulaşım talebini karşılamak üzere,
önce yabancılar buharlı gemi işletmeye başladı. 1837’de biri İngiliz diğeri Rus bandıralı
gemilerle yapılan taşımacılık işi kısa bir süre sonra yasaklandı, ancak devlet bu kez artan
gereksinimi gidermek üzere harekete geçti. 1838 yılında Osmanlı sularında yolcu ve yük
taşımak üzere işletilen ilk Osmanlı bandıralı buharlı gemiler olan Tersane-i Amire’ye ait
Mesir-i Bahri ve Eser-i Hayır adlı vapurlardan biri İstanbul’da, diğeri ise Marmara
Denizi’nde İstanbul, Bandırma, İzmit ve Tekirdağ arasında işlemeye başladı.
1851 yılında bugünkü Şehir Hatları’nın temeli olan Şirket-i Hayriye’nin kurulması ile 6 adet
vapur sipariş edildi. Bu vapurlar 60 beygir gücünde ve saatte 5-6 mil hız yapabilen
teknelerdi.
1858’den beri vapurların işlediği Haliç hattında kurulu bulunan Haliç Vapurları Şirketi’nin
1841’de ve Boğaz hattında vapur işletmek üzere 1851’de kurulmuş olana Şirket-i
Hayriye’nin 1945’te kamulaştırılarak bütün haklarının Şehir Hatları’na devri ile İstanbul
sularında vapur taşımacılığı tek çatı altına toplanmış oldu.
1987 yılına kadar büyük ölçüde Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi İstanbul'un
deniz taşımacılığını sağladı. Bu tarihte Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Ulaşım ve
Ticaret A.Ş. kuruldu. 1988 yılında yapılan değişiklikle işletme, İstanbul Deniz Otobüsleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) adını aldı.
2005 yılı Şubat ayında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Şehir Hatları
İşletmesi’ni devraldı. Devralma işlemiyle birlikte İstanbul’da deniz ulaşımından sorumlu tek
otorite İDO’yu da bünyesinde barındıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu.
2011 yılı Haziran ayında gerçekleşen özelleştirme ile İDO yönetimini TASS (Tepe-AkfenSouter-Sera) Ortak Girişim Grubu devraldı.
Bugün Şehir Hatları 32 vapur ile İstanbul iskelelerine; İDO ise 5 Deniz Otobüsü, 10 Hızlı
Feribot, 18 Araba Vapuruyla 32 noktaya 53 gemi ile hizmet götürmektedir.
11
İDO Filosunda Yer Alan Gemiler
1.2.1 Katamaran Hızlı Feribotlar
Çizelge 1.1 Osman Gazi ve Orhan Gazi Katamaran Hızlı Feribotları
Çalıştığı Hat
Yenikapı - Bursa
90
Yaklaşık Sefer Süresi (dk.)
2007
İnşa Yılı
Avustralya
Ülke
Austal
Firma
MTU 20V 8000 M 70R
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
Detroit Diesel S60
Dizel Jeneratör
4
Dizel Jeneratör Adeti
87,85
L (metre)
24,00
B (metre)
3,63
d (metre)
37,4
Hız (knots)
1200
Yolcu Kapasitesi
225
Araç Kapasitesi
160000
Yakıt Kapasitesi (litre)
Çizelge 1.2 Adnan Menderes ve Turgut Özal Katamaran Hızlı Feribotları
Yenikapı - Bandırma
Yenikapı - Bursa
120 | 90
Yaklaşık Sefer Süresi (dk.)
1998
İnşa Yılı
Avustralya
Ülke
Austal
Firma
MTU 20V 1163 TB 73L
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
MTU 8V 183 TE53
Dizel Jeneratör
4
Dizel Jeneratör Adeti
86,00
L (metre)
24,00
B (metre)
4,30
d (metre)
37
Hız (knots)
800
Yolcu Kapasitesi
200
Araç Kapasitesi
140000
Yakıt Kapasitesi (litre)
Çalıştığı Hat
12
Çizelge 1.3 Cezayirli Hasan Paşa ve Turgut Reis Katamaran Hızlı Feribotları
Yenikapı - Yalova
Çalıştığı Hat
75
Yaklaşık Sefer Süresi (dk.)
1997
İnşa Yılı
Avustralya
Ülke
Austal
Firma
MTU 20V 1163TB 73L
Ana Makine
2
Ana Makine Adeti
MTU 6R 183TE 52
Dizel Jeneratör
4
Dizel Jeneratör Adeti
59,90
L (metre)
17,50
B (metre)
3,22
d (metre)
34,5
Hız (knots)
490
Yolcu Kapasitesi
94
Araç Kapasitesi
32000
Yakıt Kapasitesi (litre)
1.2.2 Double Ended Hızlı Feribotlar
Çizelge 1.4 Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim Double Ended Hızlı
Feribotları
Çalıştığı Hat
Yenikapı - Yalova
75
Yaklaşık Sefer Süresi (dk.)
2008
İnşa Yılı
Çin
Ülke
Damen
Firma
CAT 3516B - HD
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
CAT C9
Dizel Jeneratör
3
Dizel Jeneratör Adeti
85,00
L (metre)
21,00
B (metre)
6,50
d (metre)
22
Hız (knots)
600
Yolcu Kapasitesi
112
Araç Kapasitesi
34000
Yakıt Kapasitesi (litre)
13
Çizelge 1.5 Fatih Sultan Mehmet ve Recep Tayyip Erdoğan Double Ended Hızlı
Feribotları
Çalıştığı Hat
Pendik - Yalova
45
Yaklaşık Sefer Süresi (dk.)
2003
İnşa Yılı
Norveç
Ülke
Kvaerner Fjellstrand
Firma
MTU 12V 396TE 74L
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
MTU 6R 183TE 52
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
80,80
L (metre)
20,80
B (metre)
3,60
d (metre)
22
Hız (knots)
588
Yolcu Kapasitesi
112
Araç Kapasitesi
29700
Yakıt Kapasitesi (litre)
1.2.3 Katamaran Deniz Otobüsleri
Çizelge 1.6 Burak Reis-3, Salih Reis-4, Kemal Reis-5, Mehmet Reis-11, Murat Reis–7
Katamaran Deniz Otobüsleri
2007
İnşa Yılı
Singapur
Ülke
Damen
Firma
CAT C32 ACERT
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
CAT C9 DI
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
42,90
L (metre)
12,40
B (metre)
3,80
d (metre)
30,9
Hız (knots)
449
Yolcu Kapasitesi
10000
Yakıt Kapasitesi (litre)
14
Çizelge 1.7 Kaptan Paşa, Seydi Ali Reis-1, Oruç Reis-5, Piri Reis-2, Temel Reis-2, Hızır
Reis-3, Sokullu Mehmet Paşa, Barbaros Hayrettin Paşa Katamaran Deniz Otobüsleri
Norveç
Ülke
Kvaerner Fjellstrand
Firma
MTU 12V 183TE 72
Ana Makine
4
Ana Makine Adeti
PERKINS 6TG2AM
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
35,00
L (metre)
10,10
B (metre)
1,42
d (metre)
32
Hız (knots)
350 - 358 - 400
Yolcu Kapasitesi
2*3200
Yakıt Kapasitesi (litre)
Çizelge 1.8 Umur Bey, Uluç Ali Reis, Nusret Bey, Hezerfan Çelebi, Sarıca Bey Katamaran
Deniz Otobüsleri
1987-1988
İnşa Yılı
Norveç
Ülke
Kvaerner Fjellstrand
Firma
MTU 16V 396TE 74
Ana Makine
2
Ana Makine Adeti
MERCEDES OM352A
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
38,80
L (metre)
9,70
B (metre)
1,55
d (metre)
25
Hız (knots)
449
Yolcu Kapasitesi
2*4500
Yakıt Kapasitesi (litre)
15
Çizelge 1.9 Çaka Bey-1, Yedi Tepe-1, Ulubatlı Hasan, Karamürsel Bey, Çavlı Bey
Katamaran Deniz Otobüsleri
1987-1988
İnşa Yılı
Norveç
Ülke
Kvaerner Fjellstrand
Firma
MTU 12V 396TE 74
Ana Makine
2
Ana Makine Adeti
MERCEDES OM352A
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
38,80
L (metre)
9,70
B (metre)
1,55
d (metre)
25
Hız (knots)
449
Yolcu Kapasitesi
2*4500
Yakıt Kapasitesi (litre)
Çizelge 1.10 Sinan Paşa ve Piyale Paşa Katamaran Deniz Otobüsleri
1996
İnşa Yılı
Avustralya
Ülke
Austal
Firma
MTU 16V 396TE 74L
Ana Makine
2
Ana Makine Adeti
MTU 6V 183AA 51
Dizel Jeneratör
2
Dizel Jeneratör Adeti
33,5
Hız (knots)
450
Yolcu Kapasitesi
915 (litre / saat)
Yakıt Kapasitesi (litre)
16
1.2.4 Araba Vapurları
Çizelge 1.11 Galatasaray, Okmeydanı, Topkapı, Zeytinburnu, Gayrettepe, Topçular-1,
Şefik Göğen, Ata Nutku, Hereke-3, Değirmendere, Halıdere, Eskihisar-1, Karamürsel,
Sahilbent, Suhulet, Sultan Ahmet, Sadabat
Araba Vapurları
İsmi
Galatasaray
Okmeydanı
Topkapı
Zeytinburnu
Gayrettepe
Topçular - 1
Şefik Göğen
Ata Nutku
Hereke - 3
Değirmendere
Halıdere
Eskihisar - 1
Karamürsel
Ana Makine Türü
SULZER 8 AL 20/24
SULZER 8 AL 20/24
SULZER 8 AL 20/24
SULZER 8 AL 20/24
SULZER 8 AL 20/24
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
ABC 8 MDXC 750-100K
MITSUBISHI S6R2
Sahilbent
MPTA
MITSUBISHI S6R2
Suhulet
MPTA
MITSUBISHI S6R2
Sultan Ahmet
MPTA
MITSUBISHI S6R2
Sadabat
MPTA
Ana
Makine
(Adet)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
Dizel Jeneratör
MERCEDES OM 447
MERCEDES OM 447
SCANIA DS 11
MERCEDES OM 407
MERCEDES OM 407
DAF DA150 E/M
SCANIA DS 9-95
SCANIA DS 9-95
DAF DKT 1160 M
DAF DKT 1160 M
DAF DKT 1160 M
DAF DKT 1160 M
DAF DKT 1160 M
VOLVO PENTA
D5AT
VOLVO PENTA
D5AT
VOLVO PENTA
D5AT
VOLVO PENTA
D5AT
Dizel
Jeneratör
(Adet)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
İDO filosunda yer alan ve yukarıdaki çizelgelerde gösterilen 52 adet deniz taşıtında 154
tanesi ana makine, 118 tanesi ise yardımcı makine olmak üzere toplam 272 adet dizel motor
yer almaktadır.
17
2.
GEMİ DİZEL MOTORLARI
Hem geleneksel dizeller, hem de gemiler için özel tasarlanmış gemi dizel makineleri yakıtın
ateşlemesini sıkıştırma yöntemi ile yapan makinelerdir. Silindirleri düz sıralı ya da V
şeklinde dizilen ve pistonların döndürdüğü yatay konumda bir krank milinden oluşan içten
yanmalı motorlar olan gemi dizel motorları yakıt içerisindeki kimyasal enerjiyi silindir
boyunca mekanik enerjiye çevirirler. Günümüzde buhar türbinli makineler ile çeşitli tehlikeli
yük taşıyan gemiler istisna olarak kabul edildiğinde dizel motor kullanımının çok yüksek
düzeydedir.
Dizel motorların tercih edilmesinde elde edilecek performans, kullanılan yakıtın fiyatı ve
tüketimi, bakım süreç ve masrafları, oluşturacağı gürültü, emisyon değerleri ve sağlamlık gibi
başlıca etkenler göz önüne alınır.
Silindir diziliş şekline göre V tipi dizel motorlar silindir sayısını iki kat kadar arttırmasına
rağmen motor hacmini aynı oranda arttırmaz ayrıca daha az miktarda krank mili ana yatağına
sahip olduğu için motordaki sürtünme kayıpları daha azdır. Bu sebeplerden dolayı yüksek güç
ihtiyacı gereken gemilerde bu tip motorların tercih edilmesi daha uygun olmaktadır.
Alman Mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunan 23 Şubat 1893 tarihinde patenti alınan
dizel motorlarda benzinli motorlardan farklı olarak ateşleme için bujiye ve yakıt oksijen
karışımını oluşturmak için karbüratöre ihtiyaç yoktur.
Dizel Motorların Sınıflandırılması
Dizel motorlarını daha iyi tanıyabilmek ve birbirleriyle karşılaştırma yapabilmek için, ayrım
özelliklerine göre sınıflandırma yapılabilir.
Buna göre:
1. Çalışma prensiplerine göre
2. Silindir tertip şekillerine göre
3. Devir sayılarına göre
4. Piston bağlantılarına göre
5. Piston hareketlerine göre
6. Yakıt püskürtme sistemlerine göre
7. Kullanılan yakıta göre
Dizel motorlar olarak sınıflandırılır.
18
Şekil 2.1 Sıra tipi motor
Şekil 2.2 V tipi motor
19
Dizel Motorların Çalışma Prensibi
Motorun süpürmesinde, egzoz gazını silindirin dışına atma ve taze hava çekme işlemi,
kapakçıklar (valf) veya giriş ve çıkış kanalları aracılığıyla yapılır. Dizel motorun
kapasitesinin tam olarak kullanılabilmesi için içeriye alınan havayı sıkıştırabilecek turboşarj
kullanılması gerekir; turboşarj ile havanın sıkıştırılmasından sonra bir ara soğutucu ile içeri
alınan havanın soğutulması ayrıca verimi arttırılır.
Çok soğuk havalarda, dizel yakıt koyulaşır, viskozitesi artar, balmumu kristalleri oluşur veya
jel haline dönüşür. Yakıt enjektörü, yakıtı silindirin içine etkili bir şekilde itemez ve bu
yüzden soğuk havalarda motorun çalıştırılmasını zorlaştırabilir. Dizel teknolojisinde bu
zorluğu yenmek için çeşitli önlemler geliştirilmiştir. Sıkça kullanılan bir uygulama, yakıt
hattı ve yakıt filtresini elektrikle ısıtmaktır. Bazı motorlarda silindir içinde bulunan kızdırma
bujileri denen küçük elektrikli ısıtıcılar, çalıştırmak için silindirleri önceden ısıtırlar. Az
sayıda motorda kullanılan başka bir teknolojide ise, manifold içindeki rezistans telli ısıtıcılar,
motor çalışma sıcaklığına gelinceye dek giriş havasını ısıtır. Eski dizel motor sisteminin en
önemli parçası hız kontrol ünitesidir; bu ünite yakıtın gelme hızını kontrol ederek motorun
hızını sınırlar. Benzin motorlarından farklı olarak dizel motorlarında hava emme supabı
yoktur (burada kastedilen benzinli motorlardaki karbüratörün içindeki kapış diyaframı ve
hava emiş kelebeğidir), bu yüzden hız kontrol ünitesi olmazsa motor fazla hızlanır. Eski tip
hız kontrol üniteleri motordan bir vites sistemi ile yönlendirilir ve böylece sadece motor
hızıyla doğru ilişkili olarak yakıt sağlanırdı. Modern elektronik kontrollü dizel motorları
benzin motorlarındakine benzer bir kontrol mekanizmasını (ECM) Elektronik Kontrol
Modülü veya Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) yoluyla uygularlar. Motor "bilgisayarı"
ECM/ECU içinde motorun çalışmasıyla ilgili algoritmalar ve ölçümleme tabloları
kaydedilmiştir. ECM/ECU bir algılayıcıdan motor hızına dair sinyal alınca gereken bilgi
işlemlerini yapar, elektronik ve hidrolik valfler aracılığıyla yakıt miktarını ve yanma
zamanlamasını kontrol ederek motor hızını sabit tutar. Yakıtın pistonların içine
enjeksiyonunun başlama zamanının kontrolü, emisyonların azaltılması ve motor veriminin
(yakıt ekonomisi) artırılması için en önemli unsurdur. Silindir içine yakıt enjeksiyonu
başlama zamanlaması, günümüz modern motorlarında elektronik olarak kontrol
edilmektedir. Zamanlama, genellikle üst ölü noktanın (TDC/Top Dead Center) önündeki
pistonun krank ünitesi açısı ile ölçülür. Örneğin, piston üst ölü noktadan 10 derece önde
olduğu zaman eğer ECM/ECU yakıt enjeksiyonuna başlarsa, enjeksiyon başlama veya
zamanlama 10 derece öndedir denir.
20
İçten Yanmalı Motorların Parçaları
2.3.1 Silindir Kapağı
Motor bloğu ‘nu arasına silindir kapak contası konularak üstten kapatacak şekilde imal
edilen motor parçasıdır. Silindir kapağı üzerinde emme manifoldu, egzoz manifoldu ve
bujiler bulunur. Supap sistemine de yataklık etmektedir. Otomobil motorlarında genelde tüm
bloğu kaplayan bir tane silindir kapağı bulunmaktadır. Büyük motorlarda ise her silindirin
kendi silindir kapağı vardır.
2.3.2 Silindir Kapak Contası
Silindir kapağı ile motor bloğu arasındaki sızdırmazlığı sağlayan elemandır. Silindirlerin
bulunduğu blok ile kapak arasına konulan ince, sıcaklığa dayanıklı bir elemandır. Motor
harareti aşırı yükseldiğinde ilk olarak bu conta yanar. Conta yanarsa silindir yanma odasına
soğutma suyu girer, hararet devam ederse kapak çatlar.
2.3.3 Silindir Gömleği
Pistonlar, segmanlar ve yanma odası ile yanma enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
Gömlekler, yüksek basınca, mekanik ve termal güce karşı ölçülerini koruyacak şekilde
dayanıklıdır. Korozyona karşı dayanıklıdır. Yanma esnasında oluşan ısıyı soğutma
kanallarına yönlendirirler. Gömlekler bütün hareket boyunca pistonu tutar.
2.3.4 Piston
Bir silindir içine 1000'de 7 boşluk olacak şekilde yerleştirilmiş disk şeklinde parça. Motor,
pompa ve kompresör gibi makinalarda silindirden dışarı uzanan (biyel) piston koluna bağlı
olarak kullanılır. Motorlu araçlarda kimyasal enerjiyi (benzin, mazot, LPG v.b.) mekanik
enerjiye çeviren düzenektir.
2.3.5 Piston Segmanı
İçten yanmalı, 4 zamanlı ve 2 zamanlı motorlarda silindir bloğu içinde hareket eden piston
ya da pistonların üzerine açılmış segman kanallarının içinde çalışan gri dökme demirinden
ya da çelik alaşımlarından yapılan halka biçimindeki parçalardır. Segmanlar, sıkıştırma
zamanı sırasında silindir içerisine alınan havanın kartere sızmasını engelleyerek
kompresyonun oluşmasını sağlar. karterdeki yağın ve havanında silindir boşluğuna
sızmasını engeller.
21
2.3.6 Biyel Kolu
Pistonla krank milini birbirine bağlayan parçadır. Bir ucu perno yardımıyla pistona ve diğer
ucu veya büyük tarafı ise krank pimi ile krank miline bağlanan biyel kolları, pistonun silindir
içinde yaptığı eksenel hareketi, dönme hareketine çevirerek krank milinin dönmesini sağlar.
Motorun piston pernosu ile birlikte mekanik olarak en çok yüklenen parçalarındandır.
2.3.7 Krank Mili
Eksantrik bir mildir ve pistonların yaptığı doğrusal hareketi dairesel harekete çevirir. Krank
mili genellikle dövme yöntemi ile üretilir ve biyel kolunun çalışacağı bölgeleri talaşlı
imalatla hassas bir şekilde işlenir. Krank mili malzemesi düşük alaşımlı çeliktir. Döküm
yoluyla üretilen krank mili Küresel grafitli dökme demirle de üretilir. Malzemenin özellikleri
aşınmaya, eğrilmeye ve burulmaya karşı dayanımlı olmalıdır. Krank miline yataklık eden
kaymalı yataklar (krank mili yatağı) ise mikro kaynamaları engellemek için pirinçten yapılır.
2.3.8 Volan
Krank miline bağlı krankın hareketi ile direkt dönen ve ateşleme zamanında aldığı gücü diğer
zamanlarda motorun dönmesi için harcayarak hareketinin devamlılığını sağlayan büyük
silindirik dişlidir. Krank mili ile birlikte motorun dengesini sağlar.
2.3.9 Kam Mili (Eksantrik Mil)
Hareketini triger kayışı ya da zincirinden alır. Motorda görevi emme ve egzoz supaplarının
zamanında açılmalarını sağlamaktır. İlkel 4 silindirli 8 supaplı motorlarda tek, 16 supaplı
yeni nesil motorlarda 2 adet bulunur.
2.3.10 Triger Kayışı
Motorlarda silindir kapağı içerisinde bulunan egzoz ve emme supaplarını hareket ettiren
eksantrik (kam) mili ile krank mili üzerinde bulunan volan dişlisini birbirine bağlayan
parçadır. Triger kayışı yapımında cam elyaf maddesi kullanılarak sağlamlığı arttırılmıştır.
2.3.11 Supap
Yay yardımıyla gergin tutulup yatağın düzlemine dik olarak gidip gelme hareketi yaparak
bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapağa denir. Supap, boru sistemlerinde gaz veya
sıvı, motorlarda ise gaz geçişini kontrol etmeye yarar.
22
2.3.12 Yakıt Tankı
Motorunun çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyla kullanılan yakıtın
konulduğu tanklara denir. Yakıt tankları, çok küçük boyuttaki bir çakmak gibi plastikten
olacağı gibi Uzay mekiği dış yakıt tankı gibi çok büyük olabilir ve birçok değişik
malzemeden üretilebilir.
2.3.13 Enjeksiyon Pompası
Yakıt deposundaki yakıtı emerek enjektörlere yüksek basınçta pompalayan bir pompadır.
Depodan 2 adet yakıt borusu çıkar. Yanma odasına giremeyen yakıt tekrar depoya döner.
Direkt püskürtme ve çok noktadan püskürtmeli enjektörler vardır.
2.3.14 Common Rail
Dizel motorlarda kullanılan bir yakıt enjeksiyon sistemi olup “tutuculu püskürtme” veya
“ortak boru” anlamına gelir. Bugüne kadar kullanılan aynı türdeki sistemlere göre yakıt
sarfiyatı, egzoz gazı emisyonu, çalışma sistemi ve gürültü oluşumunda daha üstün bir
sistemdir. Direkt tahrik edilen blok veya tek pompalı sistemlerden farlı olarak Common-Rail
’de basınç oluşumu ve püskürtme ayrılmaktadır. Geleneksel dizel direkt püskürtücüleri
yaklaşık 900 bar’lık basınç ile çalışırken, Common-Rail Sistemi, yakıtı 1500 bar’a kadar
yükselen bir basınç ile ortak bir boru üzerinden enjektörlere dağıtır. Elektronik motor
kumandası, bu yüksek basıncı, motorun devir sayısına ve yüküne bağlı olarak ayarlar.
Püskürtmeyi, enjektörler üzerinde bulunan ve süratle anahtarlanabilen manyetik supaplar
sağlamaktadır. Bu da püskürtmenin şekillendirilmesi, püskürtme miktarının ölçülmesi ve
yakıt püskürtmesi bakımından yeni imkânlar sağlamaktadır. Ayrıca yine bu imkânlar
sayesinde yeni sistemin mükemmel bir avantajı olan Pilot (ön) Püskürtme ortaya
çıkmaktadır.
Pilot püskürtme, esas ana püskürtmeden önce oluşarak yakıtın yanmasına ilişkin çıkış
oranlarını yüksek derecede iyileştirmektedir. Ön veya çoklu püskürtme, süratli manyetik
supaplarına çok kere kumanda edilmesi ile oluşturulur. Böylece hem zararlı madde ve
gürültü emisyonu hem de dizel motorlarının sarfiyat değerleri daha da azaltılmaktadır.
Common-Rail sistemi, motorda önemli değişiklikler yapılmadan, kullanılan püskürtme
sisteminin yerini alabilmektedir.
Basınç oluşumunun ve püskürtmenin ayrılmasına ilişkin tek şart, bir dağıtıcı boru (Rail) ve
enjektörlere giden borulardan oluşan, Yüksek Basınç Tutucusu ’dur. Sistemin çekirdek
23
parçası, manyetik supap kumandalı enjektördür. Püskürtme olayı, beyinden manyetik supaba
giden bir sinyal ile başlatılır. Bu arada püskürtülen miktar, hem manyetik supabın açılma
süresine hem de sistem basıncına bağlıdır. Sistem basıncını, yüksek basınçlı, pistonlu pompa
oluşturmaktadır. Adı geçen pompa, düşük tahrik dönme momentleri ile çalışır, bu da pompa
tahrikinin yükünü azaltmış olur. Basınç oluşumu için, binek otomobillerde distribütör tipi
pompalar; ticari araçlarda ise sıra tipi pompalar öngörülmüştür. Common-Rail sistemlerinde,
beyin, sensörler ve çoğu sistem fonksiyonları, başkalarında bulunan pompa-meme-birimi ve
pompa-boru-meme gibi zamana bağlı tek pompa sistemleri ile eşittir. Ön püskürtme
sayesinde bu direkt püskürtücü, ön yanma odalı motorun düşük gürültü seviyesi ile çalışırken
aynı zamanda en katı egzoz gazı kurallarına da uymaktadır.
2.3.15 Yanma Odası
Motor silindirinin içinde pistonların hareket ettiği silindir şeklindeki boşluktur. Üst kısmı
silindir kapağı ile kapatılır. Silindir kapağı içinde bulunan bujilerin ateşleme yapan kısımları
yanma odası içindedir.
2.3.16 Yağ Pompası
Yağı karter (yağ deposu)'den alarak basınçlı bir şekilde yağ kanallarına ve buradan hareketli
parçaların üzerine göndermeye yarar. Yağ pompası hareketini eksantrik kam milinden alır.
2.3.17 Karter
İçten yanmalı motorlarda motorun alt kısmında bulunan yağ tankıdır. Krank milini dışarıdan
gelebilecek darbelere karşı korur. Yağa depoluk eder soğumasını sağlar. Boğazlı ve boğazsız
olmak üzere 2 çeşittir.
2.3.18 Yağ Soğutucusu
Çok düşük veya çok yüksek devirlerde uzun süre çalışan motorların yağlarını soğutmak için
kullanılan yağ soğutucu radyatörlerdir. Motor yağları ısındıkça sürtünme katsayıları
düşmekte buna paralel olarak da yağlama özelliklerini yitirmektedirler. Yağ soğutucuları bu
olumsuzluğun önüne geçmek için kullanılmaktadır.
2.3.19 Motor yağı
Motorun çalışan parçaları arasında kaygan bir yağ tabakası oluşturarak sürtünen yüzeylerin
aşınmasını önler. Ayrıca motorun içinde çalışan parçaları temizler.
24
2.3.20 Egzoz Manifoldu
Silindir içindeki yanmış gazın çıkış borusudur. Genelde 4 adet silindirden çıkan boru birleşir
ve katalizöre girer. İşte silindir ile katalizör arası egzoz manifoltudur. Bazı turbo modellerde
manifold turboşarja bağlanır. Egzoz gaz basıncı turboşarjın pompasını çalıştırır. Turboşarj
da temiz hava emerek bu havayı sıkıştırarak yanma odasına yollar.
2.3.21 Katalitik Konvertör (Katalitik Dönüştürücü)
Motorların egzozlarındaki (dışarı verdikleri gaz) çevreye zararlı maddeleri daha az zararlı
maddelere dönüştüren aygıt.
2.3.22 Turboşarj
Motora atmosferik basıncın üzerinde hava vererek yani cebri doldurum yaptırarak daha
küçük hacimli motordan daha yüksek güç alınmasını sağlayan, hareketini egzoz gazının
dışarı çıkma basıncından alan bir çeşit pompadır. Türbin ve kompresör olmak üzere iki adet
pervaneye sahiptir. Türbin egzoz tarafında, kompresör emme tarafında yer almaktadır.
Egzoz gazının çıkma basıncıyla dönen türbin aradaki bağlantı milinin yardımıyla kompresör
pervanesini döndürür. Bu sayede motor silindirine önemli ölçüde artan bir hava girişi
sağlanır.
2.3.23 Intercooler
Turboşarjlı motorlarda turbonun sıkıştırması sonucu ısınan havanın soğutulması için
kullanılan ek soğutucudur. Turbonun basıncını yükselttiği hava radyatöre benzeyen
peteklerin içerisinden geçirilerek tekrar soğutulduktan sonra motora gönderilir.
Gemi Dizel Motorlarına Bağlanan İtici Donanımlar
Gemilerin hareketini sağlayan itici donanımlar farklı şekilde olabilmektedir. Bu
donanımların temel görevi dizel motordan aldıkları gücü itici kuvvete çevirmektir.
Gemi türüne, kullanım alanına ve hız gereksinimlerine göre aşağıdaki donanımlar
kullanılabilir:
a. Hatve Kontrollü Pervaneler
b. Nozullu Pervaneler
c. Süper Kavitasyonlu Pervaneler
d. Tandem Pervaneler
25
e. Zıt Dönüşlü Pervaneler
f. Grim Tekerlekli Pervaneler
g. Üst Üste Bindirilmiş Pervaneler
h. Pervane / Stator Sistemi
i. Yüzey Yarıcı Pervaneler
j. TVP Pervaneler
k. Z – Sürüşlü Pervaneler
l. İz Düzenleyici Nozul
m. Asimetrik Kıç
n. Pervane Göbek Finleri
o. Grothues Dağıtıcıları
p. Su Jeti
q. Düşey Pervaneler
İDO Filosunun önemli kısmını oluşturan Hızlı Feribotlarda dünyadaki diğer örneklerinde
olduğu gibi Su Jeti sistemi kullanılmaktadır.
2.4.1 Su Jeti
Su jetleri 20 knot hızın üzerindeki hız ihtiyaçlarında kullanıma uygundurlar. Daha az hız
ihtiyaçlarında istenilen verimi sağlamayacağı için ortalama olarak 20-24 knot altındaki hız
ihtiyaçları için pervaneler tercih edilmelidirler. Su jetleri pervaneler gibi gemiler için bir
hidrodinamik itici olmalarına rağmen geminin içiresinde düzenlenmiş olup pervaneden daha
çok bir pompa görevi görürler.
Su jeti tekne içinde bulunan bir pompa yardımıyla gemi dibinden emilen su, gemi kıçında
ya su hattı altında bulunan nozuldan (lüleden) su içine ya da su hattı üzerindeki bir nozuldan
havaya tazyikle püskürtülerek teknenin hareketi sağlanır. Bu sistemde önemli olan, belli bir
su hacminin hızını arttırıp, yer değiştirmesini sağlamaktır. Su jetinin seçilmesindeki en
büyük neden, yüksek sürat gereksinimini verimli bir şekilde karşılayabilmektir. Su jeti her
tülü gemide kullanılabilir. Ancak orta ve büyük deplasmanlı gemiler için pek uygun değildir.
Nozulun
dışarıya
atış
açısı,
sancak-iskele
doğrultusunda
30
dereceye
kadar
döndürülebilmesiyle manevra yapılmakta ve bu nedenle de dümene ihtiyaç duymamaktadır.
Bu avantajlarına karşın düşük hızlarda yakıt tüketimi artmakta ve pompa-jet sistemine su
alınırken, suya havanın karışması sevk verimini düşürmektedir
26
Şekil 2.3 Su jetinin bölümleri
Şekil 2.5’te görülen basit çizimde se jetinin temel bölümlerini ve yapısını şekildeki numaralı
kısımlar yardımıyla gösterilebilir.
Buna göre:
1. Su Hattı Yüksekliği
2. Nozul
3. Stator
4. Çark
5. Pompa
6. Su Girişi
7. Giriş Kanalı
8. Şaft
9. Çapraz Kesit
10. Gemi Gövdesi
11. Etkin Giriş Hızı
12. Gemi Hızı
Şeklinde belirtilebilir.
27
3.
MTU 20V 8000 M70 DİZEL MOTOR İNCELEMESİ
Genel Yapısı ve Ana Özellikleri
MTU 20V 8000 M70 serisi deniz uygulamaları için dayanıklı bir yeni nesil dizel motordur.
Tasarımı kapsamlı testler ile onaylanmış, performans, tüketim ve emisyon gibi bütün
hedefler bir araya toplanmıştır.
MTU firması ürettiği bu model için yaptığı tanımlamada; “MTU 8000 serisi hızlı ticari deniz
araçlarının yüksek güç talebini karşılamak için geliştirilmiştir. Kolay bakım, düşük tüketim,
çevresel açıdan sağlıklı tasarım ve düşük işletme maliyeti gibi özellikleri bu seriyi farklı
kılmaktadır. Tüm motor sistemini sadece birkaç ara yüzde toplayan sistemi sayesinde
kurulumu çok kolaydır.” ifadesini kullanmaktadır.
Şekil 3.1 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor
Çizelge 3.1 MTU 20V 8000 M70 Genel özellikleri
Kuru Ağırlık
Toplam Uzunluk
Toplam Genişlik
Toplam Yükseklik
Toplam Silindir Uzunluğu
(V) Biçim Açısı
Silindir Çapı
Strok
Silindir Hacmi
Maksimum Güç
Hız Aralığı (dvr/dk)
47,2 (ton)
7282 (mm)
2038 (mm)
3364 (mm)
4920 (mm)
48 °
265 (mm)
325 (mm)
17,37 (litre)
9000 kW
380 - 1150
28
Motor Tasarımı
Şekil 3.2 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor silindirleri
Yukarıdaki şekilde MTU 20V 8000 M70’in en sade biçimde genel görünümü yer almaktadır.
Sırasıyla A1’den A10’a kadar gösterilen bölgeler motorun sol tarafındaki silindirleri, B1’den
B10’a kadar gösterilen bölgeler ise motorun sağ tarafındaki silindirleri belirtmektedir.
Şekilden de anlaşılacağı gibi motor 20 Silindirli bir V Tipi motordur. Motora V şekli 48°’lik
açı ile verilmiştir. Ayrıca motorun isimlendirilmesinde kullanılan 20V ibaresi de 20 Silindirli
V Tipi bir motor olduğunu belirtmektedir. Benzer isimlendirme MTU firmasının ürettiği
farklı motorlarda da kullanılmıştır. Örnek olarak; -MTU 12V 396 TE74- 12 Silindirli V Tipi,
-MTU 16V 396 TE74L- ise 16 Silindirli V Tipi bir motordur.
V Tipi Motorlar
V tipi motor, silindirlerin krank şaftı üzerinde iki sıra halinde ve iki eğik düzlem üzerinde
"V" şeklinde dizildiği motor tipidir. Sıralı tip motorlara göre daha yüksek bir güç/hacim
oranına sahip olan bu tip motorlar nispeten yüksek performans gereken uygulamalarda
kullanılırlar. Silindirler arasındaki açı benzinli motorlarda 60° veya 90°, dizel motorlarda ise
30° ila 120° arasında değişebilir. Genellikle aynı eksendeki iki koldan gelen iki piston krank
29
mili üzerindeki ortak pimi kullanırlar. Silindirlerin numaralandırmasına güç çıkışının (KS)
karşı tarafındaki sol silindirden başlanır. V tipi motorlar daha çok güç istenen ve fazla yer
kaplamaması gereken yerlerde tercih edilirler. Bu tip motorlarda sıra tipi ile
karşılaştırıldığında silindir sayısı artırılsa bile motorun boyutları fazla artmaz. Daha az
miktarda krank mili ana yatağına sahip olduğundan motordaki sürtünme kayıpları daha
azdır.
3.2.1 Karter
Sert tasarım, sfero döküm, entegre şarjlı hava nakli, tek merkezi bir konumda bulunan kam
mili ve ana yağ kanalı, güvenli ana yatak kapakları için hidrolik gerilmiş cıvatalar, geniş
karter erişim delikleri özellikleri ile tasarlanmış kartere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde son
derece sert bir yapıya sahip olup, güçlü bir krank mil desteği sunmaktadır. Bir diğer avantajı
da soğutma suyu ile bağlantısının bulunmaması ve yerinde değiştirilebilir bir ana yatağa
sahip olmasıdır.
Şekil 3.3 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor karteri
30
Şekil 3.4 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor karter kesiti
3.2.2 Motor Yağı
Şekil 3.5’te makinenin -şekle göre- sol alt kısmında kahverengi renkle gösterilen oklar motor
yağının giriş ve çıkış kısımlarını belirtmektedir. Şekil 3.4’te karter içerisinde dolaştığı yerler
görünürken. Daha detaylı görünümün yer aldığı şekil 3.6’da motorun enlemesine kesitinde
motor yağının depolandığı bölge kahverengi olarak motorun en alt kısmında görülmektedir.
Şekil 3.5 MTU 20V 8000 M70 Motor yağı, soğutucu ve hava giriş çıkışları
31
Şekil 3.6 MTU 20V 8000 M70 Dizel motor enine kesiti
32
Şekil 3.6’da görülen kesitte mavi renkli kısımlar temiz havanın, turuncu renkte gösterilen
kısımlar ise egzoz gazlarının yer aldığı bölgelerdir. Motor soğutma suyunun yer aldığı
bölgeler yeşil renkle gösterilirken, motorun en alt kısmında bulunan kahverengi bölge ise
makine yağının depolandığı bölgedir. Son olarak şekilde makinenin sağ ve sol üst
kısımlarında ince bir şerit olarak sarı renkle gösterilen bölgeler yakıtın motor içinde yer
aldığı bölgelerdir. 20 Silindirli bir motor olan MTU 20V 8000 M70 2 silindirli tek sırası
şekildeki kesitle gösterilmiştir. Aynı yapı 10 sıra halinde devam etmektedir.
Temiz Hava ve Egzoz Gazı
Temiz havanın ve egzoz gazının motor içerisinde bulunduğu noktaları Şekil 3.6’da verilen
enine kesitte kısmi olarak görülmektedir. Temiz havanın motor içerisine girişinin ardından
yanma işlemi ve sonrasında egzoz gazı olarak motoru terk etmesi Şekil 3.7’de şema olarak
gösterilmiştir. KS ile belirtilen kısım motorun ön kısmıdır. Şekilde üçer sıra halinde
gösterilen silindirler gerçekte A1-A2-A3…..A10 ve B1-B2-B3…..A10 olarak 10 sıra
halinde devam etmektedir. Mavi renk ile gösterilen kısımlar temiz havanın motor içerisine
girmesini ve izlediği yolu belirtirken, turuncu renk ile gösterilen kısımlar yanma olayının
ardından meydana gelen egzoz gazının motoru terk etmesini ve izlediği yolu belirtmektedir.
Şekil 3.7 Temiz hava ve egzoz gazının izlediği yol şeması
33
Temiz havanın ve egzoz gazının motor içerisindeki izlediği yol Şekil 3.8’de daha net olarak
gösterilmektedir. Bu şekki motorun şeffaf hali olarak ele alırsak motora iki yandan giren
temiz hava sırayla bütün silindirleri dolaşarak yanma işleminde kullanılmakta, ardından
gösterilen yoldan egzoz gazı olarak dışarı atılmaktadır.
Şekil 3.8 Temiz hava ve egzoz gazının dolaşımı
Güç Ünitesi (Motor Grubu)
Silindir kapağı, boşluk bırakıcı pul, silindir gömleği, piston, biyel ve güç iletim
fonksiyonlarından oluşan ünitedir. 8000 Serisinin silindir ünitesi 4 cıvata ile karter üzerine
sabitlenmiştir. Kolay sökülüp takılabilmesi avantajının yanı ara soğutma suyu gövdesinin
silindir kapağına 24 cıvata ile bağlanmış olması sayesinde mükemmel derecede sızdırmazlık
34
sağlamaktadır. Silindir hattı en uygun şekilde dairesel olarak biçimlendirilmiş, Hat ve
Segmanların Aşınmanın düşük olması sağlanmıştır. Bir diğer avantajı ise emme (giriş) ve
egzoz kanalları için geniş alan sağlamasıdır. Şekil 3.4’te 1 numaralı bölge silindir kapağını,
2 numaralı bölge ara soğutma suyu gövdesini, 3 numaralı bölge piston kol yatağını, 4
numaralı bölge pistonu, 5 numaralı bölge ise silindir gömleğini göstermektedir.
Şekil 3.9 Güç ünitesi parçaları
Şekil 3.10’da turuncu renk ile gösterilen bölge egzoz gazlarının motoru terk ettiği bölgeyi,
yeşil renk ile gösterilen bölge motor soğutucusunun yer aldığı bölgeyi, kahverengi renk ile
gösterilen bölge ise motor yağının bulunduğu bölgeyi belirtmektedir. Şekil 3.11’de ise güç
ünitesinin sökülmesi gösterilmektedir.
35
Şekil 3.10 Güç ünitesi iç görünümü
Şekil 3.11 Güç ünitesinin sökülmesi
36
Piston
Şekil 3.12 Piston
Dökme çelik piston tepesi ve çelik piston eteklerinden oluşan kompozit piston büyük çaplı
piston pimine, iki sıkıştırıcı halkaya bir yağ sıyırıcı halkaya ve yağ soğutucuya sahiptir.
Yüksek ateşleme basınçlarına dayanıklı olarak tasarlanan piston sahip olduğu özellikleri
sayesinde düşük yağ tüketimi sağlamasının yanı sıra düşük siyah duman ve NOx emisyonu
da sağlamaktadır.
Soğutma Sistemi
Şekil 3.13 Soğutucu kanallar
37
Şekil 3.14 MTU 20V 8000 M70 komple soğutma sistemi
Şekil 3.15 Soğutma sistem şeması
38
Şekil 3.14’te motorun komple soğutma kanalları ve izlenilen yollar gösterilmektedir. Şekil
3.15’te yer alan şemada ise düz yeşil çizgi olarak gösterilen hatlar yüksek sıcaklı devrelerini,
kesik yeşil çizgilerle gösterilen hatlar ise düşük sıcaklık devrelerini göstermektedir. Şekil
3.13’te ise güç ünitesinde ve silindir kapağında yer alan soğutucu bölmeler yeşil renk ile
gösterilmiştir.
Yakıt Enjeksiyon Sistemi (Common-Rail)
Bölüm 2.3.14’te yer alan Common-Rail yakıt enjeksiyon teknolojisinin kullanıldığı 8000
serisi bu teknolojinin sağladığı avantajları taşımaktadır. Püskürtme zamanlaması, enjeksiyon
basıncı ve akış hızı kontrol altında tutulup sürekli optimize durumda bulunmakta ve mekanik
düzenlemelere gerek duymamaktadır. Tüm çalışma aralığında düşük yakıt tüketimi ve tüm
motor hızlarında yüksek enjeksiyon basıncı sağlaması ve egzoz kararmasının neredeyse
algılanamayacak düzeyde tutması da diğer avantajlarıdır.
Şekil 3.16 Yakıt enjeksiyon sistemi (Common-Rail)
39
Şekil 3.17 Yakıt enjeksiyon sistem şeması
Şekil 3.142te koyu sarı renkli (siyah noktalı) bölgeler düşük basınçta yakıt besleme hattını,
açık sarı renkli bölgeler ise yüksek basınçta yakıt besleme hattını belirtmektedir. Aynı
şekilde beyaz renkli bölgeler geri dönüş yolunu, siyah renkli bölgeler ise yakıt sızıntısını
belirtmektedir.
Şekil 3.15’te pembe renkli kısımlar düşük basınçtaki yakıtı, sarı renkli kısımlar ise yüksek
basınçlı yakıt beslemesini belirtmektedir.
Motor Yağı (Yağlama Yağı) Devresi
Motora bütünleşmiş halde olan filtre göstergesi bulanan ve geri püskürtme (back-flushing)
özelliği ile sürekli yağ akışı sağlayan otomatik yağ filtre özelliğinin sabit filtrasyon kalitesi,
çevre dostu olması, düşük bakım gerektirmesi ve yağ bakımının motora entegre olması gibi
birçok avantajı bulunmaktadır.
Şekil 3.18’te motor yağ sistemi şeması, 3.19’da ise motor yağının motor içerisinde izlediği
yol gösterilmektedir.
40
Şekil 3.18 Motor yağı sistem şeması
Şekil 3.19 Yağlama sisteminin motor içerisinde izlediği yok
41
Turboşarj
MTU 20V 8000 M70 üzerinde 4 adet turbo yer almaktadır. Çabuk tepki ve hızlanma
özelliğine sahip olan turbolar düşük kütleli momente sahip olan turbolar hidrolik tahrikli
türbin kapaklarına sahiptirler.
Şekil 3.20 Turboşarj sistemi
Performans ve Yakıt Tüketim Tablosu
Çizelge 3.1’de yer alan referans koşullarında sıralı turboşarj ile 8200 kW değerlerinde
performans ve yakıt tüketim tablosu Şekil 3.9 verilmiştir.
Çizelge 3.2 Referans Koşulları
Emme Hava Sıcaklığı
Su Sıcaklığı
Atmosfer Basıncı
Giriş Basıncı
Yakıt Besleme Sıcaklığı
Yakıt Tüketim Toleransı
25°C
25°C
1000 mbar
25 mbar
25°C
+5%(g/kWh)
42
Şekil 3.21 8200 kW değere kadar "Güç - Devir Sayısı" tablosu
Supap Sistemi
Şekil 3.22 Temiz hava ve egzoz gazları için supap sistemi
43
Kontrol Sistemi
Uydu üzerinden uzaktan kontrol sistemi bulunan MTU 8000 serisi motorların bilgisayar
ortamında takibi yapılabildiği gibi aynı şekilde kontrolü de sağlanabilmektedir. Bu
işlemlerin ekran görüntüleri şekil 3.23, 3.24, 3.25 ve 3.26’daki gibidir.
Şekil 3.23 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 1
Şekil 3.24 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 2
44
Şekil 3.25 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 3
Şekil 3.26 MTU 20V 8000 M70’in bilgisayar ortamında kontrolü - 4
45
4.
SONUÇ
Deniz taşımacılığı, tek seferde büyük miktarlarda yük ve yolcu taşıyabilme özelliğinden
dolayı gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzün gelişen teknolojisiyle
birlikte çeşitli amaçlar için daha büyük gemiler inşa edilebilmekte ve bu sayede çevreye daha
duyarlı hale gelen gemiler vasıtasıyla daha büyük miktarlarda yük ve yolcu taşınabilmesi
mümkün olmaktadır.
İstanbul’un konumu, deniz taşımacılığı açısından daha özel bir durum arz etmektedir.
Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olarak İstanbul, iki kıtaya yayılmış milyonlarca insana
ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul Boğazı, bu insanlar için geçmişte tek seçenek olmuş,
bugünse alternatif bir güzergah imkanı sunmaktadır. Benzer şekilde, çevresinde yoğun
sanayi bölgeleri bulunan Marmara Denizi de yolcu taşımacılığı açısından önemli bir
bölgedir. Yapılan bu çalışmada, İstanbul Boğazı’ndaki yolcu taşımacılığında çok büyük bir
paya sahip olan İDO’nun filosu makine özellikleri bakımından incelenmiş ve tanıtılmıştır.
Çalışma bu bakımdan genel bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmadan elde edilen veriler,
günümüzde gittikçe önem kazanan ve gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok kuruluş
tarafından irdelenmeye başlayan çevresel performans konusunda kullanılabilecek
niteliktedir. Özellikle Energy Efficiency Design Index (EEDI) ve Energy Efficiency
Operational Indicator (EEOI) formülasyonlarında yer alan makine özellikleri, bulunması güç
veriler olabilmektedir. Bu özet çalışma sayesinde İDO filosundakilere benzer gemilerin
çevresel performansları iyi şekilde incelenebilecektir.
Çevresel performansın yanı sıra, makine özellikleri hakkındaki ayrıntılı bilgiler sayesinde
söz konusu gemilerin verimlilik analizleri de kesin olarak yapılabilecek ve makineler
üzerinde hangi tip değişikliklerin yapılması durumunda ne oranda bir verimlilik artışı elde
edilebileceği de hata payı en az olacak şekilde hesaplanabilecektir.
46
KAYNAKLAR
Albayrak, B. (2000) Gemilerde Ana Makine Olarak Kullanılan Dizel Motorların ve Bu
Konudaki Gelişmelerin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Kesebol, S. (2012) Gemi Dizel Motorlarındaki Hareketli Elemanlardan Oluşan Hasarlar ve
Nedenleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Gemi Mühendisleri Odası (2008) Gemi Mühendisliği El Kitabı, İstanbul
Yıldırım, E. (2006) TCG Turgutreis Firkateynine Ait Ana Makinelerin (MTU 20V 1163 TB
93) Yağ Değişim Periyodunun Belirlenmesi
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2006) MEGEP, Denizcilik, Gemi Dizel Motorları - 1
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2008) MEGEP, Denizcilik, Gemi Dizel Motorları - 2
MTU Friedrichshafen, (2007) Technical Documentation 20V 8000 M70 Diesel Engine
Küçükşahin, F. (1999) Dizel Motorları: Gemi Dizel Makinelerinin Yapıları ve Çalışma
İlkeleri, Güven Kitapevi, İstanbul
Küçükşahin, F. (2008) Dizel Motor Teorisi, Birsen Yayınevi, İstanbul
Şehir Hatları Hakkında, http://www.sehirhatlari.com.tr/tr/kurumsal.html
Şirket-i Hayriye, http://www.sirketihayriye.com/Tarihce-content-m-2-2.html
İDO, http://www.ido.com.tr/tr/kurumsal
İçten Yanmalı Motorları Parçaları, http://tr.wikipedia.org/wiki
Marine Diesel Engine, http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Marine_diesel_engines
Detroit Diesel Corporation, (2004) “Focus on Technology” – MTU Series 8000
MTU Friedrichshafen, (2008) Series 8000 Diesel Engines for Marine Applications
MTU Friedrichshafen, (2003). Technical Project Guide Marine Application
MTU Friedrichshafen, (2007). Fluids and Lubricants Specification
Wartsila Corporation, (2007). Wartsila Lips Shaft Instruction Manual, Helsinki
47
EKLER
Ek 1
MTU 20V 8000 M70 Dizel Motor Parçalarının Bakım Takvimi
Ek 2
MTU 20V 8000 M70 Dizel Motorun Farklı Açılardan Görünümü ve Ölçüleri
Ek 1
Parça
Hava Filtresi
Motorun Çalışması
Motor Yağı
Marş Motoru
Yağ Gösterge Filtresi
Sentrifüj Yağ Filtresi
Vida Bağlantıları
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
Basınç Düşürme İstasyonu
Valf Dişlisi
Kelebek Bağlantı
Havalandırma Filtresi
Yakıt Enjektörleri
Yanma Odaları
Karter Havalandırması
Yakıt Pompası
Turbo
Hava Marş Motoru
Bileşenlerin Bakımı
Genişletilmiş Bileşen Bakımı
Motor Yağı Filtresi
Yıllık
Limit
Günlük
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
0 - 5250 Çalışma Saati
2
2
1
18
6
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ek 1
Parça
Hava Filtresi
Motorun Çalışması
Motor Yağı
Marş Motoru
Yağ Gösterge Filtresi
Sentrifüj Yağ Filtresi
Vida Bağlantıları
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
Basınç Düşürme İstasyonu
Valf Dişlisi
Kelebek Bağlantı
Havalandırma Filtresi
Yakıt Enjektörleri
Yanma Odaları
Karter Havalandırması
Yakıt Pompası
Turbo
Hava Marş Motoru
Bileşenlerin Bakımı
Genişletilmiş Bileşen Bakımı
Motor Yağı Filtresi
Yıllık
Limit
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
8250
8500
8750
9000
9250
9500
9750
10000
10250
10500
10750
5500 - 10750 Çalışma Saati
2
2
1
18
6
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ek 1
Parça
Hava Filtresi
Motorun Çalışması
Motor Yağı
Marş Motoru
Yağ Gösterge Filtresi
Sentrifüj Yağ Filtresi
Vida Bağlantıları
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
Basınç Düşürme İstasyonu
Valf Dişlisi
Kelebek Bağlantı
Havalandırma Filtresi
Yakıt Enjektörleri
Yanma Odaları
Karter Havalandırması
Yakıt Pompası
Turbo
Hava Marş Motoru
Bileşenlerin Bakımı
Genişletilmiş Bileşen Bakımı
Motor Yağı Filtresi
Yıllık
Limit
11000
11250
11500
11750
12000
12250
12500
12750
13000
13250
13500
13750
14000
14250
14500
14750
15000
15250
15500
15750
16000
16250
11000 - 16250 Çalışma Saati
2
2
1
18
6
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ek 1
Parça
Hava Filtresi
Motorun Çalışması
Motor Yağı
Marş Motoru
Yağ Gösterge Filtresi
Sentrifüj Yağ Filtresi
Vida Bağlantıları
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
Basınç Düşürme İstasyonu
Valf Dişlisi
Kelebek Bağlantı
Havalandırma Filtresi
Yakıt Enjektörleri
Yanma Odaları
Karter Havalandırması
Yakıt Pompası
Turbo
Hava Marş Motoru
Bileşenlerin Bakımı
Genişletilmiş Bileşen Bakımı
Motor Yağı Filtresi
Yıllık
Limit
16500
16750
17000
17250
17500
17750
18000
18250
18500
18750
19000
19250
19500
19750
20000
20250
20500
20750
21000
21250
21500
21750
16500 - 21750 Çalışma Saati
2
2
1
18
6
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ek 1
Parça
Hava Filtresi
Motorun Çalışması
Motor Yağı
Marş Motoru
Yağ Gösterge Filtresi
Sentrifüj Yağ Filtresi
Vida Bağlantıları
Hava Filtresi
Yakıt Filtresi
Basınç Düşürme İstasyonu
Valf Dişlisi
Kelebek Bağlantı
Havalandırma Filtresi
Yakıt Enjektörleri
Yanma Odaları
Karter Havalandırması
Yakıt Pompası
Turbo
Hava Marş Motoru
Bileşenlerin Bakımı
Genişletilmiş Bileşen Bakımı
Motor Yağı Filtresi
Yıllık
Limit
22000
22250
22500
22750
23000
23250
23500
23750
24000
22000 - 24000 Çalışma Saati
2
2
1
18
6
x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
54
55
56
57
İsim Soyisim
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Uyruk
Adres
Sabit Telefon
Cep Telefonu
E-Posta
İnternet Adresi
KİŞİSEL BİLGİLER
Yağız Yetkin Azizler
Erkek
31/05/1987
Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Mahallesi, Filiz Sokak, Ortadoğu Sitesi, F Blok, 1/1
Halkalı / İstanbul / Türkiye
Zafer Mahallesi, Mühürdar Sokak, İbrağimağa Ap., 23/11
Bahçelievler / İstanbul / Türkiye
(+90) 212 6548998
(+90) 533 2311257
[email protected]
[email protected]
http://yagizyetkin.net
EĞİTİM BİLGİLERİ
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
Tarih
Üniversite
Fakülte
Bölüm
Tarih
Üniversite
Fakülte
Bölüm
09/2008 Anadolu Üniversitesi
Açık Öğretim Fakültesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
09/2005 Yıldız Teknik Üniversitesi
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
LİSE EĞİTİMİ
Tarih
Lise
09/2001 - 06/2005
Zeytinburnu Mensucat Santral Lisesi
İLKÖĞRETİM EĞİTİMİ
Tarih
Okul
09/1994 - 10/2001
Fatih Emin Ali Yaşin İlköğretim Okulu
İŞ TECRÜBELERİ
HAVACILIK
Yolcu Hizmetleri / Yer Hizmetleri Departmanı
Tarih
03/2011 Firma
HAVAŞ
Atatürk Havalimanı, 34149 Yeşilköy | İstanbul / Türkiye
Tarih
03/2010 - 09/2010
Firma
Turk Hava Yolları
Atatürk Havalimanı, 34149 Yeşilköy | İstanbul / Türkiye
TURİZM OTELCİLİK
Misafir Hizmetleri / Yiyecek İçecek Departmanı
Tarih
06/2007 - 11/2007
Firma
Conrad Hotel
Yıldız Caddesi, 34353 Beşiktaş | İstanbul / Türkiye
Tarih
07/2005 - 05/2006
Firma
Hilton Hotel
Cumhuriyet Caddesi, 34367 Harbiye | İstanbul / Türkiye
KİŞİSEL BİLGİ VE BECERİLER
İkinci Dil
İngilizce
Seviye
Anlama
Konuşma
Yazma
İyi
İyi
İyi
Tanımlayan Sıfatlar
Girişimcilik, Liderlik, Takım Uyumu, Sorumluluk
Farklı Kültürler ile Kolay İletişim
Bilgisayar ve Program Bilgileri
Microsoft Office Araçları
Mühendislik Programları (Matlab & AutoCAD & Rhino)
Havacılık Programları (DCSGUI, Troya, Sabre, Babel)
İlgi Alanı ve Hobiler
Proje Üretimi, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, Yatlar
Araştırma Yapma, Kitap Okuma, Web Dizayn
Gelecek Hakkında Kısa Plan
Kurumsal Bir Şirkette Yöneticilik ve Şahsi Girişimler
EK BİLGİLER
Referanslar
Seven Özkan ( +905333375232)
Kore Hava Yolları İstanbul İstasyon Müdürü
Arzu Kurtulan (+905435910884)
HAVAŞ Yolcu Hizmetleri Şefi
Nurten Vardar (+905325041043)
Prof. Dr. (YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)
Hikmet Kaçamak (+902123156000)
Hilton İstanbul Yiyecek İçecek Departman Şefi
Necati Yıldırım (+905334844903)
Conrad İstanbul Banket Operasyon Müdürü
Sertifikalar ve Belgeler
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü
20/06/2012 "Teşekkür Belgesi"
İTÜ İş ve İnsan Kaynakları Merkezi
27/02/2012 - 01/03/2012 "Katılım Belgesi’’
Ortadoğu Hava Yolları
01/11/2011 "Teşekkür Mektubu"
Türk Hava Yolları
23/01/2010 "Tehlikeli Maddeler"
Türk Hava Yolları
18/01/2010 "Havalimanı Yolcu Hizmetleri"
Conrad İstanbul
07/06/2007 - 22/11/2007 "Servis Yeterliliği"
Conrad İstanbul
20/06/2007 "Teşekkür Mektubu"
Hilton İstanbul
25/07/2005 - 25/05/2006 "Servis Yeterliliği"
Organizasyon ve Programlar
Yöneticilere Yönelik Sosyal Medya Semineri (Konuşmacı)
Adnan Menderes Üniversitesi | 2012
Global Management Challenge Türkiye | 2009 (Katılımcı)
Realta Marka Yönetimi
Startup Weekend İstanbul | 2010 (Katılımcı)
Microsoft Türkiye ve Özyegin Üniversitesi
Üyelikler
Üniversiteliler Arası Sosyal Yardımlaşma Derneği (ÜNİSOS)
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
6 545 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content