close

Enter

Log in using OpenID

02.09.2014 Tarihli Karar

embedDownload
M E C L İ S K A R A R I ÖZETLERİ
Toplantı Dönemi
: 2014 Yılı Eylül Ayı
Karar Tarihi : 02.09.2014
Meclisi teşkil eden üyeler:
Belediye ve Meclis Başkanı: Ahmet Turgay OĞUZ
Üyeler
: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet PINAR-Şakir
ÜNAL-Halis LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMUR-Hakkı ALTINKAYA-Musa YILMAZ-Halil KAVLAK-Hacı
Omsan IŞIK –Bekir POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞI-Cevdet AYTEKİN
GÜNDEM KONULARI
KARAR ÖZETİ: KIZILAY ARSA TALEBİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden görüş sorulmuştur. Görüş henüz gelmediğinden, görüş
geldikten sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
a)Gültekin Mahallesi 113 Ada: 113 ada 8-9-10-11 parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanlarda
, çekme mesafelerinin 10 mt den 7 mt. Ye düşürülmesine 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre
karar verildi.
b)Trafo Yerleri: Komisyon görüşü doğrultusunda revize edilerek uygun olmayan trafo yerlerinin en
yakın park alanlarına taşınması doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliği önerilerinin 3194 sayılı
kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına
c)Sosyal Donatı Alanı ve kent park: ilçemiz Gültekin Mahallesi 113 ada 14 parsel.
DSİ ve Tarım Gıda ve Hayvancılık il müdürlüğünün kurum görüşleri uygun olmayacağı yönünde olup
İmar Komisyonu da uygun bulmadığından konunun reddine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: CADDE VE SOKAK İSİMLERİ
İlçemizde ismi bulunmayan sokaklara:Yıldırım Mahallesi: Aşık Hüroğlu, Mustafa PEHLİVANOĞLUMetehan-Maden Şehitleri-Osman Gazi-Göktürk-Kılıçaslan Sokak ile Alper Tunga Caddesi isimlerinin,
Gültekin Mahallesinde: Yunus Emre Sokak. Pınarönü Mahallesinde ismi bulunmayan sokağa ise: Avcı Sokak
isminin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: Belediye Gelirleri Kanununun Genel Tebliği
Vergi ve harçlar tarifesinde, İlçemiz sınırlarının tamamının 1.gurup olarak kabul edilmesine oy birliği
ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI KULLANIMI
01.10.2014 tarihinden itibaren ,ön ödemeli sayaç kullanımına geçilmesine, değişen sayaçların
yerine ön ödemeli sayaç takılmasına karar verildi.
KARAR ÖZETİ: DİLEKÇELER
1-Fevzi ŞAHİNER: 843 ada 5 parsel de imar değişikliği yapmak istediği anlaşılmış olup; talebin
reddine oy çokluğu ile karar verildi.
2-Hatun Uslu ALICI. 364 ada 8 parsel numaralı 457,50m2 miktarlı arsayı satın almak İstediği
anlaşılmış olup; ihale ile satılması için encümen yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Recep TOKAY Pınarönü Mahallesi 167 ada 7 ve 8 parsel de bulunan hisselerinin satın alınmasını
ya da takasını istediği anlaşılmış olup; satın alımı yada takası için encümene yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.
4-Mehmet GÖLBAŞI: 1006 ada 12 parsel numaralı arsayı satın almak istediğini belirtmiş olup; satış
için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5-Doğan AKER Baraj alanında bulunan hissesini takas etmek istediğini belirtmiş olup; talebin reddine
oy çokluğuyla karar verildi.
3-Sancak İnş. Akaryakıt: Bsk. Yaşar AŞKIN ve ortak Murat YILMAZ Gültekin mah. 996 ada 2-3-4-56-7-8 numaralı parsellerin bulunduğu alandaki yapılaşmanın zemin+6 kat olmasını ve ekli uygulama
dosyasının onaylanmasını istedikleri anlaşılmış olup; talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: HARABE VE TEHLİKELİ YAPILAR
İlçemizde bulunan yıkılmak üzere olan, çevre kirliliğine sebep olan, yapıların yıkılmasına oy birliği ile
karar verildi.
KARAR ÖZETİ: TOKİ 106 ada 173 parsel numaralı arsaya; konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine
ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.02.09.2014
Ahmet Turgay OĞUZ
Meclis Başkanı
İMZA
Musa YILMAZ
Katip Üye
İMZA
Engin KÜRKÇÜ
Katip Üye
İMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
261 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content