close

Enter

Log in using OpenID

14.10.2014 Tarihli Karar

embedDownload
M E C L İ S K A R A R ÖZETLERİ
Toplantı Dönemi
: 2014 Yılı EKİM Ayı
Karar Tarihi : 14.10.2014
Meclisi teşkil eden üyeler:
Belediye ve Meclis Başkanı: Ahmet Turgay OĞUZ
Üyeler
: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet
PINAR-Şakir ÜNAL-Halis LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMUR-Hakkı ALTINKAYA-Musa
YILMAZ-Halil KAVLAK-Hacı Omsan IŞIK –Bekir POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞICevdet AYTEKİN
KARAR ÖZETİ: İMAR UYGULAMASI (TOKİ)
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 04,08,2014 tarih ve 2207 sayılı yazısı) İlçemiz
Gültekin Mahallesinde bulunan Maliye Hazinesine ait 106 ada 173 parsel numaralı
gayrimenkulde yapılması istenen imar plan değişikliğinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile
görüşülmesine ve daha sonraki mecliste değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna havale
edilmesine oy birliği ile karar verildi
KARAR ÖZETİ: ZİRAAT BANKASINA YER TAHSİSİ
İlçemiz yeni hayvan pazarının girişinde bulunan dükkânın Ziraat Bankası Şarkışla
Şubesine 5 (Beş) yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: ARSA SATIŞ YETKİSİ:
Belediyemize ait bulunan İlçemiz Gültekin Mahallesi 913 ada 3 parsel numaralı
3201,03m2 miktarlı arsanın satışının yapılması için encümene yetki verilmesine oy çokluğu ile
karar verildi.
KARAR ÖZETİ: OKUL YERİ TAHSİSİ:
(Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.10.2014 tarih ve 3530 sayılı yazısı ) İlçemiz
Kayalıyokuş Mahallesi 482 ada 1 parsel numaralı arsanın okul yapılması amacıyla tahsisi için
encümene yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: DİLEKÇELER
1-YAKUP FARAŞ(21.08.2014/975) Gültekin Mahallesinde bulunan sosyal tesis
alanının yap işlet devret modeli ile düğün salonu yapmak için kiralamak istediği anlaşılmış olup;
yapılan görüşmeler sonucunda talebin proje ile değerlendirilmesi amacıyla sonra
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2-HABİP UĞUR:((29.09.2014/1100) Kale Mahallesi 364 ada 12 parsel numaralı
arsasının ihale ile satışının yapılması için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-MEHMET TAŞ:12.08.2014/943) Gültekin Mahallesi 96 ada 9 parsel numaralı
arsasında imar uygulaması yapılmasını istediği anlaşılmış olup; Dilekçesinin gereği için Fen
İşleri Müdürlüğüne havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Serpil BEYAZIT(29,09,2014/1101) Yukarı Mahalle 46 ada 19 parsel numaralı
gayrimenkulün konut dışı kentsel çalışma alanı olarak değiştirilmesini talep etmiş olup; talebin
imar komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarından sonra değerlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
4-Oğuz ÖZDEMİR(14,07,2014/852) Gültekin Mahallesi 107 ada 76-73-70 parsel
numaralı arsalara akaryakıt ve LPG istasyonu yapmak istediğini ve görüş belirtilmesini talep
ettiği anlaşılmış olup; talebin İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon çalışmalarından
sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
5-Zekai ALTINKAYA: 10,10,2014/1129) Kale Mahallesinde yapılan TOKİ evlerinin
bulunduğu alanda kalan yerine karşılık bir ahır yeri verilmesini ya da arsa verilmesini istediği
anlaşılmış olup;
bedelinin ödenmesi yada arsa verilmesi için talebin encümene havale
edilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: TAHSİS VE TEVHİT
(Şarkışla kaymakamlığının 14.10.2014 tarih ve 4403 sayılı yazısı )
Hükümet Konağı yapılacağından Kayalıyokuş Mahallesi 251 ada 22 parselin tahsisi ile
251 ada 264 parsel ve 22 parselin birleştirilmesi talebinin İmar Komisyonuna havale
edilmesine, İmar Komisyonun yapacağı çalışmalarından sonra yeniden değerlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
Ahmet Turgay OĞUZ
Meclis Başkanı
İMZA
Musa YILMAZ
Katip Üye
İMZA
Engin KÜRKÇÜ
Katip Üye
İMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content