close

Enter

Log in using OpenID

05.08.2014 Tarihli Karar

embedDownload
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
05,08,2014
Belediye ve Meclis Başkanı: Ahmet Turgay OĞUZ
Üyeler: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet PINAR-Şakir
ÜNAL-Halis LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMUR-Hakkı ALTINKAYA-Musa YILMAZ-Halil
KAVLAK-Hacı Omsan IŞIK –Bekir POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞI-Cevdet
AYTEKİN
GÜNDEM MADDELERİ
1-TÜRK KIZILAYI ŞARKIŞLA ŞUBESİ: Arsa talebinin Talebin Sivas Cumhuriyet
Üniversitesinden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-İMAR DEĞİŞİKLİĞİ:
a) Gültekin Mahallesi 113 ada 8-9-10 ve 11 nolu parsellerde yapılacak olan imar
değişikliğinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve sonraki toplantıda görüşülmesine oy
birliği ile karar verildi.
b)Trafo Yerleri: Konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine ve sonraki ayda
görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
c) Yukarı Mahalle 375 ada 30 parselin imar değişikliğinin 3194 sayılı kanunun 8/b
maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
d)Sosyal Donatı Alanı ve Kent Parkı: İlçemiz Gültekin Mahallesi 98 ada 42 parseldeki
ilave imar planının imar komisyonuna havale edilmesine ve sonraki ayda görüşülmesine
oy birliği ile karar verildi.
3 DİLEKÇELER
a)Bülent ŞİMŞEK(MGV): Park alanında kalan arsalarına karşılık başka bir yerden
arsa verilmesi için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
b)K.Halil KÖSEOĞLU : Parka 11.10.2002 tarih ve 16 sayılı meclis kararıyla başka
isim verildiğinden talebinin daha sonra yapılacak olan parklarda değerlendirilmesine oy
birliği ile karar verildi.
c) Recep MERMER (adına vekaleten) Şerafettin AKSOY : Ulucami Vakıflar Bölge
Müdürlüğüne ait olduğundan ,Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kamulaştırma yapıp
yapmayacağı konusunda görüş alındıktan sonra konun tekrar değerlendirilmesine karar
verildi.
d)Şerafettin AKSOY :Dilekçesinde bahsi geçen taşınmazların takasının yapılması
için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
1-Paralı Otoparak :Cumhuriyet Caddesi Belediye binası önünden Cemel durağına
kadar olan alan İstasyon caddesinden Zafer Sokağa kadar olan yolun çift yönlü olarak paralı
otopark yapılmasına, ilk 15 dk. Nın ücretsiz yapılmasına ve ve sonraki her saat için ise 1.00
TL ücret alınmasına oy birliği ile karar verildi.
2-Kadro Değişikliği : 3 adet 10 dereceli bulunan teknik kadronun birinin 3. derece
olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Fevzi ŞAHİNER ) 843 ada 5 parselde imar değişikliği yapılmasını talebinin imar
komisyonuna havalesine ve sonraki ayda görüşülmesine karar verildi.
.05.08.2014
Ahmet Turgay OĞUZ
Meclis Başkanı
İmza
Engin KÜRKÇÜ
Katip Üye
İmza
Musa YILMAZ
Katip Üye
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content