close

Enter

Log in using OpenID

04.11.2014 Tarihli Karar

embedDownload
M E C L İ S K A R A R I ÖZET
Toplantı Dönemi
: 2014 Yılı KASIM Ayı
Karar Tarihi : 04.11.2014
Meclisi teşkil eden üyeler:
Belediye ve Meclis Başkanı: Ahmet Turgay OĞUZ
Üyeler
: Bekir ÖZCAN-Engin KÜRKÇÜ-Abdurrahman KILIÇ-Seyit Ahmet PINAR-Şakir ÜNAL-Halis
LEKTEMÜR- Ahmet Turan TEMÜR-Hakkı ALTINKAYA-Musa YILMAZ-Halil KAVLAK-Hacı Osman IŞIK –Bekir
POLAT-Osman KOCA-Murat GÖLBAŞI-Cevdet AYTEKİN Toplantıya Katılmayan Üye: Bekir POLAT
KARAR ÖZETİ: 2015 YILI BÜTÇESİ
2015 bütçesinin plan bütçe komisyonuna havale edilmesine, 05.11.2014 Çarşamba günü komisyonda
görüşülmesine 14.11.2014 günü ise mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: İMAR UYUGULAMASI:
TOKİ: İlçemiz Gültekin Mahallesi 106 ada 173 parsel numaralı gayrimenkulde yapılan imar plan değişikliğinin,
imar kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Kaymakamlık: Kayalıyokuş Mahallesi 251 ada 22 parselin Şarkışla Kaymakamlığına devir ya da tahsisi için
Encümene yetki verilmesine;
Nazım imar planının da 32M2C-31M2D,uygulama imar paftalarında X=33350-33600,Y=34600-35000
koordinatları arasında kalan bölgenin özel proje alanı olarak belirlenmesine, hazırlanan imar planlarının, imar
kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ:DİLEKÇELER
a)Serpil BEYAZIT: (29.09.2014/1101) İlçemiz Yukarı Mahalle 46 ada 19 parsel numaralı arsanın vasfının
değiştirilmesini istediği anlaşılmış olup; Komisyonunda uygun görüş belirttiğinden 46 ada 19 parsel numaralı
gayrimenkulün Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı olarak imar plan değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı imar
kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
b)Oğuz ÖZDEMİR:(14.07.2014/852) Gültekin Mahallesi 107 ada 70-73-76 parsel numaralı arsalara akaryakıt ve lpg
istasyonu yapmak istediği anlaşılmış olup; konu ile ilgili raporların alınmasına, imar komisyonuna havale edilmesine,
bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
c)Gazi KILIÇ (21.07.2014/893) Kayalıyokuş Mahallesi 1101 ada 1 parsel ile 1096 ada 2 parsel numaralı arsaları satın
almak istediği anlaşılmış olup; arsaların satılması için encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
d)Rukiye YILDIZ.(03.09.2014/1097) Kayalıyokuş Mahallesi. 1118 ada 18 parsel numaralı arsanın bulunduğu ada da
yapılan imar uygulaması sonucu oluşan parseller ile imar planı sayısallaştırıp çakıştırıldığında 50m2 lik bir kısmının
yolda kaldığı, bu nedenle söz konusu adanın yola terklerinin iptal edilmesini istediği anlaşılmış olup; talebin imar
komisyonuna havale edilmesine ve sonra görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
e)-Mehmet Kamil İMAMGİLLER (31,10,2014/1198) Pınarönü Mahallesi 445 ada 1 ve 2 parseli birleştirmek istediğini
ve yine 445 ada 3-4-9-10 parsel numaralı arsaları da birleştirerek ticari kullanım amaçlı plan değişikliği yapılmasını
istediği anlaşılmış olup; talebin imar Komisyonuna havale edilmesine ve komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra
değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: Kanak Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi
Kanak Barajından karşılanacak ilçemizin içme suyu ile ilgili yapılacak olan Su İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin,
SUKAP kapsamında İller Bankasına yaptırılmasına Cemel, Gürçayır Belediyeleri ve İl Özel İdaresi ile protokol
yapılmasına, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde, Belediye Başkanı Ahmet Turgay OĞUZ’ un yetkili
kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR ÖZETİ: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ NE YER TAHSİSİ
İlçemiz Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 37 pafta 253 ada 25 parsel üzerinde bulunan Belediye hizmet
binasının C blok 1.kat 9-10-11-13-14 -15-16-17-18-19-20 bağımsız bölüm numaralı büroların Sosyal Hizmet Merkezi yapılmak
üzere 5 (Beş) yıllığına ücretsiz olarak Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne tahsisine oy birliği ile karar verildi.
Ahmet Turgay OĞUZ
Meclis Başkanı
Musa YILMAZ
Engin KÜRKÇÜ
Katip Üye
Katip Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
311 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content