close

Enter

Log in using OpenID

ÇED Raporu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI
“NİHAİ ÇED RAPORU”
KIRKLARELİ İLİ
PINARHİSAR İLÇESİ
Bahçelievler Mah. 52. Sk. (Eski 6. Sk.)
No: 15/4 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 223 36 00 (pbx)
Faks: 0 312 223 31 32
web: www.ankatekmuhendislik.com.tr
e-posta: [email protected]
ÇED Raporu
Nihai ÇED Raporu
ANKARA
EYLÜL – 2014
PROJENİN SAHİBİNİN ADI
LİMAK BATI ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESİ
Kırklareli Cad. Camii Kebir Mah.
39300
Pınarhisar/KIRKLARELİ
TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
TEL. : 0 288 615 15 12
FAKS : 0 288 615 15 17
PROJENİN ADI
200901721 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI
“NİHAİ ÇED RAPORU”
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
ADI, MEVKİİ
KIRKLARELİ İLİ, PINARHİSAR İLÇESİ
PROJE BEDELİ
Yatırım Tutarı ≈ 300.000 TL
Proje Alanı Koordinatları
Koordinat
Sırası
Datum
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KOORDİNATLARI, ZON
Sağa – Yukarı
Enlem - Boylam
Ed-50
WGS-84
Türü
UTM
Coğrafik
DOM
27
---
ZON
35
---
Ölçek
6 Derecelik
Nokta
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta
Alan
---
Sağa (Y)
Yukarı(X)
Enlem
Boylam
542002
542838
542800
541795
4611245
4610781
4610600
4611103
41,650215
41,645991
41,644363
41,648947
27,503832
27,513838
27,513369
27,501336
20,79 ha.
RUHSAT NUMARASI
200901721
PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ VE
SEKTÖRÜ
03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanan “ ÇED Yönetmeliği” Madde 7, b bendi
“ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler
RAPORU HAZIRLAYAN
ÇALIŞMA GRUBUNUN /
KURULUŞUN ADI
ANKATEK ÇEVRE MAD. MÜH. MÜŞ. TURZ.
TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADRESİ, TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4
Çankaya/ANKARA
TEL : 0 312 223 36 00 (pbx)
FAKS : 0 312 223 31 32
RAPORUN HAZIRLANIŞ TARİHİ
09.09.2014
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
İÇİNDEKİLER LİSTESİ
Sayfa No
İÇİNDEKİLER LİSTESİ ............................................................................................................................... 1
TABLOLAR DİZİNİ ...................................................................................................................................... 4
ŞEKİLLER DİZİNİ ........................................................................................................................................ 6
BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI............................................................................................ 9
1.1. Tanımı, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu .......................... 9
1. 1. 1. Tanımı ........................................................................................................................................ 9
1. 1. 2. Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği .................................................................................... 11
1. 1. 3. Projenin Zamanlama Tablosu ................................................................................................... 12
BÖLÜM 2: PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN BELİRLENMESİ VE
ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................................................. 13
(PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT DURUMU VE PLANLANAN DURUMU İLE
İLGİLİ OLARAK ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN BELİRTİLMESİ) ................................................... 13
2.1. Proje İçin Seçilen Yerin Konumu .................................................................................................... 13
2.1.1. Proje Yer Seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin, Onanlı
Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan üzerinde, değil ise mevcut arazi
kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte gösterimi, projenin kapladığı alan ve koordinatları)
.............................................................................................................................................................. 13
2.1.2. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu ................................................................................... 17
2.1.2.1. Ocak................................................................................................................................... 17
2.1.2.2. Stok Alanı .......................................................................................................................... 18
2.1.2.3. Bitkisel Toprak Depo Alanı ............................................................................................... 18
2.1.2.4. Şantiye / İdari Bina ............................................................................................................ 19
2.1.2.5. Nakliye Güzergahı ............................................................................................................. 19
2.1.2.6. Diğer .................................................................................................................................. 19
2.2. Proje Etki Alanının Belirlenmesi ve Etki Alanındaki Mevcut Durum ......................................... 19
2.3. Projenin Özellikleri ........................................................................................................................... 20
2.3.1. Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş Akım Şeması,
Çalışacak Personel Sayısı ..................................................................................................................... 20
2.3.1.1. Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları ........................... 20
2.3.1.2. Proje İş Akım Şeması ........................................................................................................ 22
2.3.1.3. Çalışacak Personel Sayısı .................................................................................................. 23
2.3.2. Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların ve Aletlerin Miktar ve Özellikleri .................... 23
2.3.3. Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Kullanım Durumları,
Taşınmaları ve Depolanmaları ............................................................................................................. 24
2.3.4. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Mevcut ve Planlanan Ulaştırma Güzergahı,
Güzergah Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin Kullanıldığı, Mevcut Trafik
Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu, Yapılması Düşünülen Tamir, Bakım ve İyileştirme
Çalışmaları vb.) .................................................................................................................................... 33
BÖLÜM 3: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI ....................................................... 36
3.1. Proje ve Etki Alanının Mevcut ve Planlanan Sosyo-Ekonomik Özellikleri ................................. 36
3.1.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler) ........................ 36
3.1.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfusun yaş sınıflarına göre dağılımı, hane halkı
yapısı) ................................................................................................................................................... 39
3.1.3. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar) ............................................................................ 40
3.1.4. İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Faaliyetler .............................................. 40
3.1.5. Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus Hareketleri ... 42
3.1.6. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri).................................. 42
3.1.7. Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik / Sosyal Altyapı
İhtiyaçları ............................................................................................................................................. 43
3.1.8. Projenin Fayda-Maaliyet Analizi ............................................................................................... 43
3.1.9. Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri.......................................................................................... 46
3.1.10. Projenin Ekonomik Ömrü ........................................................................................................ 46
1
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
3.1.11. Zamanlama Tablosu ................................................................................................................. 47
3.2. Diğer Hususlar .................................................................................................................................. 47
BÖLÜM 4: MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER VE DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI .. 48
(BÖLGESEL VE ÇALIŞMA ALANI BAZ ALINARAK MEVCUT VE PLANLANAN DURUM
VERİLMELİDİR) ......................................................................................................................................... 48
4.1. Arazi Kullanım ve Mülkiyet Durumu ............................................................................................. 48
4.1.1. Tarım ve Hayvancılık ................................................................................................................. 48
4.1.1.1. Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü .................................................................... 48
4.1.1.2. Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları ....................................................... 50
4.1.1.3. Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları ......................................................... 55
4.1.2. Orman Alanları ........................................................................................................................... 57
4.1.2.1. Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri ......................................... 57
4.1.2.2. Ocak Yerinin İşlendiği Mescere Haritası ve Yorumu ........................................................ 57
4.1.2.3. Sahanın Yangın Görüp Görmediği .................................................................................... 57
4.1.3 Proje Yerinde Elden Çıkarılacak Alanın Değerlendirilmesi........................................................ 57
4.1.3.1 Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve Alınacak
Önlemler ......................................................................................................................................... 58
4.1.3.2 Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti ................... 58
4.1.3.3 Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı ...................... 59
4.1.3.4. Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu ......................................................... 59
4.1.3.5. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler
(Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ....................................................................... 60
4.2. Toprak Özellikleri ............................................................................................................................. 60
4.2.1. Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması .......................................................... 60
4.2.2. Yamaç Stabilitesi ....................................................................................................................... 65
4.2.3. Erozyon ...................................................................................................................................... 65
4.2.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Toprağa Etkiler ve Alınacak Önlemler
(Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ............................................................................. 68
4.3. Jeolojik Özellikler ............................................................................................................................. 68
4.3.1. Bölge Jeolojisi ............................................................................................................................ 72
4.3.2. Proje Alanı Jeolojisi ................................................................................................................... 74
4.3.3. Cevherleşme ............................................................................................................................... 74
4.3.4. Depremsellik .............................................................................................................................. 75
4.3.5. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Jeolojik Etkiler ve Alınacak Önlemler
(Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ............................................................................. 76
4.4. Hidrojeolojik Özellikler.................................................................................................................... 77
4.4.1. Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikler ........................................................................... 77
4.4.2. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik Özellikleri .................................................................... 79
4.4.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (Su Seviyeleri, Miktarları,
Emniyetli Çekim Değerleri, Kaynakların Debileri, Mevcut ve Planlanan Kullanımı) ......................... 81
4.4.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrojeolojik Etkiler ve Alınacak
Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ............................................................. 82
4.5. Hidrolojik Özellikler ......................................................................................................................... 83
4.5.1. Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikleri ............................................................................... 83
4.5.2. Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu ............................. 86
4.5.3. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma, Sulama Suyu, Su
Ürünleri İstihsali, Ulaşım, Turizm, Elektrik Üretimi, Diğer Kullanımlar) ........................................... 89
4.5.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler ve Alınacak
Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ............................................................. 90
4.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler ................................................................................................. 91
4.6.1. Bölgesel ve Proje Alanı Meteorolojik ve İklimsel Özellikler .................................................... 91
4.6.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Sırasında Yerel ve Bölgesel İklimde Oluşabilecek
Meteorolojik ve İklimsel Etkiler ile Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme
Sonrası) .............................................................................................................................................. 108
4.7. Flora-Fauna ..................................................................................................................................... 108
4.7.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Flora-Fauna............................................................................ 109
4.7.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Flora-Fauna Üzerine Etkiler ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ........................................... 129
4.8. Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında) ........................................ 131
2
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.8.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Koruma Alanları .................................................................... 131
4.8.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler Ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası) .......................................... 137
4.9. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri yasak
bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı
bakanlar kurulu kararı ile "sınırlandırılmış alanlar" v.b.) ............................................................... 138
4.9.1. Proje Alanı ve Proje Etki alanı ................................................................................................. 138
4.9.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi
Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ...................................................................................... 138
BÖLÜM 5: PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ..................... 139
(İLGİLİ YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA VE KÜMÜLATİF OLARAK GEREKLİ
DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR) ................................................................................................. 139
5.1. Emisyon Hesaplamaları (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) ........................... 139
5.1.1. İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyonlara İlişkin Hesaplamalar ........................................... 140
5.1.2. Hava Kalitesi Modelleme Çalışması ........................................................................................ 141
5.1.4. Toz Emisyonlarına Karşı Alınacak Önlemler .......................................................................... 144
5.2. Su Kullanımı ve Bertarafı (Arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası olmak üzere temin
edileceği kaynaklar, su miktarları, içme ve kullanma suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre
miktarları, kullanımı sonrası oluşacak atık suların miktarı ve bertarafı) ........................................ 145
5.2.1. Su Kullanımı ............................................................................................................................ 145
5.2.2. Atık Suların Bertarafı ............................................................................................................... 147
5.3. Atıklar (Arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası olmak üzere atık türleri, miktarları,
bertarafı)................................................................................................................................................. 147
5.3.1. Evsel Nitelikli Katı Atıklar ...................................................................................................... 147
5.3.2. Ambalaj Atıkları ....................................................................................................................... 148
5.3.3. Atık Yağlar ............................................................................................................................... 148
5.3.4. Bitkisel Atık Yağlar ................................................................................................................. 149
5.3.5. Tehlikeli Atıklar ....................................................................................................................... 150
5.4. Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri, (Akustik Rapor) .................................................................... 150
5.4.1. Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri ............................................................................................. 150
5.4.2. Vibrasyon ................................................................................................................................. 165
5.5. Sağlık Koruma Bandı Mesafesi ..................................................................................................... 170
5.6. Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları ve Rehabilitasyon Planı .......................................... 170
5.7. Risk Analizi ..................................................................................................................................... 173
5.7.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Analizi ................................................................................... 175
5.7.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Risk Durumlarında Alınacak
Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası) .......................................................... 177
5.8. Diğer Hususlar ................................................................................................................................ 179
BÖLÜM 6: PROJENİN ALTERNATİFLERİ......................................................................................... 180
(BU
BÖLÜMDE
TEKNOLOJİ,
ALINACAK
ÖNLEMLERİN
ALTERNATİFLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI YAPILACAK VE TERCİH SIRALAMASI BELİRTİLECEKTİR.).......... 180
BÖLÜM 7: İZLEME PROGRAMI .......................................................................................................... 181
7.1. Projenin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Projenin İşletmesi Ve İşletme Sonrası İçin
Önerilen İzleme Programı Ve Acil Müdahale Planı ........................................................................... 181
7.2. ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik Belgesi Alan
Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri” Başlığının 4. Maddesinde Yer Alan Hususların
Gerçekleştirilmesi İle İlgili Program .................................................................................................... 186
BÖLÜM 8: HALKIN KATILIMI ............................................................................................................. 187
(PROJEDEN ETKİLENMESİ MUHTEMEL YÖRE HALKININ NASIL VE HANGİ
YÖNTEMLERLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ, PROJE İLE İLGİLİ HALKIN GÖRÜŞLERİNİN VE
KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN ÇED RAPORUNA YANSITILMASI) ................................ 187
BÖLÜM 9: SONUÇLAR ........................................................................................................................... 190
(YAPILAN TÜM AÇIKLAMALARIN ÖZETİ, PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN
SIRALANDIĞI VE PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE OLUMSUZ ÇEVRESEL
ETKİLERİN ÖNLENMESİNDE NE ÖLÇÜDE BAŞARI SAĞLANABİLECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ
GENEL BİR DEĞERLENDİRME)........................................................................................................... 190
3
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
TABLOLAR DİZİNİ
Sayfa No
Tablo 1. Projenin Zamanlama Tablosu .............................................................................. 12
Tablo 2. 200901721 Nolu Ruhsat Sahası Sınır Koordinatları ............................................. 17
Tablo 3. ÇED Proje Alanı Sınır Koordinatları .................................................................... 17
Tablo 4. Üretim Miktarları ve Çalışma Süreleri .................................................................. 21
Tablo 5. Çalışacak Personel Listesi ..................................................................................... 23
Tablo 6. Proje Kapsamında Ocak Alanında Kullanılacak Makine Ekipman Listesi........... 24
Tablo 7. Patlatma Dizayn Parametreleri .............................................................................. 29
Tablo 8. Türkiye, Kırklareli ve Pınarhisar İlçesine Ait Kentsel ve Kırsal Nüfus Verileri . 39
Tablo 9. Demografik Göstergeler Tablosu - KIRKLARELİ ............................................... 40
Tablo 10. Kırklareli İli'nde Görülen Hastalıklar ve Vakalar ............................................... 40
Tablo 11. Yatırım Analiz Tablosu ..................................................................................... 44
Tablo 12. Yıllık İşletme Giderleri Tablosu ......................................................................... 44
Tablo 13. Proforma Gelir Tablosu ....................................................................................... 45
Tablo 14. 2011 Yılı Kırıkkale İli ve Pınarhisar İlçesi Sulama Alanları .............................. 48
Tablo 15. Kırklareli İli Arazi Kullanımı .............................................................................. 49
Tablo 16. Pınarhisar İlçesi Arazi Dağılımı .......................................................................... 49
Tablo 17. İldeki Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretim Tablosu (2012 Yılı) ............... 51
Tablo 18. İlde Sebze Üretimi ve Miktarı (2012) ................................................................. 52
Tablo 19. Meyveler İçecek ve Baharat Bitkileri Miktarı (2012) ......................................... 53
Tablo 20. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler (CPA
Sınıflamasına Göre) ..................................................................................................... 54
Tablo 21. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Sebzeler (CPA Sınıflamasına Göre) ..................... 54
Tablo 22. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri (CPA
Sınıflamasına Göre) ..................................................................................................... 55
Tablo 23. Pınarhisar İlçesi Örtü Altı Üretimi (2012) .......................................................... 55
Tablo 24. Kırklareli İli Büyük Toprak Grupları ................................................................. 61
Tablo 25. Kırklareli İli ve Pınarhisar İlçesi Arazi Varlığı Dağılımı .................................... 62
Tablo 26. Kırklareli İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Arazi Sınıfları Dağılımı .............. 64
Tablo 27. Pınarhisar İlçesi Yakın Tarihlerde Meydana Gelen Deprem Şiddetleri .............. 76
Tablo 28. Yeraltısuyu Bilançosu Tablosu ........................................................................... 77
Tablo 29. Kırklareli İlinde Yer Alan Derelere Ait Bilgiler ................................................. 79
Tablo 30. Ergene Kuzeyinde Yer Alan Bazı Kaynaklara Ait Bilgiler ................................ 81
Tablo 31. Çimento Fabrikası Kuyularına Ait Bilgiler ......................................................... 82
Tablo 32. Kırklareli İlinde yer alan Barajlar ....................................................................... 85
Tablo 33. Proje Alanının Çevresinde Yer Alan Su Yüzeylerine Mesafesi ......................... 87
Tablo 34. Basınç Dağılımı (hPa) ......................................................................................... 92
Tablo 35. Sıcaklık Dağılımı (°C)......................................................................................... 93
Tablo 36. Yağış Dağılımı .................................................................................................... 94
Tablo 37. Nispi Nem Dağılımı ............................................................................................ 95
Tablo 38. Buharlaşma Dağılımı Tablosu ............................................................................. 96
Tablo 39. Sayılı Günler Dağılımı Tablosu .......................................................................... 97
Tablo 40. Maksimum Kar Kalınlığı Tablosu....................................................................... 98
Tablo 41. Yönlere Göre Rüzgârın Aylık, Mevsimlik ve Yıllık Esme Sayılarının Dağılımları
..................................................................................................................................... 99
Tablo 42. Yıllık Esme Hızları Dağılımları (m/sec) ........................................................... 104
Tablo 43. Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Tablosu ................................................. 105
Tablo 44. Flora Listesi ....................................................................................................... 117
4
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 45. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Amphibia (İki Yaşamlı) Türleri ....... 126
Tablo 46. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Reptilia (Sürüngen) Türleri.............. 126
Tablo 47. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Aves (Kuş) Türleri ........................... 127
Tablo 48. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Mammalia (Memeliler) Türleri........ 128
Tablo 49. Kırklareli İlinde Bulunan Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları İstatistikleri
................................................................................................................................... 134
Tablo 50. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak SKHKKY
Emisyon Faktörleri .................................................................................................... 139
Tablo 51. Kirletici Parametrelerin Yerleşim Birimlerindeki Konsantrasyonları .............. 143
Tablo 52. Üretimde Oluşacak Toz Emisyon Debisi ve Alınacak Önlemler ...................... 145
Tablo 53. Proje Alanı İşletme Aşamasında Su Temini ve Kullanımlarına Göre İhtiyaç
Duyulan Su Miktarları ............................................................................................... 146
Tablo 54. Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri .............................. 151
Tablo 55. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses
Gücü Seviyeleri ......................................................................................................... 152
Tablo 56. Proje Alanında Kullanılacak Makine – Ekipmanların Motor Güçleri .............. 152
Tablo 57. Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları Ve Ses Gücü Düzeyleri .......... 153
Tablo 58. Gürültü Kaynaklarının Frekanslara Göre Ses Basınç Düzeyleri ....................... 157
Tablo 59. Mesafelere Göre 4 Frekansta Hesaplanan Atmosferik Yutum Değerleri ......... 158
Tablo 60. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Net Ses Basınç Düzeyleri ............ 159
Tablo 61. A Ağırlıklama Grafiği Düzeltme Faktörleri ...................................................... 159
Tablo 62. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Gürültü Düzeyleri ........................ 160
Tablo 63. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Toplam Gürültü Düzeyleri .......... 161
Tablo 64. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Gündüz Gürültü Düzeyi
................................................................................................................................... 161
Tablo 65. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Akşam Gürültü
Düzeyi* ...................................................................................................................... 161
Tablo 66. Mesafelere Göre Üretim Çalışmalarından Kaynaklanan Lgag Değerleri ........... 162
Tablo 67. Arka Plan Ölçüm Sonuçları............................................................................... 164
Tablo 68. Yerleşim Yerlerinde Bulunan Yapılarda Hesaplanan Toplam Gürültü Düzeyleri
ve Değerlerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması ..................................................... 164
Tablo 69. Mesafeye Göre Titreşim Hızı Değerleri (W = 48 kg) ...................................... 167
Tablo 70. Bina temeli titreşim hızı (Vo) değerlerine bağlı olarak patlatma nedeniyle hasar
görebilecek bina türleri (Forssbland,1981) ................................................................ 168
Tablo 71. Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak
Titreşimlerin En Yakın Yapının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin
Verilen En Yüksek Değerleri .................................................................................... 169
Tablo 72. Patlatma yapılan kaya türü ve bina temeli altındaki kayaç türüne bağlı olarak
değişim gösteren K katsayısı asgari ve azami değerleri(Armac Printing Company) 169
Tablo 73. Risk Analizinde Kullanılan Değerlendirme Verileri ......................................... 174
Tablo 74. Risk Matrisinin Kabul Edilebilirlik Değerleri ................................................... 175
Tablo 75. Proje Alanı Olası Tehlikelerin Değerlendirilmesi ............................................. 175
Tablo 76. Proje Etki Alanı Olası Tehlikelerin Değerlendirilmesi ..................................... 176
5
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1. Ocak Alanını Gösterir Topografik Harita .............................................................. 18
Şekil 2. Proje Genel İş Akım Şeması .................................................................................. 22
Şekil 3. Patlatma Dizayn Parametreleri ............................................................................... 25
Şekil 4. Örnek patlatma tasarımı ve delik geometrisi şematiksel anlatımı .......................... 32
Şekil 5. 2012 Yılı Trafik Hacmi Haritası ............................................................................ 34
Şekil 6. Kırklareli İli Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ........................................... 39
Şekil 7. Kırklareli İli Tarım Arazileri Dağılımı ................................................................... 49
Şekil 8. Pınarhisar İlçesi Tarım Arazileri Dağılımı ............................................................. 50
Şekil 9. Proje Alanı Çevresi Tarım Alanları........................................................................ 59
Şekil 10. Proje Alanı ve Çevresi Toprak Grubunu Gösterir Harita ..................................... 62
Şekil 11. Pınarhisar İlçesi Arazi Sınıfları Dağılımı ............................................................. 63
Şekil 12. Proje Alanı Arazi Örtüsü Haritası ........................................................................ 65
Şekil 13. Proje Alanı ve Çevresi Toprak Erozyon Derecelerini Gösterir Harita ................. 66
Şekil 14. Kırklareli B4 (E18) Paftası Genelleştirilmiş Dikme Kesiti .................................. 70
Şekil 15. Kırklareli B5 (E19) Paftası Genelleştirilmiş Dikme Kesiti .................................. 71
Şekil 16. Türkiye Diri Fay Haritası ..................................................................................... 76
Şekil 17. Proje Alanı ve Çevresi Su Kaynaklarını Gösterir Harita ..................................... 80
Şekil 18. Proje Alanı Çevresi Su Yüzeylerini Gösterir Harita ............................................ 88
Şekil 19. Aylık Basınç (hPa) Değerleri Grafiği. .................................................................. 92
Şekil 20. Aylık Sıcaklık (°C) Dağılımı Grafiği ................................................................... 93
Şekil 21. Yağış Dağılımı Grafiği ......................................................................................... 94
Şekil 22. Bağıl Nemin Aylara Göre Değişimi ..................................................................... 95
Şekil 23. Buharlaşma Dağılımı Grafiği ............................................................................... 96
Şekil 24. Sayılı Günler Grafiği. ........................................................................................... 97
Şekil 25. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği. ........................................................................ 98
Şekil 26. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı ................................................ 100
Şekil 27. Mevsimlik esme sayısı grafiği ............................................................................ 101
Şekil 28. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları ............................................ 102
Şekil 29. Esme Hızlarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı ................................................. 105
Şekil 30. Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızı Dağılımı Grafiği ..................................... 106
Şekil 31. Ortalama Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı Grafiği ............................. 107
Şekil 32. Uzun Yıllar ve 2010 Yılı Esme Sayıları Dağılımı ............................................. 107
Şekil 33. Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve Grid Kareleme Sistemi (Davis - 1971)............. 109
Şekil 34. Türkiye’nin Tehlike Altındaki Türleri ............................................................... 122
Şekil 35. Kırklareli İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası-2013-2014
(http://mak.ormansu.gov.tr)....................................................................................... 132
Şekil 36. Kalker Ocağında Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lg ve Lakş Gürültü
Dağılım Grafiği ......................................................................................................... 162
Şekil 37. Kalker Ocağında Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lgag Gürültü Dağılım
Grafiği ........................................................................................................................ 163
Şekil 38. Patlatma Sonucu Oluşan Titreşim ve Hava Şoku............................................... 166
Şekil 39. Mesafeye Göre Bina Temelindeki Titreşim Hızı Değerleri ............................... 168
Şekil 40. Risk SKOR Derecelendirme Matrisi .................................................................. 174
Şekil 41. Acil Müdahale Planı ........................................................................................... 184
Şekil 42. Halkın Katılımı Toplantısı Gazete İlan Metni .................................................... 187
Şekil 43. Halkın Katılımı Toplantısı Fotografları ............................................................. 189
6
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
EKLER LİSTESİ :
EK – 1
200901721 Ruhsat Nolu Sahaya Ait İşletme Ruhsatı
EK – 2
Ruhsat Sahası ve Civarını Gösterir Ulaşım Ağı Haritası
EK – 3
Ruhsat Sahasını Gösterir Yer Bulduru Haritası
EK – 4.A
200901721 Ruhsat Nolu Sahayı ve Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli
Topografik Harita
EK – 4.B
200901721 Ruhsat Nolu Saha, 34240 ve 50150 Ruhsat Nolu Saha ile
200901722 Nolu Sahanın Birbirine Göre Konumlarını Gösterir 1/25.000
Ölçekli Topografik Harita
EK – 5
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Kurum Görüşü
EK – 6
200901721 Nolu Ruhsat Sahasını ve Proje Alanını Gösterir 1/10.000
Ölçekli Vaziyet Planı
EK – 7.A
200901721 Ruhsat Nolu Sahanın Bulunduğu Bölgeye Ait 1/100.000 ve
1/25.000 Ölçekli Onaylı Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümleri
ve Plan Notları ile Kadastro Paftaları
EK – 7.B
200901721 Ruhsat Nolu Sahayı ve Proje Alanını Gösterir 1/100.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı
EK – 7.C
200901721 Ruhsat Nolu Sahayı ve Proje Alanını Gösterir 1/25.000 Ölçekli
Çevre Düzeni Planı
EK – 8
Sahanın İmar Durumu İçin Pınarhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri
Müdürlüğü’nden Alınan Görüş
EK – 9.A
1/10.000 Ölçekli Ruhsat Sahası ve Proje Alanını Gösterir Jeoloji Haritası
EK – 9.B
Jeoloji Haritası Kesitleri
EK – 10
200901721 Nolu Ruhsat Sahasını Gösterir Kırklareli İli Deprem Haritası
EK – 11
200901721 Nolu Sahayı Gösterir Fotoğraflar
EK – 12
200901721 Nolu Sahayı Gösterir Uydu Görüntüleri
EK – 13
200901721 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Üretim Termin Planı ve Kesiti
EK – 14
200901721 Ruhsat Nolu Sahaya Ait Son Durum İmalat Planı ve Kesiti
EK – 15
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteorolojik Verileri
(1960-2012)
7
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
EK – 16
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu (1938-2010) Standart Zamanlarda
Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri ve Tekerrür Eğrileri Grafiği
EK – 17
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Fevk Hadiseleri Tablosu
EK – 18
Hava Kalitesi Modelleme Raporu
EK – 19
Hidrojeoloji Raporu
EK – 20
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yeraltısuyu Raporu
EK – 21
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden Alınan Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi
EK – 22
Pınarhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Atıksu Bağlantı İzin
Belgesi
EK – 23
Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Alınan Deşarj Konulu
Çevre İzni Muafiyet Yazısı
EK – 24
Akustik Gürültü Raporu
EK – 25
Doğaya Yeniden Kazandırma Planı
8
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI
1.1. Tanımı, Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği, Projenin Zamanlama Tablosu
1. 1. 1. Tanımı
Proje konusu faaliyet Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında 1/25.000 ölçekli E19
d1 paftasında yer alan 200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık
kısmında yapılacak kalker ocağı işletmeciliğidir.
200901721 nolu 99,94 hektarlık II.A grubu işletme ruhsatı 17.05.2011 tarihinde
Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. adına Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenmiştir (Bkz. EK 1).
Projeye konu faaliyet için 200901721 nolu ruhsat sahası içerisinde belirlenen 20,79
hektarlık alan için 16.05.2013 tarihinde LİMAK BATI ÇİMENTO SAN. VE TİC. A. Ş.
adına 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği EK
2 kapsamında Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu
proje için Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED Gereklidir” kararı
verilmiştir.
Projeye konu sahada yapılacak faaliyete ilişkin “ÇED Gereklidir Kararı” verilmiş
olduğundan, faaliyet için 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği Madde 7, b
bendi kapsamında ÇED süreci başlatılmıştır.
200901721 ruhsat nolu sahanın çevresinde ruhsat sahibi firmaya ait 34240 ve
50150 ruhsat nolu kalker sahası ile 200901722 ruhsat nolu kalker sahası bulunmaktadır. Bu
sahalardan 34240 ve 50150 ruhsat nolu sahalarda mevcut ocak alanında üretim
faaliyetlerine devam edilmektedir. 200901722 ruhsat nolu saha ile projeye konu bu sahada
henüz üretime başlanmamıştır. 200901721 ve 200901722 nolu sahalarda 34240 ve 50150
nolu sahaların devamı niteliğinde üretim faaliyetlerinde bulunulacak olup sahalarda aynı
zamanlarda üretim faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. Sahaların birbirlerine göre
konumları ekler bölümünde sunulan Topografik Haritada gösterilmiştir (Bkz. EK 4.B).
200901721 ruhsat nolu saha içerisinde üretime yönelik herhangi bir çalışma
gerçekleştirilmemiştir.
99,94 hektarlık saha içerisinde belirlenen 20,79 hektarlık proje alanının tamamı
ocak alanı olarak kullanılacaktır. Ruhsat sahası ve proje alanını gösterir 1/10.000 ölçekli
vaziyet planı ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 6).
Sahada kalker üretimi açık işletme yöntemi ile basamaklarda delme-patlatma
yapılarak gerçekleştirilecektir. Üretimin gerçekleştirileceği proje alanında, kalker cevheri
yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası
bulunmamaktadır.
Dolayısıyla
üretim
öncesi
sahada
dekapaj
işlemi
gerçekleştirilmeyecektir.
Proje alanından yılda 750.000 ton kalker üretimi gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Delme-patlatma ile gevşetilerek yerinden sökülen kalker cevherinin
9
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
tamamı ocak alanından kamyonlara yüklenerek, alana yaklaşık 1,5 km mesafede bulunan
firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında kullanılmak üzere
hammadde olarak nakledilecektir.
Sahada topografik yapı ve cevher kalınlığının değişimi dikkate alınarak proje
alanında toplam 3 basamak oluşturulabileceği öngörülmektedir. Sahada nihai durumda
basamak yüksekliklerinin 10 m ve basamak genişliklerinin 4 m civarında olması,
öngörülmektedir. Ayrıca nihai durumda zeminin duraylı olması nedeniyle sahada basamak
şev açısının 80°, genel şev açısının 60 derece civarında olması sağlanacaktır. (Madencilik
Faaliyetleri Detay, Bölüm 2.3.1.2, sayfa 23).
200901721 ruhsat nolu saha için işletme ruhsatı alımı sırasında işletme projesi
hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. İşletme projesinde beyan
edilen yıllık üretim miktarının üzerinde üretim yapılması planlanması durumunda revize
işletme projesi hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği proje alanı, Limak Batı Çimento San. ve
Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikasının 1,5 km kuzeyinde yer almaktadır. Limak Batı
Çimento San. ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikası Eski İstanbul-Kırklareli yolunun 30.
km.sinde bulunmaktadır. Sahaya ulaşım çimento fabrikası üzerinden açılacak bağlantı yolu
ile sağlanacaktır.
Üretilen kalker cevheri proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine
nakledilecek olup, nakliye işlemleri yine firmaya ait söz konusu sahaya komşu 3424050150 nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km
uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
gerektiğinde bakım ve onarımı firma tarafından yapılacaktır. Proje alanından açılacak
bağlantı yolu ekler bölümünde sunulan yerbulduru haritası ve topografik harita üzerinde
gösterilmiştir (Bkz. EK 3 & EK 4.A).
Proje alanında gerçekleştirilecek faaliyet için Karayolları Genel Müdürlüğü 1.
Bölge Müdürlüğü’nün vermiş olduğu kurum görüşünde 200901721 nolu sahanın
Kırklareli-Pınarhisar yoluna cepheli olmasından dolayı mevcut yola 300 m mesafe
bırakılması ve düşük yoğunluklu patlayıcı madde kullanılması şartıyla üretim yapılmasında
sakınca görülmediği belirtilmiştir (Bkz. EK 5). Söz konusu proje alanının KırklareliPınarhisar yoluna en yakın mesafesi 675 metredir. Alanda cevher üretimi esnasında düşük
yoğunluklu patlayıcı madde kullanılarak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Sahadan
üretimi planlanan kalker ocak alanından kamyonlara yüklenerek firmaya ait çimento
fabrikasına herhangi bir karayoluna çıkmadan nakledilecektir.
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli
Savunma Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
10
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Ruhsat sahasının büyük bir kısmında kalker cevherleşmesi mevcut olup, cevher
kirli beyaz-bej renklidir. Sahada mevcut cevherin yoğunluğu ortalama 2,5 gr/cm3 tür.
Proje alanında yılda 11 ay (330 gün), ayda 30 gün, günde iki vardiya, 16 saat olarak
üretim faaliyetlerinde bulunulacak olup ocak alanında patlatma ile yapılan üretimler
gündüz saatlerinde yapılacak olup bunun dışında gerektiğinde nakliye işlerine devam
edilecektir.
Sahada yapılacak üretim faaliyetleri taşeron firma aracılığıyla yapılacağı için
personel gideri de taşeron firma tarafından karşılanacaktır. Ocak alanında üretim
faaliyetleri sırasında toplam 17 personelin sahada görev alması planlanmaktadır.
200901721 nolu ruhsat sahası ve ÇED proje alanı sınırları 1/25.000 ölçekli
topoğrafik harita üzerine işlenmiştir (Bkz. EK 4.A).
1. 1. 2. Hizmet Amaçları, Önem ve Gerekliliği
Proje alanından kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak
yapılacaktır. Üretilen kalker cevheri kamyonlar vasıtası ile alana 1,5 km mesafede bulunan
firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında hammadde olarak
kullanılmak üzere tüvanen nakledilecektir. Böylelikle cevherin hem inşaat sektörüne hem
de ülke ekonomisine katkısı sağlanacaktır.
Ayrıca yatırımın, çevre üzerine etkileri ayrıntılı araştırılmış ve olumsuz etkileri
minimize etmenin teknik koşullarını sağlamak amacıyla bu proje düzenlenmiştir.
11
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
1. 1. 3. Projenin Zamanlama Tablosu
Proje kapsamındaki zamanlama tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Projenin Zamanlama Tablosu
AÇIKLAMA
Aylar
YIL
1
ÇED Başvuru Dosyasının
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na Sunulması
2013
Yerel ve Ulusal Gazete
İlanlarının Verilmesi
2013
2
3
4
5
Halkın Katılım Toplantısı ve
Kapsam Belirleme
2013
Toplantısının Yapılması
ÇED Özel Formatının
Alınması
ÇED Raporu İçin Gereken
Bilgi ve Belgelerin
Toplanması ve İstenen
Ölçüm ve Raporlama
İşlerinin Yapılması
ÇED Raporunun
Hazırlanması ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na
Sunulması
İDK Toplantısının
Yapılması
2013
2013
2014
2014
Nihai ÇED İşlemleri ve
2014
Karar Süreci
İzinlerin Tamamlanması ve
2014
Üretim Çalışmaları
12
6
7
8
9
10
11
12
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 2: PROJE ALANI VE ETKİ ALANINA AİT MEVCUT DURUMUN
BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİ
(PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT DURUMU VE PLANLANAN
DURUMU İLE İLGİLİ OLARAK ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN BELİRTİLMESİ)
2.1. Proje İçin Seçilen Yerin Konumu
Proje konusu faaliyet Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında 1/25.000 ölçekli E19
d1 paftasında yer alan 200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık
kısmında yapılacak kalker ocağı işletmeciliğidir.
99,94 hektarlık saha içerisinde belirlenen 20,79 hektarlık proje alanının tamamı
ocak alanı olarak kullanılacaktır. Ruhsat sahası ve proje alanını gösterir 1/10.000 ölçekli
vaziyet planı ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 6).
Proje alanı sınırları 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş ve ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 4.A). Ayrıca proje alanını gösterir Yerbulduru Haritası
da ekler bölümünde verilmiştir (Bkz. EK 3).
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği proje alanı, Limak Batı Çimento San. ve
Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikasının 1,5 km kuzeyinde yer almaktadır. Limak Batı
Çimento San. ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikası Eski İstanbul-Kırklareli yolunun 30.
km.sinde bulunmaktadır. Sahaya ulaşım çimento fabrikası üzerinden açılacak bağlantı yolu
ile sağlanacaktır.
Üretilen kalker cevheri proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine
nakledilecek olup, nakliye işlemleri yine firmaya ait söz konusu sahaya komşu 3424050150 nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km
uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
gerektiğinde bakım ve onarımı firma tarafından yapılacaktır. Proje alanından açılacak
bağlantı yolu ekler bölümünde sunulan yerbulduru haritası ve topografik harita üzerinde
gösterilmiştir (Bkz. EK 3 & EK 4.A). Sahadan üretimi planlanan kalker ocak alanından
kamyonlara yüklenerek firmaya ait çimento fabrikasına herhangi bir karayoluna çıkmadan
nakledilecektir.
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
2.1.1. Proje Yer Seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış
olan yerin, Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu alan
üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde koordinatları ile birlikte
gösterimi, projenin kapladığı alan ve koordinatları)
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli
Savunma Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
13
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
200901721 nolu sahayı gösterir onaylı 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı, Plan Lejantı ve Plan Notları ile Kadastro Paftaları ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 7.A). Ayrıca ruhsat sahası ve proje alanının işlenmiş olduğu 1/100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ekler bölümünde sunulmuştur
(EK 7.B & 7.C). “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre
Düzeni Planı”nda hakim formasyon olarak “Tarım Arazisi”, “Kırklareli İli 1/25.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nda ise hakim formasyon olarak “Askeri Alan”da yer
almaktadır. Ayrıca projeye konu alan çevre düzeni planına göre “Yer altı Suları Besleme
Alanı” kapsamında kalmaktadır.
Proje alanı Yer altı Suyu Besleme Alanı kapsamında bulunduğundan Plan
Hükümlerinin 3.2.1. maddesi hükümlerine uyulacaktır.
Söz konusu faaliyetle ilgili konuya ilişkin tüm kurum ve kuruluş görüşleri
alınacaktır.
200901721 nolu sahada bulunan proje alanı madencilik faaliyetleri için
kullanılacaktır.
1/100.000 ölçekli plan kararlarına ilişkin “2.11.5.3. Madencilik
Faaliyetleri” maddesi hükümlerine Mahkeme tarafından iptal kararı verildiğinden, proje
konusu kullanımla ilgili 1/25.000 ölçekli ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planında
belirtilen plan kararlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ayrıca 1/25.000 ölçekli Kırklareli İli Çevre Düzeni Planlanın 3.3.2.8. Madencilik
Faaliyetleri başlıklı Plan Hükmünün;
(a) bendi: “Madencilik faaliyet alanlarında “ÇED Yönetmeliği” ve diğer ilgili
mevzuat hükümlerine uyulacaktır.”
(b) bendi: “Madenciliğe ilişkin faaliyet sahiplerince, tesislerin başka bir amaçla
kullanılmayacağına dair ilgili idareye yazılı taahhütte bulunması zorunludur.”
(c) bendi: “Madencilik faaliyetlerinde Maden Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu, Orman Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bunların uygulanmasına dair
yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.”
(d) bendi: “Maden ruhsat sahasında ihtiyaç duyulan geçici tesisler, Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nden izin ve geçici tesis olduğuna dair belge alınmak kaydı ile
yapılabilir. Geçici tesislerin kullanımı maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme
süresi ile sınırlıdır. Bu tesisler, kullanım süresinin bitmesi durumunda kaldırılır.”
(e) bendi: “Birinci sınıf gayri sıhhı müesseseler kapsamına giren maden üretim
faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında, İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca sağlık koruma bandı bırakılması
zorunludur. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde
yapılaşmaya izin verilmez. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde, ÇED raporunda
belirlenen mesafeler esas alınır.”
(f) bendi: “Maden ruhsat süresinin veya maden rezervinin bitmesi halinde işletme
sahasının çevre ile uyumlu hale getirilmesini içeren projenin ilgili idareye sunulması ve
projenin gerçekleştirileceğine dair yazılı taahhütte bulunulması zorunludur.”
(g) bendi: “Maden alanlarının ilgili kurumlar tarafından belirlenecek yerlerinde
hafriyat depolama (döküm) alanları oluşturulabilir. Ancak, döküm işlemi tamamlandıktan
sonra bu alanlar ağaçlandırılacaktır.”
14
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
(h) bendi: “İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma
kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmez. Orta mesafelerde ise madencilik
faaliyetleri için ilgili yönetmeliklerin hükümleri esas alınır.”
(i) bendi: “Su kaynaklarının uzun mesafeli koruma kuşaklarında yapılacak
madencilik faaliyetlerinde içme suyunun kirletilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve
uygulanacak yaptırımlar ilgili kurumların yetkisindedir.”
(j) bendi: “Zorunlu olarak çıkarıldığı yerde işlenmesi gerekli madenler haricinde
maden işletmesine yönelik yapılacak tesisler ancak en yakın sanayi alanında yer
alabilirler.”
bendleri ile 3.2.1. Yeraltısuyu beslenme alanı başlıklı maddenin;
(a) bendi: “Bu alanlar yer altı suyu bölgelerine (akifer) yüzey sularının doğrudan ve
/veya dolaylı olarak süzülmesini sağlayarak, jeolojik anlamda geçirimli (taneli ortamlar,
çatlaklı, erimeli karstik ortamlar vb.) nitelikteki ortamları ifade eden alanlardır. Bu açıdan,
bu alanlarda akifere yüzey sularının süzülmesini engelleyecek ve akiferlerin kirlenmesine
neden olacak nitelikte yapı ve/veya faaliyet yapılamaz. Alt ölçekli planlarda Yer altı Suyu
Besleme Alanına zarar vermeyecek yapılaşma koşulları ilgili idarelerin ve Birliğin görüşü
doğrultusunda belirlenecek ve uygulanacaktır.”
(b) bendi: “İl’in kuzeyinde ve güneyinde yer alan Yer altı Suyu Besleme Alanları
fiziksel olarak farklı özellikler gösterdiği için, bu alanların sürdürülebilirliğine yönelik
farklı önlemler alınmalıdır. İl’in kuzeyinde Istranca Dağları etekleri boyunca, VizePınarhisar-Kaynarca-Kırklareli Merkez üzerinde bir kuşak niteliğinde uzanan ve yaygın
olarak karstik (kırıklı, çatlaklı, mağaralı) kireçtaşlarının yer aldığı alanlarda geçirgenlik
daha fazla olduğu için, alt ölçekli planlarda, bu alanların geçirgenliğini bozacak, süzülme
ile gelişecek beslenmeyi engelleyecek faaliyet ve yapılara izin verilmemesi, düşük
yoğunluklu yapılaşma koşullarının sağlanması, ağaçlandırma, var olan ekosistemin
korunması gibi önlemler alınması göz önünde bulundurulacaktır.”
(c) bendi: “Bu alanlara doğrudan evsel veya endüstriyel atık kesinlikle deşarj
edilemez. Bu konu ile ilgili denetimler, ilgili kurum, kuruluşlar ve Birliğin yetki ve
sorumluluğundadır.”
(d) bendi: “Bu alanlar üzerindeki mevcut yapı ve faaliyetler için ise, kullanım
süresince kirliliği önleyici tedbirler alınması zorunludur. Bu planın onayından sonra yer
altı ve yerüstü su kaynaklarını kirletici ve aşırı su kullanım düzeylerinin tespiti DSİ ve İl
Çevre Orman Müdürlükleri’nce ivedilikle yapılacak, çevresel yaptırımlar uygulanacak ve
rezervi tehdit edici su kullanımı engellenecektir. Buna ilişkin yaptırımlar, 2872 sayılı
Çevre Kanunu gereğince yapılacaktır.”
(e) bendi: “Planlama alanında, yüzeysel su kaynaklarının kullanımının
özendirilerek, yer altı sularının rezerv olarak korunması esastır. Bu konu ile ilgili
girişimler, ilgili kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğundadır.”
(f) bedi: “Bu alanlarda mevcut ve açılacak kuyulardan su çekiminin denetlenmesi
ve gereğinin yapılması, DSİ’nin yetki ve sorumluluğundadır.”
(g) bendi: “Doğrudan yeraltısuyu beslemesini sağlayan her türlü formasyondan
malzeme temini yasaktır.”
(i) bendi: “Atıksularda veya yağmur suları ile çözünerek yer altı suyuna
taşınabilecek nitelikteki maddeler yer altı suyu besleme havzası içerisinde zeminde
doğrudan depolanamaz.”
15
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
bendi ile 3.3.4.12. Askeri alanlar başlıklı maddenin;
(d) bendi: “Meskun alanlar içerisinde veya yakınında yer alan askeriye tahsisli
alanlar, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının programları dahilinde askeri alandan
çıkarılması halinde, eğitim, sağlık, teknik ve sosyal donatı alanları olarak
değerlendirilebilirler. Planlama kapsamında kalan askeri güvenlik bölgeleri, askeri yasak
bölgeler ve askeri alanlar için yapılaşma koşulları ile ilgili komutanlığın görüşü alınarak
belirlenir.”
hükümleri doğrultusunda proje alanında üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Proje alanının etrafına sağlık koruma bandı belirlenecek ve askeri alan ile ilgili
Milli Savunma Bakanlığı’ndan uygun görüş alınacaktır. Söz konu proje alanında yapılacak
üretim faaliyeti ile ilgili DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yeraltısuyu
Raporu ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20).
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği alana ait jeofizik rezistivite noktaları ve
Limak Batı Çimento Fabrikası kuyuları yeraltısuyu seviyesi derinliklerine göre hazırlanan
yeraltısuyu seviye haritası ve kazı kesitleri DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Yeraltısuyu Raporunda verilmiştir. Bu doğrultuda 200901721 nolu sahada 220 m kotu kazı
taban kotu olarak belirlenmiştir. Projeye konu alanda kazı taban kotunun altından malzeme
alınmayacak şekilde üretim faaliyetinde bulunulacaktır.
Yeraltısuyu sistemlerini oluşturan kırık ve çatlak ağında minimum hasara yol
açacak, pilot patlatma programı ile patlatma paterni oluşturularak yatay, dikey ve
diyagonal titreşim frekanslarının belirlenmesi ve bu patlatma paternine uygun olarak
yapılması sağlanacaktır. Projeye konu alana ait patlatma paterni Bölüm 2.3.3’te verilmiştir.
Kazılar kontrollü patlatma yöntemi ile yapılacak, işletme alanlarında her patlatma
öncesi ve sonrasında kuyulardaki yeraltısuyu seviyesini ölçen cihazlarla donatılarak
ölçülecek , seviyeler titreşim ve hava şoku ölçüm sonuçları ile birlikte düzenlenerek kayıt
altına alınacaktır.
Sahada gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri sırasında Çevre Düzeni Planı
Hükümleri ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına
uyulması sağlanacaktır.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü yukarıda belirtilen koşullara uyulması kaydıyla faaliyetin
gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmadığını belirtmiştir.
Projeye konu alanın imar durumu ile ilgili Pınarhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri
Müdürlüğü’nden alınan yazı ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 8). Görüşte söz
konusu sahanın belediye imar planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.
200901721 ruhsat nolu sahanın 20,79 hektarlık kısmı kalker ocağı işletmeciliği için
kullanılacaktır. Söz konusu ruhsatlı saha ve proje alanı 1/25.000 ölçekli E19-d1 paftasında
yer almaktadır. Ruhsat sahasının ve proje alanının koordinatları sırasıyla aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
16
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 2. 200901721 Nolu Ruhsat Sahası Sınır Koordinatları
Koordinat Noktaları
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta
5. Nokta
6. Nokta
7. Nokta
Alan: 99,94 Hektar
UTM (6 derecelik)
Sağa (Y)
Yukarı (X)
542002
4611245
544250
4610000
544194
4609627
542690
4610150
542761
4610320
542800
4610600
541795
4611103
Coğrafi
Enlem
41,650215
41,638880
41,635524
41,640316
41,641843
41,644363
41,648947
Boylam
27,503832
27,530735
27,530035
27,512016
27,512880
27,513369
27,501336
Tablo 3. ÇED Proje Alanı Sınır Koordinatları
Koordinat Noktaları
1. Nokta
2. Nokta
3. Nokta
4. Nokta
Alan: 20,79 Hektar
UTM (6 derecelik)
Sağa (Y)
Yukarı (X)
542002
4611245
542838
4610781
542800
4610600
541795
4611103
Coğrafi
Enlem
41,650215
41,645991
41,644363
41,648947
Boylam
27,503832
27,513838
27,513369
27,501336
2.1.2. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu
200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık kısmında yapılması
planlanan kalker ocağı işletmeciliği için bu proje hazırlanmıştır. Söz konusu 20,79
hektarlık proje alanının tamamı kalker üretimi ocak alanı olarak kullanılacaktır. Ruhsat
sahası ve proje alanını gösterir 1/10.000 ölçekli vaziyet planı ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 6).
2.1.2.1. Ocak
20,79 hektarlık ÇED proje alanının tamamı kalker üretimi için ocak alanı olarak
kullanılacaktır. Ruhsat alanı içerisinde belirlenen proje alanında kalker ocağı faaliyetinden
başka herhangi bir madencilik faaliyetinde bulunulmayacaktır. Ocak alanı aşağıda verilen
topografik haritada gösterilmiştir.
17
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
200901721 Nolu Ruhsat Sahası (R1..R7)
(Alan:99,94 Hk)
ÇED Proje Alanı (P1..P4) (Alan:20,79 Hk)
Ocak Alanı
Şekil 1. Ocak Alanını Gösterir Topografik Harita
Ruhsatlı sahada, delme-patlatma ile gevşetilerek yerinden sökülen kalker cevheri, iş
makineleri ile kamyonlara yüklenerek alana yaklaşık 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait
çimento fabrikasının konkasör tesisine tüvanen nakledilecektir.
Proje alanında bu aşamada herhangi bir kırma eleme tesisi kurulmayacaktır.
İlerleyen yıllarda ayrıca bir kırma eleme tesisi kurulması düşünüldüğünde tesis için ayrıca
ÇED belgesi alınması için gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılacaktır.
2.1.2.2. Stok Alanı
Proje alanı içerisinde üretilen kalker cevheri, iş makineleri ile kamyonlara
yüklenerek, proje alanına 1,5 km mesafedeki firmaya ait çimento fabrikasının konkasör
tesisine klinker yapımında hammadde olarak kullanılmak üzere tüvanen nakledilecektir.
Proje alanında herhangi bir stok alanı oluşturulmayacaktır.
2.1.2.3. Bitkisel Toprak Depo Alanı
Üretimin gerçekleştirileceği proje alanında, kalker cevheri yüzeyde gözlenmekte
olup cevher üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır.
Dolayısıyla üretim öncesi sahada dekapaj işlemi gerçekleştirilmeyecek ve bitkisel toprak
depo alanı oluşturulmayacaktır.
18
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
2.1.2.4. Şantiye / İdari Bina
Proje alanında çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, proje alanına 1,5 km
mesafede bulunan firmaya ait çimento fabrikasının sosyal tesislerinden karşılanacaktır.
Proje alanı içerisinde şantiye alanı oluşturulmayacaktır.
2.1.2.5. Nakliye Güzergahı
Proje alanı, Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikasının 1,5
km kuzeyinde yer almaktadır. Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento
fabrikası Eski İstanbul-Kırklareli yolunun 30. km.sinde bulunmaktadır. Sahaya ulaşım
çimento fabrikası üzerinden açılacak bağlantı yolu ile sağlanacaktır.
Üretilen kalker cevheri proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine
nakledilecek olup nakliye işlemleri yine firmaya ait söz konusu sahaya komşu 3424050150 nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km
uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
gerektiğinde bakım ve onarımı firma tarafından yapılacaktır.
Proje alanından firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine nakliye
işlemlerinin gerçekleştirileceği yol güzergahı ekler bölümünde sunulun topoğrafik haritada
gösterilmiştir (Bkz. EK 4.A). Bu haritadan da görüleceği gibi nakliye yolu herhangi bir
yerleşim yerinden geçmemekte ve karayoluna çıkılmamaktadır.
2.1.2.6. Diğer
Eklenecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
2.2. Proje Etki Alanının Belirlenmesi ve Etki Alanındaki Mevcut Durum
Proje etki alanı, sahada gerçekleştirilecek üretim faaliyetlerinden kaynaklanan
çevresel etkilerin ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilip söz konusu
yönetmeliklerdeki sınır değerlerin altına indiği mesafeler göz önüne alınarak belirlenir.
Bu tür faaliyetlerde etki alanı belirlemesindeki en önemli faktörlerden toz
emisyonları ve gürültü dağılımları dikkate alınarak civardaki yerleşim yerleri ve hassas
alanlara göre aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
Faaliyetin Toz Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi :
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetlerinden kaynaklanan toz kütlesel debileri
için modelleme çalışmaları yapılmış olup, Hava Kalitesi Modelleme Raporu ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 18). Modelleme çalışmaları sonucu hesaplanan UVD
Uzun Vadeli Değer) ve KVD (Kısa Vadeli Değer)’ler, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği” UVS ve KVS sınır değerlerinin altında kalmaktadır. Sahada üretim
faaliyetleri sırasında gerekli tüm önlemler alınacaktır. Üretim faaliyetleri sırasında ocak
ayna önü ile ocak içi ve bağlantı yolları mevsim şartlarına uygun olarak sulanarak
nemlendirilecektir. Ayrıca üretim sırasında malzemenin kamyonlara savurma yapmadan
19
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
yüklenmesine, nakliye sırasında kamyonlarda malzeme üstünün branda ile örtülmesine ve
araçların hız sınırlamalarına uymasına özen gösterilecektir.
Proje kapsamındaki faaliyetler için yapılan toz modellemesi incelendiğinde toz
konsantrasyonlarının proje alanı içerisinde sınır değerlerin altına indiği görülmektedir
(Bkz. EK 18).
Faaliyetin Gürültü Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi :
Sahada yapılacak üretim faaliyetleri sırasında çalışacak makine ekipmandan
kaynaklı olarak gürültü oluşması söz konusudur. Sahada oluşması muhtemel gürültünün
çevreye olabilecek etkilerinin incelenebilmesi amacıyla 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esaslarına uygun
olarak arka plan ölçümleri yapılarak Akustik Gürültü Raporu hazırlatılmış ve rapor
içerisinde dağılım hesaplamaları verilmiştir (Bkz. EK 24). Dağılım hesapları ayrıca ilgili
bölümde verilmiştir.
Faaliyetten kaynaklı gürültü dağılımı incelendiğinde, oluşması muhtemel gürültü
düzeyinin yaklaşık olarak 85 metre mesafede yönetmelik sınır değerlerinin altına indiği
görülmüştür.
Çalışma alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkilerin
emisyon ve gürültü dağılımları incelendiğinde yaklaşık olarak 85 metre mesafede
yönetmeliklerdeki sınır değerlerinin altına inildiği görülmekte olduğundan, proje alanı
sınırından itibaren etki mesafesi 85 m olarak belirlenmiştir.
Proje alanı sınırından itibaren etki mesafesi olan 85 metre yarıçaplı alanda herhangi
bir yerleşim birimi yoktur. Bu alan içerisinde tarım alanı ve mera vasıflı arazi
bulunmamaktadır. Proje alanı ve 85 m mesafedeki arazi hazine arazisi niteliğindedir.
Faaliyetlerden kaynaklı toz ve gürültü hesaplamaları yapılırken etki mesafesinden
daha geniş bir alan dikkate alınmış ve modelleme çalışmaları toz için 5.500 m x 5.500 m
olmak üzere yaklaşık 3.025 hektarlık alanda yapılmıştır. Bununla birlikte gürültü
hesaplamaları ve dağılımı ise proje alanından itibaren 1.600 m yarıçaplı bir alan dikkate
alınarak gerçekleştirilmiştir.
2.3. Projenin Özellikleri
2.3.1. Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları, İş
Akım Şeması, Çalışacak Personel Sayısı
2.3.1.1. Proje Kapsamında Kullanılacak Üretim Yöntemleri, Üretim Miktarları
200901721 ruhsat nolu saha 99,94 hektarlık alanı kapsamaktadır. Ruhsatlı saha
içerisinde belirlenen proje kapsamındaki faaliyetler için 20,79 hektarlık alan
kullanılacaktır.
Proje alanından yılda 750.000 ton kalker cevheri üretilmesi planlanmaktadır.
20
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak yapılacaktır.
Ocaktan üretimi gerçekleştirilecek kalker cevherinin tamamı alana 1,5 km mesafede
bulunan firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında kullanılmak
üzere hammadde olarak nakledilecektir.
Sahada mevcut cevherin yoğunluğu ortalama 2,5 gr/cm3 tür.
Proje alanında yılda 11 ay (330 gün), ayda 30 gün, günde iki vardiya, 16 saat olarak
üretim faaliyetlerinde bulunulacak olup ocak alanında patlatma ile yapılan üretimler
gündüz saatlerinde yapılacak olup bunun dışındaki nakliye işlemlerine gerekli şartlarda
devam edecektir. Üretim miktarlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 4. Üretim Miktarları ve Çalışma Süreleri
Çalışma Süreleri
Yılda Çalışılacak Ay Sayısı
Ayda Çalışılacak Gün Sayısı
Yılda Çalışılacak Gün Sayısı
Vardiya Sayısı
Günlük Çalışma Süresi
11 Ay
30 Gün
330 Gün
2
16 Saat
Üretim Miktarları (Kalker Ocağı)
Yıllık Üretim
Günlük Üretim (ortalama)
Saatlik Üretim (ortalama)
750.000 Ton/yıl
2.273 Ton/gün
142,05 Ton/saat
Proje alanında kalker üretimi gerçekleştirilecek olup ocak alanında istihsal edilecek
kalker cevherinin tamamı firmaya ait çimento fabrikasına klinker yapımında hammadde
olarak kullanılmak üzere nakledilecektir. Üretim yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklama
aşağıdaki bölümlerde yapılmıştır.
Ocak İşletmeciliği – Kalker Üretim Faaliyetleri
Kalker madeni işletmeciliğinin basit açık işletme yöntemlerinden bir farkı yoktur.
Proje alanında henüz üretime yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Dolayısıyla sahada açılmış bir ocak alanı bulunmamaktadır.
Proje alanınında yapılacak ocak üretim faaliyetlerinin Üretim Termin Planı ve
üretim sonucu sahanın nihai durumunu gösterir Son Durum Restorasyon Planı sırasıyla
ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 13 & EK 14).
Proje alanında, kalker cevherleşmesi yüzeyde gözlenmekte olup, cevher üzerinde
sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır. Dolayısıyla üretim faaliyetleri
öncesinde herhangi bir dekapaj işlemi yapılmayacaktır.
Proje alanında jeolojik yayılım ve topoğrafik yapı dikkate alınarak belirlenen
cevherin kalınlığı ortalama 40 m civarındadır. Üretim teknolojisi bu tür madenler için sık
olarak kullanılan açık işletme yöntemi olup topografik yapıya uygun olarak basamaklarda
21
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
delme patlatma yapılarak kalker üretimi gerçekleştirilecektir. Kalker üretimi iş makineleri
ve patlayıcı madde kullanılarak yapılacaktır.
2.3.1.2. Proje İş Akım Şeması
Sahada gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin önemli adımları, aşağıda Şekil 2’de
verilen iş akım şeması gösterilmiştir.
ÜRETİM
(Delme-Patlatma ile Üretim)
(Toz ve Gürültü)
YÜKLEME
(Toz ve Gürültü)
(İş Makineleri ile Kamyonlara Yükleme)
NAKİL
(Cevherin Kamyonlarla Çimento
Fabrikası Konkasör Tesis Alanına Nakli)
(Toz ve Gürültü)
Şekil 2. Proje Genel İş Akım Şeması
Kalker Cevheri Üretimi :
Proje alanında kalker cevheri üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası
bulunmamaktadır. Dolayısıyla alanda üst örtü dekapajı yapılmadan doğrudan üretim
faaliyetine geçilecektir.
Kalker cevheri sert bir yapı arz ettiğinden, proje alanında basamaklarda delme
patlatma yapılarak cevher üretimi gerçekleştirilecektir. Kalker üretimi iş makineleri ve
patlayıcı madde kullanılarak yapılacaktır.
Proje alanında jeolojik yayılım ve topoğrafik yapı dikkate alınarak belirlenen
cevherin kalınlığı ortalama 40 m civarındadır. Topografik yapı ve cevher kalınlığının
değişimi dikkate alınarak proje alanında toplam 3 basamak oluşturulabileceği
öngörülmektedir. Basamak genişliklerinin iş makinelerinin rahatlıkla hareket edebileceği
genişlikte ve basamak yüksekliklerinin de kepçe bom yüksekliğini geçmeyecek şekilde
olmasına özen gösterilecektir. Sahada nihai durumda basamak yüksekliklerinin 10 m
civarında olması, basamak genişliklerinin 4 m olması öngörülmektedir. Ayrıca nihai
durumda zeminin duraylı olması nedeniyle sahada basamak şev açısının 80°, genel şev
açısının 60 derece civarında olması sağlanacaktır.
22
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanınında yapılacak ocak üretim faaliyetlerinin Üretim Termin Planı ve
kesitleri ile üretim sonucu sahanın nihai durumunu gösterir Son Durum Restorasyon Planı
sırasıyla ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 13 & EK 14).
Yükleme :
Proje alanında üretimi gerçekleştirilecek kalker çevheri iş makineleri ile
kamyonlara yüklenecektir.
Nakil :
İş makineleri ile kamyonlara yüklenen kalker cevheri, proje alanına 1,5 km
mesafede bulunan firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında
hammadde olarak kullanılmak üzere nakledilecektir.
2.3.1.3. Çalışacak Personel Sayısı
Sahada üretim faaliyetleri maden mühendisi nezaretinde yapılacaktır. Ünvanlarına
göre çalışacak personel sayısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 5. Çalışacak Personel Listesi
Ünvan
Personel Sayısı
Maden Mühendisi (Daimi Nezaretçi)
1
Maden Mühendisi (Teknik Nezaretçi)
1
Operatör
4
Delici Operatörü
1
Kamyon Şoförü
10
TOPLAM
17
Sahada üretim faaliyetleri sırasında toplam 17 kişi çalışacaktır. Proje alanında
üretim faaliyetleri taşeron firma tarafından yapılacak olup personel gideri de taşeron firma
tarafından karşılanacaktır.
Sahada çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, proje alanına 1,5 km mesafede
bulunan firmaya ait çimento fabrikasının sosyal tesislerinden karşılanacaktır.
2.3.2. Üretimde Kullanılacak Makinelerin, Araçların ve Aletlerin Miktar ve
Özellikleri
Kalker cevheri üretimi sırasında ocakta kullanılacak makine ekipman listesi aşağıda
verilmiştir.
23
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 6. Proje Kapsamında Ocak Alanında Kullanılacak Makine Ekipman Listesi
Makine-Ekipman
Delici Makine
Yükleyici
Arazöz
Kamyon
Adedi
1
2
1
5
2.3.3. Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin Kullanım
Durumları, Taşınmaları ve Depolanmaları
Sahada kalker cevherleşmesi sert bir yapı gösterdiğinden ocak işletmeciliği delme
patlatma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Patlayıcı madde ocakta kalker üretiminde kullanılacak olup ruhsat alanında
depolanması söz konusu değildir. Patlayıcı madde, yetkili firmalardan ihtiyaca göre temin
edilecektir.
Patlatmaların amacı kazıcı-yükleyici makineler ile kazılamayan sert kaya
formasyonlarının patlayıcı maddelerle gevşetilmesi ve kolay taşınabilir hale getirilmesidir.
Bu işlem yapılırken en ekonomik delme maliyeti ile en uygun patlayıcı madde ve ateşleme
sistemlerinin kullanılması, patlatma sonrası en iyi ve ekonomik sonucun en hızlı şekilde
alınmasını ve tüm bu işlemler sırasında iş yerinde çalışan başta personelin sonrasında
makinelerin emniyetinin sağlanması ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerin
sürdürülmesini sağlamaktadır.
Ocak alanında kalker üretimi için gecikmeli sistem patlatma yöntemi
kullanılacaktır. “Gecikmeli Sistem” olarak adlandırılan patlatma yöntemi yaygın olarak
açık maden işletmeciliğinde kullanılmaktadır. Patlatmalarda gecikmeli kapsül
kullanılmasının başlıca amacı her delik için bir serbest yüzey oluşturarak sıralı patlamaları
sağlamak, sıkışmayı önlemek ve patlatma verimini artırmaktır.
Patlatmalarda birim gecikme başına patlayan patlayıcı madde miktarı çevresel
etkilerin temelini oluşturmaktadır. Bu sistemde her bir delik ayrı ayrı patlatıldığı ve
delikler arası milisaniye cinsinden gecikme verilerek patlatma işlemi gerçekleştirildiğinden
patlatmanın çevreye olan etkisi çok daha az hissedilmektedir. Patlatma sonrası malzemenin
kolay ve emniyetli yüklenmesi sağlanır, patlatma gürültüsü, hava şoku ve yer sarsıntısı
azalır.
Patlatma Paterni :
24
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 3. Patlatma Dizayn Parametreleri
Proje alanı için tanımlanan üretim yönteminde, iki sıra olarak tanımlanan delikler
delindikten sonra ateşleme yapılarak bir atımda 11.250 ton malzeme yerinden sökülecektir.
Yaklaşık 750.000 ton olarak hedeflenen yıllık üretimin gerçekleşebilmesi için yılda
yaklaşık 67 kez patlatma yapılması gerekecektir. Yıllık çalışma süresi içinde yaklaşık
olarak 5 günde bir patlatma gerçekleştirilecektir.
Patlatma paterninde kullanılan dizayn parametreleri aşağıda açıklanmıştır;
1. Dilim Kalınlığı-Yük Mesafesi (Bmax)
Dilim kalınlığı delik ekseni ile basamak ayna yüzeyi arasındaki en kısa mesafedir.
Çok sıralı atımlarda ön sıra delikleri dilim kalınlığının çok fazla olmamasına özen
gösterilmelidir. Ön sıra deliklerin dilim kalınlığı sıralar arası dilim kalınlığı ile aynı
olmaktadır.
Söz konusu patlatma düzeninde dilim kalınlığı 4 m olarak seçilmiştir.
2. Basamak Yüksekliği (K)
Patlatmalarda basamak yüksekliği, çalışma yapılan basamağın ayna yüksekliğidir.
Basamak yüksekliği için delici makinelerinin optimum verimle çalıştığı derinlik önerilir.
Normal patlatmalarda kural olarak basamak ayna yüksekliğinin dilim kalınlığının
(Bmax) en az 2,5, en fazla 6 katı alınması doğru bir seçimdir.
2,5 x Bmax ≤ K ≤ 6 x Bmax
2,5 x 3 m ≤ K ≤ 6 x 3 m
7,5 m ≤ K ≤ 18 m
25
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Bu patlatma dizaynı için basamak yüksekliğinin 7,5 m ile 18 m arasında değişmesi
gerekmektedir. Çalışmalar sırasında oluşturulacak basamak yüksekliği 10 m.yi
geçmeyecek olup yükseklik seçimi uygundur.
3. Delikler Arası Mesafe (B)
Delikler arası mesafe paralel bir hat üzerindeki iki delik arasındaki uzaklıktır. Söz
konusu patlatma düzeninde delikler arası mesafe 4 m olarak alınmıştır.
4. Delik Çapı (R)
Patlatılacak kaya yapılarının içerisine patlayıcı madde yerleştirmenin en verimli
yolu kaya yapılarına delik delmektir. Genelde açık işletmelerde delik çapları 50 mm ile
450 mm arasında değişir. Söz konusu patlatma düzeninde delik çapı 102 mm alınmıştır.
5. Delik Taban Payı-Topuk Payı-Dip Delgi (u)
Aynaların tabanında kırılması güç bir kısım vardır. Basamaklara delinen delikler
tam basamak yüksekliğinde delinirse kırılmanın tam 90 derece olmaması nedeni ile
tabanda tırnak denilen sert bir kısım kalacaktır. Bu nedenle delikler, aynayı tam tabandan
kesecek gibi biraz derin delinir. Bu fazlalığa da taban (topuk) payı denir.
Verimli bir patlatma için delik boyunun, basamak yüksekliğinin % 10 fazlası kadar
olması gerekir. Dolayısıyla taban payı basamak yüksekliğinin % 10’una eşittir.
Delik Taban Payı (u)= Basamak Yüksekliği (K) x 0,1
Delik Taban Payı (u)= 10 m x 0,1 = 1 m
Delik taban payı 1 m olarak ayarlanacaktır.
6. Delik Boyu (H)
Delik boyu basamak boyu ile delik taban payının toplamıdır.
Delik Boyu (H)= Basamak Yüksekliği (K) + Delik Taban Payı (u)
Delik Boyu (H)= 10 m + 1 m = 11 m
7. Sıkılama Payı (h0)
Delik içerisine patlayıcı madde (anfo) konulduktan sonra kalan üst bölümün
delikten çıkan malzeme ile kapatılması işlemine sıkılama denir. Sıkılama patlatma sonrası
oluşan yüksek basınçlı gazları hapsederek gazın serbest yüzeye doğru yönlenmesini ve
malzemenin öne doğru ötelenmesini sağlar. İyi bir şekilde yapılmış sıkılama ile patlatma
verimliliği artar.
Söz konusu patlatma dizaynında 3,5 m olarak belirlenmiştir.
8. Şarj Boyu (Dy)
Patlatma düzeninde şarj boyu, patlayıcı maddenin (anfo) doldurulacağı delik
boyudur. Şarj boyu delik boyundan sıkılama payı çıkartılarak hesaplanır.
26
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Dy = H – h0
Dy = 11 m – 3,5 m = 7,5 m
Bir Delikten Alınacak Malzeme Miktarı – Teorik Hacim (V) :
V = Bmax x B x K
V = 4 m x 4 m x 10 m
V = 160 m3
Üretimi yapılacak kalker cevheri yoğunluğu 2,5 ton / m3’tür. Bir delikten alınacak
malzeme tonajı aşağıda hesaplanmıştır.
160 m3 x 2,5 ton / m3 = 400 ton / delik
Bir Patlatmada Delinecek Delik Sayısı :
Bir patlatmada sahadan 11.250 ton malzeme alınması planlanmaktadır. Bir delikten
alınacak malzema miktarı 400 ton olarak hesaplanmış olup, bir patlatmada delinmesi
gereken delik sayısı (Dpatlatma) aşağıda hesaplanmıştır.
Dpatlatma = 11.250 ton / 400 ton
Dpatlatma ≈ 28 adet
2 sıra halinde delinecek delik sayısı toplam 28 olup bir sırada 14 adet delik
delinecektir.
Yıllık üretim miktarı üzerinden delinecek delik sayısı aşağıda hesaplandığı gibidir.
Dyıl = 750.000 ton / 400 ton
Dyıl = 1.875 adet / yıl
Bir Yılda Yapılacak Patlatma Sayısı :
Patlatma Sayısı = Dyıl / Dpatlatma
Patlatma Sayısı = 1.875 / 28 ≈ 67 patlatma/yıl
Bir Ayda Yapılacak Patlatma Sayısı :
Day = Patlatma Sayısı / Yılda Çalışılacak Ay Sayısı
Day = 67 / 11 ≈ 6 Patlatma/ Ay
Yıllık çalışma süresi içerisinde aynı ay içinde yaklaşık 5 günde bir patlatma
gerçekleştirilecektir.
Deliklerin Delinmesi – Delik Düzeni :
Basamaklar oluşturularak gerçekleştirilen üretimlerde, işin ilk aşamasını patlatma
deliklerinin delinmesi işlemi oluşturmaktadır. Delik paterni, patlatma parametrelerine
uygun olarak seçilmelidir.
27
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Ocak üretiminde delik dizaynı belirlendikten sonra, delik çapı, delikler arası mesafe
ve delik boyları hesaplanır. Pnömatik deliciler vasıtasıyla delme işlemi gerçekleştirilir.
Deliklerin delinmesi sırasında toz ve gürültü oluşacaktır.
Her patlatma grubu 2 sıradan teşekkül edecek olup, sıralar arası mesafe (dilim
kalınlığı - Bmax) 4 m olarak ayarlanacaktır. Her sırada delikler arası mesafe (B) 4 metre
olacaktır. Delik boyları (H) 11 m ve delik çapları (R) 102 mm olacaktır.
Patlatma delikleri oluşturulduktan sonra, deliklerin patlayıcı ile doldurulması işlemi
gerçekleşmektedir. Ortalama 11 m. derinliğinde açılacak patlatma deliklerine kapsül, anfo,
dinamit (kapsüle duyarlı emülsiyon tipi patlayıcı) kullanılacak ve sıkılama malzemesi
yerleştirildikten sonra ateşleme işlemi yapılacaktır. Ateşlemede Non elektriksiz, yüzey
gecikmeli ve yüzey gecikmeli delik dibi kapsüller kullanılmaktadır. Bu sistemde tüm
delikler tek tek patlatılarak delik dibi ile delik yüzeyi arasına da gecikme verilmektedir.
Ateşleme düzeni, çevresel etkileri azaltmak ve iş güvenliğini artırmak amacıyla elektriğe
duyarsız yüzey gecikmeli (500 ile 700 ms gecikmeli) ve yüzey gecikmeli delik dibi
kapsüller (17 ile 42 ms gecikmeli) kullanılarak yapılacaktır. İlk ateşleme sırasında
elektrikli kapsül veya elektriksiz şok tüpe duyarlı kapsülle yapılacaktır.
Kullanılacak Patlayıcı Madde Miktarı :
Patlatma işlemi sırasında delinecek deliklere ait delik geometrisinden patlayıcı
madde (anfo) miktarı hesaplanır.
Bir Delikteki Şarj Miktarı (m3) = π x (R/2)2 x Dy
Bir Delikteki Şarj Miktarı (m3) = 3,14 x (0,102 m/2)2 x 7,5 m
Bir Delikteki Şarj Miktarı (m3) = 0,06125 m3
Sahada patlayıcı madde olarak anfo kullanılacaktır. Kullanılacak anfonun
yoğunluğu 0,78 gr/cm3’dir.
Bir Delikteki Şarj Miktarı (kg) = 0,06125 m3 * 0,78 gr/cm3
Bir Delikteki Şarj Miktarı (kg)  48 kg / delik
Patlatmada delikte kullanılan anfonun ateşlenmesi için her delikte 1 kg kapsüle
duyarlı dinamit ve iki adet kapsül kullanılacaktır.
Ayrıca sıralar arası gecikmeyi sağlayabilmek için her patlatmada sıra başına 1 adet
gecikmeli kapsül kullanılacaktır. Dolayısıyla her patlatmada 2 adet gecikme kapsülü
kullanılacaktır.
Yıllık Kullanılacak Patlayıcı Madde Miktarı :
Yılda kullanılacak ANFO miktarı = Delik Başı Anfo Miktarı x Delinecek Yıllık Delik Sayısı
Yılda kullanılacak ANFO miktarı = 48 kg x 1.875 ≈ 90.000 kg/yıl
Yılda kullanılacak olan dinamit miktarı = Delik Başı Dinamit Mikt. x Delinecek Yıllık Delik Sayısı
Yılda kullanılacak olan dinamit miktarı = 1 kg x 1.875 = 1.875 kg/yıl
Yılda kullanılacak olan kapsül adedi = Delik Başı Kapsül Adedi x Delinecek Yıllık Delik Sayısı
Yılda kullanılacak olan kapsül adedi = 2 adet x 1.875 = 3.750 adet/yıl
28
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Ayrıca sıralar arası gecikmede kullanılacak kapsül sayısı sıra başına 1 olup her
patlatmada 2 adet gecikme aralıklı kapsül kullanılacaktır. Buna göre, deliklerde kullanılan
kapsüllerin dışında yıllık 134 adet ilave gecikme aralıklı kapsül ihtiyacı olacaktır.
Patlatma dizayn parametreleri tablosu aşağıda sunulmuştur.
Tablo 7. Patlatma Dizayn Parametreleri
MEVCUT DURUM
TALEP EDİLEN
BİRİM
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
---------------------
2,5
330
750.000
75.000
30.000
2.273
5.682
5
6
67
kg/m3
gün/yıl
ton/yıl
ton/ay
m3/ay
ton/gün
m3/gün
gün
adet
adet
:
:
:
:
:
:
:
:
-----------------
102
90
10
1
11
3,5
4
4
mm
°
m
m
m
m
m
m
:
---
17-42 / 500-700
ms
:
:
:
-------
42
160
400
ms
m3
ton
Bir Deliğe Doldurulan Patlayıcı Madde Miktarı
Ana Şarj (ANFO) Miktarı
:
Yemleyici (Dinamit) Miktarı
:
Elektriksiz Kapsül Miktarı
:
Bir Delikteki Toplam Patlayıcı Miktarı
:
---------
48
1
2
49
kg
kg
adet
kg
Birim Tüketimler
ANFO
Yemleyici (Dinamit)
Elektriksiz Kapsül
Elektrikli Kapsül
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları için)
Delgi
---------------
0,30
0,006
0,013
2,2 x 10-4
4,5 x 10-4
--0,111
kg/m3
kg/m3
ad/m3
ad/m3
ad/m3
m/m3
m/m3
PARAMETRELER
Formasyon
Kayaç Yoğunluğu
Yıllık Çalışma Süreleri
Yıllık Üretim Miktarı
Aylık Üretim Miktarı
Aylık Üretim Miktarı
Günlük Üretim Miktarı
Günlük Üretim Miktarı
Kaç Günde Bir Patlatma Yapılacağı
Aylık Patlatma Sayısı
Yıllık Patlatma Sayısı
Delik Paterni
Delik Çapı
Delik Eğimi
Basamak Boyu
Dip Delgi
Delik Boyu
Sıkılama Boyu
Yük Mesafesi
Delikler Arası Mesafe
Bir Delikteki Yüzey / Delik İçi Gecikme
Süreleri
Sıralar Arası Gecikme Süresi
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
Bir Delikten Elde Edilen Teorik Hacim
:
:
:
:
:
:
:
29
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
Bir Atımdaki Tüketimler
Bir Atımdaki Üretim
ANFO
Yemleyici (Dinamit)
Elektriksiz Kapsül
Elektrikli Kapsül
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları için)
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
---------------
11.250
1.344
28
56
1
2
---
m3/atım
kg/atım
kg/atım
adet/atım
adet/atım
adet/atım
m/m3
Bir Atımdaki Delinmesi Gereken Delik Sayısı
Delik Sayısı
:
---
28
adet/atım
Projenin Toplam Patlayıcı Madde Miktarı
ANFO
Dinamit
Elektriksiz Kapsül
Elektrikli Kapsül
Sıralar Arası Gecikme Kapsülü
Fitil (sadece ön kesme uygulamaları için)
-------------
90.000
1.875
3.750
67
134
---
kg/yıl
kg/yıl
adet/yıl
adet/yıl
adet/yıl
m/yıl
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kullanılması Planlanan Patlayıcı Maddelerin Teknik Bilgileri
Ateşleme
Gecikme
:
:
Yemleme
:
Şarj
:
Non Elektriksiz Kapsül
Yüzey gecikmesi
= 17 ms – 42 ms
Delik içi gecikme
= 500-700 ms
Sıralar arası gecikme = 24 - 42 ms (EXEL Kapsül)
Powergel Magnum
Kartuş Boyutları
= 50 x 225 mm
Kartuş Ağırlığı
= 500 gr – 1000 gr
Yoğunluk
= 1,2 gr/cm3
ANFO
Yoğunluk
= 0,78 gr/cm3
Patlayıcı maddelerin kullanımlarında, taşıma ve depolanmalarında “Tekel dışı
bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması,
saklanması, depolanması, satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve esasları”
na ilişkin 29.09.1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 87/12028
karar sayılı Tüzük hükümlerine uygun şekilde çalışılacaktır.
Patlatma işlemi sırasında, çevresel düzenleme ve yaptırımlara uyulacak, her deliğe
farklı gecikme süresi ile ateşleme imkanı tanıyan kısa gecikmeli elektriksiz kapsül (Nonelectric) kullanılacak ve sadece ilk ateşleme sırasında elektrikli kapsül kullanılacaktır.
Patlatmalardan kaynaklı sarsıntı ölçümleri ilk patlatmada ve yılda bir periyodik
olarak yapılacak, sonuçların cihaz çıktıları ile birlikte rapor halinde Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren ilgili
yönetmeliklere uyulacak ve diğer meri mevzuat kapsamında çevrenin korunması ve
kirliliğin önlenmesi için gerekli izinler alınacaktır.
30
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Patlatma işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;
 Faaliyet alanı çevresindeki atımlardan etkilenebilecek yakın çevredeki yerleşim
birimlerine patlatmaların yapılacağı tarih ve saat bildirilecektir.
 Ateşleme sahasına yetkililerden başkası kesinlikle girmeyecektir.
 Patlamayan delikler içindeki patlayıcı madde gerekli emniyet tedbirleri alındıktan
sonra etkisiz hale getirilecektir.
 Patlayıcı malzemelerin patlatma yapılacak alana getirilmesinde bu iş için yetişmiş
ehliyetli personel görevlendirilecektir. Patlatma işlemi ateşleme ehliyetine sahip
kişilerce yapılacaktır.
 Dinamit ve kapsüllerin ayrı ayrı taşınmasına özen gösterilecektir.
 Ateşleme yapıldıktan sonra bölgenin sorumlu nezaretçisi gerekli kontrolü yapacak
ve iş makinelerini tehlikeye sokacak bloklar, basamak şevinde askıda kalmış ise
önlemi alınacaktır.
Üretim çalışmalarının gerçekleştirileceği proje alanının Kırklareli-İstanbul yoluna
mesafesi kuş uçuşu yaklaşık 675 m olduğundan alanda yapılacak patlatmaların karayoluna
etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Proje alanında yapılacak patlatma işlemlerinde düşük
yoğunluklu patlayıcı madde kullanılacaktır.
Proje alanında üretim faaliyetleri sırasında yapılacak patlatmalarda denetimden
geçmiş (TSE standartlarına uygun) gecikmeli kapsül kullanılacak, patlatmaların yapılacağı
gün/tarih ve saat en yakın yerleşimlerin yetkililerine ve muhtarlığına bildirilecek,
patlatmalar belirtilen gün ve saatler içerisinde yapılacak, gündüz saatleri dışında kesinlikle
patlatma yapılmayacaktır. Alanda yapılacak patlatmalar esnasında toz bulutunun
oluşmaması için ocak ayna üstü ve önü spreyleme yapılarak sulanacak ve pnömatik delici
kullanılarak gerekli tedbirler alınacaktır. Patlatma işlemleri son teknolojiye uygun olarak
yapılacaktır.
31
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 4. Örnek patlatma tasarımı ve delik geometrisi şematiksel anlatımı
32
20091721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
2.3.4. Proje Kapsamındaki Ulaştırma Altyapısı Planı (Mevcut ve Planlanan Ulaştırma
Güzergahı, Güzergah Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar İçin
Kullanıldığı, Mevcut Trafik Yoğunluğu, Yerleşim Yerlerine Göre Konumu, Yapılması
Düşünülen Tamir, Bakım ve İyileştirme Çalışmaları vb.)
Proje alanı Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında yer almaktadır.
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
Proje alanının bulunduğu bölgenin Ulaşım Ağı Haritası ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 2).
Proje alanı Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi merkezinin yaklaşık olarak 2 km
kuzeybatısında yer almaktadır. Sahadan üretimi planlanan kalker kamyonlara yüklenerek
proje alanın yaklaşık 1,5 km güneyinde bulunan firmaya ait çimento fabrikasına
nakledilecektir.
Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikası Eski İstanbulKırklareli yolunun 30. km.sinde bulunmaktadır. Sahaya ulaşım fabrika yoluyla
sağlanmaktadır.
Proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine nakliye işlemleri yine firmaya
ait söz konusu sahaya komşu 34240-50150 nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna
bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Proje
alanından açılacak bağlantı yolu ekler bölümünde sunulan yerbulduru haritası ve topografik
harita üzerinde gösterilmiştir (Bkz. EK 3 & EK 4.A).
Buradan da görüleceği gibi ocak – fabrika bağlantı yolu herhangi bir yerleşim
biriminden ve karayolundan geçmeyecektir. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
faaliyetten kaynaklı olarak bozulması durumunda bakım ve onarımı firma tarafından
yapılacaktır. Sahadan üretimi planlanan kalker ocak alanından kamyonlara yüklenerek
firmaya ait çimento fabrikasına herhangi bir karayoluna çıkmadan nakledilecektir.
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği saha için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
vermiş olduğu görüş ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 5).
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen Trafik Hacim Haritası çalışması kapsamında proje alanı civarındaki
karayolları 2012 yılı trafik hacmi haritası aşağıda verilmiştir.
33
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
1
3
2
Şekil 5. 2012 Yılı Trafik Hacmi Haritası
Projeye konu alanda yapılacak çalışmalar sırasında karayoluna ilave bir taşıt yükü söz
konusu değildir. Çünkü üretilecek kalker kamyonlarla doğrudan herhangi bir karayoluna
çıkmadan 34240 ve 50150 nolu saha içerisindeki mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak proje
alanının 1,5 km güneyinde yer alan firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine
nakledilecektir.
Üretim dönemlerinde sahada kullanılacak iş makineleri, sahaya, trafiğin az yoğun
olduğu zamanlarda peyderpey getirilerek trafik yoğunluğu üzerinde devamlı bir yüke neden
olmayacaktır. Bununla birlikte iş makineleri ve kamyonların sahaya getirilmesi ve bakımonarımı gerektiğinde tolera edilebilecek önemsiz bir taşıt yükünün kısa süreli olarak
karayoluna ilavesi söz konusu olacaktır.
Sahaya iş makinelerinin getirilmesi sırasında ağır ve geniş araçlar için geçerli özel
trafik kurallarına uyulacaktır.
Diğer taraftan sahada üretim faaliyetleri esnasında çalışacak personel (17 kişi) sosyal
(konaklama vs.) ihtiyacını Pınarhisar’dan ve fabrikadan sağlayacağı için personel
taşımacılığından kaynaklı trafiğe ilave bir taşıt yükü olmayacaktır.
Sahada yapılacak faaliyetler sırasında 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile
ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere riayet edilecektir.
30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve
Motorin Kalitesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
34
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Nakliye esnasında gerekli bütün emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu doğrultuda kamyon
şoförlerine gerekli eğitimler verilecektir. Nakliye esnasında kamyonların hız sınırlarına
uymasına dikkat edilecek ve malzemenin üzeri branda ile örtülecektir. Kamyonlara aks yükü
doğrultusunda yükleme yapılacak olup, aşırı yükleme söz konusu olmayacaktır.
35
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 3: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI
3.1. Proje ve Etki Alanının Mevcut ve Planlanan Sosyo-Ekonomik Özellikleri
3.1.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler)
Kırklareli ili verimli topraklarıyla, sanayisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, sanatsal ve
kültürel dokusuyla, sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından 81 il içerisinde 11. sırada yer
almakta olup İstanbul ve Avrupa’ya komşu olmasından dolayı ülkemizin en önemli sınır
illerinden birisidir.
İl ekonomisi, coğrafi konumunun doğal sonucu olarak tarımsal faaliyete
dayanmaktadır. Bunun yanında İstanbul sanayisinin 90’lı yıllardan itibaren Trakya’ya
yönelmesi sonucunda D-100 karayolu ile TEM çevresindeki organize sanayi ve serbest
bölgelerde yapılan yatırımlarla bölgede sanayi gelişmeye başlamıştır.
İl ekonomisinde sanayi payı %59, hizmetler sektörünün payı %31, tarımın payı ise
%10’dur.
Sanayi ve tarım dışında ilde turizm poyansiyeli olmasına rağmen turizm bir sektör
haline gelememiştir.
Tarım, hayvancılık ve ormancılık :
Toplam 655.000 hektar olan il arazisinin 268.311 hektarlık önemli bir bölümü tarım
arazisi olarak kullanılmaktadır. Bu alanın 263.842 hektarı tarla arazisi, 4.469 hektarı bağbahçe arazisi olarak kullanılmaktadır. İl arazisinin 35.518 hektarı mera, 260.079 hektarı ise
orman arazisidir.
Kırklareli ilinde yerleşik hanelerin %70,2’si tarımsal faaliyetle uğraşmaktadır. Bu
tarımsal faaliyette bulunan hanelerin %64,4’ü bitkisel üretim ve hayvancılık, %32,2’si
yalnızca bitkisel üretim, %2,1’i sadece hayvancılık ve % 1,3’ü sadece su ürünleri üretimi ve
avcılığı faaliyetinde bulunmaktadır.
Bölgede yoğun olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Hububat ve
ayçiçeğinden sonra şeker pancarı, mısır ve patates gelmektedir.
İlde büyükbaş, küçük baş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği yapılmakta olup hayvancılık
nispeten fenni usüllerle yapılmaktadır. İl bazında 19.342 adet hayvancılık işletmesi mevcut
olup bu işletmeler daha çok küçük aile işletmeciliği şeklindedir.
Bunların dışında ilde 1.288 ruhsatlı balıkçı tarafından 191 adet kayıtlı tekne ile
balıkçılık yapılmaktadır. Ayrıca baraj ve göletler ile alabalık tesislerinde de balıkçılık
faaliyetleri sürdürülmektedir. İlde kültür balıkçılığı kapsamında faaliyette bulunan 5 tesis
vardır.
Kırklareli orman varlığı açısından oldukça zengin olup ilin yaklaşık %40’ı ormanlarla
kaplıdır. İlde yakacak odun üretimi 54.570 ster, toplam endüstriyel odun üretimi ise 100,455
m3 civarındadır.
36
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Pınarhisar ilçesinin geçim kaynakları arasında ise tarım ve hayvancılık önemli yer
tutar. Özellikle verimli Pınarhisar ovalarında başta ayçiçeği, buğday, pancar, mısır olmak
üzere tarla tarımı faaliyetleri yaygındır. Son yıllarda sebze üretimi de önemli bir yer edinmeye
başlamıştır. Son yıllarda teşviklerle kurulan 60 civarında serada örtü altı tarım faaliyetleri ile
yılın büyük bir bölümünde tarım yapılabilmektedir.
İlçenin hayvansal üretim ürünlerinden süt ve süt ürünleri konusunda faaliyet gösteren
birçok işletme mevcuttur. Bu işletmelerde elde edilen süt ve süt ürünleri başta Trakya olmak
üzere birçok noktada pazarlama olanağına sahip ve gelişme yönünde potansiyel sunmaktadır.
Enerji :
Bölgede küçük kapasiteli evsel güneş enerjili su ısıtma sistemleri dışında güneş
enerjisi ile çalışan bir tesis bulunmamaktadır.
İlde sanayi ve ısınma amaçlı enerji ihtiyacının büyük bölümü Malkara-Tekirdağ ve
Uzunköprü-Edirne yataklarından sağlanan linyit kömürü ile sağlanmaktadır. Ayrıca ilde bir
adet doğalgaz Çevrim santrali bulunmaktadır.
İlde sulama, içme suyu ve taşkın önleme amaçlı barajlar bulunmasına rağmen enerji
amaçlı HES bulunmamaktadır.
Kırklareli ili sınırları içerisinde TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak
üretimi yapılan 8 adet doğal gaz sahası ve 3 adet petrol sahası bulunmaktadır. doğalgaz
sahalarından 2011 yılı içerisinde üretimi yapılarak satılan miktar 37.231.817 sm3’tür. Petrol
sahalarından 2011 yılında toplam ham petrol üretimi 38.830 BBL ve doğalgaz sahalarından
üretimi yapılan condanssate miktarı ise 2.008 BBL’dir.
İlde biyogaz enerji tesisi bulunmamakta olup ilde klasik hayvan tezeği ile ayçiçeği
sapı da enerji amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Madencilik :
Kırklareli ilinin kuzeyinde batı-kuzeybatı, doğu-güneydoğu doğrultusu boyunca
uzanan Istranca masifi içerisinde metamorfik serileri kesen plütonik kayaçların varlığı
bölgede metalik ve endüstriyel hammadde açısından maden çeşitliliği yaratmıştır. Ergene
Tersiyer havzasında ise hammadde ve enerji kaynakları potansiyeli mevcuttur. Bölgede
metalik maden yatakları olarak bakır-molibden-wolfram, demir, manganez ve altın
cevherleşmeleri bilinmektedir. Bakır-molibden-wolfram cevherleşmeleri; Merkez-Dereköy
sahası, Demirköy-Şükrüpaşa sahası, Demirköy-İkiztepe sahası; %0,25-0,4 Cu, %0,003 Mo,
%0,01 W tenörlü 220.000.000 ton mümkün+muhtemel rezerve sahiptir. Demirköy-Şükrüpaşa
sahası; % 0,3-0,4 Cu, %0,01-0,02 Mo, %0,01 WO3 tenörlü 8.000.000 ton görünür+muhtemel
rezerve sahiptir. Demirköy-İkiztepe sahası ise; %0,5 Cu tenörlü 2.000.000 ton muhtemel
rezervlidir. Ayrıca Dereköy-Çataktepe demir zuhurunda yüksek tenörlü (%55,16 Fe) ve düşük
tenörlü (%38,26) cevherin toplam rezervi 300.000 ton, Domuzbayırı zuhurundaki yüksek
tenörlü (58.15 Fe) ve düşük tenörlü (33.95 Fe) cevherinin toplam rezervi ise 110.000 ton
olarak belirlenmiştir. Balaban zuhuru ise %30 Fe tenörlü 2.800.000 ton görünür rezerve
sahiptir. Demirköy-İğneada-Mertgölü sahasında %0,5 gr/ton tenörlü 112.500 görünür rezerve
sahip altın bulunmaktadır.
37
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Kırklareli ili endüstriyel hammaddeler bakımından daha zengindir. Büyük çoğunluğu
yine Istranca masifi içerisinde yer alan dolomit, feldispat, kuvars, mermer ve tuğla-kiremit
hammaddeleri bilinmektedir.
Bölgedeki kömür oluşukları Oligosen yaşlı düşük kalorili linyit karakterindedir.
Ortalama kömür derinliği 150-350 m olup arasında değişik kalınlık ve kalitede linyit
damarları bulunmaktadır. Kalori değeri 2000 kcal/kg’dır.
Su kaynakları :
Kırklareli ilinin başlıca akarsuları Havsa deresi, Şeytandere, Turgutbey deresi,
Lüleburgaz deresi, Uğurlu deresi, B. Karıştıran deresi, K. Karıştıran deresi, Evrensekiz deresi,
Sazlıdere, Lişko deresi ve Ergene nehridir. Ayrıca bunların yanı sıra rejimleri düzensiz ve
ufak debili Karadeniz’e dökülen dereler ve Ergene’nin ufak kolları bulunmaktadır.
İlde bulunan doğal göller Erikli Gölü, Mert (Koca) Gölü, Saka Gölü, Pedina Gölü ve
Hamam Gölü’dür.
İlde sulama amaçlı kullanılan göletler mevcut olup bu göletler Merkez-Üsküp Göleti,
Merkez-Dolhan Göleti, Babaeski-Sofuhalil Göleti, Lüleburgaz-Ahmetbey Göleti, LüleburgazSarıcaali Göleti, Lüleburgaz-Turgutbey Göleti ve Vize-Sergen Göleti’dir.
Bunların dışında ilde bulunan içme suyu tesisleri Kırklareli Barajı, Kayalıköy Barajı
ve Üsküp Göleti’dir.
Sanayi :
Kırklareli ilinde sanayi daha çok D-100 karayolu etrafında ve özellikle Lüleburgaz’da
yoğunlaşmıştır. Kırklareli’nin İstanbul ve Avrupa’ya yakın olması ilin sanayisinin artan bir
hızla gelişmesini sağlamıştır.
İlde toplam 224 sanayi tesisi bulunmaktadır. Merkez’de 64, Babaeski’de 38,
Demirköy’de 2, Kofçaz’da 1, Lüleburgaz’da 94, Pehlivanköy’de 2, Pınarhisar’da 9 ve Vize’de
14 sanayi tesisi mevcuttur. bu tesislerden gıda, içki ve tütün imalatı yapan 92; tekstil, giyim
ve deri imalatı yapan 58; orman ürünleri ve mobilya yapan 15; kağıt, kağıt ürünleri ve basım
imalatı yapan 2; kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürün imalatı yapan 13; taş ve toprağa
dayalı 19; metal eşya, makine ve tçhizat imalatı yapan 17 ve diğerlerinin sayısı 8’dir.
Bu tesislerde 19 bin dolayında kişi çalışmaktadır. 500’ün üzerinde çalışanı olan 8 tesis,
1000 ve daha fazla kişi çalıştıran 2 tesis, 500-999 kişi çalışan 6 tesis, 250-499 kişi çalışan 14
tesis, 100-249 kişi çalışan 27 tesis, 50-99 kişi çalışan 16 tesis, 10-49 kişi çalışan 74 tesis,
10’dan az kişi çalışan 54 tesis bulunmaktadır.
Cumhuriyet döneminin Trakya’daki ilk sanayi yatırımlarından olan çimento
fabrikasının temelleri Celal Bayar tarafından atılarak hizmete açılmıştır. Fabrika yöreden
istihdama olanak sağlamasının yanında, Türkiye’de doğalgaz ile çalışan ilk fabrika ve
özelleştirilen ilk fabrikadır. Yörede ayrıca zengin kalsit yataklarının değerlendirilmesi için
kurulmuş bir de kireç fabrikası bulunmaktadır.
38
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
3.1.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfusun yaş sınıflarına göre dağılımı,
hane halkı yapısı)
Kırklareli ili 8 ilçe, 173 köy ve 18 beldeden oluşmaktadır. Kırklareli’nin ilçeleri
Babaeski, Demirköy, Kırklareli, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize’dir.
Proje alanının içerisinde yer aldığı Kırklareli ili ve Pınarhisar ilçesine ait ADNKS
(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine göre 2013 yılı nüfus verileri ile Türkiye’nin
nüfus verileri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Tablo 8. Türkiye, Kırklareli ve Pınarhisar İlçesine Ait Kentsel ve Kırsal Nüfus Verileri
Türkiye
Kırklareli
Pınarhisar
Kadın
34.898.618
114.029
4.878
Şehir Nüfusu
Erkek
Toplam
35.135.795 70.034.413
118.280
232.309
5.655
10.533
Belde/Köy Nüfusu
Kadın
Erkek
Toplam
3.295.886 3.337.565
6.633.451
52.614
55.636
108.250
4.201
4.301
8.502
Kadın
38.194.504
166.643
9.079
Toplam
Erkek
38.473.360
173.916
9.956
Toplam
76.667.864
340.559
19.035
*Kaynak: TUİK ADNKS, www.tuik.gov.tr
2013 TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Kırklareli
ilinin toplam nüfusu 340.559 kişi; nüfus yoğunluğu ise 54 kişi/km2’dir.
Kırklareli ilinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren grafik aşağıda
verilmiştir.
Şekil 6. Kırklareli İli Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Kaynak: TÜİK ADNKS-2013
Kırklareli iline ait demografik göstergeler tablosu aşağıda verilmiştir.
39
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 9. Demografik Göstergeler Tablosu - KIRKLARELİ
Gösterge
Toplam Nüfus
Yıllık Nüfus Artış Hızı
Yıllık Nüfus Artış Hızı Büyüklüğü Bakımından İl Sırası
İller Arasında Aldığı Göç
İller Arasında Verdiği Göç
İller Arası Net Göç
İller Arası Net Göç Hızı
Nüfus Yoğunluğu
0-14 Yaş Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı
15-64 Yaş Nüfusunun Toplam Nüfusa Oranı
65 Ve Daha Büyük Yaştaki Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı
Kaynak: Trakya Kalkınma Ajansı
Dönem
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Kırklareli
341.218 kişi
%3,0
55
12.548 kişi
11.232 kişi
1.316 kişi
% 3,9
54 kişi/km2
%16,5
% 72,0
% 11,5
3.1.3. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar)
Yapılan araştırmalarda elde edilen verilere göre Kırklareli ilinde görülen bulaşıcı
hastalıklar ve vaka sayıları aşağıda verilmiştir.
Tablo 10. Kırklareli İli'nde Görülen Hastalıklar ve Vakalar
Hastalıklar
Tüberküloz
Ekinokokkoz
Akut Kanlı İshal
Giardia İntestinalis
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Kabakulak
Kaynak: 2011 Yılı Kırklareli İl Çevre Durum Raporu
Vaka Sayısı
111
0
48
2
3
5
1
3
Kırklareli ilinde 5’i kamu 2’si özel olmak üzere toplam 7 hastane, 2 sağlık merkezi, 46
sağlık ocağı, 55 köy sağlık evi, 3 verem savaş dispanseri, 2 aile planlama merkezi, 2 halk
sağlığı laboratuarı ve 10 da 112 acil yardım ve kurtarma istasyonu bulunmaktadır.
Pınarhisar ilçesinde ise bir adet devlet hastanesi bulunmakta olup Pınarhisar Devlet
Hastanesinin toplam yatak sayısı 25, pratisyen hekim sayısı 12, uzman hekim sayısı 2’dir.
Ayrıca ilçede 4 adet sağlık ocağı ve bu sağlık ocaklarına bağlı 2 sağlık evi bulunmaktadır.
3.1.4. İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Faaliyetler
Proje alanında kalker cevheri üretimi açık işletme yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Sahadan yıllık maksimum 750.000 ton kalker üretimi yapılması planlanmaktadır. Ocak
alanında üretim faaliyetleri açık işletme yöntemi ile basamaklarda delme-patlatma yapılarak
gerçekleştirilecektir.
40
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada patlatma işlemi sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
1. Kapsül kablolarına ilave edilecek uzatma kablolarının bağlantıları itina ile yapılacak ve
izole bantla iyi bir şekilde izole edilecektir.
2. Yemleyici dinamitin kartuşları kablo ile bir demet şeklinde bağlanacak ve bu demet,
kablo yardımı ile sarkıtılarak indirilecektir.
3. Sıkılama sırasında elektrik kablolarının zedelenmemesine dikkat edilecektir.
4. Ateşleme devresi kabloları manyetoya bağlanmadan önce ohm-metreyle devrenin direnç
kontrolü yapılacaktır.
5. Ateşleme yapmadan önce siren ile alarm verilecek ve ayrıca flamalı gözcüler önemli
noktalara dikilecektir.
6. Ateşleme kablosu uygun bir uzaklıktaki ateşleme cebine kadar uzatılarak vakit
geçirmeden ateşleme yapılacaktır.
7. Yağışlı havalarda statik elektrik tehlikesi göz önüne alınarak gerektiğinde ateşlemeden
vazgeçilecektir.
8. Ateşleme sahasına yetkililerden başkası girmeyecektir.
9. Patlatma işlemi uzman kişiler tarafından yapılacaktır.
10. Patlayıcı maddeler ateşleme yerine özel bir araçta getirilecek, dinamit ve kapsüller ayrı
ayrı araçlarda nakledilecektir.
11. Patlamayan delikler için gereken emniyet tedbirleri alınacak ve usulüne uygun olarak
zararsız hale getirilecektir.
12. Ateşleme yapıldıktan sonra ateşleme bölgesi sorumlu kişiler tarafından kontrol edilecek
ve iş makinelerini tehlikeye sokacak bloklar, basamak şevinde askıda kalmış ise gerekli
önlemler alınacaktır.
Patlatma işlemleri sırasında, faaliyet alanında Parlayıcı, Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük’ün ilgili
hükümlerine uyulacaktır.
Ocaktan üretilen kalker cevherinin tamamı alana 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait
çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında hammadde olarak kullanılmak üzere
nakledilecektir.
Proje alanında üretim, yükleme ve nakliyeden dolayı tozuma söz konusudur. İşletme
faaliyetleri sırasında oluşması muhtemel tozdan dolayı yakın çevrenin olumsuz yönde
etkilenmelerin en aza indirilmesi için;
-
-
-
4857 Sayılı İş Kanunu ve İş Kanunu uyarınca çıkartılan yönetmelik, tüzük, genelge ve
yönergelere vb. uyulacaktır. Ayrıca 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili
hükümlerine uyulacaktır.
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde belirtilen ilgili hususlara
uyulacaktır.
İşçilerin toz ve gürültüden etkilenmemeleri için gerektiğinde toz maskesi ve kulaklık
kullanmaları sağlanacaktır.
Ayrıca personel çalışma saatleri 8 saat ile sınırlıdır. Üretim faaliyetleri iki vardiya
olarak gerçekleştirilecektir. Faaliyet dönemlerinde makine ve ekipman sürekli bakımda
tutulacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
41
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayabilmek için 4857 ve 6331 sayılı yasalara ve
bu yasalara bağlı olarak hazırlanıp yayımlanmış olan ve yürürlükte bulunan mevzuata
uyulacaktır.
Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riskine karşı
19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı
ve Güvenliği Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Bu tüzüğe göre sahanın teknik
nezaretçisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin
teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu olacaktır.
3.1.5. Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus
Hareketleri
Sahada üretim faaliyetleri maden mühendisi nezaretinde yapılacaktır. 200901721 nolu
sahada ocak üretim faaliyetleri sırasında toplam 17 personel sahada çalışacaktır. Personelin
görev dağılımları (ünvanları) Bölüm 2.3.1.3 Tablo 5’te verilmiştir.
İnşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak hammadde ihtiyacı gün geçtikçe önem
kazanmakta, gelişen inşaat ve altyapı yatırımları doğrultusunda hızla artmaktadır. Sektörde
artan talebi karşılamak için mevcut yatırımlarda kapasite artırımına ve yeni işletme
çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Söz konusu faaliyet nüfus hareketine neden olacak kadar büyük bir istihdam
yaratmayacaktır. Projeye konu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi çerçevesinde mal ve hizmet
sektöründe (lojistik, yedek parça, konaklama, araç bakım ve onarım atölyesi, restaurant,
kafeterya, market, kantin, dinlenme tesis, akaryakıt istasyonu, v.b.) yörede ilave bir
hareketlilik olacaktır.
3.1.6. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür Hizmetleri)
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır. Proje alanının Kırklareli şehir
merkezine kuş uçuşu mesafesi 26 km’dir.
Pınarhisar ilçe merkezinde 1 adet Devlet Hastanesi ile 2 adet sağlık ocağı
bulunmaktadır.
İlçe merkezinde 9 ilkokul, 4 ortaokul, 1 Anadolu Lisesi, 1 Mesleki Eğitim ve Teknik
Merkezi ve 1 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. İlçede bulunan toplam derslik sayısı 135
olup toplam öğrenci sayısı 2.113, görev yapan öğretmen sayısı ise 150’dir. İlçede derslik
başına düşen öğrenci sayısı dağılımı, ilköğretim 15, ortaöğretim 23 ve Mesleki ve Teknik
Eğitim 25’tir.
Kırklareli ilinin Merkez ve beş ilçesinde 12 halk kütüphanesi bulunmaktadır. İl tarihi
yapılar bakımından zengin bir kültür mirasına sahiptir.
42
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
3.1.7. Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve Diğer Teknik /
Sosyal Altyapı İhtiyaçları
Proje alanında üretim faaliyetleri sırasında toplam 17 kişi çalışacaktır. Sahada üretim
faaliyetleri taşeron firma tarafından yapılacak olup personel gideri de taşeron firma tarafından
karşılanacaktır.
Sahada çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, proje alanının yaklaşık 1,5 km
güneyinde bulunan firmaya ait çimento fabrikasının sosyal tesisinde karşılanacaktır.
Sahada istihsal faaliyetleri esnasında elektrik ihtiyacı yoktur. Sahada üretim esnasında
çalışacak iş makineleri ve araçlar için motorin kullanılacaktır. Elektriğe gereksinim
duyulduğu takdirde seyyar bir jeneratör kullanılarak bu ihtiyaç giderilecektir.
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği proje alanı, Limak Batı Çimento San. ve Tic.
A. Ş.’ye ait çimento fabrikasının 1,5 km kuzeyinde yer almaktadır. Limak Batı Çimento San.
ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikası Eski İstanbul-Kırklareli yolunun 30. km.sinde
bulunmaktadır. Sahaya ulaşım çimento fabrikası üzerinden açılacak bağlantı yolu ile
sağlanacaktır. Üretilen malzeme proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine
nakledilecek olup, nakliye işlemleri yine firmaya ait söz konusu sahaya komşu 34240-50150
nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km
uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
gerektiğinde bakım ve onarımı firma tarafından yapılacaktır. Proje alanından açılacak bağlantı
yolu ekler bölümünde sunulan yerbulduru haritası ve topografik harita üzerinde gösterilmiştir
(Bkz. EK 3 & EK 4.A).
3.1.8. Projenin Fayda-Maaliyet Analizi
Proje kapsamında ocak alanından yılda 750.000 ton kalker üretimi yapılması
planlanmaktadır.
Proje alanından kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak
yapılacaktır. Üretilen kalker cevheri, kamyonlar vasıtası ile proje alanına 1,5 km mesafedeki
firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında hammadde olarak
kullanılmak üzere tüvenan olarak nakledilecektir.
Mali yönden söz konusu proje kapsamında yapılacak yatırım tutarı ve giderlere ait
tahmini hesaplamalar aşağıya çıkarılmış olup, milli gelire katkısı ifade edilmiştir.
43
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 11. Yatırım Analiz Tablosu
YATIRIM TUTARI
HARCAMA ÇEŞİDİ
TUTAR
Ruhsat için harç, teminat, çevre uyum teminatı vs.
50.000 TL
Etüt, Plan, Faal.Rap., Proje ve Harita Hazırlanması vs.
35.000 TL
Numune alma, analiz ve Teknolojik Etüt Gideri
5.000 TL
Beklenmeyen Proje Giderleri
10.000 TL
MADEN YATIRIM GİDERLERİ
Arsa alımı, Mülkiyet İzni
Tesis -Makine- Ekipman, İş Makineleri (
Bakım, Onarım , Yedek Parça
Altyapı-Ulaştırma yatırımları
----50.000 TL
5.000 TL
ARA TOPLAM
Beklenmeyen Diğer Giderler
155.000 TL
45.000 TL
İŞLETME SERMAYESİ
TOPLAM YATIRIM TUTARI
100.000 TL
300.000 TL
Yıllık giderler belirlenirken işletme giderleri ve yıllık yapılacak resmi harcamalar
(harç, çevre teminatı, vs.) ile beklenmeyen giderler dikkate alınmıştır.
Tablo 12. Yıllık İşletme Giderleri Tablosu
Gider Cinsi
Tutarı (TL)
Akaryakıt Gideri
1.250.000 TL
İşçilik-Personel Gideri
270.000 TL
Bakım-Onarım Gideri
30.000 TL
Patlayıcı Gideri
300.000 TL
Genel Giderler
50.000 TL
Amortisman Gideri
5.000 TL
Yedek Parça-Malzeme Alımı
50.000 TL
TOPLAM
1.955.000TL
Yıllık İşletme Gelirleri
Proje kapsamında ocak alanından 750.000 ton/yıl kalker üretimi yapılacaktır. Üretilen
kalkerin tamamı hali hazırda firmaya ait çimento fabrikasına hammadde olarak kullanılmak
üzere nakledilecektir.
Bu nedenle bir gelir söz konusu olmamakla birlikte Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün II-A grubu (Kalker) in ocak başı satışıyla ilgili belirlediği birim fiyata (7
TL/Ton) göre gelir hesabı yapıldığında;
Yıllık İşletme Geliri : 5.250.000 TL dir.
44
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Yıllık İşletme Karı
Yıllık İşletme Karı = Yıllık İşletme Geliri – Yıllık İşletme Gideri
Yıllık İşletme Karı = 5.250.000 TL – 1.955.000 TL = 3.295.000 TL
Tablo 13. Proforma Gelir Tablosu
AÇIKLAMALAR
TUTAR
Proje Gelirleri
5.250.000 TL
Proje Giderleri Toplamı
1.955.000 TL
Proje Karı
3.295.000 TL
Uzun Vadeli Borç
----
Brüt Kar
3.295.000 TL
Kurumlar Vergisi (% 20)
659.000 TL
Net Kar
2.636.000 TL
Yatırımın Kendini Geri Ödeme Süresi:
Toplam yatırımın, projenin sağlayacağı net karın amortisman tutarı ile toplamından
elde edilen nakit gelirine oranı suretiyle yatırımın geri dönüş süresi bulunmuştur.
Tesis Geri Ödeme Süresi 
ToplamYatırıı
300.000 TL

 0,12 YIL
Net Kar  Amortismanlar 2.636.000 TL
Milli Gelire Katkı:
Milli Gelire Katkı
Yukarıdaki
anlaşılmaktadır.
= Brüt Kar + İşçilik-Personel Gideri
= 3.295.000 TL + 270.000 TL
= 3.565.000 TL
yapılan
hesaplamaların
sonuçlarından
projenin
rantabl
olduğu
Çevresel Fayda-Maliyet Analizi:
Madenler ancak bulundukları yerde üretilebilmektedir. Bu nedenle başka bir alanda
üretme imkanı yoktur. Bu yer altı servetlerinin işletilerek ekonomiye kazandırılmasının yanı
sıra çevreye karşı gerekli duyarlılığın gösterilmesi önemlidir. Bu nedenle söz konusu proje
kapsamında bir tarafta ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak üretim faaliyetlerinde
bulunarak ekonomiye katkı sağlanırken diğer taraftan söz konusu çevrenin yeniden
düzenlenerek; çevresel etkilerin minimuma indirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
Zaten 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Maden Kanununda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un” ilgili
maddesi gereği her bir ruhsat için yıllık ruhsat harcı kadar Çevre ile Uyum Teminatı
yatırılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda her yıl söz konusu ruhsat için yıllık Çevre
ile Uyum Teminatı yatırılacaktır.
45
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sonuç olarak bu alanda yapılacak kalker işletmeciliğinin bölge ekonomisine katkısı
daha fazla olacaktır.
Yürürlükteki ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde projeye konu faaliyet için
ilgili kurumların öngördüğü bedeller süresinde ödenecektir.
Bu projenin gerçekleştirilmesi ile çimento dolayısı ile inşaat sektörünün hammadde
ihtiyacının karşılanması sağlanacak, ayrıca yöre halkına sağladığı istihdam imkanları ve
bölgesel olarak yaratacağı ek katma değerler ile ülke ekonomisine katkısı olacaktır.
Proje alanında, ocak üretim faaliyetleri sırasında toplam olarak 17 personel
çalıştırılması planlanmaktadır. Personelin sosyal ihtiyaçlarının yöreden karşılanması, yöre
ekonomisine katkı sağlayacaktır. Her bir personelin ortalama 4 kişilik bir aileye katkı
sağlayacağı düşünüldüğünde toplam 68 kişi geçimini bu işletmeden sağlamış olacaktır.
3.1.9. Projeden Etkilenen Yerleşim Yerleri
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
3.1.10. Projenin Ekonomik Ömrü
Proje kapsamında ocak alanından yılda yaklaşık 750.000 ton kalker üretimi yapılması
planlanmaktadır.
Proje alanında jeolojik yayılım ve topoğrafik yapı dikkate alınarak belirlenen cevherin
kalınlığı ortalama 40 m olarak belirlenmiştir. Sahada kalker cevherleşmesi yüzeyde
gözlenmektedir. Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği 20,79 hektarlık ocak alanındaki
cevher yayılımı ve ortalama kalınlığı göz önüne alınarak görünür rezerv miktarı
hesaplanmıştır. Bu rezervin işletilebilirlik yüzdesi yaklaşık olarak % 80 kabul edildiğinde;
Toplam Rezerv Miktarı = 207.900 m2 * 40 m * 2,5 ton/m3 * 0,8
Toplam Rezerv Miktarı = 16.632.000 ton’dur.
Proje alanından yılda 750.000 ton (300.000 m3/yıl) kalker üretimi yapılması
planlanmaktadır. Sahada cevher kalınlığı dikkate alınarak belirlenen rezerv miktarı
16.632.000 ton olduğundan işletmenin ömrü yaklaşık olarak 22 yıldır. İşletme ruhsat süresi 10
yıl olduğundan, 10 yıl içerisinde üretilecek malzeme miktarı yaklaşık olarak 7.500.000
ton’dur. Bununla birlikte günün ekonomik koşulları ve rezerv durumu göz önüne alınarak
ruhsat süresi sonunda temdit (süre uzatımı) taleplerinde bulunulacaktır. Böylece temdit ruhsat
dönemlerinde de sahada faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca rezerv ve üretim miktarına
bağlı olarak da proje süresi değişebilecektir.
Söz konusu sahada topoğrafik yapıya göre hesaplanan rezervin yaklaşık %80’lik kısmı
işletilebilir konumda olup alandan üretimi yapılacak cevherin tamamı firmaya ait çimento
fabrikasına nakledilecektir. Alanda pasa oluşması durumunda, söz konusu pasa malzeme
46
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
proje alanının mücavirinde bulunan ruhsat sahibi firmaya ait 34240 ve 50150 nolu saha
içerisindeki pasa döküm alanında depolanacaktır.
200901721 ruhsat nolu saha için işletme ruhsatı alımı sırasında işletme projesi
hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. İşletme projesinde beyan edilen
yıllık üretim miktarının üzerinde üretim yapılması planlanması durumunda revize işletme
projesi hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Projenin ekonomiye katkı değeri Bölüm 3.1.8’de açıklanmıştır.
3.1.11. Zamanlama Tablosu
Proje kapsamındaki zamanlama tablosu Bölüm 1.1.3 Tablo 1’de verilmiştir.
3.2. Diğer Hususlar
Bu bölümde belirtilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
47
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 4: MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER VE DOĞAL KAYNAKLARIN
KULLANIMI
(Bölgesel ve çalışma alanı baz alınarak mevcut ve planlanan durum verilmelidir)
4.1. Arazi Kullanım ve Mülkiyet Durumu
200901721 nolu ruhsat sahası içerisinde 20,79 hektar olarak belirlenen proje alanında
kalker ocağı işletmeciliği yapılması planlanmaktadır.
20,79 hektar olarak belirlenen proje alanından yılda 750.000 ton kalker cevheri üretimi
gerçekleştirilecektir. Proje alanından kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı madde
kullanılarak yapılacaktır. Üretilen kalker cevheri, kamyonlar vasıtası ile firmaya ait çimento
fabrikasının konkasör tesisine nakledilecektir.
Sahada kalker cevherleşmesi yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde sıyrılabilir
nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır.
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
4.1.1. Tarım ve Hayvancılık
4.1.1.1. Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
Kırklareli ilinin yüzölçümü 655.000 hektar olup yüzölçümünün %41’i kültür arazisi,
%40’ı orman, %5’i mera ve geriye kalan %14’ü ise kültür dışı arazidir.
Kırklareli ilinde tarım arazilerinin %82’sinde nadassız kuru tarım, % 18’inde ise sulu
tarım yapılmaktadır. Arazilerin 337.554 dekarı devlet tarafından, 150.638 dekarı ise halk
sulaması olmak üzere toplam 488.192 dekarında sulama yapılmaktadır.
Kırklareli ili ve Pınarhisar ilçesine ait sulama alanlarının büyüklüğü aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 14. 2011 Yılı Kırıkkale İli ve Pınarhisar İlçesi Sulama Alanları
Devlet Sulaması (Dekar)
7.950
Pınarhisar
337.554
Kırklareli
Kaynak: 2011 Yılı Kırklareli İl Çevre Durum Raporu
Halk Sulaması (Dekar)
7.950
150.638
Toplam (Dekar)
15.900
488.192
Kırklareli ilinin arazi kullanım tablosu ve tarım alanlarının dağılım grafiği aşağıda
verilmiştir.
48
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 15. Kırklareli İli Arazi Kullanımı
Arazi Kullanım Şekli
Tarım Alanı
Sulu Tarım Alanı
Kuru Tarım Alanı
Toplam
Çayır-Mera Arazisi
Orman Arazisi
Diğer Araziler
Toplam Yüzölçümü
Kaynak: 2011 Yılı Kırklareli İl Çevre Durum Raporu
Ha
48.819
215.713
264.532
35.526
260.079
94.863
655.000
Şekil 7. Kırklareli İli Tarım Arazileri Dağılımı
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri-Tarım Alanları 2012
Kırklareli ilinde toplam 1.914.187,01 dekarlık tarım alanının, 1.747.917 dekarı tahıllar
ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanını, 36.338 dekarı sebze bahçeleri alanını ve 21.187
dekarı ise meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanını oluşturmaktadır.
581.164 dekar yüzölçümüne sahip Pınarhisar ilçesinde yüzölçümü özelliklerine göre
arazilerin dağılımı aşağıda verilmiştir.
Tablo 16. Pınarhisar İlçesi Arazi Dağılımı
Arazi Kullanım Şekli
Ekilen Tarla Arazisi
Bağ-Bahçe Arazisi
Çayır-Mera Arazisi
Orman ve Fundalık
Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi
Tarıma Elverişsiz Alan
Alan (Dekar)
226.041
1.349
17.740
244.730
3.851
91.310
Kaynak: Pınarhisar Kaymakamlığı- http://www.pinarhisar.gov.tr
Pınarhisar ilçesine ait tarım alanlarının dağılımları 2012 yılı Türkiye İstatistik
Kurumundan alınan veriler doğrultusunda aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.
49
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 8. Pınarhisar İlçesi Tarım Arazileri Dağılımı
Kaynak: TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri-Tarım Alanları 2012
Projeye konu 20,79 hektarlık proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine
arazisi niteliğindedir. Alan içerisinde kuru ve sulu tarım arazisi bulunmamaktadır.
4.1.1.2. Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları
İlde kuru tarım alanlarının yaygınlığı nedeniyle en çok tarla bitkileri üretilmektedir.
Kırklareli ilinde yetiştirilen ürünlere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
50
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 17. İldeki Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler Üretim Tablosu (2012 Yılı)
Grup adı
Ürün adı
Fasulye (Kuru)
Patates-Kuru BaklagillerYenilebilir Kök Ve Yumrular
Saman Ve Ot
Şeker İmalatında Kullanılan
Bitkiler
Nohut
Patates (Diğer)
Buğday (Yeşil
Ot)
Fiğ (Yeşil Ot)
Yağlı Tohumlar
Hasat edilen
alan(dekar)
4.075
Üretim(ton)
Verim(kg/da)
582
143
458
458
55
120
2.871
2.844
5.446
1.915
570
564
826
1.465
17.902
17.732
25.197
1.421
735
728
2.788
3.830
Hayvan Pancarı
Korunga (Yeşil
Ot)
Mısır (Silajlık)
Sorgum (Yeşil
Ot)
Yem Şalgamı
223
222
188
847
83.711
83.711
332.961
3.978
698
692
2.051
2.964
66
66
221
3.348
Yonca (Yeşil Ot)
16.182
16.032
32.059
2.000
Yulaf (Yeşil Ot)
639
633
847
1.338
Şekerpancarı
2.887
2.887
10.516
3.643
Arpa (Diğer)
112.116
112.116
52.760
471
1.033.267
1.033.267
415.520
402
Buğday (Diğer)
Tahıllar
Ekilen
alan(dekar)
4.075
Çavdar
3.250
3.250
1.039
320
Çeltik
24.980
24.980
22.806
913
Mısır (Dane)
39.029
39.029
31.388
804
Tritikale (Dane)
1.850
1.850
628
339
Yulaf (Dane)
Ayçiçeği
(Yağlık)
Kolza (Kanola)
7.071
7.071
2.555
361
454.116
454.116
103.314
228
17.400
17.400
6.405
368
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
51
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 18. İlde Sebze Üretimi ve Miktarı (2012)
Grup adı
Kök Ve Yumru Sebzeler
Meyvesi İçin Yetiştirilen Sebzeler
Ürün adı
Ekilen Alan(Dekar)
Üretim(Ton)
Soğan (Taze)
763
1.592
Soğan (Kuru)
4.338
7.209
Sarımsak (Taze)
436
623
Sarımsak (Kuru)
4.474
2.333
Pırasa
1.335
4.906
Havuç
719
828
Turp (Bayır)
107
226
Turp (Kırmızı)
78
122
Domates (Sofralık)
2.681
7.825
Domates (Salçalık)
515
1.438
Hıyar (Sofralık)
575
2.123
Hıyar (Turşuluk)
135
318
Biber (Salçalık)
900
2.420
Biber (Dolmalık)
368
416
Biber (Sivri)
838
1.353
Bamya
91
50
Patlıcan
509
951
Kabak (Sakız)
1.040
1.990
Balkabağı
1.301
4.624
866
85
Bezelye (Taze)
339
383
Fasulye (Taze)
1.145
885
241
203
Kabak (Çerezlik)
Bakla (Taze)
Barbunya Fasulye (Taze)
295
139
Kavun
1.015
2.105
Karpuz
7.864
29.394
243
655
Karnıbahar
Brokoli
1
2
1.220
4.010
Lahana (Kırmızı)
73
107
Lahana (Karayaprak)
10
7
Marul (Kıvırcık)
159
226
Marul (Göbekli)
57
118
1.614
1.577
Maydonoz
50
31
Nane
3
4
Lahana (Beyaz)
Diğer Sebzeler (Başka Yerde
Sınıflandırılmamış)
Ispanak
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
52
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 19. Meyveler İçecek ve Baharat Bitkileri Miktarı (2012)
Grup adı
Ürün adı
Üzüm
Üzüm (Diğer)
Muz-İncirAvokado-Kivi
Diğer
Meyveler-Taş
Çekirdekliler
Ve Yumuşak
Çekirdekliler
Zeytin Ve Diğer
Sert Kabuklular
Üzüm (SofralıkÇekirdekli)
Üzüm (Şaraplık)
Kivi
İncir
Elma (Golden)
Elma (Starking)
Elma (Amasya)
Elma (Grannysmith)
Elma (Diğer)
Armut
Ayva
Muşmula
Şeftali (Nektarin)
Şeftali (Diğer)
Erik
Kayısı
Zerdali
Kiraz
Vişne
Kızılcık
İğde
Çilek
Dut
Nar
Trabzon Hurması
Badem
Fındık
Ceviz
Üretim
(ton)
Ağaç
başına
ortalama
verim
(kg)
Meyve
veren
yaşta
ağaç
sayısı
Meyve
vermeyen
yaşta ağaç
sayısı
Toplam
ağaç sayısı
4.806
4.156
865
4.806
0
4.806
2.219
0
0
706
322
0
420
85
979
119
0
10
898
122
55
0
1.182
35
0
0
30
0
18
0
371
268
8.542
1.938
873
0
17
26
30
30
17
24
28
24
14
20
27
24
20
19
25
11
19
16
1.733
12
28
0
20
5
27
2.219
45
1.380
45.489
12.830
500
46.438
6.459
40.659
14.475
1.581
1.450
37.909
31.833
9.290
2.850
48.442
7.235
5.500
190
30
6.600
400
12
7.875
11.690
47.016
0
40
235
29.232
5.590
300
34.255
3.540
49.851
4.704
248
1.420
16.630
18.570
1.740
800
26.503
1.908
970
220
0
1.100
600
15
20.255
480
78.788
2.219
85
1.615
74.721
18.420
800
80.693
9.999
90.510
19.179
1.829
2.870
54.539
50.403
11.030
3.650
74.945
9.143
6.470
410
30
7.700
1.000
27
28.130
12.170
125.804
Toplu
meyveliklerin
alanı
(dekar)
24
1.166
386
15
794
155
1.131
354
22
29
1.030
766
188
55
1.197
79
105
3
52
80
11
159
58
1.270
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
Kırklareli ilinin tarımsal yapısı içinde hububat, ayçiçeği, şekerpancarı, mısır, yemeklik
tane baklagiller, bağ önemli rol oynar. Tarım ürünlerinde ağırlıklı bitkisel ürünler buğday ve
ayçiçeğidir. Hububat ve ayçiçeğinden sonra ağırlıklı ürünler şekerpancarı, mısır ve patatestir.
İlde bağ bahçe tarımı işlenebilir arazinin %2’sinde yapılmaktadır. Bu sahanın %
84’ünde sebzecilik, % 12’sinde bağcılık ve %8’inde ise meyvecilik yapılmaktadır.
Pınarhisar ilçesi ve köylerinde ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği ekimi
yapılmaktadır. Tarla arazilerinin % 85’ine buğday ve ayçiçeği ekilmektedir. Sebze olarak
lahana, ıspanak, pırasa, domates, biber, taze fasulye ile marul ağırlıklı olarak yetiştirilen tarım
ürünleridir. İlçe merkez ve köylerinde 56 adet sera mevcut olup 14 dekar alanda yüksek tünel
altı yetiştiriciliği yapılmaktadır.
İlçede 2012 yılı itibariyle bitkisel ürünlerin önemli ekilişleri ve verim miktarları
aşağıda tablo olarak verilmiştir.
53
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 20. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler (CPA Sınıflamasına Göre)
Grup adı
Ürün adı
Tahıllar
Patates-Kuru BaklagillerYenilebilir Kök Ve Yumrular
Yağlı Tohumlar
Şeker İmalatında Kullanılan
Bitkiler
Buğday (Diğer)
Mısır (Dane)
Arpa (Diğer)
Çavdar
Yulaf (Dane)
Tritikale (Dane)
Patates (Diğer)
Fasulye (Kuru)
Ayçiçeği (Yağlık)
Ekilen alan
(dekar)
68.614
1.221
15.000
650
1.600
500
604
65
48.161
Hasat edilen
alan(dekar)
68.614
1.221
15.000
650
1.600
500
598
65
48.161
Üretim
(ton)
25.936
739
5.880
260
640
210
1.000
9
9.966
Verim
(kg/da)
378
605
392
400
400
420
1.672
138
207
391
391
1.283
3.281
604
362
24
5.060
12
598
359
24
5.060
12
500
450
20
25.210
40
836
1.254
836
4.982
3.333
Şekerpancarı
Fiğ (Yeşil Ot)
Yonca (Yeşil Ot)
Korunga (Yeşil Ot)
Mısır (Silajlık)
Hayvan Pancarı
Saman Ve Ot
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
Yukarıdaki tablo incelendiği zaman, ilçede birinci sırada buğday üretimi, ikinci sırada
ise silajlık mısır üretiminin ön planda olduğu görülmektedir.
Tablo 21. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Sebzeler (CPA Sınıflamasına Göre)
Grup adı
Ürün adı
Soğan (Taze)
Soğan (Kuru)
Sarımsak (Taze)
Sarımsak (Kuru)
Kök Ve Yumru Sebzeler
Pırasa
Havuç
Turp (Bayır)
Turp (Kırmızı)
Domates (Sofralık)
Domates (Salçalık)
Hıyar (Sofralık)
Hıyar (Turşuluk)
Biber (Salçalık)
Biber (Dolmalık)
Biber (Sivri)
Bamya
Patlıcan
Meyvesi İçin Yetiştirilen Sebzeler
Kabak (Sakız)
Balkabağı
Kabak (Çerezlik)
Bezelye (Taze)
Fasulye (Taze)
Bakla (Taze)
Barbunya Fasulye (Taze)
Kavun
Karpuz
Karnıbahar
Brokoli
Lahana (Beyaz)
Diğer Sebzeler (Başka Yerde
Sınıflandırılmamış)
Marul (Kıvırcık)
Ispanak
Maydonoz
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
54
Ekilen
Alan(Dekar)
160
30
100
18
130
20
20
30
170
25
99
22
30
28
125
40
40
20
105
90
40
120
40
85
250
225
30
1
65
30
65
3
Üretim(Ton)
480
50
100
14
390
40
60
60
581
73
548
33
60
28
125
20
80
60
25
9
36
96
40
34
625
788
60
2
195
60
130
5
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 22. Pınarhisar İlçesinde Üretilen Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri (CPA Sınıflamasına Göre)
0
0
Meyve
veren
yaşta
ağaç
sayısı
150
562
Meyve
vermeyen
yaşta
ağaç
sayısı
0
0
3
15
200
60
260
47
67
35
1.900
1.420
3.320
Elma (Starking)
Elma (Diğer)
Armut
Ayva
Muşmula
Şeftali (Nektarin)
Şeftali (Diğer)
Erik
Kayısı
Kiraz
Vişne
İğde
Dut
Badem
22
0
31
0
0
0
20
15
10
71
0
0
0
80
29
31
80
12
4
28
23
154
20
42
2
2
11
80
35
26
50
40
16
20
23
40
33
30
10
14
16
25
830
1.200
1.600
300
251
1.400
1.000
3.853
600
1.400
200
140
700
3.200
800
500
950
550
58
870
500
350
400
2.310
78
150
350
2.210
1.630
1.700
2.550
850
309
2.270
1.500
4.203
1.000
3.710
278
290
1.050
5.410
Ceviz
543
434
40
10.850
760
11.610
Toplu
meyveliklerin
alanı
(dekar)
Üretim
(ton)
Ağaç
başına
ortalama
verim(kg)
150
562
225
800
İncir
0
Elma (Golden)
Grup adı
Ürün adı
Üzüm
Üzüm (Diğer)
Muz-İncirAvokado-Kivi
Üzüm (Sofralık-Çekirdekli)
Üzüm (Şaraplık)
Diğer
Meyveler-Taş
Çekirdekliler
Ve Yumuşak
Çekirdekliler
Zeytin Ve
Diğer Sert
Kabuklular
Toplam
ağaç
sayısı
150
562
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Bitkisel Üretim İstatistikleri,2012
Ayrıca Pınarhisar ilçesinde örtü altı tarımsal üretim de yapılmaktadır. İlçede toplam 19
dekar plastik sera bulunmaktadır. İlçede örtü altı üretim miktarı tablosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 23. Pınarhisar İlçesi Örtü Altı Üretimi (2012)
Grup adı
Ürün adı
Örtü Altı (Plastik Sera)
Hıyar
Ekilen Alan(Dekar)
Üretim(Ton)
19
228
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu-Örtü Altı Üretim İstatistikleri,2012
Projeye konu 20,79 hektarlık proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine
arazisi niteliğindedir. Proje alanı içerisinde tarım alanı bulunmamaktadır. Ocak alanından
üretilen kalker alana 1,5 km mesafede bulunan çimento fabrikasının konkasör tesisine
nakledilecektir. Cevherin nakliyesi sırasında kullanılacak yol çevresinde tarım alanı
bulunmamaktadır.
4.1.1.3. Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları
Kırklareli İl geneli ve Pınarhisar İlçesi için Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2012
yılına ait veriler aşağıda verilmiştir.
55
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.

200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Büyük Baş Hayvancılık
Kırklareli İli
a- Sığır (Kültür)
b- Manda
c- Sığır (Melez)
d- Sığır (Yerli)
133.018
1.547
14.675
3.622
Adet
Adet
Adet
Adet
Pınarhisar İlçesi
a- Sığır (Kültür)
8.946
Adet
Kırklareli İli
a- Koyun (Yerli)
b- Keçi
(Kıl)
c- Koyun (Merinos)
214.741
68.394
420
Adet
Adet
Adet
Pınarhisar İlçesi
a- Koyun (Yerli)
b- Keçi
(Kıl)
21.255
12.319
Adet
Adet


Küçük Baş Hayvancılık
Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi )
Kırklareli İli
a- Et Tavuğu
b- Yumurta Tavuğu
c- Hindi
d- Kaz
e- Ördek
30.168
366.200
11.603
3.331
7.056
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Pınarhisar İlçesi
a- Yumurta Tavuğu
b- Hindi
c- Kaz
d- Ördek
9.000
650
300
450
Adet
Adet
Adet
Adet
Kırklareli İli
a- Yeni Kovan
b- Eski Kovan
c- Toplam Kovan
d- Bal Üretimi
e- Balmumu Üretimi
35.407
10.850
46.257
652,538
29,637
Adet
Adet
Ton
Ton
Ton
Pınarhisar İlçesi
a- Yeni Kovan
b- Eski Kovan
c- Toplam Kovan
3.618
600
4.218
Adet
Adet
Ton

Arıcılık
56
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
d- Bal Üretimi
e- Balmumu Üretimi
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
105,45
21,09
Ton
Ton
Kırklareli İli
a- At
b- Katır
c- Eşek
918
185
927
Adet
Adet
Adet
Pınarhisar İlçesi
a- At
b- Katır
c- Eşek
56
30
147
Adet
Adet
Adet

Tek Tırnaklılar
Kırklareli ilinde yaşayanların en önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ancak
tarım ve hayvancılıktan elde edilen gelir her yıl giderek azalmakta, çiftçi başına düşen arazi
miktarı düşmekte ve köylülerin büyük kısmı küçük topraklarda geçimlerini sağlayamayarak
topraktan kopmaktadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde en büyük kısıt mera alanlarının az
olmasıdır. Kırklareli ilinde mera alanları toplam arazi varlığının sadece %11,28’ini
kapsamaktadır.
4.1.2. Orman Alanları
20,79 hektarlık proje alanının tamamı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine
arazisi niteliğindedir.
Proje alanı içerisinde orman alanı bulunmamaktadır.
4.1.2.1. Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri
Projeye konu alan yukarıda belirtildiği üzere ormanlık bölge kapsamında değildir.
4.1.2.2. Ocak Yerinin İşlendiği Mescere Haritası ve Yorumu
Proje alanı ormanlık bölge kapsamına girmemektedir.
4.1.2.3. Sahanın Yangın Görüp Görmediği
Proje alanı ormanlık bölge kapsamına girmemektedir. Bu sebeple proje alanının
yangın görüp görmediği hususunda bilgi bulunmamaktadır.
4.1.3 Proje Yerinde Elden Çıkarılacak Alanın Değerlendirilmesi
200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık kısmı projeye konu
faaliyetler kapsamında kullanılacaktır.
57
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
20,79 hektarlık proje alanının tamamı ocak alanı olarak kullanılacaktır. Proje alanını
gösterir 1/10.000 ölçekli vaziyet planı ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 6).
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
4.1.3.1 Proje Sırasında Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları, Orman Yangınları ve
Alınacak Önlemler
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği proje alanı hazine arazilerinden oluşmaktadır.
Çalışma sahası ormanlık alan kapsamında değildir.
Sahada faaliyetler kapsamında kesilmesi gereken ağaç bulunmamaktadır.
Bununla birlikte faaliyetler kapsamında proje alanında olası bir yangına karşı gerekli
tüm tedbirler alınarak çalışılacaktır. Alanda çalışacak personele gerekli eğitimler verilecek,
ihmal ve dikkatsizliğe karşı uyarıcı levhalar asılacaktır. Ayrıca alanda yangın söndürme
cihazları bulundurulacaktır.
Projeye konu alanda gerçekleştilecek faaliyetler için hazırlanmış Acil Durum Planı
Bölüm 7’de Şekil 41’de verilmiştir.
4.1.3.2 Elden Çıkarılacak Tarım Alanlarının Büyüklüğü, Arazi Kullanım Kabiliyeti
20,79 hektarlık projeye konu alanın tamamı hazine arazisi niteliğinde olup alan
içerisinde tarım alanı bulunmamaktadır.
Projeye konu alana en yakın tarım arazisi alanın kuş uçuşu yaklaşık 365 m
güneybatısında bulunmaktadır. Söz konusu tarım arazisi yaklaşık 11 hektar büyüklüğünde
olup kuru tarım arazisi niteliğindedir. Projeye konu çalışma alanının yakın çevresinde sulu
tarım arazisi bulunmamaktadır.
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında gerekli önlemler alınacaktır.
Tozlanmaya karşı önlem olarak savurma yapılmadan yükleme yapılmasına dikkat edilecektir.
Alandan üretilen malzeme firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine nakledilecektir.
Malzemenin nakliyesi sırasında kullanılacak yol çevresinde tarım alanı bulunmamakta olup
malzeme nakil işlemleri sırasında oluşacak tozlanmaya ilişkin olarak, nakil işlemleri sırasında
hız sınırlamalarına dikkat edilecek, kamyonların üzeri branda ile kapatılacak ve ocak içi
bağlantı yolları düzenli olarak temizlenecek ve sulanacaktır.
Alanda yapılacak üretim faaliyetleri esnasında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve meri
mevzuata uyulacaktır.
Çalışma alanına en yakın tarım alanının proje alanına göre konumunu ve mesafesini
gösterir uydu görüntüsü aşağıda verilmiştir.
58
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 9. Proje Alanı Çevresi Tarım Alanları
Proje alanının tamamı arazi kullanım kabiliyeti bakımından VII. sınıf (toprak işlemeli
tarıma elverişsiz) arazi niteliğindedir.
4.1.3.3 Etkilenecek Tabii Bitki Türleri ve Ne Kadar Alanda Bu İşlerin Yapılacağı
Çalışma yapılacak sahanın bulunduğu bölgeye ait flora listesi Bölüm 4.7’de
verilmiştir.
Proje kapsamında 200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık
kısmı projeye konu faaliyetler kapsamında kullanılacaktır. Proje alanının tamamı hazine
arazisi niteliğinde olduğundan bu alanlar 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya
Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” kapsamında kaldığı için Doğaya Yeniden Kazandırma
Planı hazırlanmış ve ekler kısmında sunulmuştur (Bkz. EK 25). Bu plan doğrultusunda hazine
arazileri rehabilite edilecektir. Böylece proje alanında doğal bitki örtüsünün geri kazanılması
sağlanacaktır.
4.1.3.4. Proje Alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Durumu
Proje alanı içerisinde ve yakın civarında herhangi bir kültür ve tabiat varlığı
bulunmamaktadır. Proje alanı ve yakın civarının Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği’nin EK-V Duyarlı Yöreler Listesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmesi
Bölüm 4.1.8’de detaylı olarak açıklanmıştır.
59
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.1.3.5. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak
Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
200901721 nolu sahanın 20,79 hektarlık kısmında kalker ocağı işletmeciliği
yapılacaktır.
Proje alanında kalker cevherleşmesi üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası
bulunmamaktadır. Dolayısıyla alanda üst örtü dekapajı yapılmayacaktır.
Projeye konu alandan üretimi yapılacak cevher, proje alanına 1,5 km mesafede
bulunan firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine nakledileceği için proje alanı
içerisinde herhangi bir tesis kurulumu söz konusu değildir.
Üretim faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kullanıma uygun olmayan malzeme,
ocak alanı içerisinde çalışılan alanların düzenlenmesinde kullanılacağı için proje alanı
içerisinde depolama alanı oluşturulmayacaktır.
Ocaktaki üretim aşamalarında; delme-patlatma, yükleme, taşıma faaliyetleri esnasında
toz çıkışı söz konusu olacaktır. Patlatmalar sonrası oluşacak toz iri taneli olacağı için fazla
dağılmadan ocak sahası içerisinde çökecektir. Tozlanmaya karşı önlem olarak savurma
yapılmadan yükleme yapılmasına dikkat edilecektir. Malzeme nakil işlemleri sırasında
oluşacak tozlanmaya ilişkin olarak, nakil işlemleri sırasında hız sınırlamalarına dikkat
edilecek, kamyonların üzeri branda ile kapatılacak ve ocak içi bağlantı yolları düzenli olarak
temizlenecek ve sulanacaktır. Bu doğrultuda kamyon şoförlerine gerekli eğitimler verilecektir.
Kamyonlara aks yükü doğrultusunda yükleme yapılacak olup, aşırı yükleme söz konusu
olmayacaktır.
Proje alanının tamamı hazine arazisi niteliğinde olduğu için bu alanlar 23.01.2010
tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri
İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” kapsamında
kaldığından Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmış ve ekler kısmında sunulmuştur
(Bkz. EK 25). Bu plan doğrultusunda hazine arazileri rehabilite edilecektir. Böylece proje
alanında doğal bitki örtüsünün geri kazanılması sağlanacaktır.
Ocak üretiminin yapıldığı veya tamamlandığı alanlarda çevre ve insan güvenliliğini
tehlikeye sokabilecek yüksek şevlerin veya çukur alanların oluşmaması sağlanacaktır.
Oluşması halinde bu alanların çevresi tel çitle çevrilerek, uyarı levhaları konacak ve gerekli
güvenlik tedbirleri alınacaktır. Böylelikle av ve yaban hayatının korunması da sağlanmış
olacaktır.
Sahada üretim çalışmaları sırasında sahaya yabancı kişilerin girmesi önlenecektir.
Sahada bekçi bulundurulacaktır. Ocak alanı ve etrafına gerekli uyarı levhaları konacaktır.
4.2. Toprak Özellikleri
4.2.1. Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıflaması
Toprak bünyesi, toprak verimlilik düzeyini belirleyen önemli fiziksel özelliklerdendir.
Gübreleme yönünden büyük önem taşır. Su tutma kapasitesi, havalanma, KDK, toprak
amenajmanı vs. gibi verimlilik faktörlerinin üzerinde direk etkisi vardır. Bunun yanında pH,
60
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
% kireç içeriği, organik madde kapsamı, bitki besin maddeleri içeriklerinin miktarı ve %
tuzluluk durumları da toprakların verimliliğinde baz alınan kriterler olup gübreleme yönünden
bilinmesi gereken kriterlerdir.
İklim, topoğrafya ve ana maddede farklılıkları nedeniyle Kırklareli’nde çeşitli büyük
toprak grupları oluşmuştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı
arazi tipleride görülmektedir.
Kırklareli iline ait büyük toprak gruplarının kapladığı alan aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
Tablo 24. Kırklareli İli Büyük Toprak Grupları
Toprak
Grubu
Kireçsiz
Orman
Toprakları
Kireçli
Orman
Toprakları
Vertisoller
Kahverengi
Topraklar
Alüvyal
Topraklar
Kolüvyal
Topraklar
Alanı
(hektar)
341.000
35.000
102.000
138.000
33.500
800
Kaynak: 2011 Yılı Kırklareli Çevre Durum Raporu
Projeye konu 20,79 hektarlık proje alanının tamamı hazine arazisi niteliğindedir.
Proje alanının tamamı Kahverengi Orman Toprakları grubu içerisinde bulunmaktadır.
Bu toprak gurubu kireçce zengin ana madde üzerinde oluşur. Profilleri A, B ve C şeklinde
olup horizonlar birbirine tedricen geçiş yapar. A horizonu çok gelişmiş olduğundan iyice
belirgindir, koyu kahverengi ve dağılgandır. Gözenekli veya granüler bir yapıya sahiptir.
Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. B horizonunun rengi açık kahverengi ile
kırmızı arasında değişir. Reaksiyonu A horizonundaki gibidir. Yapı granüler veya yuvarlak
köşeli bloktur. Çok az miktarda kil birikmesi olabilir. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO3
bulunur.
Eğimleri genellikle hafif, orta ve çok dik olup, derinlikleri de sığ ve çok sığdır.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Bilgi Sistemi web sitesinden alınan
proje alanı ve çevresinde bulunan toprak gruplarını gösterir harita aşağıda verilmiştir.
61
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 10. Proje Alanı ve Çevresi Toprak Grubunu Gösterir Harita
Kaynak: Tarım Bakanlığı Bilgi Sistemi-cbs.tarim.gov.tr
Kırklareli ilinin toplam yüzölçümü 655.000 hektar olup bunun 268.311 hektarı tarım
alanı, 239.350 hektarı ormanlık ve fundalık alan, 73.853 hektarı çayır-mera alanı ve 73.458
hektarı ise tarım dışı arazidir.
Kırklareli ili arazi varlığının sınıfsal dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 25. Kırklareli İli ve Pınarhisar İlçesi Arazi Varlığı Dağılımı
Pınarhisar
Kırklareli
Yüzölçümü
(hektar)
I. Sınıf
(hektar)
II. Sınıf
(hektar)
III. Sınıf
(hektar)
IV. Sınıf
(hektar)
V. Sınıf
(hektar)
VI. Sınıf
(hektar)
58.100
655.000
7.309
62.434
22.917
217.067
8.093
129.976
380
41.784
-----
7.099
129.875
VII.
Sınıf
(hektar)
12.074
71.792
VIII. Sınıf
(hektar)
229
2.072
Kaynak: T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Master Planları-Kırklareli Master Planı
Kırklareli ilinin arazi varlığının %10’u 1. sınıf, %33’ü 2. sınıf, %20’si 3. sınıf, %6’sı
4. sınıf, %20’si 6. sınıf ve %11’i 7. sınıf topraklardan oluşmaktadır. İlde bulunan tarım
alanlarının %18. 1. sınıf, %56’ı 2. sınıf, %19’u 3. sınıf, %3’ü 4. sınıf, %4’ü 6 ve 7. Sınıf
topraklardan oluşmaktadır. İlde çayır-mera alanlarının %6’sı 1.sınıf, %20’si 2. sınıf, %20’si 3.
sınıf, %8’i 4. sınıf, %25’i 6. sınıf ve %21’i 7. sınıf araziler arazilerden oluşmaktadır. Ayrıca
ilde orman alanlarının %0,3’ü 1. sınıf, %8,7’si 2. sınıf, %21’si 3. sınıf, %11’i 4. sınıf, %37’si
6. sınıf ve %22’si 7. sınıf arazilerden oluşmaktadır.
Pınarhisar ilçesi toplam 58.100 hektar yüzölçümüne sahip olup ilçenin sahip olduğu
arazi sınıflarının dağılım grafiği aşağıda verilmiştir.
62
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 11. Pınarhisar İlçesi Arazi Sınıfları Dağılımı
63
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 26. Kırklareli İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Arazi Sınıfları Dağılımı
BÜYÜK TOPRAK GRUBU
I
26558
159
359
2080
33278
Alüvyal Topraklar
Kolüvyal Topraklar
Kahverengi orman toprakları
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları
Kireçsiz Kahverengi Topraklar
Rendzinaller
Vertisoller
Alüvyal Sahil Bataklıkları
Sahil Kumulları
Irmak Taşkın Yatakları
Çıplak Kaya Ve Molozlar
Yoğun Yerleşim
TOPLAM
II
7817
643
3747
40380
80213
84303
VII
VIII
7663
63375
442
312
62434
217103
Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Kırklareli İli Arazi Varlığı
Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması
I-II-III-IV
V-VI-VII
VIII
ARAZİ SINIFLARI (HEKTAR)
III
IV
V
VI
125
19
10542
3851
5132
77860
31709
122951
28225
4904
1792
219
13205
1101
: Toprak İşlemeli Tarıma Elverişli Araziler
: Toprak İşlemeli Tarıma Elverişsiz Araziler
: Tarıma Elverişsiz Araziler
64
129976
41784
129875
71792
315
31
399
964
1709
TOPLAM
34500
821
31294
338355
148854
219
98609
312
315
31
399
964
654673
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanının tamamı arazi kullanım kabiliyeti bakımından VII. sınıf (toprak işlemeli
tarıma elverişsiz) arazi niteliğindedir. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Arazi İzleme
Sistemi, Arazi Örtüsü Veritabanı Corine 2006 verilerine göre proje alanının tamamına yakın
kısmı seyrek bitki alanları niteliğindedir. Proje alanının işlendiği arazi örtüsü veri tabanı
görüntüsü aşağıda verilmiştir.
Şekil 12. Proje Alanı Arazi Örtüsü Haritası
Kaynak: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Arazi İzleme Sistemi-aris.ormansu.gov.tr
4.2.2. Yamaç Stabilitesi
Proje alanının genel arazi yapısı ve topografisi incelendiğinde, sahanın orjinalinde çok
fazla eğimi olmayan bir arazi yapısına sahip olduğu görülmektedir. Kalker üretim faaliyetleri
topografik yapı dikkate alınarak basamaklar şeklinde üst kotlardan alta doğru olacaktır.
Sahada nihai durumda basamak yükseklik ve genişlikleri yamaç stabilitesini sağlayacak
şekilde düzenlenecektir.
4.2.3. Erozyon
Kırklareli ilinde en yaygın erozyon su erozyonudur. Bu sorunlardan çok az etkilenen
veya hiç etkilenmeyen alanlar genellikle alüvyal topraklardan oluşan taban araziler, kolüvyal
toprakların düze yakın ve hafif eğimli alanları ile aynı konumdaki vertisol topraklar ve küçük
bir kısım alüvyal sahil bataklıklarından oluşan arazilerdir. Bunlar diğer arazi tipleri ve su
yüzeyleri dışındaki toprakların %40,3’ünü oluşturmaktadır. Bu toprakların % 81,1’i derin,
%18,5’i orta derin, %0,4’ü sığ topraklardır.
65
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Orta derecede erozyona uğramış topraklar 173.355 hektar ile %26,5’lik bir oran
oluştururlar. Orta dercede erozyon çoğunlukla sığ topraklarda ve hafif, orta ve dik eğimlerde
görülmektedir. Bu topraklar genellikle II., III ve IV. sınıf arazilerden oluşmaktadır.
İl topraklarının 197.581 hektarında doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve arazilerin
kabiliyetlerine uygun olarak kullanılmamaları sonucu su erozyonu şiddetlenmiştir. Bu araziler
sığ ve çok sığ topraklı ve genellikle VI., VII., bir kısmıda III. ve IV. sınıf özelliğindedir.
Doğal bitki örtüsü aşırı derece tahrip edilmiş 18.811 hektarlık alanda çok şiddetli
erozyon görülmektedir. Bu alanların 12.603 hektarı orman-funda, 6.026 hektarı da mera
olarak kullanılmaktadır.
Pınarhisar ilçesinde tarım alanlarının % 95,5’i I., II., III. Ve IV. sınıf, kalanını ise VI.
VII. sınıf araziler oluşturmaktadır. Bu arazilerin %35,7’si orta derin, %43,8’i derin topraklar
olup %43,6’sı hafif, %30,6’sı düz, %20,3’ü orta, %5,5’i de dik eğime sahip olduğundan
%67,5’inde hafif derece erozyon etkilidir. İlçede sulu ve yetersiz sulu tarımın yapıldığı
topraklar derin ve orta derinliğe sahip olup bu arazilerin %94,6’sı düz ve hafif eğimli
olduğundan hafif ve orta derecede erozyona maruz kalmıştır.
İlçede bahçe olarak ayrılan alanlarda hafif derecede erozyon etkilidir. Mera alanları ise
derin ve orta derin, düz-düze yakın ve hafif eğimli olduğundan şiddetli ve çok şiddetli
erozyana maruz kalmıştır.
Proje alanındaki topraklar % 0-2 arasında eğime sahip, toprak derinliği litozolik olan,
erozyon derecesi bakımından çok şiddetli erozyon sorunu olan bir yapıdadır. Proje alanı ve
çevresi toprak erozyon dereceleri aşağıdaki haritada gösterilmiştir.
Şekil 13. Proje Alanı ve Çevresi Toprak Erozyon Derecelerini Gösterir Harita
Kaynak: Tarım Bakanlığı Bilgi Sistemi-cbs.tarim.gov.tr
66
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanı içerisinde sürekli akışı olan herhangi bir dere bulunmamaktadır. Ancak
alan çevresinde yağışlara bağlı olarak geçici akış gösteren kuru dere yatakları bulunmaktadır.
Faaliyet alanının yağış olduğu zamanlarda yüzeysel su erozyonuna maruz kalabileceği
düşüncesi ile aşağıda su erozyonu tanımlanmış ve alınacak önlemler açıklanmıştır.
Su Erozyonu
Su erozyonu diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve etkilisidir. Eğimli
arazilerde vejetasyon zayıflığı veya vejetasyonun tamamı yok olduğu zaman yere düşen
yağmur damlaları darbe etkisi ile toprak parçalarını yerinden koparır, parçalar ve yüzeysel
akışa geçen yağmur suları bu toprak parçalarını sürükleyerek aşağılara taşırlar.
Su erozyonunu meydana getiren ana faktörler, hareket halinde bulunan suyun hidrolik,
mekanik ve çözücü (eritici) etkileridir. Su erozyonuna etki eden faktörler ise iklim,
topografya, vejetasyon, toprak ve insandır.
Yüzey Erozyonu
Yüzey erozyonu, eğimli bir arazi üzerinde toprak parçacıklarının yağmur sularının
etkisi ile yerlerinden oynatılıp, eğim yönünde aşağıya doğru taşınması olayıdır. Arazi
eğiminin muntazam ve yüzeyin düz olduğu yerlerde, yüzeysel akışın çizgi halinde veya
derecikler şeklindeki belli kanallarda yoğunlaşmadığı durumlarda, yağmur damlacıklarının
etkisi ile yerinden kopan toprak parçacıklarının, yüzeysel akışa geçen suların taşınması ile
meydana gelen erozyondur.
Değişik kullanımlar altındaki yamaç arazilerde, erozyon olayının durdurulmasında
genellikle iki ilkeden hareket edilmektedir:
-
Yağmur damlasının toprak yüzeyi üzerindeki tahripkar etkisini ortadan kaldırmak,
Yüzeysel akışın tehlikesiz bir şekilde akmasını ve toprak içine infiltrasyonunu sağlamak.
Bu ilkelerden yola çıkarak faaliyet sahasında üretim aşamasında erozyonla mücadele
ile ilgili gerekli önlemler alınacaktır. Ocak alanında açık işletme yöntemi ile basamaklar
oluşturularak üretim yapılacaktır. Basamakların şev açıları kaymaya mahal vermeyecek
şekilde ayarlanacaktır. Basamakların nihai genel şev açısı 60 derece civarında olacaktır.
Yağış sularının üretim alanına gelmesini engellemek amacıyla en üst kotlarda yaklaşık
% 0,5–1,0 eğimli, çevirici-akıtıcı kanal yapılacaktır. Bu sayede çevirici kanaldan akacak olan
yağış sularının topraktaki infiltrasyon süresi uzatılacağı gibi üretim nedeniyle açılan alandan
malzemenin yağış etkisiyle sürüklenmesi önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca çevirici kanala
girmesi engellenemeyen ve üretim alanına düşen yağış sularının erozyon etkisini azaltmak
amacıyla basamaklar şevlere doğru % 0,5-1,0 eğimli olarak yapılacaktır. Böylece üst
kotlardan alt kotlara doğru akışa geçecek olan yağış suları her basamaktaki içe doğru % 0,51,0’lik eğimin etkisiyle kendisine topografyaya paralel bir akış kanalı oluşturacaktır. Böylece
faaliyet alanında oluşabilecek suyun yüzey erozyonu etkisi en aza indirilmeye çalışılacaktır.
67
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.2.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Toprağa Etkiler ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
20,79 hektarlık proje alanında kalker ocağı işletmeciliği yapılacaktır. Projeye konu
alanda kalker cevheri yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst
örtü tabakası bulunmamaktadır. Dolayısıyla alanda üst örtü dekapajı yapılmadan doğrudan
üretim faaliyetlerine geçilecektir. Ayrıca alandan üretilen cevher, alana 1,5 km mesafedeki
firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine nakledileceği için alanda herhangi bir tesis
kurulumu olmayacaktır.
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri esnasında pasa oluşması durumunda, söz
konusu pasa malzeme, proje alanının mücavirinde bulunan ruhsat sahibi firmaya aait 34240
ve 50150 nolu saha içerisindeki pasa döküm alanında depolanacaktır.
Sahada kalker üretimi açık işletme yöntemi ile gerçekleştirilecek olup basamaklarda
delme-patlatma yapılacaktır. Patlatma işlemleri düşük yoğunluklu patlayıcı madde
kullanılarak yapılacak ve patlatma esnasında gerekli önlemler alınacaktır.
Ocak alanında erozyon oluşmasını engelleyici tedbirler alınacaktır. Yağış sularının
üretim alanına gelmesini engellemek amacıyla en üst kotlarda yaklaşık % 0,5–1,0 eğimli,
çevirici-akıtıcı kanal yapılacak, basamaklar şevlere doğru % 0,5-1,0 eğimli olarak
yapılacaktır. Böylece faaliyet alanında oluşabilecek suyun yüzey erozyonu etkisi en aza
indirilmeye çalışılacaktır.
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
Üretilen kalker cevherinin tamamı kamyonlar vasıtası ile firmaya ait çimento
fabrikasının konkasör tesisine nakledilecektir. Ocakta çalışacak iş makineleri ve araçlar ile
nakliye araçlarının bakım – onarımları, yağ değişimlerinin ocak alanı dışında yetkili servis
istasyonlarında yapılması sağlanacaktır. Ancak ocak sahasında bakım-onarım ve yağ
değişimlerinin yapılması zorunlu olduğu durumlarda, oluşması muhtemel atık yağların ve
kontamine atıkların bertarafı 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ilgili hükümlerine ve ayrıca
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uyularak yapılacaktır. Faaliyetler kapsamında oluşacak atık yağlar
ve tehlikeli atıklar, alana 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait çimento fabrikasının
sızdırmasız beton zemin üzerindeki geçici atık depolama alanında biriktirilecektir.
Proje alanında yapılacak çalışmalar fiziksel nitelikte olduğu için, üzerinde yer aldığı
toprağın yapısını bozacak nitelikte değildir. İşletme faaliyete kapandıktan sonra ve işletme
sırasında herhangi bir yan ürün olmadığından toprağa herhangi bir etki, katkı veya madde
karışımı söz konusu olmayacaktır.
4.3. Jeolojik Özellikler
Ruhsat sahası ve çevresinin yer aldığı Kırklareli E18 (B4) ve E19 (B5) paftalarının
MTA tarafından yapılan genel jeolojik etüd durumu aşağıda özetlenmiştir.
68
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Kırklareli ili Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında yer almaktadır. İlin kuzeyinde,
kuzeybatı güneydoğu doğrultusu boyunca uzana Istranca Masifine ait metamorfik kayaçlar
yüzeylerken, güneyinde Ergene havzasına ait Tersiyer-Kuvaterner yaş aralığında çökelmiş
kırıntılı birimler bulunur. Istranca masifi içerisinde yer alan metamorfik seriler, Kretase yaşlı
plütonik kayaçlar tarafından kesilmektedir. Istranca masifi hemen batısındaki Rodop Masifi
ile doğusundaki İstanbul Paleozoyiki arasında bir geçiş zonu oluşturmaktadır.
Masifin tabanında Permiyen ve öncesi yaşa sahip yüksek derecede metamorfizmaya
uğramış çekirdek kayaçları yer almaktadır (Yurtsever vd. 1990). Bu çekirdek kayaçları
Kırklareli-Dereköy hattı üzerinde masifin tüm batı bölümünde yüzeyler.
Istranca masifinin en genç birimleri Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşları ile başlayan ve
Oligosen yaşlı kömürlü seri ile devam eden, Miyosen yaşlı Ergene formasyonu ve Pliyosen
yaşlı Karasal Trakya formasyonu ile sona eren genç ve kalın istiften meydana gelmektedir.
Istranca masifindeki tektonik hatlar genel olarak KB-GD yönlü olarak gelişir. İkincil yönler
ise KD-GB yönlüdür. Yöredeki intrüzyonların yerleşiminde ve maden zuhurlarının
gelişiminde KB-GD yönlü tektonizmanın etkisi olmuştur.
Istranca masifini oluşturan temel ve örtü metamorfitleri Metamorfik Kayalar, bu
metamorfitlerin içine Jura-Erken Kretase’de sokulmuş olan magmatik kayaları, Mesozoyik
Magmatitleri ve tüm bu birimlerin transgressif aşma ile örten Üst Kretase-Tersiyer yaşlı
çökellerin oluşturduğu kaya birimleri bulunur. Istranca masifi metamorfik kayaları, Yıldız
Dağlarının batı ve orta kemsinde, Tekedere grubunun tüm birimleri; Çatmaköy karmaşığı,
Evciler gnaysı, Koruköy gnaysı, Fatmakaya formasyonu, Kırklareli grubunun tüm birimleri,
Istranca grubuna ait Kocabayır metakırıntıları, Mahya şistleri ve Dolapdere formasyonunun
tüm üyeleri ile temsil edilmiştir. Kırklareli ili B4 ve B5 paftalarının genelleştirilmiş dikme
kesiti aşağıda verilmiştir.
69
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 14. Kırklareli B4 (E18) Paftası Genelleştirilmiş Dikme Kesiti
70
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 15. Kırklareli B5 (E19) Paftası Genelleştirilmiş Dikme Kesiti
71
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.3.1. Bölge Jeolojisi
Ruhsat sahası, proje alanı ve çevresini gösterir jeoloji haritası ve kesitleri ekler
kısmında sunulmuştur (Bkz. EK 9.A & 9.B).
Çalışma alanı E19 d1 paftasında yer almaktadır. Saha ve civarında Tersiyer yaşlı
çökeller yüzeylenmektedir. Bölgenin genel stratigrafisini Süloğlu formasyonu, Pınarhisar
formasyonu ve Kırklareli kireçtaşları oluşturmaktadır. Ruhsat sahası ve yakın çevresinde yer
alan bu birimlerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Süloğlu Formasyonu ( Tos )
Süloğlu formasyonu tipik olarak Süloğlu nahiyesi su kanalı yarmalarında ve Pınarhisar
yöresinde gözlenilir. Formasyonu Trakya havzasının kuzey kenarında batıdan doğuya: Edirne,
Süloğlu, Pınarhisar, Vize, Saray, Safaalan, Binkılıç yörelerinde yüzeyler.
İhsaniye köyü güneyinde İhsaniye formasyonu ve İnceğiz güneydoğusunda, Pınarhisar
formasyonu üzerinde uyumlu olarak, Muratbey güneydoğusunda Kırklareli kireçtaşı ve Kartal
Tepe'de daha yaşlı birimler üzerine uyumsuz olarak gelmektedir. Umut ve diğ. (1983) Süloğlu
formasyonunun alttaki Pınarhisar formasyonu ile konkordan olduğunu; tavan ilişkisi
konusunda bir şey söylenemeyeceğini belirtmişlerdir. Birim, Kabakça köyü batısında, Bekirli
köyü güneyinde Ergene formasyonu, Çatalca kuzeybatısındaki Beşkavaklar mevkiinde Trakya
formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür.
Altta, gri, kirli sarı, açık kahverengi, bej renkli şeyi, miltaşı ardalanması ile üstte
sarımsı gri kumtaşı, yeşilimsi gri kiltaşı ardalanmasından oluşur. Miltaşı ve şeyller ince
tabakalı, az karbonatlı seviyeleri balık fosillidir. Altlardaki şeyl, miltaşı, kiltaşı ardalanımı,
üstlere doğru kumtaşı-kiltaşı ardalanmasına geçer. Kumtaşları yer yer sıkı tutturulmuş, inceorta katmanlı, orta kaba taneli, kiltaşlan yeşil renkli ve masif görünümlüdür. Havzanın batı
bölümü sık konkresyonlu olup linyit bantları içerir. Kömürlü ve kumlu üst seviyeleri,
Danişmen formasyonunun kısmen karşılığı olmalıdır. Birimin metamorfik temele yakın olan
sığ kesimlerinde kömür bantlaşmaları, taban kesimlerinde, 40-50 cm. kalınlıkta, yatay
tabakalanmalı manganlı seviyeler ve manganlı kumtaşları gözlenir. Bu seviyelerde yoğun jips
oluşumları dikkati çeker.
Süloğlu formasyonu, Pınarhisar formasyonunun çökelimi ile başlayan regresif istifin
üstünde, göl veya acısulu lagün ortamlarında çökelmiştir. Miltaşı ve kumtaşlarının varlığı
ortama dönemli olarak kırıntılı malzemenin geldiğini işaret eder. Ayrıca birimin içerisindeki
linyit oluşumları çökelme ortamının yer yer bataklık koşullarına dönüştüğünü göstermektedir.
Bu özellikleriyle Süloğlu formasyonu oluşum ortamının, kıyı gerisi bataklığı, lagün veya delta
düzlüğü/bataklığı ortamı olarak yorumlanabilir.
Pınarhisar Formasyonu ( Top )
Pınarhisar formasyonu, kumtaşı, çakılcıklı kumtaşı, çakıltaşı, oolitli kireçtaşı,
konjeriyalı kireçtaşı ve killi kireçtaşı ardalanmasından oluşmuştur.
İlk kez Kemper tarafından üye aşamasında adlandırılmış, Keskin (1971) tarafından
formasyon aşamasına çıkartılmıştır.
72
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Pınarhisar formasyonunun Trakya havzasının kuzey şelfinde Kırklareli kireçtaşı
üzerine, yer yer dar bir şerit halinde genelde açılı, yer yer de açışız uyumsuz olarak geldiğini
hemen hemen tüm araştırıcılar belirtmişlerdir. Buna karşılık yaşı ve tavan ilişkileri üzerine
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Pınarhisar formasyonu eşdeğeri birimlerin, havza ortalarına
doğru altındaki Kırklareli kireçtaşıyla olan dokanağı geçişli iken, havzanın kuzey kenarındaki
etkin alçalma ve yükselmelere bağlı olarak Kırklareli formasyonunu havza içindeki eşdeğeri
ve devamı olan Soğucak formasyonu üzerine uyumsuz olarak çökelmiştir. Birim, üzerine
gelen Süloğlu formasyonuyla konkordan ilişki göstermektedir.
Gri, boz renkli, ince-orta tabakalı, bol miktarda yuvarlak kuvars ve kireçtaşı çakıllı
konglomera; üzerinde beyaz, bej renkli oolitli kireçtaşı; onun üzerinde çakıllı, orta tabakalı,
gastropod ve lamellibranş kavkılı kireçtaşlarıyla devam eden formasyonun üst kısımlarında
mangan içeren köşeli çakıltaşları, manganlı kumtaşı, oolitik kireçtaşı ve konjeriyalı kireçtaşı
yer alır.
Pınarhisar formasyonunu, İnceğiz Köyü güneyinde ve Çatalca masifi'nin kuzeydoğu
kenarı boyunca, Kırklareli kireçtaşının gözüktüğü hemen her yerde, balık dişleri içeren
konjeriyalı çakıltaşı-kireçtaşı veya manganlı kumtaşlarıyla izlemek mümkündür. Birimin yaşı,
Oligosen olarak kabul edilmiştir.
Kırklareli Kireçtaşı (Tek)
Kumtaşı ve kiltaşı ara seviyeli, bol makro ve mikro fosilli kireçtaşlarından oluşan
birim, ilk kez Keskin tarafından kullanılan Kırklareli kireçtaşı adı altında ayırtlanmış ve
tanımlanmıştır.
Trakya havzası kuzey şelf alanında çökelen ve Yıldız Dağlarının güney eteklerinde
yüzeyleyen birim, batıda Bulgaristan sınırından, Pınarhisar'a değin dar şeritler şeklinde
uzanır. Pınarhisar’dan doğuya doğru, özellikle Saray - Çatalca arasında yer yer geniş alanlar
kaplayan kireçtaşı, Çatalca, Yalıköy doğrultusunda tekrar dar şeritler halinde yüzeyler.
Kırklareli kireçtaşı İslambeyli formasyonunun üzerine çoğu yerde yanal ve düşey
yönde dereceli geçişle oturmaktadır. Kıyıköy- Akalın- İhsaniye dolayında, alüvyon yelpazesi
ortamında çökelen kuvars kumu ocaklarında net bir şekilde görüldüğü gibi transgresif aşma
ile ve zaman zaman aşınmalar nedeniyle, yerel uyumsuzlukla gelmektedir. Transgresyonun
İslambeyli formasyonunu aştığı kesimlerde birim doğrudan doğruya Yıldız Dağlan
metamorfik kayaları üzerine, açısal uyumsuzlukla oturmaktadır.
Kireçtaşları, Trakya havzası kuzey şelfinde yer yer açısal yer yer de aşınımlı uyumsuz
olarak Pınarhisar formasyonu tarafından örtülür. Aşınımlı uyumsuz veya açısal uyumsuz olan
dokanak, havza içine doğru dereceli geçişlidir.
Birim, beyaz, grimsi beyaz, sarımsı beyaz, krem renkli, bozuşma rengi, açık gri, gri,
orta-kalın katmanlı, genelde hafif eğimli ya da yatay tabakalı, sert, fosilli ve kavkılı olduğu
kesimleri erime boşluklu, alt kesimlerinde killi, kumlu ve tekçe mercanlı, bol nummülit ve
mikro fosilli, yer yer yama resif özelliğindeki resifal kireçtaşından oluşur.
Kırklareli Kireçtaşı, Orta-Üst Eosen esnasında sıcak ve sığ bir denizin güneyden ve
doğu-güneydoğudan Yıldız Dağlarına transgresyonu sırasında, uygun ortam koşullarında,
73
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
mercan, hydrozoa ve kırmızı alg kolonilerinin çökel bağlama yeteneğiyle, mercan, hydrozoa,
alg ve foraminiferli resif çekirdekleri oluşmuştur.
(Kaynak: 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji haritaları Kırklareli E18 (B4) ve E19 (B5) Paftaları, MTA-Ankara)
4.3.2. Proje Alanı Jeolojisi
Projeye konu alan 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık kısmını kapsamaktadır.
Kalker ocağı işletmeciliğinin yapılacağı ocak alanı ve civarının incelenmesi sonucunda,
cevherleşmenin geniş bir alana yayıldığı gözlemlenmiştir.
Kalker cevherleşmesi yüzeyde mostra vermekte olup cevher üzerinde üst örtü toprağı
bulunmamaktadır. Proje alanında yayılış gösteren kalker cevherleşmesinin rengi kirli beyazbejdir. Proje alanını gösterir fotoğraflar ekler kısmında sunulmuştur (Bkz. EK 11).
Proje alanının tamamı Kırklareli kireçtaşı üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu
jeolojik birimin detaylı açıklaması yukarıda verilmiştir.
Üniversiteler ve devlet kurumları tarafından daha önce bölgede yapılan çalışmalar
firmanın yapmış olduğu jeolojik çalışmalarla birlikte değerlendirilmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda proje alanındaki kalkerleri (Orta-Üst Eosen yaşlı seriyi) resif kireçtaşları
oluşturmaktadır. Bu resif kireçtaşı formasyonu, arka resif, iç resif ve ön resif kireçtaşı
şeklinde değerlendirilmiştir. Oligosen yaştaki Oolitik kireçtaşı bu serinin üzerini uyumsuz bir
şekilde örtmektedir.
Bu birim kirli beyaz-bej renkte, gözenekli, kırıntılı kireçtaşıdır. Genelde masif
görünümlüdür. Yer yer çatlaklı , kırıklı bir yapı arz eder. Seyrek gözlenen ufak demir lekeleri
(sarı, turuncu renklerde) bulunur.
4.3.3. Cevherleşme
Projeye konu alanda kalker cevherleşmesi geniş bir alana yayılmış durumdadır.
Sahada kalker cevherleşmesi yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde üst örtü tabakası
bulunmamaktadır. Proje alanında jeolojik yayılım ve topoğrafik yapı dikkate alınarak
belirlenen cevherin kalınlığı ortalama 40 m civarındadır.
Cevher kirli beyaz-bej renklidir. Sahada mevcut cevherin yoğunluğu ortalama 2,5
gr/cm3 tür.
Kalker Madeni Genel Tanımı :
Genel olarak, kimyasal bileşiminde en az % 90 oranında CaCO3 (kalsiyum karbonat)
içeren kayaçlara kalker ya da kireçtaşı adı verilmektedir. Ayrıca mineralojik bileşiminde en az
% 90 kalsit minerali bulunan kayaçlar da kireçtaşı olarak adlandırılmaktadır.
Kireçtaşı saf halde kalsit ve çok az miktarda aragonit kristallerinden oluşur. Kalsit ve
aragonit kalsiyum karbonatın iki ayrı kristal şekli olup teorik olarak % 56 CaO ve % 44 CO 2
içerir. Ancak doğada hiçbir zaman saf olarak bulunmaz. İkincil derecede değişik madde
74
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
bileşiklerin içinde yer alması nedeniyle orijinal halde sarı, kahverengi ve siyah renklerde de
görülebilmektedir.
Kireçtaşının özgül ağırlığı 2,5 – 2,7 gr/cm3 arasındadır. Kireçtaşının sertlik derecesi 3,
kabarma katsayısı 1,6 dır. Kırılma dayanımı (basma dayanımı) 1.900 kg/cm2, kırılma indeksi
60 kg/cm2, elastisite modülü 2.100 kg/mm2, genleşme katsayısı 0,00022, 1santigrad derece
(100 – 150 derece için) reaksiyon ısısı 426 kcal/gr mol (25 santigrad derece) dir.
4.3.4. Depremsellik
Türkiye, Alp-Himalaya (Akdeniz Çevresi) Deprem Kuşağında, sığ odaklı, sık ve
büyük depremlerin olduğu, yerkabuğunun aktif tektonik kesimlerinden biri üzerinde yer
almaktadır. Türkiye tektoniğinin ana unsurları, Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu
Fayı (DAF) ve Ege Graben Sistemi (EGS) dir. Ayrıca Kırıkkale-Erbaa (K-EF) Fayı, Tuz Gölü
Fay Zonu ile Eskişehir Fay Zonu da bu ana unsurlara dahil edilebilir.
Jeolojik zamanda Yıldız Dağlarının bulunduğu yerde Tethys Denizi bulunuyordu.
Tethys denizinin dibinde bulunan tortullar, kuzey ve güneydeki eski kıta çekirdeklerinin
birbirine doğru yaklaşmaları sonucu kıvrılarak su yüzeyine çıkarak Yıldız Dağlarını
oluşturmuştur. Daha sonra meydana gelen dağ oluşumu, kıta oluşumu ve volkanik hareketler
sırasında Yıldız Dağlarını oluşturan taş ve tabakalar sıkışmış, kıvrılmış ve kırılmıştır. Yıldız
Dağları I. jeolojik zaman arazisi olduğu için masif adını almıştır. Masifler kıvrılma özelliğini
yitirmiş olan yaşlı ve sert kütlelerdir.
Kırklareli ilinin arazisi genel olarak Paleozoik ve IV. Mesozoik döneme ait Yıldız
Masifi’nin çekirdek ve örtü kayaçları ile tersiyerine ait sedimanter, metamorfik, magmatik
kayaçlardan oluşmuştur. Ergene yöresinde ise Eosen kireçtaşları dik bir yamaç meydana
getirir. Yıldız masifinin uzanımına uygun olarak, Vize’den Kırklareli’nin doğusuna kadar
uzanan Kuzeybatı-Güneydoğu yönlü fay hattı ile bu hattı kesen Kuzeydoğu-Güneybatı yönlü
ikincil faylar, sahanın tektonik yapısını oluşturmaktadır. Yıldız masifini etkileyen KırklareliVize arasındaki fay normal faydır. İkinci fay sistemi ise Karadeniz kıyılarının girintili-çıkıntılı
olmasına neden olmuştur.
Kırklareli ilinin toprakları 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Bulgaristan,
Romanya ve Rusya’nın güneyinde meydana gelen depremlerden etkilenir.
75
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Not: Diri Faylar MTA’dan Alınmıştır.
Kaynak: http://www.mta.gov.tr
Şekil 16. Türkiye Diri Fay Haritası
Bölgedeki diri fayların proje alanına mesafesi oldukça uzaktır. Bununla birlikte ocak
alanında basamaklar şeklinde şev stabilitesi sağlanacak şekilde üretim faaliyetlerinde
bulunulacaktır.
Projeye konu alan Kırklareli ili, Pınarhisar ilçesinde yer almaktadır. Çalışma sahasının
bulunduğu alan depremsellik açısından 4. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. T.C.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan
Kırklareli iline ait Deprem Haritası ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 10).
Pınarhisar ilçesinde yakın tarihlerde meydana gelen depremlerin şiddeti aşağıda
verilmiştir.
Tablo 27. Pınarhisar İlçesi Yakın Tarihlerde Meydana Gelen Deprem Şiddetleri
Tarih
05.02.2009
09.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
25.08.2012
06.09.2012
04.03.2013
Deprem Bölgesi
Pınarhisar
Pınarhisar
Pınarhisar
Pınarhisar
Pınarhisar
Kaynarca-Pınarhisar
Akören-Pınarhisar
Deprem Şiddeti
3,5
3,0
3,3
3,2
2,0
1,8
1,7
4.3.5. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Jeolojik Etkiler ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
Proje alanında açık işletme yöntemi ile basamaklar şeklinde kalker cevheri üretimi
gerçekleştirilecektir. Cevher yataklanmasına, topografik ve jeolojik yapıya uygun olarak
76
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
basamak duraylılığı sağlanacaktır. Basamak yükseklikleri, basamak genişlikleri ve genel şev
açısı basamakların kaymadan durmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Arazinin üretim
sonrası durumunu gösterir Son Durum İmalat Haritası ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz.
EK 14). Nihai durumda söz konusu proje alanında toplam 3 basamak oluşturulması
planlanmaktadır. Basamak uzunlukları topografik yapıya uygun olarak düzenlenecektir.
Basamak genişliklerinin 4 m ve yüksekliklerinin de 10’ar metre olması öngörülmektedir.
Ayrıca nihai durumda sahada basamak şev açısının 80 derece ve genel şev açısının 60 derece
civarında olmasına dikkat edilecektir. Dolayısıyla heyelan ve basamaklarda kayma olması
önlenecektir.
4.4. Hidrojeolojik Özellikler
4.4.1. Bölge ve Proje Alanı Hidrojeolojik Özellikler
6.550 km2’lik yüzölçümüne sahip Kırklareli ilinde ortalama akış verimi 5,50
1/s/km ’dir. İlin su potansiyeli aşağıda verilmiştir.
2
Yerüstü suyu (İl Çıkışı Toplam Ortalama Akım)
Yer altı suyu
Toplam Su Potansiyeli
: 1.137,00 hm3/yıl
: 125,00 hm3/yıl
: 1.262,00 hm3/yıl
Projeye konu alanı içerir DSİ tarafından yapılan “Ergene Kuzeyi Hidrojeolojik Etüt
Raporu” incelenmiştir. Söz konusu rapora göre bölgede en yaşlı formasyonlar Paleozoik
şistleridir. Şistler üstünde sırasıyla Eosen marn ve kireçtaşları, Oligosen oolitli kireçtaşları,
Miyosen şeyleri ve Pliosen killi, kumlu, çakıllı formasyonları yer alır.
Bölgede sürekli akış gösteren dereler kireçtaşlarından boşalan yeraltısularından
beslenen derelerdir. Kaynaklar kireçtaşı şeridinin güney sınırı boyunca düşük kotlarda veya
dere yataklarında oluşmuşlardır.
Bölgede yer altı suyu taşıyan formasyonlar Eosen’in resifal kireçtaşları ile üstünde
gelen Oligosen kireçtaşlarıdır. Kaynaklar bu kireçtaşlarının boşalımıdır. Kireçtaşlarının
beslenimi başlıca yağıştan süzülme ile olmaktadır.
Kireçtaşlarının boşalımı kaynakların yanı sıra derelere de olmaktadır. Kireçtaşlarından
en çok yeraltısuyu boşalımlarının görüldüğü dereler Soğucak ve Ergene dereleridir. Soğucak
deresine ortalama boşalım 5,70*106 m3/yıl, Ergene deresine 3,00*106 m3/yıl’dır.
Bölgeye ait yer altı suyu bilançosu aşağıda verilmiştir.
Tablo 28. Yeraltısuyu Bilançosu Tablosu
Beslenim
Kireçtaşlarına yağıştan süzülme
Kireçtaşları dışından beslenim
Toplam yer altı suyu beslenimi
106 m3/yıl
36,00
9,50
45,50
Boşalım
Kaynaklara
Akarsulara
Ölçü dışında kalan beslenimler
Toplam yeraltısuyu boşalımı
77
106 m3/yıl
33,00
10,50
2,00
45,50
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Projeye konu alanda üretim esnasında yapılacak patlatmalardan kaynaklanabilecek yer
sarsıntılarının yer altı ve yer üstü sularına etkisinin olup olmayacağının araştırılması amacıyla
hazırlanmış “Hidrojeoloji Raporu” ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 19).
Hidrojeoloji raporuna göre projeye konu alana 1,92 km mesafede Pınarhisar ilçe
merkezinde, Y:542983-X:4608693 koordinatlarında, 187 m kotunda, yaklaşık 32 lt/sn debide
akan Pınarhisar Parkiçi Kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaktan pompalar yardımıyla su 3 adet
toplam 1000 tonluk depoya basılmakta ve depolardan ilçeye verilmektedir. Kaynak
beslenimini Eosen yaşlı kireçtaşlarından almaktadır. Ocak işletme izin sahası kaynağın
güneybatı tarafında ve kaynağa 1,92 km mesafede olduğundan ocakta yapılacak faaliyetlerin
kaynağın beslenimine herhangi bir tesir yapması düşünülmemektedir.
Proje alanına 3,04 km mesafede Kaynarca Belde Merkezinde, Y:539115-X:4612258
koordinatlarında, 188 m kotunda Kaynarca Kaynağı bulunmakta olup beslenimini Eosen yaşlı
kireçtaşlarından almaktadır. Ocak işletme izin sahası kaynağın güneydoğu tarafında ve
kaynağa 3,04 km mesafede olduğundan ocakta yapılacak faaliyetlerden etkilenmeyeceği
düşünülmektedir.
Proje alanının kuzeydoğusunda, alana 6,26 km mesafede bulunan Akören Kaynağı,
Y:545193-X:4616634 koordinatlarında, 335 m kotundadır. Bu kaynaktan pompa yardımıyla
su Akören Köyü’ne basılmaktadır.
Pınarhisar ilçe merkezinin kuzey tarafında Belediye tarafından açtırılmış, şehir
merkezine 250 m mesafede SK-1 ve SK-2 adlarında 2 adet derin su sondaj kuyusu
bulunmaktadır. SK-1 (Y:543396, X:4609184) 210 m derinlikte açılmış kuyuların statik su
seviyesi 62 m derinliktedir. SK-2 (Y:543290, X:4609160) ise 210 m derinlikte olup statik su
seviyesi 58 m derinliktedir.
Bunların dışında işletme ruhsatı sınırı ve yakın civarında proje sahibi firma adına DSİ
11. Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiş 6 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır. Yer altı
suyu kuyularına ait YAS Kullanma Belgeleri ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21).
Söz konusu sondaj kuyularına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Fabrika sahasında 20503247 sayaç numaralı Krk07-18 kullanma belge numaralı
kuyunun statik seviyesi 40,50 m, dinamik seviyesi ise 60,15 m’dir. Krk07-14 kullanma
belgeli, 20503241 sayaç numaralı kuyunun statik seviyesi 29,40 m, dinamik seviyesi ise
92,66 m’dir. 20503240 sayaç numaralı, Krk07-13 kullanma belgeli kuyunun statik seviyesi
26,50 m, dinamik seviyesi ise 90,96 m’dir. L-39/35566 kullanma belgeli, 20503236 sayaç
numaralı kuyunun statik seviyesi 22,62 m, dinamik seviyesi 28,26 m’dir. 20503234 sayaç
numaralı, L-39/32224 kullanma belgeli kuyunun statik seviyesi 7,22 m, dinamik seviyesi
11,00 m’dir. L-39/25302 kullanma belgeli 20503244 sayaç numaralı kuyunun statik seviyesi
8,34 m, dinamik seviyesi ise 30,45 m’dir. Fabrika sahasında bulunan kuyulara ölçüm sistemi
takılmıştır.
Hidrojeoloji raporuna göre işletme izin alanında sondaj kuyularında yapılan gözlem ve
ölçümler ile Jeofizik Rezistivite ölçüm ve değerlendirmelerine göre proje izin sahasındaki
yeraltısuyu statik seviyesi yaklaşık 180 m kotunda olup 200 m kotlarına (deniz seviyesinden)
kadar malzeme alınması esnasında yapılacak ocak faaliyetlerinin yer altı suyuna etkisi
olmayacağı belirtilmiştir.
78
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.4.2. Yüzeysel Su Kaynaklarının Hidrolojik Özellikleri
Kırklareli akarsularının hepsinin havzası açıktır. Akarsular havza, debi ve rejim
yönünden farklı özellikler gösterir. İlde bulunan yüzeysel su kaynaklarının kapladığı alan
aşağıda verilmiştir.
Doğal göl yüzeyleri
Baraj rezervuar yüzeyleri toplamı
Gölet rezervuar yüzeyleri toplamı
Akarsu yüzeyleri toplamı
: 363 ha
: 1.907 ha
: 54 ha
:114 ha
TOPLAM SU YÜZEYLERİ
:2.438 ha’dır.
Kırklareli ilinde bulunan belli başlı akarsular Havsa deresi, Şeytandere, Turgutbey
deresi, Lüleburgaz deresi, Uğurlu deresi, Büyük Karıştıran deresi, Küçük Karıştıran deresi,
Evrensekiz deresi, Sazlıdere, Lişko deresi ve Ergene nehridir. Aşağıda tablo halinde ilde yer
alan bazı derelere ait bilgiler verilmiştir.
Tablo 29. Kırklareli İlinde Yer Alan Derelere Ait Bilgiler
İl sınırları içindeki
uzunluğu (km)
Debisi
(m3/sn)
İl sınırları içerisinde başlangıç
ve bitiş noktaları
Kolu olduğu
akarsu
Teke dere
Toplam
uzunluğu
(km)
119,25
119,25
3,804
Ergene
Şeytan dere
83,3
83,3
2,648
Büyük dere
62,8
62,8
0,426
Bulgar hududu-Ergene Nehri
Kırklareli-Kuzulu Kapakkaya
Tepe- Ergene Nehri
Kırklareli (Mahya Dağı)- Ergene
Nehri
Vize Evrencik –Ergene Nehri
Yıldız Dağları-Pehlivanköy
Akarsuyun
adı
Vize dere
78,2
41,4
Ergene
283
90
Kaynak: Kırklareli İl Çevre Durum Raporu-2011
1,412
-
Ergene
Ergene
Eregene
Ergene
DSİ’nin hazırlamış olduğu “Ergene Kuzeyi Hidrojeoloji Etüt Raporu” nda belirtilen,
projeye konu alanı da içerir bölgelerde yer alan dereler kuzey-güney yönünde ve birbirlerine
paralel olarak gelişmişlerdir. Bu bölgelerdeki dereler yağış sularının dışında Eosen
kireçtaşlarından süzülen yeraltısuları ve kaynaklarla beslenirler. Sürekli akış gösteren dereler,
kireçtaşlarından süzülen yeraltısuları veya büyüklü küçüklü kaynaklarla beslenen derelerdir.
Derelerde akımların en yüksek olduğu aylar Ocak ve Şubat, akımlarının en düşük olduğu
aylar ise Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır.
Çalışma alanının kuş uçuşu yaklaşık 7,5 km batısından Kaynarlı Deresi ve 7 km
doğusundan Tozaklı Deresi geçmektedir. Kaynak sularının birleşerek oluşturduğu Kaynarlı
deresi saniyede 1200 lt su akıtmaktadır.
Ruhsat alanı ve çevresinde yapılan gözlemlere dayanarak ruhsat sahası içerisinde
sürekli akan bir dere ve akarsu bulunmamaktadır. Ayrıca ruhsat sahası içerisinde herhangi bir
göl, gölet, baraj bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın akar dere, alanın kuş uçuşu yaklaşık 475 m kuzeybatısında yer
alan Derin Dere’dir.
79
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanı çevresinde mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere niteliğindeki dere
yatakları bulunmaktadır. Alanın kuş uçuşu yaklaşık 50 m güneydoğusundan kuru dere
niteliğindeki Sayvan Deresi ile 175 m güneybatısından Menekşe Deresi geçmektedir. Ayrıca
sahanın güney sınırında Menekşe Deresine bağlanan bir kuru dere yatağı geçmektedir.
Proje alanının kuş uçuşu yaklaşık 7,8 km kuzeyinde inşa halinde olan Çayırdere Barajı
bulunmakta olup Kocadere üzerine kurulmakta olan bu barajın sulama amaçlı kullanılması
planlanmaktadır.
Proje alanının 1,6 km güneybatısında Berberosman kuyusu bulunmaktadır. Bu
kuyunun dışında çimento fabrikası sahası içerisinde DSİ tarafından firma adına tahsis edilmiş
6 adet sondaj kuyusu bulunmaktadır. Yer altı suyu kuyularına ait YAS Kullanma Belgeleri
ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21). Ayrıca söz konusu kuyuların proje alanına göre
konumu ekler bölümünde sunulun Hidrojeoloji raporu ekinde verilen Hidrojeoloji Haritasında
gösterilmiştir (Bkz. EK 19).
Şekil 17. Proje Alanı ve Çevresi Su Kaynaklarını Gösterir Harita
80
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.4.3. Yeraltı ve Termal Su Kaynaklarının Hidrojeolojik Özellikleri (Su Seviyeleri,
Miktarları, Emniyetli Çekim Değerleri, Kaynakların Debileri, Mevcut ve Planlanan
Kullanımı)
Kırklareli ilinin toplam su yüzeyi 2.438 hektar olup yerüstü suyu il çıkışı toplam
ortalama akımı 1.137 hm3/yıl, yeraltısuyu 125 hm3/yıl olmak üzere ilde toplam su potansiyeli
1.262 hm3/yıl’dır.
Proje alanının bulunduğu bölgeyi de içerir DSİ’nin hazırlamış olduğu “Ergene Kuzeyi
Hidrojeolojik Etüt Raporu” nda verilen bilgiler doğrultusunda, bölgede bulunan kaynaklar
kireçtaşı şeridinin güney sınırı boyunca düşük kotlarda veya dere yataklarında oluşmuşlardır.
Kaynakların hepsi kireçtaşlarının yeraltısuyu boşalımlarıdır. Bölgede bulunan kaynakların
yıllık ortalama boşalımları ve debileri aşağıda verilmiştir.
Tablo 30. Ergene Kuzeyinde Yer Alan Bazı Kaynaklara Ait Bilgiler
KAYNAK ADI
Kaynarca Kaynakları
Pınarhisar Parkiçi
Poyralı Kaynağı
Soğucak Köyiçi Kaynağı
Pazarlı Ayazma Kaynağı
Pazarlı Karpuz Kaldıran kaynağı
Balkaya Kaynağı
YILLIK BOŞALIM
15,0 * 106 m3
2,0 * 106 m3
3,0 * 106 m3
2,0 * 106 m3
4,0 * 106 m3
2,5 * 106 m3
11,0 * 106 m3
ORTALAMA DEBİ
480 lt/sn
64 lt/sn
95 lt/sn
64 lt/sn
125 lt/sn
79 lt/sn
350 lt/sn
Bölgede yer altı suyu geliştirmesine uygun görülen sahalar Kaynarca çevresi, Soğucak
vadisi, Karpuzkaldıran çevresi ve Evrenli-Çakıllı köyleri çevresidir. Buralarda bulunan
kaynaklarda kalite problemi yoktur. Wilcox diyagramına göre her türlü sulamada
kullanılabilen “çok iyi- iyi” sulama suyu sınıfındadırlar.
Kaynarca kaynakları oligosen kireçtaşlarından boşalır. Hemen kuzeyinde Eosen
kireçtaşları ile Oligosen kireçtaşlarını doğu batı yönünde kesen ve güneye atımlı iki fay
bulunur. Kaynaklar grubunun yüksek debisi bu faylarla ilgili olup suyun sıcaklığı 13,5 Cº’dir.
Pınarhisar parkiçi kaynağının boşalımı Oligosen kireçtaşlarından olmakla birlikte esas
beslenimi hemen gerisinde bulunan Eosen kireçtaşlarından gelmektedir. Sıcaklığı 14 Cº’dir.
Kaynakta en yüksek debiler ilkbahar aylarında, en düşük debiler ise yaz ve sonbahar aylarında
görülürür.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yeraltısuyu Raporu ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20). Söz konusu raporda yeraltısuyu akış yönleri göz önüne
alındığında, sahada yapılacak kazı faaliyetinin Pınarhisar Belediyesi kuyularına, Parkiçi ve
Kaynarca kaynaklarına olumsuz etkisi olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca projeye konu alanda üretim esnasında yapılacak patlatmalardan
kaynaklanabilecek yer sarsıntılarının yer altı ve yer üstü sularına etkisinin olup olmayacağının
araştırılması amacıyla hazırlanmış “Hidrojeoloji Raporu” ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz.
EK 19). Hidrojeoloji raporunda ocakta yapılacak faaliyetlerin Pınarhisar Parkiçi Kaynağı ve
Kaynarca Kaynağı beslenimine olumsuz bir etkisi olmadığı belirtilmiştir.
81
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Çimento fabrikası sahası içerisinde DSİ tarafından firma adına tahsis edilmiş 6 adet
sondaj kuyusu bulunmaktadır. Mevcut kuyulara ait Yeraltısuyu Kullanma Belgesi ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21). Söz konusu kuyulara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 31. Çimento Fabrikası Kuyularına Ait Bilgiler
Kuyu DSİ
Numarası
Krk. 07-18
Krk. 07-14
Krk. 07-13
L-39/35566
L-39/32224
L-39/25302
Statik Seviye
(m)
40,50
29,40
26,50
22,62
7,22
8,34
Dinamik Seviye (m)
60,15
92,66
90,96
28,26
11,00
30,45
Yukarıda belirtilen kuyulara ölçüm sistemi takılmış ve kullanma belgeleri DSİ 11.
Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Kırklareli ilinde jeotermal saha bulunmamaktadır (Kaynak: Kırklareli İli Çevre Durum
Raporu 2011).
Proje alanı içerisinde herhangi bir termal su kaynağı bulunmamaktadır.
4.4.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrojeolojik Etkiler ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
200901721 nolu sahanın 20,79 hektarlık kısmında kalker ocağı işletmeciliği
yapılacaktır. Projeye konu alanda üretim esnasında yapılacak patlatmalardan
kaynaklanabilecek yer sarsıntılarının yer altı ve yer üstü sularına etkisinin olup olmayacağının
araştırılması amacıyla hazırlanmış “Hidrojeoloji Raporu” ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz.
EK 19).
Hidrojeoloji raporuna göre işletme izin alanında sondaj kuyularında yapılan gözlem ve
ölçümler ile Jeofizik Rezistivite ölçüm ve değerlendirmelerine göre proje izin sahasındaki
yeraltısuyu statik seviyesi yaklaşık 180 m kotunda olup 200 m kotlarına (deniz seviyesinden)
kadar malzeme alınması esnasında yapılacak ocak faaliyetlerinin yer altı suyuna etkisi
olmayacağı belirtilmiştir.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yeraltısuyu Raporu ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20). Söz konusu raporda sahanın jeofizik rezistivite
noktaları ve Limak Batı Çimeto fabrikası kuyuları yer altı su seviyesi derinlikleri göz önüne
alınarak yer altı suyu seviye haritaları ve kazı ekesitleri verilmiştirdir. Rapor doğrultusunda
200901721 nolu sahada 220 m kotu altından malzeme alınmayacaktır. Yeraltısuyu
sistemlerini oluşturan kırık ve çatlak ağında minimum hasara yol açacak, pilot patlatma
programı ile patlatma paterni oluşturularak yatay, dikey ve diyagonal titreşim frekansları
belirlenecek ve patlatmaların bu paterne uygun olarak yapılması sağlanacaktır. Kazılar
kontrollü patlatma yöntemi ile yapılacak, işletme alanlarında her patlatma öncesi ve
sonrasında kuyulardaki yeraltısuyu seviyesini ölçen cihazlarla ölçülecek, seviyeler titreşim ve
hava şoku ölçüm sonuçları ile birlikte düzenlenerek kayıt altına alınacaktır.
82
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri esnasında Çevre Düzeni Planı
Hükümlerine, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanunu esaslarına
uyulması sağlanacaktır.
Söz konusu raporda belirtilen şartlara uyulması kaydı ile alanda faaliyetin
gerçekleştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Proje alanında raporda
belirtilen koşullara uyularak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Sahada üretim faaliyetleri sırasında yer altı suyuna rastlanması durumunda, yeraltısuyu
en yakın kuru dere yatağına drene edilecektir.
Proje kapsamındaki faaliyetler sırasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun ve
07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ilgili hükümlerine uygun hareket
edilecektir.
Proje kapsamındaki faaliyetler sırasında 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine
uyulacaktır.
4.5. Hidrolojik Özellikler
4.5.1. Bölge ve Proje Alanı Hidrolojik Özellikleri
Proje alanı ve çevresinde yapılan gözlemlere dayanarak proje alanı içerisinde, sürekli
akan bir dere, bir akarsu, göl, gölet, baraj, sulak alan, bataklık vs. bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın akar dere, alanın kuş uçuşu yaklaşık 475 m kuzeybatısında yer
alan Derin Dere’dir.
Proje alanı çevresinde mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere niteliğindeki dere
yatakları bulunmaktadır. Alanın kuş uçuşu yaklaşık 50 m güneydoğusundan kuru dere
niteliğindeki Sayvan Deresi ile 175 m güneybatısından Menekşe Deresi geçmektedir. Ayrıca
sahanın güney sınırında Menekşe Deresine bağlanan bir kuru dere yatağı geçmektedir.
Kırklareli akarsularının hepsi açık havzadır. Akarsular havza, debi ve rejim yönünden
farklı özellikler gösterir. Yıldız dağları su bölümü çizgisi olması nedeniyle akarsu havzalarını
ikiye böler.
Ege havzasında, yıldız dağlarının güney yamaçlarından doğan akarsular, birbirine
paralel bir şekilde yerin eğimine uyularak Ergene eksenine ulaşmak üzere kuzeyden güneye
doğru bir yön izlemektedir. Bu akarsular önce Ergene Irmağına, sonra Meriç ırmağına ve son
olarak Turkiye-Yunanistan sınırından Ege Denizi’ne dökülmektedir. Ege havzasının su
toplama alanı yaklaşık 14.500 km’dir. Havzanın ortalama yıllık su hacmi 1 milyar m 3
dolayındadır. Ege havzası akarsuları şunlardır:
Ergene Irmağı: Meriç ırmağının önemli bir kolu olan Ergene, kuzey ve güneyden
katılan çok sayıda yan dere ile beslenir. Tekirdağ’ın Saray ilçesinin kuzeyinde bulunan Yıldız
Dağlarından doğar.
83
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Paşaköy Deresi: Vize’nin kuzeyinden doğar. Derenin suları yaz aylarında çok azalır.
Soğucak Deresi: Vize’nin Soğucak Köyü yakınlarından doğar. 55 km uzunluğuna
sahip olmasına rağmen, su toplama alanının küçüklüğü nedeni ile yaz aylarında kurumaktadır.
Lüleburgaz Deresi: Yıldız Dağlarının güney yamaçlarından doğar, Lüleburgaz’ın
kuzeyinde Poyralı, Celaliye, Kaynarca Dereleri ile birleştikten sonra Ergene’ye karışır. 58 km
uzunluğunda olan dere yaz aylarında kurur.
Babaeski Deresi (Şeytan Dere): Kırklareli yakınlarında doğar ve Babaeski sınırları
içerisinde Ergene’ye karışır. Uzunluğu 60 km olan derenin suları yaz mevsiminde azalmakla
birlikte kurumaz.
Teke Deresi: Yıldız Dağlarının batısından doğar. 80 km uzunluğa sahip olup yaz
aylarında kurumaktadır.
Karadeniz havzasında Yıldız Dağlarının kuzey yamaçlarından doğup, Karadeniz’e
dökülen akarsular hem dere niteliğinde olup boyları kısa, hem de su toplama havzaları
küçüktür. Fakat bu akarsular iklimin nemli-yağışlı olması, yer altı su kaynaklarının zengin
olması nedeni ile yazın kurumazlar. Havzanın önemli dereleri şunlardır:
Derin Geçit Deresi: limanköy Platosu ile Demirköy Platosunu birbirinden ayıran
çöküntü üzerinde akmaktadır.
Bulanık Dere: Demirköy Platosunun ortasından geçtikten sonra, İğneada’nın
güneyinden denize dökülmektedir.
Pabuç Dere (Kazan Dere): mahya Dağı’nın güney yamaçlarından doğmakta ve
Kıyıköy önlerinde Karadeniz’e dökülmektedir. Suları bol ve temizdir.
Rezve Deresi: Dereköy yakınlarından doğar, doğuya yönelerek Bulgaristan-Türkiye
sınırını oluşturacak şekilde akar. Genellikle dar bir vadiden akan derenin suları boldur.
Kırklareli sınırları içerisindeki doğal göller Yıldız Dağlarının doğusunda, Demirköyİğneada dolaylarında toplanmıştır. Söz konusu göller aşağıda verilmiştir:
Erikli Gölü: İğneada’nın kuzeyinde yer alan göl 15-20 metrelik bir mesafede
Karadeniz’e paralel uzanmaktadır. Hemen hemen deniz seviyesinde olan bu gölün çevresi
sazlık ve bataklıktır. Suları kış aylarında kuzey yönünden oluşan bir açıklıkla Karadeniz’ e
bağlanmaktadır. Yaz aylarında ise denizle olan bağlantı, kum yığınları ile tekrar
kapanmaktadır.
Kocagöl (Mert Gölü): Kış aylarında kuzeyden Karadeniz’e bağlantısı olan Mert
Gölü’nün, deniz ile irtibatı yaz aylarında kesilmekte, ancak Deringeçit Deresi Mert Gölü’nü
beslemektedir. Gölün çevresi bataklık ve sazlık olup, bu bölümün hemen ardında ormanlık
alan başlamaktadır.
Saka Gölü: Mert Gölünün güneyinde yer almaktadır.
Bölgede Hamam ve Pedina ismini alan iki göl daha mevcuttur.
84
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Bölgede bulunan doğal göllerin hepsi projeye konu çalışma alanına uzak mesafededir.
Kırklareli ilinde yer alan barajlar Kayalıköy, Kırklareli ve Armağan barajlarıdır. İlde
yer alan barajlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.
Tablo 32. Kırklareli İlinde yer alan Barajlar
Kayalıköy Barajı
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl hacmi
Normal su kotunda göl alanı
Sulama alanı, içmesuyu
Kırklareli Barajı
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl hacmi
Normal su kotunda göl alanı
Sulama alanı, içmesuyu
Armağan Barajı
Kırklareli İlinin 14 km
kuzeybatısında
Teke Deresi
Sulama + Taşkın koruma +
İçme Suyu
1975 - 1986
Toprak+Kaya Dolgu
1,53 hm3
68,7 m
149,86 hm3
10,186 km2
15 957 ha,
5,96 hm3/yıl
Edirne İline + 0,49 hm3/yıl
Kırklareli İline
Kırklareli İl merkezinin 5km
doğusunda
Şeytandere
Sulama + Taşkın koruma +
İçme Suyu
1985 - 1997
Kil çekirdek kaya dolgu
1,46 hm3
67,5 m
113,31 hm3
5,98 km2
13 679 ha,
10,70 hm3/yıl
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı
Gövde dolgu tipi
Gövde hacmi
Yükseklik (talvegden)
Normal su kotunda göl hacmi
Normal su kotunda göl alanı
Kırklareli İli Armağan Köyü
kuzeydoğusu
Kocadere
Sulama (Kırklareli Barajına
derive)
1986 - 1998
Kil çekirdek kaya dolgu
1,50 hm3
57,5 m
51,50 hm3
3,05 km2
Sulama alanı
590 ha
Barajın Yeri
Akarsuyu
Amacı
Kaynak: DSİ 11. Bölge Genel Müdürlüğü
Bu barajların dışında ilde sulama amaçlı kullanılan Dolhan Göleti, Sofuhalil Göleti,
Sarıcaali Göleti, Ahmetbey Göleti, Turgutbey Göleti ve Sergen Göleti ile hem sulama hem de
içme suyu kullanımı amaçlı Üsküp Göleti bulunmaktadır.
85
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Dolhan Göleti: 1,09 hm3 depolama hacmine sahip, yaklaşık 172 hektarlık alanın
sulanması için inşa edilmiş bir gölettir.
Sofuhalil Göleti: Babaeski ilçesinin merkezinin 9 km kuzeydoğusunda yer almakta
olup Kuru Dere üzerine kurulmuştur. 0,50 hm3 depolama hacmine sahip olan gölet yaklaşık
56 hektarlık alanı sulamaktadır.
Sarıcaali Göleti: Lüleburgaz ilçesinin Sarıcaali köyünün 1,5 km güneybatısında yer
alan gölet Taşköprü Deresi üzerine inşa edilmiş olup yaklaşık 128 hektarlık alanı
sulamaktadır.
Ahmetbey Göleti: Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey kasabasının 3,5 km kuzeydoğusunda
yer alan gölet Çeşme Deresi üzerine inşa edilmiş olup 0,87 hm3 depolama hacmi ile 61
hektarlık alanı sulamaktadır.
Turgutbey Göleti: 0,39 hm3 depolama hacmine sahip, yaklaşık 42 hektarlık alanın
sulanması için inşa edilmiş bir gölettir.
Sergen Göleti: 1,04 hm3 depolama hacmine sahip, yaklaşık 341 hektarlık alanın
sulanması için inşa edilmiş bir gölettir.
Üsküp Göleti: Kırklareli ilinin Merkez ilçesi Üsküp bucağının 3 km kuzeydoğusunda
yer alan gölet Üsküp Deresi üzerine inşa edilmiş olup 1,24 hm3 depolama hacmi ile 166
hektarlık alanı sulamaktadır. Ayrıca göletten 0,05 hm3/yıl içme suyu sağlanmaktadır.
4.5.2. Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre Konumu
Proje alanı içerisinde ve çevresinde yapılan gözlemlere dayanarak alan içerisinde
herhangi bir yüksek debili akarsu, göl, gölet ve baraj bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın akar dere, alanın kuş uçuşu yaklaşık 475 m kuzeybatısında yer
alan Derin Dere’dir.
Proje alanı çevresinde mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere niteliğindeki dere
yatakları bulunmaktadır. Alanın kuş uçuşu yaklaşık 50 m güneydoğusundan kuru dere
niteliğindeki Sayvan Deresi ile 175 m güneybatısından Menekşe Deresi geçmektedir. Ayrıca
sahanın güney sınırında Menekşe Deresine bağlanan bir kuru dere yatağı geçmektedir.
Proje alanının çevresinde bulunan su yüzeyleri ve proje alanına mesafeleri aşağıdaki
haritada verilmiştir. Ayrıca alan çevresinde bulunan su yüzeylerinin çalışma alanına mesafesi
tablo halinde sunulmuştur.
86
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 33. Proje Alanının Çevresinde Yer Alan Su Yüzeylerine Mesafesi
Su Yüzeyi
Tozaklı Deresi
Kaynarlı Deresi
Sulucak Deresi
Anaçay
Tozaklı Göleti
Evciler Göleti
Üsküp Göleti
Topcuköy Göleti
Sergen Göleti
Çayırdere Barajı (inşa aşamasında)
Kırklareli Barajı
Uzaklık
7 km
6 km
11 km
21,5 km
9 km
13 km
14 km
16 km
7 km
6 km
11 km
Yapılan toz hesaplamaları sonucunda söz konusu yüzey sularının faaliyetten
etkilenmeyeceği tahmin edilmektedir.
87
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje Alanı
İnşa Aşamasında Olan Barajlar
İşletmede Olan Barajlar
Havza Sınırı
Şekil 18. Proje Alanı Çevresi Su Yüzeylerini Gösterir Harita
88
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.5.3. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, Kullanma,
Sulama Suyu, Su Ürünleri İstihsali, Ulaşım, Turizm, Elektrik Üretimi, Diğer
Kullanımlar)
Personel kullanımı için gerekli su ihtiyacı ile ocak içi bağlantı yollarında kullanılacak
su ihtiyacı firmaya ait çimento fabrikasının yer altı suyu kuyularından temin edilecektir.
Çimento fabrikası kuyularına ait DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeraltısuyu kullanma
belgesi ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21). Söz konusu kuyulara ölçüm sistemleri
takılmış ve yeraltısuyu kullanma belgeleri yeniden düzenlenmiştir.
Proje alanı içerisinde kaynak (pınar) bulunmamaktadır.
Projeye konu alana ait “Hidrojeoloji Raporu” ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK
19). Hidrojeoloji raporuna göre projeye konu alana 1,92 km mesafede Pınarhisar ilçe
merkezinde, Y:542983-X:4608693 koordinatlarında, 187 m kotunda, yaklaşık 32 lt/sn debide
akan Pınarhisar Parkiçi Kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaktan pompalar yardımıyla su 3 adet
toplam 1000 tonluk depoya basılmakta ve depolardan ilçeye verilmektedir. Proje alanına 3,04
km mesafede, Kaynarca Belde merkezinde, Y: 539115, X:4612258 koordinatında, 188 m
kotunda bulunan Kaynarca kaynağı beldenin su ihtiyacını karşılamaktadır. Proje alanına 6,26
km mesafede bulunan Akören Kaynağı, Y:545193-X:4616634 koordinatlarında, 335 m
kotundadır. Bu kaynaktan pompa yardımıyla su Akören Köyü’ne basılmaktadır.
Proje alanına en yakın akar dere, alanın kuş uçuşu yaklaşık 475 m kuzeybatısında yer
alan Derin Dere’dir.
Proje alanı çevresinde mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere niteliğindeki dere
yatakları bulunmaktadır. Alanın kuş uçuşu yaklaşık 50 m güneydoğusundan kuru dere
niteliğindeki Sayvan Deresi ile 175 m güneybatısından Menekşe Deresi geçmektedir. Ayrıca
sahanın güney sınırında Menekşe Deresine bağlanan bir kuru dere yatağı geçmektedir.
Bunların dışında projeye konu alanın kuş uçuşu yaklaşık 8 km kuzeyinde inşa halinde
Çayırdere barajı bulunmaktadır. Kocadere üzerine kurulmakta olan bu barajın sulama amaçlı
kullanılması planlanmaktadır.
Proje alanı içerisinde ve çevresinde yer alan kuru dere yataklarına pasa, hafriyat vb.
malzeme atılmayacak ve dere yataklarının doğal hallerine müdahale edilmeyecektir.
Kırklareli ilinin içme ve kullanma suyu 2011 yılında %95 oranında, yüzeysel su
kaynağı olan Kırklareli Barajından sağlanmıştır. Barajın dip savak yapısından alınan su,
motopomplar ile arıtma tesislerine pompalanmaktadır. Bu iki nokta arasında isale hattı toplam
2700 m uzunluğundadır. Kırklareli Barajı dışında kullanma suyu olarak su şebekesine verilen
ve kaoasiteleri yaklaşık 10 lt/sn olan Bademlik Mahallesi, Karahıdır Mahallesi, Pınar
Mahallesi ve Karaca İbrahim Mahallesi su kuyuları bulunmaktadır. ayrıca kentte mahalle
çeşmelerinin kullanımı da yaygındır. İlde arıtma tesisinin kapasitesi 300 lt/sn olup ilin %95
oranında su ihtiyacı buradan karşılanmaktadır.
Pınarhisar ilçesinin içme suyu temini ana kaynaktan yapılmaktadır. Ana kaynak debisi
30 lt/sn’dir. Ayrıca 3 adet derin kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların debileri 4 lt/sn ile 10
lt/sn’dir. İlçede toplam içme suyu şebekesinin uzunluğu 70 km’dir.
89
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanı yakın çevresinde içme suyu isahale hattı bulunmamaktadır.
Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Kayalıköy Barajı ile Kırklareli Barajı sulama,
taşkın koruma ve içme suyu amaçlı kullanılırken, Armağan Barajı sulama amaçlı
kullanılmaktadır. Ayrıca ilde bulunan göletlerden Üsküp Göleti içme suyu temini ve sulama
amaçlı kullanılırken, Dolhan G., Sofuhalil G., Sarıcaali G., Ahmetbey G., Turgutbey G. Ve
Sergen G. Sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Proje alanı içerisinde içme suyu, ulaşım, turizm, elektrik üretimi amaçlı su yüzeyi
bulunmamaktadır.
4.5.4. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Hidrolojik Etkiler ve
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
Proje alanında cevher yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde sıyrılabilir nitelikte
üst örtü tabakası bulunmamaktadır. Ayrıca alanda üretim faaliyetleri esnasında kullanıma
uygun olmayan malzeme çıkması durumunda, bu malzeme proje alanının mücavirinde
bulunan firmaya ait 34240 ve 50150 nolu saha içerisndeki pasa döküm alanında
depolanacaktır.
Faaliyet alanında dere yataklarına her türlü malzeme akışını önlemeye yönelik gerekli
tedbirler uygulanacaktır.
Alanda gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında yüzey ve yer altı sularına olumsuz
etkide bulunabilecek tüm kirletici unsurlar ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Faaliyet
alanında basamaklar oluşturularak üretim gerçekleştirilecektir. Basamak yükseklikleri,
basamak genişlikleri ve genel şev açısı basamakların kaymadan durmasını sağlayacak şekilde
düzenlenecektir. Alanda yapılacak üretim faaliyetleri esnasında kazı taban kotunun altına
inilmeyecektir.
Yağış sularının üretim alanına gelmesini engellemek amacıyla en üst kotlarda yaklaşık
% 0,5–1,0 eğimli, çevirici-akıtıcı kanal yapılacaktır. Bu sayede çevirici kanaldan akacak olan
yağış sularının topraktaki infiltrasyon süresi uzatılacağı gibi üretim nedeniyle açılan alandan
malzemenin yağış etkisiyle sürüklenmesi önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca çevirici kanala
girmesi engellenemeyen ve üretim alanına düşen yağış sularının erozyon etkisini azaltmak
amacıyla basamaklar şevlere doğru % 0,5-1,0 eğimli olarak yapılacaktır. Böylece üst
kotlardan alt kotlara doğru akışa geçecek olan yağış suları her basamaktaki içe doğru % 0,51,0’lik eğimin etkisiyle kendisine topografyaya paralel bir akış kanalı oluşturacaktır. Böylece
faaliyet alanında oluşabilecek suyun yüzey erozyonu etkisi en aza indirilmeye çalışılacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamasında alan çevresinde bulunan sürekli veya mevsimlik
akış gösteren dere yataklarına katı veya sıvı atık atılmayacak, dere yataklarına pasa veya
malzeme doldurulmayacak, dere yataklarından malzeme temin edilmeyecek ve dere
yataklarının doğal akışları değiştirilmeyecektir.
Proje alanı yakınından geçen yüzeysel su kaynakları üzerinde yol geçişi sağlanması
durumunda uygun kesitte sanat yapısı yapılarak geçiş sağlanacak ve bu konuda Bölge
Müdürlüğü’nden izin alınacaktır ve 09.09.2006 tarih ve 26284 sayı ile yürürlüğe giren “Dere
Yatakları ve Taşkınlar” adı ile yayımlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi’ne
uyulacaktır.
90
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Projeye konu alanda yapılacak faaliyetler kapsamında yürürlükteki yönetmeliklere ve
dosyada verilen taahhütlere uyulacaktır.
Yapılacak çalışmalar sırasında ve sonrasında proje alanının çevresinde bulunan akar
ve kuru dere yataklarına müdahale edilmeyecek, herhangi bir atık, pasa vb. madde
bırakılmayacak ve atık su deşarjı olmayacaktır. İşletme faaliyete kapandıktan sonra ve işletme
esnasında herhangi bir yan ürün oluşmadığından civarda yer alan kuru dere yataklarına
herhangi bir etki, katkı veya madde karışımı söz konusu olmayacaktır.
4.6. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler
4.6.1. Bölgesel ve Proje Alanı Meteorolojik ve İklimsel Özellikler
Projenin Adı: Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi, Limak Batı Çimento San. ve Tic. AŞ.
Tarafından İşletilmesi Planlanan 200901721 Kalker Ocağı
Marmara Bölgesi’nin Istranca Dağları ile Ergene Ovası Bölümünde yer alan Kırklareli
ilinde genellikle karasal iklim hüküm sürer. İlin iklimi yörelere göre farklılık gösterir. Yıldız
Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür ve bu bölgede yazlar serin
kışlar soğuktur. Denizden uzak iç kesimlerde karasal iklim görülmekte olup yaz ve kış
mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı yüksektir. İç kesimler her mevsim yağış almakla birlikte
yıllık yağış miktarı kıyı kesimlere göre oldukça azdır. Bu bölgelerde yıllık sıcaklık ortalaması
13,1 ºC, m2’ye düşen yağış ortalaması ise 560 mm dolaylarındadır.
Projeye konu sahanın bulunduğu bölgenin iklimsel özellikleri incelenirken, bölgenin
iklimsel özeliklerini en iyi yansıtan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklareli Meteoroloji
İstasyonu uzun süreli rasat verilerine dayalı 1960–2012 yıllarını kapsayan Meteorolojik
Bülten verileri kullanılmıştır.
1. Bölgenin Basınç Dağılımı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960-2012 yılları arası 46 yıllık rasat verilerine göre
ortalama basıncın yıllık ortalama değeri 988,8 hPa’dır. Yıllık maksimum basınç Ocak ayında
tespit edilmiş olup, 1015,2 hPa’dır. Yıllık minimum basınç 957,5 hPa olarak belirlenmiş olup
Ocak ayında gözlemlenmiştir.
91
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 34. Basınç Dağılımı (hPa)
Ocak
Ortalama Basınç
(hPa)
991,2
Maksimum Basınç
(hPa)
1015,2
Minimum Basınç
(hPa)
957,5
Şubat
989,7
1012,8
962,7
Mart
988,9
1013,1
962,4
AYLAR
Nisan
986,3
1004,3
965,1
Mayıs
987,1
998,9
972,4
Haziran
986,5
997,9
972,7
Temmuz
986,1
996,1
973,7
Ağustos
986,9
996,2
974,3
Eylül
989,2
1003,2
971
Ekim
991,5
1005,5
971,6
Kasım
991,3
1007,1
968,8
Aralık
990,9
1014,6
959,7
YILLIK
988,8
1015,2
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
957,5
Şekil 19. Aylık Basınç (hPa) Değerleri Grafiği.
2. Bölgenin Sıcaklık Dağılımı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960-2012 yılları arası rasat verilerine göre yıllık
ortalama sıcaklık 13,2 Cº , yıllık maksimum sıcaklık Temmuz ayında tespit edilmiş olup, 42,5
Cº’dir. Yıllık minimum sıcaklık ise -15,8 Cº olarak belirlenmiş olup Ocak ayında
gözlemlenmiştir.
92
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 35. Sıcaklık Dağılımı (°C)
Ocak
Ortalama Sıcaklık
(°C)
2,8
Şubat
3,9
21
-15
Mart
6,8
25,7
-11,8
AYLAR
Maksimum Sıcaklık
(°C)
18,1
Minimum Sıcaklık
(°C)
-15,8
Nisan
12
29,4
-3
Mayıs
17,2
36
1,4
Haziran
21,6
39,8
5,8
Temmuz
23,9
42,5
8,8
Ağustos
23,2
40,4
8,7
Eylül
19,2
37
3
Ekim
13,9
37,4
-3,4
Kasım
8,9
33,4
-7,2
Aralık
5
21,6
-11,1
YILLIK
13,2
42,5
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu, 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
-15,8
Şekil 20. Aylık Sıcaklık (°C) Dağılımı Grafiği
3. Bölgenin Yağış Dağılımı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar rasat verilerinde tespit edilen ortalama
yıllık toplam yağış 561,3 mm olarak ölçülmüştür. Günlük maksimum yağış miktarı 128,3 mm
ile Mart ayında kaydedilmiştir.
93
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 36. Yağış Dağılımı
Ocak
Ortalama Toplam Yağış Miktarı
(mm)
60,1
Şubat
47,8
56,1
Mart
48,4
128,3
AYLAR
Günlük Maksimum Miktarı
(mm)
91,5
Nisan
44
39,7
Mayıs
49,9
57,4
Haziran
47,1
55,2
Temmuz
26,8
74,9
Ağustos
21,6
50,2
Eylül
33,4
71,4
Ekim
49,3
84,8
Kasım
62
57,1
Aralık
70,9
82
YILLIK
561,3
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
128,3
Şekil 21. Yağış Dağılımı Grafiği
4. Standart Zamanlarda Gözlenen En Büyük Yağış Değerleri ve Tekerrür Grafikleri
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar rasat verilerine göre yağış-şiddet-tekerrür
eğrileri grafiğinde 100 yıllık 24 saat yağış değerleri dikkate alındığında toplam yağış miktarı
85,6 mm olarak tespit edilmiştir.
Proje alanında üretim faaliyetleri sırasında yukarıdaki yağış değerleri dikkate alınarak
uygun çalışma yapılacaktır.
Kırklareli İli için Olağanüstü Meteorolojik Olaylar (FEVK) bilgileri de dikkate
alınarak projenin inşaat ve faaliyetler sırasında dikkat edilecktir.
94
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5. Bölgenin Nem Dağılımı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar rasat verilerine göre tespit edilen yıllık
ortalama nispi nem % 69,7’dir. Bölgede minimum nispi nem ise % 10 ile Kasım ayında tespit
edilmiştir.
Tablo 37. Nispi Nem Dağılımı
Ortalama Nispi Nem
Minimum Nispi Nem
(%)
(%)
78,6
20
Ocak
76,2
17
Şubat
73
12
Mart
67,9
18
Nisan
65,2
20
Mayıs
61,2
14
Haziran
58,6
15
Temmuz
60,4
14
Ağustos
64,8
13
Eylül
72,6
14
Ekim
77,6
10
Kasım
80,2
16
Aralık
YILLIK
69,7
10
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
AYLAR
Şekil 22. Bağıl Nemin Aylara Göre Değişimi
6. Bölgenin Buharlaşma Durumu
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 yılları arası verilerine göre bölgede tespit
edilen yıllık ortalama açık yüzey buharlaşması 1041,8 mm olup, günlük maksimum açık
yüzey buharlaşması 15 mm ile Haziran ayında gözlenmiştir.
95
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 38. Buharlaşma Dağılımı Tablosu
Ortalama Açık Yüzey
Günlük Maksimum Açık Yüzey
Buharlaşması ( mm )
Buharlaşması (mm )
Ocak
Şubat
6,6
6,8
Mart
90,7
8
Nisan
137,5
10,9
Mayıs
174,1
15
Haziran
208,2
14
Temmuz
194,8
13,7
Ağustos
130,9
13,2
Eylül
73,4
6,7
Ekim
22,5
5
Kasım
3,1
5,4
Aralık
YILLIK
1041,8
15
Kaynak:MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
AYLAR
Şekil 23. Buharlaşma Dağılımı Grafiği
7. Bölgenin Sayılı Günler Dağılımı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 yılları arasındaki verilere göre ilde
ortalama kar yağışlı gün sayısı toplam 15,8 gün, ortalama kar örtülü günler sayısı toplam 6,5
gün, ortalama sisli günler sayısı toplam 15,1 gün, ortalama dolulu günler sayısı 2 gün,
ortalama kırağılı günler sayısı toplamı 30,7 gün ve ortalama orajlı günler sayısı 23 gündür.
96
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 39. Sayılı Günler Dağılımı Tablosu
Ortalama
Ortalama kar
Ortalama
Ortalama
kar yağışlı
örtülü günler
sisli günler
dolulu günler
günler sayısı
sayısı
sayısı
sayısı
4,9
2,9
3,8
0,2
Ocak
4,1
1,4
2,1
0,1
Şubat
2,7
0,8
1,4
0,2
Mart
0,4
0
0,6
0,5
Nisan
0,2
0,3
Mayıs
0,1
0,4
Haziran
0
0,1
Temmuz
0
0,1
Ağustos
0,1
0
Eylül
0,1
0,7
0
Ekim
0,8
0,1
2,6
0
Kasım
2,8
1,3
3,5
0,1
Aralık
YILLIK
15,8
6,5
15,1
2
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
AYLAR
Ortalama
kırağılı
günler sayısı
8
6,2
4,9
1
0,4
3,7
6,5
30,7
Ortalama
orajlı günler
sayısı
0,7
0,6
0,6
2
4
4,9
3,6
2,3
1,7
1
0,9
0,7
23
Şekil 24. Sayılı Günler Grafiği.
Maksimum Kar Kalınlığı
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu verilerine göre maksimum kar kalınlığı 30 cm olarak
Kasım ayında gözlenmiştir.
97
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 40. Maksimum Kar Kalınlığı Tablosu
Maksimum Kar Kalınlığı
( cm )
27
Ocak
28
Şubat
24
Mart
1
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
30
Kasım
17
Aralık
YILLIK
30
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
AYLAR
Şekil 25. Maksimum Kar Kalınlığı Grafiği.
8. Bölgenin Rüzgar Dağılımı (Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgâr Yönü Dağılımı; Yönlere
Göre Rüzgâr Hızı; Aylık Ortalama Rüzgâr Hızı Dağılımı Grafiği; En Hızlı Esen
Rüzgâr Yön ve Hızı, Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Gün Sayısı)
Kırklareli Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar verilerine göre ildeki 1. derecede hâkim
rüzgâr yönü Kuzeydoğu (NE), 2.derece hâkim rüzgâr yönü Doğu-Kuzeydoğu (ENE), 3.derece
hâkim rüzgâr yönü Doğu (E), 4.derece hâkim rüzgâr yönü ise kuzeybatı (NW) dır.
.
98
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 41. Yönlere Göre Rüzgârın Aylık, Mevsimlik ve Yıllık Esme Sayılarının Dağılımları
ESME SAYILARI TOPLAMI
Rüzgar Yönü
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
N
1837
2028
1660
1192
1234
1702
2001
2153
2134
1463
1373
1800
20577
4086
5856
4970
5665
NNE
2234
1824
1759
1402
1545
1908
2554
2728
2240
2218
1512
1834
23758
4706
7190
5970
5892
NE
7159
6017
5600
4675
4909
4993
6699
6459
6739
7260
6281
6162
72953
15184
18151
20280
19338
ENE
3733
3318
4025
3075
3601
3761
4778
4501
4527
4248
3711
3313
46591
10701
13040
12486
10364
E
3819
3299
4221
3837
3998
3220
4127
4438
4027
4328
3411
3545
46270
12056
11785
11766
10663
ESE
1745
1852
1630
1709
1816
1505
1201
1267
1213
1125
1633
1846
18542
5155
3973
3971
5443
SE
1754
1746
1879
2030
2209
2004
1980
1608
1289
1277
1547
2290
21613
6118
5592
4113
5790
SSE
947
1133
1301
1484
1371
1012
619
652
705
750
1221
1071
12266
4156
2283
2676
3151
S
1403
1778
1969
2320
1758
1206
729
651
878
1168
1655
1823
17338
6047
2586
3701
5004
SSW
799
679
972
1052
951
627
370
346
478
630
961
795
8660
2975
1343
2069
2273
SW
1610
2086
2424
3069
2329
1529
813
884
1227
1485
1562
1561
20579
7822
3226
4274
5257
WSW
336
367
542
789
578
469
310
320
353
382
401
388
5235
1909
1099
1136
1091
W
710
807
1066
1098
1240
1195
681
627
785
606
681
670
10166
3404
2503
2072
2187
WNW
878
635
796
790
984
1083
1073
808
823
661
681
832
10044
2570
2964
2165
2345
NW
2104
1729
1870
1865
1962
2810
2711
2131
2295
1879
1488
1885
24729
5697
7652
5662
5718
1218
899
1124
916
984
1141
1373
NNW
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
1474
1099
1037
969
1204
13438
3024
3988
3105
3321
99
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 26. Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
Mevsimlik rüzgar esme sayıları ve esme hızları diyağramları aşağıda sunulmuştur.
İlkbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı
Yaz Mevsimi Rüzgar Diyagramı
100
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sonbahar Mevsimi Rüzgar Diyagramı
Kış Mevsimi Rüzgar Diyagramı
Şekil 27. Mevsimlik esme sayısı grafiği
101
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 28. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları
102
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 28. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramları
103
(devam)
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 42. Yıllık Esme Hızları Dağılımları (m/sec)
ORTALAMA RÜZGAR HIZLARI
Rüzgar Yönü
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
N
2,2
2,3
2,2
1,8
1,6
1,8
1,8
1,8
1,8
2
1,9
2,1
1,9
NNE
2,6
2,6
2,4
2,1
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
2,2
2
2,1
2,1
NE
2,6
2,6
2,5
2,3
2
2
1,9
2
2,1
2,3
2,2
2,5
2,3
ENE
2,3
2,3
2,4
2,2
2
2,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
E
1,6
1,6
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
ESE
1,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,7
1,8
SE
1,8
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,7
1,7
1,9
1,8
SSE
2,2
2,2
2
2,2
2
2
1,8
1,8
1,7
1,8
2,1
2,1
2,0
S
2,2
2,4
2,2
2,3
2
1,9
1,7
1,7
1,9
2,1
2,2
2,2
2,1
SSW
2,4
2,5
2,7
2,8
2,3
2,3
1,8
1,9
1,9
2,3
2,3
2,5
2,3
SW
2,2
2,2
2,3
2,3
2,1
1,9
1,8
1,7
1,9
2,1
1,9
2,4
2,1
WSW
1,9
2
2
2,4
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,8
1,7
1,8
2,0
W
1,8
2
2
1,9
1,8
1,8
1,7
1,8
1,8
1,6
1,5
1,6
1,8
WNW
2,1
2,3
2,1
2,5
2,2
2,4
2,2
2,3
2,1
2
2
2
2,2
NW
2,3
2,1
2,1
2
1,8
1,9
2
2
2
2
1,9
2,3
2,0
NNW
2,6
2,7
2,5
2,1
2
2,1
2
2,2
2,1
2,2
2,1
2,3
2,2
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değeri)
104
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 29. Esme Hızlarına Göre Yıllık Rüzgar Diyagramı
Kuvvetli Rüzgarlı ve Fırtınalı Günler Dağılımı
1960–2012 yılları arasında Kırklareli Meteoroloji İstasyonu kayıtlarından elde edilen
veriler doğrultusunda, rasat süresi boyunca en hızlı esen rüzgârın batı-kuzeybatı rüzgârları
olduğu ve hızının 33,0 m/s Ağustos ayında ulaştığı kaydedilmiştir. Yıllık ortalama rüzgar hızı
ise 1,8 m/sec’ tır.
Tablo 43. Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Günler Tablosu
Ortalama
Maksimum
Rüzgar
Rüzgar Yönü
Hızları
Ocak
2,1
NNE
Şubat
2,1
NNE
Mart
2,1
S
Nisan
1,9
WNW
Mayıs
1,6
W
Haziran
1,6
WNW
Temmuz
1,6
WNW
Ağustos
1,6
WNW
Eylül
1,7
NNW
Ekim
1,8
NNE
Kasım
1,8
N
Aralık
2
NNE
Yıllık
1,8
WNW
Kaynak: MGM (Kırklareli Meteoroloji İstasyonu 1960–2012 Yılı Rasat Değerleri)
105
Maksimum
Rüzgar Hızı
31,3
27,4
26,9
26,9
23,4
25,1
25,0
33,0
24,8
26,0
25,4
25,9
33,0
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 30. Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızı Dağılımı Grafiği
Ortalama Fırtınalı Fırtınalı ve Ortalama Kuvvetli Günler
Bölgenin ortalama frtılanı gün sayısı 10,5 ve ortalama kuvvetli rüzgarlı günler sayısı
ise 46,7 gündür.
Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı
1,7
1,5
1,2
0,9
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
1
0,9
1,4
10,5
Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı
4,2
4,4
5
4,4
3,1
3,5
3,7
3,4
3,6
3,9
3,2
4,3
46,7
106
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 31. Ortalama Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı Grafiği
Hava Kalitesi Modelleme Çalışması Özeti
Hava kalitesi modelleme çalışmasında USEPA tarafından geliştirilmiş AERMOD
View programı kullanılmıştır. AERMOD, doğrusal, kararlı hal Plume modellemesidir.
AERMOD Modelleme sistemi, birçok farklı kaynak tipinde uygulanabilmektedir. Örnek
olarak noktasal, hacimsel ve alansal kaynak tipleri verilebilmektedir.
Modelleme çalışması kalker ocağı işletmesinde kapasite artışı sonrasında oluşması
muhtemel hava kirliliğinin tahmin edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, tesis
faaliyetlerinden kaynaklanan PM (Partikül Madde - Toz) kirletici parametresi modellenmiştir.
Modelleme raporunda kullanılacak meteorolojik veri setini seçimi için Kırklareli
Meteoroloji İstasyonu 53 yıllık rasat verileri ile son 10 yıllık rüzgar esme sayıları
karşılaştırılmış ve 2010 yılı referans yıl olarak seçilmiştir. Uzun yıllar meteorolojik esme
sayıları rüzgar gülü ve 2010 yılına ait esme sayıları rüzgar gülü Şekil 35’te sunulmuştur.
Uzun Yıllar Esme Sayıları Grafiği
2010 Yılı Esme Sayıları Grafiği
Şekil 32. Uzun Yıllar ve 2010 Yılı Esme Sayıları Dağılımı
107
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Modelleme çalışmasında kullanılan veri seti ve ait olduğu meteoroloji istasyonları
aşağıda belirtilmiştir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Saatlik rüzgar hız ve yönleri - Kırklareli Meteoroloji İstasyonu-2010
Saatlik sıcaklık verileri - Kırklareli Meteoroloji İstasyonu-2010
Güneşlenme şiddetleri - Kırklareli Meteoroloji İstasyonu-2010
Saatlik Bulutluluk Verileri - Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu-2010
Bulut Taban Yükseklikleri - Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu-2010
Saatlik Nem Verileri - Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu-2010
Saatlik Basınç Verileri - Kırklareli Meteoroloji İstasyonu-2010
Sondaj Verileri - İstanbul Meteoroloji İstasyonu-2010
Hava kalitesi modelleme çalışması 2 farklı durum için yapılmıştır;
 1. Modelleme : Ocak Faaliyetleri
 2. Modelleme : Patlatma İşlemi
Proje alanında yapılacak faaliyetler alansal kaynak olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan
üretim ve patlatma toz kütlesel debisi (PM) için modelleme programı saatlik, günlük, aylık ve
yıllık olarak ayrı ayrı çalıştırılmıştır.
Yapılan modelleme çalışması ile kirletici parametreler için UVD (uzun vadeli değer) ve
KVD (Kısa vadeli değer) değerleri model çıktılarından hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler
ile projeye en yakın yerleşim alanını etkilememektedir.
4.6.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Sırasında Yerel ve Bölgesel İklimde
Oluşabilecek Meteorolojik ve İklimsel Etkiler ile Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık,
İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında ve sonrasında meteorolojik
elemanlara herhangi bir etki beklenmemektedir.
4.7. Flora-Fauna
Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında bulunan faaliyet alanı ve civarında flora –
fauna tespitine yönelik olarak Biyolog Firdevs Taştan tarafından 2014-Nisan ayında yapılan
arazi çalışması ile canlıların habitat durumları dikkate alınarak bölgenin flora ve faunası
tanımlanmıştır.
Alanda arazi etüdü sırasında yapılan gözlemler ve Kırklareli İli florasına yönelik
bilgileri içeren TUBİVES (http://tubives.com) doğrultusunda flora listesi oluşturulmuştur.
Ayrıca flora listesi oluşturulurken Türkiye Bitkileri Listesi web sitesinden de yararlanılmıştır
(http://www.bizimbitkiler.org.tr). Bölgenin topoğrafyası, jeolojisi, toprak yapısı ve etkisi
altında bulunduğu iklim çeşitine göre belirlenen bitki türleri Tablo 44’te verilmiştir.
Arazi etüdü sırasında, bölgede bulunan fauna elemanları hareketliliklerinden dolayı
tespit edilememiştir. Ancak arazinin özelliklerine göre hangi canlı gruplarına habitat
olabileceği çeşitli kaynaklar doğrultusunda araştırılmıştır. Bu bağlamda Prof. Dr. Ali
DEMİRSOY’un Türkiye Omurgalıları adlı kitap serisinin, Türkiye Omurgalı Faunasının
108
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması
“Amfibiler”, “Sürüngenler” ve “Memeliler” eserlerine göre tespit edilmiştir. Ayrıca kuşlar
için Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU’NUN “Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi” eserinden
yararlanılmıştır. Bu kaynakların dışında 2011 Yılı Kırklareli İli İl Çevre Durum Raporu ile
Türkiye flora-faunasına yönelik web sayfalarıda kaynak olarak kullanılmıştır.
 Türkiye’nin anonim memelileri (www.tramem.org)
 TUBİTAK-Türkiye Tür Listeleri (www.biltek.tubitak.gov.tr)
Flora ve fauna listeleri, IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği) Kırmızı Listesi kategorileri (www.iucnredlist.org), Bern Sözleşmesi ve 20132014 Merkez Av Komisyonu Kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
4.7.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Flora-Fauna
Flora :
Yurdumuz bitkicoğrafyası açısından incelendiğinde, tamamıyla Holoarktik Kingdom’un
(Palearktik ve Nearktik bölgeleri) içerisinde yer almaktadır. Holoarktik Kingdom’un 3
floristik bölgesi yurdumuzda birleşmektedir. Bunlar,
-
AVRUPA – SİBİRYA (Euro-Siberian) Bölgesi
AKDENİZ (Mediterrannean) Bölgesi
İRAN – TURAN Bölgesi
Şekil 33. Türkiye’nin Flora Bölgeleri ve Grid Kareleme Sistemi (Davis - 1971)
(Açıklamalar: IR-TUR : İran-Turan Flora Bölgesi-(C.A.): İç Anadolu Bölümü- (E.A.): Doğu Anadolu Bölümü-(Mes.):
Mezapotamya, MED : Akdeniz Flora Bölgesi-(W.A): Batı Akdeniz Bölümü- Doğu Akdeniz Bölümü ; (T.): Toros Sahası-(A.):
Amanos Sahası, EUR-SIB. : Avrupa-Sibirya Flora Bölümü-(EUX): Öksin Bölümü-(Col.): Öksin Bölümünün Kolşik Sektörü )
109
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Bölge Avrupa-Sibirya flora bölgesinin Öksin ve Orta Avrupa-Balkan flora bölümleri
etkisi altındadır. Dolayısıyla bölgenin vejetasyonu Avrupa-Sibirya flora bölgesine ait bitki
türlerinden oluşmaktadır.
Proje alanı ve yakın çevresi Davis’in Grid Kareleme (Flora of Turkey and East
Aegean Islands) sistemine göre A1 karesinde yer almaktadır.
Kırklareli İli Marmara Bölgesi’nin Yıldız Dağları Bölümü’nde yer almaktadır.
Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık gösterir. Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde
Karadeniz iklimi görülürken, denizden uzak iç kesimlerde karasal iklim etkilidir. Kışları sert
ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. Ergene Havzasında ve Kırklarelinin Yıldız Dağlarının
güney yamaçlarında Kuru Orman Grubuna ait bitkilere bol miktarda rastlanmaktadır.
Kırklareli Bölgesi bitki örtüsü ve çeşidi yönünden zengindir. Bu doğal bitkiler arasında meşe,
gürgen, kızılçam, karaçam, dişbudak ve seyrek olarak da karaağaç, kızılcık, karaçalı, yabani
armut, akçaağaç, maki cinsinden katran ardıcı bulunmaktadır. Karaçam ve kızılçam gibi
odunsu bitkiler Kırklareli bitki örtüsü ağaçlandırma sırasında dahil edilmişlerdir.
Ergene Havzasının plato denilen yüksek yerlerinde orman kalıntılarına (çalılıklara)
rastlanır. Fakat Ergene Ovasının büyük bir kesimi steptir. Ova ise odunsu bitki denilen
ormanlık alanlardan yoksundur. Ergene havzası antropojen step sahası karakterindedir. Bu
step sahası ormanın tamamen insan eliyle ortadan kaldırılmasıyla meydana gelmiştir. Bu
alanın büyük bir kısmı ağaçsızdır ve tabii step görünümünü verir.
Antropojen step sahasında bitki örtüsü, derin balçık ve marnlı topraklar üzerinde
gelişmiş Bromus ve Festuca meralarının bir karışımından ve dağınık karaçalı (Paliurus spinachristii) öbeklerinden oluşur.
Projeye konu alan Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir.
Proje alanının bulunduğu bölge antropojen step sahası karakterlidir. Bölge vegetasyonunu
daha çok otsu bitkiler oluşturmakta olup bölgede yer yer çalı gruplarına da rastlanmaktadır.
Projeye konu alanda yapılan arazi etüdü ile belirlenen bitki türlerine ait fotoğraflar
aşağıda verilmiştir.
Familya: Euphorbiaceae
Genus: Euphorbia L.
Species:Euphorbia agraria BIEB.
Euphorbia agraria BIEB.
Türkiye Dağılım Haritası
110
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sütleğengiller familyasına ait olan bu tür dağ dorukları, tarlalar ve yol kenarları gibi
habitat alanlarını tercih eden Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinin elementi olan çok yıllık
otsu formda bir bitkidir.
Familya: Asteraceae
Genus: Anthemis L.
Species:Anthemis arvensis L.
Anthemis arvensis L.
Türkiye Dağılım Haritası
Papatyagiller familyasına ait olan tür yol kenarları, ekili alanlar gibi yerlerde yayılış
gösterir. Tek yıllık otsu formda olan tür Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgenin elementidir.
Familya: Linaceae
Genus: Linum L.
Species:Linum austriacum L. subsp. austriacum L.
Linum austriacum L. subsp. austriacum L.
Türkiye Dağılım Haritası
Ketengiller familyasına ait olan tür çok yıllık otsu bir bitki olup tahrip edilmiş step,
nadas tarlalar ve yol kenarları gibi yaşam alanlarını tercih ederler.
111
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Familya: Oleaceae
Genus: Jasminum L.
Species:Jasminum fruticans L.
Jasminum fruticans L.
Türkiye Dağılım Haritası
Zeytingiller familyasına ait olan tür Akdeniz fitocoğrafik bölge elemanıdır. Çok yıllık
çalı yapıda olan tür maki içinde kuru kayalık yerler, Pinus brutia ormanı, meşe çalılığı, kır
kenarları gibi yaşam alanlarını tercih ederler.
112
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Familya: Poaceae
Genus: Brachypodium L.
Species:Brachypodium sylvaticum (HUDSON) P. BEAUV.
Brachypodium sylvaticum (HUDSON) P. BEAUV.
Türkiye Dağılım Haritası
Kalkerli yamaç gibi yerlerde yetişen tür Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinin
elementidir. Çok yıllık otsu yapıda olan tür buğdaygiller familyasına ait bir türdür.
Familya: Corylaceae
Genus: Carpinus L.
Species:Carpinus orientalis MILLER
Carpinus orientalis MILLER
Türkiye Dağılım Haritası
Fındıkgiller familyasına ait olan tür küçük ağaç veya çalı formunda çok yıllık bir
bitkidir.
113
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Familya: Fabaceae
Genus: Vicia L.
Species:Vicia sativa L. subsp. sativa L.
Vicia sativa L. subsp. sativa L.
Türkiye Dağılım Haritası
Baklagiller familyasına ait olan tür kayalık ve kireçtaşlı, tahıl ve nadas tarlaları, çorak
yerlerde yetişmekte olup tek yıllık otsu formdadır.
Familya: Rhamnaceae
Genus: Paliurus MILLER
Species:Paliurus spina-christi MILLER
Paliurus spina-christi MILLER
Türkiye Dağılım Haritası
Cehrigiller familyasına ait tür boğazlar, nehir vadileri ve çorak yerlerde yayılış
gösterirler. Çok yıllık çalı formda olan tür Türkiye’de geniş yayılım alanına sahiptir.
114
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Familya: Liliaceae
Genus: Ornithogalum L.
Species:Ornithogalum narbonense L.
Ornithogalum narbonense L.
Türkiye Dağılım Haritası
Zambakgiller familyasına ait olan tür çok yıllık otsu formdadır. Yamaçlar, kırlar, yol
kenarları ve çorak yerler gibi yaşam alanlarını tercih eden tür Türkiye genelinde yayılış
göstermektedir.
Bölgenin flora listesi alanda 2014-Nisan ayında yapılan arazi çalışması ve Kırklareli
florasına ait kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, türlerin habitat durumlarına göre
alanda bulunma olasılığı göz önünde bulundurularak alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir.
Buna göre alanda 16 familya ve bu familyalara ait 32 tür bitki belirlenmiştir. Alanda bulunan
bitki taksonları, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış gösteren ya da baskı altında olan türler
olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedirler. Dolayısıyla, bu projenin hayata
geçirilmesiyle, kendini tekrar eden habitat özelliği gösteren alanda bulunan geniş
popülasyonlu ve bol bulunuşlu türlerin nesillerinin ortadan kalkması gibi bir tehdit unsuru söz
konusu olmayacaktır.
Floristik listelerdeki familyalar alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Ayrıca her türün,
hangi flora bölgesi elementi olduğu, Türkiye yayılışı, habitatı ve eğer mevcutsa Türkçe adı,
nisbi bolluğu, bulunduğu tehdit sınırı verilmiş, endemik türler ayrıca belirtilmiştir.
Nisbi Bolluk Sınıfarı:
1. Çok Nadir
2. Nadir
3. Nispeten Bol
4. Bol
5. Çok Bol ve Saf Populasyon
Listede Yer Alan Türlerin Fitocoğrafik bölgeleri,
Akd.
:
Akdeniz Bitki Coğrafyası
115
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
Av. Sib
Ir.-Tur.
Gen
D.Akd.
:
:
:
:
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Avrupa-Sibirya Bitki Coğrafyası
İran-Turan Bitki Coğrafyası
Geniş
Doğu Akdeniz
Ayrıca flora listesi Bern Sözleşmesi Ek I listesi ve IUCN’nin Kırmızı Listesi (Red
Data Book) kategorileri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Bern Sözleşmesi;
Bern sözleşmesine göre flora türleri Ek I listesinde koruma altına alınmıştır.
Ek I: Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Flora Türleri
a) Bu bitkilerin kasıtlı olarak kopartılması, toplanması, kesilmesi veya köklenmesi,
b) Bu türlerin elde bulundurulması veya alım satımı
yasaktır.
IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) Kırmızı
Listesi (Red Data Book) 9 kategoride ele alınmıştır.









EX (extinct): Şüpheye yer bırakmayacak delillerle yok olduğu kanıtlanan
EW (extinct in wild): Soyu tükenmiş; ancak diğer alanlarda (yetiştirme veya
sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler
CR (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada
olan türler
EN (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler
VU (vulnerable): (Hassas, zarar görebilir) Vahşi yaşamda soyu tükenme
tehlikesi büyük olan türler
NT (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU,
EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler
LC (least concern): (En düşük derecede tehdit altında) Yaygın bulunan türler
DD (data deficient): Hakkında yeterli bilgi bulunmayan türler
NE (not evaluated): Şimdiye kadar yukarıdaki kriterlere uygunluğu
değerlendirilmemiş türler
Arazi çalışması sırasında yapılan gözlemler ve türlerin alanda habitat durumlarına göre
bulunma olasılığı dikkate alınarak Türkiye Bitkileri Veri Servisi (TUBİVES) ve Prof. Dr.
Ertan TUZLACI’ya ait Türkiye Bitkileri Sözlüğü’nden yararlanılarak flora listesi
hazırlanmıştır.
116
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
Endemizm
Fitocoğrafik Bölge/
Türkiye Dağılımı
Kenarlar, araziler
Yükseklik: 50-1200
---
KB. Türkiye, G.
Anadolu
Kazayağı
Kayalık yamaçlar, otlaklar, kıyılar,
nadas tarlalar
Yükseklik: 80-2300
---
Anadolu
Eryngium
campestre L. var. virens LINK
Bereket dikeni
Orman açıklığı, taşlı tepe yanları,
bozulmuş step, nadas tarlalar,
kumullar
Yükseklik: 0-1800
---
Türkiye
Turgenia latifolia (L.) HOFFM.
Geniş yapraklı
pıtrak
Çorak ve ekili yerler
Yükseklik: 0-3000
---
Türkiye
ASCLEPİADACEAE
İpekotugiller
Seyrek güneşli yerler, kumlu killi
ve kalkerli kayalıklar
Yükseklik: 40-700
---
K. Türkiye,
36.derece D.
Boylamının Batısı
Av. Sib
KB. Anadolu
APİACEAE
Anthriscus caucalis BIEB.
Falcaria vulgaris BERNH.
Vincetoxicum
hirundinaria MEDICUS
Türkçe Adı
Habitat
---
Kırlangıç
kuyruğuotu
Papatyagiller
Achillea
millefolium L. subsp. pannonica
(SCHEELE) HAYEK
Civan perçemi
Kurak taşlık yamaç
Yükseklik: 0-800
---
Papatya
Yolkenarı, ekili alan
Yükseklik:?
---
Saka dikeni
Tarla kenarı, yolkenarı, killi alan,
çakıllık alan
Yükseklik:0-1000
---
Zerdali dikeni
Pinus ormanı, kurak yamaç, nadas
tarla, boş alan
Yükseklik:0-1900
Carduus
acanthoides L. subsp. acanthoide
s L.
Centaurea
solstitialis L. subsp. solstitialis L.
IUCN
Nispi
Bolluk
Bern
---
2
---
*
---
2
---
*
---
3
---
---
2
---
*
A1, A5, A8
---
2
---
*
A1, A2, A6
---
2
---
*
A1, A2, A8, C8
---
3
---
A1, A2, A3, A4, B2
---
2
---
*
A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, B1, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C8, C9
---
2
---
*
Bulunduğu Kareler
Maydanozgiller
ASTERACEAE
Anthemis arvensis L.
Literatür
BİLİMSEL ADI
( Familya,Tür )
Gözlem
Tablo 44. Flora Listesi
---
117
Av. Sib
K. Türkiye, D.
Anadolu
Av. Sib
KB. Anadolu ve O.
Anadolu Çevresi
Türkiye
A1, A2, A3, A5, C3, C5,
C6
A1, A4, A6, A8, A9, B1,
B3, B4, B5, B6, B7, B8,
B9, C2, C3, C4, C5, C6,
C8, C9, C10
A1, A2, A3, A5, A7, B1,
B2, B4, B5, B6, B7, B8,
B9, C2, C3, C4, C5, C6,
C7, C8
A1, A2, A3, A4, A5, A7,
A8, A9, B2, B3, B4, B5,
B6, B7, B8, B9, C2, C3,
C4, C5, C6, C8, C9, C10
*
*
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BİLİMSEL ADI
( Familya,Tür )
Türkçe Adı
Habitat
Taraxacum serotinum (WALDST.
ET KIT.) PORIET
Karahindiba
CORYLACEAE
Fındıkgiller
Carpinus orientalis MILLER
EUPHORBİACEAE
Euphorbia agraria BIEB.
FABACEAE
Medicago lupulina L.
Dorycnium
pentaphyllum SCOP. subsp. herb
aceum (VILL.) ROUY
Vicia sativa L. subsp. sativa L.
LİLİACEAE
Ornithogalum narbonense L.
Ak gürgen
Literatür
(Devam)
Gözlem
Tablo 44. Flora Listesi
Endemizm
Fitocoğrafik Bölge/
Türkiye Dağılımı
Bulunduğu Kareler
IUCN
Nispi
Bolluk
Bern
Kurak alan, step, tarla
Yükseklik: 400-2400
---
Türkiye
A1, A2, A3, A4, A5, A9,
B1, B2, B3, B4, B5, B6,
B8, B10, C2, C3, C5
---
3
---
Karışık yaprak döken ormanlar
( Pinus ile Artvin’de), kalsikol
Yükseklik: 0-1400
---
K. Türkiye, G.
Anadolu
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, B2, C5, C6
---
2
---
*
Dağ
dorukları,
yolkenarları
Yükseklik: 10-1650
---
Av. Sib
KB. Türkiye, B.
Anadolu
A1, A2, C1, C2
---
2
---
*
---
Türkiye
A1, A2, A3, A5, A6, A7,
A8, A9, C2, C6, C8, C9
---
2
---
*
---
KB. Türkiye, K., B.
ve Karasal Anadolu
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, B1, B2, B7,
C2
---
2
---
*
---
Türkiye
A1, A2, A4, A5, B3, B8,
C2, C3, C4, C5, C6, C8
---
3
---
*
---
Akd.
Karasal Anadolu
A1, A2, A4, A5, A6, A8,
A9, B1, B3, B4, B5, B6,
B7, B8, B9, B10, C1, C2,
C3, C4, C5, C6, C7, C8,
C9, C10
---
2
---
*
---
Krd.
Trakya, KB. ve
Bitişik O. Anadolu
A1, A2, B3
---
2
---
*
Sütleğengiller
Sütleğen
tarlalar,
Baklagiller
Yonca
Zehirli yonca
Fiğ
Çalılık, çayırlık, tarlalar, çorak
yerler
Yükseklik: 0-2000
Killi ve kireçtaşı toprakları,
yolkenarları,
kıyılar,
deniz
kenarındaki yamaçlar, maki
Yükseklik: 0-1600
Kayalık ve kireçtaşlı yamaçlar,
tahıl ve nadas tarlaları, çorak yerler
Yükseklik: 0-1600
Zambakgiller
Kurt soğanı
LAMİACEAE
Ballıbabagiller
Lamium
garganicum L. subsp. laevigatum
ARCANGELI
Pürüzsüz dağcıl
ballıbaba
Yamaçlar kırlar yol
çorak yerler
Yükseklik: 0-1300
kenarları,
Pinus ve Abies ormanları, dere
kenarları,
kalkerli
kayalar,
kumullar
Yükseklik:50-2200
118
*
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Origanum
vulgare L. subsp. vulgare L.
LİNACEAE
Linum
austriacum L. subsp. austriacum
L.
OLEACEAE
Jasminum fruticans L.
POACEAE
Brachypodium pinnatum (L.) P.
BEAUV.
Brachypodium
sylvaticum (HUDSON)
P. BEAUV.
Koeleria
lobata (BIEB.)
ROEMER ET SCHULTES
Phalaris paradoxa L.
RHAMNACEAE
Paliurus spina-christi MILLER
Literatür
BİLİMSEL ADI
( Familya,Tür )
(Devam)
Gözlem
Tablo 44. Flora Listesi
Türkçe Adı
Habitat
Endemizm
Fitocoğrafik Bölge/
Türkiye Dağılımı
Bulunduğu Kareler
IUCN
Nispi
Bolluk
Bern
Güveyotu
Kuru tepe ve kayalık yamaç,
kalkerli ve kalkersiz toprak,
konifer veya karışık ormanlar,
maki
Yükseklik:0-250
---
Av. Sib
K. Türkiye
A1, A2, A3, A4, A5, A8,
A9
---
2
---
Tahrip edilmiş step, nadas tarlalar,
yol kenarları
Yükseklik:0-1800
---
K., O. ve D.
Anadolu
A1, A2, A4, A5, A8, A9,
B3, B4, B5, B6, B8, C4,
C5
---
2
---
*
---
Akd.
Türkiye
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A8, A9, B1, B2, B3, B4,
B5, B7, C2, C3, C4, C5,
C6, C7, C8
---
1-2
---
*
---
Av. Sib
KB. Türkiye, Dış
Anadolu
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, A9, B1, B3, B6,
B7, C1, C5, C6, C8
---
2
---
---
Av. Sib
Türkiye
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A9, B1, B2, B3, B4,
B6, B8, B9, C2, C3, C5,
C6, C8, C9
---
2-3
---
---
Akd.
Trakya
A1
---
2
---
*
---
Akd.
Trakya, B., G. ve
GD. Anadolu
A1, A2, A3, A5, B1, C1,
C3, C5, C6, C7, C8, C9
---
2
---
*
---
K., B., G., D., O. ve
GD. Anandolu
A1, A2, A3, A4, A5, A6,
A7, A8, B1, B2, B3, B4,
B7, B8, B9, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8, C9
---
2-3
---
*
Ketenotugiller
Ketenotu
Zeytingiller
Yasemin
Maki içinde kuru kayalık yerler,
Pinus brutia ormanı, meşe çalılığı,
kır kenarları
Yükseklik:0-1500
Buğdaygiller
Yalancı brom
Koru kılcanı
--Başaklı kuş yemi
Gölge olmayan habitatlar, çayırlık
yamaçlar, otlaklar, ve kalkerli
meralar
Yükseklik: 0-2400
Ormanlık yamaçlar (Pinus, Abies ,
Picea, Fagus v.s) fındık çalılığı,
kalkerli yamaç ve geçit
Yükseklik: 10-2440
Kuru taşlı yerler, özellikle kireç
taşında
Yükseklik: 0-1200
Çorak yerler, yol kıyıları
Yükseklik: 0-700
*
*
Cehrigiller
Kara çalı
Boğazlar, nehir vadileri, çorak
yerler
Yükseklik: 0-1400
119
*
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
ROSACEAE
Agrimonia eupatoria L.
Rosa agrestis SAVI
RUBİACEAE
Türkçe Adı
Fitocoğrafik Bölge/
Türkiye Dağılımı
Bulunduğu Kareler
IUCN
Nispi
Bolluk
Bern
A1, A2, A3, A5, A6, A8,
B2, B3, B4, B5, B6, B7,
B9, C1, C3, C4, C5, C6,
C10
A1, A2
---
2
---
*
---
2
---
*
Koyun otu
Yaş çayırlık, dere kenarları
Yükseklik: 0-2300
---
Türkiye
Yaban gülü
---
---
KB. Türkiye
Tepelerde yamaçlar ve kurak taşlı
otlaklar
Yükseklik: 0-1300
---
KB. Türkiye, 36
derecenin Doğusu
A1, A2, A4, A5
---
2
---
*
Kireçtaşlı kayalık yamaçlar, maki
Pinus ve Quercus ormanı, duvarlar
Yükseklik:0-1500
---
Akd.
Trakya, 37.der. D.
Dış Anadolu
A1, A2, A3, A5, B1, C1,
C2, C3, C4, C5, C6
---
2
---
*
A1, A4, A7, A9, B2, B3,
B4, B5, B7, B8, B9, C2,
C3, C6
---
2
---
A1, A2, A3, A6, A7, A8
---
2
---
*
A1, A2, A3, A5, B1, B2,
C1, C2, C3, C4
---
2
---
*
Kökboyasıgiller
---
SANTALACEAE
--Süpürge çalısı
SCROPHULARİACEAE
Sıracaotugiller
Linaria grandiflora DESF.
Nevruz otu
Verbascum phlomoides L.
Sığırkuyruğu
Parentucellia
latifolia (L.)
CARUEL subsp. latifolia (L.)
CARUEL
Endemizm
Gülgiller
Asperula tenella HAUFFEL EX
DEGEN
Osyris alba L.
Habitat
Literatür
BİLİMSEL ADI
( Familya,Tür )
(Devam)
Gözlem
Tablo 44. Flora Listesi
---
Kayalık
kalkerli
yamaçlar,
bozkırlar ve nadas tarlaları
Yükseklik: 730-2250
Çorak yerler, yol kenarları, seyrek
korular
Yükseklik: 0-480
Kayalık kireçtaşı ve volkanik
yamaçlar, çimenlik, ormanlar, tahıl
tarlası
Yükseklik:0-1400
120
---
---
---
İrn.-Tur.
Karasal Anadolu,
Trakya
Av. Sib
KB. Türkiye ve KD.
Anadolu
Akd.
Trakya, Dış
Anadolu
*
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
Flora listesi incelendiği zaman bölgede Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal
Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)’nin kırmızı listesi kategorileri kapsamına giren bir tür
bulunmamaktadır. Bern Sözleşmesi Ek I listesi (Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Flora
Türleri) kapsamında bir bitki türüne rastlanmamıştır.
Fauna :
Türkiye biyocoğrafik açıdan Palearktiğin en zengin ve çeşitlilik gösteren bir ekosistem
bütünüdür. Bu farklı yapı ve zenginlik tüm canlı habitatına yansımıştır. Anadolu ve Trakya,
Palearktik Bölge'nin (kabaca Orta ve Kuzey Asya, Avrupa, Kuzey Afrika) içerisinde yer
aldığı için, bugünkü zoocoğrafik bileşimi ve yapısı Palearktik faunanın bir parçası olarak
görülür. Bununla birlikte, özellikle güneydoğu ve doğu kesimi, kuzeye doğru gittikçe
azalacak şekilde, Oryental (Güney Asya) ve Etiyopya (Afrika) elemanların etkisinde
kalmıştır.
Bölgede antropojenik etkiden dolayı ormanlık alanların az, step alanlarının fazla
olması yaban hayatını olumsuz yönde etkilemiş ve bu alanda daha çok küçük memeliler
yayılış göstermiştir. Alanda yapılan arazi çalışması sırasında fauna türleri hareketliliklerinden
dolayı belirlenememiştir.
National Geographic Türkiye’nin yayımladığı Türkiye’de Küresel Ölçekte Tehlike
Altındaki Türleri gösteren harita aşağıda verilmiştir. IUCN 2008 Küresel Ölçekte Tehlike
Altındaki Türler Listesi’nden Türkiye’de yok olmak üzere tehlike altında ve hassas
kategorisinde 131 hayvan ve alttürü bulunmaktadır.
121
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
Şekil 34. Türkiye’nin Tehlike Altındaki Türleri
122
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
Proje alanı ve yakın çevresi fauna türleri yapılan arazi çalışmasında, proje alanının
özelliğine göre hangi fauna türlerine habitat olabileceği olasılığı dikkate alınarak
belirlenmiştir. Liste oluşturulurken omurgasızlardan omurgalılara ve ilkelden gelişmişe doğru
(iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler) bir sıra izlenmiştir.
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY eserlerinde fauna türlerinin tehlike durumunu WELLS ve
arkadaşlarının (1983) önerdiği biçimde ve IUCN’nin Red Data Book kriterlerini kullanarak
aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır.
E
EX
I
K
nt
O
R
V
: Tehlikede
: Soyu tükenmiş
: Bilinmiyor
: Yetersiz bilinenler
: Yaygın, bol olan ve tehlikede olmayan
: Tehlike dışı
: Nadir
: Tehdit altında; zarar görebilir
Kuş türlerinin belirlenmesinde Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU’nun “Türkiye Kuşları
Kırmızı Listesi (Red Data Book For Birds Of Turkey-2008)” adlı eserinden faydalanılmıştır.
İ. KİZİROĞLU’nun Türkiye kuşları kırmızı listesi’ne göre kuş popülasyonlarının tehlike
durumu iki kategoride ele alınmıştır.
Uluslararası doğal hayatı ve doğal kaynakları koruma birliği ölçütleri;
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
DD
NE
: Şüpheye yer bırakmayacak delillerle yok olduğu kanıtlanan
: Soyu tükenmiş
: Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler
: Vahşi yaşamada soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler
: Hassas, zarar görebilir
: Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR
kategorisine girmeye aday olan türler
: (En düşük derecede tehlike altında olan türler) Yaygın bulunan türler
: Hakkında yeterli veri olmayan türler
: Şimdiye kadar yukarıdaki kriterlere uygunluğu değerlendirilmemiş türler
Türkiye Kuşları Red Data Book ölçütleri;
A
: “A” kategorisine giren türler, kuluçkaladıktan sonra Türkiye’yi terk eden
göçmen türlerden oluşur.



A.1.0 : Şüpheye yer bırakmayacak şekilde yok olan ve artık doğal yaşamda
görülmeyen türlerdir. (IUCN kriterine göre EX)
A.1.1 : Doğal popülasyonları şu anda tükenmiş veya en az son on beş-yirmi
beş yıllık süreçte doğal yaşamda artık görülemeyen, ancak volier, kafes ve
diğer yapay koşullarda yaşamını sürdüren evcilleşmiş, domestik türlerdir.
(IUCN kriterine göre EW.)
A.1.2 : İzlendikleri bölgelerde 1 birey-10 çift (=1-20 birey) ile temsil edilirler.
Bu türlerin soyu büyük ölçüde tükenme tehdidi altında olduğu için mutlaka
korunmaları gereken türlerdir. (IUCN kriterine göre CR.)
123
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.







200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
A.2 : Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey)
arasında değişir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. (IUCN
kriterine göre EN.)
A.3 : Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde
genel olarak 26-250 çift (52-500 birey) arasında değişir. Bunlar da
tükenebilecek duyarlıkta olup, vahşi yaşamda soyu tükenme riski yüksek olan
türlerdir. (IUCN kriterine göre VU.)
A.3.1 : Bu türlerin popülasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır.
Bu türlerin nüfusu da 251-500 çift (502-1000 birey) arasında değişir. (IUCN
kriterlerine göre D (declining))
A.4 : Gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına girmemiş
olmakla birlikte, popülasyonda lokal bir azalma olup, zamanla tükenme tehdidi
altına girmeye adaylardır. Popülasyonları 501-5000 çift (1002-10.000 birey)
arasında değişir. (IUCN kategorisine göre NT)
A.5 : Bu türlerin gözlenen popülasyonlarında henüz azalma ve tükenme
tehdidi gibi bir durum söz konusu değildir. (IUCN kriterlerine göre LC.)
A.6 : Yeterince araştırılmamış ve haklarında sağlıklı veri olmayan türleri
içerir. Sadece “Rastlantısal Tür=RT” olarak bir veya en fazla iki gözleme
dayandıkları, güvenilir bir değerlendirme şansı yoktur. (IUCN kriterlerine göre
DD.)
A.7 : Bu türlerle ilgili Türkiye’de güvenilir ve sağlıklı bir kayıt yoktur.
(IUCN kategorilerine göre NE.)
: “B” grubundaki türler ya kış ziyaretçisi, ya da transit göçerdir.
B








B.1.0 : Bu statüye giren, daha önce Türkiye’de kışladıklarına özgü kaydı
bulunduğu halde , bugün tükenen türler. (IUCN kriterlerine göre EX.)
B.1.1 : Bu türler Türkiye’yi kışlak veya geçit bölgesi olarak kullanır; ancak
popülasyonları önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. (IUCN kriterlerine
göre EW.)
B.1.2 : Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup, izlendikleri
bölgelerde 1 birey-10 çift (1-20 birey) ile temsil edilirler. (IUCN kriterlerine
göre CR.)
B.2
: Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey)
arasında değişir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. (IUCN
kriterlerine göre EN.)
B.3
: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde
genel olarak 26-250 çift (52-500 birey) arasında değişir. Vahşi yaşamda soyu
tükenme tehlikesi büyük olan türlerdir. (IUCN kriterlerine göre VU.)
B.3.1 : Bu türlerin popülasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır.
Bunların nüfusu da 251-500 çift (502-1000 birey) arasında değişir. (IUCN
kriterlerine göre D.)
B.4
: Bu türlerin popülasyon yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz
tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte, popülasyonlarında mevzii bir
azalma vardır. Popülasyonları 501-5.000 çift (1002-10.000 birey) arasında
değişir. (IUCN kriterlerine göre R=rare=ileride azalması beklenen türler)
B.5
: Bu türlerin gözlenen popülasyonlarında henüz bir azalma veya
tükenme tehdidi gibi bir durum söz konusu değildir. (IUCN kriterlerine göre
Secure=S=tehditsiz türler)
124
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.


200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
B.6
: Az araştırılmış ve yeterince kaydı olmayan türleri içerir. Sadece
RT=rastlantısal tür olarak ikiden daha az gözleme dayandıkları için güvenilir
bir değerlendirme şansı yoktur. (IUCN kriterlerine göre DD)
B.7
: Bu türlerle ilgili şu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir;
çünkü kayıtlar çok az, emin ve sağlıklı değildir. (IUCN kriterlerine göre NE.)
Kuşların mevsimsel ve kuluçkalama statüleri;
Y
G/KG
K
T
R
N
: Yıllık kuş (yerli türler)
: Göçmen türler
: Kış ziyaretçileri
: Transit göçerler
: Rastlantısal türler
: Nadir türler
Türkiye’deki kuş türlerinin gözlemlendiği coğrafi bölgeler;
BB
A
M
K
İA
DA
E
GDA
: Bütün bölgeler
: Akdeniz
: Marmara
: Karadeniz
: İç Anadolu
: Doğu Anadolu
: Ege
: Güneydoğu Anadolu
Bern Sözleşmesi ile Koruma Altına Alınan Türler:
Bern Sözleşmesine göre fauna elemanları 2 ayrı liste halinde koruma altına alınmışlardır:
Ek Liste II / Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri:
a- Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri
b- Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek
c- Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme,
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek
d- Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak
e- Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır.
Ek Liste III / Korunan Fauna Türleri:
a- Yabani faunayı yeterli popülasyon seviyesine ulaştırmak amacıyla uygun durumlarda
geçici veya bölgesel yasaklama. Kapalı av mevsimleri ve diğer ulusal esaslar (Merkez
Av Komisyonu kararları)
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2013–2014 Av Dönemine ait
koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen koruma
tedbirlerine uygun hareket edilecektir.
125
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
EK -I
EK- II
EK -III
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları
: Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
: Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av
Hayvanları
Proje alanı ve çevresi faunası aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
Tablo 45. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Amphibia (İki Yaşamlı) Türleri
Türkçe Adı
BUFONİDAE
Bufo viridis
RANIDAE
Rana radibunda
Habitat
Tehlike
kategorileri
IUCN/
RDB
Türkiye
dağılımı
Korunma Statüsü
Bern
MAK
Gözlem/
Literatür
Familia (Familya)
/Species (Tür)
Kara
kurbağasıgiller
Gece Kurbağası
Taş altı ve toprak içinde
LC/nt
BB.
EK II
---
L
Ova Kurbağası
Açık araziler, taş altları
---/nt
BB.
EK III
---
L
Tablo 46. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Reptilia (Sürüngen) Türleri
Türkiye
dağılımı
Korunma Statüsü
MAK
Gözlem/
Literatür
Tehlike
kategorileri
IUCN/
RDB
Bern
---/nt
Trakya,
Ege, B.
Karadeniz
ve Akdeniz
EK III
EK I
L
Kurak yerlerdeki kumlu ve taşlı alanlar
---/nt
Karadeniz
Kıyı
Kesimleri
Hariç BB.
EK III
EK I
L
Az bitkili taşlık kısımlar
Seyrek ağaçlıklı bölgelerdeki taşlık
yerlerde, bahçeler ve tarlalar
LC/nt
BB
EK III
EK I
L
---/nt
BB
EK III
EK I
L
Ev kelerigiller
Geniş parmaklı keler
Öz kertenkelegiller
Taşlar altında ve kayalar arasında
LC/nt
BB
EK III
EK I
L
Lacerta taurica
Trakya kertenkelesi
Açık araziler, seyrek bitki bulunan
kumlu ve taşlık yerler
VU/nt
Trakya
EK III
EK I
L
TESTUDİNİDAE
Tosbağagiller
Testudo graeca
Adi tosbağa
Taşlık, kuru ve kumlu yerler
VU/nt
EK II
EK I
L
Testudo hermanni
Trakya tosbağası
Çalılık ve otluk alanlar
NT/nt
EK II
EK I
L
Familia (Familya)
/Species (Tür)
Türkçe Adı
Habitat
ANGUİNİDAE
Ophisaurus
thracius
apodus
Oluklu kertenkele
Fundalık ve taşlık alanlar
BOİDAE
Eryx jaculus
COLUBRİDAE
Eirenis modestus
Elaphe quatuorlineata
sauromates
GEKKONİDAE
Hemidactylus turcicus
LACERTİDAE
Mahmuzlu yılan
Kırbaç
yılanlarıgiller
Uysal yılan
Sarı yılan
126
D.
Karadeniz
Hariç BB.
Trakya
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 47. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Aves (Kuş) Türleri
ACCİPİTRİDAE
Buteo buteo
Buteo rufinus
Circus pygargus
COLUMBİDAE
Columba livia
Streptopelia turtur
CORVİDAE
Pica pica
Türkçe Adı
Tehlike
kategorileri
IUCN/
RDB
Türkiye
dağılımı
/
Statüsü
LC/ A.3
Korunma Statüsü
Bern
MAK
Gözlem/
Literatür
Familia (Familya)
/Species (Tür)
BB./ Y
EK II
EK I
L
LC/ A.3
LC/ A.1.2
BB./ Y
BB./ G
EK II
EK II
EK I
EK I
L
L
LC/ A.5
BB./ Y
EK III
EK III
L
LC/ A.3.1
BB./ G
EK III
EK III
L
LC/ A.5
BB./ Y
EK III
EK III
L
LC/ A.5
BB. / Y
EK III
EK III
L
Kırlar, bozkırlar, ormanlar, park ve
bahçeler, tundra ve turbalıklar,
fundalıklar, bataklıklar ve kumullar
LC / A.2
BB. / G
EK III
EK I
L
Dağlar, vadiler, orman kenarları,
bozkırlar, tarım alanları, deniz kıyıları
hatta şehirler
LC / A.2
BB. / Y
EK II
EK I
L
Habitat
Atmacagiller
Şahin
Kızıl şahin
Çayır doğanı
Güvercingiller
Kaya güvercini
Üveyik
Açık alanlara, tarım alanlarına, meralara
ve bataklıklara yakın ormanlık alanlar
Bozkır, tarım arazisi gibi açık alanlar
Tarlalar, otlar, çayırlar ve bataklıklar
Kırlarda, tarlalarda ve kayalıklar
Orman kenarları, ağaçlıklı açık arazi,
tarım alanları, verimli ovalar
Kargagiller
Saksağan
Corvus monedula
Küçük karga
CUCULİFORMES
Gugukgiller
Cuculus canorus
Gugukkuşu
FALCONİDAE
Doğangiller
Falco tinnunculus
Kerkenez
HİRUNDİNİDAE
Kırlangıçgiller
Tarım alanları ile seyrek ağaçlı alanlar
ve çalılıklar
Yerleşme yerleri civarında ve içinde ,
park ve bahçelerde , tarlalarda ,
kayalıklarda , harabeler
Hirundo rustica
Kır kırlangıcı
Kırsal alanlar, küçük kentler, ekili
alanlar
LC / A.5
BB. / G
EK II
EK I
L
PASSERİDAE
Passer domesticus
STURNİDAE
Serçegiller
Serçe
Sığırcıkgiller
Bahçeler, parklar ve tarlalar
LC / A.5
BB. / Y
EK III
EK III
G
Sığırcık
Seyrek ormanlar, seyrek ağaçlı açık
araziler, tarım arazileri, zeytin bahçeleri,
parklar, meyve bahçeleri, çiftlikler ve
şehir merkezleri
LC / A.5
BB. / Y
EK III
EK II
G
Açık kısa bitkili ve seyrek ekili alanlar
LC / A.2
BB. / G
EK II
EK I
L
Sturnus vulgaris
UPUPİDAE
Upupa epops
Çavuşkuşugiller
İbibik
127
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Familia (Familya)
/Species (Tür)
Türkçe Adı
CANİDAE
Köpekgiller
Canis lupus
Kurt
Vulpes vulpes
Tilki
Canis familiaris
CRİCETİDAE
Köpek
Hamstergiller
Cricetulus migratorius
Cüce avurtlak
FELİDAE
Felis domestica
ERİNACEİDAE
Erinaceus concolor
LEPORİDAE
Lepus europaeus
MUSTELİDAE
Kedigiller
Evcil kedi
Kirpigiller
Kirpi
Tavşangiller
Yabani tavşan
Sansargiller
Mustela nivalis
Gelincik
Tehlike
kategorileri
Habitat
IUCN/
RDB
Tundralar, ormanlık stepler, açık
araziler
Açık araziler, stepler, şehir ve köy
civarlarında
Her türlü habitat
Türkiye
dağılımı
Korunma
Statüsü
Bern
MAK
Gözlem/
Literatür
Tablo 48. Proje Alanı ve Çevresinde Tespit Edilen Mammalia (Memeliler) Türleri
LC/nt
BB.
EK II
---
L
LC/nt
BB.
---
EK III
L
---/nt
BB.
---
---
G
Çayırlık yerler, tarlalar, stepler ve
açık ormanlar
LC/nt
BB.
---
---
L
İnsan yerleşimleri
---/nt
BB.
---
---
G
Açık alanlar ve bahçeler
LC/nt
BB.
EK III
EK I
L
Otluk, ormanlık ve açık arziler
LC/nt
BB.
EK III
EK III
L
Değişik habitatlar, orman, bağ,
bahçe, meskun yerler
LC/nt
BB.
EK III
EK II
L
Yörede sıkça rastlanılan 2 adet iki yaşamlı türü tespit edilmiştir. Bu türlerden bir tanesi
tehdit altındaki türlerin IUCN kırmızı listesi kategorisinde “En düşük derecede tehlike altında
olan türler” kapsamında kalmaktadır. Ayrıca listede yer alan iki tür de WELLS ve
arkadaşlarının (1983) önerdiği biçimde ve IUCN Red Data Book’ta kullanılan kategorilerden
“nt: Yaygın, bol olan ve tehlikede olmayan” kapsamında kalmaktadır. Bern Sözleşmesi’nde
ise türler EK II ve EK III listesine girmektedirler. Listede verilen bu türler, Türkiye için geniş
yayılışa sahip türdür.
Bern Sözleşmesi gereği sürüngen türlerinden 2 tanesi EK II (Kesin Koruma Altına
Alınan Fauna Türleri) ve 6 tanesi EK III (Korunan Fauna Türleri) listesine göre koruma
altındadır. MAK Kararlarına göre 8 sürüngen türü de EK I listesine girmektedir. Listede yer
alan sürüngen türlerinden 2 tanesi tehdit altındaki türlerin IUCN kırmızı listesi kategorisinde
“En düşük derecede tehlike altında olan türler”, 2 tanesi “Hassas, zarar görebilir” ve 1 tanesi
de “Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye
aday olan türler” kapsamında kalmaktadır. Ayrıca 8 tür de WELLS ve arkadaşlarının (1983)
önerdiği biçimde ve IUCN Red Data Book’ta kullanılan kategorilerden “nt: Yaygın, bol olan
ve tehlikede olmayan” kapsamında kalmaktadır.
Listede yer alan sürüngen türlerinden “Lacerta taurica” (Trakya kertenkelesi)
savunmasız bir tür olduğu için orman yangınları, insan etkileri ve diğer yırtıcılar tarafından
tehdit altında olduğundan Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
Kırmızı Listesinde “Hassas, zarar görebilir” listesi kategorisinde değerlendirilmektedir.
Bunun dışında “TESTUDİNİDAE” familyasına ait “Testudo hermanni” (Trakya tosbağası),
alanlarının genişlemesi ve yoğunlaşması nedeniyle habitat kaybı yaşamakta olup tarımda
kullanılan kimyasallar, diğer kirleticiler, orman yangınları, şehirleşme ile turizm altyapı
geliştirmeleri, hayvan ticareti için toplama gibi faktörlerden dolayı “Şu anda tehlikede
olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler”
kapsamında değerlendirilmiştir.
128
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Bütün sürüngen türleri, Türkiye için, “NT: Tehdit altında olmayan, ancak yakın
gelecekte tehdit altında olabilecek” statüsündedir.
BERN sözleşmesi gereği ülkemizdeki bütün amfibia ve sürüngenler (reptilia) koruma
altındadır.
Kuş faunası tehlike kategorisi ve koruma statüsü kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
Fauna listesinde habitat durumlarına göre belirlenmiş 13 adet kuş türü verilmiştir. Kuş türleri
içerisinde, 6 tür BERN kapsamında EK II ve 7 tür EK III statüsünde değerlendirilmektedir.
Merkez Av Komisyonu kararına göre 7 tür EK I, 1 tür EK II ve 5 tür EK III listesi kapsamına
girmektedir. Kuş türlerinin hepsi tehdit altındaki türlerin IUCN kırmızı listesi kategorisinde
“En düşük derecede tehlike altında olan türler” kapsamında kalmaktadır.
Yöre için 8 adet memeli türü literatür kaynaklar ve alanda yapılan gözlemler
doğrultusunda belirlenmiştir. Bunlar içerisinde, Bern Sözleşmesi kapsamında 1 tür EK II
listesinde ve 3 tür EK III listesinde yer almaktadır. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında
olan 4 tür mevcuttur. Bunlardan 1 tür EK I, 1 tür EK II ve 2 tür de EK III listesinde yer
almaktadır. Listede verilen memeli türlerinin 6 tanesi, tehdit altındaki türlerin IUCN kırmızı
listesi kategorisinde “En düşük derecede tehlike altında olan türler” kapsamında kalmaktadır.
Ayrıca 8 tür WELLS ve arkadaşlarının (1983) önerdiği biçimde ve IUCN Red Data Book’ta
kullanılan kategorilerden “nt: Yaygın, bol olan ve tehlikede olmayan” kategorisinde yer
almaktadır.
Yukarıda belirlenen türler il genelinde habitat durumlarına göre literatür araştırmalar
ve alanda yapılan gözlemler ile belirlenmiştir. Söz konusu faaliyette bu türler üzerine zararlı
herhangi bir biyolojik ve fiziksel etki bulunmamaktadır.
Bern sözleşmesinin II. ve III. listesinde yer alan fauna türleri için sözleşmenin 6. ve 7.
maddeleri uygulanacaktır.
Bu faunaların aynı ekolojik koşullar gösteren diğer bölgelerimizde de mevcut olması
ve bu türlerin ekosistemde şu an için herhangi bir tehlike sinyali vermiyor olması çalışma
alanında yapılması planlanan faaliyete bir engel oluşturmamaktadır.
Projeye konu olan faaliyet ile birlikte yaban hayatı türleri, faaliyetin etki alanını terk
edecektir. Antropojenik etkilere adapte olabilen canlılar ise yaşamlarını faaliyet alanı
yakınında devam ettirecektir. Arazinin hazırlanması ve işletme aşamasındaki faaliyetler, türler
üzerinde rahatsızlık faktörü yaratacak, populasyonlar bundan olumsuz etkilenecek olsalar da,
türlerin ortadan kalkması gibi bir tehlike unsuru söz konusu olmayacaktır.
4.7.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Flora-Fauna Üzerine
Etkiler ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
Projeye konu faaliyet 200901721 nolu sahanın 20,79 hektarlık kısmında yapılması
planlanan kalker ocağı işletmeciliğidir.
Proje alanında cevher yüzeyde gözlenmekte olup cevher üzerinde sıyrılabilecek
nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır.
129
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Listede verilen bitki türleri, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış gösteren ya da baskı
altında olan türler olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedirler. Dolayısıyla sahada
gerçekleştirilecek faaliyetlerden dolayı kendini tekrar eden habitat özelliği gösteren geniş
populasyonlu ve bol bulunuşlu türlerin nesillerinin ortadan kalkması gibi bir tehdit unsuru söz
konusu olmayacaktır.
Proje alanının tamamı hazine arazisi niteliğinde olduğu için bu alanlar 23.01.2010
tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri
İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” kapsamında
kaldığından Doğaya Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmış ve ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 25). Söz konusu alan doğaya yeniden kazandırma planına göre rehabilite
edilecektir.
Sahada üretimi biten alanlarda öncelikli olarak basamakların şev açıları tehlike arz
etmeyecek şekilde düzenlenecek, büyük çukurların oluşması önlenecek; üretim esnasında
çıkarılan ekonomik olarak değerlendirilemeyen kısımların oluşması halinde bu malzeme
basamak düzenlenmesinde kullanılarak alan bitkilendirmeye hazır hale getirilecektir.
Proje alanında erozyon ve sedimantasyon kontrolü ile ilgili olarak doğal vejetasyonun
yetişmesi sağlanarak alan doğaya yeniden kazandırılacaktır. Doğaya kazandırma sonucu
yetiştirilecek bitkilerle erozyon ve sedimantasyona karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.
Alanda tespit edilen fauna elemanları geniş yayılış göstermektedir. Proje alanında
yapılacak faaliyetten dolayı fauna elemanlarının gürültü ve hareketlilikten dolayı çevredeki
daha sakin alternatif habitatlara çekileceği düşünülmektedir.
Projeye konu alanda gerçekleştirilmesi planlanan kalker
üretimi sırasında
oluşabilecek faaliyetler Bölüm 5’te değerlendirilmiş ve bu faaliyetler kapsamında alınacak
önlemler yine aynı bölüm içerisinde verilmiştir. Proje alanında yapılacak çalışmalar esnasında
gerekli önlemler alınarak, faaliyetlerin flora fauna üzerinde olası etkileri en aza indirilecektir.
Sonuç olarak, arazinin hazırlanması ve işletme aşamasındaki faaliyetler, türler üzerinde
rahatsızlık faktörü yaratacak, populasyonlar bundan olumsuz etkilenecek olsalar da, türlerin
ortadan kalkması gibi bir tehlike unsuru söz konusu olmayacaktır.
Sahada gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetten ötürü, fauna listelerinde belirtilen ve
Bern Sözleşmesi’yle koruma altına alınan türler ve diğer yaban hayatı türleri üzerine,
faaliyetle ilgili olarak hiçbir ticari kaygı güdülmeyeceğinden bu türlerin avlanması, kasıtlı
olarak öldürülmesi veya alı konması, yumurtalarına zarar verilmesi gibi etkiler söz konusu
olmayacaktır. Söz konusu faaliyette T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu kararlarına uyulacaktır.
Bern Sözleşmesi 6. ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanı ve yakın çevresinde koruma statüsüne ait ( Sulak Alan, Milli Park, AvYaban Hayatı Koruma Alanı vb.) bir alan bulunmamaktadır.
Yapılacak çalışmalar sırasında ve sonrasında proje alanının çevresinde bulunan,
canlılara yaşam alanı sağlayan, mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere yatakları ile akar dere
yataklarına müdahale edilmeyecek, herhangi bir atık bırakılmayacak ve atık su deşarjı
olmayacaktır. İşletme faaliyete kapandıktan sonra ve işletme esnasında herhangi bir yan ürün
130
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
oluşmadığından civarda yer alan kuru ve akar dere yataklarına herhangi bir etki, katkı veya
madde karışımı söz konusu olmayacaktır.
Projeye konu alanda gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve yönetmeliklerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmeliklerine, Bern Sözleşmesi
hükümlerine uyulacak, IUCN tehlike kategorilerine giren türler ve diğer fauna türleri
üzerine faaliyet ile avlanma, yumurtalara zarar verme gibi olumsuz baskılar
yapılmayacaktır. Ayrıca söz konusu alana ait fauna ve flora türlerinin ticareti söz konusu
olmayacaktır. Bu yüzden mevcut yaban hayatının nesli tehdit edilmemiş olacaktır.
4.8. Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında)
4.8.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Koruma Alanları
Proje alanı ve yakın civarının Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin EK-V
Duyarlı Yöreler Listesi aşağıdaki kaynakların incelenmesi sonucu hazırlanmıştır.
 Kırklareli İli İl Çevre Durum Raporu -2011
 T.C.
Orman
ve
Su
İşleri
Bakanlığı
(http://geodata.ormansu.gov.tr)
 www.milliparklar.gov.tr
 www.kirklarelikulturturizm.gov.tr
 www.dsi.gov.tr
 www.kirklareli.bel.tr
 www.kirklareli.gov.tr
 www.kulturvarliklari.gov.tr
 Orman ve Su İşleri Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğü
Coğrafi
Bilgi
Sistemi
Kaynakların incelenmesi sonucu yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.
Proje alanı sulama projeleri içerisinde değildir.
Proje alanı ve yakın civarında; kültürel, arkeolojik, vb. önemi olan alanlar
bulunmamaktadır.
Sahanın bulunduğu alan ve yakın çevresinde peyzaj değeri yüksek yerler ve
rekreasyon alanı yoktur.
131
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje Alanı
Devlet Avlağı
Genel Avlak
Baraj-Gölet
YHYS
Şekil 35. Kırklareli İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası-2013-2014 (http://mak.ormansu.gov.tr)
1. Ülkemiz Mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar :
a) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan
ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”,
“Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”;
Kırklareli İli sınırları içerisinde bir adet “Milli Park Alanı” (İğneada-Longoz
Ormanları MP) bulunmaktadır. Milli park proje alanının kuşuçuşu yaklaşık 39,5 km
kuzeydoğusunda yer almaktadır.
132
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Kırklareli İli sınırları içerisinde bir adet tabiat parkı bulunmaktadır. Kavaklımeşe
Korusu TP. proje alanının kuşuçuşu yaklaşık 27 km batısında yer almaktadır.
Ayrıca Kırklareli sınırları içerisinde Kasatura Körfezi Tabiatı Koruma Alanı
bulunmakta olup proje alanına uzak mesafede (yaklaşık 50 km) yer almaktadır.
Proje alanının yakın çevresinde “Tabiat Anıtı” bulunmamaktadır.
b) 1.7.2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme
Alanları”;
Kırklareli ili sınırları içerisinde Yaban Hayvanı Geliştirme sahası bulunmamaktadır.
İlin Vize ilçesi sınırları içerisinde bir adet Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası bulunmakta
olup çalışma alanına kuş uçuşu yaklaşık 11 km mesafededir.
Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahaları 2013-2014
Merkez Av Komisyonu’nun kararıyla “Ava Yasaklanan Sahalar” içerisinde yer almaktadır.
İl sınırları içerisinde “2013-2014 Av Dönemi MAK Kararıyla Yasaklanan Saha”
bulunmamaktadır.
İl sınırları içerisinde Demirköy ve Vize İlçeleri Karamanbayırı Devlet Avlağı,
Demirköy-Sislioba Devlet Avlağı, Vize-Kıyıköy Devlet Avlağı, Kofçaz – Kocayazı Devlet
Avlağı, Kırklareli – Kayalı Genel Avlağı, Lüleburgaz - Ahmetbey Genel Avlağı ve Babaeski
ve Pehlivanköy İlçeleri - Ergene Genel Avlağı bulunmaktadır. Bunların dışında il sınırları
içerisinde Merkez İlçesi-Çukurpınar Örnek Avlağı yer almaktadır.
c) 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun
3 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak
tanımlanan ve aynı Kanun ile 17.6.1987 tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili
yapılan alanlar;
Proje alanında “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit Alanı” ve “Koruma Alanı”
olarak tanımlanan özel alanlardan hiçbiri bulunmamaktadır.
Kırklareli ilinde bulunan Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları İstatistikleri
aşağıda verilmiştir.
133
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 49. Kırklareli İlinde Bulunan Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları İstatistikleri
Taşınmaz Kültür Varlıkları
Sivil Mimarlık Örneği: 168
Dinsel Yapılar: 38
Kültürel Yapılar: 47
İdari Yapılar: 32
Askeri Yapılar: 13
Endüstriyel ve Ticari Yapılar: 10
Mezarlıklar: 7
Şehitlikler: 1
Anıt ve Abideler: 1
Kalıntılar: 4
Korunmaya Alınan Sokaklar: TOPLAM: 321
(Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm
www.kulturvarlıkları.gov.tr)
Sit Alanları
Arkeolojik Sit Alanı: 116
Kentsel Sit Alanı: 1
Tarihi Sit Alanı: 2
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: Diğer Sit Alanları (üst üste sit alanları): Arkeolojik ve Doğal Sit: 4
Arkeolojik ve Kentsel Sit: 1
Doğal-Tarihi-Kentsel Sit: 1
Bakanlığı,
Kültür
TOPLAM: 125
Varlıkları ve Müzeler
Genel
Müdürlüğü,
Proje alanının kuşuçuşu yaklaşık 1,7 km güneydoğusunda, ilçe merkezinde Pınarhisar
Kalesi yer almak olup çalışmalardan olumsuz etkilenmesi söz konusu değildir.
ç) 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri
İstihsal ve Üreme Sahaları;
Proje alanında bu tür alanlar bulunmamaktadır.
d) 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar;
Proje alanı içerisinde göl, gölet, baraj bulunmamaktadır.
e) 02.11.1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”;
Proje alanı içerisinde bu tür alanlar bulunmamaktadır.
f) 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen
alanlar;
Proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde Özel Çevre Koruma Bölgesi
bulunmamaktadır.
g) 18.11.1983 tarihti ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan
alanlar;
İlgili Kanunda koordinatları verilerek tanımlanan alan ile proje alanının etkileşimi söz
konusu değildir.
134
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
ğ) 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan
yerler;
Proje alanının tamamı hazine arazisi niteliğinde olup alan içerisinde orman sayılan
alan bulunmamaktadır.
h) 4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar;
Proje alanı içerisinde böyle bir alan söz konusu değildir.
ı) 26.1.1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanun’da belirtilen alanlar;
Proje alanı içerisinde böyle bir alan söz konusu değildir.
i) 25.2.1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu’nda belirtilen alanlar;
Proye alanı içerisinde mera vasıflı arazi bulunmamaktadır.
j) 04.04.2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ nde belirtilen alanlar;
Proje alanı içerisinde sulak alan bulunmamaktadır.
2.
Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar:
a) 20.2.1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi)
uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme
Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme
Alanları”;
Proje alanı ve çevresinde İlgili Sözleşmede belirtilen flora, fauna, Deniz
Kaplumbağası, Üreme Alanlarında belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku
Yaşama ve Üreme Alanları” bulunmamaktadır.
b) 12.6.1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
koruma altına alınan alanlar;
Proje alanı ve çevresinin “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi”
(Barcelona Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınan alanlar ile ilgisi bulunmamaktadır.
ı. 23.10.1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma
Alanı” olarak belirlenmiş alanlar
Proje alanı çevresinde yukarıda belirtilen alanlar bulunmamaktadır.
135
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
ıı. 13.9.1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş ve Birleşmiş Milletler
Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100
Kıyısal Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar
Proje alanı çevresinde yukarıda belirtilen alanlar bulunmamaktadır.
ııı. Cenova Deklarasyonunun 17 nci maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar
Proje alanı çevresinde yukarıda belirtilen alanlar bulunmamaktadır.
c) 14.2.1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince
Kültür Bakanlığı tarafından “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel,
tarihi ve doğal alanlar;
Proje alanı içerisinde “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen kültürel,
tarihi ve doğal alanlar bulunmamaktadır.
ç) 17.5.1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar ;
Proje alanı içerisinde böyle bir alan bulunmamaktadır.
d) 27.7.2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avrupa Peysaj Sözleşmesi;
Proje alanı ve yakın civarında böyle bir alan bulunmamaktadır.
3.
Korunması gereken alanlar:
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.);
200901721 nolu sahayı gösterir onaylı 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planı, Plan Lejantı ve Plan Notları ile Kadastro Paftaları ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz.
EK 7).
Projeye konu alanda yapılacak faaliyetler kapsamında Trakya Alt Bölgesi Ergene
Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Plan Hükümlerine uyulacaktır.
Ayrıca 1/25.000 ölçekli Kırklareli İli Çevre Düzeni Planlanın 3.3.2.8. Madencilik
Faaliyetleri başlıklı plan hükümlerine uyulacaktır. Proje alanının etrafına sağlık koruma bandı
belirlenecek ve askeri alan ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan uygun görüş alınacaktır.
Söz konu proje alanında yapılacak üretim faaliyeti ile ilgili DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün
hazırlamış olduğu Yeraltısuyu Raporu ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20).
136
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Alanda gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri esnasında Yeraltısuyu Raporunda verilen
koşullara uyulacaktır.
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi
kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve
II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı;
Proje alanı içerisinde tarım alanı bulunmamaktadır. Proje alanının tamamı arazi
kullanım kabiliyetine göre VII. sınıf (toprak işlemeli tarıma elverişsiz) araziler kapsamında
kalmaktadır.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı,
tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde derinliği 6 metreyi
geçmeyen deinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak
önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler;
Proje alanı içerisinde yukarıda belirtilen nitelikte sulak alanlar bulunmamaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları;
Proje alanı ve yakın çevresinde bulunan su yüzeyleri Bölüm 4.4 ve 4.5’te verilmiştir.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar;
Yukarıda belirtilen alanların hiçbiri proje alanı içerisinde bulunmamaktadır.
4.8.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına
Etkiler Ve Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası)
İlgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenen koruma alanlarının proje alanı, proje etki
alanı ve yakın çevresine göre konumları Bölüm 4.8.1’de verilmiştir. Proje alanı herhangi bir
koruma alanı sınırları içerisine girmemektedir.
Proje alanı MAK kararı ile ava yasaklanan sahalar kapsamında değildir.
Proje alanında herhangi bir kayıtlı kültür ve tabiat varlığı bulunmamaktadır.
137
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
4.9. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler
(Askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş
alanlar, 7/16349 sayılı bakanlar kurulu kararı ile "sınırlandırılmış alanlar" v.b.)
4.9.1. Proje Alanı ve Proje Etki alanı
Projeye konu alan Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir.
Söz konusu alanda yapılması planlanan kalker ocağı işletmeciliği için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
Proje alanı ve yakın civarında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş
alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlandırılmış alanlar bulunmamaktadır.
4.9.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Etkiler ve Alınacak
Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
200901721 ruhsat nolu saha Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi
niteliğinde olduğu için alanda üretim faaliyetlerine başlanmadan önce gerekli izin alınacaktır.
Ruhsatlı alan ve yakın civarında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş
alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlandırılmış alanlar bulunmamaktadır.
138
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 5: PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(İlgili Yönetmelikler Kapsamında ve Kümülatif Olarak Gerekli Değerlendirme
Yapılacaktır)
5.1. Emisyon Hesaplamaları (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası)
Üretimin gerçekleştirileceği proje alanında, kalker cevheri yüzeyde gözlenmekte olup
cevher üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır. Dolayısıyla üretim
öncesi sahada dekapaj işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
Ruhsatlı sahada, delme-patlatma ile gevşetilerek yerinden sökülen kalker cevheri, iş
makineleri ile kamyonlara yüklenerek, firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine
nakledilecektir. Dolayısıyla arazi hazırlık çalışmalarına gerek duyulmadan üretim
faaliyetlerine başlanılacaktır.
Faaliyet kapsamında yapılacak işlemler sırasında patlatma ile üretim, yükleme ve
nakliye esnasında toz yayılımı olacaktır. Sahada bulunan cevher üretimi açık işletme yöntemi
ile basamaklarda delme-patlatma yapılarak gerçekleştirilecektir.
Proje alanında gerçekleştirilecek işlemlerden kaynaklanan toz emisyonu kütlesel
debileri, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” EK 12 d.1 Maddesi gereği, EK 12
Tablo 12.6’da yer alan emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Hesaplamalarda kullanılan emisyon faktörleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tablo 50. Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak SKHKKY Emisyon Faktörleri
Emisyon Faktörleri
Kaynaklar
Kontrolsüz
Kontrollü
Patlatma (kg/ton)*
0,08
---
Yükleme/Boşaltma (kg/ton)*
0,010
0,005
0,7
0,35
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) (kg/km/araç)*
* 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” EK 12 Tablo 12.6
Faaliyetler sonucu oluşacak toz emisyonları hesaplamaları kontrollü ve kontrolsüz
emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar aşağıda açıklanmıştır.
Proje alanında patlatma hariç yapılacak üretim faaliyetleri sırasında (yükleme ve
nakliye) “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” EK 1’de belirtilen
önlemler alınacak olduğundan, yönetmelik EK 12 d.2 maddesine istinaden modelleme
çalışması kontrollü emisyonlar göz önüne alınarak yapılmış ve ilerleyen bölümlerde
açıklanmıştır.
139
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5.1.1. İşletme Aşamasında Oluşacak Emisyonlara İlişkin Hesaplamalar
Faaliyet kapsamında yapılacak işlemler sırasında patlatma ile üretim, yükleme ve
taşıma faaliyetleri esnasında toz yayılımı olacaktır. Sahada bulunan cevher üretimi açık
işletme yöntemi ile basamaklarda delme-patlatma yapılarak gerçekleştirilecektir.
Faaliyetler sonucu oluşacak toz emisyonları hesaplamaları kontrollü ve kontrolsüz
emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar aşağıda açıklanmıştır.
1. Delme - patlatma esnasında oluşacak toz:
Delik delme işleminde kullanılacak makine, hidrolik delicidir.
Patlatma sırasında oluşan tozlanmayı azaltmak için patlatma öncesi ocak aynasının
üstü ve aynanın önü arazöz ile tamamen sulanarak ince taneli partiküllerin birbirine yapışması
sağlandığından meydana gelen toz miktarı kontrolsüz patlatmaya oranla yaklaşık % 40 – 50
oranında azalmaktadır. Bu sebeple toz oranını daha aza indirgemek için ocak aynasının
üstünde ve önünde spreyleme yapılacaktır.
1 patlatmada alınacak malzeme miktarı
= 11.250 ton
Delme-patlatmada emisyon faktörü
= 0,08 kg/ton
Toplam kütlesel emisyon debisi
= 900 kg
Patlatma sırasında meydana gelen toplam toz % 20’si 10µ’dan küçük partiküllerden
oluşturmaktadır. Oluşan tozun 10 µ’dan büyük olan % 80’lik kısmı patlatma sonrası hemen
çökmekte olup, % 20 lik kısmının etkisi yaklaşık bir saat sürebilmektedir. Dolayısıyla
yukarıda hesaplanan toz kütlesel emisyon debisinin % 20’si saatlik emisyon olarak
değerlendirilmiştir.
Patlatma Kütlesel Emisyon Debisi = 900 kg * 0,2 = 180 kg
Patlatma için hesaplanan saatlik toz emisyonu 180 kg/saat’tir. Bu hesaplanan miktar
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 2 Tablo 2.1’ de belirtilen 1,0
kg/saat’lik sınır değerinin üzerinde kalmaktadır. Yönetmelik hükümleri gereğince saatlik
meteoroloji verilerine göre hava kalitesi modellemesi yapılarak değerlendirilmiş ve ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 18).
Ocak alanından yılda 750.000 ton üretim yapılması planlanmaktadır. Ocaktan
üretilecek günlük malzeme miktarı yaklaşık 2.273 ton/gün; saatlik malzeme miktarı 142,05
kg/saat’tir.
2. Malzemenin ocaktan kamyona yüklenmesi:
Nakliye için kullanılacak kamyonlara aks yüküne göre yükleme yapılacaktır. Yükleme
işleminde oluşacak tozlanmaya karşı önlem olarak yüklemenin savurma yapılmadan ve yavaş
yavaş yapılmasına dikkat edilecektir.
Malzemenin yüklenmesi sırasında oluşacak toz miktarı aşağıda hesaplandığı gibidir.
140
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Kontrollü Toz Emisyonu:
2.273ton / 16 saat  * 0,005 kg / ton  0,71 kg/saat
Kontrolsüz Toz Emisyonu:
2.273 ton / 16 saat  * 0,01 kg / ton  1,42 kg/saat
3. Malzemenin tesise nakli esnasında oluşacak toz:
Sahadan istihsal edilen cevherin tamamı firmaya ait çimento fabrikasının konkasör
tesisine nakledilecektir. Ocak alanından tesis alanına ortalama yol mesafesi 1.500 m
civarındadır. Tesis alanına nakliye sırasında gidiş-geliş tek seferde ortalama 3.000 metrelik
toprak yol kullanılacaktır. Günlük üretimi gerçekleştirilecek yaklaşık 2.273 ton malzeme için
5 adet kamyon ile 15 sefer yapılması planlanmaktadır.
Kontrollü Toz Emisyonu:
Toz Emisyon Debisi =0,35kg/km.sefer*5 kamyon*(15sefer/16saat)*3,0 km=4,92 kg/saat
Kontrolsüz Toz Emisyonu:
Toz Emisyon Debisi =0,7kg/km.sefer*5 kamyon*(15sefer/16saat)*3,0 km=9,84 kg/saat
Üretim faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek olan kontrollü ve kontrolsüz toplam
toz emisyonları aşağıda hesaplanmıştır.
Kontrollü Toz Emisyonu:
0,71 kg/saat + 4,92 kg/saat = 5,63 kg/saat
Kontrolsüz Toz Emisyonu:
1,42 kg/saat + 9,84 kg/saat = 11,26 kg/saat
Üretim sırasında sürekli olarak meydana gelebilecek hesaplanan kontrollü ve
kontrolsüz toz emisyon debileri 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Ek
2 Tablo 2.1’de belirtilen 1,0 kg/saat lik sınır değerinin üzerinde kalmaktadır. Yönetmelik
hükümleri gereğince saatlik meteoroloji verileri kullanılarak, dört farklı zaman dilimi için
(yıllık, aylık, günlük, saatlik) modelleme çalışması yapılmış ve faaliyet için Hava Kalitesi
Modelleme Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan Hava Kalitesi Raporu ekler bölümünde
sunulmuştur (Bkz. EK 18).
5.1.2. Hava Kalitesi Modelleme Çalışması
Hava Kalitesi Modelleme Çalışması Genel Tanımlaması
Hava kalitesi modelleme çalışmasında USEPA tarafından geliştirilmiş AERMOD
View programı kullanılmıştır.
141
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
AERMOD, doğrusal, kararlı hal Plume modellemesidir. AERMOD Modelleme
sistemi, birçok farklı kaynak tipinde uygulanabilmektedir. Örnek olarak noktasal, hacimsel ve
alansal kaynak tipleri verilebilmektedir.
AERMOD Gaussian Plume karakteristiğine sahiptir. Bundan başka yeni veya kararlı
haldeki dağılım durumları, Plume yükselmesi ve batmazlık, yükselen inversiyon içerisindeki
nüfuz, kaynaktaki yüzey seviyesi, rüzgarların dikey profili, türbülans ve ısı, arazi efekti gibi
gelişmiş algoritmaları da bünyesinde barındırabilmektedir. AERMOD programının
performansı, arazi yapısına ve farklılık gösteren emisyon kaynaklarına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda gerçeğe yakın sonuçlar verebilmektedir.
AERMOD modelleme sistemi, iki işlemciden oluşmaktadır. Bunlar, arazi bilgisi için
AERMAD ve meteorolojik veriler için AERMET. AERMOD, bazı kaynak tipleri için
tasarlanmıştır. Bu kaynak tipleri, çoklu noktasal kaynak, alansal, çizgisel ve hacimsel kaynak,
yapılar, konsantrasyonlar ve depozisyondur. Çizgisel kaynak ise bir dizi hacimsel kaynak
veya alansal kaynak olarak düşünülebilir.
Modelin kullanıldığı alanlar:
•
•
•
•
•
•
Kompleks endüstriyel kaynaklar (tek veya çoklu noktasal kaynak, alansal, çizgisel,
hacimsel kaynaklar), ancak burada yapılar ve yapılardan kaynaklanan etkiler
kullanılmamaktadır.
Gaz ve partikül birikimi,
Sabit ve değişken emisyonlar,
Kırsal ve yerleşim alanları,
Kaynaktan 50 km’ye kadar taşınım,
Tüm arazi yapısına göre konsantrasyon tahmini
Gaz ve toz halinde kirleticilerin ortam havasındaki konsantrasyonlarının matematiksel
hesaplamalar yoluyla tahmin edilmesi sağlayan modelleme çalışması aşağıdaki
basamaklardan oluşmaktadır:
- Kaynaklara ait dağılım bölgesinin belirlenmesi
- Belirlenen dağılım bölgesinin Kartezyen sistemde belirli boyutlardaki karelere ayrılarak
enlem, boylam ve yükseklik değerlerinin temin edilmesi veya polar sistemde açısal olarak
enlem, boylam ve yükseklik değerlerinin temin edilmesi
- Kirletici Kaynaklarına ait bilgilerin belirlenmesi (kaynak kütlesel debisi, kaynak
yüksekliği, kaynak çapı, gaz çıkış hızı, gaz sıcaklığı veya kaynağın boyutu…)
- Temsili bir yıla ait saatlik meteorolojik verilen temin edilmesi (saatlik sıcaklık değerleri,
saatlik rüzgar esme hızları ve yönleri...)
- Meteorolojik veriler kullanılarak saatlik kararlılık sınıflarının belirlenmesi ve karışım
yüksekliklerinin hesaplanması.
Yukarıda sıralanan işlemlerin programa aktarılması sonrasında modelleme
programının çalıştırılmasıyla, kirleticilerin ortam havasındaki saatlik, günlük, aylık ve yıllık
muhtemel yer seviyesi konsantrasyon değerleri tahmin edilebilmektedir.
Modelleme çalışması kalker ocağında kapasite artışı sonrasında oluşması muhtemel
hava kirliliğinin tahmin edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, tesis faaliyetlerinden
kaynaklanan PM (Partikül Madde - Toz) kirletici parametresi modellenmiştir.
142
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Hava kalitesi modelleme çalışması 2 farklı durum için yapılmıştır;
 1. Modelleme : Ocak Üretim Faaliyetleri
 2. Modelleme : Patlatma İşlemi
Proje alanında yapılacak faaliyetler alansal kaynak olarak kabul edilmiştir. Hesaplanan
üretim ve patlatma toz kütlesel debisi (PM) için modelleme programı saatlik, günlük, aylık ve
yıllık olarak ayrı ayrı çalıştırılmıştır (Bkz. EK 18).
Bu çalışmada, ocak faaliyetlerinden kaynaklanan PM (Partikül Madde - Toz) ve çöken
toz kirletici parametresi modellenmiştir. Modelleme çalışmaları sonucu kirletici
parametrelerinin en yakın yerleşim birimlerindeki konsantrasyonları Tablo 51’de
özetlenmiştir.
Tablo 51. Kirletici Parametrelerin Yerleşim Birimlerindeki Konsantrasyonları
Konsantrasyon
Kirletici Parametre
Yıllık
Aylık
Günlük
PM (µg/m3)
0,677
0,739
2,509
Çöken Toz (mg/m2.gün)
0,088
0,101
0,380
PM (µg/m3)
3,484
3,903
19,291
Çöken Toz (mg/m2.gün)
1,051
1,269
5,470
Üretim
Patlatma
Toz emisyonlarına ilişkin olarak 2 adet modelleme çalışması yapılmıştır. Patlatma
işlemi diğer tüm üretim faaliyetlerinden ayrı olarak modellenmiştir.
Yapılan modelleme çalışması sonucunda toz konsantrasyonu dağılımlarının bölgedeki
1. hakim rüzgar yönünün estiği yönde dağılım gösterdiği görülmektedir. Ayrıca topografik
yapının yükseldiği bölgelerde dağılım daha az olmaktadır. Bu modelleme çalışmasında
dağılımları etkileyen en önemli faktör hakim rüzgar yönleri olmuştur.
Modelleme çalışmaları sonucu yerleşim birimlerinde üretim faaliyetleri için
hesaplanan PM ve çöken toz parametrelerinin tamamı yıllık, aylık ve günlük
konsantrasyonları SKHKKY EK-2 Tablo 2.2’de verilen UVS, KVS cinsinden 2013 yılına
kadar kademeli azaltılarak belirlenmiş tüm sınır değerlerin altındadır. Dolayısıyla yerleşim
yerinin proje alanında yapılacak faaliyetlerden etkilenmeyeceği tahmin edilmektedir.
Modelleme sonucu elde edilen kirletici parametrelerin yer seviyesi konsantrasyonları
doğrultusunda bulunan UVD ve KVD’ler, SKHKKY EK-2 Tablo 2.2’de verilen sınır
değerlerin tümü ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan değerlerin tamamı, tabloda en düşük sınır
değerlere sahip 2013 yılı sınır değerlerinin altında kalmaktadır (Bkz. EK 18).
Ayrıca model sonuçları ede edilen UVD’ler, SKHKKY EK-2 “Ölçüm sonuçları Ek-2
de belirtilen Uzun Vadeli Sınır (UVS) değerinin % 60’ından yüksek olması durumunda hava
kalitesi ölçümlerinin süresi uzatılır, ölçüm süresi yetkili mercii tarafından belirlenir.” hükmü
143
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
gereği 2013 yılı sınır değerlerinin % 60’ı alınarak belirlenen değerlerle de karşılaştırılmış
olup, kirletici parametrelere ait UVD’ler % 60’lık sınır değerlerin de altında kalmaktadır.
Ancak ilerleyen faaliyet dönemlerinde bu sınır değerlerin aşılması durumunda yürürlükte
bulunan yönetmelikler çerçeverinde gerekli önlemler alınacaktır.
Üretim faaliyetleri için yapılan modelleme çalışması sonucunda elde edilen PM ve
çöken toz konsantrasyonları bütün sınır değerlerin altında kalmaktadır.
Projeye konu alana en yakın tarım arazisi alanın kuş uçuşu yaklaşık 365 m
güneybatısında bulunmaktadır. Söz konusu tarım arazisi yaklaşık 11 hektar büyüklüğünde
olup kuru tarım arazisi niteliğindedir. Hava kalitesi modelleme çalışmasına göre tarım
arazilerinin bulunduğu bölgede hesaplanan toz konsantrasyonları, Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır.
Dolayısıyla söz konusu arazilerin tozlanmadan etkilenmeyeceği tahmin edilmektedir. Projeye
konu çalışma alanının yakın çevresinde sulu tarım arazisi bulunmamaktadır
Projeye konu faaliyet, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” EK 2 (Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler)’de 2.17 ve 2.18
maddeleri kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu faaliyet için yönetmelik
kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurularak Çevre İzni alınacak olup
Gürültü Konulu Çevre İznine de müracaat edilecektir.
Ocaktaki faaliyetler esnasında, 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Tozla Mücadele Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca faaliyet
sırasında 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine uyulacaktır.
Faaliyet sahasında çıkabilecek herhangi bir yangına karşı yeterli sayıda yangın
söndürme cihazı ve yangın söndürme ekipmanı (kazma, kürek, balta, su kovası vs.)
bulundurulacaktır.
5.1.4. Toz Emisyonlarına Karşı Alınacak Önlemler
Proje alanında toz oluşumunun meydana geleceği her aşamada, tozlanmaya karşı
gerekli bütün önlemler alınacaktır. Alınacak önlemler aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir,

Ocak alanında malzemenin kamyonlara yüklenmesi ile ilgili olarak, gerekli bütün
önlemler alınacaktır. Yükleme ve boşaltmada oluşacak tozlanmaya karşı önlem olarak,
yükleme ve boşaltma işlemlerinin savurma yapılmadan ve yavaş yavaş yapılmasına dikkat
edilecektir. Böylelikle toz çıkışında bir miktar azalma sağlanacaktır.

Sahada yapılacak nakliye sırasında ocak içi ve ocak bağlantı yolu periyodik olarak
sulanacaktır.

Ocak nakliye yolunda gerektiğinde iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Nakliye esnasında hız kurallarına riayet edilecektir. Kamyonların üstü branda ile
örtülecektir.
144
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Yukarıdaki bölümlerde maddeler halinde verilen toz yayıcı işlemlerin aynı anda
yapılacağı varsayıldığında, oluşacak toplam toz miktarı ile debisi ve alınacak önlemler sonucu
oluşan toz miktarı ile debisi bir tablo halinde özetlenerek aşağıda verilmiştir. Reel olarak tüm
bu işlemler aynı anda yapılamayacağından, alınacak önlemler sonucu ortaya çıkan emisyon
debisi, hesaplanan emisyon debisinden çok daha alt sınırlarda kalacaktır.
Tablo 52. Üretimde Oluşacak Toz Emisyon Debisi ve Alınacak Önlemler
Kontrollü Toz
Emisyonu debisi
(kg/saat)
Kontrolsüz Toz
Emisyon debisi
(kg/saat)
Alınacak İlave Önlem
Patlatma
---
180
Ocak ayna üstü ve önü sulanacak, spreyleme
yapılacak, pnömatik deliciler kullanılacak
TOPLAM*
Ocaktan malzemenin
yüklenmesi
---
180
0,71
1,42
Malzemenin nakli
4,92
9,84
TOPLAM (**)
5,63
11,26
Toz yayıcı işlem
Yükleme ve boşaltma savurma yapılmadan
yapılacaktır.
Yol yüzeyi % 10 nemde tutulacak şekilde sulanacaktır.
Nakledilecek malzemenin üstü kapatılacaktır.
* Patlatma işlemi tek başına bir emisyon kaynağı olup, aynı anda başka işlemlerin yapılıyor olması kesinlikle söz konusu
değildir. Verilen toz emisyonu 1 patlatmada çıkan miktardır.
** Malzemenin kamyonlara yüklenmesi işlemi ocak mahallinde gerçekleştirilecek bir işlemdir. Diğer taraftan nakil
yapılabilecektir. Malzeme nakli lokal bir işlem olmayıp, gidiş-geliş toplam 3,0 km’lik bir mesafe içine dağılmıştır ve farklı
noktalarda emisyon söz konusudur.
Faaliyet süresince Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde
belirtilen UVS ve KVS sınırları aşılmayacak ve yönetmeliğin EK 1 c, d, e bentlerinde
belirtilen esaslara uyulacaktır.
5.2. Su Kullanımı ve Bertarafı (Arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası olmak
üzere temin edileceği kaynaklar, su miktarları, içme ve kullanma suyu ve diğer kullanım
amaçlarına göre miktarları, kullanımı sonrası oluşacak atık suların miktarı ve
bertarafı)
5.2.1. Su Kullanımı
Sahada işletme faaliyetleri esnasında, sosyal ihtiyaçlar için (personelin içme ve
kullanma suyu) suya ihtiyaç vardır. Ocak alanında kalker cevherinin üretim faaliyetleri için
doğrudan bir suya ihtiyaç bulunmamakla birlikte, ocak içi bağlantı yollarından kaynaklanan
toz çıkışını önlemek amacıyla su kullanımı söz konusu olacaktır.
Sahadaki su ihtiyacı öncelikli olarak taşıma yolu ile alana 1,5 km mesafede bulunan
firmaya ait çimento fabrikasının yeraltısuyu kuyularından temin edilecektir. Fabrika
kuyularına ait DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeraltısuyu kullanma belgeleri ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21).
Sahada çalışacak personelin içme suyu ihtiyacı ambalajlı olarak piyasadan temin
edilecektir.
145
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Personel Kullanımı İçin Gerekli Olan Su İhtiyacı
Proje alanında üretim esnasında 17 kişinin çalışması planlanmaktadır. Çalışan
personelin sosyal amaçlı su gereksinimi ortalama 216 lt/gün (2012 yılı TUİK Belediye Su
İstatistikleri-Belediye Atık Temel Göstergeleri) kabul edildiğinde ve 17 personel üzerinden
hesaplamalar yapıldığında;
Günlük Su İhtiyacı = Personel Sayısı * Günlük Ortalama Su Gereksinimi
Günlük Su ihtiyacı = 17 Kişi * 216 lt/gün = 3.672 lt/gün = 3,67 m3/gün’dür.
Proje alanında kullanılan içme ve kullanma suyu niteliklerinin “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilgili hükümlerine uygun olması
sağlanacaktır. Ayrıca personelin içme suyu ihtiyacı için kullanılacak suyun hijyenik şartları
sağlanacaktır.
Personel sosyal ihtiyaçlarını, alana 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait çimento
fabrikasından karşılayacağı için, sahada personel kullanımından kaynaklı olarak evsel nitelikli
atıksu oluşmayacaktır.
Yolların Sulanması
Faaliyet kapsamında ocak içi ve stabilize bağlantı yollarında toz çıkışını önlemek
amacıyla mevsime ve buharlaşma hızına bağlı olarak su ile spreyleme yapılacaktır. Yolların
sulanması işlemi 10 ton kapasiteli sulama aracı ile günde 3 kez yapılacaktır. Buna göre günlük
toplam 30 ton su kullanımı hesaplanmıştır. Bu kullanımda, su buharlaşacağından atıksu
oluşması söz konusu değildir.
Proje alanında ihtiyaç duyulan su miktarları, bunların temin edileceği kaynaklar
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 53. Proje Alanı İşletme Aşamasında Su Temini ve Kullanımlarına Göre İhtiyaç Duyulan Su
Miktarları
Su Kullanım Amacı
Su Temin Yeri
Kullanım Miktarı
( m3/gün )
Oluşacak Atıksu
Miktarı
(m3/gün)
Bertaraf Yöntemi
Personel İçme ve Kullanma
Suyu
YAS
3,67
3,67
Firmaya Ait Çimento
Fabrikası Sosyal Tesisi
Yol Sulama Suyu
YAS
30
---
Buharlaşma ile bertaraf
olacaktır.
33,67
---
TOPLAM
* YAS : Yeraltısuyu
Faaliyetler sırasında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanuna dayalı
çıkarılan yönetmeliklere ve tüzüklere ve ayrıca 2006/1 Umumi Hıfzıssıhha Kararına
uyulacaktır.
146
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5.2.2. Atık Suların Bertarafı
Evsel nitelikli atıksular
Personelin sosyal ihtiyaçları, alana 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait çimento
fabrikasından karşılanacağı için sahada evsel nitelikli atıksu oluşması söz konusu değildir.
Firmaya ait çimento fabrikasının, Pınarhisar Belediyesi’nden alınan atıksu bağlantı izin
belgesi ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 22).
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri kapsamında Kırklareli Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü’nün vermiş olduğu deşarj görüşü ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 23).
Görüşte, proje alanında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında dış ortama verilen bir
endüstriyel atıksu deşarjının olmadığı ve personel yemek, lavabo gibi ihtiyaçlarının 1,5-2 km
mesafe yakınında bulunan Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. Trakya Şubesinde
karşılanması sebebiyle evsel nitelikli atıksu oluşmadığı beyanının devamının sağlanması,
hiçbir şekilde alıcı ortama deşarjın yapılmaması, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili
hükümlerine uyulması şartıyla Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, deşarj konulu Çevre İzninden proje alanının
muaf olduğu belirtilmiştir.
Üretim faaliyetleri sırasında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
5.3. Atıklar (Arazi hazırlık, inşaat, işletme ve işletme sonrası olmak üzere atık türleri,
miktarları, bertarafı)
5.3.1. Evsel Nitelikli Katı Atıklar
Sahada ocak faaliyetleri sırasında, meydana gelecek katı atıklar az miktarda oluşan
evsel nitelikli katı atıklardır.
2012 yılı TUİK Belediye İstatistikleri, Belediye Atık Temel Göstergeleri verilerine
göre, kişi başına günde atılacak evsel atık miktarı 1,12 kg/kişi-gün olarak kabul edilmektedir.
Bu değer kullanılarak çalışacak personelden kaynaklanan toplam evsel nitelikli katı atık
miktarları aşağıda hesaplanmıştır.
1,12 kg/kişi/gün * 17 kişi = 19,04 kg/gün’dür.
İşletmede çıkan katı atıklar, evsel nitelikli ve geri kazanılabilir nitelikte olan kağıtkağıt ürünleri ile plastik atıklardır.
Faaliyet süresince çıkacak evsel nitelikli atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı
konusunda 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (KAKY) hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanında oluşacak bu evsel katı atıklar, KAKY Madde 18’e göre biriktirilecektir.
Bunun için ağzı kapaklı çöp bidonları kullanılacaktır. Evsel katı atıklar, fabrikanın çöp
depolama alanına belirli periyotlarla boşaltılacak ve buradan Pınarhisar Belediyesinin çöp
toplama merkezine gönderilecektir.
147
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5.3.2. Ambalaj Atıkları
Sahada faaliyetlerden kaynaklı olarak ambalaj atığı oluşması beklenmemektedir.
Ambalaj atıklarının oluşması durumunda, söz konusu atıkların bertarafı 24.08.2011 tarih ve
28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin
hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Yönetmelik gereği ambalaj atıkları diğer atıklardan
ayrı olarak biriktirilecek ve toplama sistemine verilmek üzere hazır olarak depolanacaktır.
Ambalaj atıkları belediye ile anlaşma yapan ve çevre lisansı almış toplama ayırma tesislerine
verilecektir. Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak
alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.
Dolayısıyla tesisten çıkabilecek ambalaj atıkları diğer atıklar ile birlikte düzenli depolama
sahalarına gönderilmeyecektir.
5.3.3. Atık Yağlar
Ocakta çalışacak iş makineleri ve araçlar ile nakliye araçlarının bakım – onarımları,
yağ değişimlerinin ocak sahasında yapılması zorunlu olduğu durumlarda, sahada az miktarda
atık yağ oluşumu söz konusu olabilecektir. Proje alanında atık yağ oluşması durumunda
faaliyet sahibi firma tarafından, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 9’da belirtilen Atık Yağ Üreticileri
Yükümlülükleri yerine getirilecek, Madde 15’e göre çıkabilecek atık yağların bir kez atık yağ
kategori belirleme analizi yaptırılacak ve Madde 18’e göre atıkyağların depolanması için
uygun zemin oluşturulacak ve geçici olarak depolanacaktır. İlgili yönetmelik maddeleri
doğrultusunda faaliyet sahibi tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler aşağıda
açıklanmıştır.
1. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9-Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri
a) Atık yağ üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
b) Atık yağ analizlerini 15 inci maddeye uygun olarak yapmak veya yaptırmakla, atık
yağları kategorilerine göre ayrı ayrı 18 inci maddede belirtilen şekilde geçici depolamakla,
c) Tesisten kaynaklanan farklı kategorideki atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer
tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş yağların bertarafı için
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla,
ç) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf
tesislerine gönderilmesini sağlamakla,
d) Atık yağların tesis dışına taşınması durumunda Ulusal Atık Taşıma Formunu
doldurmakla,
e) 26 ncı maddeye göre kayıt tutmakla ve EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu
doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne göndermekle,
f) Atık yağların taşınmasında üretici ile işleme veya bertaraf tesisi işletmecisi arasında
uyuşmazlık çıkması halinde, bu uyuşmazlık giderilemezse on beş gün içinde uyuşmazlığı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmekle, bu süre içinde uyuşmazlığa konu olan
atık yağları kendi depolarında muhafaza altına almakla,
yükümlüdür.”
2. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 15-Atık yağ analizi
(1) Kullanılan yağ türünde değişiklik yapılmaması durumunda atık yağ kategori analizleri
atık üreticisi tarafından bir kez yaptırılarak EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formuyla
148
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Bakanlığa beyanda bulunulur. Atık yağ kategori analizleri yetkilendirilmiş kuruluşlar,
işleme veya bertaraf tesisleri tarafından yaptırılmış olan atık yağ üreticileri, tekrar bir
analiz yaptırmaya gerek olmadan bu analizleri kullanabilir. Atık yağ kategorisini
etkileyecek koşulların oluşması durumunda atık yağ analizi yenilenerek Bakanlığa bilgi
verilmesi zorunludur.”
3. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18-Geçici Depolama
(1) Atık yağlar 20 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde teknik detayları verilen
geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde toplanır. Farklı
kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteyner kullanılır. Atık yağ geçici depolama
tankları/konteynerleri göstergeli, aşırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmak zorundadır.
Tanklar/konteynerler işaretli yere kadar doldurulur ve hiçbir zaman tam dolu bırakılmaz.
Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir olmak zorundadır.
Tankların/konteynerlerin ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı, diplerinde toplanmış katı veya
çamurumsu çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip olmak ve yağmur
suyundan korunmak zorundadır.
(2) Atık yağlar, kırmızı renkli ve üzerinde "Atık Yağ" ibaresi yer alan tank/konteynerlerde
depolanır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle karıştırılmaz. Bu tankların içine
su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir
madde karıştırılmaz.”
4. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 20-1. Fıkrası f Bendi
Tesis alanının atık yağ ile temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin
sağlanması zorunludur. Bu amaçla kalınlığı en az 25 cm olan betonarme zeminin ve
havuzlama yan duvarlar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla
epoksi boya, geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık
kabul alanı yağmura karşı korunur.”
Oluşması muhtemel atık yağlar herhangi bir tehlikeli atık ile karıştırılmayacak ve ayrı
olarak fabrikanın geçici atık depolama alanında depolanacaktır.
Oluşması muhtemel atık yağların kategorisini belirlemek amacıyla analizi yaptırılacak
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyanda bulunulacaktır.
Oluşması muhtemel atık yağlar Madde 18’e göre tesiste geçici olarak ve Madde 20 1.
Fıkra f bendinde belirtilen sızdırmasız zemin özelliklerini taşıyan, yağmura karşı korunaklı,
üzerinde “Atık Yağ” ibaresi bulunan kırmızı tanklarda diğer atıklardan ayrı olarak
depolanacaktır. Depolanan atık yağlar Ulusal Atık Taşıma Formu doldurularak taşıma lisansı
almış taşıyıcılara verilecek ve çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Tesiste biriktirilen ve taşıma formu doldurularak tesisten uzaklaştırılan atık yağlar için her yıl
şubat ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait miktarlar üzerinden atık yağ beyanında
bulunulacaktır.
Proje alanında yapılacak faaliyetler sırasında, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
5.3.4. Bitkisel Atık Yağlar
Proje alanında herhangi bir sosyal tesis kurulmayacaktır. Dolayısıyla sahada bitkisel
atık yağ oluşması söz konusu değildir.
149
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5.3.5. Tehlikeli Atıklar
Proje alanında proses gereği tehlikeli atık oluşmayacaktır. Faaliyet kapsamında
oluşabilecek tehlikeli atıkları makine ve teçhizatın yağlanmasında kullanılan yağlar ve yağlar
ile kirlenmiş kontamine atıklar (istübü, yağlı bez, yağ filtresi vb.)’dır.
Alanda oluşabilecek tehlikeli atıklar için faaliyet süresince 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.
Tehlikeli atıklar 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 9. Maddesi m bendi gereği
firmaya ait çimento fabrikası sınırları içerisinde bulunan tesis ve binalardan uzakta, beton
saha üzerine, sağlam sızdırmaz zeminli ve emniyetli geçici atık depolama alanında
depolanacaktır. Tehlikeli atıklar bu alanda yönetmelik hükümleri doğrultusunda uluslararası
kabul görmüş standartlara uygun konteynırlarda ayrı ayrı depolanacaktır. Konteynırlar
üzerinde atık ibaresi bulunacaktır ve depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi
konteynırlar üzerinde belirtilecektir. Atıklar ayrı olarak kimyasal reaksiyona girmeyecek
şekilde depolanacaktır. Araçlardan çıkan yağ filtreleri, atık motor yağı geçici depolama
alanında ayrı bir konteynırda biriktirilecektir.
Aynı yönetmeliğin 9. Maddesi d bendi gereği üretilen atıklarla ilgili kayıt tutulacak ve
g bendi gereği atık beyan formları yönetmelikte belirtilen zamanlarda Bakanlıkça hazırlanan
web tabanlı program kullanılarak doldurulacak, onaylanacak ve beş yıl boyunca bir nüshası
saklanacaktır. Tehlikeli atıklar çevre lisansı almış bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Alanda oluşacak atıklar için 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Pil ve akü gibi tehlikeli atıklar 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun
olarak toplanacak, depolanacak ve lisans almış tesislere verilmesi sağlanacaktır.
5.4. Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri, (Akustik Rapor)
5.4.1. Gürültü Kaynakları ve Seviyeleri
Proje alanında işletme esnasında faaliyet ünitelerinden kaynaklanan gürültü, üretim
esnasında iş makineleri ve ekipmanlarından kaynaklanan gürültüdür.
İnceleme konusu olan kalker madeni çıkarım alanında gürültünün gerek ocak
çevresinde gerekse burada çalışan işçi ve personele olumsuz etkisi olabilir.
Sahada çalışan personelin kulak sağlığı ve konforu açısından maruz kaldıkları gürültü
düzeyleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren “Çalışanların Gürültü İle İlgili
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik”te Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin
Değerleri belirtilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. Maddesinde çalışan personel için en
yüksek maruziyet sınır değeri günde 8 saatlik çalışma süresi için 85 dBA, en düşük maruziyet
150
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
sınır değeri 80 dBA; anlık gürültü maksimum değeri ise 140 dBA olarak belirtilmiştir. Ayrıca
aynı maddede, günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği
işlerde günlük maruziyet değeri yerine haftalık maruziyet sınır değeri 87 dBA olarak
kullanılabileceği belirtilmiştir. Verilen bu değerler gürültü seviyesi olup dBA ağırlıklı
ortalama olarak ses basınç seviyesidir ve dBA ortalama desibelin kısaltılmasıdır.
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin EK 7 Tablo 4’te
farklı yerleşim bölgeleri için Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
verilmiştir. Bu değerler aşağıdaki tabloda sunulduğu gibidir.
Tablo 54. Endüstriyel Tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Alanlar
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim, kültür
ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp yerlerinin
yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun
olarak bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan işyerlerinin
yoğun olarak bulunduğu alanlar
Organize Sanayi Bölgesi veya İhtisas Sanayi
Bölgesi içindeki her bir tesis için
Lgündüz
(dBA)
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
60
55
50
65
60
55
68
63
58
70
65
60
Çalışma yapılacak sahanın bulunduğu alan, “Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar”
kapsamında değerlendirilebilir. Tablo 54’te görüleceği üzere “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK 7 Tablo 4’te bu alanlar için verilen gündüz
gürültü düzeyi 65 dBA olarak tanımlanmıştır. Sahada yapılacak çalışmalar sırasında oluşması
muhtemel gürültü seviyesinin en yakın yerleşim biriminde bu sınır değerini aşmaması
gerekmektedir.
Üretim faaliyetleri sırasında çalışacak makine ekipmandan kaynaklı olarak gürültü
oluşması söz konusudur. Kalker ocağında 1 adet delici makine, 2 adet yükleyici, 5 adet
kamyon ve 1 adet arazöz kullanılacaktır.
Sahada makine-ekipmanların tamamının aynı anda kullanılması söz konusu
olmamakla birlikte, en kötü durumda bütün makinelerin aynı anda çalışacağı varsayımı
yapılarak gürültü düzeyleri hesaplanmıştır.
Sahada oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından
151
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik”in 5. Maddesi’nde verilen
tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır.
5. maddede sunulan tabloda belirtilen makine – ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak
olan ekipman tipleri ve bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise Tablo 55’te
sunulmaktadır.
Tablo 55. Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri
Müsaade Edilen Ses Gücü Seviyesi
Net Kurulu Güç P (kW),
Uygulama Kütlesi m (kg)
Teçhizatın Tipi
Tekerlekli Dozerler, Tekerlekli
Yükleyiciler, Tekerlekli Kazıcı –
Yükleyiciler, Damperli Kamyonlar,
Greyderler, Yükleyici Tipli Toprak
Doldurmalı Sıkıştırıcılar
03.07.2004’ ten
itibaren
03.01.2006’ dan
itibaren
P ≤ 55
104
101
P > 55
85 + 11 log P
82 + 11 log P
P > 15
97 + 2 1og P
95 + 2 log P
Sahada kullanılan ekipmanların ses gücü düzeyleri, ekipmanların motor güçleri ile
ilgili olup ekipmanların ses gücü düzeylerinin hesaplanabilmesi için yukarıdaki tabloda
belirtilen formüller kullanılacaktır. Proje alanında üretim esnasında kullanılacak ekipmanların
motor güçleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.
Tablo 56. Proje Alanında Kullanılacak Makine – Ekipmanların Motor Güçleri
Ünite
Motor Gücü
Delici Makine
120 HP = 90 kW
Yükleyici
219 HP = 163 kW
Kamyon
150 HP = 112 kW
Arazöz
150 HP = 112 kW
*** 1 HP = 0,746 kW
Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması
Tablo 55’te verilen formüller doğrultusunda her makinenin Ses Gücü Düzeyi aşağıda
hesaplanmıştır.
Delici Makine :
Proje alanında kullanılacak delici makinenin motor gücü 120 HP = 90 kW tır.
Tablo 56’da delici makine için verilen değerlendirme sonucu, P = 90 kW > 55 kW
olduğundan
“ Lw = 82 + 11 log P ” formulü ses gücü hesabında kullanılmıştır.
Lw = 82 + 11 log 90 = 104 dB
152
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Yükleyici :
Proje alanında kullanılacak yükleyicinin motor gücü 219 HP = 163 kW tır.
Tablo 56’da yükleyici için verilen değerlendirme sonucu, P = 163 kW > 55 kW olduğundan “
Lw = 82 + 11 log P ” formulü ses gücü hesabında kullanılmıştır;
Lw = 82 + 11 log 163 = 106 dB
Kamyon :
Proje alanında kullanılacak kamyonun motor gücü 150 HP = 112 kW tır. Tablo 56’da
kamyon için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kW > 55 kW olduğundan
“ Lw = 82 + 11 log P ” formulü ses gücü hesabında kullanılmıştır;
Lw = 82 + 11 log 112 = 105 dB
Arazöz :
Proje alanında kullanılacak arazözün motor gücü 150 HP = 112 kW tır.
Tablo 56’da arazöz için verilen değerlendirme sonucu, P = 112 kW > 55 kW olduğundan
“ Lw = 82 + 11 log P ” formulü ses gücü hesabında kullanılmıştır;
Lw = 82 + 11 log 112 = 105 dB
Çalışılacak olan proje alanında muhtemel gürültü kaynakları ve bu kaynakların gürültü
düzeyleri aşağıdaki tabloda toplu halde verilmiştir.
Tablo 57. Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları Ve Ses Gücü Düzeyleri
Ünite
Delici Makine
Yükleyici
Kamyon
Arazöz
Adet
Ses Gücü Düzeyi (dB)
1
2
5
1
104
106
105
105
İşletme alanı için öngörülen gürültü kaynaklarına ait ses gücü düzeyleri Tablo 57’de
sunulmuştur.
Proje alanında ve çevresinde oluşması muhtemel maksimum gürültü düzeyleri
hesaplanırken tüm ekipmanın aynı anda çalışacağı varsayımı yapılmış ve en kötü hal
senaryosu değerlendirilmiştir. Ocak faaliyetleri sırasında oluşacak toplam gürültü düzeyleri
aşağıda verilen toplam formülü kullanılarak hesaplanmıştır.
n
Lwt  10 log  10 Lwi / 10
i 1
Ocak faaliyetleri sırasında sahada oluşacak toplam ses gücü düzeyi;
153
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”


Lwt  10 log (1* 10104/10 )  (2 * 10106/10 )  (5 * 10105/10 )  1*10105/10 
Lwt  114,69 dB
Sahada makine-ekipmanın çalışmasından kaynaklanan ses gücü düzeyi 114,69 dB
olarak hesaplanmıştır. Proje alanında oluşacak gürültünün 1400 m, 1500 m ve 1600 m
yarıçapındaki etki alanı içerisinde yayılımının hesaplanması ve ilgili yönetmelik çerçevesinde
yorumlanması bu bölümün ana amacını oluşturmaktadır.
Yapılacak gürültü hesaplarında aşağıdaki formüller sırasıyla kullanılacaktır;
Ses Basınç Düzeyi, Lpi
 Q 
L pi  Lwi  10 log
2 
 4r 
Lpi
:
Ses kaynağına ait ses basınç düzeyi, dB
Lwi
:
Ses kaynağına ait ses gücü düzeyi, dB
r
:
Kaynaktan olan uzaklık, m
Q
:
Yönelme Katsayısı (Serbest Alanda 1 kabul edilmiştir)
(Formül-1)
Atmosferik Yutum, Aatm
 f 2 *r 

A atm  7 ,4.10 8 
  
Aatm :
Atmosferik yutum, dB
f
:
Ses frekansı, Hz
r
:
Kaynaktan olan uzaklık, m

:
Havanın bağıl nemi, %
(Formül-2)
Net Ses Basınç Düzeyi, Lpi,net
L pi,net  L pi
İlk 100 m mesafe için :
(Formül-3)
100 m mesafeden sonra için : L pi,net  L pi  Aatm
(Formül-4)
Gürültü Düzeyi, Lgi
Lgi  L pi,net  DF
Lgi
:
Kaynağa ait gürültü Düzeyi, dBA
Lpi,nat :
Net Ses Basınç Düzeyi, dB
DF
:
A ağırlıklama eğrisine göre düzeltme faktörü
(Formül-5)
Toplam Gürültü Düzeyi, Lgt
n
Lgt  10 log  10
Lgi / 10
(Formül-6)
i 1
154
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Gündüz-Akşam-Gece Gürültü Düzeyi, Lgag
Lgag  10 * log
Lgag
Lgündüz
Lakşam
Lgece
:
:
:
:

 

 
1
L
/ 10
(L
10) / 10
(L
5) / 10
(Formül-7)
12 *10 gündüz  4 *10 akşkş
 8 *10 gece
24
Gündüz-akşam-gece gürültü düzeyi, dBA
Gündüz gürültü düzeyi, dBA (07:00-19:00 saatleri arası)
Aşam gürültü düzeyi, dBA (19:00-23:00 saatleri arası)
Gece gürültü düzeyi, dBA (23:00-07:00 saatleri arası)
Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeylerinin Hesaplanması
Yukarıda hesaplanan makine ve ekipmanlara ait ses gücü düzeylerinin, açık (serbest)
alanda yayılımı sonucu ocak alanı çevresinde oluşacak ses basınç düzeyleri yukarıda verilen
“Formül 1” kullanılarak hesaplanmıştır.
1. Delici Makine
x = 10 m
:
x = 20 m
:
x = 30 m
:
x = 40 m
:
x = 50 m
:
x = 100 m
:
x = 250 m
:
x = 500 m
:
x = 750 m
:
x = 1000 m :
x = 1400 m :
x = 1500 m :
x = 1600 m :
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
Lp,1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
104 +10 log ( ¼ x
3,14 x 102 )
3,14 x 202 )
3,14 x 302 )
3,14 x 402 )
3,14 x 502 )
3,14 x 1002 )
3,14 x 2502 )
3,14 x 5002 )
3,14 x 7502 )
3,14 x 10002 )
3,14 x 14002 )
3,14 x 15002 )
3,14 x 16002 )
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
73 dB
67 dB
63 dB
61 dB
59 dB
53 dB
45 dB
39 dB
36 dB
33 dB
30 dB
29 dB
29 dB
2. Yükleyici
x = 10 m
x = 20 m
x = 30 m
x = 40 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 750 m
x = 1000 m
x = 1400 m
x = 1500 m
x = 1600 m
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
Lp,2
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
106 +10 log ( ¼ x
3,14 x 102 )
3,14 x 202 )
3,14 x 302 )
3,14 x 402 )
3,14 x 502 )
3,14 x 1002 )
3,14 x 2502 )
3,14 x 5002 )
3,14 x 7502 )
3,14 x 10002 )
3,14 x 14002 )
3,14 x 15002 )
3,14 x 16002 )
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
75 dB
69 dB
65 dB
63 dB
61 dB
55 dB
47 dB
41 dB
38 dB
35 dB
32 dB
31 dB
31 dB
3. Kamyon
x = 10 m
:
x = 20 m
:
x = 30 m
:
Lp,3
Lp,3
Lp,3
= 105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 102 )
= 105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 202 )
= 105 +10 log ( ¼ x 3,14 x 302 )
155
= 74 dB
= 68 dB
= 64 dB
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
x = 40 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 750 m
x = 1000 m
x = 1400 m
x = 1500 m
x = 1600 m
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
Lp,3
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
3,14 x 402 )
3,14 x 502 )
3,14 x 1002 )
3,14 x 2502 )
3,14 x 5002 )
3,14 x 7502 )
3,14 x 10002 )
3,14 x 14002 )
3,14 x 15002 )
3,14 x 16002 )
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
62 dB
60 dB
54 dB
46 dB
40 dB
37 dB
34 dB
31 dB
30 dB
30 dB
4. Arazöz
x = 10 m
x = 20 m
x = 30 m
x = 40 m
x = 50 m
x = 100 m
x = 250 m
x = 500 m
x = 750 m
x = 1000 m
x = 1400 m
x = 1500 m
x = 1600 m
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
Lp,4
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
105 +10 log ( ¼ x
3,14 x 102 )
3,14 x 202 )
3,14 x 302 )
3,14 x 402 )
3,14 x 502 )
3,14 x 1002 )
3,14 x 2502 )
3,14 x 5002 )
3,14 x 7502 )
3,14 x 10002 )
3,14 x 14002 )
3,14 x 15002 )
3,14 x 16002 )
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
74 dB
68 dB
64 dB
62 dB
60 dB
54 dB
46 dB
40 dB
37 dB
34 dB
31 dB
30 dB
30 dB
Farklı Frekanslarda Ses Basınç Düzeyleri
Proje alanında çalışacak iş makinelerinin, tüm endüstriyel gürültü kaynakları gibi, ses
frekans aralığı 500 Hz. – 4000 Hz. arasındadır. Yukarıda hesaplanan ses gücü ve ses basınç
düzeyleri farklı frekanslardaki seslerin toplam düzeyine eşittir. Sahada çalışacak makineekipmanların 500 Hz ile 4000 Hz. frekans aralığında dört merkez frekanstaki (500 Hz., 1000
Hz., 2000 Hz., 4000 Hz.) ses basınç düzeyleri oktav band analizi yapılarak hesaplanmış ve
aşağıda sunulmuştur.
156
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 58. Gürültü Kaynaklarının Frekanslara Göre Ses Basınç Düzeyleri
Mesafe
(m)
Gürültü
Kaynağı
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
67
67
67
Gürültü
Kaynağı
61
61
61
61
63
63
63
63
30
57
57
57
57
59
59
59
59
40
55
55
55
55
57
57
57
57
50
53
53
53
53
55
55
55
55
47
47
47
47
49
49
49
49
39
39
39
39
41
41
41
41
33
33
33
33
35
35
35
35
250
500
4000 Hz
69
30
30
30
32
32
32
32
27
27
27
27
29
29
29
29
1400
24
24
24
24
26
26
26
26
1500
23
23
23
23
25
25
25
25
1600
23
23
23
23
25
25
25
25
10
68
68
68
68
68
68
68
68
20
62
62
62
62
62
62
62
62
30
58
58
58
58
58
58
58
58
40
56
56
56
56
56
56
56
56
50
54
54
54
54
54
54
54
54
100
48
48
48
48
48
48
48
48
40
40
40
40
40
40
40
40
250
500
Arazöz
30
1000
Kamyon
750
Yükleyici
20
Delici Makine
10
100
500 Hz
69
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
69
69
500 Hz
67
34
34
34
34
34
34
34
34
750
31
31
31
31
31
31
31
31
1000
28
28
28
28
28
28
28
28
1400
25
25
25
25
25
25
25
25
1500
24
24
24
24
24
24
24
24
1600
24
24
24
24
24
24
24
24
Atmosferik Yutuş Faktörü
Atmosferik yutuş endüstriyel gürültünün frekans aralığı olan 500 Hz. ile 4000 Hz.
arasında 4 frekansta, aşağıdaki formül kullanılarak ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
 f 2 *r 

A atm  7 ,4.10 8 
  
*** Bölgenin bağıl nemi, en yakın meteoroloji istasyonu olan Kırklareli Meteoroloji
İstasyonunun meteorolojik verileri göz önüne alınarak % 69,7 olarak alınmıştır.
Atmosfer, gürültü kaynağına yakın mesafelerde ses basınç düzeyinde kayda değer bir
azalışa neden olmaz. Bu nedenle 100 m mesafeden sonra oluşacak atmosferik yutum
hesaplanarak gürültü dağılımına dahil edilmiştir.
157
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 59. Mesafelere Göre 4 Frekansta Hesaplanan Atmosferik Yutum Değerleri
Atmosferik Yutum (dB)
Mesafe (m)
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
0
0
0
0
0
0,027
0,066
0,133
0,199
0,265
0,372
0,398
0,425
0
0
0
0
0
0,106
0,265
0,531
0,796
1,062
1,486
1,593
1,699
0
0
0
0
0
0,425
1,062
2,123
3,185
4,247
5,945
6,370
6,795
0
0
0
0
0
1,699
4,247
8,494
12,740
16,987
23,782
25,481
27,179
10
20
30
40
50
100
250
500
750
1000
1400
1500
1600
Net Ses Basınç Düzeyleri
İlk 100 m mesafe için :
L pi,net  L pi
100 m mesafeden sonra için : L pi,net  L pi  Aatm
Gürültü kaynağına ait net ses basınç düzeyi ilk 100 metrede atmosferde hissedilir bir
değerde yutuş olmadığı için o mesafedeki ses basınç düzeyine eşittir. Yukarıda verilen
formüller kullanılarak mesafelere göre her makine-ekipmanın net ses basınç düzeyleri
hesaplanarak aşağıda verilmiştir.
Sahada çalışacak makine ekipmanın Net Ses Basınç Düzeyleri ise toplu halde
Tablo 60’da sunulmuştur.
158
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 60. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Net Ses Basınç Düzeyleri
Mesafe
(m)
Gürültü
Kaynağı
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
67
67
67
Gürültü
Kaynağı
61
61
61
61
63
63
63
63
30
57
57
57
57
59
59
59
59
40
55
55
55
55
57
57
57
57
50
250
500
750
53
53
53
53
46,97
46,89
46,58
45,30
38,93
38,73
37,94
34,75
32,87
32,47
30,88
24,51
Yükleyici
20
Delici Makine
10
100
500 Hz
69
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
69
69
500 Hz
67
4000 Hz
69
55
55
55
55
48,97
48,89
48,58
47,30
40,93
40,73
39,94
36,75
34,87
34,47
32,88
26,51
29,80
29,20
26,81
17,26
31,80
31,20
28,81
19,26
1000
26,73
25,94
22,75
10,01
28,73
27,94
24,75
12,01
1400
23,63
22,51
18,05
0,22
25,63
24,51
20,05
2,22
1500
22,60
21,41
16,63
-2,48
24,60
23,41
18,63
-0,48
1600
22,58
21,30
16,21
-4,18
24,58
23,30
18,21
-2,18
10
68
68
68
68
68
68
68
68
20
62
62
62
62
62
62
62
62
30
58
58
58
58
58
58
58
58
40
56
56
56
56
56
56
56
56
54
54
54
54
54
54
54
47,89
47,58
46,30
47,97
47,89
47,58
46,30
39,93
39,73
38,94
35,75
39,93
39,73
38,94
35,75
250
500
Arazöz
54
47,97
Kamyon
50
100
33,87
33,47
31,88
25,51
33,87
33,47
31,88
25,51
750
30,80
30,20
27,81
18,26
30,80
30,20
27,81
18,26
1000
27,73
26,94
23,75
11,01
27,73
26,94
23,75
11,01
1400
24,63
23,51
19,05
1,22
24,63
23,51
19,05
1,22
1500
23,60
22,41
17,63
-1,48
23,60
22,41
17,63
-1,48
1600
23,58
22,30
17,21
-3,18
23,58
22,30
17,21
-3,18
Gürültü Düzeyleri
İnsan kulağı her frekanstaki seslere aynı derecede duyarlı değildir. Karmaşık bir sesin
toplam ses basıç düzeyini bulmak için kulağın duyarlılığı ile orantılı ağırlıklama yöntemleri
kullanılır. Bu amaçla yaygın olarak A ağırlıklama yöntemi kullanılmaktadır. Ağırlıklama A
ağırlık grafiğinden frekanslara göre okunan düzeltme faktörlerinin ses basınç düzeylerine
eklenmesi ile uygulanır. İş makineleri çalışma frekanslarının düzeltme faktörleri aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.
Tablo 61. A Ağırlıklama Grafiği Düzeltme Faktörleri
Frekans
Düzeltme Faktörü
500 Hz.
- 3,2
1000 Hz.
0
2000 Hz.
+ 1,2
4000 Hz.
+1
159
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
İş makinelerinin A ağırlıklama yapılarak frekanslara göre hesaplanan gürültü düzeyleri
toplu halde Tablo 62’de sunulmuştur.
Tablo 62. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Gürültü Düzeyleri
Mesafe
(m)
Gürültü
Kaynağı
Ses Basınç Düzeyi (dB)
Gürültü
Kaynağı
Ses Basınç Düzeyi (dB)
68,2
68,0
65,8
69,0
70,2
70,0
57,8
61,0
62,2
62,0
59,8
63,0
64,2
64,0
30
53,8
57,0
58,2
58,0
55,8
59,0
60,2
60,0
40
51,8
55,0
56,2
56,0
53,8
57,0
58,2
58,0
50
49,8
53,0
54,2
54,0
51,8
55,0
56,2
56,0
43,77
46,89
47,78
46,30
45,77
48,89
49,78
48,30
35,73
38,73
39,14
35,75
37,73
40,73
41,14
37,75
29,67
32,47
32,08
25,51
31,67
34,47
34,08
27,51
100
250
500
2000 Hz
4000 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
29,20
28,01
18,26
28,60
31,20
30,01
20,26
23,53
25,94
23,95
11,01
25,53
27,94
25,95
13,01
1400
20,43
22,51
19,25
1,22
22,43
24,51
21,25
3,22
1500
19,40
21,41
17,83
-1,48
21,40
23,41
19,83
0,52
1600
19,38
21,30
17,41
-3,18
21,38
23,30
19,41
-1,18
10
64,8
68,0
69,2
69,0
64,8
68,0
69,2
69,0
20
58,8
62,0
63,2
63,0
58,8
62,0
63,2
63,0
30
54,8
58,0
59,2
59,0
54,8
58,0
59,2
59,0
40
52,8
56,0
57,2
57,0
52,8
56,0
57,2
57,0
50
50,8
54,0
55,2
55,0
50,8
54,0
55,2
55,0
100
44,77
47,89
48,78
47,30
44,77
47,89
48,78
47,30
36,73
39,73
40,14
36,75
36,73
39,73
40,14
36,75
30,67
33,47
33,08
26,51
30,67
33,47
33,08
26,51
250
500
Arazöz
26,60
1000
Kamyon
750
1000 Hz
Yükleyici
67,0
20
Delici Makine
10
500
Hz
63,8
750
27,60
30,20
29,01
19,26
27,60
30,20
29,01
19,26
1000
24,53
26,94
24,95
12,01
24,53
26,94
24,95
12,01
1400
21,43
23,51
20,25
2,22
21,43
23,51
20,25
2,22
1500
20,40
22,41
18,83
-0,48
20,40
22,41
18,83
-0,48
1600
20,38
22,30
18,41
-2,18
20,38
22,30
18,41
-2,18
Gürültü kaynaklarının farklı frekanslar için bulunan gürültü düzeyleri, desibellerle
toplama formülü ile toplanarak iş makinelerinin mesafelere göre toplam gürültü düzeyleri
hesaplanır.
Toplam Gürültü Düzeyleri mesafelere göre her ekipman için aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.
160
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 63. Mesafelere Göre Gürültü Kaynaklarına Ait Toplam Gürültü Düzeyleri
Toplam Gürültü Düzeyleri (dBA)
Delici Makine
Yükleyici
Kamyon
Arazöz
10
73,08
75,08
74,08
74,08
20
67,08
69,08
68,08
68,08
30
63,08
65,08
64,08
64,08
40
50
61,08
59,08
63,08
61,08
62,08
60,08
62,08
60,08
100
250
500
750
1000
1400
1500
1600
52,44
43,65
36,68
32,99
29,44
25,73
24,58
24,43
54,44
45,65
38,68
34,99
31,44
27,73
26,58
26,43
53,44
44,65
37,68
33,99
30,44
26,73
25,58
25,43
53,44
44,65
37,68
33,99
30,44
26,73
25,58
25,43
Gündüz ve Akşam Gürültü Düzeyi
Proje alanında üretim faaliyetleri toplam 16 saat olarak gündüz ve akşam saatleri
içerisinde gerçekleştirilecektir. Patlatma ile ocakta yapılan üretim faaliyetleri gündüz saatleri
içerisinde gerçekleştirilecektir. Bunun dışında gerektiğinde nakliye işlerine devam edilecektir.
Ocak alanında iş makinelerinin çalışması sonucu mesafelere göre oluşacak gündüz ve akşam
gürültü düzeyi, toplam formülü (Formül 6) kullanılarak hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
Tablo 64. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Gündüz Gürültü Düzeyi
Mesafe
(m)
Lg
(dBA)
10
20
30
40
50
85
100
250
500
750
1000
1400
1500
1600
83,77
77,77
73,77
71,77
69,77
64,77
63,13
54,34
47,37
43,68
40,13
36,42
35,27
35,12
Tablo 65. Mesafelere Göre Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Akşam Gürültü Düzeyi*
Mesafe
10
20
30
40
50
100
(m)
Lg
83,38 77,38 73,38 71,38 69,38 62,74
(dBA)
(* Akşam vardiyasında delici makine çalışmamaktadır.)
145
250
500
750
1000
1400
1500
1600
59,49
53,95
46,99
43,29
39,75
36,04
34,88
34,73
Gündüz – Akşam – Gece Gürültü Seviyesi
Lgag, Gündüz - Akşam - Gece Gürültü Seviyesi, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği” EK 1’de verilen formül doğrultusunda hesaplanmaktadır. EK 1’de
verilen Lgag formülü aşağıda verilmiştir.
161
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
Lgag  10 * log
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”

 
 
1
L
/ 10
(L
10) / 10
( L  5) / 10
12 *10 gündüz  4 *10 akş
 8 *10 gece
24

Proje alanında patlatma ile ocakta yapılan üretim faaliyetleri gündüz saatleri içerisinde
gerçekleştirilecek olup bunun dışında gerektiğinde nakliye işlerine devam edilecektir.
Dolayısıyla Lgag değeri hesaplanırken Lakşam ve Lgece değeri sıfır olarak alınmıştır. Mesafelere
göre Lgag değerleri üretim faaliyetleri için hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 66. Mesafelere Göre Üretim Çalışmalarından Kaynaklanan Lgag Değerleri
Mesafe
(m)
Lgag
(dBA)
10
20
30
40
50
85
100
250
500
750
1000
1400
1500
1600
80,76
74,76
70,76
68,76
66,76
61,76
60,12
51,33
44,37
40,67
37,12
33,42
32,27
32,12
Yukarıda verilen gürültü düzeyleri incelendiğinde, gündüz gürültü düzeyinin 85 m
mesafede, akşam gürültü düzeyinin ise 145 m mesafede “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK 7 Tablo 4’te verilen sınır değerlerin altında
kaldığı görülmektedir.
Faaliyet alanında bulunan iş makinlerinin çalışmasından kaynaklanan gündüz ve
akşam gürültü düzeylerinin ile gündüz-akşam-gece gürültü düzeyinin, mesafelere göre
dağılımını gösterir grafikler aşağıda sunulmuştur.
Lg
Lakş
Şekil 36. Kalker Ocağında Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lg ve Lakş Gürültü Dağılım Grafiği
162
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Lgag
Şekil 37. Kalker Ocağında Üretim Faaliyetleri Sırasında Oluşacak Lgag Gürültü Dağılım Grafiği
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında oluşacak gürültüden
etkilenebilecek en yakın yerleşim birimi sahanın kuş uçuşu yaklaşık olarak 1.400 m
güneydoğusunda yer alan Camiikebir Mahallesi olup ayrıca alanın kuş uçuşu yaklaşık 1.600
m güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ve 1.500 m kuzeybatısında Kaynarca Beldesine
bağlı evler bulunmaktadır. Söz konusu mesafelerde hesaplanan gürültü düzeyleri aşağıda
verilmiştir.
Lgündüz (dBA)
Lakşam (dBA)
Lgag (dBA)
1.400 m. (Camikebir Mahallesi)
36,42
36,04
33,42
1.500 m. (Ev)
35,27
34,88
32,27
1.600 m. (Ev)
35,12
34,73
32,12
Yukarıda verilen sonuçlar incelendiğinde, yerleşim birimlerinde hesaplanan gündüz,
akşam ve gündüz-akşam-gece gürültü düzeyleri “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği” EK-7 Tablo 4’te “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların
birlikte bulunduğu alanlardan konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar” için verilen sınır
değerlerin altında kalmaktadır.
Proje alanında oluşması muhtemel gürültünün çevreye olabilecek etkilerinin
incelenebilmesi amacıyla alanda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esaslarına uygun olarak arka plan gürültü
ölçümü gerçekleştirilmiş, faaliyetin alana etkisini de içeren Akustik Rapor hazırlatılmıştır.
Söz konusu Akustik Rapor ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 24).
163
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Akustik rapor kapsamında, ÇED süreci içerisinde, arka plan gürültüsü ölçümü için
çalışma alanına yakın yerleşimlerde iki nokta (konut) belirlenmiş ve proje alanındaki
faaliyetlerden etkilenmesi muhtemel yapılarda arka plan gürültü ölçümü yapılmıştır. Söz
konusu bu noktalarda yaklaşık onar dakika süre ile gürültü ölçümü gerçekleştirilmiş ve ölçüm
sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 67. Arka Plan Ölçüm Sonuçları
Ölçüm Yeri
Süre
1 Nolu Ölçüm Noktası
(Pınarhisar İlçesi Dere
Mahallesi 1600 m)
2 Nolu Ölçüm Noktası
(Kaynarca Beldesi
1500 m)
Tarihi
Zaman
Dilimi
A Ağırlıklama
Leq
10 dk.
06.11.2013
Gündüz
63,6
10 dk.
06.11.2013
Gündüz
62,3
Arka plan ölçümünün gerçekleştirildiği yapılarda hesaplanan gürültü düzeyleri ile arka
plan gürültü ölçümleri birlikte değerlendirilerek aşağıda sunulan tabloda toplam gürültü
düzeyi olarak yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır.
Tablo 68. Yerleşim Yerlerinde Bulunan Yapılarda Hesaplanan Toplam Gürültü Düzeyleri ve Değerlerin
Sınır Değerler İle Karşılaştırılması
Hesaplanan Gürültü
Düzeyleri (dBA)
Ölçüm
Sonuçları
(dBA)
Toplam Gürültü
Düzeyleri (dBA)
ÇGDYY Sınır Değer
(dBA)
1 Nolu Ölçüm Noktası
(Pınarhisar İlçesi Dere
Mahallesi - 1600 m)
35,12
63,6
63,61
65
2 Nolu Ölçüm Noktası
(Kaynarca Beldesi - 1500 m)
35,27
62,3
62,31
65
ALICI
200901721 nolu proje alanında gerçekleştirilecek üretim faaliyetlerinden kaynaklanan
gürültünün, yerleşim birimlerinde arka plan ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen toplam
gürültü düzeyleri “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK-7
Tablo 4’te “Ticari yapılar ile gürültüye hassas kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan
konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar” için verilen 65 dBA sınır değerinin altında
kalmaktadır. Dolayısıyla yerleşim birimlerinin üretim faaliyetleri sırasında oluşacak
gürültüden etkilenmeyeceği tahmin edilmektedir.
Gürültü düzeyleri hesaplanırken tüm ekipmanın aynı anda çalışacağı varsayımı
yapılmış ve en kötü hal senaryosu değerlendirilmiştir. Ancak gerçekte makinelerin hepsinin
aynı anda çalışması söz konusu olmayacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında yerleşim
yerinde hesaplanan gürültü düzeyleri daha düşük mertebelerde hissedilecektir.
Gürültülü ortamda çalışacak personel için İş Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü
hükümlere uyulacaktır.
164
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Gürültü denetiminde en etkili çözüm gürültünün kaynakta kontrol altına alınmasıdır.
Buradaki temel amaç ses kaynağından yayılan ses gücünün düşürülmesidir. Bunun için
gelişen teknoloji imkanlarından yararlanılarak proje alanında kullanılan iş makinelerinin ses
gücü düzeylerinin minimuma indirilmiş özellikte olmasına dikkat edilecektir.
Gürültünün kaynağında en aza indirilmesi için makine ekipmanın periyodik muayene
ve bakımları yapılacak, böylelikle tüm makinelerin uygun işleyişi sağlanacaktır. Makine
ekipmanın yağ, su, filtre, lastik ve kasa kontrolleri operatörler tarafından yapılacak ve düzenli
olarak makinelerin su, yağ, filtre değişimleri yaptırılacaktır. Yapılacak bu tür düzenli
bakımlarla makine ekipmanın gürültü seviyeleri % 50’ye varan oranlarda düşürülebilecektir.
Gerektiğinde iş makinelerinin egzos kısımlarına susturucu ekipman takılacak ve
gürültü düzeylerinin azaltılması sağlanacaktır.
Sahada makine ekipman rolantide bırakılmayacak, araç ve ekipman operatörlerine bu
konu gerekli eğitimler verilecektir.
Çalışan personelin gürültüden etkilenmemesi için gerektiğinde ses seviyesi düşürücü
kulaklık kullanmaları sağlanacaktır.
Alınacak bu önlemlerle ocak faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü en az seviyeye
indirilmeye çalışılacak ve yakın çevrenin gürültüden etkilenmesi önlenecektir.
5.4.2. Vibrasyon
Patlatma sonucu oluşan şok dalgalar havada ve ateşlenen kaya birimi içinde belirli bir
hız, frekans ve genlikte yayılmaktadır. Bu yayılım atım yerinden uzaklaştıkça sönme eğilimi
göstermektedir. Şok dalgalarının çevrede bulunan hassas noktalara (bina, köprü, tarihi binalar,
mağara vb) hasar verebileceği mesafe aşağıda açıklanan bağıntılar yardımıyla
hesaplanabilmektedir. Bağıntılarda değişken olarak anlık şarj (bir gecikme süresinde
ateşlenen patlayıcı miktarı) atım yeri ile çevre birimleri arasındaki mesafe ve kayaç türlerine
ait katsayılar bulunmaktadır.
Patlatma sırasında hem şok hem de gaz basıncı şeklinde bir enerji açığı çıkar ve
çevresindeki malzemeyi gevşetir. Bu enerji patlatma noktasından itibaren dışa doğru bütün
yönlerde yayılan bir basınç dalgası doğurur. Patlama enerjisini taşıyan bu basınç dalgası
atmosferde ilerliyorsa hava şoku, katman içinde veya arazi üzerinde ilerliyorsa titreşim adını
alır. Titreşim ve hava şokunun şekilsel olarak gösterimi aşağıda verilmiştir.
165
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
HAVA ŞOKU
(atmosferdeki patlatma enerjisi)
Patlama
TİTREŞİM
(Formasyondaki patlatma enerjisi)
Şekil 38. Patlatma Sonucu Oluşan Titreşim ve Hava Şoku
Hava Şoku :
Hava şoku atmosferde ses dalgalarına benzer bir biçimde yayılan basınç dalgalarıdır.
Hava şoku dalgasının havada yayılması ses dalgalarının yayılmasına benzer. Atmosferik
koşullar (rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık faklılıkları havanın nemi, vs.) hava şoku dalgasının
dağılımını etkiler. Ayrıca hava şoku yapılacak patlatmanın dizaynı ve tekniği ile de yakından
ilgilidir. Normal atmosferik koşullarda ve gecikmeli sistem kullanılan patlatmalarda hava
şoklarının yapısal tahribat yapma olasılığı yok denecek kadar azdır. Hava şoklarının en büyük
etkisi sesi ile insanları korkutur ve şaşırma ya da ürkmeye neden olur. Ayrıca hava şoku
dalgaları cam eşyalar ve pencerelerde titreşim oluşturur. Çok önemli olmamakla birlikte
eşyalar üzerinde oluşan titreşim ve hava şoku nedeniyle duyulan ses insanların psikolojik
yönden patlatmalardan etkilenmesine sebep olabilmektedir.
Patlatma sonucu oluşan hava şoku aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır. (CALZIA,
1969)
Şiddetli etki zonu
Orta şiddette etki zonu
Hafif şiddette etki zonu
D
W
:
:
:
:
:
D5 W
5 W  D  10 W
10 W  D  15 W
Etkili zon aralığı (m)
Bir gecikme aralığında atılan dinamit miktarı = Anlık şarj (kg)
Hava şoku hesaplamaları ruhsat alanlarında yapılacak maksimum anlık şarj dikkate
alınarak yapılmıştır.
Patlatmada kullanılacak maksimum anlık şarj = 48 kg
Şiddetli etki zonu
Orta şiddette etki zonu
Hafif şiddette etki zonu
:
:
:
0
- 34,64m
34,64 - 69,28 m
69,28 - 103,92 m
Patlatma sonucu yer katmanında deliğin hemen çevresinde basınç dalgaları oluşur.
Basınç dalgaları yayılır ve uzaklaştıkça sismik dalgalara dönüşür. Bu sismik dalgaya titreşim
166
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
dalgası adı verilir. Titreşim dalgası, yer katmanlarında yapısal dalga, yer yüzeyinde ise yüzey
dalgası şeklinde yayılır.
Titreşimin yapılara vereceği zararı kestirmede alınabilecek en iyi kriter parçacık
hızıdır. Patlatmayla oluşturulan titreşim hızının çevre yapılarına etkisi Devine bağıntısı
(Devine et al, 1966) ile tespit edilmektedir.

V  k D/ W
1,6
Devine Bağıntısı :
V
k
D
W
:
:
:
:
Kayaç içinde yayılan titreşim hızı (inç/sn)
Kayaç türüne bağlı katsayı ( 26-260)
Patlatma noktası ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etkili Mesafe (feet)
Bir gecikme aralığındaki patlayıcı miktarı (libre)
1 feet = 0,3048 m
1 libre = 0,4536 kg
1 inç = 25,4 mm
k katsayısı kayacın titreşimi iletme kapasitesi olarak alınmaktadır. Patlatma kaynağı
ile hassas nokta arasındaki birimlerin değişkenliği, kırık, fay, çatlak gibi süreksizliklerin
yoğunluğu k katsayısını etkilemektedir. Homojen birimlerde katsayı 260 sayısına yaklaşırken,
tektonik etkilerin yoğunluğu ve geçilen her farklı birim katsayıyı 26 sayısına
yaklaştırmaktadır. Hesaplamalarda k katsayısı ortalama 200 olarak alınmıştır.
Tablo 69. Mesafeye Göre Titreşim Hızı Değerleri (W = 48 kg)
k ( Sabit )
D ( Metre )
W (Kg)
V ( mm/sn )
1/2V(mm/sn) 1/5V(mm/sn)
200
50
60.54
12.11
30.27
48
200
100
19.97
3.99
9.99
48
200
112
16.66
3.33
8.33
48
200
250
4.61
0.92
2.30
48
200
500
1.52
0.30
0.76
48
200
750
0.79
0.16
0.40
48
200
1000
0.50
0.10
0.25
48
200
1400
0.29
0.06
0.15
48
200
1500
0.26
0.05
0.13
48
200
1600
0.24
0.05
0.12
48
Yukarıdaki tabloda:
V
:
mm/sn mesafeye göre değişen titreşim hızı
Vo
:
Bina temelindeki titreşim hızı
Kayaç içi titreşim hızının (V) 1/2 – 1/5 ‘i Vo değeri olarak kabul edilmektedir.(Forssbland, 1981)
167
V0 (mm/sn)
1/2V - 1/5V
18.16
5.99
5.00
1.38
0.46
0.24
0.15
0.09
0.08
0.07
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 39. Mesafeye Göre Bina Temelindeki Titreşim Hızı Değerleri
Tablo 70. Bina temeli titreşim hızı (Vo) değerlerine bağlı olarak patlatma nedeniyle hasar görebilecek bina
türleri (Forssbland,1981)
Bina Türü
V0 (mm/sn)
a – Yıkılmaya yüz tutmuş çok eski tarihi binalar
b – Sıvalı briket, kerpiç, yığma tuğla evler
c – Betonarme binalar
d – Fabrika gibi çok sağlam yapıda endüstriyel binalar
2
5
10
10 – 40
Civardaki en hassas yapının Tablo 70’deki “b tipi” binalar olduğu kabul edilirse Vo
hızının 5 mm/sn’nin üzerine çıkmaması gerekmektedir.
Tablo 69 incelendiğinde 48 kg’lık şarjın etkisi ile oluşan titreşim hızı patlatma
noktasından itibaren 112 m’den sonra 5 mm/sn’nin altına inmektedir. Bu durumda anlık şarj
ile yapılan patlatmalar sonucu oluşan vibrasyonun en yakın yerleşim birimlerine olumsuz
etkisinin olmayacağı tahmin edilmektedir.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin 25. maddesi a
bendinde, maden ve taş ocakları sahalarında yapılan patlatmaların çevredeki çok hassas
kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi bu yönetmeliğin ekindeki EK-7’de yer alan
Tablo 6’da verilen sınır değerleri geçemeyeceği belirtilmiştir. Yönetmelikte EK-7 Tablo 6’da
belirtilen en yüksek titreşim hızı değerleri aşağıda sunulmuştur.
168
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 71. Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın
Yapının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri
Titreşim Frekansı (Hz.)
İzin Verilen En Yüksek Titreşim Hızı
(Tepe Değeri – mm/sn)
1
5
4-10
19
30-100
50
Proje alanında yapılacak çalışmalar sırasında yönetmelikte belirtilen hususlar
doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına çalışılacaktır.
Binalardaki hasarların titreşim genliği yönünden incelenmesi
Patlatma sonucu oluşan titreşimlerin genliği aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır.
(Armac Printing Company)


A K W /D
A
W
D
K
:
:
:
:
Patlatma sonucu oluşan titreşimlerin azami genliği
(mm)
Bir gecikme aralığında ateşlenen patlayıcı miktarı
(kg)
Patlatma kaynağı ile çevre yerleşim birimleri arasındaki etkili mesafe (m)
Kayaç türüne bağlı katsayı
Tablo 72. Patlatma yapılan kaya türü ve bina temeli altındaki kayaç türüne bağlı olarak değişim gösteren K
katsayısı asgari ve azami değerleri(Armac Printing Company)
Bina Türü
V0 (mm/sn)
a – Yıkılmaya yüz Tutmuş çok eski tarihi binalar
b – Sıvalı briket, kerpiç, yığma tuğla evler
c – Betonarme Binalar
d – Fabrika gibi çok sağlam yapıda endüstriyel binalar
2
5
10
10 – 40
Genlik değerinin 0,05 mm’ nin altında olması durumunda binalarda hasar olmadığı
bilindiğinden (Armac Printing Company) maksimum patlayıcı miktarı (48 kg) ile yapılacak
atımlarda etki mesafesi;


D K W /A
D  (1,15 * 48 ) / 0,05 = 159,35 m bulunur.
Öngörülen proje alanında işletmeye geçildikten sonra çevresel titreşimle ilgili
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde getirilen
değerlendirme için gerekli görülmesi halinde ölçüm yapılacaktır.
Vibrasyonu kontrol eden en önemli faktörler patlatma dizaynına bağlı olarak
belirlenen patlayıcı miktarı, şarj boyu, delik çapı, dilim kalınlığı ve delikler arası mesafedir.
169
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada yapılacak patlatmalar gecikmeli sistem patlatma yöntemi ile yapılacak olup delikler
tek tek patlatılacaktır. Böylelikle yüksek genlikte titreşim dalgaları oluşmayacaktır.
Sahada henüz üretim çalışmalarına başlanmamıştır. Dolayısıyla patlatma sırasında
oluşacak vibrasyonun ölçümü bu aşamada yapılmamıştır. Sahada yapılacak patlatma sırasında
herhangi bir şikayet olması durumunda gerekli vibrasyon ölçümleri yapılacaktır. Ölçümler
sonucunda yönetmelikte verilen sınır değerlerin üzerinde bir titreşim hızı değeri tespit edilirse
patlatma dizaynı değiştirilecek ve patlayıcı madde miktarı azaltılacaktır.
Yapılan vibrasyon hesaplarında, patlatma işlemi sırasında oluşacak vibrasyon 112 m
mesafeden sonra kaya içerisinde sönümlenecektir. Ocak alanına bu mesafede herhangi bir
yerleşim birimi bulunmamaktadır.
5.5. Sağlık Koruma Bandı Mesafesi
200901721 ruhsat nolu sahada faaliyetler kapsamında kullanılması planlanan alan
20,79 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.
Sahada üretim faaliyetlerine başlanmadan önce, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve
13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilgili hükümleri
gereğince iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınacaktır.
Çalışma alanında bırakılması gereken sağlık koruma bandı mesafesi, iş yeri açma
çalışma ruhsatı alımı aşamasında inceleme kurulu tarafından belirlenmektedir. Ruhsat alım
aşamasında inceleme kurulu tarafından belirlenecek sağlık koruma bandı mesafesine
uyulacaktır.
Ocak faaliyetleri öncesinde ilgili kurumlardan gerekli izinler alınacaktır.
5.6. Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları ve Rehabilitasyon Planı
Açık ocak yöntemiyle yapılan madencilik faaliyetlerinde mevcut ekosistemde tahribat
oluşmakta, arazinin topografyası değiştirilmekte, doğal bitki ve hayvan toplulukları
kaybolmakta, yapay tepeler ve çukurlar oluşmakta ve hidrolojik döngüde önemli değişmeler
meydana gelmektedir.
Madencilik çalışmaları sonucunda, atık sahaları ve ocak çukurları işletme sonrası
kendi hallerine bırakılırsa, bu alanların kendilerini onarmaları ve tekrar kullanılabilir hale
gelmeleri uzun yıllar alacaktır. Oysa yapılacak onarım çalışmaları ile doğal yapısı bozulan bu
alanların farklı amaçlar doğrultusunda geri kazanımları mümkündür. Bu kazanım çalışmaları,
madencilik faaliyetleri için yer seçim aşamasından başlayarak onarım çalışmalarının
sonuçlanması aşamasına kadar olan geniş bir zaman dilimini kapsar.
Madencilik faaliyetleri sonrası bozulan arazilerin yeniden düzenlenmesi ve
iyileştirilmesinde başlıca amaç; bu arazilerin güzel bir peyzaj görünüm kazanması yanında,
eski ekolojik ve ekonomik değerine kavuşturulması veya daha da geliştirilmesi olmalıdır. Çok
170
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
yönlü disiplinler arası çalışmayı gerektiren bu faaliyetler, ancak mevcut hukuksal, ekonomik
ve zamansal olanaklar ölçüsünde gerçekleştirilebilir.
Madencilik faaliyetlerinde ocak işletmeciliği ile birlikte doğal dengesi bozulan alanın
yapılacak çalışmalar ile tamemen eski haline çevirebilmek mümkün olmamaktadır. Ancak
yapılacak çalışmalar ile ocak alanlarının eskiye en yakın konuma getirilmesi ve çevreyle
uyumlu hale getirilmesi sağlanabilmektedir.
Proje alanında öncelikli olarak kullanım planlaması yapılacaktır. Arazi kullanım
planlaması ile başlıca amaç açık ocak işletmeciliği sonrası bozulan arazilerin yeniden
düzenlenmesi ve iyileştirilmesidir.
Peyzajda genel olarak 4 ana kullanım grubundan söz edilebilir. Söz konusu kullanım
grupları aşağıda verilmiştir. Arazi bu kullanım gruplarından birine ayrılabileceği gibi birden
fazla kullanım tipi aynı alan içinde yer alabilir.
a. Tarım (Tarla tarımı, bahçe tarımı, mera…vs.),
b. Orman (ticari ve ticari olmayan, fidan üretim sahaları),
c. Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri açık ve yeşil alanlar) ve yaban
yaşamı
d. Yerleşim ve endüstriyel kullanım
Sahada henüz üretim faaliyeti gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla alanda açılmış bir
ocak alanı bulunmamaktadır. Alanda kalker cevherleşmesi yüzeyde gözlenmekte olup cevher
üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır. Proje kapsamında 20,79
hektarlık proje alanının tamamı ocak alanı olarak kullanılacak ve üretim faaliyetleri açık
işletme yöntemi ile yapılacaktır.
Açık ocaklarda şev durabilitesini jeolojik yapısal özellikler, şevin geometrisi, yeraltı
suyu durumu, malzeme özellikleri ve uygulanan kazı tekniği (patlatmalı kazı, mekanize kazı)
gibi çeşitli faktörler kontrol etmektedir. Patlatmadan kaynaklanan dinamik gerilmeler ve
oluşan gaz basıncının kaya ortamı içerisinde yayılması, yeni çatlakların oluşmasına ve var
olan çatlak ve süreksizliklerin genişlemesine yol açmaktadır. Bu durum, kaya kütlesinin
dayanımını olumsuz yönde etkilemektedir.
Gerek üretim, gerekse patlatma faaliyetleri sırasında ve sonrasında açık işletmelerde
pek çok üretim çukurları, boşlukları ve şev yüzeyleri oluşabilmektedir. Gevşek kayaç ve
zemin özelliği gösteren açık işletme şevlerinin değişen hidrojeolojik koşullarda emniyet sınır
değerleri değişebilmekte ve bazı durumlarda büyük maddi kayıplarla sonuçlanan heyelan türü
şev kaymaları meydana gelebilmektedir. Farklı karakteristik özellikler gösteren bu koşullarda,
üretim çukurları, boşlukları ve şev yüzeylerinden yararlanmak kısıtlanmakta veya tamamen
olanaksız hale gelmektedir.
Değişen hidrojeolojik ve zemin mekaniği koşullarında, bu yüzeylerin önemli bir kısmı
kayma veya akma eğiliminde olmaktadır. Çok kısa zaman dilimi içerisinde ani hızlara ulaşan
ve büyük bir enerji boşalmasıyla sonuçlanan bu tür şev duraysızlıkları, önemli tehlike
potansiyelleri içermektedir.
171
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Doğaya yeniden kazandırma amaçlı olarak farklı kullanım alternatiflerinin
tasarlanabileceği bu arazilerin, başta geoteknik ve zemin mekaniği bakımından duraylı (stabil)
ortam koşullarına sahip olması gerekmektedir.
Güvenli dik şev açılarının maden ömrü boyunca önemli ölçüde ekonomik avantajlar
getirdiği açıktır. Şev açısı dikleştirildiğinde, örtü kazı oranı düşer, dolayısıyla maliyet azalır,
ilave bir miktar cevheri de ekonomik olarak işletme imkanı doğar ve işletmenin ömrü de uzar.
Güvenli ve kesintisiz bir cevher üretimi sağlamak için duraylı şevler gereklidir. Ek olarak,
örtükazı maliyetinin en aza indirilmesi ve işletmede kar maksimizasyonu yapılabilmesi için de
dik şevler gereklidir. Ancak, en fazla duraylılık ve maksimum diklik birbiriyle ters orantılıdır.
Mevcut jeolojik koşullar dikkate alınarak şevlerin duraylılığından emin olunması
gerekmektedir. Bütün tabakalanmalar için petrografik ve jeolojik durumların şev yüzeyleri ile
ilişkileri önemlidir.
Düzensiz dağılımlı çatlaklar gösteren sert kayaçlı açık maden ocaklarında ve taş
ocaklarında, yatakların yapıları da ayrıca göz önüne alınmalıdır. Eğer, çatlakların eğimleri
şevlerle aynı yönde ise ve bunların eğim açıları kontak alanlarında makaslama dayanımlarını
aşacak kadar dik ise, duraylılık genellikle, böylesi çatlakların doğrultuları boyunca oluşur.
Gevşek kayaçlı açık maden ocaklarında şevlerin duraylılığı, esas olarak zemin mekaniği
özelliklerine ve yeraltı sularının durumuna bağlıdır. Duraysızlık genellikle dairesel kayma
şeklinde oluşur. Şevlerin duraylılığı için makaslama dayanımı (içsel sürtünme ve kohezyon)
önemli bir etkendir. Makaslama dayanımı genellikle, jeoteknik laboratuarlarında ampirik
olarak saptanır. Kayaçların davranışları temelde, şevlerin jeolojik yapısı içindeki kayma
olasılığının en fazla olduğu zayıf kısımlardan etkilenir.
Proje alanında ocak üretim faaliyetleri açık işletme yöntemi ile basamaklarda delme
patlatma yapılarak gerçekleştirilecektir. Proje alanında jeolojik yayılım ve topoğrafik yapı
dikkate alınarak belirlenen cevherin kalınlığı ortalama 40 m civarındadır. Topografik yapı ve
cevher kalınlığının değişimi dikkate alınarak proje alanında toplam 3 basamak
oluşturulabileceği öngörülmektedir. Basamak genişliklerinin iş makinelerinin rahatlıkla
hareket edebileceği genişlikte ve basamak yüksekliklerinin de kepçe bom yüksekliğini
geçmeyecek şekilde olmasına özen gösterilecektir. Sahada nihai durumda basamak
yüksekliklerinin 10 m civarında olması, basamak genişliklerinin 4 m olması öngörülmektedir.
Ayrıca nihai durumda zeminin duraylı olması nedeniyle sahada basamak şev açısının 80°,
genel şev açısının 60 derece civarında olması sağlanacaktır.
Proje alanınında yapılacak ocak üretim faaliyetlerinin Üretim Termin Planı ve üretim
sonucu sahanın nihai durumunu gösterir Son Durum Restorasyon Planı sırasıyla ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 13 & EK 14).
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Proje
alanının tamamı hazine arazisi niteliğinde olduğu için bu alanlar 23.01.2010 tarih ve 27471
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan
Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” kapsamında kaldığından Doğaya
Yeniden Kazandırma Planı hazırlanmış ve ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 25).
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri esnasında açığa çıkabilecek kullanıma
uygun olmayan malzeme, proje alanının mücavirinde bulunan ruhsat sahibi firmaya ait 34240
ve 50150 nolu saha içerisindeki pasa döküm alanında depolanacaktır. Söz konusu pasa döküm
172
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
alanı ekler bölümünde sunulan vaziyet planında gösterilmiştir (Bkz. EK 6). Depolanan pasa
malzeme proje alanında çalışılan alanların düzenlenmesinde kullanılacaktır. Sahada üretimi
biten alanlarda öncelikli olarak basamakların şev açıları tehlike arz etmeyecek şekilde
düzenlenecek ve büyük çukurların oluşması önlenecektir.
Sahada üretim faaliyetlerinin sona ermesiyle alan doğaya yeniden kazandırma planı
doğrultusunda rehabilite edilecek ve doğal bitki örtüsünün geri kazanılması sağlanacaktır.
5.7. Risk Analizi
İş kazası önceden planlanmamış, çoğu zaman ölümlere, yaralanmalara, makine ve
teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan, gerekli tedbirler
alındığında çoğunlukla önlenebilen olaylar şeklinde tanımlanabilir.
İş kazalarının en önemli sonucu, çalışanların ölmesi, yaralanması veya ömür boyu
sakat kalmasıdır. Bunun yanında çok ciddi maddi kayıplar da iş kazalarının diğer önemli bir
sonucudur.
Uygun olmayan iş ortamında çalışmak veya uygun olmayan ve sakıncalı biçimde iş
yapmak tehlikeyi doğurur. Bir tehlikenin meydana gelme olasılığı ise risk olarak tanımlanır.
Riskin etkinliği etkilenen kişi sayısını ve oluşan sonucu kapsar.
İşyerlerinde, çalışma ortamı ve şartlarında veya çevrede mevcut olan tehlikeleri
sistematik yöntemlerle belirleyerek, riskleri ortaya çıkarmak ve kontrol edebilmek için
yapılan çalışmaların bütünü risk değerlendirme olarak tanımlanır.
Arama safhasından, üretim ve nakliyesine kadar madencilik bünyesinde barındırdığı
çalışmaların yapısı nedeniyle çok fazla risk içeren bir sektördür. Madencilikte sürekli değişen
ortam şartlarına göre çalışmak yani doğanın sürekli değiştirdiği sınırlarda üretim yapmak
esastır. Bu durum madencilikteki risklerin doğru algılanmasının ve değerlendirilmesinin
önemini gözler önüne sermektedir.
Risk tehlikeden dolayı ölüm, yaralanma veya hastalığın meydana gelme olasılığıdır.
Risk değerlendirmesi yapmak için iş yerindeki tehlikelerin belirlenmesi gerekmektedir.
Madencilik sektöründe temel olarak aşağıda sayılan konular üzerinde çalışmalar yapmak
tehlikelerin belirlenmesine yardımcı olacaktır;









Toz
Gürültü
Titreşim
Patlatma
Su Baskını
Makine Kullanımı
Malzeme Nakliyesi
Personel Taşınması
Psiko-sosyal Faktörler
Risk analizinde en yaygın olarak kullanılan metot matris (L tipi) yöntemidir. Bu
yöntemde bir tehlikenin doğuracağı risk, ortaya çıkma olasılığının ne kadar sıklıkla
173
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
görülebileceği üzerinden ve de şiddetinin doğuracağı olumsuz sonucun ne kadar ciddi
olabileceği üzerinden analiz edilmektedir. Bu olasılık ve şiddet sayısal olarak derecelendirilir.
Derecelendirmede kullanılacak değerlendirme aşağıda verilmiştir.
Tablo 73. Risk Analizinde Kullanılan Değerlendirme Verileri
İhtimal
Ortaya Çıkma Frekansı
Derece
Çok Küçük
Küçük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek
Yılda bir
Üç ayda bir
Ayda bir
Haftada bir
Her gün
1
2
3
4
5
Şiddet
Doğacak Sonuç
Derece
Çok hafif
Hafif
Orta
Ciddi
Çok ciddi
İş saati kaybı yok, ilk yardım
İş günü kaybı yok, ilk yardım
Hafif yaralanma, tedavi gerektirir
Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı
Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik
1
2
3
4
5
Bulunan risk düzeyine göre yapılması gereken çalışmanın boyutu belirlenebilir. Risk
oluşturan olaylar için aşağıda şekilde gösterilen Risk SKOR Matrisi oluşturulur ve olayın risk
durumu bu tablo üzerinden değerlendirilir. Risk SKOR Derecelendirme Matrisi Şekil 40’da
verilmiştir.
Şekil 40. Risk SKOR Derecelendirme Matrisi
174
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 74. Risk Matrisinin Kabul Edilebilirlik Değerleri
Sonuç
Eylem
Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye indirilene kadar iş başlatılmamalı, devam
eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır.
Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, devam eden bir faaliyet varsa
derhal durdurulmalıdır. Acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin
devamına karar verilmelidir.
Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır.
Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç
olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan önlemler
denetlenmelidir.
Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya gerek
olmayabilir.
Tolere Edilemez Risk (25)
Önemli Risk (15,16,20)
Orta Düzey Risk (8,9,10,12)
Katlanılabilir Risk (2,3,4,5,6)
Önemsiz Risk (1)
5.7.1. Proje Alanı ve Proje Etki Alanı Analizi
Proje alanında bulunan maden işletmesi için olası tehlikeler üzerinden yapılan
değerlendirme aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Sahada oluşabilecek riskler için gerekli önlemler alınacak olup, ilgili bölümlerde
açıklanmıştır.
Tablo 75. Proje Alanı Olası Tehlikelerin Değerlendirilmesi
Tehlike
İhtimal
Şiddet
Değerlendirme
Toz Emisyonları
5
2
10
Gürültü
5
2
10
Titreşim
5
2
10
Patlatma
4
4
16
Su Baskını
2
2
4
Makine Kullanımı
5
3
15
Malzeme Nakliyesi
5
3
15
Personel Taşınması
5
2
10
Açıklama
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Önemli Risk: Riskleri azaltmak için acil önlem
alınmalıdır.
Katlanılabilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir.
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan
önlemler denetlenmelidir.
Önemli Risk: Riskleri azaltmak için acil önlem
alınmalıdır.
Önemli Risk: Riskleri azaltmak için acil önlem
alınmalıdır.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Proje etki alanında oluşabilecek riskler için gerekli önlemler alınacak olup, ilgili
bölümlerde açıklanmıştır.
175
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Tablo 76. Proje Etki Alanı Olası Tehlikelerin Değerlendirilmesi
Tehlike
İhtimal
Şiddet
Değerlendirme
Toz Emisyonu
5
1
5
Gürültü
5
1
5
Titreşim
4
1
4
Patlatma
4
3
12
Su Baskını
1
2
2
Makine Kullanımı
4
3
12
Malzeme Nakliyesi
5
3
15
Personel Taşınması
5
2
10
Açıklama
Katlanılabilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir.
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan
önlemler denetlenmelidir.
Katlanılabilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir.
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan
önlemler denetlenmelidir.
Katlanılabilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir.
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan
önlemler denetlenmelidir.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Katlanılabilir Risk: Acil tedbir gerektirmeyebilir.
Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve alınan
önlemler denetlenmelidir.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Önemli Risk: Riskleri azaltmak için acil önlem
alınmalıdır.
Orta Düzey Risk: Belirlenen riskleri düşürmek için
faaliyetler başlatılmalıdır.
Proje alanında üretim faaliyetleri esnasında malzeme nakli sırasında karayolu
kullanılmayacaktır. Dolayısıyla bu faaliyetin karayolu üzerinde doğrudan bir etkisi
olmayacaktır. Projeye konu alanda yapılacak çalışmalar sırasında karayoluna ilave bir taşıt
yükü söz konusu değildir. Çünkü üretilecek kalker cevheri kamyonlarla doğrudan herhangi bir
karayoluna çıkmadan alana 1,5 km mesafede yer alan çimento fabrikasının konkosör tesisine
nakledilecektir. Dolayısı ile kamyonlar karayoluna çıkmayacaktır.
Diğer taraftan sahada üretim faaliyetleri esnasında çalışacak personel (17 kişi) sosyal
(konaklama vs.) ihtiyacını Pınarhisar’dan ve fabrikadan sağlayacağı için personel
taşımacılığından kaynaklı trafiğe ilave bir taşıt yükü olmayacaktır.
Bununla birlikte iş makineleri ve kamyonların sahaya getirilmesi ve işletme faaliyet
dönemlerinde iş makilerinin bakım-onarımı gerektiğinde tolera edilebilecek önemsiz bir taşıt
yükünün kısa süreli olarak karayoluna ilavesi söz konusu olacaktır.
Sahada yapılacak faaliyetler sırasında 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile
ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere riayet edilecektir.
Üretim dönemlerinde sahada kullanılacak iş makinelerinin nakliyesi sırasında ağır ve
geniş araçlar için geçerli özel trafik kurallarına uyulacaktır. Bu iş makineleri trafiğin az yoğun
olduğu zamanlarda peyderpey getirilerek trafik yoğunluğu üzerinde devamlı ek bir yüke
neden olunmayacaktır.
Proje alanı hazine arazilerinden oluşmaktadır. Proje alanı çevresinde hazine arazileri
ve tarım alanları bulunmaktadır. Faaliyetler kapsamında bu araziler, toz emisyonlarından
etkilenebilecektir. Toz emisyonlarına ilişkin hesaplamalar ilgili bölümde verilmiş olup,
modelleme çalışması yapılarak ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 18). Faaliyetler
kapsamında toz emisyonlarının en aza indirilmesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
176
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Proje alanı çevresinde yüzeysel su kaynaklarına rastlanmaktadır. Yukarıda bahsedilen,
proje alanı yakın çevresinde yer alan mevsimsel yağışlarla beslenen kuru dere yataklarına
sahada yapılacak çalışmalar sırasında ve sonrasında müdahale edilmeyecek ve herhangi bir
atık malzeme verilmeyecektir.
5.7.2. Proje Kapsamında Yapılacak İş Ve İşlemler Kapsamında Risk Durumlarında
Alınacak Önlemler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme Ve İşletme Sonrası)
Toz Emisyonlarına Karşı Alınacak Önlemler
Proje alanında toz oluşumunun meydana geleceği her aşamada, tozlanmaya karşı
gerekli bütün önlemler alınacaktır. Alınacak önlemler aşağıda özetlenmiştir.
Ocak alanında malzemenin kamyonlara yüklenmesi ile ilgili olarak, gerekli bütün
önlemler alınacaktır. Yükleme ve boşaltmada oluşacak tozlanmaya karşı önlem olarak,
yükleme ve boşaltma işlemlerinin savurma yapılmadan ve yavaş yavaş yapılması toz çıkışında
bir miktar azalmaya sebep olacaktır.
Proje alanında yapılacak nakliye sırasında ocak içi yollar periyodik olarak
sulanacaktır. Gerektiğinde söz konusu bağlantı yolu rehabilite edilecektir.
Nakliye esnasında hız kurallarına riayet edilmesine dikkat edilecektir. Kamyonların
üstü branda ile örtülecektir.
Gürültüye Karşı Alınacak Önlemler
Çalışmalarda kullanılacak ekipmanların seçiminde düşük ses gücü seviyelerine sahip
olmalarına dikkat edilmiştir.
Gürültünün kaynağında en aza indirilmesi için makine ekipmanın periyodik muayene
ve bakımları yapılacak, böylelikle tüm makinelerin uygun işleyişi sağlanacaktır. Makine
ekipmanın yağ, su, filtre, lastik ve kasa kontrolleri operatörler tarafından yapılacak ve düzenli
olarak makinelerin su, yağ, filtre değişimleri yaptırılacaktır. Yapılacak bu tür düzenli
bakımlarla makine ekipmanın gürültü seviyeleri % 50’ye varan oranlarda düşürülebilecektir.
Gerektiğinde iş makinelerinin egzos kısımlarına susturucu ekipman takılacak ve
gürültü düzeylerinin azaltılması sağlanacaktır.
Proje alanında makine ekipman rolantide bırakılmayacak, araç ve ekipman
operatörlerine bu konuda gerekli eğitimler verilecektir.
Çalışan personelin gürültüden etkilenmemesi için gerektiğinde ses seviyesi düşürücü
kulaklık kullanmaları sağlanacaktır.
Alınacak bu önlemlerle ocak faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü en az seviyeye
indirilmeye çalışılacak ve yakın çevrenin gürültüden etkilenmesi önlenecektir.
177
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Makine Kullanımı
Sahada iş makinelerini kullanacak personel, ihtiyaç duyulan eğitimlerden geçirilecek
veya konusunda ehil kişiler bu çalışmalar için seçilecektir.
Personele makine kullanımı ve güvenlik tedbirlerine karşı gerekli eğitimler
verilecektir.
Nakliye işlemleri sırasında hız sınırlamalarına riayet edilecektir.
Su Baskınlarına Karşı (Taşkın-Drenaj) Alınacak Önlemler
Proje alanı çevresinde kuru dere yatakları bulunmaktadır. Yağış sularının üretim
alanına gelmesini engellemek amacıyla en üst kotlarda yaklaşık % 0,5–1,0 eğimli, çeviriciakıtıcı kanal yapılacaktır. Bu sayede çevirici kanaldan akacak olan yağış sularının topraktaki
infiltrasyon süresi uzatılacağı gibi üretim nedeniyle açılan alandan malzemenin yağış etkisiyle
sürüklenmesi önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca çevirici kanala girmesi engellenemeyen ve
üretim alanına düşen yağış sularının erozyon etkisini azaltmak amacıyla basamaklar şevlere
doğru % 0,5-1,0 eğimli olarak yapılacaktır. Böylece üst kotlardan alt kotlara doğru akışa
geçecek olan yağış suları her basamaktaki içe doğru % 0,5-1,0’lik eğimin etkisiyle kendisine
topografyaya paralel bir akış kanalı oluşturacaktır. Böylece faaliyet alanında oluşabilecek
suyun yüzey erozyonu etkisi en aza indirilmeye çalışılacaktır.
Patlatma
Sahada patlatma işlemi sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir;
1. Kapsül kablolarına ilave edilecek uzatma kablolarının bağlantıları itina ile yapılacak ve
izole bantla iyi bir şekilde izole edilecektir.
2. Yemleyici dinamitin kartuşları kablo ile bir demet şeklinde bağlanacak ve bu demet,
kablo yardımı ile sarkıtılarak indirilecektir.
3. Sıkılama sırasında elektrik kablolarının zedelenmemesine dikkat edilecektir.
4. Ateşleme devresi kabloları manyetoya bağlanmadan önce ohm-metreyle devrenin direnç
kontrolü yapılacaktır.
5. Ateşleme yapmadan önce siren ile alarm verilecek ve ayrıca flamalı gözcüler önemli
noktalara dikilecektir.
6. Ateşleme kablosu uygun bir uzaklıktaki ateşleme cebine kadar uzatılarak vakit
geçirmeden ateşleme yapılacaktır.
7. Yağışlı havalarda statik elektrik tehlikesi göz önüne alınarak gerektiğinde ateşlemeden
vazgeçilecektir.
8. Ateşleme sahasına yetkililerden başkası girmeyecektir.
9. Patlatma işlemi uzman kişiler tarafından yapılacaktır.
10. Patlayıcı maddeler ateşleme yerine özel bir araçta getirilecek, dinamit ve kapsüller ayrı
ayrı araçlarda nakledilecektir.
11. Patlamayan delikler için gereken emniyet tedbirleri alınacak ve usulüne uygun olarak
zararsız hale getirilecektir.
12. Ateşleme yapıldıktan sonra ateşleme bölgesi sorumlu kişiler tarafından kontrol edilecek
ve iş makinelerini tehlikeye sokacak bloklar, basamak şevinde askıda kalmış ise gerekli
önlemler alınacaktır.
178
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
5.8. Diğer Hususlar
Bu bölümde belirtilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
179
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 6: PROJENİN ALTERNATİFLERİ
(Bu bölümde teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması yapılacak
ve tercih sıralaması belirtilecektir.)
Proje konusu faaliyet Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında 1/25.000 ölçekli E19 d1
paftasında yer alan 200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık kısmında
yapılacak kalker ocağı işletmeciliğidir.
Madencilik faaliyetlerinde madenin bulunduğu alanda üretim yapılması zorunludur.
Kalker cevheri proje alanının geniş bir bölümüne yayılmış durumdadır. Bu nedenle başka bir
alternatifi yoktur.
Proje alanında cevher, açık ocak işletmeciliği ile basamaklar halinde ocaktan
alınacaktır. Açık ocak işletmeciliği bilinen en eski madencilik yöntemidir. Yüzeyde mostra
veren her işletilebilir yatakta açık ocak işletmeciliği uygulanır.
Açık ocak işletmeciliğinde, üretim sırasında cevher kayıpları çok düşüktür. Ayrıca bu
üretim yönteminde üretim hızı yüksek, vardiya başına ve adam başına üretim daha fazladır.
Bununla birlikte personel açısından da daha uygun çalışma koşulları vardır. Sonuç olarak
cevherin yüzeyde gözlenmesi, üst örtü kazısı gerektirmemesi ve açık ocak işletmeciliğinin
genel avantajları göz önüne alınarak, söz konusu proje için açık ocak işletmeciliği en uygun
yöntem olarak belirlenmiştir.
Proje alanına ait fotoğraflar ve uydu görüntüleri ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz.
EK 11 & EK 12).
180
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 7: İZLEME PROGRAMI
7.1. Projenin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Projenin İşletmesi Ve İşletme
Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı Ve Acil Müdahale Planı
Projenin işletmesi ve işletme sonrası için önerilen İzleme Programı ve Acil Müdahale
Planı aşağıda ayrı ayrı açıklanmıştır.
İşletme Faaliyetleri Sırasında ve Sonrasında Yapılacak İzleme ve Kontrol Planı
1. Toz Emisyonları
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında toz yayıcı faaliyetler (malzeme
üretimi, yükleme-boşaltma, nakliye ) sonucu oluşacak tozlanmanın ilgili yönetmeliklerde
belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede bulunan hassas noktaları (yerleşim birimleri, tarım
alanları vb.) etkilememesi veya etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla izleme ve kontroller
yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.




Kamyonlara ocak alanı içerisinde savurma yapmadan yükleme-boşaltma yapılıp
yapılmadığı kontrol edilecektir.
Kamyonların hız sınırına uyup uymadığı kontrol edilecektir.
Ocak içi bağlantı yollarında toz oluşumunun engellenmesi amacıyla mevsim
şartlarına göre düzenli olarak yolun nemli olmasını sağlayacak sulamanın ve
temizleme işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
Ocak içi yolların bakım onarım çalışmalarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
2. Gürültü
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında gürültü çıkarıcı tüm faaliyetler
sonucu oluşacak gürültünün ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede
bulunan hassas noktalarının (yerleşim birimleri, vb.) etkilenmemesi amacıyla izleme ve
kontroller yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.




İş makinelerinin ve nakliye araçlarının egsoz muayenelerinin ve araçların periyodik
bakımlarının düzenli yapılması sağlanacaktır.
İş makinelerinin aynı anda çalıştırılmamasına özen gösterilecektir.
Malzemenin nakliyesi sırasında kamyonların yüksek hızlarda nakliye yapılıp
yapılmadığının kontrolü yapılacaktır.
Ocak alanında çalışacak personelin faaliyetler sırasında gerektiğinde başlık, kulak
tıkaçları veya kulaklık kullanması sağlanacaktır.
3. Atıklar
İşletme aşamasında personelden kaynaklı oluşacak katı ve sıvı atıkların ilgili
yönetmeliklerde belirtilen sınırları aşmaması ve çevrede bulunan hassas noktaları (yerleşim
birimleri, tarım alanları, su kaynakları vb.) etkilememesi veya etkilerinin en aza indirilmesi
amacıyla izleme ve kontroller yapılacak, aşağıdaki önlemler alınacaktır.
181
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sıvı atıklar
 Proje kapsamında sahada çalışacak personel sosyal ihtiyaçlarını firmaya ait çimento
fabrikasından sağlayacağı için, alanda personelin kullanımından kaynaklanan bir
evsel sıvı atık oluşmayacaktır.
Katı Atıklar
 Faaliyet süresince personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıkların, çöp toplama alanı
olarak belirlenecek kısımda ağzı kapaklı çöp bidonlarında gerekli önlemler alınarak
biriktirilmesi sağlanacak, ocak alanında açıkta çöp depolanıp depolanmadığı kontrol
edilecektir.
 Geri dönüşümü mümkün olan atıkların (cam, kağıt, çuval, metal, plastik vb.) ayrı ayrı
biriktirilmesi ve bunların lisanslı geri kazanım firmalarına verilmesi sağlanacaktır.
 İşletme aşamasında paketli malzeme kullanımından kaynaklanacak ambalaj atıklarının
ayrı ayrı biriktirilerek lisanslı alıcı firmalara verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır.



Atık Yağlar
İş makinelerinin bakımının ocak alanında yapılması zorunlu olduğu durumlarda ve
tesis ekipmanlarının bakımı sırasında oluşması muhtemel atık yağların sızdırmasız
kapalı kaplarda gerekli önlemler alınarak saklanması sağlanacak ve bunların lisanslı
firmalara verilip verilmediği kontrol edilecektir.
Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atık kapsamında olan atıkların diğer atıklardan ayrı olarak toplanması
sağlanacak ve sızdırmaz zeminli atık alanında depolanıp depolanmadığı kontrol
edilecektir.
Toplanan tehlikeli atıkların, atık kodları doğrultusunda lisanslı firmalara verilerek
bertaraf edilmesi sağlanacaktır.
4. Topografya
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri sırasında oluşturulacak basamakların
rekreasyona uygun olarak düzenlenmesine yönelik izleme ve kontroller yapılacak, aşağıdaki
önlemler alınacaktır.




Ocakta yapılan üretimin malzemenin cinsine bağlı olarak basamaklar oluşturularak
yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek ve basamakların nihai durumunda genel şev
açısının 60 dereceyi aşmaması sağlanacaktır.
Ocak alanında arazi ıslahı amaçlı çalışmalara başlanıldığında raporda bahsedilen
çalışmaların yapılması sağlanacak ve gerekli kontroller yapılacaktır.
İşletmenin sona ermesiyle birlikte öncelikle sahadan makine-ekipman
uzaklaştırılacaktır.
Proje kapsamında kullanılacak alanın doğaya yeniden kazandırılması sağlanacaktır.
5. İş sağlığı ve Güvenliği
 Personele gerekli eğitimin verilip verilmediği kontrol edilecektir.
 İşçilerin mesai saatlerine uygun çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
 Personelin gerekli koruyucuları (kulaklık, başlık, iş elbiseleri, çizme, yağmurluk vs.)
kullanıp kullanmadığı kontrol edilecektir.
182
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
 Proje alanı içinde ve etrafında uyarıcı levhaların bulunup bulunmadığı incelenecektir.
 Faaliyet için üretim çalışmalarına başlandıktan sonra risk analizi yapılarak faaliyet için
tehlikeler ve riskler belirlenerek bu doğrultuda gerekli önlemler alınacaktır.
5995 sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
13. maddesi gereği her yıl Haziran ayı içerisinde çevre ile uyum teminatı yatırılacaktır.
Acil Müdahale Planı
İşletmede herhangi bir doğal afet, kaza, sabotaj vb. gibi durumlarda uygulanacak bir
Acil Durum planı oluşturulacaktır. İşletmeye özgü hazırlanan Acil Müdahale Planı aşağıda
sunulmuştur.
183
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
Şekil 41. Acil Müdahale Planı
184
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“ÇED RAPORU”
İşletmede Acil müdahale planını oluşturmak ve uygulamak üzere Teknik Destek
Sorumlusu görevlendirilecektir. Acil müdahale planı çerçevesinde personele gerekli eğitimler
verilecektir.
İşletmede, doğal afet durumu için gerekli önlemler alınacaktır. Proje alanında
depremden direk olarak etkilenebilecek bir faaliyet söz konusu değildir. Olası bir deprem
durumunda ocak alanı boşaltılacaktır. Bölgede su baskını veya taşkın oluşmaması için ocak
alanında basamaklar şeklinde üretim çalışmalarında bulunulacak, basamaklara şev altlarına
doğru eğim verilerek, şev altlarında su taşınımını sağlayacak kanallar oluşturulacaktır. Ocak
alanında en üst basamaktan başlayacak şekilde çevirici kanallar oluşturularak yağmurdan
dolayı yüzeysel akış oluşturacak suların ocak alanında birikmesi engellenecektir. Çevirici
kanallar proje alanının yakınından geçen kuru dere yatağına bağlanacaktır.
Sahada olabilecek herhangi bir kaza, yangın veya sabotaj ihtimaline karşı işletme
hiçbir zaman boş bırakılmayacak, bunun için sahada sürekli bir bekçi bulundurulacaktır.
Projeye konu alanda oluşabilecek acil durumlar için uygulanması gereken işlemler
aşağıda verilmiştir.
 Yangın, sel, deprem gibi acil durumlar meydana geldiğinde eğer telefon varsa hemen
eğer telefon yoksa en yakın telefona ulaşıldığı zaman Limak Batı Çimento San. ve Tic.
A. Ş. Trakya Fabrikası 615 15 12 (4 hat) numaralı telefondan 7333 (acil durum için
özel hat) numaralı dahili telefon ile Nizamiyeye ve/veya Merkezi Kumanda
Operatörüne bildirir.
 Ocak Maden Mühendisi veya mevcut personel tarafından olayın büyüklüğüne ve
durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye, ambulans, jandarma, Taşeron
Ocak Sorumlusu ve Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. Trakya Fabrikası
Ocaklardan Sorumlu Personel ile irtibat kurar ve yardım ister.







İtfaiye
Ambulans
Jandarma
Taşeron Ocak Sorumlusu
Taşeron Ocak Sorumlusu (Patlayıcı Madde Firması Şantiye Şefi)
Limak Hammadde Şefi
Limak Üretim Mühendisi (Hammadde)
110
112
156
615 15 12
615 15 12
615 15 12
615 15 12
 Yangın durumunda önce kendi can güvenliğini sağlayarak,
 Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak;
ortamda tehlike yoksa yardım gelinceye kadar yaralıyı kımıldatmamak)
müdahale eder.
 Yaralı yoksa, en yakın yangın söndürücüyü alır ve alevlerin en yakınından alev
kaynağına doğru püskürtür.
 Trafik ve iş kazaları sonrasında yardım için bağlı bulunduğu ambulans, jandarma,
itfaiye, Taşeron Ocak Sorumlusu ve Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. Trakya
Fabrikası Ocaklardan Sorumlu Personel ile irtibat kurar ve yardım ister.
185
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada araç, makine ve teçhizatın kullanımından dolayı iş kazaları olabilir. Tüm bu
kazaları azaltmak ve engellemek için personele eğitim verilecek, gerekli uyarılar yapılacak ve
ilgili yerlere uyarı levhaları asılacaktır. Ocak alanına, çalışanların dışında başka bir kimsenin
girmesi de engellenecektir. Ocak alanı herhangi bir tehlike halinde personel tarafından acilen
boşaltılacaktır.
Ocak alanında, çıkabilecek herhangi bir yangına karşı çalışan eleman sayısı kadar
yangın söndürme ekipmanı (yangın söndürme tüpü, su kovası, kazma, kürek vs.) hazır
bulundurulacaktır. İşletmede yangın ihtimaline karşı her türlü tedbir alınacaktır. Çıkabilecek
herhangi bir yangında öncelikle firmaya ait çimento fabrikasının Nizamiyesi ve İlçe İtfaiye
Teşkilatı ile irtibata geçilecektir. Alana yaklaşık 1,5 km uzaklıkta Camirkebir Mahallesi’nde
Pınarhisar İlçesi İtfaiye Müdürlüğü bulunmaktadır.
Çalışanlar arasında kurtarma ve söndürme ekipleri oluşturularak, acil durumlarda
yardım istenecek kurum ve kuruluşların listesi ile irtibat numaraları herkesçe görülebilecek
şekilde yerleştirilecektir. Kullanılacak ekipmanların bakımları rutin olarak yaptırılarak kaza
riski minimize edilecektir.
Ayrıca olası bir iş kazası ihtimaline karşı ocak alanında uygun bir yerde yeterli
donanımda bir ecza dolabı ve en yakın sağlık merkezine ulaşmak için bir araç hazır
bulundurulacaktır. Çalışma alanına en yakın sağlık merkezi Pınarhisar Devlet Hastanesi olup
yaklaşık 1,5 km uzaklıkta Camikebir Mahallesi’nde bulunmaktadır.
Proje alanında üretim faaliyetleri esnasında kullanılacak teknoloji ve malzemelerden
kaynaklanacak iş kazalarının olabileceği düşünülerek çalışmalar esnasında 10.06.2003 tarih
ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerin maddelerine ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine
uyulacaktır.
7.2. ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda Yeterlik Tebliği’nde “Yeterlik
Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri” Başlığının 4. Maddesinde Yer Alan
Hususların Gerçekleştirilmesi İle İlgili Program
18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yeterlilik Belgesi Tebliği”nin 9. maddesi 4. fıkrası gereği, “ÇED olumlu kararı verilen
projelerle ilgili proje sahibi, bu tebliğ kapsamında yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan
herhangi birine, yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde belirtilen taahhütlerin yerine
getirilip getirilmediğini, yatırımın işletmeye geçişine kadar proje sahasına giderek, yerinde
izleme kontrolünü yaptırmakla yükümlüdür.” “Proje sahibi tarafından yetkilendirilen
kurum/kuruluş, bu tebliğin Ek-4’ünde yeralan ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait
Yatırımın İnşaat Dönemi İzleme-Kontrol Formu’nu doldurarak Nihai ÇED Raporu’nda
belirtilen izleme-kontrol süreleri sonundan itibaren yirmi iş gününde Bakanlığa iletmekle
yükümlüdür.”
Bu doğrultuda İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecek izleme
sürecine uygun olarak “ÇED Raporlarında Verilen Taahhütlere Ait Yatırımın İnşaat Dönemi
İzleme-Kontrol Formu” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na sunulacaktır.
Söz konusu maddenin getirmiş olduğu yükümlülükler yerine getirilecektir.
186
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 8: HALKIN KATILIMI
(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle
bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED
Raporuna yansıtılması)
Proje konusu faaliyet için 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği uyarınca, halkı yatırım hakkında
bilgilendirmek ve projeye ilişkin görüş ve önerilerinin almak üzere proje sahibi tarafından
halkın katılımı toplantısının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yönetmeliğin 9.
Maddesi uyarınca toplantı tarihinden en az on gün önce bir yerel bir ulusal gazetede toplantı
tarihi, yeri, saati ve faaliyet konusunu içerir gazete ilanları verilmiştir. Ayrıca toplantı öncesi
toplantıya yakın yerleşim birimlerinde gerekli duyurular yapılmıştır. Halkın Katılımı
Toplantısının duyurulduğu Ulusal ve Yerel Gazete İlan metni aşağıda verilmiştir.
Şekil 42. Halkın Katılımı Toplantısı Gazete İlan Metni
187
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
ÇED Yönetmeliği prosedürüne uygun olarak Halkın Katılım Toplantısı 23.07.2013
tarihinde Pınarhisar ilçesi, Dere mahallesi, Dikilitaş Kıraathanesinde yapılmıştır. Halkın
Katılımı Toplantısına ait fotoğraflar aşağıda sunulmuştur.
188
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Şekil 43. Halkın Katılımı Toplantısı Fotografları
189
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
BÖLÜM 9: SONUÇLAR
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve
projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin önlenmesinde ne ölçüde
başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme)
Proje konusu faaliyet Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi civarında 1/25.000 ölçekli E19 d1
paftasında yer alan 200901721 ruhsat nolu 99,94 hektarlık sahanın 20,79 hektarlık kısmında
yapılacak kalker ocağı işletmeciliğidir.
200901721 nolu 99,94 hektarlık II.A grubu işletme ruhsatı 17.05.2011 tarihinde Limak
Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. adına Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenmiştir (Bkz. EK 1).
Projeye konu faaliyet için 200901721 nolu ruhsat sahası içerisinde belirlenen 20,79
hektarlık alan için 16.05.2013 tarihinde LİMAK BATI ÇİMENTO SAN. VE TİC. A. Ş. adına
03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği EK 2
kapsamında Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu proje
için Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “ÇED Gereklidir” kararı
verilmiştir.
Projeye konu sahada yapılacak faaliyete ilişkin “ÇED Gereklidir Kararı” verilmiş
olduğundan, faaliyet için 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı ÇED Yönetmeliği Madde 7, b
bendi kapsamında ÇED süreci başlatılmıştır.
200901721 ruhsat nolu sahanın çevresinde ruhsat sahibi firmaya ait 34240 ve 50150
ruhsat nolu kalker sahası ile 200901722 ruhsat nolu kalker sahası bulunmaktadır. Bu
sahalardan 34240 ve 50150 ruhsat nolu sahalarda mevcut ocak alanında üretim faaliyetlerine
devam edilmektedir. 200901722 ruhsat nolu saha ile projeye konu bu sahada henüz üretime
başlanmamıştır. 200901721 ve 200901722 nolu sahalarda 34240 ve 50150 nolu sahaların
devamı niteliğinde üretim faaliyetlerinde bulunulacak olup sahalarda aynı zamanlarda üretim
faaliyetlerinde bulunulmayacaktır. Sahaların birbirlerine göre konumları ekler bölümünde
sunulan Topografik Haritada gösterilmiştir (Bkz. EK 4.B).
200901721 ruhsat nolu saha içerisinde üretime yönelik herhangi bir çalışma
gerçekleştirilmemiştir.
99,94 hektarlık saha içerisinde belirlenen 20,79 hektarlık proje alanının tamamı ocak
alanı olarak kullanılacaktır. Ruhsat sahası ve proje alanını gösterir 1/10.000 ölçekli vaziyet
planı ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 6).
Üretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği proje alanı, Limak Batı Çimento San. ve Tic.
A. Ş.’ye ait çimento fabrikasının 1,5 km kuzeyinde yer almaktadır. Limak Batı Çimento San.
ve Tic. A. Ş.’ye ait çimento fabrikası Eski İstanbul-Kırklareli yolunun 30. km.sinde
bulunmaktadır. Sahaya ulaşım çimento fabrikası üzerinden açılacak bağlantı yolu ile
sağlanacaktır.
Üretilen kalker cevheri proje alanından çimento fabrikasının konkasör ünitesine
nakledilecek olup, nakliye işlemleri yine firmaya ait söz konusu sahaya komşu 34240-50150
190
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
nolu ruhsatlı saha içerisinde mevcut ocak yoluna bağlantı yapılarak yaklaşık 1,5 km
uzunluğunda stabilize toprak yol ile sağlanacaktır. Ocak bağlantı yolunun (stabilize yolun)
gerektiğinde bakım ve onarımı firma tarafından yapılacaktır. Proje alanından açılacak bağlantı
yolu ekler bölümünde sunulan yerbulduru haritası ve topografik harita üzerinde gösterilmiştir
(Bkz. EK 3 & EK 4.A).
Proje alanında gerçekleştirilecek faaliyet için Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge
Müdürlüğü’nün vermiş olduğu kurum görüşünde 200901721 nolu sahanın KırklareliPınarhisar yoluna cepheli olmasından dolayı mevcut yola 300 m mesafe bırakılması ve düşük
yoğunluklu patlayıcı madde kullanılması şartıyla üretim yapılmasında sakınca görülmediği
belirtilmiştir (Bkz. EK 5). Söz konusu proje alanının Kırklareli-Pınarhisar yoluna en yakın
mesafesi 675 metredir. Alanda cevher üretimi esnasında düşük yoğunluklu patlayıcı madde
kullanılarak üretim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Sahadan üretimi planlanan kalker ocak
alanından kamyonlara yüklenerek firmaya ait çimento fabrikasına herhangi bir karayoluna
çıkmadan nakledilecektir.
Proje alanına en yakın yerleşim birimi, alanın kuş uçuşu yaklaşık 1,4 km
güneydoğusunda yer alan Pınarhisar İlçesi’ne bağlı Camiikebir Mahallesi’dir. Ayrıca proje
alanının kuş uçuşu yaklaşık 1,6 km güneyinde Pınarhisar İlçesi’ne bağlı evler ile 1,5 km
kuzeybatısında Kaynarca Beldesi’ne bağlı evler bulunmaktadır.
200901721 nolu ruhsat sahası ve ÇED proje alanı sınırları 1/25.000 ölçekli topoğrafik
harita üzerine işlenmiştir (Bkz. EK 4.A).
20,79 hektarlık proje alanında yıllık 750.000 ton kalker cevheri üretimi
planlanmaktadır. Söz konusu projenin çevre üzerine etkileri ayrıntılı araştırılmış ve olumsuz
etkileri minimize etmenin teknik koşullarını sağlamak amacıyla bu proje düzenlenmiştir.
Proje alanını gösterir fotoğraflar ve uydu görüntüsü ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 11 & 12).
Sahada kalker üretimi açık işletme yöntemi ile basamaklarda delme-patlatma yapılarak
gerçekleştirilecektir. Üretimin gerçekleştirileceği proje alanında, kalker cevheri yüzeyde
gözlenmekte olup üzerinde sıyrılabilecek nitelikte üst örtü tabakası bulunmamaktadır.
Dolayısıyla üretim öncesi sahada dekapaj işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Proje alanında
yapılacak üretim faaliyetleri esnasında pasa oluşması durumunda, söz konusu pasa malzeme
proje alanının mücavirinde bulunan ruhsat sahibi firmaya ait 34240 ve 50150 nolu saha
içerisindeki pasa döküm alanında depolanacaktır. Pasa döküm alanı ekler bölümünde sunulan
vaziyet planında gösterilmiştir (Bkz. EK 6). Depolanan malzeme ocak rehabilitasyonunda
kullanılacaktır.
Proje alanından yılda 750.000 ton kalker üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Delme-patlatma ile gevşetilerek yerinden sökülen kalker cevherinin tamamı ocak alanından
kamyonlara yüklenerek, alana yaklaşık 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait çimento
fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında kullanılmak üzere hammadde olarak
nakledilecektir.
Sahada topografik yapı ve cevher kalınlığının değişimi dikkate alınarak belirlenen
proje alanında toplam 3 basamak oluşturulabileceği öngörülmektedir. Sahada nihai durumda
basamak yüksekliklerinin 10 m ve basamak genişliklerinin 4 m civarında olması,
191
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
öngörülmektedir. Ayrıca nihai durumda zeminin duraylı olması nedeniyle sahada basamak
şev açısının 80°, genel şev açısının 60 derece civarında olacaktır. (Madencilik Faaliyetleri
Detay, Bölüm 2.3.1.2, sayfa 23).
200901721 ruhsat nolu saha için işletme ruhsatı alımı sırasında işletme projesi
hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. İşletme projesinde beyan edilen
yıllık üretim miktarının üzerinde üretim yapılması planlanması durumunda revize işletme
projesi hazırlanarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır.
Proje alanı Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir. Söz
konusu alanda üretim faaliyetlerine başlamadan önce kalker işletmeciliği için Milli Savunma
Bakanlığı’ndan gerekli izin alınacaktır.
Projeye konu alana ait Hidrojeoloji Raporu ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK
19). Hidrojeoloji raporuna göre işletme izin alanında sondaj kuyularında yapılan gözlem ve
ölçümler ile Jeofizik Rezistivite ölçüm ve değerlendirmelerine göre proje izin sahasındaki
yeraltısuyu statik seviyesi yaklaşık 180 m kotunda olup 200 m kotlarına (deniz seviyesinden)
kadar malzeme alınması esnasında yapılacak ocak faaliyetlerinin yer altı suyuna etkisi
olmayacağı belirtilmiştir.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yeraltısuyu Raporu ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20). Söz konusu raporda sahanın jeofizik rezistivite
noktaları ve Limak Batı Çimeto fabrikası kuyuları yer altı su seviyesi derinlikleri göz önüne
alınarak yer altı suyu seviye haritaları ve kazı ekesitleri verilmiştirdir. Rapor doğrultusunda
200901721 nolu sahada 220 m kotu altından malzeme alınmayacaktır. Yeraltısuyu
sistemlerini oluşturan kırık ve çatlak ağında minimum hasara yol açacak, pilot patlatma
programı ile patlatma paterni oluşturularak yatay, dikey ve diyagonal titreşim frekansları
belirlenecek ve patlatmaların bu paterne uygun olarak yapılması sağlanacaktır. Kazılar
kontrollü patlatma yöntemi ile yapılacak, işletme alanlarında her patlatma öncesi ve
sonrasında kuyulardaki yeraltısuyu seviyesini ölçen cihazlarla ölçülecek, seviyeler titreşim ve
hava şoku ölçüm sonuçları ile birlikte düzenlenerek kayıt altına alınacaktır.
Proje alanı içerisinde herhangi bir göl, gölet, baraj ve su toplama havzası
bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın akar dere, alanın kuş uçuşu yaklaşık 475 m kuzeybatısında yer
alan Derin Dere’dir.
Proje alanı çevresinde mevsimlik yağışlarla beslenen kuru dere niteliğindeki dere
yatakları bulunmaktadır. Alanın kuş uçuşu yaklaşık 50 m güneydoğusundan kuru dere
niteliğindeki Sayvan Deresi ile 175 m güneybatısından Menekşe Deresi geçmektedir. Ayrıca
sahanın güney sınırında Menekşe Deresine bağlanan bir kuru dere yatağı geçmektedir.
Proje alanında yılda 11 ay (330 gün), ayda 30 gün, günde iki vardiya, 16 saat olarak
üretim faaliyetlerinde bulunulacak olup ocak alanında patlatma ile yapılan üretimler gündüz
saatlerinde yapılacak olup bunun dışında gerektiğinde nakliye işlerine devam edilecektir.
Sahada yapılacak üretim faaliyetleri taşeron firma aracılığıyla yapılacağı için personel
gideri de taşeron firma tarafından karşılanacaktır. Ocak alanında üretim faaliyetleri sırasında
toplam 17 personelin sahada görev alması planlanmaktadır.
192
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Sahada çalışacak olan personelin sosyal ihtiyaçları, proje alanına 1,5 km mesafede
bulunan firmaya ait çimento fabrikasının sosyal tesisinden karşılanacaktır.
Proje alanında yapılacak olan faaliyetler sırasında toz, gürültü, flora kaybı, faunanın
yer değiştirmesi, ortaya çıkacak sıvı ve katı atıklar gibi çevresel etkiler görülebilecektir.
Proje alanında oluşması muhtemel toz emisyonlarına ilişkin olarak kontrollü ve
kontrolsüz toz kütlesel debileri ilgili bölümde hesaplanmıştır. Faaliyetler kapsamında
yapılacak işlemler için hesaplanan toplam toz kütlesel debiler, 03.07.2009 tarih ve 27277
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)” EK 2 Tablo 2.1’de belirtilen 1,0 kg/saat’lik sınır
değerinin üzerinde kalmaktadır. Yönetmelik hükümleri gereğince, sahadaki faaliyetlerin
etkisinin çevre açısından değerlendirilebilmesi için saatlik meteoroloji verilerine göre hava
kalitesi modellemesi yapılarak değerlendirilmiş ve ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK
18). Modelleme çalışmaları sonucu hesaplanan UVD ve KVD değerleri ile en yakın yerleşim
biriminde hesaplanan kirletici konsantrasyonları SKHKKY sınır değerlerinin altında
kalmaktadır. Dolayısıyla bu yerleşim yerinin tozlanmadan etkilenmeyeceğini göstermektedir.
Zaten üretim çalışmaları esnasında oluşacak tozların engellenmesi amacıyla faaliyet alanında
buharlaşma durumu göz önüne alınarak, zeminin yeteri derecede gün boyu nemli kalmasını
sağlayacak oranda su ile spreyleme yapılacaktır.
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve
Motorin Kalitesi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, iş makinelerinin çalışması
esnasında gürültü oluşması söz konusudur. Proje alanında oluşması muhtemel gürültünün
çevreye olabilecek etkilerinin incelenebilmesi amacıyla alanda 04.06.2010 tarih ve 27601
sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” esaslarına uygun
olarak arka plan gürültü ölçümü gerçekleştirilmiş, faaliyetin alana etkisini de içeren Akustik
Rapor hazırlatılmıştır. Söz konusu Akustik Gürültü Raporu ekler bölümünde sunulmuştur
(Bkz. EK 24).
Sahada makine-ekipmanların tamamının aynı anda kullanılması söz konusu
olmamakla birlikte, en kötü durumda bütün makinelerin aynı anda çalışacağı varsayımı
yapılarak gürültü düzeyleri ekler bölümünde sunulan Akustik Gürültü Raporunda
hesaplanmıştır (Bkz. EK 24). Bununla birlikte tüm makine ekipmanın çalışması durumunda
yapılan dağılım hesaplamaları sonucu bölgede oluşan gündüz ve akşam gürültü değerleri
Bölüm 5.4.1 Tablo 64 ve 65’te sunulmuştur. Yapılan hesaplama doğrultusunda, gündüz
gürültü düzeyinin yaklaşık olarak 85 m mesafede, akşam gürültü düzeyinin ise 145 m
mesafede “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” EK 7 Tablo
4’te verilen sınır değerlerin altında kalmaktadır. Zaten hesaplamalar bütün makinelerin aynı
anda çalışacağı varsayımına göre yapılmış olup, gerçekte ise çoğunlukla böyle bir çalışma
mümkün olamayacağı için, gürültü seviyesi daha da düşük olacaktır.
04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’’nin hükümlerine uyulacaktır.
193
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Gürültünün beklenenden çok olmaması için, araç ve makinelerin bakımları rutin
olarak yapılacaktır. Bu alanda çalışacak personelle ilgili 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş
Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere
uyulacaktır.
Projeye konu alan Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli hazine arazisi niteliğindedir.
Proje alanının bulunduğu bölge antropojen step sahası karakterlidir. Bölge vegetasyonunu
daha çok otsu bitkiler oluşturmakta olup bölgede yer yer çalı gruplarına da rastlanmaktadır.
Alanda bulunan bitki taksonları, yurdumuzda dar ve sınırlı yayılış gösteren ya da baskı altında
olan türler olmayıp, aksine geniş dağılımlar arz etmektedirler.
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda hazırlanan 2013–2014 Av Dönemine ait
koruma listelerinde bulunan türler için bu komisyon kararlarında belirtilen koruma
tedbirlerine uygun hareket edilecektir.
Proje alanını ve çevresi için belirlenen fauna türleri il genelinde habitat durumlarına
göre literatür araştırmalarla belirlenmiştir. Söz konusu faaliyette bu türler üzerine zararlı
herhangi bir biyolojik ve fiziksel etki bulunmamaktadır.
Projeye konu olan faaliyet ile birlikte yaban hayatı türleri, faaliyetin etki alanını terk
edecektir. Antropojenik etkilere adapte olabilen canlılar ise yaşamlarını faaliyet alanı
yakınında devam ettirecektir. Arazinin hazırlanması ve işletme aşamasındaki faaliyetler, türler
üzerinde rahatsızlık faktörü yaratacak, populasyonlar bundan olumsuz etkilenecek olsalar da,
türlerin ortadan kalkması gibi bir tehlike unsuru söz konusu olmayacaktır.
Sahada işletme faaliyetleri esnasında; sosyal ihtiyaçlar için (personelin içme ve
kullanma suyu) suya ihtiyaç vardır. Ayrıca proje alanında kalker cevherinin üretim faaliyetleri
için doğrudan bir suya ihtiyaç bulunmamakla birlikte, ocak içi bağlantı yollarından ve kırma
eleme tesisinin çalışmasından kaynaklanan toz çıkışını önlemek amacıyla su kullanımı söz
konusudur.
Sahadaki su ihtiyacı öncelikli olarak taşıma yolu ile alana 1,5 km mesafede bulunan
firmaya ait çimento fabrikasının yeraltısuyu kuyularından temin edilecektir. Fabrika
kuyularına ait DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeraltısuyu kullanma belgeleri ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 21). Söz konusu kuyulara ölçüm sistemleri takılmış ve
yeraltısuyu kullanma belgeleri yeniden düzenlenmiştir.
Personel sosyal ihtiyaçlarını, alana 1,5 km mesafede bulunan firmaya ait çimento
fabrikasından karşılayacağı için, sahada personel kullanımından kaynaklı olarak evsel nitelikli
atıksu oluşmayacaktır.
Proje alanında yapılacak üretim faaliyetleri kapsamında Kırklareli Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü’nün vermiş olduğu deşarj görüşü ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 23).
Görüşte, proje alanında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında dış ortama verilen bir
endüstriyel atıksu deşarjının olmadığı ve personel yemek, lavabo gibi ihtiyaçlarının 1,5-2 km
mesafe yakınında bulunan Limak Batı Çimento San. ve Tic. A. Ş. Trakya Şubesinde
karşılanması sebebiyle evsel nitelikli atıksu oluşmadığı beyanının devamının sağlanması,
hiçbir şekilde alıcı ortama deşarjın yapılmaması, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ilgili
hükümlerine uyulması şartıyla Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
194
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, deşarj konulu Çevre İzninden proje alanının
muaf olduğu belirtilmiştir.
Faaliyet süresince çıkacak evsel nitelikli atıkların toplanması, depolanması ve bertarafı
konusunda 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (KAKY) hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanında oluşacak evsel katı atıklar, fabrikanın çöp depolama alanına belirli
periyotlarla boşaltılacak ve buradan Pınarhisar Belediyesi’nin çöp toplama merkezine
gönderilecektir.
Oluşması muhtemel ambalaj atıklarının bertarafı 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin hükümlerine
uygun olarak yapılacaktır. Yönetmelik gereği ambalaj atıkları tesiste diğer atıklardan ayrı
olarak biriktirilecek ve toplama sistemine verilmek üzere hazır olarak depolanacaktır.
Ambalaj atıkları belediye ile anlaşma yapan ve çevre lisansı almış toplama ayırma tesislerine
verilecektir. Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak
alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.
Dolayısıyla tesisten çıkabilecek ambalaj atıkları diğer atıklar ile birlikte düzenli depolama
sahalarına gönderilmeyecektir.
Ocakta çalışacak iş makineleri ve araçlar ile nakliye araçlarının bakım – onarımları,
yağ değişimlerinin ocak sahasında yapılması zorunlu olduğu durumlarda, sahada az miktarda
atık yağ oluşumu söz konusu olabilecektir. Proje alanında atık yağ oluşması durumunda
faaliyet sahibi firma tarafından, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 9’da belirtilen Atık Yağ Üreticileri
Yükümlülükleri yerine getirilecek, Madde 15’e göre çıkabilecek atık yağların bir kez atık yağ
kategori belirleme analizi yaptırılacak ve Madde 18’e göre oluşturulmuş, firmaya ait çimeto
fabrikasının geçici depolama alanında depolanacaktır. İlgili yönetmelik maddelerine
uyulacaktır.
Proje alanında yapılacak faaliyetler sırasında, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste proses gereği tehlikeli atık oluşmayacaktır. Faaliyet kapsamında oluşabilecek
tehlikeli atıkları makine ve teçhizatın yağlanmasında kullanılan yağlar ve yağlar ile kirlenmiş
kontamine atıklar (istübü, yağlı bez, yağ filtresi vb)’dır. Tesiste oluşabilecek tehlikeli atıklar
için faaliyet süresince 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.
Tehlikeli atıklar 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 9. Maddesi m bendi gereği
firmaya ait çimento fabrikası sınırları içerisinde bulunan tesis ve binalardan uzakta, beton
saha üzerine, sağlam sızdırmaz zeminli ve emniyetli geçici atık depolama alanında
depolanacaktır. Tehlikeli atıklar bu alanda yönetmelik hükümleri doğrultusunda uluslararası
kabul görmüş standartlara uygun konteynırlarda ayrı ayrı depolanacaktır. Konteynırlar
üzerinde atık ibaresi bulunacaktır ve depolanan maddenin miktarı ve depolama tarihi
konteynırlar üzerinde belirtilecektir. Atıklar ayrı olarak kimyasal reaksiyona girmeyecek
195
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
şekilde depolanacaktır. Araçlardan çıkan yağ filtreleri, atık motor yağı geçici depolama
alanında ayrı bir konteynırda biriktirilecektir.
Aynı yönetmeliğin 9. Maddesi d bendi gereği üretilen atıklarla ilgili kayıt tutulacak ve
g bendi gereği atık beyan formları yönetmelikte belirtilen zamanlarda Bakanlıkça hazırlanan
web tabanlı program kullanılarak doldurulacak, onaylanacak ve beş yıl boyunca bir nüshası
saklanacaktır. Tehlikeli atıklar çevre lisansı almış bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Tesis bünyesinde oluşacak atıklar için 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine
uyulacaktır.
Pil ve akü gibi tehlikeli atıklar 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun
olarak toplanacak, depolanacak ve lisans almış tesislere verilmesi sağlanacaktır.
Projeye konu alanda üretim esnasında yapılacak patlatmalardan kaynaklanabilecek yer
sarsıntılarının yer altı ve yer üstü sularına etkisinin olup olmayacağının araştırılması amacıyla
hazırlanmış “Hidrojeoloji Raporu” ekler bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 19). Hidrojeoloji
raporuna göre işletme izin alanında sondaj kuyularında yapılan gözlem ve ölçümler ile
Jeofizik Rezistivite ölçüm ve değerlendirmelerine göre proje izin sahasındaki yeraltısuyu
statik seviyesi yaklaşık 180 m kotunda olup 200 m kotlarına (deniz seviyesinden) kadar
malzeme alınması esnasında yapılacak ocak faaliyetlerinin yer altı suyuna etkisi olmayacağı
belirtilmiştir.
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Yeraltısuyu Raporu ekler
bölümünde sunulmuştur (Bkz. EK 20). Söz konusu raporda sahanın jeofizik rezistivite
noktaları ve Limak Batı Çimeto fabrikası kuyuları yer altı su seviyesi derinlikleri göz önüne
alınarak yer altı suyu seviye haritaları ve kazı ekesitleri verilmiştirdir. Hazırlanan Yeraltısuyu
Raporunda verilen koşullara uyulması kaydıyla söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinde
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.
Proje kapsamındaki faaliyetler sırasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun ve
07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye
ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ilgili hükümlerine uygun hareket
edilecektir.
Proje kapsamındaki faaliyetler sırasında 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine
uyulacaktır.
Faaliyet alanında dere yataklarına her türlü malzeme akışını önlemeye yönelik gerekli
tedbirler uygulanacaktır.
Alanda gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında yüzey ve yer altı sularına olumsuz
etkide bulunabilecek tüm kirletici unsurlar ile ilgili gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamasında alan çevresinde bulunan sürekli veya mevsimlik
akış gösteren dere yataklarına katı veya sıvı atık atılmayacak, dere yataklarına pasa veya
196
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
malzeme doldurulmayacak, dere yataklarından malzeme temin edilmeyecek ve dere
yataklarının doğal akışları değiştirilmeyecektir.
Proje alanı yakınından geçen yüzeysel su kaynakları üzerinde yol geçişi sağlanması
durumunda uygun kesitte sanat yapısı yapılarak geçiş sağlanacak ve bu konuda Bölge
Müdürlüğü’nden izin alınacaktır ve 09.09.2006 tarih ve 26284 sayı ile yürürlüğe giren “Dere
Yatakları ve Taşkınlar” adı ile yayımlanan 2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi’ne
uyulacaktır.
Yapılacak çalışmalar sırasında ve sonrasında proje alanının çevresinde bulunan akar
ve kuru dere yataklarına müdahale edilmeyecek, herhangi bir atık, pasa vb. madde
bırakılmayacak ve atık su deşarjı olmayacaktır. İşletme faaliyete kapandıktan sonra ve işletme
esnasında herhangi bir yan ürün oluşmadığından civarda yer alan kuru dere yataklarına
herhangi bir etki, katkı veya madde karışımı söz konusu olmayacaktır.
Proje alanında kullanılan içme ve kullanma suyu niteliklerinin “İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilgili hükümlerine uygun olması
sağlanacaktır.
Ocak üretim faaliyetleri kapsamında kullanılacak patlayıcı maddeler ile ilgili olarak
Parlayıcı, Patlayıcı ve Tehlikeli Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak
Tedbirler Hakkında Tüzük hükümlerine uyulacaktır.
1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılmış ve
yayınlanmış olan tüzük ve yönetmeliklere uyulacaktır. Ayrıca 2006/1 İl Umumi Hıfzısıhha
Kurul kararına uyulacaktır.
5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2872 Sayılı
Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden yürürlüğe giren; ilgili diğer yönetmeliklerin ilgili
hükümlerine uygun olarak faaliyetlere geçilecektir.
Projeye konu faaliyet, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik” EK 2 (Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler)’de 2.17 ve 2.18
maddeleri kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu faaliyet için yönetmelik
kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurularak Çevre İzni alınacaktır.
21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Denetimi
Yönetmeliği” ilgili hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanı köşe noktalarına poligon taşları dikilerek çalışma alanı sınırları
belirlenecektir. Sahada tehlike arz edecek yüksek şevlerin veya çukur alanların oluşması
halinde alanın etrafı çitle çevrilecek ve belirli noktalara uyarıcı levhalar dikilecektir.
Proje alanı 20,79 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Sahada üretim faaliyetlerine
başlanmadan önce, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
197
LİMAK BATI ÇİMENTO
SAN. VE TİC. A. Ş.
200901721 Ruhsat Nolu Kalker Ocağı
“NİHAİ ÇED RAPORU”
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ilgili hükümleri gereğince iş yeri açma ve çalışma
ruhsatı alınacaktır. Çalışma alanında bırakılması gereken sağlık koruma bandı mesafesi, iş
yeri açma çalışma ruhsatı alımı aşamasında inceleme kurulu tarafından belirlenmektedir.
Ruhsat alım aşamasında inceleme kurulu tarafından belirlenecek sağlık koruma bandı
mesafesine uyulacaktır.
Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riskine karşı
19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı
ve Güzenliği Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Bu tüzüğe göre sahanın teknik
nezaretçisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getirilmesinden ve işletmenin
teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur. Ayrıca olası bir iş kazası ihtimaline
karşı ocak alanında uygun bir yerde yeterli donanımda bir ecza dolabı ve en yakın sağlık
merkezine ulaşmak için bir araç hazır bulundurulacaktır.
Proje fizibil bir projedir. Proje alanından kalker üretimi iş makineleri ve patlayıcı
madde kullanılarak yapılacaktır. Üretilen kalker cevheri kamyonlar vasıtası ile alana 1,5 km
mesafedeki firmaya ait çimento fabrikasının konkasör tesisine klinker yapımında hammadde
olarak kullanılmak üzere tüvanen nakledilecektir. Böylelikle cevherin hem inşaat sektörüne
hem de ülke ekonomisine katkısı sağlanacaktır.
198
NOTLAR VE KAYNAKLAR
-
“2013 – 2014 Merkez Av Komisyon Kararı”, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
-
Arıoğlu E., “Çözümlü Madencilik Problemleri”, TMMOB Maden Mühendisleri Odası,
Ankara, 1988
-
BERN Sözleşmesi
-
Davis, “Flora of Turkey and East Aegean Islands”, 1965, 1988.
-
Demirsoy A., “Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin
Araştırılması ve Koruma Önlemlerinin Saptanması – Memeliler, Sürüngenler ve
Amfbiler”.
-
“Endemik ve Endemik Olmayan Bitkilerin Tehlike Kategorileri” RED DATA BOOK
-
Kirizoğlu İ., “Türkiye Kuşları”, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 1989.
-
“Madencilik Faaliyetleri İçin Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyalarında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar”, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Genel Müdürlüğü.
-
Seçmen ve bşk., “Tohumlu Bitkiler Sistematiği”, E.Ü Matbaası, İzmir, 1998.
-
“Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri”, Türkiye Tabiatını
Koruma Derneği Yayını, Ankara, 1989.
-
“Türkiye Maden İhracatcıları Birliği Yayınları”, İstanbul, 1998
-
Türk Çevre Mevzuatı ( Cilt – I ve Cilt – II. Çevre Vakfı Yayını )
-
Yarar M., Magnin G., “Türkiye’nin önemli Kuş alanları”, Doğal Hayatı Koruma Derneği
Yayınları, İstanbul, 1997
-
Yaşamın Temel Kuralları – Omurgalılar. Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler)
(Cilt – III Kısım II )
-
“Kırklareli Meteoroloji İstasyonu Uzun Yıllar Meteorolojik Verileri (1960-2012)”,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
-
Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
2011
-
Trakya Kalkınma Ajansı Web Sitesi, www.trakyaka.org.tr
-
Kırklareli İli Doğa Turizmi Master Planı - T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, I. Bölge
Müdürlüğü
-
www.ergene.ormansu.gov.tr
-
www.bizimbitkiler.org.tr
-
www.ntvmsnbc.com.tr
-
Pınarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web Sitesi-pinarhisar.meb.gov.tr
-
Istranca Panelleri I-II, Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-2011
-
Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü Kocaeli Bölge Müdürlüğü-www.mta.gov.tr
-
Kırklareli
İl
Gıda
Tarım
www.kirklareli.tarim.gov.tr
-
Devlet Su İşleri Resmi Web Sitesi, www.dsi.gov.tr
-
Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Web Sitesi, www.tuik.gov.tr
-
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Arazi İzleme Sistemi, aris.ormansu.gov.tr
-
www.deprem.gov.tr, T.C. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi
Başkanlığı
-
www.vikipedia.org
-
www.cografya.gen.tr
-
www.epa.gov/ttn/chief/index.html
-
www.jmo.org.tr
ve
Hayvancılık
Müdürlüğü
Web
Sitesi,
İLGİLİ KANUN, YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
-
30.12.2006 Tarih ve 26392 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan
Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik”
-
26.03.2009 Tarihinde Yayınlanan TS ISO 1996-2 Standardı “Akustik - Çevre
Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre Gürültü
Seviyelerinin Tayini”
-
24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği”
-
30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği”
-
11.08.1983 Tarih ve 18132 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “2872 Sayılı Çevre
Kanunu” ve 13.05.2006 Tarih ve 26167 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan" 5491 Sayılı
Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
-
29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Çevre Kanununca
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
-
21.11.2008 Tarih ve 27061 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Çevre Denetimi
Yönetmeliği”
-
03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “ ÇED Yönetmeliği”
-
04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
-
28.07.2013 Tarih ve 28721 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle
İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik”
-
05.11.2013 Tarih ve 28812 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Tozla Mücadele
Yönetmeliği”
-
19.09.2013 Tarih ve 28770 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”
-
18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat
ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
-
06.06.2008 Tarih ve 26898 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”
-
22.05.2003 Tarih ve 4857 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “İş Kanunu”
-
10.08.2005 Tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” ve 13.04.2007 Tarih ve 26492 Sayılı Resmi
Gazete’de Yayımlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
-
11.01.1974 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “14765 Sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve
İş Güvenliği Tüzüğü” ve değişen 09.12.2003 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan “İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”
-
30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin
Kalitesi Yönetmeliği”
-
14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 25.04.2002 Tarih ve 24376 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
Değişiklik
-
19.03.1971 Tarih ve 13783 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Lağım Mecrası İnşası
Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”
-
24.06.2010 Tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 5995 sayılı Kanunla
Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu
-
03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
-
31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği”
-
14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”
-
21.02.2004 Tarih ve 25380 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yeraltı ve Yerüstü
Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”
-
167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun
-
07.04.2012 Tarih ve 28257 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”
-
20.02.1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Avrupa’nın Yaban
Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”
-
20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu”
Proje alanında 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve
2872 Sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden yürürlüğe giren ilgili diğer tüm
yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygun olarak faaliyetlerde bulunulacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
4 104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content