close

Enter

Log in using OpenID

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl 4. Yarıyıl

embedDownload
1. Yarıyıl
Kodu
BLG105
SHM101
SHM103
SHM105
SHM 111
SHM115
TLT105
TLT107
TLT109
SEM101
Ders Adı
T
U
K
AKTS
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Anatomi
Fizyoloji
Tıbbi Terminoloji
Hastalıklar Bilgisi
Meslek Etiği
Laboratuvar Güvenliği
Genel Biyoloji
Laboratuvar Kimyası
Seminer
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
2
2
2
2
2
2
4
3
2
4
4
4
3
2
2
2
4
3
2
Toplam
22
4
24
30
T
U
K
AKTS
Türk Dili
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Hematoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji I
Genel Biyokimya
Laboratuvar Aletleri
Genel Biyoloji Laboratuvarı
Seminer
4
2
1
3
2
0
1
2
0
0
2
2
2
2
2
0
4
2
2
4
3
1
2
2
4
3
4
6
6
2
3
2
Toplam
15
10
20
30
T
U
K
AKTS
4
3
2
2
2
2
0
15
0
0
2
0
0
4
20
26
4
3
3
2
2
4
10
28
4
3
4
3
2
4
10
30
T
U
K
AKTS
3
2
1
2
2
0
2
2
2
10
0
0
2
0
2
10
0
2
0
16
3
2
2
2
3
5
2
3
2
18
3
3
4
4
4
4
2
3
3
30
2. Yarıyıl
Kodu
TUR104
SHM 208
SHM114
SHM116
SHM118
TLT102
TLT112
SEM102
Ders Adı
3. Yarıyıl
Kodu
ATA201
YDL203
SHM205
SHM209
SHM203
TLT207
SHM207
Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Yabancı Dil I
Tıbbi Mikrobiyoloji II
Hormon Biyokimyası
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Temel Laboratuvar Uygulamaları I
Yaz Klinik Uygulama
Toplam
4. Yarıyıl
Kodu
YDL206
SHM218
SHM220
SHM214
SHM216
TLT202
TLT204
TLT206
YDL204
Ders Adı
Yabancı Dil II
İş Sağlığı ve Güvenliği
Patoloji
Sitoloji
Klinik Biyokimya
Klinik Lab. Uygulamaları
Parazitoloji
Biyokimyada Özel Teknikler
Mesleki Yabancı Dil
Toplam
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Anatomi
İngilizce / English
Anatomy
Dersin Kodu
Course Code
SHM101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak öğrenilmesi
Systematic and functional description of general human anatomy
Anlatım Tartışma
Lecture Discussion
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%40
%10
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar.
Önemli nörovasküler yapıların yerleşimini bilir.
Belirgin kasların yerleşim ve fonksiyonlarını
tanımlar.
Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini
hatırlar
Vücut sistemlerinin genel fonksiyonlarını bilir.
Remembers general morphology of all human body
systems
Remembers location of specific neurovascular structures.
Remembers location and function of specific muscles.
Remembers general morphology and terminology of the
nervous system.
Remembers general functions of the body systems
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Anatomiye giriş, kas, kemik, eklem , genel
bilgiler
Introduction to anatomy, general knowledge about
muscles, bones, joints
2
Üst ekstremite anatomisi
Anatomy of the upper extremity
3
Alt ekstremite anatomisi
Anatomy of the lower extremity
4
Kafa kemikleri
Skull
5
Baş ve boyun anatomisi
Anatomy of the head and neck
6
I. ARA SINAV
I. Midtherm
Columna vertebralis, kosta?lar, sternum,
toraks duvarı anatomisi ve diaphragma
Vertebral column, ribs, thoracic wall and diaphragm
7
8
Kalp ve dolaşım sistemi
Heart and circulatory system
9
Solunum sistemi
Respiratory system
10
Sindirim sistemi
Digestive system
11
Genito-üriner sistem
Genitourinary system
12
II. ARA SINAV
II. Midtherm
13
Merkezi sinir sistemi
CNS
14
Endokrin sistem ve duyu organları
Endocrine system and sensory organs
15
DÖNEM SONU GENEL SINAVI
FINAL EXAMINATION
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Fizyoloji
İngilizce / English
PHYSIOLOGY
Dersin Kodu
Course Code
SHM103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli (Anatomi dersinin alınmış veya alınıyor olması önkoşulu ile)
Elective (Have already completed or attending the anatomy course)
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
İnsan vücudunun işlevleri, sistemlerin çalışma mekanizmaları ve
bunları etkileyen faktörleri, sağlıklı durumlarda doku, organ ve
sistemlerin işleyişini ve sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve insan
vücudunun bir bütün olarak çalışması ve dış ve iç ortam
değişikliklerine yanıtları hakkında bilgi vermektir.
To provide information about the function of human the body,
operation principles of the systems and the factors affecting these and
to give information about the functions of tissues, organs and systems
in healthy individuals and the interaction of systems with each other
together with human body functioning as a whole and in response to
changes in internal and external environment in healthy individuals.
Anlatım TartışmaSoru-YanıtGösteri
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Lecture Discussion Question and Answer Demonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%60
%40
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Fizyolojinin anlamını ve önemini tanımlar
2.Hücrenin yapısını ve organellerini açıklar.
Defines the importance and meaning of Physiology
3.Periferik sinir sisteminin yapısını kavrar. Kasların
çalışma prensiplerini açıklar.
4.Endokrin sistemi tanımlar, işlevlerini açıklar
5.Kanın görevlerini öğrenir, kanı oluşturan
elemanları ve özelliklerini kavrar. Kalbin
görevlerini, dolaşımı etkileyen faktörleri, kan
basıncının önemini açıklar
6.Akciğerlerin fizyolojik yapısını ve işlevini öğrenir.
Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınma yollarını
ve önemini açıklar
7.Sindirim sisteminin işlevlerini, sindirim kanalının
çalışma prensiplerini kavrar. Boşaltım sisteminin
elemanlarını ve çalışma prensiplerini, idrar oluşum
mekanizmalarını öğrenir
8.Merkezi sinir sisteminin işlevlerini ve kontrol
mekanizmalarını öğrenir Duyu sistemindeki
reseptörleri ve çalışma mekanizmalarını öğrenir
Comprehends the structure of peripheral nervous system.
Explaines the contraction principles of muscles
Defines Endocrine system, explains the functions
Comprehends the functions of blood and the
conmponenets of blood and their properties Explaines the
functions of heart, factors effecting circulation and the
blood pressure
Describes the physiological structure and functions of
lungs Explains the transport of oxygen and carbondioxide
in blood and its importance
Comprehends the functions of digestive system and the
working principles of gastrointestinal tract. Comprehends
the components of excretory system and their functions
and the mechanisms of urine formation
Explaines the functions of central nervous system and
control mechanisms Lists and comprehends the special
senses and their operation principles
Explaines the structure and organelles of cells
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Fizyolojiye Giriş
Introduction to Physiology
2
Hücre Fizyolojisi
Cell Physiology
3
Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Peripheral Nervous System
4
Kas Fizyolojisi
Physiology of Muscles
5
Kan Fizyolojisi
Physiology of Blood
6
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Circulatory System
7
Ara Sınav
Midterm
8
Solunum Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Respiratory System
9
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Excretory System
10
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Digestive System
11
Metabolizma Fizyolojisi
Metabolism Physiology
12
Endokrin Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Endocrine System
13
Duyu Fizyolojisi
Sensory Physiology
14
Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Central Nervous System
15
Ara Sınav
Midterm
16
Genel Sınav
Final Examination
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Meslek Etiği
İngilizce / English
Occupational Ethics
Dersin Kodu
Course Code
SHM115
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖZGİT
Lecturer Zuhal ÖZGİT
Öğrencilere meslek etiği üzerine bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.
The aim is to give students the knowledge and skill about professional ethics
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning
outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yüzyüze
Face-to-face
1
Yok
None
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
1
30
20
Final Sınavı
Final Examination
1
50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ahlak ve etik kavramı, etiğin tarihsel gelişimi.
The concept of ethics and morality, the historical development
Bireysel, toplumsal ve meslek etiği. ÖRNEK OLAY of ethics. Individual, social and professional ethics. Discussion
tartışılması
of a case study
2
Etiğin diğer bilimlerle ilişkisi, Etik değerler, etik
konular (ensest, ötanazi,organ nakli)
Ethics in relationships with other sciences, ethical values,
ethical issues (incest, euthanasia, organ transplant)
3
Rüşvet, ayrımcılık, kayırma, yanlış bilgilendirme,
savurganlık
Bribe, discrimination, protection,
misinformation,extravagance
4
İş yerinde mobbing, cinsel taciz
Mobbing in the workplace, sexual harassment
5
Meslek mensuplarının davranışlarını
biçimlendiren faktörler ve etiğin kaynağı: din,
hukuk, örf, adet
Factors that shape the behavior of employees and source of
ethics: religion, law, custom and usage
6
Ara sınav
Midtherm
7
Etik açıdan Türk toplumunun diğer toplumlarla
karşılaştırılması
Turkish society is ethically comparison with other
communities
8
Günümüz toplumlarının gereksinim duyduğun
insanın özelliği. Eğitim ve etik
Human characteristics which is needed by today?s societies.
Education and ethics
9
Sağlık hizmetlerinde etik. Hasta hakları. ÖRNEK
OLAY tartışılması
Ethics in health care. Patients? rights. Discussion of a case
study
10
İş hayatını zorlaştıran meslektaşlar ve
yöneticilerle çalışırken etik kurallar
Colleagues who make working life difficult and ethics rules of
working with managers
11
Ara sınav
Midterm
12
Etik ilkeler ve yararı, etiğe aykırı davranışların
bedeli, etik dışı davranışın haklılaştırılması
Ethical principles and benefits, cost of unethical behavior,
justification of unethical behavior
13
İş yerinde etik olmayan davranışları önleme ve
çözümleme yöntemleri
Prevention and solution methods of unethical behavior in the
workplace
14
Sosyal sorumluluk
Social responsibility
15
Genel sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
Etik kavramını ve etik ilkeleri tanır.
Recognizes the concept of ethics and ethical principles
Meslek etiği ve meslek mensuplarının davranışlarını
biçimlendiren faktörleri tanır
Etik dışı davranışları ayırt eder
Recognizes the factors that shape the behavior of
employees and professional ethics
Distinguishes the unethical behavior
Mesleki ve sosyal sorumluluğunu ayırt eder
Distinguishes the Professional and social responsibility
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
x
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
x
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi
İngilizce / English
Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep.
Dersin Kodu
Course Code
ATA201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
4
0
4
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli
Assist. Prof. Muzaffer Ürekli
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin
değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması
evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş
sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges
and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the
political developments in the process of establishment of the new
state.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFT
A
Week
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini
okutmanın amacı, İhtilal ve İnkılap kavramları,
Atatürk'ün Türk İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk
İnkılabının temel özellikleri.
Ataturk's Principles and History of Revolution objectives of
teaching courses, Revolution and Revolution concepts, ideas about
Atatürk, the Turkish Revolution, the main features of the Turkish
Revolution.
2
Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç ve Dış
Sebepler, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri,
Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri.
Internal and External Causes of the Collapse of the Ottoman
Empire, Tanzimat and Constitutional Periods, Intellectual
Movements in Constitutional Era
3
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları ve
Mondros Ateşkes Antlaşması.
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
4
İşgaller Karşısında Memleketin Durumu, Yararlı ve
Zararlı Cemiyetler, M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı.
The condition of the country against the occupation Useful and
Harmful Societies, The arrival of Mustafa Kemal to Samsun.
5
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele, Amasya
Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri.
M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya Circular,
Erzurum and Sivas Congresses.
6
Amasya Görüşmeleri, Sivas Komutanlar Toplantısı,
Temsil Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı
Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali.
Amasya and Sivas Meeting, the Board of Representation to arrive
in Ankara, The acceptance of National Pact.
7
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları, Meclisin
Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri ve Sonuçları.
The opening of National Assembly , internal revolts, their causes
and consequences.
8
Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi, Moskova ve
Kars Antlaşmaları
Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the Treaties of
Moscow and Kars
9
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı ve Gümrü
Antlaşması.
The Armenian Question, the Turkish-Armenian War and the
Treaty of Gümrü.
10
ARA SINAV
MIDTERM
11
Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi, Batı CephesiI. İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü, EskişehirKütahya Savaşları.
South Side-Ankara Agreement, the Western Front-I. İnönü, the
London Conference, II. İnönü, Eskişehir-Kütahya Wars.
12
Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz, Mudanya
Mütarekesi.
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
13
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri Öncesinde
Yaşanan Sorunlar, Lozan Görüşmelerinin Uzun
Sürme Sebepleri.
The Treaty of Lausanne
Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Kararların
Misak-ı Milli Açısından Değerlendirilmesi.
Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty and evoluation
of its decisions according to National Pact
14
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
At the end of this course, the students;
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel
1) Explain Principles of Atatürk and main concepts related
kavramları açıklar.
to Revolution history.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
2) Explain the concepts of Reform/Revolution.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
3) Describe the concept of National Forces.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
4) Explain the concepts of Republic/Democracy.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
5) Recognize the concept of Ideology.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin
6) Explain the main points of the period related to Turkish
kuruluş sürecindeki önemli noktaları
War of Independence and foundation of the Turkish State.
açıklayabilecektir.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki
7) Explain the developments at Ottoman Empire before
gelişmeleri açıklar.
Turkish Revolution.
8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
8) Describe the World War I and its results.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türk Dili l
İngilizce / English
Turkısh I
Dersin Kodu
Course Code
TUR101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in world languages; its history, development, and structural
features
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
TUR101 dersinin programının dağıtılması ve
tanıtımı
Distribution and introduction of the Turkish 101 course
program.
2
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü
durumu. Türkçenin ses özellikleri
Turkish among the world languages. Historical periods,
development and current situation of Turkish language.
Sound properties of Turkish Language.
3
Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi ve The importance of effective use of language (word choice
kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve sözlü and care and accuracy of usage), written and oral
anlatım (ortak yönleri, farkları)
expression (commonalities, differences).
4
İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin
nedir? Metnin yapısı
What is communication? What is the text as a
communication tool? The structure of the text.
5
Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık
ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar,
adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık
(anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel
yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul,
amaç, karşıtlık vb.
What are the criteria to be a text? Cohesion elements
(linguistic, grammatical bonds): conjunctions, pronouns,
reductions, lexical ties. Consistency (semantic-logical links):
the description establishing rhetorical structures, cause and
effect, condition, purpose, contrast, and etc.
6
Kompozisyon yazma kuralları. Kompozisyonla
ilgili temel kavramlar (plan, paragraf, temel ve
yan ileti) Metin üretim evreleri (amacı
belirleme, söylemi tasarlama, düşünceleri
oluşturma, kavram ağını kurma)
Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan,
paragraph, main and side posts) Text production phases
(goal setting, discourse design, creation of ideas, building
concepts network)
7
Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri
Paragraf çalışması
Sentence and paragraph information, paragraph types.
Paragraph workshop.
8
Hafta ARA SINAV
MIDTERM
9
Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf
çalışması
Text production phases and implementation. Paragraph
workshop.
10
Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma
Text types. Expression Forms. Summary extraction
11
Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Paragraph writing applications (basic idea). Text types and
Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler
forms of expression (informative texts examples). Essay
üzerinden bilgilendirici metinler). Kompozisyon study
çalışması
12
Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal
metinler). Kompozisyon çalışması
Text types (literary texts through samples). Essay
exercise.
Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin
çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema,
plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları
Reading, effective reading methods. Text analysis
(subject, basic and secondary messages, themes,
planning, perspective). Thought developement
methods.
Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava
hazırlık). Kompozisyon yazma
Text analysis (subject repetition, exam preparation.
Essay writing
13
14
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce bağlantısını,
dilin toplumsal değerini öğrenir, Türkçenin dünya
dilleri arasındaki yerini, tarihi gelişimini ve ses
özelliklerini öğrenir.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve dili etkili
kullanmayı öğrenir.
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın aracı olan
metin oluşturmayı öğrenir.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler olduğunu
öğrenir ve bu ölçütleri metin oluştururken kullanma
becerisini kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir,
kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti gibi
unsurlarını uygular.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve paragraf
çeşitlerini öğrenir, paragraf uygulaması yapar.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir, bunları
kullanma becerisi edinir, metnin oluşum evrelerini
kavrar, paragraflarda uygular.
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir, özet
çıkartma becerisi kazanır, bilgilendirici metinlerin
özelliklerini öğrenir.
9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir, etkin okuma
ve metin çözümleme yöntemlerini uygular, eksiklerini
giderir.
At the end of this course, the students;
1) Learn the language link in the feeling of thinking the
social value of linguistic description of the language. They
learn Türkish's place among the world's languages and the
historical development of Turkish about the properties of
sound.
2) Learn to use language effectively in written and oral
expressions properties
3) Learn term of communication and create a the text of
this concept as communication tool.
4) Learn text, how to create a text and won the ability of
criteria text.
5) Learn the rules of essay writing, the elements of the
composition plan paragraphs and learn the basic message.
6) Learn about the range of sentence and paragraph
structure and its translations. They use application of
paragraph.
7) Learn writting rules and punctuation . They gain the
ability to use them. They graspe the phases of the formation
of the text and they implemente them in paragraphs
8) Learn about the types and forms of expression. They won
summarizing skills. They learned about the properties of
informative texts.
9) Learn about ways to promote thinking. They apply active
reading and text analysis methods. They overcome the
deficiencies.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-9
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbı Biyoloji Ve Genetik
İngilizce / English
Medical Biology And Genetics
Dersin Kodu
Course Code
SHM203
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün sorumlu öğretim elemanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hücre biyolojisi, moleküler genetik ve doku tipleri konularında bilgi
birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri Tıbbi Laboratuvar alanına
uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To educate students who can adjust themselves to the field of Medical
Laboratory, with the accumulation of knowledge and information about
cell biology, molecular genetics and tissue types.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Anlatım Tartışma Gösteri
Lecture Discussion Demonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%50
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Dokuları oluşturan hücrenin yapısını,
organellerini ve hücreler arası ilişkilerini kavrar .
2. Doku tiplerinin; Epitel Doku, Bağ Dokusu, Kan
Dokusu, Kas Dokusu, Sinir Dokusunun yapısal ve
işlevsel özelliklerini öğrenir.
3.Laboratuvar uygulaması ile doku tiplerini
mikroskobik olarak inceleyebilme yetginliğine
ulaşır.
4.Genetik materyalin yapısal özelliklerini,
replikasyon mekanizmasını ve genetik bilgi akışını
öğrenir.
5.Kalıtımın temel prensipleri hakkında bilgi sahibi
olur.
6.Genetik materyalde meydana gelen
değişikliklerin özelliklerini ve önemini kavrar.
7.Kromozom yapısı ve inceleme teknikleri hakkında
öğrendiği bilgiyi kullanır, laboratuvar uygulaması ile
farklı karyotip örneklerini inceleyebilme yeteneği
kazanır.
1.Understand tissues that make up the cell structure,
intracellular organelles and relationships between cells.
Learn the structural and functional properties and types of
tissue: epithelial tissue, connective tissue, blood, muscle
tissue, nerve tissue
Reach the competence to examine microscopic tissue
types with the laboratory application.
Learn the structural properties of the genetic material,
replication mechanism and the genetic flow.
Have knowledge about the basic principles of heredity.
Understand the importance of the changes and properties
in the genetic material.
Use the information learned about chromosome structure
and analysis techniques. Examine samples with different
karyotypes in laboratory practice
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Hücre Yapısı, İşlevi ve Kimyasal Bileşenleri
Cell structure, function, and chemical components
2
Doku Yapısı ve Tipleri
Tissue structure and types
3
Epitel Dokusu; Yapı ve İşlevi
Epithelial tissue, structure and function
4
Bağ Dokusu; Yapı ve İşlevi
Connective tissue, structure and function
5
1. Ara Sınav
Blood tissue, structure and function
6
Kan Dokusu; Yapı ve İşlevi
Midterm
7
Kas ve Sinir Dokusu; Yapı ve İşlevi
Muscle and nerve tissue, structure and function
8
Laboratuvar Dersi- Dokular
Laboratory-Tissues
9
2. Ara Sınav
DNA structure, function, genetic information flow
10
DNA Yapısı, İşlevi ve Genetik Bilgi Akışı
Principles of basic genetic heredity
11
Kalıtımın Temel Prensipleri
Midterm
12
Mutasyon Tanımı ve Tipleri
Mutation and mutation types
13
Kromozom Yapısı ve İnceleme Teknikleri
Chromosome structure and analysis techniques
14
Laboratuvar Dersi- Kromozom Yapısı ve
İnceleme Teknikleri
Laboratory-Chromosome structure and analysis techniques
15
Genel Sınav
Final exam
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Laboratuvar Kimyası
İngilizce / English
Laboratory Chemistry
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT109
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
2
3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Bölümün sorumlu öğretim elemanları
Öğrencilere laboratuvarda çözelti hazırlama bilgi ve becerileri
kazandırmak
To give knowledge and skills for preparation solution in the laboratory
Anlatım Sorun/Problem Çözme
Lecture Problem Solving
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
1
%40
%10
1
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
At the end of this course the students will know the basic
concepts of general chemistry
At the end of this course the students will know
2)Derişim birimlerini bilir.
concentration units.
3)Farklı derişim birimlerinde çözelti hazırlamayı
At the end of this course the students will know to prepare
of the solutions of different concentration units
bilir
At the end of this course the students will know general
4)Genel asit-baz tanımlarını, kuvvetli ve zayıf asitacid-base definitions and the properties of strong and
bazları ve özelliklerini bilir
weak acids and bases
5)Asit ve baz çözeltilerinin pH'sını hesaplamayı
At the end of this course the students will know calculate
the pH of acid and base solutions
bilir.
6)Tampon çözeltileri ve özelliklerini bilir ve bunların At the end of this course the students will know the
properties of buffer solutions and calculate their pH.
ph'sını hesaplar.
1)Genel Kimyadaki temel kavramları bilir
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Genel Kimya'ya giriş, temel kavramlar
Introduction to General Chemistry, basic concepts
2
Atomlar, moleküller ve iyonlar
Atoms, molecules and ions
3
Stokiyometri
Stoichiometry
4
Sulu çözelti tepkimeleri
Reactions in aqueous solutions
5
Çözeltilerin fiziksel özellikleri
Physical properties of solutions
6
Ara sınav
Midterm
7
Derişim birimleri
Units of concentration
8
Laboratuvar malzemelerinin tanıtımı
Introduction of laboratory equipment
9
Çözelti hazırlama
Preparation of solution
10
Çözelti hazırlama
Preparation of solution
11
Ara sınav
Midterm
12
Laboratuvarda çözelti hazırlama pratikleri
Practices of the laboratory solution preparation
13
Kimyasal denge
Chemical equilibrium
14
Asitler ve bazlar
Acids and bases
15
Tampon çözeltiler
Buffer solutions
16
Genel sınav
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Laboratuvar Aletleri
İngilizce / English
Laboratory Equipments
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
0
2
1
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Öğrencilerin laboratuvar cihazlarının kullanımı, bakımı ve temizliği ile
ilgili bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
To give the knowledge and skills about the maintenance and cleaning
of laboratory equipments
Anlatım Gösteri
Lecture Demonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%50
%50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Cam ve plastik malzemeler, mikropipet ve cam Transfer of materials with the use of micro and glass
pipet yardımı ile madde transferi yapmak.
pipettes, Weighing of materials
Madde tartmak
2
Çözelti karıştırma yöntemleri ile ph metre, cam Methods of solution mixture, glass and plastic equipments,
ve plastik malzemelerin temizliği
cleaning of glass and plastic materials
3
İnkübasyon yöntemleri
Methods of incubation methods
4
Sterilizasyon yöntemleri
Methods of sterilization
5
Laboratuvar suyu elde etmek, sıvıları
santrifüjler aracılığı ile çöktürmek
Saturation of liquids with centrifuge, determination of
laboratory water
6
Ara sınav
Midterm
Gözle görülemeyecek objeleri incelemekMikroskopik yöntemler
Microscopic methods
7
8
Spektrofotometrik, ve nefelometrik yöntemler Spectrophotometric and nefelometric methods
9
Türbidimetrik ve florometrik yöntemler
Turbidimetric and fluorometric methods
10
Otomatik otoanalizörler-I
Automatic autoanalyzers-I
11
Ara sınav
Midterm
12
Otomatik otoanalizörler-II
Automatic autoanalyzers-II
13
Kromatografik yöntemler
Chromatographic methods
14
Elektroforetik yöntemler
Electrophoretic methods
15
Genel sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Çözelti hazırlamaya yönelik araç gereç hazırlama,
kullanma ve temizleme hakkında bilgi edinir
2.İnkübasyon ve sterilizasyon ile ilgili araç ve gereç
hakkında bilgi edinir
3.Laboratuvar suyu elde etmek, sıvıları çöktürmek
ve pH metre kullanımıyla ilgili bilgi edinir
4.Mikroskop kullanımı ve tiplerini öğrenir
5.Spektrofotometre ve otomatik analizör kullanımı
ile ilgili bilgi edinir
6.Elektroforez ve kromatografik teknikleri öğrenir
1.At the end of this course the students will have
knowledge about the laboratory rules ,cleaning of the
laboratory equipments , preparation solution
At the end of this course the students will have knowledge
about tools and equipment related with Incubation and
sterilization
At the end of this course the students will have knowledge
about obtain Laboratory water, precipitating liquid,usage
of ph meter
At the end of this course the students will have knowledge
about usage and the types of microscopes
At the end of this course the students will have knowledge
about usage of spectrophotometer and automatic analyzer
At the end of this course the students will have knowledge
about electrophoresis and chromatography methods.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbı Mikrobiyoloji I
İngilizce / English
Medical Microbiology I
Dersin Kodu
Course Code
SHM116
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
3
2
4
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Öğrencilerin tıbbi mikrobiyolojinin genel bilgileri konusunda bilgi ve
beceri sahibi olmalarını sağlamaktır
To give knowledge and skills about general information in medical
microbiology
Anlatım Gösteri
LectureDemonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%50
%50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar,
mikroorganizmaların sınıflandırılması ve
bakterilerin yapısı
Microbial world, Classification of microorganisms and
general properties, Ultrastructure of bacterial cell
Bakterilerin üreme özellikleri, metabolizması
ve genetiği
Physiology of bacterial growth, Genetics of bacteria
2
3
Enfeksiyon etkenlerinin bulaşma yolları,
mikroorganizma konak ilişkileri, Normal vücut
florası
Infection and transmission routes, Microbe-host
interactions ,Normal microbial flora,
4
Sterilizasyon yöntemleri
Principles of sterilization
5
Dezenfeksiyon yöntemleri
Principles of disinfection
6
Ara sınav
Midterm
7
Stafilokok, streptokok, Neisseria ve Moraxella
Staphylococci, Streptococci, Neisseriae, Moraxella
8
Mikobakteriler ve mikobakteri laboratuvarı
Mycobacteria and mycobacteria laboratory
9
Gram negatif basiller:Enterik bakteriler
Gram negative bacteria:Enteric bacteria
10
Gram pozitif aerop ve anaerop sporlu basiller
Gram positive aerobic and anaerobic spore forming bacilli
11
Ara sınav
Midterm
12
Mikoplazma, riketsiya, klamidya
Mycoplasma, Rickettsia, Chlamydia
13
Spiroketler
Spirochetes
14
Antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları
Antibiotic action and resistance mechanisms
15
Genel sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
1)Mikroorganizmaların genel özelliklerini öğrenir
2)Mikroorganizma-konak ilişkileri hakkında temel
bilgiler edinir
3)Mikroorganizma üretimi hakkında bilgi edinir
4)Sterilizasyon ve dezenfeksiyonu öğrenir
5)Tıbbi önemi olan bakteriler hakkında temel ve
ileri bilgiler edinir
6)Antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları
hakkında bilgi edinir
At the end of the course the students will have knowledge
about the basic properties of microorganisms
At the end of the course the students will have knowledge
about microbe-host interactions
At the end of the course the students will have knowledge
about cultivation of microorganisms
At the end of the course the students will have knowledge
about sterilization and disinfection
At the end of the course the students will have knowledge
about medically important bacteria
At the end of the course the students will have knowledge
about antibiotic action and resistance mechanisms
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Fizyoloji
İngilizce / English
PHYSIOLOGY
Dersin Kodu
Course Code
SHM103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli (Anatomi dersinin alınmış veya alınıyor olması önkoşulu ile)
Elective (Have already completed or attending the anatomy course)
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
İnsan vücudunun işlevleri, sistemlerin çalışma mekanizmaları ve
bunları etkileyen faktörleri, sağlıklı durumlarda doku, organ ve
sistemlerin işleyişini ve sistemlerin birbirleri ile olan ilişkilerini ve insan
vücudunun bir bütün olarak çalışması ve dış ve iç ortam
değişikliklerine yanıtları hakkında bilgi vermektir.
To provide information about the function of human the body,
operation principles of the systems and the factors affecting these and
to give information about the functions of tissues, organs and systems
in healthy individuals and the interaction of systems with each other
together with human body functioning as a whole and in response to
changes in internal and external environment in healthy individuals.
Anlatım TartışmaSoru-YanıtGösteri
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Lecture Discussion Question and Answer Demonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%60
%40
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Fizyolojinin anlamını ve önemini tanımlar
2.Hücrenin yapısını ve organellerini açıklar.
Defines the importance and meaning of Physiology
3.Periferik sinir sisteminin yapısını kavrar. Kasların
çalışma prensiplerini açıklar.
4.Endokrin sistemi tanımlar, işlevlerini açıklar
5.Kanın görevlerini öğrenir, kanı oluşturan
elemanları ve özelliklerini kavrar. Kalbin
görevlerini, dolaşımı etkileyen faktörleri, kan
basıncının önemini açıklar
6.Akciğerlerin fizyolojik yapısını ve işlevini öğrenir.
Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınma yollarını
ve önemini açıklar
7.Sindirim sisteminin işlevlerini, sindirim kanalının
çalışma prensiplerini kavrar. Boşaltım sisteminin
elemanlarını ve çalışma prensiplerini, idrar oluşum
mekanizmalarını öğrenir
8.Merkezi sinir sisteminin işlevlerini ve kontrol
mekanizmalarını öğrenir Duyu sistemindeki
reseptörleri ve çalışma mekanizmalarını öğrenir
Comprehends the structure of peripheral nervous system.
Explaines the contraction principles of muscles
Defines Endocrine system, explains the functions
Comprehends the functions of blood and the
conmponenets of blood and their properties Explaines the
functions of heart, factors effecting circulation and the
blood pressure
Describes the physiological structure and functions of
lungs Explains the transport of oxygen and carbondioxide
in blood and its importance
Comprehends the functions of digestive system and the
working principles of gastrointestinal tract. Comprehends
the components of excretory system and their functions
and the mechanisms of urine formation
Explaines the functions of central nervous system and
control mechanisms Lists and comprehends the special
senses and their operation principles
Explaines the structure and organelles of cells
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Fizyolojiye Giriş
Introduction to Physiology
2
Hücre Fizyolojisi
Cell Physiology
3
Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Peripheral Nervous System
4
Kas Fizyolojisi
Physiology of Muscles
5
Kan Fizyolojisi
Physiology of Blood
6
Dolaşım Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Circulatory System
7
Ara Sınav
Midterm
8
Solunum Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Respiratory System
9
Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Excretory System
10
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Digestive System
11
Metabolizma Fizyolojisi
Metabolism Physiology
12
Endokrin Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Endocrine System
13
Duyu Fizyolojisi
Sensory Physiology
14
Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
Physiology of Central Nervous System
15
Ara Sınav
Midterm
16
Genel Sınav
Final Examination
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
DÖÇ-4
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Genel Biyokimya
İngilizce / English
General Biochemistry
Dersin Kodu
Course Code
SHM118
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
2
3
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sağlık bilimleri ile ilgili temel biyokimyasal kavramların öğretilmesi (Bu
ders Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri öğrencileri için açılmaktadır).
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Aims to teach basic biochemical concepts about Health Sciences (This
course is for the students of Tıbbi Laboratory Techniques dept)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Anlatım Soru-Yanıt Diğer
Lecture Question and Answer Other
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
%50
Final Sınavı
Final Examination
1
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Biyomoleküllerin ve hormonların yapılarını bilir.
2.Biyomoleküllerin hormonlar ile beraber
metabolik işleyişte yerlerini kavrar.
3.Biyomoleküllerin tayin yöntemlerinin esasını bilir.
4.Biyomoleküllerin tayin yöntemleri
uygulamalarında teorik bilgisinden yararlanır.
1.Knows the structures of biomolecules and hormones
2.Comprehends the role of biomolecules and hormones in
metabolic processes.
3.Knows the principles of measurement methods of
biomolecules
4.Uses acquired theoretical knowledge in applications of
biomolecules measurements.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Su ve biyolojik tampon sistemleri
Water and buffer systems
2
Karbonhidratlar
Carbohydrates
3
Amino Asitler ve Proteinler
Amino acids and proteins
4
Lipitler
Lipids
5
Enzimler, Vitaminler ve Koenzimler
Enzymes, Vitamins and coenzymes,
6
Metabolizmanın Temel Kavramları ve
Hormonlar
Principle concepts in Metabolism and Hormones
7
Ara Sınav
Midterm exam
8
Karbonhidrat Metabolizması
Carbohydrate metabolism
9
Amino Asit ve Protein Metabolizması
Amino acid and Protein Metabolism
10
Lipit Metabolizması
Lipid Metabolism
11
Karbonhidrat Tayin Yöntemleri
Carbohydrate measurement methods
12
Protein Tayin Yöntemleri
Protein measurement methods
13
Lipit Tayin Yöntemleri
Lipid measurement methods
14
Enzim Aktivitesi Tayin Yöntemleri
Enzyme Activity measurement methods
15
Sınava hazırlık
Preparation for the exam
16
Final Sınavı
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türk Dili II
İngilizce / English
Turkısh ll
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TUR102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin doğru ve düzgün kullanımı, dilin gramer kuralları ve
doğru ifade şekillerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
The aim of this course is to enable the students to use Turkish
language correctly in terms of grammar.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
None
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
II.yarıyıl programı ile kitapların tanıtımı
I.Dönemin özetlenmesi Sunuş konularının
planlanması ve dağıtımı
2
Dilekçe, rapor, özgeçmiş hakkında bilgi ve Information about petition, report, cirriculum vitae and
dilekçe uygulaması Özgeçmiş hakkında
petition application.Information about the cirriculum
bilgi Sunuş
vitae and presentation
3
Dilekçe uygulaması Konuşma nedir?
Konuşmanın yaşamımızdaki yeri
Petition application. What is a speech ? Conversation's
place in our lives.
4
Güzel ve etkili konuşmanın ilkeleri
Konuşmayı etkileyen etkenler (ortam,
dinleyici, konuşmacının nitelikleri)Sunuş
principles of effective and rhetoric speech. Factors
affecting the oratory speech (media, listener, speaker's
characteristics) Presentation
5
Dilekçe sınavı Yazınsal türlerin tanıtımı
(öykü, şiir, roman, tiyatro vs.)
Petition exam. Introduction of literary genres (short
stories, poetry, novels, theater, etc.)
6
Olay öyküsü hakkında bilgi ve olay öyküsü
Information about the event story, and event story
çözümlemesi Sunuş
analysis. Presentation
7
Durum öyküsü hakkında bilgi ve durum
öyküsü çözümlemesi Rapor hakkında bilgi
Sunuş
Information about status story. Analysis of status story.
information on report history presentation
8
ARA SINAV
MIDTERM
9
Konuşmanın dokusu ve örüntüsü (ses,
telaffuz, ifade özellikleri) Hazırlıklı ve
hazırlıksız konuşma. Sunuş
Texture and pattern of speech (voice, pronunciation,
expression characteristics) prepared and impromptu
speech. Presentation
10
Konuşma planı (tanıtma ,tartışma, sonuç
bölümleri) Planın konuşma metnine
dönüştürülmesi Sunuş
Speech plan (introduction, discussion, conclusion
parts). Transformation of speech into text. Presentation
11
Sözlü anlatım türleri Sunuş
Types of Verbal Presentation.
12
Dinleme, dinleme çeşitleri ve teknikleri
Metin çözümleme (dinleme aracılığıyla
Sunuş
Listening, listening types and techniques. text analysis
(through listening) presentation
13
Aynı konuda farklı bakış açılarıyla
düzenlenmiş iki metni karşılaştırma Sunuş
Comparision of two texts on the same subject arranged
by different perspectives Presentation
14
Kompozisyon yazma çalışmaları Topluluk
karşısında konuşma Sunuş
Essay writing.study (expression disorders)
Controversial meetings. Presentation
II. semester program and the introduction of books. First
semester summary. Distribution and planning of the
presentation subjects.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders Öğrenme Çıktıları
1) I.Dönem kazanımları hakkında bilgi edinir,
1) Learn about the first term gains, learn to
dilekçe, rapor ve özgeçmiş yazmayı öğrenir.
petitions, reports, and write their resume.
2) Güzel ve etkili konuşmanın özelliklerini
2) Learn about the properties of good and
öğrenir, yazınsal türleri tanır.
effective speech, recognize literary types.
3) Olay - durum öyküsünün ve konuşmanın
3) Learn about the properties of tale and the
özelliklerini öğrenir.
speech event status and history.
4) Sözel anlatım türlerini öğrenir.
4) Learn about the types of verbal expression.
5) Verimli, etkili, iyi bir dinlemenin nasıl
5) Learn how to be a good and efficient
olacağını öğrenir.
listening.
6) Farklı bakış açısıyla konulara yaklaşmayı
6) Learn to approach the subject from different
öğrenir.
perspectives.
7) Tartışma kurallarını öğrenir.
7) Learn the rules of debate.
8) Topluluk karşısında nasıl konuşacağını
8) Learn how to speak in front of the
öğrenir.
community.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yabanci Dil 2
İngilizce / English
Foreign Language 2
Dersin Kodu
Course Code
YDL206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
3
0
3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel
okuma ve yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda
öğrencilerin a) temel dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri
Dersin Amacı (Tercihen ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime
Öğrenme Edinimleri ve bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine
uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse
Yetiler Açısından)
de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
Objective of Course
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını
(Preferably expressed in ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
terms of learning
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic
outcomes
grammatical structures, use the structures they have already recognized, gain
and competence)
basic vocabulary needed for A2 level,define the structures they have already
reconized through the reading materials and express themselves orally and in
writing, explain listening materials at A2 level, and participate in oral practices
and express themselves correctly at A2 level.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Yok
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
None
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
1
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
2
Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening,
vocabulary
3
Unit 8 Present Continuous (affirmative)
(negatives and questions)
Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and
questions)
Unit 8 verbs for free time activities, reading,
listening
Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening
4
5
Unit 9 to be: was/were (all forms)
6
Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
7
Unit 9 reading, listening, vocabulary
8
ARASINAV
9
Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
10
Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
11
12
TOPICS
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
Unit 7 adjectives /adverbs, reading, listening, vocabulary
Unit 9 to be: was/were (all forms)
Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
Unit 9 reading, listening, vocabulary
ARASINAV
Unit 11 Past simple (negative and short answers) Unit 11 Past simple (negative and short answers) (regular,
(regular, irregular)
irregular)
Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
13
Unit 12 Questions "where, why, how much who, Unit 12 Questions "where, why, how much who, what when"
what when"
14
Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, listening
listening
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup metinleri
yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük ve
sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler.
At the end of this course, the students;
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to communicate
at a basic level
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Parazitoloji
İngilizce / English
Parasitology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Öğrencilerin parazitoloji ve parazitoloji laboratuvarıyla ilgili genel bilgi
ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır
To give knowledge and skills about parasitology and parasitology
laboratory
Anlatım Gösteri
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Lecture Discussion
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
%50
Final Sınavı
Final Examination
1
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
Parazitlerin yapısı ve genel bilgileri öğrenir
Protozoalar hakkında bilgi edinir
Nematodlar hakkında bilgi edinir
Cestodlar hakkında bilgi edinir
Trematodlar hakkında bilgi edinir
Parazitoloji rutin laboratuvarı hakkında bilgi edinir
At the end of this course the student will have knowledge
about the structure of parasites and general information
At the end of this course the student will have knowledge
about Protozoa
At the end of this course the student will have knowledge
about Nematodes
At the end of this course the student will have knowledge
about cestodes
At the end of this course the student will have knowledge
about trematodes
At the end of this course the student will have knowledge
about parasitology of routine laboratory
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Parazitlerin yapısı ve genel özellikleri
Introduction to parasitology
2
Protozoaların genel özellikleri ve Plasmodium
General properties of Protozoa, Plasmodium
3
Toksoplazma, Leishmania,Trypanasoma
Toxoplasma, Leishmania,Trypanasoma
4
Entamoeba, Giardia, Trichomonas
Entamoeba, Giardia, Trichomonas
5
Fırsatçı protozoalar
Opportunistic protozoa
6
Ara sınav
Midterm
7
Nematodların genel özellikleri, Ascaris,
Enterobius, Toxocara
General properties of Nematodes, Ascaris, Enterobius,
Toxocara
8
Trichuris, Ancylostoma, Strongyloides,
Trichinella, Wuchereria
Trichuris, Ancylostoma, Strongyloides, Trichinella,
Wuchereria
9
Trematodların genel özellikleri, Fasciola,
Paragonimus, Schistosoma, Dicrocoelium
General properties of Trematodes, Fasciola, Paragonimus,
Schistosoma, Dicrocoelium
10
Cestodların genel özellikleri, Taenia,
General properties of Cestodes, Taenia, Diphyllobothrium,
Diphyllobothrium, Echinococcus, Hymenolepis Echinococcus, Hymenolepis
11
Ara sınav
Midterm
12
Parazit hastalıklarının laboratuvar tanısı
Laboratory diagnosis of parasitic diseases
13
Parazit hastalıklarının laboratuvar tanısı
Laboratory diagnosis of parasitic diseases
14
Tıbbi önemi olan arthropodlar
Medically important arthropods
15
Genel sınav
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tibbi Mikrobiyoloji II
İngilizce / English
Medical Microbiology II
Dersin Kodu
Course Code
SHM205
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
2
3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Öğrencilere klinik mikrobiyoloji laboratuvarına gelen hasta
örneklerinde enfeksiyon etkenlerinin tanımlanması konusunda bilgi
vermektir
To give knowledge and skills about diagnosis of infectious agents
isolated from clinical samples in clinical microbiology laboratory
Anlatım Gösteri
Lecture Demonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
%50
Final Sınavı
Final Examination
1
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
Klinik örneklerin alınma yöntemleri, laboratuvara
gönderilme koşulları ve uygulanması gereken
işlemleri öğrenir
Bakteri, mantar ve viruslerin tanı yöntemlerini
öğrenir
Antibiyotik duyarlılık testlerini öğrenir
Serolojik test yöntemlerini öğrenir
Moleküler tanı yöntemleri hakkında bilgi edinir
At the end of this course, the students will have
knowledge about the collection of clinical materials
transportation, evaluation of results
At the end of this course, the students will have
knowledge about laboratory diagnosis of bacteria, fungi
and viruses
At the end of this course, the students will have
knowledge about understand antibiotic susceptibility tests,
At the end of this course, the students will have
knowledge about serological tests
At the end of this course, the students will have
knowledge about molecular biological tests
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Klinik örneklerin alınma yöntemleri,
laboratuvara gönderilme koşulları,
uygulanması gereken işlemler
Collection of clinical materials, transportation and
evaluation of results
2
Mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri ve
boyalar
Preparation of broth and agar media, Staining and staining
methods
3
Bakterilerin tanısında kullanılan yöntemler
Diagnostic methods used for identification of bacteria
4
Kan kültürü teknikleri ve değerlendirilmesi
Blood culture methods
5
Mikobakteri kültür yöntemleri ve
değerlendirilmesi
Cultivation of Mycobacteria
6
Ara sınav
Midterm
7
Anaerop kültür yöntemleri, kültürlerin
değerlendirilmesi
Diagnostic methods used for anaerobic bacteria
8
Antibiyotik duyarlılık testleri
Antibiotic susceptibility tests
9
Mikolojide kullanılan besiyerleri, kültür ve tanı
Diagnostic methods in medical mycology
yöntemleri
10
Virus hastalıklarında tanı yöntemleri
Diagnostic methods used in medical virology
11
Ara sınav
Midterm
12
Serolojik testler-1
Serological tests-I
13
Serolojik testler-2
Serological tests-II
14
Moleküler mikrobiyolojik yöntemler
Molecular microbiology methods
15
Genel Sınav
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hematoloji
İngilizce / English
Hematology
Dersin Kodu
Course Code
SHM114
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Zorunlu
Must
Dersin Cinsi
Course Type
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Öğrencilerin hematolojik analizler yapma konusunda bilgi ve beceri
sahibi olmalarını sağlamaktır
To give knowledge and skills about hematologic analysis
Anlatım Gösteri
Öğretme Şekli
Form of Teaching
LectureDemonstration
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
%50
Final Sınavı
Final Examination
1
%50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Parmaktan kapiller kan, topuktan kapiller kan
alma
Capillary blood taking: finger and heel
2
Venöz kan alma, vakumlu sistemle venöz kan
alma, arteriyal kan alma
Venous blood taking, venous blood taking by vaccum,
arterial blood taking
3
Antikoagülanları hazırlama ve kullanma
Anticoagulant preparation and usage
4
Serum, plazma ve tam kan numunesi
hazırlama
Preparation of serum, plasma and whole blood sample
5
Kan örneğini saklama koşulları, birimler ve
kurumlar arası transferi
Preserving blood samples and transfer between disciplines
6
Ara sınav
Midterm
7
Eritrosit sayımı
Erythrocyte counting
8
Lökosit sayımı
Leucocyte counting
9
Trombosit sayımı
Trombocyte counting
10
Hematokrit tayini, sahli hemometresi ile
hematokrit tayini, spektrofotometrik yöntemi
Hematocrite, methods of hematocrite
11
Hemoglobin elektroforezi, eritrosit indeksleri
Hemoglobin electrophoresis, Erythrocyte indices
12
Ara sınav
Midterm
13
Yayma preparat hazırlama, yayma preparat
lökosit sayımı,retikülosit sayımı
Smear preparation, leucocyte and reticulocyte counting in
smear
14
Kemik iliği aspirasyonu, Sedimantasyon
Bone marrow aspiration, Sedimentation
15
Genel sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
Kapiller kan almak
Damardan kan almak
Antikoagülanları hazırlamak ve kullanmak
Kan numunelerini hazırlamak
İşlenmiş kan örneklerini sağlamak
Numunelerin transferini yapmak
Kan hücrelerini manuel yöntemlerle saymak
Hematokrit ve hemoglobin tayin etmek
Yayma preparat incelemek
Tam kan sayımını otoanalizörler ile
yapabilmek
Sedimantasyon tayini yapmak
At the end of this course the students will have knowledge how
to take capillary blood
At the end of this course the students will have knowledge how
to take blood from vessels
At the end of this course the students will have knowledge how
to prepare and use anticoagulants
At the end of this course the students will have knowledge how
to prepare the blood samples
At the end of this course the students will have knowledge how
to providing treated blood samples
At the end of this course the students will have knowledge how
to transfer of samples
At the end of this course the students will have knowledge how
to count Blood cells with manual methods
At the end of this course the students will have knowledge how
to determine hematocrit and hemoglobin
At the end of this course the students will have knowledge how
to examine smears
At the end of this course the students will have knowledge how
to do complete blood count with the autoanalyzer
At the end of this course the students will have knowledge how
to make the determination of sedimentation
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
sin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yaz Klinik Uygulama
İngilizce / English
Summer Internship
Dersin Kodu
Course Code
SHM207
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
0
20
10
10
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilere çeşitli klinik laboratuvarlarda, 30 iş günü olacak şekilde,
uygulamalı stajla beceri kazandırmaktır
To give knowledge and skills about routine clinical laboratory practice
in period of 30 work days.
Uygulama-Alıştırma
Demonstration
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
20
%80
Final Sınavı
Final Examination
1
%20
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
2
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
3
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
4
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
5
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
6
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
7
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
8
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
9
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
10
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
11
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
12
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
13
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
15
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
16
Çeşitli rutin laboratuvarlarda staj
Practice in various clinical routine laboratories
14
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler, kan alma, kan bankası,
bakteriyoloji, seroloji, biyokimya, hematoloji,
CBC, patoloji, nükleer tıp, parazitoloji, sitoloji
ünitelerinde temel bilgi ve uygulama becerilerini
kazanmış olacaktır
At the end of this course the students will gain basic and
practical knowledge in blood bank, bacteriology, serology,
biochemistry, hematology, CBC, pathology, nuclear
medicine, parasitology, cytology laboratories.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Klinik Biyokimya
İngilizce / English
Clinical Biochemistry
Dersin Kodu
Course Code
SHM216
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
2
3
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bölümün sorumlu Öğretim elemanları
Bu derste klinik biyokimyanın tanımı, amacı, önemi, klinik
laboratuvarda iş akışı, güvenlik, kalite kontrol, kullanılan testlerin
prensipleri, seçimi, öneminin öğrenilmesi ve klinik laboratuvarda
analizleri yapabilme, yorumlayabilme yetisinin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Course aim is that students learn definition, aim, significans of clinical
biochemistry, work-flow, laboratory safety? quality control in clinical
laboratory, principles and significans of analytical procedures and how
to choose them and earn the ability of performing and interpreting
clinical laboratory analyses.
Anlatım Deney Uygulama-Alıştırma
Lecture Experiment Drill and Practice
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
5
%40
%10
Final Sınavı
Final Examination
1
%50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Klinik Biyokimyaya Giriş: Klinik laboratuvarlarda
yönetim, iş akışı, güvenlik, numune kabulü, red
kriterleri, örnek toplama, transport ve
saklanması, preanalitik süreç. Lab 1: Klinik
Laboratuvarlarda iş akışı
Introduction to clinical biochemistry: Clinical laboratory
management, work-flow, safety, admittance of the sample,
rejection criterias, sample collection, transport and
storage, preanalytical process. Lab 1: Work-flow in clincal
laboratory
2
Çözeltiler, çözelti derişim hesapları, tampon
çözeltiler, sıvı-elektrolit metabolizması, asit-baz
dengesi. Lab2: Sıvı-elektrolit metabolizması (Na,
K, Cl, Mg tayini) ve asit-baz dengesine yönelik
testler (kan gazları), kan sayımı, idrar analizi.
Solutions, calculation of solution concentrations, buffer
solutions, fluid-electrolyte metabolism, acid-base balance.
Lab 2: Fluid-electrolyte metabolism (determination of Na,
K, Cl, Mg) and tests for acid-base balance (blood gases),
blood counts,urinalysis.
3
Klinik laboratuvarda kullanılan teknikler
(Spektrofotometri, fluorometri, türbidimetri,
nefelometri, elektroforez, kromatografi, HPLC,
elektrokimya) ve otomasyon. Lab3: Laboratuvar
cihazları ve teknikler: Otoanalizör, türbidimetrik
ve nefelometrik yöntemler
Techniques in clinical laboratory (Spectrophotometry,
fluorometry, turbidimetry, nephelometry, electrophoresis,
chromatography, HPLC, electrochemistry) and
automation. Lab 3: Laboratory instruments and
techniques: Autoanalyzers, turbidimetric and
nephelometric methods.
4
Proteinler ve protein metabolizmasına yönelik
testler. Gastrointestinal sistem fonksiyonlarına
ilişkin testler.
Proteins and tests for protein metabolism. Tests related to
gastrointestinal system function
5
Kemik metabolizmasına ilişkin testler. Terapötik
ilaç düzeyi takibi.
Tests for bone metabolism. Monitoring of therapeutic drug
levels
6
Tümör belirteçleri. Klinik enzimoloji
Tumor markers. Clinical enzymology
7
I. Ara Sınav
mid-term exam
8
Karaciğer fonksiyonlarına ilişkin testler.
Tests related to liver function. Carbohydrates, Diabetes
Karbohidratlar, Diabetes Mellitus, hipoglisemi ve Mellitus, hypoglycemia and tests for carbohydrate
metabolism.
karbohidrat metabolizmasına yönelik testler
9
Lipitler ve lipit metabolizmasına yönelik testler.
Kalp fonksiyonlarına ilişkin testler.
Lipids and tests for lipid metabolism. Tests for cardiac
function.
10
Protein dışı azot ve böbrek fonksiyonları.
Ürogenital sisteme ilişkin testler.
Nonprotein nitrogen and renal functions. Tests for
urogenital system.
11
Vücut sıvıları analizi. Lab 4: Protein
metabolizması, klinik enzimoloji ve karbohidrat
metabolizmasına yönelik testler (Total protein,
albumin, ALT, AST, GGT, LDH, bilirubin, CK, ürik
asit, BUN, kreatinin klirensi, amilaz, lipaz, ALP,
PSA).
Analyses of body fluids. Lab 4: Protein metabolism,
clinical enzymology and tests for carbohydrate
metabolism (Total protein, albumin, ALT, AST, GGT,
LDH, bilirubin, CK, uric acid, BUN, creatinin clearence,
amylase, lipase, ALP, PSA)
12
Klinik laboratuvarda kalite yönetimi
Quality management in clinical laboratory.
13
Lab 5: Terapötik ilaç düzeyi ve tümör belirteçleri
tayini
Determination of therapeutic drug levels and tumor
markers.
14
II. Ara Sınav
mid-term exam
15
Genel sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Students have theoretical and practical knowledge in
1.Klinik laboratuvar yapısı, işleyişi ve içeriği
clinical laboratory structure, function and the content.
hakkında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
They know and apply knowledge of the ways to access
Bu alanda bilgiye ulaşma yollarını bilir ve uygular
this area
2.Klinik biyokimya alanında ileri teknolojileri
2.Students gain adequacy of advanced tehnologies in the
kullanarak biyokimya analizlerini yapma yeterliliği
field of clinical biochemistry
kazanır.
Sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini
3.Using their advanced knowledge they can collaborate
kullanarak kendi meslek grupları ile işbirliği içinde
and ready to be a member of their own professional
groups
ekip üyesi olmaya hazır hale gelir.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Laboratuvar Güvenliği
İngilizce / English
Laboratory Safety
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip,
onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturma
konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To give knowledge and skills about laboratory safety, personal
precautions, detection of physical, chemical and biological risks and
taking precautions for the establishment of a safe laboratory
Anlatım
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Gösteri
Lecture
Preparing and/or Presenting Reports
Demonstration
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
1
1
%25
%25
1
%50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Laboratuvar tehlike işaretlerini kullanmak,
Laboratuvar tehlikelerini önlemek için dizayn
edilmiş cihazları kullanmak
Laboratory hazard signs, Equipments designed for
precautions of laboratory hazards
2
Biyolojik güvenlik kabinlerini kullanmak
Biological safety cabinets
3
Laboratuvar kıyafetleri kullanmak, Göze karşı
oluşan risklere karşı önlem almak, İğne
batmaları sonucunda oluşan risklere karşı
önlem almak
Laboratory uniform, Precautions for risks against eye,
pinprickschemical
4
Vücudumuza dökülen kimyasal, radyoaktif ya
da enfektif materyal tehlikesine karşı önlem
almak
Precautions for risks against radioactive or infective
materials spilled on body
5
Kimyasal maddelerin depolanmasını sağlamak, Storage of chemicals, use and transfer of hazardous
chemicals Precautions against damage of spilled chemical
Tehlikeli kimyasal madde kullanmak
materials
6
Ara sınav
7
Çeşitli kimyasal maddeleri transfer etmek,
Kimyasal maddelerin dökülmesi sonucu oluşan Precautions against damage of spilled chemical materials
hasarı önlemek
8
Laboratuvar yangın önlemi almak,
Laboratuvarda elektrik tehlikeleri için önlem
almak
Precaution against fire and electrical hazards in the
laboratory
9
Laboratuvarda radyoaktif madde tehlikeleri
için önlem almak, Deprem, sel gibi doğal
afetler sonucu oluşabilecek risklere karşı
önlem almak
Precautions against radioactive material hazards,
Precautions against risks of natural disasters earthquake and
flood
10
Laboratuvarda dökülen bakteriyolojik materyal
tehlikesine karşı önlem almak, Laboratuvarda Precautions against bacteriological and viral spilled
dökülen virüs içeren materyal tehlikesine karşı materials
önlem almak
11
Laboratuvarda bulunabilecek böcek ve
kemirgenlere karşı önlem almak
Precautions against bacteriological and viral spilled
materials
12
Ara sınav
Midterm
13
Laboratuvar güvenlik komitesi oluşturmak,
Laboratuvarda oluşan tehlikerel karşı telefon
Laboratory safety committee, Telephone network for
ağı sistemi kurmak. Olağanüstü durum planları hazards in the laboratory, Strategies for case emergency
yapmak
14
Kimyasal,fiziksel,biyolojik etkenlere karşı
kontrol listesi hazırlamak
Control list against chemical, physical and biological factors
15
Genel sınav
Final exam
Midterm
Ders Öğrenme Çıktıları
Laboratuvar tehlikelerini tanımlamayı öğrenir
Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri hakkında
bilgi edinir
Laboratuvarda kimyasal tehlikeleri belirleme ve
önlem almayı öğrenir
Laboratuvarda fiziksel tehlikeleri belirleme ve
önlem almayı öğrenir
Laboratuvarda biyolojik tehlikeleri belirleme ve
önlem almayı öğrenir
At the end of this course students will have knowledge
about definitions of laboratory danger
students will have knowledge about taking personel
precautions
students will have knowledge about detection of chemical
risks and taking precautions
students will have knowledge about detection of physical
risks and taking precautions
students will have knowledge about detection of
biological risks and taking precautions
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Klinik Laboratuvar Uygulamalari
İngilizce / English
Clinical Laboratory Practice
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
0
10
5
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Hastane mikrobiyoloji laboratuvarında normal çalışma akışına uygun
laboratuvar öncesi hazırlık, örnek işleme, örnek çalışma ve sonuç
verme işlemlerini gerçekleştirebilmek
To maintain before and after procedures of clinical samples, giving
test results in normal work flow of hospital microbiology laboratory
Gösteri
Uygulama-Alıştırma
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Demonstration
Drill and Practice
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
1
14
%20
%10
%50
1
%20
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışma deneyimi
kazanmak
1.To earn experience working in microbiology laboratory
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Örnek kabul etme
Sample acceptance
2
Ekim yapma
Inoculation
3
Besiyeri hazırlama
Preparation of media
4
Basit boyama yapma
Basic staining
5
Ara sınav
Midterm
6
Bileşik boyama yapma
Complex staining
7
Mikroskop kullanma
Usage of microscope
8
Kültür yapma
Cultivation
9
Mikolojik analizler yapmak
Mycological analysis
10
Ara sınav
Midterm
11
Parazitolojik analizler yapmak
Parasitological analysis
12
Serolojik analizler yapmak
Serological analysis
13
Serolojik analizler yapmak
Serological analysis
14
Mikobakteriyolojik analizler yapmak
Mycobacteriological analysis
15
Genel sınav
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Temel Laboratuvar Uygulamalari
İngilizce / English
Basic Laboratory Practice
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT207
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
4
4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Hastane biyokimya laboratuvarında normal çalışma akışına uygun
laboratuvar öncesi hazırlık, örnek işleme, örnek çalışma ve sonuç
verme işlemlerini gerçekleştirebilmek
To maintain before and after procedures of clinical samples, giving
test results in normal work flow of hospital biochemistry laboratory
Gösteri
Uygulama-Alıştırma
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Demonstration
Drill and Practice
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
1
14
%20
%10
%50
1
%20
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
1.Biyokimya laboratuvarı çalışma deneyimi
kazanmak
Knowledge
1.To earn working in biochemistry laboratory
Radyoimmünassay ve kemilüminesans yöntemlerini
Implements the methods of radioimmunoassay and
uygular.
chemiluminescence.
Türbidimetrik ve nefelometrik ölçümler yapar.
Turbidimetric and nephelometric measurements does.
Biyokimya otoanalizörünü kullanır.
Biochemistry autoanalyzer to uses.
İdrar analizi (manuel ve otomasyon) yapar.
Urine analysis (manual and automation) does.
Kan sayımı yöntemlerini (manuel ve otomasyon)
Blood count methods (manual and automation) applies.
uygular.
Hasta kaydı yapar, örnek toplar.
Makes the patient registration, sample balls.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Örnek kabul etme
Sample acceptance
2
Preanalitik hataları önleme
Avoiding preanalytical errors
3
Manuel kan sayımı
Manuel blood count
4
Otomatik kan sayımı
Automated blood count
5
Ara sınav
Midterm
6
İdrar analizi yapma
Urine analysis
7
İdrar sedimenti inceleme
Urine sedimet analysis
8
Biyokimya otoanalizörü kullanma
Usage of biochemical autoanalyzers
9
Türbidimetre kullanma
Turbidimeter
10
Ara sınav
Midterm
11
Nefelometre kullanma
Nefelometer
12
HPLC kullanma
HPLC
13
RIA kullanma
RIA
14
Kemilüminesans yöntemleri kullanma
Chemiluminescence methods
15
Genel sınav
Final exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
P.Ö.Ç. 24
P.Ö.Ç. 25
P.Ö.Ç. 26
P.Ö.Ç. 27
P.Ö.Ç. 28
P.Ö.Ç. 29
P.Ö.Ç. 30
P.Ö.Ç. 31
P.Ö.Ç. 32
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Genel Biyoloji
İngilizce / English
General Biology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT107
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
4
0
4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencilerin daha sonra okuyacakları Moleküler Biyoloji ve Genetik
biliminin daha özel konularını anlayabilmeleri için sağlam bir temel
oluşturulması amacı ile Genel Biyoloji I dersi Biyoloji biliminin tüm alt
dallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
The course begin with structure of biological molecules, cell,
metabolism and end with basics of mendelian genetics.
Anlatım Gösteri
Lecture Demonstration
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
50
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Biyoloji ve çalışma alanlarını kavrayabilmek
Makromolekülleri, yapılarını ve işlevsel
özelliklerini ayırt edebilmek
Hücreyi tanımlayabilmek, prokaryotik ve
ökaryotik hücreler arasındaki farkları ayırt
edebilmek
Bitki ve Hayvan Hücresi arasındaki farklılıkları
kavramak
Kalıtsal bilginin korunumu ve taşınmasını
kavramak
Understanding Biology and its main branch
Learn macromolecules structures and their
functions
Learn cell and difference between prokaryotes and
eukaryotes
Compare plant and animal cells
Genetic inheritance
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Biyoloji kavramı, byolojinin önemi ve biyolojik
organizasyon
General information about molecular methods
2
Hayatın kimyasal esası, atomlar ve organik
bileşikler (karbonhidratlar, lipidler, proteinler,
DNA ve RNA)
Principles of PCR, real time PCR and ribotyping
3
Hücrenin tanımı, prokaryotik ve ökaryotik
hücreler ve özellikleri
Importance of molecular methods in routine laboratory
4
Hücre organelleri
Isolation methods of DNA from microorganisms, human
blood and tissue samples
5
Biyolojik membranlar, hücreler arası
bağlantılar
Isolation of DNA from microorganisms, human blood and
tissue samples
6
Kromozomlar, mitoz ve mayoz bölünme
Midterm
7
Ara sınav
Chemical materials and buffer solutions in PCR
8
Mitoz ve mayoz, kalıtımın temel prensipleri
Performance of PCR, preparation of mix and amplification
9
Genetik bilginin taşınması (DNA ve ifadesi)
Preparation of agarose gel, tank and pouring of gel
10
Darwin ve evrime giriş, evrimi destekleyen
deliller
Application of DNA to agarose gel, running and
visualization
11
Hayatın evrimi ve kökeni, kimyasal evrim,
organik moleküllerden oluşan ilk hücreler
Midterm
12
Ekolojiye giriş
Preparation of RFLP
13
Populasyon ekolojisi
Application of RFLP to gel, running and interpretation
14
Kommünite ekolojisi
Preparation of multiplex PCR
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
P.Ö.Ç. 1
x
P.Ö.Ç. 2
x
x
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
x
x
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
x
P.Ö.Ç. 7
x
P.Ö.Ç. 8
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Genel Biyoloji Laboratuvarı
İngilizce / English
General Biology Laboratory
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT112
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün Öğretim Elamanları
Dersin amacı; hücre kavramı ve hücrenin organelleri ve hücrelerin
çoğalması, canlılar alemi hakkında genel bilgiler, metabolizma
faaliyetlerini ve mikroskobik incelemeler yapmayı öğrenmektir.
The classification of living world,the consept of cell organelles and cell
proliferation general information about thi living world to learn
metabolism activities.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Canlıların sınıflandırılmasını kavramak,
Canlılar alemini kavramak
To graps the relationship of environment and living
creature.
To understand the classification of living creature
To understand of living creature
Canlıların kimyasal yapısını kavramak
Hücre ile organellerin fonksiyonlarını kavramak,
Canlılarda madde geçişini kavramak,
Bitkilerde ve hayvanlarda üreme ve gelişmeyi
kavramak,
Canlı metabolizmasını kavramak
To understand the chemical structure of living creature
To understand function of cell with its organelles.
To understand substance migration in living creature.
To understand re production and development in plants
and animals
To graps live metabolism.
Çevre ve canlı ilişkisini kavramak,
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Laboratuvar Aletleri ve Kullanım Kuralları
Laboratory Instruments and Terms of Use
2
Perapat hazırlama teknikleri
Perapat preparation techniques
3
Mikroskop kullanımı ve tarihçesi
Microscope use and history
4
Mikroskop Çeşitleri
Types of Microscopes
5
Canlıların sınıflandırılması
Classification of Organismis
6
Hücre inceleme yöntemleri ve hücre çeşitleri
Cell analysis methods and cell types
7
Hücre Organelleri ve görevleri
Cell organelles and functions
8
Ara Sınav
Midterm
9
Mayoz ve Mitoz bölünme
Meiosis and Mitosis
10
Karyotip analizi
Karyotype analysis
11
Hücrede plazmoliz ve deplazmoliz olayları
Plasmolysis and deplasmolysis events in the cell
12
Doku hücreleri
Tissue cells
13
Doku hücreleri
Tissue cells
14
Doku Hücreleri
Tissue Cells
15
Final Exam
Final Sınavı
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hormon Biyokimyası
İngilizce / English
Biochemistry of Hormones
Dersin Kodu
Course Code
SHM209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün Öğretim Elamanları
Hormonların sınıflandırılmalarını, etki mekanizmalarını, genel
özelliklerini,etkilerini,düzenlenmelerini açıklamak ve öğrenmektir
To learn the classifications of hormones, their mode of actions,
general features, affects and regulations
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Hormonların sınıflandırmasını ve moleküler yapısını
tanımlar
Identifies the classification and molecular structures of
hormones
Hücre sinyal iletim yollarını anlar
Understands the cell signalling pathways
Hormon üreten organları fonksiyonları ile birlikte
tanımlar
Hormonların değerlendirilmesinde kullanılan
laboratuar testlerini tarif eder
Identifies the hormone producing organs and their functions
Describes the tests used in the evaluation of hormones
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
x
x DERS PROGRAMI
HAFTALIK
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Laboratuvar Aletleri ve Kullanım Kuralları
Laboratory Instruments and Terms of Use
2
Hormonların sınıflandırılması
Classification of hormones
3
Hormonların moleculer yapısı
Molecular structures of hormones
4
Hücrede sinyal iletim yolları
Cell signalling pathways
5
Hormon etki mekanizmaları
Modes of action of hormones
6
Vize sınavı
Midterm exam
7
Hormonların membran düzeyinde etki
mekanizması
Modes of action of hormones at membrane level
8
Hormonların nüklear düzeyde etki
mekanizmaları
Modes of action of hormones at nuclear level
9
Kalsiyum ve fosfat metabolizması ile ilgili
hormonlar
Hormones related to calcium and phosphate metabolism
10
Pankreas ve gastrointestinal hormonlar
Pancreatic and gastrointestinal hormones
11
Katekolaminler
Catecholamines
12
Hipofiz ve hipotalamus hormonları
Hormones of hypophysis and hypothalamus
13
Tiroid hormonları
Thyroid hormones
14
Steroid hormonlar
Steroid hormones
15
Üreme hormonları
Urinary hormones
16
Final exam
Final sınavı
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe /Turkish
Mesleki Yabancı Dil
İngilizce / English
Occupational English
YDL204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bölümün Öğretim Elamanları
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Mesleki alanları ile ilgili ingilizce terimlerin öğretilmesi ve yabancı
hastalarla mesleki alanlarında temel iletişimin sağlanabilmesi için
yeterli ingilizcenin öğretilmesi
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach students medical terms used in english and help students
communicate with foreign patients
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
Tıbbi Laboratuvarlarda kullanılan cihazlarla ilgili
İngilizce terimlere hakim olurlar
Yurt dışına numune göndermede ya da numune
almada gerekli yazışmalarda kullanılan dile hakim
olurlar
Çalışma ortamında yabancı hastalarla gerektiğinde
temel iletişimi sağlarlar
Comprehends English terms related to the equipments used
in medical laboratories
Becomes familiar with professional language used in
procedures for transfer of medical samples.
Communicates with foreign patients in work environment.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
x
x
x
x
x
x
x
x DERS PROGRAMI
HAFTALIK
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tıbbi terimler ve kullanımları I
Medical terms and their use I
2
Tıbbi terimler ve kullanımları II
Medical terms and their use II
3
Tıbbi terimler ve kullanımları III
Medical terms and their use III
4
Tıbbi terimler ve kullanımları IV
Medical terms and their use IV
5
Vize sınavı
Midterm exam
6
Tıbbi Makaleler I
Medical articles I
7
Tıbbi Makaleler II
Medical articles II
8
Tıbbi Makaleler III
Medical articles III
9
Tıbbi Makaleler IV
Medical articles IV
10
Tıbbi Makaleler V
Medical articles V
11
Tıbbi Makaleler VI
Medical articles VI
12
Tıbbi Makaleler VII
Medical articles VII
13
Genel Tekrar I
General Review I
14
Genel Tekrar I
General Review II
15
Genel Tekrar II
General Review III
16
Final Sınavı
Final exam
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Türkçe /Turkish
Patoloji
İngilizce / English
Pathology
SHM220
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
1
2
2
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün Öğretim Elemanları
Genel olarak bu derstte; Öğrencilere genel patoloji eğitimi vermek ve
yanısıra patoloji laboratuarı işleyişi ile ilgili süreçleri tanıtmak ve
uygulatmak amaçlanır.
In general, this in lesson; Provide education to students in general
pathology and pathology laboratory operation as well as related
It is aimed to introduce and apply processes.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Patoloji laboratuarındaki işleyişi öğrenirler.
2.Patoloji laboratuarındaki uygulamaları bizzat
yaparak öğrenirler.
3.Patoloji laboratuarında güvenlikle ilgili
prosedürleri öğrenirler.
4.Bu derste öğrendiklerinin, uygulama alanına
taşınmasının getirilerinin farkındadır.
1.They learn the functioning of pathology laboratories.
2.Applications in pathology laboratories personally learn
by doing.
3.They learn about safety procedures in pathology
laboratories.
4.What they have learned in this course are aware of the
move to bring the application area.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
HAFTALIK DERS PROGRAMI
P.Ö.Ç. 5
HAFTA
KONULAR
P.Ö.Ç.
6
Week
P.Ö.Ç. 7
x
x
1 8 Patolojiye giriş
P.Ö.Ç.
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç.
x
2 10 Laboratuvar çalışma teknikleri
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç.
3 12 Hücre Zedelenmesi Genel Mekanizmalar
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç.
4 14 Apoptozis
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç.
5 16 Hücresel Adaptasyon bozuklukları
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç.
6 18 Akut iltihap
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç.
7 20 Kronik iltihap
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
8
Ara Sınav
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x WEEKLY LECTURE PLAN
x
TOPICS
x
x
Introduction to xpathology
Laboratory work techniques
General Mechanisms of Cell Injury
Apoptosis
Cellular Adaptation disorders
Acute inflammation
Chronic inflammation
Examination
9
Rejenerasyon ve reperasyon
Regeneration and subsequent reparation of
10
Radyasyon zedelenmesi
Radiation injury
11
Neoplazi tanımı ve sınıflaması
Definition and classification of neoplasia
12
Benign ve malign tümörlerin ayırıcı tanısı
The differential diagnosis of benign and malignant tumors
13
İmmunopatoloji
Immunopathology
14
Genetik hastalıklar patolojisi
Genetic disease pathology
15
Final Sınavı
Final Exam
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sitoloji
İngilizce / english
Cytology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SHM214
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Bölümün Öğretim Elemanları
Hücre yapısının evrimini kavramak, hücrenin ve hücre altı
yapıların yapısal özelliklerini ve işlevlerini öğrenmek
To understand the evolution of cell structure, cellular and subcellular
learn structural features and functions of the structure
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Hücre yapısının ortaya çıkış sürecini öğrenir.
2. Hücre çalışma tekniklerini ve yöntemlerini anlar.
3. Hücre yapıları arasındaki farklılıkları ve
nedenlerini öğrenir.
4. Hücre yapısına katılan molekülleri ve işlevlerini
öğrenir
5. Hücresel organellerin yapı ve işlevlerini kavrar
1. Learn the process of emergence of cell structure.
2. Understand the techniques and methods of work cells.
3. Learn the difference between cell structures and their
reasons.
4. Learn and functions of molecules involved in the cell
structure
5. Understands the structure and function of cellular
organelles
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş; Genel Bilgi; Sitoloji Biliminin Önemi ve General information; Importance of Science and History of
Cytology
Tarihçesi
2
Hücrenin Evrimi; Hücre Tipleri ve özellikleri;
Hücre Çeşitliliği;
Hücre ile Çalışma Metotları; Hücrenin
Kimyasal Bileşenleri
Evolution of the cell; Cell Types and characteristics; Cell
Diversity; Working Methods of the cell; The Chemical
Components of Cells
3
Hücrenin Kimyasal Bileşenleri (devam);
Hücrede yaşam
etkinlikleri; Hücre Zarı Yapısı
The Chemical Components of Cells (continued); Life in the
cell events; Cell Membrane Structure
4
Hücre zarı yapısı (devam); Hücrede madde
Taşınması (Pasif
taşınma olayları)
Cell membrane structure (continued); Transport of
substances in the cell (passive Handling events)
5
Transport of substances in the cell (active transport events);
Hücrede madde Taşınması (Aktif taşınma
large the transport of molecules; direct passage of
olayları); Büyük
moleküllerin taşınması; doğrudan madde geçişi substances
6
Hücrenin Yüzeyindeki (üst, yan, alt)
Morfolojik Değişiklikler
On the cell surface (top, side, bottom) Morphological
Changes
7
Ara Sınav
Midterm
8
Çekirdeğin genel özellikleri; Çekirdek zarının
yapısı ve işlevleri;
Kromatin ve Kromozomlar
General features of the core; Structure and functions of the
nuclear membrane; Chromatin and Chromosomes
9
Çekirdekçik (yapı ve işlevleri); DNA ve RNA;
Genom Projesi;
DNA replikasyonu
Nucleolus (structure and function); DNA and RNA; Genome
Project; DNA replication
10
Mitokondri ve Kloroplastın Yapısı ve işlevleri
Structure and function of mitochondria and chloroplast
11
Endoplazmik Retikulum ve Golgi (Yapı ve
İşlevleri)
Endoplasmic reticulum and Golgi (Structure and Function)
12
Ribozomlar ve Protein sentezi
Ribosomes and protein synthesis
13
Lizozom ve Peroksizomlar (Yapı ve işlevleri)
Lysozyme and peroxisomes (Building and functions)
14
Hücre İskeleti Yapısı ve İşlevleri
Cytoskeleton Structure and Functions
15
Final Sınavı
Final Exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Biyokimyada Özel Tetkikler
İngilizce / English
Special Research in Biochemistry
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
TLT206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
2
3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bölümün Öğretim Elamanları
Rutin laboratuvarlarda sık karşılaşılmayan ancak özel laboratuvarlarda
Yapılan tetkikler hakkında bilgi vermek. Tüp bebek merkezlerine
yönelik Teknikerlik eğitimi verilerek ilgili test ve yöntemler konusunda
bilgi Sahibi olmalarını sağlamak
Uncommon, but in private laboratories in routine laboratories
Investigations give information about. Ensure that information about
the owner of the relevant test methods and training of technicians for
giving tube baby center
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
50
Final Sınavı
Final Examination
1
50
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Eser elementler, HLA antijenleri, ile beslenme ve
şişmanlık konuları Hakkında bilgi sahibi olmak
2.kan gazları ve bozukluklarını bilmek kan gazları ve
bozukluklarını bilmek
3.Protein ve hemoglobin elektroforezlerinin
prensiplerini ve Uygulanışlarını bilmek
1.es The elements, HLA antigens, and to have knowledge
about nutrition and obesity issues
2.know blood gases and blood gases and disorders
4.Kemik, tümör, anemi, pıhtılaşma bozuıklukları ile
ilgili testleri bilmek
4.Bone, tumor, anemia, clotting know about bozuıkluk of
tests
5.infertilite ile ilgili testleri bilmek
5.know about infertility testing
3.Know the principles and the Application of protein and
hemoglobin electrophoresis
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İnfertilite nedenleri ve yardımcı üreme
teknikleri
Causes of infertility and assisted reproductive technologies
2
Spermiyogram
Spermiogram
3
Prenatal tanı testleri
Prenatal diagnostic tests
4
IVF ünitelerine yönelik immunolojik testler
Immunological tests for IVF
5
Sitogenetik tetkikler
Cytogenetic tests
6
Kemik belirteçler
Bone markers
7
Tümör belirteçler
Tumor markers
8
Ara sınav Haftası
Midterm
9
İleri koagülasyon parametreleri
Advanced coagulation parameters
10
Anemi takip çizelgeleri
Anemia follow charts
11
İnsan lökosit antijenleri
Human leukocyte antigens
12
Eser element inceleme yöntemleri
Trace element analysis methods
13
Protein ve hemoglobin elektroforezleri
Protein and hemoglobin electrophoresis
14
Beslenme ve şişmanlık
Nutrition and obesity
15
Final sınavı
Final Exam
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 957 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content