close

Enter

Log in using OpenID

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

embedDownload
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
1. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
BLG 105
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.)
2
2
3
4
FTR 105
Normal Motor Gelişim
2
0
2
4
CGE 111
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimine Giriş
2
0
2
2
CGE 109
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim
2
0
2
2
MAT 111
Genel Matematik
2
0
2
3
KMY 109
Genel Kimya
2
0
2
3
FZY103
Fizyoloji
3
0
3
4
SOH 109
Aile ve Yaşam Dinamiği
3
0
3
3
SEM 101
Seminer
2
0
2
2
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
3
22
2
23
30
SOH111
İletişim Becerileri
TOPLAM
2. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
TUR 104
Türk Dili (Uzk. Eğt.)
4
0
4
4
CGE 102
Bebeklik Dönemi Eğitim Programları
2
0
2
3
SOS 102
Sosyoloji
3
0
3
4
CGE106
Anne ve Çocuk Sağlığı
2
0
2
3
PSI 102
Psikoloji
3
0
3
4
BSD 106
Genel Beslenme
2
2
3
4
ANA106
Anatomi
3
2
4
4
SEM 102
Seminer
2
0
2
2
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
3
23
4
25
30
CGE 104
Anamnez
SOH 104
Sosyal Antropoloji
TOPLAM
3. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
ATA 201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Uzk. Eğ.)
4
0
4
4
YDL 203
İngilizce I (Uzk. Eğ.)
3
0
3
3
CGE 201
Erken Çocukluk ve Okul Döneminde Gelişim ve Eğitim
2
0
2
3
CGE 203
Oyun ve Oyun Materyalleri
2
0
2
3
CGE 205
Nörolojik Gelişim
2
0
2
3
PSI 203
Gelişim Psikolojisi
2
0
2
2
SBF 201
Meslek Etiği
2
0
2
3
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
2
0
2
3
Genel Seçmeli (6 AKTS)
2
0
2
3
23
0
23
30
SBF 203
SBF 205
Afet Kültürü
SBF207
İş Sağlığı ve Güvenliği
SBF209
Sağlık Mevzuatı
SBF211
Halkla İlişkiler
TOPLAM
4. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
YDL 206
İngilizce II (Uzk. Eğt.)
3
0
3
3
CGE 202
Çocuk Edebiyatı
2
0
2
3
CGE 204
Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi
2
0
2
3
CGE 206
Özel Eğitime Giriş
2
0
2
3
CGE 208
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2
0
2
2
CGE210
Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
2
0
2
3
CGE212
Çocukluk Döneminde Beden Eğitimi
2
0
2
3
CGE214
Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
2
0
2
3
ISL 202
Girişimcilik
2
0
2
3
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
4
21
0
21
30
CGE 216
Eğitimde Drama
SBF 202
Sağlıkta Yoga
TOPLAM
5. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGE311
Farklı Gelişim Gösteren Çocukların Eğitimi
2
0
2
3
CGE 303
Gelişimsel Psikopatoloji
2
0
2
3
CGE 305
Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Karşılaştırmalı
Çalışmalar
3
0
3
3
BSD 301
Anne ve Çocuk Beslenmesi
3
2
4
6
CGE 309
Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme
2
0
2
3
CGE 301
Ergenlik Döneminde Gelişim ve Eğitim
2
0
2
3
CGE315
Gelişim İzleme ve Değerlendirme
2
0
2
2
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
2
2
0
2
2
22
2
23
30
CGE 307
Çocukluk Döneminde Müzik
CGE317
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Genel Seçmeli
SBF303
Cinsel Sağlık
TOPLAM
6. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGE 302
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme
2
0
2
2
CGE 304
Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk
2
0
2
3
CGE 306
Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama
0
8
4
5
CGE 308
Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama
0
8
4
5
SBF 302
Araştırma Yöntemleri
2
0
2
3
CGE318
Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku
2
0
2
4
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
5
CGE 310
İşitme Engelli Çocukların Eğitimi
CGE 314
Dil ve Konuşma Bozuklukları
CGE 316
Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyu Bütünlemesi
2
0
2
3
12
16
21
30
Genel Seçmeli
SBF304
Madde Bağımlılığı
ISL 302
İşletme Yönetimi
TOPLAM
7. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGE 401
Bitirme Projesi I
2
0
2
2
CGE 403
Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması I
0
24
12
15
CGE 405
Çocuk Gelişiminde Klinik Problem Çözme I
2
0
2
3
YDL 401
Mesleki İngilizce I
2
0
2
2
CGE 407
Yaz Klinik Uygulama
0
8
4
6
Mesleki Alan Seçmeli
2
0
2
2
8
32
24
30
CGE409
Erken Okuryazarlık
CGE411
Uygulamalı Davranış Analizi
TOPLAM
8. Dönem
Kodu
Ders Adı
T
U
K
AKTS
CGE 402
Bitirme Projesi II
2
0
2
2
CGE 404
Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması II
0
24
12
15
CGE 406
Çocuk Gelişiminde Klinik Problem Çözme II
2
0
2
3
YDL 402
Mesleki İngilizce II
2
0
2
2
CGE 408
Aile Danışmanlığı
2
0
2
2
Mesleki Alan Seçmeli (6 AKTS)
2
0
2
3
10
24
22
30
CGE410
Çocuk Resimlerinin Analizi
CGE414
İlkyardım
CGE412
Öğrenme Güçlükleri
TOPLAM
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş
İngilizce / English
Introduction to Child Development and Education
Dersin Kodu
Course Code
CGE 111
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
2
0
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd. Doç. Dr. Didem YÜCEL
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
AKTS
ECTS
2
Bu dersin amacı çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim ile ilgili temel bilgileri
kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to give basic information about child development and
preschool education.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitiminin
tanımı, önemi ve dünyada tarihsel gelişimi
The definition and importance of child development
and pre- school education and its historical
development in Turkey and in the world
2
Okul öncesi eğitiminin Türkiye'deki
gelişimi
The definition, purpose, and basic principles of child
development and pre- school education in Turkey
3
Türkiye'de okul öncesi eğitimin durumu
The situation of pre- school education in Turkey
4
Okul öncesi eğitimine temel olan görüşler
Main ideas based on pre- school education
5
Okul öncesi eğitiminin temel özellikleri ve The main principles and requirements of pre- school
gereksinmeleri
education
6
Okul öncesi çocuklarının genel özellikleri
ve gereksinimleri
The general characteristics and requirements of preschool children
7
Okul öncesi öğretmeninin özellikleri
The requirements for teachers in pre- school
education
8
Okul öncesi kurumlarının çeşitleri
The kinds of pre- school institutions
9
Okul öncesi kurumlarının fiziksel, sosyal
ve eğitsel ortam özellikleri
The social, physical and educational facilities of preschool institutions
10
Okul öncesi kurumlarının fiziksel, sosyal
ve eğitsel ortam özellikleri
The social, physical and educational facilities of preschool institutions
11
Sosyal hizmetlerde okul öncesi eğitimi
Pre- school education in social services
12
Okul öncesi dönemde ailenin önemi ve
rolü
The role and importance of the family in pre- school
education
13
Okul öncesi dönemde ailenin önemi ve
rolü
The role and importance of the family in pre- school
education
14
Okul öncesi eğitiminin ileri yaşlara olan
etkileri
The affects of pre- school education in children’s
future
Ders Öğrenme Çıktıları
1. 0-18 yaş arası çocuğun gelişimsel
basamaklarını tanımlar.
2. 0- 18 yaş arası çocuğun psikolojik gelişim
sürecini tanır.
3. 0-18 yaş arası çocuğun eğitim ilkelerini
kavrar.
Students can describe developmental stages
Students can explain psychological development
Students can describe educational principles
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bebeklik Döneminde Gelisim ve Egitim
İngilizce / English
Education and Development in Infancy
CGE 109
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd. Doç. Dr. Didem YÜCEL
Doğum öncesi gelişimin önemini kavraması 0-2 yaş dönemindeki psikomotor
,zihin,dil ,sosyal ve duygusl gelişime ilişkin kuramları kavrayabilmesi,0-2 yaş
Dersin Amacı (Tercihen
dönemi bilişsel gelişimi öğrenme ,dil gelişim aşamalarını ve dil gelişiminde etkili
Öğrenme Edinimleri ve
olan faktörleri öğrenmesi ,çocuklarda gelişimi destekleyecek etkinlik ve
Yetiler Açısından)
uygulamaları öğrenmesi.
The aim of this course is to enable the students to apprehend the prenatal
Objective of Course
development, and theories related to the psychomotor, mind, language, social and
(Preferably expressed in
emotional development in 0- 2 age group, to gainknowledge on 0- 2 age group
terms of learning outcomes
cognitive development, gain knowledge on language development stages and
and competence)
factors which are effective in language development, gain knowledge on the
activity and applications that will affect development in children
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Büyüme ve Gelişmede Temel
Kavramlar, Gelişimin İlkeleri
Basic Concepts of Growth and Development,
Principles of Development
2
Doğum Öncesi Dönemde Gelişim
Prenatal Development
3
Yeni Doğanın Özellikleri
Characteristics of newborn
4
Bebeklikte Fiziksel Gelişim
Physical Development in Infancy
5
Bebeklikte Motor Gelişim
Motor Development in Infancy
6
Bebeklikte Duyusal Ve Bilişsel
Gelişim
Cognitive and Sensorial development in Infancy
7
Bebeklikte Sosyal-Duygusal Gelişim
Social and emotional development in infancy
8
Dil Gelişimi Kuramları Ve Bebeklikte
Dil Gelişimi
Theories of language development and language
development in infancy
9
Bebeklikte Cinsel Gelişim
Sexual development in infancy
10
Bebeklik Döneminde Gelişimin
Desteklenmesi
Support of development in infancy
11
Bebeklik Döneminde Gelişimin
Desteklenmesi
Support of development in infancy
12
Bebeklik Döneminde Gelişimin
Desteklenmesi
Support of development in infancy
13
Bebeklik Döneminde Gelişimin
Desteklenmesi
Support of development in infancy
14
Bebeklik Döneminde Gelişimin
Desteklenmesi
Support of development in infancy
Ders Öğrenme Çıktıları
Büyüme ve gelişme ile ilgili temel kavramları bilir
Gelişimin ilkelerini ve gelişimi etkileyen etmenleri bilir
The basic concepts of growth and development are learned
Factors affecting the development of principles of
development are learned
Doğum öncesi gelişimi ve doğum sürecini bilir, etkileyen
etmenleri açıklar, .
Prenatal development and birth process are learned.
Yeni doğanın özelliklerini bilir
Characteristics of newborn are learned
Bebeklikte fiziksel büyüme ve gelişimi, motor gelişimi,
duyu ve algı gelişimini açıklar.
Bebeklik dönemindeki bilişsel gelişimi bilir ve ilgili
kuramlarla tartışır
Bebeklik dönemindeki sosyal-duygusal gelişimi bilir ve
ilgili kuramlarla tartışır
Bebeklik dönemindeki dil gelişimi bilir ve ilgili
kuramlarla tartışır
Bebeklik dönemindeki gelişimin önemini bilir, tüm
gelişim alanlarını etkileyen etmenlerle tartışır
Bebeklik dönemindeki gelişimi destekleyecek önerileri
tartışır.
Physical growth and development, motor development,
sensorymotor and perception development are learned
Cognitive development in infancy are learned
Social and emotional development are learned
Language development in infancy and language
development theories are learned and discussed
The importance of development in infancy are learned and
discussed
Advices that supports infancy development are discussed
Genel Matematik
Dersin Adı
Course Title
İngilizce / English
Basic Mathematics
MAT 111
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr. Gör. İsa DEMİRKOL
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin esas amacı gelecekteki kariyerlerinde farklı pozisyonlarda
görev alacak öğrencilerimize matematiği kullanarak etkili karar
verebilmeleri için gerekli yetkinliği kazandırmaktır.
The aim of this course is to provide students with the necessary
competencies of efficient decision making by using mathematics.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Matematiğin temel kavramları, sayılar ve
harfli ifadeler
Basic concepts of mathematics, numbers, variable and
constants
2
Denklemler
Equations
3
Fonksiyon kavramı
Functions
4
Başabaş noktası analizleri
Break even point analysis
5
Lineer eşitsizlikler
Linear inequalities
6
Lineer eşitsizliklerin uygulaması
Application of linear inequalities
7
Lineer olmayan fonksiyonlar-parabol
Non-linear functions- parabola
8
Parabol ile ilgili uygulamalar
Application of parabola
9
Parabol ile ilgili uygulamalar
Application of parabola
10
Polinomial fonksiyonlarda türev
Derivative of polynomial functions
11
Maksimum ve minimum kavramları
Maximum and minimum values
12
Türev-diferansiyel üzerine uygulamalar
Derivative- applications of differentials
13
Matris ve determinantlar
Matrix and determinants
14
Lineer denklem sistemleri
Linear equations systems
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Temel matematik kavramlarını tanımlar.
1) Define the basic concepts of mathematics.
2) Problemin çözümünde matematik tekniklerini
2) List the mathematical techniques to solve the
sıralar.
problems.
3) Teorik bilgileri nasıl uygulayacağını açıklar.
3) Describe how to apply theoretical knowledge.
4) Bilimsel araştırmalarda matematiğin önemini
4) Define the importance of mathematics in
tanımlar.
scientific research.
5) Olaylar arasındaki ilişkiyi matematiksel
5) Define the relationship between events with
modellerle tanımlar.
mathematical models.
1) Use mathematical concepts enough to search
1) Karşılaştığı problemleri gerektiğinde, bazı
for
a solution to the problems faced by applying
teknikleri uygulayarak, çözüm araştıracak kadar
some techniques when needed.
matematik kavramları kullanır.
2) Karmaşık olayları matematiksel modellerle
ifade eder.
3) Sistematik bir mantıkla analiz etme alışkanlığı
kazanır.
4) Matematiksel teknikleri gerçek işletme
problemlerine uygular.
1) Karmaşık olayları matematiksel modellerle
ifade eder ve çözer.
2) Express the complex events with mathematical
models.
3) Acquire the habit of systematic analysis.
4) Apply mathematical techniques to real
business problems.
1) Solve and express complex events through
mathematical models
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Fizyoloji
İngilizce / English
Physiology
Course Code
FZY 103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
3
Ders Kodu
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL 40.a
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Fizyolojinin temel prensipleri ve işleyiş mekanizmaları, insanda hücre,
doku, organ, sistem ve organizma düzeyinde fonksiyonların ve
düzenleme mekanizmalarının teorik ve uygulamalı derslerle
öğrenilmesidir.
The aim of this course is to provide the students with the knowledge of
basic principles of physiology and functional mechanisms in human
cells, tissues, organs, their functions at system and organism level, and
regulatory mechanisms through theoretical and practical courses.
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Yüzyüze
Face-to-face
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Method
Method
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
1
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
Definition of physiology, body fluids and their
Fizyolojinin tanımı, vücut sıvıları ve bileşimi,
compositions, cell physiology (structure and
hücre Fizyolojisi (hücre zarını yapısı ve
functions of cellmembrane, mechanisms of transport
fonksiyonları, hücre zarından maddelerin
of substances through the cellmembrane, resting
taşınma mekanizmaları, hücre zarının istirahat
potential of the cellmembrane, cellorganelles, and
potansiyeli, hücre organelleri ve görevleri)
their tasks)
2
Uyarabilir dokular (kas ve sinir) ve aksiyon
potansiyellerinin oluşumu ve iletilme
mekanizması (İskelet kası, düz kas ve kalp
kasının uyarılma ve kasılma mekanizmaları)
Excitable tissues (muscleand nerve) and formation of
actionpotentials and transmission mechanism
(skeletalmuscle, smooth muscleand excitation and
contraction mechanisms of the cardiacmuscle)
3
Kan fizyolojisi (kanın fiziksel ve kimyasal
özellikleri, kanın bileşimi, kanın görevleri,
hematokrit, plazma ve serum farkı, kan
hücreleri ve fonksiyonları; eritrositler,
lökositler ve trombositler, hemoliz,
sedimantasyon, kan grupları ve kan
transfüzyonunda dikkat edilmesi gereken
kurallar, kanamanın durması ve pıhtılaşma
mekanizması)
Blood physiology (physicalandchemical properties of
blood, blood`s composition, tasks of blood,
hematocrit, differences between plasmaand serum,
bloodcells and their functions; erythrocytes,
leukocytesand platelets, hemolysis, sedimentation,
bloodgroups, and rules to be paid attention in
bloodtransfusion, haemostasisand coagulation
mechanisms)
4
Solunum sistemi fizyolojisi (solunum
sisteminin yapısı, akciğer hacimleri ve
ventilasyonun mekaniği, akciğer ölü boşluğu
ve ölçülmesi, akciğerde gaz değişiminin
prensipleri ve surfaktanın rolü, solunum
membranı, oksijen ve karbondioksidin kanda
taşınması)
Physiology of therespiratorysystem (structure of
respiratory system, lung volumes and ventilation
mechanics, pulmonary deadspace and its
measurement, principles of gas exchange in lungs,
role ofsurfactant, respiratory membrane, transport of
oxygen and carbondioxide in theblood)
5
Solunum sistemi fizyolojisi (akciğerin farklı
bölümlerinde kan akımına ventilasyonun
oranını belirleyen faktörler, solunumun
kontrolü, akciğerin solunum dışı
fonksiyonları, solunumda bazı yaygın
bozukluklar)
Physiology of therespiratorysystem (factors
determining the rate of ventilation to the blood
stream in the differentsections of lung,
controlrespiration, non- respiratory functions of
lungs, and somecommon disorders in respiration)
6
Kalp ve dolaşım sistemi fizyolojisi (kalbin
yapısı, kalpte uyarı ve ileti sistemi,
elektrokardiyografi-EKG, kalp siklusu, kalp
sesleri, kalbin sinirsel kontrolü, sitemik ve
pulmoner dolaşım, arteriyel kan basıncı ve
ölçümü, nabız, aritmiler, hipertansiyon, kan
basıncının düzenlenmesi)
Physiology of cardiovascular system (structure of the
heart, stimulation and conduction system of
heart,electrocardiography- EKG, heartcycle, cardiac
sounds, neuralregulation of heart, systemic and
pulmonary circulation, arterial blood pressure and its
measurement, pulse, arrhythmia, hypertension,
regulation of bloodpressure)
7
Sindirim sistemi fizyolojisi (sindirim
sisteminin temel anatomik organizasyonu,
ağızda sinidirim, tükrük sekresyonu ve
tükrüğün fonksiyonları, midenin
fonksiyonları, motilitesi, sinirsel ve hormonal
kontrolü, midede sindirim, bağırsakta sinirsel
ve hormonal düzenleyici mekanizmaların
faaliyeti, ince barsaklarda sindirim, ince
barsakta sekresyon ve motilitenin kontrolü)
Physiology of digestive system (fundamental
anatomical organization of digestive system,
digestion in mouth, salivary secretion and functions
of salivary, function of stomach, its motility, its
neural and hormonal control, digestion in stomach,
activities of neural and hormonal regulatory
mechanisms in the intestines, digestion in small
intestines, control of secretion and motility in small
intestines)
8
Sindirim sistemi fizyolojisi (pankreas,
Physiology of digestive system (roles of pancreas,
karaciğer ve safra kesesinin sindirimdeki rolü, liver, and gallbladder in digestion, portal circulation,
portal dolaşım, besinlerin emilimi ve emilim absorption of nutrients and malabsorptions, digestion
bozuklukları, kalın barsakta sindirim, su ve
in large intestines, role of large intestines in the
elektrolitlerin emiliminde kalın barsağın rolü absorption of water and electrolytes and importance
ve barsak florasının önemi, dışkılamanın
of intestinal flora, control of defecation, vitamins and
kontrolü, vitaminler ve mineraller, vitamin ve
minerals, physiological importance of vitamin
minerallerin fizyolojik önemi, vitamin ve
andminerals, anomalies encountered in vitamin and
mineral eksikliği ve fazlalığında görülen
mineral deficiency and hypervitaminosis or
anormallikler)
hypermineralosis)
9
Endokrin sistem fizyolojisi (Vücudun
hormonal düzenlenmesi, endokrin bezler;
hipotalamus ve hormonları, hipofiz bezi ve
hormonları, tiroid bezi ve hormonları, adrenal
bez ve hormonları, cinsiyet hormonları,
pankreas ve hormonları, kalsiyum
metabolizmasına etkili hormonlar)
Physiology of endocrine system (hormonal
regulation of the body, endocrineglands,
hypothalamus and its hormones, pituitary gland and
its hormones, thyroid gland and its hormones,
adrenal gland and its hormones, sexhormones,
pancreas and its hormones, hormones effective in
calciummetabolism)
10
Boşaltım sistemi fizyolojisi (böbreğin temel
yapısı ve böbrek dolaşımı, nefronun yapısı ve
kan desteğinin organizasyonu, otoregülasyon
kavramı ve böbrek kan akımının
düzenlenmesi, glomerular filtrasyon, idrar
oluşumu ve klirens kavramı, böbrek
tübülüslerinden absorbsiyon ve sekresyon)
Physiology of urogenital system (fundamental
structure of kidney and kidney circulation, structure
of nephronand organization of theblood support,
concept of autoregulation and regulation of blood
stream in kidney, glomerularfiltration, formation of
urineand concept of clearance, absorption and
secretion from the renaltubulus)
11
Boşaltım sistemi fizyolojisi (jukstaglomeruler
aparatus ve renin-anjiotensin sistemi, vücudun
iyonik dengesinin düzenlenmesinde distal
tübülün rolü, böbrek medullasında ozmotik
gradientin kurulması ve plazma
ozmolalitesinin düzenlenmesi, idrar kesesi
fonksiyonu ve miksiyon)
Physiology of urogenital system (juxtaglomerular
apparatus and renin- angiotensin system, role of
distaltubule in regulation of theionic balance of the
body, formation of the osmotic gradient in
renalmedulla and regulation of plasma osmolality,
function of urinary bladder and micturation)
12
Üreme fizyolojisi (döllenme, gebelik ve
emzirme, dişi ve erkeklerin seksüel refleksleri,
döllenme süreci, implantasyon, plasenta
oluşumu ve fonksiyonu, gebeliğin
sürdürülmesinde plasental hormonların rolü,
doğum, gebelikte besinsel ihtiyaç, gebelikte
meme bezlerinin gelişiminin hormonal
kontrolü, süt sentezi ve süt çıkarılmasında
hormonal kontrol, sütün bileşimi ve doğum
sonrası ilk haftada sütteki değişiklikler, sütten
kesilmeden sonra meme bezindeki
değişiklikler)
Physiology of reproduction (fertilization, pregnancy
and lactation, sexualreflexes of men andwomen,
fertilization process, implantation, formation and
function of placenta, roles of placental hormones in
continuation of pregnancy, delivery, nutritional needs
in pregnancy, hormonal control of mammary glands
in pregnancy, hormonal regulation of lactation, milk
synthesis and hormonal control in milk extraction,
composition of milkand thechanges in milk in the
first week after the delivery, changes in mammary
glands after delactation)
13
Duyu Fizyolojisi (yüzeyel duyular, görme ve
işitme, koku ve tat duyuları)
Sensation physiology (superficial senses, vision and
hearing, smelling and tasting senses)
14
Sinir sistemi fizyolojisi (sinir sistemi
hücreleri, sinapslar ve sinaptik ileti, merkezi
sinir sistemi, periferik sinir sistemi, refleksler
ve yüksek sinir sisteminin bazı yönleri)
Physiology of nervous system (cells of nervous
system, synapses and synaptict ransmission, central
nervous system, peripheral nervous system, reflexes
and some aspects of higher nervous system)
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Tüm sistem fizyolojisi ile ilgili bilgileri
temel düzeyde açıklar.
2) Bir bütün olarak insan fizyolojisi ile ilgili
teorik bilgileri tanımlar.
3) Mesleki uygulamada gereken
terminolojik bilgileri tanımlar.
1) Öğrendikleri fizyoloji bilgilerini sağlık
uygulamalarında kullanır.
2) Fizyoloji bilgilerini mesleki sahada
uygular.
1) İnsan fizyolojisi ile ilgili teorik bilgilerini,
insan normal fizyolojinde hasar oluşmasını
engellemek amacıyla mesleki alanında
kullanır.
1) Mesleki alanda karşılaşacağı etik
olmayan koşulların, insan fizyolojisine
zaralı olacağını savunur ve gerekli uyarıları
yapma sorumluluğunu üstlenir.
1) Exlain whole system physiology at basic
level.
2) Define knowledge on the human
physiology as a whole.
3) Recognize necessary terminology in
professional practice.
1) Use their physiology knowledge in their
health practice.
2) Apply their physiology knowledge in
their professional practice.
1) Use theoretical knowledge related to the
human physiology in professional field to
prevent formation of damage in normal
human physiology.
1) Criticize that the unethical conditions
they will encounter in the professional field
will be harmful to the human physiology
and take responsibility to make the required
warnings.
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.)
İngilizce / English
Information And Communication Technologies
BLG 105
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında
temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama
programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede
kullanım becerilerini vermektir.
The aim of the program is to give usage abilities of operating system,
internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by
being introduced basic concepts of computer system.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan Eğitim
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteri
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Genel kavramlar
Introduction to Computer, History of Computer, Basic
Properties about Computer, Software and Hardware
Concepts
2
işletim sistemi ve dosya yönetimi
Introduction to Windows 7, Folder index concept,
Window properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste,
Shutting computer
3
Bilgi ve iletişim
My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut
4
Google servisleri (mail, takvim, döküman, Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog
günlük)
Boxes, Start menu, Accessories
5
Ms Powerpoint - Temel ayarlar, sunum Basic Internet Services, Internet Browser and Settings,
oluşturma, metin, görüntüler ve tablo
Search Engine
6
Ms Powerpoint - grafik ve çizim nesneleri,
MS-Powerpoint, Toolbars and properties of it, Save,
ekran gösterisi efektleri, slayt gösterisi ve
Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties
çıktı hazırlama
7
Ms word - kelime işlemciye ilk adımlar ve MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and
temel işlemler
Shading, Columns
8
Ms word - biçimlendirme (metin, paragraf, MS-Word-Adding Table
belge)
Templates
9
Ms word - nesneler (tablo, resim, görüntü, MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture
grafik) ve yazdırma
and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture
10
MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and
Ms Excel - giriş, hücreler ve çalışma
Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line
sayfaları
and Column Transactions
11
Ms Excel - biçimlendirme, formüller ve
MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page
işlevler
12
Ms Excel - grafikler, sayfa yapısı ve
MS-Excel-Operators, Creating Formula
çıktıların hazırlanması
13
Ms Access - Veri tabanı yönetim sistemlerine MS-Excel-Cell Formalization,
giriş ve tablo işlemleri
objects, Graphs
14
Ms Access - Tablo işlemleri
Ms Erişim, Toolbar Function
and
Toolbar
Creating
of
table,
Drawing-
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları
1) Define definition of computer and define
tanımlar.
hardware componets.
2) MS Ofis programlarına ait temel kavramları 2) Define tasks and functions of computer
tanımlar.
hardware components.
3) Temel veritabanı işlemlerini kavrar.
3) Comprehend the basic database operations.
4) Windows işletim sistemini kullanır ve
4) Use Windows operating system and make
ayarlarında değişiklik yapar.
audit setting.
5) Yaygın İnternet servislerini kullanarak
5) Make Internet research by using internet
araştırma yapar.
services.
6) MS word uygulama programında
6) Create document by using MS Word
oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği
application programme, make formulation
şekilde değiştirebilir, MS word’de kendine
and set properties of programme and
özgü özelleştirmeler gerçekleştirir.
documents.
7) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 7) Renew knowledge continuously by means
kendini sürekli yeniler.
of following developments in science and
technology.
8) Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda
8) Develop new strategic approaches to solve
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
the unforeseen and complex problems arising
sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar
in the practical processes of the main field.
geliştir.
9) Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki
9) Evaluate the knowledge and skill with a
bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
critical approaches.
değerlendirir.
10) Kendi alanının gerektirdiği düzeyde
10) Use the computer software together with
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
the information and communication
iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
technologies.
11) Kendi alanında özümsedikleri bilgiyi
11) Use the knowledge and the skills for
problem çözme ve / veya uygulama becerilerini problem solving and / or application in interdisiplinler arası çalışmalarda kullanır.
disciplinary studies.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Normal Motor Gelişim
İngilizce / English
Normal Motor Development
Dersin Kodu
Course Code
FTR105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Can
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
İnsan hayatının normal gelişim dönemleri ile bu dönemlerin
özelliklerinin, çocukluk dönemi ağırlıklı olmak üzere motor gelişim
temelinde anlaşılması
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Understanding normal development and change processes of human life
giving special emphasis on childhood period and understanding
behaviours in these processes in the basis of motor development
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Çocukluk dönemleri
2
Çocukluk dönemlerinde gelişimi etkileyen
Factors affecting development in childhood
temel faktörler
3
Gelişim teorileri
Theories of development
4
Gelişimin özellikleri ve prensipleri
Principles of development
5
İlkel refleksler
Primitive reflexes
6
Postural refleksler
Postural reflexes
7
Kas kontrolü ve hareket gelişimi
Muscle control and motor development
8
Kaba motor gelişim
Gross motor development
9
İnce motor gelişim
Fine motor development
10
0-6 ay özelikleri
0-6 months
11
6-12 ay özellikleri
6-12 months
12
1-3 yaş özellikleri
1-3 ages
13
3 yaş ve sonrası
3 age +
14
Ergenlik ve yaşlılık
Adolescence and senescence
Childhood periods
Ders Öğrenme Çıktıları
Çocukluk dönemlerini öğrenir
Gelişimin prensiplerini ve özelliklerini öğrenir.
Refleksten başlayarak hareket gelişimini öğrenir.
Hareketle birlikte davranışların oluşmasını
öğrenir.
Hareket gelişimindeki normal zamanları öğrenir.
Ergenlik dönemi özelliklerini öğrenir.
Yaşlanma ve bu döneme ait özellikleri öğrenir.
Learns childhood periods
Learns principles of development
Learns motor development beginning from
reflexes
Learns formation of behavior together with
movement
Learns variations in motor development
Learns the characteristics of adolescence
Learns the characteristics of senescence
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Temel Kimya
İngilizce / English
Basic Chemistry
Dersin Kodu
Course Code
KMY109
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
(2– 0)2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Öğr. Gör. Duygu Vardağlı
Kimyanın temel bilgilerini öğretmek, problem çözme ve doğru düşünme
yeteneğini geliştirmek.
To teach the basic principles of chemistry, to help develop the skill in problem
solving and critical thinking.
Anlatım Sorun/Problem Çözme
Lecture Problem Solving
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Dersin Başarı
Değerlendirme Yöntemi
Assessment Criteria
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)&
Projects
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
2
1
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
%40
%10
1
%50
Ders Öğrenme Çıktıları
Knowledge
At the end of this course the students will know Matter, its
properties and measurements
2) Atomlar ve atom kuramı
At the end of this course the students will know Atoms
and atomic theory
3) Kimyasal bileşikler
At the end of this course the students will know to
Chemical compounds
4) Kimyasal tepkimeler
At the end of this course the students will know Chemical
reactions
5) Sulu çözelti tepkimelerine giriş
At the end of this course the students will know
Introduction to reactions in aqueous solutions
6) Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri,
At the end of this course the students will know The
periodic table and some atomic properties
7) Kimyasal bağ, Konularını öğrenir.
Chemical bonding and bonding theories
Bilgi
1) Maddenin özellikleri ve ölçümü
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Aile ve Yaşam Dinamiği
İngilizce / English
Family and Life Dynamics
Dersin Kodu
Course Code
SOH109
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
3
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bireysel ve toplumsal yaşam döngüsü içerisinde aile kurumu ve aile işi ilişkiler
hakkında bilgi kazandırmak
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To have students gain information about family and family relations within the
individual an societal life cycle
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Aile ve aile tanımları
Definitions of family
2
Aile biçimleri ve yapıları
Family forms and structures
3
Aile işlevleri
Functions of family
4
Aile teorileri
Family theories
5
Aile teorileri
Family theories
6
Aile teorileri
Family theories
7
İnsan gelişimi ve aile yaşam döngüsü
Human development and family life cycle
8
Aile yaşam döngüsü çerçevesinde ailede
yaşanan olayla
Within the framework of the family life cycle events in the
family
9
Aile yaşam döngüsü çerçevesinde ailede
yaşanan olayla
Within the framework of the family life cycle events in the
family
10
Aile ve çocuğa yönelik güçlendirici faaliyetler
Family and child-strengthening activities
11
Aile ve çocuğa yönelik güçlendirici faaliyetler
Family and child-strengthening activities
Aile ve çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal
politikalar
Family and children's services and social policies
12
Aile ve çocuklara yönelik hizmetler ve sosyal
politikalar
Family and children's services and social policies
13
14
Aile sosyolojisi
Family sociology
Ders Öğrenme Çıktıları
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki
değişimini tartışır.
Aile bireyleri arasındaki etkileşimi tanımlar.
Aile kurumunun işlevini tartışır.
Toplumsal değişim süreci ve aile kurumunun geçirdiği
değişim arasındaki etkileşimi tartışır.
Ülkemiz ve farklı kültürlerin aile kurumuna bakışı ve
tarihsel süreç içerisindeki değişimini tartışır
Could describe family and discuss its change within
the historical process.
Could discuss functions of family.
Could discuss the interaction between the process of
societal change and changes of family.
Could discuss point of views of our cultures and other
cultures for family and its change within the historical
process.
Could discuss interaction between family members.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İletişim Becerileri
İngilizce / English
Communication Skills
Dersin Kodu
Course Code
SOH111
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin kişilerarası iletişim becerilerini öğrenerek gerek iş gerekse günlük
yaşantılarında sağlıklı iletişim kurabilmeleri, kendilerini doğru şekilde ifade
edebilmeleri dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Teaching communication skills for business life and personal life . Aim at
increasing the life standards with healthy communication
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
İletişime giriş, iletişimin birey ve toplum Communication concept, the importance of communication
açısından önemi
for individual and society
2
İletişim tanımı, iletişim süreci ve öğeleri: İletişim Definition of communication concept, communication
modelleri
yardımıyla
iletişim
sürecini process and process factors: Understanding communication
anlamlandırma
process with communication models.
3
İletişim ve kültür ilişkisi, iletişim ve dil ilişkisi
4
Communication
İletişim piramidi, kişilerarası iletişim tanımı,
communication,
kişilerarası iletişimle ilgili temel kavramlar
communication
5
Kişilerarası iletişimde sözcüklerin kullanımı, dil The importance of words in interpersonal communication:
ve dil ötesi, mesajlar ve dizinsel yapı
language and body language, planning of the messages
6
İletişim düzeyleri, iletişim içinde benliğin Communication
sunumu
communication
7
Kişilerarası iletişimin sınıflandırması, işlevleri: Classification of interpersonal communication: verbal and
sözlü ve sözsüz iletişim kavramları
non-verbal communication concepts
8
Etkili iletişim, etkili iletişimde dinlemenin Expressive communication, the importance of listening and
önemi, iletişim engelleri
the communication barriers
9
İletişimde konuşurken dikkat edilmesi gereken The important factors in conversation, characteristics of
unsurlar, başarılı konuşmacıların özellikleri
successful speakers
10
Başarılı ve sağlıklı
düşünmenin önemi
11
İletişimde davranış ve tutumların rolü: 3D The importance of behaviours and attitudes : (emotion,
(Duygu, düşünce, davranış)
thinking, behaviour)
12
Sosyal yaşamda iletişim stratejileri ve sorunları - Strategies and problems in social life: women-men
kadın ve erkek iletişimi
communication
13
Kişilerarası
kullanma
14
iletişimde
iletişim
beden
için
dilini
Kişilerarası iletişimde çatışma ve empati
Communication-culture relations, communication-language
relations
pyramid, definition of
major concepts about
levels,
the
importance
of
ego
in
olumlu The importance of positive thinking for successful and
healthy relationship
etkin The effectiveness of body language for interpersonal
communication
Conflict and empathy concepts
Ders Öğrenme Çıktıları
Kişisel gelişim konusunda ilgili
kaynaklara ulaşır.
Yaşamboyu gelişim ve öğrenmenin
gerekliliği ve önemini kavrar.
Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini
geliştirir
İletişim alanındaki temel kuramları
karşılaştırır.
interpersonal
interpersonal
Reaches the sources related personal development.
Realises the importance of whole life learning and personal
development
Discribes verbal and non-verbal communication skills.
Compares basic communication theories.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Psikoloji
İngilizce / English
Psychology
PSI 102
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/2
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd. Doç. Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Psikoloji ve alt alanlarını tanımak
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To recognize psychology and its subfields.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Psikolojinin tanımı
The definition of psychology
2
Psikolojide yaklaşım biçimleri
Types of approach in psychology
3
Bilimsel psikoloji
Scientific psychology
4
Bilimsel araştırma yöntemleri
Scientific research methods
5
Davranışın biyolojik temelleri
Biological bases of behavior
6
Sinir hücreleri ve beyin
Nerve cells and brain
7
İç salgı bezleri ve hormonlar
Endocrine glands and hormones
8
Duyum ve algı
Sensation and perception
9
Öğrenme teorileri
Learning theories
10
Klasik koşullanma
Classical conditioning
11
Edimsel koşullanma
Operant conditioning
12
Sosyal öğrenme kuramı
Social learning theory
13
Pekiştirme-ceza
Reinforcement and punishment
14
Genel tekrar
Revision
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Psikoloji bilimini güncel ve bilimsel düzeyde
1) Define the science of psychology at current
tanımlar.
and scientific level.
2) Psikolojinin bir bilim olduğunu kabul eder.
2) Accept that psychology is a science.
3) İnsan psikolojisi ile biyolojisinin ayrılmaz bir 3) Accept that human psychology and biology
bütün olduğunu kabul eder.
are an inseparable whole.
4) İnsan gelişiminin evrelerini temel düzeyde
4) Explain the stages of human development at
açıklar.
fundamental level.
5) Öğrenmede psikolojinin temel kavramlarını
5) Define the fundamental concepts of
tanımlar.
psychology in learning.
6) Öğrenmede pekiştirmenin rolünü kabul eder.
6) Accept the role of reinforcement in learning.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sosyoloji
İngilizce / English
Sociology
SOS 102
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
4
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir SEZGİN
Dersin amacı, bir bilim olarak sosyolojiye giriş yapılmasını sağlamaktır. Bu
ders, sosyal tanımların nasıl geliştiğini ve uygulandığını daha iyi
anlamamıza, buna ek olarak bu tanımların ve uygulamaların gündelik
hayatımızın içinde ne anlama geldiğini öğrenmemize yardımcı olmak için
tasarlanmıştır.
The purpose of the course is to provide an introduction to sociology as a
social science. This course is intended to help students understand how social
definitions are developed and applied, as well as learn what these definitions
and applications mean for our everyday lives.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: Sosyoloji nedir?
Giriş: Sosyoloji nedir?
2
Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru
sorma
Sosyolojik hayal gücü ve sosyolojik soru sorma
3
Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam
Toplumsal etkileşim ve gündelik yaşam
4
Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma Sosyalizasyon, yaşam döngüsü ve yaşlanma
5
Aileler ve mahrem ilişkiler
Aileler ve mahrem ilişkiler
6
Cinsellik ve toplumsal cinsiyet
Cinsellik ve toplumsal cinsiyet
7
Toplumsal tabakalaşma ve sınıf
Toplumsal tabakalaşma ve sınıf
8
Sağlık, hastalık ve engellilik
Sağlık, hastalık ve engellilik
9
Çalışma ve ekonomik yaşam
Çalışma ve ekonomik yaşam
10
Şehirler ve kentsel alanlar
Şehirler ve kentsel alanlar
11
Suç ve toplumsal sapma
Suç ve toplumsal sapma
12
Küreselleşme ve değişen dünya
Küreselleşme ve değişen dünya
13
Küresel eşitsizlik
Küresel eşitsizlik
14
Irk, etnisite ve göç
Irk, etnisite ve göç
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Başlıca sosyolojik perspektiflerin tarihsel
gelişimini tanımlar.
2) Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3) Temel sosyolojik perspektifleri açıklar.
4) Toplumsal olguları tanımlar.
1) Sosyolojik yaklaşımlarla gündelik hayat
arasında bağ kurar.
2) Sosyal olguları eleştirel olarak yorumlar.
3) Toplumsal değişimin neden ve sonuçlarını
yorumlar.
4) Etnisite, toplumsal cinsiyet, sınıf ve kültüre
dayalı eşitsizlikleri açıklar.
5) Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki
bağlantıları kurar.
1) Toplumsal yapının ve eylemlerin bireysel
yaşama etkilerini analiz eder.
1) Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesini
geliştirir.
2) Disiplinler arası bakış açısı geliştirir ve
değerlendirmeler yapar.
1) Describe the historical development of the
major sociological perspectives.
2) Define basic concepts of sociology.
3) Explain fundamental sociological
perspectives.
4) Define the social facts.
1) Correlate between sociological approaches
and everyday life.
2) Interpret the daily life with the sociological
approaches.
3) Interpret the causes and consequences of the
social change.
4) Explain the inequalities based on ethnicity,
social gender, class and culture.
5) Establish connections between social change
and social groups.
1) Analyze the effects of social structure and
actions on individual life.
1) Develop the ability and capacity to think
systematically.
2) Develop an interdisciplinary perspective and
the ability to make assessments.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Anne ve Çocuk Sağlığı
İngilizce / English
Maternal and Child Health
Dersin Kodu
Course Code
CGE106
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı, anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye ilişkin genel
bilgi vermektir.
To gain knowledge about the basic concepts and factors affecting mother and
child health, prenatal development,pregnancy and birth processes, family
planning services, neonatal development and reproductive and immune systems
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Anne-çocuk sağlığının önemi, üreme sağlığının Definition of health, factors affecting mother and child health,
temel kavram ve ilkeleri
mother and child mortality
2
Anne-çocuk sağlığına ilişkin
Dünyadaki mevcut durum
3
Üreme siteminin
gebeliğin oluşumu
4
Gebelikte sağlığın korunması ve yükseltilmesi, Pregnancy: physiological changes, routine controls, risky
sık karşılaşılan sağlık problemleri
situations.
5
Doğumda sağlığın korunması ve yükseltilmesi,
Birth
sık karşılaşılan sağlık problemleri
6
Lohusalıkta sağlığın korunması ve yükseltilmesi,
sık karşılaşılan sağlık problemleri
7
Yenidoğanın
sağlığının
korunması
ve
Health problems of newborns
yükseltilmesi, sık karşılaşılan sağlık problemleri
8
Intrauterin (doğum öncesi) gelişim
Prenatal development
9
Yenidoğanın ve bebeğin gelişimi
Neonatal period
10
Confinement and lactation : Importance and benefits of brest
Doğum sonu döneme uyum ve emzirme
milk, physiology of lactation, methods and techniques of
teknikleri
breast-feeding
11
Kadın, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması
ve yükseltilmesinde genel prensipler
12
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Sexually transmitted diseases
13
Aile Planlaması ve infertilite (Kısırlık)
Family planning: importance and services. methods of
contraception. Infertility
Aile Planlaması ve infertilite (Kısırlık)
Family planning: importance and services. methods of
contraception. Infertility
14
anatomi
Türkiye
ve
ve
mother and child health status in Turkey
fizyolojisi, Reproductive system: female reproductive organs and
functions , male reproductive organs and functions
Ders Öğrenme Çıktıları
Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramları
açıklar.
Anne ve çocuk sağlığını etkileyen değişkenleri ifade
eder.
Anne ve çocuk sağlığında risk yaratan etmenleri
açıklar.
Anne ve çocuk sağlığının ülkemizdeki ve dünyadaki
durumunu ifade eder.
Büyüme ve gelişimi etkileyen faktörleri açıklar.
Doğum eyleminin özelliklerini açıklar.
Students can describe the basic concepts of mother
and child health
Students can define the factors that affect mother and
child health
Students can explain risk factors
Students can explain the current status of mother and
child health in turkey
Students can describe the factors that affect growth
and development
Students can explain the birth process
Emzirmenin önemini ifade eder.
Students can define the importance of breast-feeding
Genital sistemin özelliklerini açıklar.
Students can describe the reproductive system
Students can explain sexually transmitted diseases
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları açıklar.
Yenidoğan döneminin özelliklerini ifade eder.
Students can explain the characteristics of neonatal
period
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Türkçe /Turkish
Sosyal Antropoloji
İngilizce / English
Social Anthropology
SOH 104
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
1/2
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
(0– 2)2
3
Yrd.Doç.Dr. Tayfun YEŞİLŞERİT
Bu dersin amacı, öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve insanı
inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına
yardımcı olmaktır. Bu süreç içinde öğrenciler, antropolojinin karşılaştırmalı ve
bütüncül yaklaşımını tanıyacaklar ve dünyaya bakış biçimi geliştiren bir disiplin
olduğunu öğreneceklerdir. Bu derste özellikle, Kültürel Antropoloji’nin başlıca
kuram ve yöntemleri güncel konular bağlamında Türkiye’den ve dünyanın farklı
yerlerinden örneklerle incelenecektir.
The aim of this course is to help students understand the scope and content of
anthropology and how anthropology can be distinguished from other human
sciences which claim to study people in one way or another. In this process, the
students will become acquainted with the comparative and holistic approach of
anthropology. They will also learn that anthropology is a discipline which
develops a 32orld-view. This course aims at introducing Anthropology to the
learners. In this course, the focus will be mainly on theories and methodologies of
Cultural Anthropology with examples from topical themes in Turkey and different
parts of the 32orld.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
2
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Bilgi
Ders Öğrenme Çıktıları
Knowledge
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
göre düzenlenmiştir.)
1) Antropolojinin ortaya çıkışına sebep olan
farklı etmenleri açıklar.
2) Sosyal antropolojinin ana kavramlarını
açıklar.
3) İnsanlığın gelişim sürecini tanımlayan
kavramlar arasındaki ilişkiyi tanımlar.
Beceri
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
tanımlanmıştır.)
1) Kültür ile değişim arasında ilişki kurar.
2) İçinde yaşadığı toplumun yapısını
öğrendiği antropolojik kavramlar ve
yaklaşımlarla analiz eder.
3) Enerji, doğal çevre ve insan ilişkisi
arasında analizler yapar.
Yetkinlikler
Alana Özgü Yetkinlik
1) Antropoloji ile sosyal hizmet ilişkisini
açıklar.
1) Explain the different factors which cause the
emergence of social anthropology.
2) Explain the basic concepts of social anthropology.
3) Describe the relationship between the concepts
which define the development process of
humankind.
Skill
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
4) Establish a relationship between culture and
change.
5) Analyse the structure of society by using the
anthropological terms and methods.
6) Make analysis between energy, natural
environment and human relations.
Competences
Field-based Competence
1) Explain the relationship between anthropology
and social work.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türk Dili
İngilizce / English
Turkish Language
Dersin Kodu
Course Code
TUR 104
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
½
4
0
(0– 4)4
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in 34ord34 languages; its history, development, and structural
features.
Uzaktan Öğretim
Distance Learning
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
Final Sınavı
Final Examination
1
60
Method
Method
Dersin Başarı Değerlendirme
Yöntemi
Assessment Criteria
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
(Kuramsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına
(Described in terms of theoretical and factual knowledge.)
göre düzenlenmiştir.)
1) Explain the place of Turkish language in 34ord34
1) Dünya dilleri ile Türk dilinin dünya dilleri
languages.
arasındaki yerini açıklar.
2) Identify the historical development of Turkish
2) Türk dilinin tarihi gelişimini tanır.
language.
3) Türk dilinin ses ve yapı özelliklerini ayırt
3) Identify the structural and phonetical features of
eder.
Turkish language.
Beceri
Skill
(Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak
(Described in terms of cognitive and practical skills.)
tanımlanmıştır.)
7) Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin yerini
ve tarihi gelişimini inceler.
8) Karşılaştığı kelimeleri yapı bakımından
inceler.
Yetkinlikler
1) Türk dilini yazılı ve sözlü olarak doğru
biçimde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Türk dilinin tarihi gelişimini yorumlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Ana diliyle en doğru şekilde yazılı ve sözlü
olarak ifade etme yetkinliği kazanır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Türkçe cümleleri yapısal açıdan çözümler.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
9) Analyze the place of Turkish language in 35ord35
languages and its historical development.
10) Analyze structures of the words.
Competences
1) Use written and spoken Turkish language
correctly.
Learning to Learn
1) Interpret the historical development of Turkish
language.
Communication & Social
1) Obtain the ability to 35ord3535s himself in oral
and written language in the correct way.
Field-Base Competence
1) Analyze sentences structurally.
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Noktalama işaretleri ve yazım kuralları
Punctuation and spelling
2
Dilin doğuşu ve dilin önemi
The birth and importance of languages
3
Dünyadaki diller: Dil aileleri, yapı ve köken
bakımından dünya dilleri
World languages: Language families, 35ord35 languages
interms of structure and origin
4
Türk Dilinin tarihi dönemleri: Eski Türkçe ve Historical periods of Turkish language: Old and Middle
Orta Türkçe dönemleri
Turkic
5
Türk Dilinin tarihi dönemleri: Yeni Türkçe;
Kuzey Kıpça Türkçesi, Doğu Türkçesi ve
Batı Türkçesi dönemleri
Historical periods of Turkish language: New Turkic,
Kipchak, Western Turkic, Eastern Turkic
6
Çağdaş Türk Lehçeleri
Contemporary Turkish dialects
Dil Bilgisi ve bölümleri: Türkçenin sesleri ve
Turkish Grammar: Phonemes, theis classification
sınıflandırılması
7
Ses değişmeleri, ses olayları
8
Türkçeye sözcük kazandırma yolları ve
The methods of 35ord acquisition and its history: structure
tarihçesi: yapısı bakımından kelimeler, kökler
of words, stems and morphemes
ve ekler
9
Yapım ekleri: Fiilden fiil, fiilden isim,
isimden isim, isimden fiil
Derivational morphemes
10
Çekim ekleri: Hal ekleri
Inflectional morphemes
11
Anlam bakımınmdan kelimeler
Words according to their meaning
12
Kelime Türleri: isim, sıfat, zarf, zamir
Word types: nouns, adjectives, adverbs, pronouns
13
Kelime Türleri: fiil ve ünlemler
Word types: verbs, interjections
Phonetic changes, phonetic variations
The birth and importance of languages
14
Dilin doğuşu ve dilin önemi
Dersin Adı
Course Name
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İş Sağlığı ve Güvenliği
İngilizce / English
Occupational Helath and Safety
SBF 207
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
2/3
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı; öğrencilere çevrenin ve insan yaşamının korunması
çerçevesinde çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri
sağlamaktır.
The aim of this course is to provide the students with the basic knowledge
on environmental protection, occupational health and safety within the
scope of protection of human life and environment.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Çevre ve çevrenin korunması ile ilgili Basic definitions and principles on environment and
temel tanımlar, ilkeler
environmental protection
2
Çevre kirliliği: (Hava kirliliğine neden
olan kirletici kaynakları, hava kirliliğinin
etkileri, hava kirleticilerin kontrolü, su
kirliliği kaynakları, kirlenme türleri, su
kirliliğinin etkileri, arıtma sistemleri, su
kirleticilerinin giderimi)
Environmental pollution:(Pollutants resulted in air
pollution, effects of air pollution, controlling of air
pollutants. Sources of water pollution, pollution
types, effects of water pollution, purification
systems, preventing water pollutants)
3
Çevre
kirliliği:
(Katı
atıkların
sınıflandırılması, katı atıkların toplanması
ve taşınması, katı atık bertaraf yöntemi,
gürültü kirliliği, radyoaktif kirlenme ve
toprak kirliliği)
Environmental pollution: (Classification of solid
waste, collection and transportation of solid waste,
elimination of solid waste, noise pollution,
radioactive pollution and soil pollution)
4
Çevre korunmasına İlişkin önlemler ve Measures and prohibitions for environmental
yasaklar
protection
5
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının Development of the concepts of worker health and
dünya ve ülkemizdeki gelişimi
occupational safety in Turkey and in the World
6
Meslek hastalıkları,
sınıflandırılması
7
İş kazaları, nedenleri ve sınıflandırılması
Occupational
classification
8
İş güvenliği kavramı
The concept of occupational safety
9
İş güvenliği ile ilgili hukuki düzenlemeler The legal regulations for occupational safety
10
Tehlikelerin saptanması, çözümlenmesi,
Determining of the dangers, analyzing, developing
güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve
measures and implementation
uygulanması
11
İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak Health and security units of workplace, and mutual
sağlık ve güvenlik birimleri ve görevleri health and security units and their tasks
12
İş
yeri hekimliği
ve iş
yeri The importance, duties and authorities of workplace
mühendisliğinin önemi, görev ve yetkileri medic and engineer
13
İş güvenliği ve sorumluluk (Devletin Occupational safety and liability (Government
sorumluluğu)
liability)
14
İş güvenliği ve sorumluluk (İş yeri Occupational safety and liability (Owner of the
sahibinin sorumluluğu)
business liability)
nedenleri
ve Occupational
classification
diseases,
their
accidents,their
causes
causes
and
and
Ders Ögrenme Çıktıları
1) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili temel hukuki bilgileri kullanır.
1) Define basic concepts on environmental
protection, occupational health and safety.
2) Utilize basic legislation for environmental
protection, occupational health and safety.
3) Improve solution proposals by analyzing the
3) İş yerinde çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği
basic problems related to environment, worker
ile ilgili ortaya çıkan temel düzeydeki sorunları
health and occupational safety encountered in
irdeleyerek çözüm önerileri geliştirir.
the workplace.
4) İş yerinde, iş güvenliğinin bir bütünlük
4) Use the basic knowledge to provide
içerisinde sağlanmasında sahip olduğu temel
occupational safety as a whole in the
düzeydeki bilgiyi kullanır.
workplace.
5) İş yerinde olası tehlikeleri görür ve bu
5) Predict possible dangers in the workplace
tehlikelerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin
and act to take measures to prevent these
alınması konusunda harekete geçer.
dangers.
6) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği
6) Identify the needs of his / her own and
konusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki subordinates for environmental protection,
kişilerin gereksinimlerini belirler.
worker health and occupational safety.
7) Çevre koruma, işçi sağlığı ve iş güvenliği
7) Inform the relevant institutions and
konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; organizations for environmental protection,
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
worker health and occupational safety, express
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
own thoughts and suggestions by verbally and
in written.
8) Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
8) Have enough awareness of the environmental
konularında yeterli bilince sahiptir.
protection, occupational health and safety
adequately.
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Erken Çocukluk Ve Okul Döneminde Gelişim Ve Eğitim
İngilizce / English
Education and Development in Early Childhood
CGE 201
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
2/3
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd. Doç. Dr. Didem Yücel
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
0- 8 yaş grubunun bilişsel gelişim ve dil gelişimi ile ilgili kavram
ve kuramlara (Piaget, Vygotsky) yönelik bilgi ve beceri
kazandırmaktır.
The aim of this course is to provide students with knowledge and
skills for concepts and theories (Piaget, Vygotsky) related to the
cognitive development and language development of 0- 8 age
group
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Tanışma- bilişsel gelişim
Introduction and cognitive development
2
Dil gelişimi
Lingual development in child
3
Fiziksel gelişim
Physical development
4
Motor (hareket) gelişim
Motor (motion) development
5
Sosyal gelişim
Social development
6
Duygusal gelişim
Emotional development
7
Duyusal gelişim
Sensory development
8
Kişilik gelişimi
Personality development
9
Ahlak gelişimi
Moral development
10
Cinsel gelişim
Sexual development
11
Psikolojik kuramlara göre cinsel gelişim
Sexual development according to physological
theories
12
Erken çocuklukta özel eğitim
Special training in early chilhood period
13
Çocukta oyun gelişimi ve yaratıcılık
Game development and creativity in child
14
Oyun gelişimini etkileyen etmenler
Factors which affect game development
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Fiziksel, psikolojik, bilişsel ve sosyal
gelişimle ilgili temel kavramları, kuramları
tanımlar.
2) Çocuğun gelişim basamaklarına uyan
eğitimi tanımlar.
3) Çocuğun fiziksel, psikolojik ,bilişsel ve
sosyal gelişim basamaklarını tanımlar.
4) Çocuğun fiziksel, psikolojik, bilişsel ve
sosyal gelişim basamaklarını açıklar.
5) Çocuğun fiziksel, psikolojik, bilişsel ve
sosyal gelişim basamaklarına göre eğitimi
analiz eder.
6) Çocuğun fiziksel, bilişsel, psikolojik, sosyal
gelişimine uygun eğitimi uygular.
1) Define the main concepts and theories about
child develeopment.
2) Define the education according to the physical,
emotional, cognitive and social development of
child.
3) Define the physical, emotional, cognitive and
social development of child.
1) Explain the physical, emotional, cognitive and
social development of child.
2) Analyze the education according to the physical,
emotional, cognitive and social development of
child.
1) Apply the education according to the physical,
emotional, cognitive and social development of
child.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Gelişim Psikolojisi
İngilizce / English
Developmental Psychology
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
PSI 203
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
2/3
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencilerin, gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler; bireylerin fiziksel, cinsel, dil,
bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimleri ve insan davranışını anlama ve değerlendirmede
gelişim dönemlerindeki yaşantıların etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The purpose of this course is to provide the students with an understanding of basic
concepts and principles concerning development; the psycho-motor, sexual,
language, personality and moral development of individuals; and the influence of
experiences accumulated during development stages in relation to the
comprehension and evaluation of human behavior.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gelişimle ilgili temel kavramlar
Basic concepts and principles of human development
2
Gelişme ve büyümenin temelleri
Foundations of development and growth
3
Bedensel gelişim
Physical development
4
Cinsel gelişim
Sexual development
5
Zeka ve bilişsel gelişimle ilgili kuramlar (H. Theories of intelligence and cognitive development (H.
Gardner, J. Piaget)
Gardner, J. Piaget)
6
Bilişsel gelişim-( J. Bruner, L. Vygotsky)
7
Dil gelişimi kuramları (Biyolojik, davranışsal, Theories of language development (biological, behavioral
bilişsel bakış)
and cognitive point of view)
8
Dil gelişimi kuramları (Biyolojik, davranışsal, Theories of language development (biological, behavioral
bilişsel bakış)
and cognitive point of view)
9
Kişilik gelişimi : Sigmund Freud'un Topografik, Personality development - Topographic, Structural and
Yapısal ve Psiko-Seksüel Gelişim Kuramları
Psycho-Sexual Development Theories, S. Freud
10
Kişilik gelişimi : Sigmund Freud'un Topografik, Personality development - Topographic, Structural and
Yapısal ve Psiko-Seksüel Gelişim Kuramları
Psycho-Sexual Development Theories, S. Freud
11
Kişilik Gelişimi ? Erik Erikson?un Psiko-Sosyal Personality Development ? Theory of Psycho-Social
Gelişim Kuramı
Development, Erik Ericson
12
Ahlak gelişimi kuramları (J. Piaget, L. Kohlberg, Theories of moral development (J. Piaget and L. Kohlberg,
C. Gilligan)
Gilligan C.)
13
Duygusal gelişim (Bağlanma kuramı)
14
Toplumsal gelişim
Cognitive development( J. Bruner, L. Vygotsky)
Emotional development (Attachment theory)
Social development
Ders Öğrenme Çıktıları
Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklar.
Name and briefly summarize the basic concepts and
principles relating to development.
Fiziksel ve cinsel gelişim dönemleri ve özelliklerini
açıklar.
Dil ve bilişsel gelişim dönemlerini ve özelliklerini
açıklar.
Kişilik ve ahlak gelişimi dönemlerini ve özelliklerini
açıklar.
Articulate on the psycho/motor and sexual development
stages and their components.
Articulate on the language and mental/cognitive
development stages and their components.
Articulate on the personality and moral development
stages and their components.
Duygusal ve toplumsal gelişimin dönemlerini ve
özelliklerini açıklar.
Articulate on the emotional and social development stages
and their components.
Note the influence of various development stages on
human behavior.
Note which developmental experiences underlie the issues
of individuals.
İnsan davranışlarına çeşitli gelişim alanlarının etkilerini
fark eder.
Bireylerin sorunlarının temelinde hangi gelişimsel
yaşantıların olduğunu fark eder.
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
MESLEK ETİĞİ
İngilizce / English
Professional Liability and Ethics
SBF 201
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
3
2/3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu derste meslek etiği yeterlikleri ile mesleki sorumluluk ve etik ilkelerinin
öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleğin ikilemlerinin irdelenmesi,
sorgulanması ve değerlendirilmesi yeteneğinin kazandırılması amaçlanır.
The aim of this course is to provide students with the standards of
professional ethics, professional responsibility, the principles of ethics, and
the ability to question and assess paradoxsum of the profession.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ahlak gelişimi ve ahlaki gelişim
kuramları
Theories of moral development and moral
development
2
Etik ve ahlak kavramlarının
incelenmesi
Examination of the concepts of ethics and
morality
3
Etiğin tarihsel gelişimi
The historical development of ethics
4
Etiğin unsurları ve etiğin hukukla
ilişkisi
Elements of the relationship of ethics and ethics
law
5
Mesleki etik kavramı ve tarihsel
gelişimi
Historical development of the concept of
professional ethics
6
Yönetsel etik alanında yapılan
çalışmalar
Studies in managerial ethics
7
Etik dışı davranışlar ve nedenleri
Causes of unethical behavior
8
Etik dışı davranışların çözümü, etik
kurallar ve uygulamalar
Solution of unethical behavior, code of ethics
and practices
9
Mesleki yozlaşma ve meslek
hayatında etik dışı davranışların
sonuçlarını incelemek
Examine the results of occupational corruption
and unethical behavior in professional life
10
Etiğe uygun karar verme
Ethical decision-making
11
Kurumsal sosyal sorumluluğun tanımı Definition and historical development of
ve tarihsel gelişimi
corporate social responsibility
12
Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik
Corporate social responsibility and ethics
13
Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka
incelemeleri
Vocational applications, examples, case studies
14
Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka
incelemeleri
Vocational applications, examples, case studies
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Mesleki sorumluluğun iş hayatı içerisindeki
yerini ve önemini tanır.
2) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve
toplum için önemini tanımlar.
3) İş hayatında yahut sosyal hayatında üzerine
sorumluluk almada ve bu sorumluluğun yerine
getirilmesinde etiğin yerini tanır.
4) Mesleğin etik boyutlu sorunlarını anlayıp
yorumlayarak, fikirlerini sözlü veya yazılı
aktarır
1) Identify the place and importance of
professional responsibility in work life.
2) Define the importance of ethical principles
and (institutions) for the person and society.
3) Take responsibility in business or social life
and recognize the place of ethics in performing
this responsibility.
4) Express ideas verbally and orally ,
understanding and interpreting ethical based
problems of the profession.
5) Katılımcı ders metodolojisi ile sorumluluk
ve bağımsız çalışır.
6) Sorumluluk alma ve karar alma becerisi
geliştirir.
7) Mesleki etiğin iş hayatı içerisindeki yerini
ve önemini görerek mesleki etiğin etkin bir
biçimde işleyişini öğrenir
8) Sorumluluk alma ve karar alma becerisi
geliştirir
9) Alanı içerisinde karşılaşabileceği etik
sorunları anlar ve çözüm önerisi geliştirir
5) Have the ability to work indepedently with
the participatory course methodology.
6) Develop the skills of taking responsibility
and decision - making.
7) Have information about effective realization
of professional ethics, noticing the place of
professional ethics in work life.
8) Improve the ability to take responsibility and
make decisions.
9) Act in accordance with the rules of
professional ethics and develop solution
proposals for the possible ethical problems in
the field.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Oyun ve Oyun Materyalleri
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
CGE203
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör.Zeynep Kocadal
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Okul öncesi eğitimde oyunun önemini ve oyun kuramlarını kavratmak, okul
öncesi eğitim kurumlarında oyun saatini planlama ve uygulama becerisi
kazandırmak, yaş ve gelişimsel özelliklere göre oyun materyallerini tanıtmak,
oyun aracılığı ile çocuğu tanıma yöntemlerini kavratmak, eğitsel amaçlar
doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri ve
yaratıcı materyal geliştirme becerisi kazandırmak, Türk kültürü ve farklı
kültürlerdeki oyun ve oyuncakları tanıtmak
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge about the relationship between creativity and intelligence,
deleopmental stages of creativity, aesthetic perception, graphical activities and
drawing, characteristics of childrens pictures, and planning art activities
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Dersin amaçları, içeriği Oyunun tarihsel
gelişimi
Goals and contents of the course, historical
development of play
2
Türk kültüründe oyun ve oyuncak .Farklı
kültürlerde oyun
- Play in Turkish culture -Play in several cultures
3
Sunay Akın Oyuncak Müzesi'ne İnceleme
Gezisi
Trip :"Sunay Akın Toy Museum"
4
Oyunun tanımı Oyun ile ilgili temel
kavramlar Oyunun özellikleri
Definition of play, basic concepts about play,
characteristics of children's play
5
Okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi Place and importance of play in preschool education
6
Oyun gelişimi ile ilgili kuramlar : Klasik
Oyun kuramları Çağdaş oyun kuramları
Theories of play development: classical theories,
modern theories
7
Oyun gelişimi ile ilgili kuramlar: Bilişsel
kuramlar
Theories of play development: cognitive theories
8
Çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları
Play development at early childhood
9
Oyun çeşitleri ve özellikleri
Types and characteristics of games
10
Oyun aracılığıyla çocuğu tanıma
yöntemleri. Öğretim yöntemi olarak oyun
-Child recognition methods through play -Play as a
teaching method
11
Oyun materyallerinin yaş ve gelişimsel
özelliklere göre tanımlanması. Oyun
-Defining play materials according to age and
materyallerinin ideal özellikleri ve materyal developmental characteristics, ideal features of play
seçiminde dikkat edilmesi gereken
materials , important points in material selection
özellikler
12
Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun
saatinin planlanmasında dikkat edilecek
noktalar
-Important points in planning play time
13
Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi
dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri
ve yaratıcı materyal geliştirme
Planning game activities according to educational goals
-Creative material development
14
Oyun yolu ile uyum güçlüğü yaşayan
çocuklarda davranış değişikliği yaratma
Behavioural management in inadaptable children
through play
Ders Öğrenme Çıktıları
Okul öncesi eğitimde oyunun önemini ve oyun
kuramlarını ifade eder.
Okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatlerini
planlar ve uygular
Yaş ve gelişimsel özelliklere göre oyun materyallerini
tanır
Students can define the importance of play in preschool
education.
Oyun aracılığı ile çocuğu tanıma yöntemlerini açıklar
Students can define child recognition methods through play
Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem
çocuklarına yönelik oyun örneklerini bilir ve yaratıcı
materyal geliştiri
Türk kültürü ve farklı kültürlerdeki oyun ve
oyuncakları tanır
Students can plan play-time at preschools
Students can define play materials according to age and
developmental characteristics
Students can develop creative play materials according to
age and developmental characteristics
Students can recognize several games and play materials in
Turkish culture
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Nörolojik Gelişim
İngilizce / English
Neurological Development
Dersin Kodu
Course Code
CGE205
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Can
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Vücudun nörolojik sisteminin yapısı, bu yapının oluşum ve gelişimi ile bu
gelişimi etkileyen faktörler ve sonuçlarının neler olduğunun anlaşılması
Understanding structure of neurologic system, formation and development of
this system and factors affecting its development.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Merkezi sinir sisteminin yapısı
Structure of central nervous system
2
Merkezi sinir sisteminin fonksiyonları
Functions of central nervous system
3
Periferik sinir sisteminin yapısı
Structure of peripheral nervous system
4
Periferik sinir sisteminin fonksiyonları
Functions of peripheral nervous system
5
Otonom sinir sisteminin yapısı
Structure of autonomic nervous system
6
Otonom sinir sisteminin fonksiyonları
Functions of autonomic nervous system
7
Duyusal sistemin yapısı
Structure of sensory system
8
Duyusal sistemin fonksiyonları
Functions of sensory system
9
Öğrenme ve bellek.
Relations between nervous systems
10
Davranışların oluşumu
Formation of behaviours
11
Davranış bozuklukları
Behavioural disorders
12
Davranış bozukluklarının nedenleri
Causes of behavioural disorders
13
Davranış bozukluklarının anlaşılması
Understanding behavioural disorders
14
Davranış bozukluklarının önlenmesi
Preventing behavioural disorders
Ders Öğrenme Çıktıları
Merkezi sinir sisteminin yapı ve fonksiyonunu öğrenir
Structure and function of central nervous system
Periferik sisnir sitemninin yapı ve fonksiyonunu
öğrenir
Otonom sinir sisteminin yapı ve fonksiyonunu öğrenir
Duyusal sisteminin yapı ve fonksionunu öğrenir
Structure and function of peripheral nervous system
Bu sistemlerin gelişimini öğrenir.
Development of these systems
Bu sistemlerin birbiriyle ilişkisini ve bütünlüğünü
öğrenir
Bu sistemlerin yapı veya fonsiyon bozuklukarının
nedenini ve sonuçlarını öğrenir
Relations between the systems and their integrity
Structure and function of autonomic nervous system
Structure and function of sensorial system
Causes and effects of structural or functional disorders in
these systems
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
İngilizce / English
Medical Biology And Genetics
Dersin Kodu
Course Code
SBF203
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Bora Bölek
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hücre biyolojisi, moleküler genetik ve doku tipleri konularında bilgi
birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri Tıbbi Laboratuvar alanına
uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To educate students who can adjust themselves to the field of Medical
Laboratory, with the accumulation of knowledge and information about cell
biology, molecular genetics and tissue types.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
50
1
50
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Hücre Yapısı, İşlevi ve Kimyasal Bileşenleri
Cell structure, function, and chemical components
2
Doku Yapısı ve Tipleri
Tissue structure and types
3
Epitel Dokusu; Yapı ve İşlevi
Epithelial tissue, structure and function
4
Bağ Dokusu; Yapı ve İşlevi
Connective tissue, structure and function
5
1. Ara Sınav
Blood tissue, structure and function
6
Kan Dokusu; Yapı ve İşlevi
Midterm
7
Kas ve Sinir Dokusu; Yapı ve İşlevi
Muscle and nerve tissue, structure and function
8
Laboratuvar Dersi- Dokular
Laboratory-Tissues
9
2. Ara Sınav
DNA structure, function, genetic information flow
10
DNA Yapısı, İşlevi ve Genetik Bilgi Akışı
Principles of basic genetic heredity
11
Kalıtımın Temel Prensipleri
Midterm
12
Mutasyon Tanımı ve Tipleri
Mutation and mutation types
13
Kromozom Yapısı ve İnceleme Teknikleri
Chromosome structure and analysis techniques
14
Laboratuvar Dersi- Kromozom Yapısı ve
İnceleme Teknikleri
Laboratory-Chromosome structure and analysis techniques
15
Genel Sınav
Final exam
Ders Öğrenme Çıktıları
1.Dokuları oluşturan hücrenin yapısını,
organellerini ve hücreler arası ilişkilerini kavrar .
2. Doku tiplerinin; Epitel Doku, Bağ Dokusu, Kan
Dokusu, Kas Dokusu, Sinir Dokusunun yapısal ve
işlevsel özelliklerini öğrenir.
3.Laboratuvar uygulaması ile doku tiplerini
mikroskobik olarak inceleyebilme yetginliğine
ulaşır.
4.Genetik materyalin yapısal özelliklerini,
replikasyon mekanizmasını ve genetik bilgi akışını
öğrenir.
5.Kalıtımın temel prensipleri hakkında bilgi sahibi
olur.
6.Genetik materyalde meydana gelen
değişikliklerin özelliklerini ve önemini kavrar.
7.Kromozom yapısı ve inceleme teknikleri
hakkında öğrendiği bilgiyi kullanır, laboratuvar
uygulaması ile farklı karyotip örneklerini
inceleyebilme yeteneği kazanır.
1.Understand tissues that make up the cell structure,
intracellular organelles and relationships between cells.
Learn the structural and functional properties and types of
tissue: epithelial tissue, connective tissue, blood, muscle
tissue, nerve tissue
Reach the competence to examine microscopic tissue
types with the laboratory application.
Learn the structural properties of the genetic material,
replication mechanism and the genetic flow.
Have knowledge about the basic principles of heredity.
Understand the importance of the changes and properties
in the genetic material.
Use the information learned about chromosome structure
and analysis techniques. Examine samples with different
karyotypes in laboratory practice
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sağlık Mevzuatı
İngilizce / English
Health Legislation
Dersin Kodu
Course Code
SBF209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Muhsin ÖZtürk
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi
mevzuat hakkında bilgi verilecektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The purpose of this course is to give the students about health
ministration and valid legislation, law, regulations, rules
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve Legislation concepts, laws, statutes, regulations and
yönerge kavramları
guidelines
2
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve Legislation concepts, laws, statutes, regulations and
yönerge kavramları
guidelines
3
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve Legislation concepts, laws, statutes, regulations and
yönerge kavramları
guidelines
4
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve Legislation concepts, laws, statutes, regulations and
yönerge kavramları
guidelines
5
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel
mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha
Health services related to our basic legislation
Kanunu, Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının
Tarz-ı İcrasına Dair Kanun)
6
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel Health services related to our basic legislation
mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha
Kanunu, Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının
Tarz-ı İcrasına Dair Kanun)
7
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel Health services related to our basic legislation
mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha
Kanunu, Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının
Tarz-ı İcrasına Dair Kanun)
8
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine
Law of The socialization of Health Services
Dair Kanun
9
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Law of The socialization of Health Services
Dair Kanun
10
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Law of The socialization of Health Services
Dair Kanun
11
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Law of The socialization of Health Services
Dair Kanun
12
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile dolaylı
olarak ilişkili olan mevzuat (Belediyeler
Kanunu, İş Kanunu, Çevre Kanunu, vb.)
Health services that are associated indirectly with the
legislation
13
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile dolaylı
olarak ilişkili olan mevzuat (Belediyeler
Kanunu, İş Kanunu, Çevre Kanunu, vb.)
Health services that are associated indirectly with the
legislation
14
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile dolaylı
olarak ilişkili olan mevzuat (Belediyeler
Kanunu, İş Kanunu, Çevre Kanunu, vb.)
Health services that are associated indirectly with the
legislation
Ders Öğrenme Çıktıları
Türkiye'deki sağlık mevzuatına ilişkin
uygulamaları öğrenmek
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile dolaylı olarak
ilişkili olan mevzuat (Belediyeler Kanunu, İş
Kanunu, Çevre Kanunu, vb.) hakkında bilgi
sahibi olmak
Sağlık ve sağlık sistemi ilgili kavramları
öğrenmek
Sağlık ve sağlık hizmetleri ile ilgili temel
mevzuatımız (Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına
Dair Kanun, Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesine Dair Kanun, vb.),ile ilgili
bilgi sahibi olmak
Mevzuat kavramı, yasa, tüzük, yönetmelik ve
yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
Hasta haklarını sıralar ve açıklar.
Türkiye'de sağlık personelinin hak ve
yükümlülüklerini sıralar ve açıklar.
Sağlık sistemlerini sınıflandırabilir.
Türkiye'de sağlıkla ilgili hukuki düzenlemeleri
sağlık sisteminin temel bileşenlerine göre
sınıflandırır.
Hasta haklarıyla ilgili problemlerde pratik
çözümler sunmak
Learning about Turkish health legislation
Know about releated health and health ministration
Learning health and health system related concepts
Knowing related health and health ministration basic
legislation
Knowing about legislation topic, law, regulations,
rules and directive
Elucidate and sort patient rights
Elucidate and sort health employee right and duty
Categorize health system
Categorize related health legal regulation according to
health system basic components
Offer pratical solution about patient rights
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
İngilizce / English
Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep.
Dersin Kodu
Course Code
ATA201
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
4
0
4
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk ilkelerinin
değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin tamamlanması
evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş
sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the challenges
and struggle of the independence war. Also, it aims to teach the
political developments in the process of establishment of the new
state
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Uzaktan
Distance
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve
İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk
İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk
İnkılabının temel özellikleri. Osmanlı
Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan İç
ve Dış Sebepler, Tanzimat ve
Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet
Dönemi Fikir Hareketleri.
Ataturk's Principles and History of Revolution
objectives of teaching courses, Revolution and
Revolution concepts, ideas about Atatürk, the
Turkish Revolution, the main features of the
Turkish Revolution.Internal and External Causes
of the Collapse of the Ottoman Empire, Tanzimat
and Constitutional Periods, Intellectual Movements
in Constitutional Era
2
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları
ve Mondros Ateşkes Antlaşması.
İşgaller Karşısında MemleketinDurumu,
Yararlı ve Zararlı Cemiyetler, M.
Kemal'in Samsun'a Çıkışı.
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
The condition of the country against theoccupation
Useful and Harmful Societies, The arrival of
Mustafa Kemal to Samsun.
3
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele,
Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas
Kongreleri.Amasya Görüşmeleri, Sivas
Komutanlar Toplantısı, Temsil
Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı
Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali
M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya
Circular, Erzurum and Sivas Congresses.
Amasya and Sivas Meeting, the Board of
Representation to arrive in Ankara, The acceptance
of National Pact.
4
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları,
Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri
ve Sonuçları.Türk- Sovyet İlişkileri,
Doğu Cephesi, Moskova ve Kars
Antlaşmaları
The opening of National Assembly , internal
revolts, their causes and consequences.
Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the
Treaties of Moscow and Kars
5
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı
ve Gümrü Antlaşması. Güney CephesiAnkara İtilafnamesi,Batı Cephesi- I.
İnönü, Londra Konferansı, II. İnönü,
Eskişehir- Kütahya Savaşları.
The opening of National Assembly , internal
revolts, their causes and consequences.
Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the
Treaties of Moscow and Kars
6
Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz,
Mudanya Mütarekesi.
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri
The Treaty of Lausanne
Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan
Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.
7
Lozan Antlaşması Kararları ve Bu
Kararların Misak-ı Milli Açısından
Değerlendirilmesi.Atatürk Dönemi-Çok
Partili Hayata Geçiş (Cumhuriyet Halk
Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası, Serbest Cumhuriyet
Fırkası)lanı, Halifeliğin Kaldırılması)
Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty
and evoluation of its decisions according to
National PactAtatürk Period-Multi-Party System in
Transition (Republican People's Party, the
Progressive Republican Party, the Free
Republican Party), abolition of the Caliphate)
8
ARA SINAV
MIDTERM
9
Türk İnkılabına Karşı Tepkiler (Şeyh
Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, II.
Dönem İstiklal Mahkemelerinin
Kurulması, İzmir Suikasti, Menemen
Turkish Revolution Counter Revolution (Sheikh
Said Rebellion, Delivery of Calm Act II. Period
Establishment of the Independence Tribunals,
Izmir assassination, Menemen Event)
Olayı)Türkiye'de Anayasal Hareketler
(1876 Anayasası, 1921 Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1961
Anayasası, 1982 Anayasası)
Constitutional Movements in Turkey (1876
Constitution, the 1921 Law of Fundamental
Organization, the 1924 Constitution, the 1961
Constitution, the 1982 Constitution)
10
Yeni Türk Devlet'nin Oluşumu, Siyasal
Alanda İnkılaplar, (Saltanatın
Kaldırılıması, Cumhuriyetin İlanı,
Hilafetin Kaldırılması) Hukuk Alanında
İnkılap Hareketleri, Eğitim ve Kültür
Alanında İnkılap Hareketleri (Tevhid-i
Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Türk
Tarih ve Türk Dil Kurumları
The new Turkish State Formation , Political
Reforms, (Proclamation of the Republic,
Abolition of the Caliphate)Revolutionary
Movements in the Field of Law, Education and
Culture Revolutionary Movements (Law
on Unification of Education, Letter
revolution,Turkish History and Turkish Language
Institutions
11
Toplumsal Alanda İnkılap Hareketleri
(Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması,
Şapka İnkılabı, Soyadı Kanunu, Kadın
Hakları, Uluslar arası Ölçü ve
Rakamların Kabulü), Ekonomik Alanda
İnkılap Hareketleri.
Atatürk Dönemi Türk Dış
Politikası1923-1932 Dönemi (Türkİngiliz İlişkileri ve Musul Meselesi,
Türk-Yunan İlişkileri, Türk-İtalyan
İlişkileri, Türk-Fransız İlişkileri, İslam
Ülkeleriyle İlişkiler,Milletler Cemiyeti,
Balkan Antantı, Sadabad Paktı)
Revolutionary Movements in the social field
(dervish lodges and retreats Off, Hats revolution,
theSurname Law, Women's Rights, the
International Measurement and Adoption of the
figures), Revolutionary Movements Economic
Area.Revolutionary Movements in the social field
(dervish lodges and retreats Off, Hats revolution,
the Surname Law, Women's Rights, the
International Measurement and Adoption of the
figures), Revolutionary Movements Economic
Area.
12
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
1932-1938 Dönemi (Türk-Sovyet
İlişkileri, Türk-İtalyan İlişkileri, TürkAlman İlişkileri, Türk-İngiliz İlişkileri,
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, TürkFransız İlişkileri ve Hatay Meselesi)
Atatürk Dönemi Sonrası Türkiye -İnönü
Dönemi Türkiye'sinin İç ve Dış
Politikası, II. Dünya Savaşı
Revolutionary Movements in the social field
(dervish lodges and retreats Off, Hats revolution,
theSurname Law, Women's Rights, the
International Measurement and Adoption of the
figures), Revolutionary Movements Economic
Area.Revolutionary Movements in the social field
(dervish lodges and retreats Off, Hats revolution,
the Surname Law, Women's Rights, the
International Measurement and Adoption of the
figures), Revolutionary Movements Economic
Area.
13
Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabının
Dayandığı Bütünleyici İlkeler (Milli
Bağımsızlık, Milli Hakimiyet, Milli
Birlik), Cumhuriyetçilik ve
Milliyetçilik.Halkçılık, Devletçilik
Principles of Atatürk, the Turkish revolution on the
complementary principles (National Independence,
Sovereignty, National Union), Republicanism and
Nationalism.
Populism, statism.
14
Laiklik, İnkılapçılık
Dönemin Değerlendirilmesi, Konularla
ilgili Belgesel Gösterimi
Secularism, the Reformist
Evaluation of the period, with related topics
Documentary Screening
Ders Öğrenme Çıktıları
Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin temel
Explain Principles of Atatürk and main concepts
kavramları açıklar
related to Revolution history.
Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını açıklar.
Explain the concepts of Reform/Revolution.
Describe the concept of National Forces.
Explain the concepts of Republic/Democracy.
İdeoloji kavramlarını tanır.
Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk Devleti'nin
kuruluş sürecindeki önemli noktaları
açıklayabilecektir
Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki
gelişmeleri açıklar.
I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
Recognize the concept of Ideology.
Explain the main points of the period related to
Turkish War of Independence and foundation of the
Turkish State.
Explain the developments at Ottoman Empire before
Turkish Revolution.
Describe the World War I and its results.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Girişimcilik
İngilizce / English
Critical Thinking, Creativity and Entrepreneurship
Dersin Kodu
Course Code
ISL 202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Eleştirel düşünme ve yorumlama yaklaşımlarını sunmak ve bu
yaklaşımları, yaratıcılık ile yenilikçiliği, girişimciliği güçlendirmek
amacıyla uygulamaktır.
The aim of this program is to provide the students with the approaches
for critical thinking and commenting, and skills to apply these
approaches to enforce creativeness and innovation in order to foster
entrepreneurship.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Giriş: yaratıcılık, yenilikçilik, bunların
problemleri çözmek için kullanılması ve
bu ikisini düşünme sürecinde
kullanmak, girişimcilik hakkında temel
kavramlar
Introduction: creativeness, innovation, their use to
solve problems and facilitating these two in
thinking process. Basic concepts about
entrepreneurship
2
Zihin haritalama ve yaratıcılık için
kullanımı
Mind mapping and its use for creativeness
3
Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki
ilişkiler
The relationships between creativeness and
innovation
4
Yaratıcılık ve yenilikçilik arasındaki
ilişkiler (devam)
The relationships between creativeness and
innovation (Continued)
5
Yaratıcılık ve yenilikçiliği etkileyen
çevresel değişkenler
The environmental variables that affect
creativeness and innovation
6
Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü: The human side of creativeness and innovation:
kültür ve etkileri
culture and its effects
7
Yaratıcılık ve yenilikçiliğin insani yüzü:
The human side of creativeness and innovation:
karar vericinin psikolojisi ve bunun
psychology of the decision-maker and its effects
etkileri
8
Gruplarda yaratıcılık ve yenilikçilik
Creativeness and innovation in groups
9
Quiz 1
Quiz 1
10
Örgütlerde yaratıcılık ve yenilikçilik
Creativeness and innovation in organizations
11
Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri
Innovative entrepreneurship and its characteristics
12
Yenilikçi girişimcilik ve özellikleri
Innovative entrepreneurship and its characteristics
13
Yaratıcılık ve yenilikçilikte etik ve
girişimcilikle olan ilişkisi
Ethics in creativeness and innovation, and its
relationship with entrepreneurship.
14
Quiz 2
Quiz 2
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Eğitimde Drama
İngilizce / English
Drama İn Education
CGE 216
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
4
2/4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Grup çalışmaları aracılığıyla yapılan doğaçlamalarla içsel bir durum, tasarım
veya düşüncenin eyleme dönüştürülmesine yönelik bilgi ve becerilerin
kazandırılmasıdır.
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills to
transform an internal situation, design or thought into an action with the
improvisations realized through group works.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Eğitimde dramanın tanımları, drama ve tiyatro Basic concepts about drama, differences between drama and
arasındaki farklar, içerik ve tanışma çalışmaları. theatre.
2
Psikodrama, yaratıcı drama, drama-oyun ve Psychodrama, creative drama, drama-play and drama in
eğitsel dramanın tanımı ve içeriği, eğitimde education. Planning the creative drama process in education yaratıcı dramanın planlanması, örnek uygulama. Practice
3
Çocuklarla drama uygulamalarının tarihsel
Historical development of drama. Historical development of
gelişimi, Türkiye’de dramanın tarihsel gelişimi,
drama in Turkey - Practive
örnek uygulama.
4
Eğitimde dramanın(Yaratıcı drama) uygulama
aşamaları, dramanın yapılandırılması, örnek Application steps of creative drama - Practice
uygulama.
5
Eğitimde drama(Yaratıcı drama) 'nın yaş
gruplarına ve uygulama alanlarına göre Classification of creative drama according to age and
sınıflandırılması, dramanın bileşenleri, örnek developmental stages. Componants of drama - Practice
uygulama.
6
Eğitimde
drama
öğretmenin
nitelikleri, Characteristics of drama teachers. Possible problems a
öğretmenin karşılaşabileceği sorunlar, öğrenme teacher encounters in drama process. Drama as a teaching and
öğretme yöntemi olarak drama, örnek uygulama. learning method - Practice
7
Eğitimde dramanın çocuk gelişimi bölümünde
kullanma olanakları, eğitimde dramanın çocuğun Relationship of drama with child development discipline.
gelişim alanlarına(sosyal-duygusal, özbakım, Effects of drama on childrens developmental areas - Practice
psikomotor,dil) etkisi, örnek uygulama.
8
Dramada kullanılan teknikler ( Sesin kullanımı,
doğaçlama, rol oynama, duvardaki rol, kostüm,
Techniques: voice usage, improvisation, role play, role on the
günlük-mektup-hatıra defteri, rol içinde yazma,
wall, costume, letter, photo frame, drama with small goups,
fotoğraf karesi, küçük grupla drama, ritüel, geri
rituel, flashback - flashforwards, teacher in role - Practice
gidiş-ileri kayış, lider/ öğretmen rolde)
,uygulama örneği.
9
Dramada kullanılan teknikler (Toplantı,toplu
çizim, oyun, tamamlanmamış materyal, harita- Techniques: meeting, public drawing, play, incomplete
şema çizimi, simülasyon, telefon görüşmesi, material, mantle of the expert, tableaux, simulation, telephone
uzman görüşü, görüşme-sorgu, tüm grupla call, interview, whole group drama - Practice
drama, röportaj), uygulama örneği.
10
Dramada kullanılan teknikler ( rol değiştirme,
yeniden canlandırma, manşet hazırlama, Techniques: marking the moment, narration, thought
hazırlanmış roller, sözsüz oyun, anı vurgulama, tracking, speech directions, dramatisation, role cards gerçek an, anlatı, düşünce izleme, bu yol-şu yol, Practice
dramatizasyon, rol kartları), uygulama örneği.
11
Drama uygulamaları (öğrenci uygulamaları)
Practice ( students)
Practice ( students)
12
Drama uygulamaları (öğrenci uygulamaları)
Practice ( students)
13
Drama uygulamaları (öğrenci uygulamaları)
Practice ( students)
14
Drama uygulamaları (öğrenci uygulamaları)
Ders Öğrenme Çıktıları
Eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma
aşamalarını ifade eder.
Students can define the structure of drama in
education
Eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama
alanlarına göre nasıl sınıflandırıldığını açıklar.
Students can classify drama in education
according to age groups and application areas
Eğitsel dramanın değerlendirilmesini ifade eder.
Students can evaluate applications of drama in
education
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İngilizce / English
Pediatrics
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
CGE208
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Can
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Aile merkezli bakım ve bütüncül sağlık bakım felsefesi doğrultusunda; çocuk,
aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili
bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills related
to the protection, development and sustainability of the child, family and
community health in the direction of the family- centered care and the
integrated healthcare philosophy.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çocuğun önemini açıklar.
Express the importance of the child.
Çocuk haklarını ifade eder.
Express the child rights.
Sağlam/hasta çocuk ve aile ile iletişimin
önemini tanımlar.
Express the child rights.
Çocukluk yaşlarında sık görülen hastalıkları
tanımlar.
Büyüme ve gelişmeyi yorumlar.
Define the importance of healthy/sick child and
communication with the family.
Beslenmeyi yorumlar.
Define the frequently encountered illnesses in
childhood
Interpret the growth and development.
Çocuk/aileye eğitim programı taslağı hazırlar.
Interpret the nutrition.
Çocuk/ailenin bakım gereksinimlerini saptar.
Interpret the nutrition
Çocuk gelişiminin rollerini gerçekleştirir.
Sketch educational programs for the
child/family.
Çocuk/aile ile iletişim kurar.
Determine the health care needs of
child/family.
Çocuk/aile ile işbirliği yapar.
Realize the roles of child development.
Kurum üyeleri ile işbirliği yapar.
Communicate with the child/family.
Çocuğun erişkinden farklı olduğu
değerlendirmesinde bulunur.
Direct the families and the child to the social
support systems which they can benefit.
Cooperate with the institution members.
Evaluate that child is different from the adult.
Accept that every child is a unique individual.
Assert that gaining knowledge on the
characteristics of childhood period is the most
important condition in approaching to the
children.
Evaluate the child health with the future of the
societies.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
Status of child health
1
Çocuk sağlığının durumu
2
Çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali
3
Büyüme ve gelişme
Growth and development
4
Büyüme ve gelişme
Growth and development
5
Yenidoğan
Newborn
6
Çocukluk yaşlarında beslenme
7
Beslenmenin
bozuklukları
8
Hijyen, uyku, oyun, çocukla iletişim
9
Common Childhood Accidents, Approach to the sick child
Çocukluk yaşlarında sık görülen kazalar, hasta
and his/her family
çocuk ve ailesine Yaklaşım
Child rights, child abuse and neglect
Childhood nutrition
10
11
12
13
değerlendirilmesi,
beslenme Evaluation of nutrition, nutritional disorders
Hygiene, sleep, game, communication with child
Acute diarrhea and dehydration, acute respiratory tract
Akut ishal ve dehidratasyon, akut solunum yolu infections
enfeksiyonları
Frequently encountered problems related to systems in
Çocukluk
yaşlarında
sistemlerle
ilgili childhood (respiratory, heart and circulatory, digestive,
(solunum,kalp ve dolaşım, sindirim, sinir, kas nervous, musculoskeletal, genitourinary, endocrine,
iskelet, genito üriner, endokrin, hematoloji, hematology, oncology)
onkoloji) sık görülen sorunlar
Frequently encountered problems related to systems in
Çocukluk yaşlarında sistemlerle ilgili (solunum, childhood (respiratory, heart and circulatory, digestive,
kalp ve dolaşım, sindirim, sinir, kas iskelet, nervous, musculoskeletal, genitourinary, endocrine,
genito üriner, endokrin, hematoloji, onkoloji) sık hematology, oncology)
görülen sorunlar
Frequently encountered problems related to systems in
Çocukluk yaşlarında sistemlerle ilgili (solunum, childhood (respiratory, heart and circulatory, digestive,
kalp ve dolaşım, sindirim, sinir, kas iskelet, nervous, musculoskeletal, genitourinary, endocrine,
genito üriner, endokrin, hematoloji, onkoloji) sık hematology, oncology)
görülen sorunlar
Evaluation of child health
14
Çocuk sağlığının değerlendirilmesi
Ders
Türkçe /Turkish
in Adı
Course Title
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Çocuk Edebiyatı
Children's Literature
CGE202
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Dersin amacı, çocukların yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun
edebiyat ürünlerinin tanınması, kullanılması, hazırlanması ve
değerlendirilmesine
yönelik bilgi
ve
beceri
kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills for
identifying, using, preparing and evaluating the literature works which are
appropriate to the children's age groups and development characteristics.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
Çocuk edebiyatının tanımı, amacı, önemi, Definition, aim, importance and scope of children's literature,
kapsamı, dünyada gelişimi ve tarihçesi
its development and history in the world
2
Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi
3
Okul öncesi dönemde çocuk- kitap ilişkisi, 0- 3 Relation between child and book in the pre- school period,
ve 3- 7 yaşa göre çocuk kitaplarının özellikleri
characteristics of children's books for ages 0- 3 and 3- 7
4
Çocuk kitaplarında bulunması gereken temel ve Fundamental and formal characteristics required to be
biçimsel özellikler
available in the children's literature
5
Resimlendirilme, içerik özellikleri
Illustration and concept characteristics
6
Kitapların çocuğun gelişimindeki yeri
Place of the books on the child's development
7
Okul öncesi çocuk kitaplarının türleri
Types of books for pre- school children
8
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri
Descriptions and kinds of children's literature
9
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri - Ara sınav
Types and characteristics of children's literature - Midterm
exam
10
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri
Types and characteristics of children's literature
11
Çocuk edebiyatı türleri ve özellikleri
Types and characteristics of children's literature
12
Okul öncesi eğitimde Türkçe dil etkinlikleri ve Turkish language activities in the preschool education and
bu etkinliklerin planlanıp uygulanmasında dikkat fundamental principles to be considered in planning and
edilecek temel ilkeler
implementation of these activities
13
Türkçe dil etkinliklerinde kullanılacak araç- Characteristics of tools- equipments to be used in the Turkish
gereç özellikleri
language activities
14
Çocuk edebiyatı ve drama ilişkisi, çocuk Relation between children's literature
edebiyatında dramatizasyon
dramatization in children's literature
Development of children's literature in Turkey
and
drama,
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Okul Öncesi Dönemde Matematik ve Fen Eğitimi
İngilizce / English
Math and Science Education at Early Childhood
Dersin Kodu
Course Code
CGE204
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okul
öncesi dönemde fen eğitiminin önemini kavratmak, fen eğitiminde
kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini kazandırmak, öğrencilere okul öncesi
dönem çocuklarına uygun fen etkinlikleri planlama ve uygulama becerisi
kazandırmak, fen eğitimine uygun materyal hazırlama ve kullanma becerisi
kazandırmak,
okul
öncesi
dönemdeki
matematiksel
kavramları
açıklayabilmelerini sağlamak, matematik eğitimi için uygun sınıf düzenlemesi
yapabilme becerisi kazandırmak, matematik etkinliklerinde kullanılacak
materyalleri geliştirme ve kullanma becerisi kazandırmak, matematik
etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırmak, özel
eğitim gerektiren çocuklar için matematik etkinlikleri planlama ve uygulama
becerisi kazandırmak
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
gain the importance of preschool science and math education, gain the ability of
using appropriate teaching methods and techniques in science and math
education, gain the ability to plan and apply acitivites, gain the ability to develop
materials, make students define preschool numeric concepts, make students
prepare the appropriate environmental changes, gain the ability to develop
proper math and science activities fpr children with special educational needs
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Okul öncesi eğitimde fen ve matematiğin yeri ve önemi Okul
Importance of science and math in preshool education. Preschool science
öncesi dönemde fen çalışmaları Okul öncesi dönemde fen
activities. Effects of science activities on early childhood development.
çalışmalarının çocukların gelişimlerine etkileri
2
Fen ve doğa etkinliklerinin türleri Fen ve doğa etkinliklerinde Types of science and nature activities. Important points in science and nature
dikkat edilmesi gereken özellikler
activities.
3
Fen ve doğa programının hedefleri Fen ve doğa etkinliklerinde
Goals of science and nature program. Methods used in science and nature
kullanılan yöntemler ( gözleme dayalı etkinlikler, deneye dayalı
activities ( observational activities, empirical activities)
etkinlikler)
4
Fen ve doğa etkinliklerinde kavram öğretiminde kullanılan
Methods, techniques and strategies used in concept teaching: *experiments and
strateji, yöntem ve teknikler: -fen eğitiminde deney ve deney
types of experiments, hands on models, drama in science education, play in
türleri -fen eğitiminde el yapımı (hands on) modeller -fen
science education
eğitiminde drama -fen eğitiminde oyun
5
-fen eğitiminde analoji -fen eğitiminde işbirlikçi öğrenme -fen
analogies, colloborative learning, travel & observation, project approach in
eğitiminde gezi ve gözlem Fen ve doğa eğitiminde proje
science education, corner of science and nature
yaklaşımı Okul öncesi eğitim kurumlarında fen-doğa köşesi
6
-fen eğitiminde bilgisayar destekli eğitim Fen öğretiminde
computer-aided education, material development, planning and evaluating
materyal geliştirme Fen ve doğa etkinliklerinin planlanması ve
science and nature activities
değerlendirilmesi
7
Okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri Okul öncesi
Preschool math acitivities. Effects of math activities on early childhood
dönemde matematik çalışmalarının çocukların gelişimlerine
development. Mathematical events and concepts around children.
etkileri Çocuğun çevresindeki matematiksel olay ve kavramlar
8
Okul öncesi eğitim programlarında matematik etkinliklerinin
amaçları Matematik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken Goals of preschool mathematics program. Importants points in math activities.
özellikler
9
Matematik etkinliklerinde kullanılan kavramlar Okul öncesi
dönemde matematiksel kavramların gelişimi -sayı ve sayma ile
ilgili kavramlar: miktar algısı, sözel sayma, sayı sözcüğü ile
nesneyi eşleme şeklinde sayma, sayıları büyüklüklerine göre
karşılaştırma, bir önceki/sonraki sayıyı söyleme, saymadan bir
kümenin çokluğunu söyleme, sıra sayısını söyleme,
toplama/çıkarma işlemleri, matematiğin temel sembolleri
Concepts used in math acitivites. Development of mathematical concepts:
concepts about numbers, perception of amount, verbal counting, pairing,
number comparison, previous and next number, ordinal numbers, addition and
subtraction activities, basic symbols oh mathematics
10
Matematik becerilerinin gelişimi Örüntüleme Sınıflama Seri
Development of numeric skills: patterns, classification, grading, numeric
oluşturma Sayısal ilişkiler -Değişmezlik (korunum) -Ölçmeyle
relations, principle of conservation, development of concepts about measuring
ilgili kavramların gelişimi (alan, hacim, uzunluk, ağırlık,
(area, volume, length, weight, time), geometric shapes
zaman) -Geometrik şekiller
11
Problem çözme becerilerinin gelişimi Problem çözme becerisini
development of problem solving skills, activities supporting problem solving,
destekleyecek etkinlik örnekleri Matematik eğitiminde
material development in math education
materyal geliştirme
12
Okul öncesi eğitimde matematik etkinliklerinin planlanması ve
değerlendirilmesi Matematik etkinlikleri ile ilgili kavramların
kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikler: -hikaye ve
masallar, şarkı ve parmak oyunları -drama -analoji -deney bilgisayar destekli eğitim -sanat etkinlikleri -oyun -gezi ve
gözlem -okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
13
Özel eğitim gerektiren çocuklar için matematik etkinliklerinin
planning math activities for children with special educational needs, important
planlanması ÖZel eğitim gerektiren çocuklarda matematik
point in math teaching in special education
eğitiminde dikkat edilmesi gereken özellikler
14
Normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimli
planning math activities for normally developing children and children with
çocuklar için fen-doğa ve matematik etkinlikleri planlama
special educational needs
planning and evaluating preschool math activities, Methods, techniques and
strategies used in concept teaching: stories and fairy tales, songs, finger games,
drama, analogy, experiment, computer-aided education, art activities, games,
travel and observation, preparation for reading and writing
Ders Öğrenme Çıktıları
Erken çocukluk döneminde fen, doğa ve matematik
Students can define the importance of science, nature and
eğitimin önemini ifade eder.
math education at early childhood
Fen ve doğa eğitiminde çeşitli yöntem ve teknikleri
Students can use appropriate methods and techniques in
kullanır.
science and nature education
Fen eğitiminde yaş ve gelişimsel özelliklere uygun
Students can develop age-appropriate materials in science
materyal geliştirir.
education
Fen doğa etkinlikleri planlar.
Students can plan science and nature activities
Fen ve doğa etkinliklerini değerlendirir.
Students can evaluate science and nature activities
Okul öncesi dönemde matematik etkinliklerinin amaçlarını
Students can define the goals of preschool math activities
ifade eder.
Students can define the development of numeric skills
Okul öncesinde matematik becerilerinin gelişimini açıklar.
Students can plan activities supporting problem solving
Problem çözme becerisini destekleyecek etkinlik planlar.
Students can plan math activities for normally developing
Erken çocukluk dönemindeki normal gelişim gösteren
children at early childhood
çocuklar için matematik etkinlikleri planlar.
Students can plan math activities for children with special
Özel eğitim gerektiren çocuklar için matematik etkinlikleri
educational needs
planlar.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Özel Eğitime Giriş
İngilizce / English
Introduction to Special Education
Dersin Kodu
Course Code
CGE206
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Didem Yücel
Özel eğitimin temel ilkelerinin öğretilmesi, öğrencilerin özel gereksinimli
bireyler hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak, özel gereksinimliliğine neden
olan etmenler hakkında bilgilendirmek, farklı tanı grupları hakkında tanıtıcı
bilgiler vermek, özel eğitim alanında uygulanması gereken gelişim destek
programları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is, to teach the basic principles of special education, to
advance the students knowledge about individuals with special needs, to inform
students about the factors causing disability, to inform students about the
different diagnostic groups, to inform students about the developmental support
programs which should be applied in the field of special education.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Özel eğitimde temel kavramlar
2
Özel eğitime tarihsel bakış Günümüzde Özel Fundamentals of Special Education . Historical Perspective :
eğitimin dünyada ve Türkiye'de durumu
Turkey and the world
3
Özel eğitimin amaç ve ilkeleri
4
Özel gereksinimli çocuklar için gelişim destek Development Support Programs for Children with Special
programlarının tanıtımı
Needs
5
Gelişimi risk altında olan çocuklar
Development of Children Who are at Risk
6
Özel gereksinimli çocukların aileleri
Families of Children with Special Needs
7
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar
Children with Mental Retardation
8
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
Children with Pervasive Developmental Disorders
9
Yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklar
Children with Pervasive Developmental Disorders
10
İletişim bozukluğu olan çocuklar
Children with Communication Disorders
11
İşitme engelli çocuklar
Hearing Impaired Children
12
Görme engelli çocuklar
Children with visual impairments
13
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar
Children with Learning Disabilities
14
Basic Terms about special education
Goals and Principles of Special Education
Üstün yetenekli çocuklar
Gifted Children
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Özel eğitim ile ilgili temel kavramları ve özel eğitimin
önemini ifade eder.
Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için bireyselleştirilmiş
eğitim programının özelliklerini ifade eder.
Özel eğitim gereksinimi olan çocukların özelliklerini, tanı ve
değerlendirme süreçlerini, yaygınlık oranları ve öğrenme
özelliklerini ifade eder.
1
2
3
Students can define the importance and basic concepts of
special education
Students can define the characteristics of individualized
teaching program
Students gain the knowledge of characteristics, evaluation
processes and prevalence rates of children with special
educational needs
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri
İngilizce / English
Mainstreaming and Special Education Support Services
Dersin Kodu
Course Code
CGE210
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Yrd.Doç.Dr.Didem Yücel
Bu dersi alan öğrenciler , genel eğitim sınıflarına devam eden ancak özel eğitime
gereksinim duyan öğrencilerin öğrenme özelliklerini kavrayabilecekler, okulu
kaynaştırma eğitimine hazırlama stratejilerini ve etkin eğitim için kullanılması
gereken öğretim yöntemlerini tanımlayabilecekler ve uygulama örnekleri
geliştirebileceklerdir.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge about basic concepts and terms of integration education;
gain the knowledge of historical development of integration education in Turkey
and world; gain the knowledge of learning characteristics of students who
participate integration education; gain tke knowledge about the methods used in
the control of problem behaviors during integration education
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM: a)kaynaştırma nedir
b) kaynaştırmanın ilkeleri c)Dünya'da kaynaştırmanın tarihçesi Integration education: definition of integration, principles of integration,
ve yasal düzenlemeler d)Türkiye'de kaynaştırmanın tarihçesi ve historical development of integration education, legal basis,
yasal düzenlemeler
2
KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM:e) Kaynaştırmada
başarıyı etkileyen etmenler: yöneticiler,öğretmenler, öğrenciler, factors affecting the success of integration: managers, teachers, family, content,
aileler, içerik, ortam, destek hizmetler f)Kaynaştırmanın olumlu environment, supportive services positive results of integration: tecahers,
sonuçları: öğrenciler için olumlu sonuçları, öğretmenler için students, family
olumlu sonuçları, anne-babalar için olumlu sonuçları
3
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ: a)zihin engelli çocuklar
Students: mentally retarded children, children with autism spectrum disorder
b)otizmli çocuklar
4
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ:c)görme engelli çocuklar
Students: children with visual impairments, hearing impaired children
d)işitme engelli çocuklar
5
KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ:e)öğrenme güçlüğü olan Students: children with learning disabilities, children with communication
çocuklar f)iletişim bozukluğu olan çocuklar
disorders
6
KAYNAŞTIRMA
ÖĞRENCİLERİ:g)duygusal-davranışsal
Students: children with behavioral problems
sorunları olan çocuklar
7
KAYNAŞTIRMADA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ:
A)Öğretim öncesi yapılacak düzenlemeler: içeriğin seçimi,
Organization of teaching process: before the instruction:selection of contents,
içeriğin analizi, amaçları belirleme, yöntemi seçme,
content analysis, objectives, method, materials, environment, rules and routines,
materyalleri düzenleme, ortamı düzenleme, uygulamaları
time
kontrol edecek sistemleri kurma, kuralları belirleme ve rutinleri
oluşturma, öğretim süresini belirleme
8
KAYNAŞTIRMADA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ:B)
Öğretim sırasında yapılacak düzenlemeler: kısa dönemli amacın
Organization of teaching process: during the instruction: short-term objectives,
açıklanması, öğrenmeye hazırlama, önceki bilgileri hatırlatma
previous informations, familiarizing with the content, improving the examples,
ve sunulacak içerikle ilgili ilişki kurma, öğretim yapma, öğretim
reinforcement
sırasında örnekleri çoğaltma genellemeye yer verme,
yoklamalar, tekrarlar, hataların düzeltilmesi, pekiştirme
9
KAYNAŞTIRMADA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ: C)
Öğretim sonu yapılacak düzenlemeler: değerlendirme, kalıcılık, At the end of the instruction: evaluation, permanence, generalization
genelleme
10
KAYNAŞTIRMADA ÖĞRETİMİN DÜZENLENMESİ: D)
Öğretim amaçlarının gerçekleşmediği durumlarda yapılacak
adaptation of objectives, changing teaching methods,
düzenlemeler: materyal ve/veya etkinliklerin uyarlanması,
öğretim yönteminin değiştirilmesi, amaçların uyarlanması
11
KAYNAŞTIRMADA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN
ÜSTESİNDEN GELME: A)Bağımsızlığı artırma: azalan
ipucuyla öğretimin kullanımı, etkinlik çizelgelerinin kullanımı problem behaviors:improving the independence and engrossment
B)Meşgul olmayı artırma: davranışa şekil verme, izler olmayan
pekiştirmenin kullanımı
12
13
14
KAYNAŞTIRMADA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN
ÜSTESİNDEN GELME: C)Sınıf içi iletişimi artırma: iletişimi
engelleyen öğretmen geri bildirimleri, ayırt edici uyaranların problem behaviors: improving classroom communication
kullanımı, iletişimi hızlandıran öğretmen dönütleri
KAYNAŞTIRMADA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN
ÜSTESİNDEN GELME: D)Problem davranışları azaltmada
pekiştireçlerin kullanımı: pekiştirecin geri çekilmesi (sönme), problem behaviors: reinforcement, symbol systems and contracts
tepkinin bedeli, dönüştürülebilir sembol sistemleri, kontratlar
KAYNAŞTIRMADA DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN
ÜSTESİNDEN GELME: E)Problem davranışları azaltmada
ayrımlı pekiştirmenin kullanımı: diğer davranışların ayrımlı
problem behaviors: differential reinforcement
pekiştirilemsi, düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi,
uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Kaynaştırma eğitimi ile ilgili terim ve kavramları tanımlar.
Türkiye'de ve dünyada kaynaştırmanın tarihsel gelişimini
kavrar.
Kaynaştırma eğitiminden önce, sırasında ve sonrasında
yapılması gerekenleri ifade eder.
Kaynaştırma öğrencilerinin öğrenme özelliklerini kavrar.
Kaynaştırma eğitimi sırasında problem davranışları kontrol
etmek için kullanılabilecek yöntemleri betimler.
1
2
3
4
5
Students can define basic concepts and terms about
integration education
Students gain the knowledge of historical development of
integration education in Turkey and world
Students can define what should be done before, during and
after integration education
Students gain the knowledge of learning characteristics of
students who participate integration education
Students can describe the methods used in the control of
problem behaviors during integration education
Dersin Adı
Course Title
Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık
Türkçe /Turkish
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Art and Creativity in Childhood
CGE214
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Yaratıcılığın insan ve toplum hayatındaki yerini, yaratıcılık ve zeka ilişkisini, çocuklarda yaratıcılığın
gelişimini kavratmak, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini desteklemek,
çocuklarda estetik algısının gelişimi ile grafik faaliyetlerin gelişimini kavratmak, sanat etkinliklerinde
kullanılan malzemeleri tanıtmak, eğitsel amaçlara uygun sanat faaliyetleri ve yaratıcı materyal
geliştirme becerisini kazandırmak
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge about the relationship between creativity and intelligence, deleopmental stages of
creativity, aesthetic perception, graphical activities and drawing, characteristics of childrens pictures,
and planning art activities
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Yaratıcılığın tanımı. Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum
Basic concepts about art and creativity. Importance of creative thinking
hayatındaki yeri ve önemi
2
Yaratıcılığa kuramsal yaklaşımlar
3
Yaratıcılık ve zeka ilişkisi. Yaratıcılığın gelişimi. Yaratıcılığın
gelişimini etkileyen toplumsal ve kültürel faktörler. Relationship between creativity and intelligence. Development of creativity.
Yaratıcılığın gelişimini etkileyen gelişimsel ve duygusal Social, emotional and cultural factors that affect the development of creativity.
faktörler
4
Yaratıcı çocuğun özellikleri. Yaratıcı problem çözme süreci. Characteristics of creative children. The role of education in developing
Beyin fırtınası
creativity.
5
Erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü
6
Öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini
Practice
7
Çocuklarda estetik algısının gelişimi
Development of aesthetic perception
8
Çocuklarda grafik faaliyetlerin gelişimi. Çocuk resminin
Development of graphical activities. Development of picture drawing
gelişim aşamaları
9
Çocuk resminin özellikleri. Çocuğun resim etkinliğinde anne- Characteristics of children's pictures. Parental and teacher approaches in art
baba ve eğitimci yaklaşımları.
activities. Assesment of children's pictures.
Theoretical approaches
10
Zeka, kişilik ve yakın çevre özelliklerine göre çocuk resminin
değerlendirilmesi
11
İlgi köşeleri. Okul öncesi sanat etkinliklerinde kullanılan
malzemeler (boyalar, baskı malzemeleri, hamur ve seramikler Types of materials and surfaces used in preschool art activities.
vb.)
12
Yaratıcı materyal geliştirme
13
Sanat faaliyetlerinin amaçları. Okul öncesi eğitim kurumlarında
Goals of preschool art activities. Planning, applying and assessing preschool art
eğitsel amaçlara uygun sanat etkinlikleri planlama,uygulama ve
activities.
değerlendirmede dikkat edilmesi gerekenler
14
1
2
3
4
5
6
Eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına
yönelik sanat etkinlikleri geliştirme
Planning preschool art activities
Ders Öğrenme Çıktıları
Students can explain the relationship between
Yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkiyi açıklar.
1
creativitity and intelligence
Çocuklarda yaratıcılığın gelişim sürecini açıklar.
2
Students can explain the development of creativity
Kendi yaratıcılığını keşfeder.
3
Explores his/her own creativity
Çocuklarda estetik algısının gelişimi ile grafik
Students can explain the development of aesthetic
faaliyetlerin gelişimini açıklar.
4
perception and graphical activities.
Sanat etkinliklerinde kullanılan malzemeleri ayırt
Students can recognize and use the materials needed
eder ve aktif olarak kullanır.
5
in preschool art activities.
Eğitsel amaçlara uygun sanat faaliyetler hazırlar ve
Students can plan art activities and develops creative
yaratıcı materyal geliştirebilir.
6
materials
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Gelişimsel Psikopatoloji
İngilizce / English
Developmental Psychopathology
Dersin Kodu
Course Code
CGE303
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Çocuk ve ergenlerde sıklıkla rastlanan ve gelişimsel psikopatoloji altında
incelenen uyum ve davranış problemlerine ilişkin bilgi vermek.
To teach the students to assess the behavior problems, diagnose
developmental psychopathologies, clarify if the problem behaviors is a
pathology or a developmental delay and have theoretical background for the
causes of developmental psychopathology.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Davranış problemleri
Behavior problems
2
Davranış problemleri
Behavior problems
3
Kaygı bozuklukları ve duygudurum
bozuklukları
Anxiety disorders and mood disorders
4
Kaygı bozuklukları ve duygudurum
bozuklukları
Anxiety disorders and mood disorders
5
Duygudurum bozuklukları
Mood disorders
6
Antisosyal davranışlar
Antisocial behaviors
7
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Attention deficit and hyperactivity disorder
8
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Attention deficit and hyperactivity disorder
9
Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis Enuresis & Encopresis
10
Dışa atım problemleri: Enürezis ve enkoprezis Enuresis & Encopresis
11
Otizm
Autism
12
Otizm
Autism
13
Yeme bozuklukları
Eating disorders
14
Yeme bozuklukları
Eating disorders
Ders Öğrenme Çıktıları
Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla
rastlanan ruh sağlığı ve uyum problemleri hakkında
bilgi sahibi olacak, bu problemlerin davranışsal
belirtlerini öğrenecek ve uygun değerlendirme ve
yönlendirmeleri yapabilecek teorik birikime sahip
olacaklardır.
At the end of the course students will be
able to assess the behavior problems,
diagnose developmental
psychopathologies, clarify if the problem
behaviors is a pathology or a developmental
delay and have theoretical background for
the causes of developmental
psychopathology.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Erken Çocukluk Eğitiminde Program Geliştirme
İngilizce / English
Currıculum Development In Early Chıldhood
Dersin Kodu
Course Code
CGE309
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı; öğrencinin program geliştirme ile ilgili kavramları
tanımlayabilmesini, program geliştirmenin öğelerini kavrayabilmesini ve öğretimin
planlanması ile ilgili ilkeleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
After completing this course students will be able to: define basic concepts of
curriculum development, explain components of curriculum development, apply
principles of planning instruction.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Erken Çocukluk Dönemi için program hazırlama
The principles of preparing early childhood program
ilkeleri
2
Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Educational Methods and Techniques
3
Eğitim Yöntem ve Teknikleri
Educational Methods and Techniques
4
Etkinlik tipleri, uygulama teknikleri
Activity and aplication type
5
Sınıf içi Uygulama
Classroom studies
6
Gelişim alanlarına yönelik amaç ve kazanım
Identify purpose and acquisition to developmental areas
belirleme
7
Sınıf içi uygulama
Classroom studies
8
Program Değerlendirme Süreci
Program Assessment process
9
Örnek durum- Grup çalışması
Case study- small grup study
10
Erken çocukluk döneminde sınıf ortamında çocuğu Assessment metods in classroom environment in early
değerlendirme yöntemleri
childhood
11
Gelişime uygun materyal geliştirme
Material development
12
Sınıf içi uygulama
Classroom studies
13
Sınıf içi uygulama
Classroom studies
14
Sınıf içi uygulama
Classroom studies
Ders Öğrenme Çıktıları
1. Bu dersin sonunda öğrenci, -eğitim programı
ilkeleri -Gelişim alanlarına yönelik amaçkazanım belirleme -Amaç kazanıma uygun
etkinlik planlama - Uygun teknikleri program
içerinde kullanma -Programı Değerlendirme Değerlendirme raporu yazma Konularında bilgi
sahibi olur.
1. At the end of the course students will learn - The
principle of preparing early childhood program Educational Methods and Techniques - Activity
and aplication type - Identify purpose and
acquisition to developmental areas - Program
Assessment process - Assessment metods in
classroom environment in early childhood
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocukluk Döneminde Müzik
İngilizce / English
Music at Early Childhood
Dersin Kodu
Course Code
CGE307
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okul öncesi eğitimde müzik eğitiminin önemini kavrama, erken çocuğun
müziksel gelişimini bilme, okul öncesi eğitimde müziğin kullanımına yönelik
ilkeleri bilme ve uygulama, Dünya’da okul öncesi eğitimde müziğin kullanımı
ile ilgili farklı yaklaşımları bilme.Çocuk şarkılarını yorumlayabilmek için müzik
yazısı bilgilerini kazanmalarını sağlama ve müzik aleti eşliğinde şarkı dağarcığı
geliştirme.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge abput musical activities, different techniques and materials
used in preschool music education
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
okul öncesi eğitimde müziğin yeri ve önemi.
2
Sesini doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme
Singing techniques, diaphragm
teknikleri,diyafram kavramı.
3
Okul öncesi eğitimde kullanılan müzik türleri.
Types of musics used in preschool activities. Musical notes.
Nota bilgisi.Doğadan toplanan materyalle ritm
Designing a rhythm instrument by natural materials
aleti oluşturma.
4
Okul öncesinde kullanılan çalgılar ve önemi.
Musical instruments used in preschool activities. Designing a
Ezgili ve ezgisiz ritim çalgıları. Artık materyalle
rhythm instrument by different materials
ritm aleti oluşturma.
5
Orff çalgılarından "Metalefon" ve "Ksilefonun"
Orff instruments
tanıtımı ve kullanımı.
6
Okul öncesi çocuğuna uygun şarkı dağarcığı Developing
geliştirme Çalgı ve solfej eğitimi.
Solmization
7
Okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan
teknikler (Orff öğretisi, yaratıcı drama, Dalcroz
v.b)
Techniques used in preschool education: Orff, Dalcrose,
creative drama
8
Okul öncesi müzik eğitiminde kullanılan
teknikler (Orff öğretisi, yaratıcı drama, Dalcroz
v.b)
Techniques used in preschool education: Orff, Dalcrose,
creative drama
9
Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve
Different types of music and musical instruments
çalgıların tanıtımı ve özellikleri.
10
Okul öncesi müzik eğitiminde performans
Performance activities in preschool music education
çalışmaları
11
Okul öncesi eğitimde müzik saatinin planlanması
Planning musical activities
ve uygulama örnekleri
12
Okul öncesi müzik etkinlikleri türleri ve dağarcık
Types of musical activities and developing repertoires
oluşturma
Çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre
çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.
Dictation and decipher activities
13
Çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre
çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.
Dictation and decipher activities
14
Importance of musical activities in preschool education
song
repertoires.
Instumental
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Okul öncesi eğitimde çocukların müziksel gelişimini
ifade eder.
Okul öncesi eğitimde müziğin kullanımına yönelik
ilkeleri açıklar ve uygular
Dünya’da okul öncesi eğitimde müziğin kullanımı
ile ilgili farklı yaklaşımları ifade eder.
Çocuk şarkılarını yorumlayabilmek için müzik
yazısını ayırt eder.
Müzik aleti eşliğinde şarkı dağarcığını geliştirir.
1
2
3
4
5
Students can describe musical development of
preschool aged children
Students can define and use the principles in
preschool music education
Students can explain different models in musical
training
Students can recognize musical notes
Students can develop a musical repertoire
training.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Gelişim İzleme ve Değerlendirme
İngilizce / English
Developmental Screening and Assessment
Dersin Kodu
Course Code
CGE315
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Okul öncesi dönem çocuklarını tüm gelişim alanlarında tanımalarını sağlamak,
0-6 yaş dönemindeki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil
gelişimleri ile özbakım becerilerini değerlendirme becerisi kazandırmak,
bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimi destekleme becerisi
kazandırmak
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
gain the ability of evaluating preschool childrens cognitive, social-emotioanl,
psychomotor, languge and self-help skills, gain the ability to support
development at infancy and early childhood
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimin
izlenmesi: Gelişimin izlenmesi , değerlendirilmesi
Developmental screening at infancy and early childhood:
ve
desteklenmesinde
gelişimi
kolaylaştıran
factors that support development & risk factors.
etmenler ve risk faktörleri Gelişimsel izleme ve
gelişimsel tarama arasındaki farklılıklar
2
Gelişimin izlenmesinde araç kullanımının önemi Importance of instrument usage in developmental screening.
Gelişimin izlenmesinde aileden alınan bilgilerin Importance of information received from family in
önemi
developmental screening.
3
Ülkemizde kullanılan gelişimsel değerlendirme Instruments used in developmental screening in Turkey:
araçları: Denver GTTT II AGTE GEÇDA BAYLEY Denver Developmental Screening Test II, AGTE, GECDA,
GİDR PORTAGE
BAYLEY, PORTAGE
4
0-6
yaş
çocuklarının
değerlendirilmesi
5
0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişim ve motor Evaluating physical and psychomotor skills of preschool
becerilerinin değerlendirilmesi
children
6
0-6
yaş
çocuklarının
değerlendirilmesi
7
0-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişiminin
Evaluating social-emotional skills of preschool children
değerlendirilmesi
8
0-6 yaş çocuklarının
değerlendirilmesi
9
Özel eğitime devam eden çocuklarda gelişimin Developmental screening in children with special educational
değerlendirilmesi
needs.
dil
bilişsel
özbakım
becerilerinin
Evaluating language skills of preschool children
becerilerinin
Evaluating cognitive skills of preschool children
becerilerinin
Evaluating self-hep skills of preschool children
10
Anamnez alma Okul kayıt formları Gözlem ve
gözleme dayalı rapor yazma Anekdot kayıtları Anamnesis, observation and anecdotal records, sociometry
Sosyometri uygulamaları
11
Türkiye'de bebeklik ve erken çocukluk gelişimini
Early childhood care and education programs in Turkey
destekleyen programlar
12
13
14
Gelişimsel değerlendirme uygulamaları ile
uygulama sonucunda elde edilen raporların
sunumu , vaka tartışmaları
Presentation of develomental records, case studies
Gelişimsel değerlendirme uygulamaları ile
uygulama sonucunda elde edilen raporların
sunumu , vaka tartışmaları
Presentation of develomental records, case studies
Gelişimsel değerlendirme uygulamaları ile
uygulama sonucunda elde edilen raporların
sunumu , vaka tartışmaları
Presentation of develomental records, case studies
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Gelişimle ilgili temel kavramları ve gelişim
ilkelerini açıklar.
Erken çocukluk döneminde yaş gruplarına ve
gelişim alanlarına uygun davranış özelliklerini
ifade eder.
Erken çocukluk dönemindeki çocukların
davranışlarının ölçülmesinde uygun yöntem ve
teknikleri kullanır.
1
2
3
At the and of this course, students can define
basic concepts and principles of development
Students can define developmental skills of all
areas at early childhood.
Students can use proper methods and
techniques in developmental asessment.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Cinsel Sağlık
İngilizce / English
Sexual Health
Dersin Kodu
Course Code
SBF303
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu derste öğrenciye; cinsel sağlığının korunması, geliştirilmesi,
cinsel/üreme hak ve sorumluluklarına yönelik farkındalık kazandırılması
amaçlanmıştır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course is aimed to gain awareness to students related to promote
sexual health and sexual/reproductive right and liability.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Cinsellik ve cinsel sağlık kavramı
Sexuality and concept of sexual health.
2
Cinsel haklar ve yasal boyutu
Sexuality rights and legal aspects.
3
Cinselliğin psikososyal boyutu
Psycho-sociological aspect of sexuality.
4
Cinselliğin anlamı (cinsel kimlik, cinsiyet rolleri Meaning of sexuality (identity of sexuality, gender and
ve aile)
family)
5
Yaşam evrelerine göre cinsel gelişim
Development of sexuality according to life periods.
6
Kadın ve erkek cinsel yapı ve fonksiyonları
Sexual structure and functions of male and female.
7
Kadın ve erkek cinsel yapı ve fonksiyonları
Sexual structure and functions of male and female.
8
Cinsel eylem fizyolojisi
Physiology of sexual intercourse.
9
Cinsel fonksiyon bozuklukları
Sexual disfunctions.
10
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve korunma
Sexually transmitted diseases and preventing methods.
önlemleri
11
Gebelikten korunma yöntemleri
Contraceptive methods.
12
Gençlerde sık görülen cinsel sağlık sorunları
Frequent sexual health problems in youth.
13
Cinsellik ve diğer norm dışı davranışlar
Sexuality and other anomalous behaviors.
14
Cinselliği etkileyen faktörler (medya, internet,
Factors to effect on sexuality (media, internet, religion,
din, kültür, aile, mitler vb)
culture, family etc.)
Ders Öğrenme Çıktıları
1. Kadının cinsel/üreme sağlığının korunması,
geliştirilmesine yönelik temel kavramları
tanımlar
2. Cinsel gelişim evrelerini bilerek, cinselliğin
fizyolojik ve psikososyal boyutunu tartışır
3. Cinsel ve üreme haklarını bilir
4. Cinsel ve üreme haklarının yasal ve etik
boyutlarını tartışır
5. Kadına yönelik toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı konusunda farkındalığa sahiptir
6. Güvenli cinsel yaşamın önemini açıklar
7. Cinselliği etkileyen faktörleri açıklar
1. Explain the basic concepts intended to
promote sexual/reproductive health of
women
2. Discuss physiologic and psychological
aspects of sexuality by to know sexual
development stage
3. Know sexual and reproductive rights
4. Discuss legal and ethical aspects of sexual
and reproductive rights
5. Aware gender discrimination intended to
woman
6. Explain importance of safer sexual life
7. Explain factors to effect on sexuality
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
İngilizce / English
Material Development
Dersin Kodu
Course Code
CGE317
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/5
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilerin, okul öncesi eğitimde materyal geliştirme süreçlerini, eğitsel materyallerin
çocuğun farklı gelişim alanlarına katkılarını, materyal tasarımını, özelliklerini, iki
boyutlu ve üç boyutlu öğretim materyalleri geliştirme yöntemlerini, eğitsel materyallerin
okul öncesi dönem çocuklarının yaratıcılığına katkılarını, sanat çalışmalarında
kullanılan materyallerin geliştirilmesini, teknolojik materyallerin kullanımını, artık
malzemeler ile yapılan materyalleri, farklı gelişimsel özelliklere sahip çocuklar için
materyal geliştirilmesini ve materyal değerlendirmenin genel ölçütlerini öğrenmesini
sağlamak.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge and skills about educational material development
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Material development process in preschool education.
Okul
öncesi
eğitimde
materyal
geliştirme
süreci
The importance of materials. Contributions of
Materyallerin önemi Eğitsel materyallerin çocuğun farklı
educational
materials
to
different
areas
of
gelişim alanlarına katkıları
development.
2
Materyal tasarımı: Tasarım süreci Biçimsel özellikler ( çizgi,
şekil, boyut, renk ) Kaynak malzemeler ( gelişim düzeyine Material design: design process, formal spesifications,
uygunluk,
sağlığa
uygunluk
kriterleri,
dayanıklılık, source materials
ergonomi)
3
Materyal tasarımı: Tasarım ilkeleri ( bütünlük, denge, oranMaterial design: principles of design. Features of
orantı, vurgu, yakınlık) Etkili materyallerin özellikleri
effective materials.
Materyal tasarımında dikkat edilmesi gereken ilkeler
4
Gelişim alanlarına göre eğitsel materyal geliştirme: Gelişim
özelliklerine göre eğitsel materyal geliştirme ölçütleri Eğitsel Developing educational
materyallerin öğretim sürecine katkıları Gelişim alanlarına developmental areas
göre eğitsel materyaller
5
Okul öncesi eğitim sürecinde kullanılan iki boyutlu öğretim
materyalleri: İki boyutlu öğretim materyallerinin türleri ve Two dimensional
özellikleri Görsel öğretim materyallerinin türleri ve education
özellikleri
6
Okul öncesi eğitim sürecinde kullanılan üç boyutlu öğretim
Three dimensional
materyalleri: Oyun materyalleri Kavram öğretiminde
education
kullanılan materyaller Kukla materyalleri
7
Okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli öğretim materyali
geliştirme: Okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımının
önemi Bilgisayar destekli öğretim materyallerinin özellikleri
Development of computer-aided teaching materials
Bilgisayar destekli öğretim materyallerinin okul öncesi
used in preschool education
eğitim sürecine katkıları Bilgisayar destekli öğretim
materyallerinin türleri: İçeriklerine göre materyal türleri
İşlevlerine göre materyal türleri
8
Eğitsel materyallerin okul öncesi dönem çocuklarının
yaratıcılığına
katkıları:
Yaratıcılığı
destekleyici
materyallerde olması gereken özellikler Yaratıcılığı
Contributions of educational materials to creativity
destekleyen oyun materyalleri Sanat çalışmalarında
kullanılan materyaller Basılı materyaller Teknolojik
materyaller Artık malzemeler ile yapılan materyaller
9
Eğitsel
materyallerin
değerlendirilmesi:
Materyal
değerlendirmenin genel ölçütleri Basılı materyallerin
değerlendirilmesi Sunum materyallerinin değerlendirilmesi
Evaluation of educational materials
İşitsel ve görsel materyallerin değerlendirilmesi Bilgisayar
destekli materyallerin değerlendirilmesi Gerçek eşya, nesne
ve modellerin değerlendirilmesi
10
materials
materials
materials
used
used
appropriate
in
preschool
in
preschool
Farklı gelişimsel özelliklere sahip çocuklar için materyal
geliştirme: Görme yetersizliği olan çocukların eğitim
sürecinde kullanılabilecek materyaller İşitme yetersizliği
olan
çocukların
eğitim
sürecinde
kullanılabilecek
materyaller Zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitim Developing educational materials appropriate for
sürecinde kullanılabilecek materyaller Dil ve konuşma children with special educational needs
bozuklukları
olan
çocukların
eğitim
sürecinde
kullanılabilecek materyaller Bedensel engeli olan çocukların
eğitim sürecinde kullanılabilecek materyaller
11
Görsel / işitsel materyal geliştirme uygulaması
Practice: Developing visual /auditory materials
12
3 boyutlu materyal geliştirme uygulaması
Practice: Developing three dimensional materials
13
Bilgisayar destekli materyal geliştirme uygulaması
Practice: Developing computer-aided materials
Uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi
Assessment of practical studies.
14
to
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Okul öncesi eğitimde materyal geliştirme süreçlerini
açıklar.
Eğitsel materyallerin çocuğun farklı gelişim
alanlarına katkılarını ifade eder .
Materyal tasarımının ilkelerini, özelliklerini ve
ilkelerini açıklar.
Gelişim alanlarına göre eğitsel materyaller
geliştirebilir.
Okul öncesi dönem çocuklarında yaratıcılığı
destekleyici materyallerde olması gereken özellikleri
açıklar.
Farklı gelişimsel özelliklere sahip çocuklar için
materyal geliştirebilir.
1
2
3
4
5
6
Students can describe material development
process
Students can explain the contributions of
materials to different developmental areas
Students can define the principles of material
development
Students can develop different materials
appropriate for different developmental areas
Students can describe the features of materials
which supports creativitiy
Students can develop materials for children with
special educational needs
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Anne ve Çocuk Beslenmesi
İngilizce / English
Mother and Child Nutrition
BSD 301
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
3/5
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
2
4
6
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Öğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme
dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve
özellikleri, ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenmeye ilişkin
sorunlar ve çözüm önerileri ve çocukluk çağı şişmanlığı konularında
bilgilendirmek.
The aim of this course is to provide students with knowledge regarding the
importance of mother and child nutrition, nutrition in the pregnancy and
lactation, importance and characteristics of breast milk in the newborn
nutrition, commercial formulas and characteristics, problems regarding the
complementary nutrition and solution suggestions and childhood adiposity.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme
Ödevler & Projeler
Yöntemi
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Assessment Criteria
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
Ders Öğrenme Çıktılar
1) Yenidoğanda anne sütünün ve tamamlayıcı
beslenmenin önemini açıklar.
2) Yenidoğan, okul öncesi, okul dönemi,
emzikli ve gebe kadının besin gereksinmelerini
belirler.
3) Çocuk beslenmesinde ve farklı durumlarda
beslenmede formulaların beslenme
tedavisindeki önemini ifade eder.
4) Bebeklikte ve çocuklukta farklı durumlara
özgü beslenmeyi örneklendirir.
5) Okul öncesi ve okul dönemine yönelik
günlük enerji ve besin ögesi ihtiyacını
ilişkilendirir.
6) Okul öncesi dönemde oluşan beslenmeye
bağlı sorunları ve çözümleri tayin eder.
1) Explain the importance of breast milk and
complementary nutrition in newborn.
2) Determine the nutrition requirements of
newborn, pre- school, school age, pregnant and
lactating women.
3) Express the importent of the formulas in the
nutrition treatment in the child nutrition and
nutrition in different situations.
4) Illustrate the nutrition regarding to the
different situations in infant and maternal.
5) Relate the need of daily energy and nutrition
element oriented for the pre- school and school
age.
6) Determine the nutrition dependent problems
and solutions during pre- school period.
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFT
A
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gebelik fizyolojisi, sorunları ve Pregnancy and fetal physiology, problems and
gebelikte beslenme gereksinimleri ve nutrition requirements
fetal Beslenme
2
Lohusa ve bebek fizyolojisi, sorunları,
Lactation physiology, its problems, requirements
lohusa
ve
bebek
beslenme
and baby nutrition
gereksinimleri
3
0- 1 yaş grubu (süt çocuğu) çocuk 0- 1 age group (infant) child nutrition and
beslenmesi ve gereksinimler
requirements
4
Anne sütünün önemi ve bakanlık Importance of the breast milk and the projects of
çalışmaları
the ministry
5
Tamamlayıcı
mamaları
6
Okul öncesi çocuğun beslenmesi
Pre- school children nutrition
7
Okul çağı ve adolesan beslenmesi
School- age and adolescent nutrition
8
Çocukluk ve adolesan çağı obezitesi ve
Childhood and adolescent obesity and nutrition
beslenmesi
9
Çocuk hastalıklarında beslenme
Nutrition in the child disorders
10
Çocuk hastalıklarında beslenme
Nutrition in the child disorders
11
Öğrenci vaka sunumları
Student case study presentations
12
Öğrenci vaka sunumları
Student case study presentations
13
Öğrenci vaka sunumları
Student case study presentations
14
Öğrenci vaka sunumları
Student case study presentations
beslenme
ve
bebek
Complementary nutrition and baby formulas
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Arastirma Yontemleri
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
SBF302
Ders (saat/hafta)
Lecture (hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu dersin amacı bilimsel bilgiyi almak, araştırma dizaynlarını öğrenmek, analiz
için kullanılacak yöntemlere karar vermektir.
The aim of this course is to enable the students to collect scientific information,
recognize research designs and decide on the technique which will be used for
analysis.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Araştırma yöntemleri giriş
Introduction to research techniques
2
Araştırmalarda etik kurallar
Ethical rules for researches
3
Literatür tarama ve inceleme
Searching for references and examining
4
Araştırma planlama
Planning a research
5
Araştırma yazım esasları
Principles of writing a research
6
Temel istatistiki kavramlar
Basic statistical principles
7
Ara sınav
Mid- term exam
8
Örnekleme
Sampling
9
Anket hazırlama
Preparing questionnaires
10
Anket hazırlama
Preparing questionnaires
11
Verilerin analize hazırlanması
Preparing the data for analysis
12
Analiz yöntemine karar verme
Deciding on the analysis technique
13
Örnek uygulamalar- final hazırlık
Examples- preparing for the finals
14
Final
Finals
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
1) Bilimsel araştırmalara yönelik yöntemleri tanır.
2)Bir araştırma yapabilmek için gerekli yolları
izler.
3) Araştırmanın niteliğine göre uygulanacak
analiz yöntemine karar verir.
4) Anket hazırlar.
5) Araştırmanın safhalarını planlar.
1) Search for new research methods.
2) Follow the necessary steps to do a research
6) Proje planlar.
7) Makale yazar.
8) Seçtiği konuda araştırma yapar.
9) Epidemiyolojik araştırmaları takip eder.
3) Decide on which analysis technique will be used
according to the research type.
4) Prepare questionnaires.
5) Recognize the techniques for scientific research.
Plan the stages of a research.
6) Plan a project.
7) Write articles.
8) Conduct a research in the topic they have chosen.
9) Follow epidemiological studies.
10) Proje ve araştırma sonuçlarını birey ve
kurumlarla uygun adapte eder.
10) Adapt the results of the research project to
individuals and the institutions.
11) Proje ve araştırma sonuçlarını birey ve
kurumlarla paylaşır.
11) Share research results of the project with the
individuals and institutions.
12) Proje ve araştırma makaleleri yayınlar.
12) Publish project and research articles.
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme
İngilizce / English
CGE302
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Indıvıdualızed Educatıon Programs
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
3/6
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim programlarının
hazırlanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
(BEP-BÖP)
to gain skill and knowledge about the preparation of Individualized
Educational Programs (IEP) on application level
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Bireyselleştirme ve bire-bir eğitim kavramları.
Early education services and realization of special need children
2
Eğitim programları
öğeleri.
Importance of Individualized Educational Program
3
2916 sayılı ÖEMÇ’lar Kanunu ve 573 Sayılı
K.H.K’nin
değerlendirme
süreçleri,
eğitim
Team-work for Individualized Education Program
programlarının
desenlenmesi
ve
bireylerin
kurumlara yerleştirilmesi
4
Yetersizlikten etkilenen bireyler için var olan eğitim
Special education and additional services
ortamları.
5
Ünite analizi.
6
Ölçüt bağımlı ölçü araçları.
7
Ölçüt bağımlı ölçü araçlarının bölümleri ve
özellikleri, ölçüt bağımlı ölçü araçları örnekleri.
8
Uzun dönemli amaçların ve kısa dönemli amaçların
Designating and writing long and short term aims
oluşturulması.
9
Giriş davranışlarının belirlenmesi ve öğretimsel
amaçların yazılması.
ve
eğitim
Determine the existing level of performance and writing
10
Davranışsal amaç yazımı.
11
Beceri analizi,
belirlenmesi
12
Kavram nedir ? Kavram türleri.
13
Kavram öğrenme ve öğretme.
14
programlarının
beceri
Writing of report
analizi
basamaklarının
skill analysis
Concept analysis
Öğrenme ortamlarının yapılandırılması.
Switch between programs
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında ekip
çalışmaları hakkında bilgi verir.
Özel gereksinimli çocukların performans düzeyini
belirler. Uzun ve kısa dönemli amaçlar yazar
Kavram ve beceri analizi yapar. Tüm hizmet
planı hazırlar.
1
2
3
Students give information about teamwork in
Individualized Educational Programs. Students
assess exceptional children.
Students determine existing performance level of
exceptional children.
Students write long and short term aims.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Çocuk
İngilizce / English
Childrens in Hospital and Health Care
Dersin Kodu
Course Code
CGE304
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören 0-18 yaş gurubu çocuklar ile
diğer sağlık kurulularına gelen çocukların hastane yaşantısına
hazırlanmaları, çocuk-aile-personel etkileşimi ile çocukların gelişim
alanlarını destekleyici uygulamalar hakkında bilgi vermek.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Adopting in patient and out patient children between 0-18 age group to
hospital life effects of children-family-staff realtions and backing up
applicaiton for children development.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Yaş gruplarına göre hastanede yatan çocuklar patient children in Hospital According to Age.
2
Diğer sağlık kuruluşlarına başvuran çocuklar
3
Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine
Effects of Illness and Lining to Hospital.
etkisi
4
Çocuk-aile-personel etkileşimi
5
Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları To Prepare Children to Hospital Life
6
Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları
7
Çocuklarda sağlıklı gelişme sorunları ve çocuk Problems about Health Development and Role of Pediatric
gelişimcinin rolü
Development
8
Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata To Prepare Children and Family to Diagnosis, Cure and
hazırlama
Operation
9
Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun
Games at Hospital and Other Organization
10
Hastane okulları
Hospital Shools
11
Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve
personel
Children in the terminal stage
12
Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve
personel
Children in the terminal stage
13
Hastanede yatan çocukların hakları
Patient Rights
14
Children Who Apply other Health Systems
Interaction between children-family and employee
Vaka çalışması
Education programme to prepare to Hospital
Case Study
Ders Öğrenme Çıktıları
1. Hastanede yatarak veya ayakta tedavi
gören ve diğer sağlık kuruluşlarına
başvuran 0-18 yaş çocukların gelişim
özellikleri, çocuk gelişimci olarak çocuk-aile
ve personele uygun yaklaşım ve hastanede
uygun gelişim destek programlarının
hazırlanması hakkında bilgi edinir.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama
İngilizce / English
Preschool Practice
Dersin Kodu
Course Code
CGE306
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
0
8
4
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Normal gelişim gösteren çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını
raporlaştırmanın, hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın
ve uygulamanın öğrenilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach assessment procedures of typically developing groups member, reporting
of assessment results and, composing and practicing of developmental supportive
programs to target groups.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
1
2
3
4
5
6
KONULAR
TOPICS
Gözlem
Observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi
Individual assessment of group members
Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi
Individual assessment of group members
7
Çalışılan grubun bireysel olarak değerlendirilmesi Individual assessment of group members
ve performans özeti yazımı
8
Hedef belirleme
Reporting of developmental performance / Determining long
term and short term goals
9
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek
programı hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support program
according to target group
10
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek
programı hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support program
according to target group
11
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek
programı hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support program
according to target group
12
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek
programı hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support program
according to target group
13
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek
programı hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support program
according to target group
14
Uygulanan
gelişimsel
etkiliğinin ve çalışılan
değerlendirilmesi
destek
programının
grubun performansının Assessment of effectiveness of developmental support program
and group performance
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
okul öncesi dönemdeki normal gelişim gösteren
çocukları bireysel olarak değerlendirir
formal ve informal değerlendirme araçlarından
elde ettikleri sonuçları raporlaştırır
hedef grubun gereksinimlerine göre gelişimi
destekleyici programlar oluşturmayı ve
uygulamayı öğrenir
gelişimsel olarak destekleyici programların
etkiliğini ve grup performansını değerlendirir
1
2
3
4
learn individual assessment of typically
developing children at preschool
learn reporting assessment results from formal
and informal assessment tools
learn composing and practicing of developmental
supportive program according to target groups
needs
learn the assessment of effectiveness of
developmental supportive program and group
performance
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama
İngilizce / English
Special Education Practice
CGE308
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
3/6
0
8
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4
5
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Özel gereksinimli çocukları bireysel olarak değerlendirmenin,
değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın, bireyselleştirilmiş öğretim
programı oluşturmanın ve uygulamanın öğrenilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach assessment procedures of children with special educational
needs, reporting of assessment results and, composing and practicing
of individualized instruction programs.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Gözlem
Observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Katılımlı Gözlem
Participatory observation
Bireysel değerlendirme
Individual assessment
Bireysel değerlendirme
Individual assessment
7
Ölçüt bağımlı test oluşturma ve uygulama
Composing practicing criterion reference test
8
Performans özeti yazımı
Performance summary
9
Uzun dönemli, kısa dönemli hedef ve öğretimsel
Determining long - short term goals and instructional goals
amaç belirleme
1
2
3
4
5
6
10
Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve
uygulama
Preparing and practicing Individualized instruction program
11
Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve
uygulama
Preparing and practicing Individualized instruction program
Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve
uygulama
Preparing and practicing Individualized instruction program
12
13
Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve
uygulama
Preparing and practicing Individualized instruction program
14
Bireyselleştirilmiş Öğretim programı hazırlama ve
uygulama
Preparing and practicing Individualized instruction program
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
özel gereksinimli çocukları bireysel olarak
değerlendirmeyi öğrenir
formal ve informal değerlendirme araçlarından
elde ettikleri sonuçları raporlaştırmayı öğrenir.
bireysel gereksinimlere göre bireyselleştirilmiş
öğretim programları oluşturmayı ve uygulamayı
öğrenir.
uzun-kısa dönemli hedef ve öğretimsel amaç
belirlemeyi öğrenir.
gelişimsel uygulanan programın etkiliğini ve özel
gereksinimli bireyin bireysel performansını
değerlendirmeyi öğrenir.
1
2
3
4
5
learn individual assessment of children with
special educational needs
learn reporting assessment results from formal
and informal assessment tools
learn composing and practicing of individualized
instruction programs in accordance with
individual needs.
learn determining long - short term goals and
instructional goals.
learn the assessment of effectiveness of program
and individual performance of children with
disabilities.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Children’s Rights and Juvenile Law
CGE318
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı Türkiye'de Çocuk Hakları ve çocuk hukuku ile ilgili bilgi
kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to gain knowledge about juvenile law, right of children
and juvenile justice system.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi ve
Importance and contents of juvenile law.
konusu
2
Çocuk Adalet Sistemi
Juvenile justice system
3
Çocuk Hakları Sözleşmesi
Convention on the Rights of Child
4
Birleşmiş Milletler Pekin ve Rivad Kuralları
United Nations Beijing Rules
5
Çocuk Koruma Kanunu
Child Protection Law
6
Çocukların ehliyetleri
Legal capacities of children
7
Çocuk Koruma Kanunu’ndaki koruyucu tedbirler
Protective measures in Child Protection Law
8
Türkiye’de çocuk yargılaması
Juvenile justice in Turkey
9
Suça sürüklenen çocukların hakları
Right of children forced into crime
10
Evlat edinme
Child adoption
11
Korunmaya muhtaç çocukların hakları
Rights of children in need of protection
12
Çocuk istismarı ve ihmali
Child abuse and neglect
13
Çocuğun istismar, ihmal ve şiddet suçlarına karşı
Child protection in criminal law
ceza hukukunda korunması
14
Çocuk işçiliği
Child labor
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Çocuk haklarının önemi ve konusunu açıklar.
Çocuk Adalet Sistemi'nin özelliklerini tanımlar.
Çocuğa yönelik koruyucu tedbirleri açıklar.
Dersin Adı
Course Title
1
2
3
Students can define importance and contents of
juvenile law
Students can explain the characteristics of
juvenile justice system
Students can define protective measures
Türkçe /Turkish
İşitme Engelli Çocukların Eğitimi
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Education of Children With Hearing Impairments
CGE310
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
İşitme yetersizliği olan çocukların özelliklerinin öğrenilmesi
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
the aim of this course is to gain knowledge about hearing impairments
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
İşitme yetersizliği olan çocukların Tanımlanması ve
Identification and Classification of hearing impaired children
Sınıflandırılması
2
İşitme yetersizliği olan çocukların özellikleri
Characteristics of hearing impaired children
3
Zihinsel gelişim özellikleri
Mental development
4
Dil gelişim özellikleri
Language development
5
Motor gelişim özellikleri
Motor development
6
Sosyal gelişim özellikleri
Social development
7
İşitme fizyolojisi
Physiology of hearing
8
Yenidoğan döneminde tanı
Diagnosis in the neonatal period
9
Yenidoğan tarama programları
Newborn screening program
10
Erken tanı
Early diagnosis
11
Tedavi süreci
The treatment process
12
İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
Improve the ability to communicate
13
Özel eğitim
Special education
14
İşitme engelli çocuk ve ailesi
Hearing impaired children and family
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
İşitme yetersizliğinin tanımı ve sınıflandırmasını
öğrenir
İşitme yetersizliği ile ilgili temel kavramların
farkına varırlar.
Müdahale yaklaşımlarını öğrenirler
1
2
3
Students know the basic concepts related to the
lack of hearing.
Students learn approaches
Students learn early intervention.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Dil ve Konuşma Bozuklukları
İngilizce / English
Speech and Language Disorders
Dersin Kodu
Course Code
CGE314
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Dil ve konuşma bozukluklarının özelliklerinin öğretilmesi
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach characteristics of language and speech disorders
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Dil ve Konuşma Bozukluklarının Tanımlanması ve
Definition and classification of language and speech disorders
Sınıflandırılması
2
Tıbbi Model
Medical approach
3
Psikodilbilimsel Model
Psycholinguistic approach
4
Ses bozuklukları
Sound disorders
5
Akıcılık bozuklukları
Fluency disorders
6
Artikülasyon Bozuklukları
Articulation disorders
7
Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Özellikleri
Developmental language disorders and their characteristics
8
Zihinsel yetersizlik ve dil bozukluğu
Mental retardation and language impairment
9
Özgül Dil Bozukluğu
Specific language impairment
Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Dil Bozukluğu
Pervasive developmental disorder and language disorders
Değerlendirme Yaklaşımları
Assessment Approaches
Değerlendirme Yaklaşımları
Assessment Approaches
10
11
12
13
Türkiye'de
yaygın
değerlendirme araçları
14
Müdahale Yaklaşımları
olarak
kullanılan
dil
Frequently used language assessment tools in Turkey
Intervention approaches
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Dil ve konuşma arasındaki ayrımı fark eder.
Dil ve konuşma bozukluklarının tanımı ve
sınıflandırmasını yapar.
Farklı dil bozukluklarının ayırt edici özelliklerinin
açıklar.
Tıbbi ve psikodilbilimsel yaklaşımlar arasındaki
farkları açıklar.
Dil bozukluklarında temel değerlendirme
yöntemlerini açıklar.
Doğal dil ölçümlerini kullanır.
1
2
3
4
5
6
Students become aware of differences between
speech and language
Students learn the definition and classification of
language and speech impairments
Students become aware of distinctive features of
different language impairments
Students learn the differences between medical
and psycholinguistic approaches
Students learn the basic language assessment
methods in language disorders
Students learn the use of spontaneous language
measures
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyu Bütünlemesi
İngilizce / English
Neurodevelopmental Disorders and Sensory Integration
Dersin Kodu
Course Code
CGE316
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3/6
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Farklı nörogelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik
bulgularını öğretmektir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Neurodevelopmental disorders of different etiology, epidemiology and clinical
findings related to their general information is taught.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Serebral paralizi etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi
ve klinik bulguları
Cerebral palsy ,etiology, epidemiology and clinical findings
1
2
Serebral paralizi etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi
ve klinik bulguları
Cerebral palsy ,etiology, epidemiology and clinical findings
3
Spina bifida etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve
klinik bulguları
Spina bfida, etiology, epidemiology and clinical findings
4
Spina bifida etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi ve
klinik bulguları
Spina bfida, etiology, epidemiology and clinical findings
5
Kas hastalıklarının etyolojisi patolojisi, epidemiyolojisi
ve klinik bulguları
Neuromusculer disorders, etiology, epidemiology and
clinical findings
6
Kas hastalıklarının etyolojisi patolojisi, epidemiyolojisi
ve klinik bulguları
Neuromusculer disorders, etiology, epidemiology and
clinical findings
7
Down
sendromunun
etyolojisi,
epidemiyolojisi ve klinik bulguları
patolojisi, Down syndrome,etiology,
findings
epidemiology
and
clinical
8
Yaygın gelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi,
epidemiyolojisi ve klinik bulguları
Pervasive developmental disorders, etiology, epidemiology
and clinical findings
9
Otizm spekturum etyolojisi, patolojisi, epidemiyolojisi
ve klinik bulguları
Autism spectrum, etiology, epidemiology and clinical
findings
Yaygın gelişimsel bozuklukların etyolojisi, patolojisi,
epidemiyolojisi ve klinik bulguları (Rett, asperger)
Pervasive developmental disorders, etiology,
epidemiology and clinical findings (Rett, asperger)
10
11
Pervasive developmental disorders, etiology,
Yaygın
gelişimsel
bozuklukların,
patolojisi,
epidemiology and clinical findings (Rett, asperger)
epidemiyolojisi ve klinik bulguları (Rett, asperger)
12
Gelişimsel koordinasyon bozuklukların etyolojisi, Developmental
coordination
patolojisi, epidemiyolojisi ve klinik bulguları
epidemiology and clinical findings
13
Özel
öğrenme
güçlükleri
etyolojisi,
epidemiyolojisi ve klinik bulguları
patolojisi, Specific learning difficulties, etiology, epidemiology and
clinical findings
Zihinsel
bozukluklar
etyolojisi,
epidemiyolojisi ve klinik bulguları (MMR)
patolojisi,
14
Mental disorders,
findings
etiology,
disorders,
epidemiology and clinical
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
farklı nörogelişimsel bozukları öğrenir
bozukluklara özgü bulguları açıklar
duyu bütünlemesini açıklar
1
2
3
etiology,
learn different neurodevelopmental disorders
learn what they have to know about these
diseases clinical findings and specific findings.
describe sensory integration
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Bitirme Projesi
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Graduation Thesis
CGE401
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/7
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
öğrencinin tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve
bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisi kazanmasını sağlamak.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students are expected to acquire competency about research planning, collecting
data and synthesis the datas for the thesis.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Çalışma konusunun belirlenmesi
Determine the issue of study
Çalışma konusunun belirlenmesi
Determine the issue of study
İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
Screening of the studies relating to the issue
İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
Screening of the studies relating to the issue
İlgili konuda yapılmış çalışmaların taranması
Screening of the studies relating to the issue
6
Konu ile ilgili çalışmaların derlenmesi
Compilation of studies on the subject
7
Amaç, problem ve alt problemlerin belirlenmesi
Determining the aim, problem and sub problems.
8
Ara rapor sunumu
Presentation of interim report
Veri toplama
Collecting data
Veri toplama
Collecting data
Veri toplama
Collecting data
Veri toplama
Collecting data
Verilerin analizi
Data analysis
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
Tüm verilerin toplanıp derlenmesi
Collection and compiled of all the data
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
Lisans eğitimi boyunca kazanılan teorik ve pratik
bilgiler doğrultusunda konu belirler.
Araştırma tekniklerini kullanarak, araştırmada
kullanılacak değişkenleri seçer.
Değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkilerini
anlar.
Araştırmaya ilişkin denenceleri oluşturur.
Araştırmaya uygun yöntem ve ölçme araçlarını
seçer
Araştırma bulgularını yazar ve yorumlar.
Araştırma önerileri geliştirir.
Araştırmada kullanılan kaynakları uluslararası
standartlara uygun şekilde
listeler.Kütüphanelerde ve elektronik ortamda
etkin şekilde kaynak tarar ve yorumlar.
1
2
3
4
5
6
7
8
Determines the subject line by using practical
and theoretical knowledge gained during the
undergraduate study.
Selects the variables by using the research
techniques.
Understands the cause-effect relationships
between the variables.
Selects appropriate research methods and
measurement tools.
Writes down the research findings.
Develop research proposals.
Lists the resources used in the study in
accordance with international standards.
Effectively scans and interpretations resources in
libraries and electronic data bases.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması I
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Hospital and Helath Care Practice I
CGE403
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/7
0
24
12
15
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hasta çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın,
hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın ve uygulamanın
öğrenilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge and skills about the developmental assessment and
developmental support programs appropriate for hospitalized children
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Gözlem
Observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
7
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
8
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
9
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
10
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
11
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
12
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
13
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
1
2
3
4
5
6
14
Uygulanan gelişimsel destek programının etkiliğinin ve
Assessment of effectiveness of developmental support
çalışılan grubun performansının değerlendirilmesi
program and group performance
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
Öğrenciler hastanede yatan çocukları bireysel
olarak değerlendirmeyi öğrenir
Öğrenciler formal ve informal değerlendirme
araçlarından elde ettikleri sonuçları
raporlaştırmayı öğrenir
Öğrenciler hedef grubun gereksinimlerine göre
gelişimi destekleyici programlar oluşturmayı ve
uygulamayı öğrenir.
Öğrenciler gelişimsel olarak destekleyici
programların etkiliğini ve grup performansını
değerlendirmeyi öğrenir
1
2
3
4
Students learn individual assessment of
hospitalized children
Students learn reporting assessment results
from formal and informal assessment tools
Students learn composing and practicing of
developmental supportive program according to
target groups needs
Students learn the assessment of effectiveness
of developmental supportive program and group
performance
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Erken Okuryazarlık
İngilizce / English
Early Literacy
Dersin Kodu
Course Code
CGE409
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/7
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Erken çocukluk dönemi okuryazarlık becerileri ve çocuk edebiyatına ilişkin
özelliklerin öğrenilmesi
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To teach early childhood literacy skills and child literature
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Okuryazarlık ve çocuk edebiyatına ilişkin temel
Basic terms about literacy and child literature
kavramlar
2
Dil, düşünce ve öğrenme
Language, Thinking and Learning
Konuşma diline ilişkin sistemler
Systems of Spoken Language
Konuşma diline ilişkin sistemler
Systems of Spoken Language
Yazı diline ilişkin sistemler
Systems of Written Language
Yazı diline ilişkin sistemler
Systems of Written Language
7
Okuryazarlığın başlangıcı
The beginnings of literacy
8
Üç yaştan beş yaşa kadar olan süreçte okuryazarlık
Literacy skills from three to five years
becerileri
9
Beş yaştan yedi yaşa
okuryazarlık becerileri
3
4
5
6
kadar
olan
süreçte
Literacy skills from five to seven years
10
Okuryazarlık kazanımında ev ortamının etkileri
Home influences on literacy Learning
11
Erken okuryazarlık ve filizlenen okuryazarlığın
bileşenleri
Early and emergent literacy components
12
Erken okuryazarlık ve filizlenen okuryazarlığın
bileşenleri
Early and emergent literacy components
13
14
Erken okuryazarlık
öğretimi stratejileri
ve
filizlenen
okuryazarlık
Okulöncesi
eğitim
kurumlarında
okuryazarlığı destekleme
dil
Early and emergent literacy teaching strategies
ve
Supporting Language and Literacy Learning in Preschools
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Erken okuyazarlık ve okuma-yazma arasındaki
farkların neler olduğunu öğrenir
Türkçede kendiliğinden oluşan okuryazarlık
becerilerine ilişkin bilgi edinir
Çocukluk dönemindeki okuryazarlık becerilerinde
yaşanan gelişimsel değişimleri öğrenir
Çocukların okuryazarlık becerilerinin nasıl
değerlendirilebileceğini öğrenir.
Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli
çocukların okuryazarlık becerileri arasındaki
farklılıkları öğrenir.
Doğumdan yedi yaşa kadar olan süreçte
çocukların okuryazarlık becerilerinin nasıl
desteklenebileceğini öğrenir.
1
2
3
4
5
6
Students learn what is the differences between
early literacy and reading-writing skills
Students become aware of emergent literacy
skills in Turkish language
Students learn developmental changes in
children?s literacy skills
Students learn to assessment of literacy skills of
children
Students learn the differences between literacy
skills of typically developing children and
children with special educational needs
Students learn to support literacy skills of
children from birth to seven years
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Uygulamalı Davranış Analizi
İngilizce / English
Applied Behavior Analysis
Dersin Kodu
Course Code
CGE411
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
0
2
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Bu dersin amacı uygulamalı davranış analizi ile ilgili temel bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to gain basic knowledge and skills about applied
behavioral analysis
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
1
Davranışların
açıklamalar.
2
Davranışların yeterli açıklamaları.
Adequate explanations of behavior.
3
Uygulamalı davranış analizi ve özellikleri.
Philosophy of applied behavioral analysis.
4
Deneysel davranış analizi ,uygulamalı davranış Characteristics
analizi ve davranışları analiz etme.
analysis.
5
Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz Principles of behavior, positive and negative reinforcement, I.
pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza.
And II. Type of punishment
6
Davranış, tepki, çevre ve uyaran.
Behavior, response, environment and stimuli.
7
Ayrımlı pekiştirme ve uyaran kontrolü.
Differential reinforcement and stimulus control
8
Problem davranışı ve nedenlerini belirlemek için
Identify target behavior and causes of the behavior form ABC.
anekdot kaydı tutma.
9
10
11
12
13
14
açıklanması
ve
TOPICS
yeterli
olmayan Explanation of behavior and inadequate explanations of
behavior.
of
experimental
Hedef davranışları ve nedenlerini belirleme
Identify target behavior and causes.
Hedef davranışları ve nedenlerini belirleme
Identify target behavior and causes.
Hedef davranışı kayıt etme.
Recording target behavior.
Hedef davranışı kayıt etme.
Recording target behavior.
Şekil verme ve Dönüştürülebilir Sembol Sistem
Shapıng and token economy.
Davranışları grafikle gösterme
and
applied
behavioral
Charting behavioral data.
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Deneysel davranış analizini uygulamalı davranış
analizinden ayırır.
Uygulamalı davranış analizinin özelliklerini
betimler.
Davranışları analiz eder.
Davranış ilkelerinden olumlu pekiştirme, olumsuz
pekiştirme, I.Tür ceza II.tür ceza, ayrımlı
pekiştirmeyi ayırt eder.
Uygulamalı davranış analizinin temel
kavramlarından davranış, tepki, çevre ve uyaranı
tanımlar ve ayırt eder.
Davranışı ölçer ve değerlendirir.
1
2
3
4
5
6
Differentiate experimental behavior analysis
from applied behavioral analysis.
Describe specialized applied behavioral analysis.
Analyze the behavior.
Differentiate and provide examples about
positive and negative reinforcement, first and
second type of punishment.
Describe and differentiate basic concepts in
applied behavioral analysis such as behavior,
response, environment and stimuli.
Assess and measure behavior.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sağlık Kuruluşlarında Alan Çalışması II
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Hospital and Helath Care Practice II
CGE404
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/8
0
24
12
15
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Hasta çocukları değerlendirmenin, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırmanın,
hedef gruba yönelik gelişimi destekleyici program oluşturmanın ve uygulamanın
öğrenilmesi.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To gain knowledge and skills about the developmental assessment and
developmental support programs appropriate for hospitalized children
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
Gözlem
Observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
Katılımlı gözlem
Participatory observation
7
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
8
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
9
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
10
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
11
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
12
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
13
Hedef Çalışma Grubuna yönelik gelişimsel destek programı
hazırlama ve uygulama
Composing and practicing of developmental support
program according to target group
1
2
3
4
5
6
14
Uygulanan gelişimsel destek programının etkiliğinin ve
Assessment of effectiveness of developmental support
çalışılan grubun performansının değerlendirilmesi
program and group performance
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
Öğrenciler hastanede yatan çocukları bireysel
olarak değerlendirmeyi öğrenir
Öğrenciler formal ve informal değerlendirme
araçlarından elde ettikleri sonuçları
raporlaştırmayı öğrenir
Öğrenciler hedef grubun gereksinimlerine göre
gelişimi destekleyici programlar oluşturmayı ve
uygulamayı öğrenir.
Öğrenciler gelişimsel olarak destekleyici
programların etkiliğini ve grup performansını
değerlendirmeyi öğrenir
1
2
3
4
Students learn individual assessment of
hospitalized children
Students learn reporting assessment results
from formal and informal assessment tools
Students learn composing and practicing of
developmental supportive program according to
target groups needs
Students learn the assessment of effectiveness
of developmental supportive program and group
performance
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Aile Danışmanlığı
İngilizce / English
Dersin Kodu
Course Code
Familu Counseling
CGE408
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/8
2
0
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Dersin amacı , öğrencilere farklı aile yapılarını tanıtmak, aile çocuk ilişkilerinde
ortaya çıkabilecek problemleri ve çocuğun gelişimine etkisini anlamalarını ,çocuk
merkezli aile danışmanlığı çalışmalarının esaslarını kavramalarını sağlamaktır
The aim of this course is to introduce different family structures, to provide
understanding about problems that can occur in family-child relations and effects
of these problems on child?s development, child centered family counseling
studies
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel
bakış
Family systems and overview of family counseling
approaches
2
Aile sistemi ve aile danışmanlığı yaklaşımlarına genel
bakış
Family systems and overview of family counseling
approaches
3
Ana-baba ve Çocuk Etkileşimi, sağlıklı aile özellikleri
Interaction between parent and child , characteristic of
healthy family
4
Ailelerin çocuklarına karşı gösterdiği tutumlar ve Parents' attitudes toward their children and their effects on
çocukların gelişimine etkileri
children?s development
5
Disiplin yöntemleri, ana-baba davranışlarının çocuklara Discipline methods, effects of parental behaviors on
etkileri
children
6
Engelli çocuğun aileye katılımı ve ailelerde görülen Joining of the disabled child to the family and pyschological
psikolojik süreçler
periods in the family
7
Ailelerde stres
Stress within the family
8
Danışman- aile etkileşimi
Interaction between family and counselor
9
Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye
danışmanlık
Steps of developmental assessment and guiding the
family
10
Çocuk gelişim takibinde izlenecek aşamalar ve aileye
danışmanlık
Steps of developmental assessment and guiding the
family
11
Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim
çalışmalarında kullanılan yöntemler
Guiding families in educational settings, methods of
education
12
Eğitim ortamlarında ailelere rehberlik ve eğitim
çalışmalarında kullanılan yöntemler
Guiding families in educational settings, methods of
education
13
14
Vaka değerlendirme
Case study
Vaka değerlendirme
Case study
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
6
Ailelerin çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki
etkisini fark eder,
Farklı tutumların ve davranışların çocukların
kişilik gelişimine nasıl etki ettiğini bilir
Değişik psikolojik süreçler içindeki ailelere uygun
yaklaşımlar sergileme becerilerini kazanır,
Çocuk gelişim takibinde izleyeceği yolları kavrar,
Çocuk ve ailesinin gereksinimlerine uygun
danışmanlık hizmetlerini analiz eder
Eğitim ortamlarında ailelerle etkili etkileşim
yöntemlerine ilişkin becerileri kazanır.
1
2
3
4
5
6
Recognise the impact of family on child
development and education,
Know that how different attitudes and behaviors
affect children's personality
Gain the skills to exhibit appropriate approaches
to families who are in different psychological
process,
Comprehend ways that follow in monitoring child
development,
Analize the appropriate counseling services
towards child and family's needs,
Gain skills to built up affective interaction
methods with families at educational settings.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Çocuk Resimlerinin Analizi
İngilizce / English
Analysis of Childrens Drawinhs
Dersin Kodu
Course Code
CGE410
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/8
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrencinin, erken çocukluk döneminde gelişimsel değerlendirme araçlarından biri
olan çocuk resimlerinin sosyal-duygusal, bilişsel, estetik anlayışının ve
yaratıcılığının gelişimi açısından öneminin kavram ve değerlendirmede temel teşkil
eden bilimsel ölçütlerle ilgili bilgilerin kazanılması hedeflenmektedir.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Enable the candidates to discover the interior social and emotional world of
children between the age 3-8 who couldn't explain them with words.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Çocuk resimlerinin incelenmesinin
iletişim aracı olarak resim
tarihçesi,
2
Psikolojik tanıda resmin rolü
Symbols which are used by children to explain emotions.
3
Çocuk resmine ilişkin görüşler
Symbols which are used by children to explain emotions.
4
Analysing figures, shapes, pictures and symbols of children
Çocuk resminde gelişim aşamaları: Karalama
that are used during art activities.
dönemi (2-4 yaş)
5
Şema öncesi dönem (4-7 yaşlar)
Analysing figures, shapes, pictures and symbols of children
that are used during art activities.
6
Şematik Dönem (7-9 yaşlar)
Analysing figures, shapes, pictures and symbols of children
that are used during art activities.
7
Gerçekcilik dönemi (9-12 yaşlar)
Analysing figures, shapes, pictures and symbols of children
that are used during art activities.
8
Mantık Dönemi (12-14 yaşlar)
9
Çocuk resimlerinde en sık görülen konular ve The application of given unit at schools as group or individual.
cinsiyete göre farklılıklar
The properties of artistic development stage of children.
Analysing figures, shapes, pictures and symbols of children that
are used during art activities.
The application of given unit at schools as group or individual.
10
Çocuk resimlerinin özellikleri
11
Başkalarıyla ilişkinin bir göstergesi olarak resim The application of given unit at schools as group or individual.
bozukluğu, kardeş ilişkileri, parçalanmış aile, aile
baskısı vb.)
12
Zihinsel gelişimin bir göstergesi olan resimler
(zihinsel engelli, üstün yetenekli çocukların Analysis of application results.
resimleri)
13
Çocuğun bireysel özelliklerine göre resimleri (okul Evaluation of analysis and presantations of them.
fobisi olan çocuk resimleri, Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar)
14
Evaluation of analysis and presantations of them.
Normal Gelişim Düzeyindeki Çocuk Resimleri
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Çocuk resimleri ile karşılaştığında, resim yapan
çocuğun zihinsel gelişim düzeyi, duygusal
durumu hakkında yorum yapar.
Çocuk resimleri ile karşılaştığında, resim yapan
çocuğun iç dünyası ve yakın çevresi ile ilişkileri
hakkında yorum yapar.
Çocuğu değerlendirirken diğer gelişim testleri
yanında çocuk resimlerinin de yansıttıklarını
değerlendirir.
1
2
3
Recognize the artistic devopmental stages of
children.
Interpret the meaning of symbols which are used
to explain emotions of children.
Analyze the artistic figures drawn by children.
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Öğrenme Güçlükleri
İngilizce / English
Learning Difficulties
Dersin Kodu
Course Code
CGE412
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/8
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Öğrenme güçlüğüne sahip çocukların gelişim özellikleri hakkında öğrencilerin bilgi
sahibi olmalarını sağlamak ve ailelere yönelik destekleyici yaklaşımlarla ilgili
farkındalık yaratmak
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Tha aim of this course is to gain knowledge about specific learning difficulties.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Öğrenme güçlüğünün tanımlanması ve tarihsel bakış
Definition and historical development of learning difficulties
2
Öğrenme bozukluğunun nedenleri
Causes of learning difficulties
3
Öğrenme güçlüğünün sınıflandırılması
Classification of learning difficulties
4
Okuma güçlüğünün tanımlanması ve tanılama kriterleri Diagnosis and diagnostic criteria of reading difficulty
5
Causes of reading difficulty . Relationship between
Okuma güçlüğünün nedenleri, okuma güçlüğü ile algı
reading difficulty and perception disorder.
bozukluğu arasındaki ilişki
6
Causes of reading difficulty . Relationship between
Okuma güçlüğünün nedenleri, okuma güçlüğü ile algı
reading difficulty and perception disorder.
bozukluğu arasındaki ilişki
7
Okuma güçlüğü ile duygusal bozukluklar arasındaki Relationship between reading difficulty and emotional
ilişki
disorders
8
Okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik eğitsel tedavi
Educational therapy methods for reading difficulty
yöntemleri
9
Gelişimsel yazma bozukluğunun tanımlanması
Developmental writing disorder.
10
Yazma bozukluğu ile algılama ve el-göz koordinasyonu Relationship between writing disorder and hand-eye
bozukluğu arasındaki ilişki
coordination disorders.
11
Yazma bozukluğunun iyileştirilmesi yöntemleri
Educational therapy methods for writing disorder
12
Özgün matematik güçlüğünün tanımlanması
Diagnosis of discalculi.
13
Özgün
matematik
yöntemleri
14
güçlüğünün
eğitsel
tedavi
Educational therapy methods for discalculi
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların öğretmen ve
Educational suggestions for the family and teachers
ailelerine yönelik eğitsel öneriler
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
3
Öğrenme güçlüğü olan çocukların ayırt edici
özelliklerini bilir.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar için gelişim
destek programı hazırlar.
Çocuğun ailesine ve öğretmenine yönelik öneri
planlar ve hazırlar.
1
2
3
Students learn the characteristics of learning
difficulties
Students prepare developmental support
programs for children with learning difficulties
Students prepare suggestions for the family and
teachers
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İlkyardım
İngilizce / English
First-Aid
Dersin Kodu
Course Code
CGE414
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
4/8
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Seçmeli
Elective
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
İlk yardım ve acil bakımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, toplumu
bilinçlendirme, triyaj yapabilme, ilk yardımı ve acil bakımı en iyi şekilde
uygulayabilme, yönlendirebilme ve organizasyon becerisi kazandırmak.
Attaining knowledge and skills in first aid and emergency care in disasters, making
the society conscious of these matters, being able to make triage, being able to
apply the first aid and emergency care in the best possible way, attaining the skills
for directing and organizing.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
HAFTA
Week
1
2
KONULAR
TOPICS
Introduction to the first aid.
İlk yardıma giriş. Acil bakım, yönetimi ve yasal administration, legal aspects
yönleri
Emergency
management,
Human body and vital findings. Physical definition of
İnsan vücudu ve yaşamsal bulgular. Acil hastanın emergency patient. To determine the priorities in emergency
fiziksel tanılaması. Acil bakımda önceliklerin management
belirlenmesi
Basic and advance life support in trauma cases
3
Temel ve ileri yaşam desteğinin sağlanması
4
Kanamalar ve şoklar
5
Bilinç bozuklukları, yaralar ve apseler
6
Pansuman ve sargılar
Hemorrhages and shocks
Consciousness disorders, wounds and abscesses
Dressings and bandages
Traumas I
7
Travmalar I
Traumas II
8
Travmalar II
9
Kırıklar, burkulmalar, çıkıklar
Fractures, sprains and dislocations
Burnings, frostbites, electric shock
10
11
12
13
14
Yanıklar, donuklar, elektrik çarpması
Heat and sun strokes, drowning cases, damages caused by
Sıcak ve güneş çarpması, boğulmalar, radyoaktif radioactive substance exposure
maddelerle yaralanma
Poisonings, animal bites and stings, foreign object swallowing
Zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokması, yabancı cases
cisim kaçmaları
Nörolojik, kardiyovasküler
durumlarda bakım
Metabolik, gastrointestinal
durumlarda bakım
ve
ve
pulmoner
çevresel
Emergency management in neurological, cardiovascular and
acil respiratory emergency problems
acil
Emergency management in metabolic, gastrointestinal and
environmental emergency problems
Ders Öğrenme Çıktıları
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
İlk yardıma ilişkin temel kavramları ve
malzemeleri tanır,acil bakımın ne olduğu, nasıl
yönetildiği ve yasal yönleri hakkında bilgi ve
beceri sahibi olur
Temel ve ileri yaşam desteğine gereksinim
duyan hastaların yaş gruplarına göre yapılacak
ilk yardım ve acil bakım hakkında bilgi ve beceri
kazanır, maket üzerinde yapılan uygulamalarla
bilgisini pekiştirir.
Kanamalı ve /veya şoktaki hastaya ilk yardım ve
acildeki bakımı hakkında bilgi, beceri kazanır
Bilinç bozukluğu olan hastada hangi düzeyde
bilinç bozukluğu olduğunu tanılayabilir, en uygun
bakımı planlayıp uygulayabilir
Travmalı hastada ilk yardım ve acil durumların
tedavi ve bakım metodları hakkında bilgi ve
beceri sahibi olur.
Kırık, burkulma ve çıkıklarda ilgili organa uygun
tespit ve sargı yöntemlerini en iyi şekilde
uygulayabilir
Yanıklar, donuklar, elektrik çarpması, sıcak ve
güneş çarpması, boğulmalar, radyoaktif
maddelerle yaralanma durumlarında ilk yardım
ve acil bakımın nasıl ve tedavisinin nasıl
yapılacağı ve yürütüleceği hakkında yeterli bilgi
sahibi olur
Zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokması,
yabancı cisim kaçmalarında bebek-çocukyetişkindeki farkları bilerek ilk yardım ve acil
tedavi ve bakımını en iyi şekilde organize ederek
planlı bir şekilde yapar
3
4
5
6
7
8
9
10
Developing an acquaintance for the basic
concepts and materials regarding to the first aid.
During the emergency situations in different
body systems, to make a supplement for the
treatment and management of these patients.
To perform perfect the first aid and emergency
treatment and management in cases of
poisonings, animal bites and stings, and in
foreign object swallowing cases, having the
knowledge about the differences between the
infants, children and adults.
To have enough knowledge about how to
manage and perform emergency treatment and
care and the first aid in the cases of burning,
frostbites, electric shock, heat and sun strokes,
drowning cases and radioactive substance
exposures.
Being able to apply, in fractures, sprains and
dislocations, the suitable fixation and bandage
methods to the related organ in the best way.
To have knowledge and skills about methods of
treatment and care in first aid and emergency
situations in trauma patients.
Being able to diagnose at which level the
consciousness disorder of a patient with
consciousness disorder is, and to plan and
implement the most suitable care for the patient.
Attaining knowledge and skill about the first aid
and the emergency service care to be offered to
the patients who have hemorrhage or are in
shock.
Attaining knowledge and skill regarding the first
aid and emergency care to be offered according
to the age groups of the patients requiring basic
and advance life support, and reinforcing this
knowledge by means of the practices carried on
models.
Reinforcing the pre-learned knowledge about the
human body by repeating them, and learning
about to which vital findings we should pay
attention when we face a problem in the
systems.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
58
File Size
2 451 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content