close

Enter

Log in using OpenID

13 Kasım 2014, Perşembe

embedDownload
13 Kasım 2014, Perşembe
A SALONU
Spica Salonu
SAATLER
SAATLER
E SALONU
Maia 1 Salonu
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
J SALONU
Mira 2 Salonu
CULTURAL, EDUCATIONAL AND ECONOMIC ISSUES IN MENTAL
HEALTH CARE
OPENING SESSION
09:00 - 09:30
European Psychiatric Association (EPA): Mission to improve psychiatry
and mental health care in Europe
Danuta Wasserman
How can national psychiatric associations and their members
contribute to the EPA and European psychiatry
Peter Falkai
Psychiatric Association of Turkey: National responsibilities,
international collaborations and more
Simavi Vahip
09:00 - 09:30
KURS A: GENÇLERDE SIK KARŞILAŞILAN
SORUNLARA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI
YAKLAŞIMLAR
KURS A: UYKU BOZUKLUKLARI
ECONOMIC CRISIS AND CHANGING HEALTH SYSTEMS IN EUROPE
Oturum Başkanı: Wolfgang Gaebel, Doğan Yeşilbursa
09:30 - 11:00
Spain experience of the economic crisis
Manuel Martin-Carrasco
Implementing the European Mental Health Action Plan in Turkey
Matthijs Muijen
Changes in health system in Turkey in the last decade and its
consequences in mental health
Ejder Akgün Yıldırım
Tartışmacı: Raşit Tükel
09:30 - 11:00
Uyku bozukluklarına giriş
Hamdullah Aydın
Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı
Erhan Akıncı
Parasomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Fatma Özlem Orhan
İnsomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Sinan Yetkin
Polisomnografi
Hasan Karadağ
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
KURS A: GEÇMİŞTEN GELECEĞE
PSİKİYATRİDE EEG KULLANIMI
Geçmişten günümüze psikiyatride EEG
kullanımı
Bilgen Taneli
Günümüzden geleceğe psikiyatride EEG
kullanımı
Cumhur Taş
Sınav kaygısı ile baş etmede bilişsel
davranışçı yaklaşım
F. Mükerrem Güven
Öğrenme güçlüklerinde BDT
Gülay Oğuz
Gençlerde düşük benlik saygısı ile baş etme
Defne Eraslan Öztürk
Davranım bozukluklarında BDT
Gülçin Şenyuva
KURS A: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Selçuk Aslan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
On culture and psychiatry
Can Cimilli
Research in transcultural psychiatry: update and future perspectives
Hans Rohlof
Migration and psychiatry in Europe: Turkish-German experience
Meryam Ocak-Schouler
KURS B: UYKU BOZUKLUKLARI
11:30 - 13:00
Tartışmacı: Peykan Gökalp
Uyku bozukluklarına giriş
Hamdullah Aydın
Uyku bozukluklarında aktigrafi kullanımı
Erhan Akıncı
Parasomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Fatma Özlem Orhan
İnsomni: Klinik, tanı ve tedavileri
Sinan Yetkin
Polisomnografi
Hasan Karadağ
KURS B: GENÇLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARA
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMLAR
KURS B: GEÇMİŞTEN GELECEĞE PSİKİYATRİDE EEG
KULLANIMI
Geçmişten günümüze psikiyatride EEG kullanımı
Bilgen Taneli
Günümüzden geleceğe psikiyatride EEG kullanımı
Cumhur Taş
KURS B: KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ'NE (ACT)
Sınav kaygısı ile baş etmede bilişsel davranışçı yaklaşım GİRİŞ
F. Mükerrem Güven
Öğrenme güçlüklerinde BDT
Kabul ve kararlılık terapisi genel ilkeler
Gülay Oğuz
Fatih Yavuz
Gençlerde düşük benlik saygısı ile baş etme
Kabul ve kararlılık terapisi temel teknikler
Defne Eraslan Öztürk
Sevinç Ulusoy
Davranım bozukluklarında BDT
Gülçin Şenyuva
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
KURS B: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Selçuk Aslan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Uyku ve Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 1
Oturum Başkanı: Fisun Akdeniz
Tartışmacı: Artuner Deveci
13:00 - 14:00
OSBK: DEMANSIN NÖROPSİKİYATRİK
BELİRTİLERLE AYIRICI TANISI VE TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Işın Baral Kulaksızoğlu
STIGMA AND PUBLIC IMAGE OF PSYCHIATRY
Oturum Başkanı: Berna Uluğ, Matthijs Muijen
Understanding stigma and efforts for change in Turkey
Alp Üçok
Stigmatization of psychiatrists: An international perspective
Wolfgang Gaebel
Understanding and overcoming internalized stigma
Levent Küey
14:00 - 15:30
Tartışmacı: Mustafa Yıldız
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
KURS A: PERİNATAL DÖNEMDEKİ PSİKİYATRİ
HASTASINA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
Demans tanısı nasıl konur? (Unutkanlıkla
başvuran hastaya yaklaşım)
Derya İpekçioğlu
KURS A: DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ
Nöropsikiyatrik belirtilerle başvuran yaşlıda
demans ayırıcı tanısı
Cebrail Kısa
Özlem Erden Aki
Demansda görülen nöropsikiyatrik belirtilerin
tedavisi
Eylem Şahincan Kurtaran
KURS: ORGAN NAKİLLERİNDE ALICI - VERİCİ
DEĞERLENDİRMESİ
Mukaddes Ayşın Noyan
Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi ÇB
etkinliğidir.
Gebe ve emziren kadının psikiyatrik olarak
değerlendirilmesi
Fisun Akdeniz
Gebelik döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Esra Yazıcı
Emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Gökşen Yüksel
KURS A: ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA TANI VE
TEDAVİ
Cengiz Tuğlu
Umut Mert Aksoy
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar
ÇB etkinliğidir.
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
Kahve Arası
15:30 - 16:00
QUALITY OF PROFESSIONALS: IDEALS AND REALITIES IN RESIDENCY
TRAINING AND CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION
Oturum Başkanı: Danuta Wasserman, Mustafa Sercan
16:00 - 17:30
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
etkinliğidir.
Kahve Arası
MIGRATION, CULTURE AND PSYCHIATRY
Oturum Başkanı: Tunç Alkın, Peter Falkai
14:00 - 15:30
Kabul ve kararlılık terapisi genel ilkeler
Fatih Yavuz
Kabul ve kararlılık terapisi temel teknikler
Sevinç Ulusoy
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB
etkinliğidir.
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
KURS A: KABUL VE KARARLILIK
TERAPİSİ'NE (ACT) GİRİŞ
Voices of residents, voices of future
Eser Aydın
Current situation in Turkey: Challenges and responsibilities
Tunç Alkın
Psychiatry training accross Europe and surveys of European Federation
of Psychiatric Trainees (EFPT)
Mariana Pinto Da Costa
UEMS perspective on psychiatric training in Europe and future
perspectives to work together with the EPA
Marc Hermans
KURS A: FRONTAL İŞLEVLERİ DEĞERLENDİRME
KURSU
Tartışmacı: Işın Baral Kulaksızoğlu
16:00 - 17:30
Saat Çizme Testi
Serdar Süleyman Can
Sayı Menzili Testi ve İz Sürme Testi
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Sözel Akıcılık Testi ve MOCA
Özlem Erden Aki
Frontal Değerlendirme Aracı
Berker Duman
Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi
Deniz Büyükgök
KURS B: PERİNATAL DÖNEMDEKİ PSİKİYATRİ
HASTASINA YAKLAŞIM VE TEDAVİ
KURS: SİGARA BAĞIMLISINA YAKLAŞIM VE
TEDAVİ
KURS B: DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ
Cebrail Kısa
Cem Tüz
Selime Çelik
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB
etkinliğidir.
Gebe ve emziren kadının psikiyatrik olarak
değerlendirilmesi
Fisun Akdeniz
Gebelik döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Esra Yazıcı
Emzirme döneminde psikotrop ilaç kullanımı
Gökşen Yüksel
KURS B: ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA TANI VE
TEDAVİ
Cengiz Tuğlu
Umut Mert Aksoy
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu ÇB etkinliğidir.
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar
ÇB etkinliğidir.
Tartışmacı: Ayşe Devrim Başterzi
17:30 - 18:00
17:30 - 18:00
EPA, TPD ortak etkinliğidir.
18:00 - 18:15
CLOSING SESSION
Danuta Wasserman
Wolfgang Gaebel
Peter Falkai
Simavi Vahip
Kahve Arası
18:00 - 18:15
KURS: DÜNDEN BUGÜNE EKT
Oturum Başkanı: Tarık Kutlar
19:30 - 20:00
19:30 - 20:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
KURS B: FRONTAL İŞLEVLERİ DEĞERLENDİRME KURSU
Tartışmacı: Işın Baral Kulaksızoğlu
Saat Çizme Testi
Serdar Süleyman Can
Sayı Menzili Testi ve İz Sürme Testi
Erguvan Tuğba Özel Kızıl
Sözel Akıcılık Testi ve MOCA
Özlem Erden Aki
Frontal Değerlendirme Aracı
Berker Duman
Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi
Deniz Büyükgök
KURS: PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN DENEY
HAYVANLARINDA MODELLENMESİ
KURS: SİGARA BAĞIMLILIĞINDA BİLİŞSEL
DAVRANIŞSAL TERAPİ
Sigara bırakma tedavisinde bilişsel tedavinin yeri
Psikiyatrik hastalıkların modellenmesi ve temel davranış
F. Mükerrem Güven
testleri
Sigara bırakma tedavisinde davranışçı yaklaşım
Oytun Erbaş
Gülay Oğuz
Psikiyatrik hastalıklar ve modelleme ilkeleri
Hüseyin Serdar Akseki
Bilişsel ve Davranışçı Terapiler ÇB etkinliğidir.
Nereye kadar EKT: İdame ve sürdürüm EKT ve
Almanya’da EKT uygulamaları
Turgut Önder
Bir EKT Merkezi: Organizasyon - Uygulama ve eğitim
Özge Canbek
EKT anestezisi
Okan Oktay Mengeş
Modern bir bakış açısıyla EKT tarihçesi
Şahap Erkoç
Kime EKT yapalım?
Endikasyon - Kontrendikasyon
Yasemin Görgülü
Özellikli olgular ve araştırma çalışmaları
Şeref Can Gürel
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB etkinliğidir.
FİLM GÖSTERİMİ
KUSURSUZLAR
21:00 - 22:30
Paylaşılmış kusursuzluğumuz
Gamze Erzin
Kusur candır
Ayşegül Sütçü
Yönetmeninden "Kusursuzlar"
Ramin Matin
Oyuncusundan "Kusursuzlar"
Esra Bezen Bilgin
Çığlıklar ve fısıltılar
Gamze Özçürümez
BELGESEL ETKİNLİK: OSMANLI ERMENİSİ BİR
BESTECİNİN PSİKİYATRİK ÖYKÜSÜ GOMİDAS VE
TEHCİR
Oturum Başkanı: Şahap ERKOÇ
Nezih Eradamlar
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
KURS: ŞİZOFRENİDE BİLİŞSEL İŞLEVSELLİĞİN
DEĞERLENDİRMESİNDE BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME
GÖRÜŞMESİ (BDG) YARI YAPILANDIRILMIŞ
ÖLÇEĞİNİN KULLANIMI
Ölçeğin genel tanıtımı
Mustafa Yıldız
BDG'nin maddeleri ve karşılıkları
Şükriye Hacıhanefioğlu
BDG'nin örnek uygulaması
Esra Yazıcı
Psikiyatride Rehabilitasyon ÇB etkinliğidir.
MEET THE EXPERT: EVIDENCE BASED TREATMENT OF
SUICIDAL PATIENTS AND SUICIDE PREVENTION
Danuta Wasserman
E. Timuçin Oral
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
301 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content