close

Enter

Log in using OpenID

15 Kasım 2014, Cumartesi

embedDownload
15 Kasım 2014, Cumartesi
SAATLER
A SALONU
Spica Salonu
B SALONU
Maximus 1 Salonu
PANEL: NÖROBİLİM VE PSİKOTERAPİLER; BİR
ARAYÜZ OLARAK KOGNİTİF DAVRANIŞ TERAPİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
09:00 - 10:30
Anksiyete bozukluklarında kognitif davranışçı terapi
ve nörobilim
Şükrü Uğuz
SCHIZOPHRENIA GENETICS, A SYNTHESIS OF Panik bozukluğunda kognitif davranışçı terapi ve
nörobilim
COMMON AND RARE FINDINGS
Erhan Ertekin
Michael O'Donovan
Travma sonrası stres bozukluğunda kognitif
davranışçı terapi ve nörobilim
Çağdaş Öykü Memiş
Obsesif kompulsif bozuklukta kognitif davranışçı
terapi ve nörobilim
Sedat Batmaz
C SALONU
Maximus 2 Salonu
PANEL: SENTETİK KANNABİNONİDLER: ARTIK
HEPİMİZİN SORUNU
Oturum Başkanı: Cüneyt Evren
Sokakların yeni trendi sentetik kannabinoidler
Serdar Nurmedov
Sentetik kannabinoidlerin tespiti ve yasal süreçler
Yeşim Can
Sentetik kannabinoidlerin kliniğe yansıması
Artuner Deveci
Klinik deneyimlerimizle sentetik kannabinoid
gerçeğine bakış; Bir çalışmanın ön sonuçları
Menekşe Sıla Yazar
D SALONU
Maximus 3 Salonu
PANEL: TSSB'DE BİYOLOJİK BELİRLEYİCİLER VE
FARMAKOTERAPİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
TSSB risk faktörleri ve genetik bulgular
Kaan Nahit Özmenler
TSSB nörobiyoloji
Yasemin Görgülü
Farmakoterapide yenilikler
Oğuz Karamustafalıoğlu
E SALONU
Maia 1 Salonu
PANEL: BİLİNÇDIŞI, DİL, ŞİİR VE EDİP CANSEVER
Oturum Başkanı: Cem Atbaşoğlu
Bilinçdışı şiir gibi kurulmuştur
Cem Kaptanoğlu
Anısındayım, Edip Cansever'in
Ayşegül Sütçü
Divanda "Yalnız sözler vardır"
Gamze Özçürümez
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
PANEL: OBSESYONLAR VE PSİKOTİK BELİRTİLERİN
BİRLİKTELİĞİ: VAKA ÖRNEKLERİ VE TEDAVİ
YAKLAŞIMI
Oturum Başkanı: Aytekin Sır
İçgörüsü bozuk ya da psikotik OKB
Volkan Topçuoğlu
Şizofrenide görülen obsesif belirtiler
Yasin Bez
Vaka örnekleriyle psikoz ve OKB birlikteliği
M. Kemal Sayar
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
PANEL: UYKU-UYANIKLIK DÖNGÜSÜ BOZUKLUKLARI
VE PSİKOPATOLOJİ İLİŞKİSİNE GENEL BİR BAKIŞ
Oturum Başkanı: Yavuz Selvi
Mevsimsel affektif bozukluk dışındaki
depresyonlarda parlak ışık tedavisinin yeri
Mustafa Güleç
Psikotrop ilaçların uyku-uyanıklık döngüsü üzerine
etkisi ve tedavide kullanımı
Elif Oral
Çocuklarda uyku-uyanıklık döngüsü bozukluklarının
psikopatoloji oluşumuna etkisi
M. Tayyip Kadak
J SALONU
Mira 2 Salonu
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1
Oturum Başkanı: Şeref Özer
ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ SUNUMLARI 1
Oturum Başkanı: Berna KIVIRCIK AKDEDE
Araştırma bildiri ödülü jürisi:
Tunç ALKIN
Elif ANIL YAĞCIOĞLU
Asena AKDEMİR
Leyla GÜLSEREN
Cengiz TUĞLU
SÖZLÜ BİLDİRİLER 2
Oturum Başkanı: Haluk Özbay
ARAŞTIRMA BİLDİRİ ÖDÜLÜ SUNUMLARI 2
Oturum Başkanı: Fisun AKDENİZ
Araştırma bildiri ödülü jürisi:
Tunç ALKIN
Elif ANIL YAĞCIOĞLU
Asena AKDEMİR
Leyla GÜLSEREN
Cengiz TUĞLU
K SALONU
Mira 3 Salonu
UZMANLIK ÖĞRENCİSİ OLGU SUNUMU: PSİKOZ
GELİYORUM DER!
Oturum Başkanı: Hayriye Elbi
Psikotik yaşantı, psikotik bozukluk ilişkisi: Olgu
sunumu
Umut Kırlı
Eşik altı psikotik yaşantı / Belirtilerden psikotik
bozukluklara dönüşümde risk faktörleri
Hayriye Elbi
Eşik altı psikotik yaşantı / Belirtilere yaklaşım
Bülent Kayahan
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
10:30 - 11:00
PANEL: DEPRESYONDA BİLİŞSEL İŞLEV
BOZUKLUKLARI: TANI VE TEDAVİDE YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Ali Bozkurt
PANEL: BİR ARZU NESNESİ OLARAK MEME
Oturum Başkanı: Ayşe Devrim Başterzi
11:00 - 12:30
SOCIO-ENVIRONMENTAL FACTORS AND
PSYCHOSIS: AN UPDATE
Craig Morgan
Politik ve ticarileştirilmiş meme
Altan Eşsizoğlu
Psikolojik ve erotik meme
Cem Kaptanoğlu
Kutsal, domestik ve özgür meme
Demet Güleç Öyekçin
Klinisyen için depresyonda görülen bilişsel işlev
bozuklukları
Vesile Şentürk Cankorur
Depresyonda bilişsel işlev bozuklukları / Sorunları
nasıl değerlendirilir?
Ömer Aydemir
Depresyonda bilişsel işlev sorunları ile ilgili
psikoterapi bağlamında ne yapılabilir?
Selçuk Aslan
Depresyonda bilişsel işlev sorunları ile ilgili
farmakoterapi bağlamında ne yapılabilir?
Ali Bozkurt
Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir.
PANEL: PSİKOTROP İLAÇLARIN HAYATI TEHDİT EDEN
YAN ETKİLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ; İZLEME VE
PANEL: KLİNİĞİNDEN TEDAVİSİNE KARMA
ÖNLEMLER
DEPRESYON
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
Oturum Başkanı: Ayşegül Özerdem
Kardiyak yan etkiler, izleme ve önlemler
Hayriye Elbi
Metabolik ve endokrin yan etkiler
Duygu Kaya
NMS ve serotonin sendromu
Özlem Orhan
Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar ÇB
etkinliğidir.
Karma depresyonun klinik yansımaları
Kürşat Altınbaş
Karma depresyon ve cinsiyet ilişkisi
Ayşegül Özerdem
Karma depresyonda tedavi
Mehmet Yumru
Duygudurum Bozuklukları ÇB Etkinliğidir.
PANEL: PSİKOTERAPİDE DUYGU AÇIĞA ÇIKARMA
Oturum Başkanı: Mehmet Ak
Eylemle duygu açığa çıkarma
Nergis Lapsekili
İmajinasyonla duygu açığa çıkarma
Zekeriya Yelboğa
Psikoterapide duygu açığa çıkarmanın önemi nedir?
Alp Akça
Metaforla duygu açığa çıkarma
Süheyla Doğan Bulut
PANEL: PSİKİYATRİDE FARKLI TEDAVİ
MODALİTELERİNİN BEYİN ÜZERİNDE ETKİSİ
Oturum Başkanı: Cem Atbaşoğlu
EKT'nin beyin üzerindeki etkinliği
Ayşe Gül Yılmaz Özpolat
Psikoterapinin beyin üzerindeki etkinliği
Orhan Murat Koçak
BDT'nin beyin üzerindeki etkinliği
Kadir Özdel
Psikofarmakolojik Ajanların Beyin Üzerindeki
Etkinliği
Ercan Altunöz
MÜNAZARA: MADDE KULLANIMI YARATICILIĞI
ARTTIRIR MI? ARTTIRMAZ MI?
Oturum Başkanı: Kültegin Ögel
Madde kullanımı yaratıcılığı arttırmaz
Ender Altıntoprak
Madde kullanımı yaratıcılığı arttırır
Levent Tokuçoğlu
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Lundbeck firmasının koşulsuz eğitim desteği ile
düzenlenmektedir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 3
Oturum Başkanı: Nevzat Yüksel
Tartışmacı: Vesile Altınyazar
12:30 - 13:30
İSDS / AstraZeneca
13:30 - 14:30
E. Timuçin Oral, Ömer Aydemir, Alp Üçok
14:30 - 16:00
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Michael O'Donovan
Craig Morgan
Meram Can Saka
E. Cem Atbaşoğlu
Alp Üçok
Hasan Herken
Ayşegül Özerdem
Vesile Altınyazar
Kürşat Altınbaş
Köksal Alptekin
Halis Ulaş
Tolga Binbay
Haldun Soygür
PANEL: BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE ZOR OLGULAR 2
Oturum Başkanı: Ender Altıntoprak
Yas süreci ve bağımlılık
Özyıl Sarıkaya
TSSB ve bağımlılık
Ercan Dalbudak
Psikotik bozukluklar ve bağımlılık
Abdullah Akpınar
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL: RÜYALAR VE BİLİNÇ ÜZERİNE SON
NÖROBİLİMSEL GELİŞMELER VE BU GELİŞMELER
IŞIĞINDA RÜYA-TERAPİ İLİŞKİSİNİN YENİDEN ELE
ALINMASI
Oturum Başkanı: Hayrettin Kara
PANEL: YENİ BİLİŞSEL TERAPİLER: BENZERLİKLER,
FARKLILIKLAR VE BÜTÜNLEŞME
Oturum Başkanı: M. Hakan Türkçapar
Metakognitif terapi
Psikoterapide rüyalarla anlaşılır, kolay ve etkin
Sedat Batmaz
biçimde çalışmak: Fenomenolojik bir rüya modeli
Kabullenme ve kararlılık terapisi
Hayrettin Kara
K. Fatih Yavuz
Son dönem nörogörüntüleme çalışmaları üzerinden Düşünsel duygulanımcı davranış terapisi
rüya ve uyanıklıktaki bilişsel süreçlerin
Olga Guriz
karşılaştırılması
Bilişsel terapi
Mustafa Bilici
Kadir Özdel
Son dönemlerdeki integratif, bilişsel, fenomenolojik Bütünleşme
rüya modelleri ve Willam James’den kalan miras
M. Hakan Türkçapar
Cansu Kamar
PANEL: OBEZİTE CERRAHİSİ VE PSİKİYATRİK
DEĞERLENDİRME: ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR
Oturum Başkanı: Asena Akdemir
PANEL: ELEŞTİREL GÖZLE KADINLAR VE KİŞİLİK
BOZUKLUKLARI
Tek başına agorafobi: Farmakoterapi mi? Psikoterapi Oturum Başkanı: Peykan Gökalp
Cerrahi öncesi psikiyatrik değerlendirme ve bir
mi?
üniversite hastanesi örneği
Şükrü Uğuz
Kadınlar ve kişilik bozuklukları; Genel bakış
Başak Yücel
Tedavisi bilinmeyen hastalık: Ayrılma anksiyetesi
Ayşe Devrim Başterzi
Bir devlet hastanesi uygulaması ve yaşanan güçlükler bozukluğu
Kız çocuk ve erkek çocuklarda ruhsal gelişim
Selime Çelik
Tunç Alkın
Işıl Vahip
Operasyon sonrası değerlendirme, yeme
Sosyal anksiyete bozukluğu ile DEHB birlikteliği:
Kadınlarda kişilik bozukluklarının kliniği ve tedavisi
bozuklukları ve izlem
Tedavide ne yapılabilir?
Leyla Gülseren
Güzin Sevinçer
Ahmet Koyuncu
Kadınlarda kişilik bozukluklarına psikanalitik açıdan
Cerrahi adayları ve egzersiz ile kilo vermeye çalışan Madde kullanımı ve anksiyete bozukluğu: Tavuk mu eleştirel bakış
grubun farklılıkları
yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
Özge Doğan Avşargil
Hatice Sodan Turan
Figen Karadağ
Kadın ve Ruh Sağlığı ÇB etkinliğidir.
Yeme Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
PANEL: PSİKİYATRİ EĞİTİMİ HASTA VE
HASTALIKLARA BAKIŞIMIZI DEĞİŞTİRİYOR MU?
Oturum Başkanı: Can Cimilli
Can Cimilli
Gamze Erzin
Ersin Uygun
SÖZLÜ BİLDİRİLER 3
Oturum Başkanı: Bedriye Öncü
KAHVE ARASI
16:00 - 16:30
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ OTURUMU 3
"TOPLUMSAL YASA"NIN NÖROBİYOLOJİK
KÖKENLERİ VE UZANIMLARI
16:30 - 18:00
PANEL: ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA BULANIK
ALANLAR
Oturum Başkanı: Tunç Alkın
PANEL: MÜZİK VE BAĞIMLILIK
Oturum Başkanı: Berna Uluğ
Tarihsel süreç içinde müzik ve bağımlılık
Oturum Başkanı: Saffet Murat Tura
Kültegin Ögel
Sex, drugs and Rock'n Roll
Toplumsal kaos ve norm oluşumunun nörobiyolojisi Cüneyt Evren
Ejder Yıldırım Akgün
Haz ve jazz
'Ahlak hormonu' Oksitosin'in hazin öyküsü
Elif Mutlu
İlker Küçükparlak
Yasayı içselleştirmenin ön koşulu olarak emosyon
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
Hakan Karaş
PANEL: ŞİZOFRENİDE TEDAVİYE YANITSIZLIKTA
SEÇENEKLER VE YENİ ARAYIŞLAR: KLOZAPİN VE
ÖTESİ
Oturum Başkanı: Elif Anıl Yağcıoğlu
Klozapinin hikayesi: Neden farklı?
Aygün Ertuğrul
Klozapin tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda
antipsikotik kombinasyonları
Berna Kıvırcık Akdede
Klozapin tedavisine yetersiz yanıt veren hastalarda
diğer ek tedaviler
Elif Anıl Yağcıoğlu
Şizofreni tedavisinde yeni arayışlar
Köksal Alptekin
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir.
19:00 - 20:00
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 2
20:00 - 21:00
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 3
PANEL: SOMA MADEN FACİASI DENEYİMİ
Oturum Başkanı: Hira Selma Kalkan
Türkiye Psikiyatri Derneği yönünden saha deneyimi
Şahut Duran
Bürokrasi yönünden
Selin Demet
Çalışma birimi yönünden
Feyza Çelik
Bir gönüllü yönünden saha deneyimi
Umut Kırlı
PANEL: TRANSKRANİAL MANYETİK UYARIM
Oturum Başkanı: Ömer Böke
TMS uygulama pratiği ve güvenliği
Gökben Hızlı Sayar
TMS klinik endikasyonlar ve hasta seçimi
Eylem Özten
Depresyon dışı tanılarda TMS kullanımı
Gül Eryılmaz
PANEL: LGBT'İ VE CİNSEL ÇEŞİTLİLİKLERLE
PİSKOTERAPİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE BİR
ERENKÖY DENEYİMİ
Oturum Başkanı: Emrem Beştepe
OSBK: 10 SORUDA YAŞAM BOYU DEHB
GÜNCELLEMESİ-10 SORUDA YENİ BİLGİLERLE DEHB
Bir ruh sağlığı eğitim ve araştırma hastanesinde LGBT
Oturum Başkanı: Cengiz Tuğlu
bireylerle grup psikoterapisi: Bir Erenköy deneyimi
Emrem Beştepe
Umut Mert Aksoy
Bir LGBT grup psikoterapisi sürecinde asistan olmak
Bedriye Öncü
İbrahim Fuat Akgül
Hasan Herken
Cinsel Çeşitlilik Terapileri'nde güncel kavramlar
Gülay Özdemir
Gökçe Elif Sarıdoğan
Dünya'da LGBY'li bireyler ve diğer cinsel çeşitliliklerle
psikoterapinin tarihsel gelişimi; hangi noktadayız?
Özay Özdemir
MÜNAZARA: BİR İNTİHARIN OTOPSİSİ "SULTAN
ABDULAZİZ'İN ÖLÜMÜ CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?
Oturum Başkanı: Gamze Özçürümez
Sultan Abdulaziz'in ölümü - Bir intihar mı?
Şahap Erkoç
Sultan Abdulaziz öldürüldü mü?
Fatih Artvinli
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
SÖZLÜ BİLDİRİLER 4
Oturum Başkanı: İsmet Kırpınar
ÇALIŞMA GRUBU: BİR OLGUYA İKİ AYRI YAKLAŞIM:
FORMULASYON VE TEDAVİ PLANI OLUŞTURMA
Olgu sunucusu: Şükrü Uğuz
Tartısmacılar:
Psikodinamik yaklaşım
Işıl Vahip
Bilişsel davranışçı yaklaşım
Mehmet Z. Sungur
L SALONU
Atria Salonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content