close

Enter

Log in using OpenID

ENKA LİSESİ ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ

embedDownload
ENKA LİSESİ
ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK
2014-2015
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
Sayın Velimiz,
Öğrencilerimizin başarılı , sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun
“ Öğrenci Davranışları Sözleşmesi ” , “Akademik Dürüstlük Sözleşmesi”
ve “Eğitim
Teknolojileri Kullanım Sözleşmesi” size gönderilmiştir.
Öğrencilerimizin bu davranışları kazanmalarında velilerimizin , okul ile işbirliği içinde hareket
etmesi büyük önem taşımaktadır.
Özel Enka Lisesi öğrencisi, MEB yönetmeliklerinde belirtilen ve bu kitapçıkta yer alan okul
kural ve sorumluluklarına uymakla yükümlüdür.
Saygılarımla,
Erkan GÜLTEKİN
Lise Müdürü
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI SÖZLEŞMESİ
AMAÇ
Okulumuzda amaç, yapılandırıcı bir yaklaşım izleyerek, birlikte yaşamanın gerektirdiği düzeni ve
güvenli ortamı sağlayarak uyumu kolaylaştırmak; birbirinin hakkına saygı duyan ve uygulamalarda
tutarlı davranışları temel alan bir öğrenme topluluğu yaratmaktır.
DEVAM – DEVAMSIZLIK
1. Eğitim-öğretim saat 08:30’da başlar. Okula geç gelen her öğrenci ilgili müdür yardımcısından
derse kabul kağıdı alarak derse kabul edilir ve “geç” sayılır.
2. Okulda bulunan öğrenci ara derslere ya da kulüp aktivitelerine geç kalması durumunda,
öğretmen tarafından yoklama fişine geç yazılır, ilgili yönetmelik gereği, E-OKULA “yarım gün
yok” işlenir.
3. Oje silme – sakal tıraşı olma – uygun kıyafet temin etme gibi nedenlerle derse geç kalan ya da
katılmayan öğrenciler yarım gün yok yazılır.
4. Geç kalmayı ya da okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenci Disiplin Kurulu’na
sevkedilir.
5. Her çeyrek dönem sonunda öğrencilerin devam durumu okul idaresi tarafından
değerlendirilir ve öğrencinin okula devamı için gerekli tedbiri alır.
6. Okula geldiği halde, derse girmeyen öğrenci ya da okuldan izinsiz çıkış yapan öğrenci disiplin
kuruluna sevk edilir.
7. 10 gün özürsüz devamsızlık durumunda öğrencinin notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
8. İlk dersten, 4. Derse kadar okula gelemeyen öğrenci yarım gün devamsız , 4. Dersten sonra
ise tam gün yok yazılır.
9. Erken çıkış yapmak isteyen öğrencilerimiz 4. Dersten önce çıktıkları takdirde TAM GÜN, 4.
Dersten sonra çıkarlarsa YARIM GÜN yok yazılırlar.
10. Uzun süreli rahatsızlıklarda okul idaresi bilgilendirilir.
11. Sınav gününde yapılan devamsızlıklarda durum rapor ya da veli beyanı ile okul idaresinin
oluruna sunulur.
12. Devamsızlıkların özürlü devamsızlık olarak sayılması ve/veya girilemeyen sınavın geçersiz
sayılmaması için raporya da veli mazaret dilekçesinin 5 iş günü içerisinde okul idaresine
teslim edilir.
13. Öğrenciler, okul sınav takvimini takip etmekle sorumludur.
14. Telafi sınavları programı ilgili müdür yardımcıları tarafından belirlenir, duyuru panolarına asılır
web-sitemizde www.enkaokullari.k12.tr/telafi sayfasında ilan edilir ve k12’ ye konulur.
Mazereti nedeni ile sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı tarihini/yerini öğrenmek ve
takibini yapmaktan sorumludur.
15. Telafi sınavlarına girmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerin durumu okul idaresi tarafından
değerlendirilir.
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI SÖZLEŞMESİ
16. Öğrenciler her ders için yalnızca 1 KEZ telafi sınavına katılabilirler.
17. Doktor randevularının okul saatleri dışında alınması beklenir, doktor izni alınmasının zorunlu
olduğu durumlarda ise, izin isteği en az bir gün önce veli tarafından dilekçe ile okul idaresine
bildirilir.
18. Okul saatleri içerisinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında öğrenci ders öğretmeninden
revir kağıdı alır ve müdür yardımcısına onaylatır. Okul sağlık biriminin kararı doğrultusunda
revirde gözetim altında tutulur, eve gönderilmesi gereken durumlarda veli aranır öğrenci
sadece veliye ya da velinin resmi olarak bildirdiği kişi/kişilere teslim edilir.
19. Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde, okul
idaresiyle önceden görüşülür.
20. Raporlu ve uzaklaştırma cezası alan öğrenci o süre içerisinde okulda bulunmaz.
21. Derslere yapılan devamsızlıklar performans notu kriterleri içerisinde değerlendirilir.
OKUL KIYAFETİ
Öğrencilerimiz;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Okul tarafından belirlenen kıyafet kurallarına uyar.
-Kız öğrenciler- makyaj, uzun tırnak ve oje ile okula gelmeyeceğini bilir.
-Erkek öğrenciler- okula kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelir.
Hızma, piercing ve abartılı takılar ile okula gelmeyeceğini bilir.
Serbest kıyafet günü okulun öğrenme ortamına uygun kıyafet giyer.
Çok dar, kısa, dekolte kıyafetler ile okula gelmez ve bu kıyafetlerin okul için uygun olmadığını
bilir.
7. Her tür terliğin güvenlik ve hijyen açısından giyilmesinin okulda uygun olmadığını bilir.
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI SÖZLEŞMESİ
DAVRANIŞLAR
Öğrencilerimiz;
1. Okul topluluğunun tüm üyelerinin kişilik hak ve özgürlüklerine ve farklılıklara saygı duyar.
2. Kendisinin ve başkalarının sağlığı ve güvenliği konularında tehlike yaratabilecek
riskli davranışlardan uzak durur.
3. Kütüphaneden ödünç aldığı kitapları, yıl sonunda teslim etmesi gerektiğini bilir.
4. Dolabını amacına uygun kullanır, kilitli ve düzenli tutar. Yıl sonunda boşaltması
gerektiğini bilir.
5.
6.
7.
8.
9.
Sağlığı ve güvenliği konusunda tehlike yaratabilecek riskli davranışlardan kendini korur.
Derslere ve diğer etkinliklere vaktinde gelir.
Ödev ve projelerini zamanında teslim eder.
Okul eşyalarını ve malzemelerini zamanında derse getirir. Özenli kullanır ve korur.
Projelerin ve/ya da ödevlerin hazırlanmasında kitap, gazete, dergi ve internet gibi
kaynaklardan yapılan alıntıları belirtir. Bunun akademik dürüstlük ilkeleriyle ilgili olduğunu
bilir.
10. Cep telefonlarının hiçbir koşulda sınıfa getirilmeyeceğini bilir.
11. Telefon etmek istediğinde, müdür yardımcılarının izniyle okulun telefonlarını ya da sadece
idari ofislerde kendi cep telefonlarını kullanabilir.
12. İletişim araçlarının etik kurallar dahilinde kullanılması gerektiğini; aksi durumda tüm
sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir.
13. Fotoğraf makinesi, video kamera ve bilgisayarların eğitim amaçlı kullanımının gerekli olduğu
koşullarda ilgili öğretmenlerin ve müdür yardımcılarının iznini alır.
14. Tenefüslerde, müzik dinlemek için telefon dışındaki elektronik aletleri kullanacağını bilir.
15. Revire (acil durumlar hariç) ders saatleri dışında gider.
16. Dolap kilidini kırdırmak istediğinde bunun için sadece tenefüsleri ya da okul çıkış saatini
kullanır.
17. Okul ortamında sakız çiğnemeyeceğini bilir.
18. Velisinin izni ile okuldan çıkmak istediğinde, velisinden onaylı “e-posta onay formu”
nun okula teslim edilmesi gerektiğini bilir. (form-1)
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
















Eğitim teknolojilerinin kullanımı konusunda tüm öğrencilerin sorumlu ve ahlaklı davranmaları
beklenir.
Öğrenciler, her türlü bilgisayar donanımının tamir edilmesi, değiştirilmesi ve eklenmesi gibi işlerin
IT bölümünün sorumluluğunda olduğunu bilir. Herhangi bir donanım arızası veya isteği olursa,
öğrencilerin bu konuda öğretmenlerini veya IT departmanını bilgilendirmeleri; kendilerinin
donanım tamir etmeye, değiştirmeye veya eklemeye çalışmamaları beklenir.
Öğrencilerin yazıcı kaynaklarını kullanırken özenli davranmaları, gereksiz kağıt ve mürekkep
israfından kaçınmaları beklenir.
Enerji tasarrufu sağlamak adına öğrencilerin kullanmadıkları cihazları kapatmaları beklenir.
Öğrenciler okul bilgisayarlarına her türlü yazılımın yüklenmesinin sadece IT bölümünün
sorumluluğunda olduğunu bilirler.
Öğrenciler okulun Internet hizmetlerini sadece eğitim amaçlı kullanırlar.
Internet’i iletişim amaçlı kullanırken öğrencilerin özenli ve kibar olmaları, uygun bir dil
kullanmaları ve kişisel bilginin gizliliğine saygı duymaları beklenir.
“Hack” lemek tarzındaki zararlı davranışlar okuldaki Internet güvenliğine ve okul topluluğunun
bilgilerinin gizliliğine zarar getireceğinden, öğrencilerin bu konularda hassas davranmaları ve bu
konuda doğru davranışı sergilemeleri beklenir.
Öğrencilerin ağ şifrelerini gizli tutmaları beklenir.
Okul kampüsü içinde öğrencilerin Internet’e yalnızca okul bağlanısı üzerinden çıkmaları beklenir.
Öğrenciler, web üzerinde yayınladıkları veya yolladıkları her türlü materyalde Enka Okulları
beklenti ve değerlerine uygun içerik kullanırlar.
Öğrenciler ders esnasında, sadece öğretmenlerinin izni ile fotoğraf çekimi, video veya ses kaydı
yapabilirler. Okul kampüsü içinde ders dışı zamanlarda fotoğraf çekimi, video veya ses kaydı
öncesinde, görüntüsü veya sesi alınacak herkesin izni gerekir. Okul ile ilgili bir multimedya
materyalinin Internet’te yayını için müdür veya müdür yardımcısının izni gerekir.
Öğrenciler, rahatsız etme, utandırma, hedef gösterme, bir başkasıymış gibi davranma gibi
davranışların siber-zorbalık kapsamında olduğunu ve Enka Topluluğu’nda yeri olmadığını bilir.
Hakaret ve olumsuz dil içeren eposta veya mesajlar, uygun olmayan, rahatsız edici kişisel
gönderiler veya yorumlar, kasıtlı mesaj bombardımanı gibi olumsuz davranışlar bu kapsamda
değerlendirilir ve disiplin yönetmeliği kapsamında ele alınır.
Kişisel cihazının bakımı, güvenliği, şarj edilmesi gibi konulardan öğrencinin kendisi sorumludur.
Öğrenciler, okuldaki tüm Internet kullanımının, kanunların öngördüğü şekilde kayıt altına
alındığını bilir.
Öğrenciler, eğitim teknolojileri kullanımının her alanında, Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’ne
uygun davranış sergilerler.
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÖZLEŞMESİ
Enka Okulları öğrencilerinin, bir IB Dünya Okulu’nun öğrencileri olarak, bütün sınıf seviyelerinde
akademik dürüstlüğe uygun hareket etmeleri beklenir.
Akademik dürüstlük, okuldaki bütün çalışmalarınızda doğru ve dürüst hareket etmek anlamına gelir.
Her türlü uygunsuz davranış, akademik dürüstlüğe aykırı davranış olarak değerlendirilir ve üç ana
başlık altında ele alınır:
 Uygunsuz Davranış (Yanlış Uygulama): Derste ya da evde hazırlanan bir çalışmadan/ödevden
haksız yere çıkar sağlamak anlamına gelir. Uygunsuz davranış, öğrencinin kendisinin
yapmadığı bir çalışmayı teslim etmesi gibi uygulamaları içerir. Ayrıca sınavlar ya da derste
yapılan değerlendirmeler sırasındaki her türlü uygunsuz davranışı içerir; örneğin:
1. sınav yerine izinsiz materyal sokma
2. sınav sırasında başka öğrencileri rahatsız etmeyi içeren uygunsuz hareketler
3. bilgi alışverişinde bulunma ya da başka bir kişiye bilgi aktarma
4. sınav kağıtlarının çalınması
 Akademik dürüstlüğe aykırı işbirliği: Başka birinin kopya çekmesine yardımcı olmak.
Akademik dürüstlüğe aykırı işbirliği, kişinin kendi çalışmasının kopya edilmesine ya da başka
biri tarafından teslim edilmesine izin vermesi gibi yanlış davranışları içerir.
 İntihal: Başka birinin sözlerini ya da fikirlerini kullanmak ve kaynak göstermemek anlamına
gelir. İntihalin iki boyutu vardır: i) başka birinin sözlerini ya da fikirlerini –bunların kime ait
olduğunu söylemeden- kopya etmek, ii) bu sözler ya da fikirler size aitmiş gibi davranarak
başkalarını yanıltmaya teşebbüs etmek.
Akademik dürüstlüğe aykırı davranışta bulunan öğrenci, okulun, MEB Yönetmelikleri’ne dayalı disiplin
yönetmeliklerinde ana hatları belirtilen sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır.
İntihal hakkında bilgi edinmek ve intihalden kaçınmak konusunda sizlere destek olmak için, okulun
benimsediği MLA yazım tarzını içeren kılavuzu kullanarak bütün materyallerin kaynağının doğru
biçimde nasıl gösterileceği ilk dönem size öğretilecektir.
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
SORUMLULUKLAR
Yukarıda belirlenen tutum ve davranışlar, okul sisteminin ve öğrenme ortamının düzenlenmesi
amacıyla öğrencilerimizden beklenen en temel düzeydeki davranışlardır.
Öğrencilerimizin bu davranışları kazanmalarında;
Öğrencilerimiz, bu tutum ve davranışların kendilerinden beklenme nedenlerini ve elde edebilecekleri
kazanımları anlar. Davranışlarının bireysel sorumluluğunu alır.
Velilerimiz, beklenen bu tutum ve davranışların sonucunda elde edebilecekleri kazanımlar için
öğrencileri destekler, okul ile işbirliği içinde hareket eder.
Okul Yönetimi, öğrencilerin tutum ve davranışlarıyla ilgili resmi takip ve değerlendirme yapar.
Öğretmenlerimiz, öğrencilerin bu tutum ve davranışlarını destekler uygulamaları takip eder ilgili
birimlerle işbirliği yapar.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, veli, öğretmen, okul yönetimi ve öğrencilerin işbirliği ile
bu tutum ve davranışların kazanılmasında bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici rol üstlenir.
Okul topluluğunun tüm üyeleri olumlu davranışlar konusunda rol model olma ve tutarlı davranışlar
sergileme konusunda sorumludur.
Yukarıda belirtilen maddelere uymayan, yapılan uyarıları dikkate almayan öğrencilerimiz, “Milli
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”nce değerlendirilir.
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
EK-1
ÖZEL ENKA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
Velisi olduğum okulunuz öğrencisi ………………………………….................... ile ilgili aşağıdaki
e-posta adresimden/adreslerimden tarafınıza gönderilecek öğrenci izin istekleri ve
yazışmalarımın tarafımdan gönderilmiş geçerli yazışmalar olduğunu kabul ve taahhüt
ederim. Bu dilekçeyle, yazışma ya da izinlere uyulmasını talep ederim.
Bu e-posta adresinden okulunuz müdürlüğüne, öğretmenlerine ve diğer görevlilere
gönderilmiş tüm yazışmaların, ıslak imzalı dilekçelerim gibi dikkate alınmasını istiyorum.
E-posta adresimde meydana gelebilecek tüm değişiklikler derhal okulunuza yazılı olarak
tarafımdan bildirilecektir.
E-posta adresimin başka kişi ya da kişilerce ele geçirilmesi ve/veya kullanılması halinde,
Enka Okullarının bu durum tarafımdan kendilerine yazılı olarak bildirilinceye kadar eposta adresimden gönderilen öğrenci izin/servis değişiklik isteklerimin uygulanmasını ve
öğrenciye
ilişkin
tarafımdan
verilmiş
izinlerle
ilgili
olarak
hiçbir
sorumluluğunun
doğmayacağını kabul ediyorum.
Enka Okulları çalışanlarına aşağıda belirttiğim e-posta adresimden gönderilen tüm
yazışmaların
ileride
ortaya
çıkabilecek
ihtilaflarda
mahkemelerde
delil
olarak
kullanılmasını kabul ediyorum.
Saygılarımla,
Veli İsim-Soyisim
: .....................................................................
Tarih
: ......................................................................
İmza:
: .....................................................................
E-posta adresleri
: [email protected]...........................
: [email protected]...........................
Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi Istinye
34460 Istanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 705 65 00
Ortaokul Fax: +90 (212) 285 01 19
Lise Fax : +90 (212) 286 52 12
http://www.enkaokullari.k12.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
901 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content