close

Enter

Log in using OpenID

1 - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

embedDownload
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BİYOLOJİK ÜRÜNLER
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DENEY
HAYVANLARI ÜRETİM LABORATUVARINA ALINACAK PH
METRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1
KONU:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çubuk yolu 23 km Akyurt/ANKARA’da bulunan
Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı tarafından ihtiyaç duyulan PH METRE cihazı
satın
alınacaktır.
2
GENEL ŞA R T L A R :
İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini
tamamlamış olmalıdır.Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını
ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir.TITUBB
tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
3
TEKNİK ÖZELLİKLER :
3.1
Sistemi oluşturacak sabit pH ölçer cihazı teknik özellikleri aşağıda açıklanan şekilde
olmalıdır.
3.2 Cihaz mikroprosesör kontrollü dijital göstergesi ve portatif tip olmalıdır.
3.3 Cihazın ekranında okuma modları, standart seçimi ve okuma değerleri görülebilmelidir.
3.4 Sıcaklık ekranda sürekli okunmalıdır
3.5 Cihaz pH, milivolt ve sıcaklık ölçümü yapabilmelidir.
3.6 Laboratuar çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
3.7 Cihaz ölçüm aralığında otomatik sıcaklık düzeltmesi yapılabilmelidir.
3.8 Cihaz üzerinde bulunan tuş ile numunenin pH değerini ekranda sabitleyebilmelidir.
3.9 Cihazın ölçüm aralığı
pH
0,00.........14,00 pH
mV
-999.9......... +999.9 mV
Sıcaklık 0.0............ +100.0°C
3.10 Cihazın doğruluğu
pH
± 0,01 pH
mV
± 0,2 mV
Sıcaklık ±0.1 K
3.11 Cihaz otomatik kalibrasyon moduna sahip olmalıdır.
3.12 Ölçüm hızı 90 saniyeyi geçmemelidir.
3.13 Üretici firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3.14 Orijinal kullanma kılavuzu ve “Test Sertifası” cihaz ile birlikte verilmelidir
3.15 220V/50 Hz ile çalışmalı. Açık unutulup 1 saat işlem yapılmadığı takdirde otomatik
olarak kapanmalı.
3.16 Cihaz sıcaklık ölçer kombine pH elektrodu, elektrod standı, tampon solüsyonları (4,7),
saklama solüsyonu (KC1), adaptörü, ile komple verilmelidir.
3.17 Cihaz fabrika ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
1
^
)/
4
YEDEK PARÇA VE AKSESUAR :
4.1 Yok
5
E Ğ İT İM :
5.1
6
Eğitim verilmeyecektir.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ :
6.1
Cihazlarda 2 yıl tam garanti, 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti belgeleri
satıcı ve İmalatçı/İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslimi esnasında Muayene ve Kabul
Komisyonuna teslim edilecektir.
6.2
Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda (parça
dâhil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak
gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların fiyat
tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak bulunduracaklardır.
7
TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI - KABUL VE MUAYENE :
7.1
Firmalar şartname maddelerine Türkçe olarak, ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre
cevap vereceklerdir.
Bu cevaplar marka..model.cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı
altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış
olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık
bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
7.2
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firmaların teklifleri ret edilecektir.
7.3
Ekipmanlar ilgili firma tarafından kurulup çalışır halde teslim edilmelidir
7.4
Satmalma komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar
demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon yapmayan veya
demonstrasyon sonucu cihazı uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir.
7.5
Cihaz ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.
7.6
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların veya ürünlerin kullanma kılavuzu
ve etiket bilgileri, Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe etiket ve kullanım
kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.
7.7
Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7.8
Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (üç) gün içerisinde İkinci muayene
Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak İtiraz Komisyonu
tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan
özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.
7.9
Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen
yetki belgesi olacaktır.
7.10 Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri
geçerlidir.
İş bu şartname yedi (7) ana başlık altında 2 (iki) sayfadan ibarettir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
75 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content