close

Enter

Log in using OpenID

bülten - nisan 2014

embedDownload
NİSAN
BÜLTEN
'in Katkılarıyla
2014 Mart PTF: 139,40 TL/MWh
2014 Mart SMF: 132,36 TL/MWh
piyasa fiyat fark
İÇİNDEKİLER
ETD'den Haberler
Piyasa Yorumu
Sektörden Haberler
Bakım /Arıza Bildirimleri
Duyurular
2
8
9
13
14
MART 2014
ICCI 2014 ETD Ozel Oturumu 25 Nisan' da Kırmızı Salon'da yapılacak. Ayrıca
ETD Standımız, 11. Salon' da L 103/c numarada ziyaretçileri ağırlayacak.
Türkiye'nin Mart ayında elektrik üretimi geçen yıl aynı aya göre % 3,1 artış
gösterdi.
Türkiye'nin enerji ithalatı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 artış
gösterdi.
BOTAŞ, Şubat'ta 3,6 milyar m3 doğalgaz ithal etti.
Mart ayı boyunca en yüksek ani puant 35.043 ile 14 Mart 2014 günü, en düşük
ani puant ise yerel seçimlerin olduğu 30 Mart 2014 günü 27.943 MW ile
gerçekleşti.
2014 yılının Mart ayında barajlara gelen su 3.677.266 milyon m3 oldu, bu rakam
planlanan rakamın 2 milyon, geçen yılın ise 6 milyon m3 altında kaldı. Ocak,
Şubat, Mart aylarında barajlara gelen su toplamda 8.543.327 milyon m3 oldu.
Serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini
seçmeyen tüketicilere uygulanan tarifelerde çok küçük bir artış oldu.
EÜAŞ tarafından ilk defa elektrik satış ihalesi gerçekleştirildi. İhalede verilen en
yüksek teklif 161.4 TL/MWh oldu.
ENTSO-E bağlantısı kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan ile ticaret için
kapasite ihalesinde Türkiye-Yunanistan yönü fiyatı 4.53 €/MW, YunanistanTürkiye yönü 0.22 €/MW, Bulgaristan-Türkiye yönü ise 7.49 €/MW oldu.
2014 MART:
Üretim:
20,50 TWh
Tüketim: 20,92 TWh
İthalat:
0,6 TWh
İhracat:
0,2 TWh
EPDK Tarafından Kazakistan'dan doğalgaz ithalatı için lisans başvuruları kabul
edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2014 Yılı Elektrik Dağıtım
Şirketleri Denetim Programı yayımlandı.
Toplam Kurulu Güç: 64.611 MW
Mart Ayı Kurulu Güce Katılım: 129,0 MW
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
Nisan 2014
ETD’ den Haberler
Elektrik Piyasası Mevzuatı ve
Rekabet
PS
G
Gözde AKBOĞA / Turcas
gö[email protected]
Perakende Satış Çalışmaları Ana Çalışma Grubu (PSG) Rekabeti Geliştirme Alt Çalışma Grubumuz, Mart ayında
öncelikle odaklanması gereken hususları belirlemek için çalışmalarına devam etti. Bunun için ilk olarak Grup
üyelerinin kendi bilgilerini artırmak ve odak noktalarını belirlemeleri amacıyla gerek Rekabet Mevzuatı gerekse
Enerji Piyasası Mevzuatı incelendi. Uygulamada yaşanan sorunların sebeplerinin de değerlendirildiği çalışmada
Mevzuat ve Uygulamalar Grubu' nun da katılımıyla mevzuatta ya da uygulamasında rekabet açısından eksiklikler
olan konularda iki grubun ortak çalışma yapması kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumu'nun enerji sektörünün reel uygulamaları
konusundaki farkındalığının artırılması ve diğer Kurumlar'
a yol gösterici olması ümidiyle hazırlanan Enerji Piyasası
İnceleme Raporu çok önemsenmektedir. Bu bağlamda
Rekabet Kurumu' nun çalışmasında destek verilmeye
çalışmakta. Bu kapsamda toptan elektrik piyasası ile ilgili
Kurum temsilcileriyle bir de toplantı yapıldı.
Bu kapsamda Şubat ayı içerisinde ilk olarak Yönetim
Kurulumuz dahil olmak üzere tüm ETD organlarının
toplantıları ve organizasyonlarında dikkat edilmek üzere
ETD Rekabet Yönergesi hazırlanmıştı. Bu Yönerge ile
öncelikle ETD faaliyetleri rekabet hukuku normlarına
uygunluk konusunda hassasiyetle yürütülecek, böylece
gerek üyelerimiz gerekse elektrik piyasasının diğer
katılımcılarına örnek teşkil edilmiş olacaktır.
Yeni Ön Uzlaştırma Sistemi
Hazırlanıyor
PS
G
Selman GEZER / ETD
etd.org.tr
Mevzuat ve Uygulamalar (MU) Alt Çalışma Grubumuz Mart ayında, öncelikli olarak belirlediği konularda yol
haritalarını belirledi. Bu çerçevede öncelikle sektörün tüm katılımcılarıyla iletişim içerisinde yaşanan sorunlara
ortak çözümler üretmek için çalışamaya karar verildi. Ayrıca enerji bürokrasisi dışındaki Devlet Kurumları ile de
enerji sektörü konusunda yaşanan sorunlar ile ilgili çalışmaların koordine edilmesine dönük çalışmaların
artırılması kararlaştırıldı. Tüm bu çalışmalara, ETD' nin diğer çalışma grupları ile ilgili konularda da MU Grubu
koordinasyonunda ilgili çalışma grubuyla işbirliği içerisinde başlandı.
TEİAŞ tarafından serbest tüketici sisteminde yapılacak
sistemlerin yeniden oluşturulması ile ilgili çalışmaya da
ETD olarak davet edilmiştik. Serbest tüketiciler ve
perakende satış ile ilgili tüm süreçlerin merkezine
yerleştirilmek üzere kurgulanması planlanan 'Ön
Uzlaştırma Sistemi', sektörümüz için büyük önem
taşımaktadır. Dolayısıyla Mart ayı içerisinde bu konuda
ETD içerisindeki çalışmalarımızın başlangıcı yapıldı. Bu
sistemin en başından itibaren en iyi işleyen, en kalıcı
olacak ve
Nisan 2014
serbest tüketiciler dahil sektörün tüm muhatapları için en
verimli ve kolay işleyecek şekilde tasarlanması ve
kurgulanması için ETD' nin desteği her zaman
sağlanacaktır.
MU Grubumuz açısından Mart ayı içerisinde önemli bir
Mevzuatsal gelişme olduğunu söyleyemeyiz. Bunda 30
Mart' da yapılan yerel seçimler ile ilgili sürecin etkili olduğu
düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından Mal
Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği' nde değişiklik
konusunda başlatılan çalışma bu anlamda ön plana çıktı.
2
PS
G
Rekabet Hukuku Eğitimi
İkinci Defa Düzenlendi
Ali Hakan EVEREKLİ / Turcas
[email protected]
Tanıtım ve Eğitim (TE) Grubumuz ETD üyelerine her ay bir eğitim hedefi çerçevesinde yoğun talep üzerine
Rekabeti Geliştirme Grubumuz' un bilinçlendirme konusundaki önceliği çerçevesinde ikinci defa 'Rekabet Hukuku'
Eğitimi düzenledi.
Türkiye' nin en önemli rekabet hukuku avukatlarından
oluşan ELİG Avukat Bürosu ortaklarından Av. Korhan
YILDIRIM tarafından verilen eğitimde; rekabet hukukunun
temel prensip ve yaklaşımları, Rekabet Kurumu' nun
çalışma, inceleme/denetleme ve değerlendirme sistemi, bu
sistem doğrultusunda Kurum ile muhatap olan şirket ve
personelinin bilmesi ve uygulaması gerekenler, rekabet
hukukuna aykırı hareketlerin tespiti durumunda ortaya
çıkabilecek sonuçlar gibi temel konulara değinildi. Sektör
katılımcılarının paylaşımlarıyla interaktif ve dinamik bir hal
alan eğitim, yoğun talep gördü. Av. K. Korhan YILDIRIM
tarafından verilen eğitim sonunda, bir de mini test ile
katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyleri
ölçüldü..
Yine TE Grubumuz, özellikle serbest tüketici limitinin
düşmesi ve hatta sıfıra inmesiyle çok daha fazla önem
kazanacak olan bir çalışma olarak serbest tüketici kılavuzu
ve el kitabı hazırlıklarına da başladı. Bu çalışmaların da
Nisan ayı içerisinde bitirilmesi planlanmakta. Bu konuda
genel kamuoyunun bilgilendirilmesine dönük çalışmalar da
planlanmaktadır.
Son olarak daha önce TE Grubumuz tarafından
oluşturulacak bir özel çalışma grubu tarafından kamu ihale
kılavuzu ve mevzuat analizi çalışmasının yapılması
kararlaştırılmıştı. Bu çalışmanın ETD' nin desteğiyle Kamu
İhale Kurumu' nden yetkililer tarafından yürütülmesi
planlanmıştı. Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Sn. Dr.
Bülent BÜBER tarafından Kamu İhale Kılavuzu
çalışmalarına başlandı. Bu kılavuz, gerek üyelerimiz,
gerekse kamu ihale otoritesi için önemli bir katma değer
sağlayacaktır.
TE Grubumuzun Nisan ayı için planladığı eğitim ise
'Değişim ve Zamanı Doğru Yönetmek' başlığı ile
planlanmıştır. Kalite Akademi tarafından verilecek eğitime
de önemli ölçüde katılım beklemekteyiz.
Nisan 2014
3
PS
G
2015'te Limit “0” olması
bekleniyor peki sistem
buna ne kadar hazır?
Kemal Burak ÇAKIRER / Zorlu Enerji
[email protected]
PSG'nin Süreç,Standardizasyon ve Otomasyon (SSO) alt çalışma grubu olarak
hedefimiz Türkiye'deki halihazırda olan sistemsel süreçleri incelemek, bu süreçlerin
geliştirilmesine yönelik benzer piyasalardaki örnekleri inceleyerek uygulanabilir
çözümler sunmak. Sadece bu süreçlerin standardizasyonu değil, aynı zamanda
tedarik-dağıtım-iletim üçlüsünün arasındaki iletişimin standart bir formata
oturtulmasını amaçlıyoruz. Elektrik piyasasında farklı görev, sorumluluk ve amaçları
olan katılımcıları ancak bu şekilde sorunsuz çalışan bir sistemde
buluşturabileceğimizi düşünüyoruz.
Serbest tüketici limitinin bir yıldan daha kısa bir süre sonra sıfırlanacağı
düşünülüyor, Nisan ayına girerken Serbest Tüketici sayısının 877 bin olduğunu
görüyoruz, bu sayı beklenti gerçekleşirse 30 milyonun üstüne çıkacak. Şimdiden
kullandığımız sistemde bazı sorunlar ile karşılaşıyoruz. Perakende satış şirketleri
olarak en çok kullanacağımız sayaç validasyon işlemlerinde sayaçların bir “tekil”
numarası olmaması, her defasında farklı bir “ETSO kodu” ile sisteme girişi yapılan
sayaçlar, sistemde şimdiden atıl konuma gelmiş durumda. PMUM tarafında da bu
tekil numara ihtiyacı tekrar yüksek sesle konuşulmaya başlandı. SSO grubu olarak
bu konuda gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kısaca bahsetmek
gerekirse, bu tekil numara IBAN numarası mantığında işliyor ve her bir “sayaç
ölçüm noktasına” atanıyor. Böylece tedarikçi değişikliği sırasında bu numara
sayacın kimlik kartı oluyor, ileride daha sürdürülebilir ve yönetilebilir bir sistem
kurmaya olanak sağlıyor.
Hedeflerimiz doğrultusunda Mevzuat ve Uygulamalar AÇG ile beraber TEİAŞ'ın
serbest tüketici sistemiyle ilgili yapılan çalışmalarda görev alıyoruz. Konuyla ilgili
her türlü görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
Nisan 2014
4
Yeni Piyasalara Hazırlanıyoruz
TT
G
Selman GEZER / ETD
etd.org.tr
Ana çalışma gruplarımızdan TTG' nin Organize Piyasalar (EXC) Alt Çalışma Grubumuz da Mart ayını oldukça
yoğun ve verimli geçirdi. Belirlenmiş olan ana çalışma konuları ve bu sene yoğunlaşılacak alanlar çerçevesinde
EPİAŞ' ın kuruluş sürecinde yapılacak çalışmalar, BİST bünyesinde işlem görecek vadeli ve türev ürünler ile ilgili
çalışmalar, genel piyasanın işleyişine dönük sorunlar ve çözüm önerileri ile ETD üyelerinin özellikle finansal
organize piyasa ürünleri ile ilgili bilgi ve ilgilerinin artırılmasına dönük çalışmalara hız verildi.
Bu bağlamda ilk olarak ETD' nin organize piyasalara ilişkin
görüşlerini ve duruşunu ifade edebilecek bir 'Görüş Belgesi'
oluşturulması için hazırlıklara başlanmıştı. Bu belgenin
hazırlıklarında sona gelindi ve çok yakında tamamlanmış
olacaktır.
Ayrıca son derece önemli görülen BİST bünyesinde işlem
görecek piyasanın genel prensiplerinin belirlenmesi,
mevcut elektrik kontratlarının geliştirilerek yeni döneme
hazır bir ürün yapısının oluşturulması amacıyla BİST ile
başlattığımız işbirliğinde de önemli adımlar atıldı. Bu
bağlamda ilk olarak 06 Mart tarihinde Borsa İstanbul Vadeli
İşlem ve Opsiyon Piyasası uzmanları tarafından tüm ETD
üyelerine, finansal uzlaştırmalı elektrik ticareti sözleşmeleri
ile ilgili bir eğitim verildi. Yoğun ilgi ile katılımın olduğu bu
eğitim, Borsa İstanbul bünyesindeki mevcut elektrik
sözleşmelerinin işlem görmekte olduğu Vadeli İşlem ve
Opsiyon Piyasası (VİOP) ile ilgili genel bilgiler ile başladı.
Daha sonra ise VİOP' da işlem gören elektrik
sözleşmelerinin genel ve kavramsal tanıtımından bir
işlemin nakit akışı örneklerine kadar geniş bir çerçevede
detaylı bir bilgilendirme yapıldı. ETD ofisimizdeki
salonumuzun yer kısıtı dolayısıyla katılım taleplerinin hepsi
olumlu cevaplanamadığından dolayı yakın bir zamanda bu
eğitimin tekrarlanması planlanmaktadır.
Türkiye' nin yeni piyasa yapısının şekillenmesini beklediğimiz bu dönemde, organize piyasa yapısında çok önemli bir yer
tutan merkezi takas konusunda da geleceğe dönük en ideal tablonun oluşmasına katkı çabalarımıza da devam ettik. Şu
anda tüm piyasalarda finansal işleyişin merkezinde duran Takas Bank ile de işbirliği yapmaya karar verdik. Bu yönde
öncelikle bazı konuları daha iyi anlayabilmek, Avrupa uygulamalarını öğrenmek ve ülkemizdeki muhatabı olan Takas Bank
ile tartışabilmek istedik. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerimizden Statkraft' ın Avrupa' daki merkez ofisinin operasyon
müdürleri Sn. Marco Tussing ve Sn. Benjamin Karsten ile Enerjisa' nın ortağı olan E-On' un Piyasa, Takas ve Teminat
Operasyonları Müdürü Sn. Mario Claeys' in katılımlarıyla iki çalıştay düzenledik. Önce ETD üyelerine bir seminer tarzında
yapılan programda büyük bir ilgi ile karşılaştık ve çok yakın zamanda piyasamızda gerçekleşecek değişimlerin mali
boyutu ile ilgili bir örnek çalışması ve fikir edinme aşaması gerçekleştirmiş olduk. Ardından Takas Bank' ın talebiyle Takas
Bank binasında, BİST ve Takas Bank' ın ilgili ekiplerinin katılımıyla çok verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Özellikle
'çalıştay' kelimesini kullanmamızın sebebi ise bir konuşmacının hitabından çok interaktif bir tartışma ortamında önemli
görüş alış-verişleri gerçekleşmesinden dolayıdır. Özellikle Takas Bank yetkililerinin konuya yaklaşımı, ilgileri ve
işbirliğimizin ilerlemesi yönünde talepleri bizi bir hayli sevindirdi.
Nisan 2014
5
EFET Elektrik Sözleşmeleri
Güncellendi
TT
G
Selman GEZER / ETD
etd.org.tr
OTC Alt Çalışma Grubumuz, ülkemizde bu piyasada işlem yapmanın önündeki engeller ve sorunlar, bunların
çözüm yolları ile ilgili öneriler ve çalışmalar, bu piyasada ticaret yapmayı kolaylaştıracak ve hacmi artıracak uluslar
arası standart ve normların yerleştirilmesine dönük çalışmalar, yine bu piyasalarda yapılabilecek ticaret ve
işlemlerin çeşitlendirilmesi ve yeni ürün ve ortamların geliştirilmesine dönük çalışmalara devam etmektedir.
EFET Standart Sözleşmeleri, OTC piyasada ticaretin
gerek kolaylaştırılması gerekse Avrupa' da kabul edilen
standartlarda yapılır hale gelmesine dönük önemli bir
araç olarak görülmekte. Elektrik sözleşmelerinde olduğu
gibi EFET Doğalgaz Sözleşmeleri' nin de çeviri ve
uyarlama çalışmaları devam etmekteydi. Bu esnada
piyasa görüşleri de alınarak elde edilen sonuçlar
çerçevesinde bazı sadeleştirmelerin gerekliliği tespit
edildi. Bu sözleşmelerin yaratıcısı olan Avrupa Enerji
Tacirleri Federasyonu (EFET)' in de bilgisi ve onayıyla
gerek dil, gerekse sektörel kullanıma uygun olarak EFET
Elektrik Sözleşmelerinde de bazı düzenlemeler yapıldı.
EFET Elektrik Sözleşmeleri' nin EFET tarafından kabul
edilen en güncel resmi versiyonu, EFET web sitesi ile
birlikte www.etd.org.tr adresimizde de yayımlanmaktadır.
Ayrıca OTC piyasaya yeni bir alan kazandırmak ve bu
piyasada imkanları çeşitlendirmek amacıyla BİST ile
bünyesinde diğer finansal ürünler için mevcut bulunan
pazarlarda yer açmaya dönük işbirliği başlatılmıştı. Bu
konuda BİST bünyesindeki Özel Emir Pazarı' nda
elektriğe dayalı bir standart ürün oluşturulması
konusunda kontrat içeriği konusunda çalışmalarda OTC
Grubumuz sona gelmiş durumda. Konu ile ilgili SPK
görüşleri ile yasal ve teknik imkanlar üzerine de BİST' in
çalışmaları devam etmekte.
Yine OTC piyasada ticaret hacminin oluşumunun
önündeki en önemli engel olarak görünen damga
vergisinin bu engelleyici durumunun değiştirilmesine
yönelik çözüm arayışları da yoğun şekilde sürdürülmekte.
Doğalgaz Piyasası' nda Adımlar
Gecikiyor
TT
G
Selman GEZER / ETD
etd.org.tr
Doğalgaz, ülkemizde elektrik üretiminin yarısında kullanılıyor. Dolayısıyla elektrik piyasasının en önemli
unsurlarından birisidir. Ancak maalesef doğalgaz piyasasının gelişimi ve serbestleşmesi, elektrik piyasasını
oldukça geriden takip etmekte. Bu da elektrik piyasasında yapılan bütün çalışmaların eksik kalmasına neden
olmakta.
Bir süredir Doğalgaz Piyasası Kanunu' nun Türkiye Büyük
Millet Meclisi' nde görüşülerek yasalaşmasını
beklemekteyiz. Ancak sadece Kanun' a bağımlı
olmaksızın EPDK tarafından atılabilecek adımların
bazılarının atılmasının sinyalleri gelmeye başlamıştı.
Özellikle geçen yılın sonunda Sanal Dengeleme Piyasası
uygulaması gibi yeni düzenlemeler ile ilgili Kararlar' ın
alınması tüm sektörü ümitlendirmişti. Ancak bu
uygulamanın üzerinde çalışacağı Elektronik Bülten
Tahtası (EBT) konusundaki gecikmelerden
Nisan 2014
dolayı bu uygulamanın başlaması da gecikmiş
görünmekte. Ayrıca EPDK tarafından gün öncesi gaz
piyasasının da mevzuatsal hazırlıklarının tamamlanmış
ve bu uygulamanın gerçekleşmelerini bekliyor olması,
gecikmenin sektörün gidişatı üzerindeki etkisinin
büyüklüğünü bir kez daha göstermekte.
Doğalgaz piyasası için planlanan adımların olumlu
sonuçlarıyla serbestleşme yolunda daha ileri adımlar
atılmaya başlanabilmesini beklemeye devam etmekteyiz.
6
Talep Tarafı Katılımı Konusunda
Çalışmalar Hızlandı
TT
G
Selman GEZER / ETD
etd.org.tr
Türkiye' nin enerji politikalarında en önemli önceliklerden birisi arz güvenliği olarak ön plana çıkmakta. Arz
güvenliği ise sadece gerekli enerji kaynağının üretilmesi ya da tedarik edilmesi değil, enerjinin gerektiği zamanda
gerektiği yere uygun maliyetle, kaliteli ve istikrarlı şekilde ulaştırılabilmesini de kapsamaktadır.
Zira özellikle yılın bazı dönemlerinde sadece enerji
kaynaklarının veya elektriğin yokluğundan değil teknik
kısıtlardan da dolayı ciddi ve yüksek maliyetli arz
problemleriyle karşı karşıya kalınmakta. Bu durumlarda
ise sistem işletmecisi kendi inisiyatifi ile elektrik üretimini
istenen seviyeye çıkarmaya çalışmakta, bu çabaların
yetersiz kaldığı noktalarda ise tüketime müdahale ederek
tüketimi istenen seviyelere düşürmeye gayret etmektedir.
Ancak bu durum, büyük tüketim seviyelerine sahip olan
tüketicilerde üretim istikrarının bozulmasına ve
faaliyetlerde sonucu belirsiz dalgalanmalara yol
açmaktadır.
Öte yandan bu tedbirin uygulanmasına kadar piyasanın
şartları zorlandığından dolayı da piyasa katılımcıları
üzerinde üst sınırı belirlenemeyecek ve ekonomik olarak
katlanılamayacak sonuçlara sebep olabilmektedir. Oysa
özellikle büyük tüketim seviyesi olan tüketicilerin, gerekli
görüldüğünde daha istikrarlı şekilde tedbirlerin
alınmasına imkan sağlayacak şekilde tüketimlerinin
seviyesini kendileri ayarlayarak piyasaya katılımları,
Nisan 2014
genel piyasa işleyişini ve dolayısıyla ülkemizin topyekün
enerji politikalarının hedeflerini olumlu yönde
destekleyecektir.
ETD olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız (ETKB)
ile birlikte bir süre önce başlatmış olduğumuz çalışma
çerçevesinde talep tarafının elektrik piyasasına katılımı
konusunda önemli bir mesafe elde edildi. Son olarak
Enerji Bakan Yardımcısı Sn. Murat MERCAN' ın da konu
ile ilgili çalışmalara verdiği destek sayesinde gerek teknik,
gerekse mevzuatsal konularda atılması planlanan
adımlar oldukça netleşti. EPDK yönetiminde ETKB,
TEİAŞ ve ETD temsilcilerinin katılımıyla ortak bir çalışma
komisyonu oluşturuldu. Derneğimiz bünyesinde konu ile
ilgili çalışmalara devam eden grubumuz tarafından
hazırlanan yol haritası hazırlandı ve komisyonun bu
çerçevede çalışmalara devam etmesi planlandı. İlk
toplantısını Mart ayı içerisinde yapan Talep Tarafı Katılımı
Komisyonu' nun beklenen sonuca ulaşması halinde,
elektrik piyasasında önemli bir yenilik daha hayata
geçirilmiş olacak.
7
Mart Ayında
Mart ayı tüm elektrik piyasasının zam haberini beklediği
aydı. 30 Mart yerel seçimlerinden iki gün önce Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız Nisan ayında zam
yapılmayacağını açıkladı. Seçimlerin ertesi günü ise
TETAŞ, 1 Nisan itibarı ile Dağıtım Şirketlerine ve Görevli
Tedarik Şirketlerine aktif elektrik enerjisi bedeli olarak
16,31 yerine 1 kuruş zam yaparak 17,32 Krş/kWh
uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Sektör
temsilcileri bu zammın piyasayı direk etkilemeyeceğini
ancak maliyet artışının ve zammın önümüzdeki aylarda
kaçınılmaz olduğunu belirttiler.
Mart ayında, Şubat ayının son günlerinde başlayan
Ukrayna-Rusya ilişkilerinde gerilim ise yükselmeye
devam etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın devrilmesinin
ardından Moskova Kiev'e verdiği indirimleri iptal ederek
doğalgaz fiyatını 268 dolardan 485 dolara çıkardı. 1
Nisan'dan itibaren uygulamaya konulan yeni fiyata
Ukrayna yönetimi itiraz etti. Ukrayna Enerji Bakanı bu
şartlar altında Ukrayna'ya olan doğalgaz arzının
durabileceğini, akabinde Avrupa'ya sevkiyatın da büyük
tehlike altında olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı
Davutoğlu ise, Türkiye ve Rusya arasındaki enerji
anlaşmalarının net olduğunu ve yıllardan beri
problemsiz devam ettiğini, ancak enerjinin tüm ülkeler
için önemli bir konu olduğunu ve bir çatışma aracı yerine
bir işbirliği enstrumanı olarak görülmesi gerektiğini
belirtti. Anlaşılan o ki, Türkiye bir kriz beklemese de olası
negatif durumlara karşı mutlaka hazırlıklı olmalı.
Şubat ayında EÜAŞ 9 ay tedarik süreli elektrik enerjisi
satışı için ihale açacağını duyurarak, tarihinde ilk kez
ihaleyle elektrik satışına başlamıştı, Nisan-Aralık 2014
tarihleri arası elektrik enerjisi satış ihalesi sonuçlandı.
Yoğun katılım olan ihalede iki şirket elektrik satış
ihalesini kazandı. Kazanan şirketlerin teklifleri 160,53 ve
161,32 TL/MWh oldu. EÜAŞ yetkilileri ise yoğun katılım
ve ilgiden memnun olduklarını, bu ilk ihalenin ileride
olacak ihalelerin de önünü açmış olduğunu belirttiler.
Mart ayında aynı zamanda Azerbaycan-GürcistanTürkiye Enerji Köprüsü hakkında önemli bir gelişme
oldu. Azerbaycan elektrik üretimi ve iletimini
gerçekleştiren kamu kurumu olan Azerenerji A.Ş.,
Azerbaycan'ın 2014
Nisan 2014
yılında Türkiye'ye elektrik enerjisi ihracatını
başlatacağını belirtti. Azerbaycan'ın Mingeçevir
şehrinden Gürcistan sınırına uzanan 500 kV gücünde
elektrik enerjisi iletim hattı yenilendi ve uzun zamandır
beklenen Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Enerji
Köprüsünün önümüzdeki aylarda açılacağını ifade
edildi.
Mart ayında Nisan ayı için yapılan elektrik ithalat ihracat
kapasite ihaleleri sonuçlandı. TEAİŞ tarafından
yayınlanan ihale sonuçlarına göre BG-TR yönündeki
ihalede takas fiyatı 3,40 EUR olarak belirlenirken, ESO
tarafından yapılan BG-TR yönlü ihalede fiyat 3,77 EUR
olarak belirlendi. TEİAŞ tarafından yapılan GR-TR
yönündeki ihalede ise fiyat 0,27 EUR olarak belirlendi,
Yunanistan Operatörü ADMIE tarafından yapılan GR-TR
ihalesinde fiyat 1,78 EUR olarak belirlendi. Trader'lara
göre ESO ihalesi geçtiğimiz aya göre daha az agresif
geçti. Nisan ihalesinde kapasite birçok firma tarafından
paylaşıldı.
Mart ayında aynı zamanda Enerji Borsası ile ilgili olarak
önemli bir gelişme yaşandı. EPİAŞ tarafından uzun
zamandır beklenen YPK onayı geldi
ve Enerji
Borsası'nın kuruluşu için süreç başlamış oldu. Enerji
Borsası EPİAŞ'ın kurulması için belirlenen yasal süre
Mart ayında dolmuştu, ancak devam eden altyapı
tartışmaları sebebi ile gecikme devam ediyordu. Sürecin
EPDK'nın şirket sözleşmesini duyurması ile devam
edeceği belirtiliyor.
Şubat ayında gaz krizi ile Gün Öncesi Piyasasında 171,6
TL ortalamaya kadar çıkan elektrik fiyatları Mart ayında
139,4 TL/MWh'e kadar düştü. Bir önceki yıla göre %8,5
gibi bir yükseliş kaydeden Piyasa Takas Fiyatı
beklentilerin yine de 5-7 TL altında gerçekleşmiş oldu.
Nisan ayına baktığımızda Piyasa katılımcılarının
beklentilerinin geçtiğimiz yıl civarında olduğunu
görüyoruz. Geçtiğimiz yıl, 144,47 TL/MWh ile Nisan ayını
kapatan Piyasa Takas Fiyatının bu yıl da 145-150
TL/MWh bandında olacağı tahmin ediliyordu ancak Mart
ayının bitmesiyle ile termik ve hidroelektrik santrallerde
bakımlar başladı ve fiyatlar üzerinde direk etkisi
hissedildi. Nisan ortalamasının geçen yılın 12-14 TL
üzerinde kapatabileceği tahmin ediliyor.
8
Sektörden Haberler
Elektrik Üretimi Şubat'ta
Nihai Verilerle %5,4 Arttı
Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Şubat ayında nihai verilerle geçen yılın aynı
ayına göre % 5,4 artış gösterdi.
Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilerden derlenen
bilgiye göre, 2013 yılı Şubat ayında 18.286,9 GWh olan elektrik üretimi, bu
yıl aynı ayda 19.273,3 GWh'ye yükseldi. Aynı ayda elektrik üretiminin
14.898,9 Gwh'si termik, 3.656,9 Gwh'si hidrolik, 717,5 Gwh'si jeotermal ve
rüzgar olarak gerçekleştirildi. Aynı ayda dış alım 604,9 Gwh, dış satım 208,5
Gwh oldu. Termik üretimin 2.613,8 Gwh'si taşkömürü ve ithal kömür, 2.899,6
Gwh'si linyit, 279,2 Gwh'si sıvı yakıtlar, 8.919,7 Gwh'si doğal gaz ve 186,6
Gwh'si yenilenebilir ve atık yakıtlardan oluştu. Elektrik üretimi yılın ilk iki
ayında yüzde 4,5 artışla 40.693,8 Gwh'ye çıktı. Bir önceki yıl aynı dönemde
üretim 38.947,3 Gwh olmuştu. Bu dönemde elektrik üretiminin 32.079,6
Gwh'si termik, 7.166,9 Gwh'si hidrolik, 1.447,3 Gwh'si jeotermal/rüzgar
olarak gerçekleştirildi. Aynı dönemde dış alım 1.363,6 Gwh, dış satım 488,3
Gwh oldu. Termik üretimin 5.525,3 Gwh'si taşkömürü ve ithal kömür, 6.172,8
Gwh'si linyit, 561,6 Gwh'si sıvı yakıtlar, 19.430,6 Gwh'si doğal gaz ve 389,3
Gwh'si yenilenebilir ve atık yakıtlardan oluştu.
Nisan Ayı Elektrik
İthalat İhracat İhaleleri
Sonuçlandı
Nisan ayı için yapılan elektrik ithalat
ihracat kapasite ihaleleri
sonuçlandı. TEAİŞ tarafından
yayınlanan ihale sonuçlarına göre
BG-TR yönündeki ihalede takas
fiyatı 3,40 EUR olarak belirlenirken,
138 MW kapasitenin hepsi için
toplam 11 şirketten teklif geldi. TRBG yönündeki ihalede ise geçen ay
olduğu gibi ihale kapsamında
katılımcılar tarafından ürüne teklif
yapılmadığından iptal edildi. 17
Mart'ta ESO tarafından yapılan BGTR yönlü ihalede fiyat
3,77 EUR olarak belirlendi.
Geçtiğimiz ay aynı rakam 6,19 EUR
olarak belirlenmişti. TEİAŞ
tarafından yapılan GR-TR
yönündeki ihalede ise fiyat 0,27
EUR olarak belirlendi, 92 MW
kapasitenin ithalatı için 4 şirket
elektrik ithalatı için başvurdu.
Yunanistan Operatörü ADMIE
tarafından yapılan GR-TR
ihalesinde fiyat 1,78 EUR olarak
belirlendi. ADMIE'nin yaptığı TR-GR
ihalesinde ise fiyat 1,67 EUR olarak
belirlendi.
EÜAŞ Elektrik Satış
İhaleleri Sonuçlandı
EÜAŞ 24 Şubat Pazartesi günü 9 ay
tedarik süreli elektrik enerjisi satışı
için ihale açacağını duyurarak,
tarihinde ilk kez ihaleyle elektrik
satışına başlamıştı. EÜAŞ'ın web
sitesinden yapılan duyuruya göre
21/03/2014 tarihinde saat 09:00 da
Nisan 2014
gerçekleştirilen Nisan-Aralık 2014
tarihleri arası elektrik enerjisi satış
ihalesi sonuçlandı. Yoğun katılım
olan ihalede 2 şirket elektrik satış
ihalesini kazandı. Kazanan
şirketlerin teklifleri 71 MW için
160,53 ve 20 MW için 161,32
TL/MWh oldu.
Türkiye'nin Enerji
İthalatı 0,8% Arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı Şubat ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
0,8 artış gösterdi. Türkiye İstatistik
Kurumundan (TÜİK) yapılan
açıklamaya göre, en büyük ithalat
kalemi olan mineral yakıtlar, mineral
yağlar ve bunların damıtılmasından
elde edilen ürünler ithalatı 4 milyar
550,0 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı
ayda ithalat 4 milyar 512,7 milyon dolar
olmuştu. Yılın ilk 2 ayında ise ithalat
%3,5 artışla 9,1 milyar dolardan 9,4
milyar dolara çıktı.
Ukrayna, Rus Gazı İçin
386-387 USD Ödemeyi
Planlıyor
Ukrayna Enerji Bakanı Yuri Prodan,
Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya'dan
ikinci çeyrekte alacakları gaz için bin
metreküp başına 386-387 dolar
ödemeyi planladıklarını söyledi. Rusya
Devlet Başkanı Medvedev, geçtiğimiz
günlerde yaptığı açıklamada
Ukrayna'ya sattıkları gazın fiyatı 500
dolara kadar yükseltebileceklerini ifade
etmişti. Rusya, Ukrayna'ya doğal gazı
hali hazırda 268 dolar fiyatla satıyor.
Akkuyu/Kasumov:
Nisan'da 500 Milyon
Dolar Yatırım Gelecek
Akkuyu NGS Genel müdür Yardımcısı
Rauf Kasumov nükleer santralin
inşaası ve proje süreci ilgili Cnbc-e 'ye
konuştu. Akkuyu nükleer santrali
inşaatında ilk beton 2016'da
döküleceğini belirten Kasumov,
“Nisan'da Türkiye'ye 500 milyon
dolarlık yatırım gelecek, Akkuyu
santrali için tüm olası yatırımlar şu an
beklemede” dedi. “Rusya tarafının ilgisi
reaktörle sınırlı kalabilir” seklinde
görüşlerini paylaşan Genel Müdür
Yardımcısı “İstihdam inşaat tarafında
12 bin, operasyonlar sırasında 3 bin
500'e kadar çıkabiliyor, nükleer
santralimizde çalışması için
moskova'da 600 türk uzman
hazırlamayı hedefliyoruz” dedi.
9
Cargill, Avrupa Enerji,
Gaz ve Glabal Kömür
Ticaretini Durdurdu
ABD merkezli Cargill, Avrupa enerji,
gaz ve global kömür ticareti
faaliyetlerini durdurduğunu ve bu
faaliyetlerini sona erdireceğini
duyurdu. Cargill sözcüsü Louis de
Schorleme, Montel'e yaptığı
açıklamada, "Faaliyetlerimizi tasfiye
etmeye devam edeceğiz, bunu
yaparken mevcut taahhütlerimizi
yerine getireceğiz, ancak Avrupa enerji,
gaz veya kömür piyasasında yeni bir
faaliyetimiz olmayacak" diye konuştu.
Cargill, petrol, petrokimya, demir
cevheri, çelik, okyanus ötesi
taşımacılık ve Kuzey Amerika gaz,
enerji sektörlerinde ticarete devam
edeceğini de vurguladı.
Ukrayna, Kırım'a
Elektrik Arzını % 50
Kıstı
Ukrayna ulusal gaz şirketi Ukrenergo,
Kırım'a elektrik arzını yüzde 50
oranında azalttı. Kırım Başbakan
Yardımcısı Rustan Temirgaliyev yaptığı
açıklamada, bölgenin hali hazırda
yüzde 30'una elektrik verilemediğini,
Ukrayna'nın arzı tamamen kesmi
halinde durumun daha da
kötüleşeceğini söyledi. Temirgaliyev'in
verdiği bilgiye göre Kırım'ın elinde 900
mobil jeneratör bulunuyor ve bunlar hali
hazırda hastanelere, pompa
istasyonlarına ve kamu kurumlarına
enerji sağlıyor.
BİST'in Elektrik
Şirketleri Geçen Yılı
Zararla Kapattı
Borsa İstanbul(BİST)'da işlem gören
elektrik şirketleri toplamda 2013 yılını
net zararla kapattı. Borsa İstanbul'da
Elektrik Endeksi içinde yer alan 6
şirketten Aksa Enerji, Akenerji, Ayen
Enerji ve Zorlu Enerji geçen yıl zarar
ederken, Aksu Enerji ve Odaş Enerji
k a r a ç ık l a m a s ı y a p tı. E l e k tr i k
Endeksinde yer alan 4 şirketin toplam
zararı 616,6 milyon TL olurken, iki
şirketin karı 195,0 milyon TL oldu.
Böylece 6 şirketin net zararı 421,6
milyon TL olarak hesaplandı. 2012
yılında Şirketler 949,2 milyon TL kar
açıklamışlardı.
Nisan 2014
ABD, Türkiye'ye Enerji
için 669 Bin 875 Dolarlık
Hibe Verdi
ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), Türkiye'deki elektrik üretim
şirketlerinden EÜAŞ'a, elektrik üretim kapasitesine katkıda bulunabilecek bir
proje için 669 bin 875 dolarlık hibe verdi.
Cihan'ın haberine göre, verilen hibe, Adana yakınlarındaki Seyhan
hidroelektrik santralinde, 17 MW'lık hidrokinetik enerji projesinin teknik ve
finansal yapılabilirliğini belirleyebilmek amacıyla fizibilite çalışmasının
finansmanında kullanılacak ve EÜAŞ'ın projeyi değerlendirmesine yardımcı
olacak. New York merkezli Verdant Power, McLean, VA'da bulunan bir
danışmanlık şirketi olan Ko-Tech'le birlikte yapacakları araştırmayla, EUAŞ
hidroelektrik güç santralinin savaklarında Verdant Power'ın serbest akışlı
kinetik hidroelektrik sistemlerinin kullanımı değerlendirmeye alacaklar.
Seyhan Hidroelektrik Santralinin kuyruk suyu kanallarına yerleştirilecek
türbin sistemleriyle, mevcut trafo, elektrik iletim ve dağıtım hatları gibi
mevcut altyapı kullanılacak ve şu anda kanallardan boşa akmakta olan
kuyruk suyundan 17 MW ilave elektrik üretilecek. Verdant Power, Inc., bu
teknolojiyi kullanarak, 2006'dan itibaren başarılı bir şekilde New York'ta
bulunan East River'dan elektrik üretiyor. Bölge Direktörü Carl B. Kress
“USTDA, Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir kaynak geliştirme çabalarını
arttırma ve fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığını azaltma yönünde attığı
adımlara destek olmaktan memnuniyet duyuyor. Seyhan Santrali için
değerlendirmeye alınacak olan en ileri Amerikan hidrokinetik teknolojisi,
yeni temiz enerji kaynak arayışında Türkiye'nin liderlik ettiğinin
göstergesidir. Bu önemli proje, bölgedeki ve dünyadaki başka pazarlar için
de bir model teşkil edecektir.” dedi. Bu proje, USTDA'nin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'yla 2009'da imzalamış olduğu anlaşmadan itibaren
Türkiye'yle yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlamadığı ifade ediliyor.
EÜAŞ GM / Alış: Hakim
Gücümüzü Kötüye
Kullanmadık
EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış Sinop'ta kurulacak 2.nükleer santral ve Afşin
Elbistan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alış “Sinop'ta kurulacak 2.nükleer
santralde stratejik ortak olacağız.” dedi. Alış, “Biz hakim gücümüzü hiçbir
zaman kötüye kullanmadık, piyasa kurallarına uyduk. Linyit kaynaklı termik
santraller yapmak istiyoruz. Afşin-Elbistan için Çin, Güney Kore ve Katar ile
görüşüyoruz. Afşin-Elbistan için 10-12 milyar dolarlık yatırım portfoyünü
Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Konya-Karapınar kömür alanı için Slovak
ve Suudi Arabistan firmaları ile görüşüyoruz” dedi. Genel Müdür Alış aynı
zamanda bu yıl Türkiye genelinde % 5-6 arasında bir tüketim büyümesi
gerçekleşeceğini düşündüklerini belirtti.
10
Yıldız: Hedefimiz Elektriğin Üçte Birini
Kömürden Karşılamak
Manisa Soma Termik Santralı'nın temel atma töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla
gerçekleşti. Termik santral kurma şartı ile rödovans ihalesini alan Hidrogen Şirketi, Manisa Soma'da 153 milyon ton
kömür rezervli sahada 510 MW kapasiteli 2,9 milyar kWh yıllık elektrik enerjisi üretecek santrali kuracak.
Kurulacak santral, yaklaşık 2.600 kişiye
istihdam sağlayacak. Santralın temel
atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
"Manisa ülkemiz toplam kurulu
gücünün yaklaşık % 3'ünü oluşturuyor.
Manisa'ya 12 yılda toplam 9 milyar,
sadece enerji alanında 577 milyon lira
yatırım yaptık." dedi. Temeli atılan
santrale 1,6 milyar dolarlık yatırım
yapılacağını belirten Yıldız tesisin
2017'de devreye girmesiyle birlikte 1
milyar dolar daha az doğalgaz ithal
edileceğini belirtti. Manisa'nın elektrik
tüketiminin %83'ünün sadece bu
santralden sağlanmış olacağını ve
Soma'da ayrıca 205 milyon tonluk yeni
linyit rezervine ulaştıklarını belirten
Yıldız
"Dünyada elektrik üretiminin yüzde
30'u kömürden sağlanıyor başkaları
yapacak biz yapmayacağız böyle şey
olur mu? Mahallenin delisi biz miyiz?
Kömür yatırımları yaparken bizi zeytin
a ğ a çl a rın ı a za l tıyo rsu n u z d i ye
eleştiriyorlar. 12 yıl önce 91 milyon adet
zeytin ağacı vardı, bugün 161 milyon
adet var. Biz çevreyi kirletmeyeceğiz.
Çevreye rağmen değil çevreyle
beraber bu enerji yatırımlarını
yapacağız. Şu ana kadar Soma'nın
yanı sıra Adana-Tufanbeyli, BursaKeles, Kütahya-Tunçbilek, BingölKarlıova'daki sahaları özel sektöre
devrettik. Bu sahalarda toplam 1230
MW kurulu gücünde santraller
yapılacak. Diğer yandan Bolu-Göynük,
Mihalıççık, Şırnak-Silopi'de toplam
1370 MW'lık santrallerin inşaası
sürüyor. Ayrıca, Afşin-Elbistan,
Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu gibi
büyük kömür rezervimizin olduğu
sahalara da yeni santraller yapılacak.
Ülkemizdeki tüm kömür sahalarımızda
yaklaşık 17 bin MW termik santral
kurma potansiyeli bulunuyor. Bu
yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım
demektir. Bu da yeni istihdam alanları,
sanayimizin gelişmesi ve ekonomiye
katma değer demektir. Hedefimiz 2023
yılına kadar elektrik üretimimizin 1/3
kömürden karşılamaktır."
diye
konuştu.
Cazip Enerji Serbest Tüketici Fiyat
Endeksini Yayınladı
CazipEnerji Serbest Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayı için
183,921 TL/MWh olarak belirlendi. CazipEnerji Serbest
Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayı için 183,921 TL/MWh olarak
belirlendi.*Şubat ayı için toplam onaylı teklif sayısı 118,
toplam aylık tüketim ise 456750.060kWh'tir. Fiyat endeksi,
onaylı teklifler ve tüketim miktarı baz alınarak
hesaplanmıştır. CazipEnerji.com internet üzerinden elektrik
satışını Türkiye ile ilk defa buluşturan sistemdir.
CazipEnerji.com'la
tüketiciler, birçok tedarikçinin tekliflerine aynı anda ulaşarak
kendilerine sunulan tarifeleri karşılaştırır ve internet sitesi
üzerinden tekliflerini onaylar. Tedarikçiler ise daha önceden
belirlenen senaryolara göre belirli tüketim gruplarına
sunulacak tekliflerin koşullarını oluşturur ve bu tekliflerin
doğru tüketicilere sunulacağından emin olurlar. Bu şekilde
tedarikçiler daha az maliyetle tüm tüketicilere ulaşabilir, il
veya bölge ayırt etmeksizin, her müşteriye satış yapabilirler.
Zorlu Enerji'nin 2013 Yılı Yatırımları 363,4
Milyon TL Oldu
Zorlu Enerji, 2013 yılında toplam yatırım harcamalarının
363,4 milyon TL olarak gerçekleştiğini bildirdi. Zorlu
Enerji'nin KAP'a sunduğu Faaliyet Raporu'na göre, Zorlu
Doğal Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Denizli Kızıldere'de 80 MW
kurulu güce sahip jeotermal santrali için 2013 yılının 12 aylık
döneminde toplam yatırım harcamaları 285,7 Milyon TL
olarak gerçekleşti. Pakistan'ın Jhimpir eyaletinde Gharo –
Keti Bandar – Hyderabad rüzgar koridorunda kurulan 2. Faz
toplam 50,4 MW kapasiteli yatırım için toplam yatırım
Nisan 2014
harcamaları 45,8 Milyon TL oldu. Zorlu Jeotermal Enerji
Elektrik Üretimi A.Ş.'ye ait Manisa ili, Alaşehir ilçesinde 30
MW kurulu güçle kurulacak jeotermal santraline ilişkin
toplam yatırım harcamaları 16,7 Milyon TL olarak
gerçekleştirildi. Ayrıca, Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim
A.Ş.'ye ait 124 MW kurulu güce sahip olacak Sami Soydam
yatırımına ilişkin toplam yatırım harcamaları 12,7 Milyon TL
oldu. Şirketin diğer yatırım harcamaları ise 2,5 Milyon TL
olarak belirlendi.
11
Turcas/Aksoy: Irak Gazı
Tür kiye için Faydalı
Olacaktır
Turcas CEO'su ve Enerji Ticareti Derneği Başkanı Batu Aksoy RusyaUkrayna gerginliği ve Türkiye'nin doğalgaz durumu ile açıklamalarda
bulundu. Turcas CEO'su ve Enerji Ticareti Derneği Başkanı Batu Aksoy,
Ukrayna-Rusya gerginliğinin kısa vadede petrol fiyatlarını etkileyeceğini
söyledi. “Petrolde her 1 doların Türkiye'ye etkisi 400 milyon dolar” şeklinde
yorumlarını belirten Aksoy, “Irak'tan gelecek doğal gazın Türkiye'ye çok
faydası olacaktır, doğalgazda ithal kaynak çeşitliliği Türkiye için çok olumlu
olur” dedi. Rusya'da yaşanan gerginlik hakkında ise “Rusya'nın konuyu çok
büyüteceğini sanmıyorum, görüşmelerle sorun ılıman hale gelecektir”
şeklinde görüşlerini bildirdi.
GAZPROM, Mavi
Akım'la Türkiye'ye 100
Milyar m3 Gaz Verdi
Rus doğalgaz tekeli Gazprom, Mavi
Akım boru hattı üzerinde Türkiye'ye
sağlanan doğal gaz miktarının 100
milyar metreküpe ulaştığını
duyurdu. Gazprom'dan yapılan
yazılı açıklamada Mavi Akım boru
hattının faaliyete geçmesinden bu
yana 11 yılın geride kaldığı
belirtilirken, Mavi Akım'ın Rus
gazının Avrupalı müşterilere
tedarikinde bir verimlilik ve
güvenilirlik örneği
oluşturduğu vurgulandı. 2002 Aralık
ayında faaliyet geçen 1.213 km
uzunluğundaki Mavi Akım boru
hattının yıllık gaz taşıma kapasitesi
16 milyar metreküp. Gazprom, 2013
yılında Türkiye'ye bu boru hattı
üzerinden 13,7 milyar metreküp gaz
sattı. Bu Gazprom'un 2013 yılında
Türkiye'ye yaptığı 26,7 milyar m3
gazın yarısından fazlasını
oluşturuyor.
BOTAŞ, Şubat'ta 3,6
Milyar m3 Doğalgaz İthal
Etti
BOTAŞ doğal gaz ithalatı Şubat
ayında 3 milyar 555 milyon m3 oldu.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan
bilgiye göre, aynı ayda BOTAŞ'ın
satışı 3 milyar 664 milyon metreküp
olarak gerçekleşti. Doğalgaz
ihracatı ise aynı dönemde 63 milyon
metreküp oldu. Böylece iki aylık
ithalat 7
Nisan 2014
milyar 572 milyon metreküp, ihracat
134 milyon metreküp ve satışlar 8
milyar 95 milyon metreküp
seviyesine geldi. Geçen yılın
tamamında ithalat 38,4 milyar
metreküp, ihracat 694 milyon
metreküp, satış ise 38,0 milyar
metreküp olmuştu.
Bulgaristan, Doğalgaz
Toptan Satış Fiyatını
Bulgaristan Devlet Enerji ve Su
Düzenleme Komisyonu, 1 Nisan'dan
geçerli olmak üzere doğalgaz toptan
satış fiyatını düşürdü. Toptan satış
fiyatının düşürülmesine neden olarak
uluslararası piyasalarda akaryakıt
fiyatlarının gerilemesi ve zayıf ABD
Doları gösterildi. Komisyon kararına
göre bin metreküp doğalgaz için fiyat 2.
çeyrekte 612,8 leva (430 dolar) olarak
uygulanacak. Bulgargaz, ilk çeyrekte
bin metreküp için 630 leva fiyat
uyguluyordu.
ETKB İklim Raporuna
Göre Gaz Kesintisi
İhtimali Düşük
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İklim Raporunu yayınladı. Rapora göre
Uluslararası kuruluşlar tarafından
yapılmış olan uzun dönem sıcaklık ve
yağış tahminleri üzerine yapılan
değerlendirmeler çerçevesinde
Türkiye ve çevresinde elektrik ve doğal
gaz talebi ile kuraklık ve kesinti riski
analizi yapıldığında; Önümüzdeki 6
aylık periyotta; Türkiye'de elektrik ve
doğal gaz taleplerine iklim koşullarının
etkisi geçmiş yıllara oranla Mart ve
Nisan aylarında ortalamanın altında;
diğer aylarda ise ortalama seviyede
olması beklenmektedir. Türkiye enerji
sistemi açısından doğu ve batı doğal
gaz kesintisi ihtimalinin düşük olduğu
değerlendirilmektedir.
EPDK, Sanko Tekstil'e
Termik Santral için
Önlisans Verdi
Enerji Piyasası Düzenleme
K u r u m u ( E P D K ) , S a n k o Te k s t i l
İşletmeleri Sanayi ve Ticaret'e elektrik
piyasasında yerli kömüre dayalı termik
santral için önlisans verdi. EPDK'nın
internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan 150
MWe kurulu güçteki Sanko Gölbaşı
Termik Santrali için 3 yıllığına önlisans
verildi. 13 Mart 2014 tarihinde başlayan
önlisansın bitiş tarihi 13 Mart 2017
olarak belirlendi.
12
Nisan 2014
13
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
Nisan 2014
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 594 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content