close

Enter

Log in using OpenID

bülten - mayıs 2014

embedDownload
MAYIS
BÜLTEN
'in Katk lar yla
2014 Nisan PTF : 160,61 TL/MWh
2014 Nisan SMF: 158,30 TL/MWh
Ç NDEK LER
ETD'den Haberler
Piyasa Yorumu
Sektörden Haberler
Bakım /Arıza Bildirimleri
Duyurular
2
7
8
12
13
NİSAN 2014
EPDK Üyesi Sn. Alparslan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği'nin
(ERRA) 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda Başkan olarak seçildi.
TETAŞ tarafından; Dağıtım Şirketlerine ve Görevli Tedarik Şirketlerine
uygulanan aktif elektrik enerjisi bedeli 17,32 Krş/kWh oldu.
Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan lisans sahibi tüzel kişilerin lisans
bazında yenilenebilir enerji kaynağından üretilerek sisteme verdikleri elektrik
enerjisi miktarı 2013 yılında 18,3 milyar KWh oldu.
14 tanesi hariç tüm otoprodüktör lisansları iptal edilerek sahiplerine üretim
lisansı verildi.
ENTSO-E bağlantısı kapsamında Bulgaristan ve Yunanistan ile ticaret için
kapasite ihalesinde Türkiye Bulgaristan yönü fiyatı 0.00€ / MW, TürkiyeYunanistan yönü fiyatı 0.21 € / MW, Yunanistan- Türkiye yönü 1.19 € / MW,
Bulgaristan-Türkiye yönü ise 8.97 €/MW oldu.
Üretim Özelleştirmeleri Başladı. Kemerköy ve Yeniköy Santrallerini 2.7 Milyar
Dolara İÇTAŞ, Çatalağzı Termik Santrali' ni 351 Milyon Dolara Demir Madencilik
aldı.
Nisan ayında termik üretim toplamı 15.194.503 MWh, hidrolik kaynakların
üretimi 3.866.291 MWh, rüzgar kaynaklarının üretimi 489.047 MWh, jeotermal
kaynaklardan üretim ise 173.979 MWh olduğu tespit edildi.
Akenerji tarafından Hatay'ın Erzin ilçesinde Burnaz sahiline yapılan 900 MW'lık
doğalgaz kombine çevrim santrali, elektrik üretimine başladı.
2014 NİSAN:
Üretim: 19,72TWh
Tüketim: 20,18TWh
İthalat:
0,63TWh
İhracat: 0,17TWh
Toplam Kurulu Güç: 65.735 MW
Nisan Ayı Kurulu Güce Katılım: 1124,0 MW
Tezgahüstünde Haziran ayı baz yük ürün 162,3 TL/MWh'ten işlem gördü.
Geçtiğimiz yıl Gün Öncesi Piyasasında Haziran ayı 147,41 TL/MWh ortalama ile
kapanmıştı.
BOTAŞ, Mart'ta 4,2 milyar metreküp doğal gaz ithal etti.
Nisan ayında karşılanabilir güç ortalaması 41.645 MW olarak belirlendi. Ani
puant ortalaması ise 32.237 MW seviyesinde idi.
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
May s 2014
ETD den Haberler
4. Elektrik Enerjisi Toptan ve
Perakende Satış Panelimiz' i
Gerçekleştirdik
Selman GEZER/ ETD
[email protected]
Birincisi 2012 yılında Ankara Sheraton Hotel' de
düzenlenen ve geleneksel hale gelen 'ELEKTRİK
ENERJİSİ TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ PANELİ' nin
dördüncüsü 25 Nisan 2014 tarihinde İstanbul'da "ICCI
2014" kapsamında, ETD Özel oturumu şeklinde
gerçekleştirildi. İkinci gün açılış oturumu olarak Konferans'
ın ana salonu olan Kırmızı Salon' da yapılan panelimize
yoğun ilgi ve memnun edici bir katılım oldu.
Ye n i l e n e b i l i r E n e r j i K a y n a k l a r ı n ı D e s t e k l e m e
Mekanizması, Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı gibi
öngörülemeyen bedellerin tahsilatı ve bunun perakende
satış piyasasına etkisi, dağıtım özelleştirmeleri ve yeni
Elektrik Piyasası Kanunu sonrasında gelişen serbest
tüketicilere perakende satış faaliyetlerinde gelinen durum,
serbest tüketicilere elektrik satışı ve elektrik tedarik
piyasalarındaki rekabet ortamı, perakende satışta yaşanan
operasyonel sorunlar ve mevcut altyapıdaki eksiklikler
panelde ele alınan başlıca konular oldu. Ayrıca toptan
ticaret tarafında yaşanan şeffaflık ve öngörülebilirlik
sorunu, piyasa için büyük ümitlerle beklenen EPİAŞ
konusundaki gelişmeler, talep tarafı katılımı gibi konular da
gerek panelistler tarafından dile getirilen gerekse
katılımcılardan gelen sorular içerisinde yer alan başlıca
hususlardı.
Moderatörlüğünü ETD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Limak Enerji Ticaret CEO'su Birol Ergüven' in yaptığı
panelin katılımcıları ise TEİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Kemal YILDIR, Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Daire Başkanı Ahmet
OCAK, 2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. Genel
Müdürü E. Mehmet Cemil YÜKSELEN, CLK Boğaziçi
Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim
GÜMÜŞLÜ ile ELİG Avukatlık Bürosu Ortağı ve ülkemizin
en tanınmış rekabet hukuku avukatlarından Av. Gönenç
GÜRKAYNAK oldu.
4. Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış Panelimiz' e
katılarak destek veren tüm panelistlere, ETD Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Batu AKSOY tarafından birer teşekkür
plaketi takdim edildi.
4. Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış Panelimiz' e
katılarak destek veren tüm panelistlere, ETD Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Batu AKSOY tarafından birer teşekkür
plaketi takdim edildi.
May s 2014
2
PS
G
ETD Rekabet Yönergesi
Tamamlandı
Betül ERDOĞAN / Turcas
[email protected]
Perakende Satış Çalışmaları Ana Çalışma Grubu (PSG) Rekabeti Geliştirme Alt Çalışma Grubumuz, Nisan ayında
Enerji Piyasası Mevzuatı' nın rekabet hukuku açısından incelemesini tamamladı. Uygulamaya da yansıyan sorunların
değerlendirilmesi için Mevzuat ve Uygulamalar Grubu ile ortak çalışmasını yaptı.
Bu aşamadan sonra uygulamaya yansıyan mevzuatsal sorunlara karşı alınacak olan aksiyonların, MU Grubu
tarafından alınması planlandı. Öte yandan Rekabet Kurumu'nun enerji sektörünün reel uygulamalar konusundaki
farkındalığının artırılması ve diğer Kurumlar'a yol gösterici olması amacımıza yönelik olarak görüşmelerin tekrar
yapılması gündeme alındı. Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan Enerji Piyasası İnceleme Raporu'ndaki gelişmelerin
de takip edilmesi kararlaştırıldı.
Bu sayıda Yönetim Kurulumuz dahil olmak üzere tüm ETD organlarının toplantıları ve organizasyonlarında dikkat
edilmek üzere hazırlanan ETD Rekabet Yönergesi' nin maddelerini de paylaşmak istiyoruz:
Toplantı Öncesinde :
Toplantı Sırasında:
Toplantı Sonrasında:
Toplantı gündeminin ve davetin
içeriğinin açık olması,
Toplantı esnasında fiyat, miktar, tutar
vs. gibi özel ticari ya da stratejik bilgiler
telaffuz edilmemesi,
Toplantıya katılanların imzası alınmalı,
Tüm gündem maddelerinin şüpheye
mahal vermeyecek şekilde açık olarak
belirtilmesi,
Eklenecek yeni gündem maddesi
olması doğrultusunda belli bir tarihe
kadar ekleme yapılmalı, toplantı
tutanağında yer almayan konular
mümkün olduğunca konuşulmaması,
Rekabeti engelleyici faaliyete emsal
teşkil edecek hiçbir ibarenin
bulunmaması (özellikle ortak fiyat
tespiti, tekelleşme vb gibi),
Pazar paylaşımı, müşteri paylaşımı,
ihale paylaşımı ya da sektördeki diğer
rakiplere karşı kötü söylem, cephe
alma ya da boykot gibi rekabeti
sınırlayıcı yorumlardan kaçınılması,
Alt-üst pazarlarda faaliyet gösteren
rakipler aleyhinde yorumlarda
bulunulmaması,
Toplantıya katılan kişilerin ETD üyesi
şirketlerin önceden belirlenmiş
temsilcileri olması,
Yine kamudan kişi veya kurumların
davet edildiği toplantılarda da bu
toplantının amacının ne olduğunun da
açık bir şekilde belirtilmesi
May s 2014
Piyasanın sağlıklı rekabet koşullarını
bozucu en ufak bir konuşmanın dahi
toplantıda geçmemesi son derece
önemli olup toplantı açılırken özellikle
başkanın bu konuda gerekli uyarıları
yapması ve aksi bir halde başta
kendisinin toplantıyı terk edeceğini
bildirmesi,
Yine üyeler de toplantıya katılma
yönünde onaylarını bildirirken-eğer bu
bildirim yazılı yapılıyorsa- benzer bir
açıklama yaparak aksi halde toplantıyı
terk edeceklerini bildirmeleri,
Hakim durumda olan kuruluş
temsilcilerinden birinin herhangi bir
ifadesi ya da toplantıda yer alan
katılımcılardan herhangi birinin ifadesi
tüm katılımcıları bağlayacağından
konuya dikkat edilmeli ve rahatsızlık
verici bir konu gündeme gelirse
herkesin göreceği, farkedeceği ve daha
sonradan da hatırlayacağı bir
davranışta bulunularak toplantının terk
edilmesi,
Toplantı sonrası alınan kararların ve
konuşulan konuların tutanak haline
getirilmesi,
Tüm toplantı tutanaklarının üyelerle
paylaşılmadan önce Dernek avukatına
okutularak özellikle gözden kaçan ve
kanuna aykırı olan tüm ifadelerin
metinden çıkarılması,
Özellikle dikkat edilmesi gereken fiyat
anlaşması veya rekabeti sınırlayıcı
veya tekelleşme imajı yaratacak en
ufak bir ifadenin dahi metinde
olmaması,
Yine ucu açık veya muğlak hiçbir
ifadenin de toplantı tutanaklarında
bulunmaması,
Tüm bu durumlara şirket içi ve şirket
dışı yazışmalarda da uyulması son
derece önemlidir.
3
PS
G
Mevzuat ve Uygulama Sorunları ve
Çözüm Çalışmalarımız
Selman GEZER / ETD
[email protected]
Mevzuat ve Uygulamalar (MU) Alt Çalışma Grubumuz Nisan ayında, öncelikli olarak daha önce yol haritasını
belirlediği konular çerçevesinde öncelikle sektörün tüm katılımcılarıyla iletişim içerisinde yaşanan sorunlara ortak
çözümler üretmek için çalışmasını tamamladı. ETD' nin diğer çalışma grupları ile ilgili konularda da MU Grubu
koordinasyonunda ilgili çalışma grubuyla işbirliği içerisinde belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri derlendi.
Yönetim Kurulu onayının alınmasının ardından ortaya çıkan görüş ve öneriler, konuların muhatapları ile ETD
görüşleri olarak paylaşılacak ve karşılıklı olarak en verimli sonuçların alınacağı şekilde çözüme ilerlenmesi
hedeflenecektir.
Öte yandan TEİAŞ tarafından serbest tüketici sisteminde
yapılacak sistemlerin yeniden oluşturulması ile ilgili 'Ön
Uzlaştırma Sistemi' ile ilgili çalışmalarda da sona
yaklaştık. MU Grubumuz' un koordinasyonunda Süreç,
Standardizasyon ve Otomasyon (SSO) ve Rekabeti
Geliştirme (RG) Gruplarımızın da katılımıyla ortak
toplantılar ve değerlendirmeler yapıldı. Böylece
planlanan ön uzlaştırma sistemi taslağı ile ilgili görüş ve
önerilerimizin taslağı da oluşturuldu. Bu görüş ve
önerilerimiz de en kısa zamanda nihai haline getirilecek
ve TEİAŞ başta olmak üzere süreçte yer alacak tüm
taraflar ile paylaşılacaktır. Bu sistemin en başından
itibaren en iyi işleyen, en kalıcı olacak ve serbest
tüketiciler dahil sektörün tüm muhatapları için en verimli
ve kolay işleyecek şekilde tasarlanması ve kurgulanması
için ETD' nin desteği her zaman sağlanacaktır.
4935-17 No'lu Kurul Kararı ile Elektrik Piyasası Lisans,
OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında
Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler belirlendi.
4935-18 No'lu Kurul Kararı ile bir üretim şirketinin; tedarik
etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya kapasitesini
teminen; ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün
içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından satın
alabileceği toplam miktarın, lisansına veya lisanslarına
dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları
toplamını geçmemesi karara bağlandı.
4935-19 No'lu Kurul Kararı ile üretim lisansı sahibi bir
tüzel kişinin tedarik lisansı alamayacağına, bu kapsamda
Kuruma yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında
reddedilmesi gerektiğine karar verildi.
Nisan ayı içerisinde mevzuatsal gelişmeler konusunda
ise ön plana çıkan bazı gelişmeler şunlar oldu:
May s 2014
4
PS
G
'Değişim ve Zamanı Doğru
Yönetmek' Eğitimi Düzenlendi
Ali Hakan EVEREKLİ
Turcas–[email protected]
Tanıtım ve Eğitim (TE) Grubumuz ETD üyelerine her ay bir
eğitim hedefi çerçevesinde Nisan ayında, sektörel bir
eğitimden ziyade daha çok kişisel gelişime dönük olarak
'Değişim ve Zamanı Doğru Yönetmek' Eğitimi düzenledi.
Kalite Akademi koordinasyonunda, Türkiye' nin alanında
öncü isimlerinden olan Sn. Tufan KARACA tarafından
verilen eğitimde; günümüzde hayatımızın çok sıradan
unsurları haline gelmiş olan konuların gelişim evreleri
hatırlatılarak değişimin hızı, oluşumu ve değişim
konusunda bireysel olarak yapılabilecekler konularına
değinildi. Ayrıca hızlı değişim ve gelişime ayak uydurmakta
en büyük kısıt olarak görülen zamanın doğru planlanması
ve yönetilmesi, bu konuda doğru bilinen yanlışlar, doğru ve
yanlış yaklaşımlar gibi iş dünyasındaki herkesin ortak
sorunları hakkında konuşuldu. Eğitim, katılımcıların
paylaşımlarıyla interaktif ve dinamik bir hal aldı. Yine TE
Grubumuzun, özellikle serbest tüketici limitinin düşmesi ve
hatta sıfıra inmesiyle çok daha fazla önem kazanacak olan
bir çalışma olarak serbest tüketici kılavuzu ve el kitabı
hazırlıkları da devam etmektedir. Bu konuda genel
kamuoyunun bilgilendirilmesine dönük çalışmalar da
planlanmaktadır.
Talep Tarafı Katılımı Konusunda
Çalışmalar Devam Ediyor
TT
G
Selman GEZER / ETD – [email protected]
ETD olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız (ETKB)
ile birlikte bir süre önce başlatmış olduğumuz çalışma
çerçevesinde talep tarafının elektrik piyasasına katılımı
konusunda son olarak Enerji Bakan Yardımcısı Sn. Murat
MERCAN' ın da konu ile ilgili çalışmalara verdiği destek
sayesinde önemli adımlar atıldı. EPDK yönetiminde
ETKB, TEİAŞ ve ETD temsilcilerinin katılımıyla ortak bir
çalışma komisyonu oluşturulmuştu. Derneğimiz
bünyesinde konu ile ilgili çalışmalara devam eden
grubumuz tarafından hazırlanan yol haritası
doğrultusunda ilk toplantı Mart ayı içerisinde yapılmıştı.
Talep Tarafı Katılımı Komisyonu' nun ikinci toplantısı ise
Nisan ayında yine Ankara' da Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu' nda yapıldı.
May s 2014
4. Elektrik Enerjisi Toptan ve Perakende Satış Panelimiz'
de de gündeme gelen konunun geniş çaplı bir ilgi çektiği
görülmekte. Özellikle uygulamadan ilk etapta en üst
düzeyde faydalanması öngörülen çimento ve demir-çelik
endüstrisinin sivil toplum kuruluşları ile yapılan
toplantılarda da bu ilgi ortaya çıkmakta. Bu bağlamda
geniş kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri de çalışma
grubumuzun planlarında yer almakta. Talep Tarafı
Komisyonu' nun da nihai kararını vermesinin ardından,
uygulamanın işleyişini operasyon merkezinde incelemek
için bu uygulamanın Avrupa' daki en iyi örneği olan
Fransa' ya bir gezi yapılması ve planlanmaktadır.
5
TT
G
EPİAŞ' a Çok Yaklaştık
Selman GEZER / ETD
[email protected]
Türkiye enerji piyasalarının geleceğine dönük en önemli adımlardan birisi olarak görülen EPİAŞ' ın kuruluşu
aşamasında önemli bir adım atıldı. Devlet şirketlerinin dahil olacakları ortaklıklarla ilgili karar merci olan Yüksek
Planlama Kurulu, TEİAŞ' ın EPİAŞ' taki %30 hissedarlığını ve bu hissedarlık karşılığında koyacağı ayni sermayenin
bedelini belirleyen kararı imzaladı.
Buna göre EPİAŞ' ın kurulması
aşamasında son adım olarak EPDK'
nın şirket Ana Sözleşmesi' ni ilan
etmesi ve hissedarların belirlenmesi
ardından şirketin tescil edilmesi kaldı.
ETD olarak bu sürecin daha kısa
zamanda bitirilebilmesi ve EPDK
üzerine ek bir yük olmaktan ziyade bu
konuda tecrübeli olan BİST tarafından
özel sektör için ayrılan hisselerin satışı
önerimiz ise EPDK ile paylaşıldı. Ancak
bu önerimize çok da sıcak
bakılmadığını ve özel sektör
hisselerinin de talep eden şirketlere
dağıtımı konusunun şirketin tescilinden
önce EPDK tarafından yürütüleceğini
düşünmekteyiz.
Ana çalışma gruplarımızdan TTG' nin
Organize Piyasalar (EXC) Alt Çalışma
Grubumuz ise ETD' nin organize
piyasalara ilişkin görüşlerini ve
duruşunu ifade edebilecek bir 'Görüş
Belgesi' oluşturulması için hazırlıklara
başlanmıştı. Bu belgenin hazırlıkları
sona erdi ve ETD Yönetim Kurulu' nun
görüşüne sunuldu. Yönetim
May s 2014
Kurulumuz' un da kabulüyle ETD olarak
konu ile ilgili tüm muhataplarla tüm
aşamalarda paylaşılacak olan
görüşlerimiz nihai halini almış olacaktır.
Bu çalışma kapsamında ETD
üyelerimiz arasında önemli bir de görüş
alış-verişinde bulunuldu. Görüş belgesi
hazırlanırken Avrupa' da yaygın olarak
kullanılmasına karşın ülkemizde henüz
yaygın kullanımı olmayan 'Peak Ürün'
tanımı konusunda farklı yaklaşımlar
olduğu gözümüze çarptı. Ülkemizde
elektrik piyasalarının yapısal gelişimi
hakkında görüşlerimizi toparladığımız
bu belgeyi oluştururken bu konuda
görüşümüzü de belirlemek istedik. Bu
bağlamda elektrik piyasamızda etkin ve
yaygın şekilde kullanılabilmesi için
'Peak Ürün' tanımlaması için
üyelerimizin görüşlerini aldık. Gelen
görüşler çerçevesinde gerek organize
gerekse tezgah üstü piyasada işlem
miktarı ve çeşitliliğinin artmasına
önemli katkıda bulunacağını
düşündüğümüz 'Peak Ürün'
önerilerimizi de dile getiriyor olacağız
Türkiye' nin yeni piyasa yapısının
şekillenmesini beklediğimiz bu
dönemde, organize piyasa yapısında
çok önemli bir yer tutan merkezi takas
konusunda da geleceğe dönük en ideal
tablonun oluşmasına katkı vermeye ve
şu anda tüm piyasalarda finansal
işleyişin merkezinde duran Takas Bank
ile de işbirliği yapmaya karar vermiştik.
Bu yönde öncelikle bazı konuları daha
iyi anlayabilmek, Avrupa uygulamalarını öğrenmek ve ülkemizdeki
muhatabı olan Takas Bank ile
tartışabilmek için BİST ve Takas Bank'
ın ilgili ekiplerinin katılımıyla çok verimli
bir çalıştay gerçekleştirmiştik. Bu
çalıştay sonucunda özellikle Takas
Bank yetkililerinin konuya yaklaşımı,
ilgileri ve işbirliğimizin ilerlemesi
yönünde grubumuzun ilk adımı, ortak
çalışmaların planlanması olacaktır.
6
Nisan Ayında
Mart ayında olduğu gibi Nisan ayına da kuraklık
damgasını vurdu. Nisan ayında yağışlar normalin 14
mm altında kaldı. Barajlara gelen su miktarı 2014 yılında
geçen yılın 16,6 milyon m3 altında kalarak 11.991.061
milyon m3 oldu. Atatürk Barajı'nın su kotu kritik
seviyelere yaklaştı, Keban Barajı'nda ise tarım
yapılmaya başlandı.
Enerji Bakanı Taner Yıldız, kuraklık nedeniyle elektrik
üretiminde sorun yaşanabileceğini söyledi. Yıldız, yağış
olmaması durumunda İran, Gürcistan ve
Bulgaristan'dan yaz döneminde elektrik ithal
edebileceğini belirtti. Halihazırda ithalat kapasiteleri tam
olarak kullanılan bu hatlardan daha fazla gücün nasıl
temin edileceği piyasada belirsizlik yarattı. Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise Yıldız'ın sözlerinin aksine
Dicle-Fırat havzasındaki barajlarında yüzde 50'den
fazla bir doluluk olduğunu, istenen oranda enerji
üretilebileceğini söyledi.
Nisan ayında Türkiye'nin kurulu gücünde rekor bir artış
yaşandı. Sadece Nisan ayında 1124 MW gücündeki 10
santralin devreye alındığı tespit edildi. Bunlardan en
büyüğü Akenerji'nin sahip olduğu Erzin santrali oldu.
Ülkenin elektriğinin %2,6'sını karşılayacak, Hatay'ın
Erzin ilçesinde bulunan doğalgaz santrali 900 MW
gücüyle devreye resmen elektrik üretimine başlamış
oldu. Nisan sonu itibari ile de Türkiye'nin toplam kurulu
gücü 65.735 MW'a yükselmiş oldu.
Nisan ayı aynı zamanda elektrik sektöründe
özelleştirmelerin ciddi hız kazandığı bir ay oldu.
Kemerköy ve Yeniköy santrallerinin özelleştirme
ihalesini 2 milyar 671 milyon dolarla IC IÇDAŞ kazandı.
EÜAŞ' a ait 300 MW'lık taş kömürü Çatalağzı termik
santralinin özelleştirme ihalesine ise 5 şirket katıldı,
çekişmeli ihalenin sonunda kazanan 351 milyon dolar
teklif ile Demir Madencilik oldu. Yatağan Santrali için ise
6 yatırımcıdan teklif geldi, ihale henüz sonuçlanmadı.
May s 2014
Nisan ayı sınır ötesi ticaretinde takas fiyatı yine
beklenenin üzerinde gerçekleşti. ESO tarafından
yapılan BG-TR yönlü ihalede fiyat 9.38 Euro olarak
belirlenirken, TEİAŞ BG-TR yönündeki ihalede takas
fiyatı 8,97 Euro oldu. Bir trader fiyatın, beklentilerinin 0,7
Euro üzerinde gerçekleştiğini belirtirken, bir diğer trader
yaz boyunca çok daha yüksek rakamların görüleceğini
belirtti. Yunanistan tarafında ise fiyatlarının yükselmesi,
bundan sonra Türkiye'den Yunanistan'a satışların da
artacağının sinyalini verdi.
Nisan ayında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilim
sürerken, iki ülke arasında doğalgaz borcu pazarlığı da
devam etti. Ukrayna, fiyat sabitlenirse borcunu 10 gün
içinde ödeyeceğini belirtirken, Rusya ancak borcunu
öderse indirim yapabileceğini iletti. Gazprom tarafından,
Ukrayna'nın Nisan ayına kadar olan borcunun 3,5 milyar
dolara ulaştığı açıklandı. Bu gerilim sırasında arayı
bulmaya çalışan Avrupa, çalışmalara devam etti. Avrupa
Birliği Enerji Komiseri GüntherOettinger, Rusya ve
Ukrayna Enerji Bakanları ile bir araya geldi. Oettinger, iki
ülkeye Avrupa'ya gaz akışının aksamayacağı
konusunda söz verdirdi.
Mart ayında 139,4 TL/MWh'e kadar düşen Gün Öncesi
Fiyatlarının Nisan ayında 145 TL/MWh bandında olması
bekleniyordu. Ay başından itibaren yüksek fiyat
sinyalleri veren Nisan ayı Piyasa Takas Fiyatı ortalaması
160,61 TL/MWh olurken, Dengeleme Piyasası'nda fiyat
158,3 TL/MWh olarak belirlendi. PTF, Mayıs ayının
başlaması ile yükselişine devam etti. Nisan ayının
sonlarında Mayıs fiyatlarının 156 bandında oluşması
tahmin edilirken, ilk hafta sonunda beklentiler 159
TL/MWh bandına yükseldi.
7
Sektörden Haberler
Nisan'da yağışlar genel
olarak normalinden az
oldu
Nisan ayında yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Nisan ayı
yağışından az oldu. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
yayınlanan rapora göre, Nisan ayı yağış ortalaması 44,1 mm, normali 58,9 mm
ve 2013 Nisan ayı yağış ortalaması ise 54,3 mm'dir.
Yağışlarda normaline göre % 25,1 geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise %
18,8 azalma gözlendi. Bölgeler itibariyle yağışlar şu şekilde oldu: "Marmara:
Bölge yağış ortalaması 60,3 mm, normali 48,0 mm, 2013 Nisan ayı yağışı ise
36,2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 25,6 geçen yıl Nisan ayı yağışına
göre ise % 66,6 artış gözlenmiştir. Ege: Bölge yağış ortalaması 74,0 mm,
normali 53,3 mm, 2013 Nisan ayı yağışı ise 54,5 mm'dir. Yağışlarda
normaline göre % 38,7 geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 35,7 artış
gözlenmiştir. Akdeniz: Bölge yağış ortalaması 27,5 mm, normali 59,1 mm,
2013 Nisan ayı yağışı ise 90,0 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 53,4
geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 69,4 azalma gözlenmiştir. İç Anadolu:
Bölge yağış ortalaması 19,3 mm, normali 50,1 mm, 2013 Nisan ayı yağışı ise
49,4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 61,4 geçen yıl Nisan ayı yağışına
göre ise % 60,9 azalma gözlenmiştir. Karadeniz: Bölge yağış ortalaması 44,1
mm, normali 61,7 mm, 2013 Nisan ayı yağışı ise 49,0 mm'dir. Yağışlarda
normaline göre % 28,6 geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 10,0 azalma
gözlenmiştir. Doğu Anadolu: Bölge yağış ortalaması 50,6 mm, normali 78,1
mm, 2013 Nisan ayı yağışı ise 50,5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 35,3
azalma geçen yıl Nisan ayı yağışına göre ise % 0,1 artış gözlenmiştir.
Güneydoğu Anadolu: Bölge yağış ortalaması 37,2 mm, normali 58,7 mm,
2013 Nisan ayı yağışı ise 48,9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 36,6
geçen yıl Nisan ayı yağışına göre % 23,9 azalma gözlenmiştir."
Termik otoprodüktör
lisansları üretime
çeviriliyor
Veysel Eroğlu: Enerji
ithalatına gerek yok
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız'ın sözlerinin aksine
enerji ithalatına gerek olmadığını
söyledi. Cihan'ın haberine göre, İçişleri
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 99.
dönem kaymakam adaylarına hitabı
ö n c e s i n d e g a z e t e c i l e r, B a k a n
Eroğlu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Yıldız'ın, önümüzdeki aylarda
muhtemel elektrik kesintilerini ima
eden sözlerini hatırlattı. Eroğlu, ''Enerji
barajlarında % 50 doluluk var. Enerji
ithalatına gerek yok.'' dedi.
BOTAŞ, Mart'ta 4,2
milyar metreküp doğal
gaz ithal etti
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin
(BOTAŞ) doğal gaz ithalatı Mart ayında
4 milyar 209 milyon metreküp oldu.
BOTAŞ'ın internet siteside yer alan
bilgiye göre, aynı ayda BOTAŞ'ın satışı
3 milyar 757 milyon metreküp olarak
gerçekleşti. Doğalgaz ihracatı ise aynı
dönemde 59milyon metreküp oldu.
Böylece 3 aylık ithalat 11 milyar 463
milyon metreküp, ihracat 193 milyon
metreküp ve satışlar 11 milyar 852
milyon metreküp seviyesine geldi.
Geçen yılın tamamında ithalat 38,4
milyar metreküp, ihracat 694 milyon
metreküp, satış ise 38,0 milyar
metreküp olmuştu.
EPDK, 260 otoprodüktör lisansını üretim lisansına çevirecek. Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu(EPDK), toplam 274 adet termik üretim tesisinden 260
adedine ait otoprodüktör lisanslarının 1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle sona
erdirilmesine ve eş zamanlı olarak yürürlüğe girmek üzere ilgili tüzel kişilere
üretim lisansı verilmesine karar verdi. EPDK'den konu ile ilgili yapılan
açıklamaya göre, toplam 14 adet termik üretim tesisi için verilmiş olan 14 adet
otoprodüktör lisansı için ise, söz konusu tüzel kişilerin üretim tesislerine
ve/veya lisanslarına ilişkin özel durumları nedeniyle, 03/04/2014 tarihli ve
4952-18 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde ayrıca işlem tesis edilecek.
May s 2014
8
TEİAŞ GM
Yardımcılığına
Abdülkadir Ongun
atandı
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu
Üyeliğine Abdülkadir Ongun atandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
bazı atama kararları Resmi Gazetede
yayımlandı. Buna göre, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim
Kurulu Üyeliğine Mustafa Hacı
Eminoğlu'nun atanması kararlaştırıldı.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer
Genel Müdür Yardımcısı Yücel
Yalçınoğlu yeniden atandı.
Ukrayna, fiyat
sabitlenirse borcunu 10
gün içinde ödeyecek
Ukrayna, fiyat 268,5 dolar olarak
sabitlenir ise gaz borcunu 10 gün içinde
ödeyecek. Ukrayna Başbakanı
ArsenyYatsenyuk, Rusya'nın doğal gaz
fiyatını 268,50 dolar/bin metreküp
olarak sabitlemesi halinde bu ülkeye
olan birikmiş gaz borçlarının tamamını
10 gün içinde ödeyeceklerini söyledi.
Gazprom, Ukrayna'nın Nisan ayı içinde
ödeme yapmadığını ve vadesi geçmiş
borç tutarınının 3,5 milyar dolara
ulaştığını açıklamıştı.
Şimşek: Bir yıla kadar
elektrik üretimi
özelleştirilecek
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 yıla
kadar elektrik üretiminin tamamını
özelleştirmek istediklerini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yüksek Koordinasyon Kurulu ve
Strateji Geliştirme Yüksek Kurulu
Müşterek Toplantısında açıklama
yapan Şimşek, elektrik dağıtım
şebekelerinin özelleştirilmesiyle önemli
bir kazanç sağlayacaklarını kaydetti.
Şimşek, "1 yıla kadar elektrik üretiminin
tamamını özelleştirmek istiyoruz.
İstediğiniz kişiden ucuza elektrik alın.
Çünkü enerji rekabet gücünü belirleyen
en önemli faktör" diye konuştu.
May s 2014
Erzin Doğalgaz santrali
elektrik üretimine başladı
Akenerji tarafından Hatay'ın Erzin ilçesinde Burnaz sahiline yapılan doğalgaz
kombine çevrim santrali, elektrik üretimine başladı. Türkiye'de ihtiyaç duyulan
elektrik üretiminin yüzde 2,6'sını üretecek çevrim santrali, diğer ünitelerinin de
faaliyete geçmesi ile birlikte ülkenin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü
karşılayacak.
Cihan'ın haberine göre, 2011 yılı aralık ayında yapımına başlanan Erzin
Doğal Kombine Çevrim Santrali 29 ay sonra tamamlandı. Santralin 1
numaralı gaz türbin ünitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca
görevlendirilen yetkililer ile şirket ve müteahhit firma yetkililerinin katılımıyla
geçici kabul işlemleri yapıldı. Santralin üretime başlayan ünitesi 297 MWm
ve 292 MWe gücünde. Doğalgaz çevrim santrallerinin bakanlıkça belirtilen
şartnamelere harfiyen uyduklarını belirten yüklenici firma Egemer Elektrik
Üretim AŞ'nin Genel Müdürü Serhan Gencer, firma olarak insan sağlığı
unsurunu birinci planda tuttuklarını söyledi. Santrallerin yapımına ''Biz
Kocaman Bir Aileyiz'' sloganı ile başladıklarını söyleyen Serhan Gencer,
inşaat alanına ilk kazmanın vurulduğu günden bugüne kadar bölgede
binlerce kişiye iş kapısı olduklarını hatırlattı. İlçe esnafının yanı sıra bölgede
bulunan birçok işletmenin de hareketlenmesini sağladıklarını vurgulayan
Gencer, santralin ilçe ve bölge ekonomisinde lokomotif görevi gördüğünü
kaydetti. Ak Enerji tarafından yapılan açıklamada ise ''Dünya Çevre
Örgütleri tarafından onaylanan ve tüm çevre kriterlerinin ortak görüşü olarak
bilinen doğalgaz ile çalışacak olan Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrali, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirtilen tüm kriterleri yerine
getirerek, resmen ticari üretime başladı.'' denildi.
Türkiye'nin kurulu gücü
Nisan ayında 1124 MW
arttı
Nisan sonu itibari ile Türkiye'nin kurulu gücü 65.735 MW'a yükseldi.TEİAŞ
tarafından yayınlanan rapordan alınan verilere göre Nisan ayında 1124 MW
gücündeki 10 santralin devreye alındığı tespit edildi. Türkiye genelinde
santral sayısı Mart sonunda 932 iken Nisan sonunda 942'ye çıkmış oldu.
Ocak ayından itibaren devreye giren 8 doğalgaz santralinin toplam kurulu
güce katkısı 599 MW oldu. İthal kömüre bakıldığında 350 MW güçte 1
santralin devreye alındığı ve 20 adet akarsu tipi hidrolik santralin devreye
alındığı tespit edildi. Akarsu tipi santrallerin kurulu güce katkısı 412,7 MW
oldu. Termik kaynakların toplamına bakıldığında 39.635,9 MW termik
kapasiteye ulaşıldığı tespit edildi. Aynı rakam hidrolik kapasite için 22.858,2
MW, rüzgar kaynakları için 2924,1 MW, jeotermal kaynaklar için ise 317,4
MW olduğu tespit edildi.
9
Turcas Gaz, Doğu Akdeniz doğalgazı için
görüşmelere başladı
Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş., Doğu Akdeniz'deki Leviathan
sahasında keşfedilen doğalgazın satın alınmasına ilişkin
üretici şirketlerle görüşmeler yürütmeye başladı. Ayrıca
Şirket söz konusu doğalgazın güçlü bir konsorsiyum
tarafından satın alınabilmesine ilişkin Enerjisa Doğalgaz
Toptan Satış A.Ş. ile işbirliği içerisinde hareket etme kararı
alarak üretici şirketlerle bu çerçevede görüşme ve bağlayıcı
olmayan müzakereler yürütmeye başladı. Turcas'tan konu
ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimizin, ülkemiz çevresindeki doğal kaynakların
Türkiye'ye kazandırılması çerçevesinde Doğu Akdeniz'de
keşfedilen doğalgazın kurulabilecek ortaklıklar vasıtasıyla
ülkemize getirilmesiyle ilgilenmekte olduğu bilgisi
28.10.2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Özel Durum
Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu konu ile ilgili
olarak, %99,9 oranındaki bağlı ortaklığımız Turcas Gaz
Toptan Satış A.Ş.'nin, Doğu Akdeniz'deki Leviathan
sahasında keşfedilen doğalgazın satın alınmasına ilişkin
üretici şirketlerle görüşmeler yürütmeye başladığı ve ayrıca
söz konusu doğalgazın güçlü bir konsorsiyum tarafından
satın alınabilmesine ilişkin Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış
A.Ş. ile işbirliği içerisinde hareket etme kararı alarak üretici
şirketlerle bu çerçevede görüşme ve bağlayıcı olmayan
müzakereler yürütmeye başladığı bilgisi Şirketimize
ulaşmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile zamanında
paylaşılacaktır."
Elektrik iletim sistemi Kıta Avrupa'sı ile
senkron çalışacak
Türkiye'nin elektrik iletim sistemi Kıta Avrupası ile kalıcı
olarak senkronize çalışacak.
Avrupa İletim Sistemi
İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) tarafından yapılan açıklamaya
göre, 9 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılan ENTSO-E Bölgesel
Grup Kıta Avrupa ve Bölgesel Grup Kıta Güney Doğu
toplantılarında iletim sistemlerinin Kıta Avrupası sistemleri ile
kalıcı şekilde senkronize çalışacağı duyuruldu. ENTSO-E,
toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde sürecin
tamamlanması için Türkiye'den TEİAŞ ve Arnavutluk'tan
OST'nin Uzun Vadeli Anlaşma (LTA) imzalamaya davet
edileceklerini, anlaşmaların Temmuz 2014 ortasına kadar
imzalanacağını ve geri kalan üyelerinde anlaşmaya nihai
imzaları 2014 sonuna kadar koyacaklarını bildirdi. ENTSOE'nin açıklamasında yer alan bilgilere göre Uzun Vadeli
Anlaşma'nın imzalanması sonrasında TEİAŞ ve OST'den
teknik uzmanlar Kıta Avrupası Bölgesel Grup ve Güney
Doğu Bölgesel Grup toplantılarına davet
edilecekler.ENTSO, TEİAŞ ile mecut bağlantı anlaşmasının
Eylül 2014'e kadar devam edeceğini, Uzun Vadeli
Anlaşma'nın imzalanması tamamlanana kadar bu sürenin
uzatılacağını da vurguladı.
Yatağan Termik Santrali için 6 teklif geldi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB), Yatağan Termik
Santrali için 6 teklif geldiğini duyurdu.ÖİB'den konu ile ilgili
yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş.'ye ait Yatağan Termik Santrali, Güney Ege
Linyitleri İşletmesi (GELİ) tarafından kullanılan taşınırlar,
Yatağan Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazlar,
GELİ'nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve GELİ
tarafından kullanılantaşınmazların “Varlık Satışı” yöntemi ile,
İlgili
May s 2014
Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden
Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir
bütün halinde özelleştirme ihalesine 6 Şirket başvuruda
bulundu.Önyeterlilik ve Teklif İçin Başvuran Katılımcılar şu
şekilde: 1. ElsanElektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.2.
Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3. Alsim Alarko Sanayi
Tesisleri ve Ticaret A.Ş. 4. IC İçtaş Enerji Üretim ve Ticaret
A.Ş. 5. Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.6. Çelikler
Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.
10
Alstom için GE ve
Siemens yarışıyor
ALSTOM, enerji varlıkları için General Electric'ten 12,35 milyar Euro teklif aldığını duyurdu.
Siemens ise Alstom'un enerji varlıkları için teklifini daha cazip hale getiriyor.
Alınan bilgiye göre GE, Alstom'un termal, yenilenebilir ve elektrik dağıtım
birimleri için teklif verdi. Alstom'dan alınan bilgiye göre, enerji varlıklarının
satışa çıkaran şirket gelecek geliri ulaştırma biriminin güçlendirilmesi için
harcayacak ve satıştan elde edilecek gelir ile borçlarını azaltarak
hissedarlara temettü dağıtacak. GE'nin bağlayıcı teklifinin gözden
geçirilmesi için bir komite oluşturan Alstom teklifi Mayıs sonuna kadar
gözden geçireceğini açıkladı.Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye
göre Alstom'un enerji varlıklarını General Electric'e kaptırmak istemeyen
Siemens, Alstom'a yaptığı teklifi daha cazip hale getiriyor. Kaynaklara göre
Siemens, Alstom'a enerji bölümü için 11 milyar euronakitin yanı sıra, uzun ve
kısa mesafeli tren operasyonlarının takas etmeyi de öneriyor. Alstom, enerji
bölümünü sattıktan sonra ulaştırma alanındaki faaliyetlerine odaklanmayı
planlıyor. Siemens sözcüsü, kaynaklara dayandırılan haberlere ilişkin
Yıldız: Kuraklık nedeniyle
elektrik üretiminde sorun
olabilir
Enerji Bakanı Taner Yıldız, kuraklık
nedeniyle elektrik üretiminde sorun
yaşanabileceğini söyledi. Yıldız
gazetecileri yaptığı açıklamada,
önümüzdeki dönem yağış
olmaması durumunda İran,
Gürcistan ve Bulgaristan'dan yaz
döneminde elektrik ithal
edebileceklerini belirtti. Yıldız,
İran'dan 400 MW'ye kadar elektrik
alabilecek alt yapıyı hazırladıklarını
ifade ederek, "Doğu ve güney doğu
bölgesinde kuraklıktan kaynaklanan
elektrik
May s 2014
kısıntıları olursa, bunu İran'dan
telafi etmeyi düşünüyoruz. Aynı
şekilde telafi için Gürcistan'ı da
k u l l a n a b i l i r i z . Tr a k y a i ç i n
Bulgaristan'dan alım olabilir." diye
konuştu. Yıldız, doğu ve güney doğu
bölgelerinde bulunan havuzlu
barajlarda kuraklık nedeniyle bu yıl
seviyelerin çok düşük olduğunun
altını çizerek, önümüzdeki aylarda
yağışlarda artış olmaması
durumunda elektrik üretiminin daha
da azalacağını kaydetti.
AB ve Ukrayna,
doğalgaz tedariki
konusunda anlaşmaya
Avrupa Birliği ve Ukrayna, AB'nin
Ukrayna'ya Slovak boru hattı operatörü
Eustream üzerinden doğalgaz
sağlaması konusunda anlaşmaya
vardılar. Eustream'den yapılan
açıklamada, AB ve Ukrayna'nın
Ukrayna'ya Slovakya üzerinden
sağlanacak doğalgazın şartları
konusunda anlaşmaya vardımlarını
belirterek, "Eustrea ve Ukrayna boru
hattı operatörü Ukstransgaz temsilcileri
anlaşmayı bugün imzalayacaklar"
ifadelerine verdi. Bu, Ukrayna'nın Batı
ile imzaladığı üçüncü önemli enerji
anlaşması oldu. Ukrayna daha önce de
RWE ile gaz anlaşmasını yenilemiş ve
WestinghouseElectric ile nükleer yakıt
tedarik kontratı imzalamıştı.
Yıldız: Elektrik
kesintisiyle ilgili kriz söz
konusu değil
Enerji Bakanı Taner Yıldız, elektrik
üretiminde herhangi bir sorun
görünmediğini söyledi. Elektrik arzıyla
ilgili yaptığı değerlendirmede bulunan
Yıldız, "Elektrik kesintisiyle ilgili bir kriz
söz konusu değil" dedi. Yıldız, "Yağış
azalırsa elektrikte doğal gazın payı
artar ama şu anda ortada bir sıkıntı
öngörmüyoruz. Gerektiğinde doğal gaz
ve kömür gibi kaynakları
değerlendiririz." diye konuştu. Enerji
Bakanı, yağışların azalması
durumunda doğal gazın enerjide
kullanımının yüzde 43'ün üzerine
çıkabileceğini belirtti. Yıldız, Türkiye'de
elektrik kesintileriyle ilgili bir krizin söz
konusu olmadığını belirtti.
11
May s 2014
12
ETD Bülten'e ücretsiz üyelik, soru ve yorumlarınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz
May s 2014
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
3 274 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content