close

Enter

Log in using OpenID

AFE 158

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Mühendislik ve Mimarlık için İngilizce II
AFE 158
Ön Koşul Dersleri
AFE 157
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Rana Tubin Kılıç
Yarıyıl
1
T+U Saat
2+2
Kredi
AKTS
3
4
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, yabancı dili kullanarak akademik araştırma, yazma ve
sözlü olarak kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Sentezleme Tekniği, Durum İncelemesi ve Tartışma, Genel
Akademik Seçme Okuma Parçaları, Grafik ve Bilgi Yorumlama,
Kelime Ek ve Kök Bilgisi, Akademik Yazmada Dikkat Edilmesi;;
Gereken Kurallar ve Yapılar; Metin İçi Atıf Yapma ve Kaynakça
Hazırlanması Sunum Becerileri
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kaynakları değerlendirebilir ve varsayımlarda
bulunabilir
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,2,3
A,C
2) Fikirlerini farklı yazma tekniklerini bir arada kullanarak
sentezleyebilir.
1,2,3
A,C
3) Bilgi ve Grafikleri analiz edebilir ve yorumlayabilir
1,2,3
A,C
4) Bilimsel ve akademik bilgileri yazı ve sözel şekilde
mantıklı bir şekilde ifade edebilir
1,2,3
A,C
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Deney C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Derse giriş; sınıf ilke ve kuralları
1
Okuma Metinleri
Sözel sunuma genel bakış; Mesleki ve akademik amaçlı sözel
sunum temelleri; Sözel sunumda görsellerin kullanımı; Sözel
2
sunumun planlanması ve hazırlanması
Durum çalışması(case study) inceleme
3
Örnek olay incelemesi
İntihal
APA tarzı alıntılamanın temelleri
Akademik makale için literatür taraması
Doğrudan alıntılama; yorumlama ve özetleme teknikleri
Doğrudan alıntılama; yeniden yazım ve özetleme teknikleri
4
Örnek araştırma makalesi incelemesi; Araştırma makalesine
genel bakış; Araştırma makalesi yazma amacı; Araştırma
tekniklerini gözden geçirme
İkili Sunum Çalışması
5
Araştırma makalesi konu seçimi ve konuların daraltılması (özele
indirgenmesi)
Araştırma makalesi taslağının hazırlanması
İkili Sunum Çalışması
6
Metin okuma ve tartışma çalışmaları
Farklı kaynaklardan sentez yapma
Araştırma makalesi taslağının değerlendirilmesi (2 ders saati)
İkili Sunum Çalışması
7
Farklı kaynaklardan sentez yapma
Alıntılama, yorum yapma ve sentezleme tekniklerini gözden geçirme
Grafik ve veri yorumlama
Dilbilgisi: Akademik yazılarda kesin ifadelerden kaçınma
Akademik Dil Kullanım Kuralları
İkili Sunum Çalışması
8
Akademik makalenin yapısı ve bölümleri
Grafik ve veri yorumlama
İkili Sunum Çalışması
9
Araştırma makalesinin sınıf içi yazılması ve teslimi
10
Metin okuma ve tartışma
Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri - I
İkili Sunum Çalışması
Ön Hazırlık
11
Araştırma makalesinin sınıf içi değerlendirilmesi
Araştırma makalesinin ikinci taslağının teslim edilmesi
Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri II
İkili Sunum Çalışması
12
Akademik sözcük bilgisi: Kelime ek ve kökleri II
Metin okuma ve tartışma
13
14
Bireysel sözlü sunum
Bireysel sözlü sunum
15
Final sınavı için konuların gözden geçirilmesi
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
AFE 158 Ders Kitabı
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar -
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Powerpoint sunumları
Ödevler
Rapor yazma, Bireysel sunum, İkili sunum çalışması
Sınavlar
Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Araştırma Makalesi
1
35
Kısa Sınav
-
-
Sözlü Sunum
2
25
Toplam
60
Finalin Başarıya Oranı
40
Yıl içinin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu (Bölüm) Ders
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Mesleki ve akademik amaçlı konuşma yapılarının öğrenir
2
Bilimsel araştırma yöntemleri becerisi kazanır
3
Kaynak ve bilgileri analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanır
4
Grafik ve diğer görselleri yorumlayabilme becerisi kazanır
5
6
X
X
X
X
Akademik yazma tekniklerini (Özetleme, yeniden yazma, alıntılama)
X
uygulayabilit
Çeşitli yazma teknikleri kullanarak bilgileri sentezleyebilme becerisi
X
edinir
7
Durum İnceleme Çalışmaları ile etik bilgisi edinir
X
8
Durum İnceleme Çalışmaları ile görüşleri tartışabilme becerisi kazanır
X
9
Bilimsel ve teknik bilgileri yazılı olarak sunabilir
X
10 Bilimsel ve teknik bilgileri sözlü olarak sunabilir
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
15
4
60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
15
2
30
Ara Sınav
-
-
-
Kısa Sınav
-
-
-
Ödev
15
1
15
Final
1
1
1
Etkinlik
Toplam İş Yükü
106
Toplam İş Yükü / 25 (s)
4,24
Dersin AKTS Kredisi
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
295 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content