close

Enter

Log in using OpenID

14 Kasım 2014, Cuma

embedDownload
14 Kasım 2014, Cuma
A SALONU
Spica Salonu
SAATLER
B SALONU
Maximus 1 Salonu
PANEL: BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE ZOR OLGULAR I
Oturum Başkanı: Figen Karadağ
09:00 - 10:30
KONFERANS: BAYES AĞLARI: PSİKİYATRİK TANIDA
BETİMSEL VE KATEGORİK YAKLAŞIMLARIN
KISITLILIKLARINI AŞMAK
Oturum Başkanı: Simavi Vahip
Soli Sorias
Duygudurum ve bağımlılık
Rabia Bilici
Sentetik kannabinoid kullanım bozukluğu
Müge Bozkurt
DEHB ve bağımlılık
Ebru Aldemir
Alkol Madde Kullanım Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
C SALONU
Maximus 2 Salonu
D SALONU
Maximus 3 Salonu
OLGULAR VE SORULAR İLE PSİKİYATRİDE GÜNCEL 1
FARKLI YÖNLERİYLE OBSESİF KOMPULSİF
BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
PANEL: PSİKOTROP İLAÇLARIN YAN ETKİLERİYLE BAŞ
Oturum Başkanı: Raşit Tükel, Mustafa Sercan
ETMEDE SON GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Haldun Soygür
Obsesif kompulsif bozuklukta fenomenoloji: Tedavi
yanıtı için önemli mi?
Psikotrop ilaçların kardiyolojik yan etkileri
Lütfullah Beşiroğlu
Alp Üçok
Obsesif kompulsif bozuklukta ektanılar ve tedavisi
Psikotrop ilaçların metabolik yan etkileri
M. Murat Demet
Köksal Alptekin
Dirençli obsesif kompulsif bozukluğun tedavisi
Psikotrop ilaçların nörolojik yan etkileri
Raşit Tükel
Sibel Çakır
E SALONU
Maia 1 Salonu
F SALONU
Maia 2 Salonu
G SALONU
Maia 3 Salonu
H SALONU
Maia 4 Salonu
I Salonu
Mira 1 Salonu
PANEL: NASIL ANLARIZ? HASTA MI, TAKLİTÇİ Mİ?
Oturum Başkanı: M. Can Ger
WORKSHOP A: HOW TO WRITE A PAPER FOR A
JOURNAL?
Phillip Gorwood (One of editors-in-chief of European
Psychiatry)
Psikiyatri pratiğinde simülasyon
Özlem Devrim Balaban
Simülasyonda tanı araçları
Ali Keyvan
Tutuklu ve hükümlü olgularda simülasyon
Nihan Didem Lijohiy
J SALONU
Mira 2 Salonu
K SALONU
Mira 3 Salonu
ÇALIŞMA GRUBU: DSM-5 BÖLÜM III'ÜN KİŞİLİK
DEĞERLENDİRMESİNE GETİRDİKLERİ
Tartışmacı: Hüseyin Güleç
WORKSHOP: RESIDENCY TRAINING AND BOARD
EXAMINATIONS IN TURKEY
Marc Hermans (UEMS President)
Mustafa Sercan (Turkish Psychiatric Board President)
MEET THE EXPERT: EVIDENCE BASED TREATMENT
OF SUICIDAL PATIENTS AND SUICIDE PREVENTION
Danuta Wasserman
E. Timuçin Oral
MEET THE EXPERT: HOW TO ORGANIZE ANTISTIGMA INTERVENTIONS (CAMPAIGNS)?
Wolfgang Gaebel
Mustafa Yıldız
Adli Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Klinisyen için kişilik özellikleri derecelendirme
formunun tanıtılması ve uygulaması
İshak Saygılı
Kişilik işlevi düzeyi ölçeğinin tanıtılması ve
uygulaması
Medine Yazıcı Güleç
Pfizer firmasının koşulsuz eğitim desteği ile
düzenlenmektedir.
L SALONU
Atria Salonu
PANEL: KÜLTÜR VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Oturum Başkanı: Hakan Karaş
ÇALIŞMA GRUBU: KİŞİLİK BOZUKLUKLARI İÇİN YENİ
DSM-5 MODELİ
Ertuğrul Köroğlu
Gündelik yaşamdaki kurmaca: Cinsiyet
Hira Selma Kalkan
Toplumsal cinsiyet rollerinin bilimsel dayanakları ne,
ne kadar bilimsel?
İlker Küçükparlak
Cinsiyetin kuruluşundaki özdeşleşmelerin
evrenselliği ve olumsallığı
Saffet Murat Tura
Kültürlerarası Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Kahve Arası
10:30 - 11:00
OLGULAR VE SORULAR İLE PSİKİYATRİDE GÜNCEL 2
FARKLI YÖNLERİYLE OBSESİF KOMPULSİF
BOZUKLUĞUN TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Raşit Tükel, Mustafa Sercan
PANEL: EVLİLİĞİNİZİ NASIL MUTLU YA DA MUTSUZ
EDERSİNİZ?
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
11:00 - 12:30
Evliliğin mutlulukla devamını ne sağlar?
Mehmet Zihni Sungur
Evlilik stilleri: İyi, kötü, çirkin ve değişken
Ünsal Söylemezoğlu
Evlilikte tehlike çanları kimin için ve nasıl çalıyor?
Berk Murat Ergun
Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
Panel: Duygu Tanımanın Nörobiyolojisi
Oturum Başkanı: Koray Başar
Duygu tanıma süreçleri
Mevhibe İrem Yıldız
Şizofrenide duygu tanıma süreçleri
Hatice Özdemir Rezaki
Demansta duygu tanıma süreçleri
Yavuz Ayhan
Nöropsikiyatri ÇB etkinliğidir.
PANEL: PSİKİYATRİDE POLİFARMASİ ÇAĞI: ÇOK İLAÇ
VERMEK ZORUNDA MIYIZ?
Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç dışı biyolojik
Oturum Başkanı: Berna Uluğ
tedaviler
Selçuk Candansayar
Türkiye’de ve Dünyada giderek artan polifarmasiye Tedavi yaklaşımları açısından çocukluk çağı obsesif
bir bakış
kompulsif bozukluğu
Şeref Can Gürel
Ayşegül Selcen Güler
Duygudurum bozukluklarında polifarmasi
Obsesif kompulsif bozuklukta özel durumlar ve
E. Timuçin Oral
tedavisi: Gebelik, doğum sonrası dönem ve yaşlılık
Şizofreni ve otizm spektrum bozukluklarında
Selim Tümkaya
polifarmasi
Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel davranışçı
E. Cem Atbaşoğlu
terapi
Erhan Ertekin
PANEL: PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN GENETİĞİNDE
GÜNCEL GELİŞMELER VE ENDOFENOTİPLER
Oturum Başkanı: Ömer Böke
WORKSHOP B: HOW TO WRITE A PAPER FOR A
JOURNAL?
Phillip Gorwood (One of editors-in-chief of European
Psychiatry)
Psikiyatrik hastalıkların genetiğine güncel bakış ve
öne çıkan kavramlar
Funda Şar
Şizofreni ve duygudurum bozukluklarında
endofenotipler
Cem Cerit
Anksiyete bozukluklarında endofenotipler
Gökçe Elif Sarıdoğan
MÜNAZARA: EKMEK GETİRENE KARŞI SAÇINI
SÜPÜRGE EDEN: KİM DAHA DERTLİ? (TOPLUMSAL
CİNSİYET VE RUHSAL HASTALIKLAR)
Oturum Başkanı: Tunç Alkın
Kadınlık halleri
Ayşe Devrim Başterzi
Erkeklerin halleri
Meram Can Saka
MEET THE EXPERT: TRANSCULTURAL PROGRAMS:
INTERVIEWING, UNDERSTANDING AND TREATING
TURKISH PATIENTS IN GERMANY AND THE
NETHERLANDS
Meryam Ocak-Schouler
Hans Rohlof
Can Cimilli
ÇALIŞMA GRUBU: BİPOLAR BOZUKLUKTA
PSİKOTERAPİ UYGULAMALARI
Tartışmacı: Ali Bozkurt
Bipolar bozuklukta BDT
Sedat Batmaz
Bipolar bozuklukta aile terapisi
Evrim Erten
Bipolar bozuklukta destekleyici psikoterapi
Özge Doğan Avşargil
Duygudurum Bozuklukları ÇB etkinliğidir.
PANEL: HOMO HOMICIDALIS: HABİL LİE KABİL'DEN
GÜNÜMÜZE ÖLDÜRME EYLEMİ
Oturum Başkanı: Ejder Akgün Yıldırım
ÇALIŞMA GRUBU: SHIP: ŞİZOFRENİDE WEB TEMELLİ
ORTAK VERİ KAYDETME PROGRAMI
Homisidin evrimsel yanları
Köksal Alptekin
Belinda Maşalı
Haldun Soygür
Suisidin evrimsel psikolojideki yeri
Eren Yıldızhan
Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ÇB etkinliğidir. İnfantisidin evrimsel değerlendirmesi
İlker Küçükparlak
Evrimsel Psikiyatri ÇB etkinliğidir.
Pfizer firmasının koşulsuz eğitim desteği ile
düzenlenmektedir.
Öğle Yemeği + Poster Bildiri Tartışmaları 2
Oturum Başkanı: Can Cimilli
Tartışmacı: Eylem Şahin Cankurtaran
12:30 - 13:30
İSDS / ABDİ İBRAHİM OTSUKA
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNİN BUGÜNÜ VE YARINI; ENGELLERİMİZ VE ÇÖZÜMLERİMİZ
13:30 - 14:30
Oturum Başkanı: Alp Üçok
Konuşmacı: John M. Kane
TPD FORUM
14:30 - 16:30
16:30 - 16:45
Kahve Arası
16:45 - 17:45
İSDS / J & J
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE SÜREKLİLİK
Ahmet Ünal, Yasin Bez, Elif Anıl Yağcıoğlu
OSBK: 10 SORUDA AİLE VE ÇİFT TERAPİLERİ
Oturum Başkanı: Mehmet Zihni Sungur
Mehmet Zihni Sungur
Emre Konuk
Murat Dokur
Osman Seçkin
Eda Arduman
17:45 - 19:15
Aile-Çift Terapileri ÇB etkinliğidir.
19:15 - 20:15
ÇALIŞMA BİRİMİ TOPLANTILARI 1
FİLM GÖSTERİMİ
ÜÇ RUHLU KADIN -THREE FACES OF EVE İSİMLİ FİLM
GÖSTERİMİ VE TARTIŞMASI
YUVARLAK MASA TOPLANTISI
PSİKİYATRİDE TÜRKÇE BİLİMSEL TERİMLERİN
Oturum Başkanı: Umut Mert Aksoy
YERLEŞMESİ VE YAYGINLAŞMASINDAKİ SORUNLAR
20:30 - 22:00
Tartışmacılar:
Şahap Erkoç
Cem Kaptanoğlu
Psikiyatri Tarihi ÇB etkinliğidir.
Oturum Başkanları: M. Orhan Öztürk, Cengiz Kılıç
Soli Sorias, Mustafa Sercan, Mustafa Yıldız
PANEL: GENÇLERDE GELİŞİM: NORMAL OLAN VE
OLMAYAN
Oturum Başkanı: Bengi Semerci
PANEL: GÖÇ VE RUH SAĞLIĞI
Oturum Başkanı: Doğan Şahin
Göçmenlerde ruh sağlığı
Genç ve duyguların öğrenilmesi
Okan Taycan
Haluk Özbay
Duygusal bir anestezi: Türkiye'nin göçmen sağlığı
Gençlerde beyin gelişimi ve davranışlarına yansıması politikası ve mülteciler
Bedriye Öncü
Canel Bingöl
Genç beyin gelişimi sosyalleşme süreçlerini nasıl
Zoru başarmak: Göçmenlerin psikiyatrik sağaltımı
etkiler?
Ürün Özer
Emine Zinnur Kılıç
Göçte ikinci perde, yeni dram: İkinci kuşak
göçmenler
Gençlik Psikiyatrisi ÇB etkinliğidir.
Veysi Çeri
PANEL: ANHEDONİ: GRİNİN TONLARI
Oturum Başkanı: E. Timuçin Oral
Şizofreni ve anhedoni
Alp Üçok
Çocukluk ve ergenlikte anhedoni
Yankı Yazgan
Anhedoninin nörobiyolojisi
Ali Saffet Gönül
Depresyon ve anhedoni
E. Timuçin Oral
PANEL: PERİNATAL PSİKİYATRİNİN BİYOLOJİK YÖNÜ
Oturum Başkanı: Fisun Akdeniz
Gebelikte hormon karmaşası
Melike Nebioğlu
Hormon duygu etkileşimi: Aslında neler oluyor?
Esra Yazıcı
Perinatal psikiyatride biyolojik göstergeler: BDNF
Mine Şahingöz
Gebelikte nörokognisyon: Mit mi gerçek mi?
Ali Gökhan Daloğlu
Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar ÇB
etkinliğidir.
PANEL: TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL DÖNEMDE
PSİKİYATRİ
Oturum Başkanı: Mehmet Bekaroğlu
Neoliberalizm, cezaevleri, psikiyatri
Mehmet Bekaroğlu
Neoliberalizm, gündelik yaşam kalıpları ve benliğin
sunumu
Göksel Aymaz
Psikiyatrinin neoliberal dönüşümü
Cemal Dindar
ÇALIŞMA GRUBU: HASTA İLE KARŞILIKLI
OTURURKEN AYRILMA-BİREYLEŞME KURAMINDAN
MEET THE EXPERT: SOCIAL INCLUSION OF PERSONS
NASIL YARARLANIYORUZ?
WITH DISABILITIES: A NEW PROJECT FOR TURKEY
Işıl Vahip
Matthijs Muijen
Güneş Berk
Akfer Karaoğlan
Psikanalitik Psikoterapiler ÇB etkinliğidir.
PANEL: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE RUH
SAĞLIĞI YASALARI VE TARTIŞMALARI
Oturum Başkanı: Şahap Erkoç
Osmanlı Devleti’nde ruh sağlığı yasası: Girişimler,
uygulama ve sonuçlar
Fatih Artvinli
Ruh sağlığı ile ilgili talimatnameler ve hastane
yönetmelikleri
Şahap Erkoç
Türkiye Psikiyatri Derneği ve ruh sağlığı yasası
Ejder Akgün Yıldırım
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
385 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content