close

Enter

Log in using OpenID

buradan - aseu

embedDownload
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti. ile TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERE BAŞVURU
YAPACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ, KAYIT VE KABUL
KILAVUZU
BAŞVURU TARİHLERİ
ÖN BİLGİLERİN GİRİLMESİ:
07 Kasım 2014 – 01 Mart 2015
DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
10 Kasım 2014 – 03 Mart 2015
ÖN KAYIT İŞLEMLERİ:
10 Kasım 2014 – 17 Nisan 2015
TÜRKÇE SEVİYE TESPİT SINAV İLANI:
02 Şubat 2015
1. GENEL ŞARTLAR
Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Alınan Karar Uyarınca; Her türlü medya ve iletişim
araçları kullanılarak ilgili ülkelerde YÖS kapsamında Üniversitelerin yabancı uyruklu ve/veya
yurtdışında yaşayan Türk kökenli öğrencilerin yerleştirilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının
organize edilmesi ve ilan edilmesi. İlgili çalışma bir önceki çalışma takviminde belirtilen süre dikkate
alınarak yürütülecektir.
İlgili üniversitelerin ASEU DANIŞMANLIK ve EĞİTİM LTD ŞTİ (kısaca “ASEU”), 3474
İstanbul, TEL: +90 541 858 1216, e-mail: [email protected] veya [email protected], web:
http://aseu-egitim.com verilen kontenjanlara başvuracak adaylardan;
1. FAALİYET:
Lise/Meslek Lisesi son sınıfta olmaları ya da Lise dengi bir okuldan
mezun durumda bulunmaları ve Tablo 1’deki Ülkelerin en az taban puanlarına sahip
uluslararası adayların başvuruları kabul edilecektir.
Adaylardan
a. Yabancı uyruklu olanlar,
b. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge
sahibi olduklarını belgeleyenler,
c. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu
durumdaki çift uyruklular yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.
Adaylardan
a. Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya (1) kısım b bendinde tanımlanan
doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
b. Türkiye de ki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarmak cezası
alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya diğer üniversiteler tarafından yapılan
sınavlarda sahtekârlık yaptıkları saptananların,
c. Fikir ve eylemleriyle T.C aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C vatandaşlığından bir yaptırım
olarak çıkarılmış bulunan kişilerin yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul
edilmez.
2. FAALİYET:
ESASLARI
BAŞVURU KABUL ŞARTLARI, DEĞERLENDİRME VE KAYIT
2.1. ÖN BİLGİ GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR
Kesin kayıt sürecini hızlandırmak için mutlaka ÖN BİLGİ işleminizi www.aseu-egitim.com
sitesinden yapınız. Başvuru sırasında adayların “Ön Bilgi Formu”nda istenen belgeleri sisteme
eksiksiz girmesi değerlendirme aşaması için önemlidir.
NOT: Ön Bilgi formunu dolduran Aday öğrenci Türkiye’deki Üniversitelere yerleştirme
konusunda her türlü işlemler için Firma‘dan “Danışmanlık” hizmeti alması gerektiğini kabul ve
taahhüt eder.
aseu231114-yab.uy.ka.kl.v02
Page 1 of 4
2.1.1. Başvurular 07.11.2014 – 01.03.2015 tarihleri arasında çevrimiçi (online)/ülkelerdeki
anlaşmalı temsilcilerden alınacaktır.
a) İlgili ülkelerdeki anlaşmalı temsilciler üzerinden yapılan işlemler, 28.02.2015 tarihi TR
saati 17:00 den sonra başvurular alınmayacaktır.
b) Çevrimiçi (online) başvurular ve başvuru ücreti yatırma işlemleri 01.03.2015 tarihi TR
saati 23.59 da tamamlanarak sistem kapatılacaktır.
2.1.2. Aday öğrenci, Ön Bilgi Formundaki kimlik bilgisi alanı, resmi makamlarca verilen
kimlik kartı veya pasaportundaki bilgileri (Latin alfabesi kullanılmayan ülkelerde,
öğrenci bilgilerini latin alfabesi kullanarak girer) kısaltma ve değiştirme yapmadan
girmelidir.
2.1.3. LİSE BİLGİLERİ:
c) Mezun olduğu lisenin adı / Name of the graduated high school
d) Mezuniyet tarihi / Date of graduation
e) Mezun olduğu lisenin bulunduğu ülke ve şehir / Country-City of the high school you have
graduated:
f) Lise not ortalaması / High school GPA : --------- (Not Sistemi / Grading System): ---------g) İlköğretim dahil toplam eğitim süresi / The total education time including primary school:
NOT: ASEU Rehber öğretim üyeleri tarafından öğrenci adayının kriterlerinin T.C. MEB İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Lise denklik şartlarına uygunluğu ile birlikte T.C. Üniversitelerine kayıt
olabilmesinin incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu'nun hazırlanarak öğrenci adayına e-mail ile bilgi
verilmesi için hiç bir şekilde ÜCRET ALINMAMAKTADIR.
2.2. ÖN KAYDI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
Başvuru sırasında adaylar “Ön Kayıt Formu” nu dikkatle doldurulup, başvuru için istenen
belgelerin taranmış olarak sisteme çevrimiçi (online) yüklemesini yapar. Formun kimlik bilgisi
alanı, resmi makamlarca verilen kimlik kartı veya pasaportundaki bilgiler kısaltma ve değiştirme
yapılmadan girilmelidir.
2.2.1. Aday öğrencinin Fotoğrafı
2.2.2. Pasaportu olan adaylar, pasaportlarının resimli sayfası
2.2.3. Denklik belgesi olan Öğrenciden çevrimiçi (online) yüklemesi istenen belgeler
a) Pasaportun resimli ve kimlik bilgilerini gösteren sayfası
b) Yurtdışındaki Eğitim Ataşelikleri veya Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinden alınmış Lise Denklik Belgesi
c) Not belgesi (Adayın Ortaöğretimden ve liseden aldığı yıllık dersleri ve notları
gösterir lise müdürlüğü tarafından onaylı resmi not belgesi, transkript)
2.2.4. Denklik belgesi olmayan Öğrenciden çevrimiçi (online) yüklemesi istenen belgeler
a) 2.2.3 fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen dokümanlara ek olarak Ortaöğretim ve
Lise diploması ve/ya geçici mezuniyet belgesi, ayrıca örneğin Mesleki eğitim
sertifikası veya mezuniyet çıkış belgesi (diploma) olanlar da başvurabilir.
2.2.5. ASEU tarafından Üniversiteye Kayıt yaptırmaları uygun görülen Yabancı Uyruklu Öğrenci
adaylarına ait danışmanlık ücretinin ASEU adına Vakıfbank Güneşli Şubesi’ ne aşağıda
verilen hesaba yatırılması gerekmektedir. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru yapılamaz
 EURO IBAN NO: TR 8900 0150 0158 0480 1492 9955
2.2.6. Adayların toplam 3 (üç) tercih yapma hakkı vardır.
2.2.7. ASEU’ya kaydını yaptıran ve Ücreti/ni ödenen/ödeyen yabancı uyruklu aday öğrenci,
Türkçe Seviye Belirleme Sınavına tabi tutulur. (Yabancı uyruklu aday öğrencilerin
hepsinin TR’deki ilgili üniversitelerde, Türkçe Seviye Belirleme Sınavı’na girmeleri Senato
kararına bağlıdır.) Türkçe öğrenim için gerekli Masrafları öğrencinin kendisine aittir.
Türkçe Seviye Belirleme Sınavını geçen öğrencilerin bilgileri ASEU web sitesinde
yayınlanacaktır.
aseu231114-yab.uy.ka.kl.v02
Page 2 of 4
3. FAALİYET: BAŞVURU KABUL
ÖĞRENCİ
ŞARTLARINA
VE
KAYIT
ESASLARINA
UYAN
3.1. ÜNİVERSİTEYE KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER
3.1.1. Denklik işlemleri yaptırır.
Denklik başvurusunu öğrenci şahsen ya da posta yolu ile bulunduğu ülkedeki Türk Eğitim
Ataşeliklerine yapar. Öğrenci, Denklik işlemleri ve gerekli görülen tercüme işlemlerinin ASEU
tarafından yapılmasını isterse aşağıdaki talep edilen belgelerin tamamını göndermelidir.
3.1.1.1. Yeminli tercümandan Türkçeye tercüme edilmiş Noter onaylı vekâlet
3.1.1.2. Pasaportun aslı
3.1.1.3. Lise diplomasın aslı veya Lise son sınıfta olduğunu belirten karne
3.1.1.4. Mesleki eğitim sertifikası ile Üniversiteye başvurmak isteyenler mezuniyet çıkış
belgesinin aslı,
3.1.1 fıkranın (3.1.1.1 – 3.1.1.4) bentlerinde belirtilen dokümanlara ek olarak;
3.1.2. Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet 4,5 cm x 6 cm
boyutunda fotoğraf,
3.1.3. Transkript: Adayların, Ortaöğretim ve lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren
transkriptlerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. (Okul müdürlüğü tarafından
onaylanmış kapalı zarf içinde olmasına dikkat edin)
3.1.4. Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden
alacakları ''Öğrenim Vizesi'' (Kesin kaydı yapılan öğrenciye ilgili Üniversite tarafından
isteğe bağlı olarak vize işlemleri için faks yoluyla da adaylara kabul mektubu gönderilir.
Adayların bu mektup ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Büyükelçiliği'nden
öğrenci vizesi almaları gerekmektedir.)
3.1.5. Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucu (SAT, GCE, Uluslararası
Bakalorya v.b.) gönderilir. Tablo 1’deki sınavlar kabul edilir.
3.1.6. Gelen öğrencinin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkân
sağlanmasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu
gösterir belge. Aile fertlerin beyanı veya Bankaya öğrenci adına yatırılan teminat geçerli
olur.
3.1.7. SSK tarafından verilen YU numarası (İkametgâhlarının bulunduğu ülkede gerek kendisinin
gerekse ailesi fertlerinin müstehak bulundukları sağlık sigortası varsa bu madde geçersizdir.)
3.1.8. Kesin kayda hak kazanan öğrenci başvurduğu program gereği üniversite tarafından yukarıda
istenen belgeler dışında kendisinin temin etmesi gereken başka bir belgenin istenmesi
halinde bu belgeyi de temin ederek ibraz edecektir. (Örneğin, Tıp Fakültesi, Sağlık
Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun
Balıkçılık Teknolojisi Programına Kayıt yaptıracak öğrencilerin bu bölümlerdeki derslere
devam etmesine engel olacak bir durumu olmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam
Teşekküllü Devlet Hastaneleri ile Tıp Fakültesi Hastanelerinden alınacaktır) gibi)
3.1.9. İkamet Tezkeresi,
4. FAALİYET: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLME KOŞULLARI
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi ASEU tarafından yapılır.
ASEU, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.
Adaylar kontenjanlarımız dâhilinde kendi tercihleri doğrultusunda sıralamalara göre Türkiye’deki
Üniversitelere yerleştirilir.
aseu231114-yab.uy.ka.kl.v02
Page 3 of 4
Adayın yerleştirilmesinde adayın yerleştirme puanı ve tercih sıraları esastır. Aldığı puana göre
herhangi bir bölüme asıl listeden kayıt hakkı kazanan aday tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka
bölüme asıl ya da yedek listesinde yer alamaz.
Belirlenen asil aday listesi kadar da eğer mevcut ise yedek aday listesi belirlenir.
Değerlendirmede eşitlik olması halinde adayların diploma notu dikkate alınır. Kesinleşen asil ve yedek
listeleri Türkiye’deki Üniversitelerin Rektörlüklerince ilan edilir.
Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.
Belirtilen süreler dışında gelen başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
Başvurdukları bölümün kontenjanı içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak
kazanan asıl aday kazanmış olduğu bölüme belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırır. Süresi
içerisinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kesin kayıt hakkını kaybeder.
Kesin kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan öğrencinin kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir, danışmanlık bedeli geri ödenmez ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi
Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir.
Öğrencilerin Türkçe Dili Düzeyi
Türkiye’deki Üniversitelerin Eğitim - Öğretim Dili aksi yazılı beyan edilmedikçe Türkçe' dir.
Kayıt sırasında, geçerli bir Türkçe Yeterlilik Belgesi sunan öğrenciler ile Yurtdışındaki Türkçe ders
veren okullarda okuyan öğrenciler Türkçe seviye tespit sınavından muaf tutulurlar ve kabul edildikleri
Lisans programına devam ederler.
Türkçe yeterlilik belgesi sunamayan öğrenciler, ASEU & Türk Üniversitelerinin Çevrimiçi/
ülkelerinde gözetmen Öğretim üyeleri tarafından yapılan Türkçe Seviye Belirleme Sınavına giren
öğrenci adaylardan;
a. Başarılı olanlar kabul edildikleri Eğitim dili Türkçe olan Lisans programına Üniversitelerin
düzenlemiş olduğu Türkçe yeterlilik sınavında girmeden eğitimlerine başlatmakla beraber
zorunlu Türkçe derslerinden muaf tutulurlar.
b. Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) Eğitim dili
Türkçe olan Lisans programına devam ederken bulundukları Üniversitede açılacak olan ilgili
kurslara/derslere Türkçelerini ilerletmeleri için devam etmekle yükümlü tutulacaklardır.
c. Başarılı olamayan öğrenciler Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilir (C Düzeyi).
Öğrencilerin bir yıl izinli sayılacak şekilde Üniversitelere kaydı yapılır ve Türkçe öğrenmekle
yükümlü tutulurlar. Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra seçtikleri alanlarda öğretime
devam ederler.
Belirlenen süreler içerisinde Türkçesini en az B seviyesine çıkaramayan öğrencilerin Üniversite ile
ilişkileri kesilir, bundan sonra Türkçe seviye belirleme sınavına tekrar girmeleri gereklidir.
Zorunlu diğer yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran öğrenciler, Üniversitelerin
Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girer. Sınavı
geçemeyen öğrenciler hazırlık sınıfında eğitim görür, başarılı olduğu takdirde birinci sınıfa kaydı
yapılır.
Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversitelerin eğitim birimlerine yapılan başvuruların
değerlendirilmesi özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır. Üniversitelerin, İç
Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Animasyon (Çizgi Film), Grafik Tasarım, Grafik Tasarım
Öğretmenliği, Fotoğrafçılık, Resim, Resim Öğretmenliği, Tekstil ve Moda Tasarım, Heykel,
Seramik, Seramik Öğretmenliği gibi özel yetenek isteyen bölümlere başvuru yapacaklar için Özel
Yetenek sınavı başvuru tarihi ve şartlarını ilgili birimin web sitesinden öğrenebilirsiniz.
Özel yetenekle öğrenci alan birimlerin adları: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim
Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, vd.
aseu231114-yab.uy.ka.kl.v02
Page 4 of 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
566 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content