close

Enter

Log in using OpenID

Ders hakkında

embedDownload
Ders Hakkında
Ders: 151418675 İnşaat Mühendisliğinde Tasarım II Prof. Dr. Ahmet TOPÇU
Önşart: Betonarme I ve Betonarme II dersini almış olmak.
Öğretim üyesi: Prof. Dr. Ahmet TOPÇU Oda: M4-A201
Tel.: 0 222 239 37 50 /3210
E-Posta: [email protected]
İnternet: http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu
Özet:
Dersin amacı basit bir yapının betonarme projesini hazırlamaktır. Öğrenci mimarisi verilmiş 2 katlı betonarme bir
konutun taşıyıcı sistemini seçecek, döşeme, çerçeve, temel hesaplarını-çizimini kısmen elle, tümünü de
bilgisayarda yapacaktır.
Tamamlanan çalışma (Hesaplar 1 takım, çizimler 1 takım ozalit) dosya olarak teslim edilecektir.
Devam: Ders tüm öğrenciler ile birlikte karşılıklı görüşme-tartışma şeklinde yapılır, devam zorunludur.
Görüşmeye katılmayan öğrenciye özel görüş bildirilmeyecektir. Üç kez görüşmelere katılmayan
öğrenci devamsız kalacaktır.
Görüşme saatleri: Öğrenciler ile birlikte kararlaştırılacaktır.
Çalışmanın teslim edileceği son gün: Öğrenciler ile birlikte kararlaştırılacaktır.
Sınavlar: Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı yazılı yapılacaktır. Her görüşme yarıyıl notunu etkileyecektir.
Sınav ağırlığı: El hesapları+görüşmeler:%25, yarıyıl:%25, yarıyıl sonu+bilgisayar hesabı: %50
Kaynaklar:
1. Ersoy, U., Özcebe, G. (2011). Betonarme , Evrim yayınevi, İstanbul.
2. Ersoy, U. (2011). Betonarme 2, Döşeme ve Temeller, Evrim Yayınevi, İstanbul.
3. Celep, Z., (2013). Betonarme Yapılar, İTÜ, İstanbul.
4. Doğangün, A. (2013). Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
5. Aydın, M. R., Akgün, Ö. R., Topçu, A. (2002). Betonarme Kolon Tabloları, Eskişehir.
6. Bakır, E., Bakır, A., R. (1986). Kolon ve Perde Donatı Tabloları, (Taşıma Gücü Yöntemi), Ankara.
7. Neufert , E. (1966) Bauentwurfslehre, Almanya(Türkçesi vardır).
8. Atımtay, E. (2001). Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
9. Atımtay, E. (2000). Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik, Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
10. TS 498 (1997). Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TSE.
11. TS ISO 9194 (1997). Yapıların Projelendirilme Esasları-Taşıyıcı Olan ve Olmayan ElemanlarDepolanmış malzemeler-Yoğunluk, TSE.
12. TS 500 (2000). Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standardları Enstitüsü.
13. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Bayındırlık Bakanlığı, 2007.
14. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, Yerleşim Birimleri ve Deprem Bölgeleri, Bayındırlık Bakanlığı, 1996.
Diğer:
1.Kaynaklar, özellikle yönetmelikler daima el altında olmalı.
2. Öğrencinin kullanabileceği bir bilgisayarı olmalıdır.
3. Öğrenci bilgisayarlı çalışmalarında herhangi bir profesyonel yazılımı (İDE statik, STA4,
Probina) kullanmak zorundadır. Ancak, bu tür yazılımlar için destek verilmez. Öğrenci tercih
ettiği yazılımın kullanılmasını zamanında, kendi çabası ile öğrenmek zorundadır.
4. Öğrenci, yapılacak olan görüşmelere zamanında mutlaka katılmalıdır. Katılmayan
Öğrenciye konular özel olarak tekrar anlatılmayacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
26 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content