close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
İL MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
No:
HİZMETİN ÇEŞİDİ
2015 YILI
BİRİM FİYATI
(KDV Dahil)
İLGİLİ
ŞUBE
1
ÇKS, Diğer Ürün Teşvik İşlemleri (MGD, TAD ve Tabii Afetler
Hariç) ile Hayvancılık Desteklemeleri Başvuruları İçin Her Bir
Dosya Bedeli
10,00
BÜS-HS
2
Ürün ve Hayvancılık Desteklemelerinden Örgütler ve Birlikler
Aracılığıyla Toplu Yapılan Başvurularda Her Bir Yetiştiriciden
Ayrı Ayrı Dosya Bedeli (Et ve Süt Destekleme Dosyalarında
Müracaat Sayısına Bakılmaksızın Yılda Tek Bir Dosya Bedeli
Alınacaktır.)
10,00
HS
3
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Destekleme Dosya
(Danışmanlık Hizmeti Verilen Her Bir Üretici Başına) Bedeli
11,00
KTV
4
Süt Tozu Destekleme Dosyalarından Ton Başına
5,50
HS
5
ÇKS Belgesi (Belge Başına-Onaylı) (Kurum İçi Kullanım Hariç)
4,00
BÜS
6
Çiftçi Belgesi (Ziraat Odası Olmayan Yerlerde)
7,50
BÜS
7
Kapasite Raporu ( TKDK, İthalat, İhracat İşl. için Bit.ve
Hay.Ür.Tes.Kapasite veya Kapasite Fazlası Tespit Raporu/Belgesi )
55,00
BÜS-HS
8
Tarımsal Amaçlı Elektrik Abonesi Raporu (Etüt Ücreti)
45,00
TAD
9
Doğal Çiçek Soğanı "Menşei Belgesi" (Rüsum bedeli)
2.150,00
BÜS
10
Doğal Çiçek Soğanı "Öndepo Belgesi"
170,00
BÜS
11
Doğal Çiçek Soğanı "Hasat Belgesi"
170,00
BÜS
12
Doğal Çiçek Soğanı "Dikim-Hasat Belgesi"
170,00
BÜS
13
Doğal Çiçek Soğanı "Depo Tespit Belgesi"
170,00
BÜS
14
Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Kontrolu
170,00
BÜS
15
Doğal Çiçek Soğanı İhracatı Ön İzin Kontrolu
115,00
BÜS
16
Yavru Balık Menşe Belgesi Düzenleme Bedeli
65,00
HS
17
18
Su Ürünleri Yetiştiricilik Proje Onayı
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil)
310,00
HS
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)
375,00
HS
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)
430,00
HS
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)
500,00
HS
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)
625,00
HS
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)
920,00
HS
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)
1.250,00
HS
h) 999 ton üzeri
1.900,00
HS
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Vizesi
a) 1-29 ton (0'dan fazla, 29 ton dahil)
19
HS
HS
92,00
HS
b) 30-49 ton (29 tondan fazla, 49 ton dahil)
130,00
HS
c) 50-99 ton (49 tondan fazla, 99 ton dahil)
155,00
HS
d) 100-249 ton (99 tondan fazla, 249 ton dahil)
185,00
HS
e) 250-499 ton (249 tondan fazla, 499 ton dahil)
250,00
HS
f) 500-749 ton (499 tondan fazla, 749 ton dahil)
310,00
HS
g) 750-999 ton (749 tondan fazla, 999 ton dahil)
460,00
HS
h) 999 ton üzeri
635,00
HS
Su Ürünleri Yetiştiricilik Müracaatları (Etüt Bedeli)
HS
a) İç Su Müracaat Etütü
320,00
HS
b) Deniz Müracaat Etütü
560,00
HS
86,00
HS
210,00
HS
22,50
HS
20
İçsular Üretim Yeri Muayene Raporu
21
Denizlerde Üretim Yeri Muayene Raporu
22
Amatör Balıkçı Belgesi
23
Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
205,00
HS
24
Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi
205,00
HS
25
Gerçek Kişi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi
58,00
HS
26
Balıkçı Gemi Ruhsat Tezkeresi ve Vizesi
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)
27
58,00
HS
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük, 22
Metre dahil)
145,00
HS
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
215,00
HS
İndirimli Akaryakıt Alım Belgesi
29
HS
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri İçin (12 Metre dahil)
52,50
HS
b) 12-22 Metre Balıkçı Gemileri İçin (12 Metreden büyük, 22
Metre dahil)
90,00
HS
180,00
HS
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
28
HS
Su Ürünleri Menşei/Nakil Belgeleri-Araç Başı
HS
a) Kamyonet ve Diğer Vasıtalar
18,00
HS
b) Kamyon
23,50
HS
c) Tır-Treyler
47,00
HS
d) Balık unu ve yağ fabrikalarına dökme olarak
35,00
HS
e) Diğer (Tekne vb.)
33,00
HS
Su Ürünleri İzin Belgeleri
a) 12 Metreden Küçük Balıkçı Gemileri için (12 Metre dahil)
HS
75,00
HS
b) 12-22 Metre Arası Balıkçı Gemileri için (12 Metreden büyük,
22 Metre dahil)
145,00
HS
c) 22 Metreden Büyük Balıkçı Gemileri İçin
220,00
HS
30
Su Ürünleri Sağlık Sertifikası
55,00
HS
31
Su Ürünleri Tesis Çalışma İzni
345,00
HS
32
CITES Kapsamında Gıda Amaçlı Ticari Su Ürünleri İthalatı, İhracatı ve Yeniden
İhracatı (Re-export)
HS
a) 10 Ton'a kadar (0'dan fazla, 10 ton dahil)
115,00
HS
b) 10-20 Ton'a kadar (10 tondan fazla, 20 ton dahil)
175,00
HS
c) 20-50 Ton'a kadar (20 tondan fazla, 50 ton dahil)
230,00
HS
d) 50 Ton üzeri
290,00
HS
33
CITES Kapsamında Havyar İthalatı, İhracatı ve Yeniden İhracatı
(Re-export)
HS
a) 10 Kg.'a kadar (0'dan fazla, 10 kg dahil)
58,00
HS
b) 10-20 Kg.'a kadar (10 kg'dan fazla, 20 kg dahil)
86,00
HS
c) 20-50 Kg.'a kadar (20 kg'dan fazla, 50 kg dahil)
115,00
HS
d) 50-100 Kg.'a kadar (50 kg'dan fazla, 100 kg dahil)
175,00
HS
e) 100 Kg üzeri
230,00
HS
34
CITES Kapsamında Parça ya da İşlenmiş Deri; Kürk Ceketler,
Kemerler, Saat Kayışları, Ayakkabılar, Eldiven vb.(Belge Başına)
115,00
HS
35
CITES Kapsamında Midye, Yumuşakça, Karından Bacaklılar ve
Halkalı Solucanlar (Tıbbi Sülük) (Belge Başına)
58,00
HS
36
CITES Kapsamında Diğerleri; İskelet, Deniz Kabuğu, Boynuz, Diş,
Kan, Misk, İlaç, Parfüm, Krem vb. (Belge Başına)
58,00
HS
37
CITES Kapsamında Bilimsel Materyaller İçin (Belge Başına)
58,00
HS
38
CITES Kapsamında Gıda Üretim Yapmak Üzere Damızlık
Materyalleri (Belge Başına)
115,00
HS
39
CITES Kapsamında Süs Amaçlı Getirilen Canlılar; Akvaryum
Canlıları, Mercanlar, Denizaltı vb.(Belge Başına)
58,00
HS
40
CITES Kapsamında Deniz Memelileri İçin (Adet olarak)
115,00
HS
41
Su Ürünleri Kuluçkahane Vizesi
230,00
HS
42
Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İhracatı Ön İzin (Belge Bedeli)
47,00
BÜS
43
Tohum, Fide, Fidan, Süs Bitkileri İthalatı Ön İzin (Belge Bedeli)
405,00
BÜS
44
Pamuk Çiğit Fumigasyonu Kontrolü Ton Başına (Tohumluk İçin)
10,50
BÜS
45
Tarla, Sera, Bağ ve Bahçe Kontrolleri, Üretim Yeri Muayene
Raporu (Özel istekler halinde uygulanacak)
115,00
BÜS
46
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalatı Uygunluk Belgesi
635,00
BÜS
47
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik İzin Belgesi
260,00
BÜS
48
Bitki Koruma Ürünleri Toptancılık ve Depo İzin Belgesi
520,00
BÜS
49
Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi
260,00
BÜS
50
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Reçetesi (Koçan Bedeli)
51
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
a) Ticari Amaçlı (Profosyonel Uygulayıcılar için)
33,00
BÜS
BÜS
290,00
BÜS
b) Bitkisel Üretim Yapan Üreticiler İçin
11,00
BÜS
52
Bitki Koruma Ürünleri Reçete Yazma Yetki Belgesi Kimlik Kartı
35,00
BÜS
53
Bitki Pasaportu
a) 50 Pasaporta kadar
b) 50 den fazla her pasaport için
54
Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası (Aynı ilde birden fazla
faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır.)
55
Kayıtlı Operatörlerin Yıllık Denetim Ücreti
BÜS
13,50
BÜS
0,22
BÜS
61,00
BÜS
BÜS
a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) (Süs Bitkileri Dahil)
6,75
BÜS
1) Her fazla 1000 adet için
2,45
BÜS
b) Fide Muayenesi (5000 adet için) (Süs Bitkileri Dahil)
6,75
BÜS
1) Her fazla 5000 adet için
1,10
BÜS
c) Çöğür, Aşı Kalemi ve Aşı Gözü Muayenesi (1000 adete kadar)
6,75
BÜS
1) Her fazla 1000 adet için
0,07
BÜS
d) Aşılı, Aşısız Asma Fidanı Muayenesi (5000 adete kadar)
6,75
BÜS
1) Her fazla 50 adet için
0,09
BÜS
e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar)
6,75
BÜS
1) Her fazla 1000 adet için
0,09
BÜS
25,50
BÜS
2,45
BÜS
13,50
BÜS
f) Tohumların (patates, yonca vb.) Muayenesi (10 dekara kadar olan
alanlar için)
1) Her fazla 1 dekar alan için
56
Bitkisel Üretim Materyali Depo Muayenesi
57
Tohumluk Bayii Belgesi
260,00
BÜS
58
Tohum Yetiştirici Belgesi
45,00
BÜS
59
Tohum Üretici Belgesi
300,00
BÜS
60
Tohum İşleyici Belgesi
175,00
BÜS
61
Fidan-Fide Üretici Belgesi
162,00
BÜS
62
Süs Bitkileri Üretici Belgesi
185,00
BÜS
63
Özel Suni Tohumlama Laboratuvar Test İşlemleri (İşlem Bedeli)
95,00
HS
64
Büyükbaş Hayvan Kimliği (Pasaportu)
2,00
HS
65
Tek Tırnaklı Kimlik Belgesi
2,00
HS
66
Hayvan Pazarı ve Borsası Ruhsatlandırılması
HS
a) Kuruluş İzni İçin
550,00
HS
b) Çalışma İzni İçin
550,00
HS
67
Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sağlık Sertifikası
50,00
HS
68
Kuluçkahane İşletmeleri Sağlık Sertifikası
50,00
HS
69
Kuluçkahane İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi
55,00
HS
70
Damızlık Kanatlı İşletmeleri Faaliyet Onay Belgesi
150,00
HS
71
Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri Çalışma İzni
600,00
HS
72
Ev ve Süs Hayvanları Üretim Yeri Çalışma İzni
600,00
HS
73
Ev ve Süs Hayvanları Barınma Yeri Çalışma İzni
660,00
HS
74
Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Yeri Çalışma İzni
660,00
HS
75
Poliklinik Ruhsatı
320,00
HS
76
Muayenehane Ruhsatı
320,00
HS
77
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan
Yardımcı Sağlık Personel Çalışma İzin Belgesi
72,00
HS
78
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan
Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi
72,00
HS
79
Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinde Çalışan
Sorumlu Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi
72,00
HS
80
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan
Kamyonet ve küçük vasıtalardan (Araç Başı)
7,50
HS
81
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan
Kamyonlardan (Araç Başı)
10,00
HS
82
Dezenfeksiyon Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Taşıyan
Çok Katlı Kamyon ve Treylerden (Araç Başı)
17,50
HS
83
Veteriner Muayenehanelerine Verilen Tıbbi Ürün Satma Ruhsatı
250,00
HS
84
İşletme Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Belgesi
250,00
HS
85
Süs Kuşları, Akvaryum ve Egzotik Süs Hayvanları İçin İlaç Satış
Belgesi
55,00
HS
86
Serbest Veteriner Hekim Suni Tohumlama Yetki Belgesi
52,50
HS
87
Hastalıklardan Ari İşletme Sertifikası
90,00
HS
88
Onaylı İşletme Sertifikası (Büyükbaş Hayvancılık)
100,00
HS
89
Traktör Bakım ve Kullanma-F Sınıfı Sürücü Sertifikası
162,50
BÜS
90
İş Makineleri Bakım ve Kullanma (Operatör Yetiştirme) Sertifikası
170,00
BÜS
91
G Sınıfı Sürücü Sertifikası
170,00
BÜS
92
Gübre İthalat İzin Belgesi
750,00
BÜS
93
Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi
260,00
BÜS
94
İsteğe Bağlı Olarak, Gıda ve Gıda Katkısı,Yem ve Yem
Katkısı,Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler İçin İmha
Raporu Düzenlemesi
820,00
GY
95
Gerçek ve Tüzel Kişilere ait Tohumluk, Su Ürünleri İmhası Görüş
Bildirim Ücreti (Tesis Tarafından Talep Edilmesi halinde)
80,00
BÜS-HS
96
İhracat ve Gıda Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemleri
61,00
GY
97
Yaş Meyve ve Sebze İle Kuru Meyve İhracat Sağlık Sertifikası
Düzenleme
55,00
GY
98
Serbest Satış Sertifikası
61,00
GY
99
Aneks (Mantar ve Üzüm Suyu) Belgesi
61,00
GY
61,00
HS-GY
165,00
HS-GY
100 İhraç Ürünlerinde Helal Sertifikası Düzenlenmesi
101 İhracattan Geri Gelen Ürün İşlemi
102 İşletme Onay İşlemleri (Adet)
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)
HS-GY
550,00
HS-GY
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)
1.100,00
HS-GY
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)
2.200,00
HS-GY
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)
3.300,00
HS-GY
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)
4.400,00
HS-GY
f) 50 BG üstü Adet
5.500,00
HS-GY
g) Bıldırcın Kesimhanesi
275,00
HS-GY
h) Süt Toplama Merkezi İşletme Onay Belgesi
275,00
GY
103 İşletme Kayıt İşlemleri (Üretim Yeri) Adet
104
GY
a) 0-10 BG Adet (0 BG den fazla, 10 BG dahil)
275,00
GY
b) 11-20 BG Adet (10 BG den fazla, 20 BG dahil)
330,00
GY
c) 21-30 BG Adet (20 BG den fazla, 30 BG dahil)
440,00
GY
d) 31-40 BG Adet (30 BG den fazla, 40 BG dahil)
1.100,00
GY
e) 41-50 BG Adet (40 BG den fazla, 50 BG dahil)
2.200,00
GY
f) 50 BG üstü Adet
3.300,00
GY
Depo (Onay Kapsamında Olanlar Hariç), Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Kayıt
İşlemleri (Toplam personel sayısı işletmenin yapacağı beyana göre)
GY
a) 1-10 personel
55,00
GY
b) 11-20 personel
110,00
GY
c) 21-30 personel
275,00
GY
d) 31-40 personel
1.100,00
GY
e) 41-50 personel
2.200,00
GY
f) 51 ve üzeri personel
3.300,00
GY
105 Yolcu beraberi canlı hayvan gidiş ve gelişinde kontrol ve belge düzenlemesi
HS
a) Gelen Hayvanlar
145,00
HS
b) Giden Hayvanlar
145,00
HS
106 Yurdışına Çıkışta Evcil Hayvanlar İçin Irk Tespit Belgesi
55,00
HS
107 Hayvanlar İçin Geçici İhracaat İşlemi (İşlem Başına)
45,00
HS
108 Tektırnaklı İhracaatı
HS
a) Bir adet
61,00
HS
b) Bir adetten sonra hayvan başı
25,00
HS
109 Büyükbaş Hayvan İhracaatı
HS
a) 1 adet
61,00
HS
b) 1adetten sonra hayvan başı
25,00
HS
110 Küçükbaş Hayvan İhracaatı
a) 10 adete kadar
b) 10 adetten sonra hayvan başı
HS
61,00
HS
2,50
HS
111 Kanatlı Hayvan İhracaatı
HS
a) Kümes Hayvanları (Tavuk, Hindi vb.) İhracaatı
1)10.000 adete kadar
2) 10.000 adetten sonra hayvanbaşı
HS
61,00
HS
0,01
HS
b) Civciv İhracaatı
1) 40.000 adete kadar
2) 40.000 adetten sonra her 1.000 adet civciv için
HS
61,00
HS
1,50
HS
112
İhracat İnsan Gıdası Olmayan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve
Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
61,00
HS
113
İhracat İnsan Gıdası Olan Hayvansal Ürünlerin Muayene ve Sağlık
Sertifikası Düzenlenmesi
61,00
HS
114 İhracat Su Ürünlerinin Kontrolü ve Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi
61,00
HS
115 Hayvansal Kökenli Yem İhracatı İzin Belgesi
61,00
HS
116 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Kontrol Belgesi İşlemleri
300,00
HS
117
İthalat Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin İthalat İşlemleri (İşlem
Başına)
250,00
HS
118
Dezenfeksiyon Belgesi Sorumlu Veteriner Hekimlerce Düzenlenen
(Koçan Bedeli)
33,00
HS
119
Serbest Veteriner Hekim Sun'i Tohumlama Faaliyetleri, Sığır Sun'i
Tohumlama Belgesi (Koçan Bedeli)
33,00
HS
120 Aşılama,Serumlama ve Küpeleme Makbuzu (Koçan Bedeli)
33,00
HS
121 Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Sürücü Yeterlilik Belgesi
33,00
HS
122 Canlı Hayvan Bakıcılara Ait Yeterlilik Belgesi
33,00
HS
123 Canlı Hayvan Taşıyan Nakliyeci Yetki Belgesi
33,00
HS
124 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma İzin Belgesi
33,00
HS
Canlı Hayvan Taşıyan Aracların Uzun Yolculuklarına İlişkin
Karayolları Nakil Araçları Onay Belgesi
33,00
HS
155,00
HS
127 Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Tır) Araç Başı
22,50
HS
128
Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyon) Araç
Başı
16,00
HS
129
Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk Raporu (Kamyonet, Diğer
Vasıta, Yaya) Araç Başı
12,50
HS
130
Veteriner Biyolojik Ürünleri Depolama-Pazarlama Çalışma İzin
Belgesi
520,00
HS
250,00
HS
a) Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalat
İzinleri
170,00
GY
b) Fiili ithalat işlemlerinde herbir gıda ve yem dosya müracaatı için
145,00
GY
c) Fiili ithalat işlemleri müracatında gemide ve silolardaki herbir
ürün çeşidi için
335,00
GY
133 İthalat İçin Numune Kapsamında Uygunluk Belgesi
220,00
GY
134 Kooperatif Kuruluş Etütü
250,00
KKÖ
135 Kooperatif Proje Etütü
180,00
KKÖ
136 Bölge Birliklerinin Kuruluş Etütü
250,00
KKÖ
137 Üretici Birliği Kuruluş Etütü
250,00
KKÖ
85,00
KKÖ
275,00
HS
55,00
HS
55,00
GY
125
126 İhracatta İhbarı Mecburi Hastalık Yoktur Belgesi
131 Hayvan Sağlığı Kabini Ruhsatı
132 İthalat İzinleri
138 Kooparetif Ana Sözleşmesi ve Madde Değişikliği Onayı
139 Hayvancılık İşletmeleri Faaliyet Belgesi
140
Süt, Kırmızı ve Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB
Standartları Belgesi
141 İş Güvenliği ve Standartları Belgesi
Süt, Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına
142 Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimine
İlişkin Belge
55,00
HS
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerde AB Standartlarına
143 Uyumlu Olarak Hayvansal Gübrenin Depolama ve Yönetimi ile
Atık Yönetimine İlişkin Belge
55,00
HS
144 Yem İşletmelerinin Kayıt İşlemleri
GY
a) 0-5 ton/saat kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri
250,00
GY
b) 5 ton/saat üzeri ile 10 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan
yem işletmeleri
625,00
GY
c) 10 ton/saat üzeri ile 50 ton/saat kapasite aralığında üretim yapan
yem işletmeleri
1.270,00
GY
d) 50 ton/saat üzeri kapasiteli üretim yapan yem işletmeleri
1.850,00
GY
130,00
GY
145 Örtüaltı Kayıt Sistemi Üretici Kayıt Başvurusu
28,00
BÜS
146 Örtüaltı Kayıt Sistemi Ürün Güncelleme Başvurusu
10,00
BÜS
4,00
BÜS
13,50
HS
4,00
HS
150 Karantina ve Besi Yeri Uygunluk Belgesi
140,00
HS
151 Deney Hayvanları Kuruluş İzni
720,00
HS
e) Kayda tabi perakende satış yerleri ile paketleme yapan yem
işletmeleri
147 Örtüaltı Kayıt Sistemi Belgesinin Onaylı Örneği (Belge Başı)
148 Hayvancılık İşletmesi Tescil Belgesi
149 Hayvan Varlığı Listesi
152 Kesimhanelerde Resmi Kontrol Ücreti (aylık) (Gerçekleşen Fiili Kapasite)
a) 1-50 B.Başa kadar
b) 50 den fazla her B.Baş hayvan için
c) 1-400 K.Başa kadar
d) 400'den fazla her K.Baş hayvan için
e) 1-200.000 adet tavuk
f) 200.000 adetten fazla her 1.000 adet tavuk için
g)1-1.000 adet hindi-ördek'e kadar
HS
330,00
HS
1,10
HS
330,00
HS
0,28
HS
550,00
HS
1,10
HS
275,00
HS
h)1.000 adet üzeri her 100 adet hindi-ördek
1,55
HS
ı) Bıldırcın Kesimhanesi
110,00
HS
j) Diğerleri
110,00
HS
153 Parçalama Tesislerinde Resmi Kontrol Ücreti (aylık kurulu kapasite)
HS
a) 1-10.000 kg. parçalama
220,00
HS
b) 10.001-25.000 kg. parçalama
440,00
HS
c) 25.001-50.000 kg parçalama
880,00
HS
d) 50.001-75.000 kg parçalama
1.320,00
HS
e) 75.001-100.000 kg. parçalama
1.760,00
HS
f) 100.001 üzeri parçalama
2.200,00
HS
310,00
HS
154 Veteriner Biyolojik Ürün İhracat İzni
155 Ev ve Süs Kuşları ile yavru süs kaplumbağası İhracatı
a) 1.000 adete kadar
b) 1.000 adetten sonra her 10 hayvan için
HS
65,00
HS
0,58
HS
156 Sürüngen ve Kemirgen Hayvan İhracatı
a) 1 adete kadar
b) 1 adetten sonra hayvanbaşı
HS
65,00
HS
6,30
HS
157 Su Hayvanı (Balık, İstakoz, Kurbağa vb.) İhracatı
a) 500 Kg'a kadar
HS
58,00
HS
0,58
HS
158 Diğer Canlı Hayvan İhracatı (Hayvan Başı)
65,00
HS
159 Veteriner İlaç ve Hammadde İhracatı
65,00
HS
720,00
HS
250,00
BÜS
b) 500 Kg'dan sonra her 10 kilogram için
160 Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuar Kuruluş İzni
161
Zirai Mücadele İlaçları Numune Alımı (Kontrol Amaçlı Olanlar
Hariç)
162 Koyun/Keçi Nakil Belgesi
2,00
HS
12,50
HS
4,00
HS
290,00
HS
Yem İşletmelerinin Onay İşemleri (Onay Kapsamındaki Yem Satış
Yerleri)
405,00
GY
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve
değerlendirme sonucunda il müdürlüğü tarafındandan
167
onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici gıdaya ait bilgi
ve belgeleri değerlendirilmeden önce
1.100,00
GY
1.100,00
GY
Gıda işletmecisi, daha önce onaylanmış takviye edici gıdanın
orijinal etiketindeki ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari
marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek
169
istemesi durumunda, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek il
müdürlüğünce onaylanmasına karar verilecek her bir takviye edici
gıdaya ait bilgi ve belgeleri değerlendirilmeden önce
1.100,00
GY
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından değerlendirilerek
170 onaylanması uygun görülen her bir takviye edici gıdaya onay
verilmeden önce
3.300,00
GY
Gıda İşletmecisi, onaylanmış takviye edici gıdanın orijinal
etiketinde belirtilen ticari marka ve/veya isim dışında farklı ticari
171 marka ve/veya isim ile takviye edici gıdayı piyasaya arz etmek
istemesi durumunda il müdürlüğü tarafından onayı uygun görülen
takviye edici gıdaya onay verilmeden önce gıda işletmecisi
3.300,00
GY
11,00
GY
50,00
HS
50,00
HS
120,00
HS
55,00
GY
163 Arı Vize Belgesi (İlk Düzenlendiği Yerde Alınacak)
164 Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi
165 Hayvansal Yan Ürün ve Türevleri İşleyen Kayıtlı Tesisler
166
168
Gıda işletmecisi, il müdürlüğü tarafından yapılan inceleme
sonucunda Takviye Edici Gıda Komisyonu tarafından
İthalat İşlemleri İçin; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemine İthalatçı,
172 Yurtdışı İhracatçısı ve Yurtdışı Üreticisi Firma Kayıtlarının
Yapılması
173
Hayvansal Yan Ürün ve Türev Ürünleri Yurt İçi Veteriner Sağlık
Sertifikası
174 Hayvansal Yan Ürün İle Türev Ürünleri Yurt İçi Ticari Belge
175 Su Ürünleri Stok Tespit Belgesi
176
Yerel Gıda Ürünleri Üreten ve Paketleyen İşletmeler İçin AB
Standartları Belgesi
177
Meyve ve Sebze İşleyen ve Pazarlayan İşletme İçin AB Standartları
Belgesi
178
Bayi/Distribitörler İçin Sperma,Ovum,Embriyo Satışı Uygunluk
Belgesi
55,00
GY
300,00
HS
300,00
HS
180 Safkan Tay Pedigri Müracatı (At Başı)
75,00
HS
181 Safkan Atların Damızlık Belgesi İşlemleri (At Başı)
40,00
HS
182 Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı)
20,00
HS
183 Pedigri Yenileme
50,00
HS
179 Sperma,Ovum,Embriyo İthalatı İçin Altyapı Uygunluk Belgesi
184
Bitkisel üretimde biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele
destekleme dosya bedeli
11,00
GENEL HÜKÜMLER
1-Tüm belgelerin nedeni ne olursa olsun değişikliklerinden başvuru ücretinin 1/2 oranında
ücret alınır.
2-Sertifika veya belge işlemleri ile hizmetlerden müracaat sırasında alınan bedeller; sertifika
ve belgelerin tanzim edilmesinin uygun görülmemesi durumunda da hizmetin gerçekleşmesi
nedeniyle iade edilmez.
3- Resmi tatil ve mesai saatleri dışında yapılan işlemlerde bu ücret tarifesi %50 fazlasıyla
uygulanır.
4- Kuruluş günleri belediyelerce belirlenen hayvan borsası ve hayvan pazarlarının resmi tatil
günlerinde olması halinde Yurtiçi Hayvan ve Hayvansal Ürün Sevk İşlemlerinde ücret tarifesi
% 50 fazlasıyla uygulanır.
5- Onay işlemlerinin ücretlendirilmesi, işletmenin kapasitesine göre yapılır. (Aldığı belge
sayısı dikkate alınmaz.)
6- Hem kayıt, hem onay kapsamında faliyeti bulunan işletmelere ayrı ayrı iki belge
düzenlenmesi halinde her iki belge için ayrı ayrı ücret alınacaktır.
7- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre, dosyadaki
eksiklikler nedeniyle dosyanın iade edilmesi durumunda, işletme üç ay içerisinde tekrar
müracat etmesi halinde başvuru için tekrar ücret alınmaz.
8- İşletmelerde toplu tüketim yeri ve üretim yeri aynı yerde ise, ücretler ayrı ayrı alınacaktır.
9- Kesimhane ve Parçalama tesisi aynı binada faaliyet göstermesi durumunda, her iki tesiste
aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilmesi halinde resmi kontrol
ücreti olarak kesimhane ücretinin tamamı, parçalama tesisinden de %50 ücret alınır.
10-Bitki pasaportu uygulamalarında standart ve sertifikalı üretimler için tek muayene ücreti
alınır.
11- İl Müdürlüğü faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer
döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content