close

Enter

Log in using OpenID

1.Ünite - Turaniler.com

embedDownload
İÇİNDEKİLER
TEMEL KAVRAMLAR
• Giriş
• Makinaların Sınıflandırılması
• Tesisatların Sınıflandırılması
• Cihazların Sınıflandırılması
• Ölçme
• Boyutlar ve Birimler
MAKİNA VE
TEÇHİZAT
Doç. Dr. Abdurrahim
HEDEFLER
BÖLÜKBAŞI
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Makinaları sınıflandırabilecek,
• Boyut, sıcaklık, basınç ölçümünün
nasıl yapılacağını bilecek,
• SI birimlerini bileceksiniz.
ÜNİTE
1
Temel Kavramlar
GİRİŞ
Bu derste İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü öğrencileri için makine ve teçhizat
ile ilgili temel bilgiler verilmeye çalışılmaktadır.
•
İnsanın gücünü ve
sezgilerini artıran araç
ve gereçlere sistem
denir.
•
Örnek
•
Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek,
belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için
çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makina denir.
Teçhizat: Araç-gereç donanım anlamına gelmektedir. Bir iş ya da
görevin yerine getirilebilmesi için sahip olunan alet edevat demektir.
Sistem: İnsanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem
denir. Sistem makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır.
•Bir insan yaya olarak saate 5 km yol giderken uçakla 700 km mesafeyi bir
saatte gidebiliyor. Dolayısı ile uçak bir sistem olarak insanın gücünü artırmış
oluyor.
Şekil 1.1. Bir insan ortalama 50 kg’lık bir yükü zor taşırken forklift kullanarak bu yükün 100
kat fazlasını taşıyabilir.
Örnek
Tesisat: Malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemlerdir.
•Kalorifer tesisatı, sıcak suyu ısıtılacak mahale ileterek ısınma işlemini
sağlamaktadır.
Cihaz: İnsanların bilgilerini ve sezgilerini artıran sistemlerdir. Haberleşme cihazları,
röntgen cihazları vb. cihazlara örnek olarak verilebilir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
2
Temel Kavramlar
Makinalar enerji
dönüştürücü olarak
motorlar ve iş
makinaları olarak ikiye
ayrılırlar.
Şekil 1.2. Tomografi cihazı ile insanların iç organlarını görüntüleyerek hastalık teşhisleri
daha doğru yapılabilmektedir.
MAKİNALARIN SINIFLANDIRILMASI
Makinalar enerji dönüştürücü olarak motorlar ve iş makinaları olmak üzere
iki gruba ayrılır. Motorlar ısı, hidrolik, elektrik vb. aldığı enerjiyi mekanik enerjiye
çeviren makinalardır. İş makinaları ise aldığı mekanik enerjiyi işe çeviren
makinalardır.
(a)
(b)
Şekil 1.3. a. Elektrik motorları elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirirler.
b. Benzinli motorlar yakıt enerjisini mekanik enerjiye çevirirler.
Şekil 1.4. Presler elektrik motorundan aldığı mekanik enerjiyi kullanarak malzemeleri
şekillendirmede kullanılan iş makinalarıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
3
Temel Kavramlar
Motorların Sınıflandırılması
Motorlar aldıkları
enerjiyi mekanik
enerjiye dönüştürürler.
Motorlar, aldıkları enerjiye göre ısı, hidrolik (veya pnömatik) ve elektrik
olarak gruplandırılabilir. Motorlar, aldıkları enerjiyi kullanarak mekanik enerjiye
dönüştürürler. Şekil 1.4.’te görüldüğü gibi aldıkları enerjiyi dönüştürme şekline
göre alt gruplara ayrılırlar.
MOTORLAR
HİDROLİK,
PNÖMATİK
ISI
PİSTONLU
İÇTEN
YANMALI
BENZİN
TÜRBİNLİ
DIŞTAN
YANMALI
BUHAR
TEPKİLİ
BUHAR
REAKTÖR
GAZ
JET
DİZEL
ELEKTRİK
PİSTONLU
ADIM
TÜRBİNLİ
DOĞRU
AKIM
ALTERNATİF
AKIM
ROKET
Şekil 1.5. Motorların sınıflandırılması
İş Makinalarının Sınıflandırılması
Mekanik enerjiyi işe dönüştüren makinalardır. İş makinaları; üretim, taşıma
ve hidro-pnömatik olarak gruplandırılabilir.
İş makinaları aldıkları
mekanik enerjiyi işe
dönüştüren
makinalardır.
Üretim makinaları; makina imalatında kullanılan takım tezgâhları, tekstil,
gıda, maden, inşaat ve ziraat makinaları olarak alt gruplara ayrılırlar.
Şekil 1.6. Ziraat makinaları aldıkları mekanik enerjiyi yararlı işe dönüştüren makinalardır.
Taşıma makinaları, insanları veya malzemeleri bir yerden başka bir yere
taşınmalarını sağlayan makinalardır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
4
Temel Kavramlar
İŞ MAKİNALARI
ÜRETİM
TAKIM
TEZGAHLARI
HİDROPNÖMATİK
TAŞIMA
ÖZEL ÜRETİM
MAKİNALARI
KALDIRMA VE
İLETME
TAŞITLAR
TEKSTİL
MAKİNALARI
VİNÇ
KARA
ZİRAAT
MAKİNALARI
ASANSÖR
DENİZ
MADEN
MAKİNALARI
KRİKO
HAVA
GIDA
MAKİNALARI
TRANSPORTER
UZAY
HİDROLİK
POMPA
PNÖMATİK
KOMPRESÖR
Şekil 1.7. İş makinalarının sınıflandırılması
TESİSATLARIN SINIFLANDIRILMASI
Malzeme çeviren, ileten veya biriktiren sistemler olarak tanımladığımız
tesisatlar işlenen malzemeye göre gruplandırılabilir.
Fırın Tesisatları
İçlerine konan malzemelerin sıcaklığını istenen değere yükseltmek için
kullanılırlar. Evlerde kullanılan fırınlardan çelik üretmek için kullanılan yüksek
fırınlara kadar birçok amaçlar için kullanılan fırınlar vardır.
Şekil 1.8. Yüksek fırınlarda metal cevheri işlenir.
Buhar Tesisatları
Isıtmada, sanayide veya buhar santrallerinde kullanılmak üzere buharın
kullanılacak yere iletilmesinde kullanılan tesisatlardır.
Isıtma Tesisatları
Mekânların sıcaklıklarının istenen değerde tutulabilmesi için kullanılan
tesisatlardır. Isıtma tesisatları dolaşan akışkanın durumuna göre;
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
5
Temel Kavramlar
•
•
•
•
Sıcak sulu ısıtma tesisatları
Kaynar sulu ısıtma tesisatları
Buharlı ısıtma tesisatları
Hava ile ısıtma tesisatı
Isıtma tesisatları aynı zamanda sistemde kullanılacak ısı enerjisinin
üretildiği yere göre;
•
Örnek
•
Isı enerjisinin bir merkezde üretilerek dağıtım yapıldığı merkezî ısıtma
tesisatları,
Isı enerjisinin ısıtılacak mahalde üretildiği lokal (yerel) ısıtma
tesisatlarıdır.
•Kombi ile ısıtılan dairelerde lokal (yerel) ısıtma tesisatları kullanılır.
Kalorifer kazanında bir yerde ısıtılıp evlere dağıtımı yapılan tesisatlar ise
merkezî ısıtma tesisatlarıdır.
Temiz su, pis su ve
yangın tesisatı gibi
sistemlere sıhhi tesisat
denir.
Bireysel Etkinlik
Şekil 1.9. Merkezî Isıtma tesisatı (solda), lokal ısıtma tesisatı (sağda)
Havanın sıcaklığını,
nemini istenen şartlara
göre ayarlayarak ve
filtre ederek ortama
veren sistemlere klima
tesisatları denir.
• Merkezi ve lokal (yerel) ısıtma sistemlerinin avantaj ve
dezavantajlarını araştırınız.
Sıhhi tesisatlar
Temiz su, pis su, yangın tesisatı gibi sistemlerde kullanılan tesisatlardır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
6
Örnek
Temel Kavramlar
• Evlerde kullanılan temiz ve pis su tesisatı sıhhi tesisata örnektir.
Klima tesisatları
Havanın sıcaklığını, nemini istenen şartlara göre ayarlayarak ve filtre ederek
ortama veren tesisatlardır. Otel, konferans salonu vb. konfor istenen yerlerde
klima tesisatları kullanılır. Şekil 1.8.’de merkezî bir klima santrali görülmektedir. Bu
santrallerde ortamdan gelen hava dışarıdan gelen hava ile istenen oranlarda
karıştırılarak filtre edilir, nemi ayarlanır yaz ve kış durumuna göre ısıtılır veya
soğutulur sonra ortama gönderilir.
Şekil 1.10. Merkezî klima santrali
Soğutma tesisatları
Soğutma tesisatının
kompresör,
yoğuşturucu, kısılma
vanası ve buharlaştırıcı
olmak üzere dört temel
elemanı vardır.
Özellikle gıda maddelerini uzun zaman korumak için düşük sıcaklıklarda
muhafaza etmek gerekiyor. Bu amaçla soğutucu akışkanlar yardımıyla ısı çekilir ve
ortam soğutulur. Soğutma tesisatının kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve
buharlaştırıcı olmak üzere dört temel elemanı vardır.
Şekil 1.11. Soğuk hava depolarında gıda maddeleri uzun süre bozulmadan muhafaza edilir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
7
Temel Kavramlar
CİHAZLARIN SINIFLANDIRILMASI
Cihazlar insanların sezgilerini artırmak veya düşünce kapasitelerini artırmak,
olayları gözlemek, denetlemek, yönlendirmek ve yönetmek amacıyla kullanılan
sistemlerdir. Günümüzde çok çeşitli cihaz bulunmakta ve bunların
sınıflandırılmasını yapmak zordur. Ancak kullanma alanına ve fiziksel esaslara göre
sınıflandırma yapılabilir.
Kullanım Alanına Göre Cihazlar
Ölçmede kullanılan cihazlar: Uzunluk, alan, basınç, sıcaklık, ağırlık vb.
büyüklükler cihazlar yardımıyla ölçülmektedir.
Ofis cihazları: Bilgisayar, yazıcı vb. ofis işlerinde kullanılan cihazlardır.
Haberleşme cihazları: Yapay uydular, telefon, fax, modem, TV vb.
haberleşme amacıyla kullanılan cihazlardır.
İnceleme ve algılama cihazları: Mikroskop, x-ray cihazı, insansız hava
araçları vb. cihazlardır.
Tıbbi cihazlar: EKG, röntgen, tansiyon, kolesterol vb. sağlık alanında
kullanılan cihazlardır.
Laboratuvar ve araştırma: faaliyetlerinde kullanılan çeşitli cihazlardır.
Şekil 1.12. X-Ray cihazları ile çantalar açılmadan içindeki güvenliği tehdit edici maddeler
tespit edilebilmektedir.
Fiziksel Esasa Göre Cihazlar
Çalışma esasına göre cihazlar; mekanik, elektronik, pnömatik, elektromekanik, akustik vb. fiziksel esaslara göre çalışan cihazlardır.
Bilinmeyen bir niceliği
bilinen bir nicelikle
karşılaştırarak
değerlendirme işlemine
ölçme denir.
ÖLÇME
Bilinmeyen bir niceliği, bilinen bir nicelikle karşılaştırarak değerlendirme
işlemine ölçme denir. Bir cismin uzunluğu, sıcaklığı, ağırlığı veya sertliği gibi çeşitli
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
8
Temel Kavramlar
fiziksel özelliklerinin belirlenme işlemleri ölçme tekniği ile mümkündür. Bu derste
çok kullanılan fiziksel özelliklerden boyut, basınç ve sıcaklık ölçümleri izah
edilecektir.
Boyut Ölçümü
Boyut ölçümü için çeşitli cetveller, şerit metreler, katlanabilir metreler,
kumpaslar, mikrometreler, mastarlar, komparatörler ve optik ölçüm aletleri
kullanılmaktadır. Bu bölümde boyut ölçümü için kumpas ve mikrometre ile nasıl
ölçüm yapılacağı izah edilecektir.
Kumpas
Cetvel ile yapılan ölçümlerde ancak 0.5 mm hassasiyetle ölçüm yapılabilir.
Kumpaslarla daha hassas ölçümler yapılabilir. Sürmeli kumpaslar üzerinde mm
bölmeleri olan bir cetvel ile bunun üzerinde kaydırılabilen verniye sisteminden
oluşur. Sürmeli kumpasın en önemli elemanı verniye kısmıdır. Kumpasla ölçüm
yapılırken verniye kısmı esas cetvel kısmı ile birlikte kullanılan yardımcı cetveldir.
Ölçüleri esas cetvelin ölçülerinden farklıdır. Pratikte çeşitli bölmelere sahip
kumpaslar vardır.
Kumpaslar cetvellere
göre daha hassas ölçüm
yapan cihazlardır.
En çok kullanılan kumpaslar verniyesi 10 bölmeli olan 1/10 bölümlü
kumpaslardır. Bu kumpaslar ile 0.1 mm hassasiyetle ölçüm yapılabilir. 1/20 ve
1/50 bölmeli kumpaslar da vardır ancak okumadaki güçlüklerden dolayı bu
kumpaslar fazla tercih edilmezler. Dijital göstergeli kumpaslar da vardır.
Şekil 1.13. Sürgülü kumpas ve elemanları
Şekil 1.14. Dijital göstergeli kumpas
Mikrometre
Mikrometre ile milimetrenin 1/100’ünü okumak mümkündür.
Mikrometrenin gövde kısmına bağlı bir kovan kısmı bulunmaktadır. Kovan
üzerinde milimetre veya yarım milimetre olarak bölmeler bulunmaktadır. Kovan
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
9
Temel Kavramlar
üzerine geçmiş bir tambur kovan üzerinde dönerek ilerler. Tamburlar 50 veya 100
eşit kısma bölünmüştür. Tambura bağlı bir vida duy içinde hareket ederek
ölçülecek cismi sıkıştırır. Mikrometrelerle 0.001 mm hassasiyete kadar ölçüm
yapılabilir. Derinlik, vida ve özel amaçlar için kullanılabilen mikrometreler vardır.
Şekil 1.15. Mikrometrenin elemanları ve boyut ölçümü.
Basınç Ölçümü
Basınç ölçen cihazlara
manometre denir.
Basınç ölçümü için değişik cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazlara
manometre denir. Atmosfer basıncını ölçen cihazlara da barometre denir. En
basitleri sıvı sütunlu manometrelerdir. Dairesel dengeli, bourdon tipi, körüklü tip
mekanik olarak çalışıp ölçüm yapan manometreler vardır. Dijital olarak çalışan çok
düşük ve çok yüksek basınç ölçen manometreler vardır.
(a)
(b)
(c)
Şekil 1.16. a- Dijital b- bourdon c- Sıvı sütunlu U tipi manometre
Sıcaklık Ölçümü
Sıcaklık ölçümü için kullanılan ölçü aletlerine termometre denir. Pratikte en
sık kullanılan sıvı genleşmeli cam termometrelerdir. Bu termometrelerde
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
10
Temel Kavramlar
çoğunlukla sıvı olarak civa kullanılmaktadır. Metallerin sıcaklıkla uzaması
prensibine göre çalışan termometrelere bimetal termometreler denir. Farklı iki
metalin sıcaklık değişimine karşı farklı davranış göstererek elektromotor kuvvet
oluşumu esasına göre çalışan termometrelere termo elemanlar (termokupul)
denir.
(a)
(b)
(c)
Şekil 1.17. a- Civalı b- termoeleman c- bimetal termometre
BOYUTLAR VE BİRİMLER
Boyutları gösteren büyüklüklere birim denir. Bugüne kadar birçok birim
sistemi geliştirilmiştir. Ancak günümüzde İngiliz birim sitemi ve uluslararası metrik
sistemi SI birim sistemi kullanılmaktadır. Ülkemiz dâhil çoğu ülkede SI birim
sitemi kullanılmaktadır.
Tartışma
Ülkemizde SI birim
sistemleri
kullanılmaktadır.
Herhangi bir fiziksel büyüklük, boyutları ile ayırt edilebilir. Boyutları
gösteren büyüklükler birim olarak adlandırılır. Boyutlar ana boyut ve ikincil ya da
türetilmiş boyutlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Ana boyutlar kütle, uzunluk,
zaman, sıcaklık, elektrik akımı, ışık şiddeti ve madde miktarı gibi asıl boyutlardır.
Alan, hız, ivme vb. boyutlar ise ikincil boyutlardır.
• Ülkemizde SI birim sistemi yerine İngiliz birim sistemi kullanılmış
olsaydı avantaj ve dezavantajları ne olurdu.
• Düşüncelerinizi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan “tartışma
forumu” bölümünde paylaşabilirsiniz.
SI birim sisteminde kullanılan birimler;
•
•
•
•
•
•
•
Uzunluk birimi
Kütle birimi
Zaman birimi
Akım birimi
Sıcaklık birimi
Işık yoğunluğu birimi
Madde miktar birimi
Metre (m)
Kilogram (Kg)
Saniye (sn)
Amper (A)
Kelvin (K)
Kandil (cd)
Mole (mol)
Bu ana birimlerden diğer ikincil birimleri çıkarabiliriz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
11
Temel Kavramlar
Kuvvet: Önemli bir kavramdır. Newton’un ikinci yasasından kuvvet,
F=m*a dir. Burada m kütle (Kg), a ivme (m/s2) ve kuvvetin birimi
Kgm/s2’dir. Newton’un bilime yaptığı katkılardan dolayı kuvvet birimine kısaca N
(Newton) denilmiştir.
Kuvvet birimi: N
(Newton)
İş birimi: J (Joule)
Güç birimi: W (Watt)
Basınç birimi: Pa
(Pascal)
İş: Bir cisme etki eden kuvvetin cismi hareket ettirmesidir. Kısaca kuvvet *
mesafedir. Birimi Nm veya kısaca J (Joule) dir.
Güç: Birim zamanda yapılan iştir. Birimi J/s veya kısaca W (Watt)
kullanılmaktadır.
Basınç: Birim yüzeye gelen kuvvettir. Birimi N/m2 veya kısaca Pa (Pascal)
olarak kullanılmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
12
Özet
Temel Kavramlar
•Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir
güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli
mekanik parçalardan oluşan düzenekler bütününe makina denir.
• Sistem makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır.
•Makinalar enerji dönüştürücü motorlar ve iş makinaları olmak
üzere iki gruba ayrılır.
• Motorlar, aldıkları enerjiye göre ısı, hidrolik (veya pnömatik) ve
elektrik olarak gruplandırılabilir.
•Motorlar aldıkları enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürürler.
•Tesisatlar; fırın, buhar, ısıtma, sıhhi, klima ve soğutma tesisatı
olarak sınıflandırılır.
•Cihazlar kullanım alanına ve fiziksel çalışma esasına göre iki gruba
ayrılır.
•Ülkemizde SI birim sistemi kullanılmaktadır.
•Basınç ölçen cihazlara manometre denir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13
Ödev
Temel Kavramlar
•Ödev konusu: Termo eleman ile sıcaklık ölçümünün çalışma
prensibini detaylı olarak inceleyiniz.
•Hazırladığınız ödevi sistemde ilgili ünite başlığı altında yer
alan “ödev” bölümüne yükleyebilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
14
Temel Kavramlar
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten
yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik
parçalardan oluşan düzenekler bütününe ……………. denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)
cihaz
teçhizat
tesisat
makina
alet
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın gücünü veya sezgilerini artıran araç ve gereçlere sistem
denir.
b) Sistem; makina, tesisat ve cihaz olmak üzere üç gruba ayrılır.
c) Cihazlar, insanların bilgilerini ve sezgilerini artıran sistemlerdir.
d) Motorlar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler.
e) İş makinaları mekanik enerjiyi işe çevirirler.
3. Aşağıdakilerden hangisi iş makinalarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Takım tezgâhları
Gıda makinaları
Benzinli motorlar
Pompalar
Kompresörler
4. Aşağıdaki hangisi sistemde dolaşan akışkanın durumuna göre yapılan
sınıflandırmalardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Sıcak sulu
Kaynar sulu
Buharlı
Hava ile
Civalı
5. Aşağıdakilerden hangisi soğutma tesisatının temel elemanlarındandır?
a)
b)
c)
d)
e)
Kompresör, yoğuşturucu, kısılma vanası ve buharlaştırıcı
Pompa, soğutucu vana, soğutma kazanı, buharlaştırıcı
Pompa, kompresör, buharlaştırıcı ve soğutma kazanı
Soğutma kazanı, amonyak borusu, pompa ve soğutucu vana
Filtre, soğutma kazanı, amonyak borusu ve soğutucu vana
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
15
Temel Kavramlar
6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
e)
Cetvel ile yapılan ölçümlerde 0.01 mm hassaslıkta ölçüm yapılır.
Kumpaslar mikrometrelerden daha hassas ölçüm yapar.
Mikrometreler 0.001 mm hassasiyete kadar ölçüm yapabilir.
Mikrometrelerin en önemli elemanı verniye kısmıdır.
Kumpasların gövde kısmına bağlı bir kovan kısmı bulunmaktadır.
7. Aşağıdaki ölçüm cihazlarından hangisi ile basınç ölçülür?
a)
b)
c)
d)
e)
Termoeleman
Termokupul
Manometre
Bimetal
Anemometre
8. Aşağıdaki boyutlardan hangisi ana boyuttur?
a)
b)
c)
d)
e)
Uzunluk
Hız
İvme
Alan
Kuvvet
9. Aşağıdakilerden hangisi güç birimidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Kgm/s2
N/m2
K
Mol
J/s
10. Aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık ölçülür?
a)
b)
c)
d)
e)
Termoeleman
Barometre
Bourdon
Mikrometre
Pnömatik
Cevap Anahtarı
1.D, 2.D, 3.C, 4.E, 5.A, 6.C, 7.C, 8.A, 9.E ,10.A
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
16
Temel Kavramlar
YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER
KAYNAKLAR
Akkurt, M. (2000). Makina Bilgisi, Birsen Yayınevi.
Genceli, O. (2008). Ölçme Tekniği (Boyut, Basınç, Akış ve Sıcaklık Ölçümleri), Birsen
Yayınevi.
Çengel, Y., Jimbala, J. (2008). Akışkanlar Mekaniği (Tercüme), Güven Yayınevi.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 381 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content