close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
………
Kamu Hastaneleri Birliği
Finansal Değerlendirme Toplantısı
…………..Ankara
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TOPLANTI PROGRAMI
1. Giriş
2. Finansal Analiz
3. Satınalma ve Stok Analizi
4. Verimlilik Karnesi Mali Kriterlerine Göre Analiz
5. Tıbbi Hizmet ve İdari Göstergelerin Analizi
6. Sonuç
7. Ekler
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ANALİZLERİMİZİN SINIRLILIKLARI
1.
Analizlerimize genel bütçe verileri dahil edilmemiştir.
2.
Analizlerde kullanılan verilerin ilgili sistemlere doğru girildiği ve hata
olmadığı varsayılmıştır.
3.
Değerlendirmeler, ilgili tarihleri yansıttığından, anlık değişimler mümkün
olabilmektedir.
4.
29.08.2014 tarihinden itibaren saymanlıkların muhasebe birimlerinin
Sağlık Bakanlığına devrinden dolayı TDMS raporları zaman zaman
değişkenlik göstermektedir.
5.
Slayt sayısının fazla olması ; sunumumuzun tablo ve grafik sunumundan
ziyade Kurumlara rehberlik amaçlı olmasından kaynaklanmaktadır.
6.
Karnedeki mali kriterler, kurum mali politikalarımız çerçevesinde revize
edildiğinden mukayesede farklılıklar olabilmektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİ
……………K.H.B Genel Sekreteri
Tıbbi Hizmetler Başkanı
İdari Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
Finansal Analiz Uzmanı
………………Hastanesi
Hastane Yöneticisi
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü
Hoşgeldiniz…
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Finansal Analiz Toplantısına
Katılım Sağlayan Birimler
Ek Ödeme Daire
Başkanlığı
İşlem
Performans
Puanı
Tıbbi Cihaz,
Planlama ve
Yatırımlar Daire
Başkanlığı
Hazine Hissesi
İnsan Kaynakları
İzleme ve
İstihdam
Geliştirme Daire
Başkanlığı
PDC
Döner Sermaye
Bütçe ve
Muhasebe
Uygulamaları
Daire Başkanlığı
TDMS
Finansal
Analiz
Daire
Başkanlığı
İstatistik, Analiz
ve Raporlama
Daire Başkanlığı
TSİM
Strateji
Geliştirme Daire
Başkanlığı
Hedefler
Verimlilik ve
Kalite Geliştirme
Daire Başkanlığı
Mali Göstergeler
Stok Takip ve
Analiz Daire
Başkanlığı
MKYS
Hizmet Alımları
ve Tedarik
Yönetimi Daire
Başkanlığı
Fiyatlandırma
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Teşekkür ederiz…
Finansal Analiz Faaliyetleri
Aylık Finansal Risk Analizi Raporunun Hazırlanması
Yıllık Finansal Erken Uyarı Raporunun Hazırlanması
Finansal Projeksiyonların Yapılması
Verimlilik Karnesi Mali Kriter Analizlerinin Yapılması
Finansal Değerlendirme Toplantıları
Hazine Hissesi Uygulaması
Hastane Birleşmelerine Yönelik Analiz Çalışması
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2014 Yılı Bütçe Faaliyetleri
 Kurum tarafından 2014 yılında en az % 10 büyüme hedefi belirlenmiştir.
 2014 yılında tahakkuk edecek faturaların en az %95’inin tahsilat olarak
gönderileceği ve DSS’den maaşını alan personellerin giderleri ayrıca bu
orana ilave edileceği kurum tarafından taahhüt edilmiştir.
 Maliye Bakanlığı’nca yürütülen saymanlık hizmetlerinin Kamu Hastaneleri
Birlikleri tarafından devir alınması.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TAHAKKUK
2013
TAHSİLAT
ORAN
2014 (İLK … AY)
TAHAKKUK
TAHSİLAT
ORAN
TOPLAM
DÖNER SERMAYE MAAŞ YÜKÜ
BORÇ SONRASI
BANKA
BORÇLULUK
ORANI
BORÇ
VADESİ
AYLIK ORT.
SABİT GİDER
AYLIK ORT.
DEĞİŞKEN GİDER
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU
TAAHHÜT EDİLEN
TAHSİS EDİLEN
KALAN
TIBBİ CİHAZ
ONARIM ÖDENEĞİ
TUTUKLU HÜKÜMLÜ ÖDENEĞİ
ELEKTRİK SU
•
Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
9
………………TARİHLİ BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
BİRLİK
DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri
1.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası
2.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası
3.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası
4.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı
5.DERECE
TOPLAM BİRLİK SAYISI
BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ‘ten alınmıştır. Net Borç ….son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk ... ay
(………….) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
10
……….. TARİHLİ BİRLİK DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ RAPORU
NO
•
BİRLİK ADI
TOPLAM
BORÇ
(TL)
BANKA
MEVCUDU
(TL)
NET BORÇ
(TL)
ORTALAMA
TAHAKKUK
(TL)
31.12.2013 tarihli finansal risk analizi raporuna göre Kırıkkale …….finansal risk oranı ile Türkiye geneli ……sıradadır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FİNANSAL
RİSK
ORANI
FİNANSAL
RİSK
DERECESİ
11
………… TARİHİ İTİBARİYLE
SAĞLIK TESİSİ DÜZEYİNE GÖRE FİNANSAL RİSK ANALİZİ
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
SAĞLIK TESİSİ
DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri
1.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası
2.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası
3.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası
4.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı
5.DERECE
TOPLAM SAĞLIK TESİSİ SAYISI
SAĞLIK TESİSİ DÜZEYİ FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ‘ten alınmıştır. Net Borç ….son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk ... ay
(………….) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
12
………………TARİHİ İTİBARİ İLE ROLE GÖRE FİNANSAL RİSK DURUMU
ROL GRUBU
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
TOPLAM
A1
A1_DAL
A2
A2_DAL
B
C
D
E1
ADSM
TOPLAM
13
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… TARİHİ İTİBARİYLE
HİZMET ROLÜNE GÖRE FİNANSAL RİSK ANALİZİ (A2)
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
HASTANE
DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 2 ve üzeri
1.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1,5 ile 2 arası
2.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 1 ile 1,5 arası
3.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ile 1 arası
4.DERECE
Net Borç Tutarı / Ortalama Tahakkuk Tutarı 0,5 ve altı
5.DERECE
TOPLAM SAĞLIK TESİSİ SAYISI
A2 GRUBU FİNANSAL RİSK GRAFİĞİ
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
1.DERECE
2.DERECE
3.DERECE
4.DERECE
5.DERECE
TDMS Raporlar bölümü Karşılaştırmalar A1 ve A3 ‘ten alınmıştır. Net Borç ….son günü itibarıyla olup, ortalama tahakkuk ... ay
(………….) ortalaması şeklinde hesaplanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
14
………….. TARİHLİ A2 ROL DÜZEYİ FİNANSAL RİSK ANALİZİ RAPORU
NO
HASTANE ADI
TOPLAM
BORÇ
(TL)
BANKA
MEVCUDU
(TL)
NET BORÇ
(TL)
ORTALAMA FİNANSAL FİNANSAL
TAHAKKUK
RİSK
RİSK
(TL)
ORANI
DERECESİ
15
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
.......................BENZER HASTANELERİN AYLAR İTİBARİYLE
FİNANSAL RİSK ORANLARI (2013-2014 AYLIK)
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FİNANSAL ANALİZ
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ BORÇ DURUMU
2012
BORÇ DEVRİ (TL)
HASTANE ADI
2013
BORÇ DEVRİ (TL)
% ANALİZİ
TOPLANTI TARİHİ
BORÇ DURUMU % ANALİZİ
(TL)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır.
• …/…/2014 borç durumuna göre sıralama yapılmıştır.
18
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI
………
SON
BORÇ DURUMU (TL)
2013
BORÇ DEVRİ (TL)
2012
BORÇ DEVRİ (TL)
…………..
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
19
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI
HASTANE ADI
2012
BORÇ DEVRİ (TL)
2013
BORÇ DEVRİ (TL)
SON BORÇ
DURUMU (TL)
• TDMS’de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki değer baz alınmıştır.
• Son borç durumuna göre sıralama yapılmıştır.
20
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELERİN BORÇ DURUMLARI
…….
…….
SON
BORÇ DURUMU (TL)
…….
2013
BORÇ DEVRİ (TL)
2012
BORÇ DEVRİ (TL)
…….
…….
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
21
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN 2013-2014 YILI AYLIK ORTALAMA
TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER ÖZET TABLOSU
SAĞLIK TESİSLERİ
2013 ORT
TAHAKKUK
(TL)
2014 ORT
TAHAKKUK
(TL)
ARTIŞ
AZALIŞ
(%)
2013 ORT
TAHSİLAT
(TL)
2014 ORT
TAHSİLAT
(TL)
ARTIŞ
AZALIŞ
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 ve 2014 yılı Tahakkuk ve Tahsilat ortalamaları için ilk … aylık verileri baz alınmıştır.
• Gider ortalamaları için ise … aylık (…………) veriler baz alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 ORT
GİDER (TL)
2014 ORT
GİDER (TL)
ARTIŞ
AZALIŞ
(%)
BENZER HASTANELERİN 2013-2014 YILI AYLIK ORTALAMA
TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER ÖZET TABLOSU
SAĞLIK TESİSLERİ
•
•
•
•
2013 ORT
2014 ORT ARTIŞ 2013 ORT
TAHAKKUK TAHAKKUK AZALIŞ TAHSİLAT
(%)
(TL)
(TL)
(TL)
2014 ORT ARTIŞ
2013 ORT
TAHSİLAT AZALIŞ
GİDER (TL)
(%)
(TL)
TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir.
2013 ve 2014 yılı Tahakkuk ve Tahsilat ortalamaları için ilk … aylık verileri,
Gider ortalamaları için ise … aylık veriler baz alınmıştır.
2014 ortalama tahakkuk verisine göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ARTIŞ
2014 ORT
AZALIŞ
GİDER (TL)
(%)
23
HASTANELERİN 2013-2014 YILI ORTALAMA TAHAKKUK GRAFİĞİ
……….
2014 ORT
TAHAKKUK (TL)
2013 ORT
TAHAKKUK (TL)
……….
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN 2013-2014 YILI ORTALAMA TAHSİLAT GRAFİĞİ
……….
2014 ORT
TAHSİLAT (TL)
2013 ORT
TAHSİLAT (TL)
……….
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN 2013-2014 YILI ORTALAMA GİDER GRAFİĞİ
……….
2014 ORT
GİDER (TL)
2013 ORT
GİDER (TL)
……….
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN 2013 YILI ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER GRAFİĞİ
……….
2013 ORT
GİDER (TL)
2013 ORT
TAHSİLAT (TL)
……….
2013 ORT
TAHAKKUK
(TL)
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HASTANELERİN 2014 YILI ORTALAMA TAHAKKUK, TAHSİLAT VE GİDER GRAFİĞİ
……….
2014 ORT
GİDER (TL)
2014 ORT
TAHSİLAT (TL)
2014 ORT
TAHAKKUK (TL)
……….
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER ÖZET TABLOSU
SAĞLIK TESİSLERİ
SABİT GİDER
ORAN
(%)
DEĞİŞKEN GİDER
ORAN
(%)
• TDMS’de yer alan G3-Gider Gerçekleşme Raporu Sabit Değişken verilerinden düzenlenmiştir.
• 2014 yılı ….. aylık gider verileri kullanılmıştır.
• Sabit gider oranına göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TOPLAM GİDER
BENZER HASTANELERİN TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ
SABİT VE DEĞİŞKEN GİDER ÖZET TABLOSU
SAĞLIK TESİSLERİ
SABİT GİDER
ORAN
(%)
DEĞİŞKEN GİDER
ORAN
(%)
• TDMS’de yer alan G3-Gider Gerçekleşme Raporu Sabit Değişken verilerinden düzenlenmiştir.
• 2014 yılı ….. aylık gider verileri kullanılmıştır.
• Sabit gider oranına göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TOPLAM GİDER
FİNANSAL RİSK ORANI (2013)
(Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı)
HASTANE ADI
Net Borç
(TL)
Hizmet
Tahakkuk Geliri Kurum Değeri
/12 (TL)
Rol Ortalaması
Genel Sekreterlik Toplamı
• Borç durumları için, TDMS’de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka
sütunundaki değer baz alınmıştır.
• Net borç ve hizmet tahakkuk geliri 2013 yılına aittir.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE FİNANSAL RİSK ORANI (2013)
(Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı)
HASTANE ADI
Net Borç
(TL)
Hizmet
Tahakkuk Geliri Kurum Değeri
/12 (TL)
Rol Ortalaması
• Borç durumları için, TDMS’de yer alan A1-Kurumun Mali Karnesi raporundaki borç ve ödeme sonrası banka sütunundaki
değer baz alınmıştır.
• Net borç ve hizmet tahakkuk geliri 2013 yılına aittir.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 YILI FİNANSAL RİSK ORANI
(Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı)
……….
Rol Ortalaması
Kurum Değeri
……….
0,0
1,0
2,0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELERİN 2013 YILI FİNANSAL RİSK ORANI
(Net Borcun Aylık Ortalama Hizmet Tahakkuk Gelirine Oranı)
……….
……….
Rol Ortalaması
……….
Kurum Değeri
……….
……….
0
1
2
3
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
FİNANSAL RİSK ORANI (2013-2014 AYLIK)
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
2013
0,80
2014
0,60
0,40
0,20
0,00
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……………….HASTANESİ
FİNANSAL RİSK ORANI (2013-2014 AYLIK)
2,50
2,00
1,50
2013
1,00
2014
0,50
0,00
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE
FİNANSAL RİSK ORANI (2013-2014 AYLIK)
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
2013
0,80
2014
0,60
0,40
0,20
0,00
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013)
HASTANE ADI
Tahakkuk
(TL)
Tahsilat
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık veriler kullanılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013)
………..
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
………..
0
50
100
150
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELERİN TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013)
HASTANE ADI
Tahakkuk
(TL)
Tahsilat
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
• TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık veriler kullanılmıştır.
• Kurum değerine göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
BENZER HASTANELERİN TAHAKKUK-TAHSİLAT ORANLARI (2013)
………….
…………
Rol Ortalaması
(%)
…………
Kurum Değeri
(%)
………….
………..
95
100
105
110
115
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TAHSİLAT ORANI (2013-2014 AYLIK)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
2013
0,6
2014
0,4
0,2
0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………..HASTANESİ
TAHSİLAT ORANI (2013-2014 AYLIK)
1,6
1,4
1,2
1
0,8
2013
0,6
2014
0,4
0,2
0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BORÇLULUK GÜN SÜRESİ
Sağlık Tesisi
Maksimum
Borçluluk Gün Süresi
Ortalama Borçluluk Gün
Süresi
• Kabul edilebilir değer 150 gündür.
• TDMS’de yer alan Borçluluk Gün Süresi Raporundan ………… tarihi itibari ile düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BORÇLULUK SÜRESİ GRAFİĞİ
……..
Ortalama
Borçluluk
Gün Süresi
Maksimum
Borçluluk
Gün Süresi
…….
0
20
40
60
80
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………. TARİHİNE KADAR OLAN MUHASEBELEŞTİRME GÜN SÜRESİ
Sağlık Tesisi
Taşınır
Ortalama
Hizmet
Ortalama
Ortalama
• Kabul edilebilir değer 10 gündür.
• TDMS’de yer alan Taşınır ve Hizmet Muhasebeleştirme Gün Süresi Raporundan düzenlenmiştir .
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… TARİHİNE KADAR OLAN MUHASEBELEŞTİRME GÜN SÜRESİ
…….
Ortalama
Hizmet Ortalama
Taşınır Ortalama
……
0
5
10
15
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HİZMET TAHAKKUK GELİRİNİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013)
HASTANE ADI
Hizmet Tahakkuk
Geliri
(TL)
Toplam Gider
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Rol
Ortalaması
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden tahsilat değeri, G2-Gider/Gelir
Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden toplam gider değeri düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HİZMET TAHAKKUK GELİRİNİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013)
…………..
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
………….
0
50
100
150
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TAHSİLATIN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013)
HASTANE ADI
Tahsilat
(TL)
Toplam Gider
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Rol
Ortalaması
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan A4- Kurumun Aylık Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu verilerinden tahsilat değeri ve G2-Gider/Gelir
Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden toplam gider değeri düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TAHSİLATIN GİDERİ KARŞILAMA ORANI (2013)
…….
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
……
96
98
100
102
104
106
108
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
EK ÖDEME DAĞITIM ORANI (2013)
HASTANE ADI
Ek Ödeme
Gideri
(TL)
Hizmet Tahakkuk
Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI EK ÖDEME DAĞITIM ORANI
…….
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0
20
40
60
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISININ
TOPLAM KADROLU PERSONEL SAYISINA ORANI (2013)
HASTANE ADI
Sözleşmeli
Personel Sayısı
Toplam Kadrolu
Personel Sayısı
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TSİM’den alınan verilerden düzenlenmiştir.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISININ TOPLAM PERSONEL SAYISINA ORANI
……
Rol Ortalaması (%)
Kurum Değeri (%)
…..
0,0
5,0
10,0
15,0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ GİDERİNİN
HİZMET TAHAKKUK GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Hizmet Tahakkuk
Geliri
(TL)
Sözleşmeli
Personel Maaş
Gideri (TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ GİDERİNİN HİZMET TAHAKKUK GELİRİNE ORANI
……..
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0
1
2
3
4
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MEDİKAL MALZEME GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Medikal Malzeme
Gideri
(TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI MEDİKAL MALZEME GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
0
5
10
15
20
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İLAÇ GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
İlaç Gideri
(TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI İLAÇ GİDERİNİN (TÜKETİMİNİN) HİZMET GELİRİNE ORANI
…….
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TOPLAM LABORATUAR HARCAMALARININ (HİZMET ALIMI DAHİL)
HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Toplam Laboratuvar
Harcamaları
(Hizmet Alımı Dahil)
(TL)
Hizmet Geliri (TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI TOPLAM LABORATUAR HARCAMALARININ (HİZMET ALIMI DAHİL)
HİZMET GELİRİNE ORANI
…….
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0
2
4
6
8
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMININ HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Görüntüleme
Hizmet Alımı
(TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMININ HİZMET GELİRİNE ORANI
……
0
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
……
0
0
1
2
3
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………..HASTANESİ TIBBİ HİZMET SATINALMA BİLGİLERİ TABLOSU
HİZMET SATINALMA YÖNTEMİ İLE TEMİN EDİLEN HİZMETLER
GÖRÜNTÜLEME
LABORATUVAR
• ………. KHB Finansal Analiz Uzmanından edinilen bilgilere göre hazırlanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
66
TIBBİ CİHAZ ONARIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Tıbbi Cihaz Onarım
Gideri (TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI TIBBİ CİHAZ ONARIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI
……
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
……
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
DÖNER SERMAYE KAYNAKLI TOPLAM YATIRIM GİDERLERİNİN
HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
HASTANE ADI
Döner Sermaye
Kaynaklı Toplam
Yatırım Giderleri
(TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI DÖNER SERMAYE KAYNAKLI TOPLAM YATIRIM GİDERLERİNİN
HİZMET GELİRİNE ORANI
……
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…..
0
2
4
6
8
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
HİZMET ALIM GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI (2013)
(GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUAR HİZMET ALIMI HARİÇ)
HASTANE ADI
Hizmet Alım Gideri
(TL)
Hizmet Geliri
(TL)
Kurum
Değeri
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
• TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• 2013 yılı için 12 aylık verilerin toplamı baz alınmıştır.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Rol
Ortalaması
(%)
2013 YILI HİZMET ALIM (GÖRÜNTÜLEME VE LABORATUAR HİZMET ALIMI HARİÇ)
GİDERLERİNİN HİZMET GELİRİNE ORANI
……
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…..
0
5
10
15
20
25
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İŞÇİ SAYILARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
2013
SAĞLIK TESİSİ
Çalıştırılabilecek
Maksimum İşçi
Sayısı
Mevcut
Çalışan İşçi
Sayısı
2014
FARK
Çalıştırılabilecek
Maksimum İşçi
Sayısı
Mevcut
Çalışan İşçi
Sayısı
Genel Sekreterlik Toplamı
• İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Personel Fark Raporu-Birlik Bazlı raporundan düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FARK
………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2013-2014 YILLARI
İŞÇİ SAYILARI KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ
…..
2014
2013
….
0
100
200
300
400
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
HASTANE ADI
Elektrik Tüketimi
(TL)
Kapalı Alan
(M2)
Kurum
Değeri
(TL)
Rol
Ortalaması
(TL)
Genel Sekreterlik Toplamı
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2013)
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2014 9 AY)
Tahsis Edilen
Tahsis Edilen
ELEKTRİK - SU
•
•
•
•
Harcanmayan
Harcanmayan
ELEKTRİK - SU
Elektrik tüketimi, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir.
Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
……..
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0
10
20
30
40
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA SU TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
Su Tüketimi
(TL)
HASTANE ADI
Kapalı Alan
(M2)
Kurum
Değeri
(TL)
Rol
Ortalaması
(TL)
Genel Sekreterlik Toplamı
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU
Tahsis Edilen
ELEKTRİK - SU
•
•
•
•
(2013)
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU
Tahsis Edilen
Harcanmayan
(2014 9 Ay)
Harcanmayan
ELEKTRİK - SU
Su tüketimi, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir.
Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA SU TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
………
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
………
0
5
10
15
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA YAKACAK TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
Yakacak
Tüketimi
(TL)
HASTANE ADI
Kapalı Alan
(M2)
Kurum
Değeri
(TL)
Rol
Ortalaması
(TL)
Genel Sekreterlik Toplamı
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2013)
GENEL BÜTÇE ÖDENEK DURUMU (2014 9 AY)
Tahsis Edilen
Tahsis Edilen
Harcanmayan
ELEKTRİK - SU
DOĞALGAZ
•
•
•
•
Harcanmayan
ELEKTRİK - SU
FUEL OİL
Yakacak tüketimi, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir.
Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
Genel Bütçe Ödenek Durumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA YAKACAK TÜKETİMİ (2013)
(Genel Bütçe Desteği Hariç)
…..
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…..
0
5
10
15
20
25
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA TEMİZLİK HARCAMASI (2013)
HASTANE ADI
Temizlik
Harcaması
(TL)
Kapalı Alan
(M2)
Kurum
Değeri
(TL)
Rol
Ortalaması
(TL)
Genel Sekreterlik Toplamı
• Yakacak tüketimi, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) verilerinden düzenlenmiştir.
• Kapalı alan ise; İşçi Sayısı Takip Sisteminde yer alan Rapor 15- Karşılaştırmalı Genel Rapordan düzenlenmiştir.
• Kurum değerine göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 BAŞINA TEMİZLİK HARCAMASI (2013)
…….
Rol Ortalaması
(%)
Kurum Değeri
(%)
…….
0
50
100
150
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI
AYAKTAN HASTA
YATAN HASTA
HASTANE ADI
TUTAR (TL)
%
TUTAR (TL)
%
• Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.
• Yatan ve ayaktan hasta gelirleri, İş Zekasında yer alan gelir-gider raporundan gelir hesap kodları çekilerek alınmıştır
• Yatan hasta oranına göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI
………
AYAKTAN
HASTA %
YATAN
HASTA %
……..
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI
AYAKTAN HASTA
YATAN HASTA
HASTANE ADI
TUTAR (TL)
%
TUTAR (TL)
%
• Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.
• Yatan ve ayaktan hasta gelirleri, İş Zekasında yer alan gelir-gider raporundan gelir hesap kodları çekilerek alınmıştır.
• Yatan hasta oranına göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 YILI GELİRLERİNİN YATAN VE AYAKTAN HASTALARA DAĞILIMI
…..
…..
AYAKTAN
HASTA %
…..
YATAN
HASTA %
…..
…..
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*Günübirlik ve diğer hasta gelirleri, yatan hasta gelirleri içerisinde değerlendirilmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (.../.../2014)
BÜTÇE
2014 YILI
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
KALAN
Yatırım Giderleri
Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri
Hizmet Giderleri
Ek Ödeme
Personel Giderleri
Kanuni Yükümlülükler
Diğer İşletme Giderleri
Toplam Gider Bütçesi
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
Toplam Gelir Bütçesi
• Analitik bütçe sistemi verileri kullanılmıştır.
• Dengeleme payı Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığınca belirlenen oranlara göre değişmektedir. (%5-10)
• Gelir Bütçesi 2014 yılı yaklaşık ….. aylık gerçekleşmeleri göstermektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……………KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (.../.../2014)
Diğer İşletme Giderleri
Kanuni Yükümlülükler
Personel Giderleri
GERÇEKLEŞEN
Ek Ödeme
BÜTÇE
Hizmet Giderleri
Tıbbi Malzeme İlaç
Giderleri
Yatırım Giderleri
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………..HASTANESİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU (.../.../2014)
2014 YILI
BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)
KALAN
Yatırım Giderleri
Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri
Hizmet Giderleri
Ek Ödeme
Personel Giderleri
Kanuni Yükümlülükler
Diğer İşletme Giderleri
Toplam Gider Bütçesi
Gider Bütçesi Dengeleme Payı
Toplam Gelir Bütçesi
• Analitik bütçe sistemi verileri kullanılmıştır.
• Dengeleme payı Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığınca belirlenen oranlara göre değişmektedir. (%5-10)
• Gelir Bütçesi 2014 yılı yaklaşık 8 aylık gerçekleşmeleri göstermektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………………HASTANESİ
BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (.../.../2014)
Diğer İşletme Giderleri
Kanuni Yükümlülükler
Personel Giderleri
GERÇEKLEŞEN
Ek Ödeme
BÜTÇE
Hizmet Giderleri
Tıbbi Malzeme İlaç Giderleri
Yatırım Giderleri
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN
(.../.../2014) TARİHİ İTİBARİYLE GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME ORANLARI
Sıra
No
Rol
Yatak
Sayısı
Hastane Adı
Yatırım
Tıbbi
Malzeme
Hizmet
Alımı
Ek Ödeme Personel
Kanuni
Yükümlülükler
Diğer
İşletme
1
2
……….. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Gider Bütçe Gerçekleşme Oranları
Analitik Bütçe sisteminden düzenlenmiştir.
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranları; 365 gün üzerinden ve % ….. gerçekleşme oranı dikkate
Frekans Sarı (70-79,9)
alınarak hesaplanmıştır. Turuncu renkli gerçekleşmeler olması gereken gerçekleşmeleri, sarı
renkli olanlar dikkat edilmesi gereken gerçekleşmeleri ve kırmızı renkli gerçekleşmeler ise riskli
Frekans Kırmızı (80 ve Üzeri)
gerçekleşmeleri göstermektedir.
Frekans Turuncu (60 - 69,9)
• Analitik Bütçe Modülündeki gerçekleşme oranları verileri düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GİDER ANALİZ TABLOSU
GİDER
KALEMLERİ
2012
2013
Artış /
Azalış
Oranı %
Gerçekleşme
…/…/2014
itibariyle
2014
Yıl Sonu
Projeksiyonu
Artış /
Azalış
Oranı %
Yatırım Gideri
İlaç, Medikal Ve Lab.
Mlz. Alımı
Hizmet Alım Gideri
Personel Gideri
Kanuni
Yükümlülükler
Diğer İşletme
Giderleri
TOPLAM
GİDER
•
•
•
Yatırım, ilaç medikal malzeme, personel ve diğer işletme giderleri için analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır.
Hizmet Alım Giderleri … aylık gerçekleşmelere göre, Kanuni Yükümlülükler ise yıl sonu tahakkuk miktarı üzerinden hesaplanan
SHÇEK payı dikkate alınarak projekte edilmiştir.
Bütçe gerçekleşmeleri …/…/2014 itibariyle takvim günü …… gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap
edilmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….. HASTANESİ GİDER ANALİZ TABLOSU
GİDER
KALEMLERİ
2012
2013
Artış /
Azalış
Oranı %
Gerçekleşme
(.../.../2014)
itibariyle
2014
Yıl Sonu
Projeksiyonu
Artış /
Azalış
Oranı %
Yatırım Gideri
İlaç, Medikal Ve Lab.
Mlz. Alımı
Hizmet Alım Gideri
Personel Gideri
Kanuni
Yükümlülükler
Diğer İşletme
Giderleri
TOPLAM
GİDER
•
•
•
Yatırım, ilaç medikal malzeme, personel ve diğer işletme giderleri için analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır.
Hizmet Alım Giderleri ….. aylık gerçekleşmelere göre, Kanuni Yükümlülükler ise yıl sonu tahakkuk miktarı üzerinden hesaplanan
SHÇEK payı dikkate alınarak projekte edilmiştir.
Bütçe gerçekleşmeleri .../.../2014 itibariyle takvim günü …. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap
edilmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2014 YILI BÜTÇE VE GİDER PROJEKSİYONU
2014 Yılı
Gelir Gider Durumu
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
2014 Yılı
Projeksiyonu (TL)
Gelir Artışı veya
Tasarruf Tutarı (TL)
Gelir Bütçesi
Gider Bütçesi
DENGELEME/FARK
•
•
•
•
2014 yılı gider projeksiyonu, analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır.
2014 yılı gelir projeksiyonu, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) göre yapılmıştır.
Bütçe gerçekleşmeleri ../.../2014 itibariyle takvim günü ….. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir.
Yıllık Bütçesi dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır (dengeleme payı dahil). Projeksiyonlara arasındaki ilişki yıl içindeki finansal farkı
göstermektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….. HASTANESİ
2014 YILI BÜTÇE VE GİDER PROJEKSİYONU
2014 Yılı
Gelir Gider Durumu
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
2014 Yılı
Projeksiyonu (TL)
Gelir Artışı veya
Tasarruf Tutarı (TL)
Gelir Bütçesi
Gider Bütçesi
DENGELEME/FARK
•
•
•
•
2014 yılı gider projeksiyonu, analitik bütçe raporundaki gerçekleşmelere göre yapılmıştır.
2014 yılı gelir projeksiyonu, TDMS’de yer alan G2-Gider/Gelir Gerçekleştirme Raporu (Detaylı) göre yapılmıştır.
Bütçe gerçekleşmeleri ../.../2014 itibariyle takvim günü ….. gün gerçekleşmiş olup 365 günde ne kadar gerçekleşeceği hesap edilmiştir.
Yıllık Bütçesi dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır (dengeleme payı dahil). Projeksiyonlara arasındaki ilişki yıl içindeki finansal farkı
göstermektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GLOBAL DIŞI BÜTÇE GELİRLERİ
2013
Hastaneler
Tahakkuk
Tahsilat
2014 (8 AYLIK)
Oran
(%)
Tahakkuk
Tahsilat
Oran
(%)
Genel Sekreterlik Toplamı
•
•
•
•
TDMS’de yer alan Performans Mali Değerlendirme raporundaki veriler alınmıştır.
2013 yılı için 12 aylık, 2014 yılı için …. aylık veriler kullanılmıştır.
2014 tahakkuka göre sıralama yapılmıştır.
Sağlık hizmeti üretiminden kaynaklanan ve SGK kapsamı dışı(global dışı) tahakkukları göstermektedir.
(AFAD, yabancı uyruklu ve ücretli hastalar, sağlık turizmi, banka sandıkları, hizmet satış gelirleri (görüntüleme, laboratuvar hizm. gibi) vb.)
• Tahakkuk ve tahsilat arasında farklılığın saymanlıkların yanlış kodları girmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
KURUM TARAFINDAN GENEL BÜTÇE DESTEĞİ
2013
Gönderilen
2014
Taahhüt
Edilen
2014
Gönderilen
Mamul Mal Alımları
(Tıbbi Cihaz)
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
(Elektrik - Su)
Tutuklu Hükümlü ve Adli Vaka Tedavi Ödeneği
TOPLAM
• Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Harcanmayan
DMO
Avansta
Bekleyen
……………. KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
KURUM TARAFINDAN GENEL BÜTÇE DESTEK TAAHHÜTLERİ
ÖDENEK
TARİH
TAAHHÜT
EDİLEN MİKTAR
AÇIKLAMA
06.01
MAMUL MAL ALIMLARI
06.7
GAYRİMENKUL BÜYÜK
ONARIM GİDERLERİ
• Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığından alınmıştır.
• Gönderilen Genel Bütçe Destek miktarı detay bilgileri 2014 yılı için konsolide edilmediğinden sadece Taahhüt
edilen miktar detayları kullanılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ PLANLANAN
TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ MİKTAR VE LİSTESİ
Hastaneler
Gönderilecek Olan
Miktar
Tıbbi Cihaz ve Demirbaş
İptal İhtimali
Olan
Miktar
Tıbbi Cihaz ve
Demirbaş
İhale Süreci Devam Eden,
Kesinleşmeyen
Tıbbi Cihaz ve Demirbaş
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Miktar
SATINALMA VE STOK
ANALİZİ
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………….. KHB BİRLİK GENELİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ
Alım Yöntemi
İlaçlar ve Farmakolojik
Ürünler
Tutar
Yüzde
Medikal Malzemeler
Tutar
Yüzde
Laboratuvar
Malzemeleri
Tutar
Yüzde
Toplam
Tutar
Yüzde
Madde 22-f (Doğrudan
Temin)
Madde 19 (Açık ihale
usulü)
Madde 22-d (Doğrudan
Temin)
Madde 3-h (Sağlık
Kurumlarından Yap. Alım)
Madde 22-a (Doğrudan
Temin)
Çerçeve Anlaşma
(Münferit Sözleşme)
Genel Toplam
KDV Hariç Rakamlardır. .../.../2014 tarihinde KDS-İş Zekası Kurum Analiz ekranından alınmış ve düzenlenmiştir. Alım Toplam Tutarına göre
büyükten küçüğe sıralanmıştır. Tüm tutarlar TL cinsindendir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… KHB BİRLİK GENELİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ GRAFİĞİ (.../.../2014)
Madde 3-h (Sağlık
Kurumlarından Yap. Alım);
…; %..
Madde 22-d (Doğrudan
Temin)….; ..%
Madde 22-a (Doğrudan
Temin); …; %...
Çerçeve Anlaşma
(Münferit Sözleşme);...; %..
Madde 19 (Açık ihale
usulü); ..; %...
Madde 22-f (Doğrudan
Temin); …; %..
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….. HASTANESİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ
Alım Yöntemi
İlaçlar ve Farmakolojik
Ürünler
Tutar
Yüzde
Medikal Malzemeler
Tutar
Yüzde
Laboratuvar
Malzemeleri
Tutar
Yüzde
Toplam
Tutar
Yüzde
Madde 22-f (Doğrudan
Temin)
Madde 19 (Açık ihale
usulü)
Madde 22-d (Doğrudan
Temin)
Madde 3-h (Sağlık
Kurumlarından Yap. Alım)
Madde 22-a (Doğrudan
Temin)
Çerçeve Anlaşma
(Münferit Sözleşme)
Genel Toplam
KDV Hariç Rakamlardır. .../.../2014 tarihinde KDS-İş Zekası Kurum Analiz ekranından alınmış ve düzenlenmiştir. Alım Toplam Tutarına göre
büyükten küçüğe sıralanmıştır. Tüm tutarlar TL cinsindendir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… HASTANESİ ALIM YÖNTEMLERİ ANALİZİ GRAFİĞİ (.../.../2014)
Madde 3-h (Sağlık
Kurumlarından Yap. Alım);
…; %..
Madde 22-d (Doğrudan
Temin)….; ..%
Madde 22-a (Doğrudan
Temin); …; %...
Çerçeve Anlaşma
(Münferit Sözleşme);...; %..
Madde 19 (Açık ihale
usulü); ..; %...
Madde 22-f (Doğrudan
Temin); …; %..
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
SATINALMA YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Satınalma Yöntemi
Tutar (TL)
Yüzde (%)
Tutar (TL)
Yüzde (%)
Tutar (TL)
Yüzde (%)
Tutar (TL)
Yüzde (%)
Tutar (TL)
Madde 19 (Açık ihale
usulü)
Çerçeve Anlaşma
(Münferit Sözleşme)
Madde 22-f (Doğrudan
Temin)
Madde 22-d
(Doğrudan Temin)
Madde 3-h-e (Sağlık
Kurumlarından Yap.
Alım)
Madde 22-a-bc(Doğrudan Temin)
Madde 21 b-f
(Pazarlık usulü)
195 - Diğer iş
avansları
Toplam
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Alım Toplamına göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Yüzde (%)
2013 YILI ORTALAMA FİYATTAN % 20 VE DAHA YÜKSEK FİYATA YAPILAN ALIMLARIN ve
EN YÜKSEK TUTARA SAHİP İLK 20 KALEMİN ANALİZİ
Malzeme Açıklaması
Ortalama Fiyattan Kurum Riski Toplamı (TL)
İlk 20 Kalem Toplamı
Genel Toplam
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………………….HASTANESİ
İLAÇ VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER ATC KODUNA GÖRE TÜKETİM ANALİZİ
ATC
2013 Tüketim
Tutarı
2014 Tüketim
Tutarı
2013 Aylık
Ortalama
Tüketim Tutarı
2014 Aylık
Ortalama
Tüketim Tutarı
2013/2014
Tüketim Artış
Azalış Oranı
Stok Düzeyi
Gün
Genel Toplam
.../…/2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir. Sıralama 2014 Tüketim tutarına göre büyükten küçüğe yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….HASTANESİ
MEDİKAL MALZEMELER BRANŞ KODUNA GÖRE TÜKETİM ANALİZİ
Branş Adı
2014 Tüketim
Tutarı
2014 Aylık
Ortalama
Tüketim Tutarı
2014
Stok
Tutarı
Stok
Düzeyi
Gün
Genel Toplam
.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir. 2014 Tüketim Tutarına göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………… KHB HAREKET GÖRMEYEN VE YA AZ HAREKET GÖREN İLAÇLARIN ATC KODUNA
GÖRE TOPLAMLARI
ATC Kodu
2014 Toplam
Tüketim
Tüketim
Aylık
Toplam Fiili
Stok
Fiili Stok ve Ortalama
Aylık Tüketime Göre
Kaç Aylık İlaç Olduğu
Toplam Fiili Stok
Tutarı
Yukarıdaki listede yer alan bilgiler .../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve ATC Koduna Göre
Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği
hesaplanmıştır. 12 Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 100 TL’nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre
sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… KHB HAREKET GÖRMEYEN VEYA AZ HAREKET GÖREN İLAÇLARIN JENERİK ADINA
GÖRE TOPLAMLARI
Jenerik Adı
2014
Toplam
Tüketim
Fiili Stok ve Ortalama
Tüketim Toplam Fiili
Toplam Fiili
Aylık Tüketime Göre
Aylık
Stok
Stok Tutarı
Kaç Aylık İlaç Olduğu
Yukarıdaki listede yer alan bilgiler .../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve Jenerik Adına göre
Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği
hesaplanmıştır. 12 Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 500 TL’nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre
sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………… KHB HAREKET GÖRMEYEN VEYA AZ HAREKET GÖREN TIBBİ MALZEMELERİN MALZEME
TANIMLARINA GÖRE TOPLAMLARI
Malzeme Tanımı
Toplam
Tüketim
Toplam
Tüketim Aylık
Toplam Fiili
Stok
Fiili Stok ve Ortalama
Aylık Tüketime Göre
Kaç Aylık Tıbbi
Malzeme Olduğu
Toplam Fiili
Stok Tutarı
Yukarıdaki listede yer alan bilgiler .../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Stok Sorgulama ekranından alınmış ve Malzeme Tanımına Göre
Gruplandırılarak Tüketim, Aylık Tüketim, Fiili Stok ve Fiili Stok Tutarı toplanmış ve bunun üzerinden Fiili stoğun kaç ay yeteceği hesaplanmıştır. 12
Ay ve üzerinde Stoğu bulunanların arasından Fiili Stok Tutarı 5000 TL’nin üzerinde olanlar yukarıda tutara göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………… KHB 2014 YILI AYLAR İTİBARİYLE STOK GRAFİĞİ (TL)
2014-9
2014-8
2014-7
2014-6
2014-5
2014-4
2014-3
2014-2
TDMS Kalan
MKYS Kalan
TDMS Çıkan
2014-1
MKYS Çıkan
TDMS Giren
MKYS Giren
2013 Devir
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
0
1.000.000
2.000.000
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
3.000.000
4.000.000
Kurum Adı
……….KHB TOPLAM
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 / 2014 Tüketim
Artış/Azalış Oranı
2013/2014 Satınalma
Artış/Azalış Oranı
2014 Tüketim Tutarı
Öngörü
2014 Satınalma Tutarı
Öngörü
2014 Tüketim Tutarı
2013 Tüketim Tutarı
2014 Diğer Giren Tutarı
2014 Satınalma Tutarı
2013 Diğer Giren Tutarı
2013 Satınalma Tutarı
İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER SATINALMA VE TÜKETİM ANALİZİ
Kurum Adı
…………KHB TOPLAM
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 / 2014 Tüketim
Artış/Azalış Oranı
2013/2014 Satınalma
Artış/Azalış Oranı
2014 Tüketim Tutarı
Öngörü
2014 Satınalma Tutarı
Öngörü
2014 Tüketim Tutarı
2013 Tüketim Tutarı
2014 Diğer Giren Tutarı
2014 Satınalma Tutarı
2013 Diğer Giren Tutarı
2013 Satınalma Tutarı
MEDİKAL MALZEMELER SATINALMA VE TÜKETİM ANALİZİ
LABORATUVAR HİZMET ALIMI
LABORATUVAR MALZEMELERİ
2013 Diğer
Giren Tutarı
2014
Satınalma
Tutarı
2014 Diğer
Giren Tutarı
2013 Tüketim
Tutarı
2014 Tüketim
Tutarı
2014
Satınalma
Tutarı Öngörü
2014 Tüketim
Tutarı Öngörü
2013/2014
Satınalma
Artış/Azalış
Oranı
2013 / 2014
Tüketim
Artış/Azalış
Oranı
2014
Satınalma
Tutarı
2014 Diğer
Giren Tutarı
2013 Tüketim
Tutarı
2014 Tüketim
Tutarı
2014
Satınalma
Tutarı Öngörü
2014 Tüketim
Tutarı Öngörü
2013/2014
Satınalma
Artış/Azalış
Oranı
2013 / 2014
Tüketim
Artış/Azalış
Oranı
Kurum Adı
2013 Diğer
Giren Tutarı
…..KHB TOPLAM
2013
Satınalma
Tutarı
Kurum Adı
2013
Satınalma
Tutarı
LABORATUVAR MALZEMELERİ ve LABORATUVAR HİZMET ALIMI SATINALMA VE TÜKETİM
ANALİZİ
…..KHB TOPLAM
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İLAÇLAR VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER FİİLİ STOK ANALİZİ
İlaç
Tüketim
Kurum Adı
Ortalama
İlaç
Tüketim
(22/f
Hariç)
22/f İlaç
Satınalma
Fiili İlaç
Stok
İlaç Stok
Düzeyi
Gün (22-f
Hariç)
....KHB GENEL
SEKRETERLİĞİ
BİRLİK GENEL SEVİYESİ
.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İlaç Stok
Düzeyi
Gün (22-f
Dahil)
SARF MALZEMELERİN FİİLİ STOK ANALİZİ
Kurum Adı
Sarf
Tüketim
Ortalama
Sarf
Tüketim
(22/f
Hariç)
22/f Sarf
Satınalma
Fiili Sarf
Stok
Sarf Stok
Düzeyi
Gün (22-f
Hariç)
…..KHB GENEL
SEKRETERLİĞİ
BİRLİK GENEL
SEVİYESİ
.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sarf Stok
Düzeyi
Gün (22-f
Dahil)
İLAÇLAR VE SARFLAR FİİLİ STOK ANALİZİ
Kurum Adı
Ortalama
İlaç Sarf
Tüketim
İlaç Sarf
22/f
Satınalma
İlaç Sarf
Stok
İlaç Sarf
Stok Düzeyi
Gün (22-f
Hariç)
İlaç Sarf
Stok Düzeyi
Gün (22-f
Dahil)
…KHB GENEL
SEKRETERLİĞİ
BİRLİK GENEL
SEVİYESİ
.../.../2014 KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınarak düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Stok Düzeyi
Puanı
SATINALMA ANALİZİ KARŞILAŞTIRMA (2014)
Kurum Adı
İlaçlar ve
Medikal
Farmakolojik Malzemeler
Ürünler (TL)
(TL)
Laboratuvar
Malzemeleri
(TL)
Laboratuvar
Hizmet Alımı
(TL)
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Alım Toplam Tutarına Göre Sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Toplam
(TL)
TÜKETİM TUTARLARI VE TOPLAMI KARŞILAŞTIRMA (2014)
Kurum Adı
İlaçlar ve
Farmakolojik
Ürünler
Medikal
Malzemeler
Laboratuvar
Malzemeleri
Laboratuvar
Hizmet Alımı
Toplam
Ortalama
Tüketim
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. Toplam Tüketime göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Ortalama
Tüketimden Fark
AYLIK ORTALAMA TÜKETİM TUTARLARI KARŞILAŞTIRMA (2013-2014)
KURUM ADI
İlaçlar ve
Farmakolojik
Ürünler
(TL)
2014 Aylık
Medikal
Laboratuvar Laboratuvar
Ortalama
Malzemeler Malzemeleri Hizmet Alımı
Tüketim Tutarı
(TL)
(TL)
(TL)
(TL)
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. 2014 Tüketime göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2013 Aylık
Ortalama
Tüketim
Tutarı (TL)
2014/2013
Tüketim
Artış/Azalış
Oranı (%)
FİİLİ STOK ANALİZİ KARŞILAŞTIRMA (2014)
Kurum Adı
İlaçlar ve
Medikal
Farmakolojik
Malzemeler
Ürünler
Laboratuvar
Malzemeleri
Toplam
Stok
Düzeyi
Stok Düzeyi
22-f Satınalma
Gün (22-f
(gün)
hariç)
.../.../2014 tarihinde KDS- İş Zekası Kurum Analiz Ekranından alınmıştır. …. ay üzerinden değerlendirilmiştir. Stok Düzeyine göre sıralanmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Verimlilik Karnesi Mali
Kriterlerine Göre Analiz
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
VERİMLİLİK KARNESİ MALİ KRİTER PUANLARI HESAPLAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
2013
KRİTERLER
KED
(M-01)
Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
(M-02)
Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Geliri
(M-03)
(M-04)
(M-05)
(M-06)
(M-07)
Borçluluk Süresi
Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg)
Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Yatan Hasta Başı Maliyet
(M-08-2)
Ayaktan Hasta Başı Maliyet
Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
(M-08-4)
Yatan Hasta Başı Tıbbi Malzeme Maliyeti
(M-08-5)
Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti
(M-09)
•
GP
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg)
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Kritik Verimlilik Göstergesi (Kvg)
(M-08-1)
(M-08-3)
KRİTER
DEĞİŞİMİ
TDMS - MKYS
UYUMU
Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı
Diğer Tahakkuk (*Joker Kriter)
Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından Başlangıç karne ve İlk karne verileri alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
2014
KED
GP
………. GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN
KARNE PUANLARI
BAŞLANGIÇ
(KASIM-ARALIK 2012)
İLK
(31.12.2013)
Yönetici
Başarı Puanı
Başarı Grubu
Başarı Puanı
Genel Sekreter
Tıbbi Hizmetler Başkanı
İdari Hizmetler Başkanı
Mali Hizmetler Başkanı
•
Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından Başlangıç karne ve İlk karne verileri alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Başarı Grubu
KARNE MALİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ-2013
HASTANE ADI
Puan Alamadığı Kriterler
Eksik Puan Aldığı Kriterler
Tam Puan aldığı Kriterler
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
……… GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN
İLK KARNE BAŞARI PUANLARI
İLK KARNE
TEMMUZ ARA KARNE (2014)
HASTANE ADI
Tıbbi Puan
İdari Puan
Mali Puan
Tıbbi Puan
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İdari Puan
Mali Puan
…………….GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ YÖNETİCİLERİNİN
İLK KARNE PUANLARI
İLK KARNE (2013)
HASTANE ADI
Hastane
Yöneticisi
Hastane
Hastane İdari Başhekim, SBH
Mali Müdür ve
Müdürü ve
Yardımcıları
Yardımcıları
TEMMUZ ARA KARNE (2014)
Hastane
Yöneticisi
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır .
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Hastane
Hastane İdari Başhekim, SBH
Mali Müdür ve
Müdürü ve
Yardımcıları
Yardımcıları
SAĞLIK TESİSLERİNİN İLK KARNE BAŞARI PUANLARI
İLK KARNE (2013)
TEMMUZ ARA KARNE (2014)
HASTANE ADI
Tıbbi
Puan
İdari Puan Mali Puan
Tıbbi
Puan
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından İlk karne verileri alınmıştır .
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
İdari Puan Mali Puan
………………………HASTANESİ KARNE KRİTERLERİ
ŞİMDİKİ DURUM
SINIF
(2014 OCAK-HAZİRAN)
GÖSTERGE
ORTALAMASI
PUANI
Sağlık Tesisi Sağlık Tesisi Sağlık Tesisi Sağlık Tesisi
VEYA HEDEF
Değeri
Puanı
Değeri
Puanı
İLK KARNE
KRİTERLER
M-01 Toplam Tahakkuk Geliri /
Toplam Gider
M-02 Net Borç / Ortalama Aylık
Tahakkuk Geliri
M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme
Oranı
M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme
Oranı
M-05 Borçluluk Süresi
M-06 Tahakkukların
Muhasebeleştirilme Süresi
(M-07) Mevcut Stok Tutarı / Aylık
Ortalama Tüketim Tutarı
M-08 TDMS-MKYS, Amortisman
hesapları uyumu
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer
Tahsilat / Tahakkuk + Ek puan
•
Şimdiki Durum, 2014 yılı ara karne hesaplamasında değişen yeni kriterlere göre yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KARNE MALİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ (2014 ………….)
(İLK 7 KRİTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMIŞTIR)
HASTANE ADI
Puan Alamadığı Kriterler
Eksik Puan Aldığı Kriterler
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Tam Puan aldığı Kriterler
……………………….HASTANESİ
KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ
KRİTERLER
2012
Başlangıç Karnesi
STD
T-01
Acil Servis Müracaat
Yoğunluğu
KED
2013
İlk Karne
STD
Acil Müracaat Oranı
Yeşil Alan Müracaat Oranı
T-02
Acilden Sevk Edilen Hasta Oranı
T-05
Hasta Yatışları
Poliklinikten Yatış Oranı(Cerrahi)
Poliklinikten Yatış Oranı(Dahili)
İ-07
Ameliyat Masası Kullanımı
İ-06
Yatak Kullanımı
Yatak Doluluk Oranı
Yatak Devir Hızı
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KED
2014
Ara Karne
STD
KED
…………………..HASTANESİ
KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ
KRİTERLER
2012 Başlangıç
Karnesi
2013 İlk Karne
2014 Ara Karne
STD
STD
STD
KED
KED
Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
T-08
Yoğun Bakım
Yatak kullanım
Durumu
Erişkin 1.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Erişkin 2.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Erişkin 3.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KED
…………………..HASTANESİ
KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ
KRİTERLER
2012 Başlangıç
Karnesi
2013 İlk Karne
2014 Ara Karne
STD
STD
STD
KED
KED
Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
T-08
Yoğun Bakım
Yatak kullanım
Durumu
Çocuk 1.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Çocuk 2.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Doluluk Oranı
Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım
Ortalama Kalış Gün Sayısı
Çocuk 3.Basamak Yoğun Bakım
Yatak Kullanımı
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KED
………………….HASTANESİ
KARNE TIBBİ KRİTER DEĞERLENDİRMESİ
KRİTERLER
2012 Başlangıç
Karnesi
2013 İlk Karne
2014 Ara Karne
STD
STD
STD
KED
KED
Yenidoğan 1.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Doluluk Oranı
Yenidoğan 1.Basamak Yoğun
Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı
T-08
Yoğun Bakım
Yatak kullanım
Durumu
Yenidoğan 1.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Kullanımı
Yenidoğan 2.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Doluluk Oranı
Yenidoğan 2.Basamak Yoğun
Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı
Yenidoğan 2.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Kullanımı
Yenidoğan 3.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Doluluk Oranı
Yenidoğan 3.Basamak Yoğun
Bakım Ortalama Kalış Gün Sayısı
Yenidoğan 3.Basamak Yoğun
Bakım Yatak Kullanımı
• Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığından alınmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KED
TIBBİ HİZMET VE İDARİ
GÖSTERGELERİN ANALİZİ
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………………….HASTANESİ 6 AYLIK (2013/12, 2014/1-2-3-4-5)
TİG VERİLERİ İLE BENZER HASTANE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
HASTANE ADI
TOPLAM TİG
SAYISI
BAĞIL TOPLAMI
VAKA KARMA
İNDEKSİ
• Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığından alınan veriler doğrultusunda düzenlenmiştir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TKHK
BAĞLI
HASTANELERİN
VKİ
ORTALAMASI
…………………HASTANESİ 6 AYLIK (2013/12, 2014/1-2-3-4-5)
TİG VERİLERİ İLE BENZER HASTANE KARŞILAŞTIRMA GRAFİĞİ
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
TOPLAM TİG SAYISI
BAĞIL TOPLAMI
15.000
10.000
5.000
……
…..
…..
…..
…..
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU HEKİM TABLOSU
CERRAHİ UZMAN SAYISI
DAHİLİ UZMAN SAYISI
HASTANE ADI
AKTİF
PDC
ORAN
(%)
AKTİF
PDC
ORAN
(%)
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Cerrahi uzman sayısı oranına göre sıralanmıştır.
139
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU HEKİM TABLOSU
DİĞER UZMAN SAYISI
PRATİSYEN HEKİM SAYISI
HASTANE ADI
AKTİF
PDC
ORAN
(%)
AKTİF
PDC
ORAN
(%)
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Diğer uzman sayısı oranına göre sıralanmıştır.
140
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE HAZİRAN 2014 İTİBARİYLE KADROLU PERSONEL TABLOSU
HASTANE ADI
HEMŞİRE
EBE
DİĞER
SAĞLIK
GEN. İD.
HİZ.
PERS.
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Hemşire sayılarına göre sıralanmıştır.
141
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
………………HASTANESİ FİZİKİ HİZMET BİRİMLERİ
HİZMET VERİLEN
BİNA SAYISI
SEMT POLİKLİNİĞİ
SAYISI
POLİKLİNİK
ODA SAYISI
* İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
142
BENZER HASTANE YATAK SAYILARI VE YATAK DOLULUK ORANLARI
HASTANE ADI
ROL
GRUBU
YATAK
SAYISI
YATAN
HASTA
ORANI
ORT.
KALIŞ
GÜN
SAYISI
2013
2014 …AY
YATAK
YATAK
DOLULUK DOLULUK
ORANI (%) ORANI (%)
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Yatan hasta oranı ve ortalama kalış gün sayısı verileri için ………….. 2014 değerleri kullanılmıştır.
• 2014 yatak doluluk oranına göre sıralanmıştır.
143
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANE DÜZEYLERİNE GÖRE YOĞUN BAKIM SAYILARI (………2014)
HASTANE ADI
1. BASAMAK 2. BASAMAK 3. BASAMAK
TOPLAM
İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr).
144
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
POLİKLİNİK MUAYENE SAYILARI
HASTANE ADI
2013 YILI
AYLIK
ORTALAMA
2013 YILI
TOPLAMI
2014 YILI
AYLIK
ORTALAMA
ROL
2014 YILI DEĞİŞİM
ORTALAMA
TOPLAMI*
(%)
AYLIK
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr).
• 2014 yılı ilk … aylık verileri baz alınarak projekte edilmiştir.
• 2014 yılı toplama göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
POLİKLİNİK MUAYENE GRAFİĞİ
…………
………..
ROL ORTALAMA
AYLIK
…………
2014 YILI AYLIK
ORTALAMA
…………
2013 YILI AYLIK
ORTALAMA
……….
0
20.000
40.000
60.000
80.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ACİL MUAYENE SAYILARI
HASTANE ADI
2013 YILI
AYLIK
ORTALAMA
2013 YILI
TOPLAMI
2014 YILI
AYLIK
ORTALAMA
ROL
2014 YILI DEĞİŞİM
ORTALAMA
TOPLAMI*
(%)
AYLIK
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr).
• 2014 yılı ilk … aylık verileri baz alınarak projekte edilmiştir.
• 2014 yılı toplama göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
ACİL MUAYENE GRAFİĞİ
……..
……..
ROL ORTALAMA
AYLIK
………
2014 YILI AYLIK
ORTALAMA
2013 YILI AYLIK
ORTALAMA
…….
…….
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELER 2014 YILI ACİL MUAYENE ORANLARI
HASTANE ADI
2014 YILI
POLİKLİNİK
MUAYENE SAYISI
(AYLIK ORTALAMA)
2014 YILI
ACİL
MUAYENE SAYISI
(AYLIK ORTALAMA)
ACİL ORANI
ROL
%
ORTALAMASI
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr).
• 2014 yılı için ilk … ayın ortalaması alınmıştır.
• Acil oranına göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELER 2014 YILI ACİL MUAYENE ORANI GRAFİĞİ
…..
…..
ROL
ORTALAMASI
…….
ACİL
ORANI
……
…..
0
10
20
30
40
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
YATAN HASTA SAYILARI
HASTANE ADI
2013 YILI AYLIK
ORTALAMA
2014 YILI AYLIK
ORTALAMA
DEĞİŞİM
ROL
%
ORTALAMASI
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr).
• 2013 yılı için 12 ayın ortalaması, 2014 yılı için ise ilk …. ayın ortalaması alınmıştır.
• 2014 yılı aylık ortalamaya göre sıralama yapılmıştır.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
YATAN HASTA SAYILARI GRAFİĞİ
…………..
……….
ROL
ORTALAMASI
……….
2014 YILI AYLIK
ORTALAMA
2013 YILI AYLIK
ORTALAMA
………
……
0
1.000
2.000
3.000
4.000
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
…………….HASTANESİ
2013-2014 YILI AMELİYAT BİLGİLERİ
AMELİYAT
GRUBU
2013 YILI
2014 İLK 6 AY
2014
PROJEKSİYON
2014 YILI
ORTALAMA
A
AMELİYAT
B
C
TOPLAM (A+B+C)
TOPLAM (A+B+C+D+E)
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığınca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Ameliyat ayrımı (D,E ve G grubu) hatalarından dolayı, sistemde 2013 yılı ameliyat sayılarına göre 2014 ameliyat sayıları
düşük çıkabilmektedir.
153
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
BENZER HASTANELERİN 2013-2014 YILI AMELİYAT BİLGİLERİ
HASTANE ADI
2013 YILI
TOPLAM
2014 YILI İLK
6 AYLIK
2014 YILI
TOPLAM
ROL
DEĞİŞİM % ORTALAMASI
AYLIK
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
• Sadece B ve C ameliyat grupları A grubuna çevrilmiştir. (B+C)/3,9 = A şeklinde hesaplanmıştır. (SUT’da yer alan B
ve C grubu ameliyat puanlarının ortalamasının A grubu ameliyat puanı ortalamasına oranı 3,9 dur.)
• 2014 Toplama göre sıralama yapılmıştır.
154
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
AMELİYAT SAYILARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
HİZMET DURUMU
2013 YILI AMELİYAT SAYILARI
A Grubu
B Grubu
C Grubu
2014 YILI AMELİYAT SAYILARI (İLK … AY VERİLERİ BAZ ALINARAK PROJEKTE EDİLMİŞTİR)
A Grubu
B Grubu
C Grubu
• İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
155
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
AMELİYAT BİLGİLERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU (2014 PROJEKSİYONU)
PERSONEL VE HİZMET DURUMU
A Grubu
B Grubu
C Grubu
TOPLAM (A-B-C)
TOPLAM (A-B-C-D-E)
Cerrahi Uzman Sayısı
Cerrah Başı Ameliyat Sayısı
A Grubu Ameliyat Oranı
Cerrah Başı A Grubu Ameliyat Sayısı
Ameliyat Masa Sayısı
Masa Başı Ameliyat Sayısı
•
İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı’nca oluşturulan verilerden elde edilmiştir (rapor.saglik.gov.tr)
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
156
SONUÇ
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KURUM ADI
ROL
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
M2 Başına Temizlik Harcaması
M2 Başına Yakacak Tüketimi
M2 Başına Su Tüketimi
M2 Başına Elektrik Tüketimi
Hizmet Alım (Görüntüleme Ve
Laboratuar Hizmet Alımı Hariç)
Giderlerinin Hizmet Gelirine Oranı
Görüntüleme Hizmet Alımının Hizmet
Gelirine Oranı
Toplam Laboratuvar Harcamalarının
(Hizmet Alımı Dahil) Hizmet Gelirine
Oranı
Medikal Malzeme Giderinin
(Tüketiminin) Hizmet Gelirine Oranı
İlaç Giderlerinin (Tüketiminin) Hizmet
Gelirine Oranı
Hizmet Tahakkuk Gelirinin Gideri
Karşılama Oranı
Finansal Risk Oranı
2013 YILI FİNANSAL RİSK ANALİZ ÖZET TABLO*
* Riskli alanlar, rol ortalamalarına göre değerlendirilmiştir.
158
2014 YILI SON DURUM
ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLERİ
GÜÇLÜ YÖNLERİ
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
3.Günümüzün Devamı
Teşekkür ederim
Her sey gönlünüzce olsun..
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
EKLER
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Karne Süreci
Veriler ve gözlemsel
değerlendirmeler
İlk Ara Karne
Ek ödeme
üzerinde etkili
Ocak 2013
Temmuz
2013
Ocak 2014
Sözleşme
Geçici Karne
Durum Belgesi
Başlangıç
Karnesi
İlk Karne
Veriler ve Gözlemsel
Değerlendirmeler
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Verimlilik Modeli
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TIBBİ
Verimlilik
Karnesi
İDARİ
KALİTE
MEMNUNİYET
MALİ
GÖZLEM
EĞİTİM
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Veri Kaynakları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Hastaneler…
•Rol A1, A1-dal, A11, A11-dal, B, C, D, E1
•Sınıf 1,2,3,……, 25
•Grup A, B, C, D, E
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sözleşme Sonlandırma Durumları
Genel Sekreterin
ve Hastane
Yöneticisinin
görevine son
verilir.
1. Başarı grubunun düşürülmesi
2. (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba
çıkarılamaması
3. (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba
çıkarılamaması
4. Bünyesindeki sağlık tesislerinden birinin ardarda yapılan iki değerlendirmede
de grup düşürülmesi
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sözleşme Sonlandırma Durumları
Genel
Sekreter
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Birlik Karne Puanı Hesaplaması
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Birlik Yönetici Başarı Puanları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Sağlık Tesisi Başarı Puanları
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Bireysel Başarı Puanlarına Göre
Sözleşme Sonlandırılması
İlgili
Yönetici
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurum Başkanlığı
Türkiye
Kamu
Hastaneleri
Kurumu
Organizasyon Şeması
Mali Hizmetler
Kurum Başkan Yardımcılığı
Paydaşlar
Finansal Analiz
Daire Başkanlığı
Sağlık Sigortası ve
Faturalandırma
Birimi
Maliyet
Muhasebesi
Birimi
Finansal
Tablolar
Analiz Birimi
Fiyat Tarifeleri
Birimi
Finansal Uygulamalar ve
Bilgi Modülleri Birimi
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Mali Hizmetler Başkanlığı
Finansal Analiz Uzmanı
Sağlık Tesisi
Sağlık Tesisi
İdari ve Mali İşler Müdürü
Faturalandırma
Birim Sorumlusu
Koordinasyon
TİG Birim
Sorumlusu
HBYS Birim
Sorumlusu
Satınalma
Birim
Sorumlusu
Koordinasyon
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Yetkilisi
İstatistik
Birim
Sorumlusu
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Başhekimlik
Tıbbi
Danışman
Finansal
Uygulamalar
ve Bilgi
Modülleri
Sağlık Sigortası
ve
Faturalandırma
Finansal Analiz
Daire
Başkanlığının
Görevleri
Finansal Tablo
Analizi
Maliyet
Muhasebesi
Fiyat Tarifeleri
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Bazen üst
yönetim
tarafından
Bazen SGK
ve diğer
paydaşlar
tarafından
Bazen
sağlık
tesislerimiz
tarafından,
Planlı ve
periyodik
Finansal analiz yapmak için
nasıl harekete geçiyoruz?
finansal analizlerin
ivedilikle çalışılması
istenilebilmektedir.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Finansal Analiz
(Mikro ve Makro)
Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat
Hastanelerin genel olarak kâr ya da zarar ettiğini genel
muhasebe uygulamaları ile tespit etmek mümkünse de,
Sunulan sağlık hizmetlerinin hangisinde ne kadar kâr ya da
zarar edildiğini belirlemek, ancak maliyet muhasebesi
uygulamaları ile mümkündür.
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
FİNANSAL ANALİZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
SIRA NO
ADI SOYADI
UNVANI
DAHİLİ
TELEFONU
1
SELİM BENER
DAİRE BAŞKANI
2251
2
MUZAFFER SARIKAYA
BİRİM SORUMLUSU
1477
3
HAKAN SERPİN
BİRİM SORUMLUSU
1347
4
DEVRİM YALÇINKAYA
SAĞLIK MEMURU
1858
5
HACER SERPİN
V.H.K.İ
1417
6
SEBAHAT ERMAN
V.H.K.İ
1349
7
AYSEL ŞEN
HEMŞİRE
1346
8
SALİH HEKİM
SAĞLIK MEMURU
1414
9
FATİH KODALAK
ECZACI
1345
10
MEHRİBAN SUER
HEMŞİRE
1348
11
BURCU ŞAHİN
ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
1809
MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
5 052 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content