close

Enter

Log in using OpenID

DDV SERİSİ - HAUS Santrifüj Teknolojileri

embedDownload
DDV SERİSİ
www.haus.com.tr
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
HAUS ZEYTİNYAĞI DEKANTÖRLERİ,
SEKTÖRDE YENİ STANDARTLAR
BELİRLİYOR
Modern ve yüksek performanslı DDV dekantörleri zeytin sıkma tesisleri için tasarlanmıştır. Aynı zamanda pirina ekstraksiyon
ve 3 fazlı sıkım tesisleri için özel tasarımlı dekantörlerimiz bulunmaktadır. DDV tasarımı ürün girişinde yüksek debi
değerlerinde bile maksimum randımanı ve yağ kalitesini sağlamak için geliştirilmiştir. Bu olağanüstü sonuç, yüksek santrifüj
kuvvetlerinde optimum tork kontrolü vasıtası ile sağlanmaktadır. DDV dekantörlerinin en önemli avantajları:
Maksimum yağ randımanı
Mükemmel yağ kalitesi
Dual Drive
Performans / Fiyat oranı
Kontinü ve problemsiz operasyon
Kompakt tasarım
Pirina ekstraksiyonu için özel tasarım
Sürekli servis ve yedek parça hizmeti
5 ton/günden 450 ton/güne kadar geniş aralıkta kapasiteler
DDV dekantörleri, malzeme özellikleri sayesinde güçlü ve uzun ömürlüdür. İşlenecek olan ürünün temas ettiği tambur,
helezon, gövde, giriş borusu, çıkışlar ve diğer parçalar paslanmaz çelikten imâl edilmiştir.
DDV dekantörlerinin tüm çeşitlerindeki özellikler kullanımı kolay, su ile temas eden tüm parçaların aşınmaya karşı dayanıklı
malzemeden oluşturduğu kompakt dizayn. DDV dekantörleri sürekli ve sorunsuz çalışma ve esnek işleme kontrolü sağlar.
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
TASARIM
Dekantör santrifüj, silindirik tambur, silindirik tamburun içerisine
yerleştirilmiş taşıyıcı helezon, tambur ve helezona birlikte devir
sağlayan bir tahrik grubu, son olarak tüm bu bileşenleri, kompakt ve
güçlü bir düzen içerisinde taşıması için tasarlanmış sağlam bir şasiden
meydana gelen separasyon makinesidir.
Ürün, tambura besleme borusu ile giriş yapar, tamburun devrinden
dolayı hız kazanmış olur. Santrifüj kuvvetler, tambur duvarında
pirinanın sedimantasyona uğramasına neden olur. Tambur duvarında
birikmiş olan bu çökeltiler, daha fazla sıkıştırma ve susuzlaştırma
için tamburun konik tarafının sonuna doğru ilerlemiş olması
gerekmektedir. Tamburun merkezine yerleştirilmiş olan taşıyıcı
helezon, tambur ile aynı yönde ama kısmen farklı hızda dönerek bu
hareketi sağlar. Diferansiyel hız sayesinde, taşıyıcı helezon biriken katıyı
tambur koniğinin sonuna doğru sıyırır.
İki Fazlı Sistem İçin
Çalışma Prensibi
1. Ürün Giriş Borusu 2. Ürün Dağıtım Odası
3. Tambur 4. Helezon 5. Separasyon Haznesi
6. Katı Çıkış Burcu 7. Sıvı Çıkış Ayar Kapakları
8. Sıvı Çıkış Şutu 9. Katı Çıkış Şutu
3
7
1
5
2
8
8
66
4
9
1- 2
ÜÇ FAZ DEKANTÖR
Bu teknoloji katı-sıvı-sıvı ayrıştırılması gereken uygulamalar
için geliştirilmiştir. İki sıvının tek bir ekipmanla ayrıştırılması,
birçok işlemde çok büyük kolaylık sağlamaktadır. DDV üç
fazlı sistem dekantörleri, zeytin sıkım tesisleri ve pirina sıkım
tesisleri için özel dizayn olarak tasarlanmıştır.
Bunun sonucunda genel olarak “pirina keki” denilen
yüksek kuru katı madde içerikli bir pirina formu oluşur. Katı
maddeden ayrılan su, tambur silindirik kısmının sonuna
yerleştirilen ayarlanabilir çıkışlar vasıtasıyla toplanmıştır.
Sıvı fazlar (kara su ve yağ), sıvı çıkış mili üzerindeki seviyesi
ayarlanabilir plakalar vasıtasıyla tamburdan dışarı savaklanır
ve bölmelendirilmiş hazne iç çeperinden sıvı çıkış şutuna
yönlendirilerek dışarı verilir.
Ayrılan katılar, helezon taşıyıcı ile tambur ve konik kısım
boyunca katı çıkışına kadar iletilir. Katılar konik kısımda
sıkıştırılarak susuzlaştırma oranı artırılır.
Üç Fazlı Sistem İçin
Çalışma Prensibi
77
10
1
3
2
8
11
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
44
1. Ürün Giriş Borusu 2. Ürün Dağıtım Odası
3. Tambur 4. Helezon 5. Separasyon Haznesi
6. Katı Çıkış Burcu 7. Sıvı Çıkış Ayar Kapakları
8. Sıvı Çıkış Şutu 9. Katı Çıkış Şutu
10. Hafif Faz Çıkış Bek’i 11. Hafif Faz Çıkış Şutu
55
66
99
BÜYÜTÜLMÜŞ TEMİZLEME ALANI İLE
MÜKEMMEL AYIRMA
Geniş temizleme alanına sahip tambur, optimize edilmiş konik
tasarımı ile yüksek ayırma verimine sahiptir.
Yüksek ve değiştirilebilir tambur hızı ile yakalanan yüksek santrifüj
kuvveti sayesinde pirina kalitesi ne olursa olsun, verimli ayırma sağlar.
Eksenel ve radyal akışı bir arada sunan helezon geometrisi ile
artırılmış ayırma kapasitesi sağlar.
Kesintisiz yüksek tork kabiliyeti sayesinde en iyi temizleme
sonuçlarını stabil olarak sunar.
ESNEKLİK
Dual Drive tasarımı ve kullanımı kolay PLC ara yüzü sayesinde, DDV dekantör kullanıcılarına, işlem üzerinde
tam bir kontrol sahibi olmalarını sağlar ve dekantör ayarlarının yapılmasında farklı opsiyonlar sunar.
DDV dekantör santrifüj, maksimum performansa göre ayarlanabilir:
Değişken tambur hızı ve gerekli G kuvvetini sağlama
Değişken helezon hızı
Değişken tambur havuz derinliği en iyi yağ berraklığı ve en az yağ oranı içeren pirina elde etmek için
3- 4
MAKSİMUM YAĞ RANDIMANI
Özel tasarlanmış sıkıştırma bölgesi, pirinaya uyguladığı basıncın
ve merkezkaç kuvvetinin etkisiyle birleşerek, pirinayı daha iyi
sıkıştırır ve yüksek yağ randımanı sağlar.
Pirinadaki yağ kaybı konvansiyonel dekantörlere göre daha
düşüktür.
Ürün girişinde debinin ve ürün giriş oranının değişkenlik
gösterdiği durumlarda bile, diferansiyel hızın insan müdahalesine
gerek kalmadan PLC ile otomatik olarak ayarlanması sayesinde,
pirina kekinde stabil karakterde kuruluğu ve yağ çıkışında
istenilen berraklığı sürekli olarak aynı kalitede sağlar.
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
DUAL DRIVE
Dekantörde en önemli noktalardan biri, tambur ile helezon
devirleri arasındaki fark, yani diferansiyel hızdır. Bu hız, pirinada
kalan nemi tayin ettiği gibi, ayrılan yağın da ne kadar temiz
olduğunu belirler. Bu yüzden, istenen ürün kalitesine göre bu
hız ayarlanarak, istenen ürün özellikleri elde edilir.
Çift motor, sürücü diferansiyel hızın geniş bir aralıkta
ayarlanmasını sağlar. İkinci motor, şanzımanın giriş şaftını
hareketlendirir ve diferansiyel hızı, tambur hızı ve şanzıman
çevrim oranının fonksiyonu olarak ortaya çıkarır. Pirina hacminin
önemli ölçüde değişken olduğu, pirinanın zor şartlarda
ilerletildiği ve pirina kalan yağ miktarının azlığının önemli olduğu
durumlarda, insan müdahalesine gerek kalmadan gerekli devir
ayarlanır. Diferansiyel hız, otomatik olarak ve çok hassas bir
şekilde helezon torkunun fonksiyonu olarak ayarlanır. Sistem,
HAUS tarafından geliştirilmiş yazılımla desteklenmektedir.
5- 6
YÜKSEK PERFORMANS /
FİYAT ORANI
% 100 yerli üretim sayesinde uygun fiyat avantajı sağlanmaktadır.
Zeytinyağı elde edilmesi için beslenen zeytin hamurunun
dekantör içerisinde karıştırılması, özel olarak tasarlanmış besleme
haznesinde gerçekleşerek yüksek performans garanti altına alınır.
Dual Drive teknolojisi ve değişken tambur hızı ile yüksek
performans garanti altına alınır.
Dual Drive teknolojisi, her iki motorda kullanılan frekans
konvertörleri, özel şanzıman sistemi ve Türk mühendisleri
tarafından yapılan PLC yazılımı ile düşük elektrik tüketimi, işletme
maliyetlerini en aza indirmektedir.
Seçimli olarak sunulan otomatik yağlama veya gresleme sistemi
sayesinde yüksek devirle dönen dekantörde, yataklar doğru
zamanda ve doğru miktarda yağ veya gres ile yağlanır.
CENTRIFUGETEKNOLOJİLERİ
TECHNOLOGIES
SANTRİFÜJ
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA + KOLAY KULLANIM
+ UZUN ÖMÜR = HAUS DEKANTÖR
Bilinen klasik yöntemlerin aksine kesintisiz ve operatörsüz 24 saat
çalışma imkânı sağlanır.
PLC tabanlı kumanda ünitesinin sunmuş olduğu operatör ara
yüzü ile kolay ve rahat kullanım sağlanır.
Dual Drive teknolojisinin sunmuş olduğu diferansiyel hızın torka
bağlı kontrolü ile insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik
olarak hız ayarı yapılır.
Tambur ve helezon grubu yüksek dayanımlı ve korozyona
dayanıklı paslanmaz çelikten üretilerek uzun ömür sağlanır.
Yüksek devirle dönen dekantörde yataklamaların özel seçimi ile
uzun makine ömrü ve emniyet sağlanır.
7-8
KESİNTİSİZ SERVİS VE
YEDEK PARÇA HİZMETİ
% 100 yerli üretim sayesinde uygun fiyatlı, sürekli bulunabilir
yedek parça ve servis ücreti sunulmaktadır. Konusunda uzman ve
deneyimli, üretimden bağımsız 45 kişilik teknik ekip ile 365 gün
kesintisiz hizmet veren servis bölümü, olası arıza ya da aksaklıklara en
kısa sürede müdahale ederek çalışmanın sürekliliğini sağlamaktadır.
Servis bölümünün amacı en iyi hizmeti, en kısa zamanda, tek seferde
verebilmek ve makinenizi en az problem ile sürekli çalışır durumda
tutmaktır.
Bunun yanı sıra tesislerden alınan numuneler kendi laboratuvarımızda
yaptığımız analizler ile değerlendirilmekte, makinelerin verimliliği ve
randımanı sürekli kontrol altında tutulmaktadır.
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
DDV SERİSİ
ÜRÜN GRUBU
HAUS, müşterilerine geniş yelpazede ürün seçenekleri sunmaktadır. Farklı çaplarda, farklı tambur uzunluklarında
ve konfigürasyonlarda dekantörler üretebilmektedir. Bu dekantörler ile 40 ton/günden 450 ton/güne kadar zeytin
işleyebilmek mümkündür.
Dekantör Modeli
*Kapasite (ton/gün)
Kurulu Güç (kW)
Boyutlar (UxGxY) (mm)
DDV 3532
40’a kadar
15+4
3300x970x1150
DDV 3542
50’e kadar
18+4
3780x970x1150
DDV 4732
70’e kadar
22+11
4180x1220x1300
DDV 4742
90’a kadar
30+11
4950x1220x1300
DDV 4752
120’e kadar
37+11
4680x1180x1550
DDV 5342
200’e kadar
45+15
5100x1250x1200
DDV 6542
350’e kadar
55+22
5100x1250x1200
DDV 8242
450’e kadar
75+37
5800x2300x1770
*Bu kapasiteler, 2 fazlı sistem sıkım için geçerlidir. Üç fazlı sistem sıkım için ve zeytin çeşitleri
nedeniyle, kapasite değerleri değişkenlik gösterebilir.
9- 10
HAUS Santrifüj Teknolojileri, HAKKIUSTA Makine Sanayi iştirakidir.
HAUS, burada belirtilen özelliklerde, önceden müşteriye belirtmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ
Fabrika 1 :ASTİM OSB No: 110 Aydın - TÜRKİYE
Fabrika 2 :ASTİM OSB No: 14 Aydın - TÜRKİYE
Showroom:ASTİM OSB No: 4 Aydın - TÜRKİYE
Tel : 0256 231 04 81 - 82
Faks: 0256 231 04 83
[email protected]
www.haus.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
775 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content