close

Enter

Log in using OpenID

2014 - Ekonomi Gazetesi

embedDownload
2
T
Ekonomi
Muhasebe
İM İhracatçı Eğilim Anketi 2014'ün ilk çeyrek bulgularına göre senenin
ikinci çeyreği için ekonomi, talep ve üretim tahminleri olumlu.Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı Eğilim Anketi 2014’ün ilk çeyrek
bulgularına göre senenin ikinci çeyreği için ekonomi, talep ve üretim tahminleri
olumlu. İhracatçılar, sene sonuna kadar istihdamı da önemli oranda artırmayı
planlıyor.Anketin bulgularını yorumlayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İkinci
çeyreğe üretim ve ihracatlarının artacağı beklentisi ile giren ‘umutlu’ ihracatçıların
oranında artış oldukça dikkat çekmektedir. Üretim artışı beklentisinde olanların
oranı % 33,9’dan % 44’e, ihracat artışı beklentisinde olanların oranı ise % 38,6’dan %
47,2’ye çıkmış, pozitif beklentide bulunan ihracatçı %leri ortalama 10 puan artış
kaydetmiştir.” dedi. Dünya, Avrupa ve Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerin
olumlu olduğunu aktaran Büyükekşi, ayrıca ihracatçı firmaların ek istihdam yaratma
ve yatırımlarını genişletmeye yönelik iştahının da giderek arttığını ifade etti.
İ H R AC AT Ç I ,
İKiNCi
ÇEYREKTEN
U M U T LU
5
VATA N DA Ş A
H E SA B I N I Z I
KESiN
U YA R I S I !
8
BMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın yaptığı
açıklamalara sert tepki gösterdi.Meclis Başkanı Cemil Çiçek Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın 52. kuruluş yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen törende yaptığı konuşmayı eleştirdi. Çiçek, "Üslup yargı makamına yakışan üslup
değildi. Kimse oraya, haşlanmak, tokat yemek ve azarlanmak için gitmedi. Açıklamalardan
dolayı üzüntü duydum. 'Gömlek değiştirmek' gibi ifadeler siyasi ifadelerdir. Yüksek
mahkemenin kuruluş gününde kişisel kanaatiniz bu bile olsa konuşulacak ifadeler değil."
dedi.Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, mahkemenin 52. kuruluş yıldönümü
dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapmış ve konuşmasında, "Yargı, milletin iradesine
tuzak kurulacak yer değildir, olmamalıdır. Son dönemde yargı, bu konuyla ilgili 'paralel
devlet' ya da 'çete' diye nitelendirilen çok vahim, çok ciddi ve çok ağır suçlamayla karşı
karşıyadır. Bu suçlama üzerinde yapışık kaldığı sürece yargının ayakta kalması mümkün
değildir. Yargının karşı karşıya kaldığı bu iddianın adı vicdan yolsuzluğudur" demişti.
T
eçmişte hesap açtırıp açtırmadığını hatırlamayan ya da bankanın kendisine
ulaşamadığını düşünen vatandaşların bankaya giderek kredi kartı, vadeli
vadesiz hesabı olup olmadığını sorguluyor. Bankalar Birliği, BDDK’nın da
görüşünü alarak geçen yıl “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak
Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin
Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ yayımladı.Tebliğ 1 Eylül
2013’te yürürlüğe girdi. Tebliğe göre kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hareket
görmeyen kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar hareketsiz hesap kabul
edilecek. Bu hesaplardan ücret alınmadan önce müşteriye 30 gün içinde haber verilecek.
Haber verildikten sonra müşteri isterse hesabı kapatabilecek. Bankalar Birliği’nden 10
Nisan’da yapılan açıklamada düzenlemenin, müşterilerin haberdar olmadıkları
hesaplarından ücret alınmasını önlemeyi amaçladığına dikkat çekilmişti.
G
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
28 NİSAN 2014 Pazartesi
Gündem
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
İlk belediye HES'ini Sakarya yaptı
B
akan Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi'nce yaptırılan Hidroelektrik
Santralin açılış törenine katıldı. Bakan Yıldız, Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ile tesisi gezdi. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
tarafından Erenler ilçesinde yapılan ADASU Hidroelektrik Santrali
(HES) Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yapılan yatırımın diğer
belediyelere de örnek olacağını söyledi. Bazı dönemlerde su
kaynaklarının başında HES'lerle ilgili tencere tava çalınarak 'HES'e
karşıyız' diyenlerin olduğunu ifade eden Yıldız, bazı küçük istisnaların
dışında kaynakların olduğu yerde baraj veya santral kurulmamasının
büyük bir potansiyele kayıtsız kalınması anlamına geldiğini kaydetti.
Katma
Değer
Vergisi'nde
YAĞMUR YOKSA
CARi AÇIK VAR!
Kuraklık elektrik üreten barajları susuz bıraktı, elektrikte
doğalgaz öne çıktı. Hava şartları bu şekilde devam ederse
Türkiye’nin gaz faturası 1.4 milyar dolar kabaracak.
YENi DöNEM
KDV iade süreçlerinde etkinliği artıracak Maliye Bakanı Şimşek, 30
yıla yaklaşan KDV uygulamasında yeni bir dönem açacak KDV Genel Uygulama Tebliği
hakkında bilgi verdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlediği "Katma
Değer Vergisi'nde Yeni Dönem" konulu basın toplantısında, 30 yıla yaklaşan KDV uygulamasında yeni bir dönem açacak KDV Genel Uygulama Tebliği hakkında bilgi verdi.
akan Şimşek, KDV iade süreçlerinde etkinliği artıracak,
haksız iadelerin önüne geçecek şekilde
önemli düzenlemeler yaptıklarını
dile getirdi.
Tebliği
hazırlarken
tüm paydaşların
görüş ve
önerilerini
alarak KDV
uygula-
B
ürkiye’yi etkisi altına
alan sıcak havalar
enerji sektörünü de
olumsuz etkiliyor. Kuraklık
yüzünden elektrik üretiminde
hidorelektrik santrallerinde
üretilen elektrik miktarı azalırken,
doğalgaz çevrim santralleri tam gaz
çalışıyor. Elektrik üretiminde
doğalgazın payı % 44’ten % 47’e
yükselirken, beklenen yağışların
gelmemesi halinde bu rakamın %
50’ye kadar çıkmasından endişe
ediliyor. Elektrik üretiminde
doğalgazın payının artması
Türkiye’nin daha fazla gaz ithal
etmesi anlamına geliyor.
T
R
EPDK tarafından hazırlanan
projeksiyona göre doğalgaz
tüketimi bu yıl 46.5 milyar
metreküp olacaktı. Ancak Enerji
yönetimi ve EPDK yaşanan son
gelişmeler ışığında bu rakamı
revize etti. Yeni projeksiyona göre
bu yıl doğalgaz tüketimi 50 milyar
metreküp olacak. Yani tüketim
hedeften 3.5 milyar metreküp daha
fazla olacak. Doğalgazın 1000
metreküp ortalama fiyatının 400 $
olduğu düşünüldüğünde bu da 1.4
milyar $lık ilave bir yük demek.
ELEKTRİĞİN %47’Sİ GAZDAN
Enerji Bakanlığı verilerine göre
geçtiğimiz yıl tüketilen 245 milyar
kilovat saat elektriğin % 44’ü yani
105 milyar kilovat saatlik bölümü
doğalgaz ile çalışan santrallerden
elde edildi. Kömür % 25.4 ile ikinci
sırada yer alırken, hidroelektrik %
25 ile üçüncü sırada kaldı. Rüzgar
ise % 3.1 katkı sağladı. 2014 yılının
ilk üç aylık verilerine göre tablo
oldukça vahim. Ocak- Mart
döneminde toplam toplam 61
milyar kilovat saat elektrik üretimi
BORSA
gerçekleştirildi. Bunun 28.8 milyar
kilovatlık bölümü yani % 47’si
doğalgaz santrallerinden elde
edildi. Aynı dönemde termik sant
rallerin payı da % 28.5’a yükselir
ken, hidroelektrik santrallerinin
payı % 18’e kadar geriledi. Rüzgâr
da % 3 olan payını korudu.
ZAM BASKISI ARTIYOR
malarını bugüne uygun bir şeklide revize
ettiklerini anlatan Şimşek 120'nin üzerindeki tebliği tek bir tebliğde topladıklarını, örneklerle basit ve anlaşır hale
getirdiklerini söyledi.KDV'nin Türkiye için
çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade
eden Şimşek, KDV'den elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içindeki payının
yüzde 30 civarında olduğunu belirtti.
Tahsil edilen KDV'nin yüzde 20'sinin iade
edildiğine değinen Şimşek, 2013 yılında
tahsil edilen KDV tutarının yaklaşık 124
milyar lira olduğunu, bunun yaklaşık 23
milyar lirasının mükelleflere iade edildiğini
söyledi.
Şimşek, 1 Ocak 1985'ten beri uygulanan
KDV mevzuatında ekonomik gelişmelere
paralel çok sayıda değişiklik
yapıldığını, 56 ayrı kanunda değişikliğe
gidildiğini, 91 Bakanlar Kurulu Kararı,
123 KDV Genel Tebliği, 65 KDV sirküsü,
binlerce özelge olduğunu belirtti.
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD)
Önder Karaduman, “Türkiye
büyüyor ve büyümeye de devam
edecek. Artan elektrik talebini 2
yolla karşılamak mümkün. Ya
doğalgaz santrallerinden
karşılarsınız ya da ithal edersiniz.
İhtiyaçlar doğrultusunda istisna ve indirimli oran uygulamalarının kapsamının
zamanla genişletildiğini bu durumun idare
ve mükellefler arasında ihtilaflara da
neden olduğunu ifade eden Şimşek,
mükellef hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve kayıt dışı ile mücadelenin
temel misyonları olduğunu vurguladı.
Şimşek, "KDV uygulamalarını günümüz
koşullarına uygun bir şekilde revize ederek,
basit ve anlaşılır tek bir tebliğ haline getirdik. Bu tebliğ ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, ihtilaf konusu alanların
netleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması ve haksız iadelerin önlenmesine yönelik önemli bir uygulamayı hayata
geçirmiş olacağız. Bu tebliğ ile ana hedefimizin KDV iadelerini daha etkin, doğru ve
hızlı şekilde gerçekleştirmek olduğunu net
bir şekilde tanımladık. Haberi S.16’da
A LT I N DA
YA L A N C I
BAHAR
KRAYNA ordusunun,
Rus ayrılıkçılara karşı
harekete geçmesinin
ardından altının ons fiyatı 1298
doları aşarak son bir haftanın en
yüksek seviyesini gördü.Ancak uzmanlar altın fiyatlarında düşüş
trendinin devam ettiği konusun da
uyarıyor. İş Yatırım Uluslara rası
Piyasalar Müdürü Şant Manukyan,
dün yaşanan hareketin “önemli
teknik bir hareket” olduğunu
ancak yükselişin başladığını söylemek için daha erken olduğunu belirtti. Manukyan, “Altın destek
noktalarından yukarı hareket etti.
Gerçek kırılma 1270 $desteğinin
aşağı yönlü mü, 1330 $ direncinin
yukarı yönlü mü olacağına bağlı.
U
Şüheda
YILDIRIM’ın
Haberi
1 MAYIS HUZUR GETİRSİN
&
TOBB tüm emekçilerin 1 Mayıs bayramını kutlarken 1 Mayıs’ın Türkiye’ye
Türkiye’ye kavga değil, huzur ve umut
getirmesini diledi.
OBB’dan yapılan açıklamada 1.5 milyon üyesi ve 13.5 milyon çalışanıyla,
huzur içinde çalışmak, üretmek ve
ülke büyümesine katkı sağlamak istenildiği belirtildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:
T
ZORLU DÖNEMDEN GEÇİYORUZ
“Coğrafyamız ve küresel ekonomi zorlu bir
dönemden geçiyor. Bu dönemde, Türkiye’nin
birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla
ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Beklentimiz, 1
Mayıs’ta her türlü şiddet ve çatışmadan uzak durulması ve meydanların bayram yerine çevrilme
sidir. 1 Mayıs, emeğe verilen yüce değerin bayramıdır. Anlamına yakışır bir şekilde özgürlük ve
sorumluluk dengesi gözetilerek kutlanmalıdır.”
Artık
Ekonomi
Gazetesini
twitter &
facebook’dan
okuyabilirsiniz
2
Ekonomi
28 NİSAN
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
ürkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) İhracatçı
Eğilim Anketi 2014'ün ilk
çeyrek sonuçları açıkladı.
Buna göre ihracatçı ikinci
çeyreğe pozitif
bakıyor.Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından geleneksel
hale getirilen ve yılın
çeyreklerine göre
gerçekleşme ve
beklentileri değerlendiren
Eğilim Anketi
çalışmasının 2014 ilk
çeyrek sonuçları
açıklandı. TİM İhracatçı
Eğilim Anketi 2014 ilk
çeyrek sonuçlarına göre,
ihracatçıların yılın ikinci
çeyreğinde ekonomi, talep
ve üretim anlamında
pozitif beklentisi artıyor.
Sipariş alma oranları ise
son 16 çeyreğin zirvesine
çıktı.
T
İHRACATÇI
nket sonuçlarını
A
değerlendiren
(TİM) Başkanı Mehmet
Büyükekşi, "Yılın 2.
çeyreğine üretim ve
ihracatlarının artacağı
beklentisi ile giren
'umutlu' ihracatçıların
oranında artış oldukça
dikkat çekmektedir.
Üretim artışı
beklentisinde olanların
oranı yüzde 33.9'dan
yüzde 44'e, ihracat artışı
beklentisinde olanların
oranı ise yüzde 38.6'dan
yüzde 47.2'ye yükselmiş,
pozitif beklentide
bulunan ihracatçı
yüzdeleri ortalama 10
puan artış göstermiştir"
dedi. Dünya, Avrupa ve
Türkiye ekonomisine
yönelik beklentilerin
önceki çeyreklere oranla
belirgin bir şekilde
pozitif geliştiğinin altını
çizen Büyükekşi, ayrıca
ihracatçı firmaların ek
istihdam yaratma ve
yatırımlarını
genişletmeye yönelik
iştahının da giderek
arttığını ifade etti.
Anketten dikkat
çeken başlıklar ise
şöyle:
Yeni pazarlar
nkete göre, yılın ilk çeyreğinde
yeni pazarlara girebildiklerini
belirten firmaların oranı yüzde 40
ile bir önceki döneme paralel. Bu
dönemde de Rusya, en yüksek
oranda hedef pazar olarak
belirginleşiyor. Hedeflenen
pazarlarda AB ikinci sıradaki
yerini korurken, diğer ülkeler
sırasıyla Almanya, Çin ve Irak
oldu.
A
Ankete göre, yılın ilk
çeyreğinde yeni
pazarlara
girebildiklerini belirten
firmaların oranı yüzde
40 ile bir önceki döneme
paralel. Bu dönemde de
Rusya, en yüksek
oranda hedef pazar
olarak belirginleşiyor.
Hedeflenen pazarlarda
AB ikinci sıradaki yerini
korurken, diğer ülkeler
sırasıyla Almanya, Çin
ve Irak oldu. Almanya
ve Irak’ın tekrar
öncelikli yerini alması,
ikinci
çeyrekten
umutlu
iki ana pazardaki
kuvvetli ihracat artışı
öngörüsünü destekliyor.
Yılın ilk çeyreğinde
mevcut pazarlarda yeni
müşterilerden sipariş
aldıklarını belirten
ihracatçıların oranı
yüzde 54.4'ten yüzde
61.1'e yükselirken,
tamamen kaybettikleri
pazar olduğunu belirten
ihracatçılar, genelin
yüzde 8.4'ünü
oluşturdu. Bu dönemde
rekabetçi fiyat
sunamama (yüzde 51.6)
ve hedef ülkelerdeki
ekonomik sıkıntılar
(yüzde 44) en sık
karşılaşılan pazarlama
sorunları olarak ön
plana çıktı.
Enerji maliyetleri
(yüzde 50.6) ve döviz
kurları (yüzde 47.8)
ihracatçıların yarısı
tarafından vurgulanan
öncelikli sorunlar olarak
dikkat çekti.
Girdi maliyetlerindeki
artış sorunu sürüyor
Yılın ilk çeyreğinde
ihracatçı firmaların
üretim, tedarik ve enerji
kullanımı açısından
geçtiğimiz dönem de
olduğu gibi üzerinde
durdukları en önemli
gerçekleşme, girdi
maliyetlerindeki artışlar
oldu. Yükselen kurların
etkisiyle, girdi
maliyetlerindeki artış
önemli bir gelişme
olarak 2013 yılı son
çeyreğindeki yüzde
69'luk seviyesini
korudu.
Benzer trend,
hammadde girdi
maliyetlerinde de yüzde
42.8 ile görüldü. Enerji
sadece EDS sistemi olan havalimanlarında bu kararın uygulanacağı belirtildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havalimanlarının giriş
kapılarından X-Ray cihazlarının kaldırılması için çalışma
başlattı. Bu kararın alınmasında Türk Hava Yolları etkili
olurken, sadece EDS sistemi olan havalimanlarında bu
kararın uygulanacağı belirtildi.Pilot havalimanlarında
uygulama ancak fiziki şartlar güvenlik uygulamaları
tamamlanınca Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu tarafından
incelendikten sonra başlayacak. Uygulama başarılı olursa
Atatürk Havalimanı'nda da uygulamaya başlanacak.
Havaalanında kuyruk
çilesine son
ivil Havacılık
Genel Müdürlüğü
S
yaptığı çalışmalar
sonucu, Ankara
Esenboğa ve İzmir
Adnan Menderes
Havalimanlarını
pilot bölge olarak
seçerek haziran
ayında bu iki
havalimanında
uygulamayı
başlatmayı
düşünüyor ancak
öncelikle herhangi
bir güvenlik sorunu
yaşanmaması için
havalimanlarının
güvenlik sistemleri
gözden geçirilecek
ve tüm dünyada
uygulanan sistemler
havalimanlarına
konulacak.
Pilot
havalimanlarında
uygulama ancak
fiziki şartlar
güvenlik
uygulamaları
tamamlanınca Sivil
Havacılık Güvenlik
Kurulu tarafından
incelendikten sonra
başlayacak.
Uygulama başarılı
olursa Atatürk
Havalimanı'nda da
uygulamaya
başlanacak.
THY İSTEDİ, X-RAY
CİHAZLARI
KALDIRILIYOR
Türk Hava
Yolları'nın yoğun
isteği ve yetkilileri
ikna etmesi sonrası
havalimanlarının
birim girdi
maliyetlerinin arttığını
belirten firmaların oranı
yüzde 54.9, elektrik
tüketiminin arttığını
belirtenlerin oranı ise
yüzde 41.3 olarak
gerçekleşti.
İhracatçı KOBİ'ler net
ihracatçı
Araştırmaya katılan
firmalar, üretimlerinde
kullandıkları
hammaddelerin
ortalama yüzde
67.2'sinin orijinlerinin
yurtiçi olduğunu belirtti.
Bu oran, araştırmanın
önceki dönemlerde
gerçekleştirilen fazların
bulguları ile istatistiki
açıdan farklılık gösterdi.
Hammaddede dışa
bağımlılığın en yüksek
olduğu sektör, kimyevi
maddeler olurken; bunu
demir çelik ve demir dışı
metaller ile otomotiv
sanayi sektörleri izledi.
Öte yandan; İlk 500
büyük firmada yerli
girdi kullanım oranı
ortalama yüzde 58.1
iken, diğer firmalarda
bu oran ortalama 15
puan daha yüksek çıktı.
Bu oranlar ise özellikle
ihracatçı KOBİ'lerin net
ihracatçı yapısını
desteklemesi ve daha
fazla ihracata teşvik
edilmelerinin önemini
ortaya çıkarttı.
giriş kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılması
gündeme alındı.
Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü
yaptığı çalışmalar
sonunda
havalimanı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılması ile ilgili
olarak Ankara
Esenboğa ve İzmir
Adnan Menderes
Havalimanlarını
pilot bölge seçerek
bir yıl süreyle
burada uygulamayı
deneyecek ve
uygulama başarılı
olursa Atatürk
Havalimanı'nda
yeni uygulamaya
geçilecek.
YENİ UYGULAMA
YOLCULARI
RAHATLATACAK
Havalimanlarının
giriş kapılarında
bulunan arama
noktaları
kaldırıldığında
yolcular tek
aramadan
geçecek.
Uçuşların yoğun
olduğu Atatürk
Havalimanı'nda
yoğun saatlerde
giriş kapılarında
oluşan uzun
kuyruklar son
bulacak.
Havalimanı giriş
İstihdama katkı
sürüyor
2014 yılı ilk çeyrekte
sektörde ortalama
çalışan sayısı 196 olarak
hesaplanırken, bu
dönemde İkinci 500'de
yer alan firmalarda
toplam çalışan
sayısındaki artış dikkat
çekiyor. Ocak-Mart
döneminde çalışan
sayılarının arttığını
belirten firmaların
istatistikleri ise şöyle:
beyaz yakalı yüzde 21.4,
mavi yakalı yüzde 28.4,
Ar-Ge yüzde 6.6.
Nisan- Haziran
döneminde yeni çalışan
istihdam edeceklerini
belirten firmaların
eğilimleri ise; beyaz
yakalı yüzde 24, mavi
yakalı yüzde 27 ve Ar-Ge
yüzde 9.6 olarak
sıralanıyor. Firmaların
ortalama net +3.9
personel istihdam ettiği
öngörüsüyle,
ihracatçıların ilk
çeyrekte toplamda net
209 bin istihdam artışı
sağladığı tahmin
ediliyor. Firmaların
ikinci çeyrek sonu
itibariyle de ek 100 bin
istihdam sağlaması
öngörülüyor.
Yılsonu dolar tahmini
2.27 TL
İhracatçılar ankette
yılsonu döviz kuru ve
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılması ile iç ve
dış hat yolcuları tek
aramadan geçecek.
Böylece yolcuların
arama noktalarında
zaman kaybetmesi
ve yoğunluk
nedeniyle uçaklarını
kaçırmaması
amaçlanıyor.
YOLCULAR
KAMERALARLA
İZLENECEK
Havalimanı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılması sonucu
bir güvenlik sorunu
yaşanmaması için
havalimanları
kameralarla
izlenecek.
Havalimanı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılmasının
ardından, dünyanın
birçok
havalimanında
uygulanan son
sistem kameralarla
yolcular tek tek
izlenecek ve şüpheli
bir yolcu
görüldüğünde
havalimanı içinde
bulunan sivil ve
resmi ekiplerle takip
edilip gerekirse üstü
ve çantası aranacak.
Yolcu bagajları ise
check-in sonrasında
genel ekonomik
değerlendirmelerini de
yaptı. Buna göre,
Dolar/TL kur tahmini
2.27; Euro / TL kur
tahmini ise 3.12 oldu.
Enflasyon tahmini
yüzde 8.76, yılsonu
büyüme beklentisini ise
yüzde 3.9 olarak
öngören ihracatçıların,
yılsonu dolar, euro
kurları ve enflasyon
tahminlerinin 4. çeyrek
sonu beklentilerden
daha düşük çıkması,
ihracatçıların kurlardaki
dengelemeye işaret
ettiğini gösterdi.
İhracatçılar, 2014
yılında sektör, Türkiye,
Avrupa ve dünya
ekonomilerinde önemli
bir değişiklik
beklemiyor.
Türkiye ekonomisinin
daha kötüye gideceğini
düşünen ihracatçıların
oranı, geçtiğimiz
çeyrekte en yüksek
seviyeyi görmüş ve
yüzde 41.6'ya ulaşmıştı.
Yılın ilk çeyreği
itibariyle, karamsarların
oranında ciddi bir
gerileme dikkat çekti.
Buna göre, Türkiye
ekonomisinin kötüye
gideceğini düşünen
ihracatçıların oranı
yüzde 29.2'ye
geriledi.HABER
MERKEZİ
EDS sisteminden
geçirilerek uçağa
gönderilecek.
HAVALİMANLARINA YENİ KAMERA
SİSTEMLERİ
KONACAK
Havalimanı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılmasından
önce, Sivil Havacılık
Güvenlik Kurulu
tarafından dünyada
bu uygulamayı
yapan birçok
havalimanı
incelendi.
Bu
havalimanlarının
incelenmesinin
ardından pilot
havalimanı olarak
seçilen Ankara
Esenboğa ve İzmir
Adnan Menderes
Havalimanları
incelenecek.
Bu
havalimanlarında
güvenlik sorunu
yaşanmaması için,
Sivil Havacılık
Güvenlik Kurulu
tarafından eksik
olan noktaların
havalimanı
otoritesinden
yenilenmesi
istenecek. Bu
eksiklikler
bitirildikten sonra
Sivil Havacılık
Güvenlik Kurulu
onay verirse
havalimanı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktaları
kaldırılacak.Havali
manı giriş
kapılarında
bulunan arama
noktalarının
kaldırılması bir süre
iki pilot
havalimanında
uygulandıktan
sonra, yeniden Sivil
Havacılık Güvenlik
Kurulu konuyu
görüşerek ya bu
uygulamaya,
'Tamam' diyecek ve
Türkiye'de bulunan
bütün
havalimanlarında
tüm girişlerde
arama noktaları ve
X Ray'lar
kaldırılacak ya da,
'Hayır' diyecek ve
uygulama eskisi gibi
devem edecek. Sivil
Havacılık Güvenlik
Kurulu uygulamaya
onay verirse
yolcular
havalimanlarına
aranmadan girecek.
Havalimanına giren
yolcular kameralar,
köpekle ve sivil
polislerle tek tek
gözetlenecek.
Şüpheli
hareketlerde
bulunan yolcular
önce kameralarla,
sonra da sivil polis
ve köpeklerle takip
edilecek. Gerekirse
şüpheli yolcu özel
bir yere götürülerek
aranacak.CİHAN
28 NİSAN
3
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Kanada 25 bin nitelikli göçmen alacak
işi başına gelirin 48 bin doların
K
üzerinde olduğu Kanada'ya bu
yıl 25 bin nitelikli göçmen alınacak.
Yeni Bir Hayat Genel Müdürü Şevki
Akaydın, Kanada'da kişi başına
gelirin 48 bin doların üzerinde
olduğunu ve ortalama bir Kanadalı
ailenin ev, araba ve tasarrufundan
oluşan mal varlığının 363 bin dolar
civarında olduğunu belirterek,
ülkenin bu yıl 25 bin nitelikli
göçmen alacağını söyledi.
Soruları yanıtlayan yurtdışı yaşam,
sağlık ve eğitim merkezi Yeni Bir
Hayat'ın genel müdürü Akaydın,
Kanada'nın 2014 yılı nitelikli
göçmenlik listesini dün
yayınladığını, listenin sürprizlerle
dolu olduğunu kaydetti.
Geçen yıl toplam 5 bin göçmenlik
başvurusu kabul eden ülkenin bu
yıl rakamı 25 bine çıkardığı
bilgisini veren Şevki Akaydın,
"Ayrıca 50 farklı meslek grubundan
göçmenlik başvuruları kabul
edilecek. Bu rakam geçen sene 22
idi" ifadelerini kullandı.
Ana meslek grubu listesinde finans
yöneticileri, finansal analistler,
sigorta, emlak ve finans
danışmanları, finans ve portföy
uzmanları, sağlık yöneticileri,
petrol mühendisleri, öğretim
görevlileri ile anaokulu
uzmanlarının da bulunduğunu
BOATSHOW
aktaran Akaydın, Kanada'ya
göçmenlik başvurusu yapabilmek
için aranılan şartların kişinin
listede yer alan meslek
gruplarından birisinde üniversite
eğitimi görmüş olması, mezun
olduğu alanda en az bir yıllık
mesleki tecrübesinin olması ve çok
iyi düzeyde İngilizce veya Fransızca
bilmesi olduğunu dile getirdi.
Bu üç şartı yerine getiren kişilerin
Kanada yeterlilik testi diye
adlandırılan bir puanlama
sistemine tabii olduğunu bildiren
Akaydın, sözlerine şöyle devam
etti:
"Burada kişinin eğitim düzeyi,
yabancı dil bilgisi, iş tecrübesi,
yaşı, eşinin yabancı dil bilgisi gibi
farklı özelliklerinin her birisine
puanlar verilir. Başvuru
yapabilmek için 100 puan
üzerinden en az 67 puan alması
gerekmektedir. Bu puanı alan
kişilerin başvuru dosyalarının
profesyonel ve uzman bir
danışmanlık firması ile
hazırlanması başvurularının kabul
edilmesinde yardımcı olur.
Dosyanın hızlı bir şekilde
hazırlanıp yukarıda belirtilen
kontenjanlar dolmadan Kanada
Göçmenlik Bakanlığı'na sunulması
gerekir. Başvuru yapılırken kişinin
ailesi de dosyaya dahil edilir.
Kanada'ya giden başvuru dosyası
orada incelendikten sonra ön
onayla birlikte
Türkiye'deki Kanada
Elçiliği'ne gönderilir.
Burada elçilik kişi ile
mülakat yapmak
isteyebilir. Ayrıca
kendisinden detaylı
bir sağlık raporu da
istenecektir.
Türkiye'deki
inceleme de
tamamladıktan
sonra kişinin
kendisine ve ailesine
Kanada'da daimi
oturum hakkı verilir. Başvuru
dosyasının incelenip sonuçlanması
yaklaşık 1 yıl kadar sürmektedir."
- "Kanada'da sağlık
ve eğitim ücretsiz"
Şevki Akaydın, Kanada'da daimi
oturum hakkını alan kişinin ailesi
ile birlikte Kanada'ya
yerleşebileceğini söyledi.
Göçmenlerin bu ülkede artık
Kanada vatandaşları ile eşit
haklara sahip bireyler olarak
yaşamlarını sürdürebileceğini
belirten Akaydın, Kanada'da sağlık
ve eğitimin ücretsiz olarak
sunulduğunu, Kanada'nın eğitim
sisteminin İngilizce konuşulan
ülkeler içinde en iyisi seçildiğini
vurguladı.
Kanada'da 3 yıl yaşadıktan sonra
Kanada vatandaşlığı hakkı elde
edilebildiğinin altını çizen
Akaydın, bu hakla birlikte Kanada
pasaportu sahibi olunduğunu,
ayrıca seçimlere katılma, hatta
milletvekili adayı olma şansının
bile edinildiğini dile getirdi.
Kanada'ya ilk kez yerleşen bir
kişinin yıllık ortalama 45-50 bin
dolar civarında bir gelir elde
edeceğini anlatan Akaydın,
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İş tecrübesi ve mesleğine göre bu
rakam daha da yukarı çıkabilir.
Birkaç yıl içinde bankalardan kredi
çekerek kendi evini alabilmekte,
Kanada'nın yüksek refah
düzeyinden yararlanabilmektedir.
Öte yandan Kanada göçmenlik
başvurusu için danışman firma
seçerken dikkat edilmesi gereken
bazı önemli hususlar var.
Bireylerin bu konuda dikkatli
olması gerekiyor. Hiç bir
danışmanlık kurumu size
Kanada'da iş bulma veya iş
garantisi veremez. Bu tarz sözler
veren kişilerden uzak durun. Hiç
bir danışmanlık kurumu Kanada'da
sizin adınıza ev bulma, banka
hesabı açma gibi hizmetler
sunamaz. Bunları ancak siz
Kanada'ya yerleştiğinizde bireysel
olarak yapabilirsiniz. Göçmenlik
başvurularında kabul garantisi
veren firmalardan da uzak durmak
gerekir. Başvurunuz Kanada
Göçmenlik Bakanlığı tarafından
incelenecek ve son karar onlar
tarafından verilecektir."
- "Kanada Türkiye'den 18 binin
üzerinde başvuru kabul etti"
Akaydın, Kanada'nın 1988-2013
tarihleri arasında 5 milyon 900
binin üzerinde göçmenlik
başvurusunu kabul ettiğini, bu
rakama başvuru sahipleri ile aile
bireylerinin de dahil olduğunu
belirtti.
2003-2013 yılları arasında ise 2
milyon 600 bin kişinin aileleri ile
Kanada'ya yerleştiği bilgisini veren
Akaydın, aynı dönem içinde
Türkiye'den de 8 bin 500'den fazla
başvuru yapıldığını, aile üyeleri ile
birlikte toplam da 18 binin
üzerinde kişinin Kanada'ya
yerleştiğini kaydetti.
Kanada'nın yaşam standartları en
yüksek ülkelerden birisi olduğunu
vurgulayan Akaydın, ülkenin,
göçmen nüfusu kültürel yapının bir
parçası olarak gördüğünü ve resmi
olarak da buna paralel bir politika
izlediğini dile getirdi.AA
aliç'te 30 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek fuarda,
H
120 tekne, yat ve yelkenli satışa sunulacak. UBM
NTSR FuarcılıkYönetim Kurulu Başkanı Serkan
Tığlıoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın
toplantısında, "Haliç Boatshow" fuarı hakkında bilgi
verdi. Fuarcılığın milyarlarca dolar katma değer
sunacak bir sektör olduğunu belirten Tığlıoğlu,
İstanbul'un fuarcılık alanında da büyük bir
potansiyeli bünyesinde barındırdığını
kaydetti.Tığlıoğlu, İstanbul'un bölgedeki en az
30 ülkeye, fuarcılık başta olmak üzere turizm,
ticaret ve kültür alanlarında da merkez
olabileceğini bildirdi.İstanbullular'ın yeteri
kadar denizden istifade edemediğini dile getiren
Tığlıoğlu, toplumda deniz kültürünü geliştirmenin
yollarını araştırdıklarını belirtti.
Ahmet ÇARHOĞLU-EKONOMİ
30 NİSAN’DA
BAŞLIYOR
Şimşek açıkladı: Yeni dönem başladı
ehmet
Şimşek
, KDV
uygulamalarıyla
ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.
Yeni düzenlemeyle vergi
mükelleflerinin
vergi iade süreçleri hızlandırılırken,
sahte belgeyle
vergi iadesi alma
işlemlerinin
önüne geçmek
hedefleniyor.
M
İmaj düzeltmek için Türkiye'ye geliyorlar
hina Homelife, 2009
C
yılından beri Polonya,
Brezilya, Ürdün, Mısır, Dubai
ve Hindistan gibi ticaret hacmi
yüksek olan ülkelerde
düzenleniyor. Türkiye’de bu yıl
ilk kez düzenlenecek olan fuar,
5-8 Haziran tarihleri arasında
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde ziyaretçilerini
ağırlayacak. China Homelife
Turkey’in şu ana kadar
düzenlenen benzer fuarlardan
farklı olduğunu anlatan Sinerji
Uluslararası Fuarcılık
Uluslararası İlişkiler Müdürü
Gülden Parlak, “China
Homelife fuarları geçmiş
dönemlerde ticari hacmi
gelişmiş ülkelerde
düzenlenmekteydi. İlk olarak
ülkemizde bu yıl düzenlenecek
fuar, diğer Çin heyetlerinin yer
aldığı benzer fuarlardan daha
prestijli bir fuar ve ülke
ekonomimizin ivme
kazandığını gösterecek
nitelikte. Daha önce
düzenlenen fuarlar daha karma
fuarlardı, birçok ülkeden farklı
katılımcıları oldu. Ancak China
Homelife Turkey, ülkemizde
sadece Çinli firmaların yer
alacağı ilk fuar olacak. Şu ana
kadar ülkemizde sadece Çin
firmalarının yer aldığı hiçbir
fuar düzenlenmedi” diye
konuştu.
Geçtiğimiz yıllarda
gümrüklerdeki denetimsizlikler
yüzünden Türkiye’ye girişi
yapılan kalitesiz mallardan en
çok etkilenen ülkenin Çin
olduğunu vurgulayan Parlak,
“Bu ürünler, ülkemizde Çin
pazarlarında, Japon
pazarlarında ve bir milyoncu
dükkanlarında halka sunuldu.
Bu noktalarda da zaman
zaman kalitesiz ürünlerle
karşılaşan tüketicinin zihninde
Çin mallarına karşı olumsuz bir
imaj belirdi. Çin, dünyadaki
birçok ülkeye ihracat yapıyor
ancak hiçbir ülkede
Türkiye’deki gibi ‘Çin malları
kalitesizdir’ imajı yok.
Gümrüklerimizdeki denetimler
sayesinde kalitesiz malların
ülkemize girişinden
kaynaklanan güven
problemleri son zamanlarda
ortadan kaldırılmaya başlandı.
Artık dünyanın herhangi bir
yerinden gelen kalitesiz mallar
ülkemize giremez oldu” diye
konuştu.
Yüzde 100 devlet destekli
Türkiye’nin artan ticaret hacmi
ile yabancı ülkelerin oldukça
ilgisini çektiğini ifade eden
Parlak, China Homelife
Turkey’in önümüzdeki yıllarda
da devam ederek Türk
işadamlarına Çinli markaları
yakından tanıtacağını kaydetti.
10 bin profesyonel ziyaretçinin
gelmesini hedefl eyen fuarın,
ikili görüşmelerin de yapılacağı
profesyonel bir platform
olacağını aktaran Parlak,
“Yüzde 100 devlet destekli
gelen seçilmiş, ürünleri kalite
kontrolünden geçirilmiş olan
500 firma sergileyecekleri 25
bin civarında ürün sayesinde
Türkler, Çin mallarını yakından
tanıma fırsatı bulacak. Fuarda
hazır giyim, ev tekstili, inşaat
malzemeleri, ev gereçleri,
elektrikli ev aletleri, mobilya,
aydınlatma ürünleri, hediyelik
eşya, mutfak ve banyo
armatürleri başta olmak üzere
pek çok ürün yer alacak”
şeklinde konuştu.
‘Çin malları kalitesiz
olduğu için ucuz değildir’
Temelde Çin mallarının uygun
fiyatlı olduğunu belirten
Gülden Parlak, sözlerine şöyle
devam etti: “Bunun nedeni
kalitesiz oldukları için değildir.
Bu konunun birçok nedeni
vardır. Çalışkan bir halka sahip
olan Çin’de, kişi başına düşen
milli gelir düşüktür ve buna
bağlı olarak da işçilik ucuzdur.
Günümüzde ucuz iş gücü göz
önünde bulundurularak Çin’e
ciddi anlamda yabancı sermaye
akışı vardır. Yabancı sermaye
ile birlikte Çin, gelen
becerilerden de fazlasıyla
faydalanıyor. Çin’in üretim
tesisleri komple yenileniyor,
yeni teknolojiler deneniyor.
Üretim sayısı çok olunca birim
başına düşen maliyet de
azalıyor. Münir ARIKANEKONOMİ
Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Katma Değer Vergisi'ne dair
“önemli bir reform” olarak nitelediği düzenlemeyi açıkladı.Mehmet Şimşek, KDV uygulamalarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Yeni düzenlemeyle vergi mükelleflerinin vergi iade
süreçleri hızlandırılırken, sahte belgeyle vergi iadesi alma işlemlerinin önüne geçmek hedefleniyor.
DÜZENLEMELER NELER?
laması sistemi kapHAKSIZ ÖDEMEYLE
aliye Bakanı, KDbekleniyor.
M
V'nin diğer gelişmiş
ülkelerdeki gibi Türkiye
için de önemli bir gelir
kaynağı olduğunu, KDV
iadelerinin de büyük
önem taşıdığını söyledi.
Şimşek, 2013'te 124 milyar
lira KDV tahsil edildiğini,
bunun 23 milyar lirasının
iade edildiğini belirtti ve
aade edilen KDV tutarının
yüksekliğinin haksız
ödemelerin önüne
geçtiğini ifade etti.
İLGİLİ ÖNEMLİ
UYGULAMA
Şimşek, KDV uygulamalarını tek ve anlaşılır
bir tebliğ haline getirdiklerini söyledi. Maliye
Bakanı yeni uygulamayla,
mevzuattaki dağınıklığın
giderilmesi, haksız
iadelerin önlemlerin
giderilmesine yönelik
önemli bir uygulamayı
hayata geçirmiş olduklarını belirtti. Şimşek, ana
hedeflerinin KDV
iadelerini daha doğru,
etkin ve hızlı bir şekilde
iletmek olduğunun altını
çizdi.
*123 tebliğ bir tebliğ altında toplanıyor.
*İfadeler güncelleniyor ve
konular örneklerle daha
açık ve anlaşılır bir hale
getirildi.
*Onarım, bakım, istisna
maddeleri değişiyor.
*İstisna uygulamalarında
genel husus ve esaslar
açık bir şekilde ortaya
konuldu. Tecil telkin kapsamına ilk kez tarımsal
üretim yapanlar da girecek.
*Halen uygulamada olan
hızlandırılmış iade süreci
yumuşatılıyor. Bu kapsamda bilanço büyüklükleriyle ilgili dört kriterden
üçünü sağlamış olması
yeterli olacak. Çalıştırılacak işçi sayısı da 300'den
250'e düşürülüyor.
*Tebliğ çalışmasıyla daha
fazla mükellefin yararlanılması isteniyor.
*Daha önce sadece imalat
ve ihracat yapan şirketlerin yararlanabileceği indirimli teminat
uygulaması tüm vergi
mükelleflerine
genişletiliyor.
*İndirimli teminat uygu-
samında gerekli koşulları
sağlayan mükellefler
yüzde 100 teminat yerine
yüzde 4 ya da yüzde 8
teminat göstererek alabilecekler.
*Bu şekilde vergi ve finansman yükünde hafifletilmeye gidilmek
isteniyor.
SAHTE BELGEYE DAYALI
KDV ÖDEMELERİ
*Bu çalışmayla mükelleflerin mağduriyetine yol
açan tüm maddeler
düzenleniyor.
*Mükelleflere delil
serbestisi içinde yaptıkları işlemleri delillerle ispatlamalarına izin
veriliyor.
*Özel esaslar kapsamından çıkış için net kriterler
getirildi.
Buna göre özel esas kapsamında sahte belge raporu beş yıl, sahte belge
tespiti olanlar 4 yıl geçtikten sonra mücaratlarına
gerek kalmadan kapsamdan çıkarılacaktır. Bu
uygulamayla 150 bin
mükellefin özel esaslar
kapsamından çıkması
İNTERNETTEN TAKİP
*KDV iadelerine ilişkin,
mükelleflerin KDV iade
taleplerinin daha hızlı ve
şeffaf şekilde yerine getirmek üzere Mayıs ayında
KDV İade Sistemini internet üzerinden takip edilecek proje tüm Türkiye
kapsamında hayata geçiriliyor.
*Bu sistemle iade dosyası
adım adım takip
edilebilecek.
DAHA ŞEFFAF
OLMA HEDEFİ
Maliye Bakanı, bu sistemle birlikte bakanlığın
tamamen şeffaflaştığını,
elektronik ortamda KDV
takip sistemiyle herkesin
adımları takip edilebileceğini söyledi. Şimşek,
mükelleflerin vergi
dairelerinin performanslarının da değerlendirilebileceğini
söyledi.Şimşek, KDV
oranlarında artış ya da
azalma olmayacağını
söyledi. Maliye Bakanı,
"Gündemde vergi düzenlemesi ve vergi indirimi
yok" diye devam
4
Borsa - Finans
28 NİSAN
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
THY'nin o reklam filmi çocuklar için
ürk Hava YolT
ları'nın (THY)
"hayallerinin
peşinden koşan
çocuklara" armağanı olan yeni
reklam filminin 23
Nisan'dan itibaren
yayınlanmaya başladığı bildirildi.
THY'den yapılan açıklamada, tüm
televizyon kanallarında aynı anda
yayınlanan reklam filminin, çok istenirse her şeyin başarılacağına
dikkati çekerek, bu ülkenin çocuklarına olan güveninin altını bir kez
daha çizdiği kaydedildi.
THY'NIN SON REKLAM
FİLMİ ÇOK DUYGULANDIRDI
Yapım süresi üç ayı bulan reklam
filminin, Anadolu'nun küçücük bir
köyünde yaşayan ama büyük hayalleri olan dört çocuğun hikayesini
anlattığı belirtilen açıklamada,
"Hayalleri, köylerinden tüm
dünyaya ulaşabilmek. Fakat bunu
başarmanın tek bir yolu var; o da
bir havaalanı kurmak. Hayallerini
gerçekleştirmek için hemen işe
koyulan çocukların eğlenceli, bir o
kadar da duygusal konusu ile
izleyenlere umut dolu bir hikaye
sunuyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada Lowe İstanbul reklam
ajansı tarafından hazırlanan kısa
film tadındaki reklamın yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın yaptığı
bildirildi.
Kırsalda kalkınmaya rekor destek
Türk Hava Yolları'nın
(THY) "hayallerinin
peşinden koşan çocuklara" armağanı olan
yeni reklam filminin 23
Nisan'dan itibaren
yayınlanmaya başladığı
bildirildi. THY'den
yapılan açıklamada,
tüm televizyon kanallarında aynı anda
yayınlanan reklam
filminin, çok istenirse
her şeyin başarılacağına dikkati çekerek,
bu ülkenin çocuklarına
olan güveninin altını
bir kez daha çizdiği
kaydedildi.
arım ve Kısal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu BaşkanvekT
ili Kerem Akgündüz, 2011'den bu
yana IPARD programıyla 10 alt sektörde hibe desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Temmuz 2011-Mart
2014 tarihlerinde IPARD kapsamında 12 başvuru ilanına çıktıklarını anlatan Akgündüz, '12. çağrı
döneminde 42 ilde 2 bin 488 projenin toplam yatırımı 2,5 milyar li-
radır. Projelerin tamamı onaylandığında ekonomi ve kırsalın
kalkınmasına 1,5 milyar lira daha
katkı sağlanacak' dedi.
750 milyon liralık hibe
Süt ve et besiciliği kapsamında
gelen başvuruların dikkat çekici
düzeyde arttığını vurgulayan
Akgündüz, şöyle konuştu: 'Talep
edilen 1 milyar liralık destek tutarı
ve binin üzerinde gelen
başvuru taleplerin
yüzde 42'lik oranla
ciddi bir miktarı
oluşturdu. Bu güne
kadar 2 bin 391
projeye toplamda y
527 milyon lira hibe
desteği gerçekleşti.
Sadece 2014 yılı sonuna kadar da 5
bin projeye 750 milyon TL'lik hibe
ödemesi yapılması
planlanıyor.'CİHAN
Petrol 110 doların üstüne çıktı
krayna Dışişleri
Bakanlığı'ndan
U
yapılan açıklamada,
Rusya tarafında
başlayan askeri tatbikata ilişkin olarak,
Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Viyana Belgesi
çerçevesinde bu
ülkenin, tatbikatlar
Şükrü KIZILOT
Vergi affında ödeme
için son 7 gün
6111 sayılı af yasasından yararlananlar, aman
dikkat!..
Bu gün dahil yedi gününüz kaldı.
30 Nisan 2014 Çarşamba akşamına kadar, vadesi
geçtiği halde ödemeyen borçların “tamamının” kapatılması gerekiyor.
OLAY NEYDİ?
25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6111
sayılı kanunla; vergi ve sigorta primi borcu olanlara,
ihtilaflı vergi ve cezalara ve bazı borçlara, “kısmi bir
af” getirilmişti. Kalan borcun ödenmesi için de 36
aylık dönemde 18 taksiti bulabilen bir “ödeme kolaylığı” getirilmişti.
Bu arada, her yıl için “en fazla iki taksitin aksatılmasına”da izin veriliyordu. İkiden fazla taksitin aksatılması durumunda “yapılandırma” bozuluyordu.
36 aylık ödeme süresi, 31 Mart 2014’de sona erdi.
2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, her yıl en fazla iki
taksiti aksatanların da (Kesinleşmiş alacakları,
kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki vergi ve
cezalar ile pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan
beyanları ile ilgili) aksatılan tüm taksitleri, gecikilen
her ay için yüzde 1,40 oranında geç ödeme zammı ile
birlikte 30 Nisan 2014 çarşamba akşamına kadar
ödemeleri gerekiyor.
Kazakistan'dan doğalgaz gelecek
nerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, Rusya ile
E
fiyatta mutabakat sağlanması durumunda 2015 yılı sonunda 3 milyar metreküplük ek gazın özel
sektör eliyle alınmaya başlanabileceğini, Kazak gazının ise bu
yıl sonunda alınabileceğini
söyledi. Yıldız, hafta başında Rus
enerji şirketi Gazprom'un Başkan
Yardımcısı Alexander Medvedev
ile Ankara'da yapılan
görüşmelerin olumlu geçtiğini
belirterek, 'Rusya ile fiyat
konusunda mutabakat sağlanırsa
gelecek yıl sonunda 3 milyar metreküp gaz özel sektör eliyle
gelebilir' dedi.
MAVİ AKIM'DA ARTIŞ
Medvedev ile Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde
Türkiye'nin aldığı doğalgaz fiyatında indirim yapılmasının
yanısıra Mavi Akım Hattı'nda kapasitenin yıllık 3 milyar metreküp
artırılması ele alındı. Bir yetkili,
'İki taraf için de olumlu bir
görüşme ve fiyat konusunda
sorun çıkmazsa 3 milyar metreküp gaz Mavi Akım üzerinden
Türkiye'ye gelebilir' dedi.
AKSATILAN TAKSİTLERİN DURUMU
Eksik ödenen veya ödenmeyen taksitlerin olduğu ve
Nisan ayı sonuna kadar da kapatılmadığı durumlarda;
Ödenmiş olan taksit tutarı kadar, 6111 sayılı af
yasasından yararlandırılacak,
Kalan tutara vade tarihinden itibaren aylık yüzde
1,40 oranında gecikme zammı uygulanacak.
SÜRE UZATIMI YAPILMALI
Şu anda TBMM›de görüşülmekte olan bir “Torba
Yasa Tasarısı” var.Bu tasarıya eklenecek geçici bir
madde ile “ödenmeyen ya da eksik ödenen alacaklar” için yeni bir yapılandırma sağlanabilir.
Aksatılan taksitlere, “12 ayda 6 taksitle ödeme” gibi
bir “kolaylık” sorunu büyük ölçüde çözer.
Köylerdeki gecikme zammına büyükşehir şoku
BÜYÜKŞEHİR belediyesi sınırları içindeki köylerin
“mahalle” sayılması, köydeki vatandaşların, kamu
borçlarına uygulanacak “Gecikme Zammı” oranını
artırdı.
6183 sayılı “Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkında
Kanun”un 53. maddesine göre; Maliye Bakanlığı’nca
tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere,
belediye sınırları dışındaki köylerde, tahsildarlar
tarafından tahsil olunan kamu alacakları için ne
kadar süre gecikirse geciksin (örneğin 30 ay gecikse
dahi) “yüzde 10 gecikme zammı” uygulanıyordu.
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki köylerin
“mahalle” sayılması ile birlikte, köylülerin lehine
olan bu uygulamaya son verildi. Bununla ilgili ayrıntılı açıklama, 2014/2 No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile
yapıldı (Bkz. www.yaklasim.com).
Bundan böyle, köylülerin kamu borçlarına da aylık
yüzde 1.40, yıllık 16.80 “gecikme zammı” uygulanacak.HÜRRİYET 24 Nisan 2014
hakkında 26 Nisan
akşamına kadar izahat vermesi gerektiği
belirtildi.Tatbikat ile
gerginliğin tırmanmasının ardından
Brent petrolün varil
fiyatı yaklaşık 1,5 ayın
en yüksek seviyesi
olan 110,61'i gördükten sonra günü 110,34
seviyesinden tamamlamıştı. Bugün ise
110,50 - 109,74
dolar dar
bandında hareket
eden Brent
petrolün varil fiyatı, şu
dakikalarda
İŞLEMLER DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin en büyük doğalgaz
tedarikçisi Rusya, Batı Hattı'nın
yanısıra Karadeniz'in altından
Mavi Akım Hattı üzerinden de gaz
alıyor. Yetkililer, getirilecek ek
gazın bir şirket tarafından temin
edilmesi üzerinde durulmadığını
ve özel sektör şirketlerinin
tümüne bu sürecin açık
olduğunu bildirdi. Türkiye'nin
enerji arz güvenliği ve çeşitliliği
çalışmaları kapsamında Kazakistan'dan doğalgaz alınması
konusunda Yıldız, 'Kazak gazına
dair işlemler sürüyor; bu yıl sonunda gaz Türkiye'ye gelebilir'
dedi.
Yıldız, 20. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı'nda bir
gazetecinin 'Kuraklıkla ilgili açıklamanız oldu, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu'nun su
sıkıntımız yok, barajlar dolu açıklaması yaptı. Burada anlaşmazlık
mı var' sorusu üzerine Yıldız,
'Bakanımızla farklı cümle kullansak da aynı şeyi kast ediyoruz.
Herhangi bir tezat yok. Su miktarlarının seviyesi ile enerjinin
üretilmesi, birbiriyle bağlantılı
olsa da ayrı sonuçlar doğuran bir
konudur. Ben
Türkiye'de kar ve
yağmur
yağışlarının bir
önceki yıllara göre
daha düşük
olduğundan
bahsediyorum'
dedi.
Fiyatlara yansımaz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, kuraklık nedeniyle
Türkiye'nin yaz aylarında İran,
Bulgaristan ve Gürcistan'dan
elektrik ithal edebileceğini ancak
bunun toplam elektrik tüketiminin en fazla yüzde 4'ü kadar
olabileceğini belirterek, 'Bu elektrik fiyatlarına yansımaz' dedi.
Yıldız yeterli yağış olmaması nedeniyle bu yıl yaz elektrik ithal
edilebileceğini söylemişti.
İstanbul'daki kesinti
bakıma bağlı
İstanbul'daki elektrik kesintisinin
sebebine ilişkin soruya Yıldız,
'Bakım çalışması... Toplamın
içinde bu ifadeyi doğru bulmam.
Bakımlarıyla alakalı konuyu, BEDAŞ'ı, AYEDAŞ'ı, her birisi bilgi
veriyor ve 'Ben şu bakımdan burada bakım yapacağım' diyor.
Okuyorum, 'Elektrik kesiliyor'
diyor. Bakım yapılmayacak mı?
Periyodik bakımlar var' yanıtını
verdi.
Güneş santrali projesi
Bakan Yıldız, nükleer güç santrallerine ortak alacaklarını belirterek, 'Nükleer santrallerde
yüzde 5-10-20 yerli ortak alacağız.
Her iki santral için de bunu yapacağız. Kamunun bir miktar
payı olabilir' dedi. Türkiye'de
Konya Karapınar Ayrancı bölgesinin dümdüz bir arazi
olduğunu ve kara ile ufuk
çizgisinin burada birleştiğini
söyledi.CİHAN
109,81 dolardan alıcı
buluyor.Analistler,
Ukrayna ve Rusya
arasındaki gerilimin
Avrupa'daki enerji
arzına zarar vereceği
endişelerinin, petrol
fiyatlarında yukarı
yönlü baskıya neden
olduğunu kaydediyor.
Brent petrolün varil
fiyatında 110,30 dolar
seviyelerinin direnç
olarak takip edileceğini belirten analistler, direncin
kırılması durumunda
111,10 dolara doğru
yükseliş yaşanabileceğini vurguluyor.AA
Evlenmek için
İstanbul'u tercih
ediyorlar
oğuş Holding'in
D
patronu Ferit Şahenk Galataport ihalesini aldıktan
sonra bu proje için yanına Serdar Bilgili'yi de ortak almıştı.
Kulislerde konuşulanlara göre ikilinin
ilk işi Tophane'deki nargilecileri boşaltmak istemek olmuş. Ama duyulan o ki
kiracıların çıkmaya pek de niyeti yok.
Sabah'tan Bülent Cankurt köşesinde
kulislerde konuşulan o iddiaları kaleme
aldı.
İşte o yazı; Galataport olarak bilinen
Salıpazarı Limanı ihalesinde ipi, geçen
yıl 702 milyon dolarla en yüksek teklifi
veren Doğuş Holding göğüslemişti. 30
yıllık işletmesi için düzenlenen ihaleyi
kazanan Doğuş Holding'in patronu
Ferit Şahenk, bu yılın başında da projeyi geliştirmek için yüzde 19 pay vererek Serdar Bilgili'yi ortak almıştı.
Duydum ki, Karaköy'den Tophane'ye
kadar uzanan bin 200 metrelik sahil
şeridini kaplayan, 30 bin 175 metrekare
açık, 78 bin 810 metrekare kapalı alana
sahip Salıpazarı Liman Sahası'nda
hareketlilik başlamış!
Yılın en yüksek rakamı
ürkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası
T
(TCMB) tarafından
düzenlenen ve nisan
ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren
2 bin 186 işyerinin
katılımıyla gerçekleştirilen "imalat sanayisinde kapasite
kullanım oranı" çalışması sonuçları açıklandı.2014 yılı Nisan
ayında imalat sanayi
genelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın
aynı ayına göre 0,8
puan artarak yüzde
74,4 seviyesinde
gerçekleşti. Böylelikle
nisan ayında imalat
sanayinde kapasite kullanım oranı yılın en
yüksek seviyesine
ulaşmış oldu.İmalat
sanayi genelinde
mevsimsel etkilerden
arındırılmış kapasite
kullanım oranı ise bir
önceki aya göre 0,7
puan artarak yüzde 75
seviyesine yükseldi.Mal
gruplarına göre kapasite kullanım oranları
değerlendirildiğinde,
bir önceki yılın aynı
ayına göre dayanıklı
tüketim malları,
dayanıksız tüketim
malları, gıda ve içeceklerle ara mallarında
artış görülürken,
yatırım mallarında
azalış görüldü.Aynı
dönemde kapasite
kullanımı,
dayanıklı tüketim
mallarında 4,2
puanlık artışla
yüzde 74,8,
dayanıksız tüketim
mallarında 0,9
puanlık artışla
yüzde 72,8, tüketim
mallarında 1,6
puanlık artışla yüzde
73,2, gıda ve içeceklerde 0,8 puanlık artışla
yüzde 69,3 ve ara mallarında 0,3 puanlık
artışla yüzde 75,9
oldu.Kapasite kullanımı nisan ayında,
yatırım mallarında 0,5
puan düşüşle yüzde
73,2 seviyesinde gerçekleşti.En yüksek kapasite kullanım oranı
yüzde 85 ile bilgisayar,
elektronik ve optik
ürünleri imalatındaNisan ayında ikili
sektörlere göre en yüksek kapasite kullanım
oranı yüzde 85 ile bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin
imalatı sektöründe
gerçekleşti. Bunu yüzde
81,3 ile kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı sektörü takip etti.CİHAN
NARGİLECİLER
BİRLİKTE MÜCADELE
EDECEK
Ortaklar ilk adımı, 1952 yılında işletmeye açılan ve 1996'dan beri Celal Çapa'nın kiracısı olduğu tarihi Liman
Lokantası'nı ve tarihi 110 yıldan daha
eskiye dayanan Tophane'de nargile
içme kültürünü bitirmek için atmış!
Geçen ay, Celal Çapa'ya ve bölgede bulunan yaklaşık 15 nargile kafenin işletmecisine mekanlarını boşaltmaları için
noterden ihtarname yollamışlar! Ancak
öğrendiğime göre; kiracıların çıkmaya
pek niyeti yok!
Celal Çapa, noter kanalıyla ihtarnameye
cevap vermiş ve Liman Lokantası'nı
boşaltmayacağını bildirmiş. Nargileciler
de toplanıp bir hukuk bürosu ile anlaşmış ve hukuk savaşını başlatmış.
Ancak görünen o ki, er ya da geç İstanbul'un nargilesiyle ünlü semti Tophane'de, nargile içme keyfi ve Liman
Lokantası'nda yemek keyfi tarih olacak.
28 NİSAN
2014
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
K a ç a ğ ı y a k a l ay a n
m e m u r u n c eb i d o l a c a k
ürkiye
ekonomisini her
T
yıl milyarlarca liralık
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ödül
yönetmeliğinde
değişikliğe
gidiliyor. Buna
göre kaçağı tespit
eden memurun
ikramiyesi artacak ve ihbarcı korunacak.
kayba uğratan
kaçakçılıkla
mücadelede yeni bir
dönem başlıyor.
Kaçakçılıkla etkin
mücadele
kapsamında ödül
yönetmeliğinde
değişikliğe gidiliyor.
İhbarcıya ve kaçağı
bulan görevliye
verilecek ödüller,
tazminatlar ve
ikramiyeler tek bir
çatı altında
toplanıyor.
İhbarcıyı koruyacak
sistemde kamu
kurumlarının farklı
usuller izleyerek
süreci
ankaların kullanılmayan
hesapların kapatılmaması
halinde hesap işletim
ücreti kesmeye başlayacak
olması vatandaşı banka banka
gezdirmeye başladı.Geçmişte
hesap açtırıp açtırmadığını
hatırlamayan ya da bankanın
kendisine ulaşamadığını
düşünen vatandaşların bankaya
giderek kredi kartı, vadeli
vadesiz hesabı olup olmadığını
sorguluyor.
B
zorlaştırmasının da
önüne geçilmesi
planlanıyor.
Saydamlık daha da
artacak
Teknik sürecin devam
ettiği çalışmanın
bitirilmesi halinde
Meclis'in gündemine
gelecek. Mevcut
uygulamalarda
tazminat ve
ikramiyelerin
çerçevesinin tam
olarak çizilmediğine
dikkat çeken üst
düzey bir ekonomi
yetkilisi yeni
dönemde
saydamlığın daha da
artırılacağını
kaydetti.
İhbar sonucu alınan
ikramiyeleri ve
kaçakçılıkla
mücadelenin ödül
sistemini yeniden
düzenleyen çalışma
hakkında
bilgilendirmede
bulunan bir ekonomi
yetkilisi “Çalışmanın
temel amacı Türkiye
ekonomisini her yıl
milyarlarca liralık
kayba uğratan
kaçakçılık olaylarının
en az seviyeye
indirilebilmesi.
Bu kapsamda
ödüllendirme
mekanizmasının
daha etkili çalışması
amaçlanıyor. Farklı
kurumlar tarafından
yapılan uygulamalar
tek çatı altında
toplanacağı için de
daha etkili sonuçların
alınabileceğini
5
düşünüyoruz” dedi.
Yeni dönemde
kurumlar arası
eşgüdümün
artırılması, elektronik
ortamda yapılan
işlemlerden vergi
kaybı doğmasının
önlenmesi konuları
ön plana çıkıyor.
Caydırıcılığın
artırılmasına yönelik
düzenlemelere ağırlık
verileceğini ifade
eden üst düzey bir
yetkili “Her kurum
mevzuatla ilgili
değişiklikleri
bildiriyor. Hürriyeti
bağlayıcı cezada da
idari para cezasında
da yaptırımlar
artabilir” dedi.
CİHAN
Vatandaşauyhesabınızı
kesin
arısı
Düşük puanla da
memur olunabilecek
ükümetin üzerinde çalıştığı yeni
sistem, Kamu Personeli Seçme
H
Sınavı'nda (KPSS) düşük puan alanların
da memur olmalarını sağlayacak.Bilgi
veren uzmanlar, sistemi şöyle anlattı:
"Mevcut durumda KPSS'yi kazanıp bir
kuruma girenler, yüksek puanları
sebebiyle başka kurumlara da
başvuruyor. Sonra oraya da gitmiyor.
Hem hizmet açığına yol açıyor hem
daha düşük puanla girilebilen
kurumlarda puanı yükseltiyor. Bunun
önüne geçilecek."
ulaşamadığını düşünen
vatandaşların bankaya giderek
kredi kartı, vadeli vadesiz
hesabı olup olmadığını
sorguluyor.
Yer alan haberlere göre,
Bankalar Birliği, BDDK’nın da
görüşünü alarak geçen yıl
“Bankalar ile Bireysel
Müşterileri Arasında
İmzalanacak Sözleşmelerin
Şekil ve İçeriğinde Yer Alması
Gereken Asgari Hususlar ile
Sözleşmelerin Uygulanacağı
İşlemlere İlişkin Usul ve
Esaslar” hakkında tebliğ
yayımladı.
180 GÜN HAREKETSİZ
Tebliğ 1 Eylül 2013’te yürürlüğe
girdi. Tebliğe göre kesintisiz
olarak, en az 180 gün süreyle
hareket görmeyen kredi kartları,
vadesiz mevduat ve özel cari
hesaplar hareketsiz hesap kabul
edilecek.
Bu hesaplardan ücret
alınmadan önce müşteriye 30
gün içinde haber verilecek.
Haber verildikten sonra müşteri
isterse hesabı kapatabilecek.
Bankalar Birliği’nden 10
Nisan’da yapılan açıklamada
düzenlemenin, müşterilerin
haberdar olmadıkları
hesaplarından ücret alınmasını
önlemeyi amaçladığına dikkat
çekilmişti.
180 günlük süre mart başında
bitti. Bazı bankalar
müşterilerine mesaj göndermeye
başladı. Her müşterinin ayrı
hesabı olduğu için bankalara
başvurmak için tarih şartı yok.
Bankalar müşterilerini
kullanılmayan hesaplar
konusunda her bir ürün veya
hizmet için ayrı ayrı olmak üzere
yazılı veya müşteri şifresi
girmek ya da kimlik doğrulamak
suretiyle kullanılan elektronik
ortam, e-posta, ATM, telefon,
kısa mesaj yoluyla yapmak
zorunda. Ancak güncel adres
bilgisi yoksa ya da cep telefon
numarası değişmişse ne olacağı
belirsiz.
HESAP NASIL KAPATILABİLİR?
Banka hesapları bankaların
internet şubeleri, ATM’ler,
şubeler ve çağrı merkezleri
aracılığıyla kapatılabiliyor.
Kapatılmak istenen hesaba bağlı
otomatik fatura ödemeleri veya
sigorta talimatları bulunması
durumunda öncelikle bunların
iptal edilmesi gerekiyor. Hesapta
bakiye bulunması durumunda
ise, bu para nakit çekilebiliyor
ya da aynı bankadaki başka bir
hesaba veya başka bankadaki
bir hesaba transfer edilebiliyor.
Cem Yılmaz’ın unutulan hesabı
Türkiye Bankalar Birliği’nin
internet sitesinde isim girilerek
“zamanaşımı” sorgulaması
yapılabiliyor.
Sadece isim girildiğinde hangi
bankada ne kadar hesabınız
varsa tüm detayları ile ortaya
çıkıyor. Ancak sorgulama
hesapta para varsa yarıyor.
Örneğin Cem Yılmaz ismi
sorgulandığında doğum yılı 1973
olan Yılmaz’ın hangi bankanın
ISSN 1308 7606
Uzmanlar, çalışmayla, KPSS puanıyla
bir kuruma giren personelin sadece 1
defa başka kurumu seçebileceğini,
böylece 2 kurumdan fazla tercih
yapılamayacağını belirtti. Sistem
devreye girdiğinde KPSS'den daha
düşük puan alan binlerce genç için
memurluk yolu açılmış olacak.CİHAN
eçmişte hesap açtırıp
G
açtırmadığını hatırlamayan
ya da bankanın kendisine
hangi şubesinde hesabı varsa
ekrana yansıyor. Yılmaz’ın bir
bankada 50 liranın üzerinde
dolar hesabı olduğu ve en son
hareketin 4 Nisan 2003’te
gerçekleştiği görülüyor.
TC kimlik gibi bilgiler
istenmediği için bu kişinin ünlü
komedyen olup olmadığı
bilinmiyor. “Abdullah Gül” ismi
sorgulandığında doğum tarihleri
farklı 5 isim geliyor.
Kapatılmayan hesaplardan
işletim ücreti alınacak. Bu ücret
bankadan bankaya değişse de
aylık 3 TL’den başlıyor.
UNUTTUĞUM HESAP VAR MI?
Türkiye Bankalar Birliği’nin
internet sitesinde “zamanaşımı”
sorgusu
http://www.zamanasimi.org/tbb
yapılabilabiliyor. CİHAN
Yabancı firmaların katıldığı
sektörel fuarlar
Yabancı firma katılımlı sektörel
fuarların 20'den daha az katılımcı
ile gerçekleştirilmesi veya yabancı
katılımcı sayısının toplam katılımcı
sayısının yüzde 20'sinden az olması
halinde, aynı organizatöre bir
sonraki takvim yılında aynı ülke ve
sektörde yabancı firma katılımlı
sektörel fuar düzenleme izni
verilmeyecek.
Yıl:70 Sayı:2487 Tarih:28 Nisan 2014 Pazartesi
Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür
Bilal ÇETİN
Yazıişleri Müdürü
Şüheda YILDIRIM
Sayfa Editörü
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Yasemin ERENER
Haber Müdürü
Kenan KURTOĞLU
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu
Cad. No:2 Sefaköy/
Küçükçekmece/İST
Tel :0212 540 40 45 Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Ankara Temsilciliği
Macun Mah.3. Cadde No:2
Yenimahalle /ANK.
Tel :0312 397 91 40 41
Fax 0312 397 41 5254
İstanbul Dağıtım
REKDAĞ Ltd.Şti.
İnternet Site Editörü
Kübra ERENER
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Dolmabahçe Caddesi
Eti İş Merkezi No:23 Kat:3
Beşiktaş/İST.
Tel: 0212 259 12 20
Fax: 0212 259 12 10
ANKARA
Atatürk Bulvarı Palas İş
Merkezi B Blok Kat:6 D:114
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 425 99 63
Fax: 0312 425 99 76
Ankara Dağıtım
AKDAĞ DAĞITIM APDULGANİ AKDAĞ
Yayın Türü:Yerel Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Alkım Basım Yayın Dağıtım Tic.A.Ş.
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No:2 Sefaköy/ İSTANBUL
Tel : 0212 540 40 45 Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Yurtdışı fuar
organizasyonlarına
ilişkin düzenleme
ürk katılımcı sayısının toplam
katılımcı sayısına oranının
yüzde 70'in üzerinde olması
halinde aynı fuara bir sonraki
takvim yılı için milli katılım
organizasyonu düzenlenmesi izni
verilmeyecek
T
Milli katılım organizasyonu
düzenlenen fuarda Türk katılımcı
sayısının toplam katılımcı sayısına
oranının yüzde 70'in üzerinde
olması halinde aynı fuara bir
sonraki takvim yılı için milli katılım
organizasyonu düzenlenmesi izni
verilmeyecek.
Ekonomi Bakanlığının "Yurt
Dışında Fuar Düzenlenmesine ve
Değerlendirilmesine İlişkin
Tebliğde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bir sonraki takvim
yılında aynı fuarın milli katılım
organizasyonu için aynı
organizatöre izin verilebilmesine
imkan tanıyan asgari katılımcı
sayısı 30'dan 10'a düşürüldü.
Milli Katılım organizasyonu
düzenlenen fuarda Türk katılımcı
sayısının toplam katılımcı sayısına
oranının yüzde 70'in üzerinde
olması halinde aynı fuara bir
sonraki takvim yılı için Milli
Katılım organizasyonu
düzenlenmesi izni verilmeyecek.
Gerek Türk katılımcı gerekse
yabancı katılımcı sayısı ile ilgili
asgari oranların gerçekleşmemesi
halinde organizatör, en az 3 en
fazla 12 ay olmak üzere Bakanlıkça
belirlenecek süre içerisinde milli
katılım organizasyonu ve yabancı
firma katılımlı sektörel fuar
düzenleme başvurusunda
bulunamayacak.
Bakanlığın uygun görüşü
alınmaksızın yurt dışı fuar
organizasyonunun
gerçekleştirilmemesi durumunda,
söz konusu organizatör, aynı
sürelerde başvuru imkanından
yoksun kalacak.
Fuar puanı 50'nin altında olan yurt
dışı fuar organizasyonlarının
düzenlenmesi için, aynı
organizatöre bir sonraki takvim
yılında izin verilmeyecek. CİHAN
6
28 NİSAN 2014
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
IRAK
Kerkük'te meydana
gelen patlamada bir
kişi hayatını kaybetti,
3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Azadi Eğitim
Hastanesi'nin yakınlarında yol kenarına
park edilmiş haldeki
araçta patlama
yaşandı. İlk araçta patlayan bombanın ardından olay yerine koşan
insanlar, hemen yakındaki ikinci bir araçta
daha patlama
yaşanınca panik
halinde sağa sola
kaçıştı. Patlamanın etkisiyle çevredeki çok
sayıda iş yeri zarar
gördü. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda,
yaralanan 3'ü ağır 20
kişi hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındı.
CİHAN
İSVEÇ
Geçen hafta İsveç’in
Norrköping kentinde iki
Süryani aile arasında
çıkan kavgada, 40’lı
yaşlarda iki kardeşin
hayatını kaybetmesi,
ülkedeki Süryani cemaatinde endişeye yol
açtı. Süryani cemaatinin
önde gelen 4 ayrı Ortadox klisesi papazı bir
araya gelerek, kanlı olay
sonrasında aileler
arasında kan davası
çıkma olasılığını masaya
yatırdı. Ektorp şehrinde
bulanan Sankta Maria
Kilisesi’nde 200 kişilik
Süryani cemaati ile
toplantı yapan 4 papaz,
kavgaya karışan bütün
aileleri ziyaret etme
kararı alarak, olayın kan
davasına dönmeden
tarafları barıştırmaya
çalışacakları belirtildi.
30-40 kişinin karıştığı
silah, bıçak, taş ve
sopanın kullanıldığı
kavga İsveçlileri şaşkına
çevirmişti.
CİHAN
Hollande:
Erdoğan'ın
taziye mesajı
duyulması
gereken bir
kelimeydi
ransa Cumhurbaşkanı François
Hollande, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın 1915 yılında
hayatını kaybeden Ermeniler için yaptığı taziye açıklamasını, ''Duyulması
gereken bir kelimeydi. Ama henüz
yeterli değil'' sözleriyle değerlendirdi.
Başkent Paris'te, Ermeni soykırım iddialarının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan Hollande, tören
sonrası Türk basın mensuplarına açıklamada bulundu.
F
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande,
Başbakan Erdoğan'ın, Ermeniler için
yaptığı taziye açıklaması için ''Duyulması gereken bir kelimeydi. Ama
henüz yeterli değil. Söylenmesi
gerekiyordu ve ifade edildi.'' ifadelerini
kullandı. Bir ilerleme olduğunun da altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı,
sadece Ermenilerin değil, özgürlük ve
gerçeklik bekleyenlerin isteğinin
soykırımın tanınması olduğunu ifade
etti. François Hollande, "Biz de onların
yanında olacağız.'' dedi.
CİHAN
Putin: Kiev halkına karşı silah
kullanırsa bunun sonuçları olur
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Kiev
yönetiminin halkına
karşı silah
kullanmasının ciddi
bir suç olduğu ve
bunun sonuçları
olacağı tehdidinde
bulundu. Ukrayna
İçişleri Bakanlığı
Rusya yanlısı gruplara
karşı sürdürülen
operasyonlarda en az 5
yerel milisin öldüğünü
açıkladı.
usya Halk Cephesi’nin düzenlediği etkinlikte konuşan
Putin, “Eğer Kiev yönetimi
ülke içindeki halka karşı silah kullanmaya başlarsa, bunun ciddi bir
suç olacağında şüphe yok…”
uyarısında bulundu. Kiev’in radikal
grupları silahsızlandırmak yerine
onları meşru hale getirdiğini savunan Putin, “Biz Cenevre
görüşmelerinde yer aldık ve belirli
anlaşmaları imzaladık.
R
İdari binalar boşaltılacak ve tüm
taraflar silahsızlandırılacak. Ancak
neler oluyor? Ne sağ sektör ne de
diğer radikal gruplar silahsızlandırılmıyor… Buna karşın, onlar
bu grupları meşru hale getirmeye
başladı.” eleştirisi getirdi. Rusya
başkanı bu yolu takip etmek yerine
ülkede her nerede yaşıyorsa yaşasın
tüm halkla diyalog yolunun
başlatılmaya ihtiyacı olduğunu
söyledi. Ülkede ifade ettikleri gibi
sıcak bir aşamaya geçeceklerse,
bunun sıcak aşama değil, basitçe
cezalandırıcı bir operasyon olacağını kaydeden Putin, “Bu yönde
karar alan insanları etkileyecek
kesin sonuçları olacak. Bu
hükümetler arası ilişkilerimizi de
etkileyecek. Burada sadece Ukrayna
parlamentosunun meşruiyeti var.
Bu bizim zamanında ve doğru bir
adım attığımızın göstergesi.”
ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın
güney ve doğu bölgelerinde önceki
gün başlatılan terörle mücadele operasyonu ise sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada Slavyansk kentinde 5
yerel milis gücünün öldürüldüğü
belirtildi.
Diğer organlar gerçekte bu ya da
diğer gerekçe ile meşru değil. Eğer
Kiev yönetimi sivillere karşı bunu
yaparsa, onlar cunta ya da bir klik.”
dedi. Rusya Devlet Başkanı doğu ve
güney Ukrayna’da yaşanan
gelişmelerin Rusya yönetiminin
Kırım halkına destek kararının
doğru olduğunu bir kez daha gösterdiğini savundu. Rus lider, “Aksi durumda onlarda güney ve doğu
Ukrayna’da yaşananlarla hatta
daha kötüsü ile karşılaşacaklardı.
Üç ayrı kontrol noktasında yaşanan
olaylarda en az 5 kişi yaşamını yitirirken, olaylar sırasında bir
Ukrayna askerinin de yaralandığı
kaydedildi. Donetsk bölgesi Mariupul kent binasını Rusya yanlısı
grupların yeniden ele geçirdiği belirtiliyor. Yerel milis güçler lideri
Miroslav Rudenko Interfax’a verdiği
bilgide, olaylarda herhangi bir
yaralanma olmadığı, binada kontrolün yeniden ele geçirildiğini belirtti.
CİHAN
YENİ BULUŞLAR-TEKNOLOJİ
AFGANİSTAN
Afganistan'ın başkenti
Kabil'de yaklaşık 10 gün
önce kaçırılan Bayındırlık Bakanı Yardımcısı
Ahmet Şah Vahit,
güvenlik güçlerinin operasyonunda kurtarıldı.
Afganistan İçişleri
Bakanlığı'ndan ismini
açıklamak istemeyen bir
kaynak, Bayındırlık
Bakanı Yardımcısı
Ahmet Şah Vahit'in
ülkenin kuzeydoğusundaki Kapisa vilayetinden
milli ordu ve polisin
düzenlediği operasyon
sonucu kurtarıldığını
ifade etti. Afganistan
İçişleri Bakanı Yardımcısı General Muhammed
Eyüp Salangi ve İçişleri
Bakanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, Vahit’in kurtarıldığını Twitter
hesaplarından doğruladı. Ahmet Şah Vahit,
15 Nisan'da Kabil’de
kimliği belirsiz silahlı
grup tarafından
kaçırılmıştı.
CİHAN
Büyük ekranlı iPhone 6'dan kötü haber var!
usya Savunma
Bakanı Sergey
Şoygu, doğu ve
güney Ukrayna’da
yaşanan gelişmeler nedeni ile sınırda askeri tatbikata başladıklarını
duyurdu.
R
“Güçlerin eşit olmadığı
çok açık” ifadelerini kullanan Şoygu, “Kendi sivil
halkına karşı silah kullanılmaya başlandı. Eğer
bugün bu askeri makinalar durdurulmazsa, çok
sayıda ölü ve yaralı olabilir.
ev ekranlı telefonlara yıllardır uzaktan bakan iPhone kullanıcıları, uzaktan bakmaya devam edecek! Apple
kullanıcıları, iPhone 6'yı çok uzun zamandır bekliyor. Hatta iPhone 6'nın
önümüzdeki sonbaharda çıkacağı haberleri Apple hayranlarının heyecan dalgalarıyla sarsılmasına neden oluyor.
D
SURİYE
Suriye’de Esed ordusunun bombardıman ve
saldırıları sonucu ülke
genelinde 55 kişinin
öldüğü belirtildi. Suriye
Devrim Konseyi yönetime bağlı ordunun bombardımanı sonucu en
fazla can kaybının
Halep’te yaşandığını
bildirdi.
Halep’in Eterib bölgesinde pazar yerine
gerçekleşen saldırısında
en az 20 kişinin yaşamını
yitirdiğini aktardı. Öte
yandan Halep’te savaş
uçaklarının varil bombaları ile gerçekleştirdiği
saldırıda aynı aileden 10
kişinin öldüğü
kaydedildi.
Muhalifler ayrıca ölenlerin 11’inin çocuk,
4’ünün kadın ve birinin
doktor olduğunu açıkladı. Ayrıca iki kişinin de
işkence altında can
verdiğini bildirildi.
CİHAN
Tansiyon
yükseldi;
Rusya, Ukrayna
sınırında askeri
tatbikata başladı
Ne var ki, bu kez kötü bir haber geldi.
Apple içinden sızdığı belirtilen haberlere
göre, Apple'ın büyük ekranlı iPhone 6'yı
2014'e yetiştirme şansı bulunmuyor. Bu
nedenle Apple hayranları, tüm dünyanın
yıllardır kullandığı büyük ekranlı cep tele-
fonu lüksüne erişebilmek için 2015'i beklemesi gerekebilir. Sorunun aslında büyük
ekranlardan değil, büyük ekranları
besleyecek olan pillerin kasanın içine bir
türlü yerleştirilememesinden kaynaklandığı söyleniyor.
Apple, zaten büyük eleştiri aldığı pil ömrü
konusunda müşterilerini memnun etmek
ve elbette 5.5 inçlik dev ekranın pil ihtiyacını karşılayabilmek için büyük ekranlı
iPhone 6'da çok büyük bir pil kullanmak
istiyor. Ancak bu pili, telefonun ince profilini koruyarak içine yerleştirmeyi başaramadıkları için tüm tasarımları eledikleri,
telefon içindeki donanımları doğru yerleştirecek yeni tasarımlar veya yeni donanım parçaları aradığı konuşuluyor.
Bakalım Apple, gerçekten büyük ekranlı
bir iPhone 6 yapmayı başarabilecek mi?
Telefon üreticilerinin yıllar önce çözdüğü
sorunlarla yeni karşılaşan Apple'ın farklılaşmak için çaba sarf ettiği ancak yeterince büyük bir farklılık oluşturamadığı
için kararsız kaldığı düşünülüyor. Yine de
bu yıl bitmeden, dev ekranlı olmasa da,
yeni bir iPhone ile tanışacağımız kesin.
Bakalım Apple bize hangi boyutta, nasıl
bir iPhone sunacak....
Apple'ı iPhone uçurdu
on çeyreğe ait mali sonuçlarını
açıklayan teknoloji firması Apple'da firmayı en çok sevindiren
ürün iPhone oldu. Mart ayının sonu
itibarıyle Apple, üç ayda dünya
çapında 43.719 milyon adet iPhone
sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 6.3 milyon adetlik artış anlamına geliyor. Firmanın son çeyrek
geliri ise 45.6 milyar dolar olurken net
kârı ise 10.2 milyar dolara ulaştı. Al
Jazeera'nın Apple verilerine
dayandırdığı haberine göre; iPhone
satışlarındaki bu artışa rağmen, Samsung gibi güçlü rakiplerin çıkması se-
S
bebiyle iPad satışlarında düşüş oldu.
Apple son çeyrekte 16.35 milyon adet
iPad sattı. Bu rakam bir önceki yılın
aynı çeyreğinde 19.477 olmuştu.
Rakamları yıllık bazda değerlendirmek
gerekirse Apple, 44 milyon iPhone
satışına ulaşıyor. Bir önceki yıl bu
rakam 37.4 milyon olmuştu. iPad
satışları ise bir önceki yıl 18.1 milyon
iken bu yıl 16 milyona düştü. Her ne
kadar Apple'ın son olarak duyurduğu
renkli ve plastik modeli iPhone 5c çok
eleştiri alsa da firmanın akıllı telefonunun hala çok satıldığı görülüyor.
Önümüzdeki günlerde daha büyük
ekranlı bir iPhone modeli üretmesi
beklenen Apple'ın bu yeni modelle
satış rakamlarını daha da artırmasına
kesin gözle bakılıyor.
NATO ordularının
Polonya ve Baltık
ülkelerinde yapacaklarını
tatbikatı da Ukrayna’da
istikrara yardımcı olamaz.
”uyarısında bulundu.
Şoygu, doğu ve güney
Ukrayna’da yerel milis
güçlerin yaklaşık 2 bin
civarında olduğu bilgisini
paylaştı.
Ukrayna sınırında yer
alan Merkez ve Güney
Askeri Birliklerle tatbikata
başladıklarını belirli
görevleri yerine getirmek
için taktik eğitim verildiğini ifade eden Şoygu,
“Bununla birlikte hava
gücü unsurları da bizim
ulusal sınırımızda uçuşlar
gerçekleştirecek..” dedi.
Şoygu tatbikatta yer alan
asker sayısı ve mühimmatla ilgili bilgi vermedi.
Slavyansk kentinde Kiev
askeri birliklerinin önceki
gün başlattığı operasyonlarda 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Milis güçlerin oluşturduğu 3 ayrı kontrol
merkezine yapılan
saldırıda ölümlerin
olduğu ve 1 güvenlik
görevlisinin de yaralandığı kaydediliyor.
CİHAN
28 NİSAN 2014
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bal: Ermeni
meselesi, bir
açıklamayla
çözülemez
eclis'te basın toplantısı
düzenleyen Bağımsız Kütahya
Milletvekili İdris Bal, Ermeni
meselesinin Başbakan'ın yaptığı gibi
bir iki açıklamayla değil, lobicilikle,
kendini anlatmayla çözülebileceğini
söyledi. Türkiye'nin lobisini yapan,
özü sözü bizden olan, yepyeni, taptaze Türk lobisinin dünyanın her
yerinde yavaş yavaş yükseldiğini ifade
eden Bal, ancak iktidarın bu ülke lobisi olan Türk okullarını kapatmak
istediğini kaydetti. Ermeni meselesinin 'kim haklı kim haksızın'
ötesinde farklı ülkelerin dış siyaset
aracı haline geldiğini ifade etti.
M
Diasporanın kimliğini muhafaza etme
aracı haline geldiğini anlatan Bal,
başka ülkelerde iç siyaset malzemesi
haline geldiğine dikkat çekti. Bu
meseleyi 'ne olduğu ve iyi teşhis
edilmesi'yle çözülebileceğinin altını
çizen Bal, Başbakan'ın yaptığı gibi bir
iki açıklamayla çözülemeyeceğini vurguladı. Kendini anlatmayla, lobicilikle
çözüleceğini vurgulayan Bal,
Türkiye'nin lobisini yapan, özü sözü
bizden olan, yepyeni, taptaze Türk lobisinin dünyanın her yerinde yavaş
yavaş yükseldiğini ve güçlendiğini
söyledi. Maalesef iktidarın bu Türk lobisini kapatmak istediğini dile getiren
Bal, iktidarın Türk okullarını kapatmak istediğini kaydetti. Okulları kapatmanın Türkiye'nin etkinlik sahasını
daraltmak anlamına geleceğine
dikkat çekti. Bal, "Umarım diyalog,
işbirliği güçlendirilir. Acılar üzerinden
siyaset yapılmaz." dedi. MİT
konusuna de değinen Bal, orduya,
polise, MİT'e iki kat, üç kat yetki vermenin sevmek anlamına gelmediğini
belirterek aksine bozulmanın yolunun
açılacağını ifade etti. Yetki ve denetimlerin uygun şekilde verilmesi
gerektiğini dile getiren Bal,
demokratik geleneklere uygun yetkilendirilip sorumluluk sahibi olmaları
gerektiğini kaydetti. Başbakanın yetkilerini sonuna kadar kullanmasıyla ilgili açıklamalarına da değinen Bal,
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının sembolik olduğunu söyledi. Başbakanın
açıklamalarına bakıldığında bunun
tersi olacağının görüldüğünü dile getiren Bal, demokratik geleneklere
uyulmayacağının işaretinin verildiğini
kaydetti. Bazı sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.
"Demokrasiyi sandıktan ibaret görürseniz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz."
diyen Bal, ancak demokraside şeffaflık, yargı bağımsızlığı, muhalefet
olduğuna dikkat çekti.
lirten Koç, dar veya daraltılmış
seçim modelinin temelinde bu kaybın yattığını ifade etti. Az oyla çok
milletvekili çıkaracak yeni bir seçim
sistemi arayışı olduğunu dile getiren
Koç, "Gücün yetiyorsa yüzde 10
seçim barajını kaldır. Temsil adaleti
de yüzde 10 barajı kaldırılarak
sağlanabilir." diye konuştu. Kata
kulleye hiç gerek yok. Yüreğin yetiyorsa yüzde 10 barajını kaldır görelim." diyen Koç, Başbakanın 1915
olaylarıyla ilgili açıklamasını değerlendirdi.
YSK'nın 'AK Parti kazanana
kadar seçimler yenilenir' hükmünü sürekli hale getirmesi
gerektiğini dile getiren Koç, AK Parti'nin seçimde kısıtlı olanları kasıtlı
olarak kullandığını vurguladı.
Hatay'da seçimlerin iptali için AK
Parti'nin özel yetkili seçim kuruluna
başvurulduğunu dile getiren Koç,
Türkiye'nin en hassas yerinde AK
Parti'nin ateşle oynadığının altını
çizdi. 4 bine yakın oy farkı bulunduğunu hatırlatan Koç, YSK'nın
Ankara'daki 2 bin 300 küsür sandıktaki mühürsüz oyları kabul ede-
Konunun bağımsız tarihçiler
tarafından araştırılması
gerektiğini hep söylediklerini
hatırlatan Koç, acılar yaşandığını
söyledi ve taziyelerini iletti. Soruları
cevaplayan Koç, Başbakan'ın
itibarını yitirmeye başladığını belirterek bu tür açıklamalarla itibar
kazanmaya çalıştığını savundu.
Meseleyi siyasetin öznesine oturtulmaması gerektiğini vurguladı. 4
bakan hakkındaki yolsuzluk soruşturması komisyonu kurulmasıyla ilgili bir soruya Koç, "Sandıkta alınan
yüzde 43 küsür oyu, aklanma olarak
Koç
1915 olayları siyasetin
öznesi haline getirilmemeli
bildiğine dikkat çekti. AK Parti'nin
kazanamadığı yerlerin, masa
başında, zaman içinde sindirerek
alınmak istendiğini belirten Koç,
demokrasinin içinin boşaltıldığını
söyledi. Uğur Mumcu'nun "Korkaklar hergün ölür; cesurlar birgün
ölür" sözünü hatırlatan Koç, onun
için bu işin sonunun bulunmadığını
kaydetti. Başbakanın Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı
hakkında kasetler bulunduğunu
söylediğini hatırlatan Koç, "Sen nerden biliyorsun?" diye sordu.
Başbakanın kaset kolleksiyoncu olduğunu savunan Koç,
ailesiyle yaptığı konuşmalar
için Başbakanın ilk önce montaj
dediğini ancak grup konuşmasında
bunların montaj olmadığını
söylediğini açıkladı.
Kirli siyaset dönemi ve bunun baş
aktörünün ise Recep Tayyip Erdoğan
olduğunu dile getiren Koç,
Başbakanın kaset havuzuyla şantaj
yaptığını ileri sürdü. Başbakanın 23
Nisan konuşmasının da 23 Nisan'ın
ruhuna uymadığına dikkat çeken
Koç, sandığı aklanma olarak
gördüğünü kaydetti. Yolsuzluğun
hesabının yargıda verileceğini vurguladı. AK Parti'nin 2 milyon
civarında oy kaybına uğradığını be-
algılayan bir mantık var karşımızda.
Temel sorun, Ortadoğu'daki bazı
ülkelerde biriken, oradaki liderlikte
kara paranın Türkiye üzerinden finansa sokulma gayreti. Sandık aklanma yeri, mahkeme yeri değil.
Bunu anlamaları gerekiyor. Ulusal
ve uluslararası mahkemelerce bu
konu ele alınacaktır. Bundan kaçış
yoktur. Birtakım sözlerle ve
geçiştirmelerle mümkün değil." şeklinde konuştu. 1915 olaylarıyla ilgili
bir soruya ise Koç, tezlerin belli
olduğunu ve Ermenistan'ın kendi tezlerinden vazgeçmediğini kaydetti.
Bu sürecin siyasetin
malzemesi olmaması gerektiğini belirten Koç, tarihsel
sürecin siyasetin öznesi haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. 13
Nisan 2005 tarihinde ortak bir
deklarasyon yayınladıklarını hatırlatan Koç, AK Pari ve CHP grubunun
bu deklarasyonu beraber yaptığını
söyledi.
Bir başka soru üzerine de Koç,
"Türkiye güçlü bir ülkedir. Tarihin
sorgulanmasından korkan bir ülke
değildir. Bireysel davranışlarla değil
dünya üzerinde yaratılmak istenen
algıya karşı konumunu sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Kudret ALTINDAĞ-EKONOMİ
Çiçek:
Ramazan
ayı gelmeden
Ramazan
orucu tutmam
BMM Başkanı Cemil
Çiçek, 'Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim?'
sorusuna ilginç bir cevap
verdi. Çiçek soruya, "Ramazan
ayı gelmeden Ramazan orucu
tutmam." cevabını verdi.
Meclis Başkanı Cemil Çiçek,
Atatürk Kültür Merkezi’nde
düzenlenen Bingöl tanıtım
günlerine katıldı.
T
Demokrasilerde istişareden korkulmayacağını vurguladı. Türkiye'deki
siyasette liderlerin çok güçlü
olduğunu belirten Bal, dar bölge
seçim sisteminin demokrasi açısından
doğru bir gelişme olabileceğini ifade
etti. Kim çok çalışırsa onun
kazanacağını vurguladı. Dar bölge sisteminden AK Parti'nin daha çok karlı
çıkacağına inanmadığını kaydetti.
Bal, "Mezarlıklar yeri doldurulamayacak adamlarla doludur." şeklinde
konuştu. "TİB’in dinleme listesine eklenen 2 bin kritik isim ‘dinlendi sonra
da kayıtları silindi’ gibi gösterilecek;
olay ‘paralel yapı dinledi’ şeklinde
medyaya servis edilecekti." iddialarla
ilgili Bal, "Çok vahim bir durum.
Demokrasi, özgürlükler adına utanılacak bir durum, eğer doğru ise. Bizim
ilkeli olmamız lazım. Bunu bir türlü
beceremiyoruz; muhatap dindar,
PKK'da olsa. Uydurma delil oluşturamazsınız. Oluşturursanız bu
demokrasi olmaz. Umurım doğru
değildir. Doğru ise derhal yargımız
hesap sormalıdır." şeklinde konuştu. "
CİHAN
HP Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Haluk Koç, 1915
olaylarının bağımsız tarihçiler
tarafından araştırılması gerektiğini
belirterek, bu sürecin siyasetin
malzemesi olmaması gerektiğini
söyledi. , tarihsel sürecin siyasetin
öznesi haline getirilmemesi
Meclis'te basın toplantısı
düzenleyen Koç, anlaşılan özel yetkili mahkemelerin kalkmadığını belirterek özel yetkili seçim kurulu
olarak görev yapan üst yargı organlarının mevcut olduğunu kaydetti.
C
Canikli:
Bakanlarla
ilgili verilen
soruşturma
önergesi
5 Mayıs’ta
görüşülecek
7
Çiçek buradaki program
öncesi gazetecilerin gündeme
ilişkin sorularını cevaplandırdı. Başbakan Erdoğan’ın
Ermenilerle ilgili yaptığı yazılı
açıklamanın sorulması üzerine Çiçek şunları söyledi:
''Bizim yıllardan beri
sürdürdüğümüz dış politikanın temel ilkesi ‘Yurtta
sulh cihanda sulh’tur. Biz hem
ülkemizde hem bölgemizde
hem de dünyada barış istiyoruz. Geçmişte yaşanmış bir
kısım acıların, kin tutmaya
yeni husumet cepheleri oluşturmaya sebebiyet vermemesi
lazım.
K Parti Grup Başkanvekili Nurettin
Canikli, 4 eski bakan ile ilgili hazırlanan soruşturma önergesinin 5
Mayıs Pazartesi günü Genel Kurul’da
görüşüleceğini söyledi.
A
AK Parti grup yönetimi salonunda basın
toplantısı düzenleyen Canikli, AK Parti’nin adı yolsuzluk ve rüşvetle anılan 4
bakan hakkında hazırladığı soruşturma
önergesi hakkında konuştu.
CHP’nin verdiği önergelerle birlikte iktidar
partisinin verdiği önergelerin hep birlikte
5 Mayıs’ta görüşüleceğini belirten Canikli,
“Soruşturma önergelerinin verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde görüşülmesi ve
karara bağlanması gerekiyor.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi planlamıştık ama Perşembe günü tatil olduğu
için görüşemiyoruz. Pazartesi günü 4 eski
bakanımız hakkında verilen soruşturma
komisyonu kurulmasını ilişkin soruşturma önergelerinin görüşülmesini 5
Mayıs pazartesi günü görüşmeyi planlıyoruz.
Bütün önergelerin görüşme tarihi aynı
gün verildiği için 5 Mayıs son görüşme
günü. Bu soruşturma önergelerini daha
önce Genel Kurul’da tartışmalara konu
oldu.” ifadelerini kullandı.
'İDDİALARIN ÜZERİNE GİDİLMESİ
GEREKİR'
Bakanların işledikleri iddia edilen fiillerin
soruşturma kapsamı dışında kalmayacağını ifade eden Canikli, ''Yeni soruşturma önergesinde 4 eski bakanımızla
ilgili işledikleri iddia edilen fillerin
tamamı soruşturma kapsamına alındı.
TCK’da tekabül ettikleri maddeler ve
tamamı soruşturma kapsamına alındı.
Önemli bir iş yapıyoruz. Kamuoyuna yansıyan iddialar var eski bakanlarla ilgili. Bu
iddiaların üzerine gidilmesi gerektiğine
inanıyoruz.
O çerçevede AK Partili arkadaşlarımız önerge vermişlerdir. Bir geriye çekme söz
konusu değil, yetersiz olduğu iddia edilen
eski önerge çekildi, aynı arkadaşlarımız
tarafından kamuoyunda gündeme gelen
tüm iddiaları kapsayacak şekilde bir
soruşturma önergesi Meclis Başkanlığı’na
bugün itibarıyla tevdi edildi.'' şeklinde
konuştu.
CİHAN
Bizim görevimiz geleceği inşa
etmektir. Geleceğin barış
içinde olmasını arzu ediyoruz.
Huzur içinde olmasını arzu
ediyoruz. Bir yerde savaş varsa
acılar vardır. Siz bu acıları isteseniz de istemeseniz de bu
işin tabiatında var. Bizim en
fazla acı yaşadığımız savaş 1.
Cihan Savaşı’dır. Osmanlı
coğrafyasında kimler yaşıyorsa, bu savaşın olumsuzluklarından hepsi etkilenmiştir.
Bu arada Osmanlı’nın sadık
teba olarak ifade ettiği Ermeniler de savaşın olumsuz
sonuçlarından maalesef etkilenmişlerdir. Van’da Bingöl’de
Bitlis’te Erzurum’da halen
yapılan bir kısım kazılarda
toplu kemikler çıkmaktadır.
Bunlar da o günkü çatışmalarda bir kısım çetelerin
icra ettikleri katliamlardır.
Bütün bunlardan ders
çıkararak sağlıklı bir gelecek
kurma noktasında herkesin
her kesimin gayret etmesi
lazım. Bunda da en büyük sorumluluk diasporaya düşüyor.
Maalesef diaspora geçmişte
yaşanan acıları bir karalama
kampanyasına dönüştürdü.
Bu yıl ve önümüzdeki yıl
Türkiye’nin en önemli dış politika konularının başında bu
geliyor. Devlet olarak ve
toplumun bütün kurumları
olarak buna karşı bir politika
geliştirmeye ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bunun en
somut adımı 2005’te iktidar
muhalefet tüm dünyaya meydan okuyan bir açıklama
yaptı.
Biz geçmişimizle yüzleşmeye
hazırız. Kimse bize soykırım
yaptı tarzında asla bir bühtanda bulunamaz. Kimin
elinde ne bilgi ve belge varsa
tarihçiler bilim adamları gelirler ortaya koyarlar biz her
türlü katkıyı veririz. Çıkan
sonuca razı oluruz.''
ERDOĞAN'IN 'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI
Başbakan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması
üzerine Çiçek şu cevabı verdi:
''Bu sorular günlük politika ile
ilgili. Günü gelsin. Ramazan
ayı gelmeden ben Ramazan
orucu tutmam. Nafile oruç tutarım da.''
CİHAN
8
Gündem
Erbakan:
Umarım
kongrede
tek liste olur
aadet Partisi'nin 4 Mayıs'ta
S
yapılacak kongresi için
genel başkan adaylığı
açıklanan Fatih Erbakan 'Bu
kongrede mutlaka insanların,
çok akıllıca, bilinçli bir şekilde
düşünüp hareket etmeleri
lazımdır' dedi.
28 NİSAN
Saadet Partisi'nin genel başkanlığına adaylığı açıklanan Fatih
Erbakan, son bir senedir partinin başına geçmesi konusunda
kendisine çok ciddi talep geldiğini belirterek, "Kongre
gününe kadar inşallah bir uzlaşma olur ve tabanın, teşkilatlarımızın, partimizin en önde gelen isimlerinin bu talepleri
göz önünde bulundurulur ve tek liste halinde gidilir" dedi.
itibaren daha da yoğunlaştı"
diye konuştu.Saadet
Partisi'nin önde gelenlerinin
kendisine genel başkanlığı
teklif etmeden önce genel
merkezle çok kere temas
kurduğunu belirten Erbakan,
şunları kaydetti:
giderek kendilerine bunu
ilettiler. 'Bu kongrede
partimizin selameti için
hareketimizin geleceği için tek
liste ile ve Fatih Erbakan'ın
genel başkanlığında gitmemiz
lazım' diyerek kendilerine
ilettiler, bu müzakereleri
yaptılar.
BMM Anayasa
Komisyonu
Başkanı Kuzu,
"Twitter binlerce
iletişim aracından
bir tanesi dolayısıyla
herkes kendi haddini bilmeli, nitekim
biraz hizaya geldi"
dedi.
"Tabandaki,
teşkilatlarımızdaki, özellikle
gençliğimizdeki bu talebi
kendilerine ilettiler ve Fatih
Erbakan'ın genel başkan
olması halinde, Erbakan
Hocamıza duyulan
sadakatten, vefadan, büyük
teveccühten dolayı bendenize
de büyük bir teveccüh ve talep
olduğunu ilettiler.
Erbakan, Saadet Partisi'ni
olması gereken yere
taşıyacak, dinamik,
heyacanlı, şuurlu bir
yönetimin seçilmesini temenni
ettiğini aktardı ve "Bu
kongrede mutlaka insanların,
çok akıllıca, çok bilinçli bir
şekilde ve sonuca, hedefe
matuf bir şekilde düşünüp
hareket etmeleri lazımdır.
Saadet Partimizin, milli
görüşün artık kaybedecek bir
dakikası bile yok.
Özellikle kongrenin ilanından
sonra Yüksek İstişare Kurulu
üyelerimize ve Genel
Başkanımız Mustafa Kamalak
Beye giderek Ahmet Tekdal
Bey, Recai Kutan Bey, bu
durumu ilettiler. Suat
Pamukçu Bey, Musa Okçu
Bey'in bulunduğu bir heyet de
Önümüzdeki genel seçimde
halkın teveccühünü
sağlayacak, partimizi
büyütecek, güçlendirecek ve
genel seçimde partimizi
Parlamento'ya taşıyacak bir
genel başkan ve yönetimde
karar kılmaları gereklidir"
dedi.CİHAN
Cemil Çiçek :
Bu üslup Kılıç'a
yakışmadı
açıklamalarını
değerlendirirken, "Üslup,
bir yargı makamına yakışan
bir üslup değildi. Kimse
oraya haşlanmak, tokat
yemek, azarlanmak için
gitmedi" dedi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek,
Anayasa Mahkemesi Haşim
Kılıç'ın açıklamalarını,
"Üslup, bir yargı makamına
yakışan bir üslup değildi.
Kimse oraya haşlanmak,
tokat yemek, azarlanmak
için gitmedi. Hukuk
nezakettir. Hukukçuların da
çok nazik bir üslupla
konuşması gerekirdi.
Maalesef bunu bulamadık"
diye değerlendirdi.
Çiçek, Kılıç'ın bugünkü
açıklamalarına ilişkin
gazetecilerin sorularını
yanıtladı.
Gündem
Kuruluş yıl dönümünün
Anayasa Mahkemesi ve
millete, hayırlı olmasını
dileyen Çiçek, mahkemenin
52 yıllık geçmişi olduğunu
anımsattı.
Anayasa Mahkemesi'nin,
1961 Anayasası ile siyasi ve
hukuk hayatına girdiğine
işaret eden Çiçek, bir çok
konuda kararlar verildiğini,
mahkemenin her kararının
da bugüne kadar tartışma
konusu olduğunu söyledi.
Çiçek, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Biz kutlama düşüncesiyle
oraya gittik. Türkiye'de
geçmişten beri bazı günler,
toplumda aşırı derece
merak ya da endişe günü
olmuştur. Geçmişte 1
Mayıs'ta yaşanan üzücü
olaylardan sonra -30'dan
fazla vatandaşımız, orada
hayatını kaybetti, işin
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Eroğlu: Susuzluk için tüm tedbirleri aldık
BMM Anayasa
T
Komisyonu Başkanı
Burhan Kuzu, Anayasa
Mahkemesinin 52. kuruluş
yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen törene
gelişinde, gazetecilerin
sorularını yanıtladı.
Twitter ile ilgili
başvurusunun
hatırlatılması üzerine
Kuzu, bu başvurusunun
kamuoyunda yanlış
algılandığını belirtti.
Kuzu, şöyle devam etti:
"Mesele Twitter'ı
kapatmak falan değil. Ben
o başvurumu aslında
haziran ayında yapmıştım,
Twitter'daki ağır laflar
üzerine. Fakat savcı
şubatta bir karar verdi,
2014'ün Şubat'ı, dedi ki
'ben senin dosyan için
muhattap bulamıyorum,
bu hakareti kim yaptı
adresi belli değil.'
Faili meçhule gittik
anlayacağınız ve savcı bu
dosyayı atmış depoya. O
depoda bekliyor. Onun
adına 'zaman aşımı
deposu' diyorlar. Süreç
bitmiş, ben de onun
üzerine müracaatımı
yaptım. Benim hakkım
eğer o bölüm çıkarılarak
kaldırılabiliyorsa Twitter
onu çıkararak kaldırır.
Kaldıramıyorsa kapatarak
kaldırır. Mesele Twitter'ı
kapattırmak değil benim
hakkımı arama yolları."
Bir yerde ifade özgürlüğü
konuşulurken, bir yerde de
"onur, şeref ve insanların
kişilik hakları" olduğunu
dile getiren Kuzu, "Ben
onuru tercih ediyorum.
Çünkü ifadeyi her yolla
kullanabilirim. Onur ya var
ya yoktur bir insanda.
Twitter olsa da olmasa da
Anayasal hakların ya da
Avrupa Sözleşmesi
Hakkı'nın ihlalinde böyle
bir kararı vermesi lazım.
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nde 'Taksim
Meydanı' diye bir meydan
adı yok. Biz onların
özgürlüğünü kullanmasını
engellemiyoruz ki 'şurada'
değil de 'şurada kullan'
diyoruz. Denen bu. O
yüzden o kararın
uygulanma şansı
yok."CİHAN
O ilçede Seçimler yeniden yapılacak
SK bir ilçede daha yerel
seçimlerin yenilenmesine
karar verdi. Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) Afyonkarahisar İli
Emirdağ İlçesi Gömü Belediye
Başkanlığı ve Belediye meclis
Üyeliği seçimlerinin 1 Haziran
2014 Pazar günü yapılacak olan
mahalli idareler ara seçimleri
Y
ile birlikte yapılmasına karar
verdi.YSK'nın 21 Nisan 2014
Tarihli ve 1866 Sayılı Kararı
Resmi gazete'de yayımlandı.
Kararda, "Başkanlık
Makamınca Kurulumuza
sunulan 21 Nisan 2014 tarihli
yazına aynen; "Afyonkarahisar
İli emirdağ İlçesi Gömü
Beldesinin tüzel kişiliğinin
sona erdirilmesi yolundaki
işlemin iptaline ilişkin olarak
verilen Ankara 7. İdare
Mahkemesi'nin 9 Ocak 2014
tarihli, 2013/174 Esas, 2014/27
sayılı kararı uyarınca,
Kurulumuzun 02 Nisan 2014
tarihli ve 2014/1011 sayılı kararı
ile Gömü Belediye Başkanlığı
ve Belediye meclis Üyeliği
seçimlerinin Yüksek Seçim
Kurulu'nun 27 Mart 2014
tarihli ve 2014/919 sayılı
kararında belirtilen ilkeler
çerçevesinde 1 Haziran 2014
Pazar günü yapılacak olan
mahalli idareler ara seçimleri
ile birlikte yapılmasına karar
verilmiştir" denildi.Karara göre
Gömü seçimlerine Adalet ve
Kalkınma Partisi, Alternatif
Parti, Bağımsız Türkiye Partisi,
Barış ve Demokrasi Partisi,
büyük birlik partisi,
Cumhuriyet Halk
Partisi,Demokrat Parti,
Demokratik Sol Parti,
Doğru Yol Partisi, Emek Partisi,
Genç Parti, Hak ve Eşitlik
Partisi, Hak ve Özgürlükler
Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi,
Halkın Yükselişi Partisi,
Halkların Demokratik Partisi,
Hür Dava Partisi, İşçi Partisi,
Liberal Demokrat Parti, Millet
Partisi, Milliyetçi Hareket
Partisi, Muhafazakar Yükseliş
Partisi, Özgürlük ve Dayanışma
Partisi,Saadet Partisi,
Toplumsal Uzlaşma Reform ve
Kalkınma Partisi, Türkiye
Komünist Partisi, Yurt Partisi
katılacak.CİHAN
FRANSIZ SIYASETÇiLERDEN ERDOĞAN'A DESTEK
en etkili 100 kişisi" listesinde yer aldı.Time
dergisi editörleri, her
yıl 'TIME 100' listesini
belirliyor. Dergide, bu
yıl liderler kategorisinde Cumhurbaşkanı Gül de
bulunuyor.
Dergide Gül ile ilgili ifadeleri kaleme alan ise
yazar Elif Şafak oldu.
rman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu,
"Bu yıl yağışlarda azalma
olduğu ortada ancak tüm
tedbirleri aldık"
dedi.Bakan Eroğlu, Uşak
programı kapsamında
geldiği Banaz ilçesi'nde
Uşak Valisi Settar Yavuz,
milletvekilleri İsmail
Güneş, Mehmet Altay ve
Belediye Başkanı Zafer
Arpacı tarafından
karşılandı.
O
Banaz Belediyesi'ni
ziyareti sırasında
gazetecilerin "yaşanan
yağış azlığı" ile ilgili
sorusunu yanıtlayan
Bakan Eroğlu, 1 Ekim
2013-24 Nisan 2014
tarihleri arasındaki
yağışların uzun yıllar
ortalamasına göre yüzde
29 azaldığını belirterek,
dalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç'ın konuşmasına tepki
göstererek, konuşmanın
siyasi polemiklerle dolu
olduğunu söyledi.
A
Siyasi konuşmaları siyasi
konuşmaları AYM başkanı
değil siyasi partilerin
temsilcileri yapmalıdır.
Mahkemeler kararları ile
konuşur. Mahkeme kararları
eleştirilmez kutsal metinler
değildir eleştirilebilir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
anayasaya kanuna bağlı
hareketle mükelleftir.
Demokratik hukuk
devletlerinde mahkeme
başkanları niyet okumaz. Bir
Mahkeme Başkanı niyet
okuyor insanları itham
ediyorsa anayasaya uygun
karar verilip verilmediği
sorgulanır.''
F
Eski Cumhurbaşkanı Nicolas
Sarkozy döneminin Çevre
Bakanı, Paris Belediye Başkanı
adaylarından Nathalie
Kosciusko-Morizet, TürkiyeErmenistan ilişkileri konusunda
iyimser konuştu ve Erdoğan'ın
açıklamasını küçük de olsa bir
ilk adım olarak yorumladı.
Morizet, "Beklenti bundan daha
fazlasını yapmasıydı. TürkiyeErmenistan ilişkilerinin gelecek
dönemde ilerleyeceğini umut
ediyorum. Yeter ki Türkiye
Chirac ve Fillon hükümetlerinde
görev almış, Hauts-de-Seine
milletvekili Andre Santini ise
Erdoğan'ın mesajını takdirle
karşıladı ancak özür ifadesine
yer vermediğine dikkati çekti.
Hauts-de-Seine milletvekili ve
Sarkozy'nin eski siyasi
danışmanlarından Patrick
Devedjian da Türkiye'nin
Ermeni meselesinde adım
atmasının uluslararası arenada
izole olmaması için gerekli
olduğuna işaret etti.
Türkiye ve Ermenistan'ı tarihte
yaşananlarla ilgili adım atmaya
davet eden Santini, şunları
söyledi:
"Bu bir başlangıç ve bu
başlangıcı takdir etmek gerekir.
İki ülke de kendine düşen rolü
yerine getirmelidir. Erdoğan'ın
bu adımı yeterli değil daha da
ilerilere götürmesi gerekir.
Mesajında özür ifadesine yer
vermedi. Yaşanan ölümler için
Erdoğan'ın konuyla ilgili
tepkileri öngörerek taziye mesajı
yayınladığını belirten
Devedjian, "Türkiye'nin inkarcı
yaklaşımına karşılık Erdoğan'ın
mesajının durumun kendisine
karşı riske dönüşmemesi için
yapılmış bir hamle olarak
değerlendirilmesi gerektiğini"
savundu.Bağımsızlar ve
Demokratlar Birliği (UDI) üyesi
ve Fransa Ermeni
Federasyonları Koordinasyon
Kurulu Eşbaşkanı Alexis
Govciyan ise Erdoğan'ın mesajı
için "ilgi çekici bir ilk adım"
ifadesini kullandı. Türkiye'de
1915 olaylarıyla ilgili toplumda
önemli bir ilerleme
kaydedildiğini belirten
Govciyan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de insan hakları
konusunda toplum bilinci son
yıllarda önemli ilerlemeler
kaydetti. İnsanlar tepkisini
sokaklarda dile getiriyorlar ve
geçmişle yüzleşilmesi
gerektiğini savunuyorlar.
Erdoğan'ın açıklaması ilgi çekici
bir ilk adım ancak yeterli değil.
2015'in yaklaştığı bir dönemde
bir an önce daha ileri adımların
atılması gerekir."CİHAN
Eroğlu, açıklamasını
şöyle sürdürdü:
Bu baraj ve göletler
coğrafi ve iklim
özelliklerimizin bir
mecburiyeti. 5,5 milyon
hektar yani 55 milyon
dekar alanı sulanabilir
haline getirdik. Eski
sulama tekniklerini artık
kullanmıyoruz, kapalı
devre sulama
sistemleriyle tarım
arazilerimizi suluyoruz.
Suyumuzu akıllıca
kullanıyoruz.
Vatandaşlarımızın bu gibi
durumları düşünmesine
gerek yok, onların yerine
biz düşünüyoruz,
gerekeni yapıyoruz."
Eroğlu, önümüzdeki
günlerde yurt genelinde
yağışlı bir havanın etkili
olacağını, vatandaşların
suyu akıllıca
kullanmalarını istedi.
Hamamboğazı
mevkisindeki turizm
alanında A sınıfı
mesirelik alanı inşa
edeceklerini belirten
Eroğlu, bölgeye turizm
yatırımcılarının çekilmesi
için her türlü desteği
sağlayacağını ifade etti.
Ziyarette Banaz Belediye
Başkanı Zafer Arpacı,
Eroğlu'na kilim ve çeşitli
hediyeler verdi.CİHAN
Şafak, "Zor bir seçimle karşı karşıya olan bir
ılımlı Türk" başlıklı yazısında, "Türk politikası
çok maskülen ve kutuplaşmış . Ancak Türkiye'nin
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ılımlı tonu ve
uzlaştırıcı stiliyle dikkati çekiyor. Haziran
2015'teki genel seçimler öncesinde, hem onu
destekleyenler hem de ondan şüphe duyanlar,
onun Türk politikasındaki rolünün son dönemlerde güçlendiği noktasında hemfikir" değerlendirmesine yer verdi.
Elif Şafak, yazısında şunları kaydetti:
"Gül, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'nin baskın politik figürü
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar boyunca
bir müttefiki ancak aynı zamanda da başlıca rakibi oldu. Erdoğan'ın Gezi Parkı'nda alışveriş
merkezi inşa edilmesi yönündeki kararına karşı
protesto için geçen yıl eylemler patlak
verdiğinde, Gül, barışçıl toplanmanın demokratik
bir hak olduğunu belirtti. Twitter yasaklandıktan
sonra, o (Gül), yasağı delen milyonlarca vatandaştan biriydi. 'Sosyal medya platformlarının tamamen kapatılması tasvip edilemez' şeklinde tweet
attı.CİHAN
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’ndaki 23 Nisan özel oturumunda hükümetin yolsuzluk operasyonları sonrasında ortaya koyduğu
uygulamalar üzerinden Başbakan Erdoğan’a sert
suçlamalar yöneltti.
Bir başka aşırı derece merak
ve ertesinde de çok yoğun
tartışmalara konu olan
başka günlerimiz oldu.
Bunların başında, adli yılın
açılışları, yüksek
mahkemelerin kuruluş
günleri, her defasında
siyasetçiye yumruk
çakmanın, siyasetçiye,
siyasete ayar vermenin ve
yüksek dozda siyasi
mesajların verildiği bir gün
olmaya başladı. Adeta
orada siyaset suçlanır, her
türlü eksik siyasette var,
geri kalan her şey
Türkiye'de düzgün. Bugün,
buna benzer bir konuşma
dinlemiş oldum. Bundan
dolayı da üzüntü duydum.
Evvela üslup, bir yargı
makamına yakışan bir
üslup değildi. Kimse oraya
haşlanmak için, tokat
yemek için, azarlanmak için
gitmedi. Hukuk nezakettir.
Hukukçuların da çok nazik
bir üslupla konuşması
gerekirdi. Maalesef bunu
bulamadığımızı ifade etmek
isterim. Siyaset nezaket,
hukuk zarafettir. Hele hele
davet ettiğin misafirine
karşı."CİHAN
yüzyıla yakın bir süredir bu
konuda beklenti var."
Bu doğrultuda
bürokratlarıyla toplantı
yaptıklarını kaydeden
Eroğlu, "B planına geçipgeçmeyeceğimiz
konusunda bakanlıkta bir
toplantı yaptık. Özellikle
içme ve kullanma
suyunda sıkıntı
yaşanmaması için neler
yapabileceğimizi ele
aldık. Hidroelektrik
santrallerinde geçen
seneki elektrik üretimini
sağlamak için neler
yapabileceğimizi
değerlendirdik" ifadesini
kullandı.
"Şu an için yeterince
suyumuz var. Ancak
suyumuzu ekonomik ve
akıllıca kullanmalıyız.
Şunu asla unutmayalım
'su zengini' bir ülke
değiliz. Bu yüzden suya
sürekli yatırım yapan bir
bakanlığız. Bakınız 268
baraj ve gölet yaptık.
Şimdi 1000 günde 1000
gölet projesini hayata
geçiriyoruz.
sandıktan çıkan oy sayısına bağlı bir kavram olmadığını, kuvvetler ayrılığını ayak bağı olarak
görenlerin, halkın iradesine saygı duyduklarını iddia
edemeyeceklerini anlattı.
TBMM'de basın açıklaması
yaparak Haşim Kılıç'a tepki
gösteren Bakan Bozdağ,
şunları söyledi: ''Siyasi
polemiklerle dolu bir
konuşma olduğu
anlaşılmaktadır. Anayasa
Mahkemesi yargı organıdır.
Başkanın konuşması siyasi
değil hukuki olmak
zorundadır. Anayasa
Mahkemesi'nin kuruluş
yıldönümünde yapılan
konuşma baştan sona siyasi
polemiklerle doludur.
tarihte yaşananları kabul
edilsin" dedi.
"Tüm tedbirleri alıyoruz.
kimse merak etmesin,
halkımızı susuz
bırakmayacağız" dedi.
Hukuku çiğneyenler
ulusal egemenlikten
bahsedemez
ılıçdaroğlu, konuşK
masında ‘hukuk ve
demokrasi’ vurgusu yaptı. Ulusal egemenliğin
içinde, perde arkasında ne
vardı, halen tartışıyoruzher zaman 1 Mayıs'ta ne
olacak, ne gibi sıkıntılar
çıkacak, 1 Mayıs endişe
kaynağı olmuştu. Bugün de
bir ölçüde devam ediyor mu
etmiyor mu bu endişe, 1
Mayıs'ta göreceğiz. İnşallah
sükunet hakim olur.
Emeğin bayramı olarak,
barışcıl kutlamalara sahne
olur, bu türlü endişeler de
artık gerilerde kalmış olur.
ransız siyasetinin önemli
isimleri Başbakan Erdoğan'ın
mesajını değerlendirdi.
Erdoğan'ın mesajı bir ilk olarak
nitelendirilirken, iki ülke
ilişkilerinin ilerlemesi için daha
çok adım atılması gerektiği
vurgulandı.
Gül "Dünyanın en etkili 100 kişisi' arasında
umhurbaşkanı Abdullah Gül, Time
C
dergisinin, 'Dünyanın
AİHM'İN 1 MAYIS KARARI
AİHM'in 1 Mayıs'ın
Taksim'de kutlanması ile
ilgili kararının sorulması
üzerine de Kuzu, şunları
kaydetti:
"AİHM'in bu gibi
konularda karar alma
yetkisi yok. Tamamen
siyasi karar eğer böyle bir
karar vermişse.
9
Cumhurbaşkanı Gül, Time dergisinin yıllık
hazırladığı "Dünyanın en etkili 100 ismi'
arasında yer aldı.
Orman ve
Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu
yağışların
azalmasıyla
ilgili
konuştu.
olur o manada. Twitter
binlerce iletişim aracından
bir tanesi dolayısıyla
herkes kendi haddini
bilmeli, nitekim biraz
hizaya geldi" şeklinde
konuştu.
T
İnşallah önümüzdeki
günlerde, kongre gününe
kadar bir uzlaşma olur ve
tabanın, teşkilatlarımızın,
partimizin en önde gelen
isimlerinin bu talepleri göz
önünde bulundurulur ve tek
liste halinde gidilir."
BMM Başkanı Ciçek,
T
Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç'ın
2014
Burhan Kuzu: Herkes haddini bilecek
Toplantıya gelen insanlar,
Türkiye'nin bütün bölgelerini
temsilen gelen insanlardı.
Onların da teveccühü ve
isteği ile böyle bir
durum ortaya
koydular.
Bu talepler, özellikle çok acil,
apar topar diye
niteleyebileceğimiz büyük
kongre kararı alındığı andan
28 NİSAN
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Fakat istenen sonuçlar o
günün şartları altında
alınmadı ve bunun üzerine
bizim de daha fazla geç
kalmamamız gerektiğini
düşünerek toplantıyı
organize ettiler ve
büyüklerimiz bize böyle bir
teklifte bulundular.
Erbakan, Saadet Partisi'nin bir
dava partisi olduğunu
belirterek, "Bizim partimiz
içerisinde bir insanın
kendiliğinden ortaya çıkması
ve 'Ben bu görevi istiyorum,
buna talibim' deyip, bu
konuda çalışma yapması
uygun görülen bir davranış
değil. Son bir senedir yoğun
bir şekilde teşkilatlarımızdan
bendenize partinin başına
geçmem konusunda
çok ciddi talepler, büyük bir
teveccüh ve ısrarla karşı
karşıyayız.
2014
Yasama yetkisinin TBMM'ye
ait olduğunu belirten Bozdağ,
''Anayasa Mahkemesi
Başkanı'nın yasama, yürütme
üzerinde vesayet organı gibi
bulunma hakkı
bulunmamaktadır. Yasama
yetkisi TBMM'ye aittir. Bu
yetki devredilemez. Anayasa
Mahkemesi Başkanı dahil
kimse bu yetkiyi
sorgulayamaz. Yürütme yetki
ve görevi ise Bakanlar
Kurulu'na aittir. Anayasa
Mahkemesi'ni kuran da
kanunu çıkaran da TBMM'dir.
Türkiye'de hiçbir kurum
merci TBMM üzerinde
değildir. Millet her zaman
iradesine sahip çıkmıştır.
Türkiye bir hukuk devletidir.
Hukuk devletinde herkes
hukukun içinde hareket
etmek zorundadır. Bugüne
kadar yargının bağımsız ve
tarafsızlığını sağlamak için
mücadele ettik. Yargının bir
ideolojinin bir mensubiyetin
arka bahçesi olmasına rıza
göstermedik. Dün de yargı
üzerindeki vesayete karşıydık
bugün de karşıyız. 2010
anayasa değişikliği bu
iradenin bur sonucudur.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
sadece siyaset kurumunu
eleştirmekle kalmamış
Yargıtay ve Danıştay'ı da
eleştirmiştir.''
CHP'Lİ ENGİN ALTAY: AYM
BAŞKANI CÜBBESİ İLE DERS
VERMİŞTİR
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay, Anayasa Mahkemesi
Başkanı (AYM) Haşim Kılıç'ın
bugün yaptığı açıklamaları
değerlendirdi. Altay,
"Anayasa Mahkemesi Başkanı
yargının feryadı olarak
cübbesini çıkarmamıştır,
cübbesi ile ders vermiştir."
dedi.Altay, "Anayasa
Mahkemesi Başkanının
açıklamaları yargının
feryadıdır, cübbesini
çıkarmamıştır, cübbesi ile
ders vermiştir. Bugüne kadar
bizim parlamentoda
söylediklerimizi yargının en
yüksek makamından duymak
bizim ne kadar haklı
olduğumuzun, hukukun
üstünlüğüne herkesin saygı
göstermesinin ne kadar
gerekli olduğunun açık bir
ifadesi olmuştur." ifadelerini
kullandı.
CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN:
HAŞİM KILIÇ'I KUTLUYORUM
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gürsel Tekin, "Anayasa
Mahkemesi Başkanı'nın
yapmış olduğu açıklama,
hukuk insanlarına,
demokrasi ve özgürlük
beklentisi olanlara moral
vermiştir. Gecikmiş bir
konuşma olmasına rağmen,
hukuk adına kendisini
kutluyorum" dedi.Tekin
yaptığı yazılı açıklamada,
Anayasa Mahkemesi'nin 52.
Kuruluş Yıldönümü töreninde
yaptığı konuşmaya nedeniyle
Başkan Haşim Kılıç'a destek
verdi.Konfüçyus'un "Adalet
kutup yıldızı gibi yerinde
durur ve geri kalan her şey
onun etrafında döner"
sözlerini anımsatan Tekin,
şunları kaydetti:
"Yargının derdest edildiği,
hukuk tanımazlığın had
safhada olduğu, 'benim
yargım, senin yargın' diye
ayrıştırıldığı bir ortamda
Anayasa Mahkemesi
Başkanı'nın yapmış olduğu
açıklama, hukuk insanlarına,
demokrasi ve özgürlük
beklentisi olanlara moral
vermiştir. Gecikmiş bir
konuşma olmasına rağmen,
hukuk adına kendisini
kutluyorum."
yargının partilileştirildiğini,
kişiselleştirildiğini ifade
ediyor ve yargının vicdanını
işgal edildiğinden söz ediyor,
bu ciddi bir tespittir." diye
konuştu.Haşim Kılıç'ın
muhalefetin Cumhurbaşkanı
adayı olup olmayacağına
ilişkin bir soruya üzerine
Yeniçeri, şunları söyledi:
"Haşim Kılıç Anayasa
Mahkemesi başkanıdır,
Anayasa Mahkemesi başkanı
olarak kalacaktır ve
kalmalıdır. MHP ve CHP
zamanı geldiğinde adaylarını
kamuoyuna çıkaracak. Bir
hukuk adamının vicdanından
gelen çığlıktır. Doğruya
doğru, bu sözler doğru sözler,
ciddi eleştirilerdir. Yarından
itibaren Haşim Kılıç ile ilgili
linç kampanyası
başlatılacaktır. Paralel yapı
yerine AYM'yi koyacaktırlar."
TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE
GİDECEK OLANLAR ADALETİ
YOK SAYANLARDIR
Tekin açıklamasında, AK
Parti Gaziantep Milletvekili
Şamil Tayyar'ın "Haşim Kılıç
Abüllatif Şenerleşti, artık o
da tarihin çöplüğündedir"
sözlerine de atıfta bulundu.
Tekin, "Tarihin çöplüğüne
gidecek olan adalete sahip
çıkanlar değil, adaleti yok
sayanlar, yolsuzluk yapanlar,
toplumu ayrıştıranlar,
özgürlükleri kısıtlayanlardır"
dedi.
DEMİRTAŞ: KILIÇ
SÖYLEMESİ GEREKENİ
SÖYLEMİŞTİR
BDP Genel Başkanı Demirtaş
"Anayasa Mahkemesi Başkanı
söylemesi gerekeni
söylemiştir. Asıl sıkıntılı
söylemler Başbakan'ın AYM
Başkanı ve üyelerine karşı
kullandığı söylemlerdir."
MHP'Lİ YENİÇERİ: BU
SÖZLER DOĞRU SÖZLER
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Haşim Kılıç'ın yaptığı
açıklamaları değerlendiren
MHP Ankara Milletvekili
Özcan, "Doğruya doğru, bu
sözler doğru sözler, ciddi
eleştirilerdir. Yarından
itibaren Haşim Kılıç ile ilgili
linç kampanyası
başlatılacaktır. Paralel yapı
yerine AYM'yi koyacaktırlar."
dedi.Yeniçeri, "Bu çok
gecikmiş bir çıkış. Haşim
Kılıç sağduyulu ve hukuk
devletinin ilkelerine uygun
bir açıklama yapmıştır. Satır
aralarında Türkiye'de ciddi
biçimde hukuk devletinin ve
BDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç'ın bugün yaptığı
konuşmayı şöyle
değerlendirdi.
"Bana kalırsa Anayasa
Mahkemesi sayın başkanı, bir
hukukçu ve bir yüksek
yargının başkanı olarak
söylemesi gerekenleri
söylemiştir. Asıl sıkıntılı
söylemler Başbakan'ın AYM
Başkanı ve üyelerine karşı
kullandığı söylemlerdir. Bir
başbakan AYM'nin aldığı bir
karara hakaret vari
küçültecek şekilde zan
altında bırakamaz. Hesabına
geldiği bütün mahkeme
kararlarını alkışlarken
hesabına gelmeyen siyasi
çıkarlarına denk düşmeyen
mahkeme kararlarını yerden
yere vurabiliyor. CİHAN
Kılıçdaroğlu, “Kararlarını beğenmedikleri zaman
Anayasa Mahkemesi’ne bile meydan okuyanlar ve
yolsuzluk soruşturmalarına hukuku dinamitleyerek
cevap verenler, sadece Anayasa’yı değil ulusal egemenliği de çiğnemektedirler.” dedi.
Kuvvetler ayrılığını ayak bağı olarak görenlerin,
halkın iradesine saygı duyduklarını iddia edemeyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, tarafsız ve
bağımsız yargının olmadığı; yasama organının etkisizleştirildiği bir düzeni sürdürmenin de ulusal egemenliğin kaynağı olan milleti hiçe saymak olduğunu
kaydetti.
Kılıçdaroğlu, konuşmasında ulusal egemenliğin,
çoğulcu bir rejim, temsilde adalet ve hukukun üstünlüğü meselesi olduğunu belirterek, çoğunluğun
güçlü, güçlünün de haklı olduğu; yurttaşların baskı,
korku, yasaklar, kin, yoksulluk ve istikrarsızlık
tehditleriyle yönlendirildikleri bir sistemin çoğulcu
olmadığını ifade etti.
“Sandıktan çıktım, ne istersem yaparım” anlayışının
ulusal egemenlik kavramıyla bağdaşmadığını anlatan CHP lideri, “Ulusal egemenlik, sandıktan çıkan
oy sayısına bağlı bir kavram değildir. Egemenlik, en
son ferdine kadar bütün ulusundur. Sayısal çoğunluğu egemenlik olarak anlamak ve kullanmaya
kalkışmak ulusal iradenin inkârıdır, istismarıdır.
Böyle bir yönetim tarzına demokrasi ve cumhuriyet
kelimeleri de yakışmamaktadır. Demokrasi, özgür
yurttaşların, özgür medyanın, oy sandığına hapsolmayan bir iktidar anlayışının rejimidir. Demokrasi,
iktidarların, egemenliğin kaynağı olan halka belirli
aralıklarla ve sandıktan sandığa değil, her gün hesap
verdikleri bir rejimin adıdır.” şeklinde
konuştu.
23 Nisan’ın çocuklara bayram olarak armağan
edildiğini hatırlatırken, çocukların ufkunun kin ve
nefretle değil sevgi ve dürüstlükle çizildiği zaman
Türkiye’nin kalkınıp ilerleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz çocuklarımızı bilime dayalı; sevgiyle dolu-nefretten uzak; yüzünü geleceğe dönmüş, korkulardan
uzak bir eğitim sistemiyle yetiştirmek istiyoruz.
Çünkü biliyoruz ki özgür ve eşit bir gelecek, özgürce
yetişen nesillerle mümkündür. Sözlerime son
verirken, bu yıl, grubum adına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, temel hak ve özgürlükleri için canlarını feda eden gençlerimizin ve bir
sabah evinden çıkarak Türkiye halkının kalbine
gömülen Berkin Elvan’ın güzel anısına
adıyorum."CİHAN
10
28 NİSAN 2014
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Abdülhamit BİLİCİ
Uğur GÜRSES
Türkiye’ye özgü şartlar kamburu!
Rekor altın ithalatının sırrı
D
emokratik dünyanın parçası olmasına rağmen Türkiye’nin
temel özgürlükler açısından geri
kalmasının sebebi nedir? sorusunun
en kısa cevabı, “Bize özgü koşullar”
mantığıdır.
Pek çok ülkede artık adiyattan olan
hakların, bizde gıdım gıdım
lütfedilmesi de bu anlayışın sonucu.
İnancı, etnik kökeni, ideolojisi ne
olursa olsun, insanlarımızın çoktan
kavuşması gereken vatandaşlık haklarını şimdiye kadar elde edememesi
de bu yüzden.
Dindarlara saygılı bir demokrasi iyi
olur ama Türkiye’nin kendine özgü
şartları vardır. Allah korusun, şeriat
hortlayabilir.
Kürtlere hakları verilirse bölünürüz.
Farklı inanç ve ideolojiye sahip
vatandaşlara hakları verilirse
maazallah devlet kontrolden çıkar.
Eski hal böyleydi ama artık
değiştiğimize dair umutlanmıştık.
AB standartlarında bir demokrasi
olma yolunda ilerlediğimizi
sanırken, şimdi gazetecilerin,
işadamlarının baskı altına
alındığını, Twitter’ın talimatla yasaklandığını, medya patronlarının
haberleri yüzünden gözyaşı döktüğünü, bir camianın “size su bile
yok” diye tehdit edildiğini görmek
çok üzücü.
Daha vahimi ise “Uluslararası camia
şöyle der, böyle der hiç umurumda
değil” çizgisine gelmek.
Hâlbuki Twitter’ın yasaklı olduğu
İran, Çin ve K. Kore gibi olmayacaksak, her meselenin demokratik
dünyadaki yeri belli.
Orada da seçilmişler, yargı, basın, iş
dünyası, bürokrasi, istihbarat var.
Demokrasi içinde yetki ve sorumlukları var.
Orada da yolsuzluk yaşanıyor; yetkiler kötüye kullanılabiliyor; gizli bilgiler medyaya sızıyor. Ama bunların
nasıl ele alınacağıyla ilgili
demokratik ilkeler mevcut. Mesela
yolsuzluk iddiası karşısında asla
savcılar sürülüp, yargı siyasete
bağlanmıyor.
Bırak ‘Alo Fatih’ anlayışının normal
karşılanmasını, Almanya’da bir
haberin yayınlanmaması ricası
yüzünden cumhurbaşkanı istifa
ediyor.
Hukuk dışı işleri deşifre eden özel
bilgilerin medyaya sızması da bize
özgü değil. Böyle bilgiler, medyanın
önemli haber kaynağı ve toplumun
gerçekleri öğrenmesini sağladığı için
de kamu yararı ve belli sınırlar
içinde normal karşılanıyor.
Eski Yargıtay Başkanı Sami
Selçuk’un dediği gibi kamu yararı olmayan bir konuda özel hayatın
kaydedilmesi suç ve ahlaksızlık.
Ama eski AİHM yargıcı Rıza Türmen’in hatırlattığı Radio Twist / Slovakya kararına göre kamu yararı
içeren yasadışı dinlemeler AİHM’ye
göre ifade özgürlüğü kapsamında.
Aslında birçok skandalı, yasallığı
tartışmalı böyle ifşaatlar sayesinde
öğreniyoruz. Ebu Greyb’de ABD
askerlerinin yaptığı insanlık dışı
işkencenin belgeler.
Afganistan’da öldürülen siviller ve
Baas zulmünü anlatan fotoğraflar
gibi. Sırlı diplomatik yazışmaları gün
ışığına çıkaran Wikileaks belgeleri,
ABD istihbaratının skandal faaliyetlerini deşifre eden Snowden olayı da
böyleydi. Obama’yı, dünya liderlerine mahcup eden bu skandal, Snowden’ın devlet sırrını ifşa ettiği için
hain mi, toplumu bir hukuksuzluk
konusunda aydınlattığı için vatansever mi olduğu, medyanın bu belgelere yer verip vermemesi gerektiği
çok tartışıldı. Reuters/Ipsos anketine
göre Amerikalıların %31’i onu vatansever, %23’ü hain görüyor. Yüzde 46
ise kararsız.
Nobel’e aday gösterilen Snowden,
FBI, NSA, Adalet Bakanlığı ve
CIA’nın 4 eski çalışanından
Moskova’da Sam Adams İstihbaratta
Dürüstlük Ödülü aldı.
Demokratik dünyanın bir parçası
isek bizdeki tartışmaya da bu örnekler ışığında bakmalı.
Snowden’in ifşa ettiği belgeleri
yayımlayan Guardian gazetesi, bazı
eleştiriler üzerine dünyanın saygın
gazetelerin yayın yönetmenlerine
görüşlerini sordu. İşte dikkat çeken
satır başları:
Wolfgang Buechner (Der Spiegel):
Gazetecinin en önemli görevi, gücün
kötüye kullanılmasını açığa çıkarmaktır. Yönetimlerin bu belgelerin
yayınlanmasını milli güvenliğe
aykırı bulması rutin.
Sylvie Kauffmann(Le Monde): Snowden’ın skandal belgeleri ifşa etmesi
tarihî bir olay.
Bu sayede; internetin kontrolü, istihbarat kurumlarının denetimi ve
güvenlik-sivil haklar dengesine dair
ciddi konular gündeme geldi. Bunları yayımlayan gazetenin duruşu
haklıdır.
Marcus Brauchli (Washington Post):
Hükümetin davranış ve mantığını
sorgulamak gazetecinin sadece
hakkı değil, görevidir de. Gerçekler
yazılıp kamuoyu aydınlanmazsa
demokrasi nasıl işler?
Javier Moreno (El Pais): Gazetelerin
çok görevi var ama hükümeti ve
güçlüyü korumak bunlardan biri
değil.
Güçlü olanın toplumdan bilgiyi sakladığı bir ortamda Guardian’ın yaptığı, tarihi ve vatandaşın ihtiyaç
duyduğu bir gazetecilik başarısı.
Zaman 5 Şubat 2014
2
013'de döviz hesaplarındaki 17 milyar dolarlık
artışa 10 milyar dolarlık altına yatırım da hesaba
katılırsa tanık olduğumuz
döviz kuru artışının arkasındaki 'halk desteği' ilerisi için
yeterince ürkütücü.
Türkiye 2013’de tüm zamanların en yüksek tutarında,
15.1 milyar dolarlık külçe
altın ithal etti. İhraç ettiği
yaklaşık 3.3 milyar dolarlık
altını düşersek ülkemize net
olarak 11.8 milyar dolarlık
külçe altın girişi olmuş
demek.
Şu sorular akla geliyor; birincisi, ne oldu da bu kadar
altın ithalatı yapıldı? İkincisi, 12 milyar dolara yakın
bu altını kim aldı?
Üçüncüsü, bu altınlara ne
oldu? Dördüncüsü İran
bağlantısı var mı?
Önce özet verelim; külçe
altın dışında hurda altın
ithalatı da var ve toplam
ithalat 16.2 milyar doları buluyor.
İhracat da içeriden ve dışarıdan gelen hurda altından
üretilenleri de hesaba
katarsanız 6.9 milyar dolar.
Burada da net çok farklı
değil 9.2 milyar dolarlık net
altın girişi var ülkeye. 20112013 Temmuz ayı arası
dönemde İran faktörü,
Türkiye’nin altın ticaret verilerini etkiledi.
İran’a uygulanan ambargo
nedeniyle, Türkiye’ye sattığı
gaz ve petrolün bedelini
uluslararası para transfer
sistemleri ile alamayan İran,
parasını Türkiye üzerinden
altın ithal ederek taşıdı.
2011’de Türkiye’nin hızla
artan altın ithalatı ile hazırlığı yapılan transfer, 2012’de
13 milyar dolara ulaşan ihracat ile yapıldı. ABD’nin 2013
Temmuz ayında yürürlüğe
soktuğu kısıtlama kararı ile
İran’a altın sevkiyatı da
yasaklandı.
Ancak görünen o ki, İran’a
uygulanan altın ambargosu
öncesinde de sonrasında da
yüklü altın ithalatı devam
etmiş. Yani eğer resmi kanalların dışında yurtdışına altın
sevkiyatı yoksa bu doğrudan
yurtiçi talebin patlaması ile
açıklanabilir.
Geçmişte Türkiye’nin altın
ithalatı kabaca 200 ton
civarında iken, 2008-2009
krizi ile altın talebi düştü.
Hem krizin etkisi, hem de
altın fiyatlarının geçmişe
göre 4-5 kat artmış olması
etkili oldu; 2009’da yastık
altı altınlar Türkiye’den
dışarı ihraç edilirken, ithalat
50-60 tona düştü. 2013’te
ithalatı yapılan külçe altın
miktarı 350 ton; bu bir rekor.
Darphane verilerine göre,
2013’de basılan altın para
(Cumhuriyet altını) miktarı
tüm zamanların rekorunu
kırdı; son 10 yılda ortalama
50 ton civarında altın sikke
basan Darphane 2013’de 100
tona yakın üretim yaptı.
İthal edilen 350 ton külçe altının, kabaca 71 tonunun
yine külçe olarak, 65 tonunun da işlenerek ihraç
edildiği ortaya çıkıyor.
Bu toplam 136 ton altın
düşüldüğünde ise geriye
kalan net 214 ton altın ithalatı normal görünüyor. Ki
bunun neredeyse yarısı
Darphane tarafından altın
Süpürgeyi biz yaptığımız için perakende değil toptan veriyoruz.
Tanesi 3 lira, 3,5 lira, 4 lira, 5 lira ya kadar boy boy satıyoruz. Ben bu
mesleği öbür tarafa gidinceye kadar yapacağım. Benim bundan
sonra yapabilecek bir işim olmaz. 60 yaşına yaklaşmışım. 58 olmuşum." dedi. Parmaklarını bantlamasının sebebini anlatan Çınar
"Parmakları bantlamazsanız ip keser. Bugün çalışırsınız. Ancak
yarın çalışmak istediğinizde parmaklarınızın yara olmasından
dolayı çalışamazsınız." diye konuştu.
Mehmet Akın ÇAVDARLI-EKONOMİ
Sadece Darphane’den talep
edilen ve basılan altın
sikkenin karşılığı kabaca 4
milyar dolar. Yani net külçe
altın ithalatının kabaca
yarısı demek.
2013’de yıl içi ortalama fiyatı
2012’ye göre yüzde 27
düşen altın, altın talebini
patlatmış görünüyor.
2013 içinde basına da yansıyan, altın sikke talebine
Darphane’nin yetişemediği
haberleri yeterince anlamlı.
Buradan finansal sisteme
dair yan bir sonuç da çıkacaksa; 2013’de döviz
hesaplarındaki 17 milyar
dolarlık artışa net 10 milyar
dolarlık altına yatırım
hesaba katılırsa tanık
olduğumuz döviz kuru
artışının arkasındaki ‘halk
desteği’ ilerisi için yeterince
ürkütücü görünüyor.
Kimse ‘lobi’ aramasın, işin
kötü tarafı burada; vadesi
gelecek kısa vadeli dış borç,
bir yıllık cari açık finansmanı gibi unsurların üzerine
bir de varlık dolarizasyonu
ekleniyor. Bu, ekonomi politikası hatalarının boşluk
kabul etmediğinin de iyi bir
göstergesi.
Radikal 5 Şubat 2014
Freni boşalan beton mikseri
ortalığı savaş alanına çevirdi
Z
Necati Çınar, "Babamdan devir aldık. Doğduğumdan bu yana bu
meslekteyiz. Babamdan sonra bu mesleği devam ettirdik. Bunun
ham maddesi Adapazarı Edirne'den alıyoruz. O Ham maddeyi ıslayıp kükürtlüyoruz. Islıyoruz. Ondan sonra süpürge tezgahına alıyoruz. İşleme sokuyoruz. Ereğli'de pek kalmadı. Ereğli'de yeni yetişen
nesil yok. Adapazarı, Edirne, Balıkesir, Çarşamba bu yörelerde var.
'Bundan para kazanamıyoruz, yevmiyeyi çıkaramıyoruz' diyerek
yapmak istemiyorlar.
Tüm bunların özeti şu;
Türkiye’de halk, 2013’de altına yaptığı tasarrufları son
4-5 yıla göre büyük ölçüde
artırarak, altına hücum
etmiş.
Büyükçekmece’de freni boşalan beton mikseri, ortalığı savaş alanına çevirdi.
58 yaşındaki Çınar, yıllardır
ekmeğini süpürgeden çıkarıyor
onguldak'ın Ereğli ilçesinde baba mesleği olan süpürge imalatını
devam ettiren Necati Çınar, ilçede süpürge ustalığının ölmek
üzere olduğunu, para kazandırmadığı için yeni neslin mesleğe
girmediğini söyledi. Yaklaşık 30 yıldır babasından kendisine kalan
süpürge imalatı mesleğini devam ettiren Necati Çınar (58) süpürge
yapımının yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve emek istediğini kaydetti.
Çınar, ilçede kendisinden başka bu işi yapanın kalmadığını kaydetti.
Süpürgelerin boylarına göre 3 ila 5 liradan satıldığını söyleyen
Çınar, toptan satış yaptıklarını ve pazarcıların bu malları aldığını
belirtti.
sikke basımında kullanılmış.
Diğer yarısının da iç pazarda
kuyumculuk sektörünün
mücevherat üretiminde kullanıldığı, bunun da yine bir
bölümünün ‘yatırım’ amaçlı
satın alındığı tahmin
edilebilir.
Bebekken yüzünde çıkan yaranın izlerinden 60 yaşında kurtuldu
Bebekken yüzünde çıkan yaranın izlerini 60 yıl taşıyan
Yadigar Karcı, plastik cerrahiyle yeniden hayata tutundu.
K
endisine bakan gözlerden rahatsız
olduğu için insanlardan uzak
yaşadığını belirten Karcı, artık toplum
içine çıkabildiği için mutlu olduğunu
ifade etti. Yüz nakli yapılması
gerekirken Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘Mikro elivasyon’ yöntemiyle hastayı kurtardıklarını belirten Operatör Dr.
İbrahim Oskui, böyle bir hastayı hayata
bağlamanın kendisini çok mutlu ettiğini
söyledi. İki yaşındayken elinde ve
yüzünde çıkan çıbanların 7 yaşına
kadar devam ettiğini anlatan Yadigar
Karcı, Çankırı başta olmak üzere
Ankara’da hastanelerde tedavi görmüş.
En son 7 yaşındayken İstanbul’da bir
hastaneye getirilen Karcı, “Doktorlar,
hastaneye geç kaldığım için iz kaldığını
söyledi. O sene okula başladım ve elim
yüzüm böyle kaldı. Vücudum kilo alsa
da yüzüm hep kuru kaldı. Çocuklarım
okula giderken toplantılara girmeden
sadece öğretmenle görüşür çıkardım.
Çocuklarıma bir şey söylemesinler, rencide olmasınlar diye. Şuanda moralim
düzgün. En azından toplum içine çıkabiliyorum. Gittiğim yerlerde yüzüme
baktıkları zaman hemen soru soruyorlardı. Onlar çok azaldı. Çevremden çok
olumlu tepki var. Keşke daha önce
ameliyat olsaydım. Acıyarak bakıyorlardı. Kendime olan güvenim arttı.
Çocuklarımı okula götürürken kapıya
bırakır dönerdim.” diye konuştu. Hastası Yadigar Karcı ile bir yıl önce
tanıştıklarını aktaran Operatör Dr.
İbrahim Oskui, “Geldiğinde psikolojisi
kötü, hayattan bezmiş bir haldeydi.
Geçirdiği hastalıklardan kaynaklanarak
vücudunun çeşitli noktalarında bilhassa yüzünde dezenformasyonlar
oluşmuştu. Bu güne kadar yaşam ona
bir işkence gibi gelmiş. Dünya ona bir
hapishane gibi gelmiş. Topluluklardan
kaçmış, uzak durmuş. Mecbur kalıp
sokağa çıktığında da ona bakışlardan
rahatsız olmuş. Bu yaşına kadar böyle
yaşamış ama bundan sonra kaç sene
yaşayacaksam böyle olmak istemiyorum diyerek bana geldi. Zaman zaman
kendi psikolojimizi de rahatlatmak için
yardım yaparız.” şeklinde konuştu. Hastanın maddi durumu olmadığı için
ameliyatların yanında masrafları da
üstlendiklerini ifade eden Oskui, şöyle
devam etti: “Binlerce ameliyat yaptım
ama bu güne kadar gördüğüm en
kötüsüydü. Sonuçtan emin değildim.
Toplamda 3 operasyon yaparak
vücudun çeşitli yerlerinden aldığım
dokuları yüzüne naklettim. İlk iki
ameliyatta az başarı sağlayınca
üçüncüsünde tekniği değiştirdik. Mikro
elivasyon dediğimiz yöntemle, küçük
iğne uçlarıyla deri dokusunu tamamen
kas dokusundan ayırdık. Bu işlemden
sonra ameliyat daha başarılı oldu. Yeni
yüzüyle eski yılları unuttu. Artık yüzü
gülüyor. Zaman zaman konuşurken
duygulanıp ağlıyor. Böyle bir hastayı
hayata bağlamak yaptığım ameliyatların
dışında beni çok mutlu etti.”
CİHAN
M
ikserin çarptığı
servis aracı, bir binanın bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi.
Kazada yaralanan 4 kişi,
kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedavi altına
alındı. Kaza, Cumhuriyet
Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi.
Halil Y. yönetimindeki 34
TD 9213 plakalı beton mikserinin freni yokuş aşağı
indiği sırada boşaldı.
Aynı istikamette ilerleyen
Ali B. yönetimindeki 34 FH
4732 plakalı servis aracına
çarpan mikser, yan yatıp
metrelerce sürüklendikten
sonra durabildi.
Mikserin çarptığı servis
aracı ise 2 katlı bir binanın
bahçe duvarına çarpıp, bi-
naya zarar verdi. Kazada
yaralanan 4 kişi, ambulansla kaldırıldıkları çevre
hastanelerde tedavi altında alındı.
Servis aracının çarptığı
bina sakinleri, gürültü ile
cama fırladıklarını, beton
mikserinin yaklaşık 200
metre sürüklendikten
sonra durabildiğini aktardı.
Hastaneye kaldırılan
yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile
ilgili soruşturma başlattı.
Yolu trafiğe kapatan beton
mikseri, olay yerine getirilen vinçle kaldırıldı.
Trafiğe kapalı yol, saatler
süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
CİHAN
28 NİSAN 2014
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
11
Ülkü Ulusoy
İlkokulu satrançta
bir altın, 3 gümüş
madalya kazandı
Şehzade Mehmet Ortaokulu öğrencileri
matematikte Türkiye üçüncüsü
Hızlı okuma kursunun başarısı notere onaylattırıldı
Kayseri’de bin 709 öğretmen ve öğrencinin katıldığı
hızlı okuma kursunun başarısı, notere onaylattırıldı.
Manisa Özel Şehzade Mehmet Ortaokulu öğrencileri, 12. Ulusal Matematik Yarışması’nda iki bronz madalya kazandı.
Y
arışmaya, 22 ildeki 111 okuldan toplam 670 8. sınıf
öğrencisi katıldı. Öğrencilere 150
dakika süre verildi ve 30 soru
yöneltildi.
Şehzade Mehmet Ortaokulu 8.
sınıf öğrencilerinden Kutay Arda
Güler ve Furkan Sakız, üçüncü
olarak bronz madalya aldı.
Matematik öğretmenlerine
teşekkür eden öğrenciler, bundan sonraki olimpiyat sınavlarında da okullarını ve
Manisa’yı en iyi şekilde temsil
etmek için çalışacaklarını
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
söyledi.
Okulun Olimpiyat Koordinatörü
Kadir İnan da olimpiyat çalışmalarıyla öğrencilerin daha
ilköğretim yıllarında geleceğin
bilimadamı olma yolunda ilk
adımı attığını ifade etti.
Okul Müdürü Fatih Sadi ise bu
sene ve geçen sene de değişik
olimpiyat sınavlarında madalya
kazandıklarını, olimpiyat
başarılarının devam etmesinin
mutluluk verici olduğunu
söyledi. Müdürü Sadi, başarıda
emeği geçen öğretmenleri ve
öğrencileri tebrik etti.
CİHAN
M
elikgazi İlçe Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Dikmen, 18 okulda 509 öğretmen
ve bin 200 öğrencinin hızlı
okuma kursunu başarı ile
tamamladığını söyledi.
Erciyes DEHA Hızlı Okuma
ekibi ile bir toplantı
düzenleyen Dikmen, ilçede
öğretmen ve öğrencilere yönelik uyguladıkları hızlı okuma
çalışmalarını değerlendirdi.
Erciyes DEHA Hızlı Okuma Ekibi’nin gayretli çalışmaları
gerek Melikgazi’de gerekse
Kayseri genelindeki
başarılarının gurur verici
olduğunu kaydeden Dikmen,
“Erciyes DEHA Hızlı Okuma
Ekibi ilkokul seviyesine uygun
hazırladıkları kitapla, öğretmen ve öğrencilere hızlı
okuma becerisini
kazandırdılar. Üstelik noterle
de belgelediler.
İlçemizde 18 okulda 509 öğretmen ve bin 200 öğrenci hızlı
okuma kursunu başarıyla
tamamladı.” dedi.
Hızlı okuma kurslarının
öğrencilere faydalı olduğunu
ve okumalarının hızlandığını
ifade eden İlçe Milli Eğitim
Müdürü Dikmen, “Dakikada
180-190 kelime ortalamasıyla
başlayan kursiyerlerin en az
okuyanı 400-450 kelimeye çıktığını gördük.
Bazı öğretmenlerimizin bin, 2
bin hatta 3 bin kelime okuduklarına şahit oldum. Bu
çalışma sadece eğitim camiasına yönelik bir çalışma
değil. Dışarıdan isteyen
herkes için grup oluşturul-
duğu takdirde önümüzdeki
dönem Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyet alanlarında
göstermek suretiyle yaygınlaştırabiliriz. Aslında bu
okuma yazma bilen herkesin
alması gerekli bir eğitimdir.”
diye konuştu.
Hızlı Okuma Ekibi Koordinatörü İdris Doğan da, “Hızlı
okuma projesini ilkokul öğretmenlerine uyguladık.
Bugüne kadar 509 öğretmen
bu kurslara katıldı ve belge
aldı. Bütün öğretmenlerimizin
bu kurstan faydalanmasını
düşündük.
Bunun için 2014- 2015 öğretim
yılından itibaren hızlı okuma
projesi olarak uygulamaya
karar verdik.” şeklinde
konuştu.
CİHAN
nkara'da Türkiye Satranç
A
Federasyonu’nun 14-16
Nisan tarihleri arasında düzenlediği okullar arası minikler
satranç turnuvasında Özel
Samanyolu Ülkü Ulusoy
İlkokulu, 1 altın 3 gümüş
madalya aldı.
Ülkü Ulusoy öğrencilerinden
Melikesu Çakmak altın, Pelin
Bidav, Rabia Koca ve Zeynep
Karahan ise gümüş madalya
sevinci yaşadı.
Okul Müdürü Şabanağa Daştan yaptığı açıklamada,
satrançta aldıkları
madalyaların tesadüfi olmadığını belirterek, ''Öğretmenlerimizin isabetli
yönlendirmeleri ve öğrencilerimizin de düzenli, aynı zamanda planlı çalışmalarının
ürünü olduğunu düşündüğüm
bu başarıda emeği olan
herkesi tebrik ediyorum.'' dedi.
CİHAN
Öğrenciler, kütüphanede ücretsiz internetle kitapla tanışıyor
anavgat İlçe
M
Halk
Kütüphanesi Müdürlüğü, kütüphane içine
kurduğu Güvenli İnternet Kullanım Sistemi
ile öğrencilerin, internet üzerinden ders
konularını bulmasına
yardımcı oluyor.
Kütüphanenin güvenli
internete girmede 21
bilgisayarı bulunuyor.
Manavgat ilçe Halk
Kütüphanesi Müdürü
Hidayet Oktay,
kütüphane içinde bulunan internet kullanımının ücretsiz
olduğunu söyledi. Sis-
Antalya'nın
Manavgat
ilçesinde
öğrenciler,
ücretsiz internet kullanımıyla
kitapla
tanışıyor.
temle öğrencilerin
kitapla tanışmasına öncülük ettiklerini belirten
Oktay, her interneti
kullanan
öğrencinin
kütüphanede günlük en az bir saat
kitap okuduğunu
kaydetti.
Oktay, "Kütüphaneye kurduğumuz
ücretsiz internet
kullanımıyla
öğrencilerin okul
çıkışında güvenli
bir ortamda kitapla
tanışmasını sağlıyoruz. Öğrenci aynı
zamanda internet üzerinden sınıfında
öğretmeninin verdiği
ders konusunu takip
ediyor.
Öğrencilerin, okul
çıkışında güvenli bir
ortamda derslerini
yapmalarını ve kitap
okumalarına öncülük
ediyoruz." diye
konuştu.
CİHAN
12
28 NİSAN 2014
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
İnek sütü alerjisi olan
bu ürünleri yemesin
S
imit, tost, yoğurt, dondurma,
bebe bisküvisi, hazır çorba
inek sütü alerjisi bulunanların
yememesi gereken gıdalardan
sadece birkaçı.
"Mutlaka aldığınız hazır ürünlerin
etiket bilgilerini okuyunuz."
uyarısında bulunan uzmanlar, süte
uygulanan pişirme, ısıtma veya
birtakım hazırlama yöntemlerinin
sütün alerjen özelliğini azaltmadığına dikkat çekiyor.
Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Beslenme ve Diyet Birimi,
inek sütü alerjisinde
tüketilmemesi gereken besinleri
kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada, inek sütüne alerjisi
olanların bisküviler, pastalar,
muffinler, waffle, kek, krakerler,
tüm hazır pastane ve market ürünleri ile bebe bisküvileri, pastane
ürünü ekmekler, süt ve yoğurt
içeren poğaça, simit, peynir içeren
tostu tüketmemesi gerektiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "İnek sütü alerjisi bulunanlar; tüm süt çeşitleri (keçi
sütü, kutu süt, UHT süt, kakaolu
ve meyveli süt, düşük yağlı süt)
yoğurt, ayran, bebeklere verilen
devam sütleri ve içersinde süt bulunan kaşık mamaları, süt ve süt
ürünleri ile hazırlanmış tüm içecekler (Sıcak çikolata, sütle
yapılmış salep) kahve kreması veya
kahve beyazlatıcıları, soya sütü,
kefir içmemeli.
Süt kazeini ve süt kazeini ile işlem
görmüş tahıllar, süt ürünü
katılarak yapılan erişte, süt ve
ürünleri içeren tahıllı bebek mamaları ile bazı pirinç unları da
tüketilmemelidir.
İnek sütü alerjisi bulunanlar; kurabiyeler, kekler, krem karamel, pudingler, pastalar ve diğer süt ve
ürünleri içeren tatlılar, profiterol,
ekler pasta, her türlü yaş pasta,
kaymak ile yapılmış tatlılar, şerbetli sütlü tatlılar, çikolatalar ve
çikolatayla yapılmış pastalar, dondurma, kremalı paylar, kazandibi,
sütlaç, muhallebi yememeli.
Tereyağı, margarin katılmış tatlılar
ve kurabiyeler, bileşiminde süt
D ü ze n l i k a h v a l t ı k i l o
a l ı m ı n ı e n ge l l i yo r !
veya margarin bulunan diğer
tatlılar ile tereyağı, margarin,
krema, süt ve süt ürünleri
katılarak hazırlanmış mayonez,
mayonezli salatalar ve soslar
tüketilmemelidir." denildi.
Süt, tereyağı veya krema ile hazırlanmış, harmanlanmış meyveler
ile hazır ve yoğurtlu çorbaların da
inek sütü alerjisi bulunanlar
tarafından tüketilmemesi gerektiğinin dile getirildiği açıklamada,
krema, margarin veya tereyağı ile
hazırlanmış, kızartılmış sebzeler,
soslu sebzelerin de yenilmemesi
tavsiye edildi.
SÜT PİŞSE DE ALERJEN ÖZELLİĞİ
AZALMAZ
İnek sütü alerjisi bulunan vatandaşlara da tavsiyelerde bulunulan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mutlaka aldığınız hazır ürünlerin
etiket bilgilerini okuyunuz .
Süte uygulanan pişirme, ısıtma
veya birtakım hazırlama yöntemlerinin sütün alerjen özelliğini
azaltmadığını unutmayınız.
Bebeklik yaş grubunda kullanılan
mamaların(kaşık mamalar,
biberon mamalar, kavanoz mamalar) büyük bir kısmı süt ve süt
ürünleri içermektedir.
D
yt. Aysu Aydın, yaza girerken
kısa sürede kilo vermek ve
daha ince görünebilmek için
uygulanan yanlış diyetler, kiloların kısa zamanda geri alınmasına neden olduğunu söyledi.
Aydın, "Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için kilo
vermek oldukça zordur. Düzenli
kahvaltı yapmamak kilo alımına
neden olur." dedi. Memorial
Hizmet Hastanesi Beslenme ve
Diyet Bölümü’nden Dyt. Aysu
Aydın, kilo verirken dikkat
edilmesi gerekenler hakkında
bilgi verdi.
Aydın, "Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar içinde
kilo vermek oldukça zordur.
Çünkü metabolizma, uyandıktan
sonra hemen kahvaltı yapınca hızlanmaya başlamaktadır. Aksi
takdirde kahvaltı yapmadan öğle
yemeğine kadar aç kalınırsa,
yavaşlamış metabolizma hızına
karşın artmış bir iştahla daha çok
yemek kaçınılmaz olacağından
kilo almak da beklenilen bir
sonuçtur. Sabahın erken saatlerinde dengeli şekilde kahvaltı
yapma alışkanlığı kişinin metabolizmasının hızlanmasını sağlayacağından, daha rahat kilo
vermesine yardımcı olacaktır. Ne
yenirse yensin mide 4 saat
içerisinde boşalacağından, bir
sonraki öğünde fazla yemeği engelleyebilmek için mutlaka 2-2,5
saatte bir beslenmekte fayda
vardır. Kişi bu sayede daha az
yediğini fark edecektir." diye
konuştu. Yağ fazlanızdan kurtul
mak için günde 2-3 lt su
içilmesinin önemli olduğunu
söyleyen Dyt. Aydın, "Diyet aşamasında su tüketimi öne çıkan
konulardan biridir. Günde 2-3
litre arası su tüketmek, vücut
yağlarının atılmasını sağlamaktadır. Az su içildiğinde vücut
ihtiyacını karşılayamayacağından
içilen 1 bardak suyu bile tutar,
ödem yapar, idrara çıkılmasını
engeller, dolayısıyla kilo vermek
de zorlaşır. İdrarın renginin sarı
ve yoğun olması kişinin az su
içtiği anlamına gelmektedir. Kilo
verme sürecinde sabırlı olmak ve
herkesin kilo verebileceğini unutmamak çok önemlidir. Beslenme
programınızda yapılan düzenlemeyi diyet olarak görmemek,
bunu yaşam biçimi haline getirmek gerekmektedir."
ifadelerini kullandı. Küçük kaçamaklara dikkat diyen Aysu Aydın
şöyle konuştu: "Fındık, fıstık,
çekirdek gibi kuruyemişler,
salam, sosis, sucuk benzeri
şarküteri ürünleri, bisküviler,
kuru pastalar, kekler, yağ içeriği
yüksek hazır gıdalar gibi kalorisi
yüksek fakat hacmi küçük yiyecekler tüketmek kilo vermeyi engellemektedir.
Örneğin 100 gram ay çekirdeğinde ortalama 600 kalori, 5
adet fındıkta ise 50 kalori bulunmaktadır. Tüketilen miktarların
küçük olduğu düşünülse de bu
yiyecekler kilo alımına yol açacaktır." Ekmeği hayatınızdan
çıkarılmaması gerektiğini belirten
Aydın, "Öğünlerde ekmek
yememek de kilo vermeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Eğer
kişi ana öğününde esmer ekmek
tüketmiyorsa, kan şekeri dengelenemeyecek; dolayısıyla 1 saat
sonra çok acıkacak ve eline ne
geçerse farkında olmadan tüketip
fazla kalori almış olacaktır.
Ancak esmer ekmeğin de
kalorisinin olmadığını düşünmek
doğru değildir. 1 ince dilim esmer
ekmek ile 1 ince dilim beyaz ekmeğin kalorisi aynıdır. Esmer
ekmek lif içerdiği için daha fazla
tokluk hissi verecek, bu sayede
daha az yiyerek doymanızı
sağlayacaktır." dedi. Sağlıklı
beslenme programınızı egzersizle
destekleyin diyen Dyt. Aydın,
"Metabolizmayı hızlandıran en
temel faktör fiziksel aktivitenin
artırılmasıdır.
Yapılacak sporun türü kişiye göre
değişebilir. Eğer kişilerin yürüyüş
açısından herhangi bir sağlık
sorunu yoksa haftada 2 ya da 3
gün 45 dakikalık orta tempolu
yürüyüş yapmalarında fayda
vardır. Günlük hayatlarında da
yakın mesafelerde araba yerine
yürüyüş tercih etmek, ev işleriyle
uğraşmak, dans etmek gibi fiziksel aktivitelerini arttırıcı
hareketlerde bulunmaları fazladan kalori yakılmasını sağlamaktadır." diye konuştu. CİHAN
Baharın gelmesi insanı nasıl etkiler?
Bu nedenle inek sütü protein alerjisi olan çocuklarda kullanılması
sakıncalıdır. İnek sütü proteini
içermeyen mamalar kullanınız.
üzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı
D
Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, baharın gelmesiyle insanların fiziksel açıdan
hareketlendiğini, duygularına hakim
olamadığını ve pervasızca davranışlar
sergilediğini belirterek, "Trafikte daha
hızlı hareket eder, birbirlerine karşı öfke
gösterme durumları artar.
İnek sütü ile keçi sütü birbirine
çok benzediğinden inek sütüne
alerjisi olan çocuğun keçi sütüne
de alerjen reaksiyon gösterme
olasılığı fazladır.
Bu nedenle İnek sütü alerjisi olan
çocuklara başka sütlerin denenmesi de risk oluşturduğunu unutmayınız.
Bu durum sosyal ilişkilerde bozulmalara,
tartışmalara hatta cinayetlere neden olabilir" dedi. Ataoğlu, baharda insanların
duygularının coştuğunu, daha istekli,
canlı ve zinde olduğunu anlattı.
Çocukların kalsiyum ihtiyaçlarını
karşılamak için pekmez, susam,
fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler(roka, maydanoz, nane),
kuru baklagiller ve kurutulmuş
meyvelere beslenmesinde yer
veriniz."
CİHAN
"Bu, hastalık dönemi değildir aslında"
diyen Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hareketlenme, istekte artma gözlenirken, duygu durum bozukluklarının
birçoğu da bu dönemde çıkar. Canlanmak, hastalık düzeyine ulaşabilir. Bu
dönemde 'manik atak' dediğimiz
hastalık gözlenebilir. Bahar aylarında
hareketlerinde düzensizlik olan insanlar,
tamamen duygu durum bozukluğu ile
bağlantılı sorun yaşıyor. Baharın gelmesiyle fiziksel anlamda hareketlenen insanlar, duygularına hakim olamaz ve
pervasızca davranışlar sergiler.
Trafikte daha hızlı hareket eder, birbirlerine karşı öfke gösterme durumları
artar. Bu durum sosyal ilişkilerde bozulmalara, tartışmalara hatta cinayetlere
neden olabilir."
Ataoğlu, insanların baharda aşık olma
ihtiyacı hissettiğine dikkati çekerek,
"Doğada hayvanlar, bahar aylarında cinsel arayış içinde olur. Nesillerin çoğalması bu canlanmayla olur. İnsanlarda da
baharın gelmesiyle birlikte cinsel artış
olur" şeklinde konuştu.
AA
Meteorolojiye göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz ve Ardahan çevrelerinde
yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının
kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile zamanla İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu,
kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere kısa süreli sağanak yağışlı 20,
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Adana: Parçalı
bulutlu 26, Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22, Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök
gürültülü sağanak yağışlı 15, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17, Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel
olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
28 Nisan Pazartesi
18
Rüzgar
14
13
Bugün
28 Nisan Pazartesi
Nem
%63
18
Rüzgar
13
6
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
28 Nisan Pazartesi
Nem
% 76
23
Rüzgar
22
15
Bugün
28 Nisan Pazartesi
Nem
% 96
22
Rüzgar
20
13
Nem
% 72
28 NİSAN 2014
Turizm
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
15 bin turist
orayı tercih etti
13
Gökyüzünde saz
çalıp türkü söyledi
M
uğla’nın turistik ilçesi Marmaris’te, Paskalya nedeniyle
tatile gelen turist sayısı geçen yıla
göre yüzde 10 artış gösterdi. Hıristiyan inancına göre, Hazreti İsa'nın
çarmıha gerildikten sonraki 3. günde
dirilişinin kutlandığı Hıristiyanlar
için kutsal kabul edilen Paskalya
Bayramı başladı.
Paskalya tatili için Nisan ayında
Dalaman’a uçakla 15 bin turist geldi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı
İsmail Özbozdağ yaptığı açıklamada,
Paskalya tatiline gelen turist sayısındaki artışın turizmcileri umutlandırdığını söyledi.
Özbozdağ, Paskalya tatili için Dalaman’a inen turist sayısının 15 bin
olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bütün uçaklar dolu. Bunun da bana
göre yüzde 90’ı Marmaris’e geldi.
Buna bağlı olarak yüzde 10’luk bir
artış gözleniyor.
Bu rakamlar turizm için iyi bir
başlangıç. Paskalya tatili için gelen
turistler daha çok orta yaşa ve orta
gelirli insan grubundan oluşuyor.
Paskalya tatiline gelen turistler,
Çarşı pazar gezip alışveriş yaparak
para harcıyor ve Marmaris’e bir
hareket getirdi.
İlçemize gelen konuklara en iyi şekilde misafirperverliğimizi göstermemiz gerekiyor.” TÜRSAB’dan
alınan bilgilere göre, Paskalya tatiline denk gelen 10 gün içerisinde
yurt dışından 250-300 bin turistin
Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. AA
M
I h l a ra U n es c o i l e z i ya re t ç i
say ı s ı n ı a r tt ı ra c a k
A
ksaray Kültür ve Turizm
Müdürlüğü'nce, Kapadokya’nın dünyaca ünlü vadisi
Ihlara’nın UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ne alınması için başvuruda
bulunuldu.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili
Doğan: "Ihlara Vadisi’nin aday listesine alınmasıyla hem ilimize hem
de Kapadokya bölgesine ziyaretlerde ciddi artış.
Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapadokya'nın dünyaca ünlü
vadisi Ihlara'nın UNESCO Dünya
Miras Listesi'ne alınması için
başvuruda bulundu. Ihlara'nın listeye alınmasıyla ziyaretçi sayısının
artması bekleniyor.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili
Mustafa Doğan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Aksaray sınırları içerisinde yer alan Ihlara Vadisi'nin bir doğa harikası olduğunu
söyledi. Ihlara'nın yılda 400 bin
turist tarafından ziyaret edildiğini
belirten Doğan, vadinin adeta Kapadokya'nın incisi olduğunu dile
getirdi.
Doğan, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde insanların Ihlara Vadisi'nde
ibadetlerini gizli gizli yaptıklarını
ifade ederek, "Dolayısıyla turistler
doğal güzellikleri görmenin yanı
sıra inanç turizmi açısından da burayı ziyaret etmektedir" dedi.
"IHLARA'NIN LİSTEYE ALINMASINI İSTİYORUZ"
Ihlara'nın UNESCO Dünya Miras
Listesi'ne girmeyi hak eden çok
özel bir mekan olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Ihlara Vadisi'nin Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak girmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için
teklifimizi yaptık.
Dadaş film festivali bu yıl güldürecek
Ihlara Vadisi kapsamında Aşıklı
Höyük, Güzelyurt ve Selime bölgesini içerisine alan bir talebimiz
var. Kapadokya bölgesinde yer alan
Ihlara'nın listeye alınmasını istiyoruz.
Bu talebimizin takipçisi olacağız.
UNESCO değerlendirme kurulundan istediğimiz şekilde bir karar
çıkmasını bekliyoruz."
Kapadokya bölgesine yılda 1 milyon ziyaretçinin geldiğine dikkati
çeken Doğan, "Ihlara Vadisi'nin
aday listesine alınmasıyla hem ilimize hem de Kapadokya bölgesine
ziyaretlerde ciddi artış olacaktır.
Turistler gezi programlarını yaparken UNESCO listesinde yer alıp
almadığına dikkat ediyorlar. Bu açıdan bakıldığında, vadi UNESCO listesine alınırsa ilimize ve Ihlara'ya
gelen turist sayısını olumlu yönde
etkileyecektir" diye konuştu. AA
uğla’nın Fethiye ilçesinde yerel bir sanatçı,
yamaç paraşütü ile atlayış yaptığı sırada 2
bin metre yükseklikte cura isimli sazı çalıp türkü
söyledi. Turizm sezonunun açılışını yapan ve
yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Muğla Fethiye, beraberinde renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Fethiye’nin yerel
sanatçılarından Adem Kazan, Ölüdeniz Mahallesinde gökyüzünde cura çalıp türkü şöleni
gerçekleştirdi. 2 bin metre yükseklikteki konser
için bin 700 metre yükseklikteki Babadağı’na
çıkan Kazan, pilot Barış Aksoy ile atlayış gerçekleştirdi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından
gökyüzünde süzülmeye başlayan Kazan, yanında
getirdiği küçük sazı Cura’yı çalmaya başladı.
Hem Cura çalıp hem de türkü söyleyen Adem
Kazan, gökyüzünde mini konser verdi. Yamaç
paraşütü pilotu tarafından kameraya kaydedilen
Adem Kazan, iniş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkü söylemenin kendisine
büyük haz verdiğini söyleyen Kazan, bu heyecanı
gökyüzüne taşıdığı için mutlu olduğunu söyledi.
Gökyüzünde saz çalmanın farklı bir deneyim
olduğunu anlatan Kazan, “Yamaç paraşütü ile atlayıp Ölüdeniz’i yukarıdan izlemek bambaşka
güzel. Bunu bir de Cura ve türkülerle süsleyince
tadına doyum olmuyor. İlk başlarda biraz heyecan yaptım. Ama alışınca mutluluğun tadını
çıkardım. Sahne heyecanından farklı bir heyecanı var uçmanın. Gökyüzünde curanın sesini
tam duyamadığım için sesimi tam bulamadım.
Birlikte uçtuğum arkadaşım Denizlili imiş, gönlünü almak için Denizli türküsü de okudum.”
dedi.
CİHAN
2. Dilek Sabancı tiyatro festivali başladı
elçuk Üniversitesi (SÜ) Dilek
Sabancı Devlet KonservatuS
varı tarafından düzenlenen 2.
Dilek Sabancı Tiyatro Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
Üyesi Dilek Sabancı, konservatuvar salonundaki etkinlikte,
okulun ulusal kültür-sanat
merkezi olması yolunda önemli
adımlar atıldığını söyledi. Bu
gelişmelerin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Sabancı, babası merhum Sakıp
Sabancı'nın sanata ve
sanatçılara saygı duyan bir
insan olduğunu ifade etti. Sabancı, 7 yıl önce babasından
aldığı ilhamla konservatuvarın
kurulmasına destek verdiklerini
dile getirerek, "Konservatuvarımızın değerli sanatçılarının
öncülüğünde gerçekleştirilen
tiyatro festivaliyle okulumuzun
başarılarını takip etmekten
büyük mutluluk duyuyoruz"
dedi. SÜ Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mustafa Şahin de Sabancı
ailesinin Türkiye'nin dört bir
yanında eğitim kurumlarına
destek olduğunu, ülkenin kültür
mirasına ciddi katkılar
sağladığını ifade etti. SÜ'nün
sahnelediği "Anne Frank'ın
Hatıra Defteri" adlı oyunla
açılışı yapılan festivalde, Sabancı Üniversitesi "Kanlı
Düğün", Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi "Vişne
Bahçesi", Çukurova Üniversitesi
"Yolcular", Hacettepe Üniversitesi "Taziye", Anadolu Üniversitesi ise "Yaşlı Bayanın Ziyareti"
oyunlarını 29 Nisan'a kadar izleyiciyle buluşturacak.
AA
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
B
u yıl 9.’su yapılacak Erzurum
Uluslararası Dadaş Film Festivali, komedi türünde filmleri izleyicilerle buluşturacak. Vizyon
filmlerinin yanı sıra Yeşilçam sinemasının unutulmaz filmlerinden
Hababam Sınıfı’nın yer alacağı festivalde, filmin oyuncuları öğrencilerle
buluşacak. Festivalde yer alan bütün
filmler ücretsiz izlenebilecek.
Kültür Bakanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü sponsorluğunda Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi’nin desteğiyle Anadolu Kültür ve
Sinema Derneği ile Dadaş Film organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalin bu sene 9. yapılıyor.
Festivalde ulusal filmler, özel gösterimler, basına saygı belgeseli, Alman
filmleri, animasyonlar, uzun ve kısa
metraj ile çocuk filmleri gösterilecek.
Erzurumlu çocuklar tarafından
hazırlanan ‘Çocuk hakları ve
komedi’ sergisi, Türk komedi filmlerinin afiş sergisi, açılış ve ödül
törenleriyle renklenecek festival 2 –
7 Mayıs’ta izleyicileri bekliyor. Festivalin basın toplantısı Beyoğlu Atlas
Sineması'nda yapıldı. Festival
Başkanı Nil Gürpınar, Erzurum’un
çok önemli bir üniversitesi ve 100
bin civarında öğrencisi olduğunu
söyledi. Erzurum’un büyük ama kapalı duran bir şehir olduğuna dikkat
çeken Gürpınar, “Türk sinemasına
50 yılını vermiş bir ailenin
çocuğuyum. Babamı kaybettikten
sonra böyle bir şeye başladık.
Doğuda hiçbir şekilde festival
yapılamıyor maalesef. Bizim doğunun sıkıntıları diye düşünüyorum.
İstanbul’da bir sürü festival ama
doğuda yapılabilen Erzurum’da
yapılabilen bir tek film festivali bu
maalesef. Bir de üniversitenin yaptığı, üniversiteler arası festival var.
Bu sene temamız komedi. Bunun sebebi, son yıllarda Türk sinemasına
çok fazla komedi filmi çekildi.
Hem destek hem de Türkiye ve
dünyada sıkıntılar var. Bunları
üstümüzden atalım istedik. Ulusal
komedi filmlerimiz komedi
dalında.” diye konuştu. ZSinema
eleştirmeni Ömür Gedik, festivalin 9
yıldır ara vermeden devam ediyor olmasının alkışlanacak bir başarı
olduğunu söyledi. Gülmeye çok
ihtiyaç olduğunu ifade eden Gedik,
şöyle devam etti: “Ülke olarak zor
bir dönem geçirdik. Gülmeye çok
ihtiyacımız var. Bunun için komedi
filmleri büyük bir yükselişte ve çok
izlendi. Bu sene komedinin seçilmiş
olmasını çok doğru buluyorum. İlk
defa Erzurum’a gideceğim. Kadayıf
kebabı yemeye bekliyorum. Çok et
yemediğim cağ kebabını geçtim ama
kadayıf kebabı, kadayıf tatlısını
yemeye bekliyoruz.”
Senarist ve yapımcı Gani Müjde ise
bu sene komedi merkezli bir festival
yapılmasının dikkatini çektiğini
söyledi. Festivale katılan film
sayısının azlığından yakınan Müjde,
“Geçen yıl sanki daha çok komedi
filmi vardı. Yarışma bölümünde çok
az film gördüm.
Erzurum’un festivalle kendi
kabuğunu kırmaya çalıştığını
düşünüyorum. Hele komedi olması
bunun değerini daha da artırıyor.
Erzurum’u, doğunun kültür başkenti
yapma konusunda bir hamle olarak
görüyorum. Kültürü doğudan
başlatıp batıya doğru yaymakta
fayda var. Onun için bu festivali çok
önemsedim.” şeklinde konuştu.
Gani Müjde’nin jüri başkanlığını yapacağı festivalde Aslı Selçuk, Ömür
Gedik, Murat Han, Ahmet Sarı da
jüri üyeliğini üstlendi.
CİHAN
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 920
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 5052
f) Parsel No: 7
g) Yüzölçümü: 125 m2
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
i) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
I) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez (Yeşilce) Mah.Denk Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 162.500.-TL
4) Geçici Teminatı
: 4.875.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 07 Mayıs 2014-13.00
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Emlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah.Piyerloti Cad.No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli
: 100.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı",
"Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Belirtilen Geçici Teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter
tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi
itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de
tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden Alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti
konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi
için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.
BASIN:26933/www.bik.gov.tr
14
Magazin-Tv
28 NİSAN
2014
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Yasemin Ergene
zarafetiyle
Nişantaşı'nda esti
zzet Özilhan ile
İoyunculuğu
evlendikten sonra
bırakan
Yasemin Ergene öğle
yemeği için Nişantaşı'ndaydı.Yasemin
Ergene, bir
restorana girip yer
baktı. Uzun süren
beklemenin ardından yemeğini yiyen Ergene daha sonra Nişantaşı’nda alışveriş
yapıp evinin yolunu tuttu.HABER MERKEZİ
Çilingiroğlu ifadeye çağrıldı
Ilıcalı’nın
Ainecun
şikayeti üzerhakkında
Yollarını
ayırdılar mı?
’yayın yoluyla
hakaret’ suçundan soruşturma
başlatılan Kaya
Çilingiroğlu, ifadeye çağrıldı.
Acun Ilıcalı, TV 8’i
satın aldıktan
sonra Twitter
hesabından ve çıktığı bir televizyon
programında kendisine yönelik sözleri nedeniyle
Kaya Çilingiroğlu’nu savcıya
şikayet etmişti.
Acun Ilıcalı’nın
şikayeti üzerine
Kaya Çilingiroğlu
hakkında "Yayın
yolu ile hakaret"
suçundan soruşturma başlatan İstanbul
Cumhuriyet
Savcısı Ekrem
Türkoğlu, soruşturma kapsamında Kaya
Çilingiroğlu’nu
ifadeye çağırdı.
Acun Ilıcalı, Çilingiroğlu’nun
kendine yönelik
sözleri nedeniyle
savcılığa yaptığı
şikayetin dışında 1
TL’lik de sembolik
tazminat davası
açmıştı.HABER
MERKEZİ
u
d
l
o
e
n
n
a
z
e
k
i
c
n
i
İk
9 yaşındaki
3Drew
oyuncu
Barrymore, ikinci bebeğini kucağına
almanın mutluluğunu
yaşıyor.2012
yılında 37
yaşında ilk kez
anne olan Drew
Barrymore,
verdiği röportajlarda ailesini
genişletmek
istediğini
söylemişti. Will
Kopelman ile
mutlu bir evliliği
olan ünlü oyuncunun, en
büyük hayali
kalabalık bir aileye sahip
olmak.HABER
MERKEZİ
ol aldıkları "Lale Devri"
R
dizisinde tanışan ve ilişki
yaşamaya başlayan Tolgahan
Sayışman-Selen Soyder ikilisinin
ayrıldığı ortaya çıktı.Soyder'in
birlikte yaşadıkları evden
taşındığı iddia edilirken, Sayışman ise arkadaşlarıyla Madrid'e
tatile gitti.HABER MERKEZİ
KANAL AKIŞLARI
08:30Sen de Gitme
10:00"Sağlık Sıhhat"
11:15İyi Şeyler
11:30İyi Fikir
13:00Haber
13:15Spor
13:18Hava Durumu
13:251 Çorba
13:30Elde Var Hayat
14:55Aileler Yarışıyor
16:40Türkiye'nin Ekranı
16:45Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00Ana Haber Bülteni
19:45Spor
19:50Hava Durumu
19:55Beni Böyle Sev
06:30Oynat Bakalım
07:00 Gülhan'ın Galaksi
Rehberi
08:40 Aramızda Kalsın
12:00 Özge ile Yeni Hayat
14:30 Anlatacaklarım Var
17:15 Oynat Bakalım
18:15 Flash Point
19:00Komedi Dükkanı
20:00 Sherlock Holmes
21:45 Cehennemden Kaçış 2
23:30 Saba Tümer'le
Bu Gece
06:45Günaydın
08:45Doktorum
10:30Perili Köşk
12:15Gün Arası
12:30Kaynana Gelin
Seda'ya Gelin
15:15Evim Şahane
17:00Arka Sokaklar
18:50Koca Kafalar
19:00Ana Haber Bülteni20:00
22:00Yerli Dizi
00:00Zeytin Tepesi
02:00Canım Komşularım
03:30Kaderin Cilvesi
05:15Geniş Aile
05:10Ana Haber
06:10Dolu Dolu Anadolu
07:00Gak Guk
08:30Burada Ne Yenir?
09:30Dünyayı Geziyorum
11:10Ne Var Ne Yok
11:50Gak Guk
13:15Gör Düğün Gibi
14:30 2. Sayfa
16:15Dolu Dolu
Anadolu
18:00Sıcak Gündem
18:15Ana Haber
19:20Spor Bülteni
19:40İyi Geceler
Öpücüğü
21:50Bıçağın İki
Yüzü
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Kızlar ve Anneleri
15:00 Alemin Kıralı
16:00 Zahide ile Yetiş Hayata
19:00 Atv Ana Haber
20:00Karadayı
23:15 Kim Milyoner
Olmak İster?
00:50 Tutku
02:40 Aşka Sürgün
04:00 Yahşi Cazibe
05:30 Adanalı
06:40Ejder Avcıları
07:20Tapınaktaki Hazine
09:00Süpürr
11:00Music Box
11:30Fırıldak Ailesi
12:15Cracked
15:15Ah Biz Kadınlar
15:45Music Box
16:10Fırıldak Ailesi
16:45Trend Topic
17:00Ray Mears İle
17:45Aşk Tutulması
06:45Bugün
09:00Beni Affet
10:00Melek
12:00En Güzel Bölüm
12:30Aşkın Bedeli
14:30Soframız
15:30Küçük Kadınlar
16:45En Güzel Bölüm
17:15Beni Affet
19:00Star Haber
20:00Yetenek Sizsiniz
Türkiye
23:30Bir Erkek Bir Kadın
01:30Aşkın Bedeli
02:50Melek
10:35Ekonomi Piyasalar
10:40Spor
10:50 2 Dakikada Bilim
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Seçim Aktüel
11:45Spor
11:55Hava Durumu
12:00Haber Merkezi
12:10Ekonomi Piyasalar
12:15Spor
12:25Ekonomi Notları
12:35Spor Aktüel
12:55Hava Durumu
13:00Öğle Bülteni
13:50Ekonomi Grafik
06:30Cennet Mahallesi
08:30Simge Fıstıkoğlu ile
Yeni 1 Gün
10:00Her Şey Dahil
12:30Gülben
16:30Pis Yedili
18:30Show TV Ana Haber
19:15Büyük Risk
20:00Her Sevda Bir Veda
23:00Hey Canlı
01:00Her Şey Dahil
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
07:00Nickelodeon Kuşağı
12:00Hot in Cleveland
13:002 Broke Girls
14:25How I Met Your Mother
15:15Rizzoli ve Isles
16:10The Carrie Diaries
17:00Mike ve Molly
18:00The Closer
19:00Leverage
20:00Two And a Half Men
21:00Person of Interest
22:00Mom
23:00Black Sails
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
06.45İsmail Küçükkaya ile
Çalar Saat
10.00Doktorlar
11.30Babam Sınıfta Kaldı
12.00BKM Güldür Güldür
13.00Babam Sınıfta Kaldı
14.30Unutma Beni
16.30Esra Erol
19.00Fatih Portakal ile
FOX Ana Haber
19.30Deniz Yıldızı
20.45Çocuklar Duymasın
21.45Asayiş BerkKemal
00.45Çocuklar Duymasın
01.45Ali Ayşe'yi Seviyor
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
28 NİSAN 2014
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Aysal'dan
TFF'ye isyan
Cavcav'dan
Demirören'e
bombardıman
Galatasaray başkanı Ünal Aysal, son çıkan ceza kararından sonra TFF'ye savaş ilan etti...
K
Türk futbolunun duayyen ismi Kulüpler Birliği Başkanı İlhan
Cavcav TFF 1. başkanvekili Ufuk Özerten'in şok istifasının ardından yabancı konusunda kendileriye yeni bir taleple gelen
federasyon başkanı Yıldırım Demirören'i adeta topa tuttu...
asımpaşa maçındaki hakem hataları nedeniyle resmi
siteden TFF'ye yüklenen ve bu yüzden PFDK tarafından 30 gün ceza alan Ünal Aysal, İstinye'ye isyan bayrağı
açtı. Aysal, bu sezon boyunca G.Saray'ın TFF tarafından
sürekli mağdur edildiğini belirtip, sürekli kararların
aleyhlerine çıkartıldığını belirtti. G.Saray Başkanı bu
konudaki sitemlerini şu sözlerle dile getirdi:
FF Başkanı Yıldırım Demirören'in yabancı kuralı konusundaki
T
tutum ve davranışlarını ağır bir dille eleştiren Cavcav, Özerten'den yabancı kontenjanı konusunu anlattı. Yakın dostu ve eski mesai
"BİR TANE İŞARET GÖREMEDİK"
arkadaşı Ufuk Özerten'in istifasını büyük bir üzüntüyle karşıladığını
belirten Cavcav, istifa haberinin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyerek, "Ufuk'un istifa etmesi bana sürpriz oldu.
"Aldığım ceza nedeniyle Tahkim Kurulu'na kesinlikle gitmeyeceğim. Çünkü, bunun manası yok. Federasyon kurullarında G.Saray'ın haklarını savunacak tarafsız
kimseler yok.
Aradım gel konuşalım dedim gelmedi, gelmiyor. Anladığım geri
dönüşü filan mümkün değil. İnan neden bıraktı gerekçesini filan
bilmiyorum. Ufuk Özerten'in yokluğu futbol federasyonu için büyük
bir kayıp. Çok tecrübeli bir kişiydi, federasyon için çok yararlı bir
kişiydi. Üzüldüm" açıklaması yaptı.
Cavcav, TFF başkanı Yıldırım Demirören'in kulüpler birliğinin 6+2
konusunda toplayıp getirdiği imzaları yeterli görmeyerek kendisinden bu kez 18 kulüpten önümüzdeki 3 yılı kapsayacak şekilde birer
yönetim kurulu kararı getirilmesini talep ettiğini belirterek, "Bu
vaziyette bir futbol federasyonu fazla gitmez. Bu da sayın Yıldırım
Demirören'in bu tutum ve davranışlarından dolayı. Açık söylüyorum
federasyonun fazla gideceğini sanmıyorum. Kaldı ki açık söyleyelim
ben de artık bu kulüpler birliği başkanlığından istifa etmeyi düşünüyorum." dedi.
YARIN DA GENEL KURUL KARARI İSTERLER
Kulüpler Birliği Başkanı Cavcav, Yıldırım Demirören'in yabancı kuralı
konusunda kendilerinden her kulüpten birer imza talep ettiğini hatırlatarak, "Sayın başkan bize 6+2 istiyorsanız yazın altına da kulüpler
imza atsın o zaman biz federasyon olarak buna uyarız demişti. Biz de
binbir zahmetle buna uğraştık. Sonra ne oldu biliyormusunuz? Ben
bu imzaları federasyona verdim, bu kez sayın federasyon başkanı
'Yok efendim bu imzalar yetersiz.
Kulüpler bu 6+2 konusunda yönetim kurulu kararı alsınlar' Bu da
yeterli değil. Vay efendim bu karar 2014-15, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarını kapsayacak bir karar olacakmış. Bizi kimse hokkabaz yerine
koymasın. Bugün bu istekle karşımıza gelen kişi, yarın inanın yönetim kurulu kararlarını getirelim bu kez çıkıp yok efendim bu olmaz
kulüpler genel kurullarını toplasın bu 6+2 konusunda genel kurul
kararı alsın der, beklerim" açıklamasını yaptı.
Cavcav, "Benim şurda Temmuz ayında filan 3 yıllık dönemim doluyor.
Benden sonra gelecek kişiler bu kararı nasıl aldınız demezler mi bize.
Diğer kulüplerde yeni yönetimler bunu demez mi? Böyle bir şey olabilir mi? Federasyondaki hukukçu arkadaşları aradım söyledim sizin
başkanınız ne yapmak istiyor diye. Biz mi federasyonu idare edeceğiz
yoksa federasyon mu bizi idare edecek.
Federasyon başkanı gelip bize kulüplerden imza getirin diyor biz milletten imza alıp önlerine koyuyoruz bu sefer çıkıp yok efendim bu
imzalar yeterli değil kulüpler bu konuda yönetim kurulu kararı alıp
versinler hemde bu önümüzdeki 3 yılı kapsasın diyor. Dediğim gibi
bunu getireyim, yarın genel kurul kararı ister bunlar. Çıksın federasyon başkanı bizle açık konuşsun" dedi.
ANAMDAN EMDİĞİM SÜT BURNUMDAN GELDİ
Bu yabancı konusunda hem kulüpler hem de federasyon cephesinde
karşılaştığı sıkıntılardan dolayı sabrının taştığını belirten Cavcav,
"Federasyon başkanı ne yapmak istiyor düşüncesi neyse açıkça
söylesin ben 80 yaşındayım bizi hokkabaz yerine koymasın. Şu 6+2
kararını kulüpler birliğinden çıkartmak için anamdan emdiğim süt
burnumdan geldi.
Kulüpler Birliğinin durumu malum az çok yaşananlar olanlar dışarıya
yansıyor. Bir gün misafirim olarak kulüpler birliğine gelin de kulüpler
birliğinin halini bir görün ya. 18 kulüpten 3'ü gelmiyor 5'i gelmiyor,
biri yöneticisini biri muhassebecisini bilmem nesini gönderiyor.
Her kafadan bir ses 80 yaşında adamda 36 yılını bu işe vermiş
adamda bu kulüplerin eksiklerini tamamlayacak federasyona iletecek
federasyonda bana yok efendim bu kararlar olmaz bu imzalar yeterli
değil kulüpler yönetim kurulu kararları alsın diyecek. Benim daha
sabrım kalmadı" diyerek sözlerini tamamladı.
AA
15
Şu ana kadar takımımıza, taraftarımıza, yöneticilerimize
karşı hiçbir olayda lehimize bir karar çıkmadı. Federasyondan taraftarsız olduklarına dair hiçbir konuda
işaret ve karar görmedik. Bu saatten sonra göreceğimizi de
sanmam.
"BAŞARIMIZI ENGELLEYEMEZLER"
F.Bahçe'ye 4
yıldız birden!
Sonuçta bakıyorsunuz yüzde 90 TFF'nin istediği oluyor.
Ne gerekiyorsa ona göre karar alıyorlar. Arada yanlışlıkla
bişeyler çıkıyor. Bize yani G.Saray'a karşı niyetleri belli
iken sonuç vermeyecek bazı başvurulara da gerek yok.
Ben cezamı çekerim. Ama bu taraflı TFF de bizim
başarılarımızı engelleyemeyecek."
CEZAYI CEBİNDEN ÖDEYECEK
Bu arada Ünal Aysal, basın bildirisi nedeniyle G.Saray'a
kulüp olarak verilen 70 bin TL'lik ceza için de çok ilginç
bir hamlede bulundu. Aysal, bu cezanın kesinleşmesinin
ardından ödemenin şirketinden yapılacağını belirtti.
Kulübe jest yapan Aysal, TFF'ye tepkisini de ayrıca bu şekilde gösterdi.
Haber Merkezi
F.Bahçe için Brezilya'ya giden Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk'ün Jadson ve Boschilia’yı yakın markaja aldığı öne sürüldü.
C
ruzeiro'lu Baptista ile Fenerbahçe'nin 2 sezondur gündeminde olan Diego Ribas'ın da
sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer aldığı iddia ediliyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz
Yıldırım’ın taraftar temsilcileriyle
yaptığı sohbet toplantısında 10 numara için “Gelecek sezon mutlaka
alacağız, ayrıca transfere çok fazla
bütçe ayırmadık” demesinin
ardından gözler Brezilya’dan
dönen izleme komitesine çevrildi.
Ocak ayında resmen çalışmalara
başlayan Müjdat Yetkiner, Saffet
Akbaş ve Kemalettin Şentürk’ten
oluşan bu üçlüden Yetkiner’in
gitmediği Brezilya seyahati 16 gün
sürdü.
Gelecek vadeden oyunculardan
tutun da tecrübeli oyunculara
kadar geniş bir yelpazede tarama
yapan izleme komitesi F.Bahçe’ye
alternatif olabilecek isimleri
araştırdı.
Listede öne çıkan isimler arasında
Corinthians’da forma giyen 30
yaşındaki Jadson bulunuyor. 200512 yılları arasında Shakhtar
Donetsk forması giyen bu futbolcu
2012’de Sao Paulo’ya transfer oldu.
2014’te de Corinthians’a geçti. 5
kez Brezilya Milli Takımı’nda görev
aldı.
GENÇ YILDIZ ARANIYOR
Gelecek vadeden genç yıldızlardan
Sao Paulo’da oynayan Boschilia da
listede. 18 yaşındaki genç futbolcu
1.73 boyunda ve sol ayaklı. Kariyer
ve yaş olarak Baptista da takip
edilen oyuncular arasında.
Hem Avrupa tecrübesi hem de
milli takım kariyeri bulunması
avantajı. 32 yaşında ancak
hücumda etkili. Cruzeiro’da forma
giyiyor.
Söz konusu olan 10 numara olunca taraftarın çok istediği ve
sürekli gündemde olan Atletico
Madrid'de kiralık olarak oynayan
Diego Ribas da bu listenin başında
yer alan isim.
Wolsburg’dan kiralık giden
Brezilyalı maliyetiyle korkutsa da
sponsor desteğiyle sarılacivertlileri heyecanladıracak bir
isim.
F.Bahçe izleme komitesi sadece
yabancı oyuncuları izlemiyor
elbet. Altyapıya da önem veren
komite 13 yaş grubu maçlarını bile
takip ederek F.Bahçe’ye yıldız bulmak için yoğun mesaide
Haber Merkezi
TFF, 6+2 için son sözünü söyledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin ve Süper Lig takımlarının
yabancı oyuncu sayısıyla ilgili taleplerinde son kararını verdi. TFF, 6+2
için son sözünü söyledi. Kulüpler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'ın sözlerine TFF'den cevap gecikmedi. TFF yöneticileri tecrübeli Başkan Cavcav'a, "Bu tip kararlar birilerinin anasından emdiği sütü burnundan
getirecek sıkıntılarla attırılan imzalarla olmaz." sözleriyle cevap verdi.
T
ürkiye Futbol Federasyonu yaptığı yönetim
kurulu toplantısında yabancı kontenjanı
konusundaki tartışmalara ve Kulüpler Birliği
Başkanı İlhan Cavcav'ın eleştirilerine son noktayı koydu. Kulüpler Birliği Başkanı Cavcav'ın,
"Bizden bu konuda yönetim kurulu kararı istemeleri saçmalık. Bugün o yönetim kararlarını
getirelim yarın da genel kurul kararı isterler.
Bunlar bizi hokkabaz yerine koymasın." sözlerine başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurulundan sert tepki geldi. Yabancı kontenjanı
konusunun ve beraberinde İlhan Cavcav'ın
kendileriyle ilgili yaptığı açıklamaların toplantıda kısa da olsa gündeme geldiğini belirten TFF
yönecileri, "Bizi bu konuda en çok hayrete
düşüren olay 2012 yılında bu yabancı kararını
aldığımızda 'keşke 3 yabancıya düşürseydiniz'
diyerek bize ve başkanımıza tebrik telefonu açan
İlhan abinin bugün bunları inkar ediyor olması."
diyerek tepkisini şöyle gösterdi:
masını buna göre yapmalılar." Kulüpler Birliği'nden 6+2 ile ilgili gelen imzalı dilekçesinin kabul
edilebilir bir karar olmadığının altını çizen TFF
yöneticileri, "O olaydan sonra bile bazı kulüplerimiz çıkıp aslında bizim düşüncemiz bu imzayı
bunun için attık gibi o dilekçeden farklı açıklamalarda bulundu. Daha ilk günden bazı kulüpler
farklı açıklamalar yaparak krize neden oldu."
diyerek, açıklamalarını şöyle sürdürdüler: "Bu
imzalar arasında başkan olan var, kulüp müdürü
olan var, avukat olan var. Böyle kritik bir karar
bu şekilde ciddiyetten uzak baskıyla filan alınacak bir şey değil. Biz ne istiyoruz madem yabancı konusunda yeni bir düzenleme
istiyorsunuz o zaman düşüncelerinizi yönetim
kurulu olarak özgürce bir şekilde kulübünüzün
antetli kağıdına dökerek verin istiyoruz. Bunda
ne var ki ? Bugün siz varsınız yarın başkaları
gelecek. Aynı şekilde bugün biz varız yarın biz olmayacağız.
"Biz de dün farklı bugün farklı, toplantıda farklı,
dışarda farklı konuşmaların önüne geçmek için
gayet tabiki işimizi sağlama almak istiyoruz.
Kaldı ki yine bu yabancı konusunda geçmişte alınan kararlara karşılık o imzalara bahane bulanlara da şahit oluyoruz. Bugün kulübü adına
geçmişte x bir yöneticinin veya profesyonelin attığı imzayı bile sonradan kabul etmeyenlerin
olduğu bir yerde federasyonumuzun kulüplerden
kendi antetli kağıtlarına yönetim kurulu imzasıyla bu konudaki görüş veya kararlarını istemek
kadar normal bir şey olamaz. Futbolu altı ayda
bir, 1 yılda bir değişen kararlarla yönetemeyiz.
Bu konuda yeni bir karar alınacaksa bunun da
en az 3 yıllık olması şart ki kulüplerde planla-
2012 de biz bu kararı aldığımızda kulüpler birliği
olarak buna onay vermiştiniz bunu siz istemiştiniz işte imzalarınız dediğimizde bu bazıları
tarafından inkar ediliyor. Futbol federasyonu
yönetimi olarak bu yaşadıklarımızdan iyi ders
aldık. Bizim isteğimiz eğer yeni bir karar alınacaksa bu işin şeffaf, demokratik ve sağlam
temellere oturan bir şekilde olmasıdır. Bu işler
birilerinin anasından emdiği sütü burnundan getirecek şekilde attırılan imzalarla olabilecek bir
iş değil. Bunu da söyleyen, 'niye bizim bu
dilekçemizi kabul etmiyorsun ciddi bulmuyorsun' diyen İlhan abi. Bu işler baskıyla dayatmayla olmaz her kulüp bu konuda özgürce
görüşünü yazar ortaya koyar."
CİHAN
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
28 NİSAN 2014 Pazartesi
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
S
ÖZDE
ÇEVRECiLERE
pergelle harita
DERSi VERDi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
"Pergeli Eyfel Kulesi'nin merkezine koyun, 90 kilometrelik daire çizin, 7 adet nükleer santral var.' dedi.
KDV'DE YENi DöNEM
Maliye Bakanı
Şimşek, 30 yıla yaklaşan KDV uygulamasında yeni bir
dönem açacak KDV
Genel Uygulama
Tebliği hakkında
bilgi verdi.
M
KDV'nin Türkiye için çok önemli bir
gelir kaynağı olduğunu ifade eden
Şimşek, KDV'den elde edilen gelirlerin toplam vergi gelirleri içindeki
payının yüzde 30 civarında olduğunu
belirtti.Tahsil edilen KDV'nin yüzde
20'sinin iade edildiğine değinen
Şimşek, 2013 yılında tahsil edilen
KDV tutarının yaklaşık 124 milyar lira
olduğunu, bunun yaklaşık 23 milyar
lirasının mükelleflere iade edildiğini
söyledi.
Şimşek, 1 Ocak 1985'ten beri uygulanan KDV mevzuatında ekonomik
gelişmelere paralel çok sayıda
değişiklik yapıldığını, 56 ayrı kanunda değişikliğe gidildiğini, 91
Bakanlar Kurulu Kararı, 123 KDV
Genel Tebliği, 65 KDV sirküsü, binlerce özelge olduğunu belirtti.
İhtiyaçlar doğrultusunda istisna ve
indirimli oran uygulamalarının kapsamının zamanla genişletildiğini bu
durumun idare ve mükellefler
arasında ihtilaflara da neden
olduğunu ifade eden Şimşek,
mükellef hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve kayıt dışı ile mücadelenin temel misyonları olduğunu
vurguladı.
Şimşek, "KDV uygulamalarını
günümüz koşullarına uygun bir şekilde revize ederek, basit ve anlaşılır
tek bir tebliğ haline getirdik. Bu tebliğ
ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, ihtilaf konusu alanların
netleştirilmesi, iade süreçlerinin hızlandırılması ve haksız iadelerin önlenmesine yönelik önemli bir
uygulamayı hayata geçirmiş olacağız.
Bu tebliğ ile ana hedefimizin KDV
iadelerini daha etkin, doğru ve hızlı
şekilde gerçekleştirmek olduğunu net
bir şekilde tanımladık. Tebliği de bu
şekilde hazırladık. Sahte belge düzenleme ve kullanmaya ilişkin tespitler
ve buna ilişkin uygulamaları çok
daha belirgin bir hale getirdik" dedi.
TEBLiĞDEKi YENiLiKLER
Bakan Şimşek'in verdiği bilgilere
tebliğdeki yenilikler şöyle:
- 1985' en bu yana yayımlanmış
tebliğler kaldırılarak tek bir tebliğe
dönüşüyor. Böylece mevzuattaki
dağınıklığın önüne geçilmiş olacak.
E
Sakarya'da bir otelde işadamlarıyla 'Değişen Enerji Politikaları ve Türkiye'nin Stratejik Konumu'
toplantısında bir araya gelen Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de nükleer santral kurulmasıyla ilgili konuştu. Yıldız,
"Türkiye diyor ki Nükleer Santral kurulması
lazım, dünya tartışıyor Çernobil kazası oldu
1986'da. Dünya zıtlarla kaim ve her birisinin fırsatları ve tehditleri var. Çernobil kazası bir
tehdittir, onun fırsat güvenlik sistemleri yükseltilmiştir.
Çernobil kazasından sonra 144 adet nükleer
santral inşa edildi dünyada 30 ayrı ülkede.
Şimdi bizim çok dikkatli olmamız lazım ve
oyuna da gelmeden bu işleri doğru yönetmemiz
lazım. Nedir oyun, fukuşima kazası oldu. Bu bir
tehdittir ama fırsatlar için yine güvelik duvarları
arttırıldı. Bize diyorlar ki turist zarar görür,
pergeli Eyfel kulesinin merkezine koyun 90 kilometrelik daire çizin 7 adet nükleer santral var.
Paris'in turistine bir şey olmuyor bizim
Akkuyu'daki turiste bir şey oluyor. Biz mahallenin delisi değiliz, doğrular varsa bizim için de
doğru, yanlışlar varsa bizim içinde yanlış. Çifte
standardı artık Türkiye yutmuyor" dedi.
aliye Bakanı Mehmet Şimşek,
bakanlıkta düzenlediği "Katma
Değer Vergisi'nde Yeni Dönem"
konulu basın toplantısında, 30 yıla
yaklaşan KDV uygulamasında yeni bir
dönem açacak KDV Genel Uygulama
Tebliği hakkında bilgi verdi.
Tebliği hazırlarken tüm paydaşların
görüş ve önerilerini alarak KDV uygulamalarını bugüne uygun bir şeklide
revize ettiklerini anlatan Şimşek
120'nin üzerindeki tebliği tek bir
tebliğde topladıklarını, örneklerle
basit ve anlaşır hale getirdiklerini
söyledi.Bakan Şimşek, KDV iade
süreçlerinde etkinliği artıracak, haksız iadelerin önüne geçecek şekilde
önemli düzenlemeler yaptıklarını dile
getirdi.
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, "Pergeli Eyfel Kulesi'nin merkezine
koyun, 90 kilometrelik daire çizin, 7 adet
nükleer santral var. Paris'in turistine bir şey olmuyor bi zim Akkuyu'daki turiste bir şey oluyor.
Biz mahal lenin delisi değiliz, doğrular varsa
bizim için de doğru, yanlışlar varsa bizim içinde
yanlış" dedi.
Türkiye'deki siyasi istikrar konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Yıldız, "17 Aralık
hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye'nin istikrarını bozma girişimidir. Ve Türkiye'nin istikrarını korumaya memur, korumaya borçlu
yalnızca bu ülkeyi yöneten insanlar değildir.
Sivil Toplum Örgütleri'dir, sanayicilerdir. Biz
kazandığımız parayı, büyüttüğümüz Türkiye'yi
yalnızca AK Parti'ye oy verenlere dağıtmıyoruz.
77 milyona dağıtıyoruz. Edirne'den Kars'a
Sinop'tan Hatay'a varıncaya kadar.
Mevzuatta ve uygulamada yaşanan
aksaklıkların önüne geçmek için
önemli düzenlemelere gidilecek.
İfadeler güncellendi, konular, verilen
özelgeler de dikkate alınarak örneklerle daha açık ve anlaşılabilir hale
getirildi.İmal, inşa, tadil, bakım ve
onarım uygulamalarını içeren istisna
düzenlemelerinde proje uygulamasına geçildi. Mükellef önceden
proje kapsamında hangi malların alınacağı listesini sunacak. Bu kapsamda yapılacak iade ve istisnalara
çok daha kolay bir şekilde takip
edilip, mükellef açısından kolaylık
sağlanacak.
Hızlı tren için “babayiğit” olmak istiyor
- İstisna uygulamalarında husus ve
esaslar açık bir şekilde ortaya
konuldu.Tecil ve terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamı tarımsal üretimi de kapsayacak
bir şeklide genişletildi. İlk defa tarımsal üretim yapanlar da tecil, terkin
kapsamına alınmış oldu.
- Halen uygulamada olan hızlandırılmış iade sisteminden
yaralanma koşulları hafifletiliyor. Bilanço büyüklükleri yani aktif, maddi
durağan varlıklar, özsermaye ve satış
tutarıyla ilgili 4 kriterden 3'nü
sağlamış olması yeterli sayılacak.
Ayırca çalıştırılması gereken asgari
işçi sayısı da 350'den 250'ye
düşürüldü. Bu uygulama büyük
hacimli mükelleflerin KDV iadelerini
herhangi bir inceleme olmaksızın ve 5
iş günü içinde almalarına imkan
sağlarken, tebliğ çalışmasıyla bu
uygulamadan daha fazla mükellefin
yararlanmasına imkan sağlanacak.
- Daha önce sadece imalat ya da ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği indirimli teminat uygulaması
sistemini, KDV iadesi alan tüm
mükelleflerin gerekli şartları sağlaması kaydıyla yararlanabileceği şekle
dönüştürüldü.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yetki verilmesi halinde 3
yılda tasarımı yerli hızlı treni
üretebileceklerini söyledi.
nkara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, ASO olarak
birçok malı millileştirmekle ilgili
projeler üzerinde çalıştıklarını, ağırlıklı
olarak metro ve toplu taşıma araçlarının
yerlileştirilmesi konusunu araştırdıklarını belirtti. Özdebir, “Biz, Başbakan
Erdoğan’ın aradığı ‘babayiğit’ oluruz,
yeter ki kamu alım garantisi versin.
Gerekli uluslararası spektleri karşılamak
şartıyla yapılmayacak şey yok
Türkiye’de” dedi.
A
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, kendisine yetki verilmesi halinde 3 yılda tasarımı yerli hızlı
treni yapacaklarını söyledi. Özdebir,
- İndirimli teminat uygulaması sis“Biz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
temiyle gerekli koşulları sağlayan
mükellefler, KDV iadelerini yüzde 100 aradığı ‘babayiğit’ oluruz, yeter ki kamu
alım garantisi versin"dedi. Özdebir, ASO
teminat yerine sadece yüzde 4 veya
olarak Türkiye’de üretilmeyen birçok
yüzde 8 teminat göstererek alabilemalı millileştirmekle ilgili projeler üzcekler. Teminatlar düşürülerek, bu
erinde çalıştıklarını, ağırlıklı olarak
şartları sağlayan bütün mükellefler
metro araçları, hızlı tren ve toplu taşıma
açısından vergi ve finansman
araçlarının yerlileştirilmesi konusunda
yükünde önemli bir hafiflemeye
çalışmaları olduğunu söyledi. Söz
gidilecek.
konusu araçlarının çevre ülkelere de
ihracının yapılabileceğini vurgulayan
Özdebir, “Bir marka çıkartma imkanımız
var. Avrupa’da zaten bu alt yapı tamamlanmış durumda. Nüfus artışı çok fazla
yok. Oralarda pazar öldü, pazarın
merkezi Türkiye olmak üzere. Bunun için
çalışıyoruz” dedi.
"Tasarım mülkiyeti Türkiye’ye ait araç
üretmeyi amaçlıyoruz"
Ankara metrosu için yapılan ihalede
araçların “yüzde 51’inin yerli” olma şartı
getirilmesinin önemli bir çıta olduğunu
ve bu şartın dünyanın da dikkatini
Türkiye’nin üzerine çektiğini ve Türk firmaları dünyanın en kıymetli fir maları
haline geldiğini anlatan Özdebir,
dünyanın her yerinden bu araçları
üreten insanların, Türkiye ’deki firmalarla işbirliği için kapılarını
aşındırdığını söyledi. İhaleyi alan Çinli
firmanın kendi tasarımları olan araçları,
kendi patentleriyle yüzde 51’i yerli olmak
üzere üreteceğini bildiren Özdebir,
tasarım mülkiyeti Türkiye’ye ait olan bir
araç üretmeyi amaçladıklarını,
Türkiye’de de bunu yapabilecek güçte ve
kapasitede kuruluşları olduğunu kaydetti. Özdebir, Ankara metrolarının yapı
mıyla ilgili ihaleyi alan Çinli firmanın
fabrikasını tamamladığını, yüzde 51’i
yerli tren üretimine gelecek ay başlayacaklarını anlattı. Metro ve hızlı tren gibi
araçların yerli üretimi konusun da ilk
önce Ar-Ge çalışması yapılabile ceğini
belirten Özdebir, tasarımının ardından
parçaların kimler tarafından üretileceği
ve bunların nerede entegre edileceği
konusunun kolay ancak uluslararası sertifikasyonu ko nusun biraz zaman alacağını kaydetti.
“3 yılda tasarımı yerli hızlı treni yaparım”
Özdebir, şöyle konuşu: “Bana yetki
versinler 3 yılda tasarımı yerli hızlı treni
yaparım. Globalleşen dünyada yüzde 100
yerli diye bir şeyden söz etmek ekonomik
olmaz. Tasarımının, planının ve projesinin, sertifikasyonunun bize ait olması
önemli. Bunun dışında üzerinde kullanılacak malzemelerin yapımı
ekonomik olacaksa yaparız. Trenin yönetim sistemini yerli yapmamız lazım.
Bunu yapacak firmalarımız var. Biraz tersine mühendislik, bilgi ve beceri katarak
bu projeler yapılabilir. Biz Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın aradığı ‘babayiğit’ oluruz yeter ki kamu alım garantisi
versin. Gerekli uluslarararası spektleri
karşılamak şartıyla yapılmayacak şey
yok Türkiye’de.”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content