close

Enter

Log in using OpenID

13.02.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İlyas ÖZTÜRK
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Kemal İNAT
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
İlahiyat Fak. Dekanı
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
İşletme Fak. Dekanı
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Sevin ALTINKAYNAK
Üye
Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 521
TOPLANTI TARİHİ : 13.02.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Muzaffer
ELMAS
01- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “09” nolu kararla Prof.Dr.Aydın Şeref KÖKSAL’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr.Aydın Şeref KÖKSAL’ın Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları ABD “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
02- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “08” nolu kararla Prof.Dr.Mustafa BÜYÜKAVCI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr.Mustafa BÜYÜKAVCI’nın Tıp
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/02
13.02.2014
3- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “19” nolu kararla Doç.Dr.Said KINGIR’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Dr.Said KINGIR’ın İşletme Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği ABD “Profesör” kadrosuna 2547
Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
4- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “18” nolu kararla Doç.Dr.Naci Tolga SARUÇ’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç.Dr.Naci Tolga SARUÇ’un İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi ABD “Profesör” kadrosuna 2547
Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
5- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “14” nolu kararla Doç.Dr. Hamza AL’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç.Dr. Hamza AL’ın İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
“Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
6-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “11” nolu kararla Doç. Dr. Hasan Salih SAĞLAM’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Hasan Salih SAĞLAM’ın Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
7-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30.01.2014 tarih ve 519 sayılı toplantısında
alınan “20” nolu kararla Doç. Dr. Vezir AYHAN’ın jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Vezir AYHAN’ın Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü “Doçent”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 25.
Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/03
13.02.2014
8- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “12” nolu kararla Doç. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR’in İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışam
Ekonomisi ABD “Doçent” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
9- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “07” nolu kararla Doç. Dr. Ahmet AYAR’ın jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Ahmet AYAR’ın Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Anabilimdalı “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
10- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 06.02.2014 tarih ve 520 sayılı toplantısında
alınan “10” nolu kararla Doç. Dr. Mustafa ALTUN’un jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç. Dr. Mustafa ALTUN’un Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim dalı “Doçent” kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
11-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 06.02.2014 tarih ve 051.02.06 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan
görüşmeler
sonunda;
Rektör
Yardımcısı
Prof.Dr.Ümit
KOCABIÇAK’ın 10 Şubat 2014 tarihinde Ankara Yükseköğretim Kurulu konferans
salonunda saat 14:00-17:00 saatleri arasında “Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)
hakkında yapılacak olan toplantıya katılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
uyarınca yolluklu-yevmiyeli tüm giderlerin rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydı ile
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
12- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
“Profesörlük” kadrosuna başvuran Prof.Dr.Kamil Çağrı KÖSE’nin jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr.Kamil Çağrı KÖSE’nin jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-521/04
13.02.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
13- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı “Profesörlük”
kadrosuna başvuran Prof.Dr.Havva Belma KOÇER’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr.Havva Belma KOÇER’in jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
14- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı “Doçent”
kadrosuna başvuran Doç.Dr.Abidin ŞEHİTOĞULLARI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Abidin ŞEHİTOĞULLARI’nın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı
ÜYK-521/04
13.02.2014
15- Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Hüseyin
Özkan TOPLAN’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması
hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Hüseyin Özkan TOPLAN’ın jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan TORKUL
Mühendislik Fakültesi Dekan
16- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 05.02.2014 tarih ve 4990 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Türker Fedai ÇAVUŞ'un Balaban İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketinde 02/02/2014-01/03/2014
tarihleri arasında (02/02/2014 tarihinde Pazar Günü öğleden sonra ve 08/02/2014
tarihinde Cumartesi Günü öğleden önce yarımşar gün 01/03/2014 tarihinde ise
Cumartesi Günü öğleden sonra yarımgün) olmak üzere Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğüne (250.-TL+KDV) yatırılmak kaydı ile 2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi
gereğince danışman olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar
verildi.
17-İşletme Fakültesi Dekanlığının 06.02.2014 tarih ve 5038 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama
Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesine istinaden SAÜTeknokent'te KOSGEB
tarafından onaylanan "Gerçek Zamanlı Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi" projesini
gerçekleştirmek amacıyla şirket kurma talebinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
ÜYK-521/05
13.02.2014
18-Tıp Fakültesi Dekanlığının 07.02.2014 tarih ve 5261 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa İhsan
USLAN'ın, 24/02/2014 -07/03/2014 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Gastroenteroloji Bilim Dalında, Motilite (özofagus ve anorektal) konusunda, bilgi ve
becerilerini geliştirmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin uyarınca,
yolluksuz - yevmiyesiz, maaşlı - izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
19-Tıp Fakültesi Dekanlığının 06.02.2014 tarih ve 5119 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkan Vekili, Doç. Dr. Hasan Çetin EKERBİÇER'in, 6514 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
uyarınca, mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapmak üzere görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
20-Personel Dairesi Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 4963 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim
Bakanlığı hesabına Gazi Üniversitesi adına İngiltere'de Sinema-TV alanında yüksek
lisans eğitimini tamamlayan ve mecburi hizmet yükümlülüğü Üniversitemize
devredilen Sultan İLERİ'nin, Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve
Sinemacılık Bölümü Radyo-Televizyon ve Sinemacılık Anabilim Dalına Araştırma
Görevlisi olarak atanabilmesi için ekli listede dökümü verilen boş kadronun; 78 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca aktarılması ve 5. maddesi
uyarınca atama izni verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
21-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün 04.02.2014 tarih ve 4402
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor
Yöneticiliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Kürşad SERTBAŞ’ ın,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen “Gönüllü Takımı Projesi” kapsamında, 18 Ocak - 28 Aralık 2014 tarihleri
arasında sadece hafta sonları (Cumartesi-Pazar) olmak üzere Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğüne (250.-TL+KDV) yatırılmak üzere; 2547Sayılı Kanunun 37.
gereğince belirtilen tarihler arasında adı geçen projede Danışman olarak maaşlı izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği karar verildi.
ÜYK-521/06
13.02.2014
22-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 3962 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak Lisansüstü
öğrenciler ile kayıt yenilemesi yapacak Ara Sınıf Öğrencilerinin (Lisansüstü-LisansÖnlisans) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için ödeyecekleri Katkı
Payı/Öğrenim Ücretlerinin ekteki şekliyle uygun olduğuna ve Uzaktan Öğretim
Öğrencileri tarafından ödenecek 2013-2014 Bahar Dönemi Katkı Payı/Öğrenim
Ücretlerine ilave olarak Bakanlar Kurulu Kararının Madde 1 üçüncü bendinde
belirtildiği üzere Lisans öğrencileri için 300,00.-Tl., Önlisans öğrencileri için 200,00.TL. metaryal ücreti alınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
23-Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırılması Komisyon Başkanlığının 05.02.2014 tarih
ve 4923 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Dr.Engin CAN’ın 2547 sayılı Kanunun 34.
Maddesi uyarınca 2014 mali yılında Üniversitemiz Kaynarca Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda “Yardımcı Doçent” kadrosunda yabancı uyruklu sözleşmeli
öğretim elemanı olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
24-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 03.02.2014 tarih ve 4338 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Nebi MİŞ'in İstanbul Siyaset
Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'nda 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında haftada
iki gün (Pazartesi ve Salı günleri) görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
25-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 4992 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü
tarafından yayınlanan 500 adet bastırılan “Akademik İncelemeler Dergisinin” 8. Cilt 3.
sayısı için ekte belirtilen fatura bedelinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
26-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 05.02.2014 tarih ve 4984 sayılı yazısı
okundu.
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Bülent ARAS’ın ekte belirtilen doktora programı dersini vermek üzere; 2547
Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Enstitümüz Ortadoğu Çalışmaları Anabilim Dalında görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/07
13.02.2014
27-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 03.02.201 tarih ve 4352 sayılı yazısı,
23.12.2013 tarih ve 934.01/3028-7698 sayılı yazısı, 22.01.2014 tarih ve 2426 sayılı
yazısı,15.01.2014 tarih ve 1247 sayılı yazısı,17.01.2014 tarih ve 1610 sayılı
yazısı,04.02.2014 tarih ve 4660 sayılı yazısı,29.01.2014 tarih ve 3468 sayılı
yazısı,04.02.2014 tarih ve 4632 sayılı yazısı,31.01.2014 tarih ve 4110 sayılı
yazısı,31.12.2013 tarih ve 934.01.3096 sayılı yazısı,31.12.2013 tarih ve 934.01/3094
sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi çeşitli birimlerinde ihtiyaç
duyulan ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
28-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının,28.01.2014 tarih ve 3176 sayılı yazısı,
09.01.2014 tarih ve 669 sayılı yazısı, 05.12.2013 tarih ve 809.01/3097 sayılı yazısı,
11.02.2014 tarih ve 5742 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi çeşitli birimlerinde
ihtiyaç duyulan ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
29-Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarih
ve 3104 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü’nün ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
30-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih ve 1013
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü’nün ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
31-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 04.12.2014 tarih ve 2720 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının ekte
belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-521/08
13.02.2014
32- Tıp Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6003 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ'ın, 2547
Sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, Sakarya Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı
arasında 05.06.2009 tarihinde imzalanan "İşbirliği Protokolü" çerçevesinde,
Bakanlık bünyesinde çalışmalarını yapmak üzere, 03/03/2014 tarihinden itibaren (6
ay) süreyle, ayda 5 (beş) gün (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe,Cuma)
Fakültemizde, diğer zamanlar Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde, Eğitim Görevlisi olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
33- Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın Governors State Üniversitesi
USA da görevlendirilmesi görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer
ELMAS’ın Üniversitemiz ile Governors State Üniversitesi arasında eğitim-öğretim
kapsamında gerçekleştirilen ikili anlaşma üzerine 08.04.2014-16.04.2014 tarihleri
arasında Governors State Üniversitesi Chicago/USA’da görüşmelerde bulunmak
üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca tüm masrafların Rektörlük
bütçesinden karşılanmak kaydı ile yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
34- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6233 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rahmi
KARAKUŞ’un 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı’nda Girne Amerikan
Üniversitesi’nde “Hukuk Felsefesi” sersini on beş günde bir Cuma günleri vermek
üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz-maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
35- İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6184 sayılı yazısı.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla ARKAN'ın, Kanada'nın Montreal şehrinde
bulunan Mc Gill Üniversitesi'nde İslam Çalışmaları Enstitüsü'nde post-classical
Islamic Philosophy projesine ve akademik araştırmalarına devam etmek üzere
10.03.2014-05.06.2014 tarihleri arasında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39.
maddesine göre yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı izinli Kanada'da görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/09
13.02.2014
36- İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6146 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi 50/d maddesine göre görev
yapmakta olan Arş. Gör. Merve ÖZDEMİR'in, 01.09.2013-01.09.2014 tarihleri
arasında TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında
Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nin Kennedy Institue of
Ethics'de araştırma yapmak üzere 26.02.2014-24.05.2014 tarihleri arasında, 3 ay
süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39.Maddesinin 1'nci fıkrası ile
Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin
2'nci maddesinin a fıkrası uyarınca yolluk-yevmiye ve konaklama giderleri TÜBİTAK
tarafından karşılanmak üzere maaşlı-izinli Amerika Birleşik Devletleri'nde
görevlendirilmesi talebinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
37- Arifiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 13.02.2014 tarih ve 6269 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Remzi Serhat UZUNOĞLU, Mustafa ÖZMEN Özkan KON tarafından
ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı
Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
38- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 12.02.2014 tarih ve 6031 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adapazarı Meslek Yüksek öğrencisi Murat Ali
İLGENÇ 6353 sayılı kanunu geçici 58. maddesine eğitimine devam etmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
39- Teknoloji Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6080 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonundan; Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Döküm Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan
malzemelerin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği karar verildi.
40- Üniversite Komisyonu Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 4231 ve 12.02.2014
tarih ve 6001 sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 21.01.2014
tarihli ve 180 sayılı ve 11.02.2014 tarihli ve 181 sayılı toplantısında alınan kararların
ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
41- Stratejik Planlama ve EFQM Şube Müdürlüğü’nün 12.02.2014 tarih ve 5959 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizin tanıtımına ilişkin Türkiye Kalite
Derneği (KALDER) verilmiş olan bir sayfa reklam ödemesi için ekte belirtilen
meblağın Döner Sermaye İşletme gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/10
13.02.2014
42- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 12.02.2014 tarih ve 6205 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Orhan TORKUL’un KOSGEB tarafından onaylanan
Gerçek Zamanlı Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi projesini gerçekleştirmek
üzere Sakarya Üniversitesi Teknokent alanı içerisinde "Sakarya Üniversitesi
Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve
Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin" 6 ncı
maddesine istinaden şirket kurmasının uygun olduğuna oy birliğine karar verildi.
43- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 04.02.2014 tarih ve 4431 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama Programından 14.02.2006 tarih ve 9035/21.178 sayılı
diploma ile mezun olan Bernal YILMAZ’ın kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
44- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 30.01.2014 tarih ve 3898 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar
Teknolojisi ve Programlama Programından 8391/21.41 sayılı diploma ile mezun olan
Tuğba KURU’ya kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5.
Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme
Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
45- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 04.02.2014 tarih ve 4432 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden
7517/02.62 sayılı diploma ile mezun olan Mert ÖKTEM’e kaybolan diplomasının
yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık
Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek
2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
ÜYK-521/11
13.02.2014
46- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 25.01.2014 tarih ve 4451 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hendek Meslek Yüksekokulu İşletmecilik
Programından 19.08.2004 tarih ve 3638/22.563 sayılı diploma ile mezun olan Banu
ESENDEMİR’e kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5.
Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme
Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
47-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 26.12.2013 tarih ve 903.07.02/2342
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA’nın 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca; aşağıda
belirtilen yüksek lisans ve doktora programı derslerini vermek üzere 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılında Enstitümüz İşletme Anabilim Dalında
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
ADI SOYADI
OKUL
KODU
BÖLÜM
DERSİN ADI
SAAT
T+U+L
Y.Y.
ÖĞR.
TÜRÜ
ÜNİVERSİTE /
FAKÜLTE
Prof. Dr. Mehmet BARCA
60
İşletme YL
Uzmanlık Alanı
Dersi
4+0
I-II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
Prof. Dr. Mehmet BARCA
60
İşletme DR
Uzmanlık Alanı
Dersi
4+0
I-II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
Prof. Dr. Mehmet BARCA
60
İşletme YL
Danışmanlık
0+2
I-II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
Prof. Dr. Mehmet BARCA
60
İşletme DR
Danışmanlık
0+4
I-II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
00
72.01.FR.29
48-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 30.12.2013 tarih ve 903.07.02/2349/61
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Cihangir AKIN’ın 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen
yüksek lisans ve doktora programı derslerini vermek üzere 2013-2014 Eğitim Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim
Dalında görevlendirilmesinin uygun olduğuna; oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-521/12
13.02.2014
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
ADI SOYADI
OKUL
KODU
Prof. Dr. Cihangir AKIN
60
Prof. Dr. Cihangir AKIN
60
BÖLÜM
DERSİN ADI
Çalışma Ekonomisi
Uzmanlık Alan Dersi DR
ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi
Danışmanlık DR
ve Endüstri
İlişkileri
00
SAAT
T+U+L
Y.Y.
ÖĞR.
TÜRÜ
4+0
II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
0+4
II
Örgün I.
Öğretim
SAÜ/SBE
ÜNİVERSİTE /
FAKÜLTE
72.01.FR.29
49- Sakarya Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ’nin 13.02.2014 tarih ve
2014/022 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Teknokent-adaptto Teknoloji Transfer
Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Patent Destek ofisi 2013 Aralık dönemi içerisinde
Üniversitemize öğretim üyelerine ait 9 adet buluşun patent başvurusu
gerçekleştirilmiş ve söz konusu başvurularda patent destek ofisimize hizmet veren
“Bilen Patent AŞ”ye yapılan kişi başına 20.250.00.-TL+KDV’nin “Yurt İçi Patent
Başvuru Bedeli” nin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
50- Doç.Dr.Mustafa ZENGİN’in dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Mustafa ZENGİN’in Üniversitemiz adına Türk Patent Enstitüsüne
25.03.2013 tarih 16.20 saat ve 2013/03598 sayılı “2-(cyclohex-3-eny)thiazolidineecarboxylic acid ve bu birleşiğin antibakteriyal olarak kullanımı” başlıklı patent
başvurusu gerçekleştirilmiş ve söz konusu başvuru ücreti, resmi tercüme
masraflarının Global Patent Marka Müşavirlik ve Dan. Hiz. Dış.Tic.Ltd.Şti ekte
belirtilen bedelinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
51- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün 27.12.2013 tarih ve 705.01/40 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Fakülte ve Meslek
Yüksekokullarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan otomasyon programının temin
edilerek bedelinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/13
13.02.2014
52- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 21.01.2014 tarih ve 2131 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başlangıç’ından itibaren Öğr.Gör. Süleyman Birol
UYAR’ın ders yükünün ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
53- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 11.02.2014 tarih ve 5725 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı
Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri vermek üzere; Arş.Gör. Ebru UZUNKOL,
Arş.Gör.Dursun AKSU, Arş.Gör.Emine Nur BİLGİÇ,Arş.Gör.Mithat TAKUNYACI
Arş.Gör.Sadiye KELEŞ, Arş.Gör.Zeliha DEMİR KAYMAK,Arş.Gör.Özlem CANAN
GÜNGÖREN, Arş.Gör.Onur İŞBULAN Arş.Gör.Ebru ALBAYRAK,Arş.Gör.Nazire
Burçin HAMUTOĞLU,Arş.Gör.Ali İLYA, Arş.Gör.Elif BOZYİĞİT, Arş.Gör.Burcu
KOÇ, Arş.Gör.Ahmet FİDAN,Arş.Gör.Canan SOLA ÖZGÜÇ,Arş.Gör.Tuba
DEMİRTAŞ, 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim
Görevlisi olarak görevlendirilmelerine ve Av.Bilal BARUTÇU’nun 2547 Sayılı
Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
54-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 30.01.2014 tarih ve 3687 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Uzaktan Öğretim Programında
yer alan “Ceza Hukuku (Seç. 3+0) dersini vermek üzere İstanbul Üniversitesi Genel
Sekreteri Metin KÜÇÜK’ün 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı
Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
55-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 06.02.2014 tarih ve 5032 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm’de ekte
belirtilen dersleri vermek üzere; 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda
Arş.Gör.Taşkın EROL’un, 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca bulunduğu
kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi
56-Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 06.02.2014 tarih ve 5182
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünde ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2013-2014 Eğitimöğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Arş.Gör.Tuğrul TAŞCI’nın, 2547 Sayılı Kanun’un 31.
Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/14
13.02.2014
57-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 05.02.2014 tarih ve4922 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde ekte belirtilen dersleri vermek üzere;
2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Av.Mehmet Saki ARSLAN’ın ,
2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 sayılı kanunun 89.uyarınca ders saati
ücreti ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
58-Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve
3076 sayılı yazısı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başk’.nın 28.01.2014 tarih ve 3191 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Sakarya Defterdarı Ali
SORMAZ’ın ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
ve 657 sayılı kanunun 89.uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
59-Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve
3074 sayılı yazısı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başk’.nın 28.01.2014 tarih ve 3166 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü 2013-2014 Eğitim-öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri
vermek üzere; Kadir KINALI, Meryem Fındık ÇELİK, Ravza KEÇEOĞLU, Ömer
Abdullah AYHAN, Muhammed Fatih PEKŞEN tarafından karşılanmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati
ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
60- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 13/02/2014 tarihli ve 903.07.01-6236 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Orhan KAPLAN’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31.
Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
61- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 13/02/2014 tarihli ve 903.07.01-6237 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Hülya ÜRKMEZ’in 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı
ÜYK-521/15
13.02.2014
Kanun’un 31. Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
62- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 13/02/2014 tarihli ve 903.07.01-6238 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Filiz ŞAN’ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
63- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 11/02/2014 tarihli ve
903.07.01-5823 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Hüseyin ESKİ 'nin 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547
Sayılı Kanun’un 31. Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
64- Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 11/02/2014 tarihli ve
903.07.01- 5933 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Alpaslan KİBAR' ın 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31.
Maddesi uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine
oybirliği ile karar verildi.
65- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 12/02/2014 tarihli ve
903.07.01-6108 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Öğretim
Yardımcılarından Uzman Hakan YALÇINER'in 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
66- Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.02.2014 tarih ve 104.99/6180
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hendek Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; Asım
BİLGİ, Bahri DUMANOĞLU, Adem BİNGÖL, Ümit FIRIN, Yusuf KAHVECİ ve
İbrahim KAHVECİ’nin 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ile Halil İbrahim KOTAN,
Ahmet ARSLAN, Fuat KARAKAYA, Kenan Emre ÜSTÜN, Mevlüt SAĞDIÇ ’ın
ÜYK-521/16
13.02.2014
2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
67- Genel Sekreterlik Makamının 30.01.2014 tarih ve 952.03.0603-3656 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Akyazı Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; Akyazı
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmenleri Nuri AYLANÇ, Erkan ÖLMEZ,
Mehmet KUZU, Cemil BAYHAN, Cengiz KINA ile Orman Genel Müdürlüğü
Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli
Avukat Elif BALLI'nın 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89.
Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
68- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 03.02.2014 tarih ve 4342 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Kemal İNAT’ın Siyaset Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları (SETA) Vakfı’nda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi
uyarınca Ocak 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında haftada bir gün (pazartesi günü)
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
69- Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 3783 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda Zahit TİRYAKİ ve Çetin ÇINAR tarafından ekte belirtilen dersleri vermek
üzere; 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
70-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 4199 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Esentepe Kampüsü Çarşı
Merkezinde
faaliyet
gösteren
Teknoloji
Market’in
işletmeciliği
Arzu
DİNDAROĞLU’nun durak alanında aynı iş kolunda hizmet vermek üzere konteynır
kurma talebinin uygun olmadığa oybirliği ile karar verildi.
71- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 3439 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Esentepe Kampüsü Çarşı
Merkezinde ATM Cihazlarının olduğu bölgede “Nohut-Pilav Satış Yeri” kurulması ile
Hamza KARACAN’ın teklifinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/17
13.02.2014
72- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
G1012.10088 numaralı öğrencisi Hamdi ERGİN’in 30.01.2014 tarihli dilekçesi
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü G1012.10088 numaralı öğrencisi Hamdi ERGİN’in 213-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Güz yarıyılı “Kuyruk Teorisiı” final ders sınav notuna itirazı nedeniyle “Sakarya
Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. Maddesi uyarınca sınav
kağıdını yeniden değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen üyeler tarafından bir
komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
1- Doç.Dr.Celal ÇEKEN
2- Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK
3- Yrd.Doç.Dr.Ferhat DİKBIYIK
73- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
G1012.10022 numaralı öğrencisi Oğuz KANTAR’ın 30.01.2014 tarihli dilekçesi
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü G1012.10022 numaralı öğrencisi Oğuz KANTAR’ın 213-2014 EğitimÖğretim Yılı Güz yarıyılı “Kuyruk Teorisi” final ders sınav notuna itirazı nedeniyle
“Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. Maddesi uyarınca
sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen üyeler tarafından bir
komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
1-Doç.Dr.Celal ÇEKEN
2-Doç.Dr.İbrahim ÖZÇELİK
3-Yrd.Doç.Dr.Ferhat DİKBIYIK
74- Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 3791 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sapanca Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Recep AYDIN, Ünal ÜNALAN, Hakan
ÖZÇORAPSIZ, Orhan BİRTANE, Evren ÇAKIRSOY, Kerem MARMARA, Fedai
KARALI Mustafa GÜMÜŞEL’in 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 Sayılı
Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-521/18
13.02.2014
75- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
Başkanlığının 17.02.2014 tarih ve 6724 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Badr Hassan Ahmed SHAFEİ’in 2547 sayılı
Kanunun 34. Maddesi uyarınca 2014 mali yılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler
Enstitüsü Ortadoğu Çalışmaları Enstitü Anabilim Dalı’nda yabancı uyruklu sözleşmeli
öğretim elemanı olarak çalıştırılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
76- Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda görevli Okt Ahmet USTA’nın hakkında
açılan Disiplin Soruşturma sonucunda verilen cezanın onanması görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nda görevli Okt
Ahmet USTA’nın hakkında açılan Disiplin Soruşturması sonucunda “izinsiz veya
kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terk etmek fiilini
işlemesi nedeniyle” Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 4/e maddesi uyarınca kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasının verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
77- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 29.11.2013 tarih ve 399/2101 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü derslerde
kullanılmak üzere ekte belirtilen yazılım malzemelerin Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
78- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 05.02.2014 tarih ve 4994 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet DURMAN’ın Türkiye Lojistik
Araştırmaları ve Uygulamaları Vakfı tarafından kurulacak olan Beykoz Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyeliği yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
79- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr. Musa EKEN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Ümit KOCABICAK
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
REKTÖR YARDIMCISI
ÜYK-521/19
13.02.2014
Prof.Dr. Sevin ALTINKAYNAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
ÜYE
Katılmadı.
Prof.Dr. İlyas ÖZTÜRK
FEN-EDEBİYAT FAK. DEKAN
Prof.Dr. Orhan TORKUL
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
Prof. Dr.Rahmi KARAKUŞ
EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. İbrahim ÖZSERT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. Kemal İNAT
İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. DEKAN
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY
İLAHİYAT FAK. DEKANI
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Katılmadı.
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
Katılmadı.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İŞLETME FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ümit KOCABICAK
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM
DEKAN
Prof.Dr.Halil KALABALIK
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN
üye
FAK.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
4 627 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content