close

Enter

Log in using OpenID

05.06.2014 Üniv - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan
Prof.Dr.Hamza AL
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Firdevs KARAHAN
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Kemal İNAT
Üye
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 528
TOPLANTI TARİHİ :05.06.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında
toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
1-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan
“26” nolu kararla Doç.Dr.Ekrem GÜL’ün jüri raporlarını değerlendirmek üzere kurulan
Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
“Profesör” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Ekrem
GÜL’ün 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
2- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan “28” nolu kararla Doç.Dr.Mehmet SARIIŞIK’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği ABD “Profesör” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Mehmet
SARIIŞIK’ın; 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/02
05.06.2014
3- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan
Öğretim Yılı Yaz Dönemi ve “29” nolu kararla Doç.Dr.Hayrettin ZENGİN’in jüri
raporlarını değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okunduYapılan gizli oylama sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi
ve Pazarlama ABD “Doçent” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Hayrettin ZENGİN’in; 2547
Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
4- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan
“31” nolu kararla Dr.Mübin
’nın jüri raporlarını değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı “Doçent”
kadrosuna başvuran Doç.Dr.Mübin KIYICI’nın; 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi
uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
5- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan
“32” nolu kararla Doç.Dr.İhsan PEHLİVAN’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran Doç.Dr.İhsan PEHLİVAN’ın;
2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
6-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 22.05.2014 tarih ve 527 sayılı toplantısında alınan
“27” nolu kararla Doç.Dr.Dilek AYGİN’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere kurulan
Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Dilek
AYGİN’in; 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna 7oybirliği ile karar verildi.
7- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna Dr.Fikret
SOYER’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Dr.Fikret SOYER’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/03
05.06.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
:
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. S.Can KURNAZ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
8- Üniversitemiz öğrencilerine Pedagojik Formasyon verilmesi hususu görüşmeye
açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz son sınıfında yani sekizinci dönemde
bulunan ve ilgili programlarına devam edenlerden ön kayıt yaptıran bütün
öğrencilerimizin 2013-2014 Öğretim yılı Yaz dönemi ile 2014-2015 Öğretim yılı Güz
dönemi olmak üzere iki dönemde “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” na
katılmalarının uygun olduğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına
oy birliği ile karar verilmiştir.
9- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 22.05.2014 tarih ve 20724 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Asude ATEŞ'in 26/06/2014-26/09/2014 tarihleri
arasında İngiltere'nin Leeds Metropolitan University of Applied Sciences Üniversitesi'nde
araştırma ve inceleme yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince,
09/06/2014-09/09/2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini
Destekleme Programı Çerçevesinde yevmiye masraflarına karşılık aylık 2500 TL destek
sağlanarak maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
10- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli Cahit TUFAN’ın 28.05.2014 tarihli
dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli Cahit
TUFAN’ın Protekiz de “Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Nursing Scholl Of
Coimbra” LLP/Erasmus Personel Değişimi kapsamında; 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
uyarınca 15.06.2014-24.06.2014 tarihleri arasında bedeli Erasmus İdari Personel
Hareketliliği bütçesinden karşılanmak kaydıyla maaşlı-izinli olarak görevlendirilmelerinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
11- Bilgisayar Ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği “Doçent”
kadrosuna Dr.Numan ÇELEBİ’nin jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Numan ÇELEBİ’nin jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen üyeler
tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/04
05.06.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK
Rektör Yardımcısı
12- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 02.06.2014 tarih ve 22503 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Uzman Çiğdem ÖZER’in 26/06/2014-26/09/2014 tarihleri
arasında İngiltere'nin Leeds Metropolitan University of Applied Sciences Üniversitesi'nde
araştırma ve inceleme yapmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince,
09/06/2014-09/09/2014
tarihleri
arasında
yolluksuz-yevmiyesiz,maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
13- SAÜ Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve
17608 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Araştırma-Geliştirme Uygulama Merkezi
Müdürlüğünün 10. maddesi uyarınca Müdür olarak Prof.Dr.Hatem AKBULUT’un
atanmasına, ve aşağıda isimleri belirtilen Öğretim Üyelerinin Merkez Yönetim Kurulunu
oluşturmasına oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
1- Doç.Dr.Mustafa GÜLFEN
2- Yrd.Doç.Dr.Aslan ÇOBAN
3- Prof.Dr.Ali Osman AYDIN
4- Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
5- Prof.Dr.H.Murat TÜTÜNCÜ
6- Prof.Dr.Ahmet ALP
(Müdür Yardımcısı Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü)
(Müdür Yardımcısı Teknik Eğitim Fakültesi Bölümü)
Üye- Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü
Üye-Teknoloji Fak. Dekanı
Üye-Fen-Edebiyat Fizik Bölümü
Üye –Mühendislik Fak.
14-Personel Dairesi Başkanlığının 28.05.2014 tarih ve 21624 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz idari personeline Hizmetiçi Eğitim
Kursunda Bilgisayar dersi vermek üzere Teknoloji Fakültesi Arş.Gör. Muhammed
Maruf ÖZTÜRK’ün 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca 16.06.2014-20.06.2014
tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/05
05.06.2014
15-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 28.05.2014 tarih ve 21626 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALTUNDAĞ'ın 05 Eylül-31 Aralık 2014 tarihleri arasında
hafta içi Cuma günleri öğleden sonra yarım gün İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyet
gösteren Balaban İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Tic. Ve San. Ltd. Şti.'de
eğitim danışmanlığı yapmak üzere; Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (350.TL+KDV) yatırılmak kaydı ile 2547 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
16- Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 21496 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; SAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü İş ve
Meslek Danışmanlığı Sınavı katılan 1084 kişi x 40.-TL:43.360.-TL’nin Belge ücretinin
Mesleki Yeterlilik Kurumunun ekte belirtilen hesabına yatırılmak üzere; Üniversitemiz
(Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
17-Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 22.05.2014 tarih ve 20855 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ezgi TANRIVERDİ'nin 13 Haziran 2014 – 13 Eylül 2014 tarihleri
arasında (93 gün) Bulgaristan Varna Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalara
katılmak üzere bulunacağından, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
18-Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 22.05.2014 tarih ve 20857 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Öğr. Gör.
İsmail Zafer TANRIVERDİ'nin 13 Haziran 2014 – 13 Eylül 2014 tarihleri arasında (93
gün) Bulgaristan Varna Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalara katılmak üzere
bulunacağından, 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/06
05.06.2014
19-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 29.05.2014 tarih ve 21839 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Maliye Bölümü öğretim
elemanı Arş.Gör.Hakan YAVUZ'un 14 Haziran- 14 Eylül 2014 tarihleri arasında
İngiltere/Durham Üniversitesi'nde bilimsel araştırma yapmak amacı ile 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Yurtdışı
Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında yevmiye masraflarına karşılık
aylık maksimum 2500 TL destek sağlanarak yolluksuz-yevmiyeli, maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 29.05.2014 tarih ve 21837 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Maliye Bölümü öğretim
elemanı Doç.Dr.Temel GÜRDAL’in 14 Haziran- 14 Eylül 2014 tarihleri arasında
İngiltere/Durham Üniversitesi'nde bilimsel araştırma yapmak amacı ile 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca Sakarya Üniversitesi Yurtdışı
Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında yevmiye masraflarına karşılık
aylık maksimum 2500 TL destek sağlanarak yolluksuz-yevmiyeli, maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
21- Orta Doğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 28.05.2014 tarih ve 21489
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 16 - 18 Haziran 2014 tarihleri arasında Londra Birleşik Krallık'ta British Society for Middle Eastern Studies tarafından düzenlenecek olan
''The Middle East in Global Perspective: İnteractions Across Time and Space''
konferansına ''The New Middle East and Construction of a Geographical Space: A Critical
Geopolitics Approach'' adlı bildiriyi sunmak üzere Merkezimizde görevli Arş. Gör. İsmail
Numan TELCİ'nin; 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin uyarınca 15 - 19 Haziran 2014
tarihleri arasında yolluklu - yevmiyeli ve maaşlı – izinli tüm masrafların rektörlük
bütçesinden karşılanmak kaydı ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
22- Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği Koordinatörlüğünün 28.05.2014 tarih ve 21555
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversite, Sanayi ve Toplum İşbirliği
Koordinatörlüğü tarafından 11-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül
Üniversitesi TTO, Ege Üniversitesi Ebiltem ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü TTO ile
yapılacak olan toplantı ve görüşmeler yapmak üzere Prof.Dr.Harun TAŞKIN; Arş.Gör.
Bilgehan ERDEM Öğr.Gör. Coşkun CENGİZ VE Öğr.Gör. Gizem ŞAHİN’in 2547
Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu-yevmiyesi maaşlı-izinli ulaşım, konaklama
ve yemek masraflarının Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü ilgili kaleminden
karşılanmak kaydı ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/07
05.06.2014
23- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 29.05.2014 tarih ve 21840 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar
ÇORUHLU’nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/d maddesi uyarınca; aşağıda
belirtilen yüksek lisans programlarında ders vermek üzere 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Sanat Tarihi EABD’da görevlendirilmesinin uygun
olduğuna ve yüksek lisans haftalık ders programına ekteki şekliyle işlenmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
24- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 27.05.2014 tarih ve 21466 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 01.11.2013-01.11.2014 tarihleri arasında
görevlendirilen Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr.Tarık ÇAKAR’ın
Mekadonya Üsküp de bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde seminerler ve ders
vermek üzere; görevlendirme süresinin 01.11.2014 tarihinden itibaren 01.11.2015
tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanun’un 39. Maddesine 4249 sayılı kanun İle
eklenen
son
fıkra
gereğince
yolluksuz-yevmiyesiz,
maaşlı-izinli
olarak
görevlendirilmesine ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı alınmak üzere gereği için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
25- Orta Doğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve
21444 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi
yayınlamış olduğumuz Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi'nin 1. cilt 1.sayısından 200
adet bastırılmış olup, dergi basım ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
26- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 21262 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünden mezun olup, 10.06.2009 tarih ve 8544.01/1377 sayılı
diplomasını kaybeden Yağmur HACIALİEFENDİOĞLU’na kaybolan diplomasının
yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık
Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar
verildi.
ÜYK-528/08
05.06.2014
27- İletişim Fakültesi Dekanlığının 03.06.2014 tarih ve 22595 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca ekte
belirtilen adayların eserlerini incelemek üzere görevlendirilen İletişim Fakültesi Dekanı
ve İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aytekin İŞMAN’ın söz
konusu adaylar bilim alanına uygun olmadığından ekte belirtilen gerekçeler
doğrultusunda inceleme Komisyon üyeliğinden çekilmesinin uygun olduğuna ve gereği
için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
28- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 22624 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
23.06.2008 tarih ve 46 / 57 sayılı genelgesi kapsamında yurtdışında eğitim, kişisel
gelişim, kültürel etkinlik, sosyal sorumluk imkânı sağlayan programların şartlarının
çeşitlilik arz etmesi üzerine, Üniversitemiz öğrencilerinin beyanlarına istinaden
kendilerine Harçsız Öğrenci Pasaportu yazısı Dışilişikler Şube Müdürlüğü tarafından
verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
29- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 22624 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün
1010.00057 numaralı öğrencisi Volkan PEPE’nin ekte belirtilen nedenlerden dolayı
Futsal dersinden çıkarılarak Rekreasyon dersinin verilmesinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
30- Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 30.05.2014 tarih ve 22201 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Geyve Meslek Yüksekokulu 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri vermek üzere ilgili öğretim
elemanlarınca karşılanmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 31 maddesi ve 657 sayılı
Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği karar verildi.
31- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 31.05.2014 tarih ve 22215 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Türker Fedai ÇAVUŞ'un
Balaban İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Anonim Şirketinde ders vermek
üzere 25/05/2014 Pazar günü (yarım gün) ve 14/06/2014 Cumartesi (yarım gün) olmak
üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (günlük 250.-TL+ KDV) yatırılmak kaydı ile
2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygun olduğuna
olduğuna oybirliği karar verildi.
ÜYK-528/09
05.06.2014
32-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 31.05.2014 tarih ve 22226 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Arş. Gör. Şuayb Çağrı YENER'in, Almanya'nın
Technishen Üniversitat Dortmund Üniversitesi'nde araştırma ve inceleme yapmak üzere
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, 16/06/2014-13/09/2014 tarihleri arasında
Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı Çerçevesinde
yevmiye masraflarına karşılık aylık 2500 TL destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli
maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği karar verildi.
33-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 31.05.2014 tarih ve 22229 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sakin ZEYTİN'in,
Kocaeli/Çayırova'da Şekerpınar Mevkii Taysad Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet
gösteren KANCA el Aletleri ve Dövme Çelik Sanayi Anonim Şirketinde 2547 Sayılı
Kanunun 37. Maddesi gereğince Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne (günlük 400.TL+KDV) yatırılmak kaydı ile 1 yıl süre ile 01/02/2014-01/02/2015 tarihleri arasında
(ayda iki tam gün ve cumartesi günleri) danışman olarak görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği karar verildi
34-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 02.06.2014 tarih ve 22432 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Arş. Gör Ahsen AKBULUT'un, 07/06/2014-13/06/2014 tarihleri arasında İstanbul'da
düzenlenecek olan “International Conference on Clean Energy (ICCE 2014) isimli
konferansa bildiri ile katılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince,
07/06/2014-13/06/2014 (7 gün) tarihleri arasında Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı
çerçevesinde, yolluk-yevmiye ve diğer tüm masrafları için maksimum 750 TL destek
sağlanarak yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği karar verildi.
35-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 02.06.2014 tarih ve 22433 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Şeref SOYLU'nun, 22/06/2014-26/06/2014 tarihleri
arasında İsviçre'de düzenlenecek olan "18'inci ETH-Yanma Kaynaklı Nanopartiküler"
isimli konferansa poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
gereğince, 22/06/2014-26/06/2014 (5 gün) tarihleri arasında Üniversitemiz Yayın Teşvik
Programı çerçevesinde, yolluk-yevmiye ve diğer tüm masrafları için maksimum 2000 TL
destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği karar verildi.
ÜYK-528/10
05.06.2014
36- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 02.06.2014 tarih ve 22438 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Burhan BARAKLI,
15/06/2014-11/09/2014 tarihleri arasında University of Applied Sciences Vienna-ViyenaAvusturya'da araştırma ve inceleme yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. gereğince,
15/06/2014-11/09/2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini
Destekleme Programı Çerçevesinde yevmiye masraflarına karşılık aylık 2500 TL destek
sağlanarak yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
karar verildi.
37-Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 22508 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç.
Dr. Adem ONAT'ın 06 Haziran 2014 – 04 Eylül 2014 tarihleri arasında (91 gün)
Bulgaristan Varna Üniversitesi'nde inceleme ve araştırmalara katılmak üzere; tüm
masraflarına karşılık aylık 2.500 TL'nin Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini
Destekleme Programı kapsamında karşılanarak, 2547 Sayılı Kanunun 39. gereğince
yolluksuz-yevmiyesiz,maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
karar verildi.
38-Orta Doğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 03.06.2014 tarih ve 22676
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinde
görevli Arş.Gör. Berkan ÖĞÜR ve Arş.Gör. Recep Tayyip GÜRLER'in 25 - 26
Haziran tarihleri arasında Erbil'de düzenlenecek olan ''II. Erbil Türk Üniversiteleri
Fuarı''na Sakarya Üniversitesini Temsil Etmek ve Tanıtmak üzere görevlendirilmesi
talebine istinaden 23 Haziran -1 Temmuz 2014 tarihleri arasında tüm masrafların
Rektörlük Bütçesinden karşılanmak kaydı ile yolluklu - yevmiyeli ve maaşlı - izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
39-Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 22484 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç.Dr.Metin TİMUÇİN’in Kıprıs ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde 7-8 Haziran 2014
tarihinde düzenlenecek olan İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Projelerinin tartışılacağı “4th
ELTER Colloquium'un” katılmak üzere 6-9 Haziran 2014 tarihleri arasında tüm
masrafların Rektörlük Bütçesinden karşılanmak kaydı ile yolluklu yevmiyeli-maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/11
05.06.2014
40- Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 16/05/2014-20178 tarih ve sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünün Lisans
Öğrenci Laboratuarlarında kullanılmak üzere; ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek
bedellerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
41- İşletme Fakültesi Dekanlığı'nın 21/05/2014-20588 tarih ve sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi’nin AACSB International'a
üyeliğinin devamı için ekte belirtilen üyelik aidatı, para transfer ücreti ve vergi
bedellerinin (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
42-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 22/05/2014-20774 tarih ve sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz ve İlmi Etütler Derneği (İLEM) işbirliği
ile 15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenmiş olan "III. Türkiye Lisansüstü
Çalışmalar Kongresinde Üniversitemiz için yapılan harcamalara ilişkin (Rektörlüğe Bağlı
Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
43-Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın 13/05/2014-19692, 21/05/2014-20390,
21/05/2014-20391, 07/04/2014-15281, 18/04/2014-16741, 22/04/2014-17088 tarihli ve
sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi çeşitli bölümlerinde
kullanılmak üzere; ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin (Rektörlüğe
Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
44-Mühendislik Fakültesi öğrencisi Hakan KÖSE’nin sınav kağıdını yeniden
değerlendirmek üzere oluşturulan Komisyon’un Raporu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi öğrencisi öğrencisi
G100112041 nolu Hakan KÖSE’nin “kım111 KODLU Kimya dersi final sınavı notu itiraz
dilekçesine istinaden, sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere; Üniversitemiz
Yönetim Kurulu’nun 27.02.2014 tarih ve 522 sayılı toplantısında alınan “31” nolu kararı
ile oluşturulan Komisyon’un Raporu doğrultusunda; söz konusu öğrencinin yapılan
inceleme sonucunda herhangi bir maddi ya da bilimsel hataya rastlanmaması nedeniyle
öğrencinin aldığı notların geçerli sayılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/12
05.06.2014
45-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.05.2014 tarih ve 20345 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan ASLAN'ın, 21/05/2014-23/09/2014 tarihleri
arasında Ankara ATO Kongre Merkezi Congresium'da düzenlenecek olan "5. Karayolu
Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde " oturum başkanlığı yapmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 39. gereğince, 22/05/2014 tarihinde yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
46- Genel Sekreterlik Makamı’nın 06/06/2014tarihli ve 907.01--23232 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizin çeşitli birimlerinde ihtiyaç duyulan
ve ekli listede dökümü verilen boş kadroların; 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
4. maddesi uyarınca aktarılması ve 5. maddesi uyarınca atama izni verilmesi için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
47- Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04/06/2014 tarih ve 903.07.0322906 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve
Reklamcılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Saim Saner ÇİFTYILDIZ'ın, Komrat Devlet
Üniversitesi'nde (Moldova) "6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi"nde
bildiri sunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 07-13 Haziran 2014
tarihleri arasında Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı çerçevesinde, Yollu-Yevmiye ve
diğer tüm masraflar için maksimum 1750TL destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli,
maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
48- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 22/05/2014 tarih ve 903.07.03-21446 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ekrem BÜYÜKKAYA'nın, Almanya'nın Duesseldorf
University of Applied Sciences Üniversitesi'nde araştırma ve inceleme yapmak üzere;
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 09/06/2014-09/09/2014 tarihleri arasında
Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı Çerçevesinde
yevmiye masraflarına karşılık aylık 2500 TL destek sağlanarak maaşlı-izinli
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/13
05.06.2014
49- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 05/06/2014 tarihli ve 903.07.03-23037 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tekniker
kadrosunda görev yapan Ayhan KARABAŞ'ın Polonya-Lodz şehrindeki Faculty of
Economics, University of Lodz üniversitesine LLP/Erasmus Personel Değişimi
kapsamında; 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca 29/06/2014 – 08/07/2014 tarihleri
arasında bedeli Erasmus İdari Personel Hareketliliği bütçesinden karşılanmak kaydıyla
maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
50- Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04/06/2014tarihli ve 903.07.03-22914
sayılı yazısı okundu.,
Yapılan görüşmeler sonunda; Karasu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Bölüm Başkanlığı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat DURMUŞKAYA'nın Polonya
Lublin'de Lublin University of Tecknology'de Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği
"Erasmus Staff Mobility Exchange Programme" adlı personel hareketliliği programına
katılmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 10-13 Haziran 2014
tarihleri arasında tüm masrafları Erasmus bütçesinden karşılanmak üzere yollukluyevmiyeli, maaşlı–izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
51- Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04/06/2014 tarih ve 903.07.0322907 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu Yönetim ve
Organizasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil TAŞKIN'ın, Komrat Devlet
Üniversitesi'nde (Moldova) "6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi"nde
bildiri sunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 07-13 Haziran 2014
tarihleri arasında Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı çerçevesinde, Yollu-Yevmiye ve
diğer tüm masraflar için maksimum 1750TL destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli,
maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
52- Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 28/05/2014 tarih ve
903.07.02-21657 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü Öğretim Yardımcılarından Uzman Uğur ÖZBEK' in İstanbul' da yapılacak
olan Citrix XXI Century IT Inspirations (21.Yüzyılın BT İlhamları) isimli konferansa
katılmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca 29 Mayıs 2014 (1 gün)
tarihinde tüm masrafların rektörlük bütçesinden karşılanmak sureti ile yollukluyevmiyeli, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-528/14
05.06.2014
53- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın 17/04/2014-16529 tarihli ve sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji Mühendisliği Termal
Sprey Araştırma ve Uygulama Laboratuarı bünyesinde Doğu Marmara Kalkınma ajansı
vasıtasıyla mega bir projesi kapsamında yurt dışından temin edilecek cihazların
kurulumu ve çalıştırılması amacıyla nitelikli çalışma alanlarının 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında 21/d maddesi gereği Pazarlık Usulü ihale edilmesi ve bedelinin
(Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
54- Orta Doğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 05/06/2014 tarih ve 86923087 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı
Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (SAÜSEM) ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından 21-25
Haziran 2014 tarihlerinde Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan ''11.
Uluslararası Gençlik Buluşması'' sempozyumu süresince yapılacak olan çeviri hizmeti
ücretinin (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
55- Orta Doğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 05/06/2014 tarih ve
934.99-23090 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ortadoğu
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(SAÜSEM) ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından 21-25 Haziran
2014 tarihlerinde Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan ''11. Uluslararası
Gençlik Buluşması'' sempozyumunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Plaket, Branda,
Kırlangıç ve Roll up malzemelerinin bedellerinin (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430)
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
56- İletişim Koordinatörlüğünün talebi görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizi tanıtım amacıyla kullanılmak üzere;
ekte belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin (Rektörlüğe Bağlı Birimler
/38405430) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-528/15
05.06.2014
57- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Musa EKEN’in dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda;
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca ekte
belirtilen adayın eserlerini incelemek üzere görevlendirilen Üniversitemiz Rektör
Yardımcısı Prof.Dr.Musa EKEN’in söz konusu aday Gediz Üniversitesi Vener
GARAYEV çalışmalarını tamamen İngilizce dilinde hazırlamış olması nedeniyle ekte
belirtilen gerekçe doğrultusunda inceleme Komisyon üyeliğinden çekilmesinin uygun
olduğuna ve gereği için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar
verildi.
58- Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın görevlendirilmesi görüşmeye
açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın
İngiltere de Uluslararası yapılacak olan “Turkey Higner Education Dialogoe” konulu
konferansa davetli olarak katılmak üzere; 14.06.2014- 17.06.2014 tarihleri arasında
yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak tüm masrafların Rektörlük Bütçesinden
karşılanmak kaydı ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
59- Enbil Engelliler için Bilgi ve yazılım Üretimi Danışmanlık Yayıncılık Eğitim ve
Teknolojik İletişim Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Hizmet San ve Ticaret Ltd.Şti.
ödenecek danışmanlık ve sertifika ücreti görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz adına Erişilebilirlik danışmanlık
alınan “Enbil Engelliler için Bilgi ve yazılım Üretimi Danışmanlık Yayıcılık Eğitim ve
Teknolojik İletişim Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Hizmet San ve Ticaret Ltd.Şti “ şirketine
ekte belirtilen bedelin Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
60- Üniversitemiz Uzaktan Eğitim sınavlarında görev alanlara yapılacak
ödemelere esas göstergeler görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Sınavlarında,
“"Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 17
maddesinin 2 bendinde değişiklik yapılmış olup, "Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen
görev yapan personele oturum başına, Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için
hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca
belirlenecek tutarda ödeme yapılır.” hükmü nün göz önünde bulundurulmasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-528/16
05.06.2014
Görev Tanımı
Sınav Koordinatörü
Sınav Koordinatör Yardımcısı
Bina Sınav Sorumlusu veya Yöneticisi
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı veya Yönetici
Yardımcısı
Salon Başkanı
Gözetmen
Engelli Gözetmeni
Sınav Evrakı Nakil Görevlisi/Güvenlik Görevlisi
Bina Güvenlik Görevlisi
Merkez Sınav Görevlisi
Hizmetli
Şöför
Gösterge (En fazla)
5000
4000
2000
1800
1650
1450
2000
1450
1450
1100
1000
1000
61- Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Yücel ÖZTÜRK’ ün
dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde 03.05
Kasım 2014 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenecek olan
“Uluslar arası Türkiye-Ukrayna İlişkileri: Kazak Dönemi (1500-1800) başlıklı programı
için ekte belirtilen harcama bedellerinin Rektörlüğe Bütçesinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
62- İletişim Fakültesi tarafından sinema kulübü işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimin ücreti
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda ; İletişim Fakültesi tarafından sinema kulübü işbirliği
ile gerçekleştirilen eğitimin ücretinin Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
63- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 689 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content