close

Enter

Log in using OpenID

30.01.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Fatih ÜSTEL
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İlyas ÖZTÜRK
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Kemal İNAT
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
İlahiyat Fak. Dekanı
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
İşletme Fak. Dekanı
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Sevin ALTINKAYNAK
Üye
Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 519
TOPLANTI TARİHİ : 30.01.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Dr.
Muzaffer
ELMAS
01- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “13” nolu kararla Doç. Dr. İbrahim ÖZBEK’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. İbrahim ÖZBEK’in Mühendislik
Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalürji ve Malzeme Anabilim
Dalı “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
02-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “12” nolu kararla Doç. Dr. Ali Osman AYHAN’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Ali Osman AYHAN’ın Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği ABD “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-519/02
30.01.2014
03-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “18” nolu kararla Doç. Dr. Abdil ÖZDEMİR’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Abdil ÖZDEMİR’in Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya ABD “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
04-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “11” nolu kararla Prof.Dr.Mehmet Tayfun AMMAN’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr.Mehmet Tayfun AMMAN’ın FenEdebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
05-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “14” nolu kararla Doç. Dr. Ahmet BOSTANCI’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Ahmet BOSTANCI’ın İlahiyat
Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
“Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
06-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “23” nolu kararla Doç. Neslihan ÖZGENÇ’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Neslihan ÖZGENÇ’in Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat “Doçent” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un
25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
07- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “16” nolu kararla Doç. Dr. Mehmet NEBİOĞLU’nun jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Mehmet NEBİOĞLU’nun FenEdebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-519/03
30.01.2014
08-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 03.10.2013 tarih ve 511 sayılı toplantısında
alınan “20” nolu kararla Doç.Dr.Ali BALCI’nın jüri raporlarını değerlendirmek üzere
kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Dr.Ali BALCI’nın İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü “Doçent” kadrosuna, 2547 Sayılı Kanun’un 25.
Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
09-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “19” nolu kararla Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ’ın Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
“Doçent” kadrosuna, 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
10-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “20” nolu kararla Doç.Dr.Yakup TOMAK’ın jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Dr.Yakup TOMAK’ın Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı “Doçent”
kadrosuna, 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
11-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “64” nolu kararla Doç. Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR’in
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı “Doçent”
kadrosuna, 2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
12-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “21” nolu kararla Doç. Dr. Fatime Balkan KIYICI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Fatime Balkan KIYICI’nın Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna,
2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-519/04
30.01.2014
13-Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 16.01.2014 tarih ve 518 sayılı toplantısında
alınan “17” nolu kararla Doç. Dr. Sevgi KESKİN’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç. Dr. Sevgi KESKİN’in Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı “Doçent” kadrosuna, 2547
Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
14-Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
“Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.Dr.İsmail GÜLEÇ’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.İsmail GÜLEÇ’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Musa EKEN
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Eğitim Fakültesi Dekanı
15-Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU’nun
jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye
açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU’nun jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Musa EKEN
Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
16- Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Mehmet ERDEM’in jüri
raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
ÜYK-519/05
30.01.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Mehmet ERDEM’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Fatih ÜSTEL
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekanı
17-Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı “Profesörlük”
kadrosuna başvuran Prof.Dr.Derya ÖZÇELİK’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Prof.Dr.Derya ÖZÇELİK’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Fatih ÜSTEL
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekanı
18- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı
“Profesörlük” kadrosuna başvuran Doç.Dr.Tolga SARUÇ’’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Tolga SARUÇ’’un jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Musa EKEN
Prof. Dr. Kemal İNAT
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
İ.İ.B. Fakültesi Dekan V.
ÜYK-519/06
30.01.2014
19-İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Konaklama İşletmeciliği ABD
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı “Profesörlük” kadrosuna başvuran
Doç.Dr.Said KINGIR’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon oluşturulması
hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Said KINGIR’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Musa EKEN
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
İşletme Fakültesi Dekan
20-Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü “Doçent” kadrosuna başvuran
Doç.Dr.Vezir AYHAN’ın jüri raporlarını değerlendirmek üzere komisyon
oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Vezir AYHAN’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Teknoloji Fakültesi Dekan
21-Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı” Profesör”
kadrosuna başvuran Doç.Dr.Yusuf YÜRÜMEZ’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Yusuf YÜRÜMEZ’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-519/07
30.01.2014
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Fatih ÜSTEL
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
:
Rektör
Rektör Yardımcısı
Tıp Fakültesi Dekan
22-Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.04.2014 tarih ve
907.99/1006 yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran Dr.Kenan GÖÇER’in; 2547 Sayılı Kanunun
23. maddesi uyarınca ve Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Yönetmeliğinin 7.
ve 8. maddeleri gereğince Yardımcı Doçentliğe başvurma ve atanmaya ilişkin
kriterlerini yerine getirdiğinden Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yardımcı
Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
23- Personel Dairesi Başkanlığının 20.01.2014 tarih ve 1771 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin
Esas ve Usuller’in “Kaynak Aktarımı” başlıklı 12. maddesinde yer alan “… ÖYP
kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve miktarlar YÖK Yürütme Kurulu
tarafından belirlenir.” hükmüne istinaden Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim
Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim yapan ekli listelerde
dökümü verilen ÖYP Araştırma Görevlilerine 13.10.2011 tarihli Yürütme Kurulu kararı
ile belirlenen miktarlarda kaynak aktarımının yapılmasının uygun olduğuna ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
24-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih ve 1154 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulunda Konaklama İşletmeciliği Bölümünde Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği EABD yüksek lisans programına kayıtlı Karaca Mina
DURDU’nun Adıyaman Üniversitesinde ilgili yüksek lisans programı olmadığından
adı geçen araştırma görevlisi için Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği EABD
yüksek lisans programında 1 adet (ÖYP) eğitim kontenjanı tahsis edilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
25-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.01.2014 tarih ve 1444 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Yılmaz UYAROĞLU'nun 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. Maddesi kapsamında Yurtdışına Gönderilecek
Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin
Usul ve Esaslar çerçevesinde 06/07/2014-21/09/2014 tarihleri arasında Avusturya'nın
ÜYK-519/08
30.01.2014
Viyana Teknik Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun
39. maddesi uyarınca, 06/07/2014-21/09/2014 tarihleri arasında yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
26- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.01.2014 tarih ve 1442 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Doç. Dr. Naci ÇAĞLAR'ın Sakarya Üniversitesi ile İspanya'nın Valencia
Politeknik Üniversitesi arasında Akademik ortaklık ve işbirliği (Karşılıklı akademisyen
değişimi ortak projeler hazırlanması Erasmus vb.) protokolleri gerçekleştirmek üzere
2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirmelerde
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) fıkrası ve 3. maddesi
gereğince, 03/02/2014-08/02/2014 tarihleri arasında tüm masrafların rektörlük
bütçesinden karşılanmak sureti ile yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
27-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.01.2014 tarih ve 1443 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hakan ASLAN'ın Sakarya Üniversitesi ile İspanya'nın
Valencia Politeknik Üniversitesi arasında Akademik ortaklık ve işbirliği (Karşılıklı
akademisyen değişimi ortak projeler hazırlanması Erasmus vb.) protokolleri
gerçekleştirmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurtİçinde ve Yurt
Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2.maddesinin (a)
fıkrası ve 3. maddesi gereğince, 03/02/2014-08/02/2014 tarihleri arasında tüm
masrafların rektörlük bütçesinden karşılanmak sureti ile yolluklu-yevmiyeli, maaşlıizinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
28-Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 20.01.2014 tarih ve 1788 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç. Dr. ZaferTATLI'nın İngiltere Newcastle
Üniversitesi Makine ve Sistem Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. Kenny DALGARDO
danışmanlığında 01 Temmuz 2011 ve 30 Eylül 2011 tarihleri arasında "Apatite
WollastoniteSeramiklerinin Sinterlenmesi" hakkındaki bilimsel çalışmasının devamı
24-31 Ocak 2014 tarihleri arasında mevcut sonuçları değerlendirmek üzere 2547
Sayılı Kanunun 39. Maddesi ve Yurtiçinde veYurtdışında Görevlendirmelerde
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince, 7 (yedi) gün süre ile Yolluklu
yevmiyeli maaşlı – izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-519/09
30.01.2014
29-Tıp Fakültesi Dekanlığının 24.01.2014 tarih ve 2774 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR'in, 28/01/2014
- 31/01/2014 tarihleri arasında Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenecek olan
"LINC 2014 Leipzig Interventional Course" kongresine katılmak üzere, 2547 Sayılı
Kanunun 39. maddesinin uyarınca yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı – izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
30-Tıp Fakültesi Dekanlığının 21.01.2014 tarih ve 1971 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat ELEVLİ'nin, İstanbul Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde, Eğitim Görevlisi
olarak, 10/04/2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile (Pazartesi, Salı, Çarşamba
ve Perşembe) günleri, 2547 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
31-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 22.01.2014 tarih ve 903.07.01/2220 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümünde IV.Yarıyılda okutulmakta olan Akışkanlar Mekaniği dersinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında I. ve II. Öğretimde 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunun 31. Maddesine göre ders saat ücret karşılığında Emekli Öğretim
Üyelerinden Prof. Lütfi SALTABAŞ tarafından karşılanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
32-Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 22.01.2014 tarih ve 2393 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı
Arş.Gör.Pınar GÜZELGÜN’ün 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında,
Seramik ve Cam Bölümü ders programında okutulmakta olan ekte belirtilen dersi
vermek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi gereğince bulunduğu kadroda
Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
33-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 21.01.2014 tarih ve 903.07.02/2188 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Emin ERTAN’ın 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca; ekte
belirtilen yüksek lisans ve doktora programı derslerini vermek üzere; 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-519/10
30.01.2014
34- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 24.01.2014 tarih ve 903.07.01/2744 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
tarafından karşılanmak üzere talep edilen derslerin mevcut öğretim üyeleri tarafından
karşılanamaması nedeniyle, Arş. Gör.Olcay KARAATLI’nın 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi gereğince
bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
35- Genel Sekreterlik Makamı’nın 15.01.2014 tarihli ve 302.15.06-1260 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu İşletme
Programında 14.08.1998 tarih ve 2152/21.132 sayılı diploma ile mezun olan Aysun
AKSU’ya kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi
36- Genel Sekreterlik Makamı’nın 21.01.2014 tarihli ve 302.15.06-2007 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Endüstriyel
Elektronik Programı’ndan 11.06.2009 tarih ve 11582/21.164 sayılı diploma ile mezun
olan Serdar GÖKDEMİR’e, kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi
Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
37- Genel Sekreterlik Makamı’nın 15.01.2014 tarihli ve 302.15.06-1259 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm’ünden
08.06.2010 tarih ve 725/11.424 sayılı diploma ile mezun olan Şennur
AKAGÜNDÜZ’e, kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5.
Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme
Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
ÜYK-519/11
30.01.2014
38- Genel Sekreterlik Makamı’nın 15.01.2014 tarihli ve 302.15.06-1294 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
bölüm’ünden 29.08.2012 tarih ve 8247/03.1331 sayılı diploma ile mezun olan Arslan
AYAN’a kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
39- Genel Sekreterlik Makamı’nın 15.01.2014 tarihli ve 302.15.06-1295 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölüm’ünden 01.10.2002 tarih ve 2737/01.548 sayılı diploma ile mezun olan Şuayip
TURNA’ya kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
40- Genel Sekreterlik Makamı’nın 15.01.2014 tarihli ve 302.15.06-1296 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği
Anabilim Dalı Makina Tasarım ve İmalat Bilim Dalından 23.07.2008 tarih ve
1806/50.67 sayılı diploma ile mezun olan Şuayip TURNA’ya kaybolan diplomasının
yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin
Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık
Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek
2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
41- Arifiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.01.2014 tarihli ve 105.99-2631
sayılı yazısı okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Arifiye Meslek Yüksekokulu programlarında
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri vermek
üzere; Serhat UZUNOĞLU, Mustafa ÖZMEN ’ın 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-519/12
30.01.2014
42 - Üniversitemiz Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarihli ve 050.06-1774
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun
09.01.2014 tarihli ve 178 sayılı ve 10.01.2014 tarihli ve 179 sayılı toplantısında alınan
kararların ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
43-Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.01.2014 tarihli ve 105.99-1892
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Geyve Meslek Yüksekokulunda 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerini vermek üzere;
Üniversitemiz Dairesi Başkanı Muharrem YILMAZ ve Avukat Mehmet Saki
ARSLAN ‘ın 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
44-Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 24.01.2014 tarihli ve 105.992699 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerini vermek üzere;
Üniversitemiz Avukatı Mehmet Saki ARSLAN ‘ın 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine
oybirliği ile karar verildi
45- Rektör Yardımcısı Prof.Dr.H. Musa EKEN’in 21.01.2014 tarih ve 841.02.01-1973
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz personeli ve misafirler
için15.01.2014 tarihinden itibaren yemek katılım fiyat listesinin aşağıda belirtildiği
şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
15.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK YEMEK FİYAT LİSTESİ
KADRO ÜNVANI
Prof. Dr. , Doç. Dr.
YEMEK
FİYATI
5,00 TL
Yrd. Doç. Dr.
4,00 TL
Öğr. Görv. , Okutman
3,50 TL
Uzman, Araş. Görv.
2,75 TL
Memur 1 – 4 (3000-3600 Arası Ek Göstergeli-3000 dahil)
3,00 TL
Memur 1-4 (2200-3000 Arası Ek Göstergeli- 2200 Dahil)
2,75 TL
Memur (Ek Göstergeli (650-2200 arası-2200 hariç)
2,00 TL
Memur (Ek Göstergesiz)
1,50 TL
Öğrenci
1,75 TL
Misafir
6,00 TL
ÜYK-519/12
30.01.2014
46- Genel Sekreterlik Makamı’nın 28.01.2014 tarihli ve 302.15.06-3305 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Türkiye Cumhuriyesi Tarihi Bilim Dalı’ndan 31.07.2006 tarih ve 1737/60.22 sayılı
diploma ile mezun olan Dilara USLU’ya kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
47- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarihli ve
105.99-2400 sayılı yazısı okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idari
personeli Bilg. İşlt. Birol ALPAÇ ’ın İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm’ünde
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri vermek
üzere,2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
48- Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.02-3414 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Kadir MORGÜL'ün 2547 Sayılı
Kanun’un 37. Maddesi uyarınca Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne
günlük 250.-TL+KDV yatırılması kaydıyla, 02/01/2014 -31/12/2014 tarihleri arasında
“1 yıl ” süre ile haftada bir (1) gün (Çarşamba Günü) Marmara Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Danışmanlık yapmak üzere
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
49- İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.03-3210 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Aynülhayat UYBADIN'ın, 2547 Sayılı Kanun’un
35. Maddesi uyarınca Kocaeli Üniversitesi'nde lisansüstü(Yüksek Lisans) eğitimini
yapmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
50- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.023198 sayılı yazısı okundu.
ÜYK-519/12
30.01.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölüm’ünde ekte
belirtilen dersleri vermek üzere; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail EDİZ’in; 2547 Sayılı
Kanun’un 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
51-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.01.2014 tarihli ve
903.07.01-2948 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerini vermek
üzere; Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Hemşire Şifanur ÖZEN, Lale
KURBAN ve Ayber GÜNEŞ‘in 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı
Kanun’un 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi
52- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28/01/2014tarihli ve 903.07.02-3289 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi’nde 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerini vermek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığı
Sakarya Müftülüğü'nde görev yapan İlyas ŞANLI'nın 2547 Sayılı Kanun’un 31.
Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
53- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28/01/2014 tarihli ve 903.07.02-3288 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İlahiyat Fakültesi’nde 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerini vermek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığı
Sakarya Müftülüğü'nde görev yapan Mustafa AYDIN'ın 2547 Sayılı Kanun’un 31.
Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89. Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile
görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi
54- Genel Sekreterlik Makamı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.02-3331 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Öğretim Elemanı Arş. Gör. İhsan KUTLU’nun 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyıllarında ekte belirtilen dersleri vermek üzere; 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi
uyarınca bulunduğu kadroda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-519/12
30.01.2014
55- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.02-3182 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda İlahiyat Fakültesi’nde ekte belirtilen dersleri vermek üzere; İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL’ın; 2547
Sayılı Kanun’un 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
56- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.02-3181 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda İlahiyat Fakültesi’nde ekte belirtilen dersleri vermek üzere; İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem HAFIZ’ın; 2547
Sayılı Kanun’un 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
57- İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 903.07.02-3178 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda İlahiyat Fakültesi’nde ekte belirtilen dersleri vermek üzere; İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Müstakim ARICI’nın; 2547
Sayılı Kanun’un 40/d Maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
58- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 28.01.2014 tarihli ve 105.99-3219
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu idari
personeli Bilg. İşlt. Birol ALPAÇ ’ın İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler
Bölüm’ünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen dersleri
vermek üzere,2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanun’un 89.
Maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
59- Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 29.01.2014 tarih ve 934.01.01-3518 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin M7
binası için Fakültemizden talep ettiği ürünlerin imalatı için gerekli olan ve ekte
belirtilen malzemelerin temin edilerek bedellerinin Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletme Müdürlüğü gelirlerinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-519/12
30.01.2014
60- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.01.2014 tarih ve 1446 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz Endüstri
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Emin GÜNDOĞAR'ın 13/02/201414/02/2014 tarihlerinde Kuala Lumpur/Malzezya'da düzenlenecek olan ICIIEInternational Conference of Industrial and Inrormation Enginering
Konferansı'na danışmanı olduğu Arş. Gör. Murat SARI ile birlikte katılmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 39. maddesi ile gereğince, 13/02/2014-14/02/2014 tarihlerinde tüm
masrafların Öğretim ÜyesiYetiştirme Programı 11 maddesi b fıkrasında yer alan ÖYP
araştırma görevlilerinin ve bunların danışmanlarının yılda on beş (15) günü
aşmayacak şekilde yurtiçi ve yurt dışı bilimsel amaçlı toplantılara katılmaları (6250
Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılanödemeler ile ÖYP araştırma görevlisinin
danışmanları için ÖYP kapsamında yapılacak diğer ödemeler dahil) için kullanılır
hükmüne istinaden (3000 TL katılım ücreti verilerek)maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
61- Üniversitemiz 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yerleştirme puanlarına göre
Kurumlararası yatay geçiş müracaatları görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 öğretim yılı Bahar yarıyılı Merkezi
Yerleştirme puanına göre Kurumlar Arası yatay geçiş müracaatları 13-29 Ocak 2014
tarihleri arasında alınmış olup, başvurular arasında Mühendislik Fakültesi girişli olup
da Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bölümlerine geçiş taleplerin olumlu,
Teknoloji Fakültesi girişli olup Mühendislik Fakültesi bölümlerine başvuru taleplerinin
ise olumsuz olduğuna oybirliği ile karar verildi.
62- Personel Dairesi Başkanlığının 30.01.2014 tarih ve 3731 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2013/1419
Esas Nolu kararı uyarınca ÜniversitemizTıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalına Prof. Dr.Metin DOĞAN'ın Profesör kadrosuna
atanabilmesi için ihtiyaç duyulan ekli listede dökümü verilen kadronun; 78 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.maddesi uyarınca aktarılması ve 5.maddesi
uyarınca atama izni verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
63- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 27.01.2014 tarih ve 3150 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi
Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.İsmail YILMAZ’ın “Sakarya
Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme
ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 6. maddesine
istinaden Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinden kurulacak olan adlı
Araştırma Geliştirme Şirketi’nde yönetici ve ortak olma talebinin uygun olduğuna oy
birliği ile karar verildi.
ÜYK-519/13
30.01.2014
64- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 27.01.2014 tarih ve 2951
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte belirtilen derslerin Nurullah SAYAR
tarafından vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca ders saati ücreti
ile görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
65- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 29.01.2014 tarih ve 3610 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yapılan görüşmeler sonunda; Fakültemiz
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Osman
ÇEREZCİ'nin Teknik Danışman olarak iki yıldır görev yaptığı Bursa Nilüfer Belediyesi
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nde Elektromanyetik Kirlilik çalışmalarını devam ettirmek
ve elde edilen bulguları bilimsel araştırmalarda değerlendirmek üzere ayda (1) bir
tam gün (her ayın ilk cumartesi günü) (aylık danışmanlık ücreti 2.200 TL+KDV) olmak
üzere 2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince 01/02/2014-01/02/2015 tarihleri
arasında danışman olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
66- İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünün 22.01.2014 tarih ve 093 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr.Mehmet DURMAN’ın İstanbul Bilgi Üniversitesinde Stratejik Planlama
ve Kalite Güvencesi. Çalışmalarında danışmanlık yapmak üzere 01 Ocak 2014
tarihinden itibaren 1 yıl süre ile haftada bir gün Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğü’ne günlük 400.-TL+KDV yatırılması kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 37.
maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
67- Eğitim Fakültesi öğrencisi Figen UĞUR’un 18.08.2010 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi
B1306.00702 Figen UĞUR’un “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersi ödev notuna itirazı
nedeniyle “Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 20.
Maddesi uyarınca sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Neşe BAYDAR
2- Yrd.Doç.Dr.Şirin YILMAZ
3- Okt.Gülay İNCE
:
ÜYK-519/13
30.01.2014
68- Eğitim Fakültesi öğrencisi Sümeyye MEMİŞ’in18.08.2010 tarihli dilekçesi
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencisi
G1006000036 numaralı öğrenci Sümeyye MEMİŞ’in “Görsel Sanatlar Öğretimi”
dersi ödev notuna itirazı nedeniyle “Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin 20. Maddesi uyarınca sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere
aşağıda belirtilen üyeler tarafından bir komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
1-Doç.Dr.Neşe BAYDAR
2-Yrd.Doç.Dr.Şirin YILMAZ
3-Okt.Gülay İNCE
69- Genel Sekreterlik Makamı’nın 30/01/2014 tarihli ve 302.15.06-3861 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümünden 14.06.2013 tarih ve13032/01.1740 sayılı diploma ile
mezun olan Cem Özgür KÖSEMEK'e kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE”verilmesine oybirliği karar
verildi.
70- Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Muzaffer ELMAS’ın İngiltere görevlendirilmesi
görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
ELMAS’ın 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Londra Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde gerçekleşecek olan “İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim
Konsorsiyumu’na bağlı Türk okullarındaki öğretmenler için verilecek eğitim programı
sonundaki sertifika töreni”ne katılmak üzere tüm giderlerin Rektörlük bütçesinden
karşılanmak kaydı ile yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
71- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Prof.Dr. Muzaffer ELMAS
REKTÖR
Prof.Dr. Musa EKEN
REKTÖR YARDIMCISI
ÜYK-519/14
30.01.2014
Prof.Dr.Fatih ÜSTEL
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
REKTÖR YARDIMCISI
Prof.Dr. Sevin ALTINKAYNAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ
ÜYE
Prof.Dr. İlyas ÖZTÜRK
FEN-EDEBİYAT FAK. DEKAN
katılmadı.
Prof.Dr. Orhan TORKUL
MÜHENDİSLİK FAK. DEKANI
Prof. Dr.Rahmi KARAKUŞ
EĞİTİM FAK. DEKANI
Prof.Dr. İbrahim ÖZSERT
TEKNİK EĞİTİM FAK. DEKAN V.
DEKAN
Prof.Dr. Kemal İNAT
İKTİSADİ VE İDARİ
Prof.Dr.H.Mehmet GÜNAY
İLAHİYAT FAK. DEKANI
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
TIP FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
TEKNOLOJİ FAK. DEKANI
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
İŞLETME FAK. DEKANI
Prof.Dr.Ümit KOCABICAK
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM
DEKAN
Prof.Dr.Halil KALABALIK
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI
Prof.Dr. Yılmaz ÖZKAN
üye
BİL.
FAK.
FAK.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
752 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content