close

Enter

Log in using OpenID

24.04.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan
Prof.Dr.Hamza AL
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
İlahiyat Fak. Dekanı
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
İşletme Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Üye
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 525
TOPLANTI TARİHİ : 24.04.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Muzaffer
ELMAS
1- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.03.2014 tarih ve 524 sayılı toplantısında
alınan “01” nolu kararla Prof.Dr. Kemal NAS’ın jüri raporlarını değerlendirmek
üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr. Kemal NAS’ın Tıp Fakültesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un
26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
2- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 27.03.2014 tarih ve 524 sayılı toplantısında
alınan “01” nolu kararla Prof.Dr. Ayhan KAMANLI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr. Ayhan KAMANLI’nın Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna 2547 Sayılı
Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
ÜYK-525/02
24.04.2014
3- Tük Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 11.04.2014 tarih
ve 15904 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tük Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğünde görevli Okt. Canan GÜNGÖR’ün 08.05.2014-12.05.2014
tarihleri arasında "4th International Conference on Foreign Teaching and Applied
Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics" adlı konferansta bildiri
sunmak amacıyla Saray Bosna-Bosna-Hersek'te 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi
maddesi gereğince, Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı çerçevesinde, tüm
masrafları için maksimum 875 TL destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli, maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
4- Tük Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 10.04.2014 tarih
ve 15835 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tük Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürlüğünde görevli Okt. Özlem Yahşi CEVHER’in 08.05.201412.05.2014 tarihleri arasında "4th International Conference on Foreign Teaching and
Applied Linguistics and International Forum on Cognitive Linguistics" adlı konferansta
bildiri sunmak amacıyla Saray Bosna-Bosna-Hersek'te 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi maddesi gereğince, Üniversitemiz Yayın Teşvik Programı çerçevesinde,
tüm masrafları için maksimum 875 TL destek sağlanarak yolluklu-yevmiyeli, maaşlıizinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
5- Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih
ve 15396 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğü Merkez Müdürü Yrd.Doç.Dr.Zekeriya PARLAK’ın 12-13 Nisan 2014 (2
gün) Doç. Dr. Zekeriya PARLAK' ın, 12/13 Nisan 2014 (2 gün) tarihleri arasında
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan "Açık ve Uzaktan
Öğretim Mevzuatı" ile ilgili çalıştayda bulunmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesinin maddesi gereğince,masrafların Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydı
ile
belirtilen
tarihler
arasında
yolluklu-yevmiyeli,
maaşlı-izinli
olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
6- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 08.04.2014 tarih ve 15333 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Besim Fatih DELLALOĞLU'nun, 01 Temmuz-01 Eylül 2014 tarihleri arasında
Centre For Comparative Studies, University of Lisbon/PORTEKİZ'de bilimsel
araştırma yapmak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesi
gereğince; Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı
çerçevesinde, Yevmiye masraflarına karşılık için aylık maksimum 2500 TL destek
ÜYK-525/03
24.04.2014
sağlanarak, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
7- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 09.04.2014 tarih ve 15694 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümüne ÖYP programından AraştırmaGörevlisi olarak atanan Hülya YILDIZ'ın
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esasve Usullerin 7. maddesinin 1. fıkrası
gereğince ve Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 13.10.2011 tarih ve
2011.29.7857 Sayılı Kararı gereğince Boğaziçi Üniversitesi'nde dil eğitimi almak
üzere 10 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 ay süre ile 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi ile geçici olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
8- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 27.03.2014 tarih ve 14009 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim
üyesi Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ'un Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi İslam Bilimleri ve Din Bilimleri Bölümünün "Mantık (2+0)" uzaktan eğitim
dersini vermek ve içeriklerini hazırlamak üzere, 2013-2014 eğitim-Öğretim yılı Bahar
yarıyılında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
9- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 09.03.2014 tarih ve 15695 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şeref ATEŞ'in Yunus Emre Enstitüsü Vakıf Mütevelli
Heyeti Kararına göre Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcılığına seçilmiş
olduğundan dolayı, 15 Haziran 2014 tarihinden itibaren haftada 1 gün Bölümde
olmak şartıyla 1 yıl süre 2547 Sayılı YÖK Kanununun 38. maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
10- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 08.04.2014 tarih ve 15504
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Doç. Dr. İbrahim ÖZÇELİK'in, SAÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
bulunan "Ada Güzey Mühendislik Yazılım Mekatronik San. Ve Tic. Ltd. Şirketinde",
İnsansız Kara Araçları Adaptif Optimal Sürü Denetimi" konulu Ar-Ge projesinde
danışmanlık yapmak üzere, "SAÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5 inci
Maddesinin (c) Bendine" istinaden, yarı zamanlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 38 inci
ÜYK-525/04
24.04.2014
maddesine göre 01/04/2014 tarihinden itibaren (1) yıl haftada bir gün (Perşembe)
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
11- Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu Müdürlüğünün 03.04.2014 tarih ve 35 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd.
Doç.Dr.Hayrettin EVİRGEN’in Adapazarı Özel Şahin Ortaokulu’nda 03.04.201431.12.2014 tarihleri arasında Satın alma Bölüm Danışmanlığı yapmak üzere 2547
Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aylık
1.000.-TL+KDV yatırılmak kaydı ile danışman olarak görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
12- Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 29.01.2014 tarih ve 3596 sayılı yazısı
ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 27.03.2014 tarih ve 13888 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Akyazı Meslek Yüksekokulu 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğretim Elemanlarımız tarafından karşılanamayan
dersleri vermek üzere; Oktay KINALIBALABAN ve Yaşar TAŞAN'ın 2547 Sayılı
Kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ücreti
ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
13- Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 12.03.2014 tarih ve 11549 sayılı
yazısı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 10.04.2014 tarih ve 15807 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Öğretim Elemanlarımız tarafından
karşılanamayan dersleri vermek üzere; Osman ÇULCUOĞLU ve Muharrem
YILMAZ’ın 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi ve 657 sayılı kanunun 89. maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
14- Hukuk Fakültesi Dekanlığının 12.04.2014 tarih ve 15975 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
kapsamında atanan Arş.Gör.Ramazan YÜCEL’in lisansüstü eğitim gördüğü Marmara
Üniversitesi’nde eğitimi bitene kadar 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-525/05
24.04.2014
15- Yayın Komisyon Başkanlığının 03.04.2014 tarih ve 14900 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Yayın Komisyonu Başkanlığının 25/03/2014
tarihinde 182 ve 01/04/2014 tarihinde 183 sayılı toplantısında alınan kararların ekteki
şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
16- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 21.04.2014 tarih ve 16881 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr. Benan
DİNÇTÜRK BOTOFTE’nin sağlık sorunları nedeniyle 23/03/2014 – 24/04/2014
tarihleri arasında izinli olması ve sonraki sürecin ise belirsizliği nedeniyle 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında vermekte olduğu ‘BIY 575 – Rekombinant DNA
Teknolojisi’ dersinin Arş.Gör. Dr.Ali BERBER tarafından verilmek üzere bulunduğu
kadroda öğretim görevlisi olarak; 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca
kadrosunda öğretim görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
17- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2014 tarih ve 16496 sayılı yazısı;
Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 15.04.2014 tarih ve 16164 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Meslek Eğitimi dersi alan öğrencilerin öğretim
elemanlarına göre dağılımlarının tamamlanması sonrasında kabul edilen derse
yazılmalar neticesinde, Meslek Eğitimi dersini seçen ekli listede isimleri belirtilen
Makine Resim ve Konstrüksiyon Programındaki öğrencilerin sorumluluğunun Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin YELGİN’e verilmesine ve( 6+4 ) Meslek Eğitimi dersinin 07.04.2014
tarihi itibarı ile ders yüküne eklenerek görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği
karar verildi.
18- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2014 tarih ve 16498 sayılı yazısı ve
Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 16.04.2014 tarih ve 16375 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Elektrik Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında bölüm öğretim
üyelerince karşılanamayan ekte belirtilen derslerin, Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aydın MÜHÜRCÜ
tarafından verilmek üzere 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-525/06
24.04.2014
19-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 08.04.2014 tarih ve 15485 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Ders programında yer alan Prof.Dr.Arif BİLGİN tarafından yürütülen Siyasi
Tarih (4+0-C grubu-I.ve II.Öğretim) dersinin söz konusu öğretim üyesinin ders
yükündeki yoğunluk nedeni ile derslerin saati ve günü değişmeyecek şekilde
Yrd.Doç.Dr. Cengiz MUTLU tarafından verilmek yapılan ders görevlendirme
değişikliğinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
20- Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 08.04.2014 tarih ve 15383 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü Bahar
yarıyılında okutulmakta olan“Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar II” ve “Ebelikte
Tem. İlke ve Uyg. II'”derslerinin ortak staj uygulamasını (0+0+7) vermek üzere 31
Mart 2014 tarihinden itibaren Toyota-sa Acil Yardım Hastanesi görevli
Hemşirelerinden Ebru SARIOĞLU yerine 7 Nisan2014 tarihinden itibaren Hemşire
Burcu KANDEMİR'in görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
21- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 10.04.2014 tarih ve 15727 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğretim üyesi Prof. Dr. H. Benan
DİNÇTÜRK BOTOFTE'nin sağlık sorunları nedeniyle üzerinde ekte belirtilen dersleri
vermek üzere görevlendirme değişikliği yapılmak üzere Arş.Gör. Dr. Ahmet Ali
BERBER'in bulunduğu kadroda öğretim görevlisi olarak; 2547 Sayılı Kanunun
31.maddesi uyarınca kadrosunda öğretim görevlisi olarak görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
22- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 22.04.2014 tarih ve 17086 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finansal
Ekonometri Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Şakir GÖRMÜŞ'ün 15 Haziran-15 Eylül
2014 tarihleri arasında Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim
Bilimi Fakültesi'nde "Does Conservative Stocks Benefits From Conservative Parties:
Evidence From İstanbul Stock Exchange" konusunda araştırma yapmak üzere;
misafir öğretim üyesi olarak; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. uyarınca,
yolluk ve yevmiye masraflarının, aylık 3000 TL'yi geçmemek kaydıyla Rektörlük
Bütçesinden karşılanmak kaydı ile maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-525/07
24.04.2014
23- Personel Dairesi Başkanlığının 16.04.2014 tarih ve 16354 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya 2. İdare Mahkemesinin ilgide kayıtlı
2013/396 Esas Kararıyla verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği Üniversitemiz Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı
Doçent kadrosunun; 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi
gereğince aktarılması, aktarılan bu kadroya 5. Madde uyarınca atamasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
24- Personel Dairesi Başkanlığının 16.04.2014 tarih ve 16349 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret
Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa YASAN'ın, 16 yıl
hizmetinin bulunması ve Kazanılmış Hak Aylığı 2. Derecenin 2. Kademesinde
olduğundan 1. Derece Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmesi için, ekteki listede
dökümü verilen boş kadronun; 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. Maddesi
uyarınca aktarılması ve 5. Maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun olduğuna
oybirliği karar verildi.
25- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 16.04.2014 tarih ve 16471 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık
Bölümünden 09.06.2009 tarih ve 4897/02.087 sayılı diploma ile mezun olan Sevcan
KESKİN’in kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi
26- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 08.04.2014 tarih ve 15304 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hendek Meslek Yüksekokulu İnşaat
Programı’ndan 02.02.2011 tarih ve 5879/22.653 sayılı diploma ile mezun olan Sema
ŞİŞMAN’ın kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
ÜYK-525/08
24.04.2014
27- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 11.04.2014 tarih ve 15841 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret
Programı’ndan 12.08.2013 tarih ve 1995/02-473 sayılı diploma ile mezun olan Elif
AYDIN’ın kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma, Mezuniyet
Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5. Maddesi
(Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya
Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince
“DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi
28- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 28.03.2014 tarih ve 14125 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Mühendisliği
lisans, yüksek lisans ve doktora projelerinde kullanılmak üzere; asansörlü, kontrollü,
yüksek sıcaklıklara çıkabilen fırına ihtiyaç duyulmakta olup, fiyat teklifi ekte sunulmuş
olan malzeme bedellerinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430)
Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
29- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 21.04.2014 tarih ve 16791 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğünde
kullanılmak üzere ekte belirtilen malzeme bedellerinin Üniversitemiz (Rektörlüğe
Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanması
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
30- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 17003 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda 14 Şubat 2014 günü Üniversitemizde
düzenlenen Mevlana Değişim Programı Çalıştayına katılan katılımcılara verilen 110
adet, 16 Şubat 2014 tarihinde ÜniversitemizdeUlusal düzeyde düzenlenen
"Jinekolojik, Onkoloji Bilimsel Toplantı" sına katılanlara verilen 220 adet, 27-28 Şubat
2014 tarihlerinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı kapsamındadüzenlenen
"Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Kadın ve Çocuk Sorunlarının
Farkındayız!" konulu konferansa katılan misafirlere verilen 280 adet, 08 Mart Dünya
Kadınlar Gününde düzenlenentörenlere katılanlara verilen 526 adet, 14 Mart Tıp
Bayramı günü düzenlenen etkinliklere katılanlara verilen 250 adet, 18 Mart günü
İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğunca düzenlenen "İnşaat günleri" konulu
etkinliğe katılan misafir öğrencilere verilen 85 adet, 19 Mart tarihinde Kimya Öğrenci
Topluluğunca düzenlenen "İnovasyon, Kalite ve Üretimde Verimliliğin Artırılması"
konulu konferansa katılan misafir öğrencilere verilen 92 adet, 21 Mart Nevruz
kutlamalarına katılan öğrencilere verilen 700 adet, Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Topluluğunca 24 Mart günü düzenlenen "Bilişim Sistemlerinin Geleceği" konulu
etkinliğe katılan misafir öğrencilere verilen 74 adet olmak üzere toplam 2.337 adet
ÜYK-525/09
24.04.2014
yemeğin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
31- Teknoloji Fakültesi Dekanlığının 01.04.2014 tarih ve 14521 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz ROSEM binasında ofisinde
kullanılmak üzere yapılacak masa dolap ve raflar için ihtiyaç duyulan malzeme
bedellerinin Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye
İşletmesi Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
32- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 24.04.2014 tarih ve 17224 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 04-05 Nisan 2014 tarihlerinde Üniversitemizde
düzenlenen FEFKON Dekanlar toplantısına gelecek olan katılımcılara verilmek üzere
yaptırılan 200 adet çantanın 17.500 TL tutarın Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı
Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
33- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 25.03.2014 tarih ve 13612 sayılı yazısı
okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; 25-28 Ağustos 2014 tarihleri arasında Viyana
Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “3.Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve
Uygulamalar Konferansı” için ihtiyaç duyulacak (10.000.-TL) mal ve hizmet alımına
ait tutarların Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye
İşletmesi Gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
34- İşletme Fakültesi Dekanlığının 03.04.2014 tarih ve 14770 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Türker BAŞ'ın 2547sayılı kanunun 40/d maddesi uyarınca
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Galatasaray Üniversitesi'nde
Çarşamba günleri haftada 3 saat "Rapor Yazma Teknikleri" derslerini vermek üzere
görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve yine aynı gün haftada 3 saat olarak talep
edilen "Seminer" dersini vermesinin günlük 6 saat sınırını aşması nedeniyle uygun
olmadığına oybirliği ile karar verildi.
35- Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih tarih ve 17108 sayılı
yazısı okudu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Ferizli Meslek Yüksekokulumuz Tekstil, Giyim,
Ayakkabı ve Deri Bölümü; Tekstil Teknolojisi Programı ve Moda Tasarımı
Programları kapsamında öğrencilerimiz tarafından öğretim üyelerine yönelik cübbe
üretimi yapılacağından gerekli olan malzemelerin tutarı (25.000.-TL)' nin
ÜYK-525/10
24.04.2014
Üniversitemiz (Rektörlüğe Bağlı Birimler /38405430) Döner Sermaye İşletmesi
Gelirlerinden karşılanması karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
36- Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 08.04.2014 tarih tarih ve
15507 sayılı yazısı okudu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim
Elemanlarından Okt. Yüksel YURTAY'ın, SAÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
bulunan "ERKAY Teknoloji Geliştirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketinde",
geliştirilen yazılım ürünlerinde danışmanlık yapmak üzere, "SAÜ Öğretim
Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket
Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (c) Bendine" istinaden yarı
zamanlı olarak, 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre 01/04/2014 tarihinden
itibaren 1 yıl haftada bir gün (Çarşamba) görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
37- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 03.04.2014 tarih ve 14765 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim
elemanlarından Okt.Ayşe ÖNÜÇAK’ın, doğum izni ve ardından aldığı ücretsiz iznin
sona ermesi ve Fakültemizdeki görevine başlaması sebebiyle, Öğretim Görevlisi Elif
DASTARLI DELLALOĞLU tarafından verilen ekte belirtilen dersleri, 14 Nisan 2014
tarihinden itibaren Okt. Ayşe ÖNUÇAK tarafından verilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
38- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 24.02.2014 tarih ve 8100 sayılı yazısı ve
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 105.01.02/7246 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne
Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN'ın yeni atanması dolayısıyla, Sosyoloji Bölümünün 20132014 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı ders plan ve programlarının yeniden
düzenlenerek ekteki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
39- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 02.04.2014 tarih ve 14632 sayılı yazısı ve
Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 01.04.2014 tarih ve 14427
sayılı yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu Öğretim
üyesi Yrd.Doç.Dr.Hümeyra TAÇIOĞLU BAYSAL Ve Öğr.Gör. Gülçin ÖZBAY’a
“Mesleki Eğim (6+4) dersi sehven II.Ö olarak yazılmış olup ders saati ve günü aynı
kalmak kaydı ile I.Ö olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-525/11
24.04.2014
40- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 02.04.2014 tarih ve 14637 sayılı yazısı ve
Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 02.04.2014 tarih ve 14637 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukova Meslek Yüksekokulu bünyesinde
bulunan programlarında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda okutulacak
ders görevlendirmelerine ait ders yüklerinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
41- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Gelişme Bölgeleri AŞ (Teknokent ) 17.04.2014
tarih ve 2014/049 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Teknoloji Gelişme
Bölgeleri AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine Sakarya Üniversitesi adına hareket etmek
üzere atanan Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Muzaffer ELMAS temsil etmeye yetkili
kılınmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
42- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 04.04.2014 tarih ve 14992 sayılı yazısı ve
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.03.2014 tarih ve 13166 sayılı
yazıları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
Spor Yöneticiliği Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ekte
belirtilen ders görevlendirme değişiklerinde Doç.Dr.Çetin YAMAN tarafından
karşılanmak üzere (Seç.Spor Bil.(Egzersiz ve Beslenme ) (3+0) dersini vermesinin
uygun olduğuna, Okt Nedim KURTİÇ tarafından karşılanmak üzere (Sağlık Bilgisi
ve İlk Yardım (4+0) dersinin program değişikliğine neden olması nedeniyle uygun
olmadığına oybirliği ile karar verildi.
43- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 24.04.2014 tarih ve 17136 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyelerinden Prof. Dr. Erkan ÇELEBİ'nin 01/06/2014-01/10/2014 tarihleri arasında
Almanya'nın Karlsruhe Institute ofTechnology Üniversitesi'nde araştırma ve inceleme
yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince, 01/06/2014-01/10/2014
(4 ay) tarihleri arasında Üniversitemiz Yurtdışı Araştırma Faaliyetlerini Destekleme
Programı Çerçevesinde yevmiye masraflarına karşılık aylık 2500 TL destek
sağlanarak maaşlı-izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
44- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 27.03.2014 tarih ve 13999 sayılı yazısı
okundu.
ÜYK-525/12
24.04.2014
Yapılan görüşmeler sonunda; Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)
Araştırma Görevlisi olarak görev yapan, SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve
Edebiyatı EABD yüksek lisans programına kayıtlı Hasret GÜNGÖR ÇİFTÇİ’ye; YÖK
Başkanlığının konu ile ilgili yazısı da dikkate alınarak Enstitümüz Alman Dili ve
Edebiyatı EABD yüksek lisans programına 1 adet (ÖYP) eğitim kontenjanı tahsis
edilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
45- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 868 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content