close

Enter

Log in using OpenID

27.02.2014 Üni - Sakarya Üniversitesi

embedDownload
REKTÖR
Prof.Dr.Muzaffer ELMAS
Rektör Yrd.
Prof.Dr.M.Ali YALÇIN
Rektör Yrd.
Prof.Dr.Musa EKEN
Rektör Yrd.
Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK
Müh. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Orhan TORKUL
Fen-Edb. Fak. Dekanı
Prof.Dr.Yılmaz DAŞCIOĞLU
İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V.
Prof.Dr.Kemal İNAT
Tek. Eğt. Fak. Dekanı
İlahiyat Fak. Dekanı
Güzel San. Fak. Dekanı
Prof. Besim Fatih DELLALOĞLU
Prof.Dr.İbrahim ÖZSERT
Prof.Dr.H. Mehmet GÜNAY
İşletme Fak. Dekanı
Prof.Dr.Gültekin YILDIZ
Bilg. Ve Bilişim Bilimleri Fak.Dek.
Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK
Hukuk Fak.Dekanı
Prof.Dr.Halil KALABALIK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ramazan AKDEMİR
Teknoloji Fak. Dekanı
Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK
Eğitim Fak. Dekanı
Prof.Dr. Rahmi KARAKUŞ
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Aytekin İŞMAN
Üye
Prof.Dr.Sevin ALTINKAYNAK
Üye
Prof.Dr.Yılmaz ÖZKAN
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
: 522
TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2014
Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektörü Prof.Dr.
başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
Muzaffer
ELMAS
01- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarih ve 521 sayılı toplantısında
alınan “15” nolu kararla Doç.Dr.Hüseyin Özkan TOPLAN’ın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Doç.Dr.Hüseyin Özkan TOPLAN’ın
Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD “Profesör” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
02- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarih ve 521 sayılı toplantısında
alınan “12” nolu kararla Prof.Dr.Kamil Çağrı KÖSE’nin jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr.Kamil Çağrı KÖSE’nin Tıp Fakültesi
Dahili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji ABD “Profesör”
kadrosuna 2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/02
27.02.2014
3- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarih ve 521 sayılı toplantısında
alınan “13” nolu kararla Prof.Dr.Havva Belma KOÇER’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda; Prof.Dr.Havva Belma KOÇER’in Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı “Profesör” kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 26. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
4- Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarih ve 521 sayılı toplantısında
alınan “14” nolu kararla Doç.Dr.Abidin ŞEHİTOĞULLARI’nın jüri raporlarını
değerlendirmek üzere kurulan Komisyon’un Raporu okundu.
Yapılan gizli oylama sonunda Doç.Dr.Abidin ŞEHİTOĞULLARI’nın Tıp
Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı “Doçent kadrosuna
2547 Sayılı Kanun’un 25. Maddesi uyarınca atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
05-Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Temel Bilimler ABD “Profesörlük”
kadrosuna başvuran Doç.Hatice Selen TEKİN’in jüri raporlarını değerlendirmek
üzere komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Hatice Selen TEKİN’in jüri raporlarını
değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda belirtilen
üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına oybirliği ile karar
verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Ali YALÇIN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
ÜYK-522/03
27.02.2014
06- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 20.02.2014 tarih ve 7791 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kenan GENEL'in Sakarya Üniversitesi
bünyesinde faaliyet gösteren Teknokent A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren İNOTEK
Mühendislik Müşavirlik Yazılım Danışmanlık İnşaat İthalat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi'nin Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Firması ile
birlikte yürütmekte olduğu TÜBİTAKTEYDEB destekli Çift Kesme hareketli minimum
hacme sahip kompakt şalter tasarım adlı projede 01/12/2013-31/12/2014 tarihleri
arasında haftada yarım gün (mesai saatleri dışında ve Cumartesi günü) olmak üzere
2547 Sayılı Kanunun 37. Maddesi gereğince danışman olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.
07-Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 24.02.2014 tarih ve 8156 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarına ait
cetveller tanzim edilmiş olup, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
08-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 14.02.2014 tarih ve 6497 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013 ÖSYS ile Üniversitemize kayıt yaptıran 29
yaşını tamamlamış ve Askerliğini yapmamış öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının ilgi yazısı gereği 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda
derse yazılmalarının iptal edilmesi ve ödemiş oldukları harç ücretlerinin iadesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
09-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.02.2014 tarih ve 7964 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.İbrahim Kutay YILMAZÇOBAN'ın
14/04/2014-14/04/2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona
Eyaletinde bulunan Arizona State Üniversitesi'nde Ira A.Fulton School of Engineering
departmanında post doktora çalışması yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi gereğince, 14/04/2014-14/04/2015 tarihleri arasında yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-522/04
27.02.2014
10-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.02.2014 tarih ve 7965 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.Nursel KIRATLI YILMAZÇOBAN'ın
14/04/2014-14/04/2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona
Eyaletinde bulunan Arizona State Üniversitesi'nde Ira A.Fulton School of Engineering
departmanında post doktora çalışması yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi gereğince, 14/04/2014-14/04/2015 tarihleri arasında yolluksuzyevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
11-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 17.02.2014 tarih ve 6853 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Raşit CESUR’un Gerçek Zamanlı Üretim
Planlama ve Kontrol Sistemi projesini gerçekleştirmek üzere Sakarya Üniversitesi
Teknokent alanı içerisinde "Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin
Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin" 6 ncı maddesine istinaden şirket kurmasının
uygun olduğuna oy birliğine karar verildi.
12-Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7202
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim
Sistemleri
Mühendisliği
Bölümü
Öğretim
Üyesi
Prof.Dr.İsmail
Hakkı
CEDİMOĞLU’nun Gerçek Zamanlı Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi projesini
gerçekleştirmek üzere Sakarya Üniversitesi Teknokent alanı içerisinde "Sakarya
Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde
Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları
Yönetmeliği'nin" 6 ncı maddesine istinaden şirket kurmasının uygun olduğuna oy
birliğine karar verildi.
13-Personel Dairesi Başkanlığının 21.02.2014 tarih ve 7980 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Metin BAYRAM’ın 27 yıl, Kırkpınar Turizm
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Günay HASDEMİR'in 22 yıl
hizmetinin bulunması ve Kazanılmış Hak Aylıkları 1. Derecenin 4. Kademesinde
olduğundan 1. Derece Öğretim Görevlisi kadrosuna atanabilmeleri için, ekteki listede
dökümü verilen boş kadroların; 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4.
Maddesi uyarınca aktarılması ve 5. Maddesi uyarınca atama izni verilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/05
27.02.2014
14-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih ve 903.07.02/7786
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı’nda İslam Tarihi ve Sanatları EABD Yüksek Lisans programında yapılan
görevlendirme değişikliğinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
KURUMU
GÖREVLENDİRME
DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILAN ÖĞRETİM
ÜYESİNİN ADI SOYADI
DERSİ
VERECEK
ÖĞRETİM
ÜYESİNİN
ADI-SOYADI
SBE
Yrd. Doç. Dr. Saim
YILMAZ
Yrd. Doç. Dr.
Serdar
ÖZDEMİR
OKUL
KODU
60
BÖLÜMÜ
DERSİN ADI
İslam Tarihi ve
Sanatları EABD
YL
Osmanlı
Müesseleri
Tarihi
ÖĞR.
TÜRÜ
Y.Y
SAAT
T+U+L
3+0
Örgün
I. Öğretim
II
15-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih ve 903.07.02/7748
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi
doğrultusunda, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uluslararası İlişkiler
EABD yüksek lisans programında görevlendirme değişikliğinin aşağıdaki şekliyle
kabulüne oy birliği ile karar verildi.
GÖREVLENDİRME DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
KURUMU
GÖREVLENDİRME
DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILAN ÖĞRETİM
ÜYESİNİN ADI SOYADI
DERSİ
VERECEK
ÖĞRETİM
ÜYESİNİN
ADI-SOYADI
SBE
Yrd. Doç. Dr. Murat
YEŞİLTAŞ
Prof. Dr. Ertan
EFEGİL
00
OKUL
KODU
60
BÖLÜMÜ
DERSİN ADI
Uluslararası İlişkiler
EABD Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa
Birliği uzaktan
eğitim YL
Dış Politika Yapımı
ve Analizi
SAAT
T+U+L
3+0
Y.Y
II
ÖĞR.
TÜRÜ
Uzaktan
Eğitim
72.01.FR.23
16-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih ve 903.07.02/7668
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal
ERYILMAZ’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/d maddesi uyarınca; aşağıda
belirtilen uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı “Çağdaş Yönetim Anlayışı”
dersini vermek üzere 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EABD’da görevlendirilmesinin uygun olduğuna;
oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-522/06
27.02.2014
2547 SAYILI KANUN’UN 40/d MADDESİ İLE DERS GÖREVLENDİRME TABLOSU
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
ADI SOYADI
Prof. Dr. Bilal
ERYILMAZ
OKUL
KODU BÖLÜM
60
SAAT
ÖĞR.
T+U+L Y.Y. TÜRÜ
DERSİN ADI
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi EABD Kamu
Çağdaş Yönetim Anlayışı
Yönetim EBD uzaktan
eğitim tezsiz YL
3+0
II
ÜNİVERSİTE
/ FAKÜLTE
Uzaktan
Eğitim
SAÜ/SBE
17-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 20.02.2014 tarih ve 903.07.01/7667
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
Sosyoloji EABD yüksek lisans programında görevlendirme değişikliğinin aşağıdaki
şekliyle kabulüne; oy birliği ile karar verildi.
GÖREVLENDİRME DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
GÖREVLENDİRİLDİĞİ
KURUMU
GÖREVLENDİRME
DEĞİŞİKLİĞİ
YAPILAN ÖĞRETİM
ÜYESİNİN ADI SOYADI
DERSİ VERECEK
ÖĞRETİM
ÜYESİNİN
ADI-SOYADI
SBE
Yrd. Doç. Dr. Fikri
OKUT
Prof. Dr. M.
Tayfun AMMAN
00
OKUL
KODU
60
BÖLÜMÜ
DERSİN ADI
Sosyoloji YL
SOS 538 Türk
Toplum Yapısı
SAAT
T+U+L
3+0
Y.Y
II
ÖĞR.
TÜRÜ
Örgün
I. Öğretim
72.01.FR.23
18-Hukuk Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7197 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) kapsamında Özel Hukuk Bölümü Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Anabilim Dalına atanan Arş.Gör.Ozan TOK’un lisansüstü eğitim gördüğü Marmara
Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
19-Hukuk Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7199 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) kapsamında Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalına
atanan
Arş.Gör.Murat
AKDİ’nin
lisansüstü
eğitim gördüğü
Marmara
Üniversitesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
ÜYK-522/07
27.02.2014
20-İletişim Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 903.07.02/7339 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yetiştirme
Programı (ÖYP) kapsamında Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör.
Ali ÇINAR'ın 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca Yüksek Lisans eğitimini
sürdürmek
üzere
Marmara
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü'nde
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
21-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 24.02.2014 tarih ve 105.2/8087 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 20132014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Bilgisayar Mühendisliği Karma Öğretim
Programında A ve B grubu olarak açılan derslerin öğrenci sayıları ekte belirtildiği
şekliyle birleştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
22-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7497 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulan İmalat
Sistemleri ve Stratejileri dersini seçen öğrencilerin fazla olması nedeni ile adı geçen
dersin A, B ve C gruplarına ekteki şekli ile ayrılmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
23-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7498 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulan Mühendislik
Jeolojisi dersini seçen öğrencilerin fazla olması nedeni ile adı geçen dersin ekteki
dersin gruplara ekteki şekli ile ayrılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
24-Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.02.2014 tarih ve 8002 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında II. yarıyılda okutulacak
olan Lineer Cebir dersinin I. ve II. Öğretimde dersi seçen öğrencilerin fazlalığı
nedeni ile ekteki dersin gruplara ayrılması ekteki şekli ile gruplara ayrılmasının uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
25-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 14.02.2014 tarih ve 6486 sayılı yazısı
okunda.
Yapılan görüşmeler asonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
öğretim elemanlarının ders yüklerinin yoğunluğundan dolayı Bölümde okutulan
derslerin eğitimini verecek öğretim elemanının olmaması nedeniyle, 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ekli tabloda belirtilen Bölüm derslerinin eğitimini
vermek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Dr. İsmail
BARIŞ'ın 2547 Sayılı Kanununun 31. 657 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca ders
saati ücreti ile görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/08
27.02.2014
26-Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7191
sayılı yazısı okunda.
Yapılan görüşmeler asonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim
Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş.Gör. Ömer Faruk
SEYMEN ve Arş. Gör. Mustafa URİN'in ekte belirtilen dersleri vermek üzere, 20132014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi
uyarınca kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görevlendirmelerinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
27- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 14.02.2014 tarih ve 6506 sayılı yazısı;
Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 13.02.2014 tarih ve 6332 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, ekte belirtilen programlarda
karşılanamayan dersleri vermek üzere; Zahit TİRYAKİ, Selman YUMNU, Özkan
KON’un 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ve 657 Sayılı Kanunun 89. maddesi
uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirmelerinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
28-Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 6504 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında, ekte belirtilen programlarda
karşılanamayan dersleri vermek üzere; Ali KAYA,Merve AÇIKGÖZ,Cengiz
KARADENİZ,Hacı ASLAN,Deniz YILMAZ, 2547 Sayılı Kanunun 31. Maddesi ve 657
Sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca ders saati ücreti ile görevlendirmelerinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
29-Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 13.02.2014 tarih ve 6235 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim
elemanlarının ders yüklerinin yoğunluğundan dolayı Bölümde okutulan derslerin
eğitimini verecek öğretim elemanının olmaması nedeniyle, 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı Bahar Yarıyılında Bölüm derslerinin eğitimini vermek üzere Bölümde Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmakta olan Arş. Gör. Arzu YILDIRIM’ın Araştırma
Görevlisi kadrosunda geçici öğretim görevlisi olarak,2547 Sayılı Kanununun 31.
maddesine göre görevlendirilmesinin ve ekte belirtilen dersleri vermesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/09
27.02.2014
30-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 21.02.2014 tarih ve 7947 sayılı yazısı okundu.
Yapılan
görüşmeler
sonunda;
Sapanca
Meslek
Yüksekokulu
PeyzajProgramından 22.08.2011 tarih ve 5476/25.448 sayılı diploma ile mezun olan
Aydın KESİM’e kaybolan diplomasının yerine “Sakarya Üniversitesi Diploma,
Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik”in 5.
Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini Kaybedenlere Diploma,
Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2. Nüshalarını Düzenleme
Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği karar verildi.
31-Mühendislik Fakültesi öğrencisi
10.02.2014 tarihli dilekçesi okundu.
G100112041
numaralı
Hakan
KÖSE’nin
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
öğrencisi G100112041 numaralı Hakan KÖSE’nin “KIM111 kodlu Kimya ” dersi
bütünleme notuna itirazı nedeniyle “Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği”nin 20. Maddesi uyarınca sınav kâğıdını yeniden değerlendirmek üzere
aşağıda belirtilen üyeler tarafından bir komisyon oluşturulmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
1- Prof.Dr.İsmail Ayhan ŞENGİL
2- Prof.Dr.Abdil ÖZDEMİR
3- Öğr.Gör.N.Pınar TANATTI
32- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8806 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü ÖYP Arş.Gör. ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Aslı İGİT'in, lisansüstü
eğitimini tamamlamak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi
gereğince, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim
Dalında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
33- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8671 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uşak Üniversitesi Öğretim üyesi Dr.Hakan
ÇALIŞKAN ‘ın Doçentlik eser incelemesini yapmak üzere görevlendirilen Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr.Yaşar İSLAMOĞLU’nun
adayın eserlerini incelemesi sonucunda ekte belirtilen gerekçeler doğrultusunda
inceleme Komisyon üyeliğinden çekilmesinin uygun olduğuna ve gereği için
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/10
27.02.2014
34- Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının 27.02.2014 tarih ve 8886 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemiz final sınavları süresince
Kütüphanede öğrencilere verilen simit meyve suyu ve benzeri verilen ikramlar
karşılığı 1.457 adet, Üniversitemize Endonezya' dan gelen öğretim üyesi misafirlere
250 adet, Kongre merkezinde düzenlenen etkinliklerde katılımcılara verilen 385 adet
ve Sayın Başbakanın Üniversitemizi ziyaretlerinde verilen 302 adet olmak üzere
toplam 2.394 adet yemeğin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden
Karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
35- Eğitim Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8735 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı ÖYP Arş.Gör.Levent ERTUNA'nın
ÖYP kapsamında lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Doktora Programına yapabilmesi amacıyla,
2547 sayılı kanunun 35.Maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesi'nde
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
36- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8630 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında I. ve II.
Öğretimde Doç. Dr. Ali Osman KURT tarafından okutulan “Mechanical Behavour of
Materials” dersinin II. Öğretimde birleştirilerek adı geçen öğretim üyesi tarafından
okutulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
37- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 8588 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümünde II. Yarıyılda okutulmakta olan “Lineer Cebir”
dersinin Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DAL tarafından verilmek üzere yapılan görevlendirme
değişikliğinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
38- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 21.02.2014 tarih ve 7858 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında ortak sosyal seçimlik ders olarak okutulacak olan Proje
Yönetimi ve Girişimcilik dersinin I. ve II. Öğretimde ekteki dersin gruplara
ayrılmasının ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/11
27.02.2014
39- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8857 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda okutulmakta olan FizikII dersinin öğrenci sayısının fazlalığı nedeni ile A ve B grubu olarak iki gruba
ayrılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
40- Tıp Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 8450 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Mustafa İhsan USLAN'ın, 31/03/2014 - 18/04/2014 tarihleri arasında, Ege
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalında, motilite (özofagus ve
anorektal) konusunda, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.
maddesi uyarınca yolluksuz - yevmiyesiz, maaşlı - izinli olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
41- Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25.02.2014 tarih ve 8395 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esin
CEVRİOĞLU’nun okulumuzdaki ders programını aksatmayacak şekilde Adapazarı
Özel Şahin İlköğretim Okulunda haftada 1 gün (Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları
hariç) günlük (250 TL+KDV ) hizmet bedelinin, Üniversitemiz Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğü’ne ödenmesi koşuluyla, 2547 sayılı Kanunun 37. maddesi
uyarınca danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
42- Tıp Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 8454 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dekanlığının Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tibet
KAÇIRA'nın, 01/06/2014 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile "Üniversita Degli Studi Di
Napoli Federico II" de (İtalya), 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin gereğince,
yolluksuz - yevmiyesiz, maaşlı - izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
43- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 27.02.2014 tarih ve 9040 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında
Maliye EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında açılan “Kamu Kesimi
Ekonomisi” dersinin öğrenci sınıf mevcudunun fazla olması nedeni ile ekteki şekilde
gruplara ayrılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/12
27.02.2014
44- Tıp Fakültesi Dekanlığının 27.02.2014 tarih ve 9041 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Dekanlığı Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romanoloji Bilim Dalı Arş.
Gör. Mustafa Serdar SAĞ'ın, 02/03/2014 - 02/06/2014 tarihleri arasında, 3 (üç) ay
süre ile Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları
Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalında, bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere, 2547
Sayılı Kanunun 39. maddesinin gereğince, yolluksuz - yevmiyesiz, maaşlı – izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
45- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 8939 sayılı ve 27.02.2014 tarihli yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nün
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı ders programında yer alan Prof. Dr. Murat TEKER'in
üzerinde bulunan "Kimyacılar İçin Matematik (A)" dersinin Yrd. Doç. Dr. Aynur
MANZAK'a verilmesinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
46- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2014 tarih ve 9046 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Üniversitemize başvuran ekte isimleri belirtilen
öğrencilerin 6353 sayılı kanunu geçici 58. maddesine eğitimine devam etmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
47- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 14.02.2014 tarih ve 6547 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Araştırma ve Bilgisayar Laboratuarında kullanılmak üzere ekte belirtilen malzemelerin
Teknoloji Fakültesi temin edilerek Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü gelirlerinden
karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
48-Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
G1012.10088 numaralı öğrencisi Hamdi ERGİN’in ve Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü G1012.10022 numaralı öğrencisi Oğuz
KANTAR’ın sınav kâğıdını yeniden değerlendirmek üzere oluşturulan Komisyon’un
Raporu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü G1012.10088 numaralı öğrencisi Hamdi ERGİN’in ve
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü G1012.10022
numaralı öğrencisi Oğuz KANTAR’ın dersleri final sınavları notlarına itiraz
dilekçesine istinaden, sınav kağıdını yeniden değerlendirmek üzere; Üniversitemiz
Yönetim Kurulu’nun 13.02.2014 tarih ve 521 sayılı toplantısında alınan “73” ve “74”
nolu kararlar ile oluşturulan Komisyon’un Raporu doğrultusunda; söz konusu
öğrencilerin yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi ya da bilimsel hataya
rastlanmaması nedeniyle öğrencilerin almış olduğu notun aynen geçerli olduğunun
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
ÜYK-522/13
27.02.2014
49- İşletme Fakültesi İşletme Bölümü G101300019 numaralı öğrencisi Oğuz
KANTAR’ın 30.01.2014 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi İşletme Bölümü G1012.10022
numaralı öğrencisi Enes SÜNBÜL’ün 213-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılı
“Araştırma Yöntemleri” final ders sınav notuna itirazı nedeniyle “Sakarya Üniversitesi
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 20. Maddesi uyarınca sınav kâğıdını
yeniden değerlendirmek üzere aşağıda belirtilen üyeler tarafından bir komisyon
oluşturulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
1-Prof.Dr.Recai COŞKUN
2-Remzi ALTUNIŞIK
3-Yrd.Doç.Dr.Umut Sanem ÇİTCİ
50- Tıp Fakültesi Dekanlığının 25.02.2014 tarih ve 8452 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Sinan
YILMAZ'ın, 12/05/2014 - 12/08/2014 tarihleri arasında, 3 (üç) ay süre ile "Los
Angeles, California, House Clinic" de (Amerika Birleşik Devletleri) bilgi ve
becerilerini geliştirmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesinin 1 gereğince,
yolluksuz -yevmiyesiz, maaşlı - izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
51- Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığının 21.02.2014 tarih ve 7946 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Dekanlığının Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümünden 11.08.2008 tarih ve 7805/01.1059 sayılı diploma
ile mezun olan İsmail Hakkı ŞEMİN’in kaybolan diplomasının yerine “Sakarya
Üniversitesi Diploma, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin
Yönetmelik”in 5. Maddesi (Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgelerini
Kaybedenlere Diploma, Sertifika veya Uzmanlık Belgeleri Yerine Verilecek 2.
Nüshalarını Düzenleme Esasları) gereğince “DUPLICATE” verilmesine oybirliği
karar verildi.
52- Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 14.02.2014 tarih ve 6505 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda;Karasu Meslek Yüksekokulu 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders yüklerinin ekteki şekliyle uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-522/14
27.02.2014
53- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7505 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında okutulan Biyolojik
Prosesler dersini D grubunu seçen öğrencilerin C grubuna aktarılmasının ve dersin
introsunu E grubunda seçen öğrencilerin D grubuna aktarılarak dersin E grubunun
kapatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi
54- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 19.02.2014 tarih ve 7500 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümünde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında A, B ve C grubu olarak
okutulan İmal Usulleri dersinin B ve C gruplarının B grubunda birleştirilmesinin
uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
55- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının 14.02.2014 tarih ve 6503 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ders
programları hazırlanırken Osmanlı Dili ve Kültürü II dersinin bölünmediği, daha sonra
bölünerek SABİS'e yüklendiği,mevcut durumda II. yarıyıl dersi olan Osmanlı Dili ve
Kültürü II dersini öğrencilerin bölünmüş ders olarak ayrı ayrı aldıkları sistemden
görüldüğünden 2013-2014 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı programında uygulanmak
üzere, A ve B olmak üzere ekteki şekliyle gruplara ayrılmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
56- Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 26.02.2014 tarih ve 8704 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet TÜRK’ün Celal Bayar
Üniversitesi’nde görevlendirme süresinin 23.09.2013 tarihinden itibaren 1 yıl daha
uzatılarak 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
57- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 04.03.2014 tarih ve 3739 sayılı yazısı
okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Arife Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
hizmet aracı olarak kullanılmak üzere TOYOTA Firması tarafından hibe edilen 54 FP
720 plakalı arasın Toyota Corolla Verso marka aracın devir işlemlerinin
yürütülmesinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevli memur İrfan
ÜRKMEZ tarafından yürütmek üzere yetkili kılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile
karar verildi.
ÜYK-522/15
27.02.2014
58- Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN ve Prof.Dr.Ümit
KOCABIÇAK’ın Governors State Üniversitesi USA da görevlendirilmesi görüşmeye
açıldı.
Yapılan
görüşmeler
sonunda;
Üniversitemiz
Rektör
Yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Ali YALÇIN ve Prof.Dr.Ümit KOCABIÇAK’ın Üniversitemiz ile
Governors State Üniversitesi arasında eğitim-öğretim kapsamında gerçekleştirilen
ikili anlaşma üzerine 09.04.2014-16.04.2014 tarihleri arasında Governors State
Üniversitesi Chicago/USA’da görüşmelerde bulunmak üzere; 2547 Sayılı Kanunun
39. maddesi uyarınca tüm masrafların Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydı ile
yolluklu-yevmiyeli maaşlı-izinli olarak görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
59-Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD “Doçent” kadrosuna
başvuran Doç.Dr.Canan LAÇİN ŞİMŞEK’in jüri raporlarını değerlendirmek üzere
komisyon oluşturulması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; Doç.Dr.Canan LAÇİN ŞİMŞEK’in jüri
raporlarını değerlendirmek üzere; Prof. Dr. Muzaffer ELMAS başkanlığında aşağıda
belirtilen üyeler tarafından bir “Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
:
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Rektör
Prof. Dr. Musa EKEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Eğitim Fak.Dekanı
60- İşletme Fakültesi Dekanlığının 28.01.2014 tarih ve 3363 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme Fakültesi bölümlerini değerlendirmek
üzere diğer kurumlardan gelen dış değerlendiricilerin yolluk- yevmiye giderlerinin
Fakülte bütçesinde karşılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
61- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından oturuma son verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 816 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content