close

Enter

Log in using OpenID

Bu formata: - Toplam Kalite Yönetimi

embedDownload
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI
FAALİYET ADI
PLAN
DOKÜMANTASYON
Yönetim Temsilcisi kontrolleri Doküman
değişiklik talepleri
KAYITLARI KONTROLÜ
Faaliyetler sonrası her türlü Verinin toplanması
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerin Tespiti
KALİTE POLİTİKASI
Y.G.G Toplantılarında değerlendirme
KALİTE HEDEFLERİ
Y.G.G Toplantılarında yıllık hedefler belirleme
SORUMLULUK YETKİ VE
İLETİŞİM
YÖNETİMİN GÖZDEN
GEÇİRMESİ
YETERLİLİK FARKINDA
OLMA VE EĞİTİM
Yeni birimler eklendiğinde ve değişiklik talebi
geldiğinde
ALT YAPI
KAYNAK YÖNETİMİ
HİZMET
GERÇEKLEŞTİRME
PLANLANMASI
HİZMET
GERÇEKLEŞTİRME
İlgili birimin doküman değişikliğini yapması
KYT-PLN-02
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
Sayfa No
KONTROL
Yayın öncesi kontrol ve onay. KYT-PRD-01
1/3
PERİYOT
SORUMLU
Sürekli
YÖN. TEM.
Sürekli
YÖN. TEM.
Sürekli
YÖN. TEM.
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
İç tetkikler ile uygulamanın kontrolü
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
Takip eden toplantıda verilerin analizi ve
değerlendirme
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
Eğitim, Organizasyon El Kitabı
Sürekli
YÖN. TEM.
Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
Performans değerlendirme
Sürekli
YÖN. TEM.
Kuruluş İçi kalite Tetkikleri Doküman değişiklik Yönetim temsilcisi doküman değişikliğini
talepleri
yapması
Yayın öncesi kontrol ve onay
Sürekli
YÖN. TEM.
Müşteri istekleri, Mevzuat gerekliliklerinin
tespiti ve gözden geçirilmesi
Kalite Planına Uygunluk Kontrolü, Üretim
verilerinin Analizi
Sürekli
YÖN. TEM.
Kalite Kayıtlarının bölümde ve Arşivde
Kayıtların Kontrolü Prosedürü. KYT-PRD-02
muhafazası
Müşteri Memnuniyeti Doğrultusunda Sürekli
Müşteri Memnuniyeti takip Sonuçlarının
Gelişim konularının ve Kalite Hedeflerinin
değerlendirilmesi Y.G.G Toplantısı
Belirlenmesi
Takip eden Y.G.G Toplantısında
Gerekli görülürse revizyon
değerlendirme
Belirlenen hedefler doğrultusunda önlemler Takip Eden toplantıda verilerin analizi ve
alma
değerlendirme
Görev ve Yetkilerin yeniden belirlenmesi
Kararlar alınması ve sorumluların
belirlenmesi
Eğitim Planlarının Hazırlanması ve
Eğitim ve İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Tespiti
Uygulanması
Çalışma Alanı, Proses Teçhizatı ve Destek
İhtiyaçların giderilmesi
Hizmet ihtiyaçlarının tespiti
Kaynak İhtiyaçlarının belirlenmesi ve
Kaynak İhtiyaçlarının giderilmesi (örn.
değerlendirme
Eğitim, Ekipman temini)
Konuların belirlenmesi ve bildirilmesi
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
FRM-03 / 00
UYGULAMA
Doküman Kodu
Üretim ve Hizmetin Sunumu
Onaylayan
REKTÖR
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI
MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ
PROSESLER
TASARIM VE GELİŞTİRME
SATIN ALMA
ÜRÜN VE HİZMETİN
SAĞLANMASI
TANIMLAMA VE
İZLENEBİLİRLİK
ÜRÜNÜN MUHAFAZASI
İZLEME VE ÖLÇME
DONANIMININ KONTROLÜ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
TESPİTİ
İÇ TETKİK
PROSESLERİN İZLENMESİ
ÖLÇÜLMESİ
ÜRÜNÜN İZLENMESİ VE
ÖLÇÜLMESİ
VERİ ANALİZİ
Müşteri Taleplerinin gelmesi
Müşteri Taleplerinin uygulamaya alınması
Lisansüstü Eğitimler ve Bilimsel Araştırma
Projeleri
Satın Alma İhtiyaçlarının belirlenmesi ve
tedarikçi değerlendirme
Müşteri istekleri ve Yasal gerekliliklerin tespiti,
Tanımlama ve İzleme Yönteminin Seçilmeis,
Muhafaza şartlarının belirlenmesi
Eğitimlerin Yapılması ve Kabul Edilen
Projelerin Uygulanması
Malzeme Temini ve tedarikçi Performans
takibi
Müşteri Şikayetleri ve İşletme İçin Talepler
Doküman Kodu
KYT-PLN-02
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
Sayfa No
2/3
Yönetim
Temsilcisi
Enstitü Müd.
BAP Müd.
SATINALMA
SOR.
PROSES
SOR.
Her Talebin Gözden Geçirilmesi
Sürekli
Lisansüstü Tasarım Planı, Proje Tasarım Planı
Sürekli
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
Sürekli
Ürün ve hizmeti gerçekleştirme
Kalite Planları ve Talimatlar doğrultusunda
gerekli kontrollerin yapılması
Sürekli
Geriye Dönük Bilgilere Ulaşılması
İstenilen Tüm Bilgilere Ulaşılabilip
ulaşılamadığı
Sürekli
Ürün Muhafaza
Sürekli
SATIŞ
SOR.
PROSES
SOR.
Yıllık Plan
Yılda bir
KYT
Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında
istatistiki verilerin analizi
6 ayda bir
SATIŞ
SOR.
Y.G.G Toplantılarında iç tetkik sonuçlarının
incelenmesi. KYT-PRD-03
Altı ayda bir
Y.G.G Toplantıları
Yılda 2 defa
Kalite Planına Uygunluk
Her Partide
Y.G.G Toplantıları
Yılda 2 defa
YÖN. TEM.
Ürünün Taşınması Depolanması Ambalajlanması
Ürün Muhafaza
Muhafaza ve sevk
İzleme Ölçme Cihazları kontrol planlarının
Belirlenen Planlar doğrultusunda
hazırlanması
Kalibrasyonların yapılması
Anket yöntemi ile müşteri geri bildirimleri
Pazar araştırması planlama ve müşteri şikayetleri
toplama ve Düzeltici ve Geliştirici faaliyetler
alımı
başlatma
İç tetkiklerin yapılması ve aksaklıkların
İç tetkik tarihlerinin tespiti ve planlanması
tespiti ve giderilip giderilmediğinin kontrolü
Proses Performans Takipleri ve
Proses Performansların Tespiti (Veri
değerlendirilmesi Y.G.G Toplantısı
Analizi)
Hammadde ve Ürünün Tüm aşamalarda
Giriş, Proses ve Son Kontrollerin Yapılması
Kontrolü
Y.G.G Toplantısında Belirlenen Değişkenlerin
Y.G.G Toplantısında Belirlenen
tespiti
Değişkenlerin Analizi
YÖN. TEM.
PROSES
SOR.
PROSES
SOR.
UYGUN OLMAYAN ÜRÜN
Nedenlerin araştırılması
İstatistiksel takip
Verilerin analizi. KYT-PRD-04
Altı ayda bir
YÖN. TEM.
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
İyileştirme fırsatlarının tespiti
Kaynak ihtiyacının tespiti ve giderilmesi
Uygulamanın performans takibi
Sürekli
YÖN. TEM.
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
FRM-03 / 00
Onaylayan
REKTÖR
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PLANI
DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ
FAALİYETLER
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler istekleri
Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi
FRM-03 / 00
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
uygulanması
Doküman Kodu
KYT-PLN-02
Yürürlük Tarihi
04.04.2014
Revizyon Tarihi/No
Sayfa No
DÖF takibi ve değerlendirilmesi Y.G.G
Toplantısı. KYT-PRD-05
Onaylayan
REKTÖR
3/3
Sürekli
YÖN. TEM.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content