close

Enter

Log in using OpenID

2 - Vodafone Freezone

embedDownload
VODAFONE FREEZONE
18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK
YARIŞMASI
ŞARTNAME
A)
İl:
İlçe:
Okul Adı:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-Posta:
VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK
YARIŞMASI’nın aşağıda yer alan, 50 madde ve 4 ekten oluşan
şartnamesi, tarafımızca incelenmiş ve kabul edilmiştir.
Tarih:
Yetkili İsim:
İmza / Kaşe :
2
B)
Yetkili İsim:
Görevi:
Adres:
Telefon:
E-Posta:
C)
Görevli Öğrenci:
Telefon – Cep:
E-Posta:
Ev Adresi:
Ev:
3
BU ŞARTNAME, TÜM SAYFALARI PARAFLANIP,
İMZALANDIKTAN SONRA (TOPLAM 11 SAYFA VE 4 EK),
ORGANİZASYONA, YARIŞACAK EKİBİN TEMSİLCİSİ
TARAFINDAN, ELDEN TESLİM EDİLECEKTİR. ELEME
MERKEZLERİ DIŞINDAKİ İLLERDEN KATILACAK OLAN
YARIŞMACI EKİPLER, BAŞVURULARI, EK-4’TE BELİRTİLEN
TARİHLERE KADAR KARGO İLE END PRODUCTIONS’A
GÖNDERECEKLERDİR. İLLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEK
OLAN TARİHLERE AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLMESİ
GEREKMEKTEDİR.
FAKSLA GÖNDERİLEN ŞARTNAMELER
KABUL EDİLMEYECEKTİR.
END PRODUCTIONS
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A/3
34726 Kadıköy - İSTANBUL
Tel: 0216 418 43 97
4
VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK
YARIŞMASI
ŞARTNAME
1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan tüm ortaöğretim
kurumlarına açıktır. KKTC’den 1 okul finalde yer alacaktır.
2. Yarışmacılar adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır. Kayıtlı
olduğu okulda dil sınıfı (veya benzeri) açılamadığı için başka okula devam
eden öğrenciler, devam ettikleri okulun ekibinde yer alabilirler. Bu
öğrencilerin durumu, devam ettikleri okulun idaresi tarafından yazılı
olarak belgelenmelidir.
3. Yarışma duyuruları Ekim 2014’te başlayacak, tüm okullara resmi davet
yazısı gidecektir.
4. Yarışma ile ilgili yapılacak çalışmaları içeren “Çalışma Takvimi”
organizasyon tarafından düzenlenecek ve yarışmanın resmi internet sitesi
üzerinden duyurulacaktır
5. Yarışmanın resmi internet sitesi www.liselerarasimuzikyarismasi.com
dur. Yarışma ile ilgili tüm bilgi, bu adreste yer alıp, takip edilebilecektir.
6. Yarışmanın eleme tarihleri ve illeri Ek-3’te yer almaktadır.Ayrıca resmi
internet sayfası üzerinden de duyurulacaktır.
7. Yarışma ile ilgili evrakların illere göre teslim günleri EK-4’te yer
almaktadır.
8. Hazırlıklar sırasında eğitim ve öğretimin aksatılmamasına dikkat
edilecektir.
9. Yarışmaya katılım gönüllülük esasıyla olduğundan, okullarla da mutabık
kalındığı üzere, yarışmacı öğrenciler, ailelerinden aldıkları izin
belgeleriyle, öğrencisi oldukları okulun müdürlerinin izniyle,
öğretmenlerin gözetiminde yarışma alanına geleceklerdir.
5
10.Müzik alanında profesyonel eğitim veren okullar (Güzel Sanatlar Liseleri)
yarışmacı oldukları takdirde, eşitlik ilkelerini korumak amacı ile, kendi
aralarında ayrıca değerlendirilebilirler. Bu konuda nihai karar,
profesyonel jüri tarafından, finalde performanslar izlendikten sonra
verilecektir.
11.Yarışma; icra, beste, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı
ve enstrüman dallarında yapılacaktır. Yarışma, eleme ve final olmak
üzere iki aşamada gerçekleştirilecek, Ankara, İzmir ve İstanbul’daki
elemelerde başarılı olan okullar, 25 Nisan 2015’te, İstanbul’daki finalde
yarışma hakkını elde edecektir.
12.Eserler, çok sesli müzik anlayışının ışığı altında hazırlanacaktır. Ülkemizde
ve dünyada geçerli, çok sesli olmak kaydı ile, tüm müzik türleri (Rock,
Pop, Türk Müziği, Jazz, Soul, Halk Müziği, R&B, Chill Out, Metal, Funky
vs.) yarışmada yer alabilir. Hedef, hangi türde olursa olsun, yarışma
şarkısının en iyi şekilde icra edilmesidir.
13.En başarılı icra dalında seçilecek şarkının, bilinen bir grubun ya da
sanatçının, daha önce yayınlanmış, popüler bir şarkısı olması
gerekmektedir. Seslendirilecek şarkı yerli ya da yabancı olabilir. Dil
kısıtlaması yoktur. Şarkı, sözlü olabileceği gibi, enstrümantal bir parça da
seçilebilir. Tür kısıtlaması yoktur. Şarkı, orijinaline sadık kalınarak
seslendirilecektir.
14.Beste dalı için hazırlanacak şarkının, özgün ve daha önce hiçbir yerde
yayınlanmamış (kaset, cd, internet vb.) olması gerekmektedir.
Şarkı, sözlü ya da enstrümantal olabilir. Beste, okul öğrencilerinden birine
ait olmak zorundadır. Sözler için böyle bir zorunluluk yoktur.
15.Beste dalında yarışacak olan ekipler, imzalı EK-1 belgesinde, eserlerinin
özgün ve kendilerine ait olduğunu, daha önce hiç bir yerde
yayınlanmadığını, önceden düzenlenen yarışmalara katılmadığını, bu
şartnamenin hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Bu
şartları taşımayan eserler yarışma dışı bırakılır. Ödül verilmiş ise iptal
edilir.
6
16.Beste dalında teslim edilen şarkılar, teknik kurul tarafından
değerlendirilecek, ön elemeyi aşan ekipler finalde sahne alarak
yarışacaklardır. İcra dalında böyle bir gereklilik yoktur. İcra dalında
yarışacak tüm okullar, elemelerde sahne alacaklardır.
17.Şarkı sözleri, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı
olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen olamaz
ve herhangi bir politik içerik taşıyamaz. Tüm şarkı sözleri ve etkinlikler,
Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve ilkelerine uygun olacak ve
katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer
alacaklardır.
18.Her eser için sahnede seslendirme süresinin maksimum 4 dakika olması
önerilmektedir. Bu sürenin üstüne çıkan performanslardan, 100 puan
üstünden yapılan jüri değerlendirmesinde, 15 puan düşülecektir.
19.Topluluklar 3 kişiden az ve 8 kişiden çok olmayacaktır.
20.İcra ve beste dallarında okul, farklı ekiplerle de temsil edilebilir.
21.Finale kalan ekipler, finalde, elemeler sırasında seslendirdikleri şarkıyla
yarışacaklardır. Yarışma şarkısı değiştirilemez. Beste dalında finale kalan
okullar da ön elemeye gönderdikleri besteyi seslendirmekle yükümlüdür.
Sahnede farklı bir şarkı seslendiren ekipler diskalifiye olacaktır.
22.Sahnede, önceden verdikleri bilgiler dışında başka şarkı, kostüm ve
içerikle korsan gösteri yapan topluluklar yarışma dışı kalacakları gibi,
gelişebilecek her türlü olay karşısında tek sorumluluk kendilerine ve
dolayısıyla okullarına aittir. Organizasyon, kendi bilgisi dışında
gerçekleşen bu tip olayların sorumluluğunu hiç bir şekilde paylaşmaz.
23.Yarışmanın eleme ve finalindeki değerlendirmeyi, organizasyonun
belirleyeceği, profesyonellerden oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Seçici
Kurulun kararları kesindir ve değiştirilemez, bu kural katılımcı okullar
tarafından kabul edilmiştir.
7
24.Yarışmaya beste dalında katılacak okullar bestelerini kaydedip, bu demo
kaydı “MP3”formatında bir CD ile organizasyona teslim edecektir.
25.Öğrenciler, ailelerinden, yarışmaya katılabileceklerine ilişkin izin belgeleri
alacaklardır.
26.Yarışmacı öğrencilerin kişisel bilgilerinin doğru olmaması durumunda
doğabilecek aksiliklerden organizasyon sorumlu olmayacağı gibi,
organizasyon, bu tip yanlış bildirimlerde bulunan yarışmacıları diskalifiye
etme hakkına sahiptir.
27.Başvuru günü organizasyon merkezine getirilmesi gereken belgeler.
•
•
•
•
•
Başvuru formu
Beste dalında yarışılıyorsa, demo CD
Bestenin şan melodisinin notaları
Bestenin sözleri
Okul yönetimince imzalanmış ve her sayfası onaylanmış
(paraflanmış) şartname
• Fotoğraflı öğrenci belgeleri
• Yarışmacı ekiplerin toplu olarak çekilmiş ,“jpeg” formatında bir
resminin ve her yarışmacının “jpeg” formatında vesikalık resminin
yer aldığı CD
• Ailelerin izin belgeleri
28.Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiç
bir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama hakkına sahiptir.
29.Organizasyon, başvuru formları aracılığıyla iletilen datayı, hiçbir izne tabi
olmadan kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.
30.Topluluklar, tüm enstrümanlarını kendileri getireceklerdir. Yarışmanın ses
düzeni, davul ve enstrüman amplifikatörleri organizasyon tarafından
temin edilecektir. Aynı ses düzeni bütün topluluklar tarafından
kullanılacaktır.
8
31.Aşağıda listesi ve özellikleri bulunan teknik teçhizat, organizasyon
tarafından temin edilecek ve tüm okulların kullanımına açık olacaktır.
Yamaha Maple Custom Davul ve Twin Pedal
2 adet Marshall MGX100DFX Elektro Gitar Amfisi
1 adet Laney TT50H Elektro Gitar Amfisi
1 adet Laney Bas Amfisi
Klavye + Klavye Sehpası
Nota sehpası
Gitar standı
32.Ses ve ışık düzeni organizasyon tarafından kurulacağı için, hiçbir topluluk,
teknisyen, menajer, organizatör ve benzeri adlarla, öğrenci de olsa
eleman getiremez.
33.Yarışma sırasında öğretmen ve eğitimciler, öğrencileriyle sahneye
çıkamaz, eşitsizlik yaratacağından dolayı kendileri ses kontrolü yapmayı
talep edemezler.
34.“Soundcheck”, yarışmanın yapılacağı alanlarda, daha sonra belirtilecek
tarih ve saatlerde gerçekleşecektir. Kendilerine bildirilen saatlerde
sahnede yer almayan topluluklar “soundcheck” yapamayacaktır.
“Soundcheck”, ses kontrolü olup, süresi kısıtlıdır; prova anlamı
taşımamaktadır.
35.Soundcheck tarihleri yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden
duyurulacaktır.
36.Topluluklar, yarışma sırasında akord adı altında sahneyi kesinlikle işgal
etmeyecekler ve zaman kaybına neden olmayacaklardır.
37.Ekiplerin sahne üstündeki gösterileri, sahne kıyafetleri Türk Milli
Eğitimi’nin genel amaçlarına ve ilkelerine, yönetmeliklere uygun
olacaktır.
9
38.Eleme sonuçları 15 Nisan 2015 Çarşamba günü resmi internet sitesinde
açıklanacak, organizasyon merkezi, finale kalan okullarla telefon ve faks
aracılığıyla irtibata geçerek, final için resmi davet mektubu gönderecektir.
39.Yarışmanın büyük finali, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü İstanbul’da
gerçekleşecektir.
40.Finalde yarışmaya hak kazanan,İstanbul dışındaki okulların ekiplerinin,
İstanbul’a gidiş-dönüş yol masrafları ve İstanbul’daki konaklamaları,
organizasyon tarafından karşılanacaktır.
41.Yarışmada “İcra” dalında birinciliği alacak okula, tam teçhizatlı bir müzik
prova stüdyosu kurulacaktır.
42.Nakit Para Ödülleri :
Yarışmanın “İcra” dalında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 10.000 TL
2.lik ödülü: 7.500 TL
3.lük ödülü: 5.000 TL
Orkestra / Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için:
1.lik ödülü: 6.000 TL
2.lik ödülü: 4.000 TL
3.lük ödülü: 2.000 TL
Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman / Beste dallarında ilk üçe
giren yarışmacılar için:
1.lik ödülü: 3.000 TL
2.lik ödülü: 2.000 TL
3.lük ödülü: 1.000 TL
Para ödülleri, kazanan ekibin öğrencileri arasında eşit olarak
dağıtılacaktır. Bireysel dalda (Kız Solist / Erkek Solist / Enstrüman / Beste)
ödül kazanan öğrenciler ise tek kişi olarak ödüllerini alacaklardır.
10
43.Sponsor bir üniversite olduğu takdirde, üniversiteden karşılıksız eğitim
bursu kazanan öğrenciler, üniversitenin her türlü tanıtım çalışmasında
yer almayı taahhüt ederler. Bu şarta uymayan öğrencilerin ödülü iptal
edilir.
44.Tüm dallarda, dereceye giren okullara “plaket” verilecektir.
45.Organizasyon, yarışma yeri ve tarihlerinde, ödüllerde değişiklik yapma
hakkına sahiptir.
46.Soundcheck ve yarışma girişinde fotoğraflı kimlik gösterilmesi
zorunludur.
47. Sadece yarışmacı öğrenciler ve kendilerinden sorumlu 2 öğretmen
görevli kartı alacaktır.
48.Okullarını desteklemeye gelen öğrencilerin başında bulunacak, okul
idaresi tarafından görevlendirilmiş iki öğretmen organizasyon tarafından
ağırlanacaktır. Bu öğretmenlerin isimlerinin, yazılı olarak faksla
organizasyona bildirilmesi gerekmektedir.
49.Yarışmada güvenlik, özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacaktır.
50.Salon içi taşkınlık, uygunsuz davranış ve diğer yarışmacı okulların
performansını etkileyecek çirkin tezahürat diskalifiye nedeni sayılacaktır.
Bu konuyla ilgili olarak yarışmacılar ve okul temsilcileri gerekli uyarıları
yapmakla sorumludur. Yarışma alanlarına girişte uyulması gereken
kurallar, bir liste olarak yetkili öğretmenlere yarışma öncesinde teslim
edilecektir. Alan içinde tehlike yaratabilecek her türlü delici, kesici, yanıcı,
patlayıcı madde, güvenlik tarafından toplanacağından, seyircilerin bu
konuda okul tarafından uyarılması ve yarışma alanına bu kurallara uygun
olarak gelmesi gerekmektedir. Güvenlik nedeniyle alınan bu önlemlere
tüm katılımcılar uymak zorundadır.
11
EK-1
VODAFONE FREEZONE 18. TÜRKİYE LİSELERARASI MÜZİK YARIŞMASI için
bestelediğim bu eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiç bir
şekilde yayınlanmamıştır.
Bu eseri, daha önce düzenlenen hiç bir yarışmaya göndermediğimi ve bu
yarışmaya ait şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.
........./........./.........
ESERİN ADI:
BESTECİNİN
ADI-SOYADI:
İL:
OKUL:
EV ADRES:
TELEFON:
Cep:
E-POSTA :
Ev:
12
EK-2
İLLERİN ELEME MERKEZLERİNE GÖRE DAĞILIMI
Ankara
1
Ağrı
Karabük
2
Aksaray
Kars
3
Amasya
Kastamonu
4 Ardahan
Kayseri
5
Artvin
Kırıkkale
6
Bartın
Kırşehir
Batman
7
Malatya
Mersin
8
Bayburt
9
Bingöl
Muş
Bitlis
10
Nevşehir
11
Çankırı
Niğde
12
Çorum
Ordu
13 Diyarbakır Osmaniye
14
Elazığ
Rize
15 Erzincan
Samsun
16 Erzurum
Siirt
17 Giresun
Sinop
18 Gümüşhane
Sivas
19 Hakkari
Şanlıurfa
Hatay
20
Şırnak
21
Iğdır
Tokat
22 K. Maraş
Trabzon
+
47
81
Tunceli
Van
Yozgat
İstanbul
İzmir
Adana
Adıyaman
Antalya
Afyon
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Çanakkale
Denizli
Isparta
Karaman
Kilis
Konya
Kütahya
Manisa
Bolu
Bursa
Düzce
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Zonguldak
Mardin
Muğla
Uşak
15
16
13
EK-3
ELEME İLLERİ :
İZMİR
İSTANBUL
ANKARA
NOT : Eleme tarihleri ve mekanlar
www.liselerarasimuzikyarismasi.com
adresinde yayınlanacaktır.
FİNAL
İSTANBUL: 25 NİSAN 2015 CUMARTESİ
14
EK-4
EVRAK TESLİM TARİHLERİ
Başvuru formu, illere göre farklılık gösteren aşağıda belirtilen tarihlerde,
organizasyona elden teslim edilecektir.
İZMİR İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
28 ŞUBAT 2015 CUMARTESİ, SAAT: 11:00 – 18:00
İSTANBUL İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
7 - 8 MART 2015 CUMARTESİ - PAZAR, SAAT: 11:00– 18:00
ANKARA İL SINIRLARI İÇİNDEKİ OKULLAR:
14 MART 2015 CUMARTESİ, SAAT: 11:00 – 18:00
Eleme merkezlerindeki elden evrak tesliminin yapılacağı yerler, başvuru yapan
okullara ayrıca bildirilecek ve yarışmanın resmi internet sayfası üzerinden de
duyurulacaktır.
Elemelerin yapılacağı merkezler dışından katılacak olan okullar,
başvurularını, en geç aşağıda belirtilen tarihlerde organizasyon merkezinde
olacak şekilde, eksiksiz olarak, kargo ile ileteceklerdir. Bağlı oldukları eleme
merkezi EK-2’de belirtilmektedir.
İZMİR’DE YARIŞACAK (İZMİR DIŞINDAKİ) İLLER: 26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
İSTANBUL’DA YARIŞACAK (İSTANBUL DIŞINDAKİ) İLLER: 5 MART 2015 PERŞEMBE
ANKARA’DA YARIŞACAK (ANKARA DIŞINDAKİ) İLLER: 12 MART 2015 PERŞEMBE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
697 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content